[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

ihu n. inimese keha (sageli hingele v. vaimule vastandatud); liha v. nahk

 • TULETISED

  ihu=lik o. \vabadus, vaevus\ vnm. (hrl. vananevas v. arhaiseerivas pruugis:) kehaline, füüsiline (vastandatuna vaimsele)

  ihulikk=us n.

  ihuliku=lt m. \terve\

  ihu=line o. \häda\ ihulik


 • LIITSÕNAD

  ema+ihu n. ema keha loote asukohana

  inim+ihu n.

  venna+ihu n. nalj. sealiha • ihu+alasti m.

  ihu+arst n. isiklik arst

  ihu+häda n. kehaline vaev(us)

  ihu+jurist n. isiklik jurist

  ihu+jõud n. kehaline jõud

  ihu+kaitse-kaitsen. valverühm kellegi julgeolekuks

  ihukaitse+vägi n.

  ihukaitseväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihu+kaitsja n. kellegi julgeolekut kaitsev isik

  ihu+karvad n.

  ihu+karva o. ihuvärvi

  ihu+kate n. rõivad

  ihu+kreem n.

  ihu+nahk n.

  ihu+nuhtlus n. peksukaristus

  ihu+pesu n.

  ihu+piim-piiman. piimjas ihukreem

  ihu+puhtus n.

  ihu+ramm-rammun.

  ihu+silmaga m. \nägema\ isiklikult, oma silmaga

  ihu+soe1 n. kehasoojus

  ihu+soe2 o. \voodi\ ihu järele soe

  ihu+soojus n.

  ihu+sugu-soon. vnm. lapsed, järglased

  ihu+tervis n.

  ihu+toidus n. vnm. toit

  ihu+toit n. vnm. toit

  ihu+vari n. riided

  ihu+vesi n. (parfümeerias)

  ihu+vili n. loode; laps

  ihu+värv n. kõnek. nahavärvus

  ihu+värvi o. \sukad\ ihu värvi

  ihu+üksi m. täiesti üksi

  ihu+üksinda m. täiesti üksinda


 • ÜHENDID

  ihu hari/ma t. keha puhtuse eest hoolitsema

  ihu+hari=mine n.

  ihu hoolda/ma t. ihu eest hoolt kandma

  ihu+hoold=us n. keha eest hoolitsemine

  ihuhooldus+kreem n.

  ihuhooldus+vahendid n.

  ihust ja hingest, ihu ja hingega kõigest väest, kõige oma olemusega; jäägitult, täielikult

 • ~kaart n. kaardivägi; sõjaline formeering, kaardi~ [~kaart, kaardi~ ‹ sks. die Garde kaardivägi]

 • LIITSÕNAD

  Puna+kaart n. aj.

  punakaart=lane n. aj. Punakaarti kuuluja

  rahvus+kaart n. kodanike relvastatud organisatsioon

  Valge+kaart n. aj. (Venemaal 1918–1920)

  valgekaart=lane n. Valgekaarti kuuluv isik

  valgekaart=lik o. \väesalk\ • kaardi+vägi n. sõj.; piltl. läbiproovitud isikud mingil alal

  kaardiväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  kaardiväe+major n.

  kaardiväe+miinipilduja n. nõuk. (Punaarmees, katjuuša)

  kaardiväe+ohvitser n.

  kaardiväe+(väe)osa n. nõuk. kaardiväe aunimetusega väeosa

 • kaits/ma t., kaitse/ma t.

 • TULETISED

  kaitse1kaitsen. kaitsmine; kaitseseisund; kaitsevahend; jur. kaitsjad, kaitsev pool; ka sõj. sp. kaitseseisund, -süsteem v. -positsioon

  kaitse=tu o. (ilma) kaitseta

  kaitset=us n.

  kaitsetu=lt m. \lebama\

  aatomi+kaitse-kaitsen. (tuumarünnaku vastu)

  allika+kaitse-kaitsen. (ajakirjanduses)

  andme+kaitse-kaitsen. ⇐ andmete kaitse inf.

  andmekaitse+inspektsioon n.

  andmekaitse+seadus-seadusen.

  automaat+kaitse-kaitsen. (automaatika haru)

  biosfääri+kaitse-kaitsen.

  ekraani+kaitse n. (arvutil, televiisoril)

  häda+kaitse-kaitsen. jur.

  hädakaitse+juhtum n.

  hädakaitse+piirid n.

  ihu+kaitse-kaitsen. valverühm kellegi julgeolekuks

  ihukaitse+vägi n.

  ihukaitseväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  isiku+kaitse n.

  isikukaitse+vahendid n.

  kala+kaitse-kaitsen. kalade elukeskkonna parandamine ja kalapüügi reguleerimine

  kalakaitse+inspektor n.

  kalakaitse+inspektsioon n.

  kalakaitse+piirkond n.

  kalakaitse+seadus-seadusen.

  keemia+kaitse-kaitsen. sõj.

  kiiritus+kaitse-kaitsen. (kiirituse eest)

  kiirgus+kaitse-kaitsen. (kiirguse eest)

  kodaniku+kaitse-kaitsen. ⇐ kodanikkude kaitse

  kodanikukaitse+seadus-seadusen.

  kodu+kaitse n.

  nais+kodukaitse n.

  korrosiooni+kaitse-kaitsen. (korrosiooni eest)

  küber+kaitse-kaitsen. küberneetiline kaitse

  külma+kaitse-kaitsen. (külma eest)

  laste+kaitse-kaitsen.

  lastekaitse+amet n.

  lastekaitse+ametnik n.

  lastekaitse+osakond n.

  lastekaitse+päev n.

  lastekaitse+seadus-seadusen.

  lastekaitse+spetsialist n.

  lastekaitse+süsteem n.

  lastekaitse+töö n.

  lastekaitse+töötaja n.

  linnu+kaitse-kaitsen. lindude kaitse looduskaitse osana

  linnukaitse+ala n.

  linnukaitse+seadus-seadusen.

  linnukaitse+töö n.

  maaala+kaitse-kaitsen. sp.

  maastiku+kaitse-kaitsen. ⇐ maastikku kaits/ma

  maastikukaitse+ala n.

  manööver+kaitse-kaitsen. sõj.

  mees+mehe+kaitse-kaitsen. sp. (korvpallis)

  mere+kaitse-kaitsen.

  merekaitse+ala n.

  metsa+kaitse-kaitsen.

  metsakaitse+ala n.

  metsakaitse+seadus-seadusen.

  muinsus+kaitse-kaitsen. minevikupärandi kaitse

  muinsuskaitse+ala n.

  muinsuskaitse+objekt n.

  muinsuskaitse+seadus-seadusen.

  muinsuskaitse+selts n.

  muinsuskaitse+töö n.

  muinsuskaitse+töötaja n.

  mulla+kaitse-kaitsen.

  Oma+kaitse-kaitsen. aj. (Eestis 1917–1918 ja 1941–1944)

  omakaits=lane n. aj. Omakaitse liige

  pool+kaitse-kaitsen. sp. (jalgpallimängus)

  positsioon+kaitse-kaitsen. sõj. kaevikusõda

  põllu+kaitse-kaitsen.

  põllukaitse+metsariba n.

  päikese+kaitse-kaitsen. (kaitseb päikese eest)

  ranna+kaitse-kaitsen. sõj.

  rannakaitse+suurtükk n.

  relee+kaitse-kaitsen. el. releedel põhinev automaatne kaitsesüsteem

  reostus+kaitse-kaitsen.

  riigi+kaitse-kaitsen. (abinõude süsteem)

  riigikaitse=line o. \õpetus\

  riigikaitse+akadeemia n.

  riigikaitse+nõukogu-kogun.

  riigikaitse+osakond n.

  riigikaitse+seadus-seadusen.

  riigikaitse+tegevus n.

  riigikaitse+õpe n.

  ring+kaitse-kaitsen. sp. sõj. ringina paigutatud, igas suunas toimiv kaitse; piltl. (kellegi huve silmas pidades)

  rooste+kaitse-kaitsen. kaitseb rooste eest

  sise+kaitse-kaitsen. (riigis kehtiva korra alalhoidmiseks)

  sisekaitse+akadeemia n.

  sisekaitse+õpe n.

  sisekaitse+ülem n.

  soo+kaitse-kaitsen. soode kaitsmine

  sookaitse+ala n.

  sotsiaal+kaitse n. sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmete kogum, mille ülesanne on parandada üksikisiku või leibkonna toimetulekut

  sotsiaalkaitse+minister n.

  taime+kaitse-kaitsen. taimede kaitse

  taimekaitse+agronoom n.

  taimekaitse+jaam n.

  taimekaitse+osakond n.

  taimekaitse+prits n.

  taimekaitse+seadus-seadusen.

  taimekaitse+spetsialist n.

  taimekaitse+töö n.

  taimekaitse+töötaja n.

  taimekaitse+vahend n.

  taimestiku+kaitse n.

  taimestikukaitse+ala n.

  tarbija+kaitse-kaitsen. tarbijate kaitse

  tarbijakaitse+amet n.

  tarbijakaitse+seadus-seadusen.

  tarbijakaitse+töötaja n.

  tervise+kaitse-kaitsen.

  tervisekaitse+arst n.

  tervisekaitse+inspektor n.

  tervisekaitse+inspektsioon n.

  tervisekaitse+osakond n.

  tervisekaitse+seadus-seadusen.

  tervisekaitse+talitus n.

  tervisekaitse+töötaja n.

  tolmu+kaitse-kaitsen. kaitse tolmu eest

  tsiviil+kaitse-kaitsen. kodanikukaitse

  tsiviilkaitse+alane o. \õppus\

  tuule+kaitse-kaitsen. kaitse tuule eest

  tuulekaitse+istandik n.

  tuulekaitse+riba n.

  tuulekaitse+vöönd n.

  töö+kaitse-kaitsen. (tööohutus ja töötervishoid)

  töökaitse+insener n.

  töökaitse+inspektor n.

  töökaitse+seadus-seadusen.

  uluki+kaitse-kaitsen. ulukite kaitse

  vasak+kaitse-kaitsen. sp.

  vee+kaitse-kaitsen.

  veekaitse+ehitis n.

  viirus+kaitse n.

  viiruskaitse+vahendid n.

  õhkkonna+kaitse-kaitsen.

  õhu+kaitse-kaitsen. (kaitsmine vastase õhurünnakute eest)

  õhukaitse+patarei n.

  õhukaitse+väeosa n.

  õhukaitse+vägi n.

  õhukaitseväe=lane n.

  õigus+kaitse-kaitsen.

  õiguskaitse+asutus n.

  õiguskaitse+komisjon n.

  õiguskaitse+organ n.

  kaitse+asend n.

  kaitse+hoiak n.

  kaitse+kiht n.

  kaitse+kiri-kirjan.

  kaitse+klaas n.

  kaitse+koostöö n.

  kaitse+leping n.

  kaitse+ministeerium n.

  kaitse+minister n.

  kaitse+rajatis n.

  kaitse+reaktsioon n.

  kaitse+teooria n.

  kaitse+tööstus n.

  kaitse+vahend n.

  isiku+kaitsevahend n.

  kaitse2kaitsmen. kaitsevahend v. -seadis

  kaela+kaitse-kaitsmen. (soomusrüü osa)

  kirbu+kaitse-kaitsmen. (püssil)

  kork+kaitse-kaitsmen. el. (meenutab korki)

  kõrgepinge+kaitse-kaitsmen.

  käe+kaitse-kaitsmen. (kaitseb kätt)

  küünarnuki+kaitse-kaitsmen.

  nibu+kaitse-kaitsmen. (imetaval naisel)

  nurga+kaitse-kaitsmen. (portfellil, kastil)

  pesu+kaitse-kaitsmen. (kaitseb pesu määrdumise eest)

  pikse+kaitse-kaitsmen. pikse eest kaitsev seade

  puusa+kaitse-kaitsmen.

  põlve+kaitse-kaitsmen.

  päästiku+kaitse-kaitsmen. (käsitulirelval)

  randme+kaitse-kaitsmen.

  rinna+kaitse-kaitsmen.

  selja+kaitse-kaitsmen.

  sõrme+kaitse-kaitsmen.

  sääre+kaitse-kaitsmen.

  sulav+kaitse-kaitsmen. el.

  viit+kaitse-kaitsmen. el.

  välgu+kaitse-kaitsmen. (kaitseb välgu eest)

  tross+välgukaitse-kaitsmen.

  varras+välgukaitse-kaitsmen.

  võrk+välgukaitse-kaitsmen.

  õla+kaitse-kaitsmen.

  kaitsme+karp-karbin.

  kaitsme+kilp n. el.

  kaitsme+padrun n.

  kaits=ja n.

  andme+kaitsja n. ⇐ andmete kaitsja

  ihu+kaitsja n. kellegi julgeolekut kaitsev isik

  parem+kaitsja n. sp.

  pool+kaitsja n. sp.

  parem+poolkaitsja n.

  vasak+poolkaitsja n.

  vasak+kaitsja n. sp.

  kaits=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kaitse+abinõu n.

  kaitse+ala n. (kus loodusvarade kasutamine on kitsendatud v. keelatud)

  biosfääri+kaitseala n.

  kaitse+alune1 o. \liik\ kaitse all olev

  kaitsealune2 n. kaitsealune isik; jur.

  kaitse+barjäär n.

  kaitse+blokeering n.

  kaitse+ehitis n.

  kaitse+funktsioon n.

  kaitse+hekk n.

  kaitse+ingel n.

  kaitse+jõud n.

  kaitse+kapsel n.

  kaitse+kate n.

  kaitse+keha n.

  kaitse+kett-ketin.

  kaitse+kiiver n.

  kaitse+klapp n.

  kaitse+kohastumus n.

  kaitse+kombinesoon n.

  kaitse+kork n.

  kaitse+kraav n.

  kaitse+kulutused n.

  kaitse+kõne n.

  kaitse+käik n.

  kaitse+käitumine n.

  kaitse+lahing n.

  kaitse+liin n.

  Kaitse+liit n. vabatahtlik sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseorganisatsioon Eesti Vabariigis

  kaitseliit=lane n. Kaitseliidu liige

  kaitse+lüliti n.

  kaitse+mask n.

  kaitse+meede, kaitse+meetmed n.

  kaitse+meeskond n.

  kaitse+metsavöönd n.

  kaitse+mäng n.

  kaitse+mängija n.

  kaitse+määre n.

  kaitse+müür n.

  kaitse+operatsioon n.

  kaitse+otstarve n.

  kaitseotstarbe=line o. \varustus\ kaitseotstarbeks ette nähtud

  kaitse+pakt n. pol.

  kaitse+pidurdus n.

  kaitse+piire n.

  kaitse+piirkond n.

  kaitse+plekk n.

  kaitse+poliitika n.

  kaitse+politsei n.

  kapo1 n. kõnek. kaitsepolitsei

  kaitsepolitsei=nik n. (töötab kaitsepolitseis)

  kapo2 n. kõnek. kaitsepolitseinik

  kaitsepolitsei+amet n.

  kaitse+pooge n. med.

  kaitse+pooki/ma t. med.

  kaitsepooki=mine n.

  kaitse+positsioon n. sõj.

  kaitse+potentsiaal n.

  kaitse+prillid n.

  kaitse+põll n.

  kaitse+pühak n.

  kaitse+rajatis n.

  kaitse+raud n.

  kaitse+reaktsioon n.

  kaitse+refleks n.

  kaitse+relvastus n.

  kaitse+riba n.

  kaitse+riiv n.

  kaitse+rinnatis n.

  kaitse+rõivas n.

  kaitse+salk-salgan.

  kaitse+seerum n.

  kaitse+seib n.

  kaitse+seisukord-korran.

  kaitse+seisund n.

  kaitse+sõda n.

  kaitse+süst-süstin. (mis kaitseb mingi haiguse eest)

  kaitsesüsti/ma t. kaitsesüsti tegema

  kaitsesüsti=mine n.

  kaitse+tamm-tammin.

  kaitse+tara n.

  kaitse+toime n.

  kaitse+toll n.

  kaitse+tsoon n.

  kaitse+tõke n.

  kaitse+vaim n.

  kaitse+valdkond n.

  kaitse+vall n.

  kaitse+ventiil n.

  kaitse+vinn n. (püssil)

  kaitsevinna=sta/ma t. kaitsevinna panema

  kaitsevinnasta=mine n.

  kaitse+võime n.

  kaitse+võre n.

  kaitse+võrk n.

  kaitse+võtted n.

  kaitse+vägi n.

  kaitseväe=lane n. kaitseväkke kuuluv isik

  eru+kaitseväelane n.

  maa+kaitsevägi n.

  kaitseväe+kohustus n.

  kaitseväekohustus=lane n.

  kaitseväe+teenistus n.

  kaitse+värv n.

  kaitse+värvus n.

  kaitse+vöönd n.

  kaitse+ülikond n.


 • ÜHENDID

  autorit kaits/ma t.

  autori+kaits=e-kaitsen. jur.

  autorikaitse+seadus-seadusen.

  autori+kaits=ja n.

  ennast kaits/ma t.

  enese+kaits=e-kaitsen. iseenda kaitsmine; omadele jõududele tuginev kaitse

  enesekaitse+vahend n.

  enesekaitse+viis-viisin.

  enesekaitse+võte n.

  isamaad kaits/ma t.

  isamaa+kaits=ja n.

  karikat kaits/ma

  karika+kaits=ja n. sp.

  karika+kaits=mine n. sp.

  keskkonda kaits/ma n.

  keskkonna+kaits=e-kaitsen. elukeskkonnale ohtlike mõjurite ärahoidmine ja kõrvaldamine

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  keskkonnakaitse+osakond n.

  keskkonnakaitse+seadus-seadusen.

  keskkonnakaitse+töötaja n.

  keskkonna+kaits=ja n.

  korda kaits/ma t.

  korra+kaits=e-kaitsen. avaliku korra kaitse

  korrakaitse+osakond n.

  korrakaitse+punkt n.

  korrakaitse+seadus-seadusen.

  korrakaitse+teenistus n.

  korrakaitse+töötaja n.

  korra+kaits=ja n. korravalvur, avaliku korra järele valvav isik

  loodust kaits/ma t.

  loodus+kaits=e-kaitsen.

  looduskaitse=line o. \piirang\

  looduskaitse+ala n.

  looduskaitse+alane o. looduskaitset puudutav

  looduskaitse+inspektor n.

  looduskaitse+liikumine n.

  looduskaitse+osakond n.

  looduskaitse+ring n.

  looduskaitse+seadus-seadusen.

  looduskaitse+selts n.

  looduskaitse+tegelane n.

  looduskaitse+töö n.

  looduskaitse+töötaja n.

  loodus+kaits=ja n.

  loomi kaits/ma t.

  looma+kaits=e-kaitsen.

  loomakaitse+aktivist n.

  loomakaitse+seadus-seadusen.

  loomakaitse+selts n.

  looma+kaits=ja n.

  piiri kaits/ma t.

  piiri+kaits=e-kaitsen. riigipiiri kaitsesüsteem

  piirikaitse+rügement n.

  piirikaitse+üksus n.

  piiri+kaits=ja n.

  rahu kaits/ma t.

  rahu+kaits=e-kaitsen.

  rahukaitse+jõud n.

  rahukaitse+liikumine n.

  rahukaitse+seadus-seadusen.

  rahu+kaits=ja n.

  tiitlit kaits/ma t.

  tiitli+kaits=ja n. sp. see, kes tiitlit kaitseb

 • vägi1 n. jõud; suur hulk inimesi; füüsiline jaks; mõjujõud

 • TULETISED

  vägev o. \riik, mees, õlu, pidu\ suure (mõju)jõuga; kõnek. kange, äge; võimas

  \maailma\ vägevad n. võimumehed

  vägeva=lt m. vägevasti

  vägeva=sti m. \taguma; võitlema; pidutsema\ jõuliselt, kõvasti; uhkelt, suurejooneliselt

  vägev=us n.

  kõige+vägevam n. vnm. kõigevägevam Jumal

  väe=ti o. \laps\ nõrk, ilma väeta

  väeti=ke o.

  vägi=si m. sunniviisiliselt; vastutahtmist; paratamatult

  vägis=ta/ma t. inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astuma; vägivalda kasutama

  vägista=ja n.

  sari+vägistaja n.

  vägista=mine n.

  vägistamis+juhtum n.

  vägistamis+katse n.

  vägistamis+ohver n.

  pool+vägisi m.

  väe=ta/ma t. taimedele väge andma

  väeta=ja n.

  väeta=mine n.

  pealt+väetamine n.

  sügav+väeta/ma t.

  sügav+väetamine n.

  sügav+väetus n.

  vagu+väetamine n.

  väetamis+viis-viisin.

  väet=is n. väetusaine

  ammoonium+väetis n.

  bakter+väetis n.

  boor+väetis n.

  fosfor+väetis n.

  graanul+väetis n.

  haljas+väetis n.

  haljasväetis+kultuur n.

  haljasväetis+taim n.

  kaalium+väetis, kaali+väetis n.

  kompleks+väetis n.

  kompost+väetis n.

  kunst+väetis n.

  liht+väetis n.

  liit+väetis n.

  lubi+väetis n.

  lämmastik+väetis n.

  makro+väetis n. (makroelemente sisaldav)

  mangaan+väetis n.

  mikro+väetis n.

  mineraal+väetis n.

  mineraalväetise+ladu n.

  nitraat+väetis n.

  pealt+väetis n.

  põhi+väetis n.

  põllu+väetis n.

  sega+väetis n.

  sõmer+väetis n. graanulväetis

  sõnnik+väetis n.

  turvas+väetis n.

  täis+väetis n.

  vedel+väetis n.

  väetise+laotur n.

  väetise+annus, väetis+annus n.

  väetise+hoidla n.

  väetise+ladu n.

  väetise+lahus, väetis+lahus-lahusen.

  väetise+laotur n. põllum. (mineraal)väetise laotamise masin

  väetise+segu, väetis+segu n.

  väetise+tarve, väetis+tarve n.

  väetise+tehas n.

  väetise+külv n. ⇐ väetist külva/ma

  väetisekülvi+masin, väetiskülvi+masin n.

  väetisekülv=ik n. väetisekülvimasin

  väet=ur n. väetamisseade

  väetur+kultivaator n.

  väetur+külvik n.

  väet=us n. väetamine

  pealt+väetus n. pealtväetamine

  väetus+aine n.

  väetus+katse n.

  väetus+süsteem n.

  väetus+turvas n.

  pealt+väeta/ma t.

  üle väeta/ma t.

  üle+väeta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ekspeditsiooni+vägi n.

  humala+vägi n. piltl. õlleuim

  ime+vägi n.

  imeväel m. imeväe jõul

  kosmose+vägi n. kosmoses paiknevad sõjalised jõud

  nõia+vägi n.

  nõiaväel m.

  poiste+vägi n.

  põrgu+vägi n.

  reserv+vägi n. sõj.

  reservväe=lane n. sõj.

  sala+vägi n.

  sõja+vägi n.

  vägi2 n. sõjavägi

  abi+vägi n.

  dessant+vägi n.

  eel+vägi n.

  eri+väed n.

  ihukaitse+vägi n.

  ihukaitseväe=lane n.

  inseneri+vägi n. sõj.

  interventsiooni+väed n.

  invasiooni+väed n.

  jala+vägi n. algselt jala tegutsenud väeliik

  jalaväe=lane n. jalaväes teeniv sõjaväelane

  mere+jalavägi n.

  merejalaväe=lane n.

  moto+jalavägi n. (motoriseeritud)

  jalaväe+brigaad n.

  jalaväe+diviis n.

  jalaväe+kapten n.

  jalaväe+kindral n.

  jalaväe+kompanii n.

  jalaväe+kuulipilduja n.

  jalaväe+major n.

  jalaväe+miin n.

  jalaväe+pataljon n.

  üksik+jalaväepataljon n.

  jalaväe+relv n.

  jalaväe+rügement n.

  jalaväe+rünnak n.

  järel+vägi n. sõj.

  kaardi+vägi n. sõj.; piltl. läbiproovitud isikud mingil alal

  kaardiväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  kaardiväe+major n.

  kaardiväe+miinipilduja n. (Punaarmees, katjuuša)

  kaardiväe+ohvitser n.

  kaardiväe+(väe)osa n. nõuk. kaardiväe aunimetusega väeosa

  kahur+vägi n.

  raske+kahurvägi n.

  kaitse+vägi n.

  kaitseväe=lane n. kaitseväkke kuuluv isik

  eru+kaitseväelane n.

  maa+kaitsevägi n.

  kaitseväe+kohustus n.

  kaitseväekohustus=lane n.

  kaitseväe+teenistus n.

  kasaka+vägi n.

  katte+vägi n. sõj.

  koloniaal+vägi n.

  laskur+vägi n.

  lennu+vägi n.

  lennuväe=lane n.

  lahingu+lennuvägi n.

  ründe+lennuvägi n.

  lennuväe+baas n.

  lennuväe+ohvitser n.

  lennuväe+üksus n.

  liitlas+väed n.

  maa+vägi n.

  maaväe=lane n. maaväkke kuuluv sõjaväelane

  mere+vägi n.

  mereväe=lane n. (kes teenib mereväes)

  mereväe+arsenal n.

  mereväe+kapten n.

  mereväe+vorm n.

  okupatsiooni+vägi n.

  piirivalve+vägi n.

  puna+vägi n. Punaarmee v. Nõukogude armee

  punaväe=lane n.

  rahva+vägi n.

  raketi+vägi n.

  raskesuurtüki+vägi n.

  ratsa+vägi n.

  ratsaväe=lane n.

  raske+ratsavägi n.

  ratsaväe+diviis n.

  ratsadiviis n. ratsaväediviis

  ratsaväe+hobune n.

  ratsaväe+korpus n.

  ratsaväe+lahing n.

  ratsaväe+ohvitser n.

  ratsaväe+osa n.

  ratsaväe+rügement n.

  ratsaväe+sadul n.

  ratsaväe+üksus n.

  regulaar+vägi n.

  reserv+vägi n. sõj.

  reservväe=lane n. (kes kuulub reservväkke)

  rüütli+vägi n.

  side+vägi n.

  sideväe=lane n.

  sidelane2 n. sideväelane

  soomus+vägi n.

  suurtüki+vägi n.

  suurtükiväe=lane n. suurtükiväes teeniv sõjaväelane

  ratsa+suurtükivägi n.

  suurtükiväe+divisjon n.

  suurtükiväe+ohvitser n.

  suurtükiväe+patarei n.

  suurtükiväe+polk n.

  suurtükiväe+rügement n.

  suurtükiväe+üksus n.

  suurtükiväe+ülem n.

  sõja+vägi n.

  sõjaväe=sta/ma t. (sõjaväetaoliselt korraldama)

  sõjaväe+kalmistu n. (kuhu maetakse sõjaväelased)

  sõjaväe+paraad n.

  sõjaväe+teenistus n.

  väeteenistus n. sõjaväeteenistus

  tagavara+vägi n.

  tagavaraväe+ohvitser n.

  tanki+vägi n.

  tankiväe=lane n. tankiväkke kuuluv sõjaväelane

  tegev+vägi n. sõj.

  tegevväe=lane n.

  vaenu+vägi n.

  valitsus+väed n.

  võõr+vägi n.

  värbe+vägi n. aj. värvatud palgavägi

  õhukaitse+vägi n.

  vägi+vald n.

  vägivald=ne o. \tegu\ vägivalda kasutama

  vägivalds=us n.

  vägivaldsus+risk n.

  vägivalla=tse/ma t. vägivalda kasutama

  pere+vägivald n.

  rassi+vägivald n.

  tänava+vägivald n.

  vägivalla+juhtum n.

  väe+grupeering n.

  väe+hulk n.

  väe+jooks n. väeteenistusest ärajooksmine

  väe+jooksik n. väeosast ära jooksnud isik

  väe+juhataja n.

  väe+juhatus n.

  väe+juht-juhin.

  väe+kargus n. vnm. sõjaväest ärapõgenemine

  väe+kontingent n.

  väe+koondis n.

  väe+leer n.

  väe+liik n.

  väe+osa n.

  dessant+väeosa n.

  eliit+väeosa n.

  eri+väeosa n.

  kasaka+väeosa n.

  küti+väeosa n.

  marsi+väeosa n.

  piirivalve+väeosa n.

  rahvus+väeosa n.

  raketi+väeosa n.

  regulaar+väeosa n.

  rinde+väeosa n.

  side+väeosa n.

  tagala+väeosa n.

  tanki+väeosa n.

  valik+väeosa n.

  õhukaitse+väeosa n.

  väe+pealik n.

  väe+rind n. vnm. rinne

  väe+rinne n.

  väe+salk-salgan.

  väe+teenistus n.

  väe+üksus n.

  väe+ülem n.

  väkke+kutse n.

  väe+teeni=ja n. ⇐ (sõja)väes teeni/ma vnm. see, kes teenib väes, tsaariaja Vene sõdur

  alam+väeteenija n.

  sõjaväe=lane n.

  eru+sõjaväelane n.

  kaadri+sõjaväelane n.

  sõjaväe=line o. sõjaväega seotud, sõjaväkke kuuluv v. puutuv

  sõjaväe=sta/ma t. sõjaväele allutama

  sõjaväesta=mine n.

  sõjaväestatud o. \päästeüksus\

  palga+sõjavägi n.

  sõjaväe+akadeemia n.

  sõjaväe+ametnik n.

  sõjaväe+arst n.

  sõjaväe+asula n.

  sõjaväe+atašee n.

  sõjaväe+baas n.

  sõjaväe+diktatuur n.

  sõjaväe+haigla n.

  sõjaväe+insener n.

  sõjaväe+juht-juhin.

  sõjaväe+kalmistu n.

  sõjaväe+kasarm n.

  sõjaväe+kirurg n.

  sõjaväe+kohuslane n.

  sõjaväe+kohustus n.

  sõjaväekohustus=lane n. isik, kelle kohta kehtib sõjaväekohustus

  sõjaväekohustus=lik o.

  sõjaväe+komisjon n.

  sõjaväe+kopter n.

  sõjaväe+laager n.

  sõjaväe+lendur n.

  sõjaväe+lennuväli n.

  sõjaväe+linnak n.

  sõjaväe+munder n.

  sõjaväe+määrustik n.

  sõjaväe+orkester n.

  sõjaväe+osa n.

  sõjaväe+patrull n.

  sõjaväe+politsei n.

  sõjaväe+prokuratuur n.

  sõjaväe+prokurör n.

  sõjaväe+püss n.

  sõjaväe+ringkond n.

  sõjaväe+teenistuja n. sõjaväelane

  sõjaväe+teenistus n.

  sõjaväe+tsensuur n.

  sõjaväe+vaimulik n.

  sõjaväe+valve n.

  sõjaväe+velsker n.

  sõjaväe+vorm n.

  sõjaväe+võimud n.

  sõjaväe+õppus n.

  sõjaväe+üksus n.

  sõra+vägi n. nalj. kariloomad

  töö+vägi n. töölised

  võlu+vägi n.

  õhukaitse+vägi n.

  õhukaitseväe=lane n. • vägi+hein n. bot.

  vägi+jook n. alkoholijook

  vägi+kaigas n. jämedam kepp, mida kaks vastast püüavad kumbki enese poole vedada

  vägikaigast veda/ma t. (jõukatsumise mõttes); piltl. kemplema

  vägikaika+veda=mine n. (rahvalik mäng); piltl. kemplemine

  kaikavedamine n. vägikaikavedamine

  vägikaika+ved=u n. vägikaikavedamine

  vägi+mees n.

  vägi=lane n. vägimees

  vägilas=lik o.

  hiid+vägilane n.

  vägilas+kasv n.

  vägilas+muistend n. folkl.

  vägimehe+uni n.

  vägi+pulk n. vägikaigas

  vägi+sõna n. vandesõna, sõimusõna

  vägi+tegu n.

  vägi+töö n.

  vägi+tükk n.

  vägi+vald n.

  vägivald=ne o.

  vägivaldse=lt m. \võtma\

  vägivalds=us n.

  vägivald=ur n. vägivallatseja, hrl. mees

  vägivalla=tu o.

  vägivallatu=lt m.

  vägivallat=us n.

  vägivalla=tse/ma t. vägivalda tarvitama

  vägivallatse=ja n.

  vägivallatse=mine n.

  lähisuhte+vägivald n.

  pere+vägivald n.

  seksuaal+vägivald n.

  suhte+vägivald n.

  tänava+vägivald n.

  vägivalla+akt n.

  vägivalla+aparaat n. riikliku vägivallaga tegelevad asutused süsteemina

  vägivalla+episood n.

  vägivalla+juhtum n.

  vägivalla+kuritegu n.

  vägivalla+laine n.

  vägivalla+tegu n.

  vägivalla+tsunami n. piltl.

  vägivalla+valitseja n. (vägivalda tarvitav)

  vägivalla+valitsus n.

  vägivalla+võim n.

  vägi+võim n. vääramatu jõud

  väe+kaupa m.

  väe+kunst n.

  väe+võimuga m. vägisi


 • ÜHENDITULETISED

  kõige+väe=line o. \Jumal\ kõige väega

  tasa+vägi=ne o. \võitlus\ väe, jõu poolest tasa olev, võrdne

  tasavägise=lt m. \kulgema\

  tasavägis=us n.

  üheksa+vägi=ne n. üheksa väega taim

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur