[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

hoid/ma t. millestki v. kellestki kinni pidama; midagi v. kedagi mingis kohas v. teatud olukorras olla laskma v. olema sundima; midagi säilitama v. säästma; midagi v. kedagi tagasi hoidma, pidurdama, tõkestama; kellegi eest hoolitsema; kellegi v. millegi järele valvama

 • TULETISED

  hoia=ta/ma t. võimalikule hädaohule tähelepanu juhtima

  hoiata=ja n.

  hoiata=mine n.

  hoiat=us n. hoiatav märkus v. asjaolu; (karistuse liik)

  kuuma+hoiatus n.

  orkaani+hoiatus n.

  tormi+hoiatus n.

  hoiatus+hüüd n.

  hoiatus+hüüe n.

  hoiatus+lask n.

  hoiatus+lipp-lipun.

  hoiatus+märk n.

  hoiatus+pauk n.

  hoiatus+plakat n.

  hoiatus+signaal n.

  hoiatus+signalisatsioon n.

  hoiatus+streik n.

  hoiatus+tahvel n.

  hoiatus+tuli n.

  hoiatus+vile-vilen.

  hoiatus+värvus n.

  hoiatava=lt m. \hüüdma\

  ette hoiata/ma t.

  ette+hoiata=mine n.

  ette+hoiat=us n.

  hoid=u/ma t. end hoidma; end millestki kõrvale hoidma; alles püsima

  hoidu=mine n.

  alal+hoidu=mine n. ⇐ alal hoidu/ma säilimine

  kõrvale hoidu/ma t. millestki hoiduma, midagi vältima

  kõrvale+hoidu=ja n.

  kõrvale+hoidu=mine n.

  hoia=k n. keha v. kehaliikmete hoidmise viis; käitumis- v. suhtumislaad

  kaitse+hoiak

  elu+hoiak n.

  hoid n. hoidmine, hoidmisviis; järelevalve

  hoiu=nda/ma t. hoiule andma; valve all hoidma

  hoiunda=mine n.

  hoiund=us n. hoiundamine; hoiuasjandus

  paki+hoid n. ⇐ pakkide hoid käsipakkide hoiuruum

  paki+hoidja n. ⇐ pakkide hoidja (jalgrattal, autol)

  päeva+hoid n. (eakatele, väikelastele)

  riide+hoid n. ⇐ riiete hoid

  riidehoiu+number n.

  riidehoiu+ruum n.

  riidehoid n. riidehoiuruum

  riidehoiu+tädi n. lastek.

  hoiule and/ma t.

  hoiule+and=ja n.

  hoiule+and=mine n.

  hoiule võt/ma t.

  hoiule+võtt n. hoiulevõtmine

  hoiule+võt=ja n.

  hoiule+võt=mine n.

  hoid=ja n. lapsehoidja; hoidev ese v. vahend

  ajalehe+hoidja n. ⇐ ajalehtede hoidja (sisustuselement)

  elu+hoidja n. elu hoidja

  ratta+hoidja n.

  hoid=mine n.

  hoidmis+aeg n.

  hoid=el n. hoidik

  lipu+hoidel n.

  hoid=ik n. (kinni)hoidmisvahend

  isolaatori+hoidik n.

  keelte+hoidik n. (viiulil, kitarril)

  kiirus+hoidik n. (autol)

  needi+hoidik n.

  niidi+hoidik n. (hõõglambil)

  tera+hoidik n.

  hoid=is n. säilitamiseks sissetehtud marjad vm.

  hoidis=ta/ma t. hoidiseid tegema

  hoidista=ja n.

  hoidista=mine n.

  karusmarja+hoidis n.

  mustika+hoidis n.

  pudeli+hoidis n.

  puuvilja+hoidis n.

  püree+hoidis n.

  seene+hoidis n.

  sega+hoidis n.

  želee+hoidis n.

  tomati+hoidis n.

  toor+hoidis n.

  vesi+hoidis n.

  õuna+hoidis n.

  äädika+hoidis n.

  hoid=la n. hoiuruum

  aedvilja+hoidla n.

  bensiini+hoidla n.

  fondi+hoidla n.

  gaasi+hoidla n.

  heina+hoidla n.

  juurvilja+hoidla n.

  jää+hoidla n.

  jäätme+hoidla n.

  kartuli+hoidla n.

  köögivilja+hoidla n.

  külm+hoidla n.

  kütuse+hoidla n.

  nafta+hoidla n.

  pagasi+hoidla n.

  puuvilja+hoidla n.

  põhu+hoidla n.

  raamatu+hoidla n.

  riide+hoidla n.

  seemne+hoidla n.

  silo+hoidla n.

  süvend+silohoidla n.

  sõnniku+hoidla n.

  sööda+hoidla n.

  teravilja+hoidla n.

  torn+hoidla n.

  tsemendi+hoidla n.

  vara+hoidla n.

  vee+hoidla n.

  vilja+hoidla n.

  virtsa+hoidla n. virtsakaev

  väetise+hoidla n.

  õli+hoidla n.

  õuna+hoidla n.

  hoidla+haigus n.

  hoidla+kahjur n.

  hoi=e n. (millestki) kinnihoidmise viis

  alt+hoie n. sp.

  pealt+hoie n. sp. (võimlemisel)

  pöörd+hoie n. sp.

  rist+hoie n. sp.

  sega+hoie n. sp.

  hoi=us n. panka hoiule antud raha v. väärtpaberid

  hoius=ta/ma t. hoiust panka panema ja pangas hoidma

  hoiusta=ja n.

  hoiusta=mine n.

  hoiust=us n. hoiustamine

  kapitali+hoius n.

  nõude+hoius n.

  panga+hoius n.

  säästu+hoius n.

  hoiuse+intress n. hoiuselt makstav intress

  hoiuse+kindlustus n.

  hoiuse+sertifikaat n. maj.

  hoid=lik o. kokkuhoidlik, säästlik

  hoidlikk=us n.

  hoidliku=lt m.

  keskkonna+hoidlik o.

  keskkonnahoidliku=lt m.

  keskkonnahoidlikk=us n.

  hoid=e m. ettevaatlikult


 • LIITSÕNAD

  tervis+hoid n. tervisekaitse ja arstiabi süsteem; millegi tervena hoidmine

  tervishoid=lik o. \eluviis\ tervist arvestav

  tervishoiu=line o. \ülevaade\ tervishoidu puudutav; sanitaarne

  kutse+tervishoid n.

  looma+tervishoid n.

  töö+tervishoid n.

  töötervishoiu+arst n.

  tervishoiu+alane o.

  tervishoiu+asutus n.

  tervishoiu+inspektor n.

  tervishoiu+ministeerium n.

  tervishoiu+minister n.

  tervishoiu+muuseum n.

  tervishoiu+nõue n.

  tervishoiu+organisatsioon n.

  tervishoiu+seadus-seadusen.

  tervishoiu+statistika n.

  tervishoiu+süsteem n.

  tervishoiu+teenus n.

  tervishoiu+töötaja n.

  tervishoiu+vastane o. \otsus\

  tervishoiu+võrk n. • hoid-e+aeg n. hoidmise aeg

  hoid-e+klamber n. tehn.

  hoid-e+rihm n.

  hoid-e+rõngas n.

  hoid-e+side-sidemen. anat.

  hoi-u+arve n.

  hoi-u+intress n. hoiuselt makstav intress

  hoiuintressi+määr n. hoiuse intressimäär

  hoi-u+kamber n. (kus midagi hoitakse)

  hoi-u+karp-karbin. (kus hoitakse, kogutakse peenraha)

  hoi-u+kassa n. nõuk.

  hoi-u+konto n.

  hoi-u+kviitung n. esemete hoiule andmisel vastusaadav kviitung

  hoi-u+leping n.

  hoi-u+paik n.

  hoi-u+pank n.

  hoi-u+raamat n. nõuk. (nii hoiule antud kui hoiult võetud rahasumma sissekandmiseks)

  hoi-u+ruum n. (kus midagi hoitakse v. säilitatakse)

  hoi-u+tasu n. tasu eseme hoiule võtmise eest

  hoi-u+tähik n. hoiukviitung


 • ÜHENDITULETISED

  järje+hoid=ja n. ⇐ järge hoid/ma (raamatu vahel lugemisjärje leidmiseks)

  kassa+hoid=ja n. ⇐ kassat hoid/ma vnm. laekur, kassapidaja

  keha+hoid n. ⇐ keha hoid/ma kehahoiak

  keha+hoia=k n. ⇐ keha hoid/ma

  kodu+hoid=ja n. ⇐ kodu hoid/ma see, kes kodu eest hoolitseb

  kodu+hoid=mine n. ⇐ kodu hoid/ma kodu eest hoolitsemine

  käe+hoid1 n. ⇐ kätt hoid/ma (teatud asendis)

  laeka+hoid=ja n. ⇐ laegast hoid/ma see, kes laegast hoiab; vnm. laekur

  lao+hoid=ja n. ⇐ ladu hoid/ma see, kes ladu hoiab; laos olevate kaupade eest vastutav isik

  loodus+hoid n. ⇐ loodust hoid/ma

  loodus+hoid=ja n. ⇐ loodust hoid/ma

  loodus+hoid=lik o. ⇐ loodust hoid/ma \eluviis\

  loodushoidlikk=us n.

  loodushoidliku=lt m. \käituma\

  maja+hoid=ja n. ⇐ maja hoid/ma see, kes maja ja selle ümbruse korras hoiab

  metsa+hoid n. ⇐ metsa hoid/ma

  metsa+hoid=ja n. ⇐ metsa hoid/ma metsavaht

  ohutus+hoid n. ⇐ ohutust hoid/ma

  pea+hoia=k n. ⇐ pead hoid/ma

  pea+hoid n. ⇐ pead hoid/ma

  pea+hoid=ja n. ⇐ pead hoid/ma (imiku kohta: kes pead juba hoiab); tehn. (riist)

  pea+hoid=mine n. ⇐ pead hoid/ma

  pesa+hoid=ja n. ⇐ pesa hoid/ma lind, kelle pojad jäävad lennuvõimeliseks saamiseni pessa

  pitsati+hoid=ja n. ⇐ pitsatit hoid/ma aj. kõrge riigiametnik, kelle hoiul oli riigipitsat

  poole+hoid n. ⇐ (kellegi) poole hoid/ma toetav suhtumine

  poolehoiu+avald=us n. ⇐ poolehoidu avalda/ma

  poole+hoid=ja n. ⇐ (kellegi) poole hoid/ma

  raamatukogu+hoid=ja n. ⇐ raamatukogu hoid/ma (kutse- ja ametinimetus)

  riide+hoid=ja n. ⇐ riiete hoidjaa

  riigi+hoid=ja n. ⇐ riiki hoid/ma see, kes riiki hoiab; aj. riigipea Eestis 1937–1938

  rinna+hoid=ja n. ⇐ rinda hoid/ma (naiste pesuese)

  pits+rinnahoidja n.

  sport+rinnahoidja n.

  soki+hoidja n. ⇐ sokkide hoidja (meestel)

  suka+hoidja n. ⇐ sukkade (ülal) hoidja (naiste pesuese)

  ukse+hoid=ja n. ⇐ ust hoid/ma (välis)ukse juures valvav ja korda pidav töötaja

  vara+hoid n. ⇐ vara hoid/ma

  vara+hoid=ja n. ⇐ vara hoid/ma (ka ametinimetusena)

  võtme+hoid=ja n. ⇐ võtmeid hoid/ma valvur; võtmeid ühendava rõngaga ripats


 • ÜHENDID

  alal hoid/ma t. säilitama

  alal+hoid n. alalhoidmine, säilitamine

  alalhoiu+instinkt n.

  alalhoiu+tung-tungin.

  alal+hoid=lane n. vanameelne inimene

  alal+hoid=lik o. (vana) alal hoidev, konservatiivne

  alalhoidlikk=us n. konservatism, vanameelsus

  alalhoidliku=lt m. \käituma\

  alalhoid=lus n. alalhoidlikkus

  alal+hoid=mine n. säilitamine

  enese+alal+hoid n. ⇐ ennast alal hoid/ma

  enesealalhoiu+instinkt n.

  enesealalhoiu+tung, endaalalhoiu+tung-tungin.

  kinni hoid/ma t.

  kinni+hoid=ja n.

  kinni+hoid=mine n.

  kokku hoid/ma1 t. säästma

  kokku+hoid n. kokkuhoidmine; selle tulemus

  kokkuhoiu+koht n.

  kokkuhoiu+poliitika n.

  kokkuhoiu+programm n.

  kokkuhoiu+režiim n.

  kokku+hoid=ja n.

  kokku+hoid=lik o. säästlik

  kokkuhoidlikk=us n.

  kokkuhoidliku=lt m.

  kokku+hoid=mine1 n.

  kokku hoid/ma2 t. ühte rühma hoiduma; üksmeeles olema

  kokku+hoid=mine2 n. ühtehoidmine

  korras hoid/ma t.

  korras+hoid n.

  korrashoiu+kohustus n.

  korrashoiu+kulud n.

  korras+hoid=ja n.

  korras+hoid=mine n.

  kõrvale hoid/ma t. millestki hoiduma, midagi vältima

  kõrvale+hoid=ja n.

  kõrvale+hoid=mine n.

  kätt hoid/ma t. kedagi (hingeliselt) toetama

  käe+hoid2 n.

  käe+hoid=ja n.

  käe+hoid=mine n.

  last hoid/ma t.

  lapse+hoid, laste+hoid n. (teenus); seda pakkuv koht

  lapse+hoid=ja n.

  lapse+hoid=mine n.

  nahka hoid/ma t. piltl. kohustustest kõrvale hoidma; ohtlikku olukorda vältima

  naha+hoid=ja n.

  naha+hoid=mine n.

  tagasi hoid/ma t. pidurdama

  tagasi+hoid=lik o. \inimene, korter, palk\

  tagasihoidlikk=us n.

  tagasihoidliku=lt m.

  tagasi+hoidma=tu o. \tung, hoog\

  tagasihoidmatu=lt m.

  tagasihoidmat=us n.

  tagasi+hoid=mine n.

  tagasi+hoitud o. \tunded\

  tervist hoid/ma t.

  tervis+hoid n. tervisekaitse ja arstiabi süsteem; millegi tervena hoidmine

  tervishoid=lik o. tervishoiuga seotud

  tervishoiu=line o. \ülevaade\ tervishoiuga seotud

  kutse+tervishoid n.

  looma+tervishoid n.

  töö+tervishoid n.

  töötervishoiu+arst n.

  tervishoiu+alane o.

  tervishoiu+asutus n.

  tervishoiu+inspektor n.

  tervishoiu+ministeerium n.

  tervishoiu+minister n.

  tervishoiu+muuseum n.

  tervishoiu+nõue n.

  tervishoiu+organisatsioon n.

  tervishoiu+seadus-seadusen.

  tervishoiu+statistika n.

  tervishoiu+süsteem n.

  tervishoiu+töötaja n.

  tervishoiu+vastane o. \otsus\

  tervishoiu+võrk n.

  vaos hoid/ma t. talitsema, ohjeldama

  vaos+hoid=ja n.

  vaos+hoid=mine n. talitsemine

  vaos+hoitud o. \viha\

  vaoshoitu=lt m. \käituma\

  vaoshoit=us n. vaoshoitud olek

  ära hoid/ma t. vältima

  ära+hoi=e n.

  \õnnetuse\ ära+hoid=mine n. tõkestamine, vältimine

  ühte hoid/ma t. kokku hoidma

  ühte+hoid n.

  ühte+hoid=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur