[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

hirm n. erutusseisund, mida põhjustab selgesti tajutav oht

 • TULETISED

  hirm=us1hirmsao. \sõda, hais, joodik\ hirmu tekitav; ebameeldiv, vastik; hirmuäratavalt suur

  hirmus2 m. \kallis\ väga, eriti

  hirm+kallis o. ⇐ hirmus kallis kõnek. eriti kallis

  hirm+naljakas o. ⇐ hirmus naljakas murd. väga naljakas

  hirmnaljaka=lt m.

  hirm+kõrge o. ⇐ hirmus kõrge

  hirm+palju m. ⇐ hirmus palju väga palju

  \palju\ hirmsa=mini m.

  hirmsa=sti m.

  hirm=u/ma t. kohkuma; hirmu tundma

  hirmu=mine n.

  hirmunu=lt m. \põgenema\

  hirmu=ta/ma t. hirmu tekitama

  hirmuta=ja n.

  hirmuta=mine n.

  hirmut=is n. hirmu tekitav asi v. olend; peletis

  herne+hirmutis n. (lindude peletamiseks)

  laste+hirmutis n.

  hirmut=us n. hirmutamine; selle üksikjuhtum

  hirmutus+hüüe n.

  hirmutus+vahend n.

  hirmu=kil m. \olema\ hirmul, hirmunud

  hirmu=kile m. hirmunud olekusse

  hirmul m. \olema\

  hirmule m. \minema\


 • LIITSÕNAD

  eksimis+hirm n.

  kabu+hirm n. pöörane, tugev hirm; paanika

  kooli+hirm n.

  koroona+hirm n. (koroonaviiruse ees)

  põrgu+hirm n. väga suur hirm

  surma+hirm n.

  sõja+hirm n.

  vee+hirm n.

  vitsa+hirm n. vitsanuhtlus

  võõra+hirm n. • hirmu+elamus n.

  hirmu+grimass n.

  hirmu+higi n.

  hirmu+judin n.

  hirmu+jutt-jutun.

  hirmu+kahm n.

  hirmu+kangestus n.

  hirmu+karjatus n.

  hirmu+karje n.

  hirmu+kisa n.

  hirmu+kompleks n. psühh.

  hirmu+lugu n.

  hirmu+maania n.

  hirmu+röögatus n.

  hirmu+segune o.

  hirmu+sööst n.

  hirmu+sümptom n.

  hirmu+tunne n.

  hirmu+unenägu n.

  hirmu+vabin n.

  hirmu+vahk n. hirmuhoog, hirmusööst

  hirmu+valitseja n. (tugineb hirmule)

  hirmu+valitsus n.

  hirmu+viirg n.

  hirmu+võbin n.

  hirmu+võpatus n.

  hirmu+värin n.

  hirmu+õhkkond n.

  hirmu+õhustik n.

  hirmu+ärevil m. hirmust ärevil

  hirmu+ärevus n.


 • ÜHENDITULETISED

  hirmu+higine o. ⇐ hirmust higine

  hirmu+segane o. ⇐ hirmust segane


 • ÜHENDID

  hirmu ärata/ma t. hirmu, kartust tekitama v. sisendama

  hirmu+äratav o. \koletis; hind, kiirus\ hirmu tekitav; erakordselt suur

  hirmuäratava=lt m. \suur\ väga

 • kõrge1 o. ümbrusest v. alustasandist tugevasti ülespoole ulatuv, alt üles; piltl. (hrl. arvudes määratavalt) suur (hinna, koguse, vanuse vm. suhtes); seisuselt, positsioonilt juhtiv, tähtis; arenguastmelt, tasemelt v. kvaliteedilt tublisti esilekerkiv; õilis, üllas, aateline, ülev; jumalik, taevane, ebamaine; (heli, hääle kohta:) suure võnkesagedusega; keelet. (vokaalide kohta, mille hääldamisel keeleselg on kõrgel)

 • TULETISED

  kõrge2 n. kõrgel asetsemine, kõrge asend

  kõrgel, kõrgele, kõrgelt m.

  kõrgel+seisev o. ⇐ kõrgel seis/ma \isik\ kõrgel ametikohal olev

  \suures\ kõrges m. murd. kõnek. kõrgel

  kõrge=sti m. \haritud\ väljapaistvalt; kõrgel tasemel

  kõrge=nd1 n. kõrgem koht

  kõrge=ndik n. ümbrusest kõrgemale kerkiv pinnavorm

  kõrg=mik n. ala kõrgusega merepinnast üle 1500 m

  kõrg=us1 n. pikkus alt üles; kaugus maapinnast

  kõrgu=ti m. kõrguse suunas; kõrguse poolest

  absoluut+kõrgus n. ⇐ absoluut[ne] kõrgus geogr.

  alg+kõrgus n.

  imemis+kõrgus n. (pumbal)

  lennu+kõrgus n.

  lõike+kõrgus n. (nt. kombainil)

  poolus+kõrgus, pooluse+kõrgus n. astr.

  rinna+kõrgus n. ka mets. kasvava puu läbimõõdu mõõtmise kõrgus

  tõste+kõrgus n. tehn. (tõsteseadmel)

  kõrgus+hüpe n.

  kõrgushüppe+talent n.

  kõrgus+järk n.

  kõrgus+kasv n. kõrguse juurdekasv

  kõrgus+meerik n.

  kõrgus+mõõdik n.

  kõrgus+märk n. (kõrguse tähistamiseks)

  kõrgus+nihik n.

  kõrgus+piirang, kõrguse+piirang n.

  kõrgus+tüür n. (kõrguse reguleerimiseks)

  kõrgus+vahe-vahen. kõrguste vahe

  sama+kõrgus+joon n. geogr. (sama kõrgusega), horisontaal

  kõrgust hüppa/ma t.

  kõrgus+hüp=e n. (spordiala)

  kõrgus2 n. kõnek. kõrgushüpe

  kõrgushüppe+rekord n.

  kõrgushüppe+talent n.

  kõrgushüppe+võistlus n.

  kõrgus+hüppa=ja n.

  kõrgust kartma t.

  kõrguse+kart=ja, kõrgus+kart=ja n.

  kõrguse+kart=us, kõrgus+kart=us n. akrofoobia, haiglaslik hirmutunne suurte kõrguste ees

  kõrgust mõõt/ma t.

  kõrguse+mõõt=ja, kõrgus+mõõt=ja n.

  kõrguse+mõõt=mine, kõrgus+mõõt=mine n.

  kõrguse+mõõt=ur, kõrgus+mõõt=ur n. (lennukõrguse mõõtmiseks)

  kõrgu=stik n. <kõrgu(s)=stik> geogr. kõrgem maa-ala lauskmaa piirides

  kõrgustiku+päike n. (ultraviolettkiiritusseade)

  ~kõrgu=ne o. nii kõrge kui

  inimese+kõrgune o. \makett\

  maja+kõrgune o.

  meetri+kõrgune o.

  mehe+kõrgune o.

  mäe+kõrgune o.

  puusa+kõrgune o. \vesi\

  põlve+kõrgune o. \rohi, koer\

  rinna+kõrgune o. \rohi\

  sama+kõrgune o. millegagi ühekõrgune, niisama kõrge

  taeva+kõrgune o. väga kõrge

  vaksa+kõrgune o.

  vöö+kõrgune o. nii kõrge kui inimese vöökoht

  ühe+kõrgune o. samakõrgune

  kõrge=nda/ma t. kõrge(ma)ks tegema, tõstma

  kõrgend2 n. kõrgendav osa v. kõrgendatud koht

  kõrgenda=mine n.

  kõrgend=us n. kõrgendamine; kõrgend

  ameti+kõrgendus n.

  au+kõrgendus n.

  kõrgendus+märk n.

  kõrge=ne/ma t. kõrgemaks minema, tõusma

  kõrgene=mine n.

  kõrg=u/ma t. ümbrusest kõrgemale, kõrgusse ulatuma

  kõrgu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  hirm+kõrge o. ⇐ hirmus kõrge väga kõrge

  kõige+kõrgem n. vnm. jumal; keiser

  ultra+kõrge o. ülikõrge

  ultrakõrg+sagedus n. el. ülikõrgsagedus

  üli+kõrge o.

  ülikõrg+lend n. lennuaparaadi lend stratosfääris ja mesosfääris

  ülikõrg+rõhk n. ülikõrge rõhk

  ülikõrg+sagedus n. el.

  ülikõrg+vaakum n. füüs. • kõrg+aadel n.

  kõrgaadli=k n. (kes kuulub kõrgaadli hulka)

  kõrg+ahi n. tehn. šahtahi maagist malmi tootmiseks

  kõrgahju+gaas n.

  kõrgahju+koks-koksin.

  kõrgahju+malm n.

  kõrgahju+protsess n.

  kõrgahju+räbu n.

  kõrgahju+tsehh n.

  kõrgahju+tööline n.

  kõrg+ajastu n. ajastu, millal miski saavutab oma kõrgseisu

  kõrg+aretis n. aiand. põllum. ülitootlik loom v. taim

  kõrg+gootika n. k. gootika kõrgperiood

  kõrg+haljastus n. kõrge haljastus

  kõrg+haridus n.

  rakendus+kõrgharidus n.

  \elu\ kõrg+hetk n.

  \reisimise\ kõrg+hooaeg n.

  kõrg+hoone n.

  kõrg+iste n. kõrge v. kõrgel asetsev iste (eriti jahimehel puu otsas)

  kõrg+kiht n. kõrgeim kiht; ladva- v. koorekiht

  kõrg+klassitsism n.

  kõrg+konjunktuur n. maj. majanduselu kõrgseis

  kõrg+kool-koolin.

  rakendus+kõrgkool-koolin.

  kõrg+kultuur n. kõrgetasemeline kultuur

  kõrg+laine n. kõrge laine

  kõrg+lava n.

  kõrg+legeerteras n.

  kõrg+lend n.

  kõrg+liiga-liigan.

  kõrgliiga+klubi n.

  kõrg+läige n. väga tugev läige, nt. fotol

  kõrgläike+press n.

  kõrg+meister n.

  kõrg+molekulaarne o. keem.

  kõrg+mood n. juhtivate moeloojate ja moemajade looming

  kõrg+mäestik n.

  kõrgmäestiku+kliima n.

  kõrg+piste n. tkst.

  kõrg+platoo n.

  kõrg+punkt n.

  kõrg+raudtee n.

  kõrg+reljeef n. k.

  kõrg+rõhk n. met. kõrge õhurõhk; tehn. (gaasis v. vedelikus)

  kõrgrõhk=kond n. met. normaalsest suurema rõhuga õhupööris

  kõrgrõhu+ala n.

  kõrgrõhu+hari n.

  kõrgrõhu+pump n.

  kõrgrõhu+rehv n.

  kõrg+sagedus n.

  kõrgsagedus+generaator n.

  kõrgsagedus+vool-voolun.

  kõrg+seis n. kõrge asend, kõrge seis; kõrge tase

  kõrg+soo n.

  kõrg+stiil n.

  kõrg+surve n.

  kõrgsurve+pesur n.

  kõrg+suvi n.

  kõrg+tase n.

  kõrg+tehnoloogia n.

  kõrgtehnoloog n.

  kõrgtehnoloogi=line o. \areng\

  kõrg+trükk n. trük. (trükiviis); k. graafika valmistamise ja paljundamise menetlus

  kõrgtrükk=al n. trük. (teeb kõrgtrükki)

  kõrgtrüki+koda n. <kõrgtrüki+(trüki)koda> trük.

  kõrgtrüki+masin n. <kõrgtrüki+(trüki)masin> trük.

  kõrgtrüki+vorm n. <kõrgtrüki+(trüki)vorm> trük.

  kõrgtrüki+värv n. <kõrgtrüki+(trüki)värv> trük.

  kõrg+vaakum n.

  kõrg+vererõhk n. med.

  kõrgvererõhk+tõbi n. kõrgvererõhuhaigus

  kõrgvererõhu+haige n.

  kõrgvererõhu+haigus n.

  kõrg+vesi n.

  kõrg+õppeasutus n.

  kõrge+aulik o. \härra\ vnm. kõrgesti austatud

  kõrge+auline o. \proua\ vnm. kõrgesti austatud

  kõrge+ausus n. vnm. (kõrge isiku poole pöördumisel)

  kõrge+pinge n. el.

  kõrgepinge+kaabel n.

  kõrgepinge+kaitse-kaitsmen.

  kõrgepinge+liin n.

  kõrgepinge+võrk n.

  kõrge+võitu o.


 • ÜHENDITULETISED

  kõrge+hääl=ne o. \tenor\ kõrge häälega

  kõrge+jalg=ne o. \hurt\ kõrgete jalgadega

  kõrge+klassi=line o. \võistlus\ kõrge klassiga

  kõrge+kvaliteedi=line o. kõrge kvaliteediga

  kõrge+lennu=line o. piltl. suurejooneline; kõrge lennuga; ilutsev

  kõrgelennulise=lt m. \mõtlev\

  kõrgelennulis=us n.

  kõrge+palga=line1 o. \töökoht\ kõrge palgaga

  kõrge+palga=line2 n. kõrge palgaga inimene

  kõrge+saagi=line o. \sort\ kõrge saagiga

  kõrge+taseme=line o. kõrge tasemega

  kõrge+temperatuuri=line o. kõrge temperatuuriga

  kõrge+tüve=line o. kõrge tüvega

  kõrge+väärtus=lik o. \kaup\ kõrge väärtusega

  kõrgema+palga=line1 o. \koht\ kõrgema palgaga

  kõrgema+palga=line2 n. kõrgema palgaga inimene

  kõrgemal+seisev o. \asutus\ kõrgemal positsioonil olev

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur