[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

arm1armun. heatahtlikkus; soosing; karistuse kergendus v. tühistus; andeksand, halastus; kiindumus; kallim, armastatu; kõnek. esineb imestust, üllatust v. ehmatust väljendavates hüüatustes, vt ka arm2

 • TULETISED

  arma=s o. kallis, lemmik-; kena, meeldiv; lahke; hubane

  armsa=m n. armastatu, kallim

  armsa=lt m. \naeratades\

  armsa=sti m. \vaatama\

  armsa=ke o. kena, meeldiv

  arms=us n. meeldivus; lahkus, armastusväärsus

  armas=ta/ma t. armsaks pidama; meeldivaks pidama, eelistama; midagi meeleldi tegema; tavatsema

  armasta=ja n.

  armastaja+paar n. ⇐ armastajate paar

  armasta=mine n.

  armasta=tu n. armsam, kallim

  armast=us n. sügav kiindumus (kellessegi); (elutu objekti puhul) eriline huvi; kõnek. armastatu

  ahvi+armastus n. piltl. (lapsele kõike lubav)

  ema+armastus n. (oma lapse vastu)

  isa+armastus n. (oma lapse vastu)

  noorus+armastus n. (nooruses kogetud); noorpõlve armastatu

  sala+armastus n. salajane armastus

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vastu+armastus n.

  venna+armastus n.

  õe+armastus n.

  armastus+abielu n.

  armastus+draama n.

  armastus+film n.

  armastus+jumalanna n.

  armastus+kiri-kirjan.

  armastus+kolmnurk n.

  armastus+luule n.

  armastus+luuletus n.

  armastus+romaan n.

  armastus+teema n.

  armastus+väärne o. lahke, viisakas; armastust vääriv, meeldiv

  armastusväärse=lt m. \nõustuma\

  armastusväärs=us n.

  armastus+väärt o. ⇐ armastust väärt \inimene\ armastusväärne

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  asja+armasta=ja n. ⇐ asja armasta/ma (tegeleb huvist asja vastu)

  asjaarmastaja=lik o. \tase\

  asjaarmastajaliku=lt m. \pinnaline\

  asja+armast=us n. ⇐ asja armasta/ma huvi asja vastu

  enese+armasta=ja n. ⇐ ennast armasta/ma egoist

  enese+armast=us n. ⇐ ennast armasta/ma endast lugupidamine; enda huvide esiplaanile seadmine, egoism

  inimese+armasta=ja n. ⇐ inimest armasta/ma

  inimese+armast=us n. ⇐ inimest armasta/ma

  isamaa+armastus n. ⇐ isamaad armasta/ma armastus oma isamaa vastu

  kodu+armasta=ja n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodu+armast=us n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodumaa+armast=us n. ⇐ kodumaad armasta/ma

  korra+armasta=ja n. ⇐ korda armasta/ma

  korra+armast=us n. ⇐ korda armasta/ma

  laste+armasta=ja n. ⇐ lapsi armasta/ma

  laste+armast=us n. ⇐ lapsi armasta/ma

  ligimese+armast=us n. ⇐ ligimest armasta/ma

  loodus+armasta=ja, looduse+armasta=ja n. ⇐ loodust armasta/ma

  loodus+armast=us, looduse+armast=us n. ⇐ loodust armasta/ma

  looma+armasta=ja n. ⇐ loomi armastama

  loomi armasta/ma t.

  looma+armasta=ja n.

  looma+armastus n.

  muusika+armasta=ja n. ⇐ muusikat armasta/ma

  muusika+armast=us n. ⇐ muusikat armasta/ma

  nalja+armasta=ja n. ⇐ nalja armasta/ma

  napsi+armasta=ja n. ⇐ napsi armasta/ma

  puhtuse+armasta=ja n. ⇐ puhtust armasta/ma

  puhtuse+armast=us n. ⇐ puhtust armasta/ma

  rahu+armasta=ja n. ⇐ rahu armasta/ma

  rahu+armast=us n. ⇐ rahu armasta/ma

  tõe+armasta=ja n. ⇐ tõde armasta/ma

  tõe+armast=us n. ⇐ tõde armasta/ma

  töö+armasta=ja n. ⇐ tööd armasta/ma

  töö+armast=us n. ⇐ tööd armasta/ma

  vabaduse+armasta=ja n. ⇐ vabadust armasta/ma

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n. ⇐ vabadust armasta/ma vabadusearmastus

  vanemate+armast=us n. ⇐ vanemaid armasta/ma laste armastus vanemate vastu

  hale+armas o.

  ime+armas o.

  imearmsa=lt m.

  üli+armas o.

  üliarmsa=lt m.

  arme=tu o. vilets, haletsusväärne; vnm. armutu, halastuseta

  armetu=ke(ne) o.

  armetu=lt m. \riides; vähe\ viletsalt, kehvalt; väga

  armet=us n. armetu olukord

  hale+armetu o.

  armu=ke n. pidev abieluväline sekspartner; vnm. armastatu, kallim

  sala+armuke n.

  armu=lik o. (üleolevalt) lahke; halastav

  armuliku=lt m.

  armulikk=us n.

  armu=line o. armulik; vnm. (austust väljendavalt)

  armu=tu o.

  armutu=lt m.

  armut=us n.

  arm=u/ma t. kiinduma, armastama hakkama

  armu=mine n.

  armu=nu n. armunud inimene

  armunu=lt m. \vaatama\

  arma=tse/ma t. õrnutsema, kallistama; seksuaalvahekorras olema

  armatse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ema+arm-armun.

  isa+arm-armun.

  jumala+arm-armun. kirikl. armulaud

  sala+arm-armun. • armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  armu+afäär n.

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  armu+and n. almus, armu poolest antud abi

  armu+asjad n. armusuhted jms.

  armu+draama n.

  armu+elamus n.

  armu+elu n.

  armu+haavad n. armukadedusest, armudraamast vms. tingitud hingevalu

  armu+hellus n.

  armu+iha n.

  armu+intriig n.

  armu+jaht n. piltl. aktiivne tegutsemine armastatu kättevõitmiseks

  armu+jook n. jook, mis peab äratama vastuarmastust

  armu+joovastus n.

  armu+kade o.

  armukade=dus n. piinav kahtlus armastatu truuduses

  armukadedus+piin n.

  armukade=sta/ma t. armukade olema

  armukade=tse/ma t. armukade olema

  armukadetse=ja n.

  armukadetse=mine n.

  armu+kirg n.

  armu+kiri-kirjan. aj.

  aadli+armukiri-kirjan.

  armu+laud n. kirikl. altarisakrament, Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein

  armulaua=line n. armulauast osavõtja

  armulaua+karikas n.

  armulaua+leib n.

  armulaua+vein n.

  armu+leek n.

  armu+leib n. kellegi armust antav elatis

  armuleiba söö/ma t. teiste kulul elama

  armuleiva+söö=ja n.

  armu+lugu n.

  armu+lõõm n.

  armu+nauding n.

  armu+palang n.

  armu+palavik n.

  armu+paluke n. armuand

  armu+pant n. vnm. armastatule armastuse märgiks ja kinnituseks tehtud kingitus

  armu+piin n.

  armu+rikas o.

  armurikka=lt m. \jagama\

  armu+rohke o.

  armu+romaan n.

  armu+romantika n.

  armu+rõõm n.

  armu+seiklus n.

  armu+sidemed, armu+sidemed n.

  armu+sosin n.

  armu+sõna n.

  armu+tegu n.

  armu+tuli n.

  armu+unelm n.

  armu+vaene o.

  armu+vaev n.

  armu+vahekord-korran.

  armu+valu n.

  armu+vanne n.

  armu+õpetus n.


 • ÜHENDID

  armu and/ma t. karistusest vabastama v. karistust kergendama

  armu+and=ja n.

  armu+and=mine n.

  armuandmis+palve n.

  armupalve n. kõnek. armuandmispalve

  armu heit/ma t. halastama

  armu+heit=lik o. halastav

  armu+heit=mine n.

  armu+heitma=tu o.

  armu palu/ma t.

  armu+palu=ja n.

  armu+palu=mine n.

 • himu n. kange tahtmine, kirglik soov; seksuaalne, meeleline iha

 • TULETISED

  himu=kas o. suure himuga, ahne

  himuka=lt m. \vaatama\ suure himuga

  himuk=us n.

  himu=r o. meelelist himu tundev v. väljendav, ihar

  himura=lt m. \hammustama\

  himur=us n.

  himu=sta/ma t. himu tundma millegi järele

  \võõra vara\ himusta=ja n.

  himusta=mine n.

  himu=tse/ma t. himustama

  himutse=ja n.

  himutse=mine n.

  himutseva=lt m.

  himu=ti m. \puhkama\ soovi järgi


 • LIITSÕNAD

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o.

  hullamis+himu n.

  hävitus+himu n.

  hävitushimu=line o. \metslane\

  jooma+himu n.

  kaklus+himu n.

  kaklushimu=line o. \mees\

  karjääri+himu n.

  karjäärihimu=line o. \naine\

  kasu+himu n.

  kasuhimu=line o. \tegu\

  klatši+himu n.

  klatšihimu=line o. \seltskond\

  kulla+himu n.

  kuulsus+himu n.

  kuulsushimu=line o. \nooruk\

  kättemaksu+himu n.

  kättemaksuhimu=line o. \kaotanu\

  kõmu+himu n.

  kõmuhimu=line o. \reporter\ kõmu, sensatsiooni himustav

  liha+himu n. suguiha, sugutung

  lobisemis+himu n.

  lugemis+himu n.

  lugemishimu=line o. \laps\

  lõbu+himu n.

  lõbuhimu=line o. \seltskond\

  magusa+himu n.

  naeru+himu n.

  naeruhimu=line o. \naine\

  naudingu+himu n.

  naudinguhimu=line o. \inimene\

  neima+himu n.

  neimahimu=line o. \plaan\

  patu+himu n. vnm. lihahimu

  pilkamis+himu, pilke+himu n.

  pilkamishimu=line, pilkehimu=line o. \nooruk\

  protsessimis+himu n.

  raha+himu n.

  rahahimu=line o. \varas\

  revanši+himu n.

  riiu+himu n.

  rändamis+himu, rännu+himu n.

  rännuhimu=line o. \turist\

  saagi+himu n.

  saagihimu=line o. \kiskja\

  saama+himu n.

  saamahimu=line1 o. \inimene\ saamahimu omav

  saamahimulise=lt m. \käituma\

  saamahimuline2 n. ⇐ saamahimuline inimene

  seiklus+himu n.

  seiklushimu=line1 o. seiklushimu tundev

  seiklushimuline inimene n.

  seiklushimuline2 n. seiklushimuline inimene

  sensatsiooni+himu n.

  sensatsioonihimu=line o.

  silma+himu n.

  tapa+himu n.

  tapahimu=line o.

  tead-ma+himu n. teadmishimu

  teadmis+himu n.

  teadmishimu=line o.

  teadus+himu n.

  teaduse+himu n.

  teo+himu n.

  teohimu=line o. \noor\

  uimasti+himu n.

  uu-dis+himu n. himu kogeda v. teada saada midagi uut

  uudishimu=lik o.

  uudishimuliku=lt m.

  uudishimu=tse/ma t.

  uudishimutse=ja n.

  uudishimutse=mine n.

  uudishimutseva=lt m.

  valitsemis+himu n.

  valitsemishimu=line o.

  vallutus+himu n.

  vallutushimu=line o.

  viina+himu n.

  võimu+himu n.

  võimuhimu=line o.

  võitlus+himu n.

  õpi+himu n.

  õpihimu=line o.

  õppimis+himu n. • himu+roog-roan. vnm. maiusroog

 • huul \ huuled n. (suu osa); mingi huuletaoline moodustis v. eseme osa

 • TULETISED

  huul=ik n. muus. (puhkpilli osa); vooliku vm. suhupistetav ots

  auk+huulik n. (flöödil)

  bambus+huulik n.

  kauss+huulik n. (vaskpillidel)

  lest+huulik n. (puhkpillil)

  huul=jas o. \õis\ huult meenutav

  huule=kas1 o. \tüdruk\ lopsakate huultega

  huule=kas2 n. kõnek. huulega seotud asi (huulepulk, huuleneet vm.)


 • LIITSÕNAD

  ala+huul n. anat. bot. alumine huul

  mee+huul n. (õiel)

  pardi+huuled n. (täidlased, süstiga suurendatud)

  puna+huuled n. punased huuled

  puna+huule=line, puna+huuli=ne o. \neiu\ punaste huultega

  üla+huul n. anat. ülemine huul • huul+hein n. (rohttaim)

  huul+häälik n. keelet. huulte aktiivsel osavõtul moodustatav häälik, (näit. m, p)

  huul+kala n. zool.

  huul+õis n. bot. (meenutab huult)

  huulõie=line o. \taim\ huulõitega

  huulõielised n. (taimede sugukond)

  huule+kontuurpliiats n. (kosmeetikas)

  huule+lõhe n. med. jänesemokk

  huule+läige n.

  huule+neet n.

  huule+pliiats n.

  huule+pulk n.

  huule+pumat n.

  huule+tubakas n. niiske jahvatatud tubakas, mis pannakse imenduma hrl. ülahuule ja igeme vahele

  huule+värv n.


 • ÜHENDITULETISED

  kahe+huule=line o. \õis\ kahe huulega

  paksu+huule=line o. \suu\ paksude huultega

 • ihu n. inimese keha (sageli hingele v. vaimule vastandatud); liha v. nahk

 • TULETISED

  ihu=lik o. \vabadus, vaevus\ vnm. (hrl. vananevas v. arhaiseerivas pruugis:) kehaline, füüsiline (vastandatuna vaimsele)

  ihulikk=us n.

  ihuliku=lt m. \terve\

  ihu=line o. \häda\ ihulik


 • LIITSÕNAD

  ema+ihu n. ema keha loote asukohana

  inim+ihu n.

  venna+ihu n. nalj. sealiha • ihu+alasti m.

  ihu+arst n. isiklik arst

  ihu+häda n. kehaline vaev(us)

  ihu+jurist n. isiklik jurist

  ihu+jõud n. kehaline jõud

  ihu+kaitse-kaitsen. valverühm kellegi julgeolekuks

  ihukaitse+vägi n.

  ihukaitseväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihu+kaitsja n. kellegi julgeolekut kaitsev isik

  ihu+karvad n.

  ihu+karva o. ihuvärvi

  ihu+kate n. rõivad

  ihu+kreem n.

  ihu+nahk n.

  ihu+nuhtlus n. peksukaristus

  ihu+pesu n.

  ihu+piim-piiman. piimjas ihukreem

  ihu+puhtus n.

  ihu+ramm-rammun.

  ihu+silmaga m. \nägema\ isiklikult, oma silmaga

  ihu+soe1 n. kehasoojus

  ihu+soe2 o. \voodi\ ihu järele soe

  ihu+soojus n.

  ihu+sugu-soon. vnm. lapsed, järglased

  ihu+tervis n.

  ihu+toidus n. vnm. toit

  ihu+toit n. vnm. toit

  ihu+vari n. riided

  ihu+vesi n. (parfümeerias)

  ihu+vili n. loode; laps

  ihu+värv n. kõnek. nahavärvus

  ihu+värvi o. \sukad\ ihu värvi

  ihu+üksi m. täiesti üksi

  ihu+üksinda m. täiesti üksinda


 • ÜHENDID

  ihu hari/ma t. keha puhtuse eest hoolitsema

  ihu+hari=mine n.

  ihu hoolda/ma t. ihu eest hoolt kandma

  ihu+hoold=us n. keha eest hoolitsemine

  ihuhooldus+kreem n.

  ihuhooldus+vahendid n.

  ihust ja hingest, ihu ja hingega kõigest väest, kõige oma olemusega; jäägitult, täielikult

 • ime n. mõistusega seletamatu nähtus; miski ainulaadne v. uudne

 • TULETISED

  ime=lik o. kummaline, veider

  imelikk=us n.

  imeliku=lt m. \käituma\

  ime=line o. imepärane

  imelise=lt m.

  ime=sta/ma t. imeks panema

  imest-e=le/ma, imest=le/ma t. kerge vaimustusega imestama

  imesta=ja n.

  imesta=mine n.

  imesta=misi m.

  imest=us n.

  imestus+hüüatus n.

  imestus+hüüd n.

  imestus+hüüe n.

  imestus+ilme n.

  imestus+väärne o.

  imestusväärse=lt m. \tark\

  imestus+väärt o. \leid\

  imestama pane/ma t.

  imestama+panev o. \anne\

  imest=u/ma t. imestama

  imestu=mine n.

  imestunu=lt m.

  ime-t=le/ma t. kedagi v. midagi rõõmsa üllatusega vaatlema

  imetle=ja n.

  imetle=mine n.

  imetl=us n.

  imetlus+väärne o.

  ennast imetle/ma t.

  enese+imetle=ja n.

  enese+imetl=us n.

  ime=te-le/ma t. imetlema

  imetel=u n.


 • LIITSÕNAD

  ilma+ime n. kõnek. midagi haruldast v. ennenähtamatut

  jumal+ime h. vnm. (väljendab üllatust, imestust)

  looduse+ime n.

  maailma+ime n.

  tehnika+ime n. • ime+aeglane o.

  ime+armas o.

  imearmsa=lt m. \vaatama\

  ime+arst n.

  ime+asi n.

  ime+elukas n.

  ime+habras o.

  ime+harv o.

  ime+harva m.

  ime+hea, ime+hää o.

  ime+hästi m.

  ime+ilus o.

  ime+kannike n.

  ime+kaunis o.

  ime+kena o.

  ime+kerge o.

  ime+kombel m.

  ime+komet n.

  ime+kähku m.

  ime+laps n.

  ime+lihtne o.

  ime+lill n. (rohttaim)

  ime+loom-looman.

  ime+lugu n.

  ime+maa, imede+maa n.

  ime+muinasjutt-jutun.

  ime+natuke, ime+natukene m.

  ime+olevus n.

  ime+osav o.

  ime+peegel n.

  ime+peen o.

  imepeeni=ke o.

  ime+pisike o.

  ime+puhas o.

  ime+pärane o.

  imepärase=lt m. \veetlev\

  ime+raske o.

  ime+ravi n.

  imeravi+usk n.

  ime+rohi n.

  ime+ruttu m.

  ime+selgesti m.

  ime+tabane o. imepärane, imelik (poeetilisemas v. arhaiseeritud keelepruugis)

  ime+taoline o. \juhtum\

  ime+tark o. \laps, nõuanne\ haruldaselt tark

  ime+tihti m. \korduma\

  ime+tilluke o. \võimalus\

  ime+tore o. \kohtumine\

  imetoreda=lt m.

  imetoreda=sti m.

  ime+tugev o.

  ime+ulme n. (ulmežanri alaliik)

  ime+vahva o. erakordselt vahva

  ime+veski n. folkl. (muretseb valdajale kõike soovitut)

  ime+vigur n. kõnek. imeasi

  ime+vihm n. met. tormist v. tuulekeerisest õhku tõstetud esemete v. organismide sadu maapinnale

  ime+võrk n. anat. kapillaaride võrgustik maksas v. neerus

  ime+vägi n.

  imeväel m. imeväe jõul

  ime+väike o.

  ime+värk n. kõnek. imeasi

  ime+värki o. imelik, veider, kummaline

  ime+väärne o.

  ime+õhuke o.

  ime+õrn o.


 • ÜHENDID

  imeks pane/ma t. imestama, üllatuma

  imeks+pandav o. \sarnasus\

  imeks+pane=k n.

  imeks+pane=mine n.

  imeks+panev o. \koostöö\

  imeks+pan=u n. \vääriv\

  imet tege/ma t.

  ime+tege=mine n.

  ime+tegi=ja n.

  ime+teg=u n.

  imet+tegev o. \mõju\

 • pidu1 n. millegi tähistamiseks, kellegi auks vm. puhul korraldatav seltskondlik koosviibimine)

 • TULETISED

  peo=line n. peost osavõtja

  pidu=line n. peoline

  pidu=lik o. \sündmus\

  pidulikk=us n.

  piduliku=lt m.

  pidu=ne2 o. \meeleolu\ pidulik, vt ka pidu=ne1

  pidu=sta/ma t. pidu pidama, pidutsema; peoga tähistama, pühitsema

  pidusta=mine n.

  pidust=us n. mingi sündmuse tähistamiseks korraldatav pidulik toiming

  aastapäeva+pidustus(ed) n.

  ava+pidustus(ed) n.

  juubeli+pidustus(ed) n.

  kroonimis+pidustus(ed) n.

  mai+pidustus(ed) n.

  muusika+pidustus(ed) n.

  pulma+pidustus(ed) n.

  rahva+pidustus(ed) n.

  spordi+pidustus(ed) n.

  sünnipäeva+pidustused n.

  pidu=tse/ma t. pidu pidama, lõbutsema

  pidutse=ja n.

  pidutse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aabitsa+pidu n. (I klassi õpilastel aabitsa läbisaamise järel)

  aasta+pidu n. asutuse vms iga-aastane pidu

  aastalõpu+pidu n.

  aastapäeva+pidu n.

  aia+pidu n.

  ava+pidu n.

  era+pidu n.

  grilli+pidu n.

  jaani+pidu n.

  jooma+pidu n.

  juubeli+pidu n.

  jõulu+pidu n.

  järel+pidu n.

  jää+pidu n.

  kevad+pidu n.

  kihlus+pidu n.

  kiige+pidu n.

  kooli+pidu n.

  korteri+pidu n.

  küla+pidu n.

  laste+pidu n.

  laulu+pidu n.

  laulupeo=line, laulupidu=line n. laulupeost osavõtja

  juubeli+laulupidu n.

  öö+laulupidu n. õhtul ja öösel peetav laulupidu

  üld+laulupidu n.

  üliõpilas+laulupidu n.

  laulupeo+meene-meenen.

  laulupeo+rongkäik n.

  laulupeo+teatmik n.

  laulu- ja tantsu+pidu n.

  laulu- ja tantsupeo+pilet n.

  leeri+pidu n. (leeripäeva puhul)

  lille+pidu n. suur pidulik lillenäitus; piltl. õitsemine, õiteküllus; lõbus, kerge, muretu elu

  lusti+pidu n.

  lõpu+pidu n.

  mai+pidu n.

  maski+pidu n.

  nääri+pidu n.

  ohvri+pidu n.

  pannkoogi+pidu n.

  pulma+pidu n.

  rahva+pidu n.

  rahvatantsu+pidu n.

  rõõmu+pidu n.

  sauna+pidu n.

  soolaleiva+pidu n.

  stiili+pidu n.

  stiili=kas n. kõnek. stiilipidu

  suur+pidu n. (paljude osalejatega)

  sööma+pidu n.

  süldi+pidu n. kõnek. rahvaliku meelelahutusega söömapidu

  sünnipäeva+pidu n.

  tantsu+pidu n. (kus tantsitakse)

  tantsupidu=line, tantsupeo=line n.

  tuti+pidu n. kõnek. viimase koolikella pidu (tüdrukutel tutid peas)

  uusaasta+pidu n.

  vaku+pidu n. aj. vakuse talupoegade korraldatav pidusööming feodaali ja tema kaaskonna kostitamiseks

  valimis+pidu n.

  varru+pidu n.

  vee+pidu n.

  võidu+pidu n.

  võimlemis+pidu n.

  võõrus+pidu n. kutsutud külalistega pidu

  õnnistamis+pidu n. (millegi sisseõnnistamisel)

  üllatus+pidu n. • pidu+jook n.

  pidu+kava n.

  pidu+kingad n.

  pidu+kleit n.

  pidu+kuub n.

  pidu+kõne n.

  pidu+kära n.

  pidu+laud n.

  pidu+maja n.

  pidu+meeleolu n.

  pidu+peremees n.

  pidu+päev n.

  pidupäeva=ne o. \meeleolu\

  pidupäevase=lt m. \riides\

  pidu+rahvas n.

  pidu+riie, pidu+riietus n.

  pidu+riietus n.

  pidu+rong n.

  pidu+roog-roan.

  pidu+rõivas n.

  pidu+rüü n.

  pidu+saal n.

  pidu+söök n.

  pidu+söömaaeg n.

  pidu+sööming n.

  pidu+toit n.

  pidu+tuju n.

  pidu+võõras, peo+võõras n.

  pidu+õhtu n.

  piduõhtu=line n. piduõhtust osavõtja

  pidu+ülikond, peo+ülikond n.

  peo+ehe-ehten.

  peo+kava n.

  peo+king, peo+kingad n.

  peo+kinnas n.

  peo+kleit n.

  peo+koht n.

  peo+kuninganna n.

  peo+kutse n.

  peo+kuub n.

  peo+kõne n.

  peo+kära n.

  peo+laud n.

  peo+lokaal n.

  peo+maja n.

  peo+peremees n.

  peo+perenaine n.

  peo+rahvas n.

  peo+riietus n.

  peo+roog-roan.

  peo+rõivas n.

  peo+rõivastus n.

  peo+rüü n. pidurüü

  peo+saal n.

  peo+seltskond n.

  peo+sumin n.

  peo+tants n.

  peo+teenindus n.

  peo+toimkond n.

  peo+tuju n.

  peo+võõras n. peokülaline

  peo+õhtu n.


 • ÜHENDID

  pidu pida/ma t.

  pidu+pida=mine n.

 • semu n. sõbramees, sõber

 • TULETISED

  semu=lik o. \suhe\ sõbramehelik, omamehelik

  semulikk=us n.

  semuliku=lt m.

  semu=tse/ma t. semulikult käituma

  semutse=ja n.

  semutse=mine n.

  semutsemis+suhe n.

 • sibul n. (köögiviljataim); (mõnede taimede maa-alune lühivõrse); miski sibulakujuline asi v. moodustis; selle maa-alune osa

 • TULETISED

  sibula=ke(ne) n.

  sibula=ne o. \nuga\ sibulaga koos

  sibul=ik n. sibula kujuga jämend; eh. (viilkatuse tüüp)


 • LIITSÕNAD

  ema+sibul n. aiand.

  haistmis+sibul n. zool. kesknärvisüsteemiga loomade aju osa; võimaldab lõhnu eristada ja meelde jätta

  hüatsindi+sibul n.

  karva+sibul n. anat. karvajuure alumine, jäme tõlvjas osa

  liiv+sibul n. bot. mägisibulataoline lihakate lehtedega püsik

  võsu-liivsibul n. bot.

  lille+sibul n.

  mugul+sibul n.

  mägi+sibul n. bot. sibulat meenutav lihakate lehtedega püsik

  nartsissi+sibul n.

  pärl+sibul n. aiand. suvi-porrulauk; selle söödav valge sibulake

  seemne+sibul n. seemnete kasvatamiseks mahapandav sibul

  soomus+sibul n. bot. katusekivide-taoliselt asetsevate soomustega sibul, nt. liilial

  suguti+sibul n. anat. sibulataoline laiend suguti tagaosas

  söögi+sibul n.

  tali+sibul n. mitmeaastane talvekindel köögiviljataim

  tipp+sibul n. aiand. seemnest kasvatatav sibul, mis järgmisel kevadel uuesti mulda tipitakse

  tütar+sibul n. aiand. emasibula juurde kasvav noor sibul • sibul+kuppel n.

  sibul+köögivili n.

  sibul+lill n.

  sibul+taim n.

  sibul+õun n.

  sibula-ebajahukaste bot.

  sibula-hahkhallitus bot.

  sibula+haigus n.

  sibula+hais n.

  sibula+hoidla n.

  sibula+ingerjas n. (ümaruss)

  sibula+istik n.

  sibula+kael n.

  sibula+kahjur n.

  sibula+kand n. (lühike varreosa)

  sibula+kaste-kastmen.

  sibula+kasvandus n.

  sibula+klops n. kok.

  sibula+koor-kooren.

  sibula+kujuline o. sibula kujuga

  sibula+kärbes n.

  sibula+lauk n. sibulapealsed

  sibula+lõik n.

  sibula+märss n. (paun, kott)

  sibula+pealsed n.

  sibulapealse+salat n.

  sibula+pesa n.

  sibula+põld n.

  sibula+ratas n.

  sibula+saak n.

  sibula+salat n.

  sibula+seeme n.

  sibula-sirelane zool. sibulat jt. lauke kahjustav väike putukas

  sibula+soo n. (esineb halvustavates, tõrjuvates ütlustes)

  sibula+soomus n. sibula lihakas leht

  sibula+sort n.

  sibula+soust n.

  sibula+supp n.

  sibula+taim n.

  sibula+täidis n.

  sibula+tükk n.

  sibula+vanik n.

  sibula+venelane n. kõnek. endisaegne nimetus Eestis elavate Peipsi-äärsete vene rahvusest sibulakasvatajate ja -müüjate kohta

  sibula+võileib n.

  sibula+võrk n. (sibulate hoidmiseks)


 • ÜHENDID

  sibulat e. sibulaid kasvata/ma t.

  sibula+kasvata=ja n.

  sibula+kasvat=us n.

  sibulat e. sibulaid koori/ma t.

  sibula+koori=ja n. (inimene, masin)

  sibula+koori=mine n.

 • vaim n. kõik psüühiline inimeses vastandatuna kehale; sisemaailm, sisemine olemus; vaimulaad; mingit kollektiivi, ajajärku jne. iseloomustav mõtteviis, sellele iseloomulikud tõekspidamised; inimene, isik, hing; (kehatu) üleloomulik olend mitmesugustes usundilistes kujutelmades; aj. teoline, ka naine v. poiss mõisatööl; kirikl. (jumala enese v. tema loova, eluandva väe kohta)

 • TULETISED

  vaim=ne o. \tervis, looming\ vaimuga seotud

  vaimse=lt m. \tugev; nõrk; ergas; väsinud\

  vaims=us n.

  vaimu=kas o. teravmeelne, arukas

  vaimuka=lt m. \esitatud\

  vaimuk=us n.

  vaimukus+pärl n.

  vaimu=lik1 n. usutalituste sooritamiseks ja usuelu juhtimiseks ametisse pühitsetud isik

  vaimulik=kond n.

  abi+vaimulik n.

  alam+vaimulik n.

  sõjaväe+vaimulik n.

  vaimu=lik2 o. \laul\ usuline, kiriklik

  vaimu=sta/ma t. võluma

  vaimust=u/ma t.

  vaimustu=mine n.

  vaimustunu=lt m. \jutustama\

  vaimust=us n.

  noorus+vaimustus n.

  roki+vaimustus n.

  spordi+vaimustus n.

  vasika+vaimustus n. piltl. tormiline naiivne vaimustus

  vaimustus+hoog n.

  vaimustus+hüüe n.

  vaimustus+kisa n.

  vaimustus+palang n.

  vaimustus+puhang n.

  vaimustus+torm n.

  vaimustust avalda/ma t.

  vaimustus+avald=us n.

  vaimu=tse/ma t. pingutatult vaimukas olema

  vaimutse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  elu+vaim n.

  hull+vaim n. (kirumissõna)

  inim+vaim n.

  kaitse+vaim n.

  kamba+vaim n.

  kasti+vaim n. piltl. kildkonnavaim

  kildkonna+vaim n.

  kiusu+vaim

  kliki+vaim n.

  koha+vaim n.

  koostöö+vaim n.

  kuri+vaim n. kurat, saatan; paha vaim

  maa+vaim n. müt. maahaldjas

  maja+vaim n.

  meeskonna+vaim n.

  metsa+vaim n.

  mäe+vaim n.

  mässu+vaim n.

  opositsiooni+vaim n.

  pime+vaim n. (kerge kirumissõna)

  protesti+vaim n.

  soo+vaim n.

  suur+vaim n. geenius

  sõge+vaim n. (kerge kirumissõna)

  teo+vaim n. aj. teotüdruk (mõisaajal)

  trotsi+vaim n.

  tsunfti+vaim n.

  vete+vaim, vee+vaim n. folkl.

  võitlus+vaim n.

  õhu+vaim n. folkl. õhuvalla kaitsevaim

  äri+vaim n. • vaimu+aare n.

  vaimu+anne-anden.

  vaimu+aristokraat n.

  vaimu+aristokraatia n.

  vaimu+eliit n.

  vaimu+elu n.

  vaimu+ergas o.

  vaimuerks=us n.

  vaimu+erk o. vaimuergas

  vaimuerk=us n.

  vaimu+haige n.

  vaimu+haigla n.

  vaimu+haigus n.

  vaimu+hiid n. vaimuhiiglane

  vaimu+hiiglane n.

  vaimu+häire n.

  vaimu+hämarus n.

  vaimu+ilm n. vaimumaailm

  vaimu+inimene n. vaimse tööga tegelev, ka üldse vaimsete huvidega inimene

  vaimu+jõud n.

  vaimu+kangelane n. oma vaimuloomingu poolest eriti väljapaistev isik, suurvaim

  vaimu+kultuur n.

  vaimu+kuulsus n.

  vaimu+laad-laadin.

  vaimu+laps n. vaimusünnitus

  vaimu+looming n.

  vaimu+maailm n.

  vaimuilm n. vaimumaailm

  vaimu+nõrkus n.

  vaimu+nõtrus n.

  vaimu+pime o. harimatu, kultuuritu

  vaimupime=dus n.

  vaimu+puue n.

  vaimu+põld n. piltl.

  vaimu+päev n. aj. (teopäev mõisas)

  vaimu+relv n.

  vaimu+rikas o.

  vaimurikk=us n.

  vaimu+rüütel n.

  vaimu+sangar n. vaimukangelane

  vaimu+selgus n.

  vaimu+silm-silman. piltl. (kujutluse, ettekujutuse kohta)

  vaimu+sugulane n.

  vaimusugul=us n.

  vaimu+suurus n.

  vaimu+sähvatus n.

  vaimu+sünnitis n. teos, vaimutöö tulemus

  vaimu+sünnitus n. vaimusünnitis

  vaimu+teadus n. vnm. humanitaarteadus

  vaimu+tegelane n. vaimuinimene

  vaimu+tegevus n.

  vaimu+teravus n.

  vaimu+toit n. piltl. kunst, kirjandus jms.

  vaimu+tugevus n.

  vaimu+töö n. vaimne töö

  vaimu+vaene o. vaimult, vaimsuselt vaene v. kehvapoolne

  vaimuvaes=us n.

  vaimu+valgus n. piltl. haridus, kultuur; vaimutoit

  vaimu+vara-varan.

  vaimuvara=mu n. vaimuvara hoiukoht

  vaimu+virgus n.

  vaimu+välgatus n.

  vaimu+ärgas o.

  vaimuärks=us n.


 • ÜHENDID

  tões ja vaimus m. \kummardama, teenima\

  vaimu hari/ma t. silmaringi laiendama, teadmisi omandama

  vaimu+hari=mine n.

  vaimu terita/ma t. mõistust arendama

  vaimu+terit=us n.

  vaimust vaene o. vähese mõistusega, mitte täie aruga

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur