[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

haru n. mingist tervikust hargnev suhteliselt iseseisev osa; kõnek. jalg, reis; mingi tegevuspiirkonna, teadusala, organisatsiooni vms. eri osa

 • TULETISED

  haru=line o. \puu, küsimus\ harudega; keerukas, mitmetahuline

  harg=ne/ma t. harudeks, eri osadeks jagunema; eri suundadesse laiali liikuma; lahti tulema, harunema; eri suundades edasi arenema

  hargne=mine n.

  hargnemis+koht n.

  harg=mik n. hargnemiskoht

  hargnema=tu o. mittehargnev

  hargnev=us n. võime, omadus hargneda

  harg+mai=ne o. \ettevõte, pank\ mitmele maale hargnenud tegevust arendav

  harg+rivi n. sõj.

  harg+soon n. geol.

  haru=ne/ma t. harudeks jagunema, hargnema; lahti tulema, hargnema

  harune=mine n.

  haru=ta/ma t. sõlmest vm. lahti päästma; ümbrisest, pakendist vabastama

  haruta=ja n. (õmblustarvik)

  haruta=mine n.

  lahti haruta/ma t.

  lahti+haruta=mine n.

  üles haruta/ma t.

  üles+haruta=mine n.

  hara=kil m. harali

  harak+kuljus n. (õied on harakil asetusega)

  harak+putk n. bot. (igihaljas kääbuspõõsas, varred on harali asetusega)

  aed+harakputk n.

  mets+harakputk n.

  hara=li m. harudena laiali, mitmesse suunda

  harev o. harali olev

  harevil m.

  hargu m. harali, lahku

  hargu/ma t. hargnema, harunema


 • LIITSÕNAD

  eri+haru n. mingi teaduse v. eriala haru; kitsam eriala

  hangu+haru n.

  humanitaar+haru n.

  jõe+haru n.

  kahvel+haru n. aiand. üks samast kohast välja kasvanud kahest ühetugevusest oksast

  kahvli+haru n.

  kunsti+haru n.

  kõrval+haru n.

  käsitöö+haru n.

  külg+haru n.

  lisa+haru n.

  loomakasvatus+haru n.

  majandus+haru n.

  närvi+haru n.

  ohja+haru n.

  oksa+haru n.

  pea+haru n.

  põhi+haru n.

  põllumajandus+haru n.

  püksi+haru n.

  rahvamajandus+haru n.

  raudtee+haru n.

  reaal+haru n.

  risti+haru n.

  sirkli+haru n.

  sugu+haru n. hõim

  ränd+suguharu n.

  suguharu+pealik n.

  suudme+haru n.

  taimekasvatus+haru n.

  tangi+haru n.

  teadus+haru n.

  tee+haru n.

  teenindus+haru n.

  tegevus+haru n.

  tehnika+haru n.

  tootmis+haru n.

  traksi+haru n.

  tööstus+haru n.

  umb+haru n.

  veondus+haru n.

  võra+haru n.

  õigus+haru n. • haru+jõgi n.

  haru+karp-karbin. el.

  haru+klubi n.

  haru+kogu-kogun.

  haru+kontor n.

  haru+kraav n.

  haru+liin n.

  haru+muhv n. el.

  haru+raamatukogu-kogun.

  haru+raudtee n.

  haru+selts n.

  haru+standard n.

  haru+tee n.

  haru+toru n.

  haru+vabrik n.


 • ÜHENDITULETISED

  kahe+haru=line o. \puu\ kahe haruga

  kaheksa+haru=line o. \küünlajalg\ kaheksa haruga

  kolme+haru=line o. \ristmik\ kolme haruga

  mitme+haru=line o. \oks, probleem\ mitme haruga; keeruline

  seitsme+haru=line o. \küünlajalg\ seitsme haruga

  viie+haru=line o. \täht, puu\ viie haruga

  ühe+haru=line o. \konks\ ühe haruga

 • lahti m.

 • TULETISED

  lahti=ne o. \aken\

  lahtise=lt m. \seisma\

  lahtis=us n.

  lahtine köök n. elu- v. söögitoaga ühendatud köök

  lah=ka/ma t. (laipa, katselooma) lahti lõikama

  laha=ng n. lahkamistoiming

  lahka=ja n.

  lahka=mine n.

  lahkamis+kamber n.

  lahti=sta/ma t. (kõhtu) lahti tegema

  lahtist=i n. farm. lahtistamisvahend

  kõhu+lahtisti n.

  röga+lahtisti n. farm.

  lahtista=ja n. lahtisti

  lahtista=mine n.


 • LIITSÕNAD

  pool+lahti m.

  poollahti=ne o. \aken\ • laht+tasku n. etn. endisaegne vööle seotav tasku

  lahti+silmi m.

  lahti+sui m. lahtise suuga


 • ÜHENDITULETISED

  kõhu+lahtis=us n. kõht on lahti


 • ÜHENDID

  lahti aja/ma t.

  lahti+aja=ja n. (inimene, masin)

  lahti+aja=mine n.

  lahti jät/ma t.

  \ukse\ lahti+jät=mine n.

  lahti haaki/ma t.

  lahti+haaki=ja n.

  lahti+haaki=mine n.

  lahti haruta/ma t.

  lahti+haruta=ja n.

  lahti+haruta=mine n.

  lahti hüppa/ma t.

  lahti+hüp=e n.

  lahti+hüppa=mine n.

  lahti keera/ma t.

  lahti+keera=ja n.

  lahti+keera=mine n.

  lahti korki/ma t.

  lahti+korki=mine n.

  lahti kruvi/ma t.

  lahti+kruvi=mine n.

  lahti käi/ma t.

  lahti+käi=mine n.

  lahti lask/ma t.

  lahti+lask=ja n.

  lahti+lask=mine n.

  lahti mine/ma t. avanema; algama

  lahti+mine=k n.

  lahti+mine=mine n.

  lahti murd/ma t. \lukku\

  lahti+murd=ja n.

  lahti+murd=mine n.

  lahti mõtesta/ma t. mõtet avama

  lahti+mõtesta=ja n.

  lahti+mõtesta=mine n.

  lahti+mõtest=us n.

  lahti nööpi/ma t.

  lahti+nööpi=mine n.

  lahti nööri/ma t.

  lahti+nööri=ja n.

  lahti+nööri=mine n.

  lahti ole/ma t.

  lahti+ole=k n.

  lahti+ole=mine n.

  lahti ost/ma t. vabaks, priiks ostma

  lahti+ost=mine n.

  lahti pääse/ma t.

  lahti+pääse=mine n.

  lahti+pääse=nu n.

  lahti pääst/ma t.

  lahti+pääst=ja n.

  lahti+pääst=mine n.

  lahti raketa/ma t.

  lahti+raketa=mine n. raketise lammutamine

  lahti saa/ma t.

  lahti+saa=ja n.

  lahti+saa=mine n.

  lahti+saa=nu n.

  lahti tege/ma t.

  lahti+tege=mine n.

  lahti+tegi=ja n.

  lahti tule/ma t.

  lahti+tule=mine n.

  lahti+tule=k n.

  lahti tõmba/ma t.

  lahti+tõmba=ja n.

  lahti+tõmba=mine n.

  lahti võt/ma t.

  lahti+võtt n.

  lahti+võt=ja n.

  lahti+võt=mine n.

  lahti+võetav o. \jalgratas\

  \kokkuleppest\ lahti ütle/ma t.

  lahti+ütle=ja n.

  lahti+ütle=mine n.

 • üles m. ülespoole, kõrgemale; jalule, püsti; ärkvele, vt ka ülal

 • LIITSÕNAD

  üles-alla m. üles ja alla

  üles+jõge m.

  üles+mäge m.

  üles+pidi m.

  üles+poole1 m. \liikuma\ suunaga üles; tasemelt kõrgemale

  üles+poole2 k. \pilvi\

  üles+vett m. vastuvett, vastuvoolu

  üles+voolu m. vastuvoolu


 • ÜHENDITULETISED

  üles+jooksnud o. ⇐ üles jooks/ma \sukasilm\ üles hargnenud

  üles+vinna=mine n. ⇐ üles vinna/ma


 • ÜHENDID

  üles aja/ma t. äratama

  üles+aja=ja n.

  üles+aja=mine n.

  üles and/ma t. (ametivõimudele) kellestki teatama; registreerima; õppida andma

  üles+and=ja n.

  üles+and=mine n.

  üles+ann=e-anden. kohustusena antud v. võetud töö; koolitöö

  aasta+ülesanne-anden.

  algebra+ülesanne-anden.

  ameti+ülesanne-anden.

  aritmeetika+ülesanne-anden.

  arvutus+ülesanne-anden.

  elu+ülesanne-anden.

  eri+ülesanne-anden.

  füüsika+ülesanne-anden.

  kabe+ülesanne-anden.

  keemia+ülesanne-anden.

  keerd+ülesanne-anden.

  kodu+ülesanne-anden.

  kooli+ülesanne-anden.

  kordamis+ülesanne-anden.

  kuu+ülesanne-anden.

  kvartali+ülesanne-anden.

  lahingu+ülesanne-anden.

  lisa+ülesanne-anden.

  loome+ülesanne-anden.

  luure+ülesanne-anden.

  majandus+ülesanne-anden.

  male+ülesanne-anden.

  matemaatika+ülesanne-anden.

  näidis+ülesanne-anden.

  operatiiv+ülesanne-anden.

  pea+ülesanne-anden.

  pealis+ülesanne-anden.

  plaani+ülesanne-anden.

  põhi+ülesanne-anden.

  päeva+ülesanne-anden.

  sala+ülesanne-anden.

  teenistus+ülesanne-anden.

  tekst+ülesanne-anden.

  tootmis+ülesanne-anden.

  trigonomeetria+ülesanne-anden.

  tõlk-e+ülesanne-anden. (ühest keelest teise)

  täiend-us+ülesanne-anden. ped. (lõpetada tekst v. joonis)

  töö+ülesanne-anden.

  tüüp+ülesanne-anden.

  uurimis+ülesanne-anden.

  vaatlus+ülesanne-anden.

  õpi+ülesanne-anden.

  õppe+ülesanne-anden.

  ülesande+kogu-kogun.

  üles astu/ma t. esinema, osalema

  üles+astu=ja n.

  üles+astu=mine n.

  üles ehita/ma t. taastama; rajama

  üles+ehita=ja n.

  üles+ehita=mine n.

  üles+ehit=us n. ülesehitamine; teose kompositsioon; millegi sisestruktuur

  ülesehitus+töö n.

  üles hari/ma t.

  üles+hari=ja n.

  üles+hari=mine n.

  üles haruta/ma t.

  üles+haruta=ja n.

  üles+haruta=mine n.

  üles kasva/ma t. suureks kasvama

  üles+kasva=mine n.

  üles kasvata/ma t. (täiskasvanuks); välja õpetama

  üles+kasvata=ja n.

  üles+kasvata=mine n.

  üles keera/ma t.

  üles+keera=ja n.

  üles+keera=mine n.

  üleskeeramis+mehhanism n.

  üleskeeramis+nupp n.

  üleskeeramis+vedru n.

  üles+keeratu=lt m.

  üles kihuta/ma t. üles ässitama; üles ärritama

  üles+kihuta=ja n.

  üles+kihuta=mine n.

  üles kiit/ma t. rohkesti v. ülemäära kiitma

  üles+kiit=ja n.

  üles+kiit=mine n.

  üles kirjuta/ma t.

  üles+kirjuta=ja n.

  üles+kirjuta=mine n.

  üles+kirjut=us n.

  üles kruvi/ma t. midagi kõrgemale kruvima; üles ärritama

  üles+kruvi=ja n.

  üles+kruvi=mine n.

  üles kutsu/ma t. õhutama midagi tegema

  üles+kuts=e n.

  mässu+üleskutse n.

  streigi+üleskutse n.

  üles kääri/ma t. \varrukaid\

  üles+kääri=mine n. (käiste, püksisäärte kohta)

  üles künd/ma t.

  üles+künd n.

  üles+künd=ja n.

  \maa\ üles+künd=mine n.

  üles küt/ma t. tundeid, meeli, kujutlusi üles kihutama

  üles+küt=ja n.

  üles+küt=mine n.

  üles laul/ma t. kedagi lauluga äratama

  üles+laul=jad n.

  üles+laul=mine n. (sünnipäevahommikul)

  üles leid/ma t.

  üles+leid=mine n.

  üles+leid=us n. vnm. leid, leiutis

  üles loo/ma t. kudumistöö alustuseks silmuseid looma

  üles+loo=mine n.

  üles luge/ma t. loetlema; (nimetades) loendama

  üles+luge=ja n.

  üles+luge=mine n. loendamine, loetlemine

  \maja, hinda, autot\ üles löö/ma t. kuhugi (üles) kinnitama, üles tõstma vms.; ehitama, püstitama; kõnek. ehtima, mukkima; kõnek. (autosid vms.) parandama; kõnek. segi peksma

  üles+löödud o. \maja, auto, naine\

  üles+löö=mine n.

  üles mine/ma t. ülespoole liikuma; piltl. edenema

  üles+mine=ja n.

  üles+mine=k n.

  üles+mine=mine n.

  üles ost/ma t. edasimüügiks kokku ostma

  üles+ost-ostun. ülesostmine

  üles+ost=ja n.

  üles+ost=mine n.

  üles otsi/ma t.

  \sugulaste\ üles+otsi=ja n.

  \sugulaste\ üles+otsi=mine n.

  üles paisteta/ma t.

  üles+paistetanud o. \jalg\

  üles pane/ma t. \pilti, telki\

  üles+pandud o. \näitus\

  üles+pane=k n.

  üles+pane=mine n.

  üles+pani=ja n.

  üles poo/ma t.

  üles+poo=du n.

  üles+poo=mine n.

  üles+poo=nu n.

  üles puhu/ma t. liialdades paremaks tegema

  üles+puhu=mine n.

  üles+puhutu=lt m.

  üles+puhut=us n. ülespuhutud olek

  üles rivista/ma t.

  üles+rivista=mine n.

  üles+rivist=us n.

  üles sead/ma t.

  üles+sead=e-seaden. ülesseadmine

  \kandidaadi\ üles+sead=ja n.

  üles+sead=mine n.

  üles+sea=tu n. see, kes on üles seatud

  üles sula/ma t.

  üles+sula=mine n.

  üles tege/ma t. \tuld, voodit\

  üles+tege=mine n.

  üles+tegi=ja n.

  üles tuhni/ma t. pinnast segi tuhnima; välja otsima

  üles+tuhni=mine n.

  üles tule/ma t. ülespoole liikuma; ärkama, üles tõusma; avalikuks tulema

  üles+tule=k n.

  üles+tule=mine n.

  üles tunnista/ma t. omaks, tõeks võtma

  üles+tunnista=ja n.

  üles+tunnista=mine n.

  üles+tunnist=us n.

  üles turguta/ma t.

  üles+turguta=ja n.

  üles+turguta=mine n.

  üles tõst/ma t. \paberit, küsimust\

  üles+tõst=ja n.

  üles+tõst=mine n.

  üles tõus/ma t. üles liikuma; püsti tõusma; voodist tõusma; surnust ärkama; tärkama; tekkima, ilmnema; võitlusse astuma

  üles+tõus n.

  oktoobri+ülestõus n. (Venemaal)

  rahva+ülestõus n.

  relva+ülestõus n.

  ülestõusu+katse n.

  üles+tõus=mine n.

  ülestõusmis+püha n. kirikl.

  üles+tõus=nu n.

  üles tähenda/ma t. üles märkima

  üles+tähenda=ja n.

  üles+tähenda=mine n.

  üles+tähenda=tu n. see, mis on üles tähendatud

  üles+tähend=us n. märge

  üles tööta/ma t. tööga edu saavutama; (metsamaterjali töötlemise kohta)

  üles+tööta=ja n.

  üles+tööta=mine n.

  üles viska/ma t.

  üles+vis=e n. sp. palli viskamine üles (tennisemängul)

  üles+viska=mine n.

  üles vuntsi/ma t. kõnek. hoolikalt korrastama

  üles+vuntsi=mine n.

  üles võt/ma t. (ülespoole, kõrgemale); pildistama, filmima; alustama; katkestatut jätkama

  üles+võtt n.

  üles+võt=e n. päevapilt, foto; filmivõte; vnm. helisalvestus; helisalvestis

  filmi+ülesvõte n.

  heli+ülesvõte n.

  moment+ülesvõte n. fot. hetkvõte

  momentvõte n. momentülesvõte

  rindkere+ülesvõte n.

  röntgeni+ülesvõte n.

  sise+ülesvõte n.

  välis+ülesvõte n.

  õhu+ülesvõte n.

  üles+võt=ja n. ka vnm. (päeva)piltnik, fotograaf

  üles+võt=mine n.

  üles ärata/ma t.

  üles+ärata=ja n.

  üles+ärata=mine n.

  üles ärka/ma t.

  üles+ärka=mine n.

  üles+ärga=nu n.

  üles ütle/ma t. (töövahekorda) lõpetama; rikki minema; (õppetükki) vastama

  üles+ütle=ja n.

  üles+ütle=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur