[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

häda n. ahistav, raske, hingevalu tekitav olukord; haigus, tõbi, valu, viga; vajadus, tarvidus

 • TULETISED

  häda=line1 n. hädasolija

  häda=line2 o. \asi\ pakiline; hädavajalik; hädas olev

  hädalise=lt m. pakiliselt; vnm. hädasti

  häda=ne o. hädine

  hädi=ne o. vilets, vaevaline, armetu

  hädise=lt m.

  hädis=us n.

  häda-l=da/ma t. häda kurtma, häda kaebama

  hädalda=ja n.

  hädalda=mine n.

  hädald=us n.

  häda=tse/ma t. hädaldama

  hädatse=ja n.

  hädatse=mine n.

  häda=sti m. väga, ilmtingimata


 • LIITSÕNAD

  aja+häda n.

  hinge+häda n. suur mure

  ihu+häda n. kehaline vaev(us)

  kuse+häda n.

  mere+häda n.

  merehäda=line n. merehädas olija

  nälja+häda n.

  näljahäda=line n.

  pissi+häda n.

  raha+häda n.

  silma+häda n.

  sita+häda n. vulg.

  surma+häda n.

  tervise+häda n.

  tüüp+häda n.

  vee+häda n. vee nappusest tingitud raske olukord • häda+abi n.

  hädaabi+kõne n.

  hädaabi+number n. \112\

  hädaabi+telefon n.

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hädaabi+töötaja n.

  häda+abinõu n.

  häda+asi n.

  häda+hüüe n.

  häda+juhtum n.

  häda+kaitse-kaitsen. jur.

  hädakaitse+juhtum n.

  hädakaitse+piirid n.

  häda+karje n.

  häda+kell n.

  häda+kirjanik n. vilets kirjanik

  häda+kisa n.

  häda+kõne n.

  häda+lipp-lipun.

  häda+maandu/ma t. häda tõttu, hädaolukorras maanduma

  häda+maandumine n. hädaolukorras maandumine

  häda+oht n.

  hädaoht=lik o. \reis\

  hädaohtlikk=us n.

  hädaohtliku=lt m.

  hädaohu=tu o.

  hädaohu=sta/ma t. hädaohtu seadma

  häda+olukord n.

  häda+org n. piltl.

  häda+pasun n. piltl. hädaldaja

  häda+peatus n.

  häda+pidur n.

  häda+plagu n.

  häda+põli n. hädapõlv

  häda+põlv n. viletsus

  häda+päevad n.

  häda+pärane o.

  hädapärase=lt m. kiiruga

  hädapäras=us n.

  häda+pärast m. hädasti; kuidagimoodi

  häda+pätakas n. kõnek. hädine, saamatu inimene

  häda+ristimine n. relig.

  häda+sadam n.

  häda+seisund n.

  häda+signaal n.

  häda+tapmine, häda+tapp-tapun. häda sunnil haige looma tapmine lihaks

  häda+tarvilik o.

  häda+vaevalt m.

  häda+vaevu m.

  häda+vajadus n.

  häda+vajalik o.

  hädavajalikk=us n.

  hädavajaliku=lt m.

  häda+vale n.

  häda+valgustus n.

  häda+vares n. piltl. saamatu inimene

  häda+vile-vilen.


 • ÜHENDID

  hädas ole/ma t.

  hädas+ole=k n.

  hädas+ole=mine n.

  hädas+oli=ja n.

  hätta jää/ma t.

  hätta+jää=mine n.

  hätta+jää=nu n.

 • kaits/ma t., kaitse/ma t.

 • TULETISED

  kaitse1kaitsen. kaitsmine; kaitseseisund; kaitsevahend; jur. kaitsjad, kaitsev pool; ka sõj. sp. kaitseseisund, -süsteem v. -positsioon

  kaitse=tu o. (ilma) kaitseta

  kaitset=us n.

  kaitsetu=lt m. \lebama\

  aatomi+kaitse-kaitsen. (tuumarünnaku vastu)

  allika+kaitse-kaitsen. (ajakirjanduses)

  andme+kaitse-kaitsen. ⇐ andmete kaitse inf.

  andmekaitse+inspektsioon n.

  andmekaitse+seadus-seadusen.

  automaat+kaitse-kaitsen. (automaatika haru)

  biosfääri+kaitse-kaitsen.

  ekraani+kaitse n. (arvutil, televiisoril)

  häda+kaitse-kaitsen. jur.

  hädakaitse+juhtum n.

  hädakaitse+piirid n.

  ihu+kaitse-kaitsen. valverühm kellegi julgeolekuks

  ihukaitse+vägi n.

  ihukaitseväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  isiku+kaitse n.

  isikukaitse+vahendid n.

  kala+kaitse-kaitsen. kalade elukeskkonna parandamine ja kalapüügi reguleerimine

  kalakaitse+inspektor n.

  kalakaitse+inspektsioon n.

  kalakaitse+piirkond n.

  kalakaitse+seadus-seadusen.

  keemia+kaitse-kaitsen. sõj.

  kiiritus+kaitse-kaitsen. (kiirituse eest)

  kiirgus+kaitse-kaitsen. (kiirguse eest)

  kodaniku+kaitse-kaitsen. ⇐ kodanikkude kaitse

  kodanikukaitse+seadus-seadusen.

  kodu+kaitse n.

  nais+kodukaitse n.

  korrosiooni+kaitse-kaitsen. (korrosiooni eest)

  küber+kaitse-kaitsen. küberneetiline kaitse

  külma+kaitse-kaitsen. (külma eest)

  laste+kaitse-kaitsen.

  lastekaitse+amet n.

  lastekaitse+ametnik n.

  lastekaitse+osakond n.

  lastekaitse+päev n.

  lastekaitse+seadus-seadusen.

  lastekaitse+spetsialist n.

  lastekaitse+süsteem n.

  lastekaitse+töö n.

  lastekaitse+töötaja n.

  linnu+kaitse-kaitsen. lindude kaitse looduskaitse osana

  linnukaitse+ala n.

  linnukaitse+seadus-seadusen.

  linnukaitse+töö n.

  maaala+kaitse-kaitsen. sp.

  maastiku+kaitse-kaitsen. ⇐ maastikku kaits/ma

  maastikukaitse+ala n.

  manööver+kaitse-kaitsen. sõj.

  mees+mehe+kaitse-kaitsen. sp. (korvpallis)

  mere+kaitse-kaitsen.

  merekaitse+ala n.

  metsa+kaitse-kaitsen.

  metsakaitse+ala n.

  metsakaitse+seadus-seadusen.

  muinsus+kaitse-kaitsen. minevikupärandi kaitse

  muinsuskaitse+ala n.

  muinsuskaitse+objekt n.

  muinsuskaitse+seadus-seadusen.

  muinsuskaitse+selts n.

  muinsuskaitse+töö n.

  muinsuskaitse+töötaja n.

  mulla+kaitse-kaitsen.

  Oma+kaitse-kaitsen. aj. (Eestis 1917–1918 ja 1941–1944)

  omakaits=lane n. aj. Omakaitse liige

  pool+kaitse-kaitsen. sp. (jalgpallimängus)

  positsioon+kaitse-kaitsen. sõj. kaevikusõda

  põllu+kaitse-kaitsen.

  põllukaitse+metsariba n.

  päikese+kaitse-kaitsen. (kaitseb päikese eest)

  ranna+kaitse-kaitsen. sõj.

  rannakaitse+suurtükk n.

  relee+kaitse-kaitsen. el. releedel põhinev automaatne kaitsesüsteem

  reostus+kaitse-kaitsen.

  riigi+kaitse-kaitsen. (abinõude süsteem)

  riigikaitse=line o. \õpetus\

  riigikaitse+akadeemia n.

  riigikaitse+nõukogu-kogun.

  riigikaitse+osakond n.

  riigikaitse+seadus-seadusen.

  riigikaitse+tegevus n.

  riigikaitse+õpe n.

  ring+kaitse-kaitsen. sp. sõj. ringina paigutatud, igas suunas toimiv kaitse; piltl. (kellegi huve silmas pidades)

  rooste+kaitse-kaitsen. kaitseb rooste eest

  sise+kaitse-kaitsen. (riigis kehtiva korra alalhoidmiseks)

  sisekaitse+akadeemia n.

  sisekaitse+õpe n.

  sisekaitse+ülem n.

  soo+kaitse-kaitsen. soode kaitsmine

  sookaitse+ala n.

  sotsiaal+kaitse n. sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmete kogum, mille ülesanne on parandada üksikisiku või leibkonna toimetulekut

  sotsiaalkaitse+minister n.

  taime+kaitse-kaitsen. taimede kaitse

  taimekaitse+agronoom n.

  taimekaitse+jaam n.

  taimekaitse+osakond n.

  taimekaitse+prits n.

  taimekaitse+seadus-seadusen.

  taimekaitse+spetsialist n.

  taimekaitse+töö n.

  taimekaitse+töötaja n.

  taimekaitse+vahend n.

  taimestiku+kaitse n.

  taimestikukaitse+ala n.

  tarbija+kaitse-kaitsen. tarbijate kaitse

  tarbijakaitse+amet n.

  tarbijakaitse+seadus-seadusen.

  tarbijakaitse+töötaja n.

  tervise+kaitse-kaitsen.

  tervisekaitse+arst n.

  tervisekaitse+inspektor n.

  tervisekaitse+inspektsioon n.

  tervisekaitse+osakond n.

  tervisekaitse+seadus-seadusen.

  tervisekaitse+talitus n.

  tervisekaitse+töötaja n.

  tolmu+kaitse-kaitsen. kaitse tolmu eest

  tsiviil+kaitse-kaitsen. kodanikukaitse

  tsiviilkaitse+alane o. \õppus\

  tuule+kaitse-kaitsen. kaitse tuule eest

  tuulekaitse+istandik n.

  tuulekaitse+riba n.

  tuulekaitse+vöönd n.

  töö+kaitse-kaitsen. (tööohutus ja töötervishoid)

  töökaitse+insener n.

  töökaitse+inspektor n.

  töökaitse+seadus-seadusen.

  uluki+kaitse-kaitsen. ulukite kaitse

  vasak+kaitse-kaitsen. sp.

  vee+kaitse-kaitsen.

  veekaitse+ehitis n.

  viirus+kaitse n.

  viiruskaitse+vahendid n.

  õhkkonna+kaitse-kaitsen.

  õhu+kaitse-kaitsen. (kaitsmine vastase õhurünnakute eest)

  õhukaitse+patarei n.

  õhukaitse+väeosa n.

  õhukaitse+vägi n.

  õhukaitseväe=lane n.

  õigus+kaitse-kaitsen.

  õiguskaitse+asutus n.

  õiguskaitse+komisjon n.

  õiguskaitse+organ n.

  kaitse+asend n.

  kaitse+hoiak n.

  kaitse+kiht n.

  kaitse+kiri-kirjan.

  kaitse+klaas n.

  kaitse+koostöö n.

  kaitse+leping n.

  kaitse+ministeerium n.

  kaitse+minister n.

  kaitse+rajatis n.

  kaitse+reaktsioon n.

  kaitse+teooria n.

  kaitse+tööstus n.

  kaitse+vahend n.

  isiku+kaitsevahend n.

  kaitse2kaitsmen. kaitsevahend v. -seadis

  kaela+kaitse-kaitsmen. (soomusrüü osa)

  kirbu+kaitse-kaitsmen. (püssil)

  kork+kaitse-kaitsmen. el. (meenutab korki)

  kõrgepinge+kaitse-kaitsmen.

  käe+kaitse-kaitsmen. (kaitseb kätt)

  küünarnuki+kaitse-kaitsmen.

  nibu+kaitse-kaitsmen. (imetaval naisel)

  nurga+kaitse-kaitsmen. (portfellil, kastil)

  pesu+kaitse-kaitsmen. (kaitseb pesu määrdumise eest)

  pikse+kaitse-kaitsmen. pikse eest kaitsev seade

  puusa+kaitse-kaitsmen.

  põlve+kaitse-kaitsmen.

  päästiku+kaitse-kaitsmen. (käsitulirelval)

  randme+kaitse-kaitsmen.

  rinna+kaitse-kaitsmen.

  selja+kaitse-kaitsmen.

  sõrme+kaitse-kaitsmen.

  sääre+kaitse-kaitsmen.

  sulav+kaitse-kaitsmen. el.

  viit+kaitse-kaitsmen. el.

  välgu+kaitse-kaitsmen. (kaitseb välgu eest)

  tross+välgukaitse-kaitsmen.

  varras+välgukaitse-kaitsmen.

  võrk+välgukaitse-kaitsmen.

  õla+kaitse-kaitsmen.

  kaitsme+karp-karbin.

  kaitsme+kilp n. el.

  kaitsme+padrun n.

  kaits=ja n.

  andme+kaitsja n. ⇐ andmete kaitsja

  ihu+kaitsja n. kellegi julgeolekut kaitsev isik

  parem+kaitsja n. sp.

  pool+kaitsja n. sp.

  parem+poolkaitsja n.

  vasak+poolkaitsja n.

  vasak+kaitsja n. sp.

  kaits=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kaitse+abinõu n.

  kaitse+ala n. (kus loodusvarade kasutamine on kitsendatud v. keelatud)

  biosfääri+kaitseala n.

  kaitse+alune1 o. \liik\ kaitse all olev

  kaitsealune2 n. kaitsealune isik; jur.

  kaitse+barjäär n.

  kaitse+blokeering n.

  kaitse+ehitis n.

  kaitse+funktsioon n.

  kaitse+hekk n.

  kaitse+ingel n.

  kaitse+jõud n.

  kaitse+kapsel n.

  kaitse+kate n.

  kaitse+keha n.

  kaitse+kett-ketin.

  kaitse+kiiver n.

  kaitse+klapp n.

  kaitse+kohastumus n.

  kaitse+kombinesoon n.

  kaitse+kork n.

  kaitse+kraav n.

  kaitse+kulutused n.

  kaitse+kõne n.

  kaitse+käik n.

  kaitse+käitumine n.

  kaitse+lahing n.

  kaitse+liin n.

  Kaitse+liit n. vabatahtlik sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseorganisatsioon Eesti Vabariigis

  kaitseliit=lane n. Kaitseliidu liige

  kaitse+lüliti n.

  kaitse+mask n.

  kaitse+meede, kaitse+meetmed n.

  kaitse+meeskond n.

  kaitse+metsavöönd n.

  kaitse+mäng n.

  kaitse+mängija n.

  kaitse+määre n.

  kaitse+müür n.

  kaitse+operatsioon n.

  kaitse+otstarve n.

  kaitseotstarbe=line o. \varustus\ kaitseotstarbeks ette nähtud

  kaitse+pakt n. pol.

  kaitse+pidurdus n.

  kaitse+piire n.

  kaitse+piirkond n.

  kaitse+plekk n.

  kaitse+poliitika n.

  kaitse+politsei n.

  kapo1 n. kõnek. kaitsepolitsei

  kaitsepolitsei=nik n. (töötab kaitsepolitseis)

  kapo2 n. kõnek. kaitsepolitseinik

  kaitsepolitsei+amet n.

  kaitse+pooge n. med.

  kaitse+pooki/ma t. med.

  kaitsepooki=mine n.

  kaitse+positsioon n. sõj.

  kaitse+potentsiaal n.

  kaitse+prillid n.

  kaitse+põll n.

  kaitse+pühak n.

  kaitse+rajatis n.

  kaitse+raud n.

  kaitse+reaktsioon n.

  kaitse+refleks n.

  kaitse+relvastus n.

  kaitse+riba n.

  kaitse+riiv n.

  kaitse+rinnatis n.

  kaitse+rõivas n.

  kaitse+salk-salgan.

  kaitse+seerum n.

  kaitse+seib n.

  kaitse+seisukord-korran.

  kaitse+seisund n.

  kaitse+sõda n.

  kaitse+süst-süstin. (mis kaitseb mingi haiguse eest)

  kaitsesüsti/ma t. kaitsesüsti tegema

  kaitsesüsti=mine n.

  kaitse+tamm-tammin.

  kaitse+tara n.

  kaitse+toime n.

  kaitse+toll n.

  kaitse+tsoon n.

  kaitse+tõke n.

  kaitse+vaim n.

  kaitse+valdkond n.

  kaitse+vall n.

  kaitse+ventiil n.

  kaitse+vinn n. (püssil)

  kaitsevinna=sta/ma t. kaitsevinna panema

  kaitsevinnasta=mine n.

  kaitse+võime n.

  kaitse+võre n.

  kaitse+võrk n.

  kaitse+võtted n.

  kaitse+vägi n.

  kaitseväe=lane n. kaitseväkke kuuluv isik

  eru+kaitseväelane n.

  maa+kaitsevägi n.

  kaitseväe+kohustus n.

  kaitseväekohustus=lane n.

  kaitseväe+teenistus n.

  kaitse+värv n.

  kaitse+värvus n.

  kaitse+vöönd n.

  kaitse+ülikond n.


 • ÜHENDID

  autorit kaits/ma t.

  autori+kaits=e-kaitsen. jur.

  autorikaitse+seadus-seadusen.

  autori+kaits=ja n.

  ennast kaits/ma t.

  enese+kaits=e-kaitsen. iseenda kaitsmine; omadele jõududele tuginev kaitse

  enesekaitse+vahend n.

  enesekaitse+viis-viisin.

  enesekaitse+võte n.

  isamaad kaits/ma t.

  isamaa+kaits=ja n.

  karikat kaits/ma

  karika+kaits=ja n. sp.

  karika+kaits=mine n. sp.

  keskkonda kaits/ma n.

  keskkonna+kaits=e-kaitsen. elukeskkonnale ohtlike mõjurite ärahoidmine ja kõrvaldamine

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  keskkonnakaitse+osakond n.

  keskkonnakaitse+seadus-seadusen.

  keskkonnakaitse+töötaja n.

  keskkonna+kaits=ja n.

  korda kaits/ma t.

  korra+kaits=e-kaitsen. avaliku korra kaitse

  korrakaitse+osakond n.

  korrakaitse+punkt n.

  korrakaitse+seadus-seadusen.

  korrakaitse+teenistus n.

  korrakaitse+töötaja n.

  korra+kaits=ja n. korravalvur, avaliku korra järele valvav isik

  loodust kaits/ma t.

  loodus+kaits=e-kaitsen.

  looduskaitse=line o. \piirang\

  looduskaitse+ala n.

  looduskaitse+alane o. looduskaitset puudutav

  looduskaitse+inspektor n.

  looduskaitse+liikumine n.

  looduskaitse+osakond n.

  looduskaitse+ring n.

  looduskaitse+seadus-seadusen.

  looduskaitse+selts n.

  looduskaitse+tegelane n.

  looduskaitse+töö n.

  looduskaitse+töötaja n.

  loodus+kaits=ja n.

  loomi kaits/ma t.

  looma+kaits=e-kaitsen.

  loomakaitse+aktivist n.

  loomakaitse+seadus-seadusen.

  loomakaitse+selts n.

  looma+kaits=ja n.

  piiri kaits/ma t.

  piiri+kaits=e-kaitsen. riigipiiri kaitsesüsteem

  piirikaitse+rügement n.

  piirikaitse+üksus n.

  piiri+kaits=ja n.

  rahu kaits/ma t.

  rahu+kaits=e-kaitsen.

  rahukaitse+jõud n.

  rahukaitse+liikumine n.

  rahukaitse+seadus-seadusen.

  rahu+kaits=ja n.

  tiitlit kaits/ma t.

  tiitli+kaits=ja n. sp. see, kes tiitlit kaitseb

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur