[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

konn n. zool. (kahepaikne)

 • TULETISED

  konna=lised n. zool.

  siug+konnalised n. (meenutavad roomajat)


 • LIITSÕNAD

  härg+konn n. suur Põhja-Ameerika konn

  järve+konn n.

  kannus+konn n.

  kilp+konn n. zool.

  elevant+kilpkonn n.

  hiid+kilpkonn n.

  kaiman+kilpkonn n.

  meri+kilpkonn n.

  mutant+kilpkonn n.

  nahk+kilpkonn n.

  rohe+kilpkonn n.

  soo+kilpkonn n.

  stepi+kilpkonn n.

  vee+kilpkonn n.

  kilpkonna+liha n.

  kilpkonna+luu n.

  kilpkonna+muna n.

  kilpkonna+supp n.

  kärn+konn n. zool.

  rohe+kärnkonn n. zool.

  lehe+konn n. zool.

  lend+konn n. zool. lennuse abil liuglev konn

  muda+konn n. zool.

  pada+konn n. kõnek. kärnkonn; halv. (võrdlustes)

  päris+konn n. zool. (süstemaatikaüksus)

  päriskonna=lised n.

  raba+konn n. zool.

  rohu+konn n. zool.

  saba+konn n. zool.

  sabakonna=lised n.

  vee+konn n. zool. • konna+kapsas n. kõnek. varsakabi

  konna+karp-karbin. kõnek. veelimuste kahe ovaalse poolmega lubikoda

  konna+kilbukas n. bot. (taim)

  konna+koor-koorin. piltl.

  konna+kotkas n. zool.

  suur-konnakotkas n.

  väike-konnakotkas n.

  konna+kudu n. limaja massiga ümbritsetud konnamunade kogum veekogudes

  konna+kulles n. vees elav ja lõpustega hingav konnavastne

  konna+osi n. bot. (eostaim)

  konna+perspektiiv n. piltl. piiratud suhtumine v. käsitlus

  konna+poeg n.

  konna+rohi n. bot.

  konna+silm-silman. (jalal)

  konnasilma+plaaster n.

  konnasilma+rohi n.

  konna+tatar n. bot. (umbrohi)

  konna+tiik n. (kus on palju konni); ka piltl.


 • ÜHENDITULETISED

  konna uju/ma t.

  konna+uju=ja n.

  konna+uju=mine n.

 • kärn1kärnan. koorik vigastatud naha pinnal, vt ka kärn2, kärn3

 • TULETISED

  kärna=ne o. kärnas

  kärna m. \minema\

  kärnas o., m. \käed; olema\ kärnaga kaetud, kärnane

  kärni=line o. krobeline, ebatasane


 • LIITSÕNAD

  lao+kärn-kärnan. (laos seisval puuviljal) • kärn+konn n.

  rohe+kärnkonn n.

  kärn+rästik n. (valdavalt Aafrikas)

  kärn+tõbi n. bot. viljapuude v. kartulimugulate seenhaigus

  õunapuu+kärntõbi n.

 • kääna/ma t. (seoses asendi v. suuna muutmisega:) keerama, pöörama; keelet. sõna muutevorme moodustama, kään/ma t. vnm. käänama

 • TULETISED

  kään=du/ma t. (end) käänama; painduma; endisest suunast kõrvale käänduma; keelet. muutuma, deklineeruma

  käänd n. käänak

  käänu=line o. paljude käändudega; piltl. keeruline

  käänulis=us n.

  kõne+käänd n. (rahvaluule lühižanr)

  käänu+koht n.

  käänd=kond n. keelet. ühesuguselt v. sarnaselt käänduvate sõnade rühm

  käändu=mine n.

  kään=mik n. (autol:) käänduv liigenditega teljeots

  käänd+sõna n. keelet.

  käänd+telg n. (autol)

  käänd+tüüp n. keelet.

  kään=le/ma t. korduvalt ühelt küljelt teisele käänama, väänlema; (väga) käänuline olema

  kääna=mine n.

  käänamis+tabel n. keelet.

  kääna=k n. (järsem) suunamuutus; selle muutuse koht

  käänaku=line o. \rada, lend\

  jõe+käänak n.

  tee+käänak n.

  trepi+käänak n.

  kään=e n. suunamuutus; keelet. käändsõna grammatiline kategooria; astr. taevasfääril paikneva punkti koordinaat; selle kategooria iga vorm

  käände=line o. \vorm\ keelet.

  ette+kääne n. väljamõeldud näilik põhjus v. vabandus

  järg+käänded n. keelet. nimetavale järgnevad käänded

  koha+kääne n. keelet.

  kohakäände=line o. \vorm\

  obliikva+kääne n. keelet. (kõik käänded peale nimetava)

  põhi+kääne n. keelet.

  sise+koha+kääne n. keelet.

  välis+koha+kääne n. keelet.

  käände+lõpp n. keelet.

  käände+vorm n. keelet.

  nimetav kääne n. keelet.

  nimetav n. keelet. nimetav kääne

  nimetava=line o. \liitumine\

  kään=is n. (riietusesemel:) tagasi, väljapoole keeratav osa

  kinda+käänis n.

  kuue+käänis n.

  varruka+käänis n.

  käänis+krae n. reväärkrae

  käänis+pea-pean.

  käänise+märk n.


 • ÜHENDID

  tagasi kääna/ma t.

  tagasi+kääna=mine n.

  tagasi+käänatud o. \käised\

 • lähedal m., k., lähedale m., k., lähedalt m., k.

 • TULETISED

  lähemal, lähemale, lähemalt m.

  läheda=ne o. lähedal olev v. asuv; (ajaliselt); üsna sarnane v. samasugune; tihedates suhetes v. suguluses olev; kallis, armas

  läheda o. \maa pealt\

  lähem o. \sõber\

  lähim o.

  lähed=us n.

  rahva+lähedus n.

  tõe+lähedus n.

  lähi=ke(ne) o. lähedane

  lähi=kond n. lähim ümbruskond; lähedased isikud

  lähikond=lane n. lähikonda kuuluv isik

  lähikond=ne n. lähikondlane

  elu+lähedane o. \teema\

  hinge+lähedane o.

  inim+lähedane n. \liik\

  ligi+lähedane o.

  kalda+lähedane o.

  kodu+lähedane o. \kool\

  linna+lähedane o.

  loodus+lähedane o.

  maa+lähedane o. maa lähedal asuv

  maapinna+lähedane o. maapinna lähedal asuv

  normi+lähedane o.

  originaali+lähedane o.

  piiri+lähedane o. \ala\

  pinna+lähedane o. \juurestik\

  rahva+lähedane o. \otsus\

  ranna+lähedane o. \mets\

  ranniku+lähedane o. \saar\

  rekordi+lähedane o. \tulemus\

  rinde+lähedane o. \piirkond\

  südame+lähedane o. \töö\

  tõe+lähedane o. \arvamus\

  lähi+ajalugu n. hrl. I v. II maailmasõjaga algav ja 1991. aastaga lõppev ajalooperiood

  lähi+kontakt n.

  lähi+kosmos n.

  lähi+liin n.

  lähiliini+buss n.

  lähi+buss n. lähiliinibuss

  lähi+minevik n. lähem minevik

  lähi+planeerimine n.

  lähi+ring n.

  lähe=kuti m. lähestikku

  lähe=stikku m. üksteise v. teineteise lähedal v. lähedale

  lähestiku=ne o. \asend\

  lähe=ne/ma t. lähedale v. lähemale küündima

  lähen=da/ma t. lähemaks muutma, lähemale viima v. tooma

  lähenda=mine n.

  lähend=us n.

  lähene=mine n.

  lähenemis+katse n.

  lähenemis+keeld n.

  lähenemis+viis-viisin.


 • LIITSÕNAD

  ligi+lähedal m. \olema\

  ligi+lähedale m. \jõudma\

  ligi+lähedalt m. õige lähedalt; peaaegu, ligikaudu • lähi+kaudu m. ligikaudu, umbes

  lähikaud=ne o. \summa\

  lähi+kontekst n.

  lähi+kuu n.

  lähi+minevik n.

  lähi+naaber n.

  lähi+pildistus n. lähedalt pildistamine

  lähi+planeerimine n.

  lähi+prillid n.

  lähi+prognoos n.

  lähi+rong n.

  lähi+suhe n.

  lähisuhte+vägivald n. lähisuhetes esinev väärkohtlemine ja vägivald

  lähi+sõit n.

  lähisõidu+rong n.

  lähi+rong n.

  lähi+tulevik n.

  lähi+tuli n. tuli, tulistamine läheda vahemaa pealt

  lähi+vaade n.

  lähi+vise n. sp.

  lähi+võitlus n. sõj.

  lähi+võte n. fot. lähipildistus v. -filmimine; lähedalt võetud foto v. filmikaader

  lähi+ümbrus n.

  Lähi-s+Arktika n.

  lähisarkti=line o. \kliima\

  lähi-s+eriala n.

  lähi-s+helikiirus n.

  lähi-s+kaatet n.

  lähi-s+külg n. mat.

  lähi-s+nurk n. mat.

  lähi-s+polaarne o. geogr.

  lähi-s+sugulus n.

  lähi-s+troopika n. geogr.

  lähistroopi=line o. geogr. lähistroopikas asuv v. sellele omane

  lähi-s+väärtus n. mat.

 • lähi-

 • TULETISED

  lähi=ke, lähi=kene o.

  lähi=kond n.

  lähikond=ne o.

  lähikond=lane n.

  lähi=m o.

  lähimi=ne o. anat. keha keskteljele lähim


 • LIITSÕNAD

  lähi+aastad n.

  lähi+aeg n.

  lähi+buss n.

  lähi+kaudne o.

  lähi+kauplus n.

  lähi=liin n.

  lähi+maa n.

  lähimaa+buss n.

  lähimaa+rakett n.

 • renn n. vagujas süvend vedeliku, puistaine jms. juhtimiseks

 • TULETISED

  ren=jas o. \ese\ rennikujuline


 • LIITSÕNAD

  bobi+renn n. sp.

  kald+renn n.

  katuse+renn n.

  laud+renn n.

  mahla+renn n.

  parvetus+renn n.

  plekk+renn n.

  räästa+renn n.

  solgi+renn n.

  valamis+renn n.

  vee+renn n.

  virtsa+renn n.

  äravoolu+renn n. • renn+kaabits n.

  renn+kraav n.

  renn+sond-sondin.

  renni+haak n.

  renni+kujuline o. \süvend\ renni kujuga

 • ring n. (tasandiline kujund); ka mat.

 • TULETISED

  ring=kond n. piirkond; ring, seltskond

  ringkond=lik o. \juhtimine\

  kirjandus+ringkond n.

  poliit+ringkond n.

  rahvus+ringkond n.

  spordi+ringkond n.

  sõjaväe+ringkond n.

  tutvus+ringkond n.

  valimis+ringkond n.

  valitsus+ringkond n.

  äri+ringkond n.

  ringkonna+kohus-kohtun. teatud astme kohus

  ringkonnakohtu=nik n. ringkonnakohtu kohtunik

  ringkonna+komisjon n.

  ringkonna+prokurör n. jur.

  ringkonna+prokuratuur n. jur.

  ringi=stik n. ringid (kogumina)

  ring=jas o. \moodustis\ ringikujuline

  ringja=lt m. \asetatud\

  ring=ne o. ringikujuline; ringjoont mööda kulgev

  ringse=lt m. \liikuma\ ringis, ringi mööda

  ring=le/ma t. ringe tegema; ringi liikuma, ringi rändama; suletud süsteemis ringi voolama; korduvas kasutuses olema; levima; tiirlema v. pöörlema

  ringle=ja n.

  ringle=mine n.

  ringl=us n. ringlemine; ka maj.

  ringlus+aeg n.

  ringlus+fond n.

  ringlus+kapital n.

  ringlus+kulu n.

  ringlus+sfäär n.

  ringlus+taara n.

  kapitali+ringl=us n. ⇐ kapital ringle/b

  kauba+ringl=us n. ⇐ kaup ringle/b

  pea+ringl=us n. pea käib ringi

  raha+ringl=us n. ⇐ raha ringle/b

  sularaha+ringl=us n. ⇐ sularaha ringle/b

  taara+ringl=us n. ⇐ taara ringle/b

  vee+ringl=us n. ⇐ vesi ringle/b

  ringi/ma t. ringlema, ringe tegema

  ring=e n. ringlus; (liikumise) ring; üks tsükkel

  aine+ringe n. ainete ringkäik looduses

  fosfori+ringe n.

  lümfi+ringe n.

  süsiniku+ringe n.

  vaguni+ringe n.

  vee+ringe n. vee pidev ringlemine looduses

  vere+ringe n. vere ringlemine; vere ringlemistee

  kopsu+vereringe n.

  vereringe+elund n.

  vereringe+häire n.

  vereringe+süsteem n.

  väävli+ringe n. (liikumine eluta ja eluslooduse vahel)

  ringe+elund n. (tagab vedelate kudede ringlemist organismis)

  ringeelund=kond n. ringeelundite süsteem

  ringi=ta/ma t. ringlema panema; ringi ümber tõmbama

  ringita=mine n.

  ringit=us n.

  ringi1 m. ringipidi; teistpidi; mitmes suunas; ringiga

  ratas+ringi m. ringiratast; ringikujuliselt

  ümber+ringi m. igas suunas; igasse suunda

  ümbert+ringi m. igast küljest; ringiga

  ringi+ratast m. ringis, ringe tehes

  ringi aele/ma t. ringi hulkuma; amelema

  ringi+aele=ja n.

  ringi+aele=mine n.

  ringi aja/ma t. ringi liikuma panema; kõnek. ringi hulkuma

  ringi+aja=ja n.

  ringi+aja=mine n.

  ringi hulku/ma t.

  ringi+hulku=ja n.

  ringi+hulku=mine n.

  ringi jooks/ma t.

  ringi+jooks n.

  ringi+jooks=ja n.

  ringi+jooks=mine n.

  ringi keera/ma t.

  ringi+keera=ja n.

  ringi+keera=mine n.

  ringi kõndi/ma t.

  ringi+kõndi=ja n.

  ringi+kõndi=mine n.

  ringi käi/ma1 t. pöörlema, tiirlema

  ringi+käi=mine1 n.

  ringi käi/ma2 t. siia-sinna liikuma

  ringi+käi=ja1 n.

  ringi+käi=mine2 n.

  ringi käi/ma3 t. \loomadega, rahaga\ kohtlema, ümber käima; toimima

  ringi+käi=ja2 n.

  ringi+käi=mine3 n.

  ringi lask/ma t. kõnek. ringiratast liikuma; (kellegagi) amelema; ringi hulkuma

  ringi+lask=ja n.

  ringi+lask=mine n. kõnek.

  ringi lippa/ma t.

  ringi+lippa=ja n.

  ringi+lippa=mine n.

  ringi mõtle/ma t.

  ringi+mõtle=ja n.

  ringi+mõtle=mine n.

  ringi pööra/ma t.

  ringi+pööra=mine n.

  ringi rända/ma t.

  ringi+rända=ja n.

  ringi+rända=mine n.

  ringi sebi/ma t.

  ringi+sebi=ja n.

  ringi+sebi=mine n.

  ringi sõit/ma t. (siia-sinna); (ringiga, mitte otse)

  ringi+sõit n.

  ringi+sõit=ja n.

  ringi+sõit=mine n.

  ringi tege/ma t.

  ringi+tege=mine n.

  ringi+tegi=ja n.

  ringi tuia/ma t.

  ringi+tuia=mine n.

  ringi tuiska/ma t. kiiresti ühest kohast teise liikuma

  ringi+tuiska=ja n.

  ringi+tuiska=mine n.

  ringi tõmba/ma t. ringi jooksma; ulaelu elama

  ringi+tõmba=ja n.

  ringi+tõmba=mine n.

  \aasta\ ringi2 k. läbi, kestel

  aasta+ring=ne o. aasta ringi kestev

  ööpäeva+ring=ne o. ööpäev ringi toimiv, kestev

  \kümne\ ringis k. umbes; paiku


 • LIITSÕNAD

  aasta+ring n. aastarõngas puul

  aine+ring n. ainevald; õppering

  ajaloo+ring n.

  akrobaatika+ring n.

  arutlus+ring n.

  au+ring n. (mille võitja teeb võistlusrajal)

  ava+ring n.

  draama+ring n.

  eel+ring n.

  elu+ring n.

  foto+ring n.

  geograafia+ring n.

  heite+ring n. sp. (kust heidetakse vasarat v. ketast)

  hoo+ring n. sp.

  huvi+ring n.

  huviala+ring n.

  huvide+ring n.

  isetegevus+ring n.

  jooksu+ring n.

  kaotus+ring n.

  kaotuse+ring n.

  karistus+ring n. sp.

  karjatamis+ring n.

  ketta+ring n.

  kettaheite+ring n.

  keele+ring n.

  kirjandus+ring n.

  kivi+ring n.

  koduloo+ring n.

  koduuurimis+ring n.

  kohvi+ring n. (sõbrad, töökaaslased,kes harilikult koos kohvi joovad)

  kultuuri+ring n.

  kunsti+ring n.

  kuulitõuke+ring n.

  käsitöö+ring n.

  küsimuste+ring n.

  laste+ring n.

  laulu+ring n.

  looduskaitse+ring n.

  lähi+ring n.

  male+ring n.

  meridiaan+ring n. astr. instrument taevakeha asukoha kindlaksmääramiseks taevaskehal

  miinus+ring n. sp. võistlusring, kus osalevad kaotanud võistlejad v. võistkonnad

  muusika+ring n.

  mõju+ring n.

  mõtte+ring n.

  nulli+ring n. tulemusteta voor vms.

  nõia+ring n. piltl. väljapääsmatu olukord

  näite+ring n.

  olelus+ring n.

  omanike+ring n.

  pere+ring, perekonna+ring n.

  pluss+ring n. sp.

  poksi+ring n. sp.

  poliit+ring n. nõuk.

  pool+ring n. mat.

  poolringi+kujuline o. \aken\ poolringi kujuga

  poolring+joon n.

  poolring+juha n.

  probleemide+ring n.

  puusa+ring n.

  päikese+ring n.

  pöörde+ring n.

  raadio+ring n.

  rahvatantsu+ring n.

  raie+ring n.

  ratta+ring n.

  seene+ring n.

  silma+ring n.

  sise+ring n.

  spordi+ring n.

  staadioni+ring n.

  suhtlemis+ring, suhtlus+ring n.

  suur+ring n. mat.

  sõnakunsti+ring n.

  sõprade+ring n.

  sõprus+ring n.

  taidlus+ring n.

  tantsu+ring n.

  tee+ring n.

  teema+ring n.

  teemade+ring n.

  tehnika+ring n.

  trahvi+ring n. sp. (laskesuusatamises)

  tutvus+ring n.

  täis+ring n.

  valgus+ring n.

  vasaraheite+ring n. sp.

  vertikaal+ring n.

  vestlus+ring n.

  voolu+ring n.

  võnke+ring n.

  värvi+ring n.

  õla+ring n.

  õmblus+ring n.

  õpi+ring n.

  õpilas+ring n.

  õppe+ring n.

  ühik+ring n. mat. • ring+ahi n. (pöörleval põrandal)

  ring+auditoorium n.

  ring+diagramm n.

  ring+drenaaž n.

  ring+dušš n.

  ring+ekraan n. (kinos)

  ring+horisont n. teatr.

  ring+hääling n. avalikke saateid andev raadio

  rahvus+ringhääling n.

  ringhäälingu+nõukogu n.

  ring+joon n.

  ringjoone=line o.

  sise+ringjoon n.

  ring+hääling n. raadiolevi; vastav asutus

  ringhäälingu+saade n.

  ringhäälingu+saatja n.

  ring+kaitse-kaitsen. ringina paigutatud, igas suunas toimiv kaitse; piltl. (kellegi huve silmas pidades)

  ring+kanal n. tehn. liik reoveepuhasteid; zool. (meduusi kehas)

  ring+kiirus n.

  ring+kino n. panoraamkino

  ring+kiri-kirjan.

  ringkirja=line o. \korraldus\

  ring+kude n.

  ringkoe=line o. \trikoo\

  ringkoe+masin n.

  ring+kudumismasin n.

  ring+käendus n.

  ring+käik n.

  kontroll+ringkäik n.

  ring+künd n. ringipidi künd

  ring+küsimus n.

  ring+küsitle/ma t.

  ring+küsitlus n. hulgale inimestele küsimus(t)e esitamine

  ring+laine n.

  ring+lainetus n. sp. (võimlemises)

  ring+laul n.

  ring+liigutus n.

  ring+liiklus n.

  ring+liikumine n. (mööda ringjoont)

  ring+liin n.

  ring+lõhe n. (puidurike)

  ring+maal n.

  ring+magistraal n.

  ring+marsruut n.

  ring+mädanik n.

  ring+mäng n.

  ringmängu+laul n.

  ringmängu+tants n.

  ring+märk n.

  ring+müür n.

  ring+pink n.

  ring+protsess n.

  ring+puiestee n.

  ring+rada n.

  ohi+ringrada n.

  ringraja+võistlus n.

  ringraja+sõit n. ⇐ ringrajal sõit/ma sp.

  ringraja+sõit=ja n. ⇐ ringrajal sõit/ma

  ring+raudtee n.

  ring+reis-reisin.

  ringreisi+etendus n.

  ring+ristmik n.

  ring+rõdu n.

  ring+skaala n.

  ring+sõit n. kohast kohta sõitmine

  ring+süsteem n.

  ring+tants n.

  ring+teatejooks n.

  ring+teater n. amfiteater

  ring+tee n.

  ring+tõestus n. loog. (tõestusviga)

  ring+tänav n.

  ring+vaade n. ülevaatlik kroonika(film)

  kino+ringvaade n.

  kuu+ringvaade n.

  nädala+ringvaade n.

  ring+vagu n. (peaajus)

  ring+vall n.

  ring+varras n.

  ring+veevarustus n.

  ring+vool-voolun.

  ring+võlgnevus n.

  ring+võrk n.

  ringi+juht-juhin.

  ringi+kohtunik n.

  ringi+kujuline o. \hoone\


 • ÜHENDITULETISED

  mitme+ringi=line o. \võistlus\ mitme ringiga

  ühe+ringi=line o. \turniir\ ühest ringist koosnev

 • sond1sondin. toru- v. rennikujuline riist millegi sisemuse uurimiseks; med. (arstiriist); tehn. (maapinna uuringuteks)

 • TULETISED

  sond=eeri/ma t. sondiga uurima; piltl. (ettevalmistavalt) välja uurima

  sondeeri=ja n.

  sondeeri=mine n. piltl.

  sondi/ma t. sondeerima

  sondi=mine n.


 • LIITSÕNAD

  haava+sond-sondin. med.

  kosmose+sond-sondin. met.

  mao+sond-sondin. med.

  nina+sond-sondin. med.

  raadio+sond-sondin. met.

  renn+sond-sondin. med.

  õõnes+sond-sondin. med. • sond+loputus n. med.

  sond+pall n. met. (atmosfääri uurimiseks)

  sond+toitmine n. med. sondiga toitmine

 • soon n. ka anat.; vee kulgemise tee maapinnas; joonjas sisselõige, süvend; bot. juhtsoon; piltl. anne, eeldused, oskused

 • TULETISED

  soone=line, sooni=line o. \pind\

  soone=stik n. sooned, soonte võrk

  soon=ik1 n. sooneline kude; soonikkoes rõivaese

  soon=ik2 n. väike (vee)sooneke

  soon=ik3 o. sooniline

  soonik+džemper n.

  soonik+kude n.

  soonikkoe=line o. \pluus\

  soonik+pluus n.

  sooni=ne o. sooniline

  sooni=kas o. soonerikas, sooniline

  soon=kond n. anat. soonte süsteem

  sooni/ma t. suruma, muljuma

  sooni=mine n.

  soonimis+masin n.

  soon=ur n. soonimismasin

  soonuri+juht-juhin.

  soon=du/ma t. endasse soont moodustama

  soone=stu/ma t. sooniliseks minema; sooni saama

  soonest=us n.


 • LIITSÕNAD

  allika+soon n.

  harg+soon n. geol.

  huumori+soon n.

  juht+soon n.

  jutu+soon n. jutujärg; jutuanne

  juus+soon n. anat. kõige peenem vere- v. lümfisoon, kapillaar

  kaabli+soon n.

  kaela+sooned n.

  keerme+soon n. tehn.

  kiud+soon n.

  kulla+soon n.

  käe+sooned n.

  lehe+soon n.

  lätte+soon n.

  lümfi+soon n.

  maagi+soon n.

  naeru+soon n. võime nalja tajuda ning selle üle naerda

  nalja+soon n.

  piha+sooned n.

  piima+soon n.

  rõngas+soon n.

  tooma+soon n. anat. (väike arter)

  tuik+soon n.

  kaela+tuiksoon n.

  tuiksoone+laiend n.

  tuiksoone+lubjastus n.

  tõmb+soon n. anat. veen

  vee+soon n.

  vere+soon n.

  veresoon=kond n. veresoonestik

  veresoone=stik n.

  veresoone+ummistus n.

  veresoonte+kirurgia n.

  viima+soon n. anat. väike arter, mis juhib verd neerupäsmakesest neerutorustiku kapillaaristikku

  vint+soon n.

  äri+soon n. kõnek. • soon+kasvaja n. med.

  soon+kest n. anat.

  soon+kinnis n. (nt. maitseainekotil)

  soon+kivim n. geol. maakoore lõhedes magma tardumisel tekkinud kivim

  soon+seotis n. eh.

  soone+frees n. tehn. (soonte lõikamiseks)

  soone+höövel n.

  soone+kitsend n. med.

  soone+põimik n. anat.

  soone+põletik n. med.

  soone+rohi n. bot.

  soone+sulgur n. med. vere sulgemise vahend

  soone+tupp n. anat.


 • ÜHENDITULETISED

  kolme+soone=line o. \kaabel\ kolme soonega


 • ÜHENDID

  sooni tasu/ma t. vnm. masseerima

  soone+tasu=ja n.

  soone+tasu=mine n.

 • sõna n.

 • TULETISED

  sõn=e n. keelet. sõnavormi konkreetne esinemisjuht tekstis, tekstisõna; mat. sümbolite jada

  sõna=kas o. jutukas, tabava sõnaga

  sõnaka=lt m.

  sõnak=us n.

  sõna=kond n. sõnarühm

  sõna=line o. \hinnang, osa\ sõnadega väljendatav; sõnadest koosnev

  sõnalise=lt m.

  sõnalis=us n.

  sõna=stik n.

  arvuti+sõnastik n.

  e-sõnastik n. ⇐ elektrooniline sõnastik andmekandjal või arvutivõrgus avaldatud sõnastik

  eriala+sõnastik n.

  morfoloogia+sõnastik n.

  murde+sõnastik n.

  pilt+sõnastik n.

  pöörd+sõnastik n.

  sagedus+sõnastik n.

  slängi+sõnastik n.

  sõnapere+sõnastik n.

  sünonüümi+sõnastik n.

  tasku+sõnastik n.

  termini+sõnastik n.

  terminoloogia+sõnastik n.

  vestlus+sõnastik n.

  vest=mik n. vestlussõnastik

  vormi+sõnastik n.

  äri+sõnastik n.

  sõnastiku+portaal n.

  sõna=tu o. \kokkulepe, mees\ ilma sõnadeta; vaikiv

  sõnatu=lt m.

  sõnat=us n.

  sõnu=m n. teade; informatsiooniline lühikirjutis ajalehes

  advendi+sõnum n.

  ajalehe+sõnum n.

  faks+sõnum n.

  hiiobi+sõnum n. vapustav sõnum raskest õnnetusest

  hääl+sõnum n.

  kampaania+sõnum n.

  kiir+sõnum n.

  lühi+sõnum n.

  lühisõnumi+teenus n.

  meili+sõnum n.

  mobiili+sõnum n.

  multimeedium+sõnum n.

  MMS n. multimeediumsõnum

  müügi+sõnum n.

  pilt+sõnum n.

  rahu+sõnum n.

  reklaami+sõnum n.

  rõõmu+sõnum n.

  sala+sõnum n.

  surma+sõnum n.

  sõja+sõnum n.

  teksti+sõnum n.

  tekst+sõnum n.

  välis+sõnumid n.

  ähvardus+sõnum n.

  sõnumit saatma t.

  sõnumi+saat=ja n.

  sõnumi+saat=mine n.

  sõnumit too/ma t.

  sõnumi+too=ja n.

  sõnumi+too=mine n.

  sõnumit vii/ma t.

  sõnumi+vii=ja n.

  sõnu=mik n. kirjalik teade, läkitus; vnm. sõnumitooja; sõnumiviija

  sõna/ma t. ütlema, lausuma

  ära sõna/ma t. sõnadega, ütlemisega halba tekitama, sõnuma

  ära+sõna=ja n.

  ära+sõna=mine n.

  sõna=sta/ma t. sõnades väljendama

  sõnasta=ja n.

  sõnasta=mine n.

  sõnast=us n.

  sõnastus+oskus n.

  sõnastus+stiil n.

  sõnastus+viis-viisin.

  ümber sõnasta/ma t. \teksti\

  ümber+sõnasta=mine n.

  ümber+sõnast=us n.

  sõne=le/ma t. vaidlema, jagelema

  sõnele=ja n.

  sõnele=mine n.

  sõnel=us n.

  sõnu/ma t. pahandama, kiruma; folkl. sõnadega ära rikkuma; nõiduma

  sõnu=tse/ma t.

  sõnu=ja n.

  sõnu=mine n.

  ära sõnu/ma t. folkl. sõnadega ära nõiduma

  ära+sõnu=ja n.

  ära+sõnu=mine n.

  \kohtuniku\ sõnu=tsi m. sõnade järgi

  sõnu=ti m. sõnade kaupa


 • LIITSÕNAD

  abi+sõna n.

  abstrakt+sõna n. abstraktne sõna

  argoo+sõna n.

  armu+sõna n.

  arv+sõna n. keelet. asjade ja nähtuste hulka v. järjekorda väljendav käändsõna

  liht+arvsõna n.

  liit+arvsõna n.

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  ase+sõna n. keelet.

  asesõna=line o. \täiend\

  au+sõna n.

  ava+sõna n.

  deskriptiiv+sõna n. keelet. häälikusümboolikaga sõna (näit. määgima)

  ees+sõna n. (raamatul)

  ei-sõna n.

  eitus+sõna n.

  hellitus+sõna n.

  hübriid+sõna n. keelet. liitsõna, mille koostisosad pärinevad eri keeltest

  hüvastijätu+sõna n.

  hüüd+sõna n.

  impulss+sõna n. eeskujusõna, mis on andnud tõuke uue sõna loomiseks

  jaa+sõna n. nõusolek, eriti abiellumiseks

  jah-sõna n. jaa-sõna

  jumala+sõna n. relig. kirikukirjandus

  juur+sõna n. keelet. sõna, mille tüveks on juur, osadeks jagamatu lihttüvi

  järel+sõna n. teose lõppu lisatud selgitav kirjutis

  järgarv+sõna n. keelet. järjekorda väljendav arvsõna

  kaas+sõna n. keelet. (ees- v. tagasõna)

  kaebe+sõna n. kaebav, kurtev sõna

  kesk+sõna n. keelet.

  nud-kesk+sõna n.

  tud-kesk sõna n.

  v-kesksõna n.

  kiidu+sõna n.

  kirja+sõna n. kirjavara, trükised; (pühakirja õpetuse kohta)

  kirumis+sõna n.

  kõnetlus+sõna n. (otseselt kellegi poole pöördudes)

  käsu+sõna n.

  käänd+sõna n. keelet. käänduv sõna

  küsi+sõna n. küsimust väljendav sõna

  laen+sõna n. laenatud sõna

  laidu+sõna n.

  lausumis+sõna n. folkl. nõiasõna, võlusõna

  lend+sõna n. kelleltki tuntud isikult pärinev üldkasutatav väljend

  lepitus+sõna n.

  leppe+sõna n. parool

  liht+sõna n. keelet. (koosneb ainult lihttüvest, mida osadeks jagada pole võimalik)

  liit+sõna n. keelet.

  liitsõna=line o. \termin\

  ahel+liitsõna n. milles põhisõnaga on liidetud mõni fraas või lühilause, nt. aega-küll-meeleolu

  lohutus+sõna n.

  loitsu+sõnad n.

  lõpp+sõna n.

  löök+sõna n. paljukasutatav, moes olev sõna v. ütlemine; lööklause

  lühend+sõna n. selline sõna, mis on moodustatud sedasama tähendust väljendavast pikemast sõnast; vrd näit.: leht ‹ (aja)leht

  mana+sõnad n. folkl. nõidumissõnad; kirumis-, vandesõnad

  manitsus+sõna n.

  masina+sõna n. inf.

  meelitus+sõna n.

  mehe+sõna n. kindel resoluutne ütlemine, lubadus vm.

  modaal+sõna n.

  moe+sõna n.

  murde+sõna n.

  märgu+sõna n. leppesõna, parool

  märk+sõna n. teatmeteoses artikli alguses olev sõna v. väljend, mis tähistab artikli teemat ja mille järgi artiklid järjestatakse

  märksõna=stik n.

  määr+sõna n. keelet.

  määrsõna=stu/ma t. määrsõnaks muutuma

  nalja+sõna n.

  nimi+sõna n. keelet.

  nimisõna=line o. \täiend\

  liit+nimisõna n.

  nimisõna+fraas n.

  nõia+sõna n. nõidussõna

  nõidus+sõna n. folkl. (teat. eesmärgi saavutamiseks)

  nööke+sõna n.

  okasionaal+sõna n. juhukasutuses esinenud sõna

  oma+sõna n. (vastandina võõrsõnale)

  omadus+sõna n. keelet. (mis väljendab omadust ja vastab küsimusele missugune?

  oskus+sõna n.

  oskussõna=stik n.

  otse+sõnu m. \küsima\ otse, otsesui

  otsingu+sõna n.

  paaris+sõna n.

  palve+sõna n.

  parasiit+sõna n. keelet. mehaaniliselt tarvitatav tarbetu täitesõna; näit. noh, kuule

  patu+sõna n.

  peite+sõna n. keelet. kirj. eufemism; näit. võsavillem)

  peremehe+sõna n.

  põhiarv+sõna n. keelet. põhiarv, nt: viis, kümme, kaksteist

  põhi+sõna n.

  pöörd+sõna n. keelet. pöörduv sõna; tegusõna, verb

  rahva+sõna n. vanasõna vm rahvalik ütlus

  reduplikatiiv+sõna n. keelet. sõnatüve kordamisel saadud sõna; näit. läkiläki

  riim+sõna n. riimuv sõna

  rist+sõna n.

  ristsõna+mõistatus n.

  rüütli+sõna n.

  saate+sõna n.

  sajatus+sõna n.

  sala+sõna n.

  side+sõna n. keelet.

  ühend+sidesõna n. (koosneb ühendist)

  slängi+sõna n.

  stamp+sõna n.

  suhtumis+sõna n. modaalsõna

  sumadan+sõna n. koondsõna; lühendsõna, mis on moodustatud pikema sõna silpidest; nt masu ‹ majandussurutis

  suurendus+sõna n. keelet. suurendava tähendusega sõna; näit. mürakas

  suu+sõnal m.

  suusõna=line o. \kokkulepe\

  suusõnalise=lt m.

  sõimu+sõna n.

  tabu+sõna n.

  taga+sõna n.

  tarkus+sõna, tarkuse+sõna n. (kõnekäänu, aforismi vms kohta)

  tegu+sõna n. keelet.

  liit+tegusõna n.

  vaeg+tegusõna n. (mittetäieliku muutumisega)

  väljend+tegusõna n.

  ühend+tegusõna n. (koosneb ühendist)

  tegusõna+fraas n.

  tehis+sõna n. keelet. tehistüve sisaldav sõna, näit. veene, veendumus, veenduma; (J. Aaviku loodud)

  teisi+sõnu m.

  teotus+sõna n. teotav sõna v. ütlus

  tere+sõna n.

  teretus+sõna n.

  tervitus+sõna n.

  trüki+sõna n.

  tsitaat+sõna n. võõrkeelne sõna eestikeelses tekstis

  tõe+sõna n. (kinnitava, möönva sõnana)

  tõotus+sõna n.

  tähendamis+sõna n. kirikl. mõistujutt

  täiend+sõna n. keelet. liitsõna põhisõna laiendav esiosa

  täis+sõna n.

  täite+sõna n.

  tänu+sõna n.

  tüvi+sõna n. keelet. (mille tüveks on lihttüvi); juursõna

  tüüp+sõna n.

  unar+sõna n. unustatud sõna

  ussi+sõnad n. folkl. nõidussõnad ussi peletamiseks v. ussihammustuse parandamiseks

  uudis+sõna n. uus sõna

  uudissõna+eede n. (ettepanek)

  vabandus+sõna n.

  vana+sõna n. (rahvaluule lühivorm)

  vande+sõna n.

  vastand+sõna n.

  viisakus+sõna n.

  virva+sõnad n. rahvusvahelised sõnad, mille tähendus on eri keeltes erinev

  vulgaar+sõna n.

  võlu+sõna n.

  võtme+sõna n. oluline sõna

  võõr+sõna n. keeles muganemata v. osaliselt muganenud laensõna

  võõrsõna=stik n. võõrsõnade kogu; vastav raamat

  võõrsõna+täht n. (esinevad ainult võõrsõnades:) f, š, z, ž

  võõr+sõnavara n. võõras sõnavara

  vägi+sõna n. vandesõna, sõimusõna

  vähendus+sõna n.

  õnnistus+sõna n.

  õpetus+sõna n.

  õrnus+sõna n.

  äiutus+sõna n.

  ühe+sõnaga m. lühidalt

  üksi+sõnu m. samu sõnu ikka ja jälle korrates • sõna+aher o. \mees\ sõnakehv

  sõnaahtra=lt m. \kuulama\

  sõnaahtr=us n.

  sõna+duell n. piltl. äge sõnavahetus

  sõna+haaval m. \veerima\

  sõna+jalg n. bot.

  sõnajala=lised n. bot.

  hiid+sõnajalg n.

  kolmis+sõnajalg n. (kolmeosalise lehelabaga)

  laane+sõnajalg n.

  maarja+sõnajalg n.

  naiste+sõnajalg n.

  soo+sõnajalg n.

  sõnajalg+taim n.

  sõnajala+ekstrakt n.

  sõnajala+juurikas n.

  sõnajala+õis n.

  sõna+juur n. keelet.

  sõna+järg-järjen.

  sõna+järjestus n.

  sõna+kasin o. \jutt\

  sõna+kaupa m.

  sõna+keeld n. tabu

  sõna+kehv o. \noormees\ napisõnaline, vähese jutuga

  sõnakehva=lt m. \vastama\

  sõnakehv=us n.

  sõna+klass n. keelet.

  sõna+kombinatsioon n.

  sõna+koomika n.

  sõna+kuju n.

  sõna+kujund n. ülekantud tähenduses kasutatav sõna v. väljend, troop

  sõna+kunst n. kirjandus ja rahvaluule; kõnekunst

  sõnakunst=nik n. see, kes valdab sõnakunsti: kirjanik, luuletaja; etleja

  sõnakunsti+ring n.

  sõnakunsti+teos n.

  sõna+kõlin n. sisutud fraasid, võltspaatos vms.

  sõna+kõlks n. tühi, tähtsusetu sõna v. fraas; sõnakõlin

  sõna+laen n.

  sõna+lahing n. käre vaidlus

  sõna+lavastus n.

  sõna+laviin n. piltl.

  sõna+liik n. keelet.

  sõna+loend n.

  sõna+loome n. sõnade loomine; loodud sõnad

  sõna+looming n. sõnaline looming; sõnaloome

  sõna+lühend n.

  sõna+maagia n.

  sõna+maaling n. sõnadega loodud pilt

  sõna+meister n.

  sõna+mulin n.

  sõna+muutmine n. keelet. käänamine ja pööramine

  sõna+mäng n.

  sõna+noop n. ped. (sõnade häälikkoosseisu õpetamiseks)

  sõna+ohter o.

  sõnaohtra=lt m. \seletama\

  sõnaohtr=us n.

  sõna+osa n.

  sõna+osav o.

  sõnaosava=lt m. \kirjeldatud\

  sõnaosav=us n.

  sõna+paar n.

  sõnapaar=ik n. üks paarina võetavaist sõnadest

  sõna+patt-patun.

  sõna+pealt m.

  sõna+pere n. keelet. selliste sõnade kogum, milles kõigis kordub sama lihttüvi

  sõna+pesa n. sõnapere

  sõna+piir n.

  sõna+pruuk n.

  sõna+raamat n.

  etümoloogia+sõnaraamat n.

  fraseoloogia+sõnaraamat n.

  hääldus+sõnaraamat n.

  interneti+sõnaraamat n.

  murde+sõnaraamat n.

  ortoeepia+sõnaraamat n. hääldussõnaraamat

  seletus+sõnaraamat n.

  slängi+sõnaraamat n.

  tasku+sõnaraamat n.

  tõlke+sõnaraamat n.

  õigehääldus+sõnaraamat n.

  õigekeelsus+sõnaraamat n.

  õigekirjutus+sõnaraamat n.

  sõnaraamatu+kirjastus n.

  sõnaraamatu+töö n.

  sõnaraamatu+koostaja n.

  sõnaraamatu+tegija n. ⇐ sõnaraamatute tegija leksikograaf

  sõna+relv n.

  sõna+rikas o.

  sõna+rohke o.

  sõna+rõhk n. keelet.

  sõna+rägastik n.

  sõna+rühm n.

  sõna+sedel n.

  sõna+seletus n.

  sõna+selge o.

  sõnaselge=lt m. \väljendatud\

  sõna+semantika n.

  sõna+sepp n. piltl. kirjanik, sõnaseadja

  sõna+sisene o. \muutus\

  sõna+statistika n.

  sõna+suutlikkus n. sõnaline suutlikkus

  sõna+sõda n. piltl. (äge) vaidlus

  sõna-sõna=lt m.

  sõna+sümbol n.

  sõna+tagavara-varan.

  sõna+tulv n.

  sõna+tüvi n. keelet.

  sõna+vabadus n.

  sõna+vahe-vahen.

  sõna+vaht-vahun.

  sõna+valik n. sõnade valik

  sõna+valing n.

  sõna+vara-varan. keele sõnade kogum

  genuiin+sõnavara-varan. põlissõnavara

  laen+sõnavara-varan. (laenatud)

  oskus+sõnavara-varan.

  põlis+sõnavara-varan.

  võõr+sõnavara-varan.

  üld+sõnavara-varan.

  sõnavara+kartoteek n.

  sõnavara+kogu-kogun.

  sõnavara+töö n.

  sõnavara+õpetus n.

  sõna+voha n.

  sõna+vorm n.

  sõna+võistlus n. (uute mõistete tähistamiseks)

  sõna+välde n.

  sõna+õigus n.

  sõna+ühend n.


 • ÜHENDITULETISED

  kindla+sõna=line o. kindla sõnaga

  kindlasõnalise=lt m. \väitma\

  kindlasõnalis=us n.

  liig+sõna=line o. sõnaohter

  liigsõnalis=us n.

  lühi+sõna=line o. \arvamus\ väheste sõnadega väljendatud

  napi+sõna=line o. napi sõnaga

  napisõnalise=lt m. \vastama\

  napisõnalis=us n.

  ohtra+sõna=line o. ohtrate sõnadega

  ohtrasõnalise=lt m.

  ohtrasõnalis=us n.

  palja+sõna=line o. üldsõnaline

  palju+sõna=line o. sõnarohke

  paljusõnalise=lt m.

  paljusõnalis=us n.

  selge+sõna=line o. \otsus\ selge sõnaga

  selgesõnalise=lt m.

  selgesõnalis=us n.

  suure+sõna=line o. \lubadus\ ilutsev; suurte sõnadega; praaliv

  suuresõnalise=lt m.

  suuresõnalis=us n.

  tühi+sõna=line o. \kõne\ tühjadest sõnadest koosnev

  tühisõnalise=lt m.

  tühisõnalis=us n.

  ühe+sõna=line o. \vastus\ ühest sõnast koosnev

  üksik+sõnu=ti m. üksikute sõnade kaupa

  üld+sõna=line o. \jutt\ laialivalguv, pinnapealne

  üldsõnalise=lt m.

  üldsõnalis=us n. • sõna+alguli=ne o. sõna algul olev

  sõna+kordus n. ⇐ sõna kordu/b

  sõna+lõpu=line o. sõna lõpul olev

  sõna+sõna=line o. \tõlge\ sõna-sõnalt toimuv; teat. sõnastusele täpselt vastav

  sõnasõnalise=lt m.

  sõnasõnalis=us n.

  sõna+tuletus n. ⇐ sõnade tuletamine keelet.

  sõna+valik n. ⇐ sõnade valik

  sõna+vool-voolun. ⇐ sõnade vool

  sõna+võt=lik o. ⇐ sõna kuulda võt/ma vnm. kuulekas, õppust võttev

  sõnavõtlikk=us n.

  sõnade+vaheli=ne o. \seos\ sõnade vahel esinev

  sõnul+seletamatu o. (mida ei saa sõnadega seletada); tohutu


 • ÜHENDID

  sõna kuula/ma, sõna kuul/ma t. kellegi käsule, korraldusele v. arvamusele alistuma

  sõna+kuula=mine, sõna+kuul=mine n.

  sõna+kuule=kas o.

  sõnakuuleka=lt m. \käituma\

  sõnakuulek=us n.

  sõna+kuule=lik o.

  sõnakuulelikk=us n.

  sõnakuuleliku=lt m.

  sõna+kuulma=tu o.

  sõnakuulmatu=lt m.

  sõnakuulmat=us n.

  sõna murd/ma t. piltl. lubadust mitte pidama

  sõna+murd=ja n.

  sõna+murd=mine n.

  sõna+murd=lik o. \otsus\

  sõnamurdlikk=us n.

  sõnamurdliku=lt m. \käituma\

  sõna pida/ma t. lubadust täitma

  sõna+pida=ja n.

  sõna+pida=mine n.

  sõna too/ma t. teadet tooma

  sõna+too=ja n.

  sõna+too=mine n.

  sõnu vaheta/ma t. folkl. jagelema, kisklema, kaklema

  sõna+vahet=us n. sõnelus, vaidlus, jagelus

  sõna vii/ma t.

  sõna+vii=ja n.

  sõna+vii=mine n.

  sõna võt/ma t. arvamust avaldama

  sõna+võtt n. (lühem) esinemine

  tervitus+sõnavõtt n.

  vastu+sõnavõtt n.

  sõnavõtu+rohke o.

  sõna+võt=ja n.

  sõna+võt=mine n.

  sõnu moodusta/ma t.

  sõna+moodust=is n.

  sõna+moodust=us n. keelet. (grammatika osa)

  sõnamoodustus+viis-viisin.

  sõnu sead/ma t. oma mõtteid sõnades väljendama

  sõna+sead=e-seaden. sõnaseadmine; selle tulemus

  sõnaseade+oskus n.

  sõna+sead=ja n. kirjamees v. hea jutuvestja

  sõna+sead=mine n.

  sõnaseadmis+oskus n.

  \oma\ sõnu söö/ma t. piltl. oma sõna(de)st taganema

  sõna+söö=ja n.

  sõna+söö=mine n.

  sõnasabast kinni saa/ma n. piltl. viimasel hetkel millegi väljaütlemist v. millestki rääkimist vältida suutma

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur