[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

eri o. erinev, lahknev, erisugune; eraldi olev, iseseisev; millegi jaoks spetsiaalselt valmistatud; millelegi omane, tunnuslik, spetsiifiline

 • TULETISED

  eri=line o. iseäralik

  erilise=lt m. \mõjuv\

  erilis=us n.

  eri+vajadus n. ⇐ eriline vajadus

  eri=m n. variant, teisend

  margi+erim n.

  mulla+erim n.

  eri=sus n. eriomadus, erijoon

  liigi+erisus n.

  eri=ne/ma t. erisugune olema

  erine=mine n.

  erinev o. \koostis\

  erineva=lt m. \teistest\

  erinev=us n.

  hinna+erinevus n.

  kaalu+erinevus n.

  keele+erinevus n.

  maitse+erinevus n.

  murde+erinevus n.

  palga+erinevus n.

  pisi+erinevus n.

  põhi+erinevus n.

  soo+erinevus n.

  stiili+erinevus n.

  eri=sta/ma t. vahet tegema, lahus hoidma

  erist=u/ma t.

  eristu=ja n.

  eristu=mine n.

  erista=ja n.

  erista=mine n.

  erist=us n. eristamine

  eristus+kiri-kirjan. detailne kirjeldus, nõuete v. omaduste loetelu

  eristus+lävi n. psühh.

  eristus+märk n.

  eristus+tunnus n.

  eristus+võime n.

  eristusvõime=line o.

  eristusvõime=tu o.

  eristusvõimetu=lt m.

  eri=ta/ma t. endast välja eraldama

  erite=le/ma t. eritlema

  eritel=u n. eritlemine, eritlus

  erit=le/ma t. analüüsima, osadeks lahutades uurima

  eritle=mine n.

  eritl=us n.

  erit=u/ma t. välja eralduma

  eritu=mine n.

  erit=us1 n. eritumine

  higi+eritus n. higi eritumine

  kuse+eritus n. kuse eritumine

  lima+eritus n. lima eritumine

  mäda+eritus n. mäda eritumine

  piima+eritus n. piima eritumine

  rasu+eritus n. rasu eritumine

  röga+eritus n. röga eritumine

  erita=ja n.

  erita=mine n.

  erit=is n. eritatav aine (higi vm.)

  erit=us2 n. eritamine

  eritus+elund n.

  eritus+kude n.


 • LIITSÕNAD

  eri+aine n. erialaaine

  eri+ala n.

  eriala=ne o. \töö\ erialaga seotud

  mitte+erialane o.

  puht+erialane o.

  eriala+aine n.

  eriaine n. erialaaine

  arvuti+eriala n.

  kaas+eriala n.

  kaksik+eriala n.

  kompositsiooni+eriala n.

  lisa+eriala n.

  lähis+eriala n.

  sidus+eriala n. (mingi erialaga lähedalt seotud)

  eriala+ajakiri-kirjan.

  eriala+kirjandus n.

  eriala+märgend n.

  eriala+sõnastik n.

  erialade+vaheli=ne o. erialade vahel olev

  eri+areng n.

  eri+arst n.

  eriarsti+abi n.

  eriarsti+visiit n.

  eri+arvamus n.

  eri+arvestus n.

  eri+auhind n.

  eri+buss n. (kindlaks otstarbeks)

  eri+entsüklopeedia n.

  eri+esindaja n.

  eri+haridus n.

  kesk+eriharidus n.

  eri+harrastus n.

  eri+haru n.

  eri+hooldekodu n.

  eri+huvi n.

  eri+ilme n. spetsiifiline, eriomane ilme

  eri+internaatkool-koolin.

  eri+jalatsid n.

  eri+joon n.

  eri+juht-juhun.

  eri+juhtivus n. el.

  eri+juhtum n.

  eri+kaal-kaalun.

  eri+kaart n.

  eri+keel n.

  eri+kirjasaatja n.

  eri+klass n.

  eri+kohtlemine n.

  eri+komando n.

  eri+komisjon n.

  eri+konstruktsioon n.

  eri+kool-koolin. ped. vaimu- v. kehapuuetega v. käitumishäiretega laste üldhariduskool

  eri+kontroll n.

  eri+kord-korran.

  eri+korraldus n.

  eri+korrespondent n.

  eri+kuju n.

  eri+kujuline o. eri kujuga

  erikujulise=lt m.

  erikujulis=us n.

  eri+kursus n.

  eri+laad-laadin.

  eri+leping n.

  eri+liik n.

  eri+luba n.

  eri+lõbu n.

  eri+meelne o. teisel arvamusel olev

  erimeelse=lt m. \mõtlema\

  erimeels=us n.

  eri+menetlus n.

  eri+niiskus n. füüs.

  eri+number n.

  eri+nõuded n.

  eri+nõupidamine n.

  eri+olukord-korran.

  eri+omadus n.

  eri+omane o. \tunnus\

  eri+oskus n.

  eri+otstarve n.

  eriotstarbe=line o. eriotstarbeks ette nähtud

  eriotstarbe+auto n.

  eri+pedagoogika n. erivajadustega laste õpet ja kasvatust uuriv pedagoogikaharu

  eripedagoog n. eripedagoogika asjatundja

  eri+preemia n.

  eri+projekt n.

  eri+prokurör n.

  eri+psühhiaatria n.

  eri+pära n.

  eripära=ne o. \loodus\

  eripäras=us n.

  eri+rakis n. tehn.

  eri+raportöör n.

  eri+režiim n.

  eri+riietus n.

  eri+rong n.

  eri+rõivas n.

  eri+rõivastus n.

  eri+saade n.

  eri+saadiksaadikun.

  eri+seminar n.

  eri+soodustus n.

  erisoodustus+maks n.

  eri+soojus n. füüs.

  eri+sugune o.

  erisuguse=lt m. \toimima\

  erisugus=us n.

  eri+säte n. jur.

  eri+takistus n. el.

  eri+teade n.

  eri+teadlane n.

  eri+teene n.

  eri+teenistus n. pol.

  eri+tellimine n.

  eri+tellimus n.

  eri+tingimus n.

  eri+treening n.

  eri+tunnus n.

  eri+töötlus n.

  eri+uurimus n.

  eri+uuring n.

  eri+vajadus n. eriline vajadus; eufemism tähenduses: puue, hälve, häire

  erivajadusega laps n. (kes on teistest arengus maha jäänud või ette jõudnud või kellel on keha- või meelepuue

  eri+valik n.

  eri+varustus n.

  eri+versioon n.

  eri+volitus n.

  eri+väed n.

  eri+väeosa n.

  eri+väljaanne-anden.

  eri+väljaõpe n.

  eri+väärne o.

  eri+üksus n. sõj. eriline, spetsiaalne üksus

  eriüksus=lane n. eriüksusesse kuuluja

  eri+ülesanne-anden.

  eri-s+kummaline o. • kesk+eri+õppeasutus n. (annab nii kesk- kui ka erihariduse)


 • ÜHENDITULETISED

  eri+aeg=ne o. \teke\ erinevatel aegadel toimuv, ajaliselt erinev

  eriaegse=lt m.

  eriaegs=us n.

  eri+ilme=line o. eri ilmega

  eriilmelise=lt m.

  eriilmelis=us n.

  eri+laad=ne o. eri laadi

  erilaadse=lt m.

  erilaads=us n.

  eri+laadi=line o. eri laadi

  eri+lehi=ne o. erinevate lehtedega

  erilehis=us n. erineva kujuga lehtede olemasolu

  eri+liigi=line o. eri liiki kuuluv

  eriliigilis=us n.

  eri+mahu=line o. eri(neva) mahuga

  eri+nime=line o. eri(neva) nimega

  eri+palge=line o. eri(neva) palgega

  eripalgelise=lt m.

  eripalgelis=us n.

  eri+suuna=line o. erineva suunaga

  erisuunalise=lt m.

  erisuunalis=us n.

  eri+tasandi=line o. eri tasanditele kuuluv

  eritasandilise=lt m.

  eritasandilis=us n.

  eri+tähendus=lik o. eri(neva) tähendusega

  eritähenduslikk=us n.

  eri+tüübi=line o. eri(nevat) tüüpi

  eri+värvi=line o. erinevat värvi

 • pedagoogika n. kasvatusteadus

 • TULETISED

  anti:pedagoogika n. pedagoogika suund, mis vaidlustab täiskasvanu õiguse ja võimaluse last kasvatada ning seab kahtluse alla koolikohustuse vajalikkuse, lähtuvalt arusaamast, et haridus pole kohustus, vaid on õigus

  antipedagoog n. pedagoogika suund, mis vaidlustab täiskasvanu õiguse ja võimaluse last kasvatada ning seab kahtluse alla koolikohustuse vajalikkuse, lähtuv arusaamast, et haridus pole kohustus, vaid õigus

  pedagoog n. õpetaja, kasvataja

  eri+pedagoog n.

  kunsti+pedagoog n.

  laulu+pedagoog n.

  muusika+pedagoog n.

  sotsiaal+pedagoog n.

  spordi+pedagoog n.

  tantsu+pedagoog n.

  pedagoogi+haridus n.

  pedagoogi+kutse n.

  pedagoogi+staaž n.

  pedagoogi+võimed n.

  pedagoogi=um n. algkooliõpetajaid koolitav õppeasutus

  pedagoogi=line o. \haridus\

  pedagoogilise=lt m.

  pedagoogilis=us n.


 • LIITSÕNAD

  eri+pedagoogika n. erivajadustega laste õpet ja kasvatust uuriv pedagoogikaharu

  eripedagoog n. eripedagoogika asjatundja

  oligofreno+pedagoogika n. sünnipärase nõrgamõistuslikkusega laste õpe ja kasvatus

  reform+pedagoogika n. (uuendusliku sisuga)

  religiooni+pedagoogika n.

  sotsiaal+pedagoogika n.

  surdo+pedagoogika n. vaegkuuljate õpetamisega tegelev pedagoogika haru

  surdopedagoog n.

  täiskasvanu+pedagoogika n.

  tüflo+pedagoogika n. eripedagoogika haru, mis tegeleb pimedate ja vaegnägijate õpetamise, kasvatamise ja taastamisega

  tüflopedagoog n. • pedagoogika+ajakiri-kirjan.

  pedagoogika+alane o. \koolitus\

  pedagoogika+doktor n.

  pedagoogika+instituut n.

  pedagoogika+kandidaat n.

  pedagoogika+kool-koolin.

  pedagoogika+professor n.

  pedagoogika+teadlane n.

  pedagoogika+teaduskond n.

  pedagoogika+termin n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur