[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

ala~ allpoolne, alumine; (millestki) väiksem; normaalsest nõrgem [Sisuliselt on tegemist määrsõna ALLA tüvevariandiga. Vt. ALL, ALLA, ALT.]

 • TULETISED

  ala=m1 o. madalam; teenistuslikult v. sotsiaalselt madalamal seisev; algelisem

  alam2 n. teenistuslikult alluv v. sotsiaalselt madalam isik

  alam=lus n. alamaks olek

  truu+alam=lik o. truu alama kombel kuulekas, alandlik

  truualamlikk=us n.

  truualamliku=lt m.

  riigi+alam n.

  riigialam=lus n. riigialamaks olemine

  alamal m. allpool, madalamal

  alam=ik n. ookeanitasemest madalam maa-ala

  alam=us1 n. alam-olek

  alamus=lik o.

  alamus+tunne n.

  alam=us2 n. kõnek. alam

  alam+aadel n.

  alamaadli=k n. (kes kuulub alamaadli hulka)

  alam+aste-astmen.

  alam+diakon n.

  alam+heli n.

  alam+hulk n. mat.

  alam+hõimkond n.

  alam+jooks n. suudmelähedane jõeosa

  alamjooksu+küla n.

  alam+kiht n.

  alam+klass n.

  alam+koda n. kahekojalise parlamendi esimene koda

  alam+komisjon n.

  alam+komitee n.

  alam+lause n. loog.

  alam+liik n.

  alam+mõiste n. loog.

  alam+mõõt n.

  alam+määr n.

  alammäära+palk-palgan.

  alammäära+pension n.

  alam+palk-palgan.

  alam+perekond n.

  alam+piir n.

  alam+polkovnik n.

  alam+rahvas n.

  alam+rühm n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keel=ne o. alamsaksa keeles olev

  alam+seisus n.

  alam+selts n.

  alam+sugukond n.

  alam+süsteem n.

  alam+vaimulik n.

  alam+väeteenija n.

  alam+vähid n.

  alamal+seisev o. ⇐ alamal seis/ma \organ\ madalam

  ala=ne n. etn. naiste rahvarõiva alläär

  ala=nda/ma t. madaldama, allapoole viima

  aland=u/ma t. ennast alandama

  alanda=ja n.

  alanda=mine n.

  aland=lik o. kuulekalt alistuv ning leplik

  alandlikk=us n.

  alandliku=lt m.

  aland=us n.

  alandus+tunne n.

  kolesterooli+alanda=ja n. ⇐ kolesterooli alanda/ma

  kolesterooli+aland=i n. ⇐ kolesterooli alanda/ma med. (ravim)

  palaviku+alanda=ja n. ⇐ palavikku alanda/ma

  palaviku+aland=i n. ⇐ palavikku alanda/ma med. palavikualandaja

  vererõhu+alanda=ja n. ⇐ vererõhku alanda/ma

  vererõhu+aland=i n. ⇐ vererõhku alanda/ma med. (ravim)

  ennast alanda/ma t.

  enese+alanda=ja n.

  enese+alanda=mine n.

  enese+aland=us n.

  hinda alanda/ma t.

  hinna+aland n. (summa)

  hinna+alanda=ja n.

  hinna+aland=us n. hinna alandamine; summa, mille võrra hinda on alandatud; piltl. nõuete vähendamine

  ala=ne/ma t. allapoole vajuma; vähenema; nõrgenema

  alane=ja o. \sugulane\ jur.

  alane=mine n.

  ala=ng n. <ala(ne)=ng> geol. alanenud maakoore osa

  alangu+järv n.

  alangu+org n.

  ala=tsi m. alaspidi


 • LIITSÕNAD

  ala+arene/ma t. arengus maha jääma

  alaarene=mine n.

  alaare=ng n. <alaare(ne)=ng>

  ala+grupp n.

  alagrupi+mäng n.

  alagrupi+turniir n. sp.

  ala+happesus n.

  ala+hinda/ma t. tegelikust vähem tähtsaks pidama

  \enese\ alahinda=ja n.

  alahinda=mine n.

  alahindav o. \suhtumine\

  ala+huul n.

  ala+ilmutus n. fot.

  ala+investeerimine n.

  ala+jaam n.

  ala+jahtu/ma t. (alla organismile talutava piiri)

  alajahtu=nu n. see, kes on alajahtunud

  ala+jaotis n.

  ala+jaotus n.

  ala+jäse n.

  ala+kaal-kaalun. normaalsest v. lubatust väiksem kaal

  alakaalu=line o. \laps\ alla normaalse v. lubatud kaalu

  ala+kiht n.

  ala+komisjon n.

  ala+koorma/ma t.

  alakoorma=mine n.

  alakoormat=us n.

  ala+koormus n.

  ala+kõht n.

  ala+laekumine n.

  ala+laug n.

  ala+leht n. (varre alusel)

  ala+liik n. liigituse allüksus

  alaliigi=ta/ma t. alaliikidesse jagama

  alaliigita=mine n.

  alaliigit=us n.

  ala+liit n.

  ala+lugu m. ühtelugu

  ala+lõualuu n.

  ala+lõug n.

  ala+mokk n.

  ala+märkus n.

  ala+nokk n.

  ala+osa n.

  ala+pealkiri-kirjan.

  ala+pool-poolen. alumine pool

  ala+punkt n.

  ala+põletus n. eh. liiga vähene põletus

  ala+rahasta/ma t. liiga vähe raha andma

  alarahasta=mine n.

  alarahastat=us n. liiga vähene rahaga varustatus

  alarahast=us n.

  ala+rakenda/ma t.

  alarakenda=mine n.

  alarakendatud o.

  alarakendat=us n. töötamine osalise tööjõuga v. alla oma kutseoskuste

  ala+rinne n. puurinde madalam osa

  ala+rõhk n. (normaalsest madalam)

  ala+rühm n.

  ala+serv-servan.

  ala+säritus n.

  ala+süsteem n. allsüsteem

  ala+talitlus n.

  ala+tare n. murd. sauniku hooned

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  ala+teema n.

  ala+toitlus n. pidev kehv toitumine

  ala+toit/ma t. puudulikult toitma

  ala+toitmine n.

  ala+toitu/ma t. ebapiisavalt toituma

  ala+toitumus n. alatoitlusest tingitud seisund

  ala+toon n.

  ala+treenitus n.

  ala+tähtsusta/ma t.

  ala+täidetud o. \eelarve\

  ala+täit/ma t.

  ala+vorm n. normaalsest kehvem (sportlik) vorm

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  ala+äge o. ägeda ja kroonilise vahepealne

  ala-s+pidi m.

  alaspidi=ne o.

  ala-s+päi m. pea allapoole


 • ÜHENDITULETISED

  ala+ea=line1 o. alla 18 aasta vana

  alaealine2 n. alaealine noor

  alaealise=lt m.

  alaealis=us n. alaealine-olemine

  ala+mõõdu=line o. allpool ettenähtud mõõtu

 • ise1 as., vt ka ise2, ise3

 • TULETISED

  ise=kas o. \inimene\ isemeelne, egoistlik

  iseka=lt m. \käituma\

  isek=us n.

  ise=tse/ma t. oma mina esile tõstma

  isetse=ja n.

  isetse=mine n.

  ise=tu o. \abi\ omakasupüüdmatu, ennast mittearvestav

  isetu=lt m. \toimima\

  iset=us n.

  is=ik n. üksik inimene; keelet. (grammatiline kategooria)

  isik=lik o. \soov\ isikule kuuluv; teda puudutav

  isikliku=lt m. \määrama\

  isiklikk=us n.

  puht+isiklik o. \asi\

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitse n.

  isikukaitse+vahendid n.

  eisik n. inimene, kelle olemasolu on riigile ebameeldiv ning kelle nime ja tegevust püütakse seepärast olematuks teha. [Tegemist on lühendsõnaga, mis on moodustatud ingliskeelse nimetuse 'non-person' eestikeelse otsetõlke lühendamise teel: ei-isik › eisik.]

  isik=sus n. inimese individuaalne olemus; kordumatu eripäraga inimene

  kunstniku+isiksus n.

  loov+isiksus n.

  isiksuse+häire n.

  isiksuse+omadus n.

  isiksuse+psühholoogia n.

  isiksuse+sotsioloogia n.

  isiksuse+test n.

  isiku=line o. \eripära; koosseis; tegumood\ isikupärane; isikuid hõlmav; keelet. isikut väljendav

  isiku=sta/ma t. inimese omadusi ja tegevust omistama

  isikusta=ja n.

  isikusta=mine n.

  isiku=ti m. isikute kaupa

  ainu+isik n. ainuke isik

  ainuisiku=line o. \juhtimine\ ainult ühe isiku poolt teostatav; ainult ühes isikus kehastuv

  ainuisikulise=lt m. \otsustama\

  ameti+isik n.

  era+isik n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  katse+isik n. katsealune isik

  kõne+isik n. eestkõneleja

  mees+isik n.

  nais+isik n.

  tsiviil+isik n. eraisik

  tsiviil n. kõnek. tsiviilisik; erariie

  tsivil=ist n. tsiviilisik

  tugi+isik n. nõustav isik (näit. sotsiaaltöös)

  umb+isik n. keelet. umbmäärane isik

  umbisiku=line o. \tegumood\ umbmäärane; keelet.

  usaldus+isik n.

  vari+isik n. (kelle nime all tegutseb keegi teine)

  võlts+isik n. jur.

  võtme+isik n. oluline isik

  üksik+isik n.

  isik+koosseis n.

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitsevahend n.

  isiku+kindlustus n.

  isiku+kirjeldus n.

  isiku+kood n. isiku kindlaksmääramist võimaldav numbrikombinatsioon

  isiku+kultus n. üksikisiku, peamiselt juhi pime austamine

  isiku+lugu n. isiku arengulugu

  isiku+maks-maksun. aj. tulust ja varandusest sõltumatu otsene riigi- v. omavalitsusmaks

  isiku+nimi n. isiku pärisnimi, ees- ja perekonnanimi

  isiku+näitus n. ühe kunstniku tööde näitus

  isiku+puutumatus n. jur.

  isiku+pära n. isiku omapära

  isikupära=ne o. \riietus\ isikupära omav

  isikupäras=us n. isikupära

  isikupärase=lt m. \riietuma\

  isikupäras=ta/ma t. isikupäraseks tegema

  isikupärasta=mine n.

  isikupäras=tu/ma t. isikupäraseks muutuma

  isikupära=tu o. ilma isikupärata

  isikupäratu=lt m. \igav\

  isikupärat=us n.

  isiku+register n.

  isiku+romaan n. kirj. (milles jälgitakse eelkõige üht tegelast)

  isiku+stiil n. individuaalstiil

  isiku+tulu n.

  isiku+tunnistus n. isikut tõendav dokument

  isiku+vabadus n.

  isiku+vastane o. \kuritegu\

  geneeriline isik n. keelet. üldisik, tegevuse mis tahes potentsiaalne korraldaja


 • LIITSÕNAD

  oma+enda, oma+enese as. \oskusest\ • ise+enda, ise+enese as. \tarkusest\

  ise+finantseerimine n.

  ise+hakanud o. \advokaat\ (ilma erialase ettevalmistuseta v. ilma valimiseta)

  isehaka=nu n. isehakanud tegelane vms.

  ise+helendav o. \keha\ füüs.

  ise+keskis m. omavahel

  isekeski=ne o.

  ise+teeninda/ma t.

  iseteenind=us n.

  iseteenindus=lik o. \autopesula\

  iseteenindus+ettevõte n.

  iseteenindus+kauplus n.

  iseteenindus+pesula n.

  iseteenindus+söökla n.

  ise+oma as. \mõte\

  ise+tolmle/ma t. bot. (taime kohta: ilma välise abita)

  isetolmle=ja n.

  isetolmle=mine n.

  isetolmlev o. \taim\

  iseendast+mõistetav, iseenesest+mõistetav o.

  iseendastmõistetava=lt, iseenesestmõistetava=lt m.

  endast+mõistetav, enesest+mõistetav o.

  endastmõistetava=lt, enesestmõistetava=lt m.

  enda+induktsioon n. el.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  enese+alalhoid n.

  enesealalhoiu+instinkt n.

  enesealalhoiu+tung, endaalalhoiu+tung-tungin.

  enese+analüüs n. psühh. iseenda tundmaõppimine

  enese+areng n.

  enese+distsipliin n.

  enese+iroonia n.

  enese+isolatsioon n.

  enese+keskne o. \inimene\ ennast keskpunkti asetav

  enese+kindel o.

  enesekindla=lt m.

  enesekindl=us n.

  enese+kriitika n.

  enesekriiti=line o.

  enesekriitilise=lt m.

  enesekriitilis=us n.

  enese+massaaž n.

  enese+määramine n. ise oma rahvusliku ja riikliku korralduse määramine

  enesemääramis+õigus n.

  enese+piiramine n. oma vajaduste piiramine, endale kitsenduste tegemine

  enese+pilge n. eneseiroonia

  enese+rahuldus n. käsikiimlus, masturbatsioon, onanism

  enese+teadvus n.

  enese+tsensuur n.

  enese+tunne n.

  enese+uhkus n.

  enese+usk n. usk enesesse

  enese+väärikus n.

  ennast+täis o. \poisike\


 • ÜHENDID

  endasse sulgu/ma t.

  endasse+sulgu=mine n.

  endasse+sulgunud o. \laps\ teistega vähe suhtlev, teistest eraldunud

  endasse+sulet=us n.

  endasse süüvi/ma t.

  endasse+süüvi=mine n.

  endasse+süüvinud o. \inimene\

  endasse tõmbu/ma t.

  endasse+tõmbu=ja n.

  endasse+tõmbu=mine n.

  endasse+tõmbu=nu n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+alanda=ja n.

  enese+alanda=mine n.

  enese+aland=us n.

  ennast armasta/ma t.

  enese+armasta=ja n. iseenda huve esiplaanile seadev isik, egoist; liigse enesearmastusega isik

  enese+armast=us n. endast lugupidamine; egoism, iseenda huvide esiplaanile seadmine

  ennast finantseeri/ma

  enese+finantseeri=mine n.

  ennast hari/ma ennast vaimselt arendama

  enese+hari=mine n.

  ennast hinda/ma t.

  enese+hinda=mine n.

  enesehindamis+oskus n.

  enese+hinna=ng n.

  ennast hävita/ma t.

  enese+hävita=mine n. oma elu või tervise teadlik ohtu seadmine

  enese+hävit=us n.

  enesehävitus=lik o. \eluviis\

  ennast imetle/ma t.

  enese+imetle=ja n.

  enese+imetl=us n.

  ennast kaits/ma t.

  enese+kaitse-kaitsen.

  enesekaitse+vahend n.

  enesekaitse+viis-viisin.

  enesekaitse+võte n.

  ennast kasvata/ma t. teadlikult oma isiksust arendama

  enese+kasvat=us n.

  ennast kehtesta/ma t. ennast maksma panema

  enese+kehtesta=mine n.

  enese+kehtest=us n.

  ennast kiit/ma t.

  enese+kiit=ja n.

  enese+kiit=mine n.

  enese+kiit=us n.

  ennast kontrolli/ma t.

  enese+kontroll n.

  enesekontrolli+plaan n.

  ennast korda/ma t.

  enese+korda=mine n.

  enese+kord=us n.

  ennast leid/ma t. iseendas selgusele jõudma

  enese+leid=mine n. iseendas selgusele jõudmine

  ennast lõiku/ma t.

  enese+lõiku=mine n. vaimne häire, mille puhul tunneb inimene järjest suuremat vajadust ennast lõikuda ning oma vere nägemine rahustab teda

  ennast ohverda/ma t. kellegi või millegi heaks isiklikke huvisid ohvriks tooma

  enese+ohverda=mine n.

  enese+ohverd=us n.

  ennast+ohverdav o. \käitumine\

  ennastohverdava=lt m. \armastama\

  ennast paljasta/ma t. oma nõrkusi ja puudusi paljastama

  enese+paljasta=ja n.

  enese+paljast=us n. iseenda, oma nõrkuste ja puuduste paljastamine

  ennast pet/ma t.

  enese+pett n.

  enese+pet=e n.

  enese+pett=us n.

  ennast piina/ma t.

  enese+piina=ja n.

  enese+piina=mine n.

  ennast piitsuta/ma t.

  enese+piitsuta=ja n.

  enese+piitsuta=mine n.

  ennast pilasta/ma t.

  enese+pilasta=ja n.

  enese+pilast=us n. käsikiimlus, onanism

  ennast reklaami/ma t.

  enese+reklaam n.

  ennast süüdista/ma t.

  enese+süüdist=us n.

  ennast taanda/ma t.

  enese+taanda=mine n.

  enese+taand=us n.

  ennast tap/ma t.

  enese+tapp-tapun.

  enesetapu+katse n.

  enese+tap=ja n.

  enese+tap=mine n.

  ennast teosta/ma t. oma püüdlusi teostama

  enese+teost=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunnet=us n.

  ennast täienda/ma t.

  enese+täienda=ja n.

  enese+täienda=mine n.

  enese+täiend=us n.

  enesetäiendus+kursus n.

  enesetäiendus+võimalus n.

  ennast vaatle/ma t.

  enese+vaatl=us n. psühh. introspektsioon, sisevaatlus, omaenda teadvuse olekute vahetu vaatlemine; ped. oma kognitiivsete ja metakognitiivsete protsesside jälgimine

  ennast valitse/ma t.

  enese+valitse=mine n.

  enese+valits=us n.

  ennast väljenda/ma t.

  enese+väljend=us n.

  eneseväljendus+oskus n.

  eneseväljendus+soov n.

  eneseväljendus+võime n.

  ennast õigusta/ma t.

  enese+õigusta=ja n.

  enese+õigust=us n.

  ennast ülista/ma t.

  enese+ülist=us n.

  ise teeninda/ma t.

  ise+teenind=us n.

  iseteenindus+ettevõte n.

 • taga m., k., tagant m., k., taha m., k., takka m., k. kõnek. tagant

 • TULETISED

  taa=nda/ma t. millelegi tagasi viima; lihtsustama; ajas tahapoole viima; kahandama, vähendama, tagaplaanile viima; (ametikohalt) tagasi astuma v. tagasi kutsuma; jur. kohtuasja arutamisest eemaldama; mat. (murdu) lihtsustama; keem. redutseerima; vähendama; kõnek. tagurdama

  taand=u/ma t. tahapoole nihkuma, taganema; vähenema, langema

  taandu=ja n.

  taanduma=tu o.

  taandu=mine n.

  taandumis+käsk n.

  taandumis+lahing n.

  taandumis+tee n.

  taandu=mus n. taandunud olek

  taanda=mine n.

  taand=us n. taandamine

  taandus+reaktsioon n.

  taan=e n. tühi ruum kirjarea alguses

  taand+arene/ma t. arengus tagasi minema; ka biol.

  taandarene=mine n.

  taandare=ng n. <taandare(ne)=ng>

  taand+jagunemine n. biol.

  taand+rida n.

  taand+rõdu n. lodža

  ennast taanda/ma t.

  enese+taanda=mine n.

  enese+taand=us n.

  taa=tsi m. tagurpidi, tahapoole

  taatsi=ne o. \asend\ vet. normaalsest tagapoolsem

  taga=la n. sõj.; ka piltl.

  rinde+tagala n.

  tagala+elu n.

  tagala+mees n.

  tagala+rott n. halv. tagalamees

  tagala+teenistus n.

  tagala+töötaja n.

  tagala+väeosa n.

  tagala+üksus n.

  tagala+ülem n.

  taga=nda/ma t. (ametikohalt, võimu juurest)

  taganda=mine n.

  tagand=us n.

  tagandus+otsus n.

  taga=ne/ma t. \lubadusest\

  tagane=ja n.

  tagane=mine n.

  taganemis+käsk n.

  taganemis+tee n.

  usust taganema t.

  usu+tagane=ja n.

  usu+taganemine n.

  taga=si m.

  tagas=ta/ma t. tagasi andma v. tooma

  tagas=tu/ma t. tagasi tulema, tagasi liikuma

  tagastu=mine n.

  tagasta=ja n.

  tagasta=mine n.

  mitte+tagastamine n.

  tagastamis+garantii n.

  tagastama=tu o. \abi\ (mille tagastamist ei eeldata)

  tagastamatu=lt m.

  tagastamat=us n.

  tagastatav o. \summa\

  tagast=us n.

  tagastus+seadis n.

  tagastus+tähtpäev n.

  edasi-tagasi m.

  edasi-tagasi+pilet n.

  edasi-tagasi+reis-reisin.

  tagas+pidi m. kõnek. tagurpidi

  tagasi+käik n.

  tagasi+löök n. (mootoris, relvas vm.); tagasiminek, lüüasaamine; vastulöök

  tagasilöögi+klapp n. tehn.

  tagasi+mõju n.

  tagasi+rida n. tkst. (heegeldamisel ja kudumisel)

  tagasi+side-siden.

  tagasi+sidestus n. el.

  tagasi+suund n.

  tagasi+tee n.

  tagasi+tuletus n. keelet. pöördtuletus

  tagasi aja/ma t. vastu vaidlema, eitama

  tagasi+aja=ja n.

  tagasi+aja=mine n.

  tagasi and/ma t.

  tagasi+and=mine n.

  tagasi astu/ma t. ametist, võimust loobuma

  tagasi+astu=ja n.

  tagasi+astu=mine n.

  tagasiastumis+palve n.

  tagasi haara/ma t.

  tagasi+haarav o. \jutustus\ ajas tahapoole põikav

  tagasihaarava=lt m.

  tagasi heit/ma t. (toidu kohta)

  tagasi+heid=e n. (toidu maost tagasituleku kohta)

  tagasi+heit=mine n.

  tagasi hoid/ma t. pidurdama

  tagasi+hoid=lik o. \inimene, korter, palk\

  tagasihoidlikk=us n.

  tagasihoidliku=lt m.

  tagasi+hoidma=tu o. \tung, hoog\

  tagasihoidmatu=lt m.

  tagasihoidmat=us n.

  tagasi+hoid=mine n.

  tagasi+hoitud o. \tunded\

  tagasi jooks/ma t.

  tagasi+jooks n. tehn.

  tagasi+jooks=ja n.

  tagasi+jooks=mine n.

  tagasi juhti/ma t.

  tagasi+juhti=mine n.

  tagasi kutsu/ma t.

  \praaktoote\ tagasi+kuts=e n.

  tagasi kääna/ma t.

  tagasi+kääna=mine n.

  tagasi lõika/ma t.

  tagasi+lõika=mine n. puuokste kärpimine

  tagasi+lõik=us n. kärpimine

  tagasi lükka/ma t. mitte nõustuma

  tagasi+lük=e n.

  tagasi+lükka=mine n.

  tagasi+lükatud o. \ettepanek\

  \laenu\ tagasi maks/ma t.

  tagasi+maks-maksun. tagasimaksmine; tagasimakstav summa

  tagasi+maks=e n. tagasimaks

  tagasi+maks=ja n.

  tagasi+maks=mine n.

  tagasi mine/ma t. tagasi pöörduma; viletsamaks minema

  tagasi+mine=ja n.

  tagasi+mine=k n.

  tagasi+mine=mine n.

  tagasi nõud/ma t.

  tagasi+nõud=ja n.

  \reisiraha\ tagasi+nõud=mine n.

  tagasi+nõu=e n. jur.

  tagasi ost/ma t.

  tagasi+ost-ostun.

  tagasiostu+leping n.

  tagasi+ost=ja n.

  tagasi+ost=mine n.

  tagasi pane/ma t.

  tagasi+pane=mine n.

  tagasi põrka/ma t.

  tagasi+põrg=e n.

  tagasi+põrka=mine n.

  tagasi pääse/ma t.

  tagasi+pääs n.

  tagasi+pääse=mine n.

  tagasi pööra/ma t.

  tagasi+pööra=mine n.

  tagasi+pöör=e-pöörden.

  tagasi pöördu/ma t.

  tagasi+pöördu=ja n.

  tagasi+pöördu=mine n.

  tagasi+pöörduma=tu o.

  tagasi rända/ma t.

  tagasi+rända=ja n.

  tagasi+rända=mine n.

  tagasi+ränn=e n.

  tagasi saabu/ma t.

  tagasi+saabu=mine n.

  tagasi+saabu=nu n.

  tagasi sõit/ma t.

  tagasi+sõit n.

  tagasisõidu+pilet n.

  tagasipilet n. tagasisõidupilet

  tagasi+sõit=mine n.

  tagasi too/ma t. \vabadust\

  tagasi+too=ja n.

  tagasi+too=mine n.

  tagasi tule/ma t. tagasi pöörduma; taastuma, korduma

  tagasi+tule=k n.

  tagasi+tule=mine n.

  tagasi+tuli=ja n.

  tagasi+tul=nu n.

  tagasi tõmbu/ma t.

  tagasi+tõmbu=ja n.

  tagasi+tõmbu=mine n.

  tagasi+tõmbu=nu n.

  tagasi+tõmbunu=lt m.

  tagasi tõrju/ma t.

  tagasi+tõrju=ja n.

  tagasi+tõrju=mine n.

  tagasi ulatu/ma t.

  tagasi+ulatu=mine n.

  tagasi+ulatuva=lt m.

  tagasi vaata/ma t.

  tagasi+vaad=e n. (tagasisuunas); minevikku suunatud ülevaade v. käsitlus

  tagasivaate=line o.

  tagasi+vaat n. minevikku suunatud ülevaade v. käsitlus

  tagasi+vaata=mine n.

  tagasi veda/ma t.

  tagasi+veda=ja n.

  tagasi+veda=mine n.

  tagasi+ved=u n.

  tagasi vii/ma t.

  tagasi+vii=mine n.

  tagasi viska/ma t.

  tagasi+vis=e n.

  tagasi+viska=ja n.

  tagasi+viska=mine n.

  tagasi voola/ma t.

  tagasi+vool-voolun. tagasi(suunas) voolamine

  tagasi+voolav o.

  tagasi võit/ma t. \vara\

  tagasi+võit=mine n.

  tagasi võt/ma t.

  tagasi+võtt n.

  tagasi+võt=ja n.

  tagasi+võtma=tu o.

  tagasi+võt=mine n.

  tagu=mine1 o. taga asetsev, vt ka tagu=mine2

  tagum=ik n. tagumine kehaosa, istmik; vastav osa riietel

  tagument n. kõnek. tagumik

  püksi+tagumik n.

  tagu+jalg n.

  tagu+külg n.

  tagu+osa n.

  tagu+ots n. tagumine ots; kõnek. tagumik

  tagu+pool-poolen. tagapool; kõnek. tagumik

  tagu+tükk n.

  ~tagu=ne o., n. millegi taga v. läheduses olev v. toimuv; millegi taga v. läheduses olev koht

  aia+tagune1 n. aia taga olev ala

  aia+tagune2 o. \mets\ aia taga olev

  aida+tagune1 o. \hekk\ aida taga asuv

  aida+tagune2 n. aida taga olev ala

  ema+tagune o. \vasikas\ ema taga olev, emapiimast toituv

  haua+tagune o. \elu, hääl\

  \korras\ jaama+tagune1 n.

  jaama+tagune2 o. \ala\

  jõe+tagune o. \mets\

  kapi+tagune o.

  kukla+tagune n. kukla tagumine osa

  kulisside+tagune1 o. piltl. üldsuse eest varjatuna v. salajas toimuv

  kulisside+tagune2 n. teatr. kulisside taga olev ruum; piltl. üldsuse eest varjatud elu ja tegevus

  kõrva+tagune n. kõrvalesta tagakülg koos vastava piirkonnaga peast

  lava+tagune1 o. \ruum\

  lava+tagune2 n.

  leti+tagune o.

  linna+tagune o.

  maja+tagune o.

  mere+tagune o.

  metsa+tagune o. \küla\

  müüri+tagune o.

  nurga+tagune1 o. nurga taga, kõrvalises kohas toimuv v. olev; piltl. salajane; ebaaus; ebaseaduslikult tegutsev

  nurga+tagune2 n. kõrvaline kehv v. salajane koht

  nädala+tagune o. \juhtum\

  ookeani+tagune o.

  piiri+tagune o. \küla\

  pilve+tagune o.

  pinu+tagune n. kõnek. kodutubakas (kasvatati hrl. pinu taga)

  polaarjoone+tagune o. \kliima\

  raba+tagune o. \talu\

  raja+tagune o. \maa, toit\ raja taga asuv v. sealt pärit, välismaine

  rinde+tagune o. \olukord\

  roiete+tagune o. \osa\

  sajandi+tagune o. \idee\

  sauna+tagune1 o.

  sauna+tagune2 n.

  seina+tagune1 o.

  seina+tagune2 n. (seina taga asuva ala, ruumi v. seal olija kohta)

  telgi+tagune1 n. telgi taga asuv ala; piltl. avalikkuse eest varjatud elu, tegevus, info vms; millegi tagamaad

  telgi+tagune2 o. varjatud, salajane

  ukse+tagune n.

  tag-ur=da/ma t.

  tagurda=ja n.

  tagurda=mine n.

  tagurd=us n. tagurdamine

  tagurdus+andur n.

  tagurdus+tuli n.

  tag-ur=lane n.

  tagurl=us1 n. tagurlased

  maru+tagurlane n.

  puru+tagurlane n.

  tag-ur=lik o.

  tagurlikk=us n.

  tagurliku=lt m.

  tagur=lus2 n. tagurlikkus


 • LIITSÕNAD

  selja+taga m. \hiilima\

  seljatagu=ne n. seljapoolne külg; kellegi, millegi taga olev ala; toetus, tugi; seljaosa

  selja+taha m. \vaatama\ • taga+aed n.

  taga+aju n. anat.

  taga+iste-istmen.

  taga+jalg n.

  taga+järg-järjen.

  tagajärje=kas o.

  tagajärjeka=lt m.

  tagajärjek=us n.

  tagajärje=tu o.

  tagajärjetu=lt m.

  tagajärjet=us n.

  laske+tagajärg, laskmis+tagajärg-järjen.

  taga+jäse n.

  taga+kaas n.

  taga+kamber n.

  taga+keha n.

  taga+klaas n.

  taga+koib n.

  taga+käe+löök n. (tennises: mängija käe selg on võrgu poole pööratud)

  taga+külg n.

  taga+latern n.

  taga+laud n.

  taga+lava n.

  taga+liin n.

  taga+logar n. auto rattakoopa kaitse

  taga+luuk n.

  taga+maa n.

  taga+mõte n.

  taga+nurk n.

  taga+ots n.

  taga+otsas m.

  taga+pink n.

  taga+plaan n.

  taga+pool1-poolen. tagumine pool

  taga+pool2 m. (kaugemal) taga

  tagapool=ne o. tagapool asetsev

  taga+purihammas n.

  taga+põhi n.

  taga+ratas n.

  taga+rida n.

  taga+ruum n.

  taga+sein n.

  taga+selg n.

  taga+selja m. mitte avalikult, seljataga

  tagaselja+jutt-jutun.

  tagaselja+otsus n.

  taga+sild n. (autol)

  taga+sõna n. keelet.

  taga+tasku n.

  taga+telg n. (autol)

  taga+tiib n.

  \kolonni\ taga+tipp-tipun.

  taga+toeng n. sp.

  taga+trepp n.

  taga+tuba n. tagumine, taga asuv tuba; piltl. piiratud mõjukas seltskond oluliste asjade arutamiseks ja otsustamiseks

  taga+tuli n.

  taga+tääv n. mer.

  taga+tükk, tagu+tükk n.

  taga+uks n.

  taga+vara-varan.

  jõu+tagavara-varan.

  kütuse+tagavara-varan.

  laulu+tagavara-varan.

  moona+tagavara-varan.

  raha+tagavara-varan.

  sõna+tagavara-varan.

  talve+tagavara-varan.

  toidu+tagavara-varan.

  vee+tagavara-varan.

  tagavara+osa n.

  tagavara+variant n.

  tagavara+vägi n.

  tagavaraväe+ohvitser n.

  taga+vedrustus n. (autol)

  taga+vedu n. (autol)

  taga+vokaal n. keelet.

  taga+värav n.

  taga+vööde n.

  taga+õu n.

  taga+äär n.

  tagant+järele m. \tark\

  tagant+kaudu m.

  tagant+käe+löök n. tagakäelöök (tennises, lauatennises, sulgpallis))

  tagant+kätt m. \lööma\

  tagant+laetav o. \prügiauto, püss\

  tagant+otsa m.

  tagant+otsast m.

  tagant+poolt m. selja, tagumise osa poolt; kaugemalt

  tagant+tuul n.

  tagant+vaade n.

  tagant+valgustus n.

  tagant+vöö n. sp. (maadlusvõte)

  tagantvöö+heide n.

  tagu-r+pidi m.

  tagurpidi=ne o.

  tagurpidi+jooks n.

  tagurpidi+käik n.

  tagurpidi+nimi n.

  tagurpidi+sõit n.

  taha+hoog n.

  taha+otsa m.

  \rinnaosa\ taha+paine n. paine taha

  taha+painutus n. painutus taha

  taha+poole m., k. suunaga taha; ajas minevikku, tagasi

  takka+järele m. kõnek. tagantjärele

  takka+otsa m. kõnek. tagantjärele; pealekauba

  takka+pihta m. kõnek. tagantjärele

  takka+tiiru m. kõnek. tagantjärele, pealekauba


 • ÜHENDID

  taga aja/ma t. jälitama; püüdlema; taga sundima

  taga+aja=ja n.

  taga+aja=mine n.

  taga+aetav n. see, keda jälitatakse

  taga+ae=tu n. jälitatu

  taga kahetse/ma t.

  taga+kahetse=ja n.

  taga+kahetse=mine n.

  taga kiru/ma t.

  taga+kiru=ja n.

  taga+kiru=mine n.

  taga kiusa/ma t.

  taga+kiusa=ja n.

  taga+kiusa=mine n.

  tagakiusamis+kampaania n.

  tagakiusamis+luul n.

  tagakiusamis+maania n.

  taga+kiusa=tu n.

  taga nut/ma t.

  taga+nut=ja n.

  taga+nut=mine n.

  taga nõud/ma t.

  taga+nõud=ja n.

  taga+nõud=mine n.

  taga otsi/ma t. kellegi v. millegi kättesaamiseks sihikindlalt otsima

  taga+otsi=ja n.

  taga+otsi=mine n.

  tagaotsimis+kuulutus n.

  taga+otsitav o. \varas\

  taga+otsitav n. see, keda taga otsitakse

  taga+otsi=tu n.

  taga rääki/ma t. klatšima

  taga+rääki=ja n.

  taga+rääki=mine n.

  taga sundi/ma t. korduvalt, pidevalt sundima

  taga+sundi=ja n.

  taga+sundi=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=mine n. toetamine

  tagant kiit/ma t.

  tagant+kiit=ja n.

  tagant+kiit=mine n.

  tagant sudi/ma t.

  tagant+sudi=ja n.

  tagant+sudi=mine n.

  tagant sundi/ma t.

  tagant+sundi=ja n.

  tagant+sundi=mine n.

  tagant torki/ma t. tagant sundima, peale käima

  tagant+torki=ja n.

  tagant+torki=mine n.

  tagant tõuka/ma t. tagant lükkama; piltl. innustama; tagant aitama; tagant kihutama

  tagant+tõuka=ja n.

  tagant+tõuka=mine n.

  tagant+tõug=e n.

  tagant õhuta/ma t.

  tagant+õhuta=ja n.

  tagant+õhuta=mine n.

  tagant+õhut=us n.

  tagant ässita/ma t.

  tagant+ässita=ja n.

  tagant+ässita=mine n.

  taha vaata/ma t.

  taha+vaad=e n.

  taha+vaata=ja n.

  taha+vaata=mine n.

  taha+vaat-e+peegel n. (autol)

  takka kiit/ma t.

  takka+kiit=ja n.

  takka+kiit=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur