[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

ala~ allpoolne, alumine; (millestki) väiksem; normaalsest nõrgem [Sisuliselt on tegemist määrsõna ALLA tüvevariandiga. Vt. ALL, ALLA, ALT.]

 • TULETISED

  ala=m1 o. madalam; teenistuslikult v. sotsiaalselt madalamal seisev; algelisem

  alam2 n. teenistuslikult alluv v. sotsiaalselt madalam isik

  alam=lus n. alamaks olek

  truu+alam=lik o. truu alama kombel kuulekas, alandlik

  truualamlikk=us n.

  truualamliku=lt m.

  riigi+alam n.

  riigialam=lus n. riigialamaks olemine

  alamal m. allpool, madalamal

  alam=ik n. ookeanitasemest madalam maa-ala

  alam=us1 n. alam-olek

  alamus=lik o.

  alamus+tunne n.

  alam=us2 n. kõnek. alam

  alam+aadel n.

  alamaadli=k n. (kes kuulub alamaadli hulka)

  alam+aste-astmen.

  alam+diakon n.

  alam+heli n.

  alam+hulk n. mat.

  alam+hõimkond n.

  alam+jooks n. suudmelähedane jõeosa

  alamjooksu+küla n.

  alam+kiht n.

  alam+klass n.

  alam+koda n. kahekojalise parlamendi esimene koda

  alam+komisjon n.

  alam+komitee n.

  alam+lause n. loog.

  alam+liik n.

  alam+mõiste n. loog.

  alam+mõõt n.

  alam+määr n.

  alammäära+palk-palgan.

  alammäära+pension n.

  alam+palk-palgan.

  alam+perekond n.

  alam+piir n.

  alam+polkovnik n.

  alam+rahvas n.

  alam+rühm n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keel=ne o. alamsaksa keeles olev

  alam+seisus n.

  alam+selts n.

  alam+sugukond n.

  alam+süsteem n.

  alam+vaimulik n.

  alam+väeteenija n.

  alam+vähid n.

  alamal+seisev o. ⇐ alamal seis/ma \organ\ madalam

  ala=ne n. etn. naiste rahvarõiva alläär

  ala=nda/ma t. madaldama, allapoole viima

  aland=u/ma t. ennast alandama

  alanda=ja n.

  alanda=mine n.

  aland=lik o. kuulekalt alistuv ning leplik

  alandlikk=us n.

  alandliku=lt m.

  aland=us n.

  alandus+tunne n.

  kolesterooli+alanda=ja n. ⇐ kolesterooli alanda/ma

  kolesterooli+aland=i n. ⇐ kolesterooli alanda/ma med. (ravim)

  palaviku+alanda=ja n. ⇐ palavikku alanda/ma

  palaviku+aland=i n. ⇐ palavikku alanda/ma med. palavikualandaja

  vererõhu+alanda=ja n. ⇐ vererõhku alanda/ma

  vererõhu+aland=i n. ⇐ vererõhku alanda/ma med. (ravim)

  ennast alanda/ma t.

  enese+alanda=ja n.

  enese+alanda=mine n.

  enese+aland=us n.

  hinda alanda/ma t.

  hinna+aland n. (summa)

  hinna+alanda=ja n.

  hinna+aland=us n. hinna alandamine; summa, mille võrra hinda on alandatud; piltl. nõuete vähendamine

  ala=ne/ma t. allapoole vajuma; vähenema; nõrgenema

  alane=ja o. \sugulane\ jur.

  alane=mine n.

  ala=ng n. <ala(ne)=ng> geol. alanenud maakoore osa

  alangu+järv n.

  alangu+org n.

  ala=tsi m. alaspidi


 • LIITSÕNAD

  ala+arene/ma t. arengus maha jääma

  alaarene=mine n.

  alaare=ng n. <alaare(ne)=ng>

  ala+grupp n.

  alagrupi+mäng n.

  alagrupi+turniir n. sp.

  ala+happesus n.

  ala+hinda/ma t. tegelikust vähem tähtsaks pidama

  \enese\ alahinda=ja n.

  alahinda=mine n.

  alahindav o. \suhtumine\

  ala+huul n.

  ala+ilmutus n. fot.

  ala+investeerimine n.

  ala+jaam n.

  ala+jahtu/ma t. (alla organismile talutava piiri)

  alajahtu=nu n. see, kes on alajahtunud

  ala+jaotis n.

  ala+jaotus n.

  ala+jäse n.

  ala+kaal-kaalun. normaalsest v. lubatust väiksem kaal

  alakaalu=line o. \laps\ alla normaalse v. lubatud kaalu

  ala+kiht n.

  ala+komisjon n.

  ala+koorma/ma t.

  alakoorma=mine n.

  alakoormat=us n.

  ala+koormus n.

  ala+kõht n.

  ala+laekumine n.

  ala+laug n.

  ala+leht n. (varre alusel)

  ala+liik n. liigituse allüksus

  alaliigi=ta/ma t. alaliikidesse jagama

  alaliigita=mine n.

  alaliigit=us n.

  ala+liit n.

  ala+lugu m. ühtelugu

  ala+lõualuu n.

  ala+lõug n.

  ala+mokk n.

  ala+märkus n.

  ala+nokk n.

  ala+osa n.

  ala+pealkiri-kirjan.

  ala+pool-poolen. alumine pool

  ala+punkt n.

  ala+põletus n. eh. liiga vähene põletus

  ala+rahasta/ma t. liiga vähe raha andma

  alarahasta=mine n.

  alarahastat=us n. liiga vähene rahaga varustatus

  alarahast=us n.

  ala+rakenda/ma t.

  alarakenda=mine n.

  alarakendatud o.

  alarakendat=us n. töötamine osalise tööjõuga v. alla oma kutseoskuste

  ala+rinne n. puurinde madalam osa

  ala+rõhk n. (normaalsest madalam)

  ala+rühm n.

  ala+serv-servan.

  ala+säritus n.

  ala+süsteem n. allsüsteem

  ala+talitlus n.

  ala+tare n. murd. sauniku hooned

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  ala+teema n.

  ala+toitlus n. pidev kehv toitumine

  ala+toit/ma t. puudulikult toitma

  ala+toitmine n.

  ala+toitu/ma t. ebapiisavalt toituma

  ala+toitumus n. alatoitlusest tingitud seisund

  ala+toon n.

  ala+treenitus n.

  ala+tähtsusta/ma t.

  ala+täidetud o. \eelarve\

  ala+täit/ma t.

  ala+vorm n. normaalsest kehvem (sportlik) vorm

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  ala+äge o. ägeda ja kroonilise vahepealne

  ala-s+pidi m.

  alaspidi=ne o.

  ala-s+päi m. pea allapoole


 • ÜHENDITULETISED

  ala+ea=line1 o. alla 18 aasta vana

  alaealine2 n. alaealine noor

  alaealise=lt m.

  alaealis=us n. alaealine-olemine

  ala+mõõdu=line o. allpool ettenähtud mõõtu

 • all k., m., alla k., m., alt k., m.

 • TULETISED

  ala=m1 o. madalam; teenistusastmelt v. sotsiaalselt madalamal seisev, alluv; algelisem

  alam2 n. teenistusastmelt alluv v. sotsiaalselt ning ametiredelil madalamal olev isik

  alam=lus n. alamaks olek

  truu+alam=lik o. truu alama kombel kuulekas, alandlik

  truualamlikk=us n.

  truualamliku=lt m.

  riigi+alam n.

  riigialam=lus n. riigialamaks olemine

  alamal m. allpool, madalamal

  alam=ik n. ookeanitasemest madalam maa-ala

  alam=us1 n. alam-olek

  alamus=lik o.

  alamus+tunne n.

  alam=us2 n. kõnek. alam

  alam+aadel n.

  alamaadli=k n. (kes kuulub alamaadli hulka)

  alam+aste-astmen.

  alam+diakon n.

  alam+heli n.

  alam+hulk n. mat.

  alam+hõimkond n.

  alam+jooks n. suudmelähedane jõeosa

  alamjooksu+küla n.

  alam+kiht n.

  alam+klass n.

  alam+koda n. pol. kahekojalise parlamendi esimene, otseselt rahva valitav koda

  alam+komisjon n.

  alam+komitee n.

  alam+lause n. loog.

  alam+liik n.

  alam+mõõt n.

  alam+määr n. miinimum, minimaalne määr

  alammäära+palk-palgan.

  alampalk-palgan. miinimumpalk, riiklikult kehtestatud palga alampiir

  alammäära+pension n.

  alam+perekond n.

  alam+piir n.

  alam+polkovnik n.

  alam+rahvas n.

  alam+rühm n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keelne o. \tekst\

  alam+seisus n.

  alam+selts n.

  alam+sugukond n.

  alam+süsteem n.

  alam+vaimulik n.

  alam+väeteenija n.

  alam+vähid n. alamad vähid

  alamal+seisev o. \organ\ madalam

  ala=ne n. etn. naiste rahvarõiva alläär

  ala=nda/ma t. madaldama, allapoole viima

  aland=u/ma t. ennast alandama

  alandu=mine n.

  alanda=mine n.

  aland=lik o. kuulekalt alistuv ning leplik

  alandlikk=us n.

  alandliku=lt m.

  aland=us n.

  alandus+tunne n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+aland=us n.

  hinda alanda/ma t.

  hinna+aland n. (summa)

  hinna+aland=us n. hinna alandamine; summa, mille võrra hinda on alandatud; piltl. nõuete vähendamine

  kolesterooli alanda/ma t.

  kolesterooli+alanda=ja n.

  kolesterooli+aland=i n. med. kolesteroolialandaja

  palavikku alanda/ma t.

  palaviku+alanda=ja n.

  palaviku+aland=i n. med. palavikualandaja

  vererõhku alanda/ma t.

  vererõhu+alanda=ja n.

  vererõhu+aland=i n. med. vererõhualandaja

  ala=ne/ma t. allapoole vajuma; vähenema; nõrgenema

  alane=ja o. \sugulane\ jur.

  alane=mine n.

  ala=ng n. <ala(ne)=ng> geol. alanenud maakoore osa

  alangu+järv n.

  alangu+org n.

  ala=tsi m. alaspidi

  al=is n. objekt, millele tegevus on suunatud

  uurimis+alis n.

  vaatlus+alis n.

  vaidlus+alis n.

  ali=sta/ma t. alla heitma, vastupanu murdma

  alista=ja n.

  alistama=tu o. \kangelane\

  alista=mine n.

  alist=us n. alistamine

  alistus+seos n. keelet.

  ali=stu/ma t. alla andma

  alistu=ja n.

  alistu=mine n.

  alistumis+ettepanek n.

  alistumis+leping n.

  alistumis+tingimus n.

  alistuma=tu o. \rahvas\

  alistumatu=lt m.

  alistumat=us n.

  alistu=mus n. alistunud olek

  alistunu=lt m.

  alistuv=us n. kalduvus alistuda; alistunud olek

  ala+arene/ma t. arengus maha jääma

  alaarene=mine n.

  alaare=ng n. <alaare(ne)=ng>

  ala+grupp n.

  alagrupi+mäng n.

  alagrupi+turniir n. sp.

  ala+happesus n.

  ala+hinda/ma t. tegelikust vähem tähtsaks pidama

  \enese\ alahinda=ja n.

  alahinda=mine n.

  alahindav o. \suhtumine\

  ala+huul n.

  ala+ilmutus n. fot.

  ala+jaam n. el.

  ala+jaotis n.

  ala+jaotus n.

  ala+jäse n.

  ala+kaal-kaalun. (normaalsest v. lubatust väiksem)

  alakaalu=line o. \laps\

  ala+kiht n.

  ala+komisjon n.

  ala+koorma/ma t.

  alakoorma=mine n.

  alakoormat=us n.

  ala+koormus n.

  ala+kõht n.

  ala+laug n.

  ala+leht n. (varre alusel)

  ala+liik n. liigituse allüksus

  alaliigi=ta/ma t. alaliikidesse jagama

  alaliigita=mine n.

  alaliigit=us n.

  ala+lugu m. ühtelugu

  ala+lõualuu n.

  ala+lõug n.

  ala+mokk n.

  ala+märkus n.

  ala+nokk n.

  ala+osa n.

  ala+pealkiri-kirjan.

  ala+pool-poolen. alumine pool

  ala+punkt n.

  ala+põletus n. eh. liiga vähene põletus

  ala+rahasta/ma t.

  alarahasta=mine n.

  alarahast=us n.

  ala+rakenda/ma t.

  alarakenda=mine n.

  \tööjõu\ alarakendat=us n.

  ala+rinne n. mets. puurinde madalam osa

  ala+rühm n.

  ala+serv-servan.

  ala+säritus n. fot. (vajalikust väiksem)

  ala+süsteem, all+süsteem n.

  ala+talitlus n.

  ala+tare n. murd. sauniku hooned

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  ala+toitlus n. pidev kehv toitumine

  ala+toit/ma t. puudulikult toitma

  ala+toitmine n.

  ala+toitu/ma t. ebapiisavalt toituma

  ala+toitumus n. alatoitlusest tingitud seisund

  ala+toon n.

  ala+treenitus n.

  ala+täidetud o. \eelarve\

  ala+täit/ma t.

  ala+vorm n. normaalsest kehvem (sportlik) vorm

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  ala+äge o. ägeda ja kroonilise vahepealne

  \pea\ ala-s+pidi m.

  alaspidi=ne o.

  ala-s+päi m. pea allapoole

  ala+ea=line1 o. \poiss\ alla 18 aasta vana

  alaealine2 n. ⇐ alaealine noor

  alaealise=lt m.

  alaealis=us n. alaealine-olemine

  ala+mõõdu=line o. allpool ettenähtud mõõtu

  all=u/ma t. kellegi võimu v. juhtimise alla kuuluma; end juhtida laskma

  allu=ta/ma t. alluma panema

  alluta=ja n.

  alluta=mine n.

  allu=ja n.

  allu=mine n.

  alluma=tu o.

  allumatu=lt m.

  allumat=us n.

  kodaniku+allumatus n.

  alluv1 o.

  alluv2 n. kellelegi alluv isik

  nais+alluv n.

  alluv=us n. allumise seisund

  kaas+alluvus n.

  kaksik+alluvus n. jur.

  kohtu+alluvus n. kuuluvus teatava kohtu v. kohtuastme pädevusse

  operatiiv+alluvus n. vahetu, otsealluvus

  otse+alluvus n.

  alluvus+kord-korran.

  alluvus+suhe n.

  alluvus+vahekord-korran.

  alu=mine o. (kõige) all olev, madalamal asetsev

  alu=ne n. etn. (alus)seelik

  ~alu=ne o., n. millegi all v. läheduses olev v. toimuv; millegi all v. läheduses olev koht; mingis olukorras v. seisundis olev isik

  ahju+alune n. folkl. ahju all elav väike mehike

  aia+alune o. \pind\

  aktsiisi+alune o. \kaup\ aktsiisi alla kuuluv

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  eeluurimis+alune1 o. eeluurimise all olev

  eeluurimisalune2 n. jur. eeluurimise all olev isik

  eestkoste+alune n. eestkoste all olev isik

  hamba+alune1 o. \põletik\ hamba all olev

  hamba+alune2 n. hambaalune piirkond; piltl. toit

  hooldus+alune n. hoolduse all olev, hooldatav isik

  hoole+alune n. kellegi hoole all olija

  hoone+alune o. \pind\

  istme+alune1 o. \panipaik\ istme all olev

  istme+alune2 n. istumisealune, koht v. ese istumiseks, nt. tool, pink, kott

  jalge+alune n. jalgade all olev pind; piltl. positsioon, heaolu jms.

  joone+alune1 o. joone all olev

  joone+alune2 n. joone all olev märkus, viide

  jää+alune o. \kalapüük\

  kaebe+alune n. jur. süüdistatav isik

  kaenla+alune1 o. \õmblus\ kaenla all asuv

  kaenla+alune2 n. kaenla all olev kehapind (eelkõige kaenlaauk); vastav koht riietusesemel

  kahtlus+alune1 o. \isik\ kahtluse all olev

  kahtlusalune2 n. kahtlusalune isik

  kaitse+alune1 o. \liik\ kaitse all olev

  kaitsealune2 n. kaitsealune isik; jur.

  kalda+alune1 o. \võsa\

  kaldaalune2 n. kaldaalune ala

  kangi+alune1 o. kangi all olev

  kangialune2 n. kangialune läbikäik

  kapi+alune1 o. \põrand\ kapi all olev

  kapialune2 n. kapialune ruum

  karantiini+alune o. \haigus\ karantiini all olev

  karistus+alune n. karistuse all olev, karistust kandev isik

  katse+alune1 o. \isik, loom\ kellega tehakse katseid

  katsealune2 n. katsealune isik

  katuse+alune n. katuse all asuv ruum; varjualune

  keelu+alune o. \liik\ keelu all olev

  klaasi+alune o. \pind\ klaasi all olev

  kohtu+alune n. jur. kohtu alla antud isik

  kontrolli+alune o. \kari\ kontrolli all olev

  koonu+alune n. (loomal:) koonu all olev kehapiirkond; kõnek. (inimesel:) lõua all olev kehapiirkond

  koore+alune1 o. \osa\ koore all olev

  koorealune2 n. koorealune kiht

  korvi+alune1 o. \tsoon\ (korvpallis:) korvilaua vahetus läheduses olev v. toimuv

  \tugev\ korvialune2 n. korvi all, korvilaua lähedal olev piirkond; korvi läheduses paiknev mängija

  kurgu+alune1 o. \nööp\ kurgu all olev

  kurgualune2 n. kurgualune piirkond

  kutse+alune1 o. sõj. ajateenistusse kutsumisele kuuluv

  kutsealune2 n. sõj. ajateenistusse kutsumisele kuuluv isik

  kuuri+alune n. lihtsa ehitusega kuur v. katusealune

  kõhu+alune n. (loomal:) kõhu all olev piirkond

  kõne+alune o. \lugu\ kõne all olev

  käe+alune n. kellegi käe all, juhatusel abilisena töötav inimene

  käsu+alune n. kellegi käsu all olev isik

  külje+alune n. ase v. alus, millel lamatakse

  küüne+alune n. (sõrmel, varbal:) küüneotsa alla jääv ala

  lae+alune1 o. \riiul\ lae all, lae vahetus läheduses olev

  laealune2 n. laealune ruumiosa; tuba v. muu ruum

  laua+alune1 o. \pind\ laua all olev

  lauaalune2 n. lauaalune põrandapind

  lepiku+alune n. lepiku all olev ala

  leti+alune1 n. leti all olev panipaik

  leti+alune2 o. \kaup\

  liisu+alune n. aj. liisu alla kuuluv, väeteenistusealine noormees

  lõua+alune n. lõua all asuv kehapiirkond

  lõua+alune o. \rihm\ lõua all asuv

  maa+alune n. maa all asuv käik, ruum vms.

  maa+alune o. maa all asuv v. toimuv

  maa+alused n. müt. maa all asuvad haldjad

  maksu+alune o. maksu alla kuuluv

  maksu+alune n. see, kes maksu alla kuulub, maksumaksja

  \kevadine\ metsa+alune n.

  metsa+alune o. \pinnas\

  mõju+alune o. kellegi v. millegi mõju all olev

  naeru+alune n. teiste naeru all olev inimene

  nina+alune n. nina all olev piirkond

  nuhtlus+alune n. see, keda nuheldakse

  paadi+alune n. piltl. kodutu, see, kes paadi all elab

  paja+alune n. pajaalune ruum; küttepuud

  pea+alune n. lamamisel v. magamisel pea all olev padi vms.

  pilke+alune n. pilgatav, pilke all olija

  pilve+alune o. \ilm\ pilvede all olev, lauspilves

  pliidi+alune n. pliidi all olev ruum, kolle

  puude+alune1 o. \taimestik\ puude all olev

  \varjuline\ puudealune2 n. puudealune pind

  põlu+alune o. \inimene, tegevus\ põlu all olev

  põranda+alune1 n. põranda all asuv ruum; varjatult tegutsev isik

  põranda+alune2 o. põranda all olev v. tegutsev; seadusega keelatud

  põõsa+alune n. põõsa all v. läheduses olev ala

  rangluu+alune o. \arter\ anat. rangluu all olev

  ravi+alune n. ravi all olev inimene, patsient

  rea+alune o. \tõlge\ rea alla kirjutatud; sõnasõnalises vastavuses olev

  rehe+alune n. etn. rehe all olev ruum (rehepeksuks ja vilja puhastamiseks)

  rinde+alune n. rinnaalune

  rinna+alune n. rinna all paiknev keha piirkond

  roovi+alune n. etn. roovi all olev lahtise koldega köök

  rõugu+alune n. rõugu all olev pind

  räästa+alune n. räästa all olev ruum v. ala

  saba+alune n. kõnek. saba all olev kehapiirkond, tagumik

  silla+alune n. silla all olev ala

  silla+alune o. \ruum\

  silma+alune n. (näo osa)

  sängi+alune n.

  söögi+alune n. söögi alla joodav naps

  südame+alune n. piirkond südamest allpool

  süü+alune n. süü all olija, süüdlane; süüdistatav v. kohtualune

  šeflus+alune o. nõuk. šefluse all olev, ühiskondlikus korras abistatav

  taeva+alune n. taevas, taevalaotus

  taeva+alune o. \paradiis\ taevas, õhus asuv v. toimuv; kõrgel asuv

  talla+alune n. jalatald; jalgealune maa; piltl. (kellegi valitsuse v. mõju all oleva inimese kohta); jalatsi tald

  tolli+alune o. \kaup\ tolli alla kuuluv

  tuhvli+alune n. halv. (oma naise valitsuse all oleva mehe kohta)

  tuule+alune o. \külg\ tuule all olev, tuulevarjuline

  ulu+alune n. varjualune; etn. lahtine katusealune (rehielamul); peavari, eluase

  usaldus+alune n. see, keda usaldatakse

  vaatlus+alune o. \rühm, nähtus\ vaatluse all olev

  vahi+alune n. vahi all olija

  vaidlus+alune o. \küsimus\ vaidluse all olev

  valve+alune n. valve all olev isik

  vande+alune n. vande all olev inimene

  varju+alune n. koht, kus saab varju all olla; peavari

  vee+alune1 o. \maailm\

  vee+alune2 n. müt. vee all elav mütoloogiline olend

  viha+alune n. see, kes on kellegi viha all

  voodi+alune1 n. voodi alla jääv põrandapind

  voodi+alune2 o. \kast\ voodi all olev

  võimu+alune n. kellegi v. millegi võimu all olev inimene

  võlvi+alune1 n. võlvi all asetsev läbikäigukoht

  võlvi+alune2 o. \pimedus\

  võra+alune n. võra all olev pind

  võsa+alune n. võsa all olev maa

  al=us n. millegi alumine osa; põhi; laev; keelet. lauseliige; ka keem.

  aluse=line o. \keskkond\ keem.

  aluselis=us n.

  kahe+aluse=line o. \alkohol, graaf\ kahe alusega

  kolme+aluse=line o. \hape\ keem. kolme alusega

  ühe+aluse=line o. \hape, graaf\

  aluse=tu o. aluseta, põhjendamatu

  alusetu=lt m.

  aluset=us n.

  alusel k. põhjal

  euro+alus n. (Euroopa standarditele vastav)

  graniit+alus n.

  hääldamis+alus, hääldus+alus n.

  kauba+alus n.

  killustik+alus n.

  kirbu+alus n. (püssil)

  kompassi+alus n.

  kruus+alus n. eh.

  liigitus+alus n.

  liiv+alus n. eh.

  neetimis+alus n.

  osa+alus n. keelet.

  pesa+alus n. ese, millele lind ehitab pesa

  pook+alus, pooke+alus n. (aianduses)

  puit+alus n.

  pukk+alus n.

  rannasõidu+alus n.

  rühmitus+alus n.

  salvi+alus n.

  seebi+alus n.

  seemik+alus n. aiand. pookealusena kasutatav seemik

  suurtüki+alus n.

  triikraua+alus n.

  tugi+alus n. (millelegi toeks olev)

  tuletus+alus n. keelet.

  täis+alus n. keelet.

  viljapuu+alus n.

  vilt+alus n.

  võrdlus+alus n.

  alus+haridus n. ped. koolieelses lasteasutuses omandatav haridus

  alus+heli n. muus. (heliredel)

  alus+karv n.

  alus+keel n. keelet. algkeel

  alus+kiht n.

  alus+kleit n.

  alus+koolitus n. ped.

  alus+kord-korran.

  alus+kott-kotin.

  alus+krae n.

  alus+kuub n. alusseelik

  alus+lause n. keelet.

  alus+leping n.

  alus+lina n. (voodis)

  alus+maal n.

  alus+mets n.

  alus+müür n.

  alus+nahk n.

  alus+nurk n. mat.

  alus+pesu n.

  alus+pihik n.

  alus+pind-pinnan.

  alus+piste n. (tikkimisel)

  alus+põhi n.

  aluspõhja+kivim n.

  alus+põhimõte n.

  alus+põhk n.

  alus+põrand n.

  alus+püksid n.

  alu=kad n. kõnek. aluspüksid

  trikoo+aluspüksid n.

  alus+rake n.

  alus+rõivas n.

  alus+sammas n.

  alus+seelik n.

  alus+sulestik n. (linnul)

  alus+särk n.

  alus+taim n.

  alustaime=stik n. alustaimed

  alustaime=stu n. alustaimestik

  alus+tala n.

  alus+taldrik n.

  alus+talje n. vnm. pihik

  alus+tass n. (tassil v. klaasil)

  alus+tees n. juhtmõte

  alus+tugi n.

  alus+turvas n.

  alus+undruk n. vnm.

  alus+uuringud n.

  alus+vai n.

  alus+vill-villan.

  alus+vilt n.

  alus+värv n.

  alus+õpe n.

  kutse+alusõpe n. kutsehariduse osa

  aluse+lembene o. biol.

  alust pane/ma t. rajama

  aluse+pane=k n.

  aluse+pani=ja n.

  alu=tsi m. alt läbi; alaspidi


 • LIITSÕNAD

  ulu+all m. varjul

  ulu+alla m. varju alla, varjule

  ulu+alt m. varju alt

  üles+alla m. üles ja alla • all+asutus n.

  all+ettevõte n.

  all+hange n. maj.

  all+jaotis n.

  all+järgnev o. allpool järgnev

  all+jää+kalapüük n. <(all+jää)+kalapüük> jää all toimuv kalapüük

  all+keel n. keele üks esinemisvariant

  all+kiri-kirjan.

  allkirja=sta/ma t. allkirja andma

  allkirjasta=ja n.

  allkirjasta=mine n.

  digitaal+allkiri n. ⇐ digitaalne allkiri

  digiallkiri n. digitaalallkiri, võrdne omakäelise allkirjaga

  digiallkirja=sta/ma t. digiallkirja andma

  digiallkirjasta=mine n.

  kooskõlastus+allkiri-kirjan.

  allkirja+proov n.

  allkirja+õigus n.

  allkirjaõigus=lik o. \isik\ allkirjaõigusega

  allkirjaõiguslikk=us n.

  all+komisjon n.

  all+korrus n.

  all+keha, ala+keha n. anat. inimese kere alumine osa

  all+kõht, ala+kõht n. anat. kõhu alumine osa

  all+linn n. madalamal asetsev linnaosa

  all+maa~ maa all asuv, olev

  allmaa+ehitis n.

  allmaa+garaaž n.

  allmaa+kaevandamine n.

  allmaa+kaevandus n.

  allmaa+kanal n.

  allmaa+kommunikatsioonid n.

  allmaa+kulgur n.

  allmaa+käik n.

  allmaa+parkla n.

  allmaa+peidik n.

  allmaa+rajatis n.

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  allmaa+reservuaar n.

  allmaa+transport n.

  allmaa+tõuge n.

  allmaa+töö n.

  all+maailm n. müt. surnute riik, manala, toonela; kurjategijate, prostituutide jts ringkonnad

  allilm n. allmaailm

  allilma+liider n.

  allilma+tegelane n.

  allmaailma+jumal n. müt.

  all+märkus n.

  all+nurk n.

  all+ohvitser n.

  all+organisatsioon n.

  all+osa n.

  all+osakond n.

  all+pool1 m. \nimetatud\

  allpool=ne o.

  all+pool2 k. \nulli\

  all+rentnik n.

  all+süsteem n.

  all+teema n.

  all+tekst n. varjatud mõte

  all+tiiter n. tekst filmi all

  all+tuule m. tuulealuses küljes

  alltuule+külg n.

  alltuule+parras n.

  all+töövõtja n.

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  all+tüüp n.

  all+uks n.

  all+vee~ vee all asuv, toimuv vms.

  allvee+arheoloogia n.

  allvee+foto n.

  allvee+harjutus n.

  allvee+heli n.

  allvee+kaabel n.

  allvee+kaamera n.

  allvee+kabe-kaben.

  allvee+kalapüük n.

  allvee+laev n.

  allveelaeva=stik n. allveelaevade kogu

  allveelaev=nik n.

  tuuma+allveelaev n.

  allvee+male n.

  allvee+müra n.

  allvee+orienteerumine n.

  allvee+parras n.

  allvee+robot n.

  allvee+rünnak n.

  allvee+sport n.

  allveesport=lane n. allveespordiga tegeleja

  allvee+suunistus n. sp.

  allvee+sõda n.

  allvee+tunnel n.

  allvee+töö n.

  all+viide n.

  all+äär n.

  all+üksus n. sõj.

  luure+allüksused n.

  all+üür n. põhiüürniku käest üürimine

  allüüri=line n. allüürile antud vara kasutaja

  allüür=nik n. jur. allüüriline

  allüüri+leping n.

  alla+iste-isten. sp.

  alla+jõge m. jõge mööda alla, pärivoolu

  alla+külv n. põllum.

  alla+meetri+mees n. (väikese lapse kohta)

  alla+mäge m. mäest alla

  alla+paine n. paine alla

  alla+pidi m.

  alla+poole1 m. \vajuma\

  alla+poole2 k. \vööd\

  alla+tuult, alla+tuule m. selles suunas, kuhu tuul puhub, pärituult

  alla+vett m. pärivoolu

  alla+voolu m. pärivoolu

  alt+aisa m. aisa alt

  altaisa löö/ma t. piltl. abielu rikkuma

  alt+haak n. sp.

  alt+hoie n. sp.

  alt+hõlma m. salaja, ebaseaduslikult

  alt+kulmu m. \vaatama\ umbusklikult

  alt+käe m. käe alt; althõlma

  altkäe+kaup n.

  altkäe+maks-maksun. ⇐ alt¤käe maks/ma tasu, mille eest ametnik teeb teo, mida ta seaduse järgi ei tohiks teha

  altkäemaksu+skandaal n.

  alt+naaber n.

  alt+pere n.

  alt+poolt1 m. \tulev\

  alt+poolt2 k. \põlve\

  alt+tuule m. tuulealusest küljest; tuule alt

  alttuule+nõlv n.

  alt+uks n. alumise korruse välisuks

  alt+vaade n. vaade millelegi altpoolt; selle kujutis joonisena, fotona vms.

  alt+valgustus n.

  alt+võte n. sp.


 • ÜHENDITULETISED

  küüne+alu=mik n. anat. küüne all olev pehme kude


 • ÜHENDID

  alla aja/ma t. allapoole loopima, lükkama jne.; sundima alla minema v. tulema; peale, otsa sõitma

  alla+ae=tu n. see, kes on alla aetud

  alla+aja=ja n.

  alla+aja=mine n.

  alla and/ma t. alistuma

  alla+and=mine n.

  alla heit/ma t. alistama; alistuma

  alla+heit=lik o. alistuv, alandlik

  allaheitlikk=us n.

  allaheitliku=lt m.

  alla+heit=mine n.

  alla hinda/ma t. hinda alandama; madalamalt hindama

  alla+hinda=mine n.

  alla+hind=lus n. maj.

  lisa+allahindlus n.

  allahindlus+kampaania n.

  alla jää/ma t. nõrgemaks v. kaotajaks osutuma

  alla+jää=mine n.

  alla+jää=nu n. kaotaja

  alla kirjuta/ma t. allkirja andma

  alla+kirjuta=mine n.

  alla+kirjuta=nu n.

  alla kriipsuta/ma t. kriipsu alla tõmbama; piltl. rõhutama

  alla+kriipsuta=mine n.

  alla+kriipsut=us n.

  alla kukku/ma t.

  alla+kukku=mine n.

  alla kuse/ma t. öösel voodit märgama

  alla+kuse=mine n.

  alla käi/ma t. tasemelt viletsaks minema; manduma

  alla+käi=k n.

  allakäigu+spiraal n.

  allakäigu+tee n.

  allakäigu+trepp n.

  alla+käi=mine n.

  alla+käinud o. \ettevõte, narkomaan\

  alla laadi/ma t. inf. teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama, teisest süsteemist oma süsteemi

  alla+laadi=mine n.

  alla mine/ma t. allapoole liikuma; alanema

  alla+mine=k n.

  alla pane/ma t. millegi alla asetama, paigutama v. seadma

  alla+pane=k n.

  alla+pane=mine n.

  alla+pan=u n. loomade asemetele pandav põhk vms.

  alla sõit/ma t.

  alla+sõit n.

  alla tege/ma t. voodit märgama

  \öine\ alla+tege=mine n.

  alla tiri/ma t.

  alla+tiri=mine n.

  alla vaju/ma t. allapoole langema v. laskuma

  alla+vaj=e n. med. (mingi organi seisundi muutus)

  alla+vaju=mine n.

  alla vandu/ma t. alistuma, alla andma

  alla+vandu=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=mine n.

  alt mine/ma t. kõnek. petta saama; sisse kukkuma

  alt+mine=k n. pettasaamine; viltuminek

  alt tõmba/ma t. petma, alt vedama, tüssama

  alt+tõmba=mine n.

  alt veda/ma t. petma; jukerdama, lootusi petma

  alt+veda=mine n.

 • auto~ ise-, enese-, oma-

 • LIITSÕNAD

  auto+biograafia n. enda kirjutatud elulugu

  autobiograafi=line o. \jutustus\

  auto+genees n. biol. õpetus organismide arenemisest sisemiste, enamasti mittemateriaalsete tegurite määraval mõjul

  auto+gaamia n. bot. isetolmlemine

  auto+hüpnoos n. psühh. enesehüpnoos

  auto+immuunne o. immuunne iseenda suhtes

  autoimmuuns=us n.

  autoimmuun+haigus n.

  auto+infektsioon n. med. isenakatus; haigestumine, mida põhjustavad organismis seni kahjutult eksisteerinud haigustekitajad

  auto+litograafia n. k. (kujutise kannab kivile kunstnik ise)

  autolito n. autolitograafia

  auto+mobiil n. vnm. auto

  auto n. mootorsõiduk v. -veok inimeste v. lasti veoks maanteedel ja tänavail, AUTO

  auto+portree n. kunstniku tehtud portree iseendast

  auto+referaat n. autori koostatud kokkuvõte oma teosest

  auto+regulatsioon n. iseregulatsioon

  auto+stopp2 n. tehn. seiskar, seiskamisseadis; aj. 1960. aastate matkamismoodus, kus peatust nõudvat märki ja arvestustalonge omav matkaja kasutab päriteed sõitvaid autosid; kõnek. pöidlaküüt, juhusliku päriteed sõitva autoga

  auto+sugestioon n. psühh. enesesisendus, iseenese mõjutamine mõtete, soovide v. sõnade abil

  auto+transfusioon n. med. omavereülekanne, vere viimine haige ühest kehaosast teise

  auto+vaktsiin n. med. (haige enda organismist saadud baktereist valmistatud)

 • ego n. psühh. mina, isiksuse psüühilist aktiivsust, eneseteadvust, väärtusi ja hoiakuid hõlmav mõiste; filos. tegude allikana ja kogemusi organiseeriva järjepideva subjektina mõistetav mina

 • TULETISED

  ego=ist n. psühh. ennast ja oma huve kõigest muust kõrgemale asetav isik, enesearmastaja, omakasupüüdja

  egoist=lik o. \armastus\

  ego=ism n. psühh. isekus, enesearmastus, omakasupüüdlikkus, enese ja oma isiklike huvide eelistus teiste inimeste, üldse ühiskonna huvidele

  ego=t-ism n. psühh. eneseupitamine, kalduvus iseennast esile tõsta ja iseenese tähtsust üle hinnata

  ego=tse/ma t. egoistlikult käituma, isetsema

  egotse=ja n.

  egotse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ego+maniakk n. talumatult enesekesk(e)ne inimene

  egomaniak=lik o. \käitumine\


 • ÜHENDITULETISED

  ego+tsentri=line o. minakesk(e)ne, ennast keskpunkti asetav

  egotsentr=ik n. egotsentriline inimene

  egotsentrilise=lt m. \käituma\

  egotsentrilis=us n. minakeskene mõtlemis- ja suhtumisviis

  ego+tsentr=ism n. psühh. minakesksus, äärmine egoism, egotsentriline mõtlemis- ja suhtumisviis

 • hindhinnan. ka maj. kauba väärtuse rahaline väljendus; piltl. hüvitus, tasu millegi eest; see, millest millegi väärtuslikuma nimel tuleb loobuda; väärtus

 • TULETISED

  hinn=us n. aj. talupoegade regulaarne naturaal- v. rahamaks maaomanikule feodalismiajal

  hinna=kas o. (hinnalt) kallis

  hinna=line o. (esemete kohta:) kõrge hinnaga, kallis; väärtuslik

  hinda/ma t. hinda v. muud väärtust kindlaks määrama; mingil moel suhtuma; lugu pidama, millegi v. kellegi väärtust mõistma

  hinda=ja n.

  hinda=mine n.

  hindamis+akt n.

  hindamis+kriteerium n.

  hindamis+meetod n.

  hindamis+tabel n.

  hindamis+viis-viisin.

  hindama=tu o. väga väärtuslik

  hinna=ng n. hindav arvamus

  hinnangu=line o. \analüüs\ hinnangule tuginev

  hinnangulise=lt m. \enamus\

  hinnangulis=us n.

  eksi+hinnang n.

  eksperdi+hinnang n.

  lõpp+hinnang n.

  ohu+hinnang n.

  väärtus+hinnang n.

  üld+hinnang n.

  hinn=e n. hindamisühikutes väljendatud hinnang kellegi teadmiste, oskuste, võimete kohta

  hinde=line o. \arvestus\

  aasta+hinne n.

  ajaloo+hinne n.

  eksami+hinne n.

  kirjandus+hinne n.

  käitumis+hinne n.

  semestri+hinne n.

  stiili+hinne n.

  veerandi+hinne n.

  üksus+hinne n. eh. maj.

  ala+hinda/ma t. tegelikust vähem tähtsaks pidama

  \enese\ alahinda=ja n.

  alahinda=mine n.

  alahindav o. \suhtumine\

  üle+hinda/ma t.

  üle+hinda=mine n.

  hind-e+kohtunik n. sp. sooritamist hindav kohtunik

  hind-e+komisjon n.

  hind-e+pall n.

  hind-e+punkt n.

  hind-e+süsteem n.

  hind-e+tabel n.

  juurde+hind=lus n. maj. hinnale juurde arvatud osa

  alla hinda/ma t. hinda alandama; madalamalt hindama

  alla+hinda=mine n.

  alla+hind=lus maj.

  allahindlus+kampaania n.

  ennast hinda/ma t.

  enese+hinda=mine n.

  enesehindamis+oskus n.

  enese+hinna=ng n.

  maha hinda/ma t.

  maha+hinda=mine n.

  maha+hind=lus n. mahaarvutatud hinnaosa

  üle hinda/ma t. (tegelikust paremaks); uuesti hindama

  üle+hinda=mine n.

  üle+hinna=tu n.

  ümber hinda/ma t. uuesti hindama

  ümber+hinda=mine n.

  ümber+hind=lus n. ümberhindamine

  ümber+hinna=ng n. ümberhindav arvamus

  hinna=sta/ma t. hinda kehtestama v. määrama; hinnaga märgistama

  hinnasta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  au+hind n.

  auhinna=line o. \koht\ auhinna saanud

  auhinda/ma t. auhinda andma

  auhinda=mine n.

  auhindamis+komisjon n.

  aasta+auhind n.

  ergutus+auhind n.

  eri+auhind n.

  filmi+auhind n.

  kirjandus+auhind n.

  lohutus+auhind n.

  luule+auhind n.

  meelelahutus+auhind n.

  muusika+auhind n.

  novelli+auhind n.

  pea+auhind n.

  ränd+auhind n.

  auhinna+fond n.

  auhinna+koht n.

  auhinna+komisjon n.

  auhinna+raha n.

  auhinna+töö n.

  auhinna+võistlus n.

  barter+hind n. (kaup kauba vastu tehingul)

  butiigi+hind n.

  dumpingu+hind n. ajutiselt odavam hind välisturul

  euro+hind n. (eurodes)

  faktuuri+hind n.

  franko+hind n. maj. saadetise saajale saatekuludeta

  hinge+hind n. piltl. ülikõrge hind

  hulgi+hind n.

  jae+hind n. maj.

  kaane+hind n.

  kinga+hind n.

  kirve+hind n. kõnek. väga kõrge hind

  kogu+hind n.

  kokkuleppe+hind n.

  kokkuostu+hind n.

  kommerts+hind n. maj.

  kütuse+hind n.

  lepingu+hind n.

  leppe+hind n.

  limiit+hind n.

  lina+hind n.

  lunastus+hind n.

  maa+hind n.

  monopoli+hind n.

  müügi+hind n.

  nominaal+hind n. kauba märgitud hind, nimihind

  näpu+hind n.

  oma+hind n. maj.

  tehase+omahind n.

  tootmis+omahind n.

  täis+omahind n.

  ostu+hind n.

  pagari+hind n.

  paind+hind n.

  piima+hind n.

  piir+hind n.

  poe+hind n.

  prügi+hind n.

  püsi+hind n.

  reaal+hind n.

  realiseerimis+hind n.

  rendi+hind n.

  riide+hind n.

  sisseostu+hind n.

  soodus+hind n.

  sõbra+hind n. soodushind, harilikust madalam

  sünnipäeva+hind n.

  taksi+hind n. mets. kännuraha

  tarbija+hind n.

  tarbijahinna+indeks n.

  tarbimis+hind n.

  tarne+hind n.

  tava+hind n.

  tellimis+hind n.

  tootmis+hind n.

  tsooni+hind n.

  tunni+hind n.

  turu+hind n.

  tutvumis+hind n.

  tüki+hind n.

  vabaturu+hind n.

  viit+hind n. maj. (määratakse kindlaks pärast töö lõppemist)

  võileiva+hind n. piltl. väga madal hind

  väljaostu+hind n.

  vööndi+hind n. • hinna+elastsus n. maj.

  hinna+erinevus n.

  hinna+indeks n. maj.

  hinna+kartell n. maj.

  hinna+kasv n.

  hinna+kiri-kirjan.

  jae+hinnakiri-kirjan.

  hinna+käärid n. maj.

  hinna+langus n. hindade langus

  hinna+liider n.

  hinna+lipik n.

  hinna+poliitika n.

  hinna+päring n.

  hinna+püstol n.

  hinna+sadu n.

  hinna+sedel n.

  hinna+soodustus n.

  hinna+sõda n.

  hinna+tabloo n.

  hinna+tõus n.

  hinna+täiend n. maj.

  hinna+vahe-vahen. hindade erinevus

  hinna+vahemik n. (samal kaubal)

  hinna+võrdlus n.


 • ÜHENDITULETISED

  kalli+hinna=line o. kalli hinnaga

  odava+hinna=line o. odava hinnaga


 • ÜHENDID

  hinda alanda/ma t.

  hinna+aland n. (nt hinnalise v. suurekoguselise ostu korral)

  hinna+aland=us n. hinna alandamine; summa, mille võrra hinda on alandatud; piltl. nõuete vähendamine

  hinda kujunda/ma t.

  hinna+kujund=us n.

 • hoog n. liikumise kiirus, tempo; puhang

 • TULETISED

  hoog=lik o. hoogudena esinev, hootine

  hoog=ne o. hooga tehtav; reibas

  hoogsa=lt m. suure hooga

  hoogsa=sti m.

  hoogs=us n.

  hoog=us o. hoogne

  hoogus=ta/ma t. hoogsa(ma)ks tegema

  hoogusta=ja n.

  hoogusta=mine n.

  hoogus=tu/ma t. hoogsa(ma)ks muutuma

  hoogustu=mine n.

  hoo=kas o. hoogne

  hoo=ti m. hookaupa

  hooti=ne o.

  hooga/ma t. hooga liikuma; hoona tulema

  hoog=le/ma t. sp. (rööbaspuudel, hobusel) pendlitaoliselt liikuma

  hoogle=mine n.


 • LIITSÕNAD

  agressiivsus+hoog n.

  ahastus+hoog n.

  astma+hoog n.

  epilepsia+hoog n.

  erutus+hoog n.

  eufooria+hoog n.

  haigus+hoog n.

  haledus+hoog n.

  heldimus+hoog n.

  higistamis+hoog n.

  hingeldus+hoog n.

  hullamis+hoog n.

  hullus+hoog, hulluse+hoog n.

  hüsteeria+hoog n.

  jala+hoog n.

  jooksu+hoog n.

  jutu+hoog n.

  kaar+hoog n.

  kiivus+hoog n.

  kire+hoog n.

  köha+hoog n.

  külma+hoog n.

  langetõve+hoog n.

  langus+hoog n.

  laskumis+hoog n.

  lume+hoog n.

  lämbumis+hoog n.

  lörtsi+hoog n.

  malaaria+hoog n.

  maru+hoog n.

  meeleheite+hoog n.

  migreeni+hoog n.

  minestus+hoog n.

  mängu+hoog n.

  märatsus+hoog n.

  naeru+hoog n.

  noru+hoog n.

  nutu+hoog n.

  nõrkus+hoog n.

  okse+hoog n.

  paanika+hoog n.

  palaviku+hoog n.

  peavalu+hoog n.

  rabandus+hoog n.

  raevu+hoog n.

  rahe+hoog n.

  rahutus+hoog n.

  raju+hoog n.

  saju+hoog n.

  stenokardia+hoog n.

  söömis+hoog n. (söömishäirete korral)

  taha+hoog n. sp.

  tormi+hoog n.

  tuule+hoog n.

  tõve+hoog n.

  töö+hoog n.

  vaidlus+hoog n.

  vaimustus+hoog n.

  valu+hoog n.

  viha+hoog n.

  vihma+hoog n.

  väsimus+hoog n.

  õeluse+hoog n.

  õrnus+hoog n.

  ägedus+hoog n.

  äikese+hoog n.

  ärritus+hoog n.

  üle+hoog n. • hoog+joomine n. med. joomasööst

  hoog+lumi n. (mis algab ja lõpeb järsku)

  hoog+pööre-pöörden. sp.

  hoog+sademed n.

  hoog+sadu n.

  hoog+tegevus n.

  hoog+tuul n.

  hoog+tõus n. sp. (võimlemises)

  hoog+töö n.

  hoogtöö+kuu n.

  hoogkuu n. hoogtöökuu

  hoogtöö+nädal n.

  hoogtöö+päev n.

  hoogtööpäeva=k n. hoogtööpäev

  hoog+valu n.

  hoog+viha n.

  hoog+vihm n. met. lühiajaline, sageli tugev vihm, mis hõlmab väikest maa-ala

  hoo+vihm n. kõnek. hoogvihm

  hoo+aeg n.

  hooaja=line o. \töö\

  hooajalise=lt m. \tehtav\

  hooajalis=us n.

  hooaja=ti m. hooajaliselt

  hooaju=ti m. hooajati

  hapukurgi+hooaeg, hapukurgiaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg ajakirjanduses

  drifti+hooaeg n.

  jahi+hooaeg n.

  kalastus+hooaeg n.

  kevad+hooaeg n.

  kontserdi+hooaeg n.

  koristus+hooaeg n.

  kõrg+hooaeg n.

  laevasõidu+hooaeg n.

  navigatsiooni+hooaeg n.

  parvetus+hooaeg n.

  puugi+hooaeg n. (aprillist oktoobrini))

  püügi+hooaeg n.

  sise+hooaeg n.

  supel+hooaeg n.

  suusa+hooaeg n.

  suve+hooaeg n.

  suvitus+hooaeg n.

  sügis+hooaeg n.

  talispordi+hooaeg n.

  talve+hooaeg n.

  teatri+hooaeg n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  turismi+hooaeg n.

  ujumis+hooaeg n.

  varumis+hooaeg n.

  võistlus+hooaeg n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  hooaja+hotell n.

  hooaja+kaup n.

  hooaja+leping n.

  hooaja+müüja n.

  hooaja+müük n.

  hooaja+pilet n.

  hooaja+töö n.

  hooaja+tööjõud n.

  hooaja+tööline n.

  hooaja+väljamüük n.

  hoo+harjutus n.

  hoo+jalg n.

  hoo+jooks n. (vajaliku hoo saavutamiseks)

  hoo+kaupa m.

  hoo+laud n.

  hoo+ratas n.

  hoo+ring n.

  hoo+sulg-sulen.

  hoo+vihm n.


 • ÜHENDITULETISED

  hoogu võt/ma t. (hüppeks); end sisemiselt millekski koguma, end millekski ette valmistama

  hoo+võt=ja n.

  hoo+võt=mine n.

  hoo+võtt n. (hüppeks, viskeks vms.); enese sisemine kogumine

  hoovõtu+nõlvak n. sp.

  hoovõtu+rada n. sp.

  hoovõtu+samm n. sp.

 • kaigas n. lühemapoolne jämedam kepp

 • LIITSÕNAD

  kurni+kaigas n.

  puu+kaigas n.

  lepa+kaigas n.

  vaali+kaigas n. etn. (pesu rullimiseks)

  vägi+kaigas n. jämedam kepp, mida kaks vastast püüavad kumbki enese poole vedada

  vägikaigast veda/ma t. (jõukatsumise mõttes); piltl. kemplema

  kaigast veda/ma t. vägikaigast vedama

  kaika+veda=mine n.

  kaika+ved=u n.

  vägikaika+veda=mine n. (rahvalik mäng); piltl. kemplemine

  vägikaika+ved=u n. vägikaikavedamine • kaigas+tee n.

  kaika+hoop n.

  kaika+puu n. peenikene ümmargune küttepuu

 • käsi n. inimese v. ahvi ülajäse; piltl. sümboliseerib isikut, kes midagi teeb; kõnek. üks vajalikest mängupartnereist kaardimängus; piltl. sümboliseerib töötamist, tegutsemist, toimimist; võim, mõjuvõim; hrl vnm. esineb ühendites, mis väljendavad ettepanekut abielluda, selle vastuvõtmist v. tagasilükkamist; pool, külg, suund; vnm. käekiri; allkiri

 • TULETISED

  käe=line o. \tegevus\ käega tehtav

  käsi=k1 n. käsilane, sabarakk, kuulekas tööriist

  käsi=k2 n. sp. spordivahend käte ja õlavöö treenimiseks, hantel

  käsil ole/ma t. pooleli

  käsile võt/ma t. end kokku võtma; mingit tegevust alustama; kedagi tublisti noomima

  \enda\ käsile+võt=mine n.

  käsi=lane n. truualamlik abiline, sabarakk; käealune, abiline

  käsi=nik n. vnm. käemees, käendaja

  kät=is n. mansett, varrukavärvel; randmekate

  kätise+nööp n.

  kät=u n. lastek. käsi

  käsi=tu o. \invaliid\ ilma käteta

  käe=nda/ma t. jur. teise eest vastutama

  käenda=ja n.

  käend=us n.

  ring+käendus n.

  käendus+abi n.

  vekslit käenda/ma t.

  veksli+käenda=ja n.

  veksli+käend=us n.

  käsi=tse/ma t. käte abil kasutama (tööriista vm.)

  käsitse=ja n.

  käsitse=mine n.

  käsits=us n.

  käsitsus+kindel o.

  käsitsus+viis-viisin.

  palli käsitse/ma t.

  palli+käsitse=ja n.

  palli+käsits=us n. sp.

  kät=le/ma t. kättpidi tervitama v. hüvasti jätma

  kätle=ja n.

  kätle=mine n.

  käsi=tsi m. käte jõul, kätega

  käsitsi+heitlus n.

  käsitsi+tootmine n.

  käsitsi+töö n.

  käsitsi+võitlus n.

  käsitsi+õmblus n. (käsitsi tehtud)

  käsitsi+külv n. ⇐ käsitsi külva/ma

  käsitsi+lüps n. ⇐ käsitsi lüpsmine

  käsitsi+pes=u n. ⇐ käsitsi pese/ma


 • LIITSÕNAD

  abi+käsi n. piltl. abi (osutamine), toetus

  alt+käe m. \vaatama; ostma\ käe alt; piltl. althõlma; käe alt

  altkäe+kaup n. ebaseaduslik kaup

  altkäe maks/ma t.

  altkäe+maks-maksun. tasu, mille eest ametnik teeb teo, mida ta seaduse järgi ei tohiks teha

  altkäemaksu+skandaal n.

  ava+käsi m. \tervitama\ lahkelt, südamlikult

  ees+käsi n. (kaardimängus)

  ees+kätt m. esmajoones, eelkõige

  eest+kätt m. \lööma\

  era+kätes m. \olema\ (eravalduses)

  era+kätesse m. \minema\

  inim+käsi n.

  kunst+käsi n. tehiskäsi, käeprotees

  kunstniku+käsi n. pikk kitsas käsi; piltl. (oskuse kohta midagi kunstipärast luua)

  kura+kätt m. \keerama\ vasakule

  laba+käsi n.

  lepitus+käsi n. käe ulatamine, käesurumine lepituseks

  mehe+käsi n.

  meistri+käsi n. piltl. (meisterlike võimete kohta)

  naise+käsi n.

  palja+käsi m. paljaste kätega

  puu+käsi n. puidust käeprotees

  rakkus+käsi1 m. rakkus kätega

  rakkus+käsi2 n. piltl. tööline

  raud+käsi n. etn. kosjaisa; piltl. raudne käsi

  ristis+käsi m. ristis kätega

  robot+käsi n. tehn.

  siid+käsi, siidi+käsi n. piltl. tööst kõrvalehoidja

  sõbra+käsi n. piltl.

  tagant+kätt m. \lööma\

  tehis+käsi n.

  tere+käsi n. teretuseks sirutatud käsi

  terekätt and/ma t.

  tere+käsi m. \vastu võtma\ lahkelt, südamlikult, avakäsi

  töö+käed n. töötegijad

  töömehe+käed n.

  venna+käsi n. piltl. abi, sõprus

  viske+käsi n. sp.

  üle+käe m. \tehtud\ lohakalt, hooletult

  üle+käte m. \minema\ hukka, käest ära • käsi+ader n.

  käsi+ajam n. tehn. (käte jõul toimiv)

  käsi+apteek n.

  käsi+dušš n.

  käsi+föön n.

  käsi+granaat n.

  käsi+hoob n.

  käsi+höövel n.

  käsi+juhtimine n.

  käsi+kaal-kaalun.

  käsi+kaamera n.

  käsi+kamber n. vnm. (rehielamus:) sahver

  käsi+kaubitseja n. käsikaupmees

  käsi+kaubitsemine n.

  käsi+kaudu m.

  käsi+keskjaam n. käsitelefonujaam

  käsi+kiimle/ma t. onaneerima

  käsikiimle=ja n.

  käsikiimle=mine n.

  käsikiiml=us n. onanism

  käsi+kiri-kirjan. millegi käsitsi kirjutatud tekst; antiik- või keskajast pärinev käsitsi kirjutatud teos

  käsikirja=line o. \teos\

  alg+käsikiri-kirjan.

  autori+käsikiri

  filmi+käsikiri-kirjan.

  makett+käsikiri-kirjan.

  mustand+käsikiri-kirjan.

  originaal+käsikiri-kirjan. algkäsikiri

  papüürus+käsikiri-kirjan.

  käsi+kivi n. etn. (teravilja käsitsi jahvatamiseks)

  käsi+kogu-kogun. bibl.

  käsi+kohver n.

  käsi+kruustangid n. tehn.

  käsi+kustuti n.

  käsi+käes m. teineteisel käest kinni hoides; piltl. sõbralikult, üksmeelselt koos, ühiselt, koostöös

  käsi+kähmlus n.

  käsi+käru n.

  käsi+külvik n. (käsitsi veetav)

  käsi+ladu n. trük.

  käsi+laduja n. trük.

  käsi+leht n.

  käsi+lipp-lipun.

  käsi+lood-loodin. mer.

  käsi+lõõts n. (sepal)

  käsi+masin n.

  käsi+märgisti n. aiand. põllum. (märgistusseade)

  käsi+müük n.

  käsimüügi+ravim n.

  käsi+pagas n.

  käsi+pakk-pakin.

  käsi+pall n.

  käsipall=ur n. käsipallimängija

  käsipalli+klubi n.

  käsipalli+meeskond n.

  käsipalli mängi/ma t.

  käsipalli+mäng n.

  käsipalli+mängi=ja n.

  käsipall=ur n. käsipallimängija

  käsi+pant n. pandipidajale pandiks antav vallasasi

  käsi+peegel n.

  käsi+pesu n. käsitsi pesemine

  käsipesu=la n. käsipesu koht

  käsi+pidi m. \koos\

  käsi+pidur n.

  käsi+prits n.

  käsi+post n.

  käsi+press n.

  käsi+prits n.

  käsi+pump n.

  käsi+puu n.

  trepi+käsipuu n.

  käsi+puur n.

  elektri+käsipuur n.

  käsi+puurmasin n.

  käsi+puusakil m. kätt puusas hoides, kätt vastu puusa toetades

  käsi+puusakile m.

  käsi+põsakil, käsi+põsekil m.

  käsi+põsakile m.

  käsi+raamat n.

  käsi+raamatukogu-kogun.

  käsi+kogu n. bibl. käsiraamatukogu

  käsi+raha n. (makstakse enne tehingut kätte)

  käsi+ratas n. tehn.

  käsi+raud n. raudkäepide (uksel)

  käsi+reha n.

  käsi+relv n. sõj.

  käsi+riiv n.

  käsi+saag n.

  käsi+süld n. vnm. (pikkusmõõt)

  käsi+tali-talin. rippuv tõsteseade

  käsi+tasku n. väike käekott

  käsi+teljed n.

  käsi+tikand n.

  käsi+tolmuimeja n.

  käsi+traktor n.

  käsi+trell n. tehn. inimese käe jõul töötav trellpuur

  käsi+trumm n.

  käsi+tulirelv n. sõj.

  käsi+töö n.

  käsitöö=line n. käsitööga kutseliselt tegev isik

  ränd+käsitööline n.

  tsunfti+käsitööline n. aj.

  käsitöö=ndus n. käsitööl rajanev majandusharu

  käsitööndus=lik o.

  käsitöö=lik o. \toode\ käsitöösarnane, käsitöö tasemel; piltl. kesine

  kodu+käsitöö n.

  kunst+käsitöö n.

  kunstkäsitöö=line n. kunstkäsitöö tegija

  nais+käsitöö n.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ala n.

  käsitöö+album n.

  käsitöö+haru n.

  käsitöö+jäätis n.

  käsitöö+karp-karbin.

  käsitöö+klass n.

  käsitöö+koda n.

  käsitöö+korv n.

  käsitöö+kursused n.

  käsitöö+lõng n.

  käsitöö+meister n.

  käsitöö+näitus n.

  käsitöö+riist n. (käsitöö tegemisel)

  käsitöö+ring n.

  käsitöö+taidur n.

  käsitöö+tarbed n.

  käsitöö+tehnika n.

  käsitöö+toode n.

  käsitöö+tund n.

  käsitöö+võileib n.

  käsitöö+õlu n. väikepruulija õlu erinevalt tehaseõllest

  käsitöö+õpetaja n.

  käsitööd oska/ma t.

  käsitöö+oska=ja n.

  käsitöö+osk=us n.

  käsitööd tege/ma t.

  käsitöö+tege=mine n.

  käsitöö+tegi=ja n.

  käsi+tööriist n. (käsitsitöö puhul: saag, kirves vms.)

  käsi+vars n.

  käsivarre+jämedune o. \oks\

  käsivarre+lukk-lukun. sp. (maadlusvõte)

  käsi+vasar n.

  käsi+vikat n.

  käsi+vints-vintsin. tehn.

  käsi+vormimine n.

  käsi+õmblusmasin n.

  käsi+õng n.

  käe+alune n. (kes töötab kellegi käe all)

  käe+auk n.

  käe+ehe-ehten.

  käe+haare-haarden.

  käe+haav n.

  käe+jooned n.

  käe+kaitse-kaitsmen. (kaitseb kätt)

  käe+kell n.

  kuld+käekell n.

  nikkel+käekell n.

  käekella+rihm n.

  käe+kett-ketin.

  käe+kiri-kirjan. kirjatähtede isikupärane kirjutamislaad; teksti väliskuju; piltl. kellelegi omane, iseloomulik väljenduslaad

  kunstniku+käekiri-kirjan.

  käe+kott-kotin.

  käekoti+manused n.

  käe+kõrval m., k.

  käe+kõrvale m., k.

  käe+kõrvalt m., k.

  käe+käik n. elamine ja olemine, elukäik

  hea+käekäik n.

  käe+könt n.

  käe+laba n.

  käe+lihas n.

  käe+lint n.

  käe+luu n.

  käe+mees n. käendaja

  käe+muskel n. kõnek. käelihas

  käe+ortoos n. (tugivahend)

  käe+osavus n.

  käe+pide n.

  messing+käepide n.

  nupp+käepide n.

  rõngas+käepide n.

  sang+käepide n.

  süvis+käepide n.

  ukse+käepide n.

  vask+käepide n.

  käe+pikendus n. piltl. kellegi huvisid esindav, kellegi nimel tegutsev isik v. institutsioon; piltl. käsilane

  käe+proov n.

  käe+päkk n.

  käe+pärane o.

  käepärase=lt m.

  käepäras=us n.

  käe+pärast m.

  käe+raha n. vnm. käsiraha

  käe+ranne n.

  käe+rauad n. (käte aheldamiseks)

  käe+raud n. käsiraud

  käe+sang n.

  käe+selg n.

  käe+side-sidemen.

  käe+soe o.

  käe+sooned n.

  käe+suudlus n.

  käe+tark n. (ennustab käejoonte järgi)

  käe+tugi n.

  käe+ulatus1 n. (kuhu käsi ulatub)

  käe+vang-vangun.

  käe+vars n. vnm. käsivars

  käe+vigastus n.

  käe+võru n.

  ahhaat+käevõru n.

  granaat+käevõru n.

  hõbe+käevõru n.

  kuld+käevõru n.

  pronks+käevõru n.

  spiraal+käevõru n. (spiraalina keerduv)

  käest+söötmine n.

  käte+harjutus n.

  käte+kreem n.

  käte+kuivati n.

  käte+mets n. piltl.

  käte+määre n.

  käte+osavus n.

  käte+paar n.

  käte+plagin n.

  käte+plaks-plaksun.

  käte+ramm-rammun.

  käte+rätik n.

  frotee+käterätik n.

  vahvel+käterätik n.

  käterätiku+nagi n.

  käterätiku+riie n.

  käte+rätt n. käterätik

  paber+käterätt n.

  vahvel+käterätt n.

  käteräti+kangas n.

  käteräti+riie n.

  käteräti+tripp n.

  käte+töö n.

  käte+vann n.

  kätt+pidi m. • ees+käe+löök n. sp. (tennises, sulgpallis: mängija peopesa on võrgu poole pööratud)

  kahe+käe+mõõk n. <(kahe+käe)+mõõk> aj. raske mõõk kahe käega löömiseks

  parema+käe+juhis n.

  parema+käe+reegel n. (liikluses)

  parema+käe+uks n. (avamis- ja sulgemissuuna järgi)

  taga+käe+löök n. (tennises: mängija käe selg on võrgu poole pööratud)

  tagant+käe+löök n. tagakäelöök

  vasaku+käe+reegel n. (liikluses)

  vasaku+käe+uks n. (avamis- ja sulgemissuuna järgi)


 • ÜHENDITULETISED

  helde+käe=line o. \annetaja\ helde käega

  karmi+käe=line o. range; karmi käega

  kerge+käe=line o. kerge käega tehtud; mõtlematu

  kergekäelise=lt m.

  kergekäelis=us n.

  kindla+käe=line o. kindla käega

  kindlakäelise=lt m.

  kindlakäelis=us n.

  kura+käe=line o. \inimene\ murd. vasakukäeline

  kõva+käe=line o. \juht\ kõva käega, range

  lahke+käe=line o. \toetaja\ helde; lahke käega

  nelja+käe=line o. \kuju, klaverimäng\ nelja käega, neljal käel

  oma+käe=line o. \allkiri\ oma käega kirjutatud

  pahema+käe=line o. pahemat kätt eelistav

  parema+käe=line1 o. \laps\ paremat kätt eelistav

  paremakäelis=us n.

  parema+käe=line2 n. paremat kätt eelistav inimene

  vasaku+käe=line1 o. \laps\ vasakut kätt eelistav

  vasakukäelis=us n.

  vasaku+käe=line2 n. vasakut kätt eelistav inimene

  ühe+käe=line o. \mees\ ühe käega • käe+hoid1 n. ⇐ kätt hoid/ma (teatud asendis)

  käe+liigut=us n. ⇐ kätt liiguta/ma

  käe+puud=e n. ⇐ käega puutu/ma käepuudutus

  käe+puudut=us n. ⇐ käega puuduta/ma

  käe+sirut=us n. ⇐ kätt siruta/ma

  käe+tõmm=e n. ⇐ käega tõmba/ma

  käe+viib=e n. ⇐ käega viipa/ma

  käega+katsutav o. ⇐ käega katsu/ma väga lähedal asuv; piltl. ilmne

  käegakatsutava=lt m.

  käes+olev o. ⇐ käes ole/ma \aasta, töö\ praegune; parajasti kõne all olev

  käsi+jalg=ne n. zool.

  käsijalgsed n. (putukate hõimkond)

  käsi+tiiva=line, käsitiivalised n. (esijäsemed on arenenud tiibadeks); (putukate selts)

  käsil+olev o. ⇐ käsil ole/ma \raamat, töö\

  käte+kõverd=us n. ⇐ käsi kõverda/ma

  käte+vibut=us n. ⇐ käsi vibuta/ma

  kätel+kõnd-kõnnin. ⇐ kätel kõndi/ma sp.

  kätel+seis n. ⇐ kätel seis/ma sp.

  kätel+seis=mine n. ⇐ kätel seis/ma

  kätte+võideldud o. ⇐ kätte võitle/ma


 • ÜHENDID

  käega löö/ma t. (käeliigutusega) oma ükskõiksust väljendama; midagi pooleli jätma

  käega+löö=ja n.

  käega+löö=mine n.

  käegalöömis+meeleolu n.

  käsi pese/ma t.

  käte+pesi=ja n.

  käte+pese=mine n.

  käte+pes=u n.

  kätepesu+hari n.

  kätepesu+nõu n.

  käsi plaksuta/ma t.

  käte+plaksuta=ja n.

  käte+plaksuta=mine n.

  käte+plaksut=us n.

  kätt pigista/ma t.

  käe+pigista=ja n.

  käe+pigist=us n. (tervitamisel, õnnitlemisel jne.)

  kätt and/ma t.

  käe+and=mine n. (tervitamisel, nõusoleku märgiks jne.)

  kätt harjuta/ma t. tööd õppima

  käe+harjuta=ja n.

  käe+harjut=us n.

  kätt hoid/ma t. kedagi (hingeliselt) toetama

  käe+hoid2 n.

  käe+hoid=ja n.

  käe+hoid=mine n.

  kätt katsu/ma t. käejoonte järgi ennustama

  käe+katsu=ja n.

  käe+katsu=mine n.

  kätt löö/ma t. vastastikku käe ulatamisega millegi peale kihla vedama v. millegi suhtes kokku leppima

  käe+löö=mine n.

  kätt suru/ma t. (tervituseks); (jõuprooviks)

  käe+suru=mine n.

  käe+surv=e n.

  kätt tõst/ma t. kätt üles tõstma; (kedagi) lüüa ähvardama v. lööma

  käe+tõst=e n.

  käe+tõst=ja n.

  käe+tõst=mine n.

  kätt ulata/ma t. kellelegi (raskel hetkel) appi tulema

  käe+ulata=ja n.

  käe+ulata=mine n.

  käe+ulat=us2 n. käeulatamine

  kätt vaata/ma t. käejoonte kaudu ennustama

  käe+vaata=ja n.

  käe+vaata=mine n.

  kätte and/ma t.

  kätte+and=ja n.

  kätte+and=mine n.

  kätte jõud/ma t. saabuma (ajaliselt)

  \tähtaja\ kätte+jõud=mine n.

  kätte leid/ma t. üles leidma

  \õige tee\ kätte+leid=mine n.

  kätte maks/ma t. kätte tasuma; halbu tagajärgi kaasa tooma

  kätte+maks-maksun.

  kättemaksu+himu n.

  kättemaksuhimu=line o.

  kättemaksu+iha n.

  kättemaksu+jumalanna n.

  kättemaksu+kirg n.

  kättemaksu+mõte n.

  kättemaksu+plaan n.

  kätte+maks=ja n.

  kätte+maks=mine n.

  kätte näita/ma t. juhatama

  kätte+näita=ja n.

  kätte+näita=mine n.

  kätte saa/ma t. tabama; selgeks saama

  kätte+saa=mine n.

  kätte+saadama=tu o.

  kätte+saadav o.

  kättesaadav=us n.

  üld+kättesaadav o. üldiselt, kõigile kättesaadav

  kätte+saama=tu o.

  kättesaamatu=lt m.

  kättesaamat=us n.

  kätte tasu/ma t.

  kätte+tasu=ja n.

  kätte+tasu=mine n.

  kätte toimeta/ma t.

  kätte+toimeta=ja n.

  kätte+toimeta=mine n.

  kätte too/ma t. \kaupa, saaki\

  kätte+too=ja n.

  kätte+too=mine n.

  kätte vii/ma t.

  kätte+vii=ja n.

  kätte+vii=mine n.

  kätte võit/ma t. midagi saavutama

  kätte+võit=ja n.

  kätte+võit=mine n.

  kätte võt/ma t. (millegi tegemisega) peale hakkama; (enese suhtes:) kokku võtma

  kätte+võt=mine n.

  kätte õppi/ma t.

  kätte+õppi=mine n.

 • pööra/ma t. midagi keskpunkti v. telje ümber liikuma panema v. selles suunas keerama; (seoses inimese vm. olendi asendi muutumisega:) käänama, keerama; midagi teistpidi, teisele küljele keerama; oma suunda muutma; keelet. sõna pöördeti muutma, konjugeerima

 • TULETISED

  pöör=du/ma t. (end) pöörama; endisest suunast kõrvale v. tagasi pöörama; kedagi kõnetama; ka keelet.

  pöördu=mine n.

  pöördumis+viis-viisin.

  pöörd=kond n. keelet.

  pöörduma=tu o. \protsess\

  pöördumatu=lt m. \möödas\

  pöörd=us n. ühekordne pöördumine

  pöörduv=us n. võime pöörduda

  pöörd+sõna n. pöörduv sõna

  pöörd+vanker n. tehn. (võimaldab rattapaaride pöördumist)

  tagasi pöördu/ma t.

  tagasi+pöördu=ja n.

  tagasi+pöördu=mine n.

  tagasi+pöörduma=tu o.

  ümber pöördu/ma t.

  ümber+pöördu=mine n.

  ümber+pöördu=nu n.

  pööri=ta/ma t. korduvalt v. edasi-tagasi pöörama, keerutama; (pea kohta:) ringi käima; (südame kohta:) iiveldama

  pöörita=ja n.

  pöörita=mine n.

  pöörit=us n.

  pööritus+tunne n.

  südame+pöörit=us n. ⇐ süda pöörita/b

  pead pöörita/ma t.

  pea+pöörit=us n.

  pead+pööritav o. \trikk\

  peadpööritava=lt m. \põnev\

  pöör=le/ma t. keskpunkti v. telje ümber liikuma; ennast siia-sinna pöörama; ringi käima

  pöörle=mine n.

  pöörlemis+kiirus n.

  pöörlemis+liikumine n.

  pöörlemis+periood n.

  pöörlemis+sagedus n.

  pöörlemis+suund n.

  pöörlemis+telg n.

  pöör-d+ahi n.

  pöör-d+kiik n. pöörlev kiik

  pöör-d+keha n.

  pöör-d+kolb n.

  pöördkolb+mootor n.

  pöör-d+koonus n.

  pöör-d+laud n.

  pöör-d+liikumine n.

  pöör-d+pind-pinnan.

  pöör-d+silinder n. mat. pöördkeha, mis tekib ristküliku pöörlemisel

  pöör n. keskkohalt kinnitatud pööratav sulus; rõivastuse kinnitusvahend

  kaanetus+pöör n.

  kaevu+pöör n.

  köie+pöör n.

  puu+pöör n.

  püksi+pöör n.

  ukse+pöör n.

  pööra=k n. käänak, pööre

  pööra=mine n.

  pööramis+liigutus n.

  pööramis+seadis n.

  pööramis+tabel n. keelet.

  pööra=ne o. metsik; meeletu, hull; tohutu

  pöörase=lt m. \lõbus\

  pööras=us n.

  pööra=ng n. pöörak, järsk pööre; ka tehn.

  pöör=e1pöörden. pööramise üksikjuhtum; sp. enese keha v. sõiduriista pööramine; keelet. (grammatiline kategooria)

  pöörde=line o. \sündmus\ pööret toov v. pöördele viiv; pööretega; ka keelet.

  hoog+pööre-pöörden. sp.

  hüppe+pööre-pöörden. sp.

  juuni+pööre-pöörden. aj. Eestis juunis 1940 NSV Liidu korraldatud riigipööre

  kanna+pööre-pöörden. piltl. suur, otsustav, pöördeline muutus

  kere+pööre-pöörden. sp.

  lehvik+pööre-pöörden. sp. (suusatamisel)

  palee+pööre-pöörden. aj.

  paralleel+pööre-pöörden. (suusatamisel)

  rohe+pööre n.

  parem+pööre-pöörden.

  pool+pööre-pöörden.

  rohe+pööre n.

  sahk+pööre-pöörden. sp. (suusatamisel)

  salto+pööre-pöörden. sp.

  trumli+pööre-pöörden.

  tõste+pööre-pöörden. (suusatamisel)

  täis+pööre-pöörden.

  uisusamm+pööre-pöörden. sp.

  vasak+pööre-pöörden. (liikluses)

  veerand+pööre-pöörden.

  äkk+pööre n.

  pöörd+samm n. sp. (võimlemises:) pöördega samm

  pöörde+aeg n.

  pöörde+jalg n. sp. (näit. korvpallimängus)

  pöörde+kohtunik n. sp.

  pöörde+loendur n.

  pöörde+lõpp n. keelet.

  pöörde+punkt n. pöördeline ajalõik v. sündmus; sp. pöörde sooritamise koht

  pöörde+ring n. tehn.

  pöörde+tähis n.

  pöörde+tüür n. tehn. (pöörete reguleerimiseks)

  pöörde+vorm n. keelet.

  pöör=e2pöörmen. (seade)

  pöörme+kang n.

  pöörme+koht n.

  pöörme+tuli n.

  pöörme+seadja n. ⇐ pöörmete seadja

  pöör=el n. anat. (reieluul); tehn. (detailide ühenduselement)

  pöör=ik n. pöördrist; pöördriiul vms.

  pöör=is n. keeris; ka bot.; keerdu kasvanud karvad

  pöörise=line o.

  pööris=jas o.

  elu+pööris n.

  energia+pööris n.

  helmik+pööris n. (ilutaim)

  juukse+pööris n.

  kaera+pööris n. (taim)

  karva+pööris n. (looma nahal)

  sarik+pööris n. bot.

  tuule+pööris n.

  vee+pööris n.

  õhu+pööris n.

  õie+pööris n.

  pööris+pea-pean. bot.

  pööris+torm n.

  pööris+tuul n.

  pööris+tähk n. bot.

  pööris+vool-voolun.


 • LIITSÕNAD

  pöör+lennuk n. (pööratavate mootoritega)

  pöör-d+arv n.

  pöör-d+ellipsoid n. ka mat.

  pöör-d+funktsioon n. mat.

  pöör-d+hoie n. sp.

  pöör-d+hüpe n. (pööramisega ümber püsttelje)

  pöör-d+järjekord-korran.

  pöör-d+järjestus n. keelet.

  pöör-d+kallutus n. sp. kerekallutus pööramisega

  pöör-d+klapp n.

  pöör-d+kraana n.

  pöör-d+laba n. tehn. (turbiinil)

  pöör-d+lava n.

  pöör-d+operatsioon n.

  pöör-d+painutus n. sp. kerepainutus pööramisega

  pöör-d+peegel n.

  pöör-d+riiul n.

  pöör-d+riiv n.

  pöör-d+sild n. tehn. püsttelje ümber pöörduv avatav sild

  pöör-d+suurus n.

  pöör-d+sõnastik n.

  pöör-d+tehe n. mat.

  pöör-d+teisendus n.

  pöör-d+teoreem n.

  pöör-d+tool n.

  pöör-d+tüüp n. keelet.

  pöör-d+tuletus n. keelet. (tavapärasest vastupidise moodustussuunaga)

  pöör-d+uks n.

  pöör-d+võrdeline o. ka mat.

  pöördvõrdelise=lt m.

  pöördvõrdelis=us n.

  pöör-d+väli n.

  pöör-d+värav n.

  pöör-d+väärtus n.

  pöör-d+õmblus n.

  pöör-de+mehhanism n. tehn. sõj. (millegi pööramiseks)

  pöör-de+sild n. tehn. pööratav platvorm vedurite pööramiseks

  pöör-de+telg n. tehn.

  pööri+aeg n. kevad v. sügis

  pööri+joon n. astr. geogr.

  lõuna+pöörijoon n.

  põhja+pöörijoon n.

  pööri+päev n. astronoomilise aastaaja alguspäev; pöördeline päev

  pööripäeva+torm n.

  pööri+rohi n. (rohttaim)

  koera+pöörirohi n.


 • ÜHENDITULETISED

  kummuli+pööra=mine n. ⇐ kummuli pööra/ma

  lehe+pööra=ja n. ⇐ lehte pööra/ma (klaverimängijal)


 • ÜHENDID

  kõrvale pööra/ma t.

  kõrvale+pööra=ja n.

  kõrvale+pööra=mine n.

  pead pööra/ma t.

  pea+pööra=ja n. anat. (lihas)

  pea+pööra=mine n.

  pea+pöör=e-pöörden.

  riiki pööra/ma t. riigi põhiseaduslikku korda ebaseaduslikult muutma

  riigi+pööra=ja n.

  riigi+pööra=mine n.

  riigi+pöör=e-pöörden. riigis kehtiva põhiseadusliku korra ja valitsemisvormi ebaseaduslik muutmine

  riigipöörde+katse n.

  ringi pööra/ma t.

  ringi+pööra=mine n.

  selga pööra/ma t. hülgama, maha jätma

  selja+pööra=ja n.

  selja+pööra=mine n.

  tagasi pööra/ma t.

  tagasi+pööra=mine n.

  tagasi+pöör=e-pöörden.

  ära pööra/ma t. (teelt); kedagi teist (veendes) millestki loobuma panema; kõnek. mõistust kaotama; lahti ütlema

  \teelt, usust\ ära+pööra=ja n.

  ära+pööra=mine n.

  ära+pööra=nu n.

  ümber pööra/ma t. (teistpidi); (teise suunda)

  ümber+pöörd h. (käsklus)

  ümber+pööra=ja n.

  ümber+pööra=mine n.

  ümber+pöör=e-pöörden.

  ümber+pöördu=lt m. vastupidi

 • tead/ma t.

 • TULETISED

  teadu=sta/ma t. teada andma, teatama; saatekava teatavaks tegema

  teadusta=ja n.

  teadusta=mine n.

  teadust=us n.

  eel+teadustus n.

  ilma teadusta/ma t.

  ilma+teadusta=ja n.

  ilma+teadusta=mine n.

  ilma+teadust=us n.

  tea=ta/ma t. teada andma

  teata=ja n.

  teata=mine n.

  mitte+teatamine n.

  teatamis+laad-laadin.

  teat=is n. asutuse antud kirjalik teade

  arhiivi+teatis n.

  konto+teatis n.

  makse+teatis n.

  palga+teatis n.

  tulumaksu+teatis n.

  võla+teatis n.

  üüri+teatis n.

  teat=med n. andmed

  teatm=ik n. (väiksem) teatmeteos; andmekogumik

  klassifikaator+teatmik n.

  laulupeo+teatmik n.

  transpordi+teatmik n.

  teatmik+kalender n.

  teatme=stik n. teatmete kogum; bibl. (raamatu) teatmeosa

  teatme=stu n. bibl. raamatukogu teatmekogu

  teatme=line o. teatmeid sisaldav; teatmetega seotud

  usutlus+teatmed n.

  vaatlus+teatmed n.

  teatme+allikas n.

  teatme+bibliograafia n.

  teatme+fond n. bibl. teatmekogu

  teatme+kaart n.

  teatme+kirjandus n.

  teatme+kogu-kogun.

  teatme+osa n.

  teatme+lisa n.

  teatme+teos n.

  ette teata/ma t.

  ette+teata=ja n.

  ette+teata=mine n.

  etteteatamis+aeg n.

  teatavaks tege/ma t.

  teatavaks+tege=mine n.

  teatavaks+tegi=ja n.

  teada=gi m. muidugi

  tead=e n. sõnum, teadaanne; teatamine

  börsi+teade n.

  eel+teade n.

  eri+teade n.

  hääl+teade n. inf. (sõnumite edastamise viis mobiiltelefonil)

  ilma+teade n.

  keeldumis+teade n.

  kiir+teade n.

  koondamis+teade n.

  lühi+teade n.

  maksu+teade n.

  operatiiv+teade n.

  pressi+teade n.

  pärimus+teade n.

  raadio+teade n.

  reklaam+teade n.

  rinde+teade n.

  rõõmu+teade n.

  saatekava+teade n.

  sala+teade n.

  spordi+teade n.

  surma+teade n.

  sõja+teade n.

  šiffer+teade n. (salakirjas kirjutatud)

  telefoni+teade n.

  telegraafi+teade n.

  tormi+teade n.

  vale+teade n.

  vea+teade n.

  väljastus+teade n.

  teate+jooks n. sp. (teatepulga edasiandmisega)

  teatejooks=ja n. teatejooksus võistleja

  pendel+teatejooks n.

  ring+teatejooks n.

  tõrvik+teatejooks n.

  ümber+linna+teatejooks n.

  teate+kiri-kirjan.

  teate+leht n.

  teate+orienteerumine n.

  teate+pulk n. sp.

  teate+struktuur n.

  teate+suunistus n. sp.

  teate+suusatamine n. sp.

  pendel+teatesuusatamine n.

  teate+sõit n. sp.

  teate+uisutamine n. sp.

  teate+ujumine n. sp. (teatevõistlusena)

  teate+vahetus n. sp.

  teatevahetus+ala n.

  teate+võistlus n. sp.

  teate+meeskond n. teatevõistluse meeskond

  teate+naiskond n. teatevõistluse naiskond

  teate+nelik n.

  teadete+agentuur n.

  teadete+büroo n.

  teadete+tahvel n.

  teadev o. mingist asjast teadlik (olev)

  tead=is n. inf. bibl. vastus päringule

  teadis=ta/ma t. teadist v. teadiseid andma, päringu(te)le vastama

  teadist=us n.

  valik+teadistus n.

  virk+teadistus n.

  biblio+teadis n. bibliograafiateadis

  bibliograafia+teadis n.

  fakti+teadis n.

  patendi+teadis n.

  teema+teadis n.

  tead=istu n. teatmetalitus

  tead=ja1 n. asjatundja; nõid, tark, posija

  kaas+teadja n. keegi teine sama asja teadev isik

  kõike+teadja n.

  palju+teadja n.

  teadja+naine n. nõid, teadmanaine

  tead=ja2 o. \inimene\ selline, kes asja teab; asjatundlik, teadmistega

  tead=lane n. mingi teadusala spetsialist, õpetlane

  teadlas=kond n.

  aiandus+teadlane n.

  ajaloo+teadlane n.

  andme+teadlane n.

  eri+teadlane n.

  hinge+teadlane n.

  humanitaar+teadlane n.

  kabineti+teadlane n. oma kitsa erialaga tegelev (eluvõõras) teadlane

  kala+teadlane n.

  kasvatus+teadlane n.

  keele+teadlane n.

  kirjandus+teadlane n.

  kunsti+teadlane n.

  linnu+teadlane n.

  loodus+teadlane n.

  majandus+teadlane n.

  mees+teadlane n.

  metsa+teadlane n.

  metsandus+teadlane n.

  muinas+teadlane n.

  mulla+teadlane n.

  muusika+teadlane n.

  nais+teadlane n.

  organisatsiooni+teadlane n.

  pedagoogika+teadlane n.

  piimandus+teadlane n.

  poliitika+teadlane n.

  putuka+teadlane n.

  puuviljandus+teadlane n.

  põllumajandus+teadlane n.

  raamatu+teadlane n.

  rahva+teadlane n.

  rahvaluule+teadlane n.

  rahvamuusika+teadlane n.

  rahvastiku+teadlane n.

  rohu+teadlane n. farmatseut

  seene+teadlane n.

  soo+teadlane n. (uurib soode arengut ja iseärasusi)

  sotsiaal+teadlane n. ühiskonnateadlane

  sõja+teadlane n.

  taime+teadlane n.

  teatri+teadlane n.

  tehnika+teadlane n.

  tipp+teadlane n.

  tõsi+teadlane n. tõeline, tõsiselt võetav teadlane

  tähe+teadlane n. astronoom

  täppis+teadlane n. (kes tegeleb reaalteadusega, nt matemaatik, füüsik)

  usu+teadlane n.

  vapi+teadlane n. vappide asjatundja, heraldik

  vetika+teadlane n.

  ühiskonna+teadlane n.

  teadlas+kaader n.

  teadlas+karjäär, teadlase+karjäär n.

  teadlas+kollektiiv n.

  teadlas+kutse n.

  teadlas+põlvkond n.

  teadlas+töö, teadlase+töö n.

  teadlas+tüüp n.

  teadlase+kreedo n.

  teadlase+tee n.

  tead=lik o. millestki teadev; sihilik, tahtlik

  teadlikk=us n.

  süü+teadlikkus n.

  teadliku=lt m.

  eba:teadlik o.

  ebateadlikk=us n.

  ebateadliku=lt m.

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  eesmärgi+teadlik o.

  eesmärgiteadlikk=us n.

  eesmärgiteadliku=lt m.

  keskkonna+teadlik o.

  sihi+teadlik o. \tegevus\ sihikindel

  sihiteadlikk=us n.

  sihiteadliku=lt m.

  vähe+teadlik o.

  teadma=tu o. selline, mida v. keda ei teata; ilma teadmisteta; ebateadlik; tundmatu

  teadmatu=lt m.

  teadmat=us n.

  tuleviku+teadmatus n.

  tead=mine n.

  kaas+teadmine n.

  teadmis+himu n.

  teadmishimu=line o.

  teadmis+janu n.

  teadmisjanu=line, teadmisjanu=ne o.

  tead=mised n.

  alg+teadmised n. elementaar- ehk lähteteadmised

  digi+teadmised n.

  eel+teadmised n.

  elu+teadmised n.

  eriala+teadmised n.

  juristi+teadmised n.

  kooli+teadmised n.

  põhi+teadmised n.

  üld+teadmised n.

  teadmiste+janu n.

  teadmiste+näljane o.

  tead=mus n. teadmised millegi kohta (kogumina)

  teadmus+baas n.

  teadmus+juhtimine n. inf.

  teadmus+siire n. inf. teadlaste, õppejõudude, üliõpilaste rakendamine ettevõtluses

  teadmus+süsteem n.

  teadmus+tehnika n. (tegeleb teadmuse hankimisega)

  teadu m. teatavasti, teadupärast

  tead=ur n. teadustöötaja ametinimetus

  juht+teadur n.

  noorem+teadur teaduri ametinimetuse aste

  vanem+teadur n. kõrgema astme teadustöötaja ametinimetus; selle kandja

  tead=us n. tegevus, mille eesmärk on uute tõeste teadmiste saamine; vnm. teade, informatsioon; teadmine

  teadus=kond n. (kõrgkooli allüksus)

  agronoomia+teaduskond n.

  ajaloo+teaduskond n.

  arsti+teaduskond n.

  bioloogia+teaduskond n.

  ehitus+teaduskond n.

  filoloogia+teaduskond n.

  filosoofia+teaduskond n.

  geoloogia+teaduskond n.

  humanitaar+teaduskond n.

  kehakultuuri+teaduskond n.

  keemia+teaduskond n.

  kultuuri+teaduskond n.

  loomaarsti+teaduskond n.

  majandus+teaduskond n.

  matemaatika+teaduskond n.

  meditsiini+teaduskond n.

  mehaanika+teaduskond n.

  metsandus+teaduskond n.

  pedagoogika+teaduskond n.

  põllumajandus+teaduskond n.

  tehnika+teaduskond n.

  teoloogia+teaduskond n.

  usu+teaduskond n.

  veterinaaria+teaduskond n.

  õigus+teaduskond n.

  teaduskondade+vaheline o. \võistlus\

  teadus=lik o. \uurimus\ teadusega seotud; teadusele toetuv

  teaduslikk=us n.

  teadusliku=lt m.

  teaduslik+fantastiline o. \kirjandus\

  teaduslik+tehniline o.

  eba:teadus n. pseudoteadus

  ebateadus=lik o. \käsitlus\

  abi+teadus n.

  ajaloo+teadus n.

  aju+teadus n.

  arsti+teadus n.

  arstitead=lane n.

  arstiteadus=lik o.

  looma+arstiteadus n. vet. (hõlmab loomade tervishoidu ja kasutamist)

  loomaarsti+teaduskond n. ⇐ loomaarstiteaduse tööd korraldav haldusüksus

  arvuti+teadus n.

  bio+teadus n. eluteadus, elusolendeid uuriv teadus

  eksakt+teadus n. täppisteadus

  eksperimentaal+teadus n.

  filmi+teadus n.

  fundamentaal+teadus n.

  hinge+teadus n. psühholoogia

  humanitaar+teadused n. (mis käsitlevad inimest ja ühiskonda: filosoofia, ajalugu, filoloogia, õigusteadus jt.)

  ilmastiku+teadus n.

  inim+teadus n. (kogu) teadus

  inimese+teadus n. antropoloogia (laias mõttes)

  inseneri+teadus n.

  intuitiiv+teadus n.

  kala+teadus n.

  kasvatus+teadus n.

  keele+teadus n.

  keeleteadus=lik o.

  üld+keeleteadus n.

  keskkonna+teadus n.

  kirjandus+teadus n.

  kirjandusteadus=lik o. \uurimus\

  kodaniku+teadus n.

  kolju+teadus n.

  kunsti+teadus n.

  laevasõidu+teadus n.

  liba+teadus n. ebateadus

  linnu+teadus n.

  loodus+teadus n.

  loodusteadus=lik o.

  loomaarsti+teadus n.

  loomastiku+teadus n.

  maa+teadus n.

  maade+teadus n. vnm. maateadus

  maailma+teadus n.

  maastiku+teadus n.

  majandus+teadus n.

  majandusteadus=lik o. \teooria\

  materjali+teadus n. moodsa füüsika, keemia ja inseneriteaduse puutekohas kiiresti arenev teadusharu

  metsa+teadus n.

  muinas+teadus n.

  mulla+teadus n.

  muuseumi+teadus n.

  muusika+teadus n.

  mõtte+teadus n. filosoofia

  mõttetead=lane n. mõtteteadusega professionaalselt tegelev inimene, filosoof

  naaber+teadus n.

  para+teadus n. (müstilist laadi)

  piiri+teadus n.

  pinnase+teadus n.

  pitseri+teadus n.

  poliitika+teadus n.

  populaar+teadus n.

  populaarteadus=lik o. \artikkel\

  pseudo+teadus n.

  pseudoteadus=lik o.

  putuka+teadus n.

  põllumajandus+teadus n.

  raamatu+teadus n.

  rahva+teadus n.

  rahvaluule+teadus n.

  rahvastiku+teadus n.

  rahvus+teadus n.

  rakendus+teadus n.

  rakendusteadus=lik o.

  raketi+teadus n.

  raku+teadus n.

  reaal+teadused n. peamiselt loodusteadused ja neile tuginevad rakendusteadused

  reaalteadus=lik n. \haridus\

  rohu+teadus n. vnm. farmaatsia

  sambla+teadus n.

  sambliku+teadus n.

  seene+teadus n.

  soo+teadus n.

  sotsiaal+teadus n.

  suguelu+teadus n.

  sugukonna+teadus n.

  sõja+teadus n.

  taime+teadus n.

  teatri+teadus n.

  tehnika+teadus n.

  tipp+teadus n.

  tippteadus+keskus n.

  tõlke+teadus n. (käsitleb tõlkimise seaduspärasusi)

  tõsi+teadus n. tõeline, tõsiselt võetav teadus

  tõsiteadus=lik o. \uurimus\

  tähe+teadus n. astronoomia

  täppis+teadus n. (matemaatika, füüsika)

  täppisteadus=lik o. \uurimus\

  usu+teadus n.

  usuteadus=lik o. \seminar\

  vaimu+teadus n. vnm. humanitaarteadus

  vapi+teadus n. heraldika

  veini+teadus n.

  vetika+teadus n.

  õigus+teadus n.

  õigustead=lane n. (tegeleb õigusteadusega)

  õigusteadus=lik o.

  ühiskonna+teadused n. (demograafia, psühholoogia, sotsioloogia jts, mis uurivad inimeste käitumise sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte)

  ühiskonnateadus=lik o.

  üriku+teadus n. aj.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  teadus+akadeemia n.

  teadus+ala n.

  teadus+alane o.

  teadus+asutus n.

  teadus+direktor n.

  teadus+diskussioon n.

  teadus+doktor n.

  teadus+haru n.

  teadus+himu n.

  teadus+huvi n.

  teadushuvi=line o. \noor\

  teadus+ilm n.

  teadus+info n.

  teadus+informatsioon n.

  teadus+inimene n.

  teadus+instituut n.

  teadus+janu n.

  teadus+jünger, teaduse+jünger n.

  teadus+kandidaat n.

  teadus+keel n.

  teadus+kirjandus n.

  teadus+kommunikatsioon n.

  teadus+konsultant n.

  teadus+konverents n.

  teadus+kraad n.

  teadus+kutse n.

  teadus+labor n.

  teadus+laboratoorium n.

  teadus+linnak n.

  teadus+lugu n. teadusajalugu

  teadusloo=lane n.

  teadus+lähetus n.

  teadus+maailm n.

  teadus+mees n.

  teadus+mahukas o.

  teadus+nõukoda n.

  teadus+nõukogu-kogun.

  teadus+park-pargin.

  teadus+preemia n.

  teadus+propaganda n.

  teadus+prorektor n.

  teadus+publikatsioon n.

  teadus+põhine o. \majandus\

  teadus+põld n. piltl.

  teadus+pärand n.

  teadus+raamatukogu-kogun.

  teadus+revolutsioon n.

  teadus+sekretär n.

  teadus+sotsioloogia n.

  teadus+sponsorlus n.

  teadus+suund n.

  teadus+tegevus n.

  teadus+tempel n.

  teadus+töö n.

  teadus+töötaja n.

  teadus+ulme n.

  teadus+uudis n.

  teadus+uuring n.

  teaduse+himu n.

  teaduse+ilm n.

  teaduse+inimene n.

  teaduse+janu n.

  teaduse+jünger n.

  teaduse+maailm n.

  teaduse+mees n.

  teaduse+tempel n.

  teaduse+vastane, teadus+vastane o. \töö\

  teaduse+huvi=line n.

  teadva=lt m. teadlikult; asja(st) teades

  tead=vus n. virgeseisund; psühh. ajus tekkiv ja raskesti määratletav tõlgendus välisest maailmast; vnm. teadmine; mõistus

  teadvus=lik o. teadvusega seotud

  teadvuse=tu o. teadvuse kaotanud, meelemärkusetu

  teadvusetu=lt m.

  teadvuset=us n.

  teadvus=ta/ma t. teadvusesse tooma

  teadvustama=tu o.

  teadvustamat=us n.

  teadvusta=mine n.

  teadvus=tu/ma t. teadvusesse jõudma

  teadvustu=mine n.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  enese+teadvus n. teadmised iseenda kohta, arusaamine enese hingelisest, vaimsest ja füüsilisest olemasolust

  inim+teadvus n.

  pool+teadvus n.

  rolli+teadvus n.

  teadvus+häire n.

  teadvus+väline o.

  tea-v=e n. info

  teabe=kas o. teaberikas

  teabe=line o. teabesse puutuv

  teav=ik n. infot kandev objekt (trükis, foto, mikrofilm)

  e-teavik n. andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

  teavi=ta/ma t. informeerima, teavet andma

  teavita=ja n.

  teavita=mine n.

  inseneri+teave n. insenerikonsultatsioon

  lisa+teave n.

  majandus+teave n.

  massi+teave n.

  massiteabe+vahend n.

  oskus+teave n.

  taust+teave n.

  turundus+teave n.

  teabe+agentuur n.

  teabe+allikas n.

  teabe+edastus n.

  teabe+hange n.

  teabe+kanal n.

  teabe+levi n.

  teabe+minutid n.

  teabe+nõue n.

  teabe+päev n.

  teabe+rikas o.

  teabe+talitus n.

  teabe+teenistus n.

  teabe+tund n.

  teabe+vara-varan.

  teabe+vahet=us n. ⇐ teavet vaheta/ma

  teatava=sti m. teadupoolest, nagu teada


 • LIITSÕNAD

  oma+teada m. enda arvates

  üld+teada m. üldiselt teada • tead-ma+himu n. teadmishimu

  tead-ma+janu n. teadmisjanu

  tead-ma+mees n. mees, kes teab, rahvatark

  tead-ma+naine n. naine, kes teab, rahvatark

  tead-u+poolest m.

  tead-u+pärast m.


 • ÜHENDID

  ise tead/ma t.

  ise+tead=lik o. \inimene\ uhke; väärikas

  iseteadlikk=us n.

  ise+teadliku=lt m.

  ise+teadev o. uhke, väärikas; tähtsust täis

  iseteadva=lt m. \käituma\

  iseteadv=us n.

  kõike tead/ma t.

  kõik+tead=ja, kõige+tead=ja n. kõike teadev inimene

  kõike+teadev o.

  palju tead/ma t.

  palju+teadev o. tark

  palju+tead=ja n. • teada and/ma t.

  teada+and=ja n.

  teada+and=mine n.

  teada+ann=e-anden.

  teada ole/ma t.

  teada+oleva=lt m.

  teada saa/ma t.

  teada+saa=ja n.

  teada+saa=mine n.

 • vaim n. kõik psüühiline inimeses vastandatuna kehale; sisemaailm, sisemine olemus; vaimulaad; mingit kollektiivi, ajajärku jne. iseloomustav mõtteviis, sellele iseloomulikud tõekspidamised; inimene, isik, hing; (kehatu) üleloomulik olend mitmesugustes usundilistes kujutelmades; aj. teoline, ka naine v. poiss mõisatööl; kirikl. (jumala enese v. tema loova, eluandva väe kohta)

 • TULETISED

  vaim=ne o. \tervis, looming\ vaimuga seotud

  vaimse=lt m. \tugev; nõrk; ergas; väsinud\

  vaims=us n.

  vaimu=kas o. teravmeelne, arukas

  vaimuka=lt m. \esitatud\

  vaimuk=us n.

  vaimukus+pärl n.

  vaimu=lik1 n. usutalituste sooritamiseks ja usuelu juhtimiseks ametisse pühitsetud isik

  vaimulik=kond n.

  abi+vaimulik n.

  alam+vaimulik n.

  sõjaväe+vaimulik n.

  vaimu=lik2 o. \laul\ usuline, kiriklik

  vaimu=sta/ma t. võluma

  vaimust=u/ma t.

  vaimustu=mine n.

  vaimustunu=lt m. \jutustama\

  vaimust=us n.

  noorus+vaimustus n.

  roki+vaimustus n.

  spordi+vaimustus n.

  vasika+vaimustus n. piltl. tormiline naiivne vaimustus

  vaimustus+hoog n.

  vaimustus+hüüe n.

  vaimustus+kisa n.

  vaimustus+palang n.

  vaimustus+puhang n.

  vaimustus+torm n.

  vaimustust avalda/ma t.

  vaimustus+avald=us n.

  vaimu=tse/ma t. pingutatult vaimukas olema

  vaimutse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  elu+vaim n.

  hull+vaim n. (kirumissõna)

  inim+vaim n.

  kaitse+vaim n.

  kamba+vaim n.

  kasti+vaim n. piltl. kildkonnavaim

  kildkonna+vaim n.

  kiusu+vaim

  kliki+vaim n.

  koha+vaim n.

  koostöö+vaim n.

  kuri+vaim n. kurat, saatan; paha vaim

  maa+vaim n. müt. maahaldjas

  maja+vaim n.

  meeskonna+vaim n.

  metsa+vaim n.

  mäe+vaim n.

  mässu+vaim n.

  opositsiooni+vaim n.

  pime+vaim n. (kerge kirumissõna)

  protesti+vaim n.

  soo+vaim n.

  suur+vaim n. geenius

  sõge+vaim n. (kerge kirumissõna)

  teo+vaim n. aj. teotüdruk (mõisaajal)

  trotsi+vaim n.

  tsunfti+vaim n.

  vete+vaim, vee+vaim n. folkl.

  võitlus+vaim n.

  õhu+vaim n. folkl. õhuvalla kaitsevaim

  äri+vaim n. • vaimu+aare n.

  vaimu+anne-anden.

  vaimu+aristokraat n.

  vaimu+aristokraatia n.

  vaimu+eliit n.

  vaimu+elu n.

  vaimu+ergas o.

  vaimuerks=us n.

  vaimu+erk o. vaimuergas

  vaimuerk=us n.

  vaimu+haige n.

  vaimu+haigla n.

  vaimu+haigus n.

  vaimu+hiid n. vaimuhiiglane

  vaimu+hiiglane n.

  vaimu+häire n.

  vaimu+hämarus n.

  vaimu+ilm n. vaimumaailm

  vaimu+inimene n. vaimse tööga tegelev, ka üldse vaimsete huvidega inimene

  vaimu+jõud n.

  vaimu+kangelane n. oma vaimuloomingu poolest eriti väljapaistev isik, suurvaim

  vaimu+kultuur n.

  vaimu+kuulsus n.

  vaimu+laad-laadin.

  vaimu+laps n. vaimusünnitus

  vaimu+looming n.

  vaimu+maailm n.

  vaimuilm n. vaimumaailm

  vaimu+nõrkus n.

  vaimu+nõtrus n.

  vaimu+pime o. harimatu, kultuuritu

  vaimupime=dus n.

  vaimu+puue n.

  vaimu+põld n. piltl.

  vaimu+päev n. aj. (teopäev mõisas)

  vaimu+relv n.

  vaimu+rikas o.

  vaimurikk=us n.

  vaimu+rüütel n.

  vaimu+sangar n. vaimukangelane

  vaimu+selgus n.

  vaimu+silm-silman. piltl. (kujutluse, ettekujutuse kohta)

  vaimu+sugulane n.

  vaimusugul=us n.

  vaimu+suurus n.

  vaimu+sähvatus n.

  vaimu+sünnitis n. teos, vaimutöö tulemus

  vaimu+sünnitus n. vaimusünnitis

  vaimu+teadus n. vnm. humanitaarteadus

  vaimu+tegelane n. vaimuinimene

  vaimu+tegevus n.

  vaimu+teravus n.

  vaimu+toit n. piltl. kunst, kirjandus jms.

  vaimu+tugevus n.

  vaimu+töö n. vaimne töö

  vaimu+vaene o. vaimult, vaimsuselt vaene v. kehvapoolne

  vaimuvaes=us n.

  vaimu+valgus n. piltl. haridus, kultuur; vaimutoit

  vaimu+vara-varan.

  vaimuvara=mu n. vaimuvara hoiukoht

  vaimu+virgus n.

  vaimu+välgatus n.

  vaimu+ärgas o.

  vaimuärks=us n.


 • ÜHENDID

  tões ja vaimus m. \kummardama, teenima\

  vaimu hari/ma t. silmaringi laiendama, teadmisi omandama

  vaimu+hari=mine n.

  vaimu terita/ma t. mõistust arendama

  vaimu+terit=us n.

  vaimust vaene o. vähese mõistusega, mitte täie aruga

 • võt/ma t.

 • TULETISED

  võta=ta/ma t. (koera) ässitama, võta-võta ütlema

  võt=ja n.

  võt=mine n.

  sund+võtmine n. sunniviisiline võtmine, rekvireerimine

  võt=e n. (võtmine); moodus, meetod; foto v. helisalvestus; filmimine

  võtte=stik n. võtete kogum

  aeg+võte n. fot.

  alt+võte n. sp.

  džuudo+võte, judo+võte n. sp.

  elustamis+võtted n. med.

  enesekaitse+võte n.

  esmaabi+võte n. med.

  filmi+võte n.

  grupi+võte n.

  hetk+võte n. fot.

  hooldamis+võtted, hooldus+võtted n.

  hämamis+võte n.

  hüpnoosi+võte n.

  imetamis+võte n.

  jahi+võtted n.

  juhtimis+võtted n.

  julgestus+võte n.

  judo+võte n. sp. džuudovõte

  jõu+võte n.

  kaitse+võtted n.

  kasvatus+võte n.

  kaunistus+võtted n.

  kompositsiooni+võte n.

  kujundus+võte n.

  kujutamis+võtted n.

  kunsti+võte n.

  lahendamis+võte, lähendus+võte n.

  loodus+võtted n.

  lähi+võte n. fot. lähipildistus v. -filmimine; selliselt tehtud foto

  maadlus+võte n.

  massaaži+võte n. masseerimisvõte

  masseerimis+võte n.

  mnemo+võte n. mäluvõte

  moment+võte n.

  nupu+võte n. (maadluses)

  paviljoni+võte n.

  piinamis+võtted n.

  portree+võte n.

  proovi+võte n.

  propaganda+võte n.

  põhi+võtted n.

  püügi+võtted n.

  randme+võte n. (rahvatantsus)

  ravi+võte, ravimis+võte n.

  reklaami+võtted n.

  sise+võte n. ruumis pildistamine v. filmimine; ruumis võetud foto v. filmikaader

  sisse+võte n. kahandamiseks või kumeruse kujundamiseks õmmeldud sisevolt riietusesemel

  külje+sissevõte n.

  küünarnuki+sissevõte n.

  puusa+sissevõte n.

  rinna+sissevõte n.

  selja+sissevõte n.

  stiili+võte n. kirj. (võrdlus, epiteet, hüperbool jt.)

  sulg+võte n. (tantsuvõte)

  suli+võte n. sulitükk

  surmamis+võte n. sp. (jalgpallimängus palli peatamiseks)

  suurplaani+võte n. fot.

  süld+võte n. (rahvatantsus kõrvalesirutatud kätega)

  taktika+võte n.

  tantsu+võte n.

  trikk+võte n.

  tõrje+võte n.

  tõuaretus+võte n. põllum.

  töö+võte n.

  vale+võte n.

  valsi+võte n.

  valu+võte n.

  vastu+võte n. sp. (maadluses)

  vormi+võtted n.

  võitlus+võtted n.

  välis+võte n. väljas pildistamine v. filmimine; väljas võetud foto v. filmikaader

  õpi+võte, õppimis+võte n.

  öö+võte n. (hämaras v. pimedas)

  võtete+rohke o.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  võtte+grupp n.

  võtte+paik n.

  võtte+paviljon n.

  võtte+plats-platsin.

  võtte+punkt n.

  võtte+valmis o.


 • LIITSÕNAD

  sund+võt/ma t. vara sundkorras riigile võtma


 • ÜHENDID

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n.

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=ja n.

  alla+võt=mine n.

  altkäemaksu võt/ma t.

  altkäemaksu+võtt n.

  altkäemaksu+võt=ja n.

  altkäemaksu+võt=mine n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või rohkem tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  hiid+ettevõte n.

  inkubaatori+ettevõte n.

  iseteenindus+ettevõte n.

  jaekaubandus+ettevõte n.

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarkvara+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n.

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte, veondus+ettevõte n.

  võrkturundus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. väike ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  ehitus+ettevõtja n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  pisi+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl. asutus, mis aitab väikeettevõtetel tegevust alustada, pakkudes neile tööruume ja tugiteenuseid

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+minister n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  hoiule võt/ma t.

  hoiule+võtt n. hoiulevõtmine

  hoiule+võt=ja n.

  hoiule+võt=mine n.

  hoogu võt/ma t. (hüppeks); end sisemiselt millekski koguma, end millekski ette valmistama

  hoo+võt=ja n.

  hoo+võt=mine n.

  hoo+võtt n. (hüppeks, viskeks vms.); enese sisemine kogumine, ettevalmistus millekski

  hoovõtu+nõlvak n. sp.

  hoovõtu+rada n. sp.

  hoovõtu+samm n. sp.

  istet võt/ma t. istuma

  jutule võt/ma t.

  jutule+võtt n.

  jutule+võt=mine n.

  juurde võt/ma t. olemasolevale midagi lisaks võtma; tüsenema

  juurde+võtt n.

  juurdevõtu+samm n. sp.

  juurde+võt=ja n.

  juurde+võt=mine n.

  kaasa võt/ma t.

  kaasa+võtt n.

  kaasa+võt=ja n.

  kaasa+võt=mine n.

  kartuleid võt/ma t. kartulisaaki põllult koristama

  kartuli+võtt n.

  kartulivõtu+kombain n.

  kartulivõtu+masin n.

  kartuli+võt=ja n. (inimene); (põllutööriist)

  kartuli+võt=mine n.

  kartulivõtmis+kombain n.

  kartulivõtmis+masin n.

  karva võt/ma t. tapetud seal karvu kõrvaldama

  karva+võtt n.

  karva+võt=ja n. (lihatööstuses)

  karva+võt=mine n.

  kasutusele võt/ma t.

  kasutusele+võtt n.

  kasutusele+võt=ja n.

  kasutusele+võt=mine n.

  kiirlaenu võt/ma t.

  kiirlaenu+võt=ja n.

  kindlustust võtma t.

  kindlustus+võt=ja, kindlustuse+võt=ja n.

  kinni võt/ma t.

  kinni+võt=ja n.

  kinni+võt=mine n.

  kokku võt/ma t.

  kokku+võt=e n.

  aasta+kokkuvõte n.

  lõpp+kokkuvõte n.

  lühi+kokkuvõte n.

  päeva+kokkuvõte n.

  sisu+kokkuvõte n.

  süüdistus+kokkuvõte n.

  töö+kokkuvõte n.

  üld+kokkuvõte n.

  kokku+võt=lik o. \kirjeldus\ kokkuvõttev

  kokkuvõtliku=lt m.

  kokku+võt=mine n.

  kokku+võetu=lt m.

  kokku+võtva=lt m.

  käibele võt/ma t.

  käibele+võtt n.

  käibele+võt=ja n.

  käibele+võt=mine n.

  kärakat võt/ma t. kõnek. viina võtma

  käraka+võt=ja n.

  käraka+võt=mine n.

  käsile võt/ma t. end kokku võtma; mingit tegevust alustama; kedagi tublisti noomima

  \enda\ käsile+võt=ja n.

  \enda\ käsile+võt=mine n.

  kätte võt/ma t. (millegi tegemisega) peale hakkama; (enese suhtes:) kokku võtma

  kätte+võt=mine n.

  laastu võt/ma t. (treimisel)

  laastu+võt=mine n.

  laastu+võtt n.

  laenu võt/ma t.

  laenu+võt=ja n.

  laenu+võtt n.

  laenu+võt=mine n.

  lahti võt/ma t.

  lahti+võtt n.

  lahti+võt=ja n.

  lahti+võt=mine n.

  lahti+võetav o. \jalgratas\

  leili võt/ma t.

  leili+võt=ja n.

  leili+võt=mine n.

  leili+võtt n.

  letti võt/ma t. küsitlema, pinnima; seletust nõudma

  letti võt=mine n.

  liha võt/ma t. (pärast paastu)

  liha+võt=mine n. õigus pärast paastu jälle liha võtta

  liha+võtt=ed n. ülestõusmispühad; (Lõppes paastuaeg ja võis jälle liha süüa.)

  lihavõtte+jänes n.

  lihavõtte+muna n.

  lihavõtte+pitsa n.

  lihavõtte+püha n.

  liigkasu võt/ma t.

  liigkasu+võt=ja n.

  liigkasu+võt=mine n.

  liigkasu+võtt n.

  liisingut võt/ma t.

  liisingu+võt=ja n.

  liisingu+võt=mine n.

  liisku võt/ma t.

  liisu+võt=ja n.

  liisu+võt=mine n.

  loogu võt/ma t. kuiva heina kokku riisuma

  loo+võt=ja n.

  loo+võt=mine n.

  läbi võt/ma t. põhjalikult läbi arutama, õppima jne.; noomima

  läbi+võt=mine n.

  läbi+võe=tu n. mis on läbi võetud

  läbi+võetud o. \materjal\

  maad võt/ma t. levima, võimust võtma

  maad+võttev o. \pimedus\ leviv, laienev

  maha võt/ma t. eemaldama; (püstiasendist pikali); kõnek. maha arvama; kõnek. ametist vabastama; vähendama

  maha+võe=tu n.

  maha+võtt n.

  maha+võt=ja n.

  maha+võt=mine n.

  manti võt/ma t. piltl. (paremat) osa endale võtma

  mandi+võt=ja n.

  mandi+võt=mine n.

  matti võt/ma t. piltl. millegi pealt kasu lõikama

  mati+võt=ja n.

  mati+võt=mine n.

  meetmeid võt/ma n. abinõusid rakendama

  meetme+võtt n.

  mett võt/ma t.

  mee+võtt n.

  mee+võt=mine n.

  mõõtu võt/ma t. piltl. jõudu katsuma; eeskuju võtma

  mõõdu+võtt n.

  mõõdu+võt=ja n.

  mõõdu+võt=mine n.

  naist võt/ma t.

  naise+võt=ja n.

  naise+võt=mine n.

  naise+võtt n.

  naisevõtu+iga-ean.

  naisevõtuea=line o. \noormees\

  naisevõtu+valu n.

  nekruteid võt/ma t. aj. noori mehi Vene sõjaväkke võtma, kus teenistus kestis 25 aasat

  nekruti+võt=mine n. aj.

  omaks võt/ma t.

  omaks+võe=tu n.

  omaks+võtt n. omaksvõtmine

  omaks+võt=ja n.

  omaks+võt=mine n. (millegagi) nõustumine; (millegi) õigeks tunnistamine

  panti võt/ma t.

  pandi+võt=ja n. jur. (kelle nõude tagamiseks on pant antud)

  pandi+võt=mine n.

  pantvangi võtma m.

  pantvangi=sta/ma t. pantvangiks võtma

  pantvangista=ja n.

  pantvangista=mine n.

  peale võt/ma t. (bussile jne.); salvestama; külge võtma

  peale+võtt n.

  peale+võt=ja n.

  peale+võt=mine n.

  pistist võt/ma t. altkäemaksu võtma

  pistise+võt=ja n.

  päikest võt/ma t. päevitama

  päikese+võtt n.

  päikese+võt=ja n.

  päikese+võt=mine n.

  seisukohta võt/ma t.

  seisukoha+võtt n.

  seisukoha+võt=ja n.

  seisukoha+võt=mine n.

  sisse võt/ma t.

  sisse+võtt n.

  sissevõtu+volt n. (kleidil, seelikul)

  sisse+võt=ja n.

  sisse+võt=mine n.

  sõna võt/ma t. arvamust avaldama

  sõna+võtt n. (lühem) esinemine

  tervitus+sõnavõtt n.

  vastu+sõnavõtt n.

  sõnavõtu+rohke o. \koosolek\

  sõna+võt=ja n.

  sõna+võt=mine n.

  tagasi võt/ma t.

  tagasi+võtt n.

  tagasi+võt=ja n.

  tagasi+võtma=tu o.

  tagasi+võt=mine n.

  tarvitusele võtma t.

  tarvitusele+võt=ja n.

  tarvitusele+võtt n.

  tuld võt/ma t. süttima; piltl. end millestki kaasa kiskuda laskma; vaimustuma v. ägestuma

  tuld+võttev o. \materjal; iseloom\ kergesti süttiv; piltl. kergesti innustuv

  tööd võt/ma t.

  töö+võtt n. (töösuhte vorm)

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  pea+töövõtt n.

  pere+töövõtt n.

  töövõtu+leping n.

  töö+võt=ja n.

  all+töövõtja n.

  pea+töövõtja n.

  töö+võt=mine n.

  tööle võt/ma t.

  tööle+võtt n.

  tööle+võt=ja n.

  tööle+võt=mine n.

  vaevaks võt/ma t.

  vaevaks+võt=mine n.

  vangi võt/ma t.

  vangi+võe=tu n.

  vangi+võt=ja n.

  vangi+võt=mine n.

  vastu võt/ma t. (pakutavat); (millegi koosseisu); heaks kiitma; kellegi v. millegi saabumist pidulikult tähistama

  vastu+võtt n. vastuvõtmine; jutulevõtt; pidulik üritus; vastav ajavahemik

  \arsti\ kaug+vastuvõtt n. (kasutades telefoni, videokõnet või veebivestlust)

  uusaasta+vastuvõtt n.

  vastuvõtu+aeg n.

  vastuvõtu+antenn n. el.

  vastuvõtu+aparaat n. el.

  vastuvõtu+eksam n. sisseastumiseksam

  vastuvõtu+katse n.

  vastuvõtu+komisjon n.

  vastuvõtu+kviitung n.

  vastuvõtu+laud

  vastuvõtu+punkt n.

  vastuvõtu+ruum n.

  vastuvõtu+tingimused n.

  vastuvõtu+tund n.

  vastuvõtu+võime n.

  vastuvõtuvõime=line o.

  vastu+võt=ja n. (isik; (seade); ametinimetus)

  super:vastuvõtja n. el.

  amatöör+vastuvõtja n.

  detektor+vastuvõtja n.

  GPS-vastuvõtja n.

  lamp+vastuvõtja n.

  raadio+vastuvõtja n.

  transistor+vastuvõtja n.

  ülilühilaine+vastuvõtja n.

  vastu+võt=mine n.

  vastu+võt=lik o. (haiguste vms. suhtes); ärgas, tundlik

  vastuvõtlikk=us n.

  vastuvõtliku=lt m.

  vastu+võetav o. sobilik, kõlblik

  vastuvõetav=us n.

  vastuvõetud o. \eelnõu, õpilased\

  vastu+võtma=tu o. vastuvõetamatu; mitte vastuvõtlik

  vastu+võetama=tu o. sobimatu

  vastutusele võt/ma t.

  vastutusele+võtt n.

  vastutusele+võt=mine n.

  verd võt/ma t. kõnek.

  vere+võt=ja n. kõnek. vereanalüüsi tegija

  vere+võt=mine n. kõnek. vereanalüüsi tegemine

  vett võt/ma t.

  vee+võtt n.

  veevõtu+koht n.

  \tuletõrje\ veevõtu+kraan n.

  veevõtu+servituut n. jur. (piiratud kasutusõigus)

  vee+võt=ja n.

  vee+võt=mine n.

  viina võt/ma t. viina jooma

  viina+võt=ja n.

  viina+võt=mine n.

  voolu võt/ma t.

  voolu+võt=mine n.

  voolu+võtt n.

  voolu+võtt=ur n. el. vooluvõtuseade

  võlgu võt/ma t.

  võlgu+võt=ja n.

  võlgu+võt=mine n.

  välja võt/ma t. (millegi seest, hulgast v. seast)

  välja+võtt n. väljavõtmine; (statistikas)

  väljavõtt+vaatlus n.

  väljavõtu+kogum n.

  väljavõtu+meetod n. (statistikas)

  välja+võt=e n. (dokumendi) osaline ärakiri; väljakirjutis

  väljavõtte=line o. \loendus\ (statistikas:) pisteline

  konto+väljavõte n.

  õigeks võt/ma t. õigeks tunnistama

  õigeks+võtt n.

  õigeks+võt=mine n.

  õli võt/ma t. (kulutama)

  õli+võt=ja n. (autol)

  õli+võt=mine n.

  õli+võtt=ur n. tehn. õlivõtja

  õnge võt/ma t. kedagi tüssama; ära meelitma

  õnge+võt=mine n.

  õnneks võt/ma t. kedagi kavalusega sisse vedama; kedagi tapma

  õnneks+võt=mine n.

  ära võt/ma t. (rõhutab sooritatust); kõnek. naiseks võtma; eemaldama

  ära+võt=mine n.

  ära+võetav o. \kapuuts\ mida on võimalik ära võtta

  üle võt/ma t. oma valdusse võtma; midagi jäljendades omandama v. ära õppima

  üle+võtt n. ülevõtmine

  üle+võt=ja n.

  üle+võt=mine n.

  üles võt/ma t. (ülespoole, kõrgemale); pildistama, filmima; alustama; katkestatut jätkama

  üles+võtt n.

  üles+võt=e n. päevapilt, foto; filmivõte; vnm. helisalvestus; helisalvestis

  filmi+ülesvõte n.

  heli+ülesvõte n.

  moment+ülesvõte n. fot. hetkvõte

  momentvõte n. momentülesvõte

  rindkere+ülesvõte n.

  röntgeni+ülesvõte n.

  sise+ülesvõte n.

  välis+ülesvõte n.

  õhu+ülesvõte n.

  üles+võt=ja n. ka vnm. (päeva)piltnik, fotograaf

  üles+võt=mine n.

 • vägi1 n. jõud; suur hulk inimesi; füüsiline jaks; mõjujõud

 • TULETISED

  vägev o. \riik, mees, õlu, pidu\ suure (mõju)jõuga; kõnek. kange, äge; võimas

  \maailma\ vägevad n. võimumehed

  vägeva=lt m. vägevasti

  vägeva=sti m. \taguma; võitlema; pidutsema\ jõuliselt, kõvasti; uhkelt, suurejooneliselt

  vägev=us n.

  kõige+vägevam n. vnm. kõigevägevam Jumal

  väe=ti o. \laps\ nõrk, ilma väeta

  väeti=ke o.

  vägi=si m. sunniviisiliselt; vastutahtmist; paratamatult

  vägis=ta/ma t. inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astuma; vägivalda kasutama

  vägista=ja n.

  sari+vägistaja n.

  vägista=mine n.

  vägistamis+juhtum n.

  vägistamis+katse n.

  vägistamis+ohver n.

  pool+vägisi m.

  väe=ta/ma t. taimedele väge andma

  väeta=ja n.

  väeta=mine n.

  pealt+väetamine n.

  sügav+väeta/ma t.

  sügav+väetamine n.

  sügav+väetus n.

  vagu+väetamine n.

  väetamis+viis-viisin.

  väet=is n. väetusaine

  ammoonium+väetis n.

  bakter+väetis n.

  boor+väetis n.

  fosfor+väetis n.

  graanul+väetis n.

  haljas+väetis n.

  haljasväetis+kultuur n.

  haljasväetis+taim n.

  kaalium+väetis, kaali+väetis n.

  kompleks+väetis n.

  kompost+väetis n.

  kunst+väetis n.

  liht+väetis n.

  liit+väetis n.

  lubi+väetis n.

  lämmastik+väetis n.

  makro+väetis n. (makroelemente sisaldav)

  mangaan+väetis n.

  mikro+väetis n.

  mineraal+väetis n.

  mineraalväetise+ladu n.

  nitraat+väetis n.

  pealt+väetis n.

  põhi+väetis n.

  põllu+väetis n.

  sega+väetis n.

  sõmer+väetis n. graanulväetis

  sõnnik+väetis n.

  turvas+väetis n.

  täis+väetis n.

  vedel+väetis n.

  väetise+laotur n.

  väetise+annus, väetis+annus n.

  väetise+hoidla n.

  väetise+ladu n.

  väetise+lahus, väetis+lahus-lahusen.

  väetise+laotur n. põllum. (mineraal)väetise laotamise masin

  väetise+segu, väetis+segu n.

  väetise+tarve, väetis+tarve n.

  väetise+tehas n.

  väetise+külv n. ⇐ väetist külva/ma

  väetisekülvi+masin, väetiskülvi+masin n.

  väetisekülv=ik n. väetisekülvimasin

  väet=ur n. väetamisseade

  väetur+kultivaator n.

  väetur+külvik n.

  väet=us n. väetamine

  pealt+väetus n. pealtväetamine

  väetus+aine n.

  väetus+katse n.

  väetus+süsteem n.

  väetus+turvas n.

  pealt+väeta/ma t.

  üle väeta/ma t.

  üle+väeta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ekspeditsiooni+vägi n.

  humala+vägi n. piltl. õlleuim

  ime+vägi n.

  imeväel m. imeväe jõul

  kosmose+vägi n. kosmoses paiknevad sõjalised jõud

  nõia+vägi n.

  nõiaväel m.

  poiste+vägi n.

  põrgu+vägi n.

  reserv+vägi n. sõj.

  reservväe=lane n. sõj.

  sala+vägi n.

  sõja+vägi n.

  vägi2 n. sõjavägi

  abi+vägi n.

  dessant+vägi n.

  eel+vägi n.

  eri+väed n.

  ihukaitse+vägi n.

  ihukaitseväe=lane n.

  inseneri+vägi n. sõj.

  interventsiooni+väed n.

  invasiooni+väed n.

  jala+vägi n. algselt jala tegutsenud väeliik

  jalaväe=lane n. jalaväes teeniv sõjaväelane

  mere+jalavägi n.

  merejalaväe=lane n.

  moto+jalavägi n. (motoriseeritud)

  jalaväe+brigaad n.

  jalaväe+diviis n.

  jalaväe+kapten n.

  jalaväe+kindral n.

  jalaväe+kompanii n.

  jalaväe+kuulipilduja n.

  jalaväe+major n.

  jalaväe+miin n.

  jalaväe+pataljon n.

  üksik+jalaväepataljon n.

  jalaväe+relv n.

  jalaväe+rügement n.

  jalaväe+rünnak n.

  järel+vägi n. sõj.

  kaardi+vägi n. sõj.; piltl. läbiproovitud isikud mingil alal

  kaardiväe=lane n.

  ihukaitse+kaardivägi n. vnm.

  ihukaart n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  ihukaardivägi n. vnm. ihukaitsekaardivägi

  kaardiväe+major n.

  kaardiväe+miinipilduja n. (Punaarmees, katjuuša)

  kaardiväe+ohvitser n.

  kaardiväe+(väe)osa n. nõuk. kaardiväe aunimetusega väeosa

  kahur+vägi n.

  raske+kahurvägi n.

  kaitse+vägi n.

  kaitseväe=lane n. kaitseväkke kuuluv isik

  eru+kaitseväelane n.

  maa+kaitsevägi n.

  kaitseväe+kohustus n.

  kaitseväekohustus=lane n.

  kaitseväe+teenistus n.

  kasaka+vägi n.

  katte+vägi n. sõj.

  koloniaal+vägi n.

  laskur+vägi n.

  lennu+vägi n.

  lennuväe=lane n.

  lahingu+lennuvägi n.

  ründe+lennuvägi n.

  lennuväe+baas n.

  lennuväe+ohvitser n.

  lennuväe+üksus n.

  liitlas+väed n.

  maa+vägi n.

  maaväe=lane n. maaväkke kuuluv sõjaväelane

  mere+vägi n.

  mereväe=lane n. (kes teenib mereväes)

  mereväe+arsenal n.

  mereväe+kapten n.

  mereväe+vorm n.

  okupatsiooni+vägi n.

  piirivalve+vägi n.

  puna+vägi n. Punaarmee v. Nõukogude armee

  punaväe=lane n.

  rahva+vägi n.

  raketi+vägi n.

  raskesuurtüki+vägi n.

  ratsa+vägi n.

  ratsaväe=lane n.

  raske+ratsavägi n.

  ratsaväe+diviis n.

  ratsadiviis n. ratsaväediviis

  ratsaväe+hobune n.

  ratsaväe+korpus n.

  ratsaväe+lahing n.

  ratsaväe+ohvitser n.

  ratsaväe+osa n.

  ratsaväe+rügement n.

  ratsaväe+sadul n.

  ratsaväe+üksus n.

  regulaar+vägi n.

  reserv+vägi n. sõj.

  reservväe=lane n. (kes kuulub reservväkke)

  rüütli+vägi n.

  side+vägi n.

  sideväe=lane n.

  sidelane2 n. sideväelane

  soomus+vägi n.

  suurtüki+vägi n.

  suurtükiväe=lane n. suurtükiväes teeniv sõjaväelane

  ratsa+suurtükivägi n.

  suurtükiväe+divisjon n.

  suurtükiväe+ohvitser n.

  suurtükiväe+patarei n.

  suurtükiväe+polk n.

  suurtükiväe+rügement n.

  suurtükiväe+üksus n.

  suurtükiväe+ülem n.

  sõja+vägi n.

  sõjaväe=sta/ma t. (sõjaväetaoliselt korraldama)

  sõjaväe+kalmistu n. (kuhu maetakse sõjaväelased)

  sõjaväe+paraad n.

  sõjaväe+teenistus n.

  väeteenistus n. sõjaväeteenistus

  tagavara+vägi n.

  tagavaraväe+ohvitser n.

  tanki+vägi n.

  tankiväe=lane n. tankiväkke kuuluv sõjaväelane

  tegev+vägi n. sõj.

  tegevväe=lane n.

  vaenu+vägi n.

  valitsus+väed n.

  võõr+vägi n.

  värbe+vägi n. aj. värvatud palgavägi

  õhukaitse+vägi n.

  vägi+vald n.

  vägivald=ne o. \tegu\ vägivalda kasutama

  vägivalds=us n.

  vägivaldsus+risk n.

  vägivalla=tse/ma t. vägivalda kasutama

  pere+vägivald n.

  rassi+vägivald n.

  tänava+vägivald n.

  vägivalla+juhtum n.

  väe+grupeering n.

  väe+hulk n.

  väe+jooks n. väeteenistusest ärajooksmine

  väe+jooksik n. väeosast ära jooksnud isik

  väe+juhataja n.

  väe+juhatus n.

  väe+juht-juhin.

  väe+kargus n. vnm. sõjaväest ärapõgenemine

  väe+kontingent n.

  väe+koondis n.

  väe+leer n.

  väe+liik n.

  väe+osa n.

  dessant+väeosa n.

  eliit+väeosa n.

  eri+väeosa n.

  kasaka+väeosa n.

  küti+väeosa n.

  marsi+väeosa n.

  piirivalve+väeosa n.

  rahvus+väeosa n.

  raketi+väeosa n.

  regulaar+väeosa n.

  rinde+väeosa n.

  side+väeosa n.

  tagala+väeosa n.

  tanki+väeosa n.

  valik+väeosa n.

  õhukaitse+väeosa n.

  väe+pealik n.

  väe+rind n. vnm. rinne

  väe+rinne n.

  väe+salk-salgan.

  väe+teenistus n.

  väe+üksus n.

  väe+ülem n.

  väkke+kutse n.

  väe+teeni=ja n. ⇐ (sõja)väes teeni/ma vnm. see, kes teenib väes, tsaariaja Vene sõdur

  alam+väeteenija n.

  sõjaväe=lane n.

  eru+sõjaväelane n.

  kaadri+sõjaväelane n.

  sõjaväe=line o. sõjaväega seotud, sõjaväkke kuuluv v. puutuv

  sõjaväe=sta/ma t. sõjaväele allutama

  sõjaväesta=mine n.

  sõjaväestatud o. \päästeüksus\

  palga+sõjavägi n.

  sõjaväe+akadeemia n.

  sõjaväe+ametnik n.

  sõjaväe+arst n.

  sõjaväe+asula n.

  sõjaväe+atašee n.

  sõjaväe+baas n.

  sõjaväe+diktatuur n.

  sõjaväe+haigla n.

  sõjaväe+insener n.

  sõjaväe+juht-juhin.

  sõjaväe+kalmistu n.

  sõjaväe+kasarm n.

  sõjaväe+kirurg n.

  sõjaväe+kohuslane n.

  sõjaväe+kohustus n.

  sõjaväekohustus=lane n. isik, kelle kohta kehtib sõjaväekohustus

  sõjaväekohustus=lik o.

  sõjaväe+komisjon n.

  sõjaväe+kopter n.

  sõjaväe+laager n.

  sõjaväe+lendur n.

  sõjaväe+lennuväli n.

  sõjaväe+linnak n.

  sõjaväe+munder n.

  sõjaväe+määrustik n.

  sõjaväe+orkester n.

  sõjaväe+osa n.

  sõjaväe+patrull n.

  sõjaväe+politsei n.

  sõjaväe+prokuratuur n.

  sõjaväe+prokurör n.

  sõjaväe+püss n.

  sõjaväe+ringkond n.

  sõjaväe+teenistuja n. sõjaväelane

  sõjaväe+teenistus n.

  sõjaväe+tsensuur n.

  sõjaväe+vaimulik n.

  sõjaväe+valve n.

  sõjaväe+velsker n.

  sõjaväe+vorm n.

  sõjaväe+võimud n.

  sõjaväe+õppus n.

  sõjaväe+üksus n.

  sõra+vägi n. nalj. kariloomad

  töö+vägi n. töölised

  võlu+vägi n.

  õhukaitse+vägi n.

  õhukaitseväe=lane n. • vägi+hein n. bot.

  vägi+jook n. alkoholijook

  vägi+kaigas n. jämedam kepp, mida kaks vastast püüavad kumbki enese poole vedada

  vägikaigast veda/ma t. (jõukatsumise mõttes); piltl. kemplema

  vägikaika+veda=mine n. (rahvalik mäng); piltl. kemplemine

  kaikavedamine n. vägikaikavedamine

  vägikaika+ved=u n. vägikaikavedamine

  vägi+mees n.

  vägi=lane n. vägimees

  vägilas=lik o.

  hiid+vägilane n.

  vägilas+kasv n.

  vägilas+muistend n. folkl.

  vägimehe+uni n.

  vägi+pulk n. vägikaigas

  vägi+sõna n. vandesõna, sõimusõna

  vägi+tegu n.

  vägi+töö n.

  vägi+tükk n.

  vägi+vald n.

  vägivald=ne o.

  vägivaldse=lt m. \võtma\

  vägivalds=us n.

  vägivald=ur n. vägivallatseja, hrl. mees

  vägivalla=tu o.

  vägivallatu=lt m.

  vägivallat=us n.

  vägivalla=tse/ma t. vägivalda tarvitama

  vägivallatse=ja n.

  vägivallatse=mine n.

  lähisuhte+vägivald n.

  pere+vägivald n.

  seksuaal+vägivald n.

  suhte+vägivald n.

  tänava+vägivald n.

  vägivalla+akt n.

  vägivalla+aparaat n. riikliku vägivallaga tegelevad asutused süsteemina

  vägivalla+episood n.

  vägivalla+juhtum n.

  vägivalla+kuritegu n.

  vägivalla+laine n.

  vägivalla+tegu n.

  vägivalla+tsunami n. piltl.

  vägivalla+valitseja n. (vägivalda tarvitav)

  vägivalla+valitsus n.

  vägivalla+võim n.

  vägi+võim n. vääramatu jõud

  väe+kaupa m.

  väe+kunst n.

  väe+võimuga m. vägisi


 • ÜHENDITULETISED

  kõige+väe=line o. \Jumal\ kõige väega

  tasa+vägi=ne o. \võitlus\ väe, jõu poolest tasa olev, võrdne

  tasavägise=lt m. \kulgema\

  tasavägis=us n.

  üheksa+vägi=ne n. üheksa väega taim

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur