[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

dubleeri/ma1 t. kahekordistama, teisikeksemplari valmistama; teatr. teise näitlejaga vaheldumisi sama osa täitma; (filmis:) helifilmi teksti teise keelde üle kandma; mingit ülesannet paralleelselt täitma v. tegevust kordama; odavast metallist ehte- v. tarbeasju kulla- v. hõbedakorraga katma

 • TULETISED

  dubl=aaž n. dubleering, helifilmi teksti ülekanne teise keelde

  dubl=ant n. dubleerija, varumees

  keha+dublant n.

  dublee n. tagasipõrke löök piljardis ja koroonas; kullatud odavast metallist ese; kaksiklask (jahinduses)

  dubl=eeri/ma2 t. <dubl(ee)=eeri/ma> sp. (piljardi- ja koroonamängus:) dubleed lööma; pesapallis teist auku tabama

  dubleeri=ja n.

  dubleeri=mine n.

  dubleerimis+masin n.

  dubleeri=ng n. ühekordne dubleerimine; dubleerimise tulemus

  duub=el n. kõnek. dubleering

  duubel+kassettmakk n.

  duubel+makk n.


 • LIITSÕNAD

  dubl+bemoll n. muus. kaksikbemoll

  dubl+diees n. muus. kaksikdiees

  dubleer+masin n.

  duubel+ dubleeriv

  duubel+kassettmagnetofon n.

  duubel+kassettraadio n.

  duubel+koosseis n.

  duubel+meeskond n.

  duubel+naiskond n.

  duubel+plaat n.


 • MUU

  dublett n. teisend

  dublett+eksemplar n.

  dublett+negatiiv n. fot.

 • korall, korallid n. zool. mitmesugused kolooniatena paiknevad lubitoesega ainuõõssed õisloomad; ka nende skeletid

 • LIITSÕNAD

  kivi+korallid n. zool. õisloomad, kelle toestest moodustuvad korallrahud

  nahk+korallid n. zool. soojade merede madalvees esinev sarvja toesega korall

  orel+korallid n. (kelle vaarikpunane skelett koosneb pikkadest omavahel ristplaatidega liitunud torukestest)

  sarv+korallid n. soojade merede madalvees esinev sarvja toesega korall

  vääris+korallid n. troopiliste merede põhjas elavad õisloomad, kelle lubiskeletist tehakse ehte- ja iluasju • korall+ahven n. zool.

  korall+ehe-ehten.

  korall+juur n. bot. korallikujulise risoomiga rohttaim

  korall+kala n. zool. (elab korallrahudel)

  korall+liiv-liivan.

  korall-lubjakivi n. geol. (sisaldab korallide lubitoeseid)

  korall+polüüp n. zool. korall

  korall+punane o. kollakaspunane nagu korall

  korall+puu n. bot.

  korall+rahu n. geogr.

  korall+riff n. korallrahu

  korall+saar n.

  koralli+sard-sarran. zool. korallide hargnev lubitoes, kandev toestik

 • rippu/ma t.

 • TULETISED

  rip=ne/ma t. (lõdvalt v. korratult) rippuma

  ripne=mine n.

  ripe=nda/ma t. ripnema (ja edasi-tagasi liikuma)

  ripenda=mine n.

  ripu=ta/ma t. rippuma panema; rippuda laskma; midagi kuhugi puistama, raputama (näit. soola)

  riputa=ja n.

  riputa=mine n.

  riput=i n. tehn. riputusvahend

  riput=is1 n. (tuhksuhkur vm.))

  riput=us n. riputamine

  riputus+puu n. (ülesriputamiseks)

  riputus+seade-seadmen.

  riputus+vahend n.

  rip=e n. rippumine; sp. rippumine võimlemisriistal käte v. jalgadega kinni hoides; rippasend

  kinner+ripe n. sp.

  nurk+ripe n. sp.

  rõht+ripe n. sp.

  tiri+ripe n. sp.

  upp+ripe n. sp. (jalad keha suhtes teravnurkselt ette tõstetud)

  varvas+ripe n. sp.

  rip=ik n. postmargi küljes olev rebitav (tühi) riba v. väli; jätke

  uss+ripik n. anat. (umbsoolel)

  ussripiku+põletik n. med.

  ripa=ts n. rippuv ehe v. ilustus; piltl. kellegi käsutäitja, täielikult sõltuv isik, riik vm.; ehte rippuv osa; tilguti

  aju+ripats n. anat.

  kaela+ripats n.

  klaas+ripats n.

  kuld+ripats n.

  võtme+ripats n.

  rippuma=tu o. \poliitika\ vnm. sõltumatu, iseseisev

  rippumat=us n.

  ripu=t-is2 n. mingi rippuv ese v. detail

  ripa=kil m. \riided; töö\

  rippu m. \jääma, vajuma\

  rippus m. \olema\


 • LIITSÕNAD

  ripp+ader n.

  ripp+agregaat n.

  \Babüloni\ ripp+aiad n. üks vanaaja Seitsmest maailmaimest

  ripp+asend n. sp.

  ripp+isolaator n.

  ripp+kang n.

  ripp+kiik n.

  ripp+kinnitus n.

  ripp+koi n. rippvoodi endisaegsetel (sõja)laevadel

  ripp+konstruktsioon n.

  ripp+konveier n.

  ripp+koorik n. eh.

  ripp+kraana n.

  ripp+kõht n.

  ripp+köis n.

  ripp+külvik n.

  ripp+lagi n.

  ripp+lamang n. sp.

  ripp+lamp n.

  ripp+liustik n. geogr.

  ripp+lohisti n. põllum.

  ripp+lood-loodin. (loodimisvahens)

  ripp+lukk-lukun.

  ripp+lühter n.

  ripp+menüü n. inf.

  ripp+mootor n.

  ripp+org n. geogr.

  ripp+riist n.

  ripp+riiul n.

  ripp+sein n.

  ripp+seis n. sp.

  ripp+sild n.

  ripp+taim n.

  ripp+tee n.

  köis+ripptee n.

  rööbas+ripptee n.

  ripp+tool n.

  ripp+turvik n. eh.

  ripp+vagonett n.

  ripp+vagun n.

  ripp+valgusti n.

  ripp+värav n.

 • väärt1 o. (ostmisel, müümisel) mingit hinda omav, teat. rahasummat maksev, väärt2 k.

 • TULETISED

  väär=ik n. esipool, kvaliteetsem pool; hoone fassaad

  väärik+kude n. paremapoolekude

  väärik+tellis n. paremini töödeldud tellis

  vääri=kas o. \mees\ auväärne, lugupeetav

  väärika=lt m. \käituma\

  väärik=us n.

  enese+väärikus n.

  inim+väärikus n.

  eba:väärikas o. \kõnepruuk\

  ebaväärika=lt m. \käituma\

  ebaväärik=us n.

  vääri=line o. \tasu\ väärt olev, millegi väärtusele vastav

  väärilise=lt m. \tasutud\

  mehe+vääriline o. \palk\

  sinu+vääriline o. \kingitus\

  vääri=ng n. maj. rahasüsteem v. -ühik

  kaksik+vääring n. (kahele metallile rajatud)

  oma+vääring n. omavaluuta

  raha+vääring n.

  välis+vääring n.

  vääringu+reform n. rahareform

  väär-is~ eriti väärt

  vääris+ehe-ehten.

  vääris+ese n.

  vääris+gaas n.

  vääris+kala n. (eriti maitsev ja hinnaline)

  vääris+kivi n. harva ja väikestes kogustes leiduv mineraal v. kivim

  pool+vääriskivi n.

  vääriskivi+reljeef n.

  vääris+korall n. troopiliste merede põhjas elavad õisloomad, kelle lubiskeletist tehakse ehte- ja iluasju

  vääris+metall n. (keemiliselt väga vastupidav)

  väärismetalli+promill n.

  vääris+puit n.

  vääris+sort n.

  vääris+spoon n.

  vääris+tubakas n. hinnaline tubakas

  vääris+vineer n. (väärispuidust)

  vääri=tu o. ebaväärikas

  vääritu=lt m.

  väärit=us n.

  ~väär=ne o. vääriline, midagi väärima, väärt olev; kellelegi v. millelegi kohane

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  armastus+väärne o. lahke, viisakas; armastust vääriv, meeldiv

  armastusväärse=lt m.

  armastusväärs=us n.

  austamis+väärne o.

  austus+väärne o.

  au+väärne o. \juubilar\ auväärt

  elamis+väärne o.

  eri+väärne o.

  haletsus+väärne o.

  haletsusväärse=lt m.

  haletsusväärs=us n.

  huvi+väärne o. huvi väärt

  huviväärs=us n.

  häbi+väärne o.

  häbivääri=sta/ma t. häbiväärsena näitama v.ära märkima

  häbiväärista=mine n.

  ihaldus+väärne o.

  ime+väärne o.

  imestus+väärne o.

  imestusväärse=lt m.

  imetlus+väärne o.

  inim+väärne o.

  inimväärse=lt m. \elama\

  inimväärs=us n.

  inimese+väärne o. \elu\

  inimeseväärse=lt m. \elama\

  inimeseväärs=us n.

  jälestus+väärne o.

  kadestamis+väärne o. kadestusväärne

  kadestamisväärse=lt m. \rahulik\

  kadestus+väärne o.

  kadestusväärse=lt m.

  kahetsus+väärne o.

  karistus+väärne o. karistust vääriv

  kiidu+väärne o. kiitust vääriv

  laidu+väärne o.

  lugemis+väärne o.

  lugupidamis+väärne o.

  mainimis+väärne o.

  mehe+väärne o.

  mälestus+väärne o.

  märkimis+väärne o.

  naeru+väärne o.

  naeruväärse=lt m. \käituma\

  naeruväärs=us n.

  naeruvääri=sta/ma t. naeruväärseks tegema

  naeruväärista=ja n.

  naeruväärista=mine n.

  nimetamis+väärne o. nimetamist väärt

  nägemis+väärne o.

  põlastus+väärne o.

  põlgus+väärne o.

  rääkimis+väärne o.

  sama+väärne o.

  samaväärs=us n.

  soovimis+väärne o.

  soovitamis+väär=ne o. ⇐ soovitamist vääriv

  taunimis+väärne o. \komme\

  tunnustus+väärne o.

  tähelepanu+väärne o.

  tänu+väärne o. \abi; avastus; leid\ tänu vääriv; sobiv, hea; vajalik, kasu toov

  usaldus+väärne o.

  usaldusväärse=lt m.

  usaldusväärs=us n.

  vaatamis+väärne o.

  vaatamisväärs=us n.

  vihkamis+väärne o.

  võrd+väärne o.

  võrdväärse=lt m.

  võrdväärs=us n.

  ühe+väärne o. samaväärne, võrdväärne

  väärt=us n. väärt-olek, asja, nähtuse vm. tähendus inimese jaoks

  väärtus=lik o.

  väärtuslikk=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  täis+väärtuslik o.

  täisväärtuslikk=us n.

  mitte+täisväärtuslik o.

  vähe+väärtuslik o.

  väärtuse=tu o.

  väärtusetu=lt m. \vähe\

  väärtuset=us n.

  väärtus=ta/ma t. väärtust omistama, hindama

  väärtusta=ja n.

  väärtusta=mine n.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  üle+väärtusta/ma t.

  üleväärtusta=mine n.

  absoluut+väärtus n. ⇐ absoluut[ne] väärtus

  alg+väärtus n.

  arv+väärtus n.

  efektiiv+väärtus n. el.

  ekstreem+väärtus n.

  faktuur+väärtus n.

  kesk+väärtus n. mat.

  kogu+väärtus n.

  kultuuri+väärtus n.

  kunsti+väärtus n.

  kunstiväärtus=lik o.

  kütte+väärtus n.

  lisa+väärtus n.

  lisand+väärtus n. maj.

  lisandväärtus+maks-maksun.

  lähis+väärtus n. mat.

  maksimaal+väärtus n.

  minimaal+väärtus n.

  nimi+väärtus n. maj.

  nominaal+väärtus n. maj. nimiväärtus

  nominaal n. nominaalväärtus

  piir+väärtus n.

  põlemis+väärtus n.

  pöörd+väärtus n.

  püsi+väärtus n.

  reaal+väärtus n.

  stiili+väärtus n.

  säile+väärtus n. arhiiviväärtus (dokumendil)

  sööda+väärtus n.

  tarbimis+väärtus n.

  toite+väärtus n.

  turu+väärtus n.

  tõe+väärtus n.

  tärklis+väärtus n. põllum. sööda üldine toiteväärtus

  töö+väärtus+teooria n.

  vahetus+väärtus n.

  äärmus+väärtus n.

  väärtus+hinnang n.

  väärtus+orientatsioon n.

  väärtus+paradigma n.

  väärtus+paradoks n.

  väärtus+seadus-seadusen.

  väärtus+õpetus n.

  sama+väärtus+joon n. geogr.

  kõrge+väärtus=lik o. \keskkond\ kõrge väärtusega

  vääri/ma t. (midagi) väärt olema, ära teenima

  vääri=mine n.

  vääri=nda/ma t. väärtust suurendama

  väärinda=ja n.

  väärinda=mine n.

  väärind=us n.

  sööda+väärindus n.

  vääri=sta/ma t. väärtusliku(ma)ks tegema; aiand. pookima

  väärista=ja n.

  väärista=mine n.

  väärist=us n.

  kaheli+vääristus n. aiand.


 • LIITSÕNAD

  armastus+väärt o. armastusväärne

  au+väärt o. auväärne

  austamis+väärt o.

  elamis+väärt o.

  häbi+väärt o. häbiväärne

  imestus+väärt o.

  kadestamis+väärt o. kadestusväärt

  kadestus+väärt o. kadestusväärne

  kahetsus+väärt o.

  karistus+väärt o.

  karva+väärt(ki) m. natuke, õige vähe

  kiidu+väärt o.

  kulda+väärt o.

  kõne+väärt o.

  küüne+väärt m. \parem\ küünevõrra

  laidu+väärt o.

  lugemis+väärt o.

  lugupidamis+väärt o.

  mainimis+väärt o.

  märkimis+väärt o.

  naeru+väärt o.

  nimetamis+väärt o. nimetamise väärt

  nägemis+väärt o.

  põlastus+väärt o. põlastust väärt

  põlgus+väärt o.

  taunimis+väärt, taunimis+väärne o.

  tähelepanu+väärt o.

  täis+väärt o. \elu\

  tänu+väärt o. • väärt+asi n.

  väärt+film n.

  väärt+kiri-kirjan.

  väärt+kirjandus n.

  väärt+paber n. maj. (aktsia, obligatsioon, võlakiri)

  erastamis+väärtpaber n.

  hüvitus+väärtpaber n.

  teises+väärtpaber n.

  väärtpaberi+börs n.

  väärtpaberi+depositoorium n.

  väärtpaberi+diiler n.

  väärtpaberi+konto n.

  väärtpaberi+portfell n.

  väärtpaberi+turg n.

  väärt+panderoll n. (postisaadetise liik)

  väärt+saadetis n.

  väärt+teos n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur