[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

ees m., k., eest m., k., ette m., k.

 • TULETISED

  ees=mine o. ees v. eespool asetsev

  eesm=ik n. eesmine osa

  esi=k n. eesruum, eeskoda; anat. mingi elundi eesmine osa; vnm. ninamees, juht, eestvedaja

  kõri+esik n. anat.

  nina+esik n. anat.

  sauna+esik n.

  suu+esik n. anat.

  tupe+esik n. anat.

  esiku+mööbel n.

  esiku+peegel n.

  esi=ne n. murd. esik

  ~esi=ne n., o. millegi ees olev ala, piirkond v. ruum; millegi ees olev

  ahju+esine1 n.

  ahju+esine2 o. \põrand\

  aida+esine n.

  altari+esine n. (kirikus)

  hoone+esine1 n.

  hoone+esine2 o. \väljak\

  jaama+esine1 n.

  jaama+esine2 o. \haljasala\

  kiriku+esine n.

  kamina+esine1 n.

  kamina+esine2 o. \plekk\

  kolde+esine n.

  kapi+esine n.

  küüni+esine n.

  lauda+esine n.

  leti+esine n.

  läve+esine n.

  maja+esine n.

  nina+esine n. kõnek. toit

  otsa+esine n. otsmik

  rinna+esine n. rinna ülemine osa; seda kattev riideosa

  tribüüni+esine n. tribüüni ees olev ala

  ukse+esine n.

  vaksali+esine n. vaksali ees olev piirkond

  voodi+esine1 n. voodi ees olev põrandapind

  voodi+esine2 o. \vaip\

  värava+esine n.

  ett=ur n. sp. kõige nõrgem, malelaual ees reas seisev malend; piltl. tähtsusetu isik

  enam+ettur n.

  kaksik+ettur n.

  kuninga+ettur n.

  lipu+ettur n.

  vaba+ettur n.

  vähem+ettur n.

  etturi+kahing n.

  ede=sta/ma t. (kellestki, millestki) ette jõudma v. ees olema, paremaid tulemusi saavutama

  edesta=ja n.

  edesta=mine n.

  ee=nda/ma t. ettepoole paigutama, esile ulatuma panema

  eenda=mine n.

  ee=ndu/ma t. esile v. ette ulatuma

  eend n. etteulatuv osa

  ahtri+eend n.

  kalda+eend n.

  kalju+eend n.

  eendu=mine n.

  eend+ahter n.

  eend+kivi n.

  eend+rida n.

  eend+rõdu n.

  eend+sokkel n.

  esi=ne/ma t. ette tulema, leiduma; ette kandma

  esin=da/ma t. kellegi v. millegi eest v. volitusel esinema v. tegutsema

  esinda=ja n.

  ainu+esindaja n.

  eri+esindaja n.

  konsulaar+esindaja n.

  müügi+esindaja n.

  pressi+esindaja n. ajakirjandusele infot andev töötaja

  esindajate+koda n. pol.

  esinda=mine n.

  esindamis+kulud n.

  esind=us n. esindajad; pol. riiki esindav asutus teises riigis

  konsulaar+esindus n.

  kaubandus+esindus n.

  rahva+esindus n.

  välis+esindus n.

  õpilas+esindus n.

  esind-us~ esindamisega seotud, esindav

  esindus+demokraatia n.

  esindus+funktsioon n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  esindus+kauplus n.

  esindus+kogu-kogun.

  esindus+kohvik n.

  esindus+kulud n.

  esindus+meeskond n. sp.

  esindus+naiskond n.

  esindus+nägu n. piltl. esindusisik

  esindus+portree n.

  esindus+restoran n.

  esindus+rivistus n. esinduskoosseis

  \Eesti\ esindus+rong n.

  esindus+roog-roan.

  esindus+tasu n.

  esindus+vorm n. esindusülikond

  esindus+ülikond n.

  rahva+esinda=ja n. ⇐ rahvast esinda/ma

  esine=ja n.

  külalis+esineja n.

  pea+esineja n.

  tipp+esineja n.

  üksik+esineja n.

  esine=mine n.

  demonstratsioon+esinemine n.

  kontsert+esinemine n.

  külalis+esinemine n.

  soolo+esinemine n.

  tele+esinemine, televisiooni+esinemine n.

  võõrus+esinemine n. külalisesinemine

  ühis+esinemine n.

  esinemis+ind n.

  esinemis+julgus n.

  esinemis+järg-järjen.

  esinemis+järjekord-korran.

  esinemis+kindlus n.

  esinemis+kogemus n.

  esinemis+koht n.

  esinemis+kramp n.

  esinemis+maneer n.

  esinemis+oskus n.

  esinemis+palavik n.

  esinemis+sagedus n.

  esinemis+tihedus n.

  esinemis+vorm n.

  esine=mus n. hrl keelet. olukord, kuidas mingi nähtus esineb; esinemine

  esi=ta/ma t. \küsimusi, tantse, avaldust, kedagi (autasu saamiseks)\

  esit=le/ma t. \end; uut romaani\ kellelegi kedagi tutvustama; uut toodet v. teost pidulikult tutvustama

  esitle=ja n.

  esitle=mine n.

  esitl=us n.

  toote+esitlus n.

  esita=ja n.

  esitaja+akreditiiv n. (maksekäsund)

  esitaja+aktsia n.

  esitaja+veksel n. maj.

  esita=mine n.

  esitamis+küps o. esitamiseks küps

  esit=us n.

  esitus+laad-laadin.

  ülal+esita=tu n. see, mis on ülal, eespool esitatud

  ülal+esitatud o. \küsimus\ ülal, eespool esitatud

  taas+esita/ma t.

  taasesita=ja n.

  taasesita=mine n.

  taasesit=us n.

  ete=nda/ma t. esitama, ette kandma (sõna- v. muusikalavastust)

  etend=u/ma t.

  esi+etendu/ma t. esimest korda etenduma

  etendu=mine n.

  etenda=ja n.

  etenda=mine n.

  etend=us n. sõna- v. muusikalavastuse vms. esitamine vaatajaskonnale

  asendus+etendus n.

  ava+etendus n.

  balleti+etendus n.

  draama+etendus n.

  esi+etendus n. lavateose esimene avalik etendus

  estraadi+etendus n.

  gala+etendus n. pidulik etendus

  juubeli+etendus n.

  kabaree+etendus n.

  kino+etendus n. kinoseanss

  kontroll+etendus n. teatr. (enne esietendust)

  kontsert+etendus n.

  kordus+etendus n.

  külalis+etendus n.

  lahkumis+etendus n.

  laste+etendus n.

  moe+etendus n.

  mono+etendus n. ühe näitleja etendus

  ooperi+etendus n.

  opereti+etendus n.

  rahvatantsu+etendus n.

  revüü+etendus n.

  ringreisi+etendus n.

  taide+etendus n. tegevuskunst [vrd. ingl. perfomance]

  tantsu+etendus n.

  teatri+etendus n.

  tsirkuse+etendus n.

  vaba+etendus n.

  vaba+õhu+etendus n. (toimub vabas õhus)

  varietee+etendus n.

  võõrus+etendus n. külalisetendus

  õpilas+etendus n.

  ühe+mehe+etendus n. <(ühe+mehe)+etendus> ühe näitleja etendus, monoetendus

  üheetendus n. ühemeheetendus

  etendus+asutus n.

  etendus+hoone n.

  etendus+kunst n. (mida tehakse laval selle sõna kõige laiemas mõttes)

  esi+etenda/ma t. esimest korda etendama

  et=le/ma t. luulet v. proosat ette kandma

  etle=ja n.

  etle=mine n.

  etl=us n.

  etlus+konkurss n.

  etlus+kunst n.


 • LIITSÕNAD

  oma+ette m. endamisi; eraldi; omamoodi

  \muhk\ otsa+ees m. otsmikul

  see-+eest, selle+eest m. \ilus\ (nagu tasakaaluks, vastukaaluks millelegi varem mainitule) • ees+aed n.

  ees+aju n.

  ees+hammas n.

  ees+jalg n. zool. eesmine jalg

  ees+jäse n. zool.

  ees+kamber n.

  ees+kava n.

  kava n. eeskava

  sega+eeskava n.

  varietee+eeskava n.

  ees+kiri-kirjan. kohustuslik tegutsemisreeglistik

  ekspluatatsiooni+eeskiri-kirjan.

  heakorra+eeskiri-kirjan.

  jahi+eeskiri-kirjan.

  kaubandus+eeskiri-kirjan.

  kauplemis+eeskiri-kirjan.

  käitus+eeskiri-kirjan. (reguleerib seadmete v. muude tootmises kasutatavate objektide käikulaskmist ja kasutamist)

  lahendamis+eeskiri-kirjan.

  lahendus+eeskiri-kirjan.

  liiklus+eeskiri-kirjan.

  müügi+eeskiri-kirjan.

  raie+eeskiri-kirjan.

  sanitaar+eeskiri-kirjan.

  tehno+eeskiri-kirjan. tehniline eeskiri

  teisendus+eeskiri-kirjan.

  tolli+eeskiri-kirjan.

  tuleohutus+eeskiri-kirjan.

  tööohutus+eeskiri-kirjan.

  üld+eeskiri-kirjan.

  ees+koda n.

  ees+kuju n.

  eeskuju=lik o.

  eeskujulikk=us n.

  eeskujuliku=lt m.

  ees+käsi n. (kaardimängus)

  ees+käe+löök n. sp. (tennises, sulgpallis: mängija peopesa on võrgu poole pööratud)

  ees+kätt m. esmajoones, eelkõige

  ees+laulja n. folkl.

  ees+lava n.

  ees+leht n. bibl. trük. (tiitellehe eel)

  ees+liide n. keelet.

  ees+liin n.

  eesliini+mängija n. sp. ründemängija

  ees+linn n.

  eeslin=lane n. eeslinna elanik

  eeslinna=stu/ma t.

  eeslinnastu=mine n. eeslinnade ulatuslik kasv

  ees+magu n. (mäletsejatel)

  ees+mast n. mer.

  ees+märk n.

  eesmärgi=sta/ma n. eesmärki sead/ma

  eesmärgi=tu o. \liikumine\ ilma eesmärgita

  eesmärgitu=lt m. \liikuma\

  eesmärgit=us n.

  ainu+eesmärk n.

  kasutus+eesmärk n.

  lõpp+eesmärk n.

  pea+eesmärk n.

  põhi+eesmärk n.

  suhtlus+eesmärk n.

  eesmärgi+kindel o.

  eesmärgi+pärane o.

  eesmärgipärase=lt m.

  eesmärgipäras=us n.

  eesmärgi+teadlik o.

  eesmärgiteadlikk=us n.

  eesmärgiteadliku=lt m.

  ees+nahk n. anat.

  ees+nimi n.

  eesnime+pidi m.

  ees+nääre n. anat.

  eesnäärme+urge n. anat.

  ees+osa n.

  ees+ots n. esiots

  ees+otsas m.

  ees+pool m. (kaugemal) ees

  eespool=ne o.

  ees+puri n. mer.

  ees+purihammas n.

  ees+riie n.

  akna+eesriie n.

  külg+eesriie n.

  raud+eesriie n. teatr. (tulekindel vahesein); piltl. tõke

  samet+eesriie n.

  ukse+eesriie n.

  voodi+eesriie n.

  ees+rind n. (koeral)

  ees+rinnas m. eesotsas, esirinnas

  eesrind=lane n. nõuk. see, kes on eesrinnas, teistest parem

  töö+eesrindlane n.

  õpi+eesrindlane n.

  eesrind=lik o. edumeelne; nõuk. esirinda kuuluv, teisi ületav

  ees+ruum n.

  ees+sein n.

  ees+serv-servan.

  ees+sõna n. (raamatul)

  ees+taak-taagin. mer.

  ees+tiib n.

  ees+tuba n.

  ees+tööline n.

  ees+töötegija n.

  ees+uks n.

  ees+vall n. (kaevikul)

  ees+vokaal n.

  ees+vööde n.

  ees+õigus n.

  eesõigus=ta/ma t. eesõigusi andma

  eesõigusta=mine n.

  ostu+eesõigus n. jur.

  ees+õu n.

  ees+äär n.

  eest+kõneleja n. esindusisik

  eest+kätt m. \lööma\

  eest+palve n.

  eest+poolt m.

  eest+vaade n.

  eest+rääkija n. eestkõneleja, esindusisik

  eest+võitleja n.

  eest+vöö n. sp. (maadlusvõte)

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  esi+algu m.

  esialg=ne o.

  esialgse=lt m.

  esi+asukas n.

  esi+ema n.

  esi+hammas n.

  esi+isa n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  esi+jalg n. eesjalg; esimene jalg

  esi+jäse n. eesjäse

  esi+kaas n.

  \jalgratta\ esi+kahvel n.

  esi+kinnis n.

  esi+klaas n.

  esi+kolmik n.

  esi+komponent n.

  esi+külg n.

  esi+latern n.

  esi+ots n. eesmine ots

  esi+paneel n. (eesmine)

  esi+passe n. (rõival)

  esi+piit n. (uksel)

  esi+plaan n. eesmine ala; kõige silmapaistvam koht

  esi+pool-poolen. eesmine pool

  esi+ratas n. eesratas

  esi+rinnas m. juhtpositsioonil, eesotsas

  esirind=lane n. esirinnas olija, avangardist

  esi+telg n. eesmine telg

  esi+tuli n. eesmine tuli

  esi+tääv n. mer. eesmine tääv

  esi+vanem n.

  uluk+esivanem n.

  esivanemate+kultus n.

  esi+vedrustus n.

  esi+vedu n.

  ette+otsa m.

  \lülisamba\ ette+paine n. paine ette

  ette+poole m.

  ette+tähendus n. vnm. enne; ennustus


 • ÜHENDITULETISED

  ees+tegi=ja n. ⇐ ees tege/ma vnm. eestööline

  eest+laetav o. ⇐ eest laadi/ma \pesumasin, püss\

  ette+kaldu=mine n. ⇐ ette kaldu/ma

  \keha\ ette+kall=e n. ⇐ ette kaldu/ma


 • ÜHENDID

  ees istu/ma t.

  ees+istu=ja n. kollegiaalse organi istungi juhataja

  eesistuja+maa n. (Euroopa Liidus)

  ees+istu=mine n. kollegiaalse organi juhatajaks olemine

  ees mine/ma t.

  ees+mine=ja n. (kes läheb ees); juht

  ees sõit/ma t. (kellegi ees)

  ees+sõit=ja n.

  ees+sõit=mine n.

  eest kost/ma t. (kedagi) kaitsma, toetama

  eest+kost=e n. eestkostmine; jur. teovõimetute kodanike isiklike ja varaliste õiguste kaitse

  eestkoste+alune n. (isik)

  eest+kostetav n. isik, kelle eest kostetakse

  eest+kost=ja n. kaitsja, soosija

  eest+kost=mine n. kellegi huvide eest väljaastumine; kellegi eest otsustamine

  eest+kõneleja n. millegi (v. kellegi) esindaja, tutvustaja, propageerija; huvide kaitsja, eestkostja

  eest seis/ma t.

  eest+seis=ja n. kaitsja, soosija; juhataja, vanem

  kiriku+eestseisja n.

  eest+seis=us n. need, kes seisavad kellegi eest; vnm. (seltsi) juhatus

  eest veda/ma t. juhtima, korraldama

  eest+veda=ja n. ninamees

  eest+veda=mine n. juhtimine, korraldamine, algatus

  eest+ved=u n. eestvedamine

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette aima/ma t.

  ette+aima=mine n.

  ette+aimama=tu o.

  etteaimamatu=lt m.

  etteaimamat=us n.

  ette aja/ma t.

  ette+aja=ja n.

  ette+aja=mine n.

  ette and/ma t. ette tooma, ette viima; vastasele algedu, edumaad võimaldama; ette ära määrama

  ette+and=mine n.

  ette+ann=e-anden. etteandmine

  etteande+mehhanism n.

  etteande+pump n.

  etteande+toru n.

  ette arva/ma t. midagi varem aimama v. oletama

  ette+arva=mine n.

  ette+arvama=tu o.

  ettearvamatu=lt m.

  ettearvamat=us n.

  ette+arvatu=lt m.

  ette astu/ma t.

  ette+ast=e-asten. samm ette; ettekanne, (esinemis)number; teatr. stseen

  ette+astu=mine n.

  ette heit/ma t. (millegi) puudusi, vigu esile tooma

  ette+heid=e n.

  ette+heitev o. \pilk\

  ette+heit=ja n.

  ette+heit=lik o. \hääletoon\

  ette+heit=mine n.

  ette hoiata/ma t.

  ette+hoiata=mine n.

  ette+hoiat=us n.

  ette jõud/ma t.

  ette+jõud=mine n.

  ette+jõud=nu n.

  ette kalluta/ma t.

  \seljatoe\ ette+kalluta=mine n.

  \keha\ ette+kallut=us n.

  ette kand/ma t.

  ette+kand=ja n. esineja; naiskelner

  topless+ettekandja n.

  ette+kann=e-kanden.

  elektron+ettekanne-kanden.

  esi+ettekanne-kanden.

  kaas+ettekanne-kanden.

  konverentsi+ettekanne-kanden.

  lühi+ettekanne-kanden.

  plenaar+ettekanne-kanden.

  posteri+ettekanne-kanden. stendiettekanne

  põhi+ettekanne-kanden.

  sektsiooni+ettekanne-kanden.

  stendi+ettekanne-kanden.

  välk+ettekanne n.

  ettekande+koosolek n.

  ette kasvata/ma t.

  ette+kasvata=ja n.

  ette+kasvata=mine n.

  ette kavatse/ma t.

  ette+kavats=us n.

  ette+kavatsema=tu o. \tegu\

  ettekavatsematu=lt m. ette kavatsemata

  ettekavatsemat=us n.

  ette+kavatse=mine n.

  ette+kavatsetu=lt m.

  ette kirjuta/ma t. (eeskujuks); määrama; nõudmisi esitama

  ette+kirjuta=ja n.

  ette+kirjuta=mine n.

  ette+kirjut=us n. (kirjalik) korraldus, käsk; eeskiri

  ette kujuta/ma t.

  ette+kujuta=mine n.

  ette+kujut=us n.

  ette kuuluta/ma t. ennustama

  ette+kuuluta=ja n.

  ette+kuuluta=mine n.

  ette+kuulut=us n. ennustus

  ette kääna/ma t.

  ette+kään=e n. väljamõeldud näilik põhjus v. vabandus

  ette küsi/ma t.

  \raha\ ette+küsi=mine n.

  ette laul/ma t.

  ette+laul=ja n.

  ette+laul=mine n. (kuulamiseks, hindamiseks v. järele laulmiseks)

  ette luge/ma t.

  ette+luge=ja n.

  ette+luge=mine n.

  ettelugemis+päev n.

  ettelugemis+võistlus n.

  ette maks/ma t.

  ette+maks-maksun. ettemakstav summa

  ettemaksu+konto n.

  ette+maks=e n. maj. ettemaks

  ette+maks=ja n.

  ette+maks=mine n.

  ette mine/ma t.

  ette+mine=k n.

  ette mõtle/ma t.

  ette+mõtlema=tu o. \tegu\

  ette+mõtle=mine n.

  ette määra/ma t.

  ette+määra=ja n.

  ette+määra=mine n.

  ette+määratud o. \reeglid\

  ette+määratu=lt m.

  ette+määrat=us n. see, mis on ette määratud

  ette nihku/ma t.

  ette+nih=e n.

  ette+nihku=mine n.

  ette näge/ma t. aimama; (õigusaktis) sätestama; kavandama

  ette+näge=lik o. \otsus\

  ettenägelikk=us n.

  ettenägeliku=lt m. \toimima\

  ette+nägemata o. \kulud\

  ette+nägema=tu o. \takistus; inimene\

  ettenägematu=lt m. \suur ummik\

  ettenägemat=us n.

  ette+näge=mine n.

  ettenägemis+võime n.

  ette+nähtama=tu o. \äpardus\ (mida on võimatu ette näha)

  ette+näh=tu n. (mis on ette nähtud)

  ette pane/ma t. (ust, akent, hobust); soovitama

  ee=t/ma t. ette panema

  ette+pane=k n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abielu+ettepanek n.

  alistumis+ettepanek n.

  desarmeerimis+ettepanek n.

  kompromiss+ettepanek n.

  parandus+ettepanek n.

  rahu+ettepanek n.

  ratsionaliseerimis+ettepanek n.

  täiendus+ettepanek n.

  uuendus+ettepanek n.

  vaherahu+ettepanek n. pol.

  ette+pani=ja n.

  ette rutta/ma t.

  ette+rutta=ja n.

  ette+rutta=mine n.

  ette+ruttava=lt m. \ütlema\

  ette sattu/ma t.

  ette+sattu=ja n.

  ette+sattu=mine n.

  ette+sattu=nu n.

  ette sööt/ma t. tagamõttega midagi kellelegi välja pakkuma

  ette+sööt=ja n.

  ette+sööt=mine n.

  ette teata/ma t.

  ette+teata=ja n.

  ette+teata=mine n.

  etteteatamis+aeg n.

  ette telli/ma t.

  ette+telli=ja n.

  ette+telli=mine n.

  ette+telli=mus n.

  ette trügi/ma t.

  ette+trügi=ja n.

  ette+trügi=mine n.

  ette tege/ma t. eelnevalt valmis tegema; eeskujuks ette näitama

  ette+tege=mine n.

  ette+tegi=ja n.

  ette tõst/ma t.

  ette+tõst=ja n.

  ette+tõst=mine n.

  ette ulatu/ma t.

  ette+ulatu=mine n.

  ette+ulat=us n.

  ette+ulatuva=lt m. \mõtlema\

  ette vaata/ma t. tähelepanelik olema (eriti ohu suhtes)

  ette+vaatama=tu o.

  ettevaatamatu=lt m.

  ettevaatamat=us n.

  ette+vaat=lik o. tähelepanelik

  ettevaatlikk=us n.

  ettevaatliku=lt m.

  ette+vaat=us n.

  ettevaatus+abinõu n.

  ette valmista/ma t.

  ette+valmista=ja n.

  ette+valmistama=tu o. ettevalmistamata

  ettevalmistamatu=lt m.

  ette+valmist=us n.

  ettevalmistus+aeg n.

  ettevalmistus+järk n.

  ettevalmistus+klass n.

  ettevalmistus+kursus n.

  ettevalmistus+osakond n.

  ettevalmistus+periood n.

  ettevalmistus+tuli n. sõj.; ka piltl.

  ettevalmistus+töö n.

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või enam tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  idu+ette n.

  inkubaatori+ettevõte n. ettevõtlusinkubaatoriga liitunud ettevõte

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n. maj. ettevõte, mis kuulub teise, teda kontrolliva ettevõtte omanikule v. omanikkonnale

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte n.

  veondus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. vähese töötajate arvuga ja väikese käibega ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ettevõtte+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtetele)

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  suhtekorraldus+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+amet n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl.

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+risk n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  ette õmble/ma t.

  \nööbi\ ette+õmble=mine n.

  ette ütle/ma t.

  ette+ütle=ja n. (teatris)

  ette+ütle=mine n.

  ette+ütl=us n. (kirjalik töö koolis)

  kontroll+etteütlus n.

 • liin n. teat. punkte ühendav (kujutletav) sirge joon; tehn. millegi kestvalt kasutatav kindel kulgemistee; mer. taimsetest v. tehiskiududest hrl. kolmekeeline kuni 25 mm ümbermõõduga tugev nöör; põlvnemise, suguluse jada; (tegutsemisliin v. mõtte)suund

 • TULETISED

  liin=ur n. sõj. rivi joont ja suunda tähistav sõdur


 • LIITSÕNAD

  abonendi+liin n. el. elektri- v. sideliini osa viimasest jaotusseadmest tarbijani

  ankru+liin n.

  aretus+liin n. aiand. (sordiaretuses:) ühe isetolmleva taime järglased; põllum. (tõuaretuses:) ühe isassugulooma järglased

  automaat+liin n.

  bussi+liin n.

  otse+bussiliin n.

  välis+bussiliin n.

  digitaal+liin n. ⇐ digitaalne liin

  digiliin n. digitaalliin

  ees+liin n.

  eesliini+mängija n. sp. ründemängija

  ekspress+liin n. (bussidel)

  elektri+liin n.

  finiši+liin n. (purjetamises)

  haru+liin n.

  isa+liin n. põllum. (tõuloomade põlvnemises)

  juhtme+liin n.

  kaabel+liin n.

  kaitse+liin n. sõj. kaitsejoon; sp. kaitsemängijate rühmitus väljakul hrl. pallimängudes

  kaug+liin n.

  kaugliini+buss n.

  kaugbuss n. kaugliinibuss

  kindlustus+liin n. sõj.

  kommunikatsiooni+liin n.

  kuldi+liin n. (tõuaretuses)

  kõrgepinge+liin n.

  laeva+liin n.

  lennu+liin n.

  lennuposti+liin n.

  linna+liin n.

  linnaliini+buss n.

  logi+liin n. mer.

  lähi+liin n.

  lähiliini+buss n.

  lähibuss n. lähiliinibuss

  maa+liin n.

  maaliini+buss n.

  madalpinge+liin n. el.

  mees+liin n. meesisikute põlvkondlik jada

  metroo+liin n.

  mutant+liin n. biol.

  nais+liin n. sugulussidemete liin emade kaudu

  otse+liin n.

  otselennu+liin n.

  pakke+liin n.

  pea+liin n.

  plagu+liin n. mer. tugev nöör plagu kinnitamiseks, lipunöör

  pääste+liin n. mer.

  raadioside+liin n. el.

  rannasõidu+liin n.

  ring+liin n. ring- vm. suletud joone kujuga liin

  elektri+ringliin n.

  side+liin n.

  sori+liin n. mer.

  sõja+liin n.

  süžee+liin n.

  taga+liin n.

  tegevus+liin n.

  telefoni+liin n.

  toite+liin n. el.

  tootmis+liin n.

  trammi+liin n.

  trolli+liin n.

  tule+liin n. sõj. rinne, eesliin

  varu+liin n. el.

  vee+liin n.

  villimis+liin n.

  viske+liin n. mer.

  voolu+liin n.

  õhu+liin n.

  õhuliini+mast n.

  õnge+liin n.

  ühendus+liin n.

  ülekande+liin n. • liin+aretus n. põllum.

  liini+auto n.

  liini+buss n.

  liini+isolaator n.

  liini+laev n.

  liini+lennuk n.

  liini+lüliti n.

  liini+pinge n. el.

  liini+rong n.

  liini+servituut n. jur.

  liini+takso n.

  liini+trafo n.

  liini+tuled n.

  liini+tööline n.

  liini+vedu n. • nelja+juhtme+liin n. <(nelja+juhtme)+liin> (nelja juhtmega)

 • mängi/ma t. mingit tegevust (meelelahutuseks) harrastama; millegagi naljatama, mitte tõsiselt võttes suhtuma; (loomade käitumise kohta paarimisajal); lavateost etendama; helitööd muusikariista(de)l esitama; (heli ülekandva v. reprodutseeriva aparaadi kohta)

 • TULETISED

  mängi=ta/ma t. mängima panema, mängida laskma

  mängita=ja n.

  mängita=mine n.

  mängit=us n. mäng väikelapsega

  mängitus+laul n. folkl.

  mängi=tse/ma t. väheke, kergelt mängima

  mängitse=mine n.

  mäng=le/ma t. nagu mängides tegutsema

  mängle=ja n.

  mängle=mine n.

  mängl=us n. mänglemine

  mängle=misi m. kergelt mängeldes

  mängleva=lt m.

  mäng n. tegevus, mida harrastatakse meelelahutuseks, lõbustuseks

  mängu=line o. \tegevus\

  mängulise=lt m. \esitatud\

  mängulis=us n.

  mängu=lt m. mängides, mitte päriselt

  ajaviite+mäng n.

  alagrupi+mäng n.

  ansambli+mäng n.

  arvuti+mäng n.

  ava+mäng n. muus.; sp.

  kontsert+avamäng n.

  eel+mäng n. muus. helitöö sissejuhatav osa; eelnev sündmuste käik; mänglev kurameerimine

  eesli+mäng n. (kaardimäng)

  esikoha+mäng n.

  finaal+mäng n.

  hasart+mäng n.

  hasartmäng=ur n. hasartmängude harrastaja

  hasartmängu+probleem n.

  hasartmängu+sõltlane n.

  hoki+mäng n.

  hüppe+mäng n.

  ilme+mäng n. näoilme kiire muutumine, miimika

  iste+mäng n. (istudes)

  jooksu+mäng n. (mille põhiosaks on jooksmine)

  jõu+mäng n. (mis nõuab kehalist jõudu); jõuline mängustiil sportmängudes, eriti jäähokis

  järel+mäng n. muus. (helitöö lõpposa); järellugu

  kaardi+mäng n.

  kabe+mäng n.

  kaitse+mäng n. sp.

  kannatus+mäng n. teatr. keskaegne vaimulik näidend Kristuse kannatustest; selle ettekanne

  keha+mäng n. sp. keha kasutamine vastasmängija tõkestamiseks

  kella+mäng n. mitme erisuguse kõlaga (kiriku)kella helistamisel sündiv meloodia, kellade helin; muus. löökpill, mida mängitakse puust vasarakestega

  kesk+mäng n. sp. (hrl. male- v. kabepartiis:) keskmine, avangu ja lõppmängu vaheline mängujärk

  killu+mäng n. pusle

  kometi+mäng n.

  kordus+mäng n.

  kulli+mäng n.

  kurb+mäng n. tragöödia; piltl. kurb sündmus v. lugu

  kurni+mäng n.

  kuulde+mäng n. raadio kaudu kuulatav draamateos

  kvalifikatsiooni+mäng n. sp.

  lapse+mäng n. ka piltl. väga kerge töö

  laua+mäng n.

  laulu+mäng n. folkl. (laulu saatel); sõnalis-muusikaline lavateos

  liikumis+mäng n.

  loov+mäng n.

  loto+mäng n.

  lust+mäng n. vnm. komöödia, naljamäng

  luure+mäng n.

  lõpp+mäng n. mängu lõppjärk (nt. males)

  maastiku+mäng n.

  male+mäng n.

  metsise+mäng n.

  mõtlemis+mäng n.

  mõtuse+mäng n.

  mälu+mäng n.

  mälumäng=ur n. mälumängus osaleja

  nalja+mäng n. komöödia; midagi väga kerget, lihtsat; lapsemäng, naljaasi, käkitegu

  noa+mäng n.

  nuku+mäng n. nukkudega mängimine; folkl. teat. ringmäng koos püüdmisjooksuga; (kuulus jaanikombestikku)

  numbri+mäng n.

  nõela+mäng n. folkl.

  näite+mäng n. vnm. näidend; näitlemine

  olümpia+mängud n.

  para+olümpiamängud n. (puuetega inimestele)

  suve+olümpiamängud n. (toimuvad suvel)

  tali+olümpiamängud n. (toimuvad talvel)

  orkestri+mäng n. orkestris mängimine

  osavus+mäng

  paaris+mäng n.

  paarimis+mäng n. (lindudel)

  paaris+mäng n. sp. mängimisviis teatud sportmängudes (tennis, lauatennis, sulgpall)

  mees+paarismäng n.

  nais+paarismäng n.

  sega+paarismäng n.

  palli+mäng n.

  peite+mäng n. peitus

  piljardi+mäng n.

  pimesi+mäng n. (pimemales)

  pimesiku+mäng n.

  platsi+mäng n. (võrkpallis)

  positsiooni+mäng n. (males, kabes)

  pruudipärja+mäng n. (pulmamäng, kus pruudi pärg pannakse abiellumisendena mõne noore neiu pähe)

  pulma+mäng n. pulmakombestikku kuuluv mäng; loomade paaritusmäng

  püütia+mängud n. aj. muistsed Apolloni auks korraldatud ülekreekalised muusika- ja spordimängud [Püütia -- ennustav preestrinna Apolloni templis Delfis]

  raadio+mäng n.

  rahva+mäng n.

  ratsa+mäng n. sp. (tuntumad: mõõgaraiumine, rebasejaht, sultanivõitlus ja polo)

  revanš+mäng n. sp. (milles eelmise kaotaja saab võimaluse revanši üritada)

  ring+mäng n.

  ringmängu+laul n.

  ringmängu+tants n.

  rolli+mäng n. psühh. sotsiaalse rolliga kohanemise eelharjutus

  rõnga+mäng n.

  röövli+mäng n.

  ründe+mäng n. sp. (suunatud vastaspoole ründamisele)

  rüütli+mängud n. (rüütliturniir)

  saate+mäng n. muus. muusikaline saade, kaasmäng

  seltskonna+mäng n.

  simultaan+mäng n. sp. mänguviis, kus üheaegselt mängitakse mitme vastasega

  simultaan n. simultaanmäng

  kabe+simultaan n.

  male+simultaan n.

  sport+mäng n.

  suusa+mängud n. suured suusavõistlused

  suve+mängud n. suvised suuremad spordivõistlused

  sõja+mäng n.

  sõna+mäng n. kalambuur

  sõprus+mäng n.

  sõrmkübara+mäng n.

  söödu+mäng n. sp.

  tabamis+mäng n. sp. (harjutustüüp)

  talispordi+mängud n.

  talimängud n. talispordimängud

  tarbija+mäng n. (loteriitaoline kampaania)

  tedre+mäng n. (tedrekukkede vahel); piltl. (flirtimise kohta)

  treening+mäng n.

  trumbi+mäng n.

  tulistamis+mäng n.

  täringu+mäng n.

  vaate+mäng n. (kellelegi vaatamiseks); vnm. näidend; vaatepilt

  vaatemängu=line o. \esitlus\

  vaatemängulis=us n.

  vahe+mäng n. lavaline vahepala; muus. (kiriklikus orelimängus)

  valguse+mäng n. (vaheldumine)

  valik+mäng n.

  varju+mäng, varjude+mäng n. varjude kiire liikumine v. muutumine

  vastla+mäng n.

  vastu+mäng n. (millega vastasmängija vastab)

  vee+mäng n.

  veere+mäng n. keegel, keeglimäng

  veeremängu+nui n.

  veeremängu+rada n.

  vete+mäng n.

  video+mäng n.

  viske+mäng n.

  voodi+mäng n. seksuaalsuhe

  võimlemis+mäng n.

  võistlus+mäng n.

  võrkpalli+mäng n.

  väljalangemis+mäng n.

  väravpalli+mäng n.

  värvi+mäng, värvide+mäng n.

  õnne+mäng n. (võit oleneb juhusest); hasartmäng

  õnnemängi=ja n. õnnemängur

  õnnemäng=ur n. õnnemängude harrastaja

  äkke+mäng n. (rahvamäng, imiteerib äestamist)

  äratus+mäng n. muus.

  ätse+mäng n. (rahvalik laulumäng)

  ühis+mäng n.

  üksi+mäng n. ped.

  üksik+mäng n. sp. kahe mängija vastasmäng

  mees+üksikmäng n. sp.

  nais+üksikmäng n. sp.

  üliõpilas+mängud n.

  mängu+film n.

  tele+mängufilm n.

  mängu+juht-juhin.

  mängu+konsool n. (videomänguseade)

  mängu pane/ma t. \oskust, jõudu\ panustama; kokku võtma

  mängu+pane=k n.

  mängu+pane=mine n.

  mängi=ja n.

  edurivi+mängija n. sp. (kes kuulub edurivisse)

  CD-mängija n. laserplaadimängija

  DVD-mängija n.

  eesliini+mängija n. sp. ründemängija

  kaitse+mängija n. sp.

  kesk+mängija n. sp. (korvpallimängus)

  laserplaadi+mängija n.

  MP3-mängija n. inf.

  plaadi+mängija n. grammofon

  põhi+mängija n. sp. põhikoosseisu mängija

  ründe+mängija n. sp.

  tipp+mängija n.

  täht+mängija n.

  USB-mängija n.

  vahetus+mängija n. sp.

  vale+mängija n. (kaardimängus)

  varu+mängija n.

  vastas+mängija n.

  vinüülplaadi+mängija n.

  võõr+mängija n. sp.

  välis+mängija n. sp.

  ääre+mängija n. sp.

  üksik+mängija n. ⇐ üksikmängu mängija sp.

  mäng=ur n. (hasart)mängija


 • LIITSÕNAD

  mäng-u+aed n.

  mäng-u+aeg n.

  mäng-u+asi n.

  mänguasja+pood n.

  mänguasja+turg n.

  mäng-u+auto n.

  mäng-u+automaat n.

  mäng-u+hasart n.

  mäng-u+hobu n.

  mäng-u+hoog n.

  mäng-u+iga-ean.

  mäng-u+ind-innun.

  mäng-u+kaart n.

  mäng-u+kaaslane n.

  mäng-u+kann-kannin. ka piltl.

  mäng-u+karu n.

  mäng-u+kava n.

  mäng-u+kihk n.

  mäng-u+kindlus n.

  mäng-u+kirg n.

  mäng-u+klass n.

  mäng-u+klots n.

  mäng-u+koht n.

  mäng-u+koor-koorin. vnm. (puhkpilli)orkester

  mäng-u+koppel n.

  mäng-u+kord-korran. mängimise järjekord

  mäng-u+korras o.

  mäng-u+laad-laadin.

  mäng-u+lust n.

  mäng-u+maa n.

  mäng-u+maja

  mäng-u+maneer n.

  mäng-u+mees n.

  mäng-u+minut n.

  mäng-u+muru n.

  mäng-u+nupp n.

  mäng-u+nurk n.

  mäng-u+osavus n.

  mäng-u+oskus n.

  mäng-u+paik n.

  mäng-u+partner n.

  mäng-u+plats-platsin.

  mäng-u+põrgu n.

  mäng-u+püksid n.

  mäng-u+püss n.

  mäng-u+püstol n.

  mäng-u+rada n.

  mäng-u+ravi n.

  mäng-u+reegel n.

  mäng-u+relv n.

  mäng-u+riist n.

  mäng-u+ruum n.

  mäng-u+rõõm n.

  mäng-u+selts n.

  mäng-u+seltsiline n.

  mäng-u+seltskond n.

  mäng-u+taktika n.

  mäng-u+tase n.

  mäng-u+tehnika n.

  mäng-u+teooria n.

  mäng-u+toos n.

  mäng-u+tuba n.

  mäng-u+tuhin n.

  mäng-u+tuju n.

  mäng-u+vahend n.

  mäng-u+viis-viisin.

  mäng-u+voor-voorun.

  mäng-u+võlg n. (kasiinos, kaardimängus)

  mäng-u+väli n.

  mäng-u+väljak n.

  mäng-u+õhin n.

  mäng-u+õnn n.


 • ÜHENDITULETISED

  harfi+mäng n. ⇐ harfi mängi/ma

  harfi+mängi=ja n.

  hoki+mänghokit mängima

  hoki+mängi=ja n.

  jalgpalli+mäng n. ⇐ jalgpalli mängi/ma

  jalgpall n. jalgpallimäng

  jalgpalli+mängi=ja n.

  jääpalli+mäng n. ⇐ jääpalli mängima

  jääpalli+mängi=ja n.

  kaardi+mäng n. ⇐ kaarte mängi/ma

  kaardi+mängi=ja n.

  kabe+mäng n. ⇐ kabet mängi/ma

  kabe+mängi=ja n. ⇐ kabet mängi/ma

  kandle+mäng n. ⇐ kannelt mängi/ma

  kandle+mängi=ja n. ⇐ kannelt mängi/ma

  keegli+mäng n. ⇐ keeglit mängi/ma veeremäng; (kuulidega veeretades püütakse keegleid pikali tõugata)

  keegel n. keeglimäng

  keegli+mängi=ja n. ⇐ keeglit mängi/ma

  keelpilli+mäng n. ⇐ keelpilli mängi/ma

  keelpilli+mängi=ja n. ⇐ keelpilli mängi/ma

  keksu mängi/ma t.

  keksu+mäng n.

  keksu+mängi=ja n.

  keksu+mängi=mine n.

  kitarri+mäng n. ⇐ kitarri mängi/ma

  kitarri+mängi=ja n. ⇐ kitarri mängi/ma

  klahvpilli+mäng n. ⇐ klahvpilli mängi/ma

  klahvpilli+mängi=ja n. ⇐ klahvpilli mängi/ma

  klarneti+mäng n. ⇐ klarnetit mängi/ma

  klarneti+mängi=ja n. ⇐ klarnetit mängi/ma

  klaveri+mäng n. ⇐ klaverit mängi/ma

  klaverimängu+oskus n.

  klaveri+mängi=ja n. ⇐ klaverit mängi/ma

  kontrabassi+mäng n. ⇐ kontrabassi mängi/ma

  kontrabassi+mängi=ja n. ⇐ kontrabassi mängi/ma

  koos+mäng n. ⇐ koos mängi/ma mäng kellegagi koos

  koos+mängi=ja n. ⇐ koos mängi/ma

  koos+mängi=mine n. ⇐ koos mängi/ma

  ksülofoni+mängi=ja n. ⇐ ksülofoni mängi/ma

  käsipalli+mäng n. ⇐ käsipalli mängi/ma

  käsipalli+mängi=ja n. ⇐ käsipalli mängi/ma

  laptuu+mäng n. ⇐ laptuud mängi/ma

  laptuu+mängi=ja n. ⇐ laptuud mängi/ma

  lauatennise+mäng n. ⇐ lauatennist mängi/ma

  lauatennise+mängi=ja n. ⇐ lauatennist mängi/ma

  lauto+mäng n. ⇐ lautot mängi/ma

  lauto+mängi=ja n. ⇐ lautot mängi/ma

  lõõtspilli+mäng n. ⇐ lõõtspilli mängi/ma

  lõõtspilli+mängi=ja n. ⇐ lõõtspilli mängi/ma

  löökpilli+mäng n. ⇐ löökpilli mängi/ma

  löökpilli+mängi=ja n. ⇐ löökpilli mängi/ma

  lüüra+mäng n. ⇐ lüürat mängi/ma

  lüüra+mängi=ja n. ⇐ lüürat mängi/ma

  male+mäng n. ⇐ malet mängi/ma male; maletamine

  male+mängi=ja n. ⇐ malet mängi/ma

  mandoliini+mäng n. ⇐ mandoliini mängi/ma

  mandoliini+mängi=ja n. ⇐ mandoliini mängi/ma

  narri+mäng n. ⇐ narri mängi/ma

  narri+mängi=mine n. ⇐ narri mängi/ma

  nipsu+mäng n. ⇐ nipsu mängi/ma

  oboe+mäng n. ⇐ oboed mängi/ma

  oboe+mängi=ja n. ⇐ oboed mängi/ma

  oreli+mäng n. ⇐ orelit mängi/ma

  oreli+mängi=ja n. ⇐ orelit mängi/ma

  oreli+mängi=mine n. ⇐ orelit mängi/ma

  palli+mäng n. ⇐ palli mängi/ma

  palli+mängi=ja n. ⇐ palli mängi/ma

  pesapalli+mäng n. ⇐ pesapalli mängi/ma

  pesapalli+mängi=ja n. ⇐ pesapalli mängi/ma

  petangi+mäng n. ⇐ petanki mängi/ma

  petangi+mängi=ja n. ⇐ petanki mängi/ma

  piljardi+mäng n. ⇐ piljardit mängi/ma

  piljardi+mängi=ja n. ⇐ piljardit mängi/ma

  pilli+mäng n. ⇐ pilli mängi/ma

  pilli+mängi=ja n. ⇐ pilli mängi/ma

  pimesiku+mäng n. ⇐ pimesikku mängi/ma (silmade ees on side)

  pinksi mängi/ma t. kõnek. lauatennist mängima

  pinksi+mängi=ja n.

  pokkeri+mäng n. ⇐ pokkerit mängi/ma

  pokkeri+mängi=ja n. ⇐ pokkerit mängi/ma

  preferansi+mängi=ja n. ⇐ preferanssi mängi/ma

  puhkpilli+mäng n. ⇐ puhkpilli mängi/ma

  puhkpilli+mängi=ja n. ⇐ puhkpilli mängi/ma

  ragbi+mäng n. ⇐ ragbit mängi/ma

  ragbi+mängi=ja n. ⇐ ragbit mängi/ma

  saksofoni+mäng n. ⇐ saksofoni mängi/ma

  saksofoni+mängi=ja n. ⇐ saksofoni mängi/ma

  simbli+mängi=ja n. ⇐ simblit mängi/ma

  simli+mäng n. ⇐ simlit mängi/ma

  simli+mängi=ja n. ⇐ simlit mängi/ma

  soolo+mäng n. ⇐ soolot mängi/ma

  soolo+mängi=ja n. ⇐ soolot mängi/ma

  sulgpalli+mäng n. ⇐ sulgpalli mängi/ma

  sulgpalli+mängi=ja n. ⇐ sulgpalli mängi/ma

  tennise+mäng n. ⇐ tennist mängi/ma

  tennise+mängi=ja n. ⇐ tennist mängi/ma

  tenori+mängi=ja n. ⇐ tenorit mängi/ma (orkestris)

  torupilli+mäng n. ⇐ torupilli mängi/ma

  torupilli+mängi=ja n. ⇐ torupilli mängi/ma

  trombooni+mäng n. ⇐ trombooni mängi/ma

  trombooni+mängi=ja n. ⇐ trombooni mängi/ma

  trompeti+mäng n. ⇐ trompetit mängi/ma

  trompeti+mängi=ja n. ⇐ trompetit mängi/ma

  trummi+mäng n. ⇐ trummi mängi/ma

  trummi+mängi=ja n. ⇐ trummi mängi/ma

  tšello+mäng n. ⇐ tšellot mängi/ma

  tšello+mängi=ja n. ⇐ tšellot mängi/ma

  täringu+mäng n. ⇐ täringut mängi/ma

  täringu+mängi=ja n. ⇐ täringut mängi/ma

  veepalli+mäng n. ⇐ veepalli mängi/ma

  veepalli+mängi=ja n. ⇐ veepalli mängi/ma

  viiulit mängi/ma t.

  viiuli+mäng n.

  viiulimängu+õpingud n.

  viiuli+mängi=ja n.

  vioolat mängi/ma t.

  vioola+mäng n.

  vioola+mängi=ja n.

  vutti mängi/ma t. kõnek.

  vuti+mäng n. kõnek.

  vuti+mängi=ja n. kõnek.

  võrkpalli mängi/ma t.

  võrkpalli+mäng n.

  võrkpalli+mängi=ja n.

  väravpalli mängi/ma t.

  väravpalli+mäng n.

  väravpalli+mängi=ja n.


 • ÜHENDID

  akordioni mängi/ma t.

  akordioni+mäng n.

  akordioni+mängi=ja n.

  alti mängi/ma t.

  aldi+mängi=ja n.

  bajaani mängi/ma t.

  bajaani+mäng n.

  bajaani+mängi=ja n.

  balalaikat mängi/ma t.

  balalaika+mäng n.

  balalaika+mängi=ja n.

  bassi mängi/ma t.

  bassi+mäng n.

  bassi+mängi=ja n.

  bridži mängi/ma t.

  bridži+mängi=ja n.

  edasi mängi/ma t.

  edasi+mäng n.

  edasi+mängi=mine n.

  fagotti mängi/ma t.

  fagoti+mäng n.

  fagoti+mängi=ja n.

  flööti mängi/ma t.

  flöödi+mäng n.

  flöödi+mängi=ja n.

  golfi mängi/ma t.

  golfi+mäng n.

  golfi+mängi=ja n.

  kannelt mängi/ma t.

  kandle+mäng n.

  kandle+mängi=ja n.

  kaua mängi/ma t.

  kaua+mängiv heliplaat n.

  kauamängiv n. kauamängiv heliplaat

  keksu mängi/ma t.

  keksu+mäng n.

  keksu+mäng n.

  keksu+mängi=ja n.

  kokku mängi/ma t. (omavahel kooskõlastatult); (teiste petmiseks)

  kokku+mäng n.

  kokku+mängi=jad n.

  kokku+mängi=mine n.

  kometit mängi/ma t.

  kometi+mäng n.

  kometi+mängi=ja n.

  kornetit mängi/ma t.

  korneti+mäng n.

  korneti+mängi=ja n.

  koroonat mängi/ma t.

  koroona+mäng n.

  koroona+mängi=ja n.

  korvpalli mängi/ma t.

  korvpalli+mäng n.

  korvpalli+mängi=ja n.

  kulli mängi/ma t.

  kulli+mäng n.

  kull2 n. kullimäng

  jooksu+kull n. kullimäng, mängitakse joostes

  palli+kull n. (mäng)

  kulli+mängi=ja n.

  kurni mängi/ma t.

  kurni+mäng n.

  kurni+mängi=ja n.

  lolli mängi/ma t.

  lolli+mängi=mine n.

  läbi mängi/ma t. (otsast lõpuni; näidisena)

  läbi+mäng n. (enne esietendust)

  läbi+mängi=ja n.

  \kriisiolukorra\ läbi+mängi=mine n.

  maha mängi/ma t.

  \raha, varanduse\ maha+mängi=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur