[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

bi: kaksis-, kaksik-, kahe-, kahekordne

 • TULETISED

  bi:plaan n. kahekordsete tiibadega lennuk, plaan

  bi:polaarne o. \magnet; neuron; loom; häire\ füüs. kahepooluseline; anat. kahejätkeline; biol. nii põhja- kui ka lõunapoolkera parasvöötmes esinev; med. psüühikahäire, mille puhul vahelduvad kõrgenenud ja madaldunud meeleolu, poolus

  bipolaarne meeleoluhäire n. med.

  bi:seksuaalne o. kahe-, mõlemasooline; mõlemasooihar, seks

  biseksuaal n. ⇐ biseksuaalne inimene

  bi:mees n. ⇐ biseksuaalne mees kõnek.

  bi:naine n. ⇐ biseksuaalne naine kõnek.

  bi:spiraal n. tehn. kaksikspiraal, spiraal


 • LIITSÕNAD

  bi:labiaal n. mõlema huule abil moodustatav häälik

  bi:lateraal n. keelet. kakskülghäälik, lateraalne

  bi:lateraalne o. kahekülgne, lateraalne

  bi:manuaalne o. kahe käega tehtav, manuaalne

  bi:metall n. kaksikmetallmaterjal, metall

 • inimene n.

 • TULETISED

  inim=kond n. kõik inimesed kokku, inimsugu

  inim=sus n. inimväärikuse austamine, humaansus

  inimsus+vastane o. \kuritegu\

  inim=lik o. inimsõbralik; inimesele vääriline; inimesepärane

  inimlikk=us n.

  inimliku=lt m. \kohtlema; mõistetav\

  eba:inimlik o.

  ebainimlikk=us n.

  ebainimliku=lt m. \julm\

  puht+inimlik o. \uudishimu\

  üld+inimlik o. \mure\

  üle+inimlik o. \pingutus\ üle inimvõimete ulatuv

  inimes=lik, inimese=lik o. inimesele omane, inimesetaoline


 • LIITSÕNAD

  aate+inimene n.

  abielu+inimene n.

  ahv+inimene n. antr. inimese ahvitaoline eellane

  argi+inimene n. lihtne, tavaline inimene

  dress+inimene n. kõnek. (kes kohta ja aega valimata dresse kannab)

  erand+inimene n.

  ird+inimene n.

  jõude+inimene n. (tegevuseta, tööta, rakenduseta)

  kaas+inimene n.

  kassi+inimene n. kõnek. see, kes armastab kasse

  koera+inimene n. kõnek. see, kes armastab koeri

  kuiva+maa+inimene n. <(kuiva+maa)+inimene> kõnek. maismaainimene, kel pole kokkupuudet mere ja rannaga

  kultuur+inimene n. (kultuurne, kultuurist mõjustatud)

  kunsti+inimene n. elukutseliselt kunstiga tegeleja

  liht+inimene n. tavaline inimene

  linna+inimene n.

  loome+inimene n.

  lume+inimene n. oletatav inimeselaadne olend, kes elab kõrgmäestikus

  maa+inimene n.

  mandri+inimene n.

  masin+inimene n. robot; piltl. masinlikult tegutsev inimene

  massi+inimene n. filos. massiühiskonna tüüpiline liige

  mets+inimene n. algelisel tsivilisatsiooniastmel inimene, metslane

  mõistuse+inimene n.

  nüüdis+inimene n.

  oleviku+inimene n.

  oma+inimene n. pere liige; lähem sugulane; sama kollektiivi liige, sama töö v. harrastusega seotud isik; kohalik elanik (vastandatuna võõrale); omaks saanud inimene

  omainimese=lik o. \suhe\

  pool+inimene n. (mittetäisväärtuslik)

  prügikasti+inimene n.

  risti+inimene n. ristiusku inimene, kristlane

  ränd+inimene n.

  seltskonna+inimene n.

  teadus+inimene, teaduse+inimene n.

  teatri+inimene n. (teatrikunstiga tegelev)

  teo+inimene n.

  trendi+inimene n. (trendi järgiv)

  tunde+inimene n.

  täis+inimene n. täiskasvanu; täisväärtuslik inimene

  töö+inimene n.

  usu+inimene n.

  vaimu+inimene n. vaimse tööga tegelev, ka üldse vaimsete huvidega inimene

  vana+inimene n. vanem inimene

  vanainimes=lik, vanainimese=lik o. \aeglus\

  äri+inimene n.

  ühe+küla+inimene n. <(ühe+küla)+inimene> (samast külast pärit)

  üli+inimene n. (kehalise v. vaimse ülijõuga)

  üliinim=lik o. üliinimese sarnane, üliinimesele omane

  ürg+inimene n. • inim+ahv n.

  inim+aju n.

  inim+asula n.

  inim+asustus n.

  inim+elu n.

  inim+figuur n.

  inim+geenius n.

  inim+hing n.

  inim+hulk n.

  inim+häkkimine n. inimese häkkimine

  inim+iga-ean.

  inim+kaotus n.

  inim+kari-karjan.

  inim+kaubandus n.

  inim+kauge o.

  inim+keel n.

  inim+keha n.

  inim+kilp n. sõj. ründaja heidutuseks sihtmärgi ette seatud inimene v. inimesed

  inim+kobar n.

  inim+kogu-kogun.

  inim+koletis n.

  inim+kontakt n. (inimeste vahel)

  inim+kooslus n.

  inim+kultuur n.

  inim+kõrgune, inimese+kõrgune o. \makett\ inimese kõrgune

  inim+käsi n.

  inim+laip n.

  inim+laps, inimese+laps n. laps; inimene

  inim+levi n. inimeste kaudu levimine

  inim+liha n.

  inim+loom-looman. piltl. inimene, inimeseloom; loomalik, allakäinud inimene

  inim+looming n.

  inim+loomus n.

  inim+lähedane n. \liik\

  inim+meri n.

  inim+murd n.

  inim+mõistus n.

  inim+mõju n.

  inim+müür n.

  inim+nahk n.

  inim+ohver n.

  inim+olend n.

  inim+olevus n.

  inim+organism n.

  inim+pundar n.

  inim+putukas n. piltl.

  inim+põlv n.

  inim+rass n.

  inim+ressurss n.

  inim+rodu n.

  inim+saatus n.

  inim+skulptuur n.

  inim+sugu-soon.

  inim+suhted n.

  inim+suhtlus n.

  inim+summ-summan.

  inim+sõbralik, inimese+sõbralik o. (teiste) inimeste vastu sõbralik

  inim+süda n.

  inim+teadus n.

  inim+teadvus n.

  inim+tegevus n.

  inim+tekkeline o. \pinnavorm\ inimtegevuse tagajärjel tekkinud

  inim+tund n. maj. tööaja mõõtühik, inimese töötund

  inim+tunnetus n.

  inim+töö n. inimeste töö

  inim+tööpäev n. inimese tööpäev

  inimpäev n. inimtööpäev

  inim+tühi o.

  inim+tüüp n.

  inim+vaenulik o.

  inim+vaim n.

  inim+vare-varemen. piltl. kurnatud seisundis inimene

  inim+vool-voolun.

  inim+vrakk n. piltl. inimvare

  inim+võimed n.

  inim+värdjas n.

  inim+väärikus n.

  inim+väärne o. \elu\

  inimväärse=lt m. \elama\

  inimväärs=us n.

  inim+õigus n.

  \ÜRO\ inimõigus+nõukogu n.

  inim+ühiskond n.

  inimese+hakatis n. nalj. väike laps

  inimese+loom-looman. kõnek. inimene

  inimese+muld n. piltl. rauk

  inimese+parasiit n.

  inimese+poeg n. inimene; ka relig. Inimese Poeg, Kristus

  inimese+pärane o. \käitumine\

  inimese+teadus n. antropoloogia (laias mõttes)

  inimese+toit n.

  inimese+tükk n. kõnek.

  inimese+väärne o. \elu\

  inimeseväärse=lt m. \elama\

  inimeseväärs=us n. • kahe+inimese+tuba n. <(kahe inimese)+tuba> (hotellis)

  kahe+inimese+voodi n. <(kahe inimese)+voodi> (mõeldud kahele inimesele)

  poolteise+inimese+voodi n.

  ühe+inimese+kajut n. (ühele inimesele)

  ühe+inimese+tuba n. (hotellis: ühe inimese jaoks)

  ühe+inimese+voodi n. (ühele inimesele sobiv)


 • ÜHENDITULETISED

  biseksuaalne inimene n.

  biseksuaal n. biseksuaalne inimene

  mitme+inimese=line o. \järjekord\ mitmest inimesest koosnev • inimeste+vaheli=ne o. \usaldus\ inimeste vahel olev


 • ÜHENDID

  inimesi armasta/ma t.

  inimese+armasta=ja n. filantroop

  inimese+armast=us n.

  inimesi pelga/ma t.

  inim+pelg=lik, inimese+pelg=lik o. inimesi kartev v. häbenev

  inim+pelg=ur n. erak

  inim+pelg=us, inimeste+pelg=us n.

  inimesi põlga/ma t.

  inim+põlg=ur, inimese+põlg=ur n.

  inim+põlg=us, inimese+põlg=us n.

  inimesi röövi/ma t.

  inim+rööv, inimese+rööv n.

  inim+röövi=ja, inimese+röövi=ja n.

  inim+röövi=mine, inimese+röövi=mine n.

  inimest tap/ma t.

  inimese+tapp-tapun.

  inimese+tap=ja n.

  inimese+tap=mine n.

  inimesi sööma t.

  inim+söö=ja, inimese+söö=ja n.

  inim+söö=mine, inimese+söö=mine n. inimesesöömine

  inimesi tund/ma t.

  inimese+tund=ja, inimeste+tund=ja n.

  inimeste+tund=mine n.

  inimesi vihka/ma t.

  inim+vihka=ja, inimese+vihka=ja n.

  inimvihkaja=lik o. \mõtteviis\

  inimvihkajalikk=us n.

  inimvihkajaliku=lt m. \õel\

  inimese+vihka=mine n.

 • seks n. isiksuse omadus, mis avaldub suguelus; suguelu; suguline vahekord

 • TULETISED

  seks=ism n. ühe sugupoole pidamine teisest paremaks

  seks=ist n. seksismist juhinduja

  seks-ist=lik o. üht sugupoolt paremaks pidav

  seksi=kas o. suguliselt veetlev

  seksika=lt m. \riietuma\

  seksik=us n.

  seksu-aal=ne o. \areng\ sugueluline, suguelu valdkonda puutuv

  seksuaals=us n.

  seksuaalse=lt m. \ahistama\

  seksuaal+hälve n.

  seksuaal+nõustamine n.

  a:seksuaalne o. sugutungita, sugunäärmeteta

  aseksuaal n. ⇐ aseksuaalne isik

  aseksuaals=us

  bi:seksuaalne o. kahe-, mõlemasooline; mõlemasooihar

  biseksuaal n. ⇐ biseksuaalne inimene

  bi+mees n. ⇐ biseksuaalne mees kõnek.

  bi+naine n. ⇐ biseksuaalne naine kõnek.

  demi+seksuaalne o. seksuaalselt sõltuv emotsionaalsest sidemest

  demiseksuaal n. demiseksuaalne inimene

  hetero+seksuaalne o. sugutungiga vastassoo suhtes

  heteroseksuaal n. heteroseksuaalne inimene

  hetero n. kõnek. heteroseksuaal

  homo+seksuaalne o. omasooihar

  homoseksuaal n. ⇐ homoseksuaalne isik

  homo n. kõnek. homoseksuaal

  homo+abielu n. (homode vahel)

  homo+foobia n. homoviha

  homo+meelne o. \seisukoht\

  homomeels=us n.

  homo+viha n.

  homoseksuaals=us n. omasooiharus

  hüper:seksuaalne o. ülemäärase sugutungiga

  hüperseksuaals=us n.

  trans:seksuaalne o. med. sugu vahetanud v. tugeva soovahetustungiga

  transseksuaal o. sugu vahetanud v. vahetada sooviv inimene

  transseksuaals=us n.

  seksuaal+elamus n.

  seksuaal+elu n.

  seks1 n.

  seksuaal+erutus n.

  seksuaal+häire n.

  seksuaal+kasvatus n.

  seksuaal+kuritegu n.

  seksuaal+kurjategija n.

  seksuaal+käitumine n.

  seksuaal+moraal n. (sugulises käitumises)

  seksuaal+mõrv n.

  seksuaal+mõrvar n.

  seksuaal+nõustamine n.

  seksuaal+partner n.

  sekspartner n. seksuaalpartner

  seksuaal+patoloogia n.

  seksuaal+perverssus n.

  seksuaal+psühholoogia n.

  seksuaal+rahuldus n.

  seksuaal+pinge n.

  seksuaal+revolutsioon n.

  seksuaal+suhe n.

  seksuaal+terapeut n.

  seksuaal+tervis n.

  seksuaal+tung-tungin.

  seksuaal+vahekord-korran.

  seksvahekord-korran.

  seksuaal+vägivald n.

  seksuaal+vähemus n.

  seksi/ma t. suguühtes olema

  seksi=ja n.

  seksi=mine n.

  seks-o+droom n. nalj. lai voodi


 • LIITSÕNAD

  anaal+seks n. suguühe pärakusse

  grupi+seks n.

  inter+seks n. biol. isase ja emase vahevorm

  küber+seks n.

  lepitus+seks n. üks viis, kuidas pärast tüli puhtalt lehelt alustada

  oraal+seks n. suuseks

  rühma+seks n.

  suu+seks n.

  telefoni+seks n. telefoni teel osutatav seksuaalteenus

  turva+seks n. turvaline seks, seksuaalsuhe, kus kasutatakse suguhaigustesse nakatumist ärahoidvaid vahendeid • seks+maniakk n.

  seks+pesu n.

  seks+pomm n. kõnek. eriti seksapiilne inimene (hrl. naine)

  seks+pood n.

  seks+revolutsioon n.

  seks+vahekord-korran.

  seks+ajakiri, seksi+ajakiri-kirjan.

  seks+film, seksi+film n. (rohkesti) seksi sisaldav film

  seks+kohtumine n. (seksi eesmärgil)

  seks+lelu, seksi+lelu n.

  seksi+jutt-jutun.

  seksi+nälg n.

  seks+partner, seksi+partner n. seksuaalpartner

  seks+pood, seksi+pood n.

  seks+raamat, seksi+raamat n.

  seksi+skandaal n.

  seksi+sümbol n.

  seksi+teema n.

  seksi+turism n.

  seksi+turist n.

  seksi+äri n.

  seksuo+loogia n. sugueluteadus

  seksuoloog n.


 • ÜHENDITULETISED

  seksi+huvi=line o. seksi vastu huvi tundev


 • MUU

  seksapiil n. teise sugupoole veetlus, külgetõmbejõud

  seksapiil=ne o. seksikas

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur