[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

arm1armun. heatahtlikkus; soosing; karistuse kergendus v. tühistus; andeksand, halastus; kiindumus; kallim, armastatu; kõnek. esineb imestust, üllatust v. ehmatust väljendavates hüüatustes, vt ka arm2

 • TULETISED

  arma=s o. kallis, lemmik-; kena, meeldiv; lahke; hubane

  armsa=m n. armastatu, kallim

  armsa=lt m. \naeratades\

  armsa=sti m. \vaatama\

  armsa=ke o. kena, meeldiv

  arms=us n. meeldivus; lahkus, armastusväärsus

  armas=ta/ma t. armsaks pidama; meeldivaks pidama, eelistama; midagi meeleldi tegema; tavatsema

  armasta=ja n.

  armastaja+paar n. ⇐ armastajate paar

  armasta=mine n.

  armasta=tu n. armsam, kallim

  armast=us n. sügav kiindumus (kellessegi); (elutu objekti puhul) eriline huvi; kõnek. armastatu

  ahvi+armastus n. piltl. (lapsele kõike lubav)

  ema+armastus n. (oma lapse vastu)

  isa+armastus n. (oma lapse vastu)

  noorus+armastus n. (nooruses kogetud); noorpõlve armastatu

  sala+armastus n. salajane armastus

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vastu+armastus n.

  venna+armastus n.

  õe+armastus n.

  armastus+abielu n.

  armastus+draama n.

  armastus+film n.

  armastus+jumalanna n.

  armastus+kiri-kirjan.

  armastus+kolmnurk n.

  armastus+luule n.

  armastus+luuletus n.

  armastus+romaan n.

  armastus+teema n.

  armastus+väärne o. lahke, viisakas; armastust vääriv, meeldiv

  armastusväärse=lt m. \nõustuma\

  armastusväärs=us n.

  armastus+väärt o. ⇐ armastust väärt \inimene\ armastusväärne

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  asja+armasta=ja n. ⇐ asja armasta/ma (tegeleb huvist asja vastu)

  asjaarmastaja=lik o. \tase\

  asjaarmastajaliku=lt m. \pinnaline\

  asja+armast=us n. ⇐ asja armasta/ma huvi asja vastu

  enese+armasta=ja n. ⇐ ennast armasta/ma egoist

  enese+armast=us n. ⇐ ennast armasta/ma endast lugupidamine; enda huvide esiplaanile seadmine, egoism

  inimese+armasta=ja n. ⇐ inimest armasta/ma

  inimese+armast=us n. ⇐ inimest armasta/ma

  isamaa+armastus n. ⇐ isamaad armasta/ma armastus oma isamaa vastu

  kodu+armasta=ja n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodu+armast=us n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodumaa+armast=us n. ⇐ kodumaad armasta/ma

  korra+armasta=ja n. ⇐ korda armasta/ma

  korra+armast=us n. ⇐ korda armasta/ma

  laste+armasta=ja n. ⇐ lapsi armasta/ma

  laste+armast=us n. ⇐ lapsi armasta/ma

  ligimese+armast=us n. ⇐ ligimest armasta/ma

  loodus+armasta=ja, looduse+armasta=ja n. ⇐ loodust armasta/ma

  loodus+armast=us, looduse+armast=us n. ⇐ loodust armasta/ma

  looma+armasta=ja n. ⇐ loomi armastama

  loomi armasta/ma t.

  looma+armasta=ja n.

  looma+armastus n.

  muusika+armasta=ja n. ⇐ muusikat armasta/ma

  muusika+armast=us n. ⇐ muusikat armasta/ma

  nalja+armasta=ja n. ⇐ nalja armasta/ma

  napsi+armasta=ja n. ⇐ napsi armasta/ma

  puhtuse+armasta=ja n. ⇐ puhtust armasta/ma

  puhtuse+armast=us n. ⇐ puhtust armasta/ma

  rahu+armasta=ja n. ⇐ rahu armasta/ma

  rahu+armast=us n. ⇐ rahu armasta/ma

  tõe+armasta=ja n. ⇐ tõde armasta/ma

  tõe+armast=us n. ⇐ tõde armasta/ma

  töö+armasta=ja n. ⇐ tööd armasta/ma

  töö+armast=us n. ⇐ tööd armasta/ma

  vabaduse+armasta=ja n. ⇐ vabadust armasta/ma

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n. ⇐ vabadust armasta/ma vabadusearmastus

  vanemate+armast=us n. ⇐ vanemaid armasta/ma laste armastus vanemate vastu

  hale+armas o.

  ime+armas o.

  imearmsa=lt m.

  üli+armas o.

  üliarmsa=lt m.

  arme=tu o. vilets, haletsusväärne; vnm. armutu, halastuseta

  armetu=ke(ne) o.

  armetu=lt m. \riides; vähe\ viletsalt, kehvalt; väga

  armet=us n. armetu olukord

  hale+armetu o.

  armu=ke n. pidev abieluväline sekspartner; vnm. armastatu, kallim

  sala+armuke n.

  armu=lik o. (üleolevalt) lahke; halastav

  armuliku=lt m.

  armulikk=us n.

  armu=line o. armulik; vnm. (austust väljendavalt)

  armu=tu o.

  armutu=lt m.

  armut=us n.

  arm=u/ma t. kiinduma, armastama hakkama

  armu=mine n.

  armu=nu n. armunud inimene

  armunu=lt m. \vaatama\

  arma=tse/ma t. õrnutsema, kallistama; seksuaalvahekorras olema

  armatse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ema+arm-armun.

  isa+arm-armun.

  jumala+arm-armun. kirikl. armulaud

  sala+arm-armun. • armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  armu+afäär n.

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  armu+and n. almus, armu poolest antud abi

  armu+asjad n. armusuhted jms.

  armu+draama n.

  armu+elamus n.

  armu+elu n.

  armu+haavad n. armukadedusest, armudraamast vms. tingitud hingevalu

  armu+hellus n.

  armu+iha n.

  armu+intriig n.

  armu+jaht n. piltl. aktiivne tegutsemine armastatu kättevõitmiseks

  armu+jook n. jook, mis peab äratama vastuarmastust

  armu+joovastus n.

  armu+kade o.

  armukade=dus n. piinav kahtlus armastatu truuduses

  armukadedus+piin n.

  armukade=sta/ma t. armukade olema

  armukade=tse/ma t. armukade olema

  armukadetse=ja n.

  armukadetse=mine n.

  armu+kirg n.

  armu+kiri-kirjan. aj.

  aadli+armukiri-kirjan.

  armu+laud n. kirikl. altarisakrament, Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein

  armulaua=line n. armulauast osavõtja

  armulaua+karikas n.

  armulaua+leib n.

  armulaua+vein n.

  armu+leek n.

  armu+leib n. kellegi armust antav elatis

  armuleiba söö/ma t. teiste kulul elama

  armuleiva+söö=ja n.

  armu+lugu n.

  armu+lõõm n.

  armu+nauding n.

  armu+palang n.

  armu+palavik n.

  armu+paluke n. armuand

  armu+pant n. vnm. armastatule armastuse märgiks ja kinnituseks tehtud kingitus

  armu+piin n.

  armu+rikas o.

  armurikka=lt m. \jagama\

  armu+rohke o.

  armu+romaan n.

  armu+romantika n.

  armu+rõõm n.

  armu+seiklus n.

  armu+sidemed, armu+sidemed n.

  armu+sosin n.

  armu+sõna n.

  armu+tegu n.

  armu+tuli n.

  armu+unelm n.

  armu+vaene o.

  armu+vaev n.

  armu+vahekord-korran.

  armu+valu n.

  armu+vanne n.

  armu+õpetus n.


 • ÜHENDID

  armu and/ma t. karistusest vabastama v. karistust kergendama

  armu+and=ja n.

  armu+and=mine n.

  armuandmis+palve n.

  armupalve n. kõnek. armuandmispalve

  armu heit/ma t. halastama

  armu+heit=lik o. halastav

  armu+heit=mine n.

  armu+heitma=tu o.

  armu palu/ma t.

  armu+palu=ja n.

  armu+palu=mine n.

 • arva/ma t. midagi oletama, usutavaks pidama; millegi koosseisu määrama v. suunama; arvestama, arvesse võtma; ära mõistatama

 • TULETISED

  arve=sta/ma2 t. kedagi v. midagi arvesse võtma; kaalutlema, vt ka arve=sta/ma1

  arvesta=ja n.

  arvesta=mine n.

  arvu=sta/ma t. puudusi esile tuues hindama; kriitikuna hinnangut andma

  arvusta=ja n.

  kirjandus+arvustaja n.

  kunsti+arvustaja n.

  muusika+arvustaja n.

  teatri+arvustaja n.

  arvusta=mine n.

  arvust=us n. loometöö (kirjalik) hinnang; kirjandus- vm. loomingu kriitikud ja kriitika

  arvustus=lik o. arvustavat laadi

  filmi+arvustus n.

  kirjandus+arvustus n.

  kontserdi+arvustus n.

  kunsti+arvustus n.

  luule+arvustus n.

  muusika+arvustus n.

  näituse+arvustus n.

  teatri+arvustus n.

  arvustus+eksemplar n. (arvustamiseks saadetud)

  arvustava=lt m.

  arva=ja n.

  arvama=tu o. \hulk\ väga suur, tohutu

  arva=mine n. kõnek. arvamus

  arva=mus n. mõte, seisukoht, hinnang

  eel+arvamus n. harjumuspäraseks kujunenud ette valmis arvamus millegi kohta (sageli eitav, tõrjuv, halvakspanev, hukkamõistev)

  eelarvamus=lik o. \hoiak\

  eksi+arvamus n.

  eksperdi+arvamus n.

  eri+arvamus n.

  lahk+arvamus n.

  vale+arvamus n.

  väär+arvamus n.

  arvamus+artikkel n. arvamuslugu, kirjutis, milles mõni harilikult tuntud inimene väljendab oma arvamust mõnel päevakajalisel teemal

  arvamus+festival n. kogu ühiskonda kaasavat mõttevahetust edendav rahvaüritus

  arvamus+küsitlus n.

  arvamus+liider n. isik, kelle seisukohavõtud kujundavad avalikku arvamust

  arvamus+lugu n. arvamusartikkel

  arvamus+portaal n.

  arvamus+toimetus n. (ajalehes)

  arvamus+uuring n. suuline küsitlus avaliku arvamuse teadasaamiseks

  arvamus+vabadus n.

  arvamus+veerg n. ajakirja või ajalehe veerg, kus avaldatakse arvamusartikleid; varem: kolumn

  arvamust avalda/ma t.

  arvamus+avald=us n.

  arvatava=sti m.


 • ÜHENDID

  aega arva/ma t.

  aja+arva=mine n.

  ette arva/ma t. midagi varem aimama v. oletama

  ette+arva=mine n.

  ette+arvama=tu o.

  ettearvamatu=lt m.

  ettearvamat=us n.

  ette+arvatu=lt m.

  heaks arva/ma t.

  heaks+arva=mine n.

  juurde arva/ma t. liitma, lisama

  juurde+arva=mine n.

  juurde+arvat=is n. (mis on juurde arvatud); maj. mingile kulusummale v. hinnale liidetav summa

  kokku arva/ma t. vnm. liitma

  kokku+arva=mine n.

  maha arva/ma t. vnm. lahutama

  maha+arva=mine n. vähendamine; vnm. lahutamine; arvestusest väljajätmine

  maha+arva-t=is n. mahaarvatav osa

  välja arva/ma t. kellegi v. millegi hulgast välja jätma

  välja+arva=ja n.

  välja+arva=mine n.

  ära arva/ma t.

  ära+arva=mine n.

  ära+arvama=tu o. mida pole võimalik ära arvata

  äraarvamatu=lt m.

  äraarvamat=us n.

 • au n. eetika kategooria; subjektiivne autunne: seksuaalne puutumatus, neitsilikkus; austus, lugupidamine; lugupidamist, austust äratav isik

 • TULETISED

  au=kas o. \härra\ vnm. auväärne

  au=lik o. \proua\ vnm. auväärne

  kõrge+aulik o. \härra\ vnm.

  au=line o. \härra\ vnm. auväärne

  kõrge+auline o. \proua\ vnm.

  au=s o. \ülestunnistus\

  aus=us1 n. aus olek

  ausa=lt m. \rääkima\

  ausa=sti m. \elama\ ausalt

  eba:aus o. \tegu\

  ebaausa=lt m. \toimima\

  ebaaus=us n.

  mitte+aus o.

  ausa+meel=ne o. ⇐ ausa meelega \mees\

  ausameelse=lt m. \jagatud\

  ausameels=us n.

  \teie\ au=sus2 n. vnm. kõnetlussõna kõrgema isiku poole pöördumisel

  kõrge+ausus n. vnm. (kõrge isiku poole pöördumisel)

  au=tu o. ilma auta

  autu=lt m. \tehtud\

  aut=us n.

  au=sta/ma t. \vanemaid\

  austa=ja n.

  austaja=nna n.

  austaja-s=kond n.

  sala+austaja n. salajane austaja

  austa=mine n.

  austamis+aktus n.

  austamis+tseremoonia n.

  austamis+väärne o. \sündmus\

  austamis+väärt o.

  austamis+õhtu n.

  austatud o. \juubilar\ (pöördumissõna:) lugupeetud

  aust=us n.

  austus+kontsert n.

  austus+tunne n.

  austus+väärne o.

  austust avalda/ma t.

  austus+avald=us n.


 • LIITSÕNAD

  mehe+au n.

  mundri+au n. ametiga seotud väärikus

  neitsi+au n. neitsilikkus

  rüütli+au n.

  spordi+au n. • au+aadress n. pidulikult kujundatud kirjalik tervitus v. õnnitlus

  au+ahne o. au ja austust ihkav

  auahn=ur n. auahne inimene

  auahn=us n.

  au+amet n.

  au+asi n.

  au+aste-astmen. (sõjaväelasel v. ametiisikul)

  auastme=stik n.

  ohvitseri+auaste-astmen.

  au+diplom n.

  au+dirigent n.

  au+doktor n.

  au+esimees n.

  au+eskort n.

  au+hind n.

  auhinna=line o. \koht\ auhinna saanud

  auhinda/ma t. auhinda andma

  auhinda=mine n.

  auhindamis+komisjon n.

  aasta+auhind n.

  ergutus+auhind n.

  eri+auhind n.

  filmi+auhind n.

  kirjandus+auhind n.

  lohutus+auhind n.

  luule+auhind n.

  meelelahutus+auhind n.

  muusika+auhind n.

  novelli+auhind n.

  pea+auhind n.

  ränd+auhind n.

  auhinna+fond n.

  auhinna+gala n.

  auhinna+koht n.

  auhinna+komisjon n.

  auhinna+raha n.

  auhinna+töö n.

  auhinna+võistlus n.

  au+järg-järjen. vnm. troon

  aujärje+päri=ja n. ⇐ aujärge päri/ma vnm. troonipärija

  au+kartlik o.

  aukartlikk=us n.

  aukartliku=lt m.

  au+kartus n. suur austus ning lugupidamine

  aukartust ärata/ma t.

  aukartust+äratav o. \saavutus\ austama sundiv; silmapaistvalt suur

  aukartustäratava=lt m. \hea tulemus\ väga, ülimalt

  au+kiri-kirjan.

  au+kodanik n.

  au+koht n.

  au+kohus1-kohtun. sisemine organ auasjade lahendamiseks

  au+kohus2-kohusen. \isamaad teenida\ austav kohus

  au+kohustus n.

  au+konsul n.

  au+kraad n. vnm. auaste

  kraad2 n. aukraad

  au+kõrgendus n.

  au+külaline n.

  au+küsimus n.

  au+leegion n. sõj.

  au+liige n.

  au+mees n.

  aumehe=lik o. aumehele omane

  aumehelikk=us n.

  aumeheliku=lt m. \käituma\

  aumehe+kokkulepe n.

  au+mõiste n.

  au+märk n.

  au+nimetus n.

  au+paiste n.

  au+paistus n.

  au+pauk n.

  au+poolest m. kõnek. aupärast

  au+president n.

  au+päev n. (hrl. kellegi juubeli- vms. pidupäeva kohta)

  au+pärast m.

  au+pärg n.

  au+raamat n.

  au+raha n.

  kuld+auraha n.

  au+ring n. (mille võitja teeb võistlusrajal)

  au+rist n.

  au+sammas n.

  marmor+ausammas n.

  au+sõna n.

  au+sära n.

  au+tasu n.

  autasu=sta/ma t. autasu andma

  autasusta=ja n.

  autasusta=mine n.

  autasustamis+pjedestaal n.

  autasustamis+tseremoonia n.

  autasusta=tu n. see, keda on autasustatud

  au+tribüün n.

  au+tunne n.

  au+täht n. vnm. aumärk, orden

  au+vaht-vahin. auvalves olija

  au+vahtkond n.

  au+valve n.

  au+vilistlane n.

  au+võlg n.

  au+võõras n.

  au+värav n. lillede, vanikutega ehitud väravataoline moodustis; sp. ainus sooritatud värav sportmängus

  au+väärne o. \juubilar\ auväärt

  au+väärt o. auväärne


 • ÜHENDITULETISED

  kõrge+au=lik o. \härra\ vnm.

  kõrge+au=line o. \proua\ vnm.


 • ÜHENDID

  au and/ma t. austama, tunnustama; sõjaväeliselt tervitama

  au+and=mine n. sõjaväeline tervitamine

  au avalda/ma t.

  au+avald=us n. (avalik) austuse osutamine

  au haava/ma t.

  au+haava=ja n.

  au+haava=mine n.

  au kand/ma t.

  au+kand=ja n. kõrge ametiisik

  au pakku/ma t. lugu pidama

  au+pakku=mine n.

  au+pakkuma=tu o. lugupidamatu

  au+pak=lik o. austust väljendav

  aupaklikk=us n.

  aupakliku=lt m. \kummardama\

  au pääst/ma t.

  au+pääst=ja n.

  ausse tõst/ma t.

  ausse+tõst=mine n.

 • ava/ma t. midagi kinnist, suletut lahti v. läbitavaks tegema, sulgevat tõket eemaldama; piltl. võimaldama, pakkuma; lahti mõtestama; käiku, kasutusse andma; külastamiseks, asjaajamiseks lahti tegema; kontot vms. sisse seadma; millegi olemust v. sisu lahti mõtestama, selgitama

 • TULETISED

  ava n. läbiulatuv auk, mulk

  ava=mus n. geol. kivi, lademe vm. kivimkeha lõikeala maapinnaga

  ava=ndus n. (kunstlikult tekitatud) jääauk

  ava=us n. ava

  ukse+avaus n. ukseava

  akna+ava n.

  kaela+ava n. kaela jaoks tehtud ava riietusesemel, kaelaauk

  kuulme+ava n. anat. (kõrvas)

  laske+ava n. sõj. ava kaitserajatises, soomustornis v. mujal, millest tulistatakse

  lennu+ava n. (nt. mesilastel)

  luugi+ava n. (nt. laes, seinas, põrandas)

  läbilaske+ava n. (nt. tammil)

  määrimis+ava n. (masinal)

  needi+ava n. neediauk

  nisa+ava n. nisakanali ava

  nurk+ava n. füüs. valgust läbilaskev ava optilises süsteemis

  silde+ava n. eh. kahe sillasamba vaheline kaugus, sille

  silma+ava n. anat. pupill; (nt. näokattes, väljavaatamiseks)

  sisselaske+ava n. tehn.

  sissevoolu+ava n.

  suu+ava n. suu, sissepääs

  sõela+ava n.

  sõrme+ava n. muus. ava puhkpillil helikõrguse muutmiseks

  tasku+ava n. taskusuu

  tuulutus+ava n.

  tõmbe+ava n. tehn. (ventilatsioonis)

  täite+ava n. (mille kaudu midagi täidetakse, nt. paagil)

  ukse+ava n. (ukse jaoks)

  vaate+ava n. (vaatamiseks, jälgimiseks)

  valgus+ava n.

  ventilatsiooni+ava n.

  võtme+ava n. (võtmel)

  õlitus+ava n.

  ava=lda/ma t. \kiitust, romaani\

  avald=u/ma t. ilmnema, esile tulema

  avaldu=mine n.

  avald=us1 n. avaldumine; millegi avaldu(mi)s- v. väljendusvorm, ilming

  sisseastumis+avaldus n.

  pankroti+avaldus n.

  \saladuse\ avalda=ja n.

  avalda=mine n.

  avaldamis+koht n.

  avaldamis+kõlblik o.

  avaldamis+küps o.

  avaldamis+võimalus n.

  avald=is n. mat.

  juur+avaldis n.

  sulg+avaldis n.

  avald=us2 n. (dokument v. suuline ütlus); (ametlik) teadaanne; avaldamine

  annulleerimis+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n.

  hagi+avaldus n.

  lahkumis+avaldus n.

  mõtte+avaldus n. ütlus, seisukoht

  pensioni+avaldus n.

  pressi+avaldus n.

  puhkus+avaldus, puhkuse+avaldus n.

  taas+avalda/ma t.

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  arvamust avalda/ma t.

  arvamus+avald=us n.

  au avalda/ma t.

  au+avald=us n. (avalik) austuse osutamine

  austust avalda/ma t.

  austus+avald=us n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kahetsust avalda/ma t.

  kahetsus+avald=us n.

  kahtlust avalda/ma t.

  kahtlus+avald=us n.

  kiitu avalda/ma t.

  kiidu+avald=us n.

  lugupidamist avalda/ma t.

  lugupidamis+avald=us n.

  meelt avalda/ma t.

  meele+avalda=ja n.

  meele+avald=us n.

  massi+meeleavaldus n.

  protesti+meeleavaldus n.

  toetus+meeleavaldus n.

  tänava+meeleavaldus n.

  poolehoidu avalda/ma t.

  poolehoiu+avald=us n.

  sõprust avalda/ma t.

  sõprus+avald=us n.

  tahet avalda/ma t.

  tahte+avald=us n.

  tundeid avalda/ma t.

  tunde+avald=us n.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  umbusaldust avalda/ma t.

  umbusaldus+avald=us n.

  usaldust avalda/ma t.

  usaldus+avald=us n.

  vaenu avalda/ma t.

  vaenu+avald=us n.

  vaimustust avalda/ma t.

  vaimustus+avaldus n.

  protesti avalda/ma t.

  protesti+avalda=ja n.

  protesti+avald=us n.

  soovi avalda/ma t.

  soovi+avalda=ja n.

  soovi+avald=us n. (kirjalik)

  tänu avalda/ma t.

  tänu+avalda=ja n.

  tänu+avald=us n.

  survet avalda/ma t.

  surve+avalda=ja n.

  surve+avald=us n.

  ava=ja n. (riist, vahend)

  konservikarbi+avaja n.

  konserviavaja n. konservikarbiavaja

  pudeli+avaja n.

  purgi+avaja n.

  traat+avaja n. fot.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  ava=mine n.

  avamis+pidustus n.

  avamis+päev n.

  ava=ng n. sp. partii algstaadium (kabes, males)

  kahi+avang n. (males)

  lipu+avang n. (males)

  nelja+ratsu+avang n. <(nelja+ratsu)+avang> (males)

  avangu+käsitlus n.

  avangu+paremus n.

  avangu+teooria n.

  avangu+variant n.

  avat=us n. avatud olek

  ava=l o. avameelne, siiras

  aval=us n.

  avala=lt m.

  ava=lik o. \pettus; loeng; kord\ üldiselt teada olev; varjamatu, ilmne; kõigile kasutada olev; ühiskondlikku sfääri kuuluv; vnm. avameelne, otsekohene

  avalikk=us n. avalik olek; üldsus, laiemad hulgad

  kirjandus+avalikkus n.

  muusika+avalikkus n.

  spordi+avalikkus n.

  avaliku=lt m. varjamatult, inimeste nähes v. kuuldes; avameelselt, otsekoheselt

  avaliku=sta/ma t. avalikuks tegema

  avalikusta=ja n.

  avalikusta=mine n.

  avalik-õiguslik o. \asutus\ jur.

  ava+õiguslik o. \vahend\

  ava=kil m. osaliselt avatud, paokil

  ava=kile m. \jäänud\

  ava=li m. lahti, avatud

  pool+avali m.

  avali+ole=k n. ⇐ avali ole/ma

  ava=ne/ma t. lahti minema; kättesaadavaks muutuma; nähtavale v. ilmsiks tulema

  avane=mine n.

  ava=sta/ma t. midagi tundmatut leidma; märkama

  avasta=ja n.

  esma+avastaja n.

  avasta=mine n.

  avastamis+rõõm n.

  avast=us n.

  avastus=lik o. \leid\

  fundamentaal+avastus n.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  avastus+lugu n.

  avastus+retk n.

  avastus+õpe n. ped.

  maid avasta/ma t.

  maade+avasta=ja n.

  maade+avast=us n.

  viga /vigu avasta/ma t.

  vea+avast=us n.


 • LIITSÕNAD

  taas+ava/ma t.

  taasava=mine n. • ava+akord n.

  ava+aktus n.

  ava+andmed n. avatud, vabad andmed kõigile kasutamiseks

  ava+defilee n.

  ava+etendus n.

  ava+gong n.

  ava+istung n.

  ava+kogu-kogun. bibl. lugemisvara avariiulitel

  ava+korv n. sp.

  ava+kosmos n.

  ava+kõne n.

  ava+kõrvu m. tähelepanelikult kuulates

  ava+käik n. sp. (males, kabes)

  ava+käsi m. lahkelt, südamlikult; avatud kätega

  ava+laht n. geogr. mere poole kiiresti laienev laht

  ava+loeng n. loengutsükli, semestri v. kursuse esimene loeng

  ava+lohk n. geogr. (mitte igast küljest piiratud)

  ava+luuletus n.

  ava+maa n. lage, tarastamata maa; katmata maa

  avamaa+aiandus n.

  avamaa+kultuur n.

  avamaa+kurk-kurgin.

  avamaa+köögiviljandus n.

  ava+maardla n.

  ava+maastik n.

  avamaastiku+lind n.

  ava+matš n.

  ava+meeli m.

  ava+meri n.

  avamere+purjetamine n. avamerel purjetamine

  avamere+püük n.

  ava+mäng n. muus.; sp.

  kontsert+avamäng n.

  ava+parkla n.

  ava+pidu n.

  ava+pidustus n.

  ava+päev n.

  ava+rannik n.

  ava+riiul n.

  ava+ring n.

  ava+ruum n. kosmos, maailmaruum

  avaruumi+lend n.

  ava+silmi m. avatud, lahtiste silmadega; ka piltl.

  ava+sui m. avatud suuga

  ava+sõna n.

  ava+süli m. \vastu võtma\ avakäsi, lahkelt

  ava+üritus n.

  ava+tseremoonia n.

  ava+vangla n.


 • ÜHENDID

  ise ava/ma t.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  \oma\ kaarte avama t. piltl. oma kavatsuste, plaanide varjamisest loobuma

  \oma\ südant ava/ma t. piltl. kellegi vastu avameelne, usaldav olema

  silmi ava/ma t. lahti tegema; piltl. (kedagi) eksiarvamusest vabastama

  suud ava/ma kõnelema hakkama, midagi välja ütlema; jutukaks muutuma • avatud köök n. lahtine köök, elu- v. söögitoaga ühendatud köök

 • kahju n. aineline kaotus, varanduse vähenemine v. hävimine; häda, viga, kahjustus, halbus; rahulolematus, nukker meel vms, kahikahjun. vnm. kahju

 • TULETISED

  kahjuks m. \ei ole\ kellegi v. millegi suhtes ebasoodsalt v. halvasti

  kahju=lik o. \mõju\

  kahjulikk=us n.

  kahjuliku=lt m. \mõjuma\

  keskkonna+kahjulik o. \mõju\ keskkonnale kahjulik

  keskkonnakahjulikk=us n.

  keskkonnakahjuliku=lt m. \toodetud\

  tervise+kahjulik o. \käitumine\ tervisele kahjulik

  kahju=tu o. \aine\

  kahjutu=lt m. \pääsema\

  kahjut=us n.

  kahjutu=sta/ma t. kahjutuks tegema

  kahjutusta=mine n.

  kahjutuks tege/ma t.

  kahjutuks+tege=mine n.

  kahju=m n. maj. rahasumma, mille võrra ettevõtte kulud ületavad tulusid

  realiseerimis+kahjum n.

  kahju=(u)r n. kahjulik loom, putukas, näriline vm.; nõuk. kuritahtlikult kahju tegev isik

  kahjur=lik o. \tegevus\ nõuk.

  kahjur=lus n. nõuk. kahjurlik tegevus

  aia+kahjur n.

  aida+kahjur n.

  hoidla+kahjur n.

  jahu+kahjur n.

  juure+kahjur n.

  kala+kahjur n.

  kapsa+kahjur n.

  kartuli+kahjur n.

  metsa+kahjur n.

  puidu+kahjur n.

  putuk+kahjur n.

  puuvilja+kahjur n.

  põllu+kahjur n.

  sibula+kahjur n.

  taime+kahjur n.

  teravilja+kahjur n.

  viinamarja+kahjur n.

  vilja+kahjur n.

  viljapuu+kahjur n.

  kahjur+loom-looman.

  kahjur+näriline n.

  kahjur+programm n. inf.

  kahjur+putukas n.

  kahjuri+kindel o. põllum. selline, mida kahjurid ei ohusta

  kahjurikindl=us n.

  kahjuri+rüüste n. mets. põllum. taimekahjurite tekitatud suur kahjustus

  kahjuri+tõrje n. kahjurite tõrje

  kahjuri+vaba o. \põld\

  kahe=tse/ma t. millegi üle kahju olema

  kahetse=ja n.

  kahetse=mine n.

  kahets=us n.

  kahetsus+tunne n.

  kahetsus+väärne, kahetsus+väärt o.

  kahetsust avalda/ma t.

  kahetsus+avald=us n.

  kahetsetava=lt m. kahetsusväärselt

  kahetsetava=sti m.

  pattu kahetse/ma t.

  patu+kahetse=ja n.

  patu+kahets=us n.

  taga kahetse/ma t.

  taga+kahetse=ja n.

  taga+kahetse=mine n.

  kahi/ma t. sp. malendit v. kabendit ohverdama

  kahi=mine n.

  kahi=ng n. malendi (v. kabendi) kahimine

  etturi+kahing n.

  kivi+kahing n.

  lipu+kahing n.

  oda+kahing n.

  ratsu+kahing n.

  vankri+kahing n.

  viguri+kahing n.

  kahi+avang n.

  kahju=sta/ma t. kahju tekitama

  kahjusta=ja n.

  taime+kahjustaja n. põllum. (mis taime v. selle saaki kahjustab)

  kahjusta=mine n.

  kahjust=us n.

  aju+kahjustus n. med.

  kiirgus+kahjustus n. med.

  kiiritus+kahjustus n. med.

  koe+kahjustus n. med.

  kuulmis+kahjustus n. med.

  külma+kahjustus n.

  liigese+kahjustus n. med.

  liigvee+kahjustus n.

  lume+kahjustus n.

  maksa+kahjustus n. med.

  müra+kahjustus n.

  naha+kahjustus n.

  putuka+kahjustus n. (putukate põhjustatud)

  põdra+kahjustus n. (põtrade tekitatud)

  põua+kahjustus n.

  päikese+kahjustus n. (päikese tekitatud)

  rahe+kahjustus n.

  rooste+kahjustus n.

  röntgen+kahjustus n. med. (röntgenkiirguse tekitatud)

  sõja+kahjustused n.

  südame+kahjustus n. med.

  sünni+kahjustus n. med. (vastsündinul)

  sünnitus+kahjustus n. med.

  taime+kahjustus n. ⇐ taimede kahjustus põllum.

  talve+kahjustus n. põllum.

  tervise+kahjustus n.

  tormi+kahjustus n.

  tuule+kahjustus n.

  uluki+kahjustus n.

  vee+kahjustus n.

  üraski+kahjustus n. mets.

  kahjustus+koht n.

  kahjustus+kolle n.

  kahju=stu/ma t.

  kahjustu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  avarii+kahju n.

  ikaldus+kahju n.

  keskkonna+kahju n.

  maine+kahju n. mainele tehtud kahju

  okupatsiooni+kahju n.

  suurvee+kahju n.

  sõja+kahju n.

  tormi+kahju n.

  tule+kahju n.

  hiigel+tulekahju n.

  kaevandus+tulekahju n.

  loodus+tulekahju n.

  pikse+tulekahju n.

  metsa+tulekahju n.

  sõja+tulekahju n.

  tulekahju+alarm n.

  tulekahju+hädaline n.

  tulekahju+häire n.

  tulekahju+kell n.

  tulekahju+koht n.

  tulekahju+märk n. kõnek. sünnimärgina esinev sinakaspunane veresoonkasvaja

  tule+kahi-kahjun. tulekahju

  tööseisaku+kahju n.

  viiruse+kahju n. • kahju+meel n.

  kahju+nõue n.

  kahju+rõõm n. rõõm teise inimese kahju, ebaõnne üle

  kahjurõõm=us o. kahjurõõmu tundev

  kahjurõõmsa=lt m.

  kahjurõõmu=tse/ma t. kahjurõõmu tundma

  kahjurõõmutse=ja n.

  kahjurõõmutse=mine n.

  kahju+summa n.

  kahju+tasu n.

  kahju+tuli n. tulekahju

  kahju+tunne n.


 • ÜHENDID

  kahju hüvita/ma t.

  kahju+hüvita=ja n.

  kahju+hüvit=is n. (makstav summa)

  kahju+hüvit=us n. kahju hüvitamine; makstav summa

  kahju kannata/ma t.

  kahju+kannata=ja n.

  kahju+kannata=mine n.

  kahju saa/ma t.

  kahju+saa=ja n.

  kahju+saa=mine n.

  kahju tege/ma t.

  kahju+tege=mine n.

  kahju+tegi=ja n.

  kahju+teg=u n.

  kahju tekita/ma t.

  kahju+tekita=ja n.

  kahju+tekita=mine n.

 • kahtle/ma t. kahevahel olema, kõhklema; midagi küsitavaks, ebakindlaks pidama

 • TULETISED

  kahtla=ne o. kahtlema panev; (moraalses mõttes) taunitav; vnm. kahtlev; mitteusaldatav

  kahtlase=lt m.

  kahtlase+maigu=line o. \ettevõtmine\ kahtlase maiguga

  haigus+kahtlane o.

  nakkus+kahtlane o.

  marutõve+kahtlane o.

  taudi+kahtlane o.

  tuberkuloosi+kahtlane o. \inimene\

  vähi+kahtlane o.

  kahtlase+võitu o.

  kahtle=ja n.

  kahtle=mine n.

  kahtl=us n. arvamine, et miski ei pruugi tõele vastata; kahevahelolek

  kahtlus=ta/ma t. kahtlust avaldama

  kahtlusta=ja n.

  kahtlusta=mine n.

  kahtlust=us n.

  korruptsiooni+kahtlustus n.

  kahtlus+alune1 o. \isik\ kahtluse all olev

  kahtlusalune2 n. kahtlusalune isik

  ahistamis+kahtlus n.

  mõrva+kahtlus n.

  plagiaadi+kahtlus n.

  vähi+kahtlus n.

  kahtlus+pisik n. piltl.

  kahtluse+seeme n. piltl.

  kahtluse+uss n. piltl.

  kahtluse+vari n. piltl.

  kahtlust avalda/ma t.

  kahtlus+avald=us n.

  kahtlust ärata/ma t.

  kahtlust+äratav o. \isik\

  kahtlustäratava=lt m. \palju\

  kaheldama=tu o. selline, milles pole põhjust kahelda

  kaheldamatu=lt m.

  kaheldav o. milles võib kahelda

  kahtlemata m. kindlasti, tingimata; ilmselt

  kahtlema=tu o. kaheldamatu

  kahtlematu=lt m. \õige\

  kahtle=misi m. kahtlevalt

  kahtleva=lt m. kaheldes

 • kaks a., n. põhiarv 2; number 2; puudulik hinne

 • TULETISED

  kahe=kesi m.

  kahe=li m. kahekordselt, topelt

  kaheli+nägemine n. med. sama asja nägemine kahes eri kohas

  kaheli+saagjas o. \leheserv\ bot.

  kaheli+sümmeetria n.

  kaheli+vääristus n. aiand.

  kahe=line1, kahe=ne1 n. münt v. rahatäht kahe ühiku väärtuses

  kahe=line2 o. \tuba\ kahele määratud

  kahe=ndik a. pool

  kahe=ne2 o. \alluvus, münt, rong, telk\

  kahesus n. kahepalgelisus, dualism

  kahe=ne/ma t. kahestuma

  kahene=mine n.

  kahe=sta/ma t. kaheks osaks jagama, kaheks lõhestama

  kahesta=mine n.

  kahe=stu/ma t. kaheks osaks jagunema

  kahestu=mine n.

  kaht=le/ma t. kahevahel olema, kõhklema; midagi küsitavaks, ebakindlaks pidama

  kahtla=ne o. kahtlema panev; (moraalses mõttes) taunitav; vnm. kahtlev; mitteusaldatav

  kahtlase=lt m. \käituma\

  kahtlase+maigu=line o. \ettevõtmine\ kahtlase maiguga

  haigus+kahtlane o.

  nakkus+kahtlane o.

  marutõve+kahtlane o.

  taudi+kahtlane o.

  tuberkuloosi+kahtlane o. \inimene\

  vähi+kahtlane o.

  kahtlase+võitu o.

  kahtle=ja n.

  kahtle=mine n.

  kahtl=us n. arvamine, et miski ei pruugi tõele vastata; kahevahelolek

  kahtlus=ta/ma t. midagi halba, taunitavat oletama

  kahtlusta=ja n.

  kahtlusta=mine n.

  kahtlust=us n.

  kahtlus+alune1 o. \isik\ kahtluse all olev

  kahtlusalune2 n. ⇐ kahtlusalune isik

  korruptsiooni+kahtlus n.

  mõrva+kahtlus n.

  vähi+kahtlus n.

  kahtlus+pisik n.

  kahtluse+pisik n. piltl.

  kahtluse+seeme n. piltl.

  kahtluse+uss n. piltl.

  kahtluse+vari n.

  kahtlust avalda/ma t.

  kahtlus+avald=us n.

  kahtlust ärata/ma t.

  kahtlust+äratav o. \lugu\

  kahtlustäratava=lt m. \palju\

  kaheldama=tu o. selline, milles pole põhjust kahelda

  kaheldamatu=lt m. \õige\

  kaheldav o. \tulemus\ milles võib kahelda

  kahtlemata m. kindlasti, tingimata; ilmselt

  kahtlema=tu o. kaheldamatu

  kahtlematu=lt m.

  kahtle=misi m. kahtlevalt

  kahe=ti m. kahtmoodi

  kaheti=ne o. \moraal\

  kaksi m. kahekesi

  üksi-kaksi m. üksi v. kahekesi; ühe- v. kahekaupa

  kaks=ik n. üks kahest sama ema korraga sünnitatud järglasest

  kahe+muna+kaksikud n. <(kahe+muna)+kaksikud> biol. kahe munaraku kaksikud

  ühe+muna+kaksikud n. <(ühe+muna)+kaksikud> biol. (ühe munaraku viljastumisest)

  kaksik+veli n. kaksikvend

  kaksik+vend n.

  kaksik+õde n.

  kaksi=ti m. kaksiratsa; kaksipidi

  kaks=us n. keelet. kaht eset v. isikut osutav grammatiline kategooria, duaal


 • LIITSÕNAD

  üks+kaks m. kiiresti • kaks+haaval m.

  kaks+keelne o. kaht keelt kasutav; kahes keeles olev

  kakskeels=us n. kahe keele valdamine

  kahe+keelne o. \sõnaraamat; inimene\ kakskeelne; silmakirjalik

  kahekeelse=lt m.

  kahekeels=us n. silmakirjalikkus, kahepalgelisus

  kaks+klemm n. el.

  kaks+kümmend a.

  kahekümne=ndik a. murdarv 1/20

  kahekümne=ne o. noormees, rong

  kahekümne=s a. \kongress\

  kakskümmend+tahu=kas n. kahekümne tahuga geomeetriline keha

  kahekümne+aasta=ne o. \neiu, kogemus\

  kahekümne+kilo=ne o. kahekümne kilo raskune

  kahekümne+protsendi=line, kahekümne+protsendi=ne o. \kasv\ kahekümne protsendi suurune

  kahekümne+sendi=line, kahekümne+sendi=ne n. kahekümne sendi väärtusega münt

  kahekümneline n.

  kahekümne+sendi=ne o. \münt\

  kaks+liige n. mat.

  kaks+pea+lihas n. anat.

  kaks+sada a.

  kahesaja=ndik a.

  kahesaja=s a.

  kaks+teist+kümmend a.

  kaksteist a. kaksteistkümmend

  kaheteist+aasta=ne o.

  kaksteist+sõrm=ik+sool-soolen. anat.

  kaksteistsõrmik n. anat. kaksteistsõrmiksool

  kaksteistsõrmiku+haavand n.

  kaksteist+tahu=kas n. mat.

  kaheteistkümne=ndik a.

  kaheteistkümne=ne o.

  kaheteistkümne=s a. \päev\

  kaheteistkümne+aasta=ne o. \tüdruk\

  kaks-i+pidi m. kahte viisi; kahele poole, kahes suunas

  kaksipidi=ne o.

  kaks-i+ratsa, kaks-i+ratsi m. isteasend: üks jalg ühel, teine teisel pool

  kaks-ik~ topelt; kahest omavahel seotud osast koosnev

  kaksik+abielu n.

  kaksik+alluvus n.

  kaksik+bemoll n. muus.

  kaksik+diees n. muus. kõrgendab heli terve tooni võrra

  kaksik+elu n.

  kaksik+eriala n.

  kaksik+ettur n.

  kaksik+konsonant n.

  kaksik+kontakt n. el.

  kaksik+kooniline o.

  kaksik+kumer o. \lääts\ füüs.

  kaksik+moraal n.

  kaksik+number n. (ajakirjal)

  kaksik+nõgus o. \lääts\ füüs.

  kaksik+osa n.

  kaksik+paat n.

  kaksik+pistik n. el.

  kaksik+portree n.

  kaksik+punkt n.

  kaksik+riik n.

  kaksik+rivi n.

  kaksik+seemnis n. kahest üheseemnelisest osast koosnev jaguvili

  kaksik+tirel n.

  kaksik+toide n. tehn.

  kaksik+traal n.

  kaksik+troll n.

  kaksik+tsiitsero n. (trükikiri)

  kaksik+täht n. astr.

  kaksik+täishäälik n. keelet.

  kaksik+täpp n.

  kaksik+võim n.

  kaksik+võit n. sp.

  kaksik+värss n. kirj.

  kaksik+vääring n.

  kaks-is+v n. võõrtäht w

  kahe+aastane o. \laps, tutvus\ kaks aastat vana; kaks aastat kestev

  kaheaastase=lt m.

  kahe+bobi n. sp. (kahe sõitjaga)

  kahe+kanuu n. sp. (kahe aerutajaga)

  kahe+kaupa m.

  kahe+kelk n. sp. (kahe sõitjaga)

  kahe+korra m. kahekordselt

  kahe+kõne n. (kahe isiku vahel)

  kahe+mees n. kõnek. kahtedega õpilane

  kahe+paat n. sp.

  kahe+rakend n. (kahe veoloomaga)

  kahe+sugune o.

  kahesugus=us n.

  kahe+süst-süstan. ka sp. (kahe aerutajaga)

  kahe+vahel m. \olema\ kõhklevas olukorras

  kahe+vahele m. \jääma\ kõhklevasse, nõutusse olukorda

  kahe+võistleja n. sp. (võistleb kahel alal)

  kahe+võistlus n. sp. (hõlmab kaht ala)

  mäe+kahevõistlus n.

  kahe+võitlus n. kahe isiku vaheline kindlate reeglitega võitlus relvadega, duell; võitlus, kokkupõrge kahe vastase v. vastandjõu vahel

  kahe+võrra m. kahekordselt, kaks korda (rohkem)

  kahe-nd+süsteem n. mat. binaarsüsteem, arvusüsteem, mille aluseks on arv 2

  kahend+arv n. mat. kahendsüsteemis esitatud arv

  kaht+moodi, kahte+moodi m. \käituma\

  kaht+pidi, kahte+pidi m.

  kaht+viisi, kahte+viisi m. • kaks+küür+kaamel n. (kahe küüruga)

  kaks+pea+lihas n. anat. (ühest otsast kaheharuline)

  kahe+hobuse+rakend n.

  kahe+hobuse+troska n.

  kahe+hobuse+tõld n.

  kahe+hobuse+vanker n.

  kahe+inimese+tuba n.

  kahe+inimese+voodi n.

  kahe+koja+süsteem n.

  kahe+mehe+saag n. (kahe mehega kasutamiseks)

  kahe+otsa+pilet n.

  kahe+pere+elamu n. (kahele perekonnale)

  kahe+pere+koer n. piltl. kahe isanda teener

  kahe+voodi+palat n. (kahe voodiga)

  kahe+välja+süsteem n. põllum. (kahe väljaga); üks osa vilja, teine kesa all

  kahe+värvi+trükk n. (kasutatakse kaht värvi)


 • ÜHENDITULETISED

  kaks+päeva=k n. kaks päeva kestev üritus

  kahe+astme=line o. \süsteem\ kahe astmega

  kahe+augu=line o. \pliit\ kahe auguga

  kahe+dimensiooni=line o. \analüüs\ kahemõõtmeline

  kahe+haru=line o. \puu\ kahe haruga

  kahe+huule=line o. \õis\ bot. kahe huulega

  kahe+hääl=ne o. \laul\ kahest eri häälest koosnev

  kahehäälse=lt m. \laulma\

  kahe+idulehe=line1 o. \taim\ bot. kahe idulehega

  kahe+jalg=ne o. kahe jalaga

  kahejalgne n. (hrl. inimese kohta)

  kahe+jao=line o. \film\ kahest jaost koosnev

  kahe+kihi=line o. kahest kihist koosnev

  kahe+koha=line o. \tuba\ (hotellis)

  kahe+koja=line o. \parlament\ kahe kojaga

  kahe+kilo=ne o. \kala\ kaks kilo kaaluv

  kahe+kord=ne1 o. \uks\ kahest kihist koosnev

  kahe+kord=ne2 o. \kasv, meister\ kaks korda suurem v. rohkem; kahel korral toimuv v. esinev; kahesugune

  kahekordse=lt m.

  kahekordi=sta/ma t. kahekordseks tegema

  kahekordista=mine n.

  kahekordi=stu/ma t. kahekordseks minema

  kahekordistu=mine n. \laps\

  kahe+kui=ne, kahe+kuu=ne o. kaks kuud vana; kaks kuud kestev

  kahe+kuju=line o. \haigus\ kahe kujuga

  kahe+kuu=line o. \kursus\ kaks kuud kestev

  kahe+korruse=line o. \eramu\ kahe korrusega

  kahe+krooni=ne1 o. \münt\ väärtusega, hinnaga kaks krooni

  kahekroonine2 n. kahekroonine paberraha

  kahe+köite=line o. kahest köitest koosnev

  kahe+küüru=line o. \kaamel\ kahe küüruga

  kahe+laid=ne o. \tekk\ kahe laiaga

  kahe+lehe=line o. kahe lehega

  kahe+lehi=ne o. \käokeel\ kahe suure lehega

  kahe+liikme=line o. \võistkond\ kahest liikmest koosnev

  kahe+löövi=line o. \kirik\ kahe lööviga

  kahe+masti=line o. \purjekas\ kahe mastiga

  kahe+meetri=ne o. kahe meetri pikkune

  kahe+mehe+pida=ja n. ⇐ kaht meest pida/ma

  kahe+mehe+pida=mine n. ⇐ kaht meest pida/ma

  kahe+mõtte=line o. kahest mõistmist võimaldav

  kahemõttelise=lt m.

  kahemõttelis=us n.

  kahe+mõõtme=line o. kahe mõõtmega

  kahemõõtmelise=lt m.

  kahemõõtmelis=us m.

  kahe+naise+pida=ja n. ⇐ kaht naist pida/ma

  kahe+naise+pida=mine n. ⇐ kaht naist pida/ma

  kahe+nädala=ne o. kaks nädalat vana; kaks nädalat kestev

  kahe+osa=line o. kahest osast koosnev

  kahe+paik=ne1 o. vee- ja osaliselt ka maismaaeluviisiga; piltl. kahepalgeline

  kahepaikne2, kahepaiksed n. kahepaikse eluviisiga loom; (loomade klass)

  kahepaiks=us n.

  kahe+palge=line o. \poliitik\ piltl. olemuselt kahesugune

  kahepalgelise=lt m. \käituma\

  kahepalgelis=us n.

  kahe+palli=ne o. \tuul\ kahe palli tugevune

  kahe+pange=ne o. \pada\ mahult kahe pange suurune

  kahe+pea=line o. \kotkas\ kahe peaga

  kahe+plaani=line o. \analüüs\ kahest eri vaatenurgast tehtud

  kahe+pool=ne o. \kokkulepe\ kaht poolt haarav; kahes suunas toimuv; kahe samasuguse poolega

  kahe+päeva=ne o. \matk, imik\ kaks päeva kestev; kaks päeva vana

  kahe+päi=ne o. \kotkas\ kahe peaga

  kahe+rea=line o. \mantel, sõidutee\ kahe reaga

  kahe+rööpme=line o. \raudtee\ kahe rööpmega

  kahe+silbi=line o. \sõna\ kahest silbist koosnev

  kahe+soo=line, kahe+sugu=line o. \siig\ biol. mõlemasuguline

  kahe+suuna=line o. \liiklus\ kahe suunaga

  kahe+takti=line o. \mootor\ kaks takti kestva töötsükliga

  kahe+telje=line o. \haagis\ kahe teljega

  kahe+tera=line o. \mõõk\ kahe teraga

  kahe+tiiva=line o. \lennuk, putukas\ kahe tiivaga

  kahe+tolli=ne o. \laud\ kahe tolli paksune

  kahe+tonni=ne o. \koorem\ kaks tonni kaaluv

  kahe+tuhande=line o. \tiraaž\ kahe tuhande suurune

  kahe+tuhande=s a. \aastapäev\

  kahe+tunni=ne, kahe+tunni=line o. \sõit\ kaks tundi kestev

  kahe+tüve=line o. \verb\ keelet. kahe tüvega

  kahe+vaatuse=line, kahe+vaatus=lik o. \näidend\ kahe vaatusega

  kahe+värvi=line o. \trükk\ kahe värviga

  kahe+õlg=ne o. \kang\ kahe õlaga

 • lugu1 n. juhtum, sündmus v. omavahel seotud sündmuste kogum; olukord, asjade seis, asi; muusikapala; kõnek. tükk, vt ka lug=u2

 • LIITSÕNAD

  aja+lugu n.

  ajaloo=lane n. ajaloo eriteadlane

  ajaloo=line o. ajaloosse puutuv

  ajaloolise=lt m. \huvitav\

  ajaloolis=us n.

  pseudo+ajalooline o.

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  agraar+ajalugu n. põllumajandust käsitlev majandusajaloo osa

  agraarajaloo=lane n. agraarajaloo uurija

  alternatiiv+ajalugu n. ⇐ alternatiivne ajalugu (ulmekirjanduse žanr)

  antiik+ajalugu n.

  arhitektuuri+ajalugu n.

  arhitektuurilugu n. arhitektuuriajalugu

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  eel+ajalugu n. millegi ajaloole eelnenud sündmused

  eelajaloo=line o. \elu\

  eelajaloolise=lt m.

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m.

  kiriku+ajalugu n.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjandusajaloolise=lt m.

  kultuuri+ajalugu n.

  kultuuriajaloo=lane n. kultuuriajaloo uurija

  kultuuriajaloo=line o. kultuuriajalooga seotud

  kultuuriajaloolise=lt m.

  kunsti+ajalugu n.

  kunstiajaloo=lane n. kunstiajaloo uurija

  kunstiajaloo=line o. kunstiajalooga seotud

  kunstiajaloolise=lt m.

  lähi+ajalugu n. hrl. I või II maailmasõjaga lõppev ajalooperiood

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  muusika+ajalugu n.

  muusikaajaloo=lane n. muusikaajaloo uurija

  muusikaajaloo=line o. \väärtus\ muusikajalooga seotud

  muusikaajaloolise=lt m.

  sõja+ajalugu n.

  sõjaajaloo=lane n. sõjaajaloo uurija

  sõjaajaloo=line o. sõjaajalugu puudutav

  teatri+ajalugu n.

  teatriajaloo=lane n. teatriajaloo uurija

  teatriajaloo=line o. teatriajalooga seotud

  teatriajaloolise=lt m.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m.

  üld+ajalugu n. üldine ajalugu

  üldajaloo=lane n. üldajaloo uurija

  üldajaloo=line o. \taust\

  ajaloo+aineline o.

  ajaloo+alane o. \kirjandus\

  ajaloo+allikas n.

  ajaloo+atlas n.

  ajaloo+doktor n.

  ajaloo+film n.

  ajaloo+filosoofia n.

  ajaloo+hinne n.

  ajaloo+järk n.

  ajaloo+kaart n.

  ajaloo+kandidaat n.

  ajaloo+kateeder n.

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaloo+klubi n.

  ajaloo+kontseptsioon n.

  ajaloo+konverents n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  ajaloo+muuseum n.

  ajaloo+mälestis n.

  ajaloo+mälu n.

  ajaloo+periood n.

  ajaloo+professor n.

  ajaloo+raamat n.

  ajaloo+ratas n. piltl. ajaloo kulg

  ajaloo+ring n.

  ajaloo+romaan n.

  ajaloo+sündmus n.

  ajaloo+teadlane n.

  ajaloo+teadus n.

  ajaloo+teaduskond n.

  ajaloo+temaatika n.

  ajaloo+torm n.

  ajaloo+tudeng n.

  ajaloo+tund n.

  ajaloo+uurimus n.

  ajaloo+õpetaja n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  ajaloo+ürik n. ajaloolise väärtusega dokument

  ajalugu kirjuta/ma t.

  ajaloo+kirjuta=ja n.

  ajaloo+kirjuta=mine n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  ajalugu uuri/ma t.

  ajaloo+uuri=ja n.

  ajaloo+uuri=mine n.

  ajaloo prügikast isikud ja sündmused, keda ja mida on püütud maha vaikida ja unustada

  ala+lugu m. ühtelugu

  arenemis+lugu n.

  armu+lugu n.

  asja+lugu n.

  asustus+lugu n.

  avastus+lugu n.

  dogmade+lugu n. relig.

  dopingu+lugu n.

  edu+lugu n.

  eel+lugu n.

  elu+lugu n.

  eluloo=lane n. elulookirjutaja, biograaf

  eluloo=line o. elulugu puudutav

  eluloo+andmed n.

  eluloo+film n.

  eluloo+kirjeldus n.

  eluloo+raamat n.

  fakti+lugu n.

  haigus+lugu n.

  hirmu+lugu n.

  hitt+lugu n. kõnek. (ülimenukas)

  häbi+lugu n.

  hääliku+lugu n.

  ime+lugu n.

  ise+lugu n.

  isiku+lugu n. isiku arengulugu

  jahi+lugu n.

  järel+lugu n.

  kandle+lugu n.

  kangelas+lugu n. kirj.

  kannatus+lugu n.

  kiriku+lugu n.

  kirjandus+lugu n. (kirjandusteaduse haru)

  kirjandusloo=lane n. kirjandusloo uurija

  kirjandusloo=line o. \uurimus\

  kodukandi+lood n.

  kodu+lugu n. (õppeaine); kodukoha üldülevaateline käsitlus

  koduloo=lane n. koduloo uurija

  koduloo=line o. kodulooga seotud

  koduloo+muuseum n.

  koduloo+ring n.

  koolikiusamis+lugu n.

  kultuuri+lugu n. kultuuriajalugu

  kultuuriloo=lane n. kultuuriloo uurija

  kultuuriloo=line o. kultuurilooga seotud

  kummitus+lugu n.

  kunsti+lugu n. kunstiajalugu

  kunstiloo=lane n.

  kunstiloo=line o.

  kurb+lugu n. õnnetus, tragöödia

  lava+lugu n. näidend, etendus

  loodus+lugu n.

  loomingu+lugu n.

  loominguloo=line o. \käsitlus\

  loomis+lugu n.

  loote+lugu n. õpetus loote arenemisest

  luiske+lugu n.

  lõõtspilli+lugu n.

  lühi+lugu n.

  maa+lugu n.

  maiskonna+lugu n. maalugu

  menu+lugu n.

  muinas+lugu n.

  muinasloo=line o. \näidend\ muinaslugudega seotud

  muiste+lugu n. muinaslugu

  mõistu+lugu n.

  persooni+lugu n. portreelugu, ülevaatelugu kindla isiku kohta

  piibli+lugu n.

  pila+lugu n.

  pilke+lugu n.

  pilli+lugu n.

  portree+lugu n.

  põnevus+lugu n.

  pärimus+lugu n.

  pühaku+lugu n.

  raamatu+lugu n.

  rahvastiku+lugu n.

  räpp+lugu n. muus. (muusikastiil)

  saamis+lugu n.

  sünni+lugu n.

  tantsu+lugu n.

  teadus+lugu n. teadusajalugu

  teadusloo=lane n.

  teatri+lugu n.

  tekke+lugu n.

  tekkeloo=line o. tekkelooga seotud

  tihti+lugu m.

  tondi+lugu n.

  torupilli+lugu n.

  tõsi+lugu n.

  usundi+lugu n.

  uurimus+lugu n.

  õudus+lugu n.

  üht+lugu m.

  ühte+lugu m. sageli

  ülevaate+lugu n. • lugu+laul n. jutustav luuleteos


 • ÜHENDITULETISED

  kurb+loo=line o. ⇐ kurb lugu

  kurbloolis=us, kurblool=us n. traagika


 • ÜHENDID

  lugu pida/ma t. kõrgelt hindama, austama

  lugu+pida=mine n.

  lugupidamis+väärne o.

  lugupidamis+väärt o.

  lugupidamist avalda/ma t.

  lugupidamisavald=us n.

  lugu+pidama=tu o. \käitumine\

  lugupidamatu=lt m. \käituma\

  lugupidamat=us n.

  lugu+pidav o. \suhtumine\

  lugupidava=lt m. \suhtuma\

  lugu+pidav=us n.

  lugu+peetav, lugu+peetud o. \juubilar\ austatud, hinnatud

  lugu+peetud o. austatud, hinnatud

 • meel n. aistingute vastuvõtu ja eristamise võime; millegi tajumise, mõistmise võime; taju, tunnetus; (inimese loomuse, hingelaadi, meelelaadi, vaimu vms. kohta); meeleolu, tunne, tuju, tahtmine, soov; mõte; arvamus, seisukoht; kõnek. mõistus, aru; (sisekohakäänetes) mälu

 • TULETISED

  meel=sus n. tõekspidamised, veendumused ning nendest johtuv eluhoiak

  meelsus+kontroll n.

  meelsus+vang n. <-vangi>

  meel=usmeelsao. meelepärane

  meela=s o. (himuralt) meeleline

  meela=lt m. \naeratama\

  meele=line o. \tunnetus; iha, naine; tegu\ psühh. meeleelundite abil toimuv, meelte kaudu saadud; lihalik, kehaliselt, eriti suguliselt erutav; vnm. meelepärane

  meelelise=lt m. \tajutav\

  meelelis=us n.

  meele=tu1meeletuo. \viha; hirm\ ilma aruta, pöörane; tohutu, määratu

  meeletu=lt, meeletu m. \kallis\ väga

  meelet=us n.

  ~meel=ik o., n. (mingit laadi) meelega; selline inimene

  ise+meelik o. \laps, tegu\ isemeelne

  isemeeliku=lt m.

  isemeelik=us n. isemeelsus

  sala+meelik o. salapärane, äraarvamatu

  vana+meelik n. alalhoidlane, konservatiiv

  üle+meelik o. vallatu, üleannetu

  ülemeeliku=lt m.

  ülemeelik=us n.

  ülemeeli=tse/ma t. ülemeelik olema

  meel-is~ meelepärane, lemmik-

  meelis+harrastus n.

  meelis+kangelane n.

  meelis+kirjanik n.

  meelis+motiiv n.

  meelis+paik n.

  meelis+tegevus n.

  meelis+täht n. (toataim)

  meelega m. \tegema\ sihilikult

  meele=ldi m. hea meelega

  meeli=tsi m. meelte abil

  meel-sa=sti m. hea meelega

  meel=di/ma t.

  meeldi=mine n.

  meeldimis+püüe n.

  meeldi=mus n. meeldiv-olek; meeldimine

  meeldiv o.

  eba:meeldiv o.

  ebameeldiva=lt m.

  ebameeldiv=us n.

  meeldiva=lt m.

  meeldiv=us n.

  meeldiva+lõhna=line o. meeldiva lõhnaga

  meele=sta/ma t. kellegi meelt mõjutama

  meelesta=mine n.

  meelestat=us n. meelestatud olek

  meelest=us1 n. meelestamine; meelestatus

  meele=stu/ma t. oma meelt teatud suunas kujundama

  meelestu=mine n.

  meelest=us2 n. meelestumine

  meeli=skle/ma, meeli=skele/ma t. meelt mõlgutama

  meeliskle=mine n.

  meeli=ta/ma t.

  meelit=le/ma, meelite=le/ma t. kedagi midagi tegema meelitama

  meelit=is n. meelitusvahend

  meelit=us n. meelitamine

  meelitus+nimi n.

  meelitus+sõna n.

  ligi meelita/ma t.

  ligi+meelita=ja n.

  ligi+meelita=mine n.

  välja meelita/ma t. (kelleltki midagi)

  välja+meelita=ja n.

  välja+meelita=mine n.

  ära meelita/ma t. mujale meelitama; poolehoidu saavutama; (ära) võrgutama

  ära+meelita=ja n.

  ära+meelita=mine n.

  üle meelita/ma t. kedagi meelitades midagi enda valdusse v. teada saama

  meeli=tse/ma t. kogu meelest kedagi v. midagi ihkama

  ~meel=ne o. (mingit laadi) meelega; kellegi v. millegi poolt olev

  ahta+meelne o. kitsarinnaline, ahta meelega

  ahtameelse=lt m.

  ahtameels=us n.

  ausa+meelne o.

  ausameelse=lt m.

  ausameels=us n.

  ava+meelne o. avatud meelega

  avameelse=lt m.

  avameels=us n.

  avameeli=tse/ma t.

  avameelitse=ja n.

  avameelitse=mine n.

  edu+meelne o.

  edumeelse=lt m.

  edumeels=us n.

  eesti+meelne o.

  eestimeelse=lt m.

  eestimeels=us n.

  eri+meelne o. eri meelt, teisel arvamusel olev

  erimeelse=lt m.

  erimeels=us n.

  fašismi+meelne o. \kirjutis\

  haja+meelne o. hajali mõtetega

  hajameelse=lt m.

  hajameels=us n.

  hale+meelne, haleda+meelne o.

  halemeelse=lt m.

  halemeels=us n.

  helde+meelne o. \inimene\

  heldemeelse=lt m. \toetama\

  heldemeels=us n.

  hella+meelne o.

  hellameelse=lt m.

  hullu+meelne o. nõrgamõistuslik; pöörane

  hullumeelse=lt m.

  hullumeels=us n.

  härda+meelne o.

  härdameelse=lt m.

  härdameels=us n.

  ise+meelne o. teisi mittearvestav, kangekaelne

  isemeelse=lt m.

  isemeels=us n.

  isemeeli=tse/ma t. isemeelselt käituma

  kade+meelne o. kade

  kademeels=us n.

  kalli+meelne o. vnm. hea, õilsameelne

  kallimeels=us n.

  kerge+meelne o. mõtlematu; kombelõtv

  kergemeelse=lt m.

  kergemeels=us n.

  kindla+meelne o. kindla iseloomuga; järeleandmatu

  kindlameelse=lt m.

  kindlameels=us n.

  kiriku+meelne o. \inimene\ kiriku, kirikutegelaste seisukohtadele vastav v. neist juhinduv, klerikaalne

  kirikumeels=us n.

  koostöö+meelne o. \seltskond\

  koostöömeels=us n.

  kroonu+meelne o. kõnek. riigitruu

  kroonumeels=us n.

  kurva+meelne o. kurb, nukker, melanhoolne; kurba, nukrat meeleolu tekitav

  kurvameelse=lt m.

  kurvameels=us n.

  kurvameeli=tse/ma t. kurvameelne olema

  kurvameelitse=mine n.

  käre+meelne o. teravalt, mingis suhtes vastuseisvalt meelestatud, põhjalikke muudatusi pooldav, radikaalne

  käremeelse=lt m.

  käremeels=us n.

  lihtsa+meelne o. lapsemeelselt usaldav v. uskuv

  lihtsameelse=lt m. \lootma\

  lihtsameels=us n.

  mässu+meelne o.

  mässumeelse=lt m.

  mässumeels=us n.

  nukra+meelne o.

  nukrameelse=lt m.

  nukrameels=us n.

  nõdra+meelne o. nõrgenenud mäluga

  nõdrameelse=lt m.

  nõdrameels=us n.

  raukus+nõdrameelsus n.

  nõrga+meelne o. nõrga mõistusega

  nõrgameelse=lt m.

  nõrgameels=us n.

  nüri+meelne o. juhm, tuim

  nürimeelse=lt m.

  nürimeels=us n.

  nõukogude+meelne o. nõukoguliku meelsusega

  orja+meelne o. orjalik

  orjameelse=lt m.

  orjameels=us n.

  paavsti+meelne o. katoliiklik

  pika+meelne o. \mees\ kannatlik, leplik; aeglane

  pikameelse=lt m.

  pikameels=us n.

  poole+meelne o. poole aruga

  poolemeelse=lt m.

  poolemeels=us n.

  rahu+meelne o. \inimene\

  rahumeelse=lt m. \lahenema\

  rahumeels=us n.

  rahva+meelne o. rahvaga ühte meelt

  rahvameelse=lt m.

  rahvameels=us n.

  raske+meelne o. kurvameelne, rõhutud

  raskemeelse=lt m.

  raskemeels=us n.

  rõõmsa+meelne o.

  rõõmsameelse=lt m.

  rõõmsameels=us n.

  saksa+meelne o.

  saksameels=us n.

  stagna+meelne o. kõnek.

  suure+meelne o. omakasupüüdmatult helde v. andestav

  suuremeelse=lt m.

  suuremeels=us n.

  terav+meelne o. vaimukas, leidlik

  teravmeelse=lt m.

  teravmeels=us n. teravmeelne olek; teravmeelne ütlemine

  teravmeeli=tse/ma t.

  teravmeelitse=ja n.

  teravmeelitse=mine n.

  tume+meelne o. kurvameelne; morn

  tumemeelse=lt m.

  tumemeels=us n.

  tõsi+meelne o. selline, kes võtab asju tõsiselt

  tõsimeelse=lt m.

  tõsimeels=us n.

  tõe+meelne o. (loomult) ausameelne, siiras

  tõemeelse=lt m. \uskuma\

  tõemeels=us n.

  uue+meelne o. uut pooldav

  uuemeelse=lt m. \mõtlema\

  uuemeels=us n.

  uuendus+meelne o. uuendusi pooldav

  uuendusmeels=us n.

  uute+meelne o. uuendusmeelne

  vaba+meelne o. salliv

  vabameelse=lt m.

  vabameels=us n.

  vana+meelne o. vanas kinni olev

  vanameelse=lt m. \mõtlema\

  vanameels=us n.

  vastu+meelne o. vastumeelt olev

  vastumeelse=lt m. \käituma\

  vastumeels=us n.

  vene+meelne o. venelasi pooldav, nende huvisid ja püüdlusi toetav

  venemeelse=lt m. \kasvatatud\

  venemeels=us n.

  õilsa+meelne o. õilis

  õilsameelse=lt m.

  õilsameels=us n.

  üle+meelne o. vnm. vallatu, ülemeelik

  ülemeelse=lt m.

  ülemeels=us n.

  ülla+meelne o. üllas

  üllameelse=lt m.

  üllameels=us n.


 • LIITSÕNAD

  ava+meeli m.

  haistmis+meel n.

  hea+meel n.

  huumori+meel n.

  huumorimeel=ne o. huumorimeelega

  huumorimeelse=lt m.

  ilu+meel n.

  kahju+meel n.

  kangelas+meel n.

  kerge+meel n. kergemeelsus

  koha+meel n.

  kompimis+meel n.

  korra+meel n.

  kriitika+meel n.

  kuulmis+meel n.

  lapse+meel n. lapselik meel

  lapsemeeli m. lapsemeelselt

  lapsemeel=ne o. lapselik

  lapsemeelse=lt m.

  lapsemeels=us n.

  lapsemeeli=tse/ma t.

  luule+meel n. luule mõistmise võime; luuleline hingelaad

  luulemeel=ne o. luulelise meelelaadiga

  luulemeels=us n.

  maitse+meel n. maitsmismeel

  maitsmis+meel n.

  mehe+meel n.

  mure+meel n.

  mässu+meel n.

  nägemis+meel n.

  ohvri+meel n. ohvrimeelsus

  ohvrimeel=ne o. valmis end ohverdama

  ohvrimeelse=lt m. \kannatama\

  ohvrimeels=us n.

  orja+meel n. orjalik meel

  paha+meel n. nördimustunne, meelepaha

  pahameele+kahin n.

  pahameele+kisa n.

  pahameele+mõmin n.

  pahameele+puhang n.

  pahameele+purse n.

  pahameele+sumin n.

  pahameele+torin n.

  pahameele+torm n.

  pahameele+turtsatus n.

  pahameele+vari n.

  rahu+meel n. rahulik meel

  rahumeeli m. rahulikult, rahumeeles

  tasakaalu+meel n.

  terav+meel n. teravmeelsus, nutikus

  tunde+meel n.

  tusa+meel n. tusane meel

  tusameeli m. tusameelega

  tõe+meeli, tõsi+meeli m. \uskuma\

  tänu+meel n.

  tänumeeli m. \meenutama\ tänumeelega, tänumeeles

  vastu+meel n. vastumeelsus; tõrge, protest

  vastu+meeli m. vastumeelselt

  vastu+meelt m. \töö, töötama\ vastumeelne; vastumeelselt

  vormi+meel n.

  äri+meel n.

  ühis+meel n. üksmeel, konsensus

  üks+meel n.

  üksmeel=ne o.

  üksmeelse=lt m.

  üksmeels=us n. • meele+elund n.

  meele+haigus n. vnm. meelehärm, mure

  meele+hea n. rõõm; kingitus; altkäemaks

  meele+härm-härmin.

  meele+kibedus n.

  meele+kindel o.

  meelekindla=lt m. \tegutsema\

  meelekindl=us n.

  meele+koht n. oim

  meele+kujutus n.

  meele+laad-laadin.

  meele+mõistus n. vnm. meelemärkus, teadvus; mõistus, aru

  meele+märkus n. teadvusel olek, teadvus

  meelemärkuse=tu o.

  meelemärkusetu=lt m. \lamama\

  meelemärkuset=us n. teadvusetus

  meelemärkusel ole/ma t.

  meelemärkusele tule/ma t.

  meele+mürk n.

  meele+olu n.

  meeleolu=kas o. hea meeleoluga

  meeleolu=tse/ma t. meeleolu väljendama

  meeleolutse=ja n.

  meeleolutse=mine n.

  depressiooni+meeleolu n.

  kaduvus+meeleolu n.

  kohvri+meeleolu n.

  käegalöömis+meeleolu n.

  langus+meeleolu n.

  leina+meeleolu n.

  masendus+meeleolu n.

  minnalaskmis+meeleolu n.

  opositsiooni+meeleolu n.

  pidu+meeleolu n.

  protesti+meeleolu n.

  resignatsiooni+meeleolu n.

  revolutsiooni+meeleolu n.

  töö+meeleolu n.

  meeleolu+häire n.

  meeleolu+muusika n.

  meeleolu+pilt n.

  meeleolu+stabilisaator n.

  meeleolu+varjutus n.

  bipolaarne meeleoluhäire n. med.

  meele+paha n. pahameel

  meelepaha+torm n.

  meele+pett, meele+pete n. viirastus (meel petab)

  meele+pärane o.

  meelepärase=lt m.

  meele+pärast m.

  meele+rahu n.

  meele+rakk n.

  meele+sõgedus n.

  meele+teravus n.

  meele+tusk n.

  meele+vald n.

  meelevald=ne o.

  meelevaldse=lt m.

  meelevalds=us n.

  meele+ärevus n.

  meelt+mööda m., o. meele, tahtmise järele

  meelte+segadus n.

  meelte+väline o.

  meelte+ülene o. \side\

  meelde+sööbiv o. \vaatepilt\


 • ÜHENDITULETISED

  kurva+meel=ik n. kurva meelega inimene, melanhoolik

  üle+meele=line o. \kogemus\ üle meel(t)e ulatuv


 • ÜHENDID

  kuues meel n. mingi eriline vaist

  poole meelega o. poolearuline • meelde tule/ma t. meenuma, mõttesse tulema

  meelde tuleta/ma t. meenutama

  meelde+tuleta=ja n.

  meelde+tuleta=mine n.

  meelde+tulet=us n.

  meeldetuletus+kiri-kirjan.

  meeles pida/ma t.

  meeles+pea n. õpetusi sisaldav pisitrükis; (taim); märkmik

  meeles+pida=mine n.

  meelespidamis+võime n.

  meeli haara/ma t. kaasa kiskuma, veetlema

  meeli+haarav o. \jutustus\

  meeli+haarava=lt m. \mõjuma\

  meeli köit/ma t. kaasa kiskuma, võluma

  meeli+köitev o. \elamus\

  meeli+köitva=lt m. \kaunis\

  meeli sega/ma t. häirima

  meeli+segav o. \kuumus\

  meeli+segava=lt m. \lõhnav\

  meelt avalda/ma t. (sõnades, tegudes) oma tundeid, seisukohti, (poliitilist) meelsust väljendama

  meele+avalda=ja n.

  meele+avald=us n. oma (poliitilise) meelsuse, nõudmiste, protesti, heakskiidu vms. avalik väljendus (hrl. rongkäigu, miitingu jne. näol)

  massi+meeleavaldus n.

  protesti+meeleavaldus n.

  toetus+meeleavaldus n.

  tänava+meeleavaldus n.

  meelt heit/ma t. masendusse sattuma

  meele+heid=e n.

  meeleheite+hoog n.

  meeleheite+karjatus n.

  meeleheite+karje n.

  meele+heit=lik o. \karje\

  meeleheitlikk=us n.

  meeleheitliku=lt m. \põgenema\

  meelt kinnita/ma t. julgustama, rahustama

  meele+kinnit=us n. julgustus v. rahustus

  meelt lahuta/ma t. (endale) meeldivat vaheldust pakkuma; lõbutsema

  meele+lahuta=ja n.

  meele+lahuta=mine n.

  meele+lahut=us n. meeldivat vaheldust pakkuv tegevus, lõõgastavaks vahelduseks olev ajaviide

  meelelahutus=lik o. \programm\

  meelelahutus+asutus n.

  meelelahutus+keskus n.

  meelelahutus+koht n.

  meelelahutus+meedia n.

  meelelahutus+muusika n.

  meelelahutus+saade n.

  meelelahutus+tööstus n.

  meelelahutus+äri n.

  meelelahutus+ärimees n.

  meelt liiguta/ma t.

  meele+liigut=us n. lühiaegne tugev tundepuhang

  meelt paranda/ma t. halbadest elukommetest loobuma; kirikl. patust pöörduma

  meele+paranda=ja n.

  meele+parand=us n.

  meelt ülenda/ma t.

  meele+ülend=us n.

  meelt+ülendav o. \elamus\

 • mõtle/ma n. keeruka ajutegevuse abil asjade, nähtuste vm. omadusi ja seoseid leidma, järeldusi ja otsustusi tegema; kavatsema, plaanitsema

 • TULETISED

  mõtle=ja1 n. see, kes mõtleb; mõttetark

  vaba+mõtleja n. (kes mõtleb traditsioonilistest seisukohtadest erinevalt)

  mõtle=ja2 o. \inimene\ mõtlev, juurdlev, kaalutlev

  mõtle=mine n.

  argi+mõtlemine n.

  loov+mõtlemine n.

  soov+mõtlemine n. asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse

  tava+mõtlemine n.

  vaba+mõtlemine n. dogmadest sõltumatu mõtteviis

  mõtlemis+aeg n.

  mõtlemis+ekspert n.

  mõtlemis+häire n.

  mõtlemis+jäikus n.

  mõtlemis+kiirus n.

  mõtlemis+mäng n.

  mõtlemis+oskus n.

  mõtlemis+pingutus n.

  mõtlemis+viis-viisin.

  mõtlemis+võime n.

  mõtlemisvõime=line o.

  mõtlemisvõime=tu o.

  mõtlemisvõimetu=lt m. \vaikima\

  mõtlemisvõimet=us n.

  mõtl=us n. sügavat keskendumist nõudev vaimne tegevus, meditatsioon; mõtisklus

  mõel=du n. (mis on valmis mõeldud)

  mõtlema=tu o. \tegu\

  mõtlematu=lt m. \tegutsema\

  mõtlemat=us n.

  mõtl=ik o. \mees\ süvenenult mõtlev

  mõtlikk=us n.

  mõtliku=lt m. \vaikiv\

  mõeldama=tu o. \tegu\ mis ei ole mõeldav, võimatu

  mõeldav o. kujuteldav, võimalik

  ainu+mõeldav o.

  kõik+mõeldav o.

  mitte+mõeldav o.

  mõt=e n. mõtlemise üksikakt v. tulemus

  mõtte=kas o. otstarbekas, arukas

  mõtteka=lt m. \lahendatud\

  mõttek=us n.

  mõtte=line o. \osa\ ka jur. mõtet, sisu puudutav; mõttes eksisteeriv

  mõttelise=lt m.

  mõtte=stik n.

  mõtte=tu o.

  mõttetu=lt m. \raisatud\

  mõttet=us n.

  mõte=sta/ma t. mõtet andma

  mõtesta=ja n.

  mõtesta=mine n.

  mõtest=us n.

  mõtestat=us n.

  lahti mõtesta/ma t. mõtet avama

  lahti+mõtesta=ja n.

  lahti+mõtesta=mine n.

  lahti+mõtest=us n.

  ümber mõtesta/ma t.

  ümber+mõtesta=ja n.

  ümber+mõtesta=mine n.

  ümber+mõtest=us n.

  mõti=skle/ma, mõti=skele/ma t. mõtteid mõlgutama, mõtlema

  mõtiskle=ja n.

  mõtiskle=mine n.

  mõtiskl=us, mõtiskel=u n.

  elu+mõte n.

  juht+mõte n.

  kinnis+mõte n.

  kättemaksu+mõte n.

  luulu+mõte n. (vaimuhaigel)

  mure+mõte n.

  patu+mõte n.

  põhi+mõte n.

  põhimõtte=line o. \otsus\

  põhimõttelise=lt m. \nõus\

  põhimõttelis=us n.

  töötamis+põhimõte n.

  üld+põhimõte n.

  põhimõtte+kindel o.

  põhimõttekindla=lt m.

  põhimõttekindl=us n.

  põhimõtte+lage o.

  põhimõttelageda=lt m. \toimima\

  põhimõttelage=dus n.

  sala+mõte n.

  soov+mõte n.

  suitsiidi+mõte n.

  sund+mõte n.

  surma+mõte n.

  taga+mõte n.

  uit+mõte n.

  uit3 n. uitmõte

  ummik+mõte n.

  äkk+mõte n. äkiline mõte

  mõtte+aardla n.

  mõtte+aher o.

  mõtteahtr=us n.

  mõtte+aine n.

  mõtte+ergas o.

  mõtteerks=us n.

  mõtte+erk o. mõtteergas

  mõtteerk=us n.

  mõtte+heie n.

  mõtte+heietus n.

  mõtte+hiid n.

  mõtte+jooks n. mõtete (sujuv) kulg

  mõtte+julgus n.

  mõtte+jupp n.

  mõtte+järg-järjen.

  mõtte+kaaslane n.

  mõttekaasl=us n. mõttekaaslasena olemine

  mõtte+katke n.

  mõtte+kehv o.

  mõtte+kild-killun.

  mõtte+kordus n.

  mõtte+kramp n.

  mõtte+kriips n.

  mõtte+koda n. ideid genereeriv sõltumatu uurimisrühm v. asutus

  mõtte+kujutus n.

  mõtte+käik n.

  mõtte+laad-laadin.

  mõtte+laeng n.

  mõtte+lage o.

  mõttelageda=lt m. \tegutsema\

  mõttelage=dus n.

  mõtte+laisk o.

  mõttelaisk=us n.

  mõtte+laokil m. \olek\ laokil mõtetega, hajali

  mõtte+lend n. kiire mõttekulg, kujutlusvõime, fantaasia

  mõtte+lõng n.

  mõtte+maailm n.

  mõtte+mall n.

  mõtte+muster n.

  mõtte+osaline n. mõttekaaslane

  mõtte+patt-patun.

  mõtte+paus n.

  mõtte+päevik n. mõtete, mõtiskluste (ja sündmuste) päevikulaadis kirjapandu (ka teosena)

  mõtte+pide n.

  mõtte+pilgar n.

  mõtte+pilt n.

  mõtte+pinge n.

  mõtte+punktid n.

  mõtte+päevik n.

  mõtte+raas n.

  mõtte+rabedus n.

  mõtte+rikas o.

  mõtte+ring n.

  mõtte+puhang n.

  mõtte+rohke o.

  mõtte+rägastik n.

  mõtte+salm n.

  mõtte+seos n.

  mõtte+säde n.

  mõtte+sähvatus n. mõttevälgatus

  mõtte+sügavus n.

  mõtte+tark1 n. vnm. filosoof

  mõtte+tark2 o. \vestlus\ filosoofiline; sügavamõtteline

  mõttetarga=lt m. \noogutama\

  mõttetark=us n. vnm. filos.

  mõtte+teadus n. filosoofia

  mõttetead=lane n. mõtteteadusega professionaalselt tegelev inimene, filosoof

  mõtte+tegevus n.

  mõtte+tera n.

  mõtte+tihe o.

  mõttetihe=dus n.

  mõtte+turgatus n.

  mõtte+töö n.

  mõtte+tühi o.

  mõtte+vabadus n.

  mõtte+vaene o.

  mõtte+vaev n.

  mõtte+varjund n.

  mõtte+viis-viisin.

  mõtte+vilgatus n.

  mõtte+vilksatus n.

  mõtte+välgatus n.

  mõtte+värske o. värsket mõtet sisaldav

  mõttevärsk=us n.

  kahe+mõtte=line o. kahest mõistmist võimaldav

  kahemõttelise=lt m. \väljenduma\

  kahemõttelis=us n.

  mitme+mõtte=line o. \sõnastus\ mitme mõttega

  sügav+mõtte=line, sügava+mõtte=line o.

  sügavmõttelise=lt, sügavamõttelise=lt m. \vaikima\

  sügavmõttelis=us, sügavamõttelis=us n.

  terav+mõtte=line o. \tekst\ teravmeelne, terava mõttega

  vaba+mõtte=line o. \sisu, inimene\ vaba mõttega

  ühe+mõtte=line o. \otsus\ ühe mõttega

  ühemõttelise=lt m. \väljendatud\

  ühemõttelis=us n.

  mõtet arenda/ma t.

  mõtte+arend=us n.

  mõtet avalda/ma t.

  mõtte+avald=us n. ütlus, seisukoht

  mõtteid mõlguta/ma t.

  mõtte+mõlgut=us n.

  mõtteid vaheta/ma n.

  mõtte+vahet=us n.


 • ÜHENDID

  ette mõtle/ma t.

  ette+mõtlema=tu o. \tegu\

  ette+mõtle=mine n.

  ise mõtle/ma t.

  ise+mõtle=ja n. iseseisvalt, oma peaga mõtlev inimene; (ka irooniliselt)

  ise+mõtle=mine n.

  järele mõtle/ma t.

  järele+mõtle=mine n.

  järele+mõt=lik o.

  järelemõtlikk=us n.

  järelemõtliku=lt m.

  järele+mõtlema=tu o. \tegu\

  järelemõtlematu=lt m.

  järelemõtlemat=us n.

  järele+mõeldu=lt m.

  läbi mõtle/ma t.

  läbi+mõtle=ja n.

  läbi+mõtle=mine n.

  läbi+mõtlema=tu o. \kriitika, käitumine\

  läbimõtlematu=lt m.

  läbimõtlemat=us n.

  läbi+mõeldud o. \plaan, tegevus\

  ringi mõtle/ma t.

  ringi+mõtle=ja n.

  ringi+mõtle=mine n.

  teisiti mõtle/ma t.

  teisiti+mõtle=ja n. dissident, erimeelne

  teisiti+mõtle=mine n.

  välja mõtle/ma t.

  välja+mõeld=is n. (mis on välja mõeldud)

  välja+mõel=du n. väljamõeldis

  välja+mõtle=ja n.

  välja+mõtle=mine n.

  ümber mõtle/ma t. varasemat seisukohta muutma

  ümber+mõtle=ja n.

  ümber+mõtle=mine n.

 • pane/ma t. kuhugi, mingisse kohta asetama, paigutama; teise asendisse, seisundisse v. olukorda seadma; mingit tegevust v. seisundit esile kutsuma; käskima, sundima; määrama kedagi kellekski , kellelegi midagi kohustuseks tegema v. hinnangut andma; kõnek. kiiresti kuskile liikuma, kihutama; lööma, jooma, vanduma; kõnek. hakkama (häälitsemise v. liikumise kohta)

 • TULETISED

  pane=k n.

  pan=us n. (kellegi poolt) juurdepandu, lisatu; mängu pandud summa; k. põhimaterjalisse kaunistuseks lisatud muust materjalist või muud värvi tükike

  panus=ta/ma t. oma panust andma, juurde panema; mängu panema

  panusta=ja n.

  panusta=mine n.

  panustamis+soov n.

  haua+panus n. arheol. matmisel hauda kaasapandud ese

  panus+tehnika n. k. esemete kaunistamine teisest materjalist või teist värvi osadega, mis kinnitatakse eseme süvendatud kohtadesse

  pan=d-ur n. kal. eluskala hoidmise kast

  pandur+paat n.


 • LIITSÕNAD

  põhja+panev o. \avastus\ suure tähtsusega, väga oluline • pani+paik n. hoiukoht

  pani=la n. panipaik


 • ÜHENDID

  alla pane/ma t. millegi alla asetama, paigutama v. seadma

  alla+pane=k n.

  alla+pane=mine n.

  alla+pani=ja n.

  alla+pan=u n. põllum. (nt. põhk, turvas)

  alust pane/ma t. rajama

  aluse+pane=k n.

  aluse+pani=ja n.

  ette pane/ma t. (ust, akent, hobust); soovitama

  ette+pane=k n. mõte, plaan v. soovitus

  abiellumis+ettepanek \ abielu+ettepanek n.

  alistumis+ettepanek n.

  desarmeerimis+ettepanek n.

  kompromiss+ettepanek n.

  parandus+ettepanek n.

  rahu+ettepanek n.

  ratsionaliseerimis+ettepanek n.

  täiendus+ettepanek n.

  uuendus+ettepanek n.

  vaherahu+ettepanek n.

  \akna\ ette+pani=ja n.

  hakkama pane/ma t. ära kulutama v. rikkuma, nurja ajama; maha müüma; (mingiks tegevuseks valmis panema

  hakkama+pane=k n.

  hakkama+pane=mine n.

  \rukist\ hakki pane/ma t.

  \rukki\ hakki+pane=k n.

  halvaks pane/ma t. põlastama

  halvaks+pane=k n.

  halvaks+pan=u n. põlgus, halvustus

  hauda pane/ma t. matma

  hauda+pane=k n. matus

  hauda+pane=mine n.

  heldima pane/ma t.

  heldima+panev o. \pilk\

  heldimapaneva=lt m. \armas\

  imeks pane/ma t. imestama, üllatuma

  imeks+pandav o. \sarnasus\

  imeks+pane=k n.

  imeks+pane=mine n.

  kaela pane/ma t. \medalit, salli\

  kaela+pane=k n.

  kaela+pane=mine n.

  \heina\ kuhja pane/ma t.

  kuhja+pane=k n.

  kuhja+pane=mine n.

  \küülikut\ puuri pane/ma

  puuri+pane=k n. ⇐ puuri pane/ma

  puusärki pane/ma t. (surnut)

  puusärki+pane=k n.

  pärga pane/ma t.

  pärja+pane=k n.

  pärja+pane=mine n.

  rakkesse pane/ma t.

  rakkesse+panek n.

  \heina\ saadu pane/ma

  saadu+pane=k n.

  tallele pane/ma t. (tagavaraks) hoiule, kõrvale panema; meelde jätma

  talle=ta/ma t. tallele panema, jäädvustama; tallel hoidma, säilitama

  talle=tu/ma t. alles jääma, salvestuma

  talletu=mine n.

  talleta=ja n.

  talleta=mine n.

  tallele+pane=k n.

  tallele+pane=mine n.

  tähele pane/ma t. märkama; jälgima

  tähele+pane=k n.

  tähele+pane=lik o.

  tähelepanelikk=us n.

  tähelepaneliku=lt m.

  tähele+panema=tu o.

  tähele+pan=u n.

  topelt+tähelepanu n.

  tähelepanu+häire n.

  tähelepanu+pingutus n.

  tähelepanu+võime n.

  tähelepanu+väärne o. \saavutus\

  tähelepanu+väärt o. \tegu\

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  tähelepanu osuta/ma t.

  tähelepanu+osut=us n.

  tähele+pandama=tu o.

  tähele+pandav o. \ilu\

  vastu pane/ma t.

  vastu+pan=u n.

  vastupanu+süsteem

  vastupanu+võime n.

 • protest n. nõusolematuse avaldus; maj. akt veksli tähtajaks lunastamata jätmise kohta; jur. prokuröri edasikaebus kohtuotsuse peale

 • TULETISED

  protest=eeri/ma t. protestima

  protesteeri=ja n.

  protesteeri=mine n.

  protesti/ma t. protesti avaldama; ka jur. maj.

  protesti=ja n.

  protesti=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kassatsioon+protest n. jur. prokuröri protest esimese astme kohtu otsuse peale • protesti+aktsioon n.

  protesti+demonstratsioon n.

  protesti+hüüe n.

  protesti+kiri-kirjan.

  protesti+kisa n.

  protesti+laine n.

  protesti+laul n.

  protesti+marss n.

  protesti+meeleavaldus n.

  protesti+meeleolu n.

  protesti+miiting n.

  protesti+noot-noodin. pol. (diplomaatiline kirjalik pöördumine)

  protesti+puhang n.

  protesti+streik n.

  protesti+torm n.

  protesti+vaim n.


 • ÜHENDID

  protesti avalda/ma t.

  protesti+avalda=ja n.

  protesti+avald=us n.

 • soovi/ma t. midagi tahtma

 • TULETISED

  soovi=ta/ma t. kellelegi midagi (sobiva variandina) välja pakkuma

  soovita=ja n.

  soovita=mine n. \etendus\

  soovitamis+väärne, soovitamis+väärt o.

  soovitav o. \muutus\ soovimisväärne

  eba:soovitav o.

  ebasoovitava=lt m. \mõjuma\

  ebasoovitav=us n.

  mitte+soovitav o.

  soovit=us n. nõuanne

  lugemis+soovitus n.

  raamatu+soovitused n.

  retsepti+soovitus n.

  toidu+soovitus n.

  toitumis+soovitus n.

  soovitus+kiri n. kirjalik soovitus

  soovitus+nimestik n. bibl.

  mitte+soovitatav o.

  soov n. tahtmine midagi teha, saada, saavutada

  eneseväljendus+soov n.

  panustamis+soov n.

  sala+soov n.

  südame+soov n.

  toitumis+soov n.

  soov+kujutelm n.

  soov+lause n. keelet.

  soov+mõte n.

  soov+mõtlemine n. asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse

  soov+unelm n.

  soovi+kohane o. \areng\

  soovi+kontsert n.

  soovi+sedel n.

  soovi avalda/ma t.

  soovi+avalda=ja n.

  soovi+avald=us n. (kirjalik)

  soovi=ja n.

  soovima=tu o. külaline

  soovimatu=lt m. \saadud\

  soovimat=us n.

  soovi=mine n.

  soovimis+väärne o.


 • LIITSÕNAD

  soovi+saade n.


 • ÜHENDID

  head soovi/ma t.

  hea+soovi=ja n.

  hea+soov=lik o. \suhtumine\

  jutule soovi/ma t.

  jutule+soovi=ja n.

  paha soovi/ma t.

  paha+soovi=ja n.

  paha+soov=lik o. \inimene\

  pahasoovlikk=us n.

  pahasoovliku=lt m. \käituma\

  õnne soovi/ma t.

  õnne+soov n. õnnitlus

  õnnesoovi+kaart n.

  õnnesoovi+telegramm n.

  õnne+soovi=ja n.

  õnne+soovi=mine n.

 • suru/ma t. vajutama, rõhuma, pressima, surva/ma t. suruma, rõhuma

 • TULETISED

  suru=k n. tehn. suruv osa

  suru=t-is1 n. vajutis, press

  surut=is2 n. surutud olek; depressioon

  majandus+surutis n.

  masu n. kõnek. majandussurutis

  surut=us n. surutud olek

  sur-v=e n. rõhk, rõhumine, surumine; sund, nõudmine; raskus

  surve=sta/ma t. survet kasutama v. avaldama

  survesta=ja n.

  survesta=mine n.

  jää+surve n.

  kõrg+surve n.

  kõrgsurve+pesur n.

  laus+surve n.

  trüki+surve n.

  vastu+surve n.

  vee+surve n.

  õhu+surve n.

  surve+abinõu n.

  surve+aparaat n.

  surve+aste-astmen.

  surve+grupp n. pol.

  surve+jõud n.

  surve+kamber n. (sisepõlemismootoril v. kompressori silindril)

  surve+keevitus n.

  surve+klapp n.

  surve+laine n.

  surve+lüliti n.

  surve+meetmed n.

  surve+pesur n.

  surve+pinge n.

  surve+poliitika n.

  surve+proov n.

  surve+regulaator n.

  surve+relee n.

  surve+rühm n.

  surve+takt n. tehn.

  surve+teim n. tehn.

  surve+torustik n. mida mööda liigub surve all vedelik v. gaas

  surve+tugevus n.

  surve+töötlus n.

  surve+vahend n. surve avaldamise vahend

  surve+valu n. tehn. (survega)

  surve+vedru n.

  surve+ventiil n.

  surve+vesi n. (mis on surve all)

  surve+voolik n.

  surve+õlitus n.

  survet avalda/ma t.

  surve+avalda=ja n.

  surve+avald=us n.


 • LIITSÕNAD

  suru+gaas n. (kokkusurutud)

  suru+klamber n. (millegi ligisurumiseks)

  suru+kruvi n. suruv kruvi

  suru+lüliti n. surutav lüliti

  suru+muster n. verming

  suru+märk n. (plastlehe küljest paberile surutav)

  suru+nupp n. surutav lülitusnupp

  suru+pump n. suruv pump

  suru+rull n. suruv rull

  suru+tiib n. (autol)

  suru+trükk n. (kujutis pressitakse köitematerjalisse)

  suru+tõrs n. (milles viinamarjadest mahl välja surutakse)

  suru+täht n.

  suru+õhk n. kokkusurutud õhk

  suruõhk+teisaldus n. tehn.

  suruõhu+balloon n.

  suruõhu+haamer n.

  suruõhu+mootor n. tehn.

  suruõhu+pihusti n.

  suruõhu+riist n.

  suruõhu+toru n.

  suruõhutoru=stik n.

  suruõhu+tööriist n.

  suruõhu+vasar n. tehn.

  suruõhu+voolik n.

  surve+ketas n. tehn. suruv ketas


 • ÜHENDID

  kinni suru/ma t.

  kinni+suru=mine n.

  kätt suru/ma t. (tervituseks); (jõuprooviks)

  käe+suru=mine n.

  käe+surv=e n.

  välja suru/ma t.

  välja+sur=ve n.

  vee+väljasurve n.

 • tund/ma t.

 • TULETISED

  tund=le/ma t. meeleolutsema

  tundle=ja n.

  tundle=mine n.

  tund=u/ma t. paistma, näima; tunda olema

  tunduv o. märgatav, suur

  tunduva=lt m. \suurem\

  tunne=ta/ma t. tajuma; ka filos. millegi kohta tõeseid teadmisi saama

  tunneta=mine n.

  tunnet=us n.

  tunnetus=lik o.

  inim+tunnetus n.

  missiooni+tunnetus n. eluülesande, kutsumuse tunnetus

  tunnetus+objekt n.

  tunnetus+protsess n.

  tunnetus+psühholoogia n.

  tunnetus+teooria n.

  tunnetusteor-eeti=line o. \käsitlus\ tunnetusteooria valdkonda kuuluv

  tunnetama=tu o. selline, mida pole võimalik tunnetada

  tunnetamat=us n.

  tunnetatav=us n.

  elu tunneta/ma t.

  elu+tunnet=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunneta=mine n.

  enese+tunnet=us n.

  loodust tunneta/ma t.

  loodus+tunnet=us, looduse+tunnet=us n.

  maailma tunneta/ma t.

  maailma+tunnet=us n.

  tõde tunneta/ma t.

  tõe+tunneta=mine n.

  tõe+tunnet=us n.

  tunni=sta/ma t. midagi omaks võtma; avameelselt ära rääkima; oma usku kuulutama; (kohtus)

  tunnista=ja n.

  pea+tunnistaja n.

  tunnista=mine n.

  tunnist=us n. kirjalik tõend millegi kohta; midagi tõendav asjaolu

  abielu+tunnistus n.

  ameti+tunnistus n. vnm.

  arsti+tunnistus n. vnm. arstitõend

  autori+tunnistus n.

  isiku+tunnistus n.

  jahi+tunnistus n.

  juhi+tunnistus n.

  kindlustus+tunnistus n.

  klassi+tunnistus n.

  kodakondsus+tunnistus n.

  kooli+tunnistus n.

  kutse+tunnistus n.

  kvalifikatsiooni+tunnistus n.

  küpsus+tunnistus n.

  leeri+tunnistus n. kirikl.

  lõpu+tunnistus n.

  lähetus+tunnistus n.

  pensioni+tunnistus n.

  pärimis+tunnistus n. jur.

  registreerimis+tunnistus n.

  ristimis+tunnistus n.

  surma+tunnistus n.

  südame+tunnistus n.

  südametunnistuse+piin n.

  südametunnistuse+vabadus n.

  sünni+tunnistus n.

  tõu+tunnistus n.

  vaesus+tunnistus, vaesuse+tunnistus n.

  õpilas+tunnistus n.

  üliõpilas+tunnistus n.

  tunnis+mees n. vnm. tunnistaja

  patu+tunnist=us n. ⇐ pattu tunnista/ma pattude ülestunnistamine

  süü+tunnist=us n. ⇐ süüd (üles) tunnista/ma süü ülestunnistamine

  usu+tunnista=ja n. ⇐ usku tunnista/ma

  usu+tunnist=us n. ⇐ usku tunnista/ma

  vale+tunnista=ja n. ⇐ valet tunnista/ma see, kes tunnistab valet; valetunnistuse andja

  vale+tunnist=us n. ⇐ valet tunnista/ma

  üles tunnista/ma t. omaks, tõeks võtma

  üles+tunnista=ja n.

  üles+tunnista=mine n.

  üles+tunnist=us n.

  tunnu=sta/ma t. sobivaks tunnistama; kõrgelt hindama; kiitma

  tunnusta=ja n.

  tunnusta=mine n.

  põld+tunnustamine n. põllum. sordiseemnepõldude eelhindamine

  tunnust=us n.

  tunnustus+vajadus n.

  tunnustus+väärne o.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tunnustava=lt m. \märkima\

  üld+tunnustatud o. üldiselt, väga laialdaselt tunnustatud

  tund=el n. katsesarv

  tund=ja n.

  tund=lik o.

  tundlikk=us n.

  liig+tundlikkus n.

  tundlikkus+lävi n. psühh.

  tundliku=lt m.

  tundliku=sta/ma t. tundlikuks tegema

  tundlikusta=mine n.

  külma+tundlik o.

  puute+tundlik o. \ekraan\

  põua+tundlik o.

  reostus+tundlik o.

  rooli+tundlik o. hästi rooli kuulav

  temperatuuri+tundlik o.

  termo+tundlik n. \süsteem\

  tõstu+tundlik o. \otsing\ inf.

  valgus+tundlik o.

  valgustundlikk=us n.

  valu+tundlik o.

  vähe+tundlik o.

  üli+tundlik o.

  ülitundlikk=us n.

  tundma=tu1 o.

  tundmat=us n.

  enne+tundma=tu o. mida pole enne tuntud

  tundma=tu2 n. inimene, kes ei ole tuttav

  tund=mine n.

  tund=mus n. aim(us), mulje, tunne; ka psühh.

  tundmus=lik o.

  lõbu+tundmus n.

  noru+tundmus n.

  tunn=e n. nii kehaline kui vaimne seisund, olemine, enesetunne; ka psühh. hrl. kehast endast pärinevate ärritajate mõjul tekkiv aisting; see, mida tuntakse läbielatava suhtumise korral ümbritsevasse ning iseendasse, tundmus; emotsionaalne seisund; (hrl. mitmuses:) psüühika vastav valdkond; (vaistlik) taju, aim, intuitiivne teadmine millestki; ‹liitsõna järelosana› vaist, meel, oskus

  tunde=line o.

  tundelise=lt m.

  tundelis=us n.

  hella+tunde=line o.

  peene+tunde=line o. peene tundega

  peenetundelise=lt m.

  peenetundelis=us n.

  õrna+tunde=line o. õrna tundega

  õrnatundelise=lt m.

  õrnatundelis=us n.

  tunde=tu o.

  tundetu=lt m.

  tundet=us n.

  tõstu+tundetu o. \otsing\ inf.

  valu+tundetu o.

  valutundet=us n.

  abitus+tunne n.

  ahistus+tunne n.

  alamus+tunne n.

  alandus+tunne n.

  alaväärsus+tunne n.

  au+tunne n.

  austus+tunne n.

  eel+tunne n. (langetõbisel)

  ema+tunne n.

  enese+tunne n.

  hardus+tunne n.

  heaolu+tunne n.

  hellus+tunne n.

  hubasus+tunne n.

  hubasuse+tunne n.

  häbi+tunne n.

  härdus+tunne n.

  hüljatus+tunne n.

  igavus+tunne n.

  iiveldus+tunne n.

  jubedus+tunne n.

  julgeoleku+tunne n.

  jäledus+tunne n.

  jälestus+tunne n.

  jälkus+tunne n.

  kadedus+tunne n.

  kahetsus+tunne n.

  kahju+tunne n.

  kartus+tunne n.

  keele+tunne n.

  kergendus+tunne n.

  kergus+tunne n.

  kibedus+tunne n.

  kindlus+tunne n.

  kirvendus+tunne n.

  kodaniku+tunne n.

  kodu+tunne n.

  kogukonna+tunne n.

  kohuse+tunne n.

  kohusetund=lik o.

  kohusetundlikk=us n.

  kohusetundliku=lt m.

  kohusetunde=tu o.

  kohusetundetu=lt m.

  kohusetundet=us n.

  kokkukuuluvus+tunne n.

  koledus+tunne n.

  kollektiivsus+tunne n.

  kratsimis+tunne n. (kurgus, rinnus)

  kuivus+tunne n.

  kurbus+tunne n.

  kuuma+tunne n.

  kuumus+tunne n.

  kõhedus+tunne n.

  kõhu+tunne n. kõnek. sisetunne, intuitsioon

  küllastus+tunne n.

  külma+tunne n.

  küünarnuki+tunne n. vastastikune toetustunne

  lõhna+tunne n.

  lämbumis+tunne n.

  maitse+tunne n.

  masendus+tunne n.

  missiooni+tunne n. missioonitunnetus

  mugavus+tunne n.

  mõnu+tunne n.

  mõõdu+tunne n.

  mõõdutunde=line o.

  mõõdutunde=tu o.

  märja+tunne n.

  nukrus+tunne n.

  nälja+tunne n.

  ohu+tunne n.

  omaniku+tunne n.

  palaviku+tunne n.

  patriotismi+tunne n.

  peremehe+tunne n.

  perspektiivi+tunne n.

  perspektiivitus+tunne n.

  pettumus+tunne n.

  pieteedi+tunne n.

  pigistus+tunne n.

  proportsiooni+tunne n.

  pööritus+tunne n.

  rahuldamatus+tunne n.

  rahuldus+tunne n.

  rahutus+tunne n.

  rahvus+tunne n.

  rammestus+tunne n.

  raskus+tunne n.

  reaalsus+tunne n.

  realiteedi+tunne n.

  rõhumis+tunne n.

  rõõmu+tunne n.

  rütmi+tunne n.

  sise+tunne n.

  solidaarsus+tunne n.

  sooja+tunne n.

  stiili+tunne n.

  sõltuvus+tunne n.

  sümpaatia+tunne n.

  sündsus+tunne n.

  süü+tunne n.

  takti+tunne n.

  taktitunde=line o.

  turva+tunne n.

  tusa+tunne n.

  tõe+tunne n.

  täitumus+tunne n.

  tänu+tunne n.

  tüdimus+tunne n.

  tühjus+tunne n.

  tülgastus+tunne n.

  uhkus+tunne, uhkuse+tunne n.

  vastikus+tunne n.

  vastutus+tunne n.

  vastutustund=lik o.

  vastutustundlikk=us n.

  vastutustundliku=lt m.

  vastutustunde=tu o.

  vastutustundetu=lt m.

  vastutustundet=us n.

  vormi+tunne n.

  väsimus+tunne n.

  õiglus+tunne n.

  õnne+tunne n.

  õudus+tunne n.

  õõnsus+tunne n.

  ängistus+tunne n.

  ühis+tunne n.

  ühtekuuluvus+tunne n.

  ühtsus+tunne n.

  üksildus+tunne n.

  üksindus+tunne n.

  ülemus+tunne n.

  üleoleku+tunne n.

  tunde+avaldus n. ⇐ tunnete avaldus

  tunde+ehtne o.

  tundeehts=us n.

  tunde+elamus n.

  tundeelamus=lik o. \side\

  tunde+elu n.

  tunde+elund n.

  tunde+ergas o.

  tundeerks=us n.

  tunde+erk o. tundeergas

  tundeerk=us n.

  tunde+gamma n.

  tunde+hell o.

  tundehell=us n.

  tunde+hälve n.

  tundehälv=ik n. tundehälvetega inimene

  tunde+ilm n.

  tunde+inimene n.

  tunde+kasvatus n.

  tunde+keel n.

  tunde+küllane o.

  tunde+küllus n.

  tunde+laad-laadin.

  tunde+laeng n. piltl.

  tunde+liigutus n.

  tunde+luule n.

  tunde+maailm n.

  tunde+meel n.

  tunde+närv n.

  tunde+paisutus n. ⇐ tunnete paisutus

  tunde+palang n.

  tunde+peenus n.

  tunde+pinge n.

  tunde+puhang n.

  tunde+purse n.

  tunde+rakk n.

  tunde+rikas o.

  tunde+rõhk n.

  tunde+seisund n.

  tunde+sfäär n. tundevald

  tunde+soe o. \kunstiteos\

  tunde+sügav o.

  tunde+toon n.

  tunde+tulv n.

  tunde+vald n.

  tunde+varjund n.

  tunde+virve n.

  tunde+virvendus n. ⇐ tunnete virvendus

  tunde+väljendus n. ⇐ tunnete väljendus

  tunde+värske o.

  tunde+värving n.

  tunde+väratus n.

  tunnu=k n. trük. trükipoogna järjenumber

  tunn=us n.

  tunnus=lik o.

  distinktiiv+tunnused n.

  eri+tunnus n.

  eristus+tunnus n.

  joobe+tunnused n.

  klassifitseerimis+tunnus n.

  liba+tunnus n. (statistikas)

  liigi+tunnus n.

  liigitus+tunnus n.

  määramis+tunnus n.

  otsi+tunnus n.

  primaar+tunnus n. primaarne tunnus

  põhi+tunnus n.

  rassi+tunnus n.

  soo+tunnus n.

  sugu+tunnus n.

  surma+tunnus n.

  takseer+tunnus n. mets.

  tõu+tunnus n.

  vastand+tunnus n.

  võrdlus+tunnus n.

  välis+tunnus n.

  tunnus+ese n.

  tunnus+joon n.

  tunnus+lause n.

  tunnus+märk n.

  tunnus+tuli n.

  tun=tu n.

  tuntud o.

  üld+tuntud o. \näitleja\ üldiselt, hästi tuntud

  tunt=us n.

  tund-e+märk n.

  tunn-is+märk n. vnm. tundemärk


 • ÜHENDITULETISED

  inimese+tund=ja, inimeste+tund=ja n. ⇐ inimesi tund/ma inimestetundja

  inimeste+tund=mine n. ⇐ inimesi tund/ma

  kauba+tund=ja n. ⇐ kaupa tund/ma (ametinimetus)

  kauba+tund=mine n. ⇐ kaupa tund/ma (teadusharu)

  seaduse+tund=ja n. ⇐ seadust tund/ma

  seaduse+tund=mine n. ⇐ seadust tund/ma

  tehnika+tund=ja n. ⇐ tehnikat tund/ma


 • ÜHENDID

  asja tund/ma t.

  asja+tund=ja n.

  tehnika+asjatundja n.

  asja+tund=mine n.

  asja+tund=lik o.

  asjatundlikk=us n.

  asjatundliku=lt m.

  asja+tundma=tu o.

  asja+tundmatu=lt m.

  asjatundmat=us n.

  kaasa tund/ma t. kellegi muret, leina vms. jagama

  kaasa+tund=ja n.

  kaasa+tund=mine n.

  kaasa+tund=lik o.

  kaasatundliku=lt m.

  kaas+tund=lik o.

  kaastundlikk=us n.

  kaastundliku=lt m.

  kaas+tunn=e n. kaasatundmine

  kaastund=mus n.

  kaastunde+telegramm n.

  kaastunde+varjund n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kirja tund/ma t.

  kirja+tund=ja n. vnm. kirjatark; relig. juudi pühakirja ja seaduste tundja ning ametlik tõlgendaja

  kirja+tund=mine n. vnm. kirjaoskus; kirjatarkus

  ära tund/ma t.

  ära+tund=mine n. ka: arusaam, veendumus

  äratundmis+naeratus n.

  äratundmis+rõõm n.

  ära+tundva=lt m. ära tundes

  ära+tuntava=lt m. \sarnane\ • tundma õppi/ma t.

  tundma+õppi=mine n.

  tunda saa/ma t.

  tunda+saa=mine n.

 • täht n. kirjamärk; taevakeha; kujult taevatähte meenutav asi; ametlik paber; märguanne; piltl. kuulus inimene, staar

 • TULETISED

  tähe=stik n.

  tähestiku=line o. \järjestus\

  morse+tähestik n.

  semafori+tähestik n.

  silp+tähestik n.

  suultlugemis+tähestik n.

  telegraafi+tähestik n.

  tähestik+järjestus n.

  tähestik+kataloog n.

  täh=ik2 n. kviitung, vt ka täh=ik1

  hoiu+tähik n. hoiukviitung

  makse+tähik n.

  tellimis+tähik n.

  täht=is o.

  tähtsa=lt m.

  tähts=us n.

  tähtsuse=tu o.

  tähtsusetu=lt m. \väike\

  osa+tähtsus n.

  tähtsu=sta/ma t. tähtsaks pidama

  tähtsusta=mine n.

  ala+tähtsusta/ma t.

  ainu+tähtis o.

  elu+tähtis o.

  esma+tähtis o.

  pea+tähtis o.

  üli+tähtis o.

  täht=jas o. tähekujuline; vnm. tähtis

  tähe=line o. \tunnus\

  tähi=ne o. \taevas\

  tähis+taevas n. tähine taevas

  tähi=tu o. \öö\

  tähel=da/ma t. tähele panema

  tähelda=mine n.

  täheld=us n.

  tähi=sta/ma t. (ära) märkima

  tähis n. tähistav märk

  haua+tähis n.

  kood+tähis n. kokkuleppeline märk koodis

  mere+tähis n.

  piiri+tähis n.

  pöörde+tähis n.

  raja+tähis n.

  sihi+tähis n.

  suuna+tähis n.

  tee+tähis n. teeviit, suunav tähis, suunis;; ka piltl. tähtsündmus, verstapost

  ting+tähis n. tinglik tähis

  ujuv+tähis n.

  võidu+tähis n.

  tähis+taim n.

  tähis+teos n. pöördeline, silmapaistev teos, tähtteos; mingit tähtpäeva tähistav teos

  tähista=mine n.

  tähist=us n. tähistamine

  tee+tähistus n.

  tähistus+viis-viisin.

  tähti/ma t. (märgistama)

  tähti=mine n.

  täht+kiri1-kirjan. tähitud kiri

  tähtimis+maks-maksun.

  tähitud o. \kiri\


 • LIITSÕNAD

  algus+täht, alg+täht n.

  arsti+täht n. (arsti)retsept

  au+täht n. vnm. aumärk, orden

  eha+täht n. ehataevas paistev täht

  ehis+täht n.

  esi+täht n.

  filmi+täht n. kuulus filminäitleja

  hiid+täht n. astr. suurte mõõtmete ja suure helendusega täht

  hiid2 n. astr. hiidtäht

  üli+hiidtäht n. astr.

  jalgpalli+täht n.

  jõulu+täht n. Jeesuse sündimise ajal taevasse ilmunud uus hele täht; bot. (toataim)

  kaksik+täht n. astr.

  kinnis+täht n. astr. isehelendav kuum taevakeha, täht (vastandatult planeedile e. rändtähele)

  kirja+täht n.

  koidu+täht n. (paistab koidutaevas)

  kolmik+täht n. astr.

  krediidi+täht n. vnm. laenupaber

  kuld+täht n. bot. (rohttaim)

  ida+kuldtäht n. (taim)

  kääbus+täht n. astr.

  kvaasi+täht n. astr. tähesarnane võimsa kiirguse allikas

  kvasa=r n. astr. kvaasitäht

  kääbus+täht n.

  lava+täht n.

  lend+täht n.

  liit+täht n.

  luba+täht n. vnm. kirjalik luba

  lõpp+täht, lõpu+täht n. viimane täht

  lõpu+täht n. viimane täht

  madu+täht n. (merepõhjaloom)

  makse+täht n.

  marssali+täht n.

  meelis+täht n. (toataim)

  meri+täht n.

  mitmik+täht n.

  nime+täht n.

  osa+täht n. maj. (tõendab osamaksu tasumist)

  panga+täht n. maj. (krediididokument)

  proto+täht n. astr. tähe-eelne kosmiline keha

  puna+täht n. nõuk. punane viisnurk

  pääse+täht n. vnm.

  raha+täht n.

  ratsuri+täht n. (lill)

  riigikassa+täht n.

  ristimis+täht n. ristimistunnistus

  rohu+täht n. vnm. ravimi retsept

  roki+täht n.

  ränd+täht n. planeet

  saba+täht n. komeet

  seaduse+täht n.

  seltskonna+täht n.

  sissemakse+täht n.

  spordi+täht n.

  suru+täht n.

  suur+täht n.

  suurtähe=line o. \lühend\

  suurtäht+kiri-kirjan.

  suurtäht+lühend n.

  suurtähe+lukk-lukun. (arvuti vms. klaviatuuril)

  taeva+täht n.

  tedre+täht n. väike pigmendilaik

  tedretähe=line o. \nägu\

  televisiooni+täht n.

  tele+täht n. televisioonitäht

  tennise+täht n. edukas, kuulus tennisemängija

  trüki+täht n.

  tänu+täheks m.

  täpi+täht n.

  versaal+täht n. trük. suurtäht

  vesi+täht n. (taim)

  võõrsõna+täht n. (esinevad ainult võõrsõnades:) f, š, z, ž

  võõr+täht n.

  väike+täht n. väike kirjutatud v. trükitud (algus)täht; minuskel

  väiketähe=line o. \sõna\

  väike+kiri-kirjan. trük. väiketähtkiri

  väiketäht+lühend n.

  õnne+täht n. piltl. • täht+aeg n.

  tähtaeg=ne o. \esitamine, töö\ tähtajaga seotud

  tähtaja=line o. \hoius\ tähtajaga

  tähtaja=tu o. \leping\

  enne+tähtaeg=ne o. enne tähtaega toimuv

  aegumis+tähtaeg n.

  edasi+kaebe+tähtaeg n.

  kassatsiooni+tähtaeg n. jur.

  laenu+tähtaeg n.

  liisingu+tähtaeg n.

  makse+tähtaeg n.

  realiseerimis+tähtaeg n. müügitähtaeg

  rendi+tähtaeg n.

  säilitus+tähtaeg n.

  sünnitus+tähtaeg n.

  tarne+tähtaeg n.

  võla+tähtaeg n.

  täht+haaval m. \lugema\

  täht+hein n. bot.

  oras+tähthein n. bot.

  salu+tähthein n. bot.

  soo+tähthein n. bot.

  varju+tähthein n. bot.

  täht+hulknurk n. mat.

  täht+karv n. bot. taime tähekujuliselt hargnev kattekarv

  täht+kiri2-kirjan. tähtedest koosnev kiri

  täht+kood n.

  täht+kuju n.

  täht+lühend n.

  täht+lülitus n. el.

  täht+mõistatus n.

  täht+mängija n.

  täht+märgis n.

  täht+nimetus n.

  täht+nuudlid n.

  täht+panderoll n.

  täht+pea-pean. bot. nuttides asetsevate õitega püsik või poolpõõsas

  tui-tähtpea n. bot.

  täht+putk n. bot.

  täht+päev n. tähtis päev; jur. määratud kuupäev

  tähtpäeva=line1 o. tähtpäevaga seotud

  tähtpäeva=line2 n. see, kellel on tähtpäev

  lõpp+tähtpäev n.

  makse+tähtpäev n.

  rendi+tähtpäev n.

  tagastus+tähtpäev n.

  võla+tähtpäev n.

  tähtpäeva+kurss n.

  tähtpäeva+leht n.

  tähtpäeva+luule n.

  tähtpäeva+münt n.

  tähtpäeva+teema n.

  tähtpäeva+tehing n.

  täht+raamat n. vnm. (kalender)

  täht+saadetis n.

  täht+tarn n. (rohttaim)

  täht+teos n. tippteos, meistriteos, silmapaistev teos

  täht-tähelt m. tähthaaval; otse, väga täpselt, põhjalikult, üksikasjalikult

  tähttähe=line o. \tõlge\ otsene, ülitäpne

  täht+vili n. bot. (tähekujulise ristlõikega)

  täht+võlv n. eh. ristvõlvi erivorm, kus roided moodustavad dekoratiivse tähelaadse kujundi

  täht+öölane n. (liblikas)

  tähe+aasta n. astr.

  tähe+aeg n. astr.

  tähe+assotsiatsioon n. astr.

  tähe+astronoomia n.

  tähe+atlas n.

  tähe+kaart n.

  tähe+kataloog n. astr. tähtede süstemaatiline register

  tähe+kiri-kirjan. tähemotiive sisaldav muster

  tähe+kogu-kogun. tähtkuju

  tähe+kombinatsioon n.

  tähe+kujund n.

  tähe+kuma n.

  tähe+kuu n. astr.

  tähe+ladur n. trük.

  tähe+lend n. piltl. edu, karjäär

  tähelennu=ndus n.

  tähe+lipp-lipun. (hrl:) Euroopa Liidu v. USA lipp

  tähe+matk n. sp. matk eri lähtekohtadest ühte punkti

  tähe+motiiv n. (tikandil)

  tähe+märk n. täht kirjamärgina

  tähe+parv n. astr.

  tähe+ruum n. sõnavahe trükise mahu arvestusühikuna

  tähe+sadu n. ⇐ tähtede sadu astr.

  tähe+sekund n. astr.

  tähe+statistika n. astr.

  tähe+suurus n.

  tähe+suusatamine n. sp. (eri kohtadest ühte sihtpunkti)

  tähe+sõda n.

  tähe+sõit n. sp. (eri kohtadest ühte sihtpunkti)

  tähe+sära n.

  tähe+süsteem n.

  tähe+tark n. astroloog

  tähe+tarkus n.

  tähe+teadlane n.

  tähe+teadus n.

  tähe+torn n.

  tähe+tund n.

  tähe+tüüp n.

  tähe+vahe-vahen.

  tähe+valge o. \öö\

  tähe+valgel m. tähtede valgel

  tähe+viga n.

  tähe+vool-voolun. tähtede vool

  tähe+ööpäev n. astr. Maa täispöörde aeg tähistaeva suhtes

  tähe+ühend n. kirjatähtede ühend


 • ÜHENDITULETISED

  ladina+tähe=line o. \kirjakuju\ ladina tähtedega

  nelja+tähe=line o. \sõna\ nelja tähega • tähtede+vaheli=ne o. \lend\ tähtede vahel olev


 • ÜHENDID

  tähele pane/ma t. märkama; jälgima

  tähele+pane=k n.

  tähele+pane=lik o.

  tähelepanelikk=us n.

  tähelepaneliku=lt m.

  tähele+panema=tu o.

  tähele+pan=u n.

  tähelepanu+häire n.

  tähelepanu+võime n.

  tähelepanu+väärne o.

  tähelepanu+väärt o.

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  tähelepanu osuta/ma t.

  tähelepanu+osut=us n.

  tähele+pandama=tu o.

  tähele+pandav o. \ilu\

  tähti näri/ma t. piltl. väiklaselt ülimat täpsust nõudma

  tähe+näri=ja n. pedant, bürokraat

  tähe+näri=mine n. pedantsus, väiklane täpsus; bürokraatia

 • täna/ma t.

 • TULETISED

  täna=ja n.

  täna=mine n.

  tänama=tu o.

  tänamatu=lt m.

  tänamat=us n.

  tän=u1tänun.

  tänu2 k. \sellele\ tõttu, pärast

  tänu=lik o. tänu tundev, seda väljendav

  tänulikk=us n.

  tänuliku=lt m.

  tänu+gala n.

  tänu+jumalateenistus n.

  tänu+kiri-kirjan.

  tänu+kontsert n.

  tänu+kummardus n.

  tänu+laul n.

  tänu+meel n. tänutunne

  tänumeeli m. \meenutama\ tänutundes, tänutundega

  tänu+ohver n. (tänuks millegi eest)

  tänu+palve n.

  tänu+sõna n.

  tänu+tunne n.

  tänu+täheks m.

  tänu+võlg n. vastuteeneks kohustav tänutunne

  tänuvõlg=lane n. see, kel on tänuvõlg

  tänu+väärne o. \abi; avastus; leid\ tänu vääriv; sobiv, hea; sobiv, hea

  tänu+väärt o.

  tänu avalda/ma t.

  tänu+avalda=ja n.

  tänu+avald=us n.

 • vaen n. äge sallimatus, vihkamine; sõda

 • TULETISED

  vaen=lane n.

  hinge+vaenlane n.

  klassi+vaenlane n.

  pea+vaenlane n.

  põlis+vaenlane n.

  rahva+vaenlane n.

  riigi+vaenlane n.

  sala+vaenlane n.

  sise+vaenlane n.

  surma+vaenlane n. viha-, verivaenlane

  veri+vaenlane n. leppimatu vaenlane

  viha+vaenlane n. leppimatu vaenlane

  välis+vaenlane n.

  vaenlas+riik n.

  vaenlase+hing n.

  vaenu=lik o. \õhustik\

  vaenulikk=us n.

  vaenuliku=lt m. \suhtuma\

  inim+vaenulik o.

  kiriku+vaenulik o.

  kultuuri+vaenulik o.

  maailma+vaenulik o.

  rahva+vaenulik o.

  saksa+vaenulik o.

  saksavaenulikk=us n.

  usu+vaenulik o. \aeg\

  usuvaenulikk=us n.

  uuendus+vaenulik o.

  vene+vaenulik o.

  venevaenulikk=us n.

  võõra+vaenulik n.

  võõravaenulikk=us n.

  vaenu=line1 o. vnm. vaenulik

  vaenulise=lt m. \suhtuma\

  vaenulis=us n.

  vaenu=line2 n. vnm. vaenlane

  vaena/ma t. taga kiusama, ründama

  vaena=ja n.

  vaena=mine n.

  vaenu=tse/ma t. vaenujalal olema

  vaenutse=ja n.

  vaenutse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  hõimu+vaen n.

  rassi+vaen n.

  sala+vaen n.

  surma+vaen n.

  usu+vaen n.

  veri+vaen n. lepitamatu vaen

  viha+vaen n. lepitamatu vaen • vaenu+aeg n.

  vaenu+akt n.

  vaenu+jalal m. \olema\ riius, tülis

  vaenu+jalale m. \pöörama\ tülli, riidu

  vaenu+kinnas n. luul. vaenuavaldus

  vaenu+kirves n. piltl.

  vaenu+kõne n.

  vaenu+kägu n. zool. (linnuliik); (arvatakse vaenu, häda ette kuulutavat)

  vaenu+köis n. zool. vaenusääse rändavate vaklade ahel, mis on kuni 15 cm lai ja 3 - 4 meetrit pikk; rahvapärimuse järgi nälja v. sõja etteennustus

  vaenu+leer n.

  vaenu+pool-poolen.

  vaenu+sääsk n. zool. teat. sääsetaoline kahetiivaline putukas, kelle vastsed moodustavad vaenuköie

  vaenu+tegevus n.

  vaenu+vahekord-korran.

  vaen=us n. vaenuvahekord

  vaenu+vanker n. piltl. sõda, vaenlased

  vaenu+vägi n.

  vaenu+väli n. vnm. sõjaväli, lahinguväli


 • ÜHENDID

  vaenu avaldama t.

  vaenu+avald=us n.

  vaenu õhuta/ma t.

  vaenu+õhuta=ja n.

  vaenu+õhuta=mine n.

  vaenu+õhut=us n.

 • vaim n. kõik psüühiline inimeses vastandatuna kehale; sisemaailm, sisemine olemus; vaimulaad; mingit kollektiivi, ajajärku jne. iseloomustav mõtteviis, sellele iseloomulikud tõekspidamised; inimene, isik, hing; (kehatu) üleloomulik olend mitmesugustes usundilistes kujutelmades; aj. teoline, ka naine v. poiss mõisatööl; kirikl. (jumala enese v. tema loova, eluandva väe kohta)

 • TULETISED

  vaim=ne o. \tervis, looming\ vaimuga seotud

  vaimse=lt m. \tugev; nõrk; ergas; väsinud\

  vaims=us n.

  vaimu=kas o. teravmeelne, arukas

  vaimuka=lt m. \esitatud\

  vaimuk=us n.

  vaimukus+pärl n.

  vaimu=lik1 n. usutalituste sooritamiseks ja usuelu juhtimiseks ametisse pühitsetud isik

  vaimulik=kond n.

  abi+vaimulik n.

  alam+vaimulik n.

  sõjaväe+vaimulik n.

  vaimu=lik2 o. \laul\ usuline, kiriklik

  vaimu=sta/ma t. võluma

  vaimust=u/ma t.

  vaimustu=mine n.

  vaimustunu=lt m. \jutustama\

  vaimust=us n.

  noorus+vaimustus n.

  roki+vaimustus n.

  spordi+vaimustus n.

  vasika+vaimustus n. piltl. tormiline naiivne vaimustus

  vaimustus+hoog n.

  vaimustus+hüüe n.

  vaimustus+kisa n.

  vaimustus+palang n.

  vaimustus+puhang n.

  vaimustus+torm n.

  vaimustust avalda/ma t.

  vaimustus+avald=us n.

  vaimu=tse/ma t. pingutatult vaimukas olema

  vaimutse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  elu+vaim n.

  hull+vaim n. (kirumissõna)

  inim+vaim n.

  kaitse+vaim n.

  kamba+vaim n.

  kasti+vaim n. piltl. kildkonnavaim

  kildkonna+vaim n.

  kiusu+vaim

  kliki+vaim n.

  koha+vaim n.

  koostöö+vaim n.

  kuri+vaim n. kurat, saatan; paha vaim

  maa+vaim n. müt. maahaldjas

  maja+vaim n.

  meeskonna+vaim n.

  metsa+vaim n.

  mäe+vaim n.

  mässu+vaim n.

  opositsiooni+vaim n.

  pime+vaim n. (kerge kirumissõna)

  protesti+vaim n.

  soo+vaim n.

  suur+vaim n. geenius

  sõge+vaim n. (kerge kirumissõna)

  teo+vaim n. aj. teotüdruk (mõisaajal)

  trotsi+vaim n.

  tsunfti+vaim n.

  vete+vaim, vee+vaim n. folkl.

  võitlus+vaim n.

  õhu+vaim n. folkl. õhuvalla kaitsevaim

  äri+vaim n. • vaimu+aare n.

  vaimu+anne-anden.

  vaimu+aristokraat n.

  vaimu+aristokraatia n.

  vaimu+eliit n.

  vaimu+elu n.

  vaimu+ergas o.

  vaimuerks=us n.

  vaimu+erk o. vaimuergas

  vaimuerk=us n.

  vaimu+haige n.

  vaimu+haigla n.

  vaimu+haigus n.

  vaimu+hiid n. vaimuhiiglane

  vaimu+hiiglane n.

  vaimu+häire n.

  vaimu+hämarus n.

  vaimu+ilm n. vaimumaailm

  vaimu+inimene n. vaimse tööga tegelev, ka üldse vaimsete huvidega inimene

  vaimu+jõud n.

  vaimu+kangelane n. oma vaimuloomingu poolest eriti väljapaistev isik, suurvaim

  vaimu+kultuur n.

  vaimu+kuulsus n.

  vaimu+laad-laadin.

  vaimu+laps n. vaimusünnitus

  vaimu+looming n.

  vaimu+maailm n.

  vaimuilm n. vaimumaailm

  vaimu+nõrkus n.

  vaimu+nõtrus n.

  vaimu+pime o. harimatu, kultuuritu

  vaimupime=dus n.

  vaimu+puue n.

  vaimu+põld n. piltl.

  vaimu+päev n. aj. (teopäev mõisas)

  vaimu+relv n.

  vaimu+rikas o.

  vaimurikk=us n.

  vaimu+rüütel n.

  vaimu+sangar n. vaimukangelane

  vaimu+selgus n.

  vaimu+silm-silman. piltl. (kujutluse, ettekujutuse kohta)

  vaimu+sugulane n.

  vaimusugul=us n.

  vaimu+suurus n.

  vaimu+sähvatus n.

  vaimu+sünnitis n. teos, vaimutöö tulemus

  vaimu+sünnitus n. vaimusünnitis

  vaimu+teadus n. vnm. humanitaarteadus

  vaimu+tegelane n. vaimuinimene

  vaimu+tegevus n.

  vaimu+teravus n.

  vaimu+toit n. piltl. kunst, kirjandus jms.

  vaimu+tugevus n.

  vaimu+töö n. vaimne töö

  vaimu+vaene o. vaimult, vaimsuselt vaene v. kehvapoolne

  vaimuvaes=us n.

  vaimu+valgus n. piltl. haridus, kultuur; vaimutoit

  vaimu+vara-varan.

  vaimuvara=mu n. vaimuvara hoiukoht

  vaimu+virgus n.

  vaimu+välgatus n.

  vaimu+ärgas o.

  vaimuärks=us n.


 • ÜHENDID

  tões ja vaimus m. \kummardama, teenima\

  vaimu hari/ma t. silmaringi laiendama, teadmisi omandama

  vaimu+hari=mine n.

  vaimu terita/ma t. mõistust arendama

  vaimu+terit=us n.

  vaimust vaene o. vähese mõistusega, mitte täie aruga

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur