[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

ava/ma t. midagi kinnist, suletut lahti v. läbitavaks tegema, sulgevat tõket eemaldama; piltl. võimaldama, pakkuma; lahti mõtestama; käiku, kasutusse andma; külastamiseks, asjaajamiseks lahti tegema; kontot vms. sisse seadma; millegi olemust v. sisu lahti mõtestama, selgitama

 • TULETISED

  ava n. läbiulatuv auk, mulk

  ava=mus n. geol. kivi, lademe vm. kivimkeha lõikeala maapinnaga

  ava=ndus n. (kunstlikult tekitatud) jääauk

  ava=us n. ava

  ukse+avaus n. ukseava

  akna+ava n.

  kaela+ava n. kaela jaoks tehtud ava riietusesemel, kaelaauk

  kuulme+ava n. anat. (kõrvas)

  laske+ava n. sõj. ava kaitserajatises, soomustornis v. mujal, millest tulistatakse

  lennu+ava n. (nt. mesilastel)

  luugi+ava n. (nt. laes, seinas, põrandas)

  läbilaske+ava n. (nt. tammil)

  määrimis+ava n. (masinal)

  needi+ava n. neediauk

  nisa+ava n. nisakanali ava

  nurk+ava n. füüs. valgust läbilaskev ava optilises süsteemis

  silde+ava n. eh. kahe sillasamba vaheline kaugus, sille

  silma+ava n. anat. pupill; (nt. näokattes, väljavaatamiseks)

  sisselaske+ava n. tehn.

  sissevoolu+ava n.

  suu+ava n. suu, sissepääs

  sõela+ava n.

  sõrme+ava n. muus. ava puhkpillil helikõrguse muutmiseks

  tasku+ava n. taskusuu

  tuulutus+ava n.

  tõmbe+ava n. tehn. (ventilatsioonis)

  täite+ava n. (mille kaudu midagi täidetakse, nt. paagil)

  ukse+ava n. (ukse jaoks)

  vaate+ava n. (vaatamiseks, jälgimiseks)

  valgus+ava n.

  ventilatsiooni+ava n.

  võtme+ava n. (võtmel)

  õlitus+ava n.

  ava=lda/ma t. \kiitust, romaani\

  avald=u/ma t. ilmnema, esile tulema

  avaldu=mine n.

  avald=us1 n. avaldumine; millegi avaldu(mi)s- v. väljendusvorm, ilming

  sisseastumis+avaldus n.

  pankroti+avaldus n.

  \saladuse\ avalda=ja n.

  avalda=mine n.

  avaldamis+koht n.

  avaldamis+kõlblik o.

  avaldamis+küps o.

  avaldamis+võimalus n.

  avald=is n. mat.

  juur+avaldis n.

  sulg+avaldis n.

  avald=us2 n. (dokument v. suuline ütlus); (ametlik) teadaanne; avaldamine

  annulleerimis+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n.

  hagi+avaldus n.

  lahkumis+avaldus n.

  mõtte+avaldus n. ütlus, seisukoht

  pensioni+avaldus n.

  pressi+avaldus n.

  puhkus+avaldus, puhkuse+avaldus n.

  taas+avalda/ma t.

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  arvamust avalda/ma t.

  arvamus+avald=us n.

  au avalda/ma t.

  au+avald=us n. (avalik) austuse osutamine

  austust avalda/ma t.

  austus+avald=us n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kahetsust avalda/ma t.

  kahetsus+avald=us n.

  kahtlust avalda/ma t.

  kahtlus+avald=us n.

  kiitu avalda/ma t.

  kiidu+avald=us n.

  lugupidamist avalda/ma t.

  lugupidamis+avald=us n.

  meelt avalda/ma t.

  meele+avalda=ja n.

  meele+avald=us n.

  massi+meeleavaldus n.

  protesti+meeleavaldus n.

  toetus+meeleavaldus n.

  tänava+meeleavaldus n.

  poolehoidu avalda/ma t.

  poolehoiu+avald=us n.

  sõprust avalda/ma t.

  sõprus+avald=us n.

  tahet avalda/ma t.

  tahte+avald=us n.

  tundeid avalda/ma t.

  tunde+avald=us n.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  umbusaldust avalda/ma t.

  umbusaldus+avald=us n.

  usaldust avalda/ma t.

  usaldus+avald=us n.

  vaenu avalda/ma t.

  vaenu+avald=us n.

  vaimustust avalda/ma t.

  vaimustus+avaldus n.

  protesti avalda/ma t.

  protesti+avalda=ja n.

  protesti+avald=us n.

  soovi avalda/ma t.

  soovi+avalda=ja n.

  soovi+avald=us n. (kirjalik)

  tänu avalda/ma t.

  tänu+avalda=ja n.

  tänu+avald=us n.

  survet avalda/ma t.

  surve+avalda=ja n.

  surve+avald=us n.

  ava=ja n. (riist, vahend)

  konservikarbi+avaja n.

  konserviavaja n. konservikarbiavaja

  pudeli+avaja n.

  purgi+avaja n.

  traat+avaja n. fot.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  ava=mine n.

  avamis+pidustus n.

  avamis+päev n.

  ava=ng n. sp. partii algstaadium (kabes, males)

  kahi+avang n. (males)

  lipu+avang n. (males)

  nelja+ratsu+avang n. <(nelja+ratsu)+avang> (males)

  avangu+käsitlus n.

  avangu+paremus n.

  avangu+teooria n.

  avangu+variant n.

  avat=us n. avatud olek

  ava=l o. avameelne, siiras

  aval=us n.

  avala=lt m.

  ava=lik o. \pettus; loeng; kord\ üldiselt teada olev; varjamatu, ilmne; kõigile kasutada olev; ühiskondlikku sfääri kuuluv; vnm. avameelne, otsekohene

  avalikk=us n. avalik olek; üldsus, laiemad hulgad

  kirjandus+avalikkus n.

  muusika+avalikkus n.

  spordi+avalikkus n.

  avaliku=lt m. varjamatult, inimeste nähes v. kuuldes; avameelselt, otsekoheselt

  avaliku=sta/ma t. avalikuks tegema

  avalikusta=ja n.

  avalikusta=mine n.

  avalik-õiguslik o. \asutus\ jur.

  ava+õiguslik o. \vahend\

  ava=kil m. osaliselt avatud, paokil

  ava=kile m. \jäänud\

  ava=li m. lahti, avatud

  pool+avali m.

  avali+ole=k n. ⇐ avali ole/ma

  ava=ne/ma t. lahti minema; kättesaadavaks muutuma; nähtavale v. ilmsiks tulema

  avane=mine n.

  ava=sta/ma t. midagi tundmatut leidma; märkama

  avasta=ja n.

  esma+avastaja n.

  avasta=mine n.

  avastamis+rõõm n.

  avast=us n.

  avastus=lik o. \leid\

  fundamentaal+avastus n.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  avastus+lugu n.

  avastus+retk n.

  avastus+õpe n. ped.

  maid avasta/ma t.

  maade+avasta=ja n.

  maade+avast=us n.

  viga /vigu avasta/ma t.

  vea+avast=us n.


 • LIITSÕNAD

  taas+ava/ma t.

  taasava=mine n. • ava+akord n.

  ava+aktus n.

  ava+andmed n. avatud, vabad andmed kõigile kasutamiseks

  ava+defilee n.

  ava+etendus n.

  ava+gong n.

  ava+istung n.

  ava+kogu-kogun. bibl. lugemisvara avariiulitel

  ava+korv n. sp.

  ava+kosmos n.

  ava+kõne n.

  ava+kõrvu m. tähelepanelikult kuulates

  ava+käik n. sp. (males, kabes)

  ava+käsi m. lahkelt, südamlikult; avatud kätega

  ava+laht n. geogr. mere poole kiiresti laienev laht

  ava+loeng n. loengutsükli, semestri v. kursuse esimene loeng

  ava+lohk n. geogr. (mitte igast küljest piiratud)

  ava+luuletus n.

  ava+maa n. lage, tarastamata maa; katmata maa

  avamaa+aiandus n.

  avamaa+kultuur n.

  avamaa+kurk-kurgin.

  avamaa+köögiviljandus n.

  ava+maardla n.

  ava+maastik n.

  avamaastiku+lind n.

  ava+matš n.

  ava+meeli m.

  ava+meri n.

  avamere+purjetamine n. avamerel purjetamine

  avamere+püük n.

  ava+mäng n. muus.; sp.

  kontsert+avamäng n.

  ava+parkla n.

  ava+pidu n.

  ava+pidustus n.

  ava+päev n.

  ava+rannik n.

  ava+riiul n.

  ava+ring n.

  ava+ruum n. kosmos, maailmaruum

  avaruumi+lend n.

  ava+silmi m. avatud, lahtiste silmadega; ka piltl.

  ava+sui m. avatud suuga

  ava+sõna n.

  ava+süli m. \vastu võtma\ avakäsi, lahkelt

  ava+üritus n.

  ava+tseremoonia n.

  ava+vangla n.


 • ÜHENDID

  ise ava/ma t.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  \oma\ kaarte avama t. piltl. oma kavatsuste, plaanide varjamisest loobuma

  \oma\ südant ava/ma t. piltl. kellegi vastu avameelne, usaldav olema

  silmi ava/ma t. lahti tegema; piltl. (kedagi) eksiarvamusest vabastama

  suud ava/ma kõnelema hakkama, midagi välja ütlema; jutukaks muutuma • avatud köök n. lahtine köök, elu- v. söögitoaga ühendatud köök

 • kogu/ma n. ühte kohta kokku tooma v. koondama; (kokku hoides) tagavaraks panema

 • TULETISED

  kogu=ne/ma t. kokku tulema, korjuma

  kogune=jad n.

  kogune=mine n.

  lisaõppe+kogunemine n. sõj.

  treening+kogunemine n.

  õppe+kogunemine n.

  kogunemis+aeg n.

  kogunemis+koht n.

  kogunemis+punkt n.

  kogunemis+signaal n.

  kogu1 n. kogutud ja korrastatud esemete hulk; kogumik; esindus- v. juhtimisorgan; üldine väliskuju

  kogu2 as. \aeg, vara\

  kogu=dus n. relig. kiriklik haldusüksus; usuühing

  maa+kogudus n. relig. maakohas asuv v. vahetult linna ümbruskonda hõlmav kogudus

  risti+kogudus n. relig. kristlik kogudus; kristlaskond

  vaba+kogudus n. relig. (kuhu võib tulla iga inimene)

  vennaste+kogudus n. relig. (usuühing)

  vennastekogudus+liikumine n.

  kogu=kas o. \naine, kott\ üsna suur

  koguk=us n.

  kogu=kond n. üksus (küla, vald vms.)

  kogukond=lane n. kogukonna liige

  kogukond=lik o. \kokkulepe\

  kogukondlikk=us n.

  kogukondliku=lt m.

  kogukonna=sta/ma t. jur. munitsipaliseerima

  küla+kogukond n.

  linna+kogukond n.

  valla+kogukond n.

  ürg+kogukond n.

  ürgkogukond=lik o. \ühiskond\

  kogukonna+kohus-kohtun.

  kogukonna+maa n.

  kogukonna+tunne n.

  kogu=s1kogusen. hulk, kvantum

  koguse=line o.

  koguselise=lt m.

  miinimum+kogus-kogusen.

  mürgi+kogus-kogusen.

  piima+kogus-kogusen.

  puidu+kogus-kogusen.

  põhu+kogus-kogusen.

  püügi+kogus-kogusen.

  rekord+kogus-kogusen.

  sööda+kogus-kogusen.

  toidu+kogus-kogusen.

  vee+kogus-kogusen.

  õuna+kogus-kogusen.

  üld+kogus-kogusen.

  koguse+automaatika n.

  kogu=s2kogusao. kogukas

  koguni m.

  koguni=sti m.

  kogu+aasta=ne o.

  aforismi+kogu n. aforismide kogu

  aine+kogu-kogun.

  andme+kogu-kogun. andmete kogu

  anekdoodi+kogu-kogun.

  arheoloogia+kogu-kogun.

  ava+kogu-kogun.

  debüüt+kogu-kogun.

  era+kogu-kogun.

  esik+kogu-kogun.

  esindus+kogu-kogun.

  geoloogia+kogu-kogun.

  haru+kogu-kogun.

  heliplaadi+kogu-kogun.

  hoole+kogu-kogun.

  inim+kogu-kogun.

  kiriku+kogu-kogun.

  kivi+kogu-kogun.

  kivimi+kogu-kogun.

  kohtunike+kogu-kogun.

  kunsti+kogu-kogun.

  käsi+kogu-kogun. bibl. käepärast olevate trükiste kogu ( lugemissaalis)

  laenutus+kogu-kogun.

  liblika+kogu-kogun.

  luule+kogu-kogun.

  luuletus+kogu-kogun. luulekogu

  lüümiku+kogu-kogun.

  maali+kogu-kogun.

  magevee+kogu-kogun.

  margi+kogu-kogun.

  materjali+kogu-kogun.

  memoriaal+kogu-kogun.

  murde+kogu-kogun.

  muuseumi+kogu-kogun.

  märgi+kogu-kogun.

  mündi+kogu-kogun.

  naise+kogu-kogun.

  noodi+kogu-kogun.

  novelli+kogu-kogun.

  nõu+kogu-kogun. korraldav, täidesaatev v. nõuandev organ; (organ NSV Liidus)

  nõukogu=lik o. \nähtus\ Nõukogude Liidule omane

  nõukogulikk=us n.

  nõukoguliku=lt m.

  nõukogu=sta/ma t. nõukogulikuks muutma

  nõukogusta=mine n.

  \ÜRO\ inimõigus+nõukogu n.

  kesk+nõukogu-kogun.

  koostöö+nõukogu n.

  krooni+nõukogu-kogun. aj. nõukogu, keda juhib monarh ise

  küla+nõukogu-kogun.

  rajooni+nõukogu-kogun.

  riigi+nõukogu-kogun.

  riigikaitse+nõukogu-kogun.

  sala+nõukogu-kogun.

  sõja+nõukogu-kogun.

  teadus+nõukogu-kogun.

  õppe+nõukogu-kogun.

  ülem+nõukogu-kogun. nõuk. (kõrgeim riigivõimuorgan)

  nõukogude+meelne o. nõukoguliku meelsusega

  nõukogude aeg n. aastad 1940–1941 ja 1944–1990

  nõuka+aeg n. kõnek. nõukogude aeg

  nõukaaeg=ne o. kõnek.

  nõukogude+aegne o.

  perioodika+kogu-kogun.

  pildi+kogu-kogun.

  plaadi+kogu-kogun.

  psalmi+kogu-kogun.

  putuka+kogu-kogun.

  raamatu+kogu-kogun.

  raamatukogu=ndus n.

  raamatukogundus+alane o.

  arhiiv+raamatukogu-kogun.

  e-raamatukogu-kogun. elektrooniliselt pakutavad raamatukogu teenused ja infoallikad

  era+raamatukogu-kogun.

  haru+raamatukogu-kogun.

  kesk+raamatukogu-kogun.

  kodu+raamatukogu-kogun.

  kooli+raamatukogu-kogun.

  käsi+raamatukogu-kogun.

  laenu+raamatukogu-kogun.

  laste+raamatukogu-kogun.

  linna+raamatukogu-kogun.

  pea+raamatukogu-kogun.

  rahva+raamatukogu-kogun.

  riigi+raamatukogu-kogun.

  ränd+raamatukogu-kogun.

  teadus+raamatukogu-kogun.

  tehnika+raamatukogu-kogun.

  raamatukogu+kaart n.

  raamatukogu+kiri-kirjan.

  raamatukogu+hoidja n. (kutse- ja ametinimetus)

  raamatukogude+vaheline o. \vahetus\

  rahu+kogu-kogun. (varasemas Eesti kohtusüsteemis)

  rahvaluule+kogu-kogun.

  rahvus+kogu-kogun. pol. (esinduskogu)

  riigi+kogu-kogun. kõrgeim seadusandlik esindusorgan, parlament Eestis

  riigikogu=lane n. riigikogu liige

  riigikogu+liige n.

  riimvee+kogu-kogun. geogr.

  sedel+kogu-kogun. sedelite kujul olev korraldatud kogu

  sedeli+kogu-kogun. sedelite kogu

  seisuvee+kogu-kogun. aeglase veevahetusega veekogu (näit. järv, tiik, veehoidla)

  semstvo+kogu-kogun. aj.

  supi+kogu-kogun. supikondid

  suur+kogu-kogun. erakonna, ühingu vm. liikmete ulatuslik kogunemine; kongress, konverents, üldkoosolek

  sõnavara+kogu-kogun.

  zooloogia+kogu-kogun.

  taime+kogu-kogun.

  teatme+kogu-kogun.

  teksti+kogu-kogun.

  tõlke+kogu-kogun. kogu(mik) tõlgitud luuletusi vms.

  tähe+kogu-kogun. tähtkuju

  täis+kogu-kogun.

  udu+kogu-kogun.

  gaas+udukogu-kogun.

  spiraal+udukogu-kogun. spiraalgalaktika varasem nimetus

  tolm+udukogu-kogun.

  vaate+kogu-kogun. (muuseumis külastajaile vaatamiseks)

  vahetus+kogu-kogun.

  valik+kogu-kogun.

  vanavara+kogu-kogun.

  vanemate+kogu-kogun.

  varu+kogu-kogun.

  vee+kogu-kogun.

  pinna+veekogu-kogun.

  sise+veekogu-kogun.

  suplus+veekogu-kogun.

  tehis+veekogu-kogun.

  vilistlas+kogu-kogun.

  voli+kogu-kogun. omavalitsuse esinduskogu

  linna+volikogu-kogun.

  maa+volikogu-kogun.

  riigi+volikogu-kogun.

  valla+volikogu-kogun.

  vooluvee+kogu-kogun.

  värsi+kogu-kogun.

  õpilas+kogu-kogun.

  õppevahendi+kogu-kogun.

  üld+kogu-kogun. kõrgeim juhtimisorgan, selle liikmete üldkoosolek

  ülesande+kogu-kogun.

  kogu+aeg n.

  kogu+arv n.

  kogu+hind n.

  kogu+kasum n.

  kogu+käive n.

  kogu+maht n.

  kogu+maksumus n.

  kogu+mulje n.

  kogu+mõiste n.

  kogu+pauk n.

  püssi+kogupauk n.

  suurtüki+kogupauk n.

  kogu+pere+film n.

  kogu+teos n.

  kogu+pikkus n.

  kogu+pilt n.

  kogu+pindala n.

  kogu+produkt n.

  kogu+sissetulek n.

  kogu+summa n.

  kogu+suurus n.

  kogu+takistus n.

  kogu+tiraaž n.

  kogu+tulemus n.

  kogu+tulu n.

  kogu+toodang n.

  kogu+vili n.

  kogu+võimsus n.

  kogu+väärtus n.

  kogu=ja1 n. koguv isik, loom vm. olend

  autogrammi+koguja n. ⇐ autogrammide koguja

  juurija+koguja n. põllum.

  \rahvaluule\ suur+koguja n.

  kogu=ja2 o. koguv

  koguja+dreen n.

  koguja+kraav n.

  kogu=mine n.

  järel+kogumine n.

  kogumis+kaev n.

  kogumis+kirg n.

  kogumis+koht n.

  kogumis+latt n.

  kogumis+matk n. (vanavara vm. kogumiseks)

  kogumis+pension n.

  kogumis+punkt n.

  kogumis+retk n.

  kogumis+strekk n. mäend.

  kogumis+töö n.

  kogu=mik n. ühtekogutud v. -koondunud esemete kogu

  artikli+kogumik n. artiklite kogumik

  juubeli+kogumik n.

  taime+kogumik n.

  teema+kogumik n.

  teksti+kogumik n.

  kogu=r n. kogumisseade, kogumismasin

  press+kogur n.

  rookur+kogur n.

  kogur+laev n.

  kogur+press n.

  kogu=m n. teatud hulk ühtse rühma v. tervikuna; kogunenud aine hulk

  mäda+kogum n.

  osa+kogum n.

  \putukate\ talvitus+kogum n.

  väljavõtu+kogum n.

  üld+kogum n. (statistikas)


 • ÜHENDITULETISED

  andami+kogu=ja n. ⇐ andamit kogu/ma aj. (naturaal)maksu, tribuuti

  palli+kogu=r n. ⇐ palle kogu/ma (põllumajandusmasin: kogub heina- v. põhupalle)

  rahvaluule+kogu=ja n. ⇐ rahvaluulet kogu/ma

  vanavara+kogu=ja n. ⇐ vanavara kogu/ma

  õli+kogu=r n. ⇐ õli kogu/ma seade, mis kogub õli


 • ÜHENDID

  heina kogu/ma t.

  heina+kogu=ja n. (masin)

  heina+kogu=mine n.

  heina+kogu=r n. (masin)

  kive koguma t.

  kivi+kogu=r n. (masin)

  lehti ja muru kogu/ma t.

  lehe+ ja muru+kogu=ja n. aiatöömasin

  makse koguma t.

  maksu+kogu=ja n.

  maksu+kogu=mine n.

  marke koguma t.

  margi+kogu=ja n.

  margi+kogu=mine n.

  murret koguma t.

  murde+kogu=ja n.

  murde+kogu=mine n.

  märke koguma t.

  märgi+kogu=ja n.

  märgi+kogu=mine n.

  münte koguma t.

  mündi+kogu=ja n.

  mündi+kogu=mine n.

  tolmu koguma t.

  tolmu+kogu=ja n. tolmu koguv aparaat

  tolmu+kogu=r n. (aparaat)

  tolmu+kogu=mine n.

  turvast koguma t.

  turba+kogu=ja n. turvast koguv seade

  turba+kogu=mine n.

  turba+kogu=r n.

  vett koguma t.

  vee+kogu=ja n.

  vee+kogu=mine n.

  vee+kogu=r n. kaeveõõs, mis kogub pinna- ja põhjavett

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur