[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

au n. eetika kategooria; subjektiivne autunne: seksuaalne puutumatus, neitsilikkus; austus, lugupidamine; lugupidamist, austust äratav isik

 • TULETISED

  au=kas o. \härra\ vnm. auväärne

  au=lik o. \proua\ vnm. auväärne

  kõrge+aulik o. \härra\ vnm.

  au=line o. \härra\ vnm. auväärne

  kõrge+auline o. \proua\ vnm.

  au=s o. \ülestunnistus\

  aus=us1 n. aus olek

  ausa=lt m. \rääkima\

  ausa=sti m. \elama\ ausalt

  eba:aus o. \tegu\

  ebaausa=lt m. \toimima\

  ebaaus=us n.

  mitte+aus o.

  ausa+meel=ne o. ⇐ ausa meelega \mees\

  ausameelse=lt m. \jagatud\

  ausameels=us n.

  \teie\ au=sus2 n. vnm. kõnetlussõna kõrgema isiku poole pöördumisel

  kõrge+ausus n. vnm. (kõrge isiku poole pöördumisel)

  au=tu o. ilma auta

  autu=lt m. \tehtud\

  aut=us n.

  au=sta/ma t. \vanemaid\

  austa=ja n.

  austaja=nna n.

  austaja-s=kond n.

  sala+austaja n. salajane austaja

  austa=mine n.

  austamis+aktus n.

  austamis+tseremoonia n.

  austamis+väärne o. \sündmus\

  austamis+väärt o.

  austamis+õhtu n.

  austatud o. \juubilar\ (pöördumissõna:) lugupeetud

  aust=us n.

  austus+kontsert n.

  austus+tunne n.

  austus+väärne o.

  austust avalda/ma t.

  austus+avald=us n.


 • LIITSÕNAD

  mehe+au n.

  mundri+au n. ametiga seotud väärikus

  neitsi+au n. neitsilikkus

  rüütli+au n.

  spordi+au n. • au+aadress n. pidulikult kujundatud kirjalik tervitus v. õnnitlus

  au+ahne o. au ja austust ihkav

  auahn=ur n. auahne inimene

  auahn=us n.

  au+amet n.

  au+asi n.

  au+aste-astmen. (sõjaväelasel v. ametiisikul)

  auastme=stik n.

  ohvitseri+auaste-astmen.

  au+diplom n.

  au+dirigent n.

  au+doktor n.

  au+esimees n.

  au+eskort n.

  au+hind n.

  auhinna=line o. \koht\ auhinna saanud

  auhinda/ma t. auhinda andma

  auhinda=mine n.

  auhindamis+komisjon n.

  aasta+auhind n.

  ergutus+auhind n.

  eri+auhind n.

  filmi+auhind n.

  kirjandus+auhind n.

  lohutus+auhind n.

  luule+auhind n.

  meelelahutus+auhind n.

  muusika+auhind n.

  novelli+auhind n.

  pea+auhind n.

  ränd+auhind n.

  auhinna+fond n.

  auhinna+gala n.

  auhinna+koht n.

  auhinna+komisjon n.

  auhinna+raha n.

  auhinna+töö n.

  auhinna+võistlus n.

  au+järg-järjen. vnm. troon

  aujärje+päri=ja n. ⇐ aujärge päri/ma vnm. troonipärija

  au+kartlik o.

  aukartlikk=us n.

  aukartliku=lt m.

  au+kartus n. suur austus ning lugupidamine

  aukartust ärata/ma t.

  aukartust+äratav o. \saavutus\ austama sundiv; silmapaistvalt suur

  aukartustäratava=lt m. \hea tulemus\ väga, ülimalt

  au+kiri-kirjan.

  au+kodanik n.

  au+koht n.

  au+kohus1-kohtun. sisemine organ auasjade lahendamiseks

  au+kohus2-kohusen. \isamaad teenida\ austav kohus

  au+kohustus n.

  au+konsul n.

  au+kraad n. vnm. auaste

  kraad2 n. aukraad

  au+kõrgendus n.

  au+külaline n.

  au+küsimus n.

  au+leegion n. sõj.

  au+liige n.

  au+mees n.

  aumehe=lik o. aumehele omane

  aumehelikk=us n.

  aumeheliku=lt m. \käituma\

  aumehe+kokkulepe n.

  au+mõiste n.

  au+märk n.

  au+nimetus n.

  au+paiste n.

  au+paistus n.

  au+pauk n.

  au+poolest m. kõnek. aupärast

  au+president n.

  au+päev n. (hrl. kellegi juubeli- vms. pidupäeva kohta)

  au+pärast m.

  au+pärg n.

  au+raamat n.

  au+raha n.

  kuld+auraha n.

  au+ring n. (mille võitja teeb võistlusrajal)

  au+rist n.

  au+sammas n.

  marmor+ausammas n.

  au+sõna n.

  au+sära n.

  au+tasu n.

  autasu=sta/ma t. autasu andma

  autasusta=ja n.

  autasusta=mine n.

  autasustamis+pjedestaal n.

  autasustamis+tseremoonia n.

  autasusta=tu n. see, keda on autasustatud

  au+tribüün n.

  au+tunne n.

  au+täht n. vnm. aumärk, orden

  au+vaht-vahin. auvalves olija

  au+vahtkond n.

  au+valve n.

  au+vilistlane n.

  au+võlg n.

  au+võõras n.

  au+värav n. lillede, vanikutega ehitud väravataoline moodustis; sp. ainus sooritatud värav sportmängus

  au+väärne o. \juubilar\ auväärt

  au+väärt o. auväärne


 • ÜHENDITULETISED

  kõrge+au=lik o. \härra\ vnm.

  kõrge+au=line o. \proua\ vnm.


 • ÜHENDID

  au and/ma t. austama, tunnustama; sõjaväeliselt tervitama

  au+and=mine n. sõjaväeline tervitamine

  au avalda/ma t.

  au+avald=us n. (avalik) austuse osutamine

  au haava/ma t.

  au+haava=ja n.

  au+haava=mine n.

  au kand/ma t.

  au+kand=ja n. kõrge ametiisik

  au pakku/ma t. lugu pidama

  au+pakku=mine n.

  au+pakkuma=tu o. lugupidamatu

  au+pak=lik o. austust väljendav

  aupaklikk=us n.

  aupakliku=lt m. \kummardama\

  au pääst/ma t.

  au+pääst=ja n.

  ausse tõst/ma t.

  ausse+tõst=mine n.

 • küla n. väikseim maa-asula; koht v. inimesed väljaspool kodu, eriti koht, kus võõrusel käiakse; lastek. külaline, võõras inimene

 • TULETISED

  küla=line n.

  au+külaline n. eriti austusväärne külaline

  eksi+külaline n. zool. oma tavalevilast väljapoole sattunu

  festivali+külaline n.

  nais+külaline n.

  pulma+külaline n.

  tali+külaline n. talveks põhjapoolt saabuv lind

  välis+külaline n. (välisriigist)

  külalis+dirigent n.

  külalis+esineja n.

  külalis+esinemine n.

  külalis+etendus n.

  külalis+kontsert n.

  külalis+korter n.

  külalis+kunstnik n.

  külalis+lahke o. külaliste vastu lahke

  külalislahke=lt m. \kostitama\

  külalislahk=us n.

  külalis+lavastaja n.

  külalis+meeskond n.

  külalis+naiskond n.

  külalis+näitleja n.

  külalis+professor n.

  külalis+raamat, külaliste+raamat n.

  külalis+solist n.

  külalis+tuba, külaliste+tuba n.

  külalis+õhtu n.

  küla=le/ma t. külalis- v. võõrusetendusi andma

  külas=ta/ma t. külas käima; korraks kuskil käima

  külasta=ja n.

  külasta=mine n.

  külast=us n.

  külastus+abielu n.

  külastus+aeg n.

  külastus+päev n.

  kollektiiv+külastus n. ühiskülastus

  ühis+külastus n.

  külastatav=us n.

  kino külasta/ma t.

  kino+külasta=ja n.

  kino+külast=us n.

  muuseumi külasta/ma t.

  muuseumi+külasta=ja n.

  muuseumi+külast=us n.

  teatrit külasta/ma t.

  teatri+külasta=ja n.

  teatri+külast=us n.


 • LIITSÕNAD

  ahel+küla n. (majad hõredas reas)

  alamjooksu+küla n. (alamjooksu, jõe suudme lähedal)

  globaal+küla n. erinevate rahvuste kooslus vastandina rahvusriigile

  hagu+küla n. geogr. suuremast teest eemal reastikku asuvate majadega küla

  haja+küla n. (hajali asuvate majadega)

  kaluri+küla n.

  kiriku+küla n. kiriku juurde kujunenud v. endistel kirikumõisa maadel asuv küla

  kodu+küla n.

  kolka+küla n. kõrvalises maanurgas asuv küla

  mäestiku+küla n.

  mägi+küla n. mäestikuküla

  naaber+küla n.

  olümpia+küla n.

  pilpa+küla n. piltl. kergete puumajade rajoon

  ranna+küla n.

  rida+küla n. geogr. (majad asetsevad ühel pool teed tihedas reas)

  sumb+küla n. geogr. (majad asetsevad kobaras üksteise ligidal)

  suur+küla n. suur, paljudest majapidamistest koosnev küla

  tehnoloogia+küla n. kõrgtehnoloogiat rakendavate väikeettevõtete loomise ja arendamise keskus

  tänav+küla n. geogr. (majad asetsevad tihedalt kahel pool teed)

  vai+küla n. ka arheol. vaiehitistest koosnev küla, vaiasula

  ülemjooksu+küla n. (ülemjooksul asuv) • küla+eit n.

  küla+elanik n.

  küla+jutt-jutun. küla peal, ümberkaudu räägitav jutt; külauudised; kirj. külaelu kujutav jutustus (kasut. varasema kirjanduse kohta)

  küla+kaev n. küla ühine kaev

  küla+kalmistu n.

  küla+kapell n. väike rahvaliku muusika ansambel hrl. maakohas

  küla+karjane n. külakarjus

  küla+karjus n.

  küla+kaunitar n.

  küla+kiik n.

  küla+kirik n.

  küla+kogukond n.

  küla+kool-koolin. aj. (maa-algkool)

  küla+koolmeister n.

  küla+kord-korran. vnm. omaaegne vallavaeste ülalpidamisviis, kus talud neile kindlaksmääratud järjekorras peavarju ja toidust andsid

  külakorda käi/ma t.

  küla+krapp n. kõnek. halv. (kuulu)juttude levitaja külas

  küla+kubjas n. aj. külakümnik

  küla+kuhi n. nalj. kuhi inimesi, üksteise otsa kukkunud inimesed

  küla+kõrts n.

  küla+kümnik n. aj. madalaim politsei- ja haldusülesannetega vallaametnik, külakümnik, külakubjas

  küla+laulik n.

  küla+koolmeister n. vnm.

  küla+kost n. küllatulekul kaasatoodud söögi- ja joogipoolis

  küla+leib n. võõras toit; (leivasort)

  küla+maastik n.

  küla+mees n. meessoost külaelanik; maamees; kõnetlussõna maal võõra mehe poole pöördumisel

  küla+moor-moorin. külaeit

  küla+mutt n. kõnek.

  küla+nõukogu-kogun. nõuk. (haldusorgan ja haldusüksus NSV Liidus)

  küla+olustik n.

  küla+onu n. lastek.

  küla+pidi m. \käima\ mööda küla

  küla+pidu n.

  küla+plika n.

  küla+poiss n.

  küla+pood n.

  külapood=nik n. külapoe pidaja

  küla+rahvas n.

  küla+rikas n. jõukas külaelanik

  küla+roog-roan.

  küla+selts n.

  küla+sepp n.

  küla+simman n.

  küla+taat n.

  küla+tanum n. külatänav

  küla+tare n.

  küla+tee n.

  küla+tohter n. kõnek. külaarst

  küla+traktorist n.

  küla+tädi n. lastek. võõras naine

  küla+tänav n.

  küla+tüdruk n.

  küla+tüüp n.

  küla+vahe-vahen. külavaheline tee ja selle ümbrus

  külavahe+tee n.

  küla+vaheline o. \tee\ küla vahel olev

  küla+vain, küla+vainu n. (külavaheline) rohumaa

  küla+vanem n.

  küla+vader n. kõnek. külamees

  küla+volinik n. aj. valla täitevkomitee v. külanõukogu sidepidaja ja organisaator külas (kuni kollektiviseerimiseni)

  küla+ühiskond n. • ühe+küla+inimene n. <(ühe+küla)+inimene> (samast külast pärit)

  ühe+küla+mees n. <(ühe+küla)+mees> (samast külast pärit)


 • ÜHENDID

  külas käi/ma t.

  külas+käi=ja n.

  külas+käi=k n.

  vastu+külaskäik n.

  külas+käi=mine n.

  külla kutsu/ma t.

  külla+kuts=e n.

  külla+kutsu=ja n.

  külla+kutsu=mine n.

  külla mine/ma t.

  külla+mine=ja n.

  külla+mine=k n.

  külla+mine=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur