[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

asu/ma t. kusagil olema; mingit tegevust alustama, mingisse olukorda astuma

 • TULETISED

  ase=tse/ma t. kusagil paiknema, asuma

  asetse=ja n.

  asetse=mine n.

  asu=nda/ma t. ümber asustama

  asunda=mine n.

  asu=sta/ma t. mingit ala elanikega täitma

  asusta=ja n.

  asusta=mine n.

  asustamis+luba n.

  asust=us n. asustamine; maa-ala rahvastik ja asulastik

  haja+asustus n. hajali asustus

  inim+asustus n.

  põlis+asustus n.

  püsi+asustus n.

  sega+asustus n.

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  asustus+ala n.

  asustus+keskus n.

  asustus+lugu n.

  asustus+nimi n.

  asustus+piirkond n.

  asustus+tihedus n.

  asustus+võrk n.

  asustat=us n. asustatud olek

  taas+asusta/ma t.

  taasasusta=mine n.

  üle asusta/ma t.

  üle+asusta=mine n.

  üle+asustat=us n.

  üle+asust=us n.

  asu=ta/ma t. rajama, looma

  asuta=ja n.

  \firma\ kaas+asutaja n.

  asutaja+liige n.

  asuta=mine n.

  asutamis+aasta n.

  asutamis+koosolek n.

  asutamis+kõlbmatu o.

  asutamis+ürik n.

  asut=us n. (täitev organ)

  all+asutus n.

  ameti+asutus n.

  etendus+asutus n.

  haldus+asutus n.

  hooldus+asutus n.

  hoolekande+asutus n.

  järelevalve+asutus n.

  kasvatus+asutus n.

  kesk+asutus n.

  kindlustus+asutus n.

  kinnipidamis+asutus n.

  krediidi+asutus n.

  kultuuri+asutus n.

  kutseõppe+asutus n.

  kümblus+asutus n.

  laste+asutus n.

  lõbustus+asutus n.

  majutus+asutus n.

  meditsiini+asutus n.

  mälu+asutus n. (mis tegeleb peamiselt info kogumise, hoidmise ja säilitamisega: arhiiv, muuseum, raamatukogu)

  omavalitsus+asutus n.

  profülaktika+asutus n.

  raha+asutus n. (näit. pank)

  ravi+asutus n.

  riigi+asutus n.

  side+asutus n.

  siht+asutus n.

  supel+asutus n.

  sõsar+asutus n.

  teadus+asutus n.

  tervishoiu+asutus n.

  tervistus+asutus n.

  toitlustus+asutus n.

  uurimis+asutus n.

  valitsus+asutus n.

  võimu+asutus n.

  õiguskaitse+asutus n.

  õppe+asutus n.

  era+õppeasutus n.

  kesk+eri+õppeasutus n. (annab nii kesk- kui erihariduse)

  kunsti+õppeasutus n.

  kõrg+õppeasutus n.

  muusika+õppeasutus n.

  riigi+õppeasutus n.

  ümberkasvatus+asutus n.

  as=e n. voodi, magamiskoht; koht, asupaik

  ase=mik n. (kes täidab kellegi aset)

  rahva+asemik n.

  ase=nda/ma t. asemele panema, aset täitma

  asend=u/ma t. (millegagi) asendatud saama

  asendu=mine n.

  asenda=ja n.

  kohvi+asendaja n.

  suhkru+asendaja n. magusaine

  või+asendaja n. (margariin vms.)

  asenda=mine n.

  asend=us n. asendamine; see, mis asendab midagi

  asendus+auto n. remondis või hoolduses oleva auto asemel kasutada antav auto

  asendus+buss n.

  asendus+elastsus n.

  asendus+ema n. med. naine, kellele on üle kantud võõras munarakk v. embrüo ja kes lapse sünnitab

  asendusema=dus n.

  asendus+etendus n.

  asendus+kodu n. (annab peavarju vanematekodust lahkuma pidanud lapsele)

  asendus+laev n.

  asendus+liige n.

  asendus+lüpsja n.

  asendus+meetod n.

  asendus+märk n.

  asendus+ravi n. (puuduliku talitluse asendamiseks)

  asendus+reaktsioon n.

  asendus+teenistus n.

  asendus+tegevus n. (mis asendab teist, tegija jaoks rasket, kättesaamatut või tüütut tegevust)

  asendus+tund n.

  asendus+õpetaja n.

  asendama=tu o. \aine, detail\ raskesti asendatav; hädavajalik

  asendatav o. \detail\ mida on võimalik asendada

  asendatav=us n.

  ase=ta/ma t. (kohale) panema, paigutama

  ase=tu/ma t. kohta leidma, aset võtma

  asetu=mine n.

  aseta=ja n.

  aseta=mine n.

  aset=us n. paigutus, paiknemine; (küsimuse, probleemi vms. kohta:) asetamine, seadmine

  lehe+asetus n.

  nelinurk+asetus n.

  nurgi+asetus n.

  pea+asetus n.

  probleemi+asetus n.

  põiki+asetus n.

  ruut+asetus n.

  rõhu+asetus n.

  sihi+asetus n.

  asemel \ asemele m. \olema\

  asemele m. \astuma\

  asemelt k. \ära\

  elu+ase n. peavari, elukoht, asupaik

  eluaseme+kulud kommunaalmaksed, laenu- ja kindlustusmaksed, üür ja muud maja või korteri ülalpidamise kulud

  eluaseme+laen n. maja või korteri ostmiseks võetav laen, kodulaen

  eluaseme+turg n.

  haua+ase n.

  iste+ase n.

  istumis+ase n.

  jala+ase n.

  kaevu+ase n.

  lamamis+ase n.

  lee+ase n.

  lõkke+ase n.

  magadis+ase n. vnm. magamisase

  magamis+ase n.

  maja+ase n.

  puhke+ase n.

  talu+ase n.

  tee+ase n. kunagise tee jälg v. koht

  tuha+ase n.

  tule+ase n.

  une+ase n. magamisase

  voodi+ase n.

  ase+admiral n.

  ase+aine n.

  ase+direktor n.

  ase+ema n. aiand.

  ase+esimees n.

  ase+haldur n.

  ase+haldus n.

  ase+juhataja n.

  ase+kantsler n.

  ase+konsul n.

  ase+kuberner n.

  ase+kuningas n.

  ase+linnapea-pean.

  ase+maavanem n.

  ase+minister n.

  ase+peaminister n.

  ase+president n.

  ase+sõna n.

  asesõna=line o.

  ase+täitja n. asemik

  ase+valitseja n.

  aseme+kott-kotin.

  aseme+lina n. vnm. aluslina

  aseme+riided n. voodiriided

  aset leid/ma t. toimuma; esinema; vnm. kohta leidma

  aset+leid=mine n.

  ase=nd n. asukoht; piltl. kellegi osatähtsus, koht; asetsemisviis

  eel+asend n.

  horisontaal+asend n. rõhtasend

  hääldus+asend n. keelet. keele asend hääldamisel

  hüppe+asend n.

  imetamis+asend n.

  iste+asend n.

  järel+asend n.

  kaitse+asend n.

  kald+asend n.

  kõhuli+asend n.

  kõrvu+asend n.

  kägar+asend n. sp.

  käär+asend n.

  kükk+asend n.

  lama+asend n. lamamisasend

  lamamis+asend n.

  laske+asend n.

  laskmis+asend n.

  lõpp+asend n.

  lähte+asend n.

  läng+asend n.

  maandumis+asend n.

  magamis+asend n.

  neutraal+asend n.

  normaal+asend n.

  oote+asend n.

  parter+asend n. sp.

  piir+asend n.

  pikali+asend n.

  puhke+asend n.

  põlvelt+asend n. sõj.

  põlvili+asend n.

  põlvitus+asend n.

  püst+asend n.

  püsti+asend n.

  ratsa+asend n.

  ripp+asend n.

  risti+asend n.

  rõht+asend n. (maa või muu pinnaga rööbiti asetsev)

  selili+asend n.

  sund+asend n.

  tasakaalu+asend n.

  tiri+asend n. sp. (pea all, jalad ülal)

  transpordi+asend n.

  töö+asend n.

  upp+asend n. (püstise istmikuga); sp.

  vertikaal+asend n.

  viltu+asend n.

  viske+asend n.

  asendi+plaan n.

  asu n. püsi, rahu

  hinge+asu n.

  asu=ja n.

  asu=mine n.

  sund+asumine n.

  asumis+ala n.

  asumis+õigus n.

  asu=kas n. elanik

  alg+asukas n.

  esi+asukas n.

  esma+asukas n. esimene asukas

  koopa+asukas n.

  mere+asukas n.

  metsa+asukas n.

  polaar+asukas n.

  põhi+asukas n.

  põlis+asukas n.

  päris+asukas n.

  püsi+asukas n.

  saare+asukas n.

  uus+asukas n.

  vangla+asukas n.

  vee+asukas n.

  vete+asukas n.

  ürg+asukas n.

  asu=la n. (linn, alev, küla); vnm. inimeste eluase v. asumispaik

  asula=stik n. asulate võrk

  inim+asula n.

  kaevandus+asula n.

  kaluri+asula n.

  koobas+asula n.

  kuurort+asula n.

  linnus+asula n. aj.

  maa+asula n.

  muinas+asula n.

  mägi+asula n.

  polaar+asula n.

  puhke+asula n.

  suvitus+asula n.

  sõjaväe+asula n.

  taiga+asula n.

  tööstus+asula n.

  vabriku+asula n. (vabriku lähedal)

  vai+asula n.

  väike+asula n.

  asula+koht n. muistse asula ase

  asula+matus n.

  asula+tüüp n.

  asu=m n. linna kindlapiiriliste tunnustega osa, linnaosa

  asumi+festival n.

  asu=nd n. zool. koloonia, isendite kogu v. rühm

  haude+asund n. koht, kus linnud hulgaliselt koos hauvad

  asu=ndus n. uusasula; siirdlaste asula

  soo+asundus n. (soode keskel)

  asundus+talu n.

  asu=nik n. aj. isik, kes on asunud rajama v. rajanud majapidamise seni ülesharimata maal; ümberasuja, väljarännanu; (Teise maailmasõja eelses Eestis:) talu rajaja maareformiga saadud maal

  uus+asunik n.

  asuniku+koht n.

  asuniku+talu n.

  asu=r=kond n. biol. ühe liigi isendite kogum mingis elupaigas


 • LIITSÕNAD

  asu+ala n.

  asu+koht n.

  asukoha+järgne o. \riik\ asukoha järgi ette nähtud

  asukoha+maa n.

  asukoha+riik n.

  asukoha+truu o. (pesapaiga suhtes)

  asu+maa n. koloonia

  asu+paik n.


 • ÜHENDID

  ümber asu/ma t. mujale elama asuma

  ümber+asu=ja n.

  ümber+asu=mine n.

  ümber+asu=nu n.

 • ema n. naine oma lapse või laste suhtes

 • TULETISED

  ema=ke n. ema hellitav nimetus; (hellitavalt:) vana naine, eideke

  emm n. lastek. ema; murd. vanaema

  emme n. lastek. ema

  ema=dus n. emaks saamine ja olemine

  ema=kas n. anat. ka bot.

  emak=kond n. bot. (õiel)

  emaka+kael n. anat.

  emakakaela+pessaar n. med.

  emakakaela+vähk n. med.

  emaka+keha n. anat.

  emaka+küübestus n. vet. emaka väljalangemine

  emaka+müoom n. med. (lihaskasvaja)

  emaka+peegel n.

  emaka+põletik n.

  emaka+rõngas n.

  emaka+suue n. anat.

  emaka+tõri n. munajuha

  emaka+verejooks n.

  emaka+vähk n. (haigus)

  emaka+väline o. \rasedus\

  emaka+õõs n.

  ema=nd n. perenaine, käskijanna; vnm. proua; naisepildiga mängukaart

  haaviku+emand n. nalj. jänes

  kuninga+emand n. vnm. kuninganna

  köstri+emand n.

  pada+emand n. potiemand

  pagari+emand n. pagariproua

  pere+emand n. vnm.

  poti+emand n. (mängukaart)

  risti+emand n. (mängukaart)

  ruutu+emand n. (mängukaart)

  ämma+emand n. (võtab sünnituse vastu)

  ämmaemand=us n. (kutseala)

  velsker-+ämmaemand n.

  ärtu+emand n. (mängukaart)

  ema=ne1 o. \koer\ munarakke tootvasse sugupoolesse kuuluv

  emane2 n. emane loom; murd. naine

  alfa+emane n. jõuline, domineeriv naine v. emane loom

  ema+eesel n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või enam tütarettevõtet)

  ema+hirv \ emas+hirv n.

  ema+hunt n.

  ema+kala n. emane kala; zool. poegiv merekala, meriluts

  ema+kanep n. kanepi emastaim

  ema+karu n. emane karu

  ema+kass n. emane kass

  ema+lind n.

  ema+loom n.

  ema+teder n.

  emas+isend n. emane isend

  emas+kala n. zool. emakala, emane kala

  emas+karu n. zool. emane karu

  emas+lind n. zool. emalind

  emas+loom-looman. zool. emaloom, emane loom

  emas+suguelund n.

  emas+sugurakk n. biol. munarakk

  emas+taim n. bot. ainult emasõisi kandev taim

  emas+teder n. emateder

  emas+urb n. bot. emasõitega urb

  emas+õis n. (milles on ainult emakas)

  emas+ämblik n. zool.

  ema=lik o. \hool\

  emalikk=us n.

  emaliku=lt m. \hell\

  ema=tu o. \laps\ ilma emata

  emat=us n.

  em=is n. emane siga

  sugu+emis n.

  tõu+emis n.

  emis+põrsas n.

  emis+siga n. emis

  emise+talitaja n. ⇐ emiste talitaja


 • LIITSÕNAD

  asendus+ema n. med. (kellele on üle kantud võõras munarakk)

  doonor+ema n. med. (kunstliku viljastamise korral)

  ema+ema n.

  esi+ema n.

  intsesti+ema n. intsesti tagajärjel emaks saanud naine

  isa+ema n.

  jumala+ema n. ristiusus: Kristuse ema, neitsi Maarja

  kadri+ema n. folkl.

  kana+ema n. ka piltl. ülihoolitsev ema

  kangelas+ema n. nõuk.

  karu+ema n.

  kasu+ema n. kasulast kasvatav naine

  kunst+ema n. seade tibude soojendamiseks

  laulu+ema n. folkl. silmapaistev rahvalaulik

  linnu+ema n.

  looma+ema n.

  maa+ema n. maa kui viljakandja ja toitja

  maja+ema n. perenaine

  mehe+ema n.

  mesilas+ema n.

  mesilasema+piim n.

  mõõga+ema n. folkl. saajanaine

  naise+ema n.

  pere+ema n.

  pulma+ema n. folkl.

  päris+ema n. tegelik ema, lihane ema

  risti+ema n.

  ronga+ema n. halv. inimese kohta: ema, kes ei hooli oma lastest

  sülemi+ema n. zool. (mesilastel)

  tite+ema n.

  tuule+ema n. folkl.

  vaar+ema n. vanavanaema

  vallas+ema n. (kes ei ole lapse isaga abielus)

  vana+ema n.

  vana+vanaema n.

  vanaema+aegne, vanaemade+aegne o. vanaema kaasaega kuuluv; vanaaegne

  varu+ema n. (mesilastel)

  vete+ema n. folkl.

  võõras+ema n.

  väär+ema n. munema hakanud töömesilane

  üksik+ema n. (kasvatab oma last või lapsi üksinda)

  üksikema=dus n.

  ürg+ema n. ürgne esiema • ema+aed n. (kust võetakse seemneid, pook- ja pistoksi)

  ema+arm-armun.

  ema+armastus n. (oma lapse vastu)

  ema+ema n.

  ema+ettevõte n. (millel on üks või enam tütarettevõtet)

  ema+firma n. väiksemat sama tüüpi ettevõtet haldav suurem ettevõte

  ema+hunt n.

  ema+ihu n. ema keha loote asukohana

  ema+isa n.

  ema+juur n. (rohttaim)

  südame+emajuur n.

  ema+järgne o. \sugukond\ ema järgi arvestatav

  emajärg=us n. aj. matriarhaat

  ema+kanep n. kanepi emastaim

  ema+kangelane n. nõuk. kangelasema

  ema+keel n.

  emakeel=ne o. \kirjandus, õpe\ emakeeles kirjutatud, emakeeles toimuv

  mitte+emakeelne o.

  emakeele+lugemik n.

  emakeele+päev n. 14. märts

  emakeele+tund n.

  emakeele+õpeta=ja n. ⇐ emakeelt õpeta/ma

  emakeele+õpet=us n. ⇐ emakeelt õpeta/ma

  ema+koda n. vnm. emakas

  ema+kohus-kohusen.

  ema+kook-koogin. platsenta

  ema+kraav n.

  ema+kupp n. mesilasema kärjekann

  ema+laine n. kõrgem suur laine

  ema+lepp n. sanglepp

  ema+liin n. (põvnemises)

  ema+lind n. emane lind

  ema+loom-looman. emane loom

  ema+lõvi n.

  ema+maa n. (millel on asumaad)

  ema+mesilane n.

  ema+nõges n.

  ema+nöör n. (õngenööride kinnitamiseks ja ülalhoidmiseks)

  ema+palk-palgan. kõnek. (emapuhkusel olijale)

  ema+pank n. maj.

  ema+piim-piiman.

  ema+plaat n. inf.

  ema+poolne o. \vanaisa\ ema poolt lähtuv

  ema+puhkus n. tasuline puhkus lapse sünni järel

  ema+putk n.

  ema+puu n.

  ema+põder n.

  ema+rakk n.

  ema+rind n.

  ema+rõõm n.

  ema+sibul n.

  ema+süli n.

  ema+tagune o. \vasikas\ ema taga olev, emapiimast toituv

  ema+taim n. (seemnete jm. saamiseks)

  ema+tala n. eh. peatala

  ema+teder n. tedrekana

  ema+tiiger n.

  ema+tunne n.

  ema+uhkus n.

  ema+vaist n.

  ema+õigus n. ema kui lapsevanema õigus; aj. (õigussüsteem)

  emaõigus=lik o. \ühiskond\ emaõigusest lähtuv

  ema+õnn n.

  ema+üsk n. emaihu

  emade+päev n. maikuu teine pühapäev

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur