[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

asu/ma t. kusagil olema; mingit tegevust alustama, mingisse olukorda astuma

 • TULETISED

  ase=tse/ma t. kusagil paiknema, asuma

  asetse=ja n.

  asetse=mine n.

  asu=nda/ma t. ümber asustama

  asunda=mine n.

  asu=sta/ma t. mingit ala elanikega täitma

  asusta=ja n.

  asusta=mine n.

  asustamis+luba n.

  asust=us n. asustamine; maa-ala rahvastik ja asulastik

  haja+asustus n. hajali asustus

  inim+asustus n.

  põlis+asustus n.

  püsi+asustus n.

  sega+asustus n.

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  asustus+ala n.

  asustus+keskus n.

  asustus+lugu n.

  asustus+nimi n.

  asustus+piirkond n.

  asustus+tihedus n.

  asustus+võrk n.

  asustat=us n. asustatud olek

  taas+asusta/ma t.

  taasasusta=mine n.

  üle asusta/ma t.

  üle+asusta=mine n.

  üle+asustat=us n.

  üle+asust=us n.

  asu=ta/ma t. rajama, looma

  asuta=ja n.

  \firma\ kaas+asutaja n.

  asutaja+liige n.

  asuta=mine n.

  asutamis+aasta n.

  asutamis+koosolek n.

  asutamis+kõlbmatu o.

  asutamis+ürik n.

  asut=us n. (täitev organ)

  all+asutus n.

  ameti+asutus n.

  etendus+asutus n.

  haldus+asutus n.

  hooldus+asutus n.

  hoolekande+asutus n.

  järelevalve+asutus n.

  kasvatus+asutus n.

  kesk+asutus n.

  kindlustus+asutus n.

  kinnipidamis+asutus n.

  krediidi+asutus n.

  kultuuri+asutus n.

  kutseõppe+asutus n.

  kümblus+asutus n.

  laste+asutus n.

  lõbustus+asutus n.

  majutus+asutus n.

  meditsiini+asutus n.

  mälu+asutus n. (mis tegeleb peamiselt info kogumise, hoidmise ja säilitamisega: arhiiv, muuseum, raamatukogu)

  omavalitsus+asutus n.

  profülaktika+asutus n.

  raha+asutus n. (näit. pank)

  ravi+asutus n.

  riigi+asutus n.

  side+asutus n.

  siht+asutus n.

  supel+asutus n.

  sõsar+asutus n.

  teadus+asutus n.

  tervishoiu+asutus n.

  tervistus+asutus n.

  toitlustus+asutus n.

  uurimis+asutus n.

  valitsus+asutus n.

  võimu+asutus n.

  õiguskaitse+asutus n.

  õppe+asutus n.

  era+õppeasutus n.

  kesk+eri+õppeasutus n. (annab nii kesk- kui erihariduse)

  kunsti+õppeasutus n.

  kõrg+õppeasutus n.

  muusika+õppeasutus n.

  riigi+õppeasutus n.

  ümberkasvatus+asutus n.

  as=e n. voodi, magamiskoht; koht, asupaik

  ase=mik n. (kes täidab kellegi aset)

  rahva+asemik n.

  ase=nda/ma t. asemele panema, aset täitma

  asend=u/ma t. (millegagi) asendatud saama

  asendu=mine n.

  asenda=ja n.

  kohvi+asendaja n.

  suhkru+asendaja n. magusaine

  või+asendaja n. (margariin vms.)

  asenda=mine n.

  asend=us n. asendamine; see, mis asendab midagi

  asendus+auto n. remondis või hoolduses oleva auto asemel kasutada antav auto

  asendus+buss n.

  asendus+elastsus n.

  asendus+ema n. med. naine, kellele on üle kantud võõras munarakk v. embrüo ja kes lapse sünnitab

  asendusema=dus n.

  asendus+etendus n.

  asendus+kodu n. (annab peavarju vanematekodust lahkuma pidanud lapsele)

  asendus+laev n.

  asendus+liige n.

  asendus+lüpsja n.

  asendus+meetod n.

  asendus+märk n.

  asendus+ravi n. (puuduliku talitluse asendamiseks)

  asendus+reaktsioon n.

  asendus+teenistus n.

  asendus+tegevus n. (mis asendab teist, tegija jaoks rasket, kättesaamatut või tüütut tegevust)

  asendus+tund n.

  asendus+õpetaja n.

  asendama=tu o. \aine, detail\ raskesti asendatav; hädavajalik

  asendatav o. \detail\ mida on võimalik asendada

  asendatav=us n.

  ase=ta/ma t. (kohale) panema, paigutama

  ase=tu/ma t. kohta leidma, aset võtma

  asetu=mine n.

  aseta=ja n.

  aseta=mine n.

  aset=us n. paigutus, paiknemine; (küsimuse, probleemi vms. kohta:) asetamine, seadmine

  lehe+asetus n.

  nelinurk+asetus n.

  nurgi+asetus n.

  pea+asetus n.

  probleemi+asetus n.

  põiki+asetus n.

  ruut+asetus n.

  rõhu+asetus n.

  sihi+asetus n.

  asemel \ asemele m. \olema\

  asemele m. \astuma\

  asemelt k. \ära\

  elu+ase n. peavari, elukoht, asupaik

  eluaseme+kulud kommunaalmaksed, laenu- ja kindlustusmaksed, üür ja muud maja või korteri ülalpidamise kulud

  eluaseme+laen n. maja või korteri ostmiseks võetav laen, kodulaen

  eluaseme+turg n.

  haua+ase n.

  iste+ase n.

  istumis+ase n.

  jala+ase n.

  kaevu+ase n.

  lamamis+ase n.

  lee+ase n.

  lõkke+ase n.

  magadis+ase n. vnm. magamisase

  magamis+ase n.

  maja+ase n.

  puhke+ase n.

  talu+ase n.

  tee+ase n. kunagise tee jälg v. koht

  tuha+ase n.

  tule+ase n.

  une+ase n. magamisase

  voodi+ase n.

  ase+admiral n.

  ase+aine n.

  ase+direktor n.

  ase+ema n. aiand.

  ase+esimees n.

  ase+haldur n.

  ase+haldus n.

  ase+juhataja n.

  ase+kantsler n.

  ase+konsul n.

  ase+kuberner n.

  ase+kuningas n.

  ase+linnapea-pean.

  ase+maavanem n.

  ase+minister n.

  ase+peaminister n.

  ase+president n.

  ase+sõna n.

  asesõna=line o.

  ase+täitja n. asemik

  ase+valitseja n.

  aseme+kott-kotin.

  aseme+lina n. vnm. aluslina

  aseme+riided n. voodiriided

  aset leid/ma t. toimuma; esinema; vnm. kohta leidma

  aset+leid=mine n.

  ase=nd n. asukoht; piltl. kellegi osatähtsus, koht; asetsemisviis

  eel+asend n.

  horisontaal+asend n. rõhtasend

  hääldus+asend n. keelet. keele asend hääldamisel

  hüppe+asend n.

  imetamis+asend n.

  iste+asend n.

  järel+asend n.

  kaitse+asend n.

  kald+asend n.

  kõhuli+asend n.

  kõrvu+asend n.

  kägar+asend n. sp.

  käär+asend n.

  kükk+asend n.

  lama+asend n. lamamisasend

  lamamis+asend n.

  laske+asend n.

  laskmis+asend n.

  lõpp+asend n.

  lähte+asend n.

  läng+asend n.

  maandumis+asend n.

  magamis+asend n.

  neutraal+asend n.

  normaal+asend n.

  oote+asend n.

  parter+asend n. sp.

  piir+asend n.

  pikali+asend n.

  puhke+asend n.

  põlvelt+asend n. sõj.

  põlvili+asend n.

  põlvitus+asend n.

  püst+asend n.

  püsti+asend n.

  ratsa+asend n.

  ripp+asend n.

  risti+asend n.

  rõht+asend n. (maa või muu pinnaga rööbiti asetsev)

  selili+asend n.

  sund+asend n.

  tasakaalu+asend n.

  tiri+asend n. sp. (pea all, jalad ülal)

  transpordi+asend n.

  töö+asend n.

  upp+asend n. (püstise istmikuga); sp.

  vertikaal+asend n.

  viltu+asend n.

  viske+asend n.

  asendi+plaan n.

  asu n. püsi, rahu

  hinge+asu n.

  asu=ja n.

  asu=mine n.

  sund+asumine n.

  asumis+ala n.

  asumis+õigus n.

  asu=kas n. elanik

  alg+asukas n.

  esi+asukas n.

  esma+asukas n. esimene asukas

  koopa+asukas n.

  mere+asukas n.

  metsa+asukas n.

  polaar+asukas n.

  põhi+asukas n.

  põlis+asukas n.

  päris+asukas n.

  püsi+asukas n.

  saare+asukas n.

  uus+asukas n.

  vangla+asukas n.

  vee+asukas n.

  vete+asukas n.

  ürg+asukas n.

  asu=la n. (linn, alev, küla); vnm. inimeste eluase v. asumispaik

  asula=stik n. asulate võrk

  inim+asula n.

  kaevandus+asula n.

  kaluri+asula n.

  koobas+asula n.

  kuurort+asula n.

  linnus+asula n. aj.

  maa+asula n.

  muinas+asula n.

  mägi+asula n.

  polaar+asula n.

  puhke+asula n.

  suvitus+asula n.

  sõjaväe+asula n.

  taiga+asula n.

  tööstus+asula n.

  vabriku+asula n. (vabriku lähedal)

  vai+asula n.

  väike+asula n.

  asula+koht n. muistse asula ase

  asula+matus n.

  asula+tüüp n.

  asu=m n. linna kindlapiiriliste tunnustega osa, linnaosa

  asumi+festival n.

  asu=nd n. zool. koloonia, isendite kogu v. rühm

  haude+asund n. koht, kus linnud hulgaliselt koos hauvad

  asu=ndus n. uusasula; siirdlaste asula

  soo+asundus n. (soode keskel)

  asundus+talu n.

  asu=nik n. aj. isik, kes on asunud rajama v. rajanud majapidamise seni ülesharimata maal; ümberasuja, väljarännanu; (Teise maailmasõja eelses Eestis:) talu rajaja maareformiga saadud maal

  uus+asunik n.

  asuniku+koht n.

  asuniku+talu n.

  asu=r=kond n. biol. ühe liigi isendite kogum mingis elupaigas


 • LIITSÕNAD

  asu+ala n.

  asu+koht n.

  asukoha+järgne o. \riik\ asukoha järgi ette nähtud

  asukoha+maa n.

  asukoha+riik n.

  asukoha+truu o. (pesapaiga suhtes)

  asu+maa n. koloonia

  asu+paik n.


 • ÜHENDID

  ümber asu/ma t. mujale elama asuma

  ümber+asu=ja n.

  ümber+asu=mine n.

  ümber+asu=nu n.

 • linn n.

 • TULETISED

  lin=lane n. linnaelanik

  linlas=lik o. \olek\

  kaas+linlane n.

  põlis+linlane n.

  uus+linlane n. uus elanik linnas

  linna=k n. ühe kindla otstarbega ehitiste kogum

  haridus+linnak n.

  spordi+linnak n.

  sõjaväe+linnak n.

  teadus+linnak n.

  tööstus+linnak n.

  ülikooli+linnak n.

  üliõpilas+linnak n.

  linna=kas n. kõnek. linnaelanik

  linna=stu n. suurlinn koos ees- ja tütarlinnadega

  laus+linnastu n. (kus enam vahet ei ole)

  linn=us n. vanaaegne kaitseehitis

  muinas+linnus n.

  neemik+linnus n. aj. seljandiku neemetaolisel otsal asetsev linnus

  ordu+linnus n. aj. orduajal ehitatud linnus, orduloss

  piiskopi+linnus n. piiskopiloss

  torn+linnus n. aj.

  vesi+linnus n. aj. (veega ümbritsetud)

  linnus+asula n. arheol.

  lin=lik, linna=lik o. linnapärane

  linna=line o. linna tüüpi; linlik

  linna=sta/ma t. linnapäraseks tegema

  linnasta=mine n.

  linna=stu/ma t.

  linnastu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aed+linn n.

  all-linn n. madalamal asetsev linnaosa

  ees+linn n.

  eeslin=lane n. eeslinna elanik

  eeslinna=stu/ma t.

  eeslinnastu=mine n. eeslinnade ulatuslik kasv

  festivali+linn n.

  hansa+linn n. aj.

  hiid+linn n.

  kaevandus+linn n.

  kangelas+linn n. nõuk.

  kesk+linn n.

  kesklin=lane n. kesklinnaelanik

  kodu+linn n.

  kodulin=lane n. kodulinna elanik

  kreisi+linn n. aj. maakonnalinn

  kubermangu+linn n. aj. kubermangukeskuseks olev linn

  kummitus+linn n.

  kuurort+linn n.

  liit+linn n. kaks v. enam halduslikult ühendatud linna

  lume+linn n.

  maailma+linn n. (rahvusvaheliselt mõjukas)

  maakonna+linn n. maakonna halduskeskuseks olev linn

  maa+linn n. aj. ringvalliga ümbritsetud linnus

  miljoni+linn n.

  mono+linn n. (sõltub ainult ühest ettevõttest)

  muuseum+linn n.

  naaber+linn n.

  olümpia+linn n.

  pea+linn n.

  pealin=lane n.

  kultuuri+pealinn n.

  suve+pealinn n.

  Pelgu+linn n.

  pelgulin=lane n. Pelgulinna elanik

  piiri+linn n.

  provintsi+linn n. provintsis asuv linn

  rajooni+linn n. nõuk.

  ranniku+linn n.

  riigi+linn n. aj. otse keisrile allunud linn Saksa-Rooma riigis

  rinde+linn n.

  sadama+linn n.

  satelliit+linn n. suurema linna mõjupiirkonnas asuv ning sellega soodsas ühenduses olev linn

  suur+linn n.

  suurlin=lane n. suurlinna elanik

  suurlin=lik o. \ehitis\ suurlinnale omane

  suurlinna=stu/ma t. suurlinnaks muutuma

  suurlinnastu=mine n.

  suvitus+linn n.

  sõprus+linn n.

  süda+linn n.

  sünni+linn n.

  tuleviku+linn n.

  turismi+linn n.

  tööstus+linn n.

  uus+linn n. uus linn; linna uus osa

  vaba+linn n. pol.

  vana+linn n. linna vana osa

  väike+linn n. väike (Eestis alla 50 000 elanikuga) linn

  väikelin=lane n. väikelinna elanik

  väikelin=lik o. \rahu\ väikelinnale iseloomulik

  väikelinliku=lt m. \hubane\

  äri+linn n.

  ääre+linn n.

  äärelin=lane n. äärelinna elanik

  üla+linn n.

  ülikooli+linn n. • linn+riik n. (näit. Vatikan)

  linn+vabariik n.

  linna+antsakas n. kõnek. halv. vurle, linnamees

  linna+auto n.

  linna+duuma n. (Venemaal)

  linna+ehitus n.

  linna+elamu n.

  linna+elanik n.

  linnaelanik=kond n. linnaelanikud kokku

  linna+elu n.

  linna+gümnaasium n.

  linna+haigla n.

  linna+hall-hallin.

  linna+härra n. vnm.

  linna+inimene n.

  linna+isad n. kõnek. linna juhid

  linna+jagu n.

  linna+keskkool-koolin.

  linna+kirik n.

  linna+kivid n.

  linna+kodanik n.

  linna+kodanlus n.

  linna+kodu n.

  linna+kogukond n.

  linna+koht n. kõnek. linn, linnaline keskkond

  linna+kohus-kohtun. esimese astme kohus

  linnakohtu=nik n. linnakohtu eesistuja

  linna+komitee n.

  linna+konsistoorium n.

  linna+kool-koolin.

  linna+kära n.

  linna+laager n. (lastel)

  linna+laps n.

  linna+legend n.

  linna+liin n.

  linnaliini+buss n.

  linna+loodus n.

  linna+luba n. (sõduril)

  linna+lähedane o. linna lähedal asuv

  linna+lähine o. \rong\

  linna+maastur n.

  linna+majandus n.

  linna+mamsel n. vnm. kõnek.

  linna+mees n.

  linna+muuseum n.

  linna+mägi n.

  linna+müra n.

  linna+müür n.

  linna+naine n.

  linna+neiu n.

  linna+noor n.

  linna+nõunik n.

  linna+omavalitsus n.

  linna+osa n.

  töölis+linnaosa n.

  linna+pea-pean.

  abi+linnapea-pean.

  ase+linnapea-pean.

  linna+plaan n.

  linna+raamatukogu-kogun.

  linna+rahvas n.

  linna+rahvastik n.

  linna+rajoon n.

  linna+residents n.

  linna+riided n.

  \avalik\ linna+ruum n.

  linna+saaste n.

  linna+sai n. linnast toodud sai

  linna+saks n. vnm. linnahärra

  linna+saras n. aj. linnakogukonna ühine maavaldus

  linna+sekretär n.

  linna+silt n.

  linna+süda n.

  linna+tagune o. \piirkond\

  linna+teater n.

  linna+terminal n.

  linna+transport n.

  linna+tunnel n.

  linna+täis n. \inimesi\

  linna+tänav n.

  linna+tüdruk n.

  linna+untsakas n. halv. linlane

  linna+vaade n.

  linna+vaht-vahin. vnm.

  linna+valitsus n.

  linna+vapp n.

  linna+volikogu-kogun.

  linna+volinik n.

  linna+vurle n.

  linna+võimud n.

  linna+võistlus n.

  linna+võrk n.

  linna+väljak n.

  linna+värav n.

  linna+õhk n.

  linna+õigus n.

  linna+äär n.

  linna+äärne o. \ala\ linna ääres asuv

  linna+ökoloog n.

  linnade+vaheline o. \ühendus\ linnade vahel olev

  linnas+käik n. • ümber+linna+teatejooks n. <(ümber linna)+teatejooks>


 • ÜHENDID

  linna mine/ma t.

  linna+mine=ja n.

  linna+minek n.

  linna+mine=mine n.

  linna sõit/ma t.

  linna+sõit n.

  linna+sõit=ja n.

  linna+sõit=mine n.

 • pea1 n. kehaosa; selle juustega kaetud osa; juuksed, soeng; pead meenutav asi; piltl. juht, valitseja; piltl. mõistus; tabeli vm. algusosa, vt ka pea2, pea3, pää n. pea

 • TULETISED

  pea=ke n.

  pea=lik n. juht

  hõimu+pealik n.

  kasaka+pealik n.

  maffia+pealik n.

  röövli+pealik n.

  suguharu+pealik n.

  sõja+pealik n.

  tuletõrje+pealik n.

  väe+pealik n.

  pea=jas o. \moodustis\ peataoline, peakujuline

  pea=mine, pea~ o. põhiline, kõige tähtsam

  peamise=lt m. \kodus\ põhiliselt, peaasjalikult, eeskätt

  pea+agronoom n.

  pea+ahelik n. peamine, keskne mäeahelik

  pea+aine n. peamine aine: millegi koostisosa; õppeainena

  pea+altar n. tähtsaim, põhiline altar (hrl. katoliku kirikus)

  pea+arst n.

  pea+asi n. peamine, kõige tähtsam asi, küsimus v. probleem

  peaasja=lik o. \leid\

  peaasjaliku=lt m. \naised\ peamiselt

  pea+assamblee n.

  pea+auhind n.

  pea+direktor n.

  pea+dirigent n.

  pea+eesmärk n.

  pea+epidemioloog n. med.

  pea+esineja n.

  pea+ettevõtja n.

  pea+fassaad n. eh. hoone esinduslik, arhitektuuriliselt kõige kujundatum külg

  pea+haru n. (jõel, teel, majandusel jne.)

  pea+hoone n.

  pea+ilmakaar n.

  pea+ingel n. kirikl.

  pea+insener n.

  pea+inspektor n.

  pea+joon n.

  pea+jumal n. müt. peamine, tähtsaim jumal

  pea+juur n. bot. (millest hargnevad külgjuured)

  pea+jõud n.

  pea+kangelane n.

  pea+kasutus n. (metsa) peamine kasutus

  peakasutus+raie-raien. mets.

  pea+kataloog n. (kajastab kõiki raamatukogu teoseid v. muuseumi esemeid)

  pea+kauplus n.

  pea+kelner n.

  pea+kirik n.

  pea+kirurg n.

  pea+kohtunik n.

  pea+kokk-kokan.

  pea+komisjon n.

  pea+komitee n.

  pea+konkurent n.

  pea+konstruktor n.

  pea+konsul n.

  pea+kontor n.

  pea+korraldaja n.

  pea+korrus n. eh. (ehituslikult tagasihoidlikuma esimese korruse peal)

  pea+korter n. juhtimiskeskus

  pea+kraav n.

  pea+kriteerium n.

  pea+kunstnik n.

  pea+lahing n.

  pea+lause n. keelet.

  pea+liige n. keelet.

  pea+liin n.

  pea+linn n.

  pealin=lane n.

  kultuuri+pealinn n.

  suve+pealinn n.

  pea+läbirääkija n.

  pea+lööv-löövin. eh.

  pea+maakler n.

  pea+mast n. mer.

  pea+mees n. juht, pealik, vanem

  aadli+peamees n.

  pea+mehaanik n.

  pea+minister n.

  ase+peaminister n.

  peaministri+amet n.

  peaministri+kandidaat n.

  pea+mootor n.

  pea+motiiv n.

  pea+nõue n.

  pea+näitejuht-juhin.

  pea+osa n. (aparaadi põhiosa; näidendis kandev osa)

  \filmi\ peaosa=line n. peaosa etendaja

  nais+peaosa n.

  peaosa täit/ma t. peaosas mängima

  peaosa+täit=ja n.

  pea+osanik n.

  pea+piiskop n. relig.

  pea+postkontor n.

  pea+preemia n.

  pea+produtsent n.

  pea+prokurör n. jur.

  pea+proov n.

  pea+puudus n. peamine puudus

  pea+põrutus n. kõnek. peaajupõrutus

  pea+raag n. bot. külgharusid kandev raag

  pea+raamat n. maj. raamatupidamisregister

  pea+raamatukogu-kogun.

  pea+raamatupidaja n.

  pea+rivaal n.

  pea+rõhk n. peatähelepanu; keelet. (sõnal)

  pearõhu=line o. \silp\ keelet.

  pea+sekretär n.

  pea+sissekäik n.

  pea+sissepääs n.

  pea+soosik n.

  pea+spetsialist n.

  pea+sponsor n. peamine sponsor

  pea+suund n.

  pea+süü n.

  pea+süüdistaja n.

  pea+süüdlane n.

  pea+šaht n. mäend. peamine šaht maavara tõstmiseks maapinnale

  pea+tala n. eh. ematala, mis kannab temale toetuvaid abitalasid

  pea+tee n. teat paiga teedevõrgu suurim ja kasutatavaim tee

  pea+teene n.

  pea+tegelane n.

  pea+tegevus n.

  pea+tehnoloog n.

  pea+telg n. piltl. tähtsaim, keskne telg; bot. külgharusid kandev vars v. raag

  pea+teos n.

  pea+toidus n. vnm. toit, elatis

  pea+toimetaja n. toimetuse juht (ajakirjanduses, raadios, televisioonis jm.)

  eks:peatoimetaja n.

  pea+treener n. sp.

  \lastesaadete\ pea+toimetus n. (varasemas keelepruugis:) omaette struktuuriüksus kirjastuses, raadios, televisioonis

  pea+tribüün n.

  pea+tunnistaja n.

  pea+tähendus n.

  pea+tähtis o.

  pea+tänav n.

  pea+töövõtja n. maj.

  pea+töövõtt n. maj.

  pea+tükk n.

  ala+peatükk n.

  pea+uks n.

  pea+uulits n. vnm. peatänav

  pea+vaenlane n.

  pea+vaht-vahin.

  garnisoni+peavaht-vahin.

  pea+veterinaar n.

  pea+vool-voolun. voolamise vm. liikumise peamine suund

  peavoolu+mootor n. el.

  pevoolu+partei n.

  pea+võit n.

  pea+võrse n. bot.

  pea+väljak n.

  pea+värav n. tähtsaim, esiküljel asuv värav

  pea+ökonomist n. maj.

  pea+ülesanne-anden.

  pea=tu o.

  peatu=lt m.

  peat=us1 n. peataolek, segaduses olemine, vt ka peat=us2

  pä=h-ik n. bot. kõrreliste ja lõikheinaliste osaõisik; anat. luu ümmargune ots; tehn. kirjutuspea

  rukki+pähik n.

  pä-hi=ts n. murd. peats

  pähits+pakk-pakun. (peaaluse kõrgendamiseks)

  päi=s n. algusosa, pea; ka zool.

  päis=mik n. trük. päistiitel

  päis+kivi n. eh.

  päis+liist n.

  päis+tiitel n. bibl. trük. (ilmumisandmed)

  päis+vinjett n. k. lehekülje ülaservas v. tekstilõigu alguses asetsev väike pilt v. ornamentaalne kompositsioon

  pää=lik n. vnm. pealik

  pää=dikud n. tapetud looma pead-jalad

  päi=ta/ma t. peaga varustama


 • LIITSÕNAD

  ahne+päits n. kõnek. ahne loom v. inimene

  ajalehe+pea-pean. esikülje tiitel

  artikli+pea-pean. kokkuvõttev lõik artikli algul

  eos+pea-pean.

  hall+pea-pean. halli peaga inimene

  heli+pea-pean.

  hull+pea-pean. kõnek. tuulepea

  härja+pea-pean. ristik

  jagamis+pea-pean. tehn.

  jahu+pea-pean. halv. rumal, taipamatu inimene

  juhm+pea-pean. halv. juhmard

  jäära+pea-pean. piltl. põikpäine, kangekaelne inimene

  jäärapäi=ne o. kangekaelne, jonnakas

  kahar+pea-pean. kahara peaga

  kahu+pea-pean. kahus pea; seesuguse peaga inimene

  kahupäi=ne o. \poiss\ kahupeaga

  kana+pea-pean. kõnek. rumal inimene

  kant+pea-pean. piltl. kanti lõigatud siilisoenguga mees

  kapsa+pea-pean. ka piltl. juhmivõitu inimene

  kaval+pea-pean. kaval inimene

  keeris+pea-pean. bot. (rohttaim)

  keermestus+pea-pean. tehn.

  kepsu+pea-pean. tehn.

  kihu+pea-pean. tuisupea, tormakas inimene

  kihupäi=ne o. \inimene\ tormakas

  kiilas+pea-pean. kiilas, ilma juusteta pea; kiilaspeaga inimene

  kiilaspäi=ne o. \laulja\ kiilaspeaga

  kiilaspäis=us n.

  kiriku+pea-pean. kõrgem vaimulik

  kirja+pea-pean. andmed kirjaplangi ülaäärel

  kirjutus+pea-pean. (printeril)

  kobar+pea-pean. bot. (rohttaim)

  korstna+pea-pean.

  kräsu+pea-pean. krässus juustega pea; sellise peaga inimene

  kräsupäi=ne o. \tüdruk\ kräsupeaga

  kuke+pea-pean. kõnek. tühiasi

  kulu+pea-pean. kuluhallide juustega pea; (vanadusest) kuluhallide juustega inimene

  kulupäi=ne o. \mees\ kulupeaga, halli peaga

  kummi+pea-pean. halv. vähese taibuga inimene

  kuus+kant+pea-pean. (kruvil, poldil: kuue kandiga)

  kõlu+pea-pean. halv. (rumala inimese kohta)

  kähar+pea-pean. käharate juustega pea; kähara peaga inimene

  käänis+pea-pean.

  küünar+pea-pean. küünarnukk

  lagi+pea-pean. pealagi

  lamba+pea-pean. (kaardimäng); halv. tohman, lollpea

  liit+pea-pean. bot.

  lina+pea-pean. linavalgete juustega inimene

  linna+pea-pean.

  abi+linnapea-pean.

  ase+linnapea-pean.

  lohe+pea-pean. lohe pea kujutis

  loll+pea-pean. halv. (ka sõimusõna)

  loru+pea-pean. loru inimene

  luu+pea-pean. kolju

  lõhke+pea-pean. (raketil)

  tuuma+lõhkepea-pean.

  lõike+pea-pean. tehn.

  madu+pea-pean. zool. (kala)

  moora+pea-pean. (kook)

  must+pead n. aj. Baltimaade vallaliste kaupmeeste ja kaupmehesellide vennaskond [Nimetust on seostatud mustanahalise märterpühaku Mauritiusega.]

  mustpea-pean. mustpeade vennaskonna liige

  mõlem+pea-pean. el. magnetpea salvestuseks ja taasesituseks

  naela+pea-pean.

  needi+pea-pean. tehn.

  nisu+pea-pean.

  noa+pea-pean.

  nudi+pea-pean. (juukselõikusviis); (sarvloomadel:) sarvedeta pea; sellise peaga inimene; sellise peaga loom v. loomatõug

  nuku+pea-pean. ka etn. (sõlmkaunistus tikandis)

  nõela+pea-pean.

  nõgi+pea-pean. (haigel taimel)

  nööpnõela+pea-pean.

  nööpnõelapea+suurune o.

  odra+pea-pean.

  oina+pea-pean. halv. (sõimusõna)

  pagana+pea-pean. bot. (rohttaim)

  paljas+pea-pean. ilma juusteta inimene

  peit+pea-pean. tehn.

  perekonna+pea-pean.

  peru+pea-pean. taltsutamatu olend

  poisi+pea-pean. lühike naisesoeng

  pudru+pea n. kõnek. rumal, taipamatu inimene

  puna+pea-pean. see, kellel on punane pea

  punapea+vart-vardin. zool. (lind)

  punn+pea-pean. zool. (liblikas)

  puu+pea-pean. puust käepide (noal); piltl. (inimese v. ta mõistuse kohta)

  puupäi=ne o. puupeaga; taipamatu, juhm; pikatoimeline

  puupäise=lt m. \vaidlema\

  puupäis=us n.

  põik+pea-pean. isemeelne, kangekaelne inimene

  põikpäi=ne o. \inimene\

  põikpäise=lt m. \keelduma\

  põikpäis=us n.

  pööris+pea-pean. bot.

  revolver+pea-pean. tehn. (treipingil)

  riigi+pea-pean. isik, kellele kuulub riigis kõrgem täidesaatev võim ja kes on riigi kõrgeim esindaja välissuhetes

  rist+pea-pean. (masinaosa)

  ristpea+kruvits n.

  rukki+pea-pean.

  sae+pea-pean.

  sagri+pea, sagris+pea-pean.

  sarv+pea-pean. sarvedega loom

  sasi+pea-pean.

  sea+pea-pean.

  siili+pea-pean. kõnek. siilisoeng; sellise soenguga inimene

  silgu+pea-pean.

  silla+pea-pean. sõj. (sillaeelne kindlustus)

  suga+pea-pean. bot. (rohttaim)

  suhkru+pea-pean.

  sule+pea-pean.

  täite+sulepea-pean. täidetav sulepea

  täitesulepea+tint n.

  tabeli+pea-pean.

  tahma+pea-pean. kõnek. (taimehaigus:) nõgipea

  taina+pea-pean. kõnek. rumal inimene

  tark+pea-pean. piltl. tark inimene

  tiku+pea-pean.

  timuti+pea-pean.

  tola+pea-pean. halv. rumal inimene

  tolm+pea-pean. bot. (rohttaim)

  tolmuka+pea-pean.

  tondi+pea-pean. bot. (rohttaim)

  tudi+pea-pean. vanadusest väeti inimene

  tuisu+pea-pean. piltl. tuulepea

  tuisupäi=ne o.

  tuisupäise=lt m.

  tuisupäis=us n.

  tuli+pea-pean. ettevõtlik, hulljulge inimene

  tulipäi=ne o. hulljulge, ettevõtlik

  tulipäise=lt m. \käituma\

  tulipäis=us n.

  tuule+pea-pean. kergemeelne, järelemõtlematu inimene

  tuulepäi=ne o. \tüdruk\ kergemeelne, järelemõtlematu

  tuulepäise=lt m. \käituma\

  tuulepäis=us n.

  tuulis+pea-pean. tuulispask, tuulekeeris, maismaa kohal liikuv tromb; vnm. tuulepea

  täht+pea-pean. bot. nuttides asetsevate õitega püsik või poolpõõsas

  uljas+pea-pean. hulljulge inimene

  uljaspäi=ne o. \nooruk\

  vesi+pea-pean. haigus, vedeliku suurenemine koljuõõnes

  vilja+pea-pean.

  viljapea+köidis n.

  vill+pea-pean. bot. (rohttaim)

  tupp+villpea-pean.

  villpea+raba n.

  üle+pea-peam. üldse

  ümar+pea1-pean. tehn. ümar ots mingil esemel

  ümarpea+neet n. tehn.

  ümarpea+polt n. tehn.

  ümar+pea2 n. zool. suure ümara pea ja tüseda kehaga sisalik • alas+päi m. pea allapoole

  huupi+päi m. huupi

  ise+päi m. isepäinis; omapead

  isepäi=ne o. oma arusaamise järgi toimiv, isemeelne

  isepäise=lt m.

  isepäis=us n.

  jokkis+päi m.

  joobnud+päi m.

  longus+päi m.

  norgus+päi m.

  norus+päi m. norguspäi

  oma+pead m.

  oma+päi m. omapead

  omapäi=ne o. oma arusaamise järgi toimiv, isemeelne

  omapäise=lt m.

  omapäis=us n.

  palja+päi m.

  purjus+päi m.

  püsti+päi m. püsti peaga; uhkelt, väärikalt

  uisa+päi m. uisapäisa

  uisapäi=ne o. uisapäi tehtud v. tegutsev

  uisapäis=us n.

  vintis+päi m. • pea+aju n. anat.

  peaaju+kasvaja n. med.

  ajukasvaja n.

  peaaju+närv n.

  peaaju+põletik n. med.

  ajupõletik n.

  peapõletik n. kõnek.

  peaaju+põrutus n. med.

  ajupõrutus n. peaajupõrutus

  peapõrutus n. kõnek. peaajupõrutus

  peaaju+vapustus n. med.

  ajuvapustus n. peaajuvapustus

  pea+alune n. lamamisel v. magamisel pea all olev padi vms.

  pea+asetus n.

  pea+auk n.

  pea+ehe-ehten.

  pea+haav n.

  pea+indeks n. antr.

  pea+kapsas n.

  pea+kate n. peas kantav riietusese, kaitsevahend v. ehe

  pea+kolu n. kõnek. kolu

  pea+kott-kotin.

  pea+lagi n.

  pea+lamp n.

  pea+laud n. etn. laud, mille kohal pead soeti

  pea+linik n.

  pea+luu n.

  surnu+pealuu n.

  pealuu+murd n.

  pea+löök n.

  pea+nahk n.

  pea+nupp n.

  pea+ots n. (voodil)

  peats n. peapoolne ots (magamisasemel vm.)

  peatsi+laud n.

  peatsi+ots n.

  pea+pael n.

  pea+pool-poolen.

  pea+raha n. maj. ühe inimese pealt millegi eest makstav summa; aj. isikumaks

  pea+rätik n.

  pea+rätt n.

  pea+salat n.

  pea+strekk n. mäend.

  pea+sulestik n.

  pea+telefon n. (telefonistil, helitehnikul)

  pea+tugi n.

  pea+täi n.

  pea+täis-täien.

  pea+valu n.

  pinge+peavalu n.

  une+peavalu n. (pärast ärkamist)

  peavalu+hoog n.

  peavalu+tablett n.

  pea+vari n. eluase

  peavarju=tu n. inimene, kellel puudub peavari

  pea+vesitõbi n.

  pea+vigastus n.

  pea+vöö n.

  pead+jalad n. \koos\

  pead+pidi m. • kaks+pea+lihas n. <(kaks+pea)> anat. (ühest otsast kaheharuline)

  kolm+pea+lihas n. anat. (algab kolme kõõlusega)

  must+pea+põõsalind n.

  neli+pea+lihas n. <(neli+pea)+lihas> (nelja peaga)

  üle+pea+kaela m. <(üle+pea)+kaela> üle pea ja kaela; uisapäisa; uperkuuti


 • ÜHENDITULETISED

  halli+päi=ne o. \härra\ halli peaga

  heleda+pea=line, heleda+päi=ne o. \neiu\ heleda peaga

  iga+päi=ne o. \tegevus\ igapäevane

  kahe+pea=line, kahe+päi=ne o. \kotkas\ kahe peaga

  kesk+pea=line o. antr. keskmise peaga

  keskpealis=us n. pea kuju klassifikatsioonijärk

  kolme+pea=line o. \lohe\ kolme peaga

  kolme+päi=ne o. \draakon\ kolme peaga

  kähar+päi=ne o. \tüdruk\ kähara peaga

  lameda+pea=line o. \kruvi, nael\ lameda peaga

  lokkis+päi=ne o. \tüdruk\ lokkis peaga

  lühi+pea=line o. antr. lühikese peaga

  lühipealis=us n. antr.

  mitme+pea=line o. \koletis, kari\ mitme peaga; mitmest inimesest v. loomast koosnev

  mitme+päi=ne o. \lohe\ mitme peaga

  nudi+pea=line o. \lehm\ nudi peaga

  nudi+päi=ne o. \lehm\ nudi peaga

  paljas+päi=ne o. kiilaspäine; palja peaga

  paljaspäis=us n. juuste puudumine

  palja+päi=ne o. palja peaga

  pika+pea=line o. \rukis, inimesetüüp\ pika peaga

  pikapealis=us n. antr.

  pisi+pea=line o. ebanormaalselt väikese peaga

  pisipealis=us n. (arenguhäire)

  puna+pea=line o. punase peaga

  puna+päi=ne o. \naine\ punase peaga

  punapäis=us n.

  püsti+päi=ne o. \hoiak, mees\ pead püsti hoidev; uhke, väärikas

  püstipäise=lt m. \kindlaks jääma\

  saja+pea=line o. \järjekord, kari\ umbes sajast isendist koosnev

  saja+päi=ne o. \lehmakari\ umbes sajast isendist koosnev

  suure+pea=line o. \koer\ suure peaga

  suurepealis=us n.

  tuhande+pea=line, tuhande+päi=ne o. \rahvahulk\ umbes tuhandest isendist koosnev

  tumeda+pea=line o. \lambatõug\ tumeda peaga

  tumeda+päi=ne o. \kaunitar\ tumeda peaga

  valge+pea=line o. \lammas\ valge peaga

  valge+päi=ne o. \tüdruk\ valge peaga • pea+jalg=ne n. (suuava ümber pikad kombitsad)

  peajalgsed n. zool. limuste klass


 • ÜHENDID

  pead hoid/ma t.

  pea+hoid n.

  pea+hoid=ja n. see, kes v. mis pead hoiab; (imiku kohta: kes pead juba hoiab); tehn. riist, mis seadme vm. pead hoiab

  pea+hoid=mine n.

  pea+hoia=k n. pea hoidmise viis

  pead kaota/ma t. enesekontrolli kaotama

  pea+kaot=us n.

  pead liiguta/ma t.

  pea+liigut=us n.

  pead murd/ma t. piltl. pingsalt mõtlema

  pea+murd=ja n.

  pea+murd=mine n.

  pead+murdev o. \töö\

  pead nikuta/ma t.

  pea+nikut=us n.

  pead nooguta/ma t.

  pea+nooguta=mine n.

  pea+noogut=us n.

  pead otsi/ma t. peast täisid otsima

  pea+otsi=mine n.

  pead paranda/ma t. pohmeluse leevenduseks alkoholi tarvitama

  pea+paranda=ja n.

  pea+paranda=mine n.

  pea+parand=us n. (alkohol pohmeluse leevendamiseks)

  pead pese/ma t.

  pea+pese=mine n.

  pea+pesi=ja n.

  pea+pes=u n. pea pesemine; piltl. kõva noomitus

  peapesu+müts n. karedast materjalist kinnas nühkimisvahendina

  peapesu+vesi n.

  pead põruta/ma t.

  pea+põrut=us n.

  pead pööra/ma t.

  pea+pööra=ja n. anat. (lihas)

  pea+pööra=mine n.

  pea+pöör=e-pöörden.

  pead pöörita/ma t.

  pea+pöörit=us n.

  pead+pööritav o. \trikk\

  peadpööritava=lt m. \põnev\

  pead raputa/ma t. (eitamise, keeldumise märgiks)

  pea+raput=us n.

  pead silita/ma t.

  pea+silita=mine n.

  pea+silit=us n.

  pead vanguta/ma t.

  pea+vangut=us n.

  peast arvuta/ma t.

  peast+arvuta=ja n.

  peast+arvuta=mine n.

  peata ole/ma t. piltl. segaduses olema

  peata+ole=k n. piltl. otsustus- ja juhtimisvõimetus, segaduses olemine

  pähe and/ma t. kõnek. karmilt arvustama, läbi noomima; kedagi võitma

  pähe+and=ja n.

  pähe+and=mine n.

  pähe hakka/ma t. purju tegema; joovastama v. pimestama; meelde jääma

  pähe+hakka=mine n.

  pähe pane/ma t. \mütsi, mõistust\

  pähe+pane=k n.

  pähe+pane=mine n.

  pähe saa/ma t. karmi kriitikat saama; lüüa saama, kaotama

  pähe+saa=mine n.

  pähe+saa=nu n.

  pähe torka/ma t. meenuma, äkki millegi peale tulema

  pähe tuupi/ma t.

  \teksti\ pähe+tuupi=ja n.

  \teksti\ pähe+tuupi=mine n.

  pähe võt/ma t. kindlaks nõuks võtma

  pähe õppi/ma t. meelde jätma

  pähe+õppi=ja n.

  pähe+õppi=mine n.

  pähe+õpi=tu n.

  pähe+õpitud o. \kõne\

  pea käib ringi t.

  pea+ringl=us n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur