[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

arv n. kvantiteeti väljendav üks matemaatika põhimõisteid; keelet. (ainsust v. mitmust) märkiv grammatiline kategooria; kellegi v. millegi hulk v. kogus

 • TULETISED

  arv=e n. dokument tasuda tuleva summa kohta; arvestus, arvepidamine

  arved n. kõnek. rahalised vahekorrad; piltl. (muude reguleerimist vajavate suhete kohta)

  deposiit+arve n.

  e-arve n. elektrooniline arve

  eel+arve n. (teatava eelseisva ajavahemiku kohta)

  eelarve=line o. \asutus\ (riigi)eelarvega seotud

  eelarve=sta/ma t. eelarvet koostama

  eelarvesta=ja n.

  eelarvesta=mine n.

  eelarvest=us n.

  aasta+eelarve n.

  kontroll+eelarve n.

  koond+eelarve n.

  kultuuri+eelarve n.

  kvartali+eelarve n.

  lisa+eelarve n.

  neto+eelarve n.

  riigi+eelarve n.

  tootmis+eelarve n.

  eelarve+aasta n.

  eelarve+alane o. \koostöö\

  eelarve+defitsiit n. maj.

  eelarve+komisjon n.

  eelarve+mehhanism n.

  eelarve+poliitika n.

  eelarve+vaidlus n.

  eelarve+väline o. \kulu\

  faktuur+arve n. maj.

  gaasi+arve n.

  hoiu+arve n.

  hooldekodu+arve n.

  hotelli+arve n.

  jooma+arve n.

  kauba+arve n.

  kaugekõne+arve n.

  kohviku+arve n.

  lõpp+arve n.

  lõpu+arve n. lõpparve

  panga+arve n.

  reisi+arve n.

  takso+arve n.

  telefoni+arve n.

  vale+arve n.

  vee+arve n.

  üüri+arve n.

  arve+ametnik n.

  arve+laud n.

  arve+plank-plangin.

  arve+raamat n.

  arve+vabrik n. fiktiivsete arvetega äritsemine maksupettuse eesmärgil

  arvet pida/ma t.

  arve+pida=ja n. arveametnik

  arve+pida=mine n. arvestamine, registreerimine; raamatupidamine

  arveid klaari/ma t. piltl. vaieldes vahekordi selgitama

  arvete+klaari=ja n.

  arvete+klaari=mine n. piltl.

  arveid õienda/ma t.

  arvete+õienda=mine n.

  arvete+õiend=us n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  arvu=kas o.

  arvuk=us n.

  arvuka=lt m.

  arvu=line o. hulgaline

  arvu=tu o. väga rohke, loendamatu

  arvut=us1 n. loendamatus

  arvutu=lt m.

  arve=lda/ma t. maj. maksekohustusi vastastikku õiendama

  arvelda=ja n.

  arvelda=mine n.

  arveld=us n.

  raal+arveldus n.

  sularaha+arveldus n. sularahaga arveldus

  arveldus+konto n.

  arveldus+raamat n.

  arveldus+tšekk n.

  arve=sta/ma1 t. arvesse v. arvele panema; kalkuleerima; kõnek. arvutama; kirja panema; kaalutlema, vt ka arve=sta/ma2

  arvesta=ja n.

  arvesta=mine n.

  arvest=i n. tehn. (mõõteriist)

  elektri+arvesti n.

  gaasi+arvesti n.

  vee+arvesti n.

  kaugloetav arvesti n. (mis edastab ise oma näidu)

  kaug+arvesti n. (kaugloetav)

  arvest=us n.

  absoluut+arvestus n. sp. üldarvestus, mis ei sõltu vanusest, soost, kaalust vm. teguritest

  eri+arvestus n.

  koond+arvestus n.

  kulu+arvestus n.

  meeskonna+arvestus n.

  naiskonna+arvestus n.

  punkti+arvestus n.

  tabel+arvestus n.

  tootmis+arvestus n.

  tulu+arvestus n.

  töö+arvestus n.

  võistkonna+arvestus n.

  arvestus+dokument n.

  arvestus+kaart n.

  arvestus+poogen n.

  arvestus+raamat n.

  arvestus+üksus n.

  tasa+arvesta/ma t. maj.

  tasaarvesta=mine n.

  tasaarvest=us n.

  \teistega\ mitte+arvesta=ja n. ⇐ mitte arvesta/ma \teistega\

  mitte+arvesta=mine n. ⇐ mitte arvesta/ma

  mitte+arvestatud o. ⇐ mitte arvesta/ma \kontrolltöö\

  palka arvesta/ma t.

  palga+arvesta=ja n. maj. (ametinimetus)

  palga+arvest=us n. maj.

  ümber arvesta/ma t.

  ümber+arvesta=ja n.

  ümber+arvesta=mine n.

  ümber+arvest=us n.

  ümber+arvestatu=lt m.

  arvu=ta/ma t.

  arvuta=ja n.

  arvuta=mine n.

  arvutamis+oskus n.

  arvut=i n. inf. andmetöötlusseade

  arvuti=seeri/ma, arvuti=sta/ma t. arvutiga varustama

  arvutiseeri=mine, arvutista=mine n.

  analoog+arvuti n.

  digitaal+arvuti n. ⇐ digitaalne arvuti (digitaalandmeid töötlev)

  digiarvuti n.

  elektron+digitaalarvuti n.

  elektron+arvuti n.

  hiid+arvuti n.

  hübriid+arvuti n. (mitut liiki andmeid töötlev ja mitmest muundavast seadmest koosnev)

  klahv+arvuti n.

  klient+arvuti n. inf.

  laua+arvuti n.

  kvant+arvuti n.

  liides+arvuti n.

  mikro+arvuti n. inf.

  mini+arvuti n.

  märkmik+arvuti n.

  number+arvuti n.

  nuti+arvuti n. ⇐ nutikas arvuti nutitelefoni ja pisiarvuti hübriid

  personaal+arvuti n. (sobiv personaalseks kasutamiseks)

  pihu+arvuti n. inf. kalkulaator (mahub pihku)

  suur+arvuti n. (arvutuskeskuses)

  süle+arvuti n.

  süler n. sülearvuti

  tahvel+arvuti n. inf. (puuteekraaniga)

  tasku+arvuti n. inf. kalkulaator

  arvuti+ekraan n.

  arvuti+eriala n.

  arvuti+firma n.

  arvuti+friik n. kõnek. arvutihull

  arvuti+graafika n.

  arvuti+hiir n.

  hiir n. arvutihiir

  arvuti+hull1 n. fanaatiline arvutiga tegeleja, kes pühendab arvutile enamiku oma ajast

  arvuti+hull2 o. \inimene\

  arvuti+insener n.

  arvuti+kasutaja n.

  arvuti+kelmus n.

  arvuti+kiri1 n. arvutiga kirjutamine

  arvuti+kiri2 n. arvutiga kirjutatud kiri

  arvuti+kirjaoskus n.

  arvuti+klahv n.

  arvuti+kuritegevus n.

  arvuti+kuritegu n.

  arvuti+kursus n.

  arvuti+laud n.

  arvuti+liising n.

  arvuti+lingvistika n. loomuliku keele automaattöötlusega tegelev keeleteaduse ja informaatika piiriala, raallingvistika

  arvuti+muusika n.

  arvuti+mäng n.

  arvuti+nohik n. nohiklik arvutientusiast

  arvuti+operaator n.

  arvuti+oskus n.

  arvuti+park-pargin.

  arvuti+pere n.

  arvuti+pood n.

  arvuti+projektor n.

  arvuti+programm n.

  arvuti+põhine o. \juhtimine\ arvuti põhjal toimuv

  arvuti+sisestaja n. inf.

  arvuti+spetsialist n.

  arvutispets n. kõnek.

  arvuti+sõltlane n. inimene, kes tunneb järjest suuremat vajadust arvutiga suhelda ega suuda seda tegevust piirata

  arvuti+sõltuvus n. vaimne sõltuvus arvutist, üha suurem vajadus arvutiga tegelda

  arvuti+sõnastik n.

  arvuti+süsteem n.

  arvuti+teadus n.

  arvuti+töö n. (arvutiga tehtav)

  arvuti+viirus n.

  arvuti+võhik n.

  arvuti+võrk n.

  võrk2 arvutivõrk

  võrgu+aadress n. inf.

  võrgu+foorum n. inf. (mõttevahetuseks võrgus,nt. uudisegrupp, jututuba

  arvuti+õpe n.

  arvuti+õpetaja n.

  arvuti+õpetus n.

  arvut=us2 n. arvutamine; selle tulemus

  diferents+arvutus n. mat. (matemaatika haru)

  diferentsiaal+arvutus n. mat. (matemaatilise analüüsi osa)

  integraal+arvutus n. mat.

  kümnend+arvutus n. mat.

  maatriks+arvutus n.

  operaator+arvutus n. lineaarsete süsteemide, nt elektriahelate dünaamiliste omaduste arvutuste meetod

  predikaat+arvutus n. loog.

  tabel+arvutus n.

  tensor+arvutus n. mat. tensoreid, nende omadusi ja nendega sooritatavaid tehteid käsitlev teooria

  tugevus+arvutus n.

  variatsioon+arvutus n.

  vektor+arvutus n.

  arvutus+juhis n.

  arvutus+keskus n.

  arvutus+lingvistika n. arvutilingvistika

  arvutus+lükati n.

  arvutus+masin n.

  arvutus+matemaatika n.

  arvutus+pulk n.

  arvutus+riist n.

  arvutus+tabel n.

  arvutus+tehe n.

  arvutus+tehnika n.

  arvutustehnik n.

  arvutustehni=line o. arvutustehnikaga seotud

  arvutus+viga n.

  arvutus+ülesanne-anden.

  juurde arvuta/ma t. \protsente, viivist\

  juurde+arvut=us n.

  peast arvuta/ma t.

  peast+arvuta=ja n.

  peast+arvuta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aasta+arv n.

  absoluut+arv n. ⇐ absoluut[ne] arv mat.

  alg+arv n. mat. ainult ühega ja iseendaga jaguv ühest suurem positiivne täisarv

  binaar+arv n. mat. kahendarv

  detsimaal+arv n. mat. kümnendarv

  hiid+arv n. astronoomiline arv

  imaginaar+arv n. mat.

  irratsionaal+arv n. ⇐ irratsionaalne arv mat.

  joodi+arv n. keem.

  järg+arv n. järjekorda märkiv arv

  järg[arv]+arvsõna n. järjekorda märkiv arvsõna

  järk+arv n. järguühiku kordne

  kaas+arv n.

  kahend+arv n. mat. kahendsüsteemis esitatud arv

  kogu+arv n.

  kompleks+arv n.

  kontrastsus+arv n.

  kontroll+arv n.

  kord+arv n.

  kvant+arv n.

  kümnend+arv n. mat. (kümnendsüsteemis esitatud)

  laengu+arv n.

  liht+arv n.

  liht[arv]+arvsõna n. keelet. lihtsõnaline arvsõna

  liit+arv n.

  liit[arv]+arvsõna n. keelet. liitsõnaline arvsõna

  massi+arv n.

  miinimum+arv n.

  murd+arv n. mat.; keelet. murdarvsõna

  murdarvu=line o. \väärtus\

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  mõõt+arv n.

  naturaal+arv n.

  näit+arv n. mingit suurust väljendav arvuline näitaja

  oktaan+arv n.

  paaris+arv n.

  paarisarvu=line o. \number\

  põhi+arv n. keelet. arvu v. hulka väljendav arvsõna, nt. seitse, kümme, kaksteist; hulka märkiv arv, nt. 7, 10, 12

  põhi[arv]+arvsõna n. keelet. põhiarv, kardinaal

  pöör-d+arv n.

  rahva+arv n.

  ratsionaal+arv n. mat. (mida on võimalik esitada kahe täisarvu jagatisena)

  reaal+arv n.

  rekord+arv n.

  sega+arv n.

  suht+arv n. suhtelise suuruse arvväärtus

  säri+arv n. fot. (näitab valgushulka)

  teralisus+arv n.

  trüki+arv n.

  täis+arv n. mat.

  täisarvu=line o. \summa\

  täisarv+kordne o.

  vastand+arv n.

  õnne+arv n.

  üld+arv n.

  ülekande+arv n. • arv+andmed n.

  arv+joonis n.

  arv+mõistatus n.

  arv+mõõt n.

  arv+mõõtkava n.

  arv+suurus n.

  arv+sõna n. keelet. asjade ja nähtuste hulka v. järjekorda väljendav käändsõna

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  arv+telg n.

  arv+väli n.

  arv+väärtus n.

  arvu+jada n.

  arvu+kategooria n. keelet.

  arvu+mälu n.

  arvu+rikas o. \vaatajaskond\ arvukas, rohke

  arvu+rohke o. arvukas

  arvu+sümboolika n.

  arvu+süsteem n.

  arvu+teooria n.


 • ÜHENDITULETISED

  paaritu+arvu=line o. \aasta\ paaritu arvuga

  rohke+arvu=line o. \osavõtt\ rohke arvuga

  rohkearvulise=lt m.

  rohkearvulis=us n.

  suure+arvu=line o. suure arvuga

  täie+arvu=line o. vajaliku arvu liikmetega

  väikese+arvu=line, väikse+arvu=line o. väikese arvuga

 • arva/ma t. midagi oletama, usutavaks pidama; millegi koosseisu määrama v. suunama; arvestama, arvesse võtma; ära mõistatama

 • TULETISED

  arve=sta/ma2 t. kedagi v. midagi arvesse võtma; kaalutlema, vt ka arve=sta/ma1

  arvesta=ja n.

  arvesta=mine n.

  arvu=sta/ma t. puudusi esile tuues hindama; kriitikuna hinnangut andma

  arvusta=ja n.

  kirjandus+arvustaja n.

  kunsti+arvustaja n.

  muusika+arvustaja n.

  teatri+arvustaja n.

  arvusta=mine n.

  arvust=us n. loometöö (kirjalik) hinnang; kirjandus- vm. loomingu kriitikud ja kriitika

  arvustus=lik o. arvustavat laadi

  filmi+arvustus n.

  kirjandus+arvustus n.

  kontserdi+arvustus n.

  kunsti+arvustus n.

  luule+arvustus n.

  muusika+arvustus n.

  näituse+arvustus n.

  teatri+arvustus n.

  arvustus+eksemplar n. (arvustamiseks saadetud)

  arvustava=lt m.

  arva=ja n.

  arvama=tu o. \hulk\ väga suur, tohutu

  arva=mine n. kõnek. arvamus

  arva=mus n. mõte, seisukoht, hinnang

  eel+arvamus n. harjumuspäraseks kujunenud ette valmis arvamus millegi kohta (sageli eitav, tõrjuv, halvakspanev, hukkamõistev)

  eelarvamus=lik o. \hoiak\

  eksi+arvamus n.

  eksperdi+arvamus n.

  eri+arvamus n.

  lahk+arvamus n.

  vale+arvamus n.

  väär+arvamus n.

  arvamus+artikkel n. arvamuslugu, kirjutis, milles mõni harilikult tuntud inimene väljendab oma arvamust mõnel päevakajalisel teemal

  arvamus+festival n. kogu ühiskonda kaasavat mõttevahetust edendav rahvaüritus

  arvamus+küsitlus n.

  arvamus+liider n. isik, kelle seisukohavõtud kujundavad avalikku arvamust

  arvamus+lugu n. arvamusartikkel

  arvamus+portaal n.

  arvamus+toimetus n. (ajalehes)

  arvamus+uuring n. suuline küsitlus avaliku arvamuse teadasaamiseks

  arvamus+vabadus n.

  arvamus+veerg n. ajakirja või ajalehe veerg, kus avaldatakse arvamusartikleid; varem: kolumn

  arvamust avalda/ma t.

  arvamus+avald=us n.

  arvatava=sti m.


 • ÜHENDID

  aega arva/ma t.

  aja+arva=mine n.

  ette arva/ma t. midagi varem aimama v. oletama

  ette+arva=mine n.

  ette+arvama=tu o.

  ettearvamatu=lt m.

  ettearvamat=us n.

  ette+arvatu=lt m.

  heaks arva/ma t.

  heaks+arva=mine n.

  juurde arva/ma t. liitma, lisama

  juurde+arva=mine n.

  juurde+arvat=is n. (mis on juurde arvatud); maj. mingile kulusummale v. hinnale liidetav summa

  kokku arva/ma t. vnm. liitma

  kokku+arva=mine n.

  maha arva/ma t. vnm. lahutama

  maha+arva=mine n. vähendamine; vnm. lahutamine; arvestusest väljajätmine

  maha+arva-t=is n. mahaarvatav osa

  välja arva/ma t. kellegi v. millegi hulgast välja jätma

  välja+arva=ja n.

  välja+arva=mine n.

  ära arva/ma t.

  ära+arva=mine n.

  ära+arvama=tu o. mida pole võimalik ära arvata

  äraarvamatu=lt m.

  äraarvamat=us n.

 • palk1palgan. töötasu; maj. regulaarselt saadav rahatasu; ka piltl., vt ka palk2

 • TULETISED

  palga=line1 n. see, kes palga eest tööd teeb

  palga=line2 o. \puhkus, sõjavägi\ selline, kellele v. mille eest palka makstakse

  palka/ma t. palga eest teenistusse võtma

  palka=ja n.

  palka=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aasta+palk-palgan.

  aja+palk-palgan.

  ajapalga+süsteem n.

  akord+palk-palgan. kogu töö eest ette kindlaksmääratav tükitasu

  alam+palk-palgan.

  alammäära+palk-palgan.

  alampalk n. riiklikult kehtestatud palga alampiir

  ameti+palk-palgan.

  bruto+palk-palgan. (koos maksudega)

  ema+palk-palgan. (emapuhkusel olijale)

  isa+palk-palgan. (makstakse isale isapuhkusel)

  kirjaniku+palk n. (võimaldab tippvormis vabakutselistel kirjanikel pühenduda pikema perioodi jooksul loometööle)

  kodaniku+palk n. sotsiaaltoetus, mida riik maksab igale kodanikule olenemata ta muudest tuludest; Eestis puudub

  kunstniku+palk n. tegevkunstnikule konkursi korras kolmeks aastaks määratav palk erialatöö tegemiseks

  kuu+palk-palgan.

  kuupalga=line n. kindlat kuupalka saav isik

  loonus+palk-palgan. mitterahaline palk, naturaaltasu

  miinimum+palk-palgan. alampalk

  minimaal+palk-palgan. minimaalne palk

  naturaal+palk-palgan. (makstakse natuuras)

  neto+palk-palgan. (maksud maha arvatud)

  neto2 n. kõnek. netopalk

  nominaal+palk-palgan. rahas väljendatud palgasumma

  nädala+palk-palgan.

  nälja+palk-palgan. piltl. (viletsa, armetu töötasu kohta)

  personaal+palk-palgan.

  põhi+palk-palgan.

  päeva+palk-palgan.

  päevapalga=line n. kindlat päevapalka saav isik

  raha+palk-palgan.

  reaal+palk-palgan.

  riigi+palk n.

  riigipalga=line n. riigipalka saav, riigipalgal olev inimene

  sandi+palk-palgan. vilets palk

  tariifi+palk-palgan.

  tunni+palk-palgan.

  tunnipalga=line n.

  tükitöö+palk-palgan.

  tüki+palk-palgan.

  tükipalga+süsteem n.

  vaeva+palk-palgan.

  vanema+palk-palgan. vanemahüvitis

  veerand+palk-palgan.

  ümbriku+palk-palgan. (maksupettuse viis) • palga+agent n.

  palga+armee n. kutseline arnee

  palga+astmik n.

  palga+erinevus n.

  palga+fond n.

  palga+kulu n. palkadeks kuluv raha

  palga+leht n.

  palga+lisa n.

  \sooline\ palga+lõhe n. palkade lahknevus, erinevus

  palga+maa n. aj. palga asemel v. rahapalgale lisaks kasutada antud maa

  palga+miinimum n.

  palga+mõrtsukas n.

  palga+mõrv n.

  palgamõrv=ar n. palgamõrva sooritanu

  palga+määr n.

  palga+ootus n.

  palga+ori n. piltl. palgatööline

  palgaorj=us n. piltl. palgaorjaks olemine, palgatöö

  palga+päev n.

  palga+raamat n.

  palga+ralli n.

  palga+skaala n.

  palga+sulane n. palgatud sulane vm. palgaline; piltl. halv. käsilane

  palga+sõdur n.

  palga+sõjavägi n.

  palga+tariif n.

  palga+teatis n.

  palga+tingimused n.

  palga+toetus n.

  palga+töö n. palga eest tehtav töö

  palgatöö=line n. palgatöö tegija

  palga+töötaja n.

  palga+vahe-vahen.

  palga+võlgnevus n.

  palga+õiend n.

  palga+ümbrik n.


 • ÜHENDITULETISED

  keskmise+palga=line1 o. keskmist palka saav

  keskmise+palga=line2 n. keskmist palka saav inimene

  kindla+palga=line o. kindla palgaga

  kõrge+palga=line1 o. \töökoht\ kõrge palgaga

  kõrge+palga=line2 n. kõrge palgaga töötaja

  kõrgema+palga=line1 o. kõrgema palgaga

  kõrgema+palga=line2 o. kõrgema palgaga inimene

  madala+palga=line1 o. madala palgaga

  madala+palga=line2 n. madala palgaga töötaja

  suure+palga=line1 o. suure palgaga

  suure+palga=line2 n. suure palgaga inimene

  vaba+palga=line o. vaba palgaga, ametlikku palgasüsteemi mittekuuluv

  väikese+palga=line1, väikse+palga=line1 o. väikese palgaga

  väikese+palga=line2, väikse+palga=line2 n. väikese palgaga töötaja

  väiksema+palga=line1 o. \inimene, töö\ väiksema palgaga

  väiksema+palga=line2 n. väiksema palgaga inimene


 • ÜHENDID

  palka arvesta/ma t.

  palga+arvesta=ja n. (ametinimetus)

  palga+arvest=us n.

  palka maks/ma t.

  palga+maks n.

  palga+maks=ja n.

  palga+maks=mine n.

  palka saa/ma t.

  palga+saa=ja n.

  palga+saa=mine n.

 • ümber k., m., ümbert k., m.

 • TULETISED

  ümbr=ik n. (postivahend); etn. villane vaipseelik; kitsas ühevärviline seelik

  esmas+ümbrik n. (väljaandmise päeva templiga)

  ilu+ümbrik n.

  kirja+ümbrik n.

  mulli+ümbrik n. (õrnade asjade saatmiseks)

  palga+ümbrik n.

  raua+ümbrik n. sõj. (relval)

  turva+ümbrik n.

  ümbrik+seelik n. hõlmikseelik

  ümbriku+palk-palgan. maksupettuse viis, kus kogu palk v. osa palgast makstakse välja sularahas

  ümbr=is n. kest, ümbritsev kate

  hamba+ümbris n. anat.

  heliplaadi+ümbris n.

  kaane+ümbris n.

  kile+ümbris n.

  kõhre+ümbris n. anat.

  lihase+ümbris n. anat.

  luu+ümbris n. anat.

  luuümbrise+põletik n. med.

  nahk+ümbris n.

  paber+ümbris n.

  papp+ümbris n.

  plaadi+ümbris n.

  plastikaat+ümbris n.

  poti+ümbris n.

  tsellofaan+ümbris n.

  ümbris+kaas n.

  ümbris+kile-kilen.

  ümbris+kivim n. geol. ümbritsev kivim

  ümbris+käik n. eh. ümbritsev sammaskäik

  koori+ümbriskäik n.

  ümbris+paber n.

  ümbris+papp n.

  ümbris+pott n. potiümbris

  ümbr=us n. ümbritsev ala

  ümbrus=kond n.

  kodu+ümbrus n.

  lähi+ümbrus n.

  silma+ümbrus n.

  silmaümbrus+kreem n.

  ümbruse+taju n.

  \aiaga\ ümbri=tse/ma t.

  ümbritse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ümber+kaudu m. ümberringi, lähipiirkonnas

  ümberkaud=ne o. \loodus\

  ümber+linna+teatejooks n.

  ümber+maailma+purjetamine n. ⇐ purjetamine ümber maailma

  ümber+maailma+reis-reisin. ⇐ reis ümber maailma

  ümber+maailma+sõitsõit ümber maailma

  ümber+mõõt n.

  puusa+ümbermõõt n.

  rinna+ümbermõõt n.

  vöö+ümbermõõt n.

  ümber+nurga, ümber nurga m. ääri-veeri

  ümbernurga+jutt-jutun. ääri-veeri räägitud jutt, mõistujutt

  ümber+ringi m. igas suunas; igasse suunda

  ümbert+ringi m. igast küljest; ringiga


 • ÜHENDID

  ümber aja/ma t. kummuli lükkama v. tõukama; ringi ajama; kõnek. hulkuma; halv. amelema

  ümber+aja=ja n. kõnek. kergete elukommetega inimene

  ümber+aja=mine n. ümberlükkamine; ringiajamine; kõnek. hulkumine

  ümber arvesta/ma t.

  ümber+arvesta=ja n.

  ümber+arvesta=mine n.

  ümber+arvest=us n.

  ümber+arvestatu=lt m.

  ümber asu/ma t. mujale elama asuma

  ümber+asu=ja n.

  ümber+asu=mine n.

  ümber+asu=nu n.

  ümber ehita/ma t.

  ümber+ehita=ja n.

  ümber+ehita=mine n.

  ümber+ehit=is n. ümberehitatud hoone v. hoone osa

  ümber+ehit=us n. ümber ehitamine

  ümber hinda/ma t. uuesti hindama

  ümber+hinda=ja n.

  ümber+hinda=mine n.

  ümber+hind=lus n. ümberhindamine

  ümber+hinna=ng n. ümberhindav arvamus

  ümber hulku/ma t.

  ümber+hulku=ja n.

  ümber+hulku=mine n.

  ümber istu/ma t. sõidukit vahetama

  ümber+istu=ja n.

  ümber+istu=mine n.

  ümberistumis+pilet n.

  ümber jaga/ma t.

  ümber+jaga=ja n.

  ümber+jaga=mine n.

  ümber istuta/ma t. (teise kohta)

  ümber+istuta=mine n.

  ümber jaota/ma t.

  ümber+jaota=ja n.

  ümber+jaota=mine n.

  ümber+jaot=us n.

  ümber jutusta/ma t.

  ümber+jutusta=ja n.

  ümber+jutusta=mine n.

  ümber+jutust=us n.

  proosa+ümberjutustus n.

  ümber kasva/ma t. (oma vaadetes)aegamööda muutuma

  ümber+kasva=mine n.

  ümber+kasva=nu n.

  ümber kasvata/ma t.

  ümber+kasvata=ja n.

  ümber+kasvata=mine n.

  ümber+kasvat=us n.

  ümberkasvatus+asutus n.

  ümber keera/ma t.

  ümber+keera=ja n.

  ümber+keera=mine n.

  ümber kehastu/ma t. teist kuju võtma

  ümber+kehastu=ja n.

  ümber+kehastu=mine n.

  ümberkehastumis+võime n.

  ümberkehast=us n.

  ümberkehastus+võime n.

  ümber kirjuta/ma t. (parandamise v. paljundamise mõttes)

  ümber+kirjuta=ja n.

  ümber+kirjuta=mine n.

  ümber+kirjut=us n. ümberkirjutamine; ümberkirjutatud tekst

  ümber korralda/ma t.

  ümber+korralda=ja n.

  ümber+korralda=mine n.

  ümber+korrald=us n. ümberkorraldamine; selle tulemus

  ümber kujunda/ma t. teistsuguseks muutma

  ümber+kujunda=ja n.

  ümber+kujunda=mine n.

  ümber+kujund=us n. ümberkujundamine; selle tulemus

  ümber kujune/ma t.

  ümber+kujune=mine n.

  ümber käi/ma t. kohtlema; käsitsema

  ümber+käi=ja n.

  ümber+käi=mine n. \inimestega, relvaga\

  ümber künd/ma t.

  ümber+künd n.

  ümber+künd=mine n.

  ümber laadi/ma t.

  ümber+laadi=ja n.

  ümber+laadi=mine n.

  ümber+laad=ur n. ümberlaadija

  ümber lõika/ma t. (rituaalse tavana)

  ümber+lõika=ja n.

  ümber+lõika=mine n.

  ümber+lõik=us n.

  ümber+lõiga=tu n.

  ümber lükka/ma t.

  ümber+lükka=ja n.

  ümber+lükka=mine n.

  ümber+lükkama=tu o. \tõde\

  ümberlükkamatu=lt m.

  ümberlükkamat=us n.

  ümber lülita/ma t.

  ümber+lülita=ja n. ümberlüliti

  ümber+lülita=mine n.

  ümber+lülit=i n. el. (seadis v. aparaat)

  ümber mat/ma t. (teise kohta)

  ümber+mat=ja n.

  ümber+mat=mine n.

  ümber+mae=tu n.

  ümber mine/ma t.

  ümber+mine=k n.

  ümber+mine=mine n.

  ümber mõtesta/ma t.

  ümber+mõtesta=ja n.

  ümber+mõtesta=mine n.

  ümber+mõtest=us n.

  ümber mõtle/ma t. varasemat seisukohta muutma

  ümber+mõtle=ja n.

  ümber+mõtle=mine n.

  ümber nimeta/ma t.

  ümber+nimeta=ja n. (arvutifunktsioon)

  ümber+nimeta=mine n.

  ümber+nimet=us n. ümbernimetamine

  ümber orienteeru/ma t.

  ümber+orienteeru=ja n.

  ümber+orienteeru=mine n.

  ümber paiguta/ma t.

  ümber+paiguta=ja n.

  ümber+paiguta=mine n.

  ümber+paigut=us n.

  ümber paigutu/ma t.

  ümber+paigutu=mine n.

  ümber paikne/ma t.

  ümber+paikne=mine n.

  ümber pane/ma t. tõlkima

  ümber+pane=k n. tõlge; tõlkimine

  ümber+pane=mine n.

  ümber+pani=ja n.

  ümber piira/ma t.

  ümber+piira=jad n.

  ümber+piira=mine n.

  ümber+piira=tu n. (kes on ümber piiratud)

  ümber planeeri/ma t.

  ümber+planeeri=mine n.

  ümber pööra/ma t. (teistpidi); (teise suunda)

  ümber+pöörd h. (käsklus)

  ümber+pööra=ja n.

  ümber+pööra=mine n.

  ümber+pöör=e-pöörden.

  ümber+pöördu=lt m. vastupidi

  ümber pöördu/ma t.

  ümber+pöördu=mine n.

  ümber+pöördu=nu n.

  ümber risti/ma t. uut nime panema v. andma; ümber nimetama

  ümber+risti=ja n.

  ümber+risti=mine n.

  ümber rahvasta/ma t.

  ümber+rahvasta=ja n.

  ümber+rahvasta=mine n.

  ümber+rahvast=us n.

  ümber rahvastu/ma t.

  ümber+rahvastu=mine n.

  ümber rahvus=ta/ma t. teise rahvusse ümber sulatama

  ümber+rahvusta=ja n.

  ümber+rahvusta=mine n.

  ümber rahvus=tu/ma t. teise rahvusse üle minema

  ümber+rahvustu=mine n.

  ümber+rahvustu=nu n.

  ümber riietu/ma t.

  ümber+riietu=ja n.

  ümber+riietu=mine n.

  ümber rõivastu/ma t.

  ümber+rõivastu=mine n.

  ümber sead/ma t. midagi teisiti seadma

  \helitöö\ ümber+sead=e-seaden.

  \süsteemi\ ümber+sead=ja n.

  \süsteemi\ ümber+sead=mine n.

  ümber sulata/ma t.

  ümber+sulata=ja n.

  ümber+sulata=mine n.

  ümber sõit/ma t. (mingi takistuse tõttu)

  ümber+sõit n. (pikemat teed); vastav teelõik

  ümbersõidu+tee n.

  ümber+sõit=ja n.

  ümber+sõit=mine n.

  \teksti\ ümber sõnasta/ma t.

  ümber+sõnasta=mine n.

  ümber+sõnast=us n.

  ümber sündi/ma t. taas sündima; teiseks saama

  ümber+sünd n.

  ümber+sündi=mine n.

  ümber+sündi=nu n.

  ümber tege/ma t. uuesti tegema

  ümber+tegi=ja n.

  ümber+tege=mine n.

  ümber+teh=tu n. (mis on ümber tehtud)

  ümber trükki/ma t. (muutmata kujul)

  ümber+trükk n. trükk millestki

  ümber+trükki=mine n.

  ümber tööta/ma t. ümber tegema

  ümber+tööta=ja n.

  ümber+tööta=mine n.

  ümber+tööt=us n. ümber töötamine; selle tulemus

  ümber vaheta/ma t. \kaupa\

  ümber+vaheta=ja n.

  ümber+vaheta=mine n.

  ümber+vahet=us n.

  ümber vala/ma t. ühest nõust teise; (metalli kohta)

  ümber+vala=ja n.

  ümber+vala=mine n.

  ümber vali/ma t. uuesti valima

  ümber+vali=mine n.

  ümber õpeta/ma t.

  ümber+õpeta=ja n.

  ümber+õpeta=mine n.

  ümber+õpet=us n.

  ümber õppi/ma t.

  ümber+õp=e n. ühe kutse asemele teise õppimine

  ümber+õppi=ja n.

  ümber+õppi=mine n.

  ümber ütle/ma t. teisiti ütlema; kirj. parafraseerima

  ümber+ütle=ja n.

  ümber+ütle=mine n.

  ümber+ütl=us n. kirj.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur