[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

aru1 n. mõistus, taip, vt ka aru2

 • TULETISED

  aru=kas o. taibukas

  aruka=lt m. \toimima\

  aruk=us n.

  arukus+test n.

  aru=line o. vnm. arukas

  aru=tu o. \otsus, tegu\ ilma aruta, rumal; meeletu

  arutu=lt m. \kiire\

  arut=us1 n. rumalus; meeletus

  aru=ta/ma t. aru pidama

  arut=ele/ma t. arutlema

  arutel=u n.

  ühis+arutelu n.

  ümarlaua+arutelu n.

  arut=le/ma t. läbi arutama

  arutle=ja n.

  arutle=mine n.

  arutl=us n.

  arutlus+aine n.

  arutlus+koosolek n.

  arutlus+objekt n.

  arutlus+ring n.

  aruta=ja n.

  aruta=mine n.

  arut=us2 n. arutamine; selgitus

  arutus+aine n.

  läbi aruta/ma t.

  \kava\ läbi+aruta=mine n.

  aru=ldasa m. vnm. mõistuse, aru poolest; mõistlikult

  aru=ti m. liiatigi, pealegi

  aruti=gi m. aruti


 • LIITSÕNAD

  ajast-arust m. ajast ja arust, iganenud, vanamoeline

  mehe+aru n.

  tehis+aru n.

  varsa+aru n. piltl. (noorusest tingitud napi aru kohta)

  üle+aru m. ülemäära, üleliia

  ülearu=ne o. tarbetu; ülemäärane • aru+lage o. rumal, arust lage

  arulageda=lt m. \kihutama\

  arulage=dus n.

  aru+nappus n.

  aru+natuke(ne)-natukesen. napp aru

  aru+päine o. arukas

  aru+raas n.

  aruraasu=ke(ne) n. kõnek. arunatuke


 • ÜHENDITULETISED

  nõrga+aru=line o. nõrga aruga

  poole+aru=line o. ⇐ poole aruga (veidi) hull, napakas

  täie+aru=line o. täie aruga


 • ÜHENDID

  aru and/ma t. seletust, selgitusi v. ülevaadet andma

  aru+and=ja n.

  aru+and=lus n. aruannete koostamine ja esitamine

  raamatupidamis+aruandlus n.

  aru+and=mine n.

  aru+ann=e-anden. ettekanne tehtud tööst

  aasta+aruanne-anden.

  auditeerimis+aruanne-anden.

  finants+aruanne-anden.

  kassa+aruanne-anden. maj.

  komandeerimis+aruanne-anden.

  kontrolli+aruanne-anden.

  koond+aruanne-anden.

  kuu+aruanne-anden.

  kvartali+aruanne-anden.

  käibe+aruanne-anden.

  lähetus+aruanne-anden.

  nädala+aruanne-anden.

  raamatupidamis+aruanne-anden.

  tegevus+aruanne-anden.

  tootmis+aruanne-anden.

  töö+aruanne-anden.

  vahe+aruanne-anden.

  aruande+aasta n.

  aruande+kohustuslik o.

  aruande+koosolek n.

  aruande+kõne n.

  aruande+periood n. (mille kohta aru antakse)

  aru pida/ma t. kaalutlema; arutlema

  aru+pida=mine n.

  aru+pidava=lt m. aru pidades

  aru pähe panema t. kedagi milleski arukas v. mõistlikus veenma

  aru pähe võt/ma t. aru saama v. mõistlikuks muutuma

  aru päri/ma t.

  aru+päri=ja n.

  aru+päri=mine n.

  aru saa/ma t. mõistma

  aru+saa=ja o. \inimene\

  aru+saa=mine n. mõistmine; seisukoht, vaatekoht

  arusaamis+võime n.

  aru+saadama=tu o. mittemõistetav, ebaselge

  aru+saadav o. mõistetav

  arusaadava=lt m. \seletama\

  arusaadav=us n.

  üld+arusaadav o. \esitus\

  aru+saa=m n. arusaamine, tõekspidamine

  aru+saama=tu o. \jutt; inimene\ ebaselge, selline, millest ei saa aru; (inimese kohta:)selline, kes ei saa aru; taipamatu

  arusaamatu=lt m. \segane\

  arusaamat=us n. mittemõistmine; pahandus, sekeldus

  arust ära ole/ma t. peast segane, pöörane, hull olema

 • läbi k., m.

 • TULETISED

  läbi=stikku m. keskmiselt

  läbistiku=ne o.

  läbini m. täiesti; kogu ulatuses

  läbini=sti m. läbini

  läbi/ma t. (millestki) läbi minema

  läbi=la n. läbipääsukoht

  läbi=m n. tehn. (mida lõikeriist ühe käiguga läbib)

  läbima=tu o.

  läbi=mine n.

  läbitav=us n.

  läbi=nda/ma t. kaeveõõsi rajama

  läbinda=ja n. (tööline)

  läbinda=mine n.

  läbind=i n. läbindusmasin

  läbind=us n.

  läbindus+kiirus n.

  läbindus+kombain n.

  läbindus+masin n.

  läbindus+tööline n.

  läbi=sta/ma t. läbi tungima, läbi pistma

  läbista=mine n.

  lävi/ma t. läbi käima, suhtlema

  lävi=mine n.


 • LIITSÕNAD

  keskelt+läbi m. keskmiselt; üldiselt

  mis+läbi m. mistõttu; kuidas

  see+läbi m.

  segi+läbi m. • läbi+haav n. (läbiulatuv)

  läbi+küps o. täiesti küps

  läbi+linane o. täislinane

  läbi+lõhki m. täiesti, igas mõttes

  läbi+mõõt n.

  sise+läbimõõt n.

  välis+läbimõõt n.

  läbi+märg o.

  läbimärja=lt m.

  läbi+segamini m.

  läbi+segi m.

  läbi+sõit n.

  läbi+villane o.


 • ÜHENDITULETISED

  läbi+aastane o. \kalapüük\ läbi aasta kestev


 • ÜHENDID

  läbi aja/ma t. läbi masina ajama; toime tulema

  läbi+aja=ja n.

  läbi+aja=mine n.

  läbi+aetud o. \piim\

  läbi aruta/ma t. \kava\

  läbi+aruta=mine n.

  läbi astu/ma t.

  läbi+astu=ja n.

  läbi+astu=mine n.

  läbi ela/ma t. üle elama, kogema

  \tunnete\ läbi+ela=mine n.

  läbi+ela=mised n.

  läbi+ela=mus n.

  läbi+ela=tu n. see, mis on läbi elatud

  läbi jooks/ma t. kiiresti läbi käima; (katuse kohta)

  läbi+jooks n.

  läbi+jooks=mine n.

  läbi kaalu/ma t. \võimalusi\ midagi (eelnevalt) läbi mõtlema v. läbi arutama

  läbi+kaalu=mine n.

  läbi katsu/ma t. (kontrollides); vnm. hindavalt läbi kaaluma v. uurima

  läbi+katsu=mine n.

  läbi keet/ma t. vajalikul määral, tublisti keetma

  läbi+keet=mine n.

  läbi kost/ma t. (millestki läbi) kuulda olema

  läbi+kostev o. \maja, lärm\

  läbi+kost=mine n.

  läbi kriipsuta/ma t. maha kriipsutama

  läbi+kriipsuta=mine n.

  läbi+kriipsut=us n. läbikriipsutamine; läbikriipsutatud tekst

  läbi+kriipsutatud o. \tekst, rida\

  läbi kukku/ma t. ebaõnnestuma; kõlbmatuks osutuma

  läbi kuku=ta/ma t.

  läbi+kukuta=mine n.

  läbi+kukku=mine n.

  läbi+kukku=nu n.

  läbi kulu/ma t. ära kuluma

  läbi+kulu=mine n.

  läbi+kulunud o. \kingad\

  läbi kuula/ma t. algusest lõpuni ära kuulama; (meditsiinis)

  \haige\ läbi+kuula=mine n.

  läbi käi/ma t.

  läbi+käi=k n. (koht)

  läbi+käi=mine n. suhtlemine

  läbi+käidav o. \tuba\

  \vett\ läbi lask/ma t.

  \vee\ läbi+las=e-lasken. läbilaskmine

  läbilaske+ava n. (näit. tammil)

  läbilaske+võime n.

  läbi+lask=mine n.

  läbi+laskma=tu o. \materjal\

  läbi+laskev

  läbilaskv=us n.

  läbi luge/ma t.

  läbi+luge=ja n.

  läbi+luge=mine n. (otsast lõpuni lugema)

  läbi+loetud o. \raamat\

  läbi lõika/ma t.

  läbi+lõig=e n. läbilõikamine; piltl. ülevaade; selliselt saadud pind, lõige

  läbilõike=line o.

  rist+läbilõige n.

  läbilõike+pind-pinnan.

  läbilõike+õmblus n.

  läbi+lõika=ja n.

  läbi+lõika=mine n.

  läbi+lõikav o. \tuul, vile, kisa\ väga tugev

  läbi löö/ma t. ennast teostama; kõnek. ära raiskama; edu saavutama

  läbi+löö=ja n.

  läbi+löö=k n.

  läbilöögi+pinge n. el.

  läbilöögi+roll n.

  läbilöögi+võime n.

  läbilöögivõime=line o.

  läbi+löö=mine n.

  läbi mine/ma t. läbima; õnnestuma; läbi kuluma; läbi astuma; vastuvõetavaks osutuma

  läbi+mine=k n.

  läbi+mine=mine n.

  läbi murd/ma t. jõuga läbi tungima

  läbi+murd n. läbimurdmine; läbimurdekoht

  läbi+murd=ja n.

  läbi+murd=mine n. jõuga läbitungimine, endale tee rajamine

  läbi+murr=e n.

  läbimurde=line o. \avastus\

  läbimurde+katse n.

  läbimurde+koht n.

  läbi mõtle/ma t.

  läbi+mõtle=ja n.

  läbi+mõtle=mine n.

  läbi+mõtlema=tu o. \kriitika, käitumine\

  läbimõtlematu=lt m.

  läbimõtlemat=us n.

  läbi+mõeldud o. \plaan, tegevus\

  läbi mängi/ma t. (otsast lõpuni; näidisena)

  läbi+mäng n. (enne esietendust)

  läbi+mängi=ja n.

  \kriisiolukorra\ läbi+mängi=mine n.

  läbi müü/ma t. teat. kogust lõpuni ära müüma

  läbi+müü=k n. läbimüümine; müüdud kaup (rahalises väljenduses)

  läbi+müü=mine n.

  läbi näge/ma t. millestki läbi vaadata võima; kellegi mõtteid v. kavatsusi ära aimama

  läbi+näge=lik o. läbinägev

  läbinägelikk=us n.

  läbi+nägeliku=lt m.

  läbi+näge=mine n.

  läbi+nägev o. \pilk\

  läbinägev=us n.

  läbi+nähtama=tu o.

  läbi otsi/ma t. (korterit, taskuid, varast)

  läbi+otsi=ja n.

  läbi+otsi=mine n. jur.

  läbiotsimis+order n.

  läbi paindu/ma t.

  \raami\ läbi+pain=e n. (uksel)

  \lengi\ läbi+paindu=mine n. (uksel)

  läbi paist/ma t. millegi läbi nähtav olema; piltl. millegi varjava tagant aimatav olema

  läbi+paist=mine n.

  läbi+paistev o. \riie, poliitika\

  läbipaistva=lt m. \majandama\

  läbipaistv=us n.

  pool+läbipaistev o. \riie\

  läbi+paistma=tu o.

  läbipaistmatu=lt m.

  läbipaistmat=us n.

  läbi peks/ma t. kedagi kõvasti peksma

  läbi+peks=mine n.

  läbi+peks=tu n.

  läbi pressi/ma t. läbi pugema; midagi läbi, lõpuni viima

  läbi+pressi=ja n.

  läbi+pressi=mine n.

  läbi proovi/ma t. põhjalikult proovima

  läbi+proovi=ja n.

  läbi+proovi=mine n.

  läbi+proovi=tu n.

  läbi puhu/ma t. lahti, puhtaks puhuma

  läbi+puh=e n. läbipuhumine

  läbi+puhu=mine n. (lahti, puhtaks)

  läbi puuri/ma t. (puuriga); kuskilt läbi tungima; läbi uurima

  läbi+puuri=ja n.

  läbi+puuri=mine n.

  \haigust\ läbi põde/ma t.

  läbi+põde=ja n.

  läbi+põde=mine n.

  läbi+põde=nu n.

  läbi+põetud o. \infarkt\

  läbi põle/ma t. el.; piltl. (inimese kohta)

  läbi+põle=mine n.

  läbi+põle=nu n.

  läbi+põlenud o. \elumees\

  läbi põru/ma t. kõnek. (eksamil) läbi kukkuma

  läbi+põru=ja n.

  läbi+põru=mine n.

  läbi+põru=nu n.

  läbi pääse/ma t. (liikumisel; eksamil vms.)

  läbi+pääs n. läbipääsemine; läbipääsukoht

  läbipääsu+luba n.

  läbi+pääse=mine n.

  läbi+pääsema=tu o.

  läbi+pääsma=tu o.

  läbi+pääsetav o.

  läbipääsetav=us n.

  läbi rända/ma t.

  läbi+rända=mine n.

  läbi+rända=ja n.

  läbi+ränn=e n. (lindudel)

  läbi rääki/ma t. arvamusi vahetama; nõu pidama

  läbi+rääki=ja n.

  pea+läbirääkija n.

  läbi+rääki=mised n.

  desarmeerimis+läbirääkimised n.

  eel+läbirääkimised n.

  euro+läbirääkimised n.

  kaubandus+läbirääkimised n.

  liitumis+läbirääkimised n.

  rahu+läbirääkimised n.

  vaherahu+läbirääkimised n.

  läbirääkimis+kunst n.

  läbirääkimis+oskus n.

  läbi saa/ma t. toime tulema; suhtlemises toime tulema; lõppema; läbi pääsema

  läbi+saa=mine n.

  läbi saagi/ma t. \jääd, närve\ (saega); (millegi kahjustamise v. hävitamise mõttes)

  läbi+saagi=ja n.

  läbi+saagi=mine n.

  läbi sada/ma t. saju ajal vett läbi laskma

  läbi+sada=mine n.

  läbi sega/ma t.

  läbi+sega=mine n.

  läbi seedi/ma t. (täielikult) seedima; läbi mõtlema

  \andmete, toidu\ läbi+seedi=mine n.

  läbi sõelu/ma t. kogu ulatuses sõeluma; vaagima, läbi arutama

  läbi+sõelu=ja n.

  läbi+sõelu=mine n.

  läbi sõit/ma t.

  läbi+sõit n. läbisõitmine; läbisõidetud tee

  läbisõidu+hoov n. halv. (läbi) käidav tuba vms.

  läbisõidu+keeld n.

  läbisõidu+mõõdik n.

  läbisõidu+viisa n.

  läbi+sõit=ja n.

  läbi+sõit=mine n.

  läbi torka/ma t. \rehve, vaenlast\

  läbi+torg=e n.

  läbi+torka=ja n.

  läbi+torka=mine n.

  läbi tuhni/ma t. tuhnides midagi läbi otsima v. läbi vaatama

  läbi+tuhni=mine n.

  läbi tungi/ma t. (tihnikust, udust, luust ja lihast)

  läbi+tung n.

  läbi+tungi=ja n.

  läbi+tungi=mine n.

  läbi+tungima=tu o. \ilme\

  läbitungimatu=lt m. \pime\

  läbi+tungiv o.

  läbitungiva=lt m.

  läbitungiv=us n.

  läbi tõmba/ma t. (midagi millestki); (tuule kohta:) tugevasti peale v. läbi puhuma; vulg. (naisega seksuaalvahekorras olemise kohta)

  läbi+tõmba=ja n.

  läbi+tõmba=mine n.

  läbi tööta/ma t. põhjalikult läbi vaatama, uurima vms.

  \materjali\ läbi+tööta=ja n.

  läbi+tööta=mine n.

  läbi+töötatud o. \kirjandus\

  läbi uuri/ma t.

  läbi+uuri=ja n.

  \maapõue\ läbi+uuri=mine n.

  läbi+uurimata o. \valdkond\

  läbi+uurit=us n.

  läbi vaagi/ma t.

  läbi+vaagi=mine n.

  läbi vaata/ma t. \materjali, haiget, seadust\

  läbi+vaata=ja n.

  läbi+vaata=mine n.

  \arstlik\ läbi+vaat=us n.

  läbi vaju/ma t.

  läbi+vaju=mine n.

  läbi valgusta/ma t.

  \pagasi\ läbi+valgusta=ja n.

  läbi+valgusta=mine n.

  läbi+valgust=us n.

  röntgen+läbivalgustus n.

  läbi veda/ma t.

  läbi+veda=ja n.

  läbi+veda=mine n.

  \kaupade\ läbi+ved=u n.

  läbi vii/ma t. teoks tegema

  \koosoleku\ läbi+vii=ja n.

  läbi+vii=k-viigun. el. (seade)

  \oma tahtmise\ läbi+vii=mine n.

  läbi voola/ma t.

  läbi+vool-voolun. läbivoolamine

  läbivoolu+järv n.

  läbivoolu+küttekeha n.

  läbi+voola=mine n.

  läbi+voolav o. \õhk, vesi, raha\

  läbi võt/ma t. põhjalikult läbi arutama, õppima jne.; noomima

  läbi+võt=mine n.

  läbi+võe=tu n. mis on läbi võetud

  läbi+võetud o. \materjal\

  läbi õmble/ma t. (tugevdamiseks)

  läbi+õmble=mine n.

  läbi+õmmeldud o. \vooder vm.\

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur