[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

aru1 n. mõistus, taip, vt ka aru2

 • TULETISED

  aru=kas o. taibukas

  aruka=lt m. \toimima\

  aruk=us n.

  arukus+test n.

  aru=line o. vnm. arukas

  aru=tu o. \otsus, tegu\ ilma aruta, rumal; meeletu

  arutu=lt m. \kiire\

  arut=us1 n. rumalus; meeletus

  aru=ta/ma t. aru pidama

  arut=ele/ma t. arutlema

  arutel=u n.

  ühis+arutelu n.

  ümarlaua+arutelu n.

  arut=le/ma t. läbi arutama

  arutle=ja n.

  arutle=mine n.

  arutl=us n.

  arutlus+aine n.

  arutlus+koosolek n.

  arutlus+objekt n.

  arutlus+ring n.

  aruta=ja n.

  aruta=mine n.

  arut=us2 n. arutamine; selgitus

  arutus+aine n.

  läbi aruta/ma t.

  \kava\ läbi+aruta=mine n.

  aru=ldasa m. vnm. mõistuse, aru poolest; mõistlikult

  aru=ti m. liiatigi, pealegi

  aruti=gi m. aruti


 • LIITSÕNAD

  ajast-arust m. ajast ja arust, iganenud, vanamoeline

  mehe+aru n.

  tehis+aru n.

  varsa+aru n. piltl. (noorusest tingitud napi aru kohta)

  üle+aru m. ülemäära, üleliia

  ülearu=ne o. tarbetu; ülemäärane • aru+lage o. rumal, arust lage

  arulageda=lt m. \kihutama\

  arulage=dus n.

  aru+nappus n.

  aru+natuke(ne)-natukesen. napp aru

  aru+päine o. arukas

  aru+raas n.

  aruraasu=ke(ne) n. kõnek. arunatuke


 • ÜHENDITULETISED

  nõrga+aru=line o. nõrga aruga

  poole+aru=line o. ⇐ poole aruga (veidi) hull, napakas

  täie+aru=line o. täie aruga


 • ÜHENDID

  aru and/ma t. seletust, selgitusi v. ülevaadet andma

  aru+and=ja n.

  aru+and=lus n. aruannete koostamine ja esitamine

  raamatupidamis+aruandlus n.

  aru+and=mine n.

  aru+ann=e-anden. ettekanne tehtud tööst

  aasta+aruanne-anden.

  auditeerimis+aruanne-anden.

  finants+aruanne-anden.

  kassa+aruanne-anden. maj.

  komandeerimis+aruanne-anden.

  kontrolli+aruanne-anden.

  koond+aruanne-anden.

  kuu+aruanne-anden.

  kvartali+aruanne-anden.

  käibe+aruanne-anden.

  lähetus+aruanne-anden.

  nädala+aruanne-anden.

  raamatupidamis+aruanne-anden.

  tegevus+aruanne-anden.

  tootmis+aruanne-anden.

  töö+aruanne-anden.

  vahe+aruanne-anden.

  aruande+aasta n.

  aruande+kohustuslik o.

  aruande+koosolek n.

  aruande+kõne n.

  aruande+periood n. (mille kohta aru antakse)

  aru pida/ma t. kaalutlema; arutlema

  aru+pida=mine n.

  aru+pidava=lt m. aru pidades

  aru pähe panema t. kedagi milleski arukas v. mõistlikus veenma

  aru pähe võt/ma t. aru saama v. mõistlikuks muutuma

  aru päri/ma t.

  aru+päri=ja n.

  aru+päri=mine n.

  aru saa/ma t. mõistma

  aru+saa=ja o. \inimene\

  aru+saa=mine n. mõistmine; seisukoht, vaatekoht

  arusaamis+võime n.

  aru+saadama=tu o. mittemõistetav, ebaselge

  aru+saadav o. mõistetav

  arusaadava=lt m. \seletama\

  arusaadav=us n.

  üld+arusaadav o. \esitus\

  aru+saa=m n. arusaamine, tõekspidamine

  aru+saama=tu o. \jutt; inimene\ ebaselge, selline, millest ei saa aru; (inimese kohta:)selline, kes ei saa aru; taipamatu

  arusaamatu=lt m. \segane\

  arusaamat=us n. mittemõistmine; pahandus, sekeldus

  arust ära ole/ma t. peast segane, pöörane, hull olema

 • saa/ma1 t.

 • TULETISED

  saa-vu=ta/ma t. kätte saama, kätte võitma

  saavuta=ja n.

  saavuta=mine n.

  saavut=us n.

  rekord+saavutus n.

  suur+saavutus n.

  tipp+saavutus n.

  töö+saavutus n.

  saavutus+rikas o.

  saavutus+rohke o.

  saavutus+vajadus n.

  saavutama=tu o. \unistus\ (mida pole võimalik saavutada)

  saavuta=tu n.

  saa=dus n. looduse vahendusel saadud toode; mingi protsessi tulemusena tekkinud aine vms.

  aia+saadus n.

  karja+saadus n.

  keemia+saadus n.

  kõrval+saadus n.

  käärimis+saadus n.

  lagu+saadus n. (produkt)

  liha+saadus n.

  loomakasvatus+saadus n.

  lõpp+saadus n.

  mahepõllundus+saadus n.

  mere+saadus n.

  mesindus+saadus n.

  nafta+saadus n.

  piima+saadus n.

  põlemis+saadus n. (produkt)

  põllu+saadus n.

  põllumajandus+saadus n.

  suitsu+saadus n. suitsutatud saadus

  teravilja+saadus n.

  tubaka+saadus n.

  utte+saadus n. utmise tulemusena tekkinud aine, utmissaadus

  saa=ja n.

  saa=k n. (mida saadakse v. on saadud)

  saagi=s n. toote puhassaak

  tapa+saagis n. looma tapasooja rümba ja tapaeelse kehamassi suhe protsentides

  valmis+naha+saagis n. (toornahast)

  saagi=kas o. saagirikas

  saagik=us n.

  saagi=tse/ma t. saaki ahnitsema

  saagitse=ja n.

  saagitse=mine n.

  kõrge+saagi=line o. kõrge saagiga

  suure+saagi=line o. suure saagiga

  aasta+saak n.

  hektari+saak n.

  häälte+saak n. (valimistel)

  jahi+saak n.

  jõhvika+saak n.

  kala+saak n.

  kartuli+saak n.

  mee+saak n.

  mugula+saak n.

  nisu+saak n.

  põldheina+saak n.

  pähkli+saak n.

  rekord+saak n.

  rukki+saak n.

  rööv+saak n.

  sõja+saak n.

  tera+saak n.

  teravilja+saak n.

  tursa+saak n.

  uudse+saak n.

  vilja+saak n.

  õuna+saak n.

  saak+loom-looman.

  \hea\ saagi+aasta n.

  saagi+ahne o.

  saagiahne=lt m. \varitsema\

  saagiahn=us n.

  saagi+himu n.

  saagihimu=line o.

  saagi+iha n.

  saagi+jaht n.

  saagi+kadu n.

  saagi+kehv o.

  saagi+lisa n.

  saagi+rikas o.

  saagirikk=us n.

  saagi+rohke o.

  saagi+vaene o.

  saaki korista/ma t.

  saagi+korista=ja n.

  saagi+korista=mine n.

  saagi+korist=us n.

  saaki lõika/ma t. kasumit võtma

  saagi+lõika=mine n.

  saa=ma2 m. \peal väljas\

  saama=line n. kes on saama peal väljas

  saa=mal m. \olema\

  saa=male m. \tulema\

  saa=mine n.

  saamis+lugu n.

  saamis+rõõm n.

  saama=tu o. oskamatu; abitu, kohmetu

  saamat=us n. oskamatus; abitus, kohmetus

  saadaval m. \ole/ma\

  saav n. keelet. (kääne)


 • LIITSÕNAD

  saa-ma+himu n.

  saamahimu=line1 o. \inimene\ saamahimu omav

  saamahimulise=lt m. \käituma\

  saamahimuline2 n. ⇐ saamahimuline inimene

  saa-ma+mees n. saama peal väljas olija

  saa-ma+päev n. päev, millal midagi saadakse

  saa-ma+rõõm n. saamisrõõm


 • ÜHENDID

  alimente saa/ma t.

  alimendi+saa=ja n.

  andeks saa/ma t.

  andeks+saa=mine n.

  aru saa/ma t. mõistma

  aru+saa=ja o. \inimene\

  aru+saa=mine n.

  arusaamis+võime n.

  arusaamisvõime=line o.

  aru+saadama=tu o. \tekst\ mittemõistetav, ebaselge

  aru+saadav o. \põhjus\ mõistetav

  arusaadava=lt m. \seletama\

  arusaadav=us n.

  üld+arusaadav o. \esitus\

  aru+saa=m n. arusaamine, tõekspidamine

  aru+saama=tu o. \jutt; inimene\ ebaselge, selline, millest ei saa aru; (inimese kohta:)selline, kes ei saa aru; taipamatu

  arusaamatu=lt m. \segane\

  arusaamat=us n. mittemõistmine; pahandus, sekeldus

  dividende saa/ma t.

  dividendi+saa=ja n.

  hakkama saa/ma t. toime tulema

  hakkama+saa=mine n.

  isaks saa/ma t.

  isaks+saa=mine n.

  jagu saa/ma t. võitu saama; aru saama, taipama

  jagu+saa=mine n.

  kahju saa/ma t.

  kahju+saa=ja n.

  kahju+saa=mine n.

  kannatada saa/ma t.

  kannatada+saa=mine n.

  kannatada+saa=nu n.

  kasu saa/ma t.

  kasu+saa=ja n.

  kasu+saa=mine n.

  kokku saa/ma t.

  kokku+saa=mine n.

  kolki saa/ma t. peksa saama

  kolki+saa=mine n.

  korda saa/ma t.

  korda+saa=mine n.

  korvi saa/ma t. kutsele eitavat vastust saama

  korvi+saa=ja n.

  korvi+saa=mine n.

  kätte saa/ma t. tabama; selgeks saama

  kätte+saa=mine n.

  kätte+saadama=tu o.

  kätte+saadav o.

  kättesaadav=us n.

  üld+kättesaadav o. üldiselt, kõigile kättesaadav

  kätte+saama=tu o.

  kättesaamatu=lt m.

  kättesaamat=us n.

  lahti saa/ma t.

  lahti+saa=ja n.

  lahti+saa=mine n.

  lahti+saa=nu n.

  lihaks saa/ma t. kehastuma; tegelikuks saama

  lihaks+saa=mine n. relig. inkarnatsioon

  lihaks+saa=nu n. relig. Jeesus Kristus

  läbi saa/ma t. toime tulema; suhtlemises toime tulema; lõppema; läbi pääsema

  läbi+saa=mine n.

  lüüa saa/ma t.

  lüüa+saa=mine n.

  lüüa+saa=nu n. (kes on lüüa saanud)

  maad saa/ma t.

  maa+saa=ja n. maad omandiks saav isik

  uus+maasaaja n. nõuk. (ilma maata inimene sai maad)

  maa+saa=mine n.

  maha saa/ma t. valmis saama; last sünnitama

  maha+saa=ja n.

  maha+saa=mine n.

  maha+saa=nu n.

  mehele saa/ma t.

  mehele+saa=mine n.

  osa saa/ma t.

  osa+saa=ja n.

  osa+saa=mine n.

  otsa saa/ma t. lõppema; otsa jääma

  otsa+saa=mine n.

  otsa+saanud o. \raha, elu\

  palka saa/ma t.

  palga+saa=ja n.

  palga+saa=mine n.

  peksa saa/ma t.

  peksa+saa=mine n.

  peksa+saa=nu n.

  peksa+saanud o. \laps\

  pensioni saa/ma t.

  pensioni+saa=ja n.

  pensioni+saa=mine n.

  pihta saa/ma t. tabama; tabamust saama

  pihta+saa=mine n.

  pihta+saa=nu n.

  pähe saa/ma t. karmi kriitikat saama; lüüa saama

  pähe+saa=mine n.

  pähe+saa=nu n.

  sisse saa/ma t.

  sisse+saa=ja n.

  sisse+saa=mine n.

  sisse+saa=nu n.

  stipendiumi saama t.

  stipendiumi+saa=ja n.

  surma saa/ma t.

  surma+saa=mine n.

  surma+saa=nu n.

  tappa saa/ma t. peksa saama

  tappa+saa=ja n.

  tappa+saa=mine n.

  teada saa/ma t.

  teada+saa=ja n.

  teada+saa=mine n.

  teoks saa/ma t. täide minema

  teoks+saa=mine n.

  toime saa/ma t.

  toime+saa=ja n.

  toime+saa=mine n.

  tunda saa/ma t.

  tunda+saa=mine n.

  täis saa/ma t.

  täis+saa=mine n.

  valmis saa/ma t.

  valmis+saa=mine n.

  viga saa/ma t.

  viga+saa=mine n.

  viga+saa=nu n.

  viisat saa/ma t.

  viisa+saa=mine n.

  vitsa saa/ma t.

  vitsa+saa=ja n.

  vitsa+saa=mine n.

  võitu saa/ma t.

  võitu+saa=mine n.

  üle saa/ma t. ületama; jagu saama

  üle+saa=mine n.

  üle+saama=tu o. \raskus\

  ülesaamatu=lt m. \raske\

  ülesaamat=us n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur