[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

arm1armun. heatahtlikkus; soosing; karistuse kergendus v. tühistus; andeksand, halastus; kiindumus; kallim, armastatu; kõnek. esineb imestust, üllatust v. ehmatust väljendavates hüüatustes, vt ka arm2

 • TULETISED

  arma=s o. kallis, lemmik-; kena, meeldiv; lahke; hubane

  armsa=m n. armastatu, kallim

  armsa=lt m. \naeratades\

  armsa=sti m. \vaatama\

  armsa=ke o. kena, meeldiv

  arms=us n. meeldivus; lahkus, armastusväärsus

  armas=ta/ma t. armsaks pidama; meeldivaks pidama, eelistama; midagi meeleldi tegema; tavatsema

  armasta=ja n.

  armastaja+paar n. ⇐ armastajate paar

  armasta=mine n.

  armasta=tu n. armsam, kallim

  armast=us n. sügav kiindumus (kellessegi); (elutu objekti puhul) eriline huvi; kõnek. armastatu

  ahvi+armastus n. piltl. (lapsele kõike lubav)

  ema+armastus n. (oma lapse vastu)

  isa+armastus n. (oma lapse vastu)

  noorus+armastus n. (nooruses kogetud); noorpõlve armastatu

  sala+armastus n. salajane armastus

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vastu+armastus n.

  venna+armastus n.

  õe+armastus n.

  armastus+abielu n.

  armastus+draama n.

  armastus+film n.

  armastus+jumalanna n.

  armastus+kiri-kirjan.

  armastus+kolmnurk n.

  armastus+luule n.

  armastus+luuletus n.

  armastus+romaan n.

  armastus+teema n.

  armastus+väärne o. lahke, viisakas; armastust vääriv, meeldiv

  armastusväärse=lt m. \nõustuma\

  armastusväärs=us n.

  armastus+väärt o. ⇐ armastust väärt \inimene\ armastusväärne

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  asja+armasta=ja n. ⇐ asja armasta/ma (tegeleb huvist asja vastu)

  asjaarmastaja=lik o. \tase\

  asjaarmastajaliku=lt m. \pinnaline\

  asja+armast=us n. ⇐ asja armasta/ma huvi asja vastu

  enese+armasta=ja n. ⇐ ennast armasta/ma egoist

  enese+armast=us n. ⇐ ennast armasta/ma endast lugupidamine; enda huvide esiplaanile seadmine, egoism

  inimese+armasta=ja n. ⇐ inimest armasta/ma

  inimese+armast=us n. ⇐ inimest armasta/ma

  isamaa+armastus n. ⇐ isamaad armasta/ma armastus oma isamaa vastu

  kodu+armasta=ja n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodu+armast=us n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodumaa+armast=us n. ⇐ kodumaad armasta/ma

  korra+armasta=ja n. ⇐ korda armasta/ma

  korra+armast=us n. ⇐ korda armasta/ma

  laste+armasta=ja n. ⇐ lapsi armasta/ma

  laste+armast=us n. ⇐ lapsi armasta/ma

  ligimese+armast=us n. ⇐ ligimest armasta/ma

  loodus+armasta=ja, looduse+armasta=ja n. ⇐ loodust armasta/ma

  loodus+armast=us, looduse+armast=us n. ⇐ loodust armasta/ma

  looma+armasta=ja n. ⇐ loomi armastama

  loomi armasta/ma t.

  looma+armasta=ja n.

  looma+armastus n.

  muusika+armasta=ja n. ⇐ muusikat armasta/ma

  muusika+armast=us n. ⇐ muusikat armasta/ma

  nalja+armasta=ja n. ⇐ nalja armasta/ma

  napsi+armasta=ja n. ⇐ napsi armasta/ma

  puhtuse+armasta=ja n. ⇐ puhtust armasta/ma

  puhtuse+armast=us n. ⇐ puhtust armasta/ma

  rahu+armasta=ja n. ⇐ rahu armasta/ma

  rahu+armast=us n. ⇐ rahu armasta/ma

  tõe+armasta=ja n. ⇐ tõde armasta/ma

  tõe+armast=us n. ⇐ tõde armasta/ma

  töö+armasta=ja n. ⇐ tööd armasta/ma

  töö+armast=us n. ⇐ tööd armasta/ma

  vabaduse+armasta=ja n. ⇐ vabadust armasta/ma

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n. ⇐ vabadust armasta/ma vabadusearmastus

  vanemate+armast=us n. ⇐ vanemaid armasta/ma laste armastus vanemate vastu

  hale+armas o.

  ime+armas o.

  imearmsa=lt m.

  üli+armas o.

  üliarmsa=lt m.

  arme=tu o. vilets, haletsusväärne; vnm. armutu, halastuseta

  armetu=ke(ne) o.

  armetu=lt m. \riides; vähe\ viletsalt, kehvalt; väga

  armet=us n. armetu olukord

  hale+armetu o.

  armu=ke n. pidev abieluväline sekspartner; vnm. armastatu, kallim

  sala+armuke n.

  armu=lik o. (üleolevalt) lahke; halastav

  armuliku=lt m.

  armulikk=us n.

  armu=line o. armulik; vnm. (austust väljendavalt)

  armu=tu o.

  armutu=lt m.

  armut=us n.

  arm=u/ma t. kiinduma, armastama hakkama

  armu=mine n.

  armu=nu n. armunud inimene

  armunu=lt m. \vaatama\

  arma=tse/ma t. õrnutsema, kallistama; seksuaalvahekorras olema

  armatse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ema+arm-armun.

  isa+arm-armun.

  jumala+arm-armun. kirikl. armulaud

  sala+arm-armun. • armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  armu+afäär n.

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  armu+and n. almus, armu poolest antud abi

  armu+asjad n. armusuhted jms.

  armu+draama n.

  armu+elamus n.

  armu+elu n.

  armu+haavad n. armukadedusest, armudraamast vms. tingitud hingevalu

  armu+hellus n.

  armu+iha n.

  armu+intriig n.

  armu+jaht n. piltl. aktiivne tegutsemine armastatu kättevõitmiseks

  armu+jook n. jook, mis peab äratama vastuarmastust

  armu+joovastus n.

  armu+kade o.

  armukade=dus n. piinav kahtlus armastatu truuduses

  armukadedus+piin n.

  armukade=sta/ma t. armukade olema

  armukade=tse/ma t. armukade olema

  armukadetse=ja n.

  armukadetse=mine n.

  armu+kirg n.

  armu+kiri-kirjan. aj.

  aadli+armukiri-kirjan.

  armu+laud n. kirikl. altarisakrament, Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein

  armulaua=line n. armulauast osavõtja

  armulaua+karikas n.

  armulaua+leib n.

  armulaua+vein n.

  armu+leek n.

  armu+leib n. kellegi armust antav elatis

  armuleiba söö/ma t. teiste kulul elama

  armuleiva+söö=ja n.

  armu+lugu n.

  armu+lõõm n.

  armu+nauding n.

  armu+palang n.

  armu+palavik n.

  armu+paluke n. armuand

  armu+pant n. vnm. armastatule armastuse märgiks ja kinnituseks tehtud kingitus

  armu+piin n.

  armu+rikas o.

  armurikka=lt m. \jagama\

  armu+rohke o.

  armu+romaan n.

  armu+romantika n.

  armu+rõõm n.

  armu+seiklus n.

  armu+sidemed, armu+sidemed n.

  armu+sosin n.

  armu+sõna n.

  armu+tegu n.

  armu+tuli n.

  armu+unelm n.

  armu+vaene o.

  armu+vaev n.

  armu+vahekord-korran.

  armu+valu n.

  armu+vanne n.

  armu+õpetus n.


 • ÜHENDID

  armu and/ma t. karistusest vabastama v. karistust kergendama

  armu+and=ja n.

  armu+and=mine n.

  armuandmis+palve n.

  armupalve n. kõnek. armuandmispalve

  armu heit/ma t. halastama

  armu+heit=lik o. halastav

  armu+heit=mine n.

  armu+heitma=tu o.

  armu palu/ma t.

  armu+palu=ja n.

  armu+palu=mine n.

 • kurm n. murd. omaette, eraldatud maakoht; nurk, sopp

 • TULETISED

  kurmu=line o. voldiline, kurruline

  kurmulis=us n. mets. (kasvuviga:) pikisuunalised süvendid ja ∕ või paksendid ümarpuidu välispinnal


 • LIITSÕNAD

  lahe+kurm n.

 • vari n. päikese eest kaitstud koht; kaitsev koht, ehitis v. ese (kate); tume kujutis kehast; (ähmaselt nähtava kujutise kohta)

 • TULETISED

  vari=k n. tihe põõsastik, võsastik

  varju=k n. fot. (tõkestab liigset valgusvoogu)

  helgi+varjuk n.

  päikese+varjuk n.

  valgus+varjuk n.

  varju=nd n. alatoon, värving, nüanss

  varjundi=line o. varjundi(te)ga

  varjun=da/ma t. <varjun(d=d)a/ma> varjundeid andma

  hääldus+varjund n.

  hääle+varjund n.

  ilme+varjund n.

  kaastunde+varjund n.

  kõla+varjund n.

  lõhna+varjund n.

  maitse+varjund n.

  mõtte+varjund n.

  pettumus+varjund n.

  pilke+varjund n.

  stiili+varjund n.

  tooni+varjund n.

  tunde+varjund n.

  tähendus+varjund n.

  värvi+varjund n.

  varjundi+küllane o.

  varjundi+rikas o.

  varjundirikk=us n.

  varjundi+rohke o.

  varjundi+vaene o.

  varju=kas o. varjuline

  varjuk=us n.

  varju=ldane o. varjuline

  varju=line o. varju v. kaitset andev; varjus olev

  varjulis=us n.

  vari=tse/ma t. peidus v. varjul olles kedagi pingsalt jälgima

  varitse=ja n.

  varitse=mine n.

  varits=us n. varitsemine; varitseja v. varitsejad; varitsuskoht

  varitsus+jaht n.

  varitsus+koht n.

  varitsus+paik n.

  varitsus+salk-salgan.

  varja/ma t. varjuks v. katteks olema; midagi salajas hoidma; kaitsma v. peitma (kellegi v. millegi eest)

  varje=sta/ma1 t. varjama, välismõjude eest kaitsma

  varjesta=ja n.

  varjesta=mine1 n.

  varja=ja n.

  varja=mine n.

  varjama=tu o.

  varjamatu=lt m.

  varjamat=us n.

  varja=tu n. see, kes v. mis on varjatud

  varjatu=lt m.

  varjat=us n. varjatud olek

  varj=e n. varjav keskkond, koht v. vahend

  varje=sta/ma2 t. tehn. mingi välja v. kiirguse levimist varje(te) abil tõkestama

  varjesta=mine2 n.

  kiirgus+varje n.

  soojus+varje n.

  varje=nd n. sõj. varjeehitis elanikkonna kaitseks

  betoon+varjend n.

  kelder+varjend n.

  pommi+varjend n.

  varj-e+ala n.

  varj-e+ehitis n. varjumiseks rajatud kaitseehitis

  varj-e+koht n.

  varj-e+tingimused n.

  varj-e+vahend n.

  varj-e+võimalused n.

  varj-e+värvus n. biol. kaitsevärvus

  varju/ma t. varjule v. peitu minema; varjul v. peidus olema

  varju=ja n.

  varju=mine n.

  varjumis+koht n.

  varjumis+paik n.

  varju=sta/ma t. k. varjutama

  varjusta=mine n.

  varju=ta/ma t. varju jätma; katma, tumendama

  varjuta=ja n.

  varjuta=mine n.

  varjut=us n. varjutamine; astr. ühe taevakeha sattumine teise varju

  kuu+varjutus n. astr.

  meeleolu+varjutus n.

  päikese+varjutus n. astr.

  täis+varjutus n. astr.

  õnne+varjutus n.

  varjutus+matt n.

  varju=tu/ma t. kattuma, varju sattuma

  varjutu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  heit+vari n.

  ihu+vari n. kehakate, riided

  jala+vari n. kõnek. jalanõu

  kahtluse+vari n.

  katte+vari n. varjav kate

  mure+vari n.

  lambi+vari n.

  lange+vari n.

  langevarju=ndus n. langevarjusport

  langevarju=r n. (kes hüppab langevarjuga)

  dessant+langevari n.

  langevarju+dessant n.

  langevarju+hüpe n.

  langevarju+sport n.

  langevarjusport=lane n. (kes tegeleb langevarjuspordiga)

  oma+vari n. (eseme valgustamata pinnal)

  pahameele+vari n.

  pea+vari n. eluase

  peavarju=tu n. inimene, kellel puudub peavari

  pilve+vari n.

  pool+vari n.

  poolvarju+taim n.

  päeva+vari n. päikesevari

  päikese+vari n.

  surma+vari n. piltl. väga kõhn ning kahvatu inimene

  sääre+varjud n. kõnek. püksid

  tormi+vari n.

  tormi.varju m. \minema\

  tormivarjus m. \olema\

  tuule+vari n.

  tuulevarju=line o. \koht\

  täis+vari n.

  töö+vari n. õpilane, kes õpib töötajat saates ja jälgides tema tööd tundma

  töövarju+päev n.

  valgus-vari n. k. fot. valguse ja varju kontrasteerimine

  vihma+vari n.

  vilu+vari n.

  õhtu+vari n. • vari+autor n.

  vari+ettevõte n.

  vari+firma n. (mille nime all tegutseb mingi teine firma)

  vari+hing n. folkl.

  vari+isik n. (kelle nime all tegutseb keegi teine)

  vari+kabinet n. pol. rühm opositsioonipartei(de) liikmeid, kellest loodetakse moodustada valitsus, kui opositsioon tuleb võimule

  vari+kate n.

  vari+katus n.

  vari+kuju n. varjukuju; variisik

  vari+käik n.

  vari+majandus n.

  vari+omanik n.

  vari+parkla n.

  vari+pilt n.

  vari+valitsus n. varikabinet,

  vari+võre n. el.

  varju+alune n. koht, kus saab varju all olla; peavari

  varju+elu n.

  varju+kannike n.

  varju+kuju n.

  varju+külg n.

  varju+lembene o.

  varju+lill n.

  varju+mäng, varjude+mäng n. varjude kiire liikumine v. muutumine

  varju+nimi n.

  varju+paik n.

  varjupaiga+õigus n. jur.

  varjupaika taotle/ma t.

  varjupaiga+taotle=ja n.

  varjupaiga+taotl=us n.

  varju+poks n. sp. poksitreening kujutletava vastasega

  varju+pool-poolen. varjus olev pool; piltl. puudus, pahe

  varju+riik n. surnute riik

  varju+rikas o.

  varju+surm n. sügavat und meenutav teadvushäire; piltl. tardumus, tegevusetus

  varju+surnu n.

  varju+taim n.

  varju+teater n.

  varju+tikand n.

  varju+tähthein n.


 • ÜHENDITULETISED

  varju+pool=ne o. \külg\ varjus, varju pool asuv


 • ÜHENDID

  varju jää/ma t.

  varju+jää=ja n.

  varju+jää=mine n.

  varju+jää=nu n.

  varju mine/ma t.

  varju+mine=k n.

  varju talu/ma t.

  varju+taluv o.

  varju+taluv=us n.

  varjul ole/ma t. uluall, peidus

  varjul+ole=k n.

  varjule mine/ma t.

  varjule+mine=k n.

  varjus ole/ma t.

  varjus+ole=k n. (päikese eest; politsei eest); märkamatu, tähelepandamatu olek

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur