[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

arm1armun. heatahtlikkus; soosing; karistuse kergendus v. tühistus; andeksand, halastus; kiindumus; kallim, armastatu; kõnek. esineb imestust, üllatust v. ehmatust väljendavates hüüatustes, vt ka arm2

 • TULETISED

  arma=s o. kallis, lemmik-; kena, meeldiv; lahke; hubane

  armsa=m n. armastatu, kallim

  armsa=lt m. \naeratades\

  armsa=sti m. \vaatama\

  armsa=ke o. kena, meeldiv

  arms=us n. meeldivus; lahkus, armastusväärsus

  armas=ta/ma t. armsaks pidama; meeldivaks pidama, eelistama; midagi meeleldi tegema; tavatsema

  armasta=ja n.

  armastaja+paar n. ⇐ armastajate paar

  armasta=mine n.

  armasta=tu n. armsam, kallim

  armast=us n. sügav kiindumus (kellessegi); (elutu objekti puhul) eriline huvi; kõnek. armastatu

  ahvi+armastus n. piltl. (lapsele kõike lubav)

  ema+armastus n. (oma lapse vastu)

  isa+armastus n. (oma lapse vastu)

  noorus+armastus n. (nooruses kogetud); noorpõlve armastatu

  sala+armastus n. salajane armastus

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vastu+armastus n.

  venna+armastus n.

  õe+armastus n.

  armastus+abielu n.

  armastus+draama n.

  armastus+film n.

  armastus+jumalanna n.

  armastus+kiri-kirjan.

  armastus+kolmnurk n.

  armastus+luule n.

  armastus+luuletus n.

  armastus+romaan n.

  armastus+teema n.

  armastus+väärne o. lahke, viisakas; armastust vääriv, meeldiv

  armastusväärse=lt m. \nõustuma\

  armastusväärs=us n.

  armastus+väärt o. ⇐ armastust väärt \inimene\ armastusväärne

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  asja+armasta=ja n. ⇐ asja armasta/ma (tegeleb huvist asja vastu)

  asjaarmastaja=lik o. \tase\

  asjaarmastajaliku=lt m. \pinnaline\

  asja+armast=us n. ⇐ asja armasta/ma huvi asja vastu

  enese+armasta=ja n. ⇐ ennast armasta/ma egoist

  enese+armast=us n. ⇐ ennast armasta/ma endast lugupidamine; enda huvide esiplaanile seadmine, egoism

  inimese+armasta=ja n. ⇐ inimest armasta/ma

  inimese+armast=us n. ⇐ inimest armasta/ma

  isamaa+armastus n. ⇐ isamaad armasta/ma armastus oma isamaa vastu

  kodu+armasta=ja n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodu+armast=us n. ⇐ kodu armasta/ma

  kodumaa+armast=us n. ⇐ kodumaad armasta/ma

  korra+armasta=ja n. ⇐ korda armasta/ma

  korra+armast=us n. ⇐ korda armasta/ma

  laste+armasta=ja n. ⇐ lapsi armasta/ma

  laste+armast=us n. ⇐ lapsi armasta/ma

  ligimese+armast=us n. ⇐ ligimest armasta/ma

  loodus+armasta=ja, looduse+armasta=ja n. ⇐ loodust armasta/ma

  loodus+armast=us, looduse+armast=us n. ⇐ loodust armasta/ma

  looma+armasta=ja n. ⇐ loomi armastama

  loomi armasta/ma t.

  looma+armasta=ja n.

  looma+armastus n.

  muusika+armasta=ja n. ⇐ muusikat armasta/ma

  muusika+armast=us n. ⇐ muusikat armasta/ma

  nalja+armasta=ja n. ⇐ nalja armasta/ma

  napsi+armasta=ja n. ⇐ napsi armasta/ma

  puhtuse+armasta=ja n. ⇐ puhtust armasta/ma

  puhtuse+armast=us n. ⇐ puhtust armasta/ma

  rahu+armasta=ja n. ⇐ rahu armasta/ma

  rahu+armast=us n. ⇐ rahu armasta/ma

  tõe+armasta=ja n. ⇐ tõde armasta/ma

  tõe+armast=us n. ⇐ tõde armasta/ma

  töö+armasta=ja n. ⇐ tööd armasta/ma

  töö+armast=us n. ⇐ tööd armasta/ma

  vabaduse+armasta=ja n. ⇐ vabadust armasta/ma

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n. ⇐ vabadust armasta/ma vabadusearmastus

  vanemate+armast=us n. ⇐ vanemaid armasta/ma laste armastus vanemate vastu

  hale+armas o.

  ime+armas o.

  imearmsa=lt m.

  üli+armas o.

  üliarmsa=lt m.

  arme=tu o. vilets, haletsusväärne; vnm. armutu, halastuseta

  armetu=ke(ne) o.

  armetu=lt m. \riides; vähe\ viletsalt, kehvalt; väga

  armet=us n. armetu olukord

  hale+armetu o.

  armu=ke n. pidev abieluväline sekspartner; vnm. armastatu, kallim

  sala+armuke n.

  armu=lik o. (üleolevalt) lahke; halastav

  armuliku=lt m.

  armulikk=us n.

  armu=line o. armulik; vnm. (austust väljendavalt)

  armu=tu o.

  armutu=lt m.

  armut=us n.

  arm=u/ma t. kiinduma, armastama hakkama

  armu=mine n.

  armu=nu n. armunud inimene

  armunu=lt m. \vaatama\

  arma=tse/ma t. õrnutsema, kallistama; seksuaalvahekorras olema

  armatse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ema+arm-armun.

  isa+arm-armun.

  jumala+arm-armun. kirikl. armulaud

  sala+arm-armun. • armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  armu+afäär n.

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  armu+and n. almus, armu poolest antud abi

  armu+asjad n. armusuhted jms.

  armu+draama n.

  armu+elamus n.

  armu+elu n.

  armu+haavad n. armukadedusest, armudraamast vms. tingitud hingevalu

  armu+hellus n.

  armu+iha n.

  armu+intriig n.

  armu+jaht n. piltl. aktiivne tegutsemine armastatu kättevõitmiseks

  armu+jook n. jook, mis peab äratama vastuarmastust

  armu+joovastus n.

  armu+kade o.

  armukade=dus n. piinav kahtlus armastatu truuduses

  armukadedus+piin n.

  armukade=sta/ma t. armukade olema

  armukade=tse/ma t. armukade olema

  armukadetse=ja n.

  armukadetse=mine n.

  armu+kirg n.

  armu+kiri-kirjan. aj.

  aadli+armukiri-kirjan.

  armu+laud n. kirikl. altarisakrament, Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein Kristuse surma mälestuseks pakutav leib ja vein

  armulaua=line n. armulauast osavõtja

  armulaua+karikas n.

  armulaua+leib n.

  armulaua+vein n.

  armu+leek n.

  armu+leib n. kellegi armust antav elatis

  armuleiba söö/ma t. teiste kulul elama

  armuleiva+söö=ja n.

  armu+lugu n.

  armu+lõõm n.

  armu+nauding n.

  armu+palang n.

  armu+palavik n.

  armu+paluke n. armuand

  armu+pant n. vnm. armastatule armastuse märgiks ja kinnituseks tehtud kingitus

  armu+piin n.

  armu+rikas o.

  armurikka=lt m. \jagama\

  armu+rohke o.

  armu+romaan n.

  armu+romantika n.

  armu+rõõm n.

  armu+seiklus n.

  armu+sidemed, armu+sidemed n.

  armu+sosin n.

  armu+sõna n.

  armu+tegu n.

  armu+tuli n.

  armu+unelm n.

  armu+vaene o.

  armu+vaev n.

  armu+vahekord-korran.

  armu+valu n.

  armu+vanne n.

  armu+õpetus n.


 • ÜHENDID

  armu and/ma t. karistusest vabastama v. karistust kergendama

  armu+and=ja n.

  armu+and=mine n.

  armuandmis+palve n.

  armupalve n. kõnek. armuandmispalve

  armu heit/ma t. halastama

  armu+heit=lik o. halastav

  armu+heit=mine n.

  armu+heitma=tu o.

  armu palu/ma t.

  armu+palu=ja n.

  armu+palu=mine n.

 • vastu m., k., vastas m., k., vastast k.

 • TULETISED

  vasta=kuti m. vastamisi

  vasta=misi m. teineteise vastu v. vastas; omavahel, vastastikku

  vasta=stikku m. vastamisi

  vastastikk=us n.

  vastastiku=ne o. \huvi, mõju\

  vastastik+mõju n. vastastikune mõju

  vasta=k o. vastamisi seisev v. asetsev

  vastak+leheküljed n. (vasak ja parem, paaris ja paaritu)

  vastak+leh=ik n. vastakute lehtedega taim

  vastak+tiitel n. bibl. trük. peegeltiitel

  vasta=kas o. vastupidine; tõrges

  vastaku=lt m.

  vastak=us n.

  \uuenduste\ vasta=line1 n. (kellegi v. millegi) vastu olija

  vasta=line2 o. \jutt, laps\ kellegi vastu suunatud; vastuhakkav

  vasta=line3 n. vastasolija, vastutulnu

  kala+vastaline n. randa kaluritele vastu kalu ostma tulnud inimene

  vasta=nd n. vastupidine asi v. nähtus

  vastand=lik o.

  vastandlikk=us n.

  vastandliku=lt m.

  vastand+arv n.

  vastand+juht-juhun.

  vastand+juhtum n.

  vastand+mõiste n.

  vastand+märk n.

  vastand+natuur n.

  vastand+nähtus n.

  vastand+sõna n.

  vastand+sündmus n.

  vastand+tendents n.

  vastand+tunnus n.

  vastand+tähendus n.

  vastand+tüüp n.

  vastand+vektor n. mat.

  vastand+volt n.

  vastand+värvus n.

  vasta=ne1 n. see, kes on kellegi v. millegi vastu; konkurent; (sõjas)

  vasta=ne2 o. millegi v. kellegi vastu olev v. toimiv

  vastas=us n. vastane olek

  ~vasta=ne o. millegi vastu suunatud

  alkoholismi+vastane o. \kampaania\

  allergia+vastane o. \ravim\

  bakteri+vastane o. \kaitse\

  demokraatia+vastane o. \liikumine\

  eostumis+vastane o. \käitlus\

  eostus+vastane o. \vahend\

  fašismi+vastane o. \liikumine\

  feodalismi+vastane o. \võitlus\

  globaliseerumis+vastane o. \liikumine\

  gripi+vastane o. \vaktsiin\

  higistamis+vastane o. \seep\

  higist-us+vastane o. higistamisvastane

  inimsus+vastane o. \kuritegu\

  instruktsiooni+vastane o. \kasutamine\

  isevalitsus+vastane o. \võitlus\ isevalitsuse vastu olev

  isiku+vastane o. \kuritegu\

  juudi+vastane o. juutide vastu suunatud

  juudivastase=lt m. \meelestatud\

  juudivastas=us n.

  kiriku+vastane o. \hoiak\ kiriku vastu suunatud

  kombe+vastane o. \käitumine\

  komblus+vastane o. \saade\

  kommunismi+vastane o. \ideoloogia\

  korra+vastane o. \käitumine\

  korravastase=lt m.

  korrosiooni+vastane o. \kaitse\

  kortsu+vastane o. \kreem\

  kuritegevus+vastane o. \võitlus\

  kõlblus+vastane o. \kirjandus\

  kõõma+vastane o. \ravi\

  loogika+vastane o. \tekst\

  loomu+vastane o. \käitumine\

  loomuvastase=lt m.

  loomuvastas=us n.

  marutõve+vastane o. \vaktsiin\

  moraali+vastane o. \tegu\ moraali vastu käiv

  mõistus+vastane o. \mõte\

  mõistuse+vastane o. \tegevus\ mõistusvastane

  mädanemis+vastane o. \vahend\

  määruste+vastane o. \tegu\

  määrustevastase=lt m.

  määrustevastas=us m.

  nakkus+vastane o. \vahend\

  normi+vastane o. \kasutamine, käitumine\

  oksendus+vastane o. \ravim\

  ootus+vastane o. \käitumine\

  otstarbe+vastane o. \kasutamine\

  palaviku+vastane o. \ravim\

  partei+vastane o. \grupp\

  pisikute+vastane o. \toime\

  põhikirja+vastane o. \käitumine\

  põletiku+vastane o. \ravim\

  päevitus+vastane o. \kreem\

  pärisorjus+vastane o. \võitlus\

  rahhiidi+vastane o. \ravim\

  rahu+vastane o. \poliitika\

  rahva+vastane o. \hoiak\

  rasestumis+vastane o. \plaaster\

  reegli+vastane o. \käitumine\

  reuma+vastane o. \ravim\

  revolutsiooni+vastane o. \teos\

  riigi+vastane o. \tegevus\

  roiskumis+vastane o. \toime\

  roosi+vastane o. \ravim\

  rooste+vastane o. \vahend\

  saaste+vastane o. \vahend\

  seadus+vastane, seaduse+vastane o. \tegu\

  seadusvastase=lt, seadusevastase=lt m.

  seadusvastas=us, seadusevastas=us n.

  skleroosi+vastane o. \aine\

  sõja+vastane o. \meeleavaldus\

  teaduse+vastane, teadus+vastane o. \töö\

  teetanuse+vastane o. \süst\

  terrorismi+vastane o. \võitlus\

  tervise+vastane o. \reklaam\

  tuberkuloosi+vastane o. \kaitsesüst\

  valitsus+vastane o. \ülestõus\

  vananemis+vastane o.

  vara+vastane o. \kuritegu\

  vargus+vastane o. \süsteem\ varguse vastane

  vene+vastane o. \poliitika\ venelaste vastu suunatud

  viirus+vastane o. \ravi\

  vistrike+vastane, vistriku+vastane o. \vahend\

  õigus+vastane o. \kokkulepe\

  õigusvastase=lt m.

  õigusvastas=us n.

  ühiskonna+vastane o. \käitumine\

  vast=ik o. väga vastumeelne

  vastiku=lt m.

  vastik=us n.

  vastikus+tunne n.

  vastikus+värin n.

  vasta=nda/ma t. kõrvutades erinevusi rõhutama; vastamisi seadma

  vastand=u/ma t.

  vastandu=mine n.

  vastand=us2 n. vastandumine

  vastanda=mine n.

  vastand=us1 n. vastandamine

  vasta=sta/ma t. teineteise vastu seadma

  vastasta=ja n.

  vastasta=mine n.

  vastu=sta/ma t. vastu olema, vastu tegutsema

  vastusta=ja n.

  vastusta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  see+vastu m. vastupidi sellele v. eespool mainitule

  selle+vastu m. seevastu • vastas+erakond n.

  \nurga\ vastas+kaatet n.

  vastas+kallas n.

  vastas+kandidaat n.

  vastas+korter n.

  vastas+kõneleja n. vestluskaaslane

  vastas+külg n.

  vastas+leer n.

  vastas+maja n.

  vastas+meeskond n.

  vastas+mängija n.

  vastas+naiskond n.

  vastas+nurk n.

  vastas+partei n.

  vastas+pool-poolen.

  vastas+poolus n.

  vastas+rand n.

  vastas+rinne n.

  vastas+rind n. vastasleer, vastaspool

  vastasrind=lane n. vastasrinda kuuluja

  vastas+sein n.

  vastas+seis n.

  vastas+sugu-soon.

  vastas+sugupool-poolen.

  vastas+suund n.

  vastassuuna+vöönd n.

  vastas+tahk n.

  vastas+võistkond n.

  vastas+võistleja n.

  vastu+abinõu n.

  vastu+aktsioon n.

  vastu+argument n.

  vastu armastus n.

  vastu+hagi n.

  vastu+hääl n.

  vastu+hüvitus n. jur.

  vastu+kaal-kaalun.

  vastu+kaja n.

  vastu+karva m. ka piltl. vastumeelne, vastumeelt

  vastu+kaup n.

  vastu+keiser n. aj.

  vastu+kingitus n.

  vastu+kink-kingin.

  vastu+kopp1 n. eh. tehn. kaevamisel tagasi liikuv kopp

  vastukopp+ekskavaator n. tehn. vastukopaga ekskavaator

  vastukopp2 n. kõnek. vastukoppekskavaator

  vastu+korv n. sp. (korvpallis)

  vastu+käik n.

  vastu+külaskäik n.

  vastu+küsimus n.

  vastu+laul n.

  vastu+lause n. vastuväide, protest

  vastu+luure n.

  vastuluure+asutus n.

  vastuluure+töötaja n.

  vastu+löök n.

  vastu+meel n. vastumeelsus; tõrge, protest

  vastu+meeli m. vastumeelselt

  vastu+meelne o. vastumeelt olev

  vastumeelse=lt m. \käituma\

  vastumeels=us n.

  vastu+meelt m. \töö, töötama\ vastumeelne; vastumeelselt

  vastu+meede, vastu+meetmed n.

  vastu+mutter n.

  vastu+mõju n.

  vastu+mäge m.

  vastu+mäng n.

  vastu+mürk n.

  vastu+nõue n.

  \ravimi\ vastu+näidustus n. med.

  vastu+näidustatud o. \ravivõte\ med.

  vastu+oksa m. vastupidi, valesti

  vastuoks=lik o. vastuoksuslik

  vastuoks=us n. vastuolu, vasturääkivus

  vastuoksus=lik o.

  vastu+olu n.

  vastuolu=line o.

  vastuolulise=lt m.

  vastuolulis=us n.

  vastu+paavst n. aj.

  vastu+passaat n. met.

  vastu+pealetung n.

  vastu+pidi m.

  vastupidi=ne o.

  vastupidise=lt m. vastupidi

  vastupidis=us n.

  osa+vastupidine o. loog.

  vastu+polaarsus n.

  vastu+propaganda n.

  vastu+päeva m.

  vastu+reaktsioon n.

  vastu+reformatsioon n.

  vastu+rõhk n.

  vastu+rünnak n.

  vastu+seade-seadmen.

  vastu+surve n.

  vastu+süüdistus n.

  vastu+tahtsi m.

  vastu+tasu n.

  vastu+teene n.

  vastu+tegevus n.

  vastu+teretus n.

  vastu+tervitus n.

  vastu+tingimus n.

  vastu+toime n.

  vastu+tuul n.

  vastu+tuult m.

  vastu+tõend n.

  vastu+vett m.

  vastu+visiit n.

  vastu+vool-voolun. ka el.

  vastu+voolu m. voolule vastupidises suunas; ka piltl. (isepäise tegutsemise kohta)

  vastu+võte n. sp. (maadluses)

  vastu+väide n. millegi vastu esitatud väide

  vastuväite=line o. \tõestus\


 • ÜHENDITULETISED

  vastas+istu=ja n. ⇐ vastas istu/ma see, kes (kellegi) vastas istub

  vastas+oli=ja n. ⇐ vastas ole/ma see, kes on (kellegi) vastas


 • ÜHENDID

  vastu armasta/ma t.

  vastu+armasta=ja n.

  vastu+armast=us n.

  vastu hakka/ma t. vastupanu osutama; vastumeelsust tekitama

  vastu+hakk-hakun.

  vastuhaku+katse n.

  vastu+hakka=ja n.

  vastu+hakka=mine n.

  vastu hääleta/ma t.

  vastu+hääleta=ja n.

  vastu+hääleta=mine n.

  vastu hüüd/ma t.

  vastu+hüüd n.

  vastu+hüüd=ja n.

  vastu jooks/ma t.

  vastu+jooks n.

  vastu+jooks=mine n.

  vastu kõla/ma t. vastu kajama; vastuseks kõlama

  vastu+kõla n.

  vastu käi/ma t. vastupidine olema; vastuolus olema

  vastu+käi=mine n.

  vastu+käiv o.

  vastukäiva=lt m.

  vastukäiv=us n.

  vastu mine/ma t.

  vastu+mine=ja n.

  vastu+mine=k n.

  vastu+mine=mine n.

  vastu pane/ma t. end jõuga kaitsma; midagi vastukaaluks seadma

  vastu+pane=k n.

  vastu+pan=u n.

  vastupanu+jõud n.

  vastupanu+katse n.

  vastupanu+liikumine n.

  vastupanu+tahe-tahten.

  vastupanu+tegevus n.

  vastupanu+võime n.

  vastupanuvõime=line o.

  vastupanu+võitleja n.

  vastupandama=tu o.

  vastupandamatu=lt m. \veetlev\

  vastupandamat=us n.

  vastu peegelda/ma t.

  vastu+peegeld=us n.

  vastu pida/ma t. kestev, püsiv, säiliv olema; välja kannatama

  vastu+pida=mine n.

  vastu+pidama=tu o.

  vastupidamat=us n.

  vastu+pidav o. tugev

  vastupidav=us n.

  vastupidavus+ala n.

  vastu puikle/ma t.

  vastu+puikle=ja n.

  vastu+puikle=mine n.

  vastu punni/ma t. tõrkuma, vastu hakkama

  vastu+punni=ja n.

  vastu+punni=mine n.

  vastu raiu/ma t. ägedalt vastu vaidlema

  vastu+raiu=ja n.

  vastu+raiu=mine n.

  vastu rääki/ma t. vastu vaidlema

  vastu+rääki=ja n.

  vastu+rääki=mine n.

  vastu+rääkiv o. \väide\ vastuoluline, vastupidine

  vasturääkiva=lt m. \toimima\

  vasturääkiv=us n.

  vastu seis/ma t. vastupanu avaldama; millegagi mitte nõus olema

  vastu+seis n. vastuseismine

  vastu+seis=ja n.

  vastu+seis=mine n.

  vastu tule/ma t. vastassuunast lähenema; bussi, rongi vms. vastu tulema; piltl. abivalmis olema

  vastu+tule=k n. vastutulemine; abivalmis olemine

  vastu+tule=mine n.

  \juhuslik\ vastu+tuli=ja n.

  vastu+tule=lik o. abivalmis, lahke

  vastutulelikk=us n.

  vastutuleliku=lt m. \käituma\

  vastu+tulema=tu o. \inimene\ selline, kes ei ole abivalmis

  vastutulemat=us n.

  vastu tõrku/ma t.

  vastu+tõrku=ja n.

  vastu+tõrku=mine n.

  vastu tööta/ma t.

  vastu+tööta=ja n.

  vastu+tööta=mine n.

  vastu tõrju/ma t. millelegi vastu olema, (vastu) tõrkuma

  vastu+tõrj=e n.

  vastu vaidle/ma t.

  vastu+vaidle=ja n.

  vastu+vaidlema=tu o. selline, millele ei saa vastu vaielda

  vastuvaidlematu=lt m. \tõsi\

  vastuvaidlemat=us n. jur. vastuvaidlemisvõimaluse puudumine

  vastu+vaidle=mine n.

  vastu+vaidl=us n. vastuvaidlemine

  vastu+vaieldama=tu o. vastuvaidlematu

  vastuvaieldamatu=lt m.

  vastu võt/ma t. (pakutavat); (millegi koosseisu); heaks kiitma; kellegi v. millegi saabumist pidulikult tähistama

  vastu+võtt n. vastuvõtmine; jutulevõtt; pidulik üritus; vastav ajavahemik

  kaug+vastuvõtt n. ((kasutades telefoni, videokõnet või veebivestlust)

  uusaasta+vastuvõtt n.

  vastuvõtu+aeg n.

  vastuvõtu+antenn n.

  vastuvõtu+aparaat n.

  vastuvõtu+eksam n.

  vastuvõtu+katse n.

  vastuvõtu+komisjon n.

  vastuvõtu+kviitung n.

  vastuvõtu+punkt n.

  vastuvõtu+ruum n.

  vastuvõtu+tingimused n.

  vastuvõtu+tund n.

  vastuvõtu+võime n.

  vastuvõtuvõime=line o. \partner\

  vastu+võt=ja n. (isik; (seade); ametinimetus)

  super:vastuvõtja n. el.

  amatöör+vastuvõtja n.

  detektor+vastuvõtja n.

  GPS-vastuvõtja n.

  lamp+vastuvõtja n.

  raadio+vastuvõtja n.

  transistor+vastuvõtja n.

  ülilühilaine+vastuvõtja n.

  vastu+võt=mine n.

  vastu+võt=lik o. (haiguste vms. suhtes); ärgas, tundlik

  vastuvõtlikk=us n.

  vastuvõtliku=lt m.

  vastu+võetav o. sobilik, kõlblik

  vastuvõetav=us n.

  vastuvõetud o. \eelnõu, õpilased\

  vastu+võtma=tu o. vastuvõetamatu; mitte vastuvõtlik

  vastu+võetama=tu o. sobimatu

  vastu väit/ma t.

  vastu+väit=ja n. oponent

  vastu+väit=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur