[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

arene/ma t. kindla seesmise tendentsiga muutuma, hrl. tõusujoones; välja kujunema, millestki vähehaaval tekkima; muutudes kulgema v. kujunema

 • TULETISED

  aren=da/ma t. paremaks muutma

  are=ta/ma t. loomi v. taimi kavakindlalt arendama

  areta=ja n.

  areta=mine n.

  aret=is n. (aretamise tulemus)

  kõrg+aretis n.

  uudis+aretis n. põllum. aretatud uus tüüp

  aret=us n. aiand. põllum. aretamine

  kartulisordi+aretus n. ⇐ kartulisortide aretus

  kaugsugulus+aretus n. põllum. (mille puhul paaritatakse kaugemas sugulussuhtes olevaid loomi)

  kloon+aretus n. aiand. põllum. (mittesugulisel teel)

  liin+aretus n. põllum.

  puhas+aretus n. põllum. (paaritatav isas- ja emasloom kuuluvad ühte ja samasse tõugu)

  rist+aretus n. põllum. tõuaretus, mille puhul paaritatav isas- ja emasloom kuuluvad eri tõugudesse

  sugulus+aretus n. põllum. (paaritatakse suguluses olevaid loomi)

  uudis+aretus n. aiand. põllum. uue morfoloogilise v. bioloogilise tüübi kujundamine

  valik+aretus n. põllum. koduloomade ja kultuurtaimede aretus kunstliku valiku teel

  aretus+kari-karjan. põllum. karjaaretusel kujundatud kari

  aretus+liin n. aiand. (sordiaretuses:) ühe isetolmleva taime järglased; põllum. (tõuaretuses:) ühe isassugulooma järglased

  aretus+sort n. põllum. aiand. sordiaretusel kujundatud sort (vastandina kohalikule e. maasordile)

  aretus+tuumik n. põllum. karjast tõuaretuseks eraldatud väärtuslike loomade rühm

  aretus+tõug n. põllum.

  aretus+ühistu n.

  karja areta/ma t.

  karja+areta=ja n.

  karja+aret=us n.

  sorte areta/ma

  sordi+areta=ja n.

  sordi+aret=us n.

  sordiaretus+jaam n.

  tõugu areta/ma t.

  tõu+areta=ja n.

  tõu+aret=us n.

  tõuaretus+organisatsioon n.

  tõuaretus+võte n.

  tõuaretus+ühistu n.

  are=nd1 n. <are(nda)=nd> arendamise tulemus

  arenda=ja n.

  arenda=mine n.

  arendatav=us n.

  arend=us n. arendamine

  hiigel+arendus n.

  tarkvara+arendus n. inf.

  turismi+arendus n.

  turismiarendus+keskus n.

  uus+arendus n.

  arendus+firma n.

  arendus+kava n.

  arendus+käik n.

  arendus+osakond n.

  arendus+teenistus n.

  arendus+tegevus n.

  arendus+töö n.

  eelis+arenda/ma t.

  eelisarenda=mine n.

  eelisarend=us n.

  edasi arenda/ma t.

  edasi+arenda=ja n.

  edasi+arenda=mine n.

  edasi+arend=us n. edasiarendamine; selle tulemus

  jõudu arenda/ma t.

  jõu+arend=us n.

  keelt arenda/ma

  keele+arenda=ja n.

  keele+arend=us n.

  keelearendus=lik o. \töö\

  keelarendus+töö n.

  kinnisvara arenda/ma t.

  kinnisvara+arenda=ja n.

  kinnisvara+arend=us n.

  mõtet arenda/ma t.

  mõtte+arend=us n.

  tarkvara arenda/ma t.

  tarkvara+arenda=ja n.

  tarkvara+arend=us n.

  toodet arenda/ma t.

  toote+arenda=ja n.

  toote+arenda=mine n.

  toote+arend=us n.

  välja arenda/ma t. \tootmist\

  välja+arenda=ja n.

  välja+arenda=mine n.

  välja+arend=us n. väljaarendamine; selle tulemus

  arene=mine n.

  üle+arenemine n.

  arenemis+aste-astmen.

  arenemis+järk n.

  arenemis+käik n.

  arenemis+lugu n.

  arenemis+staadium n.

  arenemis+suund n.

  arenemis+tase n.

  arenemis+tsükkel n.

  arenemis+võime n.

  arenemisvõime=line o.

  are=nd2 n. <are(ne)=nd> arenemise tulemus

  väär+arend n. biol. vääriti arenenud organism v. selle osa

  are=ng n. <are(ne)=ng>

  üle+areng n.

  ekstensiiv+areng n.

  enese+areng

  ennak+areng n. ennetav, ettejõudev areng

  eri+areng n.

  intensiiv+areng n.

  isendi+areng n.

  liigi+areng n.

  majandus+areng n.

  väär+areng n.

  arengu+abi n. (arengumaadele)

  arengu+aste-astmen.

  arengu+bioloogia n.

  arengu+defekt n. arengupuue

  arengu+etapp n.

  arengu+faas n.

  arengu+häire n.

  arengu+hüpe n. hüppeline areng

  arengu+joon n.

  arengu+järk n.

  arengu+kava n.

  arengu+käik n.

  arengu+maa n.

  arengu+muutus n.

  arengu+peetus n.

  arengu+perspektiiv n.

  arengu+programm n.

  arengu+protsess n.

  arengu+psühholoogia n.

  arengu+puue n.

  arengu+romaan n. kirj.

  arengu+ruum n.

  arengu+seire n.

  arengu+staadium n.

  arengu+suund n.

  arengu+tase n.

  arengu+tee n.

  arengu+tempo n.

  arengu+tendents n.

  arengu+teooria n.

  arengu+tingimused n.

  arengu+tsükkel n.

  arengu+vestlus n. õpetaja ja lapsevanema või tööandja ja töövõtja arutelu, mille käigus analüüsitakse õpilase või töötaja seniseid saavutusi ja edasisi väljavaateid

  arengu+võime n.

  arenguvõime=line o.

  arenema=tu o. (vaimselt) vähe arenenud

  arenemat=us n.


 • LIITSÕNAD

  ala+arene/ma t. arengus maha jääma

  alaarene=mine n.

  alaare=ng n. <alaare(ne)=ng>

  taand+arene/ma t. biol. manduma, arengus tagasi minema; vähenema, endist seisundit omandama;

  taandarene=mine n.

  taandare=ng n. <taandare(ne)=ng>


 • ÜHENDID

  edasi arene/ma t.

  edasi+arene=mine n.

  edasi+are=ng n.

  välja arene/ma t.

  välja+arenemata o. \isiksus\

  välja+arene=mine n.

  välja+arenenud o. \stiil\

 • edasi m.

 • TULETISED

  edasi=ne o. \tegevus\

  edas=ta/ma t. edasi andma

  edasta=ja n.

  edasta=mine n.

  edast=is n. edastatud teade

  kiir+edastis n.

  voog+edasta/ma n.

  voogedast=us n.

  edast=us n. edastamine

  sünkroon+edastus n.

  teabe+edastus n.

  edastus+aeg n.

  edastus+kiirus n.

  andme+edastaja n. ⇐ andmete edastaja

  andme+edastus n. ⇐ andmete edastus

  info+edasta=ja n. ⇐ infot edasta/ma

  info+edast=us n. ⇐ infot edasta/ma

  infoedastus+süsteem n.

  infoedastus+teenus n.

  ede=ne/ma t. laabuma, sujuma; edasi arenema

  eden=da/ma t. edasi arendama

  edenda=ja n.

  edenda=mine n.

  edend=us n. vnm. edendamine

  \suur\ edene=ja n.

  edene=mine n.

  ede+tabel n. sp. paremusjärjestuse tabel


 • LIITSÕNAD

  edas+pidi m.

  edaspidi=ne o. \elu\

  edasi+käik n. (autol vm.)

  edasi+rida n.

  edasi-tagasi m.

  edasi-tagasi+pilet n.

  edasi-tagasi+reis-reisin.


 • ÜHENDID

  edasi and/ma t.

  edasi+and=ja n.

  edasi+and=mine n.

  edasi+ann=e-anden.

  edasiande+pealdis n. maj.

  edasi arenda/ma t.

  edasi+arenda=ja n.

  edasi+arenda=mine n.

  edasi+arend=us n. edasiarendamine; selle tulemus

  edasi arene/ma t.

  edasi+arene=mine n.

  edasi+are=ng n.

  edasi jõud/ma t. (ajaliselt v. ruumiliselt); edenema, tunnustust saavutama

  \kiire\ edasi+jõud=ja n.

  edasi+jõud=mine n.

  edasi+jõud=nu n.

  edasi kaeba/ma t.

  edasi+kaeba=ja n.

  edasi+kaeba=mine n.

  edasi+kaeb=us n. jur. kõrgema astme kohtule esitatud kaebus

  edasi+kaeb-e+tähtaeg n.

  edasi kandu/ma t.

  edasi+kandu=mine n.

  edasi kindlusta/ma t.

  edasi+kindlusta=ja n.

  edasi+kindlust=us n.

  edasi liiku/ma t.

  edasi+liiku=ja n.

  edasi+liiku=mine n.

  edasi lükka/ma t. (hilisemale ajale)

  edasi+lükka=ja n.

  edasi+lükka=mine n.

  edasi+lükkama=tu o. \töö\

  edasilükkamat=us n.

  edasi mine/ma t. kaugemale minema; jätkuma; arenema

  edasi+mine=ja n.

  edasi+mine=k n. edasiliikumine, progress

  edasi+mine=mine n.

  edasi mängi/ma t.

  edasi+mäng n.

  edasi+mängi=mine n.

  edasi müü/ma t.

  edasi+müü=ja n.

  edasi+müü=k n.

  edasi+müü=mine n.

  edasi nihku/ma t.

  \väike\ edasi+nih=e n.

  edasi+nihku=mine n.

  edasi pääse/ma t. edasi liikuma; edenema, edasi jõudma

  edasi+pääs n.

  edasi+pääse=ja n. edasijõudja

  edasi+pääse=mine n.

  edasi püüd/ma t.

  edasi+püüd=ja n.

  edasi+püüd=lik o.

  edasipüüdlikk=us n.

  edasi+püüdma=tu o.

  edasi+püüd=mine n.

  edasi toimeta/ma t.

  edasi+toimeta=ja n. see, kes midagi edasi toimetab

  edasi+toimeta=mine n.

  edasi vii/ma t. \elu, väärtusi\ edasi toimetama; edendama, jätkama

  \elu\ edasi+vii=ja n.

  edasi+vii=mine n.

  edasi+viiv o. \lahendus\ eesrindlik

  edasi volita/ma t.

  edasi+volita=ja n.

  edasi+volita=mine n.

  edasi+volit=us n.

  edasi õppi/ma t.

  edasi+õppi=ja n.

  edasi+õppi=mine n.

  edasiõppimis+kavatsus n.

  edasiõppimis+võimalus n.

 • jõud n. jaks, tugevus, suutlikkus, võimelisus; mõju, võim; see, kes või mis mingil alal tegutseb, toimet avaldab

 • TULETISED

  jõud=us o. \areng\ kiiresti ja hästi edenev; kiire ja edenev

  jõudsa=lt m. \edenema\

  jõudsa=sti m. jõudsalt

  jõue=tu o. ilma jõuta v. vähese jõuga, nõrk; võimetu

  jõuetu=lt m. \lamama\

  jõuet=us n.

  jõu=kas o. rikas, varakas

  jõuka=lt m. \elama\

  jõuk=ur n. jõukas inimene

  jõuk=us n. rikkus, varakus

  jõu=line o. tugev, võimas, hoogne

  jõulise=lt m.

  jõu=stik n. vnm. sport

  jõustik=lane n. vnm. sportlane

  kerge+jõustik n. sp. (jooksud, hüpped, heited jms.)

  kergejõustik=lane n. (kes tegeleb kergejõustikuga)

  mees+kergejõustiklane n.

  nais+kergejõustiklane n.

  sise+kergejõustik n.

  kergejõustiku+föderatsioon n.

  kergejõustiku+kohtunik n.

  kergejõustiku+matš n.

  kergejõustiku+meeskond n.

  kergejõustiku+meistrivõistlused n.

  kergejõustiku+naiskond n.

  kergejõustiku+treening n.

  kergejõustiku+võistlus n.

  raske+jõustik n. sp. maadluse, poksi ja tõstmise kogunimetus

  raskejõustik=lane n. raskejõustikuga tegelev sportlane

  raskejõustiku+ala n.

  raskejõustiku+maja n.

  jõud/ma t. jaksama, suutma, võimeline olema; tulema, saabuma (kuhugi kuskilt)

  jõude m. tegevuseta, rakenduseta

  jõud=ik n. pidevalt jõude olija

  jõude+aeg n.

  jõude+aktiva n. maj.

  jõude+elu n.

  jõude+hetk n.

  jõude+inimene n.

  jõude+maa n. (rakenduseta)

  jõude+raha n.

  jõude ole/ma t. ilma tööta olema

  jõude+ole=k n. ilma tööta olek; tegevusetus

  jõude+oli=ja n. mittetöötav v. puhkav inimene

  \finišisse\ jõud=ja n.

  \finaali\ jõud=mine n.

  jõud=lus n. suutlikkus, tootlikkus (eriti põllumajandusloomadel ja masinatel), töövõime

  liha+jõudlus n. põllum. (näitab loomalt saadavat liha hulka ja väärtust)

  nuuma+jõudlus n. põllum.

  piima+jõudlus n. põllum.

  töö+jõudlus n.

  veo+jõudlus n. veovõime

  veojõudlus+katse n.

  villa+jõudlus n. põllum.

  jõudlus+katse n.

  jõudlus+norm n.

  jõudlus+piir n.

  jõudlus+test n.

  sinna+jõud=mine n. ⇐ sinna jõud/ma

  edasi jõud/ma t. (ajaliselt v. ruumiliselt); edenema, tunnustust saavutama

  edasi+jõud=ja n.

  edasi+jõud=mine n.

  edasi+jõud=nu n.

  ette jõud/ma t.

  ette+jõud=mine n.

  ette+jõud=nu n.

  järele jõud/ma t.

  järele+jõud=ja n.

  järele+jõud=mine n.

  kohale jõud/ma t.

  kohale+jõud=ja n.

  kohale+jõud=mine n.

  kohale+jõud=nu n.

  kätte jõud/ma t. saabuma (ajaliselt)

  \tähtaja\ kätte+jõud=mine n.

  lõpule jõud/ma t. lõppema, otsa saama

  lõpule+jõud=mine n.

  pärale jõud/ma t.

  pärale+jõud=ja n.

  pärale+jõud=mine n.

  pärale+jõud=nu n.

  välja jõud/ma t. \metsast, kriisist\ välja pääsema; mingit olukorda v. seisundit saavutama

  välja+jõud=ja n.

  välja+jõud=mine n.

  jõu=sta/ma t. jur. seadusjõudu andma, kehtima panema

  jõusta=ja n.

  jõusta=mine n.

  jõu=stu/ma t. jur. kehtima hakkama

  jõustu=mine n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jõu=ta/ma t. edendama, hoogu andma

  jõuta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+jõud n.

  adhesioon+jõud n. füüs. molekulaarne tõmbejõud eri ainete vahel

  aksiaal+jõud n.

  elastsus+jõud n.

  elav+jõud n. sõj.

  elu+jõud n.

  elujõu=line o.

  elujõulise=lt m. \arenema\

  elujõulis=us n.

  elujõu-e=tu o.

  elujõuetu=lt m. \kiratsema\

  elujõuet=us n.

  gravitatsiooni+jõud n. füüs.

  hiigel+jõud n.

  hiigla+jõud n.

  hinge+jõud n.

  hobu+jõud n. (võimsusühik)

  200-hobujõu=line o. \mootor\

  hõõrde+jõud n. füüs.

  hävitus+jõud n.

  ihu+jõud n. kehaline jõud

  inerts+jõud n. füüs.

  kaitse+jõud n.

  kande+jõud n.

  kapillaar+jõud n. füüs.

  karu+jõud n. piltl. väga suur jõud

  keha+jõud n.

  kohesioon+jõud n. füüs.

  komponent+jõud n.

  kõla+jõud n.

  külgetõmbe+jõud n.

  lahingu+jõud n.

  lava+jõud n.

  lihase+jõud n.

  loodus+jõud n.

  loome+jõud n.

  lõhke+jõud n.

  löögi+jõud n. löömise jõud; võime tugevat mõju avaldada; sõj.

  löögijõu=line o.

  tuuma+löögijõud n.

  maa+jõud n.

  makse+jõud n.

  maksejõue=tu o.

  maksejõuet=us n.

  maksejõu=line o.

  mehe+jõud n.

  mere+jõud n.

  molekulaar+jõud n.

  mootori+jõud n.

  motoor+jõud n. tehn. motoorne jõud

  elektro+motoorjõud n. el.

  muskli+jõud n.

  mõju+jõud n.

  ostu+jõud n.

  pea+jõud n.

  pidurdus+jõud n.

  plahvatus+jõud n.

  purustus+jõud n.

  põhi+jõud n.

  põrke+jõud n.

  rahu+jõud n.

  rahukaitse+jõud n.

  rahuvalve+jõud n.

  rakke+jõud n. sõj. erioperatsiooniks moodustatud väeüksus

  raskus+jõud n. füüs.

  raskusjõu+mõõtur n.

  reaktiiv+jõud n.

  reaktsiooni+jõud n.

  relva+jõud n.

  resultant+jõud n.

  rõhumis+jõud n.

  seadus+jõud n.

  sise+jõud n.

  sisendus+jõud n.

  sisendusjõu=line o.

  sisendusjõulise=lt m.

  surve+jõud n. tehn.

  sõja+jõud n.

  tahte+jõud n.

  tahtejõu=line o.

  tahtejõulise=lt m.

  tahtejõulis=us n.

  tahtejõu‹e=tu o.

  tahtejõuetu=lt m.

  tahtejõuet=us n.

  takistus+jõud n.

  tangentsiaal+jõud n. füüs.

  tausta+jõud n.

  teo+jõud n.

  teojõu=line o. \komisjon\

  teojõue=tu o. \organ\

  tsentrifugaal+jõud n.

  tsentripetaal+jõud n.

  tule+jõud n.

  turu+jõud n.

  turva+jõud n.

  tuuma+jõud n.

  tõestus+jõud n.

  tõmbe+jõud n.

  kesk+tõmbejõud n. füüs.

  tõste+jõud n.

  tõuke+jõud n.

  kesk+tõukejõud n. füüs.

  tõusu+jõud n.

  täite+jõud n.

  töö+jõud n. maj. inimese kehaliste ja vaimsete võimete kogum, mida ta töötades kasutab; tööks vajalike võimetega inimene v. inimesed

  tööjõu=line o. \inimene\

  tööjõu+maks n.

  abi+tööjõud n.

  laps+tööjõud n. lapstöötajad

  lisa+tööjõud n.

  rendi+tööjõud n.

  võõr+tööjõud n.

  välis+tööjõud n.

  tööjõu+bilanss n.

  tööjõu+defitsiit n.

  tööjõu+kriis n.

  tööjõu+kulu n.

  tööjõu+poliitika n.

  tööjõu+puudus n.

  tööjõu+rent n. tööjõuüürimine

  tööjõu+reserv n.

  tööjõu+ressurss n.

  tööjõu+turg n.

  tööjõu+vaegus n. maj.

  tööjõu+vaene o. \piirkond\ tööjõu poolest vaene

  tööjõu+varu n. maj.

  tööjõu+üürimine n.

  usu+jõud n.

  vaimu+jõud n.

  valgus+jõud n. fot.

  valgusjõu=line o. valgusjõudu omav

  varu+jõud n.

  vasak+jõud n. vasakpoolsed poliitilised jõud

  vastupanu+jõud n.

  vee+jõud n.

  veenmis+jõud n.

  veo+jõud n.

  võlu+jõud n.

  välis+jõud n.

  väljendus+jõud n.

  õhu+jõud n.

  õigus+jõud n.

  õigusjõu=line o.

  õppe+jõud n. kõrgkooli õpetaja

  ühis+jõud n.

  üldistus+jõud n.

  üldistusjõu=line o. suure üldistusjõuga

  ürg+jõud n.

  ürgjõu=line o. \loomus\ (väga tugev)

  ürgjõulise=lt m. \võimas\ • jõu+allikas n.

  jõu+demonstratsioon n.

  jõu+harjutus n.

  jõu+jaam n.

  kütte+jõujaam n.

  pais+jõujaam n.

  päikese+jõujaam n.

  soojus+jõujaam n.

  tuule+jõujaam n.

  tuuma+jõujaam n.

  tuumajaam n. tuumajõujaam

  vee+jõujaam n.

  jõu+jook n.

  jõu+joon n.

  jõu+juurikas n. kõnek. tugev jässakas inimene

  jõu+kohane o. \töö\

  jõukohase=lt m.

  jõukohas=us n.

  jõu+kultus n.

  jõu+kulu n.

  jõu+kübe n.

  jõu+küllane o.

  jõu+majandus n.

  jõu+masin n.

  soojus+jõumasin n.

  vee+jõumasin n.

  jõu+mees n.

  jõu+moment n. füüs.

  jõu+mäng n.

  jõu+natuke, jõu+natukene-natukesen.

  jõu+number n.

  jõu+paar n.

  jõu+paber n. tugev sitke pruun pakkimispaber

  jõu+poliitika n. (rajaneb sõjalise jõu kasutamisel v. sellega ähvardamisel)

  jõupoliitik n. (kes pooldab, rakendab jõupoliitikat)

  jõu+raas n.

  jõu+reserv n.

  jõu+saal n.

  jõu+struktuurid n. piirivalve, kaitsevägi ja päästeteenistus

  jõu+sööt-söödan.

  sega+jõusööt-söödan.

  jõusööda+tehas n.

  jõu+tagavara-varan.

  jõu+taktika n.

  jõu+trafo n.

  jõu+treening n.

  jõu+vahekord-korran.

  jõu+vanker n. vnm. mootorsõiduk v. -veok, hrl. auto

  jõu+varu n.

  jõu+võte n.

  jõu+ühik n.

  jõudu+mööda m. vastavalt oma jõule, võimetele, võimalustele


 • ÜHENDITULETISED

  nõrga+jõu=line o. nõrga jõuga

  täie+jõu=line o. \tegutsemine\ täie jõuga


 • ÜHENDID

  jõudu arenda/ma t.

  jõu+arend=us n.

  jõudu kaota/ma t.

  jõu+kaot=us n.

  jõudu katsu/ma t.

  jõu+katsu=jad n.

  jõu+katsu=mine n.

  jõudu kuluta/ma

  jõu+kulut=us n.

  jõudu pinguta/ma t.

  jõu+pingut=us n.

  jõudu proovi/ma t.

  jõu+proov n.

  jõu+proovi=mine n.

 • keel n. liikuv elund suuõõne põhjas; kõneelund; suhtlemisvahend; piltl. kuju või funktsiooni poolest keelt meenutav osa millelgi; eripärane keelepruuk

 • TULETISED

  keel=jas o. \leht (taimel)\ keelekujuline

  keel=ik1 n. keelt meenutav moodustis; murd. lehma mao osa; tehn. turvavöö otsmine osa; zool. (seedeelundkonna ja närviväädi vahel)

  selja+keelik n. zool. keelikloomade skeleti keskosa

  keelik2 n. seljakeelik

  keelik+loomad-looman. (kellel esineb seljakeelik)

  keeliku+rohi n. (taim)

  keel=kond n. keelet. ühisest algkeelest põlvnevate keelte rühm

  ~keel=ne o. mingis keeles olev v. toimuv; mingit keelt valdav

  alamsaksa+keelne o. \käsikiri\

  araabia+keelne o. \sõna\

  eesti+keelne o. \tõlge\

  esperanto+keelne o. \kirjutis\

  heebrea+keelne o. \kirjandus\

  hiina+keelne o. \ajaleht\

  inglis+keelne o. \õpe\

  itaalia+keelne o. \raamat\

  jaapani+keelne o. \kirjandus\

  kaks+keelne o. \inimene, sõnaraamat\ kaht keelt tarvitav; kahes keeles olev

  kakskeels=us n. kahe keele valdamine, bilingvism

  kahe+keelne o. \inimene\ silmakirjalik, kahepalgeline

  kahekeelse=lt m. \käituma\

  kahekeels=us n.

  kolme+keelne o. \silt, sõnastik\ kolme keelt kasutav v. sisaldav

  kreeka+keelne o. \kirjandus\ kreeka keeles olev

  ladina+keelne o. \tekst\ ladina keeles olev

  libe+keelne o. libeda keelega; piltl. meelitav, lipitsev

  lõunaeesti+keelne o. \raamat\ lõunaeesti keeles olev

  läti+keelne o. \raamat\ läti keeles olev

  mitme+keelne o. mitmes keeles olev; mitut keelt valdav

  mitmekeels=us n.

  muu+keelne o. \elanik, raamat\ muud keelt kõnelev, muus keeles kirjutatud

  nelja+keelne o. \sõnastik\ neljas keeles olev

  oma+keelne o. \haridus, õpe\ oma keeles, emakeeles olev, toimuv

  pehme+keelne o. pehme keelega (näit. alkoholi toimel)

  pool+keelne o. mõlema keele halb oskus

  poolkeels=us n.

  prantsus+keelne o. prantsuse keeles olev

  põhjaeesti+keelne o. põhjaeesti keeles olev

  rootsi+keelne o. \artikkel\ rootsi keeles olev

  saksa+keelne o. saksa keeles olev

  slaavi+keelne o. \tekst\ slaavi keeles olev

  soome+keelne o. soome keeles olev

  Tallinna-keelne, tallinna+keelne o. \raamat\ tallinna keeles olev

  Tartu-keelne, tartu+keelne o. \raamat\ tartu keeles olev; lõunaeesti kirjakeeles

  teis+keelne o. \nimi\ muukeelne

  vene+keelne o. \kirjandus\ vene keeles olev

  võru+keelne o. \aabits\ võru keeles olev

  ühe+keelne o. \sõnararaamat\

  ülemsaksa+keelne o. ülemsaksa keeles olev

  umb+keelne o. kohalikku keelt mitteoskav

  keele=ke n. kok. bot.

  keele=kas o. \naine\ jutukas

  keele=line o. \andekus, parandus\ keelega seotud

  ~keele=line o. mingi arvu keeltega

  kolme+keeleline o. \kitarr\ kolme keelega

  nelja+keeleline o. \pill\ nelja keelega

  keele=nd n. keelet. sõna v. püsiühend

  juhu+keelend n. juhuslik keelend

  laen+keelend n. laenatud keelend

  okasionaal+keelend n. ⇐ okasionaalne keelend juhukeelend

  paralleel+keelend n. rööpkeelend

  rööp+keelend n. rööpne keelend

  stamp+keelend n.

  unar+keelend n. (unarusse jäänud, vähe kasutatud)

  uudis+keelend n. uus keelend

  keele=stu n. sp. reketi raami sisse pingutatud keeled

  keele=tu o. sellises seisundis, et ei leia sõnu; tumm, kõnevõimetu

  keeletu=lt m. \jälgima\

  keelet=us n.

  keeli=kas n. etn. vankri rattapaare ühendav vahepuu

  keele=sta/ma t. \viiulit\ keeli peale panema

  keelesta=ja n.

  reketi+keelesta=ja n. see, kes keelestab reketit

  keelesta=mine n.

  keeli=ta/ma t. veenma, auku pähe rääkima

  keelit=le/ma t. korduvalt keelitama

  keelita=ja n.

  keelita=mine n.

  keelit=us n.

  keeli=ti m. mõnes keeles; keelte kaupa


 • LIITSÕNAD

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks põhikeele kõrval)

  adstraat+keel n. keelet. emakeelega kõrvu kasutatav naaberkeel

  ajakirjandus+keel n.

  alg+keel n. algupärandi, originaali keel (vastandina tõlkele); keelet. aluskeel, oletatav sugulaskeelte ühine lähtekuju

  algkeel=ne o. \tekst\ algkeeles olev

  algoritmi+keel n. mat. inf. tehiskeel algoritmide kirjeldamiseks

  all+keel n. (oskuskeel, ilukirjanduskeel jne.)

  alus+keel n. keelet. algkeel

  ameti+keel n.

  antiik+keel n.

  are+keel n. ped. lihtsustatud keel

  argi+keel n. kõnekeel, kirjakeelega võrreldes normivabam igapäevaelu keel

  asjaajamis+keel n. (ametiasjade ajamisel)

  assembler+keel n. inf. (masinakeel)

  bassi+keel n. (kitarril)

  ema+keel n.

  emakeel=ne o. \kirjandus, õpe\

  mitte+emakeelne o.

  emakeele+lugemik n.

  emakeele+päev n. 14. märts

  emakeele+tund n.

  emakeele+õpetaja n.

  emakeele+õpetus n.

  eri+keel n. släng

  euro+keel n. Euroopa Liidu dokumentide keel

  filmi+keel n. kinematograafia väljendusvahendite süsteem

  formaal+keel n. inimese kujundatud kunstkeel

  heli+keel n.

  hinge+keel n. piltl.

  hõimu+keel n. teatava hõimu keel; sugulaskeel

  ilukirjandus+keel n.

  info+keel n. tehiskeel info esitamiseks

  inim+keel n.

  kaalu+keel n. kaalu seisu märkiv osuti; piltl. see, mis kallutab otsuse, sündmuse toimumise vms teatud suunas

  kandle+keel n.

  kantselei+keel n.

  karu+keel n. bot. (karedate lehtedega umbrohi)

  keha+keel n. suhtlusvahend, mis hõlmab kehahoiakut, žeste, näoilmet, kaugust vestluspartnerist

  kehakeele+ekspert n.

  kida+keel n. kidaga keel, tekitab kõnehäireid; sellise keelega inimene

  kidakeel=ne o. ebaselge hääldusega; sõnakehv; saamatu jutuga

  kidakeelse=lt m.

  kidakeels=us n. väljendumise kesisus; napisõnalisus; ebaselge, pudistav hääldus

  kiriku+keel n. (vastav keelepruuk)

  kirja+keel n. keele ühtseim, üldrahvalikult kasutatav keelekuju; kirjutatud tekstide keel

  kirjakeel=ne o. \tõlge\

  kirjakeelse=lt m. \laitmatu\

  kirjakeels=us n.

  kitarri+keel n.

  kodu+keel n.

  kreool+keel n. segakeel

  kujundi+keel n.

  kultuur+keel n.

  kõne+keel n. kõneldav keel, suulises kõnes kasutatav keel

  käo+keel n. bot. (rohttaim)

  lamba+keel n. ka bot. (mõne keelja lehega taime rahvapärane nimetus)

  laste+keel n. keelet. laste ealiselt määratud keelekasutus; (ninnutamine)

  lastekeel=ne o. \sõna\

  libe+keel n. piltl. meelitaja, lipitseja

  luku+keel n.

  luule+keel n.

  luulekeel=ne o. \lugu\

  lähte+keel n. keelet. keel, millest teatav sõna v. muu keelend lähtub

  maailma+keel n. (kogu maailma ühine suhtlusvahend)

  maa+keel n. hrl vnm. eesti keel

  maakeeli m. maakeeles

  mao+keel n. bot. ühe kuni kolme jagunemata lehega ühe kuni kolme jagunemata lehega sõnajalgtaim

  masina+keel n. (info esitamiseks vahetult arvutis)

  meri+keel n. zool. ovaalse kehaga lestakujuline merekala

  mesi+keel n. piltl. mesimagus jutt

  mesikeel=ne o. \jutt, mees\

  mesikeeli m. \meelitama\

  meta+keel n. keelet. keel, mille abil kirjeldatakse mingit teist keelt

  murde+keel n.

  murdekeel=ne o. \luule\

  mustlas+keel n.

  naaber+keel n.

  nüüdis+keel n.

  originaal+keel n.

  oskus+keel n. kirjakeele allkeel teadus-, kunsti-, tootmis- jm alade tarvis

  oskuskeel=ne o. \nimetus\

  pandla+keel n.

  peni+keel n. bot. (veetaim)

  pidžin+keel n. segakeel

  piibli+keel n.

  piitsa+keel n. piltl. piitsaplaks

  pildi+keel n. kujundikeel

  pilli+keel n.

  programmeerimis+keel n. inf. programmikeel

  programmi+keel n. inf.

  proosa+keel n. proosale iseloomulik keeletarvitus

  pudi+keel n. ebaselge kõne

  pudikeel=ne o. \laps\

  pudikeels=us n.

  puu+keel n. kõnek. piltl. purssiv võõrkeele kõnelemine

  raamatu+keel n. raamatulik keelepruuk; kirjakeel

  rahva+keel n. (vastandina kirjakeelele)

  rahvakeel=ne o. \väljend\

  rahvus+keel n.

  reketi+keel n.

  riigi+keel n.

  sala+keel n.

  sega+keel n.

  sool+keel n. (keelpillil)

  standard+keel n. (standardne)

  sugulas+keel n.

  suhtlemis+keel n.

  žesti+keel n.

  tapi+keel n. eh. tehn.

  tarbe+keel n. asjaajamiskeel

  tava+keel n. (tavaline, harilik)

  teadus+keel n.

  tehis+keel n.

  tooni+keel n. keelet. (kus ühesuguse häälikulise koosseisuga sõnu eristatakse iseloomuliku põhitooni abil)

  tule+keel n.

  tulem+keel n. (millesse tõlgitakse)

  tunde+keel n.

  tõlke+keel n. (millesse mingi tekst on tõlgitud)

  töö+keel n.

  tütar+keel n. (aluskeele suhtes)

  ussi+keel n. bot. (rohttaim)

  vahendus+keel n.

  viipe+keel n. (viibete abil)

  viipekeel=ne o. \tõlge\

  viiuli+keel n.

  vormi+keel n. teose vormi puudutavate väljendusvahendite süsteem

  vulgaar+keel n. vulgaarne keel

  võtme+keel n.

  võõr+keel n.

  võõrkeele+oskus n.

  vähemus+keel n.

  õigus+keel n.

  õppe+keel n.

  õõs+keel n. bot. (taim)

  ämma+keel n. viigikaktuse rahvapärane nimetus

  äri+keel n.

  ühis+keel n. kirjakeelelähedane üldrahvalik kõnekeel

  üld+keel n. kirjakeele tuumosa, mida vajab kogu rahvuskeele kasutajaskond

  üldkeel=ne o. \nimetus\ üldkeeles kasutatav

  ingli+keeli m. \kinnitama\ kaunisõnaliselt

  jumala+keeli m. \paluma\ kogu hingest • keel+pill n. muus.

  keelpilli+kvartett n.

  keelpilli+muusika n.

  keelpilli+orkester n.

  keelpilli+sekstett n.

  keelpilli+trio n.

  keelpilli mängi/ma t.

  keelpilli+mäng n.

  keelpilli+mängi=ja n.

  keel+register n. (orelil)

  keel+sarrus n. eh.

  keel+tapp-tapin. eh.

  keel+uss n. zool. (parasiit)

  keel+vile-vilen. muus.

  keel+õis n. bot.

  keelõie=line o. \taim\ keelõitega

  keelõielised n. (taimede alamsugukond)

  keele+aines n.

  keele+ainestik n.

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. \uurimus\ keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m. \huvitav\

  keele+ala n. teat. keele, murde, murraku esinemisala

  keele+anne-anden.

  keele+atlas n.

  keele+barjäär n.

  keele+ekspert n.

  keele+erinevus n.

  keele+filosoofia n.

  keele+geograafia n.

  keele+huvi n.

  keele+huviline1 n. see, kes keel(t)e vastu huvi tunneb

  keele+huviline2 o. \õpilane\

  keele+inspektor n.

  keele+inspektsioon n.

  keele+juhis n.

  keele+juht-juhin. (murde kogumisel)

  keele+jurist n. (ametinimetus)

  keele+juur n. anat.

  keele+kida n. anat.

  keele+kohvik n. (keeleõppekeskkonnana erineva emakeelega inimeste vahel)

  keele+kollektiiv n.

  keele+komistus n. keelevääratus

  keele+konarus n. sobimatu keelend

  keele+konsultatsioon n.

  keele+kontakt n.

  keele+kuju n. keele esinemisvorm

  keele+kultuur n.

  keele+kursus n.

  keele+kümblus n. (keeleõppemeetod)

  keelekümble=ja n. keelekümblusõpilane

  keelekümblus+klass n.

  keelekümblus+õpilane n.

  keele+laager n.

  keele+lapsus n. keelevääratus

  keele+luu n. anat.

  keele+maastik n.

  keele+mapp n. ped.

  keele+mees n.

  keele+mälestis n.

  keele+neet n.

  keele+norm n. keelet. keelendite ja keelereeglite ühesus ühe keelekollektiivi piires

  keele+norming n. keelet. fikseeritud keelenorm

  keele+nõuanne-anden.

  keele+nõuded n.

  keele+näide n.

  keele+näsa n. anat.

  keele+olümpiaad n.

  keele+paelad n.

  keele+piir n.

  keele+poliitika n.

  keelepoliitik n. keelepoliitika asjatundja

  keelepoliiti=line o. \tegevus\

  keelepoliitilise=lt m. \oluline\

  keele+praktika n.

  keele+pruuk n.

  keele+puu n. keelet.

  keele+põld n.

  keele+pädevus n. keeleline pädevus

  keele+pära n. keele tagaosa

  keele+reegel n.

  keele+reis-reisin.

  keele+ring n.

  keele+rühm n.

  keele+saar n. väike muukeelne ala suurema keeleala sees

  keele+seadus-seadusen.

  keele+sektor n. (tegeleb keeleprobleemidega)

  keele+selg n. anat.

  keele+spetsialist n.

  keele+statistika n.

  keele+sugemed n.

  keele+sugulus n.

  keele+säuts n.

  keele+tapp n. keelekadu, koodivahetus

  keele+tark n.

  keele+teadlane n.

  keele+teadus n.

  keeleteadus=lik o. \tegevus\

  üld+keeleteadus n.

  keele+test n.

  keele+tipp-tipun. anat.

  keele+toimetaja n.

  keele+toimkond n.

  keele+tund n.

  keele+tunne n.

  keele+tüpoloogia n.

  keele+tüüp n.

  keele+uurimus n.

  keele+vaist n.

  keele+veeb n. lingid tasuta sõnastikele Internetis ja liides nende kasutamiseks

  keele+viga n.

  keele+värk n. kõnek.

  keele+vääratus n.

  keele+õpetus n.

  keele+õpik n.

  keele+üksus n. keeleline üksus (nt häälik, sõna)

  keele+õpingud n.

  keelte+hoidik n. (viiulil, kitarril)

  keelte+kool-koolin.


 • ÜHENDITULETISED

  keele+huviline1 n. see, kes keel(t)e vastu huvi tunneb

  keele+huviline2 o. \õpilane\


 • ÜHENDID

  keelt arenda/ma

  keele+arenda=ja n.

  keele+arend=us n.

  keelearendus=lik o. \töö\

  keelarendus+töö n.

  keelt hoolda/ma t.

  keele+hoolda=ja n.

  keele+hoold=us n.

  keele+hool=e n.

  keelehoolde+keskus n.

  keelt kand/ma t. piltl. taga rääkima, tühje jutte levitama; kellegi peale kaebama

  keele+kand=ja n.

  keel=ik3 n. keelekandja

  keele+kand=mine n.

  keele+kann=e-kanden.

  keelt karasta/ma t. jooma

  keele+karast=us n. keelekaste, see, mis keelt karastab

  keelt kast/ma t. jooma, rüüpama (hrl. vägijooke)

  keele+kast=e-kasten. jook, joodav (hrl. õlu, viin,vesi vm.)

  keele+kast=ja n.

  keele+kast=mine n.

  keelt kasuta/ma t.

  keele+kasuta=ja n.

  keele+kasut=us n.

  keelt korralda/ma t.

  keele+korralda=ja n. (ametinimetus)

  keele+korrald=us n. (tegevusala)

  keelekorraldus=lik o. \tegevus\

  keelekorraldus+teooria n.

  keelt murd/ma t.

  keele+murr=e n.

  murre n. keelet. keelemurre, piirkondlik eripärane v. sotsiaalne allkeel, dialekt

  ida+murre n. Ida-Eesti murre

  idamurde=line o.

  kesk+murre n. teat. keeleala keskosa murre

  kirderanniku+murre n.

  kodu+murre n.

  kodumurde=line o. \luuletus\

  lääne+murre n. Lääne-Eesti murre

  ranniku+murre n.

  keelt oska/ma t.

  keele+oska=ja n.

  keele+osk=us n. teat. keele oskamine

  keeleoskus+tase n.

  keelte+oskus n. võõrkeelte oskus

  keelt peks/ma t. taga rääkima, klatšima

  keele+peks n.

  keele+peks=ja n.

  keele+peks=mine n.

  keelt tarvita/ma t.

  keele+tarvita=ja n.

  keele+tarvit=us n.

  keelt uuenda/ma t. kirjakeelt radikaalselt muutma ja täiustama

  keele+uuenda=ja n.

  keele+uuend=us n. keelet. kirjakeele radikaalne uuendamine nõuetele vastavaks

  keeleuuendus=lane n. keeleuuenduse propageerija v. pooldaja

  keeleuuendus+liikumine n.

  keelt uuri/ma t.

  keele+uuri=ja n. see, kes keelt uurib

  keele+uuri=mine n.

  keelt õppi/ma t.

  keele+õp=e n.

  keele+õppi=ja n.

  keele+õppi=mine n.

 • kinni m. suletud; hõivatud

 • TULETISED

  kinni=ne o. \uks\

  kinnise=lt m.

  kinnis=us n.

  kõhu+kinnisus n.

  pool+kinnine o.

  kinni=s n. rõivastuseseme kinnikäimiskoht v. -viis

  aas+kinnis n.

  esi+kinnis n.

  haak+kinnis n.

  klamber+kinnis n.

  nööp+kinnis n.

  nöör+kinnis n.

  pael+kinnis n.

  pannal+kinnis n.

  puusa+kinnis n.

  sala+kinnis n.

  soon+kinnis n. (nt. maitseainekotil)

  tõmblukk+kinnis n.

  volt+kinnis n.

  kinni=sta/ma t. liikumatuks muutma, millegi juurde v. külge kinnitama; kellegi valdusse, kasutada andma; kindla(ma)ks, püsiva(ma)ks muutma

  kinnista=mine n.

  kinnist=i n. kinnistusvahend; fot. kinnistuslahus; med. kõhulahtisuse ravim

  kiir+kinnisti n. fot. kiire toimega kinnisti

  kõhu+kinnisti n.

  kinni=stu n. krunt koos hoonetega

  kinnist=us1 n. kinnistamine

  kinnistus+lõiv n. maj.

  kinnistus+raamat n. jur. (kinnisvara registreerimiseks)

  kinnistus+register n.

  kinnistus+vahend n.

  kinni=stu/ma t. (püsivalt) kinnituma; juurduma

  kinnistu=mine n.

  kinnist=us2 n. kinnistumine

  kinni=ta/ma t. millegi külge kinni panema; tugevamaks muutma; õigsust tõendama

  kinnit=u/ma t. millegi külge end kinnitama

  kinnitu=mine n.

  kinnitumis+elund n.

  kinnit=i n. kinnitusvahend

  kiil+kinniti n.

  seib+kinniti n.

  teras+kinniti n.

  kinnit=us n. kinnitusvahend; tõendus; ütlus, väide; tõendust pakkuv asjaolu; kõrgema instantsi heakskiit millegi kohta

  liim+kinnitus n.

  nael+kinnitus n.

  polt+kinnitus n.

  pulk+kinnitus n.

  rant+kinnitus n. (jalatsitallal)

  ripp+kinnitus n.

  kinnit=us~ kinnituse, kinnitamise

  kinnitus+abinõu n.

  kinnitus+keere-keermen.

  kinnitus+kiil-kiilun.

  kinnitus+klamber n.

  kinnitus+koht n.

  kinnitus+kruvi n.

  kinnitus+mutter n.

  kinnitus+märge-märken.

  kinnitus+nõel n.

  kinnitus+nöör n.

  kinnitus+ots n.

  kinnitus+padrun n.

  kinnitus+piste n.

  kinnitus+post n.

  kinnitus+puu n.

  kinnitus+rihm n.

  kinnitus+rõngas n.

  kinnitus+sälk n.

  kinnitus+teip n.

  kinnitus+tross n.

  kinnitus+vahend n.

  kinnitus+viis-viisin.

  kanda kinnita/ma t. piltl. paikseks jääma; kusagil pinda võitma

  kanna+kinnita=ja n.

  kanna+kinnita=mine n.

  kanna+kinnit=us n.

  keha kinnita/ma t. sööma

  keha+kinnita=mine n.

  keha+kinnit=us n. toit, söök; söömine

  meelt kinnitama t. julgustama, rahustama

  meele+kinnit=us n. julgustus v. rahustus


 • LIITSÕNAD

  pool+kinni m. • kinni+silmi m. suletud silmadega; piltl. midagi märkamata, tähelepanu pööramata

  kinni+sui m. kinnise suuga

  kinni+toon n. numbri hõivatust tähistavad signaalid telefonis

  kinni-s~ liikumatu, püsiv

  kinnis+asi n. jur. maatükk koos ehitiste, metsa ja taimedega

  kinnis+eksemplar n. bibl. (raamatukogus kohapeal kasutamiseks)

  kinnis+idee n.

  kinnis+ist n. tehn.

  kinnis+jää n.

  kinnis+lehm n.

  kinnis+motiiv n. kirj.

  kinnis+muistis n. oma ümbrusest lahutamatu muistis (näit. kalme, ohvrikivi jne.)

  kinnis+mõte n.

  kinnis+pant n. (kinnisvarale)

  kinnis+periood n. põllum.

  kinnis+silmus n.

  kinnis+täht n. astr.

  kinnis+vara-varan. kinnisasjadest koosnev vara

  haridus+kinnisvara n.

  kinnisvara+analüütik n.

  kinnisvara+buum n.

  kinnisvara+büroo n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kinnisvara+firma n.

  kinnisvara+haldur n.

  kinnisvara+kuulutus n.

  kinnisvara+laen n.

  kinnisvara+liising n.

  kinnisvara+maakler n.

  kinnisvara+maks n.

  kinnisvara+mull n. piltl. elav üleskruvitud hindadega kauplemine kinnisvaraturul

  kinnisvara+omanik n.

  kinnisvara+osakond n.

  kinnisvara+seminar n.

  kinnisvara+tehing n.

  kinnisvara+turg n.

  kinnisvara+äri n.

  kinnisvara+ärimees n.

  kinnisvara arenda/ma t.

  kinnisvara+arenda=ja n.

  kinnisvara+arend=us n.


 • ÜHENDITULETISED

  kõhu+kinni=s-us n. kõht on kinni

  nina+kinni=s-us n.


 • ÜHENDID

  kinni aja/ma t. (auku, kraavi jms.) täitma, täis ajama

  kinni+aja=ja n. (masin)

  kinni+aja=mine n.

  kinni hoid/ma t.

  kinni+hoid=ja n.

  kinni+hoid=mine n.

  kinni istu/ma t.

  kinni+istu=ja n.

  kinni+istu=mine n.

  kinni jää/ma t.

  kinni+jää=mine n.

  kinni+jää=nu n.

  kinni kat/ma t.

  kinni+kat=ja n.

  kinni+kat=mine n.

  kinni keera/ma t.

  kinni+keera=ja n.

  kinni+keera=mine n.

  kinni korki/ma t.

  kinni+korki=mine n.

  kinni kruvi/ma t.

  kinni+kruvi=mine n.

  kinni kukku/ma t. iseenesest kinni minema; kõnek. vanglasse sattuma

  kinni+kukku=mine n.

  kinni+kukku=nu n.

  kinni külmu/ma t.

  kinni+külmuma=tu o.

  kinni+külmu=mine n.

  kinni+külmunud o. \suhted\ piltl.

  kinni mine/ma t.

  kinni+mine=k n. sulgumine; kõnek. vangiminek

  kinni+mine=mine n.

  kinni mässi/ma t.

  kinni+mässi=mine n.

  kinni mätsi/ma t.

  kinni+mätsi=ja n.

  kinni+mätsi=mine n.

  kinni müüri/ma t.

  kinni+müüri=mine n.

  kinni+müüritud o. \käik\

  kinni nabi/ma t.

  kinni+nabi=ja n.

  kinni+nabi=mine n.

  kinni nööpi/ma t.

  kinni+nööpi=mine n.

  kinni ole/ma t.

  kinni+ole=k n. (suletud); (millegi küljes); kõnek. (vangis)

  kinni+ole=mine n. (suletud); millegi küljes püsimine; kõnek. (vangis)

  kinni pane/ma t. \akent, teed, ajalehte; hinge, kasvu; lauda\ sulgema, tõkestama, likvideerima; mingit protsessi peatama; vabadust piirama; ette tellima

  kinni+pane=k n.

  kinni+pane=mine n.

  kinni+pani=ja n.

  kinni pida/ma t. peatuma v. peatama; kinni hoidma; kedagi kinni võtma; peatama; nõudeid täitma

  kinni+pida=ja n.

  kinni+pida=mine n.

  kinnipidamis+asutus n.

  kinnipidamis+kamber n. (isiku lühiajaliseks kinnipidamiseks)

  kinnipidamis+keskus n.

  kinnipidamis+koht n.

  kinni+peetav n. vahi all v. vangis olev isik

  kinni+pee=tu n. kinni peetud isik

  kinni pigista/ma t. kinni suruma

  kinni+pigista=mine n.

  kinni pist/ma t. kedagi kuhugi kinni panema; millegi külge kinnitama; kõnek. ära sööma v. jooma

  kinni+pist=mine n.

  kinni püüd/ma t.

  kinni+püüd=ja n.

  kinni+püüd=mine n.

  kinni+püü=tu n.

  kinni sidu/ma t.

  kinni+sidu=ja n.

  kinni+sidu=mine n.

  kinni suru/ma t.

  kinni+suru=mine n.

  \teed\ kinni tuiska/ma t.

  kinni+tuiska=mine n.

  kinni vaju/ma t.

  \silmade\ kinni+vaju=mine n.

  kinni võt/ma t.

  kinni+võt=ja n.

  kinni+võt=mine n.

  kinni õmble/ma t.

  kinni+õmble=mine n.

 • mõtle/ma n. keeruka ajutegevuse abil asjade, nähtuste vm. omadusi ja seoseid leidma, järeldusi ja otsustusi tegema; kavatsema, plaanitsema

 • TULETISED

  mõtle=ja1 n. see, kes mõtleb; mõttetark

  vaba+mõtleja n. (kes mõtleb traditsioonilistest seisukohtadest erinevalt)

  mõtle=ja2 o. \inimene\ mõtlev, juurdlev, kaalutlev

  mõtle=mine n.

  argi+mõtlemine n.

  loov+mõtlemine n.

  soov+mõtlemine n. asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse

  tava+mõtlemine n.

  vaba+mõtlemine n. dogmadest sõltumatu mõtteviis

  mõtlemis+aeg n.

  mõtlemis+ekspert n.

  mõtlemis+häire n.

  mõtlemis+jäikus n.

  mõtlemis+kiirus n.

  mõtlemis+mäng n.

  mõtlemis+oskus n.

  mõtlemis+pingutus n.

  mõtlemis+viis-viisin.

  mõtlemis+võime n.

  mõtlemisvõime=line o.

  mõtlemisvõime=tu o.

  mõtlemisvõimetu=lt m. \vaikima\

  mõtlemisvõimet=us n.

  mõtl=us n. sügavat keskendumist nõudev vaimne tegevus, meditatsioon; mõtisklus

  mõel=du n. (mis on valmis mõeldud)

  mõtlema=tu o. \tegu\

  mõtlematu=lt m. \tegutsema\

  mõtlemat=us n.

  mõtl=ik o. \mees\ süvenenult mõtlev

  mõtlikk=us n.

  mõtliku=lt m. \vaikiv\

  mõeldama=tu o. \tegu\ mis ei ole mõeldav, võimatu

  mõeldav o. kujuteldav, võimalik

  ainu+mõeldav o.

  kõik+mõeldav o.

  mitte+mõeldav o.

  mõt=e n. mõtlemise üksikakt v. tulemus

  mõtte=kas o. otstarbekas, arukas

  mõtteka=lt m. \lahendatud\

  mõttek=us n.

  mõtte=line o. \osa\ ka jur. mõtet, sisu puudutav; mõttes eksisteeriv

  mõttelise=lt m.

  mõtte=stik n.

  mõtte=tu o.

  mõttetu=lt m. \raisatud\

  mõttet=us n.

  mõte=sta/ma t. mõtet andma

  mõtesta=ja n.

  mõtesta=mine n.

  mõtest=us n.

  mõtestat=us n.

  lahti mõtesta/ma t. mõtet avama

  lahti+mõtesta=ja n.

  lahti+mõtesta=mine n.

  lahti+mõtest=us n.

  ümber mõtesta/ma t.

  ümber+mõtesta=ja n.

  ümber+mõtesta=mine n.

  ümber+mõtest=us n.

  mõti=skle/ma, mõti=skele/ma t. mõtteid mõlgutama, mõtlema

  mõtiskle=ja n.

  mõtiskle=mine n.

  mõtiskl=us, mõtiskel=u n.

  elu+mõte n.

  juht+mõte n.

  kinnis+mõte n.

  kättemaksu+mõte n.

  luulu+mõte n. (vaimuhaigel)

  mure+mõte n.

  patu+mõte n.

  põhi+mõte n.

  põhimõtte=line o. \otsus\

  põhimõttelise=lt m. \nõus\

  põhimõttelis=us n.

  töötamis+põhimõte n.

  üld+põhimõte n.

  põhimõtte+kindel o.

  põhimõttekindla=lt m.

  põhimõttekindl=us n.

  põhimõtte+lage o.

  põhimõttelageda=lt m. \toimima\

  põhimõttelage=dus n.

  sala+mõte n.

  soov+mõte n.

  suitsiidi+mõte n.

  sund+mõte n.

  surma+mõte n.

  taga+mõte n.

  uit+mõte n.

  uit3 n. uitmõte

  ummik+mõte n.

  äkk+mõte n. äkiline mõte

  mõtte+aardla n.

  mõtte+aher o.

  mõtteahtr=us n.

  mõtte+aine n.

  mõtte+ergas o.

  mõtteerks=us n.

  mõtte+erk o. mõtteergas

  mõtteerk=us n.

  mõtte+heie n.

  mõtte+heietus n.

  mõtte+hiid n.

  mõtte+jooks n. mõtete (sujuv) kulg

  mõtte+julgus n.

  mõtte+jupp n.

  mõtte+järg-järjen.

  mõtte+kaaslane n.

  mõttekaasl=us n. mõttekaaslasena olemine

  mõtte+katke n.

  mõtte+kehv o.

  mõtte+kild-killun.

  mõtte+kordus n.

  mõtte+kramp n.

  mõtte+kriips n.

  mõtte+koda n. ideid genereeriv sõltumatu uurimisrühm v. asutus

  mõtte+kujutus n.

  mõtte+käik n.

  mõtte+laad-laadin.

  mõtte+laeng n.

  mõtte+lage o.

  mõttelageda=lt m. \tegutsema\

  mõttelage=dus n.

  mõtte+laisk o.

  mõttelaisk=us n.

  mõtte+laokil m. \olek\ laokil mõtetega, hajali

  mõtte+lend n. kiire mõttekulg, kujutlusvõime, fantaasia

  mõtte+lõng n.

  mõtte+maailm n.

  mõtte+mall n.

  mõtte+muster n.

  mõtte+osaline n. mõttekaaslane

  mõtte+patt-patun.

  mõtte+paus n.

  mõtte+päevik n. mõtete, mõtiskluste (ja sündmuste) päevikulaadis kirjapandu (ka teosena)

  mõtte+pide n.

  mõtte+pilgar n.

  mõtte+pilt n.

  mõtte+pinge n.

  mõtte+punktid n.

  mõtte+päevik n.

  mõtte+raas n.

  mõtte+rabedus n.

  mõtte+rikas o.

  mõtte+ring n.

  mõtte+puhang n.

  mõtte+rohke o.

  mõtte+rägastik n.

  mõtte+salm n.

  mõtte+seos n.

  mõtte+säde n.

  mõtte+sähvatus n. mõttevälgatus

  mõtte+sügavus n.

  mõtte+tark1 n. vnm. filosoof

  mõtte+tark2 o. \vestlus\ filosoofiline; sügavamõtteline

  mõttetarga=lt m. \noogutama\

  mõttetark=us n. vnm. filos.

  mõtte+teadus n. filosoofia

  mõttetead=lane n. mõtteteadusega professionaalselt tegelev inimene, filosoof

  mõtte+tegevus n.

  mõtte+tera n.

  mõtte+tihe o.

  mõttetihe=dus n.

  mõtte+turgatus n.

  mõtte+töö n.

  mõtte+tühi o.

  mõtte+vabadus n.

  mõtte+vaene o.

  mõtte+vaev n.

  mõtte+varjund n.

  mõtte+viis-viisin.

  mõtte+vilgatus n.

  mõtte+vilksatus n.

  mõtte+välgatus n.

  mõtte+värske o. värsket mõtet sisaldav

  mõttevärsk=us n.

  kahe+mõtte=line o. kahest mõistmist võimaldav

  kahemõttelise=lt m. \väljenduma\

  kahemõttelis=us n.

  mitme+mõtte=line o. \sõnastus\ mitme mõttega

  sügav+mõtte=line, sügava+mõtte=line o.

  sügavmõttelise=lt, sügavamõttelise=lt m. \vaikima\

  sügavmõttelis=us, sügavamõttelis=us n.

  terav+mõtte=line o. \tekst\ teravmeelne, terava mõttega

  vaba+mõtte=line o. \sisu, inimene\ vaba mõttega

  ühe+mõtte=line o. \otsus\ ühe mõttega

  ühemõttelise=lt m. \väljendatud\

  ühemõttelis=us n.

  mõtet arenda/ma t.

  mõtte+arend=us n.

  mõtet avalda/ma t.

  mõtte+avald=us n. ütlus, seisukoht

  mõtteid mõlguta/ma t.

  mõtte+mõlgut=us n.

  mõtteid vaheta/ma n.

  mõtte+vahet=us n.


 • ÜHENDID

  ette mõtle/ma t.

  ette+mõtlema=tu o. \tegu\

  ette+mõtle=mine n.

  ise mõtle/ma t.

  ise+mõtle=ja n. iseseisvalt, oma peaga mõtlev inimene; (ka irooniliselt)

  ise+mõtle=mine n.

  järele mõtle/ma t.

  järele+mõtle=mine n.

  järele+mõt=lik o.

  järelemõtlikk=us n.

  järelemõtliku=lt m.

  järele+mõtlema=tu o. \tegu\

  järelemõtlematu=lt m.

  järelemõtlemat=us n.

  järele+mõeldu=lt m.

  läbi mõtle/ma t.

  läbi+mõtle=ja n.

  läbi+mõtle=mine n.

  läbi+mõtlema=tu o. \kriitika, käitumine\

  läbimõtlematu=lt m.

  läbimõtlemat=us n.

  läbi+mõeldud o. \plaan, tegevus\

  ringi mõtle/ma t.

  ringi+mõtle=ja n.

  ringi+mõtle=mine n.

  teisiti mõtle/ma t.

  teisiti+mõtle=ja n. dissident, erimeelne

  teisiti+mõtle=mine n.

  välja mõtle/ma t.

  välja+mõeld=is n. (mis on välja mõeldud)

  välja+mõel=du n. väljamõeldis

  välja+mõtle=ja n.

  välja+mõtle=mine n.

  ümber mõtle/ma t. varasemat seisukohta muutma

  ümber+mõtle=ja n.

  ümber+mõtle=mine n.

 • tark1 o. terava mõistusega; (tegude, jutu jms. kohta:) mõistlik; rohkete teadmistega; vaimselt normaalne; antud olukorras otstarbekas

 • TULETISED

  tark2 n. tark inimene; folkl. rahvaarst, ennustaja

  hiie+tark n. muinasusu preester

  ilma+tark n. ilmaennustaja

  keele+tark n.

  kirja+tark n. vnm. kirjaoskaja inimene

  käe+tark n. (ennustab käejoonte järgi)

  maailma+tark n. kõnek.

  maa+tark n. maarohtudega, ka sõnadega arstija

  mana+tark n. folkl. manasõnadega nõiduja

  mõtte+tark1 n. vnm. filosoof

  raamatu+tark n. õpetatud mees

  taia+tark n. folkl. nõid

  tuule+tark n. (nõianimetus)

  tähe+tark n. astroloog

  vormi+tark n. inf. vormide koostamist automatiseeriv funktsioon

  targa=lt m. \tegutsema\

  targa=sti m. \tehtud\

  targema=lt m.

  targe=mini m. \tegutsema\

  targu m. targalt; ettevaatusest

  \kellegi\ (~)tarku=ne o. niisama tark kui

  ühe+tarkused o. \poisid\

  tark=us n.

  aabitsa+tarkus n. algteadmised

  kirja+tarkus n. kirjaoskus; raamatutarkus

  kooli+tarkus n.

  liig+tarkus n.

  raamatu+tarkus n.

  rahva+tarkus n. traditsiooniline rahva (elu)tarkus

  tähe+tarkus n. astroloogia; taevakehade ja taevalaotuse ilmingute hea tundmine; lugemisoskus

  tarkus+hammas, tarkuse+hammas n. viimane, kolmas tagapurihammas

  tarkus+iva, tarkuse+iva n.

  tarkus+päev, tarkuse+päev n. 1. september

  tarkus+salv, tarkuse+salv-salven. piltl.

  tarkus+sõna, tarkuse+sõna n.

  tarkus+tera, tarkuse+tera n.

  targe=ne/ma t. targemaks saama

  targene=mine n.

  targu=ta/ma t. tarbetult arutlema

  targut=le/ma, targute=le/ma t. targutama

  targutl=us, targutel=u n.

  targuta=ja n.

  targuta=mine n.

  targut=us n.


 • LIITSÕNAD

  elu+tark o. \inimene, ilme\

  elutarga=lt m.

  elutark=us n.

  ime+tark o.

  mõtte+tark2 o. \vestlus\ filosoofiline; sügavamõtteline

  mõttetarga=lt m. \noogutades\

  mõttetark=us n. vnm. filos.

  nina+tark1 o. tark näida püüdev, teisi üleolevalt kohtlev

  ninatark2 n. ninatark inimene

  ninatarga=lt m. \seletama\

  ninatark=us n. • tark+pea-pean. piltl. tark inimene

  tark+vara-varan. inf. (reeglid, programmid)

  animeerimis+tarkvara-varan.

  inseneri+tarkvara-varan.

  joonestus+tarkvara-varan.

  modelleerimis+tarkvara n.

  piraat+tarkvara-varan.

  rakendus+tarkvara-varan. kasutajale mõeldud tarkvara erinevalt süsteemitarkvarast

  süsteemi+tarkvara-varan.

  tellimus+tarkvara-varan.

  äri+tarkvara n.

  tarkvara+arendus n.

  tarkvara+ettevõte n.

  tarkvara+firma n.

  tarkvara+insener n.

  tarkvara+lahendus n.

  tarkvara+majutus n. inf. mitme virtuaalserveri paigutamine ühte füüsilisse

  tarkvara+pakett n. (programmide komplekt)

  tarkvara+piraatlus n.

  tarkvara+rike n.

  tarkvara arenda/ma t.

  tarkvara+arenda=ja n. inf.

  tarkvara+arend=us n. inf.

 • toot/ma t. valmistama, looma

 • TULETISED

  toot=ja n.

  jalatsi+tootja n. jalatsite tootja

  kella+tootja n. ⇐ kellade tootja

  mahepiima+tootja n.

  suur+tootja n. suures koguses tootja

  väike+tootja n. maj. väikeses koguses tootja

  tootja+ettevõte n.

  tootja+maa n.

  tootja+riik n.

  tootja+tehas n.

  toot=mine n.

  tootmis=lik o. tootmisesse puutuv

  abi+tootmine n.

  eksperimentaal+tootmine n.

  ekstensiiv+tootmine n. (koguse kasvatamisele suunatud)

  hulgi+tootmine n.

  jalatsi+tootmine n. jalatsite tootmine

  katse+tootmine n. proovitootmine

  kolhoosi+tootmine n.

  käsitsi+tootmine n.

  masin+tootmine n. masinaga tootmine

  mass+tootmine n.

  põhi+tootmine n.

  sari+tootmine n.

  seeria+tootmine n.

  suur+tootmine n.

  tehase+tootmine n.

  vabriku+tootmine n.

  vaeg+tootmine n.

  vool+tootmine n. (põhineb ajaliselt kooskõlastatud tootmisoperatsioonide rütmilisel kordumisel)

  väike+tootmine n.

  tootmis+aeg n.

  tootmis+ala n.

  tootmis+alane o. \haridus\

  tootmis+aruanne-anden.

  tootmis+arvestus n.

  tootmis+baas n.

  tootmis+buum n.

  tootmis+direktor n.

  tootmis+distsipliin n.

  tootmis+eelarve n.

  tootmis+ettevõte n.

  tootmis+haru n.

  tootmis+heitvesi n.

  tootmis+hind n.

  tootmis+hoone n.

  tootmis+hügieen n.

  tootmis+inventar n.

  tootmis+jaoskond n.

  tootmis+juhataja n.

  tootmis+juht-juhin.

  tootmis+jätted n.

  tootmis+jäätmed n.

  tootmis+kadu n.

  tootmis+kartell n.

  tootmis+katse n.

  tootmis+katsetus n.

  tootmis+kogemus n.

  tootmis+koondis n.

  tootmis+kooperatiiv n.

  tootmis+krediit n.

  tootmis+kultuur n.

  tootmis+kulud n.

  tootmis+laen n.

  tootmis+liin n.

  tootmis+lõik n.

  tootmis+novaator n.

  tootmis+nõupidamine n.

  tootmis+näitaja n.

  tootmis+omahind n.

  tootmis+operatsioon n.

  tootmis+personal n.

  tootmis+piirkond n.

  tootmis+pind-pinnan.

  tootmis+plaan n.

  tootmis+praktika n.

  tootmis+programm n.

  tootmis+reserv n.

  tootmis+ruum n.

  tootmis+sektor n.

  tootmis+sfäär n.

  mitte+tootmissfäär n.

  tootmis+suhted n.

  tootmis+suund n.

  tootmis+tase n.

  tootmis+tegevus n.

  tootmis+tellimus n.

  tootmis+tempo n.

  tootmis+tsehh n.

  tootmis+tsükkel n.

  tootmis+töötaja n.

  tootmis+vahend n.

  tootmis+varu n. maj.

  tootmis+veevärk n.

  tootmis+viis-viisin.

  tootmis+võimsus n.

  tootmis+õpetus n. kutseõpe

  tootmis+ühistu n.

  tootmis+üksus n.

  tootmis+ülesanne-anden.

  tooda=ng n. mingis ajavahemikus valmistatud tooted

  aasta+toodang n.

  bruto+toodang n. kogutoodang

  eksport+toodang n.

  enam+toodang n.

  filmi+toodang n.

  gaasi+toodang n.

  hulgi+toodang n.

  kala+toodang n.

  klaasi+toodang n.

  kogu+toodang n.

  kohvi+toodang n.

  kulla+toodang n.

  kuu+toodang n.

  kõrval+toodang n.

  laia+tarbe+toodang n.

  liha+toodang n.

  lisa+toodang n.

  lõpp+toodang n.

  maagi+toodang n.

  maailma+toodang n.

  mass+toodang n.

  mee+toodang n.

  metsa+toodang n.

  muna+toodang n.

  nafta+toodang n.

  neto+toodang n. puhastoodang

  oma+toodang n.

  paberi+toodang n.

  piima+toodang n.

  praak+toodang n.

  puhas+toodang n. maj. kogutoodangu maksumuse ja materiaalsete tootmiskulude vahe

  puidu+toodang n.

  põhi+toodang n.

  põlevkivi+toodang n.

  põllumajandus+toodang n.

  päeva+toodang n.

  raamatu+toodang n.

  rasva+toodang n.

  raua+toodang n.

  rekord+toodang n.

  sari+toodang n.

  sealiha+toodang n.

  seeria+toodang n.

  siidi+toodang n.

  suhkru+toodang n.

  söe+toodang n.

  tarbekauba+toodang n.

  terase+toodang n.

  teravilja+toodang n.

  tipp+toodang n.

  trüki+toodang n.

  tsemendi+toodang n.

  tunni+toodang n.

  turba+toodang n.

  turu+toodang n.

  tööstus+toodang n.

  uudis+toodang n. uus toodang

  valmis+toodang n.

  vilja+toodang n.

  villa+toodang n.

  või+toodang n.

  toodangu+liik n.

  toodangu+partii n.

  toodangu+üksus n.

  tood=e n. tootmise üksik tulemus; saadus

  ainu+toode n.

  dieet+toode n.

  eksport+toode n.

  fantaasia+toode n.

  hapupiima+toode n.

  hulgi+toode n.

  ilu+toode n.

  import+toode n.

  individuaal+toode n.

  juveel+toode n.

  kala+toode n.

  keemia+toode n.

  keraamika+toode n.

  kindlustus+toode n. kindlustusteenus

  klaas+toode n.

  koba+toode n. sepis

  kohupiima+toode n.

  kondiitri+toode n.

  kudumis+toode n.

  kulinaar+toode n. kokakaup

  kullassepa+toode n.

  kummi+tooted n.

  kunsti+toode n.

  kõrval+toode n.

  käsitöö+toode n.

  küpsetus+tooted n.

  liha+tooted n.

  loodus+toode n.

  mahe+toode n.

  makaron+toode n.

  masina+toode n.

  mass+toode n.

  metall+toode n.

  nafta+toode n.

  naha+toode n.

  nahk+toode n.

  niši+toode n.

  paber+tooted n.

  pagari+toode n.

  panga+toode n. pangateenus

  papp+toode n.

  parfümeeria+toode n.

  piima+toode n.

  piraat+tooted n.

  plast+toode n.

  plastmass+toode n.

  pool+toode n. (mittetäielikult töödeldud, lõpetamata)

  kala+pooltoode n.

  liha+pooltoode n.

  portselan+toode n.

  pottsepa+tooted n.

  praak+toode n.

  põhi+tooted n.

  põlevkivi+toode n.

  raua+toode n.

  raudbetoon+toode n.

  sadulsepa+toode n.

  saia+tooted n.

  sari+toode n.

  savi+tooted n.

  savitöö+toode n.

  seeria+toode n.

  sepis+tooted n.

  standard+toode n.

  suitsu+toode n. suitsutatud toode

  suitsutus+toode n.

  tekstiil+toode n.

  tervise+toode n.

  trei+toode n. treitud toode

  trikoo+toode n.

  trüki+tooted n.

  tubaka+toode n.

  täistera+tooted n.

  tööstus+toode n.

  tükk+toode n.

  uudis+toode n. uus toode

  vabriku+toode n.

  valmis+toode n.

  valu+toode n. tehn. (valamise teel saadud)

  vorst+toode n. (vorst, lihaleib, sültvorst)

  õmblus+toode n.

  öko+tooted n.

  öko kõnek. ökotooted

  toote+esitlus n.

  toote+info n.

  toote+kataloog n.

  toote+kleeps n.

  toote+liik n.

  toote+mark-margin. maj. toode v. tootesari, mida saab eristada konkureerivatest toodetest nime, märgi, kujunduse vm. abil

  toote+nimetus n.

  toote+nimi n.

  toote+näidis n.

  toote+rühm n.

  toote+sari-sarjan.

  toote+standard n.

  toodet arenda/ma t.

  toote+arenda=ja n.

  toote+arenda=mine n.

  toote+arend=us n.

  toodet kujunda/ma t.

  toote+kujunda=ja n.

  toote+kujund=us n.

  tootekujundus+kunst n.

  toot=lus n. tootmise maht, tulusus

  aasta+tootlus n.

  tunni+tootlus n.

  vahetus+tootlus n.

  toot=lik o. (rohkesti) tootev

  tootlikk=us n.

  eba:tootlik o.

  mitte+tootlik o.

  üli+tootlik o.


 • LIITSÕNAD

  taas+toot/ma t.

  taastoot=ja n.

  taastoot=mine n.


 • ÜHENDITULETISED

  alkoholi toot/ma t.

  alkoholi+toot=ja n.

  alkoholi+tootmine n.

  energiat toot/ma t.

  energia+tooda=ng n.

  energia+toot=ja n.

  energia+toot=mine n.

  kaupa toot/ma t.

  kauba+tooda=ng n.

  kauba+toot=ja n.

  kauba+toot=mine n.

  mööblit toot/ma

  mööbli+tooda=ng n.

  mööbli+toot=ja n.

  mööbli+toot=mine n.

  naftat toot/ma t.

  nafta+toot=ja n.

  nafta+toot=mine n.

  praaki toot/ma t.

  praagi+toot=ja n.

  praagi+toot=mine n.

  sooja toot/ma t.

  sooja+toot=ja n.

  sooja+toot=mine n.

  soojust toot/ma t.

  soojus+toot=ja n.

  soojus+toot=mine n. ⇐ soojust toot/ma

  soola toot/ma t.

  soola+toot=ja n.

  soola+toot=mine n.

  sööta toot/ma t.

  sööda+toot=ja n.

  õlut toot/ma t.

  õlle+toot=ja n.

  õlle+toot=mine n.


 • ÜHENDID

  üle toot/ma t. liialt tootma

  üle+toot=ja n.

  üle+toot=mine n.

  ületootmis+kriis n.

  üle+tooda=ng n.

 • vara1varan. (mis kellelegi kuulub); (laiemalt:) miski (v. keegi) väärtuslik, vt ka vara2, vt ka vara3, vara4

 • TULETISED

  vara=ndus n.

  varandus=lik o. \seis\

  hiigla+varandus n.

  varandus+maks-maksun.

  varandus+tsensus n.

  varandust otsi/ma t.

  varandus+otsi=ja, varanduse+otsi=ja n.

  vara=mu n. varapaik, varaait, varakamber

  kultuuri+varamu n.

  vara=kas o. jõukas, rikas

  vara=line o. \kohustus\ jur. varaga seotud

  mitte+varaline o.

  vara=tu o. \inimene\ (ilma) varata

  varatu=lt m. \lahkuma\

  \näidete\ varal k. abil


 • LIITSÕNAD

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi reguleeriv leping

  andme+vara-varan. inf.

  harjutus+vara-varan. harjutuste kogum

  info+vara-varan.

  jaot+vara-varan.

  kaasa+vara-varan.

  kaasavara+kirst n.

  katte+vara-varan. maj. pangatähtede tagatisena emissioonipangas hoitavad valuutaväärtused

  kinnis+vara-varan. kinnisasjadest koosnev vara

  haridus+kinnisvara n.

  kinnisvara+buum n.

  kinnisvara+büroo n.

  kinnisvara+ekspert n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kinnisvara+haldur n.

  kinnisvara+krahh n.

  kinnisvara+kuulutus n.

  kinnisvara+laen n.

  kinnisvara+liising n.

  kinnisvara+maakler n.

  kinnisvara+maks n.

  kinnisvara+mull n. piltl. elav üleskruvitud hindadega kauplemine kinnisvaraturul

  kinnisvara+omanik n.

  kinnisvara+portaal n.

  kinnisvara+projekt n.

  kinnisvara+tehing n.

  kinnisvara+turg n.

  kinnisvara+äri n.

  kinnisvara arenda/ma t.

  kinnisvara+arenda=ja n.

  kinnisvara+arend=us n.

  kirja+vara-varan. trükised

  krüpto+vara n. (krüpteeritud)

  kuri+vara n. inf. tarkvara, mida kasutatakse ilma omaniku teadmata tema arvutisse tungimiseks või selle kahjustamiseks

  lahus+vara-varan. jur. abikaasa vara, mida lahutuse korral ei jagata

  laulu+vara-varan.

  liisingu+vara-varan.

  loodus+vara-varan.

  loodusvarade+rohke o.

  maapõue+vara-varan.

  maa+vara-varan. maapõuevara

  kütte+maavara-varan. (kütmiseks kasutatav)

  mõiste+vara-varan.

  nuhk+vara n. inf. fail, mis on installeeritud arvutisse kasutaja teadmata ja nuhib arvuti kasutamise järele

  paha+vara n. inf. tarkvara, mida kasutatakse ilma omaniku teadmata tema arvutisse tungimiseks või selle kahjustamiseks

  pankroti+vara-varan.

  pant+vara-varan.

  peit+vara-varan.

  põhi+vara-varan. maj. põhikapital; (vaimsete väärtuste kohta:) põhiline, olulisim vara, raudvara

  pärand+vara-varan. pärandatud vara

  pärand2 n. pärandvara; jur. surnud isiku kõigi varade, õiguste ja kohustuste kogum, mis siirdub pärija(te)le

  pärandi+hagi n.

  pärandi+maks-maksun.

  pärandi+osa n.

  pärandi+tomp n. jur.

  püsi+vara-varan.

  raud+vara-varan. aj. talu majandamiseks hädavajalikud põllumajandusloomad ja külviseeme, mida talupidaja ei tohtinud võõrandada; piltl. põhiline, oluline, püsiv vara, põhivara (2. tähendus); (teeneka inimese kohta)

  riist+vara-varan. (arvutil)

  sõna+vara-varan. keele sõnade kogum

  genuiin+sõnavara-varan. põlissõnavara

  laen+sõnavara-varan. (laenatud)

  oskus+sõnavara-varan.

  põlis+sõnavara-varan.

  võõr+sõnavara-varan.

  üld+sõnavara-varan.

  sõnavara+kartoteek n.

  sõnavara+kogu-kogun.

  sõnavara+töö n.

  sõnavara+õpetus n.

  taga+vara-varan.

  jõu+tagavara-varan.

  kütuse+tagavara-varan.

  laulu+tagavara-varan.

  moona+tagavara-varan.

  raha+tagavara-varan.

  sõna+tagavara-varan.

  talve+tagavara-varan.

  toidu+tagavara-varan.

  vee+tagavara-varan.

  tagavara+osa n.

  tagavara+variant n.

  tagavara+vägi n.

  tagavaraväe+ohvitser n.

  tark+vara-varan. inf. (reeglid, programmid)

  animeerimis+tarkvara-varan.

  inseneri+tarkvara n.

  joonestus+tarkvara n.

  kontori+tarkvara-varan.

  piraat+tarkvara-varan.

  rakendus+tarkvara-varan. kasutajale mõeldud tarkvara erinevalt süsteemitarkvarast

  süsteemi+tarkvara-varan.

  tellimus+tarkvara-varan.

  tarkvara+ettevõte n.

  tarkvara+firma n.

  tarkvara+insener n.

  tarkvara+majutus n. inf.

  tarkvara+pakett n. (programmide komplekt)

  tarkvara+piraatlus n.

  tarkvara+rike n.

  tarkvara arenda/ma t.

  tarkvara+arenda=ja n. inf.

  tarkvara+arend=us n. inf.

  teabe+vara-varan.

  tervik+vara-varan.

  trofee+vara-varan.

  vaibe+vara-varan. (pärijad puuduvad)

  vaimu+vara-varan.

  vaimuvara=mu n. vaimuvara hoiukoht

  vallas+vara-varan. vallasasjadest koosnev vara

  vana+vara-varan.

  vanavara+kogu-kogun.

  vanavara+laat n.

  vanavara+tehnika n.

  vanavara kogu/ma t.

  vanavara+kogu=ja n.

  võrk+vara-varan. inf. andmesidevahendid ja rakendustarkvara võrgu loomiseks

  ühis+vara-varan. jur. • vara+kamber n.

  vara+maks n.


 • ÜHENDITULETISED

  vara halda/ma t.

  vara+halda=ja n.

  vara+hald=ur n.

  vara+hald=us n.

  vara hoid/ma t.

  vara+hoid n.

  vara+hoid=ja n. (ka ametinimetusena)

  vara kindlusta/ma t.

  vara+kindlusta=ja n.

  vara+kindlust=us n.

  varakindlustus+firma n.


 • ÜHENDID

  vara halda/ma t.

  vara+halda=ja n.

  vara+hald=ur n.

  vara+hald=us n.

  varahaldus+firma n.

  vara hoid/ma t.

  vara+hoid n.

  vara+hoid=ja n. (ka ametinimetusena)

  vara kindlusta/ma t.

  vara+kindlusta=ja n.

  vara+kindlust=us n.

  varakindlustus+firma n.

 • välja m., väljas m., väljast m.

 • TULETISED

  väli=mine o. \serv\ väljaspool olev, asetsev

  väli=ne o. \mõju, ilu\ millegi piiridest väljaspool; väljastpoolt tulev; välimine

  välise=lt m. \rahulik\ pealispinda puudutavalt; pealtnäha

  väli=mik n. põllumajanduslooma väline vorm

  väli=mus n. visuaalselt tajutav väline kuju

  ametkonna+väline o. \tegevus\

  bloki+väline o. \riik\

  eelarve+väline o. \kulu\

  emaka+väline o. \rasedus\ med. väljaspool emakaõõnt olev v. toimuv

  erakonna+väline o. \lepe\ väljaspool erakonda esinev v. toimiv

  klassi+väline o. \töö\

  kohtu+väline o. \vaidlus\

  konkursi+väline o. \leping\

  konkursivälise=lt m.

  kooli+väline o. \kursus\

  koosseisu+väline o. \töötaja\

  maa+väline o. \nähtus\

  meelte+väline o. \taju\ (parapsühholoogias)

  plaani+väline o. \remont\

  programmi+väline o. \loeng\

  puht+väline o. \küsimus\

  raku+väline o. \vedelik\

  süsteemi+väline o. \muutus\

  süsteemivälise=lt m.

  teadvus+väline o. \nähtus\

  tunni+väline o. \tegevus\

  töö+väline o. \reis\

  valitsus+väline o. \organisatsioon\

  väli+apteek n.

  väli+binokkel n.

  väli+haigla n.

  väli+hall-hallin.

  väli+hospidal, väli+hospital n.

  väli+kahur n.

  väli+kamin n.

  väli+katel n.

  väli+katse n.

  väli+kindlustus n. sõj.

  väli+kirurgia n.

  väli+kohus-kohtun.

  väli+kohvik n.

  väli+käimla n.

  väli+köök n.

  väli+laager n.

  väli+laatsaret n.

  väli+labor n.

  väli+laboratoorium \ väli+labor n.

  väli+lahing n.

  väli+meedia n. kuulutustahvlid

  väli+määraja n. (käsiraamat)

  väli+müük n. (väljas, tänaval)

  välimüük=la n.

  väli+olukord-korran.

  väli+post n. sõj. edastab sõjaväelaste saadetud ja neile läkitatud postisaadetisi

  väli+praktika n.

  väli+politsei n. väljas töötav politsei

  välipolitsei=nik n. (töötab välipolitseis)

  väli+pudel n. (välitingimustes kasutatav)

  väli+tahvel n.

  väli+tasku n. välitöödeks sobiv kott

  väli+termomeeter n.

  väli+töö n.

  väli+uurija n.

  väli+uurimine n.

  väli+vahtkond n.

  väli+voodi n.

  väli+õpe n. sõj.

  väli+õppus n. sõj.

  välis+abi n.

  välis+ajakirjandus n.

  välis+antenn n.

  välis+arhitektuur n.

  välis+asi n.

  välis+audit n.

  välis+autor n.

  välis+bussiliin n.

  välis+delegatsioon n.

  välis+eesti o. \kirjanik\

  välis+eestlane n.

  välis+esindus n.

  välis+ettevõte n.

  välis+firma n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  välis+ilm n.

  välis+ilme n.

  välis+investeering n.

  välis+investor n.

  välis+isolaator n.

  välis+jõud n.

  välis+kapital n.

  välis+kate n.

  välis+kaubandus n.

  välis+kaugekõne n.

  välis+keere-keermen. tehn.

  välis+keskkond n.

  välis+kest n.

  välis+kirjandus n.

  välis+koha+kääne n. keelet.

  välis+komandeering n.

  \riigikogu\ välis+komisjon n.

  välis+kommentaator n.

  välis+korrespondent n.

  välis+kuju n.

  välis+kujunda/ma t.

  välis+kujundus n. väline kujundus

  välis+kumm n. (autol, jalgrattal)

  välis+kunst n.

  väliskunsti+muuseum n.

  välis+kuulmekäik n. anat. (kõrval)

  välis+kõne n.

  välis+kõrv n. anat.

  väliskõrva+põletik n. med.

  välis+külaline n.

  välis+külg n.

  välis+laad-laadin.

  välis+laen n.

  välis+leht1 n. välisriigi ajaleht

  välis+leht2 n. anat. välimine looteleht

  välis+liige n.

  välis+luure n.

  välisluure+raport n.

  välis+läbimõõt n.

  välis+lähetus n.

  välis+maa n.

  välismaa=lane n.

  välismai=ne o. välismaaga seotud

  välis+mängija n. sp.

  välismaa+reis-reisin.

  välisreis-reisin. välismaareis

  välismaa+sõit n.

  välissõit n. välismaasõit

  välis+maailm n.

  välisilm n. välismaailm

  välis+ministeerium n.

  välis+minister n.

  välis+mõju n.

  välis+mõõde n.

  välis+mõõtmed n.

  välis+mälu n. inf.

  välis+nugiline n. med. vet. peremeesorganismi keha pinnal elutsev nugiline, välisparasiit, ektoparasiit

  välis+nõunik n.

  välis+operatsioon n.

  välis+osa n.

  välis+parasiit n. välisnugiline, ektoparasiit

  välis+pass n.

  välis+pidi m.

  välispidi=ne o.

  välis+piire n.

  välis+pind-pinnan.

  välis+planeet n. astr.

  välis+poliitika n.

  välispoliiti=line o. \kurss\

  välispoliitilise=lt m. \kasulik\

  välis+post n. postisaadetis välismaalt; rahvusvaheline postside

  välispost+side n.

  välisposti+osakond n.

  välis+rada n.

  välis+raha n.

  välis+rajatis n.

  välis+reklaam n.

  välis+riik n.

  välis+rõdu n.

  välis+saatkond n.

  välis+sadam n.

  välis+seade-seadmen.

  välis+sein n.

  välis+sekkumine n.

  välis+side-siden.

  välis+skelett n.

  välis+spetsialist n.

  välis+strekk n. mäend.

  välis+suhted n.

  välis+sularaha n.

  välis+sõit n.

  välis+sõkal n. bot. (kõrreliste õitel)

  välis+sõnumid n.

  välis+takistus n.

  välis+tasku n.

  välis+taster n. tehn. sirklitaoline mõõteriist, kobisirkel

  välis+tegur n.

  välis+temperatuur n.

  välis+tingimused n.

  välis+toime n.

  välis+toimetaja n.

  välis+treening n.

  välis+treimine n.

  välis+trepp n.

  välis+tudeng n.

  välis+tunnus n.

  välis+turg n.

  välis+turism n.

  välis+turist n.

  välis+töö n.

  välis+tööjõud n.

  välis+ujula n.

  välis+uks n.

  välis+uudised n.

  välis+vaade n.

  välis+vaatleja n.

  välis+vaatlus n.

  välis+vaenlane n.

  välis+valgusti n.

  välis+valgustus n.

  välis+valuuta n.

  välisvaluuta+turg n.

  välis+veed n. (väljaspool mingi maa territoriaalvesi)

  välis+viimistlus n.

  välis+vooder n.

  välis+võlg n.

  välis+võlgnevus n.

  välis+võte n.

  välis+värav n.

  välis+vääring n.

  välis+õhk n.

  välis+õpe n.

  välis+õu n.

  välis+ärriti n.

  välis+ärritus n.

  välis+äär n.

  välis+ülesvõte n.

  välis+üliõpilane n.

  väli=sta/ma t. välja jätma

  välista=mine n.

  väli=stu/ma t. välja jääma

  välistu=mine n.

  välja/ma t. väljastama; mäend. (põlevkivi) välja võtma

  välja=mine n.

  väljamis+horisont n. mäend.

  väljamis+kaeveõõs n. mäend.

  väljamis+masin n. mäend.

  välja=sta/ma t. kätte v. välja andma v. saatma

  väljasta=ja n.

  väljasta=mine n.

  väljast=us n.

  väljastus+kiirus n.

  väljastus+teade n.

  välje=nda/ma t. avaldama, välja ütlema

  väljend=u/ma t.

  väljendu=mine n.

  väljend n. (kõnes v. kirjas) väljendatu, ütlus

  argoo+väljend n.

  slängi+väljend n.

  stamp+väljend n.

  triviaal+väljend n.

  vulgaar+väljend n.

  väljend+tegusõna n.

  väljend+verb n.

  \tahte\ väljenda=ja n.

  väljendama=tu o. mida ei ole võimalik väljendada

  väljenda=mine n.

  väljend=us n. väljendamine; millegi väljendamisvorm v. -viis

  väljendus=lik o.

  väljenduslikk=us n.

  väljendusliku=lt m.

  raha+väljendus n. rahaline väljendus

  väljendus+jõud n.

  väljendus+maneer n.

  väljendus+rikas o.

  väljendusrikka=lt m.

  väljendusrikk=us n.

  väljendus+vaene o.

  väljendus+vahend n.

  väljendus+viis-viisin.

  väljendus+võime n.

  enese+väljenda=ja n. ⇐ ennast väljenda/ma

  enese+väljenda=mine n. ⇐ ennast väljenda/ma

  enese+väljend=us n. ⇐ ennast väljenda/ma

  eneseväljendus+oskus n.

  eneseväljendus+soov n.

  eneseväljendus+võime n.

  tunde+väljend=us n. ⇐ tundeid väljenda/ma

  välj=u/ma t. välja minema v. tulema

  välj=e n. väljaulatuv osa

  välju=ja n.

  välju=mine n.

  väljumis+aeg n.

  välju=nd n. vaimse vms. protsessi tulemus; tehn. koht, kus energia väljub; maj. toodetud kaubad ja teenused

  väljund+andmed n.

  väljund+pinge n. el.

  väljund+seade-seadmen.

  väljund+vool-voolun.

  välje+nurk n. füüs.

  välju=ta/ma t. väljuma panema, välja laskma

  \vee\ väljuta=ja n.

  väljuta=mine n.

  väljut=us n.

  väljutus+periood n.


 • LIITSÕNAD

  välja+aste-asten. aste välja; pikk samm ette, taha v. kõrvale; eh. tehn. väljaulatuv osa

  välja+maa n. kõnek. välismaa

  väljamaa=lane n. kõnek. välismaalane

  välja+poole1 m. \jääma\

  välja+poole2 k. \müüri\

  väljas+pool1 k. \järjekorda\

  väljas+pool2 m. \toimuv\

  väljast+poolt1 m. \vaadates\

  väljast+poolt2 k. \Eestit\


 • ÜHENDID

  välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=mine n.

  välja aja/ma t. lahkuma sundima; endast eraldama

  välja+aja=mine n.

  välja and/ma t. loovutama; reetma; (trükis) avaldama

  välja+and=ja n.

  välja+and=mine n.

  välja+ann=e-anden. trükis avaldatud teos

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  eri+väljaanne-anden.

  faksiimile+väljaanne-anden.

  interneti+väljaanne, Interneti-väljaanne n.

  juhu+väljaanne-anden.

  juubeli+väljaanne-anden.

  jätk+väljaanne-anden.

  kooli+väljaanne-anden.

  kordus+väljaanne-anden.

  kunsti+väljaanne-anden.

  luksus+väljaanne-anden.

  mass+väljaanne-anden.

  meene+väljaanne-anden.

  miniatuur+väljaanne-anden.

  noodi+väljaanne-anden. (noodikirjas)

  perioodika+väljaanne-anden.

  proovi+väljaanne-anden.

  rahva+väljaanne-anden.

  reklaam+väljaanne-anden.

  rotaprint+väljaanne-anden.

  sari+väljaanne-anden.

  seeria+väljaanne-anden.

  stereotüüp+väljaanne-anden.

  suur+väljaanne-anden.

  tasku+väljaanne-anden. (taskuformaadis)

  trüki+väljaanne-anden.

  tõlke+väljaanne-anden. (tõlgitud)

  veebi+väljaanne n. <‹-ande›>

  üksik+väljaanne-anden.

  välja arene/ma t.

  välja+arenemata o. \isiksus\

  välja+arene=mine n.

  välja+arenenud o. \stiil\

  välja arenda/ma t.

  välja+arenda=mine n.

  välja+arend=us n. väljaarendamine; selle tulemus

  välja arva/ma t. kellegi v. millegi hulgast välja jätma

  välja+arva=mine n.

  välja astu/ma t. (ruumist v. millegi koosseisust); (kellegi kaitseks)

  \seltsist\ välja+astu=ja n.

  välja+astu=mine n.

  välja ehita/ma t.

  välja+ehita=mine n.

  välja ela/ma t. (varjatud tunnet) käitumises avaldama

  \tunnete\ välja+ela=mine n.

  välja heit/ma t.

  välja+heit n. väljaheitmine

  \koolist\ välja+heit=mine n.

  välja+heid=e n. roe

  välja+heide=tu n.

  välja hinga/ma t.

  välja+hinga=mine n.

  välja hääleta/ma t. (nimekirjast)

  välja+hääleta=mine n.

  välja hüüd/ma t. (teiste hulgast); avalikult teatama

  välja+hüüd=mine n.

  välja ilmu/ma t.

  välja+ilmu=mine n.

  välja+ilmu=nu n.

  välja juhti/ma t.

  välja+juhti=mine n.

  välja jõud/ma t. \metsast, kriisist\ välja pääsema; mingit olukorda v. seisundit saavutama

  välja+jõud=mine n.

  välja jät/ma t.

  välja+jätt n. väljajätmine; keelet. ellips; väljajäetud osa

  väljajätt-e=line o. keelet. väljajättu sisaldav

  välja+jät=mine n.

  välja+jäe=tu n.

  välja kaeva/ma t.

  välja+kaeva=mine n.

  välja+kaeva=mised n.

  välja kalla/ma t.

  välja+kalla=mine n.

  välja kannata/ma t.

  välja+kannata=mine n.

  välja+kannatama=tu o.

  väljakannatamatu=lt m.

  välja kasva/ma t. (otseses mõttes); (riietest); välja arenema

  välja+kasv n. väljakasvanud osa

  välja+kasva=mine n.

  välja+kasv=e n. väljakasv

  välja kirjuta/ma t. (tekstist); välja registreerima

  välja+kirjuta=mine n.

  välja+kirjuta=tu n.

  välja+kirjut=is n.

  välja+kirjut=us n.

  välja koli/ma t.

  välja+koli=mine n.

  välja kurna/ma t. kurnamisega eraldama; ära kurnama

  välja+kurna=mine n.

  välja kujunda/ma t.

  välja+kujunda=mine n.

  välja kujune/ma t.

  välja+kujune=mine n.

  välja+kujunenud o. \isiksus\

  välja kukku/ma t. (millegi seest, vahelt v. hulgast); kujunema, välja tulema

  välja+kukku=mine n.

  välja+kukku=nu n.

  välja kutsu/ma t. (ruumist); (kedagi) kohale kutsuma; võistlus- v. võitlusettepanekut esitama; (midagi) esile kutsuma

  välja+kuts=e n. väljakutsumine, suuline v. kirjalik kutse; piltl. proovilepanek

  välja+kutsuv o. \käitumine\ viisakuseta, jultunud

  väljakutsuva=lt m. \käituma\

  välja kuuluta/ma t. avalikult teada andma

  \iseseisvuse\ välja+kuuluta=mine n.

  välja käi/ma t. välja minema; välja tulema; (kaardimängus:) käima; (raha) andma

  välja+käi=k n. väljapääs; käimla

  välja+käi=mine n.

  välja laena/ma t.

  välja+laena=mine n.

  välja lange/ma t. lahti v. ära tulema; kõrvale jääma

  \soole\ välja+lange n. med.

  välja+lange=mine n.

  väljalangemis+mäng n. sp.

  väljalangemis+süsteem n.

  välja+lange=mus, välja+lange=vus n. väljalangemine

  välja+lange=nu n.

  välja+lang=us n.

  välja lask/ma t. (ruumist v. mujalt); välja andma

  välja+las=e-lasken. väljalaskmine; selle tulemus

  väljalaske+aasta n.

  väljalaske+klapp n.

  väljalaske+koht n.

  väljalaske+kraan n.

  väljalaske+takt n.

  väljalaske+toru n.

  väljalaske+ventiil n.

  välja+lask n. väljalaskmine; väljalastu maht; valjalaskmiskoht

  avarii+väljalask n. eh.

  välja+lask=ja n.

  välja+lask=mine n.

  välja lenda/ma t.

  välja+lend n. väljalendamine

  väljalennu+punkt n. sõj.

  välja+lenda=mine n.

  välja logi/ma t. inf. arvutisüsteemis tööd v. võrguseanssi lõpetama

  välja+logi=mine n.

  välja loosi/ma t.

  välja+loosi=mine n.

  välja lõika/ma t.

  välja+lõig=e n.

  ajalehe+väljalõige n.

  kaela+väljalõige n.

  lehe+väljalõige n.

  välja+lõika=ja n.

  välja+lõika=mine n.

  välja löö/ma t. kuskilt välja ajama; välja paiskuma; kuskilt ilmsiks tulema

  välja+löö=k n.

  värava+väljalöök n. (jalgpallimängus)

  välja+löö=mine n.

  välja lülita/ma t. (voolu, masinat); välistama, võimatuks tegema; kõrvaldama

  välja+lülita=mine n.

  välja+lülit=i n.

  välja+lülit=us n.

  välja maga/ma t.

  välja+maga=mine n.

  välja maks/ma t.

  välja+maks-maksun. väljamaksmine; väljamakstav summa

  välja+maks=e n. maj. väljamaks

  väljamakse+päev n. rmtp.

  välja+maks=mine n.

  välja meelita/ma t. (kelleltki midagi)

  välja+meelita=mine n.

  välja mine/ma t.

  välja+mine=k n. (ruumist; rahalises mõttes)

  väljamineku+andmik n. rmtp.

  väljamineku+order n. rmtp.

  väljamineku+pool-poolen. rmtp.

  välja+mine=mine n.

  välja murd/ma t. jõuga välja tungima; jõuga välja kangutama

  välja+murd=mine n.

  välja+murr=e n.

  välja mõist/ma t. (kohtuotsusega)

  \kohtukulude\ välja+mõist=mine n.

  välja mõtle/ma t.

  välmi/ma t. välja mõtlema

  välja+mõeld=is n. (mis on välja mõeldud)

  välja+mõel=du n.

  välja+mõtle=mine n.

  välja mõõt/ma t. millestki suuremast mõõtmisega eraldama

  välja+mõõt=mine n.

  välja müü/ma t. lõpuni ära müüma; väljaviimiseks müüma

  välja+müü=k n. seisma jäänud kauba odav müük; müük mujal tarvitamiseks

  hooaja+väljamüük n.

  inventuuri+väljamüük n.

  konkursi+väljamüük n.

  välja+müü=mine n.

  välja naer/ma t. naeruvääristama

  välja+naer=mine n.

  välja noppi/ma t.

  välja+noppi=mine n.

  välja+nopi=tu n.

  välja nõud/ma t. kätte nõudma

  välja+nõu=e n.

  \võlgade\ välja+nõud=ja n.

  välja+nõud=mine n.

  välja näge/ma t. paistma, näima, tunduma

  välja+näge=mine n. välimus

  välja näita/ma t. välja paista laskma; ette näitama

  välja+näita=mine n.

  välja+näit=us n. vnm. näitus

  välja ost/ma t.

  välja+ost-ostun. väljaostmine

  väljaostu+hind n.

  väljaostu+summa n.

  välja+ost=mine n.

  välja otsi/ma t.

  \andmete\ välja+otsi=mine n.

  välja pahvata/ma t.

  välja paist/ma t. esile ulatuma; näima, tunduma; silma paistma

  välja+paistev o. \saavutus\ silmapaistev, suurepärane

  välja+paistma=tu o. \isik\

  väljapaistmatu=lt m.

  väljapaistmat=us n.

  välja pane/ma t. (vaatamiseks); välja tegema; (jõudu) kokku võtma

  välja+pane=k n.

  maali+väljapanek n.

  püsi+väljapanek n.

  vitriini+väljapanek n.

  väljapaneku+ruum n.

  välja+pane=mine n.

  välja+pandud o. \tööd\

  välja pida/ma t. teatud esituslaadist kindlalt kinni pidama

  välja+pida=mine n.

  välja+peetud o. \stiil, teos, neiud\

  väljapeetu=lt m. \soliidne\

  väljapeet=us n.

  välja pressi/ma t. välja suruma; survet avaldama

  välja+pressi=ja n.

  välja+pressi=mine n.

  välja pritsi/ma t.

  välja+prits=e n.

  välja+pritsi=mine n.

  välja purska/ma t.

  välja+purska=mine n.

  välja+purs=e n.

  välja pääse/ma t.

  välja+pääs n.

  varu+väljapääs n.

  väljapääsu+tee n.

  välja+pääsma=tu o.

  välja+pääsema=tu o. \olukord\

  välja+pääse=mine n.

  välja pääst/ma t.

  välja+pääst=mine n.

  välja rända/ma t.

  välja+ränd n. väljaränne

  välja+rända=ja n.

  välja+rända=mine n.

  välja+ränn=e n. väljarändamine

  välja saat/ma t.

  välja+saat=mine n.

  välja+saade=tu n.

  välja selgita/ma t.

  välja+selgita=mine n.

  välja siruta/ma t.

  \käte, jalgade\ välja+siruta=mine n.

  välja sopistu/ma t.

  välja+sopist=is n. see, mis on välja sopistunud

  välja+sopistu=mine n.

  välja+sopist=us n. väljasopistis

  välja suitseta/ma t. suitsuga kuskilt välja ajama; lahkuma sundima

  välja+suitseta=mine n.

  välja sulata/ma t.

  välja+sulata=mine n.

  välja sure/ma t. lõplikult kaduma; eksisteerimast v. töötamast lakkama

  \liikide\ välja+sure=mine n.

  välja sureta/ma t. (pikaldaselt) ära hävitama; välja lülitama

  \maaelu; mootori\ välja+sureta=mine n.

  välja suru/ma t.

  välja+sur-v=e n.

  vee+väljasurve n.

  välja sõelu/ma t. välja eraldama (sõelumise teel); piltl. paremat välja eraldama

  välja+sõelu=mine n.

  välja sõit/ma t.

  välja+sõit n. huvireis, lõbusõit; teelt kõrvalekaldumine

  väljasõidu+istung n.

  väljasõidu+keeld n.

  väljasõidu+luba n.

  väljasõidu+tee n.

  väljasõidu+viisa n.

  välja+sõit=ja n.

  välja+sõit=mine n.

  välja söö/ma t. kedagi oma käitumisega lahkuma sundima

  \konkurendi\ välja+söö=mine n.

  välja tassi/ma t.

  välja+tassi=mine n.

  välja teeni/ma t. tööga midagi saavutama; midagi väärima

  välja+teenimata o.

  välja+teeni=mine n.

  välja+teeni=nu n.

  välja+teeninud o.

  välja+teeni=tu n.

  välja tege/ma t. tähelepanu pöörama; kellelegi enda kulul jooki v. sööki tellima

  välja+tegi=ja n.

  välja+tege=mine n.

  välja tiri/ma t.

  välja+tiri=mine n.

  välja too/ma t. \vägesid, probleeme\

  välja+too=mine n.

  välja trükki/ma t.

  välja+trükk n. väljatrükkimine; selle saadus

  välja+trükki=mine n.

  välja tuhni/ma t. kuskilt tuhnides esile tooma, välja otsima

  välja+tuhni=mine n.

  välja tule/ma t. (kusagilt); (raskest olukorrast); õnnestuma; (materiaalselt) toime tulema; selguma; avalikuks tulema

  välja+tule=k n.

  välja+tule=mine n.

  välja tungi/ma t.

  välja+tung n.

  välja+tungi=mine n.

  välja tõmba/ma t.

  välja+tõmba=mine n.

  välja+tõmm=e n.

  väljatõmbe+ventilatsioon n.

  välja tõrju/ma t.

  välja+tõrju=mine n.

  välja+tõrju=tu n.

  välja tõst/ma t. välja võtma; (elamispinnalt); esile tõstma

  välja+tõst=mine n.

  välja tööta/ma t. looma; viimistlema

  välja+tööta=ja n.

  välja+tööta=mine n.

  välja ulatu/ma t.

  välja+ulatu=mine n.

  välja+ulatuv o. \vooder\

  välja urgitse/ma t.

  välja+urgitse=mine n.

  välja uuri/ma t.

  välja+uuri=mine n.

  välja vaata/ma t. kusagilt vaatama; välja otsima

  välja+vaata=mine n.

  välja+vaada=tu n.

  välja+vaad=e n. vaateväli; võimalus

  tuleviku+väljavaade n.

  välja vabanda/ma t. õigustama, midagi millegi õigustuseks ette tooma

  välja+vabanda=mine n.

  välja vala/ma t.

  välja+vala=mine n.

  välja vali/ma t.

  välja+vali=k n.

  välja+vali=mine n.

  välja+vali=tu n.

  välja veda/ma t. välja tooma; (kaupa) välja viima; piltl. raskest olukorrast välja aitama; piltl. hakkama saama

  välja+veda=ja n.

  välja+veda=mine n.

  välja+ved=u n.

  taas+väljavedu n.

  väljaveo+artikkel n.

  väljaveo+kaup n.

  väljaveo+keeld n.

  väljaveo+kvoot n.

  väljaveo+litsents n.

  väljaveo+luba n.

  väljaveo+sadam n.

  väljaveo+toll n.

  välja veni/ma t.

  välja+veni=mine n.

  välja venita/ma t.

  välja+venita=mine n.

  välja vii/ma t.

  välja+vii=k-viigun. el. väljaviimine; vastav tarind

  \tasakaalust\ välja+vii=mine n.

  välja viska/ma t. kuskilt eemaldama; lahkuma sundima, ära ajama

  välja+vis=e n.

  välja+viska=ja n.

  välja+viska=mine n.

  välja voola/ma t.

  välja+vool-voolun. väljavoolamine; (koht)

  väljavoolu+toru n.

  välja+voola=mine n.

  välja võlu/ma t. välja nõiduma; midagi rasket kättesaadavaks tegema

  \helide\ välja+võlu=mine n.

  välja võt/ma t. (millegi seest, hulgast v. seast)

  välja+võtt n. väljavõtmine; (statistikas)

  väljavõtt+vaatlus n.

  väljavõtu+kogum n.

  väljavõtu+meetod n. (statistikas)

  välja+võt=e n. (dokumendi) osaline ärakiri; väljakirjutis

  väljavõtte=line o. \loendus\ (statistikas:) pisteline

  konto+väljavõte n.

  välja vääna/ma t. \pesu, jalga\

  välja+vääna=mine n.

  välja+väänatud o. \jalg\

  välja õmble/ma t. tikkima

  välja+õmble=ja n.

  välja+õmble=mine n.

  välja+õmbl=us n.

  välja õpeta/ma t. vajalikke teadmisi ja oskusi andma; dresseerima

  välja+õpeta=ja n.

  välja+õpeta=mine n.

  välja õppi/ma t. mingit ametit selgeks õppima

  välja+õp=e n.

  eri+väljaõpe n.

  lahingu+väljaõpe n.

  väljaõppe+aeg n.

  väljaõppe+süsteem n.

  välja+õppi=mine n.

  välja+õppinud o. \kokk\

  välja ütle/ma t. (oma arvamust); hääldama

  välja+ütle=mine n.

  välja+öel=du n. see, mis on välja öeldud

  välja üüri/ma t.

  välja+üüri=mine n.

  välja+üüritud o.

  väljas käi/ma t. (õues; kodunt ära)

  väljas+käi=k n.

  väljas+käi=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur