[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

and/ma t. ulatama; loovutama; esile kutsuma; tootma

 • TULETISED

  and=u/ma t. end millegi (tunde, mõtte) võimusesse andma; pühenduma

  andu=mine n.

  andu=mus n. andunud olek

  andu=nu n.

  andunu=lt m. \kuulama\ siiralt, tõemeeli

  ande=sta/ma t. andeks andma

  andesta=ja n.

  andestama=tu o. \tegu\

  andestamatu=lt m. \halb\

  andestamat=us n.

  andesta=mine n.

  andest=us n.

  anne=ta/ma t. millegi heaks andma

  anneta=ja n.

  anneta=mine n.

  annet=us n. annetatud rahasumma vm.

  siht+annetus n.

  annetus+telefon n. (annetuste tegemiseks)

  and n. see, mida keegi v. miski annab v. mis on kellelegi antud; annetus; andekus

  jumala+and n. mida jumal annab, taeva kingitus

  kõne+and n.

  laulu+and n.

  loodus+and n. looduse and

  luule+and n.

  mere+and n. (mida meri annab)

  metsa+and n. (mida mets annab)

  sügis+and n. sügise and

  ohvri+and n. ohver

  pruudi+annid n. etn.

  pulma+annid n. etn.

  anni+vakk-vakan. etn. veimevakk

  anda=m n. aj. alistatud rahvalt nõutav maks

  loonus+andam n.

  naturaal+andam n.

  vaku+andam n.

  andamit kogu/ma t.

  andami+kogu=ja n.

  andami+kogu=mine n.

  and=ja n.

  kiirlaenu+andja n. ⇐ kiirlaenude andja

  kindlustus+andja n. ⇐ kindlustuse andja jur.

  and=med n. info

  andme=stik n. korrastatud andmekogu

  andme=stu n. inf. (andmed koos seostega)

  andm=ik n. andmete loetelu

  väljamineku+andmik n. rmtp.

  agentuur+andmed n.

  ankeet+andmed n.

  arv+andmed n.

  ava+andmed n. avatud, vabad andmed kõigile kasutamiseks

  digitaal+andmed n. ⇐ digitaalsed andmed

  digiandmed n.

  eksperimentaal+andmed n.

  eluloo+andmed n.

  hõive+andmed n.

  ilmumis+andmed n.

  ird+andmed n.

  isiku+andmed n.

  katse+andmed n.

  kontakt+andmed n. sideandmed

  kontroll+andmed n.

  koond+andmed n. koondatud andmed

  küsitlus+andmed n.

  lisa+andmed n.

  loendus+andmed n.

  loetlus+andmed n.

  logi+andmed n.

  luure+andmed n.

  lähte+andmed n. (millest lähtutakse)

  lühi+andmed n.

  number+andmed n.

  palga+andmed n.

  passi+andmed n.

  põlvnemis+andmed n.

  rõngastus+andmed n. (lindude kohta)

  side+andmed n. sideandmed

  sisend+andmed n. inf.

  tabeli+andmed n.

  trüki+andmed n.

  täiend+andmed n.

  uurimis+andmed n.

  vaatlus+andmed n.

  vale+andmed n.

  võrdlus+andmed n.

  väljund+andmed n.

  andme+ait n. inf. kõigi ettevõttes kasutatavate andmete kogu

  andme+allikas n. ⇐ andmete allikas

  andme+analüüs n. ⇐ andmete analüüs

  andme+baas n. andmete baas

  sidus+andmebaas n.

  võrk+andmebaas n.

  andmebaasi+server n. inf.

  andme+hõive n. ⇐ andmete hõive inf. andmete kogumine ja salvestamine arvutiga töötlemiseks

  andmehõive+süsteem n.

  andme+edastaja n. andmete edastaja

  andme+edastus n. inf. andmete teisaldus elekterside vahenditega

  andme+fail n. ⇐ andmete fail inf. (sisaldab statistiliste uuringutega kogutud üksikandmed, mis on täielikult anonüümseks muudetud)

  andmeid halda/ma t.

  andme+hald=ur n. inf.

  andme+hald=us n. inf. andmete kogumise, salvestamise, analüüsi ja jaotuse juhtimine

  andme+kaitse-kaitsen. inf. andmete kaitsmine sihiliku v. juhusliku avalikustamise, moonutamise v. hävitamise eest

  andmekaitse+inspektsioon n.

  andmekaitse+seadus n.

  andme+kaitsja n. ⇐ andmete kaitsja

  andme+kandja n. ⇐ andmete kandja inf. magnetlint, diskett

  magnet+andmekandja n.

  andme+kogu-kogun. inf. andmete kogu

  andme+liiklus n. inf. andmete liiklus

  andme+läte n. ⇐ andmete läte inf. andmeallikas

  andme+pank n. ⇐ andmete pank inf. andmebaase sisaldav, andmete keskse kogumise ja ühise kasutamise süsteem

  andme+side-siden. inf. (elekterside haru)

  andme+subjekt n. isikuandmete omanik

  andme+teadlane n.

  andme+terviklus n. inf. andmete terviklus, ühtsus

  andme+turve n. inf. andmekaitse

  andme+töötleja n. andmete, informatsiooni töötleja

  andme+töötlus n. inf. andmete, informatsiooni töötlemine

  elektron+andmetöötlus n.

  pilv+andmetöötlus n.

  andmetöötlus+süsteem n.

  andme+vahetaja n. andmete vahetaja

  andme+vahetus n. andmete vahetus

  andme+vakk-vakan. inf. temaatiliste v. ettevõtte allüksuses kasutatavate andmete kogu

  andme+valmendus n. ⇐ andmete valmendus inf. andmete ettevalmistus

  andme+vara-varan. inf. infovara

  andme+vargus n. inf. andmete vargus, arvutis oleva salajase teabe omastamine

  andme+voog n. inf. andmete voog

  andmeid kaevama t.

  andme+kaev=e n. tähendusliku teabe (tendentsid, mustrid, sarnasused, anomaaliad, sõltuvused) otsimine suurtest andmekogumitest

  andmeid korja/ma t.

  andme+korj=e n. telefoninumbrite, meili- v. võrguaadresside nimede vms. automaatne kogumine rämpsposti saatmise või teabevarguse eesmärgil

  andmeid püüd/ma t.

  andme+püüd=ja n. inf.

  andme+püü=k n. inf. andmete väljapetmine võrgus, saates inimestele sõnumeid, mis näivad tulevat pangalt või mõnelt muult usaldusväärselt asutuselt

  and=mine n.

  andmis+rõõm n.

  and=ur n. tehn. riist, mis muundab mingi füüsikalise suuruse mõõtmiseks, võimendamiseks v. juhtimiseks sobivasse vormi; andmisseade

  aja+andur n.

  mahla+andur n.

  mahtuvus+andur n.

  rõhumõõtmis+andur n.

  suitsu+andur n.

  tagurdus+andur n.

  taseme+andur n.

  tee+andur n. automaatne liiklusloendur

  termo+andur n. el. (temperatuurile reageeriv)

  anna=k n. jur. testamendiga määratud varaline hüve

  ann=eanden. andekus; vnm. and, kink

  ande=kas o. \laps\ anderikas

  andeka=lt m. \tehtud\ hästi

  andek=us n.

  ande=tu o. andevaene

  andetu=lt m. \tehtud\

  andet=us n.

  fabuleerimis+anne n.

  jutustamis+anne-anden.

  keele+anne-anden.

  kirjaniku+anne-anden.

  koomika+anne-anden.

  koomiku+anne-anden.

  kunsti+anne-anden.

  kunstniku+anne-anden.

  luule+anne-anden.

  luuleande=line o. \nooruk\

  muusika+anne-anden.

  näitleja+anne-anden.

  vaimu+anne-anden.

  ande+rikas o. \laps\

  anderikka=lt m. \kirjutatud\

  anderikk=us n.

  ande+vaene o. \kirjutis\

  andevaes=us n.

  andeks and/ma t. pahameelt v. viha tundmast lakkama; süüdistamast v. kättemaksust loobuma

  andeks+and n.

  andeks+and=ja n.

  andeks+and=mine n.

  andeks palu/ma t.

  andeks+palu=ja n.

  andeks+palu=mine n.

  andeks saa/ma t.

  andeks+saa=mine n.

  ann=us n. korraga antav osa millestki

  annus=ta/ma t. annuseid määrama; annusteks jaotama

  annusta=mine n.

  annust=i n. dosaator(mõõdab täpseid annuseid)

  kiirgus+annus n.

  kiiritus+annus n.

  mürgi+annus n.

  ravimi+annus n.

  soola+annus n.

  uimasti+annus n.

  väetise+annus, väetis+annus n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  alla and/ma t. alistuma

  alla+and=ja n.

  alla+and=mine n.

  armu and/ma t. karistusest vabastama, karistust kergendama

  armu+and n. almus, armu poolest antud abi

  armu+and=ja n.

  armu+and=mine n.

  armuandmis+palve n.

  aru and/ma t. seletust, selgitusi v. ülevaadet andma

  aru+and=ja n.

  aru+and=lus n. aruannete koostamine ja esitamine

  raamatupidamis+aruandlus n.

  aru+and=mine n.

  aru+ann=e-anden. ettekanne tehtud tööst

  aasta+aruanne-anden.

  auditeerimis+aruanne-anden.

  finants+aruanne-anden.

  kassa+aruanne-anden. maj.

  komandeerimis+aruanne-anden. lähetusaruanne

  kontrolli+aruanne-anden.

  koond+aruanne-anden.

  kuu+aruanne-anden.

  kvartali+aruanne-anden.

  käibe+aruanne-anden.

  lähetus+aruanne-anden.

  nädala+aruanne-anden.

  raamatupidamis+aruanne-anden.

  rahastamis+aruanne, rahastus+aruanne n.

  tegevus+aruanne-anden.

  tootmis+aruanne-anden.

  töö+aruanne-anden.

  vahe+aruanne-anden.

  aruande+aasta n.

  aruande+kohustuslik o.

  aruande+koosolek n.

  aruande+kõne n.

  aruande+periood n. (mille kohta aru antakse)

  au and/ma t. austama, tunnustama; sõjaväeliselt tervitama

  au+and=mine n. sõjaväeline tervitamine

  edasi and/ma t.

  edasi+and=ja n.

  edasi+and=mine n.

  edasi+ann=e-anden.

  edasiande+pealdis n. maj.

  esmaabi and/ma t.

  esmaabi+and=ja n.

  ette and/ma t. ette tooma, ette viima; vastasele algedu, edumaad võimaldama; ette ära määrama

  ette+and=mine n.

  ette+ann=e-anden. etteandmine

  etteande+mehhanism n.

  etteande+pump n.

  etteande+toru n.

  garantiid and/ma t.

  garantii+and=ja n.

  hagu and/ma n. kõnek. õhutama, hoogu andma; valu andma, säru tegema

  hoiule and/ma t.

  hoiule+and=ja n.

  hoiule+and=mine n.

  juurde and/ma t.

  juurde+and=ja n.

  juurde+and=mine n.

  järele and/ma t. nõustuma, leppima

  järele+and=mine n.

  järele+and=lik o. \komisjon\

  järeleandlikk=us n.

  järeleandliku=lt m.

  järele+andma=tu o. \vastane\

  järeleandmatu=lt m.

  järeleandmat=us n.

  kaasa and/ma t.

  kaas+ann=e-anden. (ajalehel, ajakirjal)

  korvi and/ma t. piltl. tantsukutset vms. tagasi lükkama

  korvi+and=ja n.

  korvi+and=mine n.

  käiku and/ma t.

  käiku+and=ja n.

  käiku+and=mine n.

  käsku and/ma t.

  käsu+and=ja n.

  käsu+and=mine n.

  kätt and/ma t. (tervitamisel, nõusoleku märgiks)

  käe+and=mine n.

  kätte and/ma t.

  kätte+and=ja n.

  kätte+and=mine n.

  laenu and/ma t.

  laenu+and=ja n.

  laenu+and=mine n.

  leiba and/ma t. (töö mõttes)

  leiva+and=ja n. toitja; tööandja

  liisingut and/ma t.

  liisingu+and=ja n.

  lootust and/ma t.

  lootust+andev o. \lugu, algus\

  lootustandva=lt m. \hea\

  mõista and/ma t. vihjama, aimata laskma

  mõista+and=ja n.

  mõista+and=mine n.

  mõista+andev o. \pilk\

  mõista+andva=lt m. \köhatama\

  märku and/ma t.

  märgu+and n.

  märgu+and=ja n.

  märgu+and=mine n.

  märgu+ann=e-anden.

  nõu and/ma t.

  nõu+and=ja n.

  õigus+nõuandja n.

  nõu+and=la n. nõu andev asutus

  kutse+nõuandla n.

  naiste+nõuandla n.

  pere+nõuandla n.

  õigus+nõuandla n.

  nõu+and=mine n.

  nõu+ann=e-anden.

  aiandus+nõuanne-anden.

  keele+nõuanne-anden.

  kutse+nõuanne-anden.

  õigus+nõuanne-anden.

  nõuande+telefon n.

  nõu+andev o. \kogu\

  panti and/ma n.

  pandi+and=ja n. jur. pantija

  peksa and/ma t.

  peksa+and=ja n.

  peksa+and=mine n. (ka kasvatusmeetodina)

  piima and/ma t. (lehma v. kitse kohta)

  piima+and n. (lehma v. kitse kohta:) piima andmise võime

  piima+and=ja n. piima andev loom; lüpsilehm

  piima+and=mine n. (lehma v. kitse kohta)

  pähe and/ma t. karistama; kedagi võitma

  pähe+and=ja n.

  pähe+and=mine n.

  rihma and/ma t.

  rihma+and=mine n.

  rooki and/ma t. peksa andma

  seadusi (välja) and/ma t.

  seadus+and=ja n. (seadusi kehtestav isik)

  seadus+and=lik o. \võim\ seadusi andev

  seadus+and=lus n. seadusloome

  abielu+seadusandlus n.

  sisse and/ma t. sisse söötma v. jootma; avaldust vms. esitama

  sisse+and=ja n.

  sisse+and=mine n.

  suud and/ma t. vnm. suudlema

  suud=le/ma t. suud andma

  suudle=ja n.

  suudle=mine n.

  suudl=us n.

  hüvastijätu+suudlus n.

  jumalagajätu+suudlus n.

  käe+suudlus n.

  põse+suudlus n.

  rahu+suudlus n.

  õhu+suudlus n.

  suu+and=ja n.

  suu+and=mine n.

  tagasi and/ma t.

  tagasi+and=mine n.

  tagatist and/ma t.

  tagatise+and=ja n. garant, garantiiandja

  tappa and/ma t. kõnek. peksa andma

  tappa+and=ja n.

  tappa+and=mine n.

  teada and/ma t.

  teada+and=ja n.

  teada+and=mine n.

  teada+ann=e-anden.

  tolmu and/ma t.

  tolmu+and=ja n. õietolmu andev taim

  tolmu+and=mine n.

  tooni and/ma t. domineerima, ilmet andma

  tooni+and=ja n.

  tooni+and=mine n.

  tooni+andev o. \nähtus\

  trükki and/ma t.

  trükki+and=ja n.

  trükki+and=mine n.

  tuld and/ma t. tulistama; täiest jõust midagi tegema

  tule+and=ja n.

  tule+and=mine n.

  tunde and/ma t.

  tunni+and=ja n. õpetaja

  tunni+and=mine n.

  tõotust and/ma t.

  tõotuse+and=ja n.

  tõotuse+and=mine n.

  tööd and/ma t.

  töö+and=ja n.

  tööandja+pension n.

  tööandja+kindlustus n.

  töö+and=mine n.

  vannet and/ma t.

  vande+and=ja n.

  vande+and=mine n.

  verd and/ma t.

  vere+and=ja n. doonor

  vere+and=mine n.

  villa and/ma t. (lamba kohta)

  villa+and n.

  villa+and=ja n. lammas

  vitsa and/ma t.

  vitsa+and=ja n.

  vitsa+and=mine n.

  välja and/ma t. loovutama; reetma; (trükis) avaldama

  välja+and=ja n.

  välja+and=mine n.

  välja+ann=e-anden.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  eri+väljaanne-anden.

  faksiimile+väljaanne-anden. (täpne jäljend)

  interneti+väljaanne, Interneti-väljaanne n.

  juhu+väljaanne-anden.

  juubeli+väljaanne-anden.

  jätk+väljaanne-anden.

  kooli+väljaanne-anden.

  kordus+väljaanne-anden.

  kunsti+väljaanne-anden.

  luksus+väljaanne-anden.

  mass+väljaanne-anden.

  meene+väljaanne-anden.

  miniatuur+väljaanne-anden.

  noodi+väljaanne-anden. (noodikirjas)

  perioodika+väljaanne-anden.

  proovi+väljaanne-anden.

  rahva+väljaanne-anden.

  reklaam+väljaanne-anden.

  rotaprint+väljaanne-anden.

  sari+väljaanne-anden.

  seeria+väljaanne-anden.

  stereotüüp+väljaanne-anden.

  suur+väljaanne-anden.

  tasku+väljaanne-anden. (taskuformaadis)

  trüki+väljaanne-anden.

  tõlke+väljaanne-anden. (tõlgitud)

  veebi+väljaanne-anden.

  üksik+väljaanne-anden.

  ära and/ma t. loovutama; piltl. reetma

  ära+and=ja n.

  ära+and=lik o. \käitumine\

  äraandlikk=us n.

  äraandliku=lt m.

  ära+and=mine n.

  üle and/ma t. (pidulikult) kätte andma; kellegi valdusse edasi andma

  üle+and=ja n.

  üle+and=mine n.

  üleandmis+akt, üleande+akt n.

  üles and/ma t. (ametivõimudele) kellestki teatama; registreerima; õppida andma

  üles+and=ja n.

  üles+and=mine n.

  üles+ann=e-anden. kohustusena antud v. võetud töö; koolitöö

  aasta+ülesanne-anden.

  algebra+ülesanne-anden.

  ameti+ülesanne-anden.

  aritmeetika+ülesanne-anden.

  arvutus+ülesanne-anden.

  elu+ülesanne-anden.

  eri+ülesanne-anden.

  füüsika+ülesanne-anden.

  kabe+ülesanne-anden.

  keemia+ülesanne-anden.

  keerd+ülesanne-anden.

  kodu+ülesanne-anden.

  kooli+ülesanne-anden.

  kordamis+ülesanne-anden.

  kuu+ülesanne-anden.

  kvartali+ülesanne-anden.

  lahingu+ülesanne-anden.

  lisa+ülesanne-anden.

  loome+ülesanne-anden.

  luure+ülesanne-anden.

  majandus+ülesanne-anden.

  male+ülesanne-anden.

  matemaatika+ülesanne-anden.

  näidis+ülesanne-anden.

  operatiiv+ülesanne-anden.

  pea+ülesanne-anden.

  pealis+ülesanne-anden.

  plaani+ülesanne-anden.

  põhi+ülesanne-anden.

  päeva+ülesanne-anden.

  sala+ülesanne-anden.

  teenistus+ülesanne-anden.

  tekst+ülesanne-anden.

  tootmis+ülesanne-anden.

  trigonomeetria+ülesanne-anden.

  tõlke+ülesanne-anden. (ühest keelest teise)

  täiendus+ülesanne-anden. ped. (lõpetada tekst v. joonis)

  töö+ülesanne-anden.

  tüüp+ülesanne-anden.

  uurimis+ülesanne-anden.

  vaatlus+ülesanne-anden.

  õpi+ülesanne, õppe+ülesanne-anden.

  ülesande+kogu-kogun.

 • baas n. alus, põhi, millel miski rajaneb v. millest miski lähtub; millegi aluseks olevad materiaalsed väärtused v. tingimused; varustav ning teenindav keskus; sõjaväeline tugiala; eh. samba v. piilari alumine osa; geogr. maastikul suure täpsusega mõõdetud sirgjoonelõik, mis on aluseks geodeetilistel töödel; kirj. kahesilbiline eeltakt värsirea algul

 • TULETISED

  bas=eeru/ma t. põhinema, tuginema; (baasides) paiknema

  baseeru=mine n.


 • LIITSÕNAD

  andme+baas n. ⇐ andmete baas inf. loogiliselt seotud andmete kogu, milles saab andmeid sellekohase programmiga valida ja töödelda

  sidus+andmebaas n. annab vastuse päringule kohe

  võrk+andmebaas n.

  andmebaasi+server n. inf.

  artikulatsiooni+baas n. keelet. häälduselundite asend ja toimimissuund häälikute hääldamisel, hääldusalus

  auto+baas n. (automajandi liik)

  finants+baas n.

  hulgimüügi+baas n.

  kauba+baas n.

  kulu+baas n.

  lennuväe+baas n.

  lähte+baas n.

  nafta+baas n.

  praktika+baas n.

  puhke+baas n.

  raketi+baas n.

  ratsa+baas n. sp. (ratsaspordi harrastamiseks)

  remondi+baas n.

  suusa+baas n. puhkeasutus suuskade ning suusavarustuse laenutamise võimalusega

  sõjaväe+baas n.

  teadmus+baas n. inf.

  tooraine+baas n.

  toorme+baas n.

  tootmis+baas n.

  tulu+baas n.

  turismi+baas n.

  ujuv+baas n. sõj.

  uurimis+baas n.

  varustus+baas n.

  õppe+baas n. • baas+aadress n. inf.

  baas+ettevõte n.

  baas+finantseerimine n. baasrahastus

  baas+intress n. maj.

  baas+kool-koolin. harjutuskool

  baas+kursus n.

  baas+laager n. (mägironijail)

  baas+ladu n. keskladu

  baas+laev n. väiksemaid laevu avamerel teenindav suur laev; sõj. sõjalaevastiku abilaev

  baas+rahastus n. (mille varal saavad teadusasutused täita oma põhieesmärke)

  baas+teadmised n.

  baas+teenus n. põhiteenus millegi toimimiseks

  baas+uuring n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur