[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

maks/ma t. millegi eest, midagi tasuma; ka piltl.; (ostmisel, müümisel) mingit hinda omama, (teenusena) teat. rahasummat väärt olema; kehtima; piltl. väärt olema

 • TULETISED

  maks2maksun. kohustuslik makse; tasu teenuse eest, vt ka maks1

  maksu=mus n. maksmaminek; hinna ja koguse korrutis

  elatus+maksumus n.

  kogu+maksumus n.

  soetus+maksumus n.

  taastamis+maksumus n.

  maksu=ndus n. maj. maksudega seotud valdkond

  maksu=line o. \haridus\

  maksu=sta/ma t. maksu v. makse peale panema v. määrama

  maksusta=ja n.

  maksusta=mine n.

  maksust=us n.

  maksustus+ühik n.

  maksustus+üksus n.

  aasta+maks-maksun.

  abonement+maks-maksun. kasutamisõiguse eest tasutav maks

  aktsiisi+maks-maksun. kaudne riigimaks tarbekaupadelt

  altkäe+maks n.

  altkäemaksu+skandaal n.

  auto+maks-maksun.

  ekstra+maks-maksun. erakorraline, lisa-, erimaks

  erisoodustus+maks n.

  isiku+maks-maksun. aj. tulust ja varandusest sõltumatu otsene riigi- v. omavalitsusmaks

  järel+maks-maksun.

  järelmaksu+firma n.

  kaalu+maks-maksun. (kaalumise eest)

  keskkonna+maks-maksun.

  kiriku+maks-maksun.

  kommunaal+maks-maksun. (kommunaalteenuste eest)

  käibe+maks-maksun. maj. (mida võetakse müüdud kaupade käibelt)

  käibemaksu+kohustus n.

  käibemaksukohustus=lane n.

  kümnise+maks-maksun. aj. feodaalne naturaalmaks, kümnendik osa saagist

  kümnis n. kümnisemaks

  lastetus+maks-maksun. nõuk. lastetuilt isikuilt võetud maks

  liikme+maks-maksun.

  lisa+maks-maksun.

  lisandväärtus+maks-maksun. maj. (mida võetakse kaupade liikumisel igalt töötlejalt)

  lootsi+maks-maksun. mer. (lootsi kasutamise eest)

  luna+maks-maksun.

  majutus+maks-maksun.

  müügi+maks-maksun.

  naturaal+maks-maksun.

  osa+maks-maksun.

  osavõtu+maks-maksun.

  panderolli+maks-maksun.

  progressiiv+maks-maksun.

  põllumajandus+maks-maksun.

  pärandi+maks-maksun.

  pärandus+maks-maksun.

  registreerimis+maks-maksun.

  reklaami+maks-maksun. (kohaliku omavalituse maks)

  rendi+maks-maksun.

  riigi+maks-maksun.

  soola+maks-maksun. aj.

  sotsiaal+maks-maksun.

  tempel+maks-maksun. (dokumendilõiv)

  tolli+maks-maksun.

  tulu+maks-maksun.

  tulumaksu=sta/ma t. tulumaksu peale panema

  tulumaksusta=mine n.

  tulumaksu+langetus n.

  tulumaksu+määr n.

  tulumaksu+seadus-seadusen.

  tulumaksu+soodustus n.

  tulumaksu+süsteem n.

  tulumaksu+teatis n.

  turismi+maks n.

  tähtimis+maks-maksun.

  tööjõu+maks n.

  valla+maks-maksun.

  vara+maks n.

  varandus+maks-maksun.

  õppe+maks-maksun.

  õppemaksu+vabastus n. ⇐ õppemaksust vabastamine

  maksu+alune o. maksu alla kuuluv

  maksu+alune n. see, kes maksu alla kuulub, maksumaksja

  maksu- ja tolli+amet n.

  maksuamet=nik n. maksuameti töötaja

  e-maksuamet n. maksuameti elektrooniliste teenuste keskkond arvutivõrgus

  maksu+aparaat n.

  maksu+audiitor n.

  maksu+debatt n.

  maksu+inspektor n.

  maksu+kohuslane n.

  maksu+kohustus n.

  maksukohustus=lane n. maj. maksukohustusega isik

  maksukohustus=lik o.

  maksu+koorem n.

  maksu+kviitung n.

  maksu+menetlus n.

  maksu+moratoorium n. maksu peatamine teatud ajaks

  maksu+märk n.

  maksumärgi=sta/ma t. maksumärgiga varustama

  maksu+määr n.

  maksu+paradiis n. tavalistest madalamate maksumääradega riik

  maksu+pettus n.

  maksu+poliitika n.

  maksu+raha n. (maksudest saadud)

  maksu+seadus-seadusen.

  maksu+soodustus n.

  maksu+süsteem n.

  maksu+teade n.

  maksu+teema n.

  maksu+tulu n.

  maksu+vaba o. \tulu\

  maksu+võlg n.

  maksuvõlg=lane n. maksuvõlgnik

  maksuvõlg=nik n.

  maksu+võlgnevus n.

  maksu kogu/ma t.

  maksu+koguja n. ⇐ maksude koguja

  maksu+kogumine n. ⇐ maksude kogumine

  maksu+vabastus n. ⇐ maksudest vabastus

  maksu maks/ma

  maksu+maks=ja n.

  maksu+maks=mine n.

  maks=e n. maj. millegi eest tasutav summa

  aasta+makse n.

  elektron+makse n.

  kaardi+makse n.

  kindlustus+makse n.

  krediitkaardi+makse n.

  kuu+makse n.

  kommunaal+makse n. kommunaalmaks

  mobiil+makse n. (mobiiltelefoni kaudu)

  m-makse n. mobiilmakse

  osa+makse n.

  osaku+makse n.

  ositi+makse n.

  püsi+makse n.

  reparatsiooni+makse n. sõjahüvitis, võidetult nõutav võitja kahjude hüvitis

  ressursi+makse n.

  sotsiaalkindlustus+makse n.

  sularaha+makse n.

  tasendus+makse n.

  vaeg+makse n.

  välk+makse n. kiire makse (panganduses)

  makse+automaat n. (maksete tegemiseks)

  makse+bilanss n. maksete bilanss

  maks=ja n.

  maks=mine n.

  maksev o. kehtiv

  maksv=us n.

  maksvuse=tu o. mittemaksev, kehtetu


 • LIITSÕNAD

  maks-e+distsipliin n.

  maks-e+dokument n.

  maks-e+graafik n.

  maks-e+jõud n.

  maksejõue=tu o. \võlgnik\

  maksejõuet=us n.

  maksejõu=line o.

  maks-e+kaart n.

  maks-e+kohustus n.

  maks-e+korraldus n.

  maks-e+kviitung n.

  maks-e+käsk n.

  maks-e+käsund n. maj. kirjalikult vormistatud maksekäsk

  maks-e+order n.

  maks-e+puhkus n. maj. ajavahemik, mille korral tuleb pangale maksta ainult laenuintresse

  maks-e+raskus n.

  maks-e+teatis n.

  maks-e+terminal n.

  maks-e+tähik n.

  maks-e+täht n.

  maks-e+tähtaeg n.

  maks-e+tähtpäev n.

  maks-e+vahend n.

  maks-e+võimalus

  maks-e+võime n.


 • ÜHENDID

  alimente maks/ma t.

  alimendi+maks=ja n.

  altkäe maks/ma t.

  altkäe+maks-maksun.

  altkäemaksu+võtja n.

  altkäemaksu+võtmine n.

  altkäemaksu+võtt n.

  avanssi maks/ma t.

  avansi+maks=e n.

  avansi+maks=mine n.

  dividende maks/ma t.

  dividendi+maks=e n.

  dividendi+maks=ja n.

  dividendi+maks=mine n.

  ette maks/ma t.

  ette+maks-maksun. ettemakstav summa

  ettemaksu+konto n.

  ette+maks=e n. maj. ettemaks

  ette+maks=ja n.

  ette+maks=mine n.

  juurde maks/ma t. lisaks, täiendavalt maksma

  juurde+maks-maksun. lisaks, täiendavalt makstav osa millestki

  juurde+maks=e n. maj. juurdemaks

  juurde+maks=mine n.

  kätte maks/ma t. kätte tasuma; halbu tagajärgi kaasa tooma

  kätte+maks-maksun.

  kättemaksu+himu n.

  kättemaksuhimu=line o.

  kättemaksu+iha n.

  kättemaksu+jumalanna n.

  kättemaksu+kirg n.

  kättemaksu+mõte n.

  kättemaksu+plaan n.

  kätte+maks=ja n.

  kätte+maks=mine n.

  maha maks/ma t. laevameest lõpparvet andes vallandama

  maha+maks-maksun.

  maksu maks/ma

  maksu+maks=ja n.

  maksu+maks=mine n.

  palka maks/ma

  palga+maks n.

  palga+maks=ja n.

  palga+maks=mine n.

  peale maks/ma t. juurde maksma

  peale+maks-maksun. pealemakstav summa

  peale+maks=e n. maj. riigi toetus ettevõttele v. asutusele

  peale+maks=mine n.

  pensioni maks/ma t.

  pensioni+maks=e n.

  sisse maks/ma t. teat. rahasummat kuhugi maksma

  sisse+maks-maksun.

  sisse+maks=e n. maj. sissemaks

  sissemakse+täht n.

  sisse+maks=ja n.

  sisse+maks=mine n.

  tagasi maks/ma t. \laenu\

  tagasi+maks-maksun. tagasimaksmine; tagasimakstav summa

  tagasi+maks=e n. maj. tagasimaks

  tagasi+maks=ja n.

  tagasi+maks=mine n.

  välja maks/ma t.

  välja+maks-maksun. väljamaksmine; väljamakstav summa

  välja+maks=e n. maj. väljamaks

  väljamakse+päev n. rmtp.

  välja+maks=mine n.

  ära maks/ma t. \võlga\ täielikult tasuma, kinni maksma

  ära+maks=ja n.

  ära+maks=mine n.

  ära+maks=tu n. • maksma hakka/ma t. jõustuma, kehtima hakkama

  maksma+hakka=mine n.

  maksma pane/ma t. kehtestama; läbi lööma

  maksma+pane=k n.

  maksma+pane=mine n.

 • võt/ma t.

 • TULETISED

  võta=ta/ma t. (koera) ässitama, võta-võta ütlema

  võt=ja n.

  võt=mine n.

  sund+võtmine n. sunniviisiline võtmine, rekvireerimine

  võt=e n. (võtmine); moodus, meetod; foto v. helisalvestus; filmimine

  võtte=stik n. võtete kogum

  aeg+võte n. fot.

  alt+võte n. sp.

  džuudo+võte, judo+võte n. sp.

  elustamis+võtted n. med.

  enesekaitse+võte n.

  esmaabi+võte n. med.

  filmi+võte n.

  grupi+võte n.

  hetk+võte n. fot.

  hooldamis+võtted, hooldus+võtted n.

  hämamis+võte n.

  hüpnoosi+võte n.

  imetamis+võte n.

  jahi+võtted n.

  juhtimis+võtted n.

  julgestus+võte n.

  judo+võte n. sp. džuudovõte

  jõu+võte n.

  kaitse+võtted n.

  kasvatus+võte n.

  kaunistus+võtted n.

  kompositsiooni+võte n.

  kujundus+võte n.

  kujutamis+võtted n.

  kunsti+võte n.

  lahendamis+võte, lähendus+võte n.

  loodus+võtted n.

  lähi+võte n. fot. lähipildistus v. -filmimine; selliselt tehtud foto

  maadlus+võte n.

  massaaži+võte n. masseerimisvõte

  masseerimis+võte n.

  mnemo+võte n. mäluvõte

  moment+võte n.

  nupu+võte n. (maadluses)

  paviljoni+võte n.

  piinamis+võtted n.

  portree+võte n.

  proovi+võte n.

  propaganda+võte n.

  põhi+võtted n.

  püügi+võtted n.

  randme+võte n. (rahvatantsus)

  ravi+võte, ravimis+võte n.

  reklaami+võtted n.

  sise+võte n. ruumis pildistamine v. filmimine; ruumis võetud foto v. filmikaader

  sisse+võte n. kahandamiseks või kumeruse kujundamiseks õmmeldud sisevolt riietusesemel

  külje+sissevõte n.

  küünarnuki+sissevõte n.

  puusa+sissevõte n.

  rinna+sissevõte n.

  selja+sissevõte n.

  stiili+võte n. kirj. (võrdlus, epiteet, hüperbool jt.)

  sulg+võte n. (tantsuvõte)

  suli+võte n. sulitükk

  surmamis+võte n. sp. (jalgpallimängus palli peatamiseks)

  suurplaani+võte n. fot.

  süld+võte n. (rahvatantsus kõrvalesirutatud kätega)

  taktika+võte n.

  tantsu+võte n.

  trikk+võte n.

  tõrje+võte n.

  tõuaretus+võte n. põllum.

  töö+võte n.

  vale+võte n.

  valsi+võte n.

  valu+võte n.

  vastu+võte n. sp. (maadluses)

  vormi+võtted n.

  võitlus+võtted n.

  välis+võte n. väljas pildistamine v. filmimine; väljas võetud foto v. filmikaader

  õpi+võte, õppimis+võte n.

  öö+võte n. (hämaras v. pimedas)

  võtete+rohke o.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  võtte+grupp n.

  võtte+paik n.

  võtte+paviljon n.

  võtte+plats-platsin.

  võtte+punkt n.

  võtte+valmis o.


 • LIITSÕNAD

  sund+võt/ma t. vara sundkorras riigile võtma


 • ÜHENDID

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n.

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=ja n.

  alla+võt=mine n.

  altkäemaksu võt/ma t.

  altkäemaksu+võtt n.

  altkäemaksu+võt=ja n.

  altkäemaksu+võt=mine n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või rohkem tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  hiid+ettevõte n.

  inkubaatori+ettevõte n.

  iseteenindus+ettevõte n.

  jaekaubandus+ettevõte n.

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarkvara+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n.

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte, veondus+ettevõte n.

  võrkturundus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. väike ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  ehitus+ettevõtja n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  pisi+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl. asutus, mis aitab väikeettevõtetel tegevust alustada, pakkudes neile tööruume ja tugiteenuseid

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+minister n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  hoiule võt/ma t.

  hoiule+võtt n. hoiulevõtmine

  hoiule+võt=ja n.

  hoiule+võt=mine n.

  hoogu võt/ma t. (hüppeks); end sisemiselt millekski koguma, end millekski ette valmistama

  hoo+võt=ja n.

  hoo+võt=mine n.

  hoo+võtt n. (hüppeks, viskeks vms.); enese sisemine kogumine, ettevalmistus millekski

  hoovõtu+nõlvak n. sp.

  hoovõtu+rada n. sp.

  hoovõtu+samm n. sp.

  istet võt/ma t. istuma

  jutule võt/ma t.

  jutule+võtt n.

  jutule+võt=mine n.

  juurde võt/ma t. olemasolevale midagi lisaks võtma; tüsenema

  juurde+võtt n.

  juurdevõtu+samm n. sp.

  juurde+võt=ja n.

  juurde+võt=mine n.

  kaasa võt/ma t.

  kaasa+võtt n.

  kaasa+võt=ja n.

  kaasa+võt=mine n.

  kartuleid võt/ma t. kartulisaaki põllult koristama

  kartuli+võtt n.

  kartulivõtu+kombain n.

  kartulivõtu+masin n.

  kartuli+võt=ja n. (inimene); (põllutööriist)

  kartuli+võt=mine n.

  kartulivõtmis+kombain n.

  kartulivõtmis+masin n.

  karva võt/ma t. tapetud seal karvu kõrvaldama

  karva+võtt n.

  karva+võt=ja n. (lihatööstuses)

  karva+võt=mine n.

  kasutusele võt/ma t.

  kasutusele+võtt n.

  kasutusele+võt=ja n.

  kasutusele+võt=mine n.

  kiirlaenu võt/ma t.

  kiirlaenu+võt=ja n.

  kindlustust võtma t.

  kindlustus+võt=ja, kindlustuse+võt=ja n.

  kinni võt/ma t.

  kinni+võt=ja n.

  kinni+võt=mine n.

  kokku võt/ma t.

  kokku+võt=e n.

  aasta+kokkuvõte n.

  lõpp+kokkuvõte n.

  lühi+kokkuvõte n.

  päeva+kokkuvõte n.

  sisu+kokkuvõte n.

  süüdistus+kokkuvõte n.

  töö+kokkuvõte n.

  üld+kokkuvõte n.

  kokku+võt=lik o. \kirjeldus\ kokkuvõttev

  kokkuvõtliku=lt m.

  kokku+võt=mine n.

  kokku+võetu=lt m.

  kokku+võtva=lt m.

  käibele võt/ma t.

  käibele+võtt n.

  käibele+võt=ja n.

  käibele+võt=mine n.

  kärakat võt/ma t. kõnek. viina võtma

  käraka+võt=ja n.

  käraka+võt=mine n.

  käsile võt/ma t. end kokku võtma; mingit tegevust alustama; kedagi tublisti noomima

  \enda\ käsile+võt=ja n.

  \enda\ käsile+võt=mine n.

  kätte võt/ma t. (millegi tegemisega) peale hakkama; (enese suhtes:) kokku võtma

  kätte+võt=mine n.

  laastu võt/ma t. (treimisel)

  laastu+võt=mine n.

  laastu+võtt n.

  laenu võt/ma t.

  laenu+võt=ja n.

  laenu+võtt n.

  laenu+võt=mine n.

  lahti võt/ma t.

  lahti+võtt n.

  lahti+võt=ja n.

  lahti+võt=mine n.

  lahti+võetav o. \jalgratas\

  leili võt/ma t.

  leili+võt=ja n.

  leili+võt=mine n.

  leili+võtt n.

  letti võt/ma t. küsitlema, pinnima; seletust nõudma

  letti võt=mine n.

  liha võt/ma t. (pärast paastu)

  liha+võt=mine n. õigus pärast paastu jälle liha võtta

  liha+võtt=ed n. ülestõusmispühad; (Lõppes paastuaeg ja võis jälle liha süüa.)

  lihavõtte+jänes n.

  lihavõtte+muna n.

  lihavõtte+pitsa n.

  lihavõtte+püha n.

  liigkasu võt/ma t.

  liigkasu+võt=ja n.

  liigkasu+võt=mine n.

  liigkasu+võtt n.

  liisingut võt/ma t.

  liisingu+võt=ja n.

  liisingu+võt=mine n.

  liisku võt/ma t.

  liisu+võt=ja n.

  liisu+võt=mine n.

  loogu võt/ma t. kuiva heina kokku riisuma

  loo+võt=ja n.

  loo+võt=mine n.

  läbi võt/ma t. põhjalikult läbi arutama, õppima jne.; noomima

  läbi+võt=mine n.

  läbi+võe=tu n. mis on läbi võetud

  läbi+võetud o. \materjal\

  maad võt/ma t. levima, võimust võtma

  maad+võttev o. \pimedus\ leviv, laienev

  maha võt/ma t. eemaldama; (püstiasendist pikali); kõnek. maha arvama; kõnek. ametist vabastama; vähendama

  maha+võe=tu n.

  maha+võtt n.

  maha+võt=ja n.

  maha+võt=mine n.

  manti võt/ma t. piltl. (paremat) osa endale võtma

  mandi+võt=ja n.

  mandi+võt=mine n.

  matti võt/ma t. piltl. millegi pealt kasu lõikama

  mati+võt=ja n.

  mati+võt=mine n.

  meetmeid võt/ma n. abinõusid rakendama

  meetme+võtt n.

  mett võt/ma t.

  mee+võtt n.

  mee+võt=mine n.

  mõõtu võt/ma t. piltl. jõudu katsuma; eeskuju võtma

  mõõdu+võtt n.

  mõõdu+võt=ja n.

  mõõdu+võt=mine n.

  naist võt/ma t.

  naise+võt=ja n.

  naise+võt=mine n.

  naise+võtt n.

  naisevõtu+iga-ean.

  naisevõtuea=line o. \noormees\

  naisevõtu+valu n.

  nekruteid võt/ma t. aj. noori mehi Vene sõjaväkke võtma, kus teenistus kestis 25 aasat

  nekruti+võt=mine n. aj.

  omaks võt/ma t.

  omaks+võe=tu n.

  omaks+võtt n. omaksvõtmine

  omaks+võt=ja n.

  omaks+võt=mine n. (millegagi) nõustumine; (millegi) õigeks tunnistamine

  panti võt/ma t.

  pandi+võt=ja n. jur. (kelle nõude tagamiseks on pant antud)

  pandi+võt=mine n.

  pantvangi võtma m.

  pantvangi=sta/ma t. pantvangiks võtma

  pantvangista=ja n.

  pantvangista=mine n.

  peale võt/ma t. (bussile jne.); salvestama; külge võtma

  peale+võtt n.

  peale+võt=ja n.

  peale+võt=mine n.

  pistist võt/ma t. altkäemaksu võtma

  pistise+võt=ja n.

  päikest võt/ma t. päevitama

  päikese+võtt n.

  päikese+võt=ja n.

  päikese+võt=mine n.

  seisukohta võt/ma t.

  seisukoha+võtt n.

  seisukoha+võt=ja n.

  seisukoha+võt=mine n.

  sisse võt/ma t.

  sisse+võtt n.

  sissevõtu+volt n. (kleidil, seelikul)

  sisse+võt=ja n.

  sisse+võt=mine n.

  sõna võt/ma t. arvamust avaldama

  sõna+võtt n. (lühem) esinemine

  tervitus+sõnavõtt n.

  vastu+sõnavõtt n.

  sõnavõtu+rohke o. \koosolek\

  sõna+võt=ja n.

  sõna+võt=mine n.

  tagasi võt/ma t.

  tagasi+võtt n.

  tagasi+võt=ja n.

  tagasi+võtma=tu o.

  tagasi+võt=mine n.

  tarvitusele võtma t.

  tarvitusele+võt=ja n.

  tarvitusele+võtt n.

  tuld võt/ma t. süttima; piltl. end millestki kaasa kiskuda laskma; vaimustuma v. ägestuma

  tuld+võttev o. \materjal; iseloom\ kergesti süttiv; piltl. kergesti innustuv

  tööd võt/ma t.

  töö+võtt n. (töösuhte vorm)

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  pea+töövõtt n.

  pere+töövõtt n.

  töövõtu+leping n.

  töö+võt=ja n.

  all+töövõtja n.

  pea+töövõtja n.

  töö+võt=mine n.

  tööle võt/ma t.

  tööle+võtt n.

  tööle+võt=ja n.

  tööle+võt=mine n.

  vaevaks võt/ma t.

  vaevaks+võt=mine n.

  vangi võt/ma t.

  vangi+võe=tu n.

  vangi+võt=ja n.

  vangi+võt=mine n.

  vastu võt/ma t. (pakutavat); (millegi koosseisu); heaks kiitma; kellegi v. millegi saabumist pidulikult tähistama

  vastu+võtt n. vastuvõtmine; jutulevõtt; pidulik üritus; vastav ajavahemik

  \arsti\ kaug+vastuvõtt n. (kasutades telefoni, videokõnet või veebivestlust)

  uusaasta+vastuvõtt n.

  vastuvõtu+aeg n.

  vastuvõtu+antenn n. el.

  vastuvõtu+aparaat n. el.

  vastuvõtu+eksam n. sisseastumiseksam

  vastuvõtu+katse n.

  vastuvõtu+komisjon n.

  vastuvõtu+kviitung n.

  vastuvõtu+laud

  vastuvõtu+punkt n.

  vastuvõtu+ruum n.

  vastuvõtu+tingimused n.

  vastuvõtu+tund n.

  vastuvõtu+võime n.

  vastuvõtuvõime=line o.

  vastu+võt=ja n. (isik; (seade); ametinimetus)

  super:vastuvõtja n. el.

  amatöör+vastuvõtja n.

  detektor+vastuvõtja n.

  GPS-vastuvõtja n.

  lamp+vastuvõtja n.

  raadio+vastuvõtja n.

  transistor+vastuvõtja n.

  ülilühilaine+vastuvõtja n.

  vastu+võt=mine n.

  vastu+võt=lik o. (haiguste vms. suhtes); ärgas, tundlik

  vastuvõtlikk=us n.

  vastuvõtliku=lt m.

  vastu+võetav o. sobilik, kõlblik

  vastuvõetav=us n.

  vastuvõetud o. \eelnõu, õpilased\

  vastu+võtma=tu o. vastuvõetamatu; mitte vastuvõtlik

  vastu+võetama=tu o. sobimatu

  vastutusele võt/ma t.

  vastutusele+võtt n.

  vastutusele+võt=mine n.

  verd võt/ma t. kõnek.

  vere+võt=ja n. kõnek. vereanalüüsi tegija

  vere+võt=mine n. kõnek. vereanalüüsi tegemine

  vett võt/ma t.

  vee+võtt n.

  veevõtu+koht n.

  \tuletõrje\ veevõtu+kraan n.

  veevõtu+servituut n. jur. (piiratud kasutusõigus)

  vee+võt=ja n.

  vee+võt=mine n.

  viina võt/ma t. viina jooma

  viina+võt=ja n.

  viina+võt=mine n.

  voolu võt/ma t.

  voolu+võt=mine n.

  voolu+võtt n.

  voolu+võtt=ur n. el. vooluvõtuseade

  võlgu võt/ma t.

  võlgu+võt=ja n.

  võlgu+võt=mine n.

  välja võt/ma t. (millegi seest, hulgast v. seast)

  välja+võtt n. väljavõtmine; (statistikas)

  väljavõtt+vaatlus n.

  väljavõtu+kogum n.

  väljavõtu+meetod n. (statistikas)

  välja+võt=e n. (dokumendi) osaline ärakiri; väljakirjutis

  väljavõtte=line o. \loendus\ (statistikas:) pisteline

  konto+väljavõte n.

  õigeks võt/ma t. õigeks tunnistama

  õigeks+võtt n.

  õigeks+võt=mine n.

  õli võt/ma t. (kulutama)

  õli+võt=ja n. (autol)

  õli+võt=mine n.

  õli+võtt=ur n. tehn. õlivõtja

  õnge võt/ma t. kedagi tüssama; ära meelitma

  õnge+võt=mine n.

  õnneks võt/ma t. kedagi kavalusega sisse vedama; kedagi tapma

  õnneks+võt=mine n.

  ära võt/ma t. (rõhutab sooritatust); kõnek. naiseks võtma; eemaldama

  ära+võt=mine n.

  ära+võetav o. \kapuuts\ mida on võimalik ära võtta

  üle võt/ma t. oma valdusse võtma; midagi jäljendades omandama v. ära õppima

  üle+võtt n. ülevõtmine

  üle+võt=ja n.

  üle+võt=mine n.

  üles võt/ma t. (ülespoole, kõrgemale); pildistama, filmima; alustama; katkestatut jätkama

  üles+võtt n.

  üles+võt=e n. päevapilt, foto; filmivõte; vnm. helisalvestus; helisalvestis

  filmi+ülesvõte n.

  heli+ülesvõte n.

  moment+ülesvõte n. fot. hetkvõte

  momentvõte n. momentülesvõte

  rindkere+ülesvõte n.

  röntgeni+ülesvõte n.

  sise+ülesvõte n.

  välis+ülesvõte n.

  õhu+ülesvõte n.

  üles+võt=ja n. ka vnm. (päeva)piltnik, fotograaf

  üles+võt=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur