[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

all k., m., alla k., m., alt k., m.

 • TULETISED

  ala=m1 o. madalam; teenistusastmelt v. sotsiaalselt madalamal seisev, alluv; algelisem

  alam2 n. teenistusastmelt alluv v. sotsiaalselt ning ametiredelil madalamal olev isik

  alam=lus n. alamaks olek

  truu+alam=lik o. truu alama kombel kuulekas, alandlik

  truualamlikk=us n.

  truualamliku=lt m.

  riigi+alam n.

  riigialam=lus n. riigialamaks olemine

  alamal m. allpool, madalamal

  alam=ik n. ookeanitasemest madalam maa-ala

  alam=us1 n. alam-olek

  alamus=lik o.

  alamus+tunne n.

  alam=us2 n. kõnek. alam

  alam+aadel n.

  alamaadli=k n. (kes kuulub alamaadli hulka)

  alam+aste-astmen.

  alam+diakon n.

  alam+heli n.

  alam+hulk n. mat.

  alam+hõimkond n.

  alam+jooks n. suudmelähedane jõeosa

  alamjooksu+küla n.

  alam+kiht n.

  alam+klass n.

  alam+koda n. pol. kahekojalise parlamendi esimene, otseselt rahva valitav koda

  alam+komisjon n.

  alam+komitee n.

  alam+lause n. loog.

  alam+liik n.

  alam+mõõt n.

  alam+määr n. miinimum, minimaalne määr

  alammäära+palk-palgan.

  alampalk-palgan. miinimumpalk, riiklikult kehtestatud palga alampiir

  alammäära+pension n.

  alam+perekond n.

  alam+piir n.

  alam+polkovnik n.

  alam+rahvas n.

  alam+rühm n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keelne o. \tekst\

  alam+seisus n.

  alam+selts n.

  alam+sugukond n.

  alam+süsteem n.

  alam+vaimulik n.

  alam+väeteenija n.

  alam+vähid n. alamad vähid

  alamal+seisev o. \organ\ madalam

  ala=ne n. etn. naiste rahvarõiva alläär

  ala=nda/ma t. madaldama, allapoole viima

  aland=u/ma t. ennast alandama

  alandu=mine n.

  alanda=mine n.

  aland=lik o. kuulekalt alistuv ning leplik

  alandlikk=us n.

  alandliku=lt m.

  aland=us n.

  alandus+tunne n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+aland=us n.

  hinda alanda/ma t.

  hinna+aland n. (summa)

  hinna+aland=us n. hinna alandamine; summa, mille võrra hinda on alandatud; piltl. nõuete vähendamine

  kolesterooli alanda/ma t.

  kolesterooli+alanda=ja n.

  kolesterooli+aland=i n. med. kolesteroolialandaja

  palavikku alanda/ma t.

  palaviku+alanda=ja n.

  palaviku+aland=i n. med. palavikualandaja

  vererõhku alanda/ma t.

  vererõhu+alanda=ja n.

  vererõhu+aland=i n. med. vererõhualandaja

  ala=ne/ma t. allapoole vajuma; vähenema; nõrgenema

  alane=ja o. \sugulane\ jur.

  alane=mine n.

  ala=ng n. <ala(ne)=ng> geol. alanenud maakoore osa

  alangu+järv n.

  alangu+org n.

  ala=tsi m. alaspidi

  al=is n. objekt, millele tegevus on suunatud

  uurimis+alis n.

  vaatlus+alis n.

  vaidlus+alis n.

  ali=sta/ma t. alla heitma, vastupanu murdma

  alista=ja n.

  alistama=tu o. \kangelane\

  alista=mine n.

  alist=us n. alistamine

  alistus+seos n. keelet.

  ali=stu/ma t. alla andma

  alistu=ja n.

  alistu=mine n.

  alistumis+ettepanek n.

  alistumis+leping n.

  alistumis+tingimus n.

  alistuma=tu o. \rahvas\

  alistumatu=lt m.

  alistumat=us n.

  alistu=mus n. alistunud olek

  alistunu=lt m.

  alistuv=us n. kalduvus alistuda; alistunud olek

  ala+arene/ma t. arengus maha jääma

  alaarene=mine n.

  alaare=ng n. <alaare(ne)=ng>

  ala+grupp n.

  alagrupi+mäng n.

  alagrupi+turniir n. sp.

  ala+happesus n.

  ala+hinda/ma t. tegelikust vähem tähtsaks pidama

  \enese\ alahinda=ja n.

  alahinda=mine n.

  alahindav o. \suhtumine\

  ala+huul n.

  ala+ilmutus n. fot.

  ala+jaam n. el.

  ala+jaotis n.

  ala+jaotus n.

  ala+jäse n.

  ala+kaal-kaalun. (normaalsest v. lubatust väiksem)

  alakaalu=line o. \laps\

  ala+kiht n.

  ala+komisjon n.

  ala+koorma/ma t.

  alakoorma=mine n.

  alakoormat=us n.

  ala+koormus n.

  ala+kõht n.

  ala+laug n.

  ala+leht n. (varre alusel)

  ala+liik n. liigituse allüksus

  alaliigi=ta/ma t. alaliikidesse jagama

  alaliigita=mine n.

  alaliigit=us n.

  ala+lugu m. ühtelugu

  ala+lõualuu n.

  ala+lõug n.

  ala+mokk n.

  ala+märkus n.

  ala+nokk n.

  ala+osa n.

  ala+pealkiri-kirjan.

  ala+pool-poolen. alumine pool

  ala+punkt n.

  ala+põletus n. eh. liiga vähene põletus

  ala+rahasta/ma t.

  alarahasta=mine n.

  alarahast=us n.

  ala+rakenda/ma t.

  alarakenda=mine n.

  \tööjõu\ alarakendat=us n.

  ala+rinne n. mets. puurinde madalam osa

  ala+rühm n.

  ala+serv-servan.

  ala+säritus n. fot. (vajalikust väiksem)

  ala+süsteem, all+süsteem n.

  ala+talitlus n.

  ala+tare n. murd. sauniku hooned

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  ala+toitlus n. pidev kehv toitumine

  ala+toit/ma t. puudulikult toitma

  ala+toitmine n.

  ala+toitu/ma t. ebapiisavalt toituma

  ala+toitumus n. alatoitlusest tingitud seisund

  ala+toon n.

  ala+treenitus n.

  ala+täidetud o. \eelarve\

  ala+täit/ma t.

  ala+vorm n. normaalsest kehvem (sportlik) vorm

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  ala+äge o. ägeda ja kroonilise vahepealne

  \pea\ ala-s+pidi m.

  alaspidi=ne o.

  ala-s+päi m. pea allapoole

  ala+ea=line1 o. \poiss\ alla 18 aasta vana

  alaealine2 n. ⇐ alaealine noor

  alaealise=lt m.

  alaealis=us n. alaealine-olemine

  ala+mõõdu=line o. allpool ettenähtud mõõtu

  all=u/ma t. kellegi võimu v. juhtimise alla kuuluma; end juhtida laskma

  allu=ta/ma t. alluma panema

  alluta=ja n.

  alluta=mine n.

  allu=ja n.

  allu=mine n.

  alluma=tu o.

  allumatu=lt m.

  allumat=us n.

  kodaniku+allumatus n.

  alluv1 o.

  alluv2 n. kellelegi alluv isik

  nais+alluv n.

  alluv=us n. allumise seisund

  kaas+alluvus n.

  kaksik+alluvus n. jur.

  kohtu+alluvus n. kuuluvus teatava kohtu v. kohtuastme pädevusse

  operatiiv+alluvus n. vahetu, otsealluvus

  otse+alluvus n.

  alluvus+kord-korran.

  alluvus+suhe n.

  alluvus+vahekord-korran.

  alu=mine o. (kõige) all olev, madalamal asetsev

  alu=ne n. etn. (alus)seelik

  ~alu=ne o., n. millegi all v. läheduses olev v. toimuv; millegi all v. läheduses olev koht; mingis olukorras v. seisundis olev isik

  ahju+alune n. folkl. ahju all elav väike mehike

  aia+alune o. \pind\

  aktsiisi+alune o. \kaup\ aktsiisi alla kuuluv

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  eeluurimis+alune1 o. eeluurimise all olev

  eeluurimisalune2 n. jur. eeluurimise all olev isik

  eestkoste+alune n. eestkoste all olev isik

  hamba+alune1 o. \põletik\ hamba all olev

  hamba+alune2 n. hambaalune piirkond; piltl. toit

  hooldus+alune n. hoolduse all olev, hooldatav isik

  hoole+alune n. kellegi hoole all olija

  hoone+alune o. \pind\

  istme+alune1 o. \panipaik\ istme all olev

  istme+alune2 n. istumisealune, koht v. ese istumiseks, nt. tool, pink, kott

  jalge+alune n. jalgade all olev pind; piltl. positsioon, heaolu jms.

  joone+alune1 o. joone all olev

  joone+alune2 n. joone all olev märkus, viide

  jää+alune o. \kalapüük\

  kaebe+alune n. jur. süüdistatav isik

  kaenla+alune1 o. \õmblus\ kaenla all asuv

  kaenla+alune2 n. kaenla all olev kehapind (eelkõige kaenlaauk); vastav koht riietusesemel

  kahtlus+alune1 o. \isik\ kahtluse all olev

  kahtlusalune2 n. kahtlusalune isik

  kaitse+alune1 o. \liik\ kaitse all olev

  kaitsealune2 n. kaitsealune isik; jur.

  kalda+alune1 o. \võsa\

  kaldaalune2 n. kaldaalune ala

  kangi+alune1 o. kangi all olev

  kangialune2 n. kangialune läbikäik

  kapi+alune1 o. \põrand\ kapi all olev

  kapialune2 n. kapialune ruum

  karantiini+alune o. \haigus\ karantiini all olev

  karistus+alune n. karistuse all olev, karistust kandev isik

  katse+alune1 o. \isik, loom\ kellega tehakse katseid

  katsealune2 n. katsealune isik

  katuse+alune n. katuse all asuv ruum; varjualune

  keelu+alune o. \liik\ keelu all olev

  klaasi+alune o. \pind\ klaasi all olev

  kohtu+alune n. jur. kohtu alla antud isik

  kontrolli+alune o. \kari\ kontrolli all olev

  koonu+alune n. (loomal:) koonu all olev kehapiirkond; kõnek. (inimesel:) lõua all olev kehapiirkond

  koore+alune1 o. \osa\ koore all olev

  koorealune2 n. koorealune kiht

  korvi+alune1 o. \tsoon\ (korvpallis:) korvilaua vahetus läheduses olev v. toimuv

  \tugev\ korvialune2 n. korvi all, korvilaua lähedal olev piirkond; korvi läheduses paiknev mängija

  kurgu+alune1 o. \nööp\ kurgu all olev

  kurgualune2 n. kurgualune piirkond

  kutse+alune1 o. sõj. ajateenistusse kutsumisele kuuluv

  kutsealune2 n. sõj. ajateenistusse kutsumisele kuuluv isik

  kuuri+alune n. lihtsa ehitusega kuur v. katusealune

  kõhu+alune n. (loomal:) kõhu all olev piirkond

  kõne+alune o. \lugu\ kõne all olev

  käe+alune n. kellegi käe all, juhatusel abilisena töötav inimene

  käsu+alune n. kellegi käsu all olev isik

  külje+alune n. ase v. alus, millel lamatakse

  küüne+alune n. (sõrmel, varbal:) küüneotsa alla jääv ala

  lae+alune1 o. \riiul\ lae all, lae vahetus läheduses olev

  laealune2 n. laealune ruumiosa; tuba v. muu ruum

  laua+alune1 o. \pind\ laua all olev

  lauaalune2 n. lauaalune põrandapind

  lepiku+alune n. lepiku all olev ala

  leti+alune1 n. leti all olev panipaik

  leti+alune2 o. \kaup\

  liisu+alune n. aj. liisu alla kuuluv, väeteenistusealine noormees

  lõua+alune n. lõua all asuv kehapiirkond

  lõua+alune o. \rihm\ lõua all asuv

  maa+alune n. maa all asuv käik, ruum vms.

  maa+alune o. maa all asuv v. toimuv

  maa+alused n. müt. maa all asuvad haldjad

  maksu+alune o. maksu alla kuuluv

  maksu+alune n. see, kes maksu alla kuulub, maksumaksja

  \kevadine\ metsa+alune n.

  metsa+alune o. \pinnas\

  mõju+alune o. kellegi v. millegi mõju all olev

  naeru+alune n. teiste naeru all olev inimene

  nina+alune n. nina all olev piirkond

  nuhtlus+alune n. see, keda nuheldakse

  paadi+alune n. piltl. kodutu, see, kes paadi all elab

  paja+alune n. pajaalune ruum; küttepuud

  pea+alune n. lamamisel v. magamisel pea all olev padi vms.

  pilke+alune n. pilgatav, pilke all olija

  pilve+alune o. \ilm\ pilvede all olev, lauspilves

  pliidi+alune n. pliidi all olev ruum, kolle

  puude+alune1 o. \taimestik\ puude all olev

  \varjuline\ puudealune2 n. puudealune pind

  põlu+alune o. \inimene, tegevus\ põlu all olev

  põranda+alune1 n. põranda all asuv ruum; varjatult tegutsev isik

  põranda+alune2 o. põranda all olev v. tegutsev; seadusega keelatud

  põõsa+alune n. põõsa all v. läheduses olev ala

  rangluu+alune o. \arter\ anat. rangluu all olev

  ravi+alune n. ravi all olev inimene, patsient

  rea+alune o. \tõlge\ rea alla kirjutatud; sõnasõnalises vastavuses olev

  rehe+alune n. etn. rehe all olev ruum (rehepeksuks ja vilja puhastamiseks)

  rinde+alune n. rinnaalune

  rinna+alune n. rinna all paiknev keha piirkond

  roovi+alune n. etn. roovi all olev lahtise koldega köök

  rõugu+alune n. rõugu all olev pind

  räästa+alune n. räästa all olev ruum v. ala

  saba+alune n. kõnek. saba all olev kehapiirkond, tagumik

  silla+alune n. silla all olev ala

  silla+alune o. \ruum\

  silma+alune n. (näo osa)

  sängi+alune n.

  söögi+alune n. söögi alla joodav naps

  südame+alune n. piirkond südamest allpool

  süü+alune n. süü all olija, süüdlane; süüdistatav v. kohtualune

  šeflus+alune o. nõuk. šefluse all olev, ühiskondlikus korras abistatav

  taeva+alune n. taevas, taevalaotus

  taeva+alune o. \paradiis\ taevas, õhus asuv v. toimuv; kõrgel asuv

  talla+alune n. jalatald; jalgealune maa; piltl. (kellegi valitsuse v. mõju all oleva inimese kohta); jalatsi tald

  tolli+alune o. \kaup\ tolli alla kuuluv

  tuhvli+alune n. halv. (oma naise valitsuse all oleva mehe kohta)

  tuule+alune o. \külg\ tuule all olev, tuulevarjuline

  ulu+alune n. varjualune; etn. lahtine katusealune (rehielamul); peavari, eluase

  usaldus+alune n. see, keda usaldatakse

  vaatlus+alune o. \rühm, nähtus\ vaatluse all olev

  vahi+alune n. vahi all olija

  vaidlus+alune o. \küsimus\ vaidluse all olev

  valve+alune n. valve all olev isik

  vande+alune n. vande all olev inimene

  varju+alune n. koht, kus saab varju all olla; peavari

  vee+alune1 o. \maailm\

  vee+alune2 n. müt. vee all elav mütoloogiline olend

  viha+alune n. see, kes on kellegi viha all

  voodi+alune1 n. voodi alla jääv põrandapind

  voodi+alune2 o. \kast\ voodi all olev

  võimu+alune n. kellegi v. millegi võimu all olev inimene

  võlvi+alune1 n. võlvi all asetsev läbikäigukoht

  võlvi+alune2 o. \pimedus\

  võra+alune n. võra all olev pind

  võsa+alune n. võsa all olev maa

  al=us n. millegi alumine osa; põhi; laev; keelet. lauseliige; ka keem.

  aluse=line o. \keskkond\ keem.

  aluselis=us n.

  kahe+aluse=line o. \alkohol, graaf\ kahe alusega

  kolme+aluse=line o. \hape\ keem. kolme alusega

  ühe+aluse=line o. \hape, graaf\

  aluse=tu o. aluseta, põhjendamatu

  alusetu=lt m.

  aluset=us n.

  alusel k. põhjal

  euro+alus n. (Euroopa standarditele vastav)

  graniit+alus n.

  hääldamis+alus, hääldus+alus n.

  kauba+alus n.

  killustik+alus n.

  kirbu+alus n. (püssil)

  kompassi+alus n.

  kruus+alus n. eh.

  liigitus+alus n.

  liiv+alus n. eh.

  neetimis+alus n.

  osa+alus n. keelet.

  pesa+alus n. ese, millele lind ehitab pesa

  pook+alus, pooke+alus n. (aianduses)

  puit+alus n.

  pukk+alus n.

  rannasõidu+alus n.

  rühmitus+alus n.

  salvi+alus n.

  seebi+alus n.

  seemik+alus n. aiand. pookealusena kasutatav seemik

  suurtüki+alus n.

  triikraua+alus n.

  tugi+alus n. (millelegi toeks olev)

  tuletus+alus n. keelet.

  täis+alus n. keelet.

  viljapuu+alus n.

  vilt+alus n.

  võrdlus+alus n.

  alus+haridus n. ped. koolieelses lasteasutuses omandatav haridus

  alus+heli n. muus. (heliredel)

  alus+karv n.

  alus+keel n. keelet. algkeel

  alus+kiht n.

  alus+kleit n.

  alus+koolitus n. ped.

  alus+kord-korran.

  alus+kott-kotin.

  alus+krae n.

  alus+kuub n. alusseelik

  alus+lause n. keelet.

  alus+leping n.

  alus+lina n. (voodis)

  alus+maal n.

  alus+mets n.

  alus+müür n.

  alus+nahk n.

  alus+nurk n. mat.

  alus+pesu n.

  alus+pihik n.

  alus+pind-pinnan.

  alus+piste n. (tikkimisel)

  alus+põhi n.

  aluspõhja+kivim n.

  alus+põhimõte n.

  alus+põhk n.

  alus+põrand n.

  alus+püksid n.

  alu=kad n. kõnek. aluspüksid

  trikoo+aluspüksid n.

  alus+rake n.

  alus+rõivas n.

  alus+sammas n.

  alus+seelik n.

  alus+sulestik n. (linnul)

  alus+särk n.

  alus+taim n.

  alustaime=stik n. alustaimed

  alustaime=stu n. alustaimestik

  alus+tala n.

  alus+taldrik n.

  alus+talje n. vnm. pihik

  alus+tass n. (tassil v. klaasil)

  alus+tees n. juhtmõte

  alus+tugi n.

  alus+turvas n.

  alus+undruk n. vnm.

  alus+uuringud n.

  alus+vai n.

  alus+vill-villan.

  alus+vilt n.

  alus+värv n.

  alus+õpe n.

  kutse+alusõpe n. kutsehariduse osa

  aluse+lembene o. biol.

  alust pane/ma t. rajama

  aluse+pane=k n.

  aluse+pani=ja n.

  alu=tsi m. alt läbi; alaspidi


 • LIITSÕNAD

  ulu+all m. varjul

  ulu+alla m. varju alla, varjule

  ulu+alt m. varju alt

  üles+alla m. üles ja alla • all+asutus n.

  all+ettevõte n.

  all+hange n. maj.

  all+jaotis n.

  all+järgnev o. allpool järgnev

  all+jää+kalapüük n. <(all+jää)+kalapüük> jää all toimuv kalapüük

  all+keel n. keele üks esinemisvariant

  all+kiri-kirjan.

  allkirja=sta/ma t. allkirja andma

  allkirjasta=ja n.

  allkirjasta=mine n.

  digitaal+allkiri n. ⇐ digitaalne allkiri

  digiallkiri n. digitaalallkiri, võrdne omakäelise allkirjaga

  digiallkirja=sta/ma t. digiallkirja andma

  digiallkirjasta=mine n.

  kooskõlastus+allkiri-kirjan.

  allkirja+proov n.

  allkirja+õigus n.

  allkirjaõigus=lik o. \isik\ allkirjaõigusega

  allkirjaõiguslikk=us n.

  all+komisjon n.

  all+korrus n.

  all+keha, ala+keha n. anat. inimese kere alumine osa

  all+kõht, ala+kõht n. anat. kõhu alumine osa

  all+linn n. madalamal asetsev linnaosa

  all+maa~ maa all asuv, olev

  allmaa+ehitis n.

  allmaa+garaaž n.

  allmaa+kaevandamine n.

  allmaa+kaevandus n.

  allmaa+kanal n.

  allmaa+kommunikatsioonid n.

  allmaa+kulgur n.

  allmaa+käik n.

  allmaa+parkla n.

  allmaa+peidik n.

  allmaa+rajatis n.

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  allmaa+reservuaar n.

  allmaa+transport n.

  allmaa+tõuge n.

  allmaa+töö n.

  all+maailm n. müt. surnute riik, manala, toonela; kurjategijate, prostituutide jts ringkonnad

  allilm n. allmaailm

  allilma+liider n.

  allilma+tegelane n.

  allmaailma+jumal n. müt.

  all+märkus n.

  all+nurk n.

  all+ohvitser n.

  all+organisatsioon n.

  all+osa n.

  all+osakond n.

  all+pool1 m. \nimetatud\

  allpool=ne o.

  all+pool2 k. \nulli\

  all+rentnik n.

  all+süsteem n.

  all+teema n.

  all+tekst n. varjatud mõte

  all+tiiter n. tekst filmi all

  all+tuule m. tuulealuses küljes

  alltuule+külg n.

  alltuule+parras n.

  all+töövõtja n.

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  all+tüüp n.

  all+uks n.

  all+vee~ vee all asuv, toimuv vms.

  allvee+arheoloogia n.

  allvee+foto n.

  allvee+harjutus n.

  allvee+heli n.

  allvee+kaabel n.

  allvee+kaamera n.

  allvee+kabe-kaben.

  allvee+kalapüük n.

  allvee+laev n.

  allveelaeva=stik n. allveelaevade kogu

  allveelaev=nik n.

  tuuma+allveelaev n.

  allvee+male n.

  allvee+müra n.

  allvee+orienteerumine n.

  allvee+parras n.

  allvee+robot n.

  allvee+rünnak n.

  allvee+sport n.

  allveesport=lane n. allveespordiga tegeleja

  allvee+suunistus n. sp.

  allvee+sõda n.

  allvee+tunnel n.

  allvee+töö n.

  all+viide n.

  all+äär n.

  all+üksus n. sõj.

  luure+allüksused n.

  all+üür n. põhiüürniku käest üürimine

  allüüri=line n. allüürile antud vara kasutaja

  allüür=nik n. jur. allüüriline

  allüüri+leping n.

  alla+iste-isten. sp.

  alla+jõge m. jõge mööda alla, pärivoolu

  alla+külv n. põllum.

  alla+meetri+mees n. (väikese lapse kohta)

  alla+mäge m. mäest alla

  alla+paine n. paine alla

  alla+pidi m.

  alla+poole1 m. \vajuma\

  alla+poole2 k. \vööd\

  alla+tuult, alla+tuule m. selles suunas, kuhu tuul puhub, pärituult

  alla+vett m. pärivoolu

  alla+voolu m. pärivoolu

  alt+aisa m. aisa alt

  altaisa löö/ma t. piltl. abielu rikkuma

  alt+haak n. sp.

  alt+hoie n. sp.

  alt+hõlma m. salaja, ebaseaduslikult

  alt+kulmu m. \vaatama\ umbusklikult

  alt+käe m. käe alt; althõlma

  altkäe+kaup n.

  altkäe+maks-maksun. ⇐ alt¤käe maks/ma tasu, mille eest ametnik teeb teo, mida ta seaduse järgi ei tohiks teha

  altkäemaksu+skandaal n.

  alt+naaber n.

  alt+pere n.

  alt+poolt1 m. \tulev\

  alt+poolt2 k. \põlve\

  alt+tuule m. tuulealusest küljest; tuule alt

  alttuule+nõlv n.

  alt+uks n. alumise korruse välisuks

  alt+vaade n. vaade millelegi altpoolt; selle kujutis joonisena, fotona vms.

  alt+valgustus n.

  alt+võte n. sp.


 • ÜHENDITULETISED

  küüne+alu=mik n. anat. küüne all olev pehme kude


 • ÜHENDID

  alla aja/ma t. allapoole loopima, lükkama jne.; sundima alla minema v. tulema; peale, otsa sõitma

  alla+ae=tu n. see, kes on alla aetud

  alla+aja=ja n.

  alla+aja=mine n.

  alla and/ma t. alistuma

  alla+and=mine n.

  alla heit/ma t. alistama; alistuma

  alla+heit=lik o. alistuv, alandlik

  allaheitlikk=us n.

  allaheitliku=lt m.

  alla+heit=mine n.

  alla hinda/ma t. hinda alandama; madalamalt hindama

  alla+hinda=mine n.

  alla+hind=lus n. maj.

  lisa+allahindlus n.

  allahindlus+kampaania n.

  alla jää/ma t. nõrgemaks v. kaotajaks osutuma

  alla+jää=mine n.

  alla+jää=nu n. kaotaja

  alla kirjuta/ma t. allkirja andma

  alla+kirjuta=mine n.

  alla+kirjuta=nu n.

  alla kriipsuta/ma t. kriipsu alla tõmbama; piltl. rõhutama

  alla+kriipsuta=mine n.

  alla+kriipsut=us n.

  alla kukku/ma t.

  alla+kukku=mine n.

  alla kuse/ma t. öösel voodit märgama

  alla+kuse=mine n.

  alla käi/ma t. tasemelt viletsaks minema; manduma

  alla+käi=k n.

  allakäigu+spiraal n.

  allakäigu+tee n.

  allakäigu+trepp n.

  alla+käi=mine n.

  alla+käinud o. \ettevõte, narkomaan\

  alla laadi/ma t. inf. teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama, teisest süsteemist oma süsteemi

  alla+laadi=mine n.

  alla mine/ma t. allapoole liikuma; alanema

  alla+mine=k n.

  alla pane/ma t. millegi alla asetama, paigutama v. seadma

  alla+pane=k n.

  alla+pane=mine n.

  alla+pan=u n. loomade asemetele pandav põhk vms.

  alla sõit/ma t.

  alla+sõit n.

  alla tege/ma t. voodit märgama

  \öine\ alla+tege=mine n.

  alla tiri/ma t.

  alla+tiri=mine n.

  alla vaju/ma t. allapoole langema v. laskuma

  alla+vaj=e n. med. (mingi organi seisundi muutus)

  alla+vaju=mine n.

  alla vandu/ma t. alistuma, alla andma

  alla+vandu=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=mine n.

  alt mine/ma t. kõnek. petta saama; sisse kukkuma

  alt+mine=k n. pettasaamine; viltuminek

  alt tõmba/ma t. petma, alt vedama, tüssama

  alt+tõmba=mine n.

  alt veda/ma t. petma; jukerdama, lootusi petma

  alt+veda=mine n.

 • hanki/ma t. midagi kuskilt v. kelleltki muretsema, nõutama

 • TULETISED

  hanki=ja n.

  hanki=mine n.

  hang=e n. maj. tehing, millega majandusüksus soetab endale varasid; hanke-tarnelepingu objekt

  all+hange n. maj. kauba. teenuse vm. sisseost

  riigi+hange n. riigi ost v. tellimus

  teabe+hange n.

  ühis+hange n.

  hanke+leping n.

  hangi=tu n. see, mis on hangitud

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur