[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

alga/ma t. (pihta) hakkama; (midagi) alustama; kätte jõudma

 • TULETISED

  alga=ta/ma t. probleemi vms. tõstatama v. arutamiseks esitama

  algata=ja n. eestvedaja

  algata=mine n.

  algat=us n.

  algatus=lik o.

  era+algatus n.

  eraalgatus=lik o.

  kodaniku+algatus n.

  oma+algatus n.

  omaalgatus=lik o.

  rahva+algatus n.

  algatus+rühm n.

  algatus+toimkond n.

  algatus+võime n.

  algatusvõime=line o.

  algatusvõimelise=lt m.

  algatusvõimelis=us n.

  alu=sta/ma t. pihta hakkama

  alusta=ja n.

  alusta=mine n.

  alust=us n. algus, hakatus

  taas+alusta/ma t.

  taasalusta=ja n.

  taasalusta=mine n.

  alg n. algus, hakatus

  alga=ja n. mingis tegevuses vähese kogemusega inimene

  algaja=lik o.

  algajalikk=us n.

  algajaliku=lt m. algaja kombel

  alga=ja o. \kirjanik\

  alga=mine n.

  alg=e1algen. (abstraktses mõttes:) millest miski alguse saab

  alg=e2algmen. (esemelises tähenduses)

  juure+alge-algmen.

  kopsu+algmed-algmen.

  lehe+alge-algmen.

  seemne+alge-algmen.

  tiiva+algmed-algmen.

  ürg+alge-algmen.

  alge=line o. väga lihtne, primitiivne

  algelise=lt m.

  algelis=us n.

  alg=lik o. esialgne, algupärane

  alg=mine n. vnm. algus, hakatus

  alg=ne o. esialgne, kõige varasem

  algse=lt m. algsel kujul

  alg+allikas n.

  alg+asukas n.

  alg+dokument n.

  alg+eksemplar n.

  alg+elanik n.

  alg+informatsioon n.

  alg+kapital n.

  alg+keel n. algupärandi keel; keelet. aluskeel

  algkeel=ne o. \kuju\ algkeeles olev

  alg+kiri-kirjan. jur. dokumendi originaaleksemplar

  alg=is n. algkiri

  algise+pida=ja n. see, kes algist peab

  alg+kodu n. algne elupaik või pärinemisala

  alg+komponent n.

  alg+käsikiri-kirjan.

  alg+meeter n. meetri rahvusvaheline algeksemplar

  alg+põhjus n.

  alg+teadmised n. elementaar- e. lähteteadmised

  alg+tekst n.

  alg+temperatuur n.

  alg+tähendus n.

  alg+tüüp n.

  alg+variant n.

  algul1 k. millegi alguses

  silbi+alguli=ne o. silbi algul olev

  sõna+alguli=ne o. sõna algul olev

  algul2, alul m. esialgu; alguses

  esi+algu m.

  esialg=ne o.

  esialgse=lt m.

  alg=us n.

  alg+aasta n. algusaasta

  alg+aste-astmen.

  alg+edu n.

  alg+etapp n.

  \kuu\ alg+faas n.

  alg+kiirus n.

  alg+kümnend n. alguskümnend

  alg+meridiaan n. nullmeridiaan

  alg+moment n.

  alg+osa n.

  algosa=ke n. füüs.

  alg+punkt n.

  alg+riim n. kirj. (sama algushäälik)

  algriimi=line o.

  alg+staadium n.

  alg+tempo n.

  alg+tõuge n.

  alg+täht, algus+täht n.

  algu+pool-poolen.

  algu+pära n. päritolu, põlvnemine

  algupära=ne o. iseseisvalt loodud; omapärane

  algupära=nd n. <algupära(ne)=nd> algupärane teos; originaaldokument

  algupärase=lt m.

  algupäras=us n.

  algupära=tse/ma t. algupärane olla püüdma

  algupära=tu o. omapäratu, isikupäratu

  algus+aabe n. vnm. algustäht

  algus+aasta n.

  algus+aeg n.

  algus+ajajärk n.

  algus+häälik n. (sõnal)

  algus+järk n.

  algus+kolmandik n.

  algus+kümnend n.

  algus+minut n.

  algus+moment n.

  algus+osa n.

  algus+ots n.

  algus+punkt n.

  algus+rida n.

  algus+salm n.

  algus+silp n.

  algus+takt n.

  algus+tiitrid n.

  algus+täht n.

  algus+vinjett n. k.

  algus+vormel n.


 • LIITSÕNAD

  alg+aine n. keem. lähteaine; filos. kogu maailma aluseks olev põhiaine

  alg+arv n.

  alg+element n. algosis; filos. algaine

  alg+eos n.

  alg+haridus n.

  alg+idu n.

  alg+klass n.

  alg+kool-koolin.

  lasteaed-algkool n. (moodustavad ühise haridusasutuse)

  aedkool n. lasteaed-algkool

  algkooli+iga-ean.

  algkooliea=line o. algkoolieas olev

  algkooli+haridus n.

  algkooli+klass n.

  algkooli+õpilane n.

  alg+koosseis n.

  alg+kristlik o.

  alg+kude n. (millest hiljem kujunevad püsikoed)

  alg+kuju n.

  alg+kursus n.

  alg+kõrgus n.

  alg+loom-looman. ainurakne

  alg+mõiste n.

  alg+organisatsioon n.

  komsomoli+algorganisatsioon n. nõuk.

  alg+osis n.

  alg+rakk n. piltl. vnm. millegi väikseim koostisosa

  algraku=ke n. piltl. algrakk

  alg+redaktsioon n.

  alg+rivistus n. algkoosseis

  alg+seis n.

  alg+sidus-sidusen.

  alg+teadmised n.

  alg+tegur n. mat.

  alg+tõde n. põhitõde

  alg+viisik n.

  alg+võrre n. keelet.

  alg+väärtus n.

  alg+õpe, alg+õpetus n. algteadmiste õpetamine

 • kool1koolin. õppe- ja kasvatusasutus; haridus- ja koolisüsteem; koolitus; koolkond; kogemused, õppetund, vt ka kool2

 • TULETISED

  kool=kond n. suund kunstis, kirjanduses, teaduses vm.

  filosoofia+koolkond n.

  kunsti+koolkond n.

  maali+koolkond n.

  vormi+koolkond n.

  kooli=ndus n. kõik kooli(de)ga seonduv

  kooli=ta/ma t.

  koolita=ja n.

  aiandus+koolitaja n.

  esmaabi+koolitaja n.

  investeerimis+koolitaja n.

  juhtimis+koolitaja n.

  koolita=mine n.

  koolit=us n. koolitamine; kursus(ed), lühiõpe

  arvuti+koolitus n.

  muusiku+koolitus n.

  ohutus+koolitus n.

  raamatupidamis+koolitus n.

  täiendus+koolitus n.

  video+koolitus n.

  õpetaja+koolitus n.

  õpipoisi+koolitus n.

  koolitus+firma n.

  koolitus+reis n.

  koolitus+tellimus n.


 • LIITSÕNAD

  abi+kool-koolin. ped. (vaimupuudega laste õpetamiseks); alama astme kreekakatoliku kool Eesti mõnes piirkonnas vanemal ajal

  abielu+kool-koolin.

  aiandus+kool-koolin.

  alg+kool-koolin.

  lasteaed+algkool-koolin. (moodustavad ühise haridusasutuse)

  aedkool1-koolin. lasteaed-algkool

  algkooli+iga-ean.

  algkooliea=line o. \laps\ algkoolieas olev

  algkooli+haridus n.

  algkooli+klass n.

  algkooli+õpilane n.

  ameti+kool-koolin. kutsekool

  auto+kool-koolin.

  baas+kool-koolin. harjutuskool

  e-kool-koolin. internetipõhine õppeinfosüsteem

  eel+kool-koolin. (koolieelikutele)

  ehitus+kool-koolin.

  elementaar+kool-koolin. aj. (algkool)

  elu+kool-koolin. piltl.

  era+kool-koolin.

  eri+kool-koolin. vaimu- v. kehapuuetega v. käitumishäiretega laste üldhariduskool

  harjutus+kool-koolin.

  huvi+kool-koolin.

  hääle+kool-koolin. muus. hääle arendamise süsteem

  internaat+kool-koolin.

  eri+internaatkool-koolin.

  kalandus+kool-koolin.

  katedraali+kool-koolin.

  kaubandus+kool-koolin.

  kaugõppe+kool-koolin.

  keelte+kool-koolin.

  kesk+kool-koolin.

  kaugõppe+keskkool-koolin.

  kutse+keskkool-koolin.

  linna+keskkool-koolin.

  maa+keskkool-koolin.

  õhtu+keskkool-koolin.

  keskkooli+haridus n.

  keskkooli+lõpetaja n.

  keskkooli+õpetaja n.

  keskkooli+õpilane n.

  kihelkonna+kool-koolin.

  kiriku+kool-koolin.

  kirjutus+kool-koolin. aj.

  kloostri+kool-koolin.

  kodu+kool-koolin.

  kodundus+kool-koolin.

  koera+kool-koolin.

  kogu+päeva+kool n.

  kommerts+kool-koolin. (annab üld- ja kaubandusharidust)

  koreograafia+kool-koolin.

  kreis+kool-koolin.

  kultuuri+kool-koolin.

  kunsti+kool-koolin.

  kutse+kool-koolin.

  internaat+kutsekool-koolin.

  maa+kutsekool-koolin.

  kõrg+kool-koolin.

  era+kõrgkool-koolin.

  ettevõtlus+kõrgkool-koolin.

  rakendus+kõrgkool-koolin.

  tehnika+kõrgkool-koolin.

  köstri+kool-koolin. aj. rahvakool, mille õpetaja oli köster

  küla+kool-koolin. aj. (maa-algkool)

  lahus+kool-koolin. (poisid ja tüdrukud õpivad eraldi)

  laulu+kool-koolin.

  leeri+kool-koolin.

  lennu+kool-koolin.

  linna+kool-koolin.

  maa+kool-koolin.

  maali+kool-koolin. (koolkond)

  majandus+kool-koolin.

  mammut+kool-koolin. (väga suur)

  meditsiini+kool-koolin.

  mere+kool-koolin.

  metsa+kool-koolin.

  miilitsa+kool-koolin.

  ministeeriumi+kool-koolin. aj. (maa-algkool Venemaal, ka Eestis)

  mootorratta+kool n.

  munitsipaal+kool-koolin.

  muusika+kool-koolin.

  laste+muusikakool-koolin.

  mõisa+kool-koolin.

  pedagoogika+kool-koolin.

  piimandus+kool-koolin.

  pika+päeva+kool-koolin. <(pika+päeva)+kool>

  poiste+kool-koolin.

  privaat+kool-koolin.

  puu+kool-koolin.

  põhi+kool-koolin. üldhariduskool, mis annab põhihariduse

  lasteaed+põhikool-koolin. (moodustavad ühise haridusasutuse)

  aedkool2-koolin. lasteaed-põhikool

  põhikooli+haridus n.

  põhiharidus n.

  põhikooli+õpilane n.

  põllumajandus+kool-koolin.

  päeva+kool-koolin.

  pühapäeva+kool-koolin. (pühapäeviti lastele usuõpetuse õpetamiseks); (rahvuskultuuriseltsi eestvõttel vähemusrahvuse keele, kultuuri ja kommete õpetamiseks lastele); aj. pühapäeviti tegutsenud täiskasvanute kool

  rahandus+kool-koolin.

  rahva+kool-koolin. aj. lihtrahva lastele algharidust andnud kool

  rahvus+kool-koolin. (vähemusrahvuse) emakeelne kool

  ratsa+kool n.

  raudtee+kool-koolin.

  reaal+kool-koolin.

  reetori+kool-koolin. aj.

  sega+kool-koolin.

  spordi+kool-koolin.

  suur+kool-koolin. vnm. ülikool

  suve+kool-koolin.

  sõja+kool-koolin.

  süva+kool-koolin. mingit ainet harilikust koolist põhjalikumalt õpetav kool

  tantsu+kool-koolin. tantsualane koolitus; (õppeasutus)

  tava+kool-koolin. \tavaline kool (vastandina erikoolile)\

  teatri+kool-koolin.

  tehnika+kool-koolin.

  toom+kool-koolin. (toomkiriku juures)

  tööstus+kool-koolin.

  tüdrukute+kool-koolin.

  tütarlaste+kool-koolin.

  vaba+kool-koolin.

  vabriku+kool-koolin.

  valla+kool-koolin. aj.

  õhtu+kool-koolin.

  õmblus+kool-koolin.

  ühis+kool-koolin. segakool, poisid ja tüdrukud koos

  ühtlus+kool-koolin.

  üldharidus+kool-koolin.

  üld+kool-koolin. (vastandatuna erikoolile)

  üli+kool-koolin.

  ülikooli=ta/ma t. ülikooliharidust andma

  ülikoolita=mine n.

  e-ülikool-koolin. ülikoolidevaheline koostöövorm e‑õppe paremaks korraldamiseks

  era+ülikool-koolin.

  kunsti+ülikool-koolin.

  põllumajandus+ülikool-koolin.

  rahva+ülikool-koolin.

  riigi+ülikool-koolin.

  tehnika+ülikool-koolin.

  õhtu+ülikool-koolin.

  ülikooli+aastad n.

  ülikooli+diplom n.

  ülikooli+haridus n.

  ülikooli+kaaslane n.

  ülikooli+kursus n.

  ülikooli+linn n.

  ülikooli+linnak n.

  ülikooli+loeng n.

  ülikooli+lõpetaja n.

  ülikooli+pere n.

  ülikooli+professor n.

  ülikooli+õpingud n. • kool+meister n. vnm. kõnek. kooliõpetaja

  koolmeister=lik o. \täpsus\

  koolmeister=da/ma t. koolmeistriks olema

  koolmeisterda=mine n.

  kodu+koolmeister n.

  köster+koolmeister n.

  küla+koolmeister n.

  valla+koolmeister n.

  koolmeistri+amet n.

  kooli+aasta n.

  kooli+aed n.

  kooli+aeg n.

  kooliaeg=ne o. \sõber\ kooliajast pärit

  kooli+algebra n.

  kooli+almanahh n.

  kooli+arst n.

  kooli+aste-astmen.

  kooli+atlas n.

  kooli+buss n.

  kooli+direktor n.

  kooli+distsipliin n.

  kooli+eelne o. \iga\

  koolieel=ik n. koolieelses eas laps

  kooli+grammatika n.

  kooli+haridus n.

  kooli+hirm n.

  kooli+hõive n.

  kooli+hügieen n.

  kooli+iga-ean.

  kooliea=line o. \laps\ koolieas olev

  kooli+inspektor n.

  kooli+juhataja n.

  kooli+juht n.

  kooli+junts, kooli+juntsu n.

  kooli+jüts n.

  kooli+kaaslane n.

  kooli+kell n.

  kooli+kirjandus n.

  kooli+kiusaja n.

  kooli+kiusamine n. kaasõpilase kiusamine koolis

  koolikiusamis+lugu n.

  kooli+kohuslane n.

  kooli+kohustus n. kohustus õppida üldhariduskoolis

  koolikohustus=lane n.

  koolikohustus=lik o.

  kooli+kokkutulek n.

  kooli+kord-korran.

  kooli+korraldus n. koolielu üldine, õigusaktidega määratud korraldus

  kooli+kott-kotin.

  kooli+kriit n.

  kooli+kultuur n. ped. (mille alla peaks kuuluma ka iga lapse eripära ja võimete arvestamine)

  kooli+küps o. \laps\

  kooliküps=us n.

  kooli+laat n.

  kooli+laps n.

  kooli+maja n.

  kooli+mees n. pedagoog, koolitegelane

  kooli+metskond n.

  kooli+mälestused n.

  kooli+mööbel n.

  kooli+müts-mütsin.

  kooli+noor n.

  kooli+nõunik n.

  kooli+orjus n. piltl.

  kooli+papa n. vnm. meesõpetaja

  kooli+pere n.

  kooli+pidu n.

  kooli+piim-piiman. (antakse õpilastele) riigi toetusel)

  kooli+pink n.

  kooli+plika n.

  kooli+poiss n.

  koolipoisi=lik o.

  koolipoisi+vemp n.

  kooli+praktika n.

  kooli+preili n. vnm. vallaline naisõpetaja

  kooli+psühholoog n.

  kooli+põld n.

  kooli+põli, kooli+põlv n.

  kooli+põll n.

  kooli+päev n.

  kooli+raadio n.

  kooli+raamat n.

  kooli+raamatukogu-kogun.

  kooli+raha n. kooliskäimiseks vajalik raha; ka piltl.

  kooli+ranits n.

  kooli+reform n.

  kooli+revident n.

  kooli+seljakott n.

  kooli+stress n.

  kooli+sundus n.

  kooli+sõit n. sp. (ratsaspordis, iluuisutamises)

  kooli+söökla n.

  kooli+talv n.

  kooli+tarbed n.

  kooli+tare n.

  kooli+tarkus n.

  kooli+teadmised n.

  kooli+tee n.

  kooli+teenija n.

  kooli+tsura n. nalj. koolipoiss

  kooli+tuba n. vnm. klassiruum

  kooli+tulistaja n.

  kooli+tulistamine n. tulistamine koolis

  kooli+tund n.

  kooli+tunnistus n.

  kooli+tädi n. lastek.

  kooli+töö n.

  kooli+tüdruk n.

  koolitüdruku=lik o. \riietus\

  kooli+tükk n.

  kooli+tüüp n.

  kooli+uusik n.

  kooli+vaheaeg n.

  kooli+veli n.

  kooli+vend n.

  kooli+vihik n.

  kooli+vorm n.

  kooli+võimla n.

  kooli+võrk n. koolide võrk

  kooli+väline o. \töö\

  kooli+väljaanne-anden.

  kooli+õde n.

  kooli+õpetaja n.

  kodu+kooliõpetaja n. koduõpetaja

  köster+kooliõpetaja n. aj. kösterkoolmeister

  kooli+õpetus n.

  kooli+õpik n.

  kooli+õpilane n.

  kooli+õpingud n.

  kooli+ülesanne-anden.


 • ÜHENDID

  kooli katsu/ma t. vnm. kooli kontrollima

  kooli+katsu=ja n. endisajal õppetaset kontrollinud isik

  kooli+katsu=mine n. endisajal õppetaseme kontrollimine

  koolis käi/ma t.

  koolis+käi=ja n.

  koolis+käi=k n.

  koolis+käi=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur