[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

aeg n.

 • TULETISED

  aeg=kond n. geoloogilise ajaarvamise suurim ühik

  agu+aegkond n.

  kesk+aegkond n.

  uus+aegkond n.

  vana+aegkond n.

  ürg+aegkond n.

  aeg=lane o. \tempo\

  aeglase=lt m. \valmima\

  aegl=us n.

  aeglus+sõit n. (aegluse peale)

  aeglu=sta/ma t. aeglase(ma)ks tegema

  aeglusta=ja n.

  aeglusta=mine n.

  aeglust=i n. aeglustav aine v. seadis

  korrosiooni+aeglusti n.

  neutroni+aeglusti n.

  vaguni+aeglusti n.

  aeglust=us n. aeglustamine

  aeglustus+maa n.

  aeglustus+teekond n.

  aeglu=stu/ma t. aeglase(ma)ks minema v. jääma

  aeglustu=mine n.

  aeglase+kasvu=line o. aeglase kasvuga

  aeglase+voolu=line o. aeglase vooluga

  ime+aeglane o.

  surm+aeglane o. väga v. eriti aeglane

  üli+aeglane o.

  aeglase+võitu o.

  aja=lik o. \elu\ maine; üürike

  ajalikk=us n.

  aja=line o. \piirang\ ajaga seotud

  ajalise=lt m. \määratud\

  aja=stik n. geol. ajastu alajaotus

  aja=stu n. ajajärk; geol. aegkonna alajaotus

  aatomi+ajastu n.

  absolutismi+ajastu n.

  antiik+ajastu n.

  baroki+ajastu n.

  digi+ajastu n.

  feodaal+ajastu, feodalismi+ajastu n.

  info+ajastu n. ajajärk, mida iseloomustab info vaba liikumine ja õigus sõnavabadusele

  juura+ajastu n. geol.

  kivisöe+ajastu n. geol. karbon

  klassitsismi+ajastu n.

  kosmose+ajastu n.

  kriidi+ajastu n.

  kuld+ajastu n. piltl. kõrgaeg, õitsenguaeg

  kõrg+ajastu n.

  reformatsiooni+ajastu n.

  renessansi+ajastu n.

  rokokoo+ajastu n.

  tuuma+ajastu n.

  valgustus+ajastu n. aj.

  ajastu+omane o. \stiil\

  ajastu+truu o. \kirjeldus\

  aja=tu o. \kunst\ just nagu väljaspool aega olev; konkreetsest ajast sõltumatu

  ajatu=lt m.

  ajat=us1 n. ajatu-olek

  aeg=le/ma t. hrv. aega viitma, viivitama

  aegle=mine n.

  aeg=u/ma t. üle tähtaja minema; iganema

  aeguma=tu o. mitte kunagi aeguv

  aegumatu=lt m.

  aegumat=us n.

  aegu=mine n.

  aegumis+tähtaeg n.

  aja=lda/ma t. ajastama; jur. tähtajaga siduma

  ajalda=mine n.

  ajald=us n.

  aja=sta/ma t. ajaliselt sobitama, kooskõlastama

  ajasta=ja n.

  ajasta=mine n.

  ajast=us n.

  aja=ta/ma1 t. maj. maksmist mitmele tähtpäevale jaotama, vt ka aja=ta/ma2

  ajata=ja1 n.

  ajata=mine1 n.

  ajat=us2 n. maj. ajatamine

  aega=misi m. vähehaaval, aeglaselt

  \pühade\ aegu k. ajal

  (~)aeg=ne o. teatud ajast pärit, teatud ajal toimunud vms.

  aadama+aegne o. piltl. igivana, ajast ja arust

  eri+aegne o. \teke\ erinevatel aegadel toimuv, ajaliselt erinev

  eriaegse=lt m.

  eriaegs=us n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  kaua+aegne o. \sõber\ kaua aega olnud; pikaajaline

  kodusõja+aegne o.

  meie+aegne o. \muusika\

  minu+aegne o. \haridus\

  Noa+aegne, noa+aegne o. \masin\ Noa ajast pärit; ürgvana

  oma+aegne o. \mood\ kunagine; endisaegne

  pika+aegne o. \haigus\ pikaajaline

  pikaaegse=lt m.

  pikaaegs=us n.

  pikema+aegne o. pikemaajaline

  rasedus+aegne o. \seisund, toitumine\ raseduse ajal esinev v. toimuv

  sama+aegne o. samal ajal toimuv v. esinev; üheaegne

  samaaegse=lt m.

  samaaegs=us n.

  selle+aegne o. \stiil\

  tolle+aegne o. \elu\ tolle ajaga seotud

  ~aegu m.

  enne+aegu m. enne õiget aega

  enneaeg=ne o. \laps, otsus\

  enneaegse=lt m. \sündinud\

  hilja+aegu m. natukese aja eest

  ilma+aegu m. asjatult; põhjuseta

  ilmaaeg=ne o. \mure\

  pea+aegu m. \meeter; uus; kukkuma\ ligikaudu

  pea m. peaaegu, ligikaudu, umbes

  peagu m. peaaegu

  seda+aegu m. sel ajal

  üht+aegu, ühte+aegu m. (ühel ja) samal ajal

  aeg=us o. õigeaegne, piisava ajavaruga

  aegsa=lt m.

  aegsa=sti m.

  aja=ldasa m. aja poolest

  aja=ldi m. õigel ajal

  ajaldi=ne o.

  aja=lt m. õigel ajal

  aja=ti m. aeg-ajalt eri aegadel

  aju=ti m. mõnikord, aeg-ajalt

  ajuti=ne o.

  ajutise=lt m.


 • LIITSÕNAD

  aasta+aeg n.

  aastaaja+katarr n.

  algus+aeg n.

  ameti+aeg n. teatud ametis olemise aeg

  ammu+aega m. ammu

  ammuaeg=ne o. ammune

  ammust+aega m. ammusest ajast

  antiik+aeg n. alates u. IX s. eKr kuni keskaja alguseni (IV–V s.)

  antiikaeg=ne o. antiikaega kuuluv

  hilis+antiikaeg n.

  ao+aeg n. koiduaeg

  aoajal m.

  armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  edastus+aeg n.

  eetri+aeg n. (raadios, televisioonis)

  elu+aeg n.

  eluaeg=ne o. \karistus\ eluaeg kestev

  eluaegse=lt m. \kestev\

  eluaegs=us n.

  endis+aeg n. endine aeg

  endisaeg=ne o. \elu\

  endisaegse=lt m. endisaegsel viisil

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  etteteatamis+aeg n.

  ettevalmistus+aeg n.

  euro+aeg n. Kesk-Euroopa aeg

  evitus+aeg n.

  feodaal+aeg n. aj.

  feodaalaeg=ne o.

  feodalismi+aeg n.

  feodalismiaeg=ne o. \elu\

  garantii+aeg n.

  glatsiaal+aeg n. jääaeg

  hapukurgi+hooaeg, hapukurgiaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg ajakirjanduses

  heina+aeg n.

  hiilge+aeg n.

  hingede+aeg n. surnute mälestamise aeg

  hingetõmbe+aeg n.

  hoide+aeg, hoidmis+aeg n.

  hoo+aeg n.

  hooaja=line o. \töö\

  hooajalise=lt m. \palgatud\

  hooajalis=us n.

  hooaja=ti, hooaju=ti m. hooajaliselt

  hapukurgi+hooaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg

  jahi+hooaeg n.

  kalastus+hooaeg n.

  kevad+hooaeg n.

  kontserdi+hooaeg n.

  koristus+hooaeg n.

  kõrg+hooaeg n.

  laevasõidu+hooaeg n.

  navigatsiooni+hooaeg n.

  parvetus+hooaeg n.

  puugi+hooaeg n. (aprillist oktoobrini))

  püügi+hooaeg n.

  ranna+hooaeg n.

  sise+hooaeg n.

  supel+hooaeg n.

  suusa+hooaeg n.

  suve+hooaeg n.

  suvitus+hooaeg n.

  sügis+hooaeg n.

  talispordi+hooaeg n.

  talve+hooaeg n.

  teatri+hooaeg n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  turismi+hooaeg n.

  ujumis+hooaeg n.

  varumis+hooaeg n.

  võistlus+hooaeg n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  hooaja+hotell n.

  hooaja+kaup n.

  hooaja+leping n.

  hooaja+müüja n.

  hooaja+müük n.

  hooaja+pilet n.

  hooaja+töö n.

  hooaja+tööjõud n.

  hooaja+tööline n.

  hooaja+väljamüük n.

  hämariku+aeg n.

  idanemis+aeg n.

  igi+aeg n. väga ammune aeg

  igiaeg=ne o.

  inkubatsiooni+aeg n.

  inna+aeg n. loomade jooksuaeg

  istutamis+aeg n.

  istutus+aeg n.

  jahi+aeg n.

  jahikeelu+aeg n. (mille jooksul on keelatud teatavate ulukite küttimine)

  jooksu+aeg n. loomade innaaeg

  jooma+aeg n. joomine, jooming; (vägi)jook (vanasti)

  jõude+aeg n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jää+aeg n. geol. periood Maa ajaloos, millal suur osa Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia mandrist oli jääga kaetud

  jääaeg=ne o. \kliima\

  jääaja+eelne o. \taimestik\

  jääaja+järgne o. \ilmastik\

  kaas+aeg n. samaaegne ajajärk (kellegi v. millegi suhtes); nüüdisaeg

  kaasaeg=ne1 o. kellegagi v. millegagi samaaegne; ajakohane

  kaasaegne2 n. kellegagi samal ajal elanud v. elav isik

  kaasaegse=lt m. \sisustatud\

  kaasaegs=us n.

  kaasaja=sta/ma t. kaasaegseks, ajakohaseks muutma

  kaasajasta=ja n.

  kaasajasta=mine n.

  kaasaja=stu/ma t.

  kaasajastu=mine n.

  kande+aeg n. (loomade) tiinusaeg

  kandidaadi+aeg n.

  karantiini+aeg n.

  karistus+aeg n.

  karjatamis+aeg n.

  karvavahetus+aeg n. (loomadel)

  kasutamis+aeg n.

  kasutus+aeg n.

  kasvu+aeg n.

  kasvuaeg=ne o. \hooldus\

  katse+aeg n. prooviaeg; (ajavahemik tingimisi karistuse puhul)

  katsumis+aeg n. katsumusaeg

  katsumus+aeg n. katsumuste aeg

  keelu+aeg n. (jahipidamisel)

  keemis+aeg n.

  keetmis+aeg n.

  kehtivus+aeg n.

  kella+aeg n.

  kellaaja=line n. tellimine

  kesk+aeg n. (vana- ja uusaja vahel)

  keskaeg=ne o. \kunst\

  hilis+keskaeg n.

  hiliskeskaeg=ne o. \kirik\

  vara+keskaeg n.

  varakeskaeg=ne o. \arhitektuur\

  kiriku+aeg n. (kirikuteenistuse toimumise aeg pühapäeviti)

  kivi+aeg n. arheol. esiaja vanim järk, kus tööriistad olid põhiliselt kivist

  kiviaeg=ne o. \leid\

  kliki+aeg n. kõnek. kliki võimuloleku aeg

  klikiaeg=ne o. \elu\

  kogu+aeg n.

  kogunemis+aeg n.

  kohtumis+aeg n.

  koidu+aeg n.

  koiduaeg=ne o. \hämarik\

  kolmandik+aeg n. sp.

  komandeerimis+aeg n. lähetusaeg

  kooli+aeg n.

  kooliaeg=ne o. \sõber\ kooliajast pärit

  koristamis+aeg, koristus+aeg n.

  korjamis+aeg, korje+aeg n. (aianduses)

  kriisi+aeg n.

  kriisiaeg=ne o. kriisiajal esinev

  kude+aeg n.

  kudemis+aeg n.

  kvaliteet+aeg n. lähedastele inimestele ja iseendale pühendatud aeg

  kõlblikkus+aeg n.

  külastus+aeg n.

  külvi+aeg n.

  laadimis+aeg n.

  laadumis+aeg n.

  laagerdus+aeg n. (juustul, veinil)

  \poe\ lahtioleku+aeg n.

  langus+aeg n.

  leeri+aeg n.

  leina+aeg n.

  lennu+aeg n.

  lisa+aeg n.

  loojumis+aeg n.

  lõimetus+aeg n. peiteaeg

  lõuna+aeg n.

  lüpsi+aeg n.

  maailma+aeg n. astr. (Greenwichi aeg)

  madalvee+aeg n.

  marja+aeg n.

  masina+aeg n.

  metalli+aeg n. pronksi- ja rauaaeg

  mineku+aeg n.

  mineviku+aeg n. keelet.

  muinas+aeg n.

  muinasaeg=ne o. \asula\ muinasajast pärit

  murrangu+aeg n.

  mõtlemis+aeg n.

  mõõna+aeg n.

  mähi+aeg n. (kui puudel on koor lahti)

  mängu+aeg n.

  müügi+aeg n.

  niidu+aeg, niite+aeg n.

  noorus+aeg n.

  noorusaeg=ne o. \tutvus\

  norm+aeg n. ettenähtud aeg

  normaal+aeg n. normaalne, ettenähtud aeg

  nälja+aeg n.

  nüüdis+aeg n.

  nüüdisaeg=ne o. nüüdisaega kuuluv

  nüüdisaja=sta/ma t. nüüdisaegse(ma)ks tegema

  nüüdisajasta=ja n.

  nüüdisajasta=mine n.

  okupatsiooni+aeg n.

  okupatsiooniaeg=ne o. \elu\ okupatsiooniajal olnud, toimunud

  oote+aeg n.

  ordu+aeg n. ordu valitsemisaeg

  orduaeg=ne o. \matmispaik\ orduajast pärit

  orja+aeg n.

  orjaaeg=ne o. \olukord\

  orjus+aeg n.

  osa+aeg n. (tööhõives:) osaline tööaeg

  osaaja=line o. \koht\ osaajaga

  osaaja+töö n. osaajaga töötamine

  osaaja+töötaja n. osaajaga töötaja

  otsingu+aeg n.

  paarimis+aeg n.

  paaritus+aeg n. (loomadel, lindudel)

  paastu+aeg n.

  pagulas+aeg n.

  pagulus+aeg n.

  \haiguse\ peite+aeg n. med. vet.

  pesitsus+aeg n.

  poegimis+aeg n.

  pool+aeg n.

  poolaja+vile-vilen.

  poolestus+aeg n. füüs.

  praegus+aeg n. praegune aeg, tänapäev, nüüdisaeg

  praegusaeg=ne o. \elu\

  praktika+aeg n.

  priiuse+aeg n.

  pronksi+aeg n.

  pronksiaeg=ne o. \käevõru\

  proovi+aeg n. (mille vältel proovitakse kellegi võimeid, sobivust)

  puhke+aeg n.

  puhkus+aeg, puhkuse+aeg n.

  puhte+aeg n. koiduaeg

  puhteaeg=ne o. \uni\

  pulma+aeg n.

  põua+aeg n.

  päeva+aeg n.

  päikese+aeg n.

  pärisorjus+aeg n.

  pärisorjusaeg=ne o. pärisorjusaega kuuluv

  pöörde+aeg n.

  pööri+aeg n. kevad v. sügis

  pühade+aeg n.

  pühadeaeg=ne o. \liiklus\

  pühadeaegse=lt m. \mõnus\

  püsivus+aeg n.

  rahu+aeg n.

  rahuaeg=ne o. \elu\

  \kodu\ rajamis+aeg n.

  rasedus+aeg n.

  raua+aeg n. arheol. esiaja hiliseim põhijärk

  rauaaeg=ne o. \matmispaik\

  reaal+aeg n. reaalne aeg

  reaktsiooni+aeg n. psühh. biol.

  reformatsiooni+aeg n. aj.

  reformatsiooniaeg=ne o. \olukord\ reformatsiooniaega kuuluv

  rekord+aeg n.

  rendi+aeg n.

  renessansi+aeg n.

  renessansiaeg=ne o. \kunst\ renessansiajal olnud

  restauratsiooni+aeg n.

  revolutsiooni+aeg n.

  revolutsiooniaeg=ne o. \tegevus\

  ringlus+aeg n.

  rokokoo+aeg n. (kunstistiil 18. saj. Prantsusmaal)

  rokokooaeg=ne o. \komöödia\ rokokooaega kuuluv

  romantismi+aeg n.

  romantismiaeg=ne o. \kirjandus\ romantismiajast pärinev

  rände+aeg n. (lindudel)

  saabumis+aeg n.

  saate+aeg1 n. (raadios, televisioonis)

  saate+aeg2 n. saatmiseks kuluv aeg

  seene+aeg n.

  seisaku+aeg n. stagnatsiooniaeg

  seisu+aeg n.

  seni+ajani m. seni

  soike+aeg n. soikusoleku aeg

  stagna+aeg n. kõnek.

  stagnatsiooni+aeg n. (hrl. 1970.–1980. aastate kohta NSV Liidus)

  suike+aeg n.

  sumbe+aeg n. el. sumbumisaeg

  sumbumis+aeg n.

  sund+aeg n. kohustuslik aeg sõjaväeteenistuses

  sundravi+aeg n.

  suplemis+aeg, suplus+aeg n.

  surma+aeg n.

  suurvee+aeg n.

  suurveeaeg=ne o. \üleujutus\ suurveeajal olev

  suve+aeg n. suvi; suvine kellaseade

  sõidu+aeg n.

  sõja+aeg n.

  sõjaaeg=ne o. \varjend\

  säile+aeg, säilimis+aeg n.

  säilitus+aeg n.

  säri+aeg, säritus+aeg n. fot.

  söögi+aeg n.

  sööma+aeg n.

  pidu+söömaaeg n.

  söötmis+aeg n.

  sünni+aeg, sündimis+aeg n.

  sünnitus+aeg n.

  taastumis+aeg n.

  tagatis+aeg n.

  talve+aeg n. talv; talvine kellaseade

  tardumis+aeg n.

  tasuvus+aeg n.

  teenistus+aeg n.

  tegevus+aeg n.

  tegutsemis+aeg n.

  tekke+aeg, tekkimis+aeg n.

  teoorjus+aeg n. aj.

  teoorjusaeg=ne o. \elu\

  tipp+aeg n.

  toime+aeg n.

  tootmis+aeg n.

  tsaari+aeg n. aastad 1710–1917

  tsaariaeg=ne o. \haridus\

  tsiviil+aeg n.

  turu+aeg n. kauplemisaeg turul

  tõusu+aeg n. (meretõusu kohta)

  tähe+aeg n. astr.

  täht+aeg n. määratud ajavahemik v. ajahetk (kuupäev, nädalapäev, kellaaeg vm.)

  tähtaeg=ne o. \esitamine, töö\ tähtajaga seotud

  tähtaja=line o. \hoius\ tähtajaga

  tähtaja=tu o. \leping\ ilma tähtajata

  enne+tähtaeg=ne o. enne tähtaega toimuv

  aegumis+tähtaeg n.

  edasi+kaebe+tähtaeg n.

  kassatsiooni+tähtaeg n. jur.

  laenu+tähtaeg n.

  liisingu+tähtaeg n.

  makse+tähtaeg n.

  realiseerimis+tähtaeg n. müügitähtaeg

  rendi+tähtaeg n.

  säilitus+tähtaeg n.

  sünnitus+tähtaeg n.

  tarne+tähtaeg n.

  võla+tähtaeg n.

  töö+aeg n.

  tööaja+kaart n. mida kasutatakse töötaja tööle tuleku ja sealt lahkumise kellaaegade fikseerimiseks vastavas aparaadis

  tööaja+kadu n.

  ula+aeg n. vaba aeg, jõudeaeg

  une+aeg n.

  uus+aeg n. (keskaja ja uusima aja vahel)

  uusaeg=ne o. \keraamika\ uusaega kuuluv

  vaatlus+aeg n.

  vaenu+aeg n.

  vahe+aeg n.

  jõulu+vaheaeg n.

  jää+vaheaeg n.

  kooli+vaheaeg n.

  lõuna+vaheaeg n.

  suve+vaheaeg n.

  söögi+vaheaeg n.

  töö+vaheaeg n.

  õppe+vaheaeg n.

  valgustus+aeg n. valgustusajastu

  valitsemis+aeg, valitsus+arg n.

  valmimis+aeg n.

  valmistus+aeg n.

  valmitus+aeg n. (puuviljadel, marjadel)

  vana+aeg n. aj. (üldajaloo periood); (üldisemalt kauge mineviku kohta)

  vangistus+aeg n.

  vase+kiviaeg n. arheol.

  vaseaeg n. arheol.

  vastuvõtu+aeg n.

  veerand+aeg n. sp.

  vegetatsiooni+aeg n. bot.

  venestus+aeg n. aj. (algas Eestis 1880-ndatel aastatel)

  videviku+aeg n.

  viibe+aeg, viibimis+aeg n.

  viikingi+aeg n. aj. viikingiretkede ajastu (u. 800–1050 p. Kr.)

  viit+aeg n. maj. viivitusaeg

  viivitus+aeg n.

  vilja+aeg n.

  virge+aeg n. ärkveloleku aeg

  viljakoristus+aeg n.

  võidu+aeg n.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  väljaõppe+aeg n.

  väljumis+aeg n.

  vööndi+aeg n. ajavööndi keskmine päikeseaeg, mis kehtib kogu ajavööndi ulatuses

  \hiline, püha\ õhtusööma+aeg n. ka relig.

  õie+aeg n.

  õitse+aeg, õitsemis+aeg n.

  õitsengu+aeg n.

  õnne+aeg n.

  õpi+aeg n. õppimisaeg

  õpingu+aeg n.

  õpipoisi+aeg n.

  õppe+aeg, õppimis+aeg n.

  ärasõidu+aeg n.

  \rahvuslik\ ärkamis+aeg n. (Eestis 1860.–1880. aastatel)

  ärkamisaeg=ne o. \luuletaja\ ärkamisaega kuuluv

  öö+aeg n.

  ühtlus+aeg n. (mis on piirkonnas tarvitusel)

  ülemineku+aeg n.

  üliõpilas+aeg n.

  ürg+aeg n. esiaja vanim osa

  ürgaeg=ne o. ürgaega ulatuv; väga vana



 • aeg+ilmutus n. fot.

  aeg+luubis m. ebaharilikult aeglaselt

  aeg+rida n. (statistikas:) arvandmete rida, mis kirjeldab suuruse ajalist muutumist

  aeg+ruum n. füüs.

  aeg+võte n.

  aja+adverb n.

  aja+aken n.

  aja+andur n.

  aja+hammas n. piltl. aeg kui kõige vanandaja

  aja+häda n.

  aja+järk n.

  algus+ajajärk n.

  katsetamis+ajajärk, katsetus+ajajärk n.

  langus+ajajärk n.

  murrangu+ajajärk n.

  reaktsiooni+ajajärk n.

  taaste+ajajärk n.

  tõusu+ajajärk n.

  uuendus+ajajärk n.

  ülemineku+ajajärk n.

  aja+kadu n.

  aja+kaja n.

  ajakaja=line o. \teema\ päevakajaline, aktuaalne

  ajakajalis=us n.

  aja+kategooria n. keelet.

  aja+kauge o.

  aja+kava n.

  aja+keerd n.

  aja+kiri-kirjan.

  aime+ajakiri-kirjan.

  digi+ajakiri n.

  e-ajakiri-kirjan. (elektrooniline, arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav)

  eriala+ajakiri-kirjan.

  filmi+ajakiri-kirjan.

  kirjandus+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  laste+ajakiri-kirjan.

  male+ajakiri-kirjan.

  matemaatika+ajakiri-kirjan.

  meditsiini+ajakiri-kirjan.

  moe+ajakiri-kirjan.

  muusika+ajakiri-kirjan.

  naiste+ajakiri-kirjan.

  noorsoo+ajakiri-kirjan.

  noorte+ajakiri-kirjan.

  patendi+ajakiri-kirjan.

  pedagoogika+ajakiri-kirjan.

  pildi+ajakiri-kirjan.

  pilke+ajakiri-kirjan.

  porno+ajakiri-kirjan.

  referaat+ajakiri-kirjan.

  satiiri+ajakiri-kirjan.

  seks+ajakiri, seksi+ajakiri-kirjan.

  spordi+ajakiri-kirjan.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  tehnika+ajakiri-kirjan.

  veebi+ajakiri-kirjan.

  õpilas+ajakiri-kirjan.

  aja+kirjandus n.

  ajakirjandus=lik o. \võte\

  ajakirjanduslikk=us n.

  ajakirjandusliku=lt m. \huvitav\

  interneti+ajakirjandus n.

  kesk+ajakirjandus n. nõuk.

  noorsoo+ajakirjandus n.

  raadio+ajakirjandus n.

  seltskonna+ajakirjandus n.

  spordi+ajakirjandus n.

  tele+ajakirjandus n.

  trüki+ajakirjandus n.

  välis+ajakirjandus n.

  ajakirjandus+büroo n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  ajakirjandus+keel n.

  ajakirjandus+keskus n.

  ajakirjandus+konverents n.

  ajakirjandus+levi n.

  ajakirjandus+magnaat n.

  ajakirjandus+maja n.

  ajakirjandus+tava n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  ajakirjandus+tudeng n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  aja+kirjanik n.

  kultuuri+ajakirjanik n.

  raadio+ajakirjanik n.

  ralli+ajakirjanik n.

  rinde+ajakirjanik n.

  spordi+ajakirjanik n.

  televisiooni+ajakirjanik n.

  teleajakirjanik n. televisiooniajakirjanik

  aja+kohane o. aja nõuetele vastav, moodne

  ajakohase=lt m.

  ajakohas=us n.

  ajakohas=ta/ma t. ajakohase(ma)ks tegema

  ajakohasta=ja n.

  ajakohasta=mine n.

  aja+konstant n.

  aja+kulu n.

  ajakulu=kas o. suure ajakuluga

  aja+laul n. kirj. kaasaja elunähtusi käsitlev luuletus

  ajalaul=ik n. ajalaulude kirjutaja

  aja+leht n.

  leht2 n. ajaleht

  bulvari+leht n. kõmuleht

  fänni+leht n. (eeskätt mingi ansambli) fännidele mõeldud elektronajakiri

  hommiku+leht n.

  jutu+leht n.

  kõmu+leht n.

  kultuuri+leht n.

  kõntsa+leht n.

  maakonna+leht n.

  noorte+leht n.

  nädala+leht n.

  pilke+leht n.

  päeva+leht n.

  pühapäeva+leht n. pühapäeviti ilmuv, pühapäevaks lugemist pakkuv ajaleht

  sopa+leht n. kõmuleht, kollane ajaleht

  tabloid+leht n.

  tähtpäeva+leht n.

  veebi+leht n. inf.

  õhtu+leht n.

  lehe+putka n. kõnek.

  lehe+väljalõige n.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehte tege/ma t.

  lehe+tege=mine n.

  lehe+tegi=ja n.

  massi+ajaleht n.

  rajooni+ajaleht n. nõuk.

  rajoonileht n. nõuk.

  reklaami+ajaleht n.

  spordi+ajaleht n.

  ajalehe+artikkel n.

  leheartikkel n.

  ajalehe+hoidja n. ⇐ ajalehtede hoidja (sisustuselement)

  ajalehe+intervjuu n.

  ajalehe+kiosk n.

  lehekiosk n.

  ajalehe+kirjutis n.

  ajalehe+kuulutus n.

  lehekuulutus n.

  ajalehe+lisa n.

  ajalehe+mees n. kõnek. ajakirjanik

  lehemees n. ajalehemees

  ajalehe+neeger n. nalj. ajakirjanik, lehemees

  leheneeger n. nalj. ajakirjanik

  ajalehe+number n.

  lehenumber n.

  ajalehe+paber n.

  ajalehe+pea-pean. ajalehe päis, esikülje tiitel

  ajalehe+poiss n. (müütab käest ajalehti)

  lehepoiss n. ajalehepoiss

  ajalehe+reklaam n.

  ajalehe+reportaaž n.

  ajalehe+reporter n.

  ajalehe+saba n. kõnek. (kerge sisuga lõpuosa)

  ajalehe+sõnum n.

  ajalehe+tellimus n.

  ajalehe+veerg n.

  leheveerg n.

  ajalehe+vitriin n.

  ajalehe+väljalõige n.

  ajalehte luge/ma t.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  ajalehe+luge=ja n.

  ajalehe+luge=mine n.

  ajalehti müü/ma t.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehe+müü=k n.

  ajalehe+müü=ja n.

  ajalehe+müü=k n.

  aja+lugu n.

  ajaloo=lane n. ajaloo eriteadlane

  ajaloo=line o. \ülevaade; otsus; isik\ ajaloosse puutuv; ajaloo seisukohalt oluline; minevikus aset leidnud

  ajaloolise=lt m.

  ajaloolis=us n.

  pseudo+ajalooline o. \käsitlus\

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  agraar+ajalugu n.

  agraarajaloo=lane n. agraarajaloo uurija

  alternatiiv+ajalugu n. ⇐ alternatiivne ajalugu (ulmekirjanduse žanr)

  antiik+ajalugu n.

  arhitektuuri+ajalugu n.

  arhitektuurilugu n. arhitektuuriajalugu

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. \käsitlus\ asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  eel+ajalugu n. millegi ajaloole eelnenud sündmused

  eelajaloo=line o. \elu\

  eelajaloolise=lt m.

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. \käsitlus\ keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m.

  kiriku+ajalugu n.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusloolane n.

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjanduslooline o.

  kirjandusajaloolise=lt m.

  kultuuri+ajalugu n.

  kultuurilugu n.

  kultuuriloo=lane n.

  kultuuriloo=line o. \uurimus\

  kultuuriajaloo=lane n. kultuuriajaloo uurija

  kultuuriajaloo=line o. kultuuriajalooga seotud

  kultuuriajaloolise=lt m.

  kunsti+ajalugu n.

  kunstiajaloo=lane n. kunstiajaloo uurija

  kunstiajaloo=line o. kunstiajalooga seotud

  kunstiajaloolise=lt m.

  lähi+ajalugu n. hrl. I või II maailmasõjaga algav ja 1991. aastaga lõppev ajalooperiood

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  muusika+ajalugu n.

  muusikaajaloo=lane n. muusikaajaloo uurija

  muusikaajaloo=line o. \väärtus\ muusikajalooga seotud

  muusikaajaloolise=lt m.

  sõja+ajalugu n.

  sõjaajaloo=lane n. sõjaajaloo uurija

  sõjaajaloo=line o. sõjaajalugu puudutav

  teatri+ajalugu n.

  teatriajaloo=lane n. teatriajaloo uurija

  teatriajaloo=line o. teatriajalooga seotud

  teatriajaloolise=lt m.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m.

  üld+ajalugu n. üldine ajalugu

  üldajaloo=lane n. üldajaloo uurija

  üldajaloo=line o. \taust\

  ajaloo+aineline o. \näidend\

  ajaloo+alane o. \kirjandus\

  ajaloo+allikas n.

  ajaloo+atlas n.

  ajaloo+doktor n.

  ajaloo+film n.

  ajaloo+filosoofia n.

  ajaloo+hinne n.

  ajaloo+järk n.

  ajaloo+kaart n.

  ajaloo+kandidaat n.

  ajaloo+kateeder n.

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaloo+klubi n.

  ajaloo+kontseptsioon n.

  ajaloo+konverents n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  ajaloo+muuseum n.

  ajaloo+mälestis n.

  ajaloo+mälu n.

  ajaloo+periood n.

  ajaloo+professor n.

  ajaloo prügikast isikud ja sündmused, keda ja mida on püütud maha vaikida ja unustada

  ajaloo+raamat n.

  ajaloo+ratas n. piltl. ajaloo kulg

  ajaloo+ring n.

  ajaloo+romaan n.

  ajaloo+sündmus n.

  ajaloo+teadlane n.

  ajaloo+teadus n.

  ajaloo+teaduskond n.

  ajaloo+temaatika n.

  ajaloo+torm n.

  ajaloo+tudeng n.

  ajaloo+tund n.

  ajaloo+uurimus n.

  ajaloo+õpetaja n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  ajaloo+ürik n. ajaloolise väärtusega dokument

  ajalugu kirjuta/ma t.

  ajaloo+kirjuta=ja n. ajaloosündmuste kirjapanija, kroonik, kroonikakirjutaja

  ajaloo+kirjuta=mine n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  ajalugu uuri/ma t.

  ajaloo+uuri=ja n.

  ajaloo+uuri=mine n.

  aja+luule n. (käsitleb kaasaja elunähtusi)

  aja+lõik n.

  aja+mahukas o. \töö\

  aja+maitse n. teatud ajastule iseloomulik maitse, ajastu meeldimuste süsteem

  aja+masin n. (fantastikas:) ajas rändamist võimaldav imemasin

  aja+meri n. piltl.

  aja+märk n. teatud ajastut kajastav või tulevikku vihjav sündmus, nähtus vms.

  aja+määrus n. keelet.

  ajamäärus+lause n. keelet.

  aja+nappus n.

  aja+norm n.

  aja+nõue n.

  aja+omane o. \nähtus\

  aja+ookean n. piltl. ajameri

  aja+palk-palgan.

  ajapalga+süsteem n.

  aja+piirang n.

  aja+pikendus n.

  aja+pikku, aja+piki, aja+pikka m. aja jooksul

  aja+proov n.

  aja+puudus n.

  aja+raam n.

  aja+raamat n. vnm. kroonika

  aja+ratas n. piltl.

  aja+relee n. el. (rakendab ettenähtud ajavahemiku möödudes tööle täiturseadise)

  aja+režiim n.

  aja+signaal n.

  aja+taju n.

  aja+tasa m. ajaga ühel joonel

  aja+teenistus1 n. astr. õige aja täpse määramise, säilitamise ja vastuvõtmisega seotud tegevus; ka sellega tegelevad inimesed

  aja+telg n. sündmuste ajalise järjestuse graafiline esitus

  aja+töö n. maj. (ajapalga alusel)

  ajatöö=line n.

  ajatöö+tasu n.

  aja+vahe-vahen. (sündmuste v. ajavööndite vahel)

  ajavahe+stress n. (mis on tingitud ööpäevarütmi muutusest ajavööndite piiride ületamisel)

  ajavahe+vaevus n. (vööndipiiride ületamisel)

  aja+vahemik n.

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  aja+valik n.

  aja+varu n.

  aja+veeb n. veebipäevik, blogi

  ajaveeb=nik n. ajaveebi pidaja

  aja+vool-voolun.

  aja+vöönd n.

  aja+ühik n.

  aja+ühtsus n.

  aega+mööda m. aja jooksul, järk-järgult; aeglaselt

  aega+pidi m. aegamööda

  ajast-arust m. ⇐ ajast ja arust iganenud, vanamoeline


 • ÜHENDITULETISED

  kuu+aja=line o. \kursus\ kuu aega kestev

  lühema+aja=line o. \reis\ lühemat aega kestev

  lühi+aegne o. \haigus\ lühikest aega kestev

  lühi+aja=line o. \katkestus\ lühikest aega kestev v. kestnud

  lühiajalise=lt m.

  lühiajalis=us n.

  pika+aja=line o. pikka aega kestev v. kestnud

  pikaajalise=lt m.

  pikaajalis=us n.

  pikema+aja=line o. pikemat aega kestev v. kestnud

  pikemaajalise=lt m.

  tunni+aja=line, tunni+aja=ne o. tund aega kestev

  uue+aegne o. uue(ma)le ajale iseloomulik, sellesse kuuluv

  vana+aegne o. endisaega kuuluv, endisajale omane

  vanaema+aegne, vanaemade+aegne o. vanaema kaasaega kuuluv; vanaaegne

  vanaisa+aegne, vanaisade+aegne o. vanaisa ajast pärit; vanaaegne

  varema+aegne o. \sõprus\

  veeuputus+aegne o. veeuputuse ajast pärit; väga vana

  viimase+aegne o. viimasel ajal olnud, tehtud vms.

  õige+aegne o. õigel ajal toimuv

  õigeaegse=lt m. \otsustatud\

  õigeaegs=us n.

  ühe+aegne o. ühel ajal toimuv v. esinev

  üheaegse=lt m. \toimunud\

  üheaegs=us n.


 • ÜHENDID

  Eesti aeg n. Eesti Vabariigi aeg aastatel 1918–1940

  eesti+aeg=ne o. \talu\

  geneeriline aeg n. keelet. üldaeg, situatsiooni alatist kestvust näitav tegevusaeg

  nõukogude aeg n. aastad 1940–1941 ja 1944–1990

  nõuka+aeg n. kõnek. nõukogude aeg

  nõukaaeg=ne o. \elu\ kõnek.

  nõukogude+aeg=ne o. \haridus\

  Rootsi aeg n. periood Eesti ajaloos, tinglikult aastad 1629–1699

  rootsi+aeg=ne o. \häärber\

  Saksa aeg n. aastad 1941–1944

  saksa+aeg=ne o. \vaas\

  Vene aeg n. tsaariaeg (kasutatakse ka nõukogude aja kohta)

  vene+aeg=ne o. \auto\



 • aega arva/ma t.

  aja+arva=mine n.

  aega jaota/ma t.

  aja+jaot=us n.

  aega kaota/ma

  aja+kaot=us n.

  aega mõõt/ma t.

  aja+mõõt n. aja mõõtühik (sekund, tund)

  aja+mõõt=ja n. (kell, stopper); (spordivõistlustel:) ajamärkija

  aega näita/ma t.

  aja+näit n. (kelladel, masinatel)

  aja+näita=ja n. kell

  aega raiska/ma t.

  aja+raisk n. aja raiskamine; raisatud aeg

  aja+raiska=ja n.

  aja+raiska=mine n. tarbetu aja kulutamine

  aega sääst/ma t.

  aja+sääst n. aja säästmine; säästetud aeg

  aega teeni/ma t. kohustuslikus sõjaväe tegevteenistuses olema

  aja+teeni=ja n.

  aja+teeni=mine n.

  aja+teeni=stus2 n. kohustuslik tegevteenistus relvajõududes

  aega veet/ma t.

  aja+veet=ja n.

  aja+veet=mine n.

  aega viit/ma t. tarbetult aega kulutama

  aja+viid=e n. (meeldiv) aja möödasaatmine; seda võimaldav tegevus

  ajaviite=line o. \jutt\ ajaviidet pakkuv

  lemmik+ajaviide n.

  ajaviite+film n.

  ajaviite+jutt-jutun.

  ajaviite+kirjandus n.

  ajaviite+kirjanik n.

  ajaviite+koht n.

  ajaviite+lektüür n.

  ajaviite+lugemine n.

  ajaviite+muusika n.

  ajaviite+mäng n.

  ajaviite+romaan n.

  ajaviite+saade n.

  ajaviite+vahend n.

  aja+viit n. ajaviide

  aja+viit=ja n.

  aja+viit=lik o. aega viitev

  aja+viitmata m. kõnek. aega viitmata, otsekohe

  aega+viitma=tu=lt m. aega viitmata

  aja+viit=mine n.

  aega võit/ma t.

  aja+võit n. aja võitmine; võidetud aeg

  aja+võit=ja n.

  aja+võit=mine n.

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n. (jooksmisel)

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  üle aja teeni/ma t. (sõjaväes)

  üle+aja+teeni=ja n.

  üle+aja+teeni=mine n.

 • võt/ma t.

 • TULETISED

  võta=ta/ma t. (koera) ässitama, võta-võta ütlema

  võt=ja n.

  võt=mine n.

  sund+võtmine n. sunniviisiline võtmine, rekvireerimine

  võt=e n. (võtmine); moodus, meetod; foto v. helisalvestus; filmimine

  võtte=stik n. võtete kogum

  aeg+võte n. fot.

  alt+võte n. sp.

  džuudo+võte, judo+võte n. sp.

  elustamis+võtted n. med.

  enesekaitse+võte n.

  esmaabi+võte n. med.

  filmi+võte n.

  grupi+võte n.

  hetk+võte n. fot.

  hooldamis+võtted, hooldus+võtted n.

  hämamis+võte n.

  hüpnoosi+võte n.

  imetamis+võte n.

  jahi+võtted n.

  juhtimis+võtted n.

  julgestus+võte n.

  judo+võte n. sp. džuudovõte

  jõu+võte n.

  kaitse+võtted n.

  kasvatus+võte n.

  kaunistus+võtted n.

  kompositsiooni+võte n.

  kujundus+võte n.

  kujutamis+võtted n.

  kunsti+võte n.

  lahendamis+võte, lähendus+võte n.

  loodus+võtted n.

  lähi+võte n. fot. lähipildistus v. -filmimine; selliselt tehtud foto

  maadlus+võte n.

  massaaži+võte n. masseerimisvõte

  masseerimis+võte n.

  mnemo+võte n. mäluvõte

  moment+võte n.

  nupu+võte n. (maadluses)

  paviljoni+võte n.

  piinamis+võtted n.

  portree+võte n.

  proovi+võte n.

  propaganda+võte n.

  põhi+võtted n.

  püügi+võtted n.

  randme+võte n. (rahvatantsus)

  ravi+võte, ravimis+võte n.

  reklaami+võtted n.

  sise+võte n. ruumis pildistamine v. filmimine; ruumis võetud foto v. filmikaader

  sisse+võte n. kahandamiseks või kumeruse kujundamiseks õmmeldud sisevolt riietusesemel

  külje+sissevõte n.

  küünarnuki+sissevõte n.

  puusa+sissevõte n.

  rinna+sissevõte n.

  selja+sissevõte n.

  stiili+võte n. kirj. (võrdlus, epiteet, hüperbool jt.)

  sulg+võte n. (tantsuvõte)

  suli+võte n. sulitükk

  surmamis+võte n. sp. (jalgpallimängus palli peatamiseks)

  suurplaani+võte n. fot.

  süld+võte n. (rahvatantsus kõrvalesirutatud kätega)

  taktika+võte n.

  tantsu+võte n.

  trikk+võte n.

  tõrje+võte n.

  tõuaretus+võte n. põllum.

  töö+võte n.

  vale+võte n.

  valsi+võte n.

  valu+võte n.

  vastu+võte n. sp. (maadluses)

  vormi+võtted n.

  võitlus+võtted n.

  välis+võte n. väljas pildistamine v. filmimine; väljas võetud foto v. filmikaader

  õpi+võte, õppimis+võte n.

  öö+võte n. (hämaras v. pimedas)

  võtete+rohke o.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  võtte+grupp n.

  võtte+paik n.

  võtte+paviljon n.

  võtte+plats-platsin.

  võtte+punkt n.

  võtte+valmis o.


 • LIITSÕNAD

  sund+võt/ma t. vara sundkorras riigile võtma


 • ÜHENDID

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n.

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=ja n.

  alla+võt=mine n.

  altkäemaksu võt/ma t.

  altkäemaksu+võtt n.

  altkäemaksu+võt=ja n.

  altkäemaksu+võt=mine n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või rohkem tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  hiid+ettevõte n.

  inkubaatori+ettevõte n.

  iseteenindus+ettevõte n.

  jaekaubandus+ettevõte n.

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarkvara+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n.

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte, veondus+ettevõte n.

  võrkturundus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. väike ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  ehitus+ettevõtja n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  pisi+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl. asutus, mis aitab väikeettevõtetel tegevust alustada, pakkudes neile tööruume ja tugiteenuseid

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+minister n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  hoiule võt/ma t.

  hoiule+võtt n. hoiulevõtmine

  hoiule+võt=ja n.

  hoiule+võt=mine n.

  hoogu võt/ma t. (hüppeks); end sisemiselt millekski koguma, end millekski ette valmistama

  hoo+võt=ja n.

  hoo+võt=mine n.

  hoo+võtt n. (hüppeks, viskeks vms.); enese sisemine kogumine, ettevalmistus millekski

  hoovõtu+nõlvak n. sp.

  hoovõtu+rada n. sp.

  hoovõtu+samm n. sp.

  istet võt/ma t. istuma

  jutule võt/ma t.

  jutule+võtt n.

  jutule+võt=mine n.

  juurde võt/ma t. olemasolevale midagi lisaks võtma; tüsenema

  juurde+võtt n.

  juurdevõtu+samm n. sp.

  juurde+võt=ja n.

  juurde+võt=mine n.

  kaasa võt/ma t.

  kaasa+võtt n.

  kaasa+võt=ja n.

  kaasa+võt=mine n.

  kartuleid võt/ma t. kartulisaaki põllult koristama

  kartuli+võtt n.

  kartulivõtu+kombain n.

  kartulivõtu+masin n.

  kartuli+võt=ja n. (inimene); (põllutööriist)

  kartuli+võt=mine n.

  kartulivõtmis+kombain n.

  kartulivõtmis+masin n.

  karva võt/ma t. tapetud seal karvu kõrvaldama

  karva+võtt n.

  karva+võt=ja n. (lihatööstuses)

  karva+võt=mine n.

  kasutusele võt/ma t.

  kasutusele+võtt n.

  kasutusele+võt=ja n.

  kasutusele+võt=mine n.

  kiirlaenu võt/ma t.

  kiirlaenu+võt=ja n.

  kindlustust võtma t.

  kindlustus+võt=ja, kindlustuse+võt=ja n.

  kinni võt/ma t.

  kinni+võt=ja n.

  kinni+võt=mine n.

  kokku võt/ma t.

  kokku+võt=e n.

  aasta+kokkuvõte n.

  lõpp+kokkuvõte n.

  lühi+kokkuvõte n.

  päeva+kokkuvõte n.

  sisu+kokkuvõte n.

  süüdistus+kokkuvõte n.

  töö+kokkuvõte n.

  üld+kokkuvõte n.

  kokku+võt=lik o. \kirjeldus\ kokkuvõttev

  kokkuvõtliku=lt m.

  kokku+võt=mine n.

  kokku+võetu=lt m.

  kokku+võtva=lt m.

  käibele võt/ma t.

  käibele+võtt n.

  käibele+võt=ja n.

  käibele+võt=mine n.

  kärakat võt/ma t. kõnek. viina võtma

  käraka+võt=ja n.

  käraka+võt=mine n.

  käsile võt/ma t. end kokku võtma; mingit tegevust alustama; kedagi tublisti noomima

  \enda\ käsile+võt=ja n.

  \enda\ käsile+võt=mine n.

  kätte võt/ma t. (millegi tegemisega) peale hakkama; (enese suhtes:) kokku võtma

  kätte+võt=mine n.

  laastu võt/ma t. (treimisel)

  laastu+võt=mine n.

  laastu+võtt n.

  laenu võt/ma t.

  laenu+võt=ja n.

  laenu+võtt n.

  laenu+võt=mine n.

  lahti võt/ma t.

  lahti+võtt n.

  lahti+võt=ja n.

  lahti+võt=mine n.

  lahti+võetav o. \jalgratas\

  leili võt/ma t.

  leili+võt=ja n.

  leili+võt=mine n.

  leili+võtt n.

  letti võt/ma t. küsitlema, pinnima; seletust nõudma

  letti võt=mine n.

  liha võt/ma t. (pärast paastu)

  liha+võt=mine n. õigus pärast paastu jälle liha võtta

  liha+võtt=ed n. ülestõusmispühad; (Lõppes paastuaeg ja võis jälle liha süüa.)

  lihavõtte+jänes n.

  lihavõtte+muna n.

  lihavõtte+pitsa n.

  lihavõtte+püha n.

  liigkasu võt/ma t.

  liigkasu+võt=ja n.

  liigkasu+võt=mine n.

  liigkasu+võtt n.

  liisingut võt/ma t.

  liisingu+võt=ja n.

  liisingu+võt=mine n.

  liisku võt/ma t.

  liisu+võt=ja n.

  liisu+võt=mine n.

  loogu võt/ma t. kuiva heina kokku riisuma

  loo+võt=ja n.

  loo+võt=mine n.

  läbi võt/ma t. põhjalikult läbi arutama, õppima jne.; noomima

  läbi+võt=mine n.

  läbi+võe=tu n. mis on läbi võetud

  läbi+võetud o. \materjal\

  maad võt/ma t. levima, võimust võtma

  maad+võttev o. \pimedus\ leviv, laienev

  maha võt/ma t. eemaldama; (püstiasendist pikali); kõnek. maha arvama; kõnek. ametist vabastama; vähendama

  maha+võe=tu n.

  maha+võtt n.

  maha+võt=ja n.

  maha+võt=mine n.

  manti võt/ma t. piltl. (paremat) osa endale võtma

  mandi+võt=ja n.

  mandi+võt=mine n.

  matti võt/ma t. piltl. millegi pealt kasu lõikama

  mati+võt=ja n.

  mati+võt=mine n.

  meetmeid võt/ma n. abinõusid rakendama

  meetme+võtt n.

  mett võt/ma t.

  mee+võtt n.

  mee+võt=mine n.

  mõõtu võt/ma t. piltl. jõudu katsuma; eeskuju võtma

  mõõdu+võtt n.

  mõõdu+võt=ja n.

  mõõdu+võt=mine n.

  naist võt/ma t.

  naise+võt=ja n.

  naise+võt=mine n.

  naise+võtt n.

  naisevõtu+iga-ean.

  naisevõtuea=line o. \noormees\

  naisevõtu+valu n.

  nekruteid võt/ma t. aj. noori mehi Vene sõjaväkke võtma, kus teenistus kestis 25 aasat

  nekruti+võt=mine n. aj.

  omaks võt/ma t.

  omaks+võe=tu n.

  omaks+võtt n. omaksvõtmine

  omaks+võt=ja n.

  omaks+võt=mine n. (millegagi) nõustumine; (millegi) õigeks tunnistamine

  panti võt/ma t.

  pandi+võt=ja n. jur. (kelle nõude tagamiseks on pant antud)

  pandi+võt=mine n.

  pantvangi võtma m.

  pantvangi=sta/ma t. pantvangiks võtma

  pantvangista=ja n.

  pantvangista=mine n.

  peale võt/ma t. (bussile jne.); salvestama; külge võtma

  peale+võtt n.

  peale+võt=ja n.

  peale+võt=mine n.

  pistist võt/ma t. altkäemaksu võtma

  pistise+võt=ja n.

  päikest võt/ma t. päevitama

  päikese+võtt n.

  päikese+võt=ja n.

  päikese+võt=mine n.

  seisukohta võt/ma t.

  seisukoha+võtt n.

  seisukoha+võt=ja n.

  seisukoha+võt=mine n.

  sisse võt/ma t.

  sisse+võtt n.

  sissevõtu+volt n. (kleidil, seelikul)

  sisse+võt=ja n.

  sisse+võt=mine n.

  sõna võt/ma t. arvamust avaldama

  sõna+võtt n. (lühem) esinemine

  tervitus+sõnavõtt n.

  vastu+sõnavõtt n.

  sõnavõtu+rohke o. \koosolek\

  sõna+võt=ja n.

  sõna+võt=mine n.

  tagasi võt/ma t.

  tagasi+võtt n.

  tagasi+võt=ja n.

  tagasi+võtma=tu o.

  tagasi+võt=mine n.

  tarvitusele võtma t.

  tarvitusele+võt=ja n.

  tarvitusele+võtt n.

  tuld võt/ma t. süttima; piltl. end millestki kaasa kiskuda laskma; vaimustuma v. ägestuma

  tuld+võttev o. \materjal; iseloom\ kergesti süttiv; piltl. kergesti innustuv

  tööd võt/ma t.

  töö+võtt n. (töösuhte vorm)

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  pea+töövõtt n.

  pere+töövõtt n.

  töövõtu+leping n.

  töö+võt=ja n.

  all+töövõtja n.

  pea+töövõtja n.

  töö+võt=mine n.

  tööle võt/ma t.

  tööle+võtt n.

  tööle+võt=ja n.

  tööle+võt=mine n.

  vaevaks võt/ma t.

  vaevaks+võt=mine n.

  vangi võt/ma t.

  vangi+võe=tu n.

  vangi+võt=ja n.

  vangi+võt=mine n.

  vastu võt/ma t. (pakutavat); (millegi koosseisu); heaks kiitma; kellegi v. millegi saabumist pidulikult tähistama

  vastu+võtt n. vastuvõtmine; jutulevõtt; pidulik üritus; vastav ajavahemik

  \arsti\ kaug+vastuvõtt n. (kasutades telefoni, videokõnet või veebivestlust)

  uusaasta+vastuvõtt n.

  vastuvõtu+aeg n.

  vastuvõtu+antenn n. el.

  vastuvõtu+aparaat n. el.

  vastuvõtu+eksam n. sisseastumiseksam

  vastuvõtu+katse n.

  vastuvõtu+komisjon n.

  vastuvõtu+kviitung n.

  vastuvõtu+laud

  vastuvõtu+punkt n.

  vastuvõtu+ruum n.

  vastuvõtu+tingimused n.

  vastuvõtu+tund n.

  vastuvõtu+võime n.

  vastuvõtuvõime=line o.

  vastu+võt=ja n. (isik; (seade); ametinimetus)

  super:vastuvõtja n. el.

  amatöör+vastuvõtja n.

  detektor+vastuvõtja n.

  GPS-vastuvõtja n.

  lamp+vastuvõtja n.

  raadio+vastuvõtja n.

  transistor+vastuvõtja n.

  ülilühilaine+vastuvõtja n.

  vastu+võt=mine n.

  vastu+võt=lik o. (haiguste vms. suhtes); ärgas, tundlik

  vastuvõtlikk=us n.

  vastuvõtliku=lt m.

  vastu+võetav o. sobilik, kõlblik

  vastuvõetav=us n.

  vastuvõetud o. \eelnõu, õpilased\

  vastu+võtma=tu o. vastuvõetamatu; mitte vastuvõtlik

  vastu+võetama=tu o. sobimatu

  vastutusele võt/ma t.

  vastutusele+võtt n.

  vastutusele+võt=mine n.

  verd võt/ma t. kõnek.

  vere+võt=ja n. kõnek. vereanalüüsi tegija

  vere+võt=mine n. kõnek. vereanalüüsi tegemine

  vett võt/ma t.

  vee+võtt n.

  veevõtu+koht n.

  \tuletõrje\ veevõtu+kraan n.

  veevõtu+servituut n. jur. (piiratud kasutusõigus)

  vee+võt=ja n.

  vee+võt=mine n.

  viina võt/ma t. viina jooma

  viina+võt=ja n.

  viina+võt=mine n.

  voolu võt/ma t.

  voolu+võt=mine n.

  voolu+võtt n.

  voolu+võtt=ur n. el. vooluvõtuseade

  võlgu võt/ma t.

  võlgu+võt=ja n.

  võlgu+võt=mine n.

  välja võt/ma t. (millegi seest, hulgast v. seast)

  välja+võtt n. väljavõtmine; (statistikas)

  väljavõtt+vaatlus n.

  väljavõtu+kogum n.

  väljavõtu+meetod n. (statistikas)

  välja+võt=e n. (dokumendi) osaline ärakiri; väljakirjutis

  väljavõtte=line o. \loendus\ (statistikas:) pisteline

  konto+väljavõte n.

  õigeks võt/ma t. õigeks tunnistama

  õigeks+võtt n.

  õigeks+võt=mine n.

  õli võt/ma t. (kulutama)

  õli+võt=ja n. (autol)

  õli+võt=mine n.

  õli+võtt=ur n. tehn. õlivõtja

  õnge võt/ma t. kedagi tüssama; ära meelitma

  õnge+võt=mine n.

  õnneks võt/ma t. kedagi kavalusega sisse vedama; kedagi tapma

  õnneks+võt=mine n.

  ära võt/ma t. (rõhutab sooritatust); kõnek. naiseks võtma; eemaldama

  ära+võt=mine n.

  ära+võetav o. \kapuuts\ mida on võimalik ära võtta

  üle võt/ma t. oma valdusse võtma; midagi jäljendades omandama v. ära õppima

  üle+võtt n. ülevõtmine

  üle+võt=ja n.

  üle+võt=mine n.

  üles võt/ma t. (ülespoole, kõrgemale); pildistama, filmima; alustama; katkestatut jätkama

  üles+võtt n.

  üles+võt=e n. päevapilt, foto; filmivõte; vnm. helisalvestus; helisalvestis

  filmi+ülesvõte n.

  heli+ülesvõte n.

  moment+ülesvõte n. fot. hetkvõte

  momentvõte n. momentülesvõte

  rindkere+ülesvõte n.

  röntgeni+ülesvõte n.

  sise+ülesvõte n.

  välis+ülesvõte n.

  õhu+ülesvõte n.

  üles+võt=ja n. ka vnm. (päeva)piltnik, fotograaf

  üles+võt=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur