[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

abi n.

 • TULETISED

  abi=line n.

  kodu+abiline n.

  abi=tu o. abi, tuge, kaitset vajav; jõuetu; oskamatu; saamatu, kohmakas; vilets, kehv

  abitu=lt m. \ekslema\

  abit=us n.

  abitus+tunne n.

  õpitud abitus n. pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks

  abi=sta/ma t. abi osutama, aitama, toetama

  abista=ja n.

  abista=mine n.

  abistamis+fond n.

  abistamis+kassa n.

  abistamis+katse n.

  abistamis+leping n.

  ai=ta/ma t. abi osutama, abiks olema; tarvilikku mõju avaldama; piisama, küllalt olema; kõlbama, sobima

  aita=ja n.

  aita=mine n.

  jalule aita/ma t. (majanduslikult paremale järjele)

  jalule+aita=ja n.

  jalule+aita=mine n.

  järele aita/ma t. (õppimises); pisut parandama

  järele+aita=ja n.

  järele+aita=mine n.

  järeleaitamis+tund n.

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n.

  kaasa+aita=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=ja n.

  tagant+aita=mine n.

  \hädast\ välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=ja n.

  välja+aita=mine n.

  avi=ta/ma t. vnm. abistama

  avita=ja n.

  avita=mine n.

  \sõbra\ abil k.

  appi m.

  appi hüüd/ma t.

  appi+hüüd n.

  appi+hüüd=mine n.

  appi+hüü=e n.

  appi karju/ma t.

  appi+karj=e n.

  appi+karju=ja n.

  appi+karju=mine n.

  appi kutsu/ma t.

  appi+kuts=e n.

  appi+kutsu=mine n.

  appi mine/ma t.

  appi+mine=k n.

  appi tule/ma t.

  appi+tule=k n.

  appi+tule=mine n.

  appi+tuli=ja n.


 • LIITSÕNAD

  arengu+abi n. (arengumaadele)

  arsti+abi n.

  arstiabi+punkt n.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  eriarsti+abi n.

  esma+abi n. esmane abi

  esmaabi+kapp-kapin.

  esmaabi+koolitaja n.

  esmaabi+pakk-pakin.

  esmaabi+paun n.

  esmaabi+punkt n.

  esmaabi+tarbed n.

  esmaabi+võte n.

  esmaabi+õpetaja n.

  esmaabi and/ma n.

  esmaabi+and=ja n.

  euro+abi n.

  finants+abi n.

  hinge+abi n. psühholoogiline nõustamine

  humanitaar+abi n. kehvades tingimustes elavatele inimestele antav toidu-, riide-, ravimi- jm. abi

  humanitaarabi+saadetis n.

  humanitaarsaadetis n. humanitaarabisaadetis

  häda+abi n.

  hädaabi+kõne n.

  hädaabi+number n. \112\

  hädaabi+telefon n. päästeteenistuse, kiirabi, tuletõrje telefoninumber

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hädaabi+töötaja n.

  kaas+abi n.

  kiir+abi n. med. arstiabi andmine õnnetuste või muude eluohtlike seisundite puhul kohapeal; selle ala meditsiinitöötajad ning transpordivahendid

  kiirabi+arst n.

  kiirabi+auto n.

  kiirabi+jaam n.

  kiirabi+kopter n.

  kiirabi+meedik n.

  kiirabi+piloot n.

  kiirabi+töö n.

  kiirabi+töötaja n.

  konsulaar+abi n. (konsuli tasemel)

  kriisi+abi n. (kriisis olijatele)

  laste+abi n.

  lasteabi+telefon n. (pakub ööpäevaringset nõustamist)

  majandus+abi n.

  meditsiini+abi n.

  meditsiiniabi+kindlustus n.

  meistri+abi n.

  menetlus+abi n. jur.

  ohvri+abi n.

  oma+abi n.

  piduri+abi n.

  raha+abi n.

  riigi+abi n.

  riigabi+eeskirjad n.

  sotsiaal+abi n.

  surma+abi n. halastussurm

  sünnitus+abi n.

  sünnitusabi+arst n.

  sünnitusarst n.

  sünnitusabi+operatsioon n.

  tehno+abi n. tehniline abi

  kiir+tehnoabi n.

  toidu+abi n.

  vaeste+abi n.

  veterinaar+abi n.

  välis+abi n.

  õendus+abi n. (tervishoiuteenus)

  õigus+abi n.

  õigusabi+büroo n.

  õigusabi+partner n.

  õigusabi+teenus n. • abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abi+ehitis n.

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n.

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  gei+abielu n. kõnek. (samasooliste vahel)

  homo+abielu n. kõnek. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n. rühmaabielu, polügaamia

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n. (eri rahvusest inimeste vahel)

  tsiviil+abielu n. ilmalik, kodanlik abielu

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abi+meetmed n. abistavad võtted

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. (rahvahääletus; rahvaküsitlus)

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. (reguleerib abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi)

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o. \naine\

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahuta=ja n.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n. abielulahutusavaldus

  abielulahutus+protsess n.

  lahutusprotsess n. abielulahutusprotsess

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  abi+esimees n.

  abi+ettevõte n.

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abi+hoone n.

  abi+joon n. (joonestamisel); muus. (noodijoonestiku kohal v. all)

  abi+jõud n.

  abi+kaasa-kaasan.

  eks:abikaasa-kaasan.

  eks2 n. kõnek. eksabikaasa; endine elukaaslane

  abikaasade+vaheli=ne o. \leping\ abikaasade vahel olev

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks)

  abi+kirik n.

  abi+klass n. (kerge vaimupuudega lastele)

  abi+koer n. (puudega inimeste abistamiseks)

  abi+komitee n.

  abi+kool-koolin.

  abi+kõlblik o. kõlblik toetust saama

  abikõlblikk=us n.

  abi+käsi n.

  abi+laev n.

  abi+leht n.

  abi+linnapea-pean.

  abi+löök n.

  abi+maavanem n.

  abi+majand n.

  abi+materjal n.

  abi+meede n.

  abi+mees n.

  abi+meetmed n.

  abi+mootor n.

  abi+mõis n. suurema mõisa alla kuulunud väiksem mõis

  abi+noot-noodin. muus.

  abi+nõu n.

  ennetus+abinõu n.

  ettevaatus+abinõu n.

  häda+abinõu n.

  julgeoleku+abinõu n.

  kaitse+abinõu n.

  karistus+abinõu n.

  kasvatus+abinõu n.

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  kinnitus+abinõu n.

  ohutus+abinõu n.

  preventiiv+abinõu n.

  pääste+abinõu n.

  sunni+abinõu n.

  surve+abinõu n.

  tõkestus+abinõu n.

  tõkke+abinõu n.

  tõrje+abinõu n.

  vahe+abinõu n.

  vahe=nd n. vaheabinõu

  vastu+abinõu n.

  abi+operatsioon n. maj.

  abi+pakk n. abi korras antav pakk (toit, riided v. muud tarbeesemed)

  abi+palve n.

  abi+personal n.

  abi+pind-pinnan.

  abi+politseinik n.

  abi+prefekt n.

  abi+professor n. (välismaa ülikoolis, vastab umbes Eesti lektorile)

  abi+programm n.

  abi+prokurör n.

  abi+raha n.

  haigus+abiraha n.

  laste+abiraha n.

  sünnitus+abiraha n.

  abi+riist n.

  abi+ruum n.

  abi+saadetis n.

  abi+seade-seadmen.

  abi+sõna n.

  abi+šaht n.

  abi+teadus n.

  abi+teenindus n.

  abiteenindus+personal n.

  abi+teenistus n. (sõjaväes)

  abi+teenistuja n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  abi+telefon n. (abi v. info saamiseks)

  abi+teoreem n.

  abi+tootmine n.

  abi+tsehh n.

  abi+töö n. põhitööd teenindav töö

  abitöö=line n. abitöid tegev tööline

  abi+tööjõud n.

  abi+vahend n.

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  abi+vaimulik n.

  abi+vallavanem n.

  abi+valmis o. \sõber\

  abivalmi=dus n.

  abivalmi=lt m.

  abi+vedur n.

  abi+verb n.

  abi+vägi n.

  abi+õpetaja n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  abi otsi/ma t.

  abi+otsi=ja n.

  abi+otsi=mine n.

  abi pakku/ma t.

  abi+pakku=ja n.

  abi+pakku=mine n.

  abi palu/ma t.

  abi+palu=ja n.

  abi+palu=mine n.

  abi tarvita/ma t.

  abi+tarvita=ja n.

  abi vaja/ma t.

  abi+vaja=ja n.

  abi+vaja=mine n.

 • pind1pinnan. väliskiht, pealmine kiht; maakamar, pinnas; piltl., vt ka pind3

 • TULETISED

  pind=mik n. pindmine osa

  mälumis+pindmik n. anat.

  pinna=s n. eh. geol. maakoore pindmine kiht; piltl. alus, pind, millest miski lähtub v. millele tugineb

  ehitus+pinnas n.

  kalju+pinnas n.

  kasvu+pinnas n. pinnas millegi kasvamiseks ja arenemiseks

  liiv+pinnas n.

  mineraal+pinnas n.

  muld+pinnas n.

  savi+pinnas n.

  tekke+pinnas n.

  toite+pinnas n. toitev pinnas

  täite+pinnas n. (maapinna täitmiseks)

  uju+pinnas n. kergesti vedelduv ebapüsiv pinnas

  pinnase+kiht n.

  pinnase+mehaanika n.

  pinnase+proov n.

  pinnase+pump n.

  pinnase+puur n.

  pinnase+teadus n.

  pinnase+tõstuk n.

  pinnase+uuring n.

  pinnase+vesi n.

  pind=mine o. \vigastus\ pinnapoolne, pinnal esinev

  pinna=line o. pindmine; pealiskaudne

  pinnalise=lt m. \vaadeldud\

  pinnalis=us n.

  pinna=tu o. \unistus\ ebareaalne

  pinnat=us n.

  pinda/ma t. eh. pinda katma; kõnek. palkidelt pealmist kihti maha võtma

  pinda=ja n.

  pinda=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+pind-pinnan. (abiruumil või esemel)

  alus+pind-pinnan.

  aste+pind-pinnan. (jalal)

  atlass+pind-pinnan.

  aurumis+pind-pinnan.

  elamis+pind-pinnan.

  hoonestus+pind-pinnan.

  horisontaal+pind-pinnan.

  hõõrde+pind-pinnan.

  ihke+pind-pinnan. ihumispind

  ihumis+pind-pinnan.

  joon+pind-pinnan.

  joote+pind-pinnan.

  juht+pind-pinnan. tehn.

  järve+pind-pinnan.

  kald+pind-pinnan. mat.

  kande+pind-pinnan.

  kasvu+pind-pinnan.

  keeris+pind-pinnan. tehn. (lennukil)

  kera+pind-pinnan. mat.

  kerapinna=line o. \lääts\ füüs.

  kokkupuute+pind-pinnan.

  kontakt+pind-pinnan.

  koonus+pind-pinnan.

  koristus+pind-pinnan.

  kõla+pind-pinnan. piltl.

  kõver+pind-pinnan. mat.

  kõverpinna=line o. \keha\ kõverpinnaga

  külg+pind-pinnan.

  külvi+pind-pinnan.

  kütte+pind-pinnan.

  laua+pind-pinnan.

  lihke+pind-pinnan. geol.

  \detailide\ liite+pind-pinnan.

  lisa+pind-pinnan.

  lisapinna+õigus n.

  liuge+pind-pinnan.

  lõike+pind-pinnan.

  läbilõike+pind-pinnan.

  maa+pind-pinnan.

  maapinna+läheda=ne o. maapinna lähedal asuv

  manööver+pind-pinnan.

  mere+pind-pinnan.

  mulla+pind-pinnan.

  murde+pind, murdumis+pind-pinnan.

  naha+pind-pinnan.

  nakke+pind-pinnan.

  nihke+pind-pinnan. tehn.

  niite+pind-pinnan.

  ots+pind-pinnan.

  paberi+pind-pinnan.

  pealis+pind-pinnan.

  pealispind=ne \ pealispinna=line o. \käsitlus\

  peegel+pind-pinnan.

  polaar+pind-pinnan.

  poleer+pind-pinnan. poleeritud pind

  projektsiooni+pind-pinnan. mat.

  purje+pind-pinnan.

  puute+pind-pinnan.

  põletus+pind-pinnan.

  põllu+pind-pinnan.

  põranda+pind-pinnan.

  pöörd+pind-pinnan.

  rendi+pind n.

  resonantsi+pind-pinnan.

  resti+pind-pinnan.

  ristlõike+pind-pinnan.

  rõht+pind-pinnan.

  silinder+pind-pinnan.

  sise+pind-pinnan.

  tasa+pind-pinnan.

  tasapinna=line o. \kujund\

  toetus+pind-pinnan.

  tootmis+pind-pinnan.

  töö+pind-pinnan.

  vee+pind-pinnan.

  veere+pind-pinnan.

  vertikaal+pind-pinnan.

  välis+pind-pinnan.

  äri+pind-pinnan.

  üld+pind-pinnan. • pind+aktiivne o. keem. pindpinevust vähendav

  pindaktiivs=us n.

  pind+ala n.

  kasvu+pindala n.

  kogu+pindala n.

  külg+pindala n.

  rinna-s+pindala n. puutüve ristlõike pindala rinnakõrguselt

  täis+pindala n.

  üld+pindala n.

  pindala+mõõt n.

  pind+laud n.

  pind2pinnun. pindlaud

  pind+luu n.

  pind+paisumine n.

  pind+pinevus n.

  pind+põime n. tkst. põimetehnika, kus mustri moodustab eri värvi lõngadest põimitud kude

  pindpõime+tehnika n.

  pindpõime+tekk n.

  pind+struktuur n.

  pind+tihedus n. füüs.

  pind+vibraator n. eh.

  pinna+efekt n. el. takistuse näiv suurenemine vahelduvvoolu korral

  pinna+ehitus n.

  pinna+energia n.

  pinna+hoovus n.

  pinna+karedus n.

  pinna+kate n.

  pinna+kaunistus n.

  pinna+kiht n.

  pinna+konarus n.

  pinna+kujund n.

  pinna+laine n.

  pinna+laotus n.

  pinna+mood n.

  pinna+moodustis n.

  pinna+moreen n. geol.

  pinna+mõõt n.

  pinna+pragu n.

  pinna+tuisk n.

  pinna+töötlus n.

  pinna+veekogu-kogun.

  pinna+vesi n.

  pinna+viimistlus n.

  pinna+virvendus n. ⇐ pind virvenda/b

  pinna+vorm n. geogr.

  glatsiaal+pinnavorm n.

  kuhje+pinnavorm n.

  pinna+võrk n. kal.

  pinna+ühik n.


 • ÜHENDITULETISED

  sileda+pinna=line o. \laud\ sileda pinnaga

  võrd+pind=ne o. võrdse pindalaga • pinna+läheda=ne o. \juurestik\ pinna lähedal asuv

  pinna+pealne o. \juhtmestik, otsus\ pinna peal olev, pinda puudutav; pealiskaudne, põgus

  pinnapealse=lt m.

  pinnapeals=us n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur