[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

abi n.

 • TULETISED

  abi=line n.

  kodu+abiline n.

  abi=tu o. abi, tuge, kaitset vajav; jõuetu; oskamatu; saamatu, kohmakas; vilets, kehv

  abitu=lt m. \ekslema\

  abit=us n.

  abitus+tunne n.

  õpitud abitus n. pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks

  abi=sta/ma t. abi osutama, aitama, toetama

  abista=ja n.

  abista=mine n.

  abistamis+fond n.

  abistamis+kassa n.

  abistamis+katse n.

  abistamis+leping n.

  ai=ta/ma t. abi osutama, abiks olema; tarvilikku mõju avaldama; piisama, küllalt olema; kõlbama, sobima

  aita=ja n.

  aita=mine n.

  jalule aita/ma t. (majanduslikult paremale järjele)

  jalule+aita=ja n.

  jalule+aita=mine n.

  järele aita/ma t. (õppimises); pisut parandama

  järele+aita=ja n.

  järele+aita=mine n.

  järeleaitamis+tund n.

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n.

  kaasa+aita=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=ja n.

  tagant+aita=mine n.

  \hädast\ välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=ja n.

  välja+aita=mine n.

  avi=ta/ma t. vnm. abistama

  avita=ja n.

  avita=mine n.

  \sõbra\ abil k.

  appi m.

  appi hüüd/ma t.

  appi+hüüd n.

  appi+hüüd=mine n.

  appi+hüü=e n.

  appi karju/ma t.

  appi+karj=e n.

  appi+karju=ja n.

  appi+karju=mine n.

  appi kutsu/ma t.

  appi+kuts=e n.

  appi+kutsu=mine n.

  appi mine/ma t.

  appi+mine=k n.

  appi tule/ma t.

  appi+tule=k n.

  appi+tule=mine n.

  appi+tuli=ja n.


 • LIITSÕNAD

  arengu+abi n. (arengumaadele)

  arsti+abi n.

  arstiabi+punkt n.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  eriarsti+abi n.

  esma+abi n. esmane abi

  esmaabi+kapp-kapin.

  esmaabi+koolitaja n.

  esmaabi+pakk-pakin.

  esmaabi+paun n.

  esmaabi+punkt n.

  esmaabi+tarbed n.

  esmaabi+võte n.

  esmaabi+õpetaja n.

  esmaabi and/ma n.

  esmaabi+and=ja n.

  euro+abi n.

  finants+abi n.

  hinge+abi n. psühholoogiline nõustamine

  humanitaar+abi n. kehvades tingimustes elavatele inimestele antav toidu-, riide-, ravimi- jm. abi

  humanitaarabi+saadetis n.

  humanitaarsaadetis n. humanitaarabisaadetis

  häda+abi n.

  hädaabi+kõne n.

  hädaabi+number n. \112\

  hädaabi+telefon n. päästeteenistuse, kiirabi, tuletõrje telefoninumber

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hädaabi+töötaja n.

  kaas+abi n.

  kiir+abi n. med. arstiabi andmine õnnetuste või muude eluohtlike seisundite puhul kohapeal; selle ala meditsiinitöötajad ning transpordivahendid

  kiirabi+arst n.

  kiirabi+auto n.

  kiirabi+jaam n.

  kiirabi+kopter n.

  kiirabi+meedik n.

  kiirabi+piloot n.

  kiirabi+töö n.

  kiirabi+töötaja n.

  konsulaar+abi n. (konsuli tasemel)

  kriisi+abi n. (kriisis olijatele)

  laste+abi n.

  lasteabi+telefon n. (pakub ööpäevaringset nõustamist)

  majandus+abi n.

  meditsiini+abi n.

  meditsiiniabi+kindlustus n.

  meistri+abi n.

  menetlus+abi n. jur.

  ohvri+abi n.

  oma+abi n.

  piduri+abi n.

  raha+abi n.

  riigi+abi n.

  riigabi+eeskirjad n.

  sotsiaal+abi n.

  surma+abi n. halastussurm

  sünnitus+abi n.

  sünnitusabi+arst n.

  sünnitusarst n.

  sünnitusabi+operatsioon n.

  tehno+abi n. tehniline abi

  kiir+tehnoabi n.

  toidu+abi n.

  vaeste+abi n.

  veterinaar+abi n.

  välis+abi n.

  õendus+abi n. (tervishoiuteenus)

  õigus+abi n.

  õigusabi+büroo n.

  õigusabi+partner n.

  õigusabi+teenus n. • abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abi+ehitis n.

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n.

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  gei+abielu n. kõnek. (samasooliste vahel)

  homo+abielu n. kõnek. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n. rühmaabielu, polügaamia

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n. (eri rahvusest inimeste vahel)

  tsiviil+abielu n. ilmalik, kodanlik abielu

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abi+meetmed n. abistavad võtted

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. (rahvahääletus; rahvaküsitlus)

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. (reguleerib abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi)

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o. \naine\

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahuta=ja n.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n. abielulahutusavaldus

  abielulahutus+protsess n.

  lahutusprotsess n. abielulahutusprotsess

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  abi+esimees n.

  abi+ettevõte n.

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abi+hoone n.

  abi+joon n. (joonestamisel); muus. (noodijoonestiku kohal v. all)

  abi+jõud n.

  abi+kaasa-kaasan.

  eks:abikaasa-kaasan.

  eks2 n. kõnek. eksabikaasa; endine elukaaslane

  abikaasade+vaheli=ne o. \leping\ abikaasade vahel olev

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks)

  abi+kirik n.

  abi+klass n. (kerge vaimupuudega lastele)

  abi+koer n. (puudega inimeste abistamiseks)

  abi+komitee n.

  abi+kool-koolin.

  abi+kõlblik o. kõlblik toetust saama

  abikõlblikk=us n.

  abi+käsi n.

  abi+laev n.

  abi+leht n.

  abi+linnapea-pean.

  abi+löök n.

  abi+maavanem n.

  abi+majand n.

  abi+materjal n.

  abi+meede n.

  abi+mees n.

  abi+meetmed n.

  abi+mootor n.

  abi+mõis n. suurema mõisa alla kuulunud väiksem mõis

  abi+noot-noodin. muus.

  abi+nõu n.

  ennetus+abinõu n.

  ettevaatus+abinõu n.

  häda+abinõu n.

  julgeoleku+abinõu n.

  kaitse+abinõu n.

  karistus+abinõu n.

  kasvatus+abinõu n.

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  kinnitus+abinõu n.

  ohutus+abinõu n.

  preventiiv+abinõu n.

  pääste+abinõu n.

  sunni+abinõu n.

  surve+abinõu n.

  tõkestus+abinõu n.

  tõkke+abinõu n.

  tõrje+abinõu n.

  vahe+abinõu n.

  vahe=nd n. vaheabinõu

  vastu+abinõu n.

  abi+operatsioon n. maj.

  abi+pakk n. abi korras antav pakk (toit, riided v. muud tarbeesemed)

  abi+palve n.

  abi+personal n.

  abi+pind-pinnan.

  abi+politseinik n.

  abi+prefekt n.

  abi+professor n. (välismaa ülikoolis, vastab umbes Eesti lektorile)

  abi+programm n.

  abi+prokurör n.

  abi+raha n.

  haigus+abiraha n.

  laste+abiraha n.

  sünnitus+abiraha n.

  abi+riist n.

  abi+ruum n.

  abi+saadetis n.

  abi+seade-seadmen.

  abi+sõna n.

  abi+šaht n.

  abi+teadus n.

  abi+teenindus n.

  abiteenindus+personal n.

  abi+teenistus n. (sõjaväes)

  abi+teenistuja n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  abi+telefon n. (abi v. info saamiseks)

  abi+teoreem n.

  abi+tootmine n.

  abi+tsehh n.

  abi+töö n. põhitööd teenindav töö

  abitöö=line n. abitöid tegev tööline

  abi+tööjõud n.

  abi+vahend n.

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  abi+vaimulik n.

  abi+vallavanem n.

  abi+valmis o. \sõber\

  abivalmi=dus n.

  abivalmi=lt m.

  abi+vedur n.

  abi+verb n.

  abi+vägi n.

  abi+õpetaja n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  abi otsi/ma t.

  abi+otsi=ja n.

  abi+otsi=mine n.

  abi pakku/ma t.

  abi+pakku=ja n.

  abi+pakku=mine n.

  abi palu/ma t.

  abi+palu=ja n.

  abi+palu=mine n.

  abi tarvita/ma t.

  abi+tarvita=ja n.

  abi vaja/ma t.

  abi+vaja=ja n.

  abi+vaja=mine n.

 • koer n. (koduloom); kõnek. halv. (inimese kohta)

 • TULETISED

  koer=lane n. zool. sugukond saaki jälitades püüdvaid kiskjalisi

  koer=us n. vallatus, üleannetus

  koerus+tükk n.

  koera=s n. bot. isakanep

  koeras=ta/ma t. koeraseid välja kitkuma

  koera=lik o.

  koeraliku=lt m. \käituma\


 • LIITSÕNAD

  abi+koer n. (puudega inimeste abistamiseks)

  aju+koer n. (kasutatakse ajujahil)

  hoovi+koer n.

  hulkur+koer n.

  hundi+koer n.

  hurda+koer n.

  hüään+koer n. zool. Aafrikas elutsev koera meenutav kiskja

  jahi+koer n.

  juht+koer n. (jahil, koerterakendis, pimedatel jne.)

  jälitus+koer n. spetsiaalselt dresseeritud teenistuskoer, kes jälgede järgi otsib kurjategijat

  jälje+koer n. jälituskoer

  jänese+koer n. jäneste jälitamiseks dresseeritud hagijas

  kahe+pere+koer n. piltl. kahe isanda teener

  karja+koer n.

  keti+koer n.

  kährik+koer n. zool. kährik

  lamba+koer n.

  lend+koer n. zool. perekond käsitiivalisi troopikaimetajaid

  liha+koer n. (nt. Koreas)

  linnu+koer n.

  lõu+koer n. vnm. lõvi

  maru+koer n. marutõbine koer

  metsa+koer n. piltl. (hundi kohta)

  mopsi+koer n.

  mägra+koer n. taksikoer

  piirivalve+koer n.

  politsei+koer n.

  preeria+koer n. zool. rohtlahaukur

  puudli+koer n.

  põrgu+koer n. müt. Kerberos

  päeva+koer n. zool. (liblikas); selle liblika röövik

  pääste+koer n.

  rebase+koer n.

  spits+koer n. zool. kikk-kõrvadega ja rõngas sabaga pikakarvaline ilukoeratõug

  süle+koer n. väike süles kantav koer; piltl. käsutäitlik, kellelegi alandlikult kuuletuv inimene, organisatsioon, valitsus vm.

  taksi+koer n.

  tasku+koer n.

  teenistus+koer n.

  teraapia+koer n. (eriti lastehaiguste korral)

  toa+koer n.

  tõu+koer n.

  uru+koer n.

  vahi+koer n. valvekoer

  valve+koer n. (valvamiseks koolitatud)

  veelinnu+koer n. (veelindude püügiks)

  vere+koer n. jälituskoer

  vetelpääste+koer n.

  õue+koer n. • koer+liblikas n. zool.

  koera+amet n. piltl. tänamatu amet v. töö

  koera+biskviit n. (kuivtoit)

  koera+elu n. kõnek. raske, vilets elu

  koera+hakatis n.

  koera+hammas n. vnm. piltl.; bot. (aialill)

  koera+hammustus n.

  koera+ilm n. kõnek. kehv, hrl. sajune ilm

  koera+inimene n. kõnek. see, kes armastab koeri

  koera+jalutaja n. koeraga jalutaja

  koera+jope n.

  koera+juht n. (politseiteenistuses)

  \värske\ koera+junn n.

  koera+kaela+nurk n. etn. (hoonel)

  koera+kannike n. bot. (sinakaslillade õitega)

  koera+kari-karjan.

  koera+kelk n.

  koera+kett-ketin.

  koera+kiip n.

  koera+kirp n. zool.

  koera+kiunard n.

  koera+klutt n. kõnek. väike (tokerjas) koer

  koera+klähvats, koera+klähvits n.

  koera+kong n.

  koera+kool-koolun. bot.

  koera+krants n.

  koera+kutsikas n.

  koera+kuut n.

  koera+käpp n. bot. (taim)

  koera+liha n. (Kaug-Idas kasutatav)

  koera+loikam n. suur kõhn koer

  koera+lontrus n. halv.

  koera+loru n.

  koera+mait n. halv.

  koera+must n.

  koera+mütakas n.

  koera+nael n. furunkuli rahvapärane nimetus

  veri+koeranael n. med.

  koeranael+tõbi n. med.

  koera+naeris n. bot. naeritaoliste juurtega mürgine ronitaim

  koera+nahk n.

  koeranahk=ne o. \kasukas\

  koera+niru n. halv. (vilets) koer

  koera+nähvits n.

  koera+näru n. halv.

  koera+näss-nässin. (väike, kidur)

  koera+nässakas n.

  koera+omanik n.

  koera+piits n.

  koera+poeg n. koerakutsikas; halv. (sõimusõnana)

  koera+poiss n. aj. (jahi)koerte eest hoolitseja (näit. mõisas)

  koera+pulm n. isaste koerte jooksuaegne kogunemine emase juurde

  koera+putk n. bot. (sarikõieline taim)

  koera+putka n. koerakuut

  koera+põli n. piltl. vilets, raske elu

  koera+-pöörirohi n. bot.

  koera+raibe n. lõpnud koer; halv. (pahandavalt koera kohta)

  koera+rakats n. väike tubli koer

  koerarakk n. kõnek. koerarakats

  koera+rakend, koerte+rakend n.

  koera+riided n.

  koera+roju n. halv.

  koera+sport n.

  koeraspordi+liit n.

  koera+temp-tembun.

  koera+toit n.

  koera+tubakas n. bot. (taim)

  liiv+koeratubakas n. bot.

  soo+koeratubakas n. bot.

  koera+tõug n.

  koera+viik-viigin. zool. (paeluss)

  koera+volask n. kõnek. (suurt kasvu)

  koera+vooster n. kõnek. laisavõitu (suur) koer

  koera+näitus, koerte+näitus n.

  koerte+koloonia n.


 • ÜHENDITULETISED

  koera+koon=lane n. folkl. koera koonuga olend


 • ÜHENDID

  koeri kasvata/ma t.

  koera+kasvata=ja n.

  koera+kasvat=us n.

  koera pida/ma t.

  koera+pida=ja n.

  koera+pida=mine n.

  koeri püüd/ma t.

  koera+püüd=ja n. (püüab hulkuvaid koeri)

  koera uju/ma t.

  koera+uju=mine n. sp. rinnuliujumise kõige algelisem viis

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur