[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

abi n.

 • TULETISED

  abi=line n.

  kodu+abiline n.

  abi=tu o. abi, tuge, kaitset vajav; jõuetu; oskamatu; saamatu, kohmakas; vilets, kehv

  abitu=lt m. \ekslema\

  abit=us n.

  abitus+tunne n.

  õpitud abitus n. pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks

  abi=sta/ma t. abi osutama, aitama, toetama

  abista=ja n.

  abista=mine n.

  abistamis+fond n.

  abistamis+kassa n.

  abistamis+katse n.

  abistamis+leping n.

  ai=ta/ma t. abi osutama, abiks olema; tarvilikku mõju avaldama; piisama, küllalt olema; kõlbama, sobima

  aita=ja n.

  aita=mine n.

  jalule aita/ma t. (majanduslikult paremale järjele)

  jalule+aita=ja n.

  jalule+aita=mine n.

  järele aita/ma t. (õppimises); pisut parandama

  järele+aita=ja n.

  järele+aita=mine n.

  järeleaitamis+tund n.

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n.

  kaasa+aita=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=ja n.

  tagant+aita=mine n.

  \hädast\ välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=ja n.

  välja+aita=mine n.

  avi=ta/ma t. vnm. abistama

  avita=ja n.

  avita=mine n.

  \sõbra\ abil k.

  appi m.

  appi hüüd/ma t.

  appi+hüüd n.

  appi+hüüd=mine n.

  appi+hüü=e n.

  appi karju/ma t.

  appi+karj=e n.

  appi+karju=ja n.

  appi+karju=mine n.

  appi kutsu/ma t.

  appi+kuts=e n.

  appi+kutsu=mine n.

  appi mine/ma t.

  appi+mine=k n.

  appi tule/ma t.

  appi+tule=k n.

  appi+tule=mine n.

  appi+tuli=ja n.


 • LIITSÕNAD

  arengu+abi n. (arengumaadele)

  arsti+abi n.

  arstiabi+punkt n.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  eriarsti+abi n.

  esma+abi n. esmane abi

  esmaabi+kapp-kapin.

  esmaabi+koolitaja n.

  esmaabi+pakk-pakin.

  esmaabi+paun n.

  esmaabi+punkt n.

  esmaabi+tarbed n.

  esmaabi+võte n.

  esmaabi+õpetaja n.

  esmaabi and/ma n.

  esmaabi+and=ja n.

  euro+abi n.

  finants+abi n.

  hinge+abi n. psühholoogiline nõustamine

  humanitaar+abi n. kehvades tingimustes elavatele inimestele antav toidu-, riide-, ravimi- jm. abi

  humanitaarabi+saadetis n.

  humanitaarsaadetis n. humanitaarabisaadetis

  häda+abi n.

  hädaabi+kõne n.

  hädaabi+number n. \112\

  hädaabi+telefon n. päästeteenistuse, kiirabi, tuletõrje telefoninumber

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hädaabi+töötaja n.

  kaas+abi n.

  kiir+abi n. med. arstiabi andmine õnnetuste või muude eluohtlike seisundite puhul kohapeal; selle ala meditsiinitöötajad ning transpordivahendid

  kiirabi+arst n.

  kiirabi+auto n.

  kiirabi+jaam n.

  kiirabi+kopter n.

  kiirabi+meedik n.

  kiirabi+piloot n.

  kiirabi+töö n.

  kiirabi+töötaja n.

  konsulaar+abi n. (konsuli tasemel)

  kriisi+abi n. (kriisis olijatele)

  laste+abi n.

  lasteabi+telefon n. (pakub ööpäevaringset nõustamist)

  majandus+abi n.

  meditsiini+abi n.

  meditsiiniabi+kindlustus n.

  meistri+abi n.

  menetlus+abi n. jur.

  ohvri+abi n.

  oma+abi n.

  piduri+abi n.

  raha+abi n.

  riigi+abi n.

  riigabi+eeskirjad n.

  sotsiaal+abi n.

  surma+abi n. halastussurm

  sünnitus+abi n.

  sünnitusabi+arst n.

  sünnitusarst n.

  sünnitusabi+operatsioon n.

  tehno+abi n. tehniline abi

  kiir+tehnoabi n.

  toidu+abi n.

  vaeste+abi n.

  veterinaar+abi n.

  välis+abi n.

  õendus+abi n. (tervishoiuteenus)

  õigus+abi n.

  õigusabi+büroo n.

  õigusabi+partner n.

  õigusabi+teenus n. • abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abi+ehitis n.

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n.

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  gei+abielu n. kõnek. (samasooliste vahel)

  homo+abielu n. kõnek. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n. rühmaabielu, polügaamia

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n. (eri rahvusest inimeste vahel)

  tsiviil+abielu n. ilmalik, kodanlik abielu

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abi+meetmed n. abistavad võtted

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. (rahvahääletus; rahvaküsitlus)

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. (reguleerib abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi)

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o. \naine\

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahuta=ja n.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n. abielulahutusavaldus

  abielulahutus+protsess n.

  lahutusprotsess n. abielulahutusprotsess

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  abi+esimees n.

  abi+ettevõte n.

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abi+hoone n.

  abi+joon n. (joonestamisel); muus. (noodijoonestiku kohal v. all)

  abi+jõud n.

  abi+kaasa-kaasan.

  eks:abikaasa-kaasan.

  eks2 n. kõnek. eksabikaasa; endine elukaaslane

  abikaasade+vaheli=ne o. \leping\ abikaasade vahel olev

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks)

  abi+kirik n.

  abi+klass n. (kerge vaimupuudega lastele)

  abi+koer n. (puudega inimeste abistamiseks)

  abi+komitee n.

  abi+kool-koolin.

  abi+kõlblik o. kõlblik toetust saama

  abikõlblikk=us n.

  abi+käsi n.

  abi+laev n.

  abi+leht n.

  abi+linnapea-pean.

  abi+löök n.

  abi+maavanem n.

  abi+majand n.

  abi+materjal n.

  abi+meede n.

  abi+mees n.

  abi+meetmed n.

  abi+mootor n.

  abi+mõis n. suurema mõisa alla kuulunud väiksem mõis

  abi+noot-noodin. muus.

  abi+nõu n.

  ennetus+abinõu n.

  ettevaatus+abinõu n.

  häda+abinõu n.

  julgeoleku+abinõu n.

  kaitse+abinõu n.

  karistus+abinõu n.

  kasvatus+abinõu n.

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  kinnitus+abinõu n.

  ohutus+abinõu n.

  preventiiv+abinõu n.

  pääste+abinõu n.

  sunni+abinõu n.

  surve+abinõu n.

  tõkestus+abinõu n.

  tõkke+abinõu n.

  tõrje+abinõu n.

  vahe+abinõu n.

  vahe=nd n. vaheabinõu

  vastu+abinõu n.

  abi+operatsioon n. maj.

  abi+pakk n. abi korras antav pakk (toit, riided v. muud tarbeesemed)

  abi+palve n.

  abi+personal n.

  abi+pind-pinnan.

  abi+politseinik n.

  abi+prefekt n.

  abi+professor n. (välismaa ülikoolis, vastab umbes Eesti lektorile)

  abi+programm n.

  abi+prokurör n.

  abi+raha n.

  haigus+abiraha n.

  laste+abiraha n.

  sünnitus+abiraha n.

  abi+riist n.

  abi+ruum n.

  abi+saadetis n.

  abi+seade-seadmen.

  abi+sõna n.

  abi+šaht n.

  abi+teadus n.

  abi+teenindus n.

  abiteenindus+personal n.

  abi+teenistus n. (sõjaväes)

  abi+teenistuja n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  abi+telefon n. (abi v. info saamiseks)

  abi+teoreem n.

  abi+tootmine n.

  abi+tsehh n.

  abi+töö n. põhitööd teenindav töö

  abitöö=line n. abitöid tegev tööline

  abi+tööjõud n.

  abi+vahend n.

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  abi+vaimulik n.

  abi+vallavanem n.

  abi+valmis o. \sõber\

  abivalmi=dus n.

  abivalmi=lt m.

  abi+vedur n.

  abi+verb n.

  abi+vägi n.

  abi+õpetaja n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  abi otsi/ma t.

  abi+otsi=ja n.

  abi+otsi=mine n.

  abi pakku/ma t.

  abi+pakku=ja n.

  abi+pakku=mine n.

  abi palu/ma t.

  abi+palu=ja n.

  abi+palu=mine n.

  abi tarvita/ma t.

  abi+tarvita=ja n.

  abi vaja/ma t.

  abi+vaja=ja n.

  abi+vaja=mine n.

 • astu/ma t.

 • TULETISED

  asta=k n. (tantsus) jala asetamine põrandale ilma keha raskust üle kandmata

  kand+astak n.

  varvas+astak n.

  asta=ng n. astmekujuline nõlv; aste, järge

  astangu=line o. \maa\

  kalju+astang n.

  murrutus+astang n. murrutuse tulemusena kujunenud astang

  pae+astang n.

  ranna+astang n.

  astang+maa n.

  astang+org n.

  ast=e1asten. sp. samm

  välja+aste-asten. pikk samm ette, taha v. kõrvale; eh. tehn. väljaulatuv osa

  ast=e2astmen. (trepil, omadusel); ka mat.; keelet.

  astme=stik n.

  võimu+astmestik n.

  astm=ik n. järkude v. astmete rida

  heledus+astmik n.

  heli+astmik n. muus. heliredel

  kõvadus+astmik n.

  palga+astmik n.

  sagedus+astmik n.

  temperatuuri+astmik n.

  astmik+püramiid n.

  astmik+viil-viilun.

  astme=line o. \tulumaks\

  astmelise=lt m.

  astmelis=us n.

  kahe+astme=line o. kahe astmega

  kolme+astme=line o. \trepp\ kolme astmega

  mitme+astme=line o. \protsess\ mitme astmega

  nõrga+astme=line o. \tüvi\ keelet. nõrgas astmes olev

  tugeva+astme=line o. \vorm\ keelet. tugevas astmes olev

  ühe+astme=line o. \õpe\ ühestainsast osast v. järgust koosnev

  aste=nda/ma t. astmeliseks tegema; ka mat.

  astenda=ja n. mat.

  astenda=mine n. ka mat.; ka kirj.

  astendatav n. mat.

  astend=us n. astendamine

  astme=sta/ma t. astmeliselt järjestama; astmeteks jaotama

  astmesta=mine n.

  astmest=us n.

  astme=ti m.

  alam+aste-astmen.

  alg+aste-astmen.

  ameti+aste-astmen.

  arenemis+aste-astmen.

  arengu+aste-astmen.

  au+aste-astmen. (sõjaväelasel v. ametiisikul)

  auastme=stik n.

  ohvitseri+auaste-astmen.

  hari+aste-astmen. kõrgeim aste

  hõrendus+aste-astmen. füüs.

  jahvatus+aste, jahve+aste-astmen.

  joobe+aste-astmen.

  kesk+aste-astmen.

  kohtu+aste-astmen.

  konsool+aste-astmen. eh.

  kooli+aste-astmen.

  kulumis+aste-astmen.

  küllastus+aste-astmen.

  külmumis+aste-astmen.

  küpsus+aste-astmen.

  marmor+aste-astmen.

  niiskus+aste-astmen.

  nuku+aste-astmen. zool. nukustaadium

  peenestus+aste-astmen.

  peenus+aste-astmen.

  puhtus+aste-astmen.

  puude+aste n.

  raskus+aste n.

  reostus+aste-astmen.

  segustus+aste-astmen. el.

  sugulus+aste-astmen.

  surve+aste-astmen.

  teenistus+aste-astmen.

  trepi+aste-astmen.

  trepiastme=stik n.

  tumedus+aste-astmen.

  täpsus+aste-astmen.

  ulg+aste-astmen. taladele mittetoetuv trepiaste

  vabadus+aste-astmen.

  vahe+aste-astmen.

  valmidus+aste-astmen. (marjadel)

  vanuse+aste-astmen.

  võimendus+aste-astmen.

  võrdlus+aste-astmen. keelet.

  ülem+aste-astmen.

  ülemineku+aste-astmen.

  aste+astme=lt m.

  astme+kujuline o. \paigutus\

  astme+laud n.

  astme+rida n. astmete rida

  astme+üldistus n. astme üldistumine

  astme+vaheldus n. keelet.

  ast=rik n. astmik

  astrik+trahhee n. bot.

  astu=mine n.

  istumine-astumine n. olek, käitumine


 • LIITSÕNAD

  ast-e+pind-pinnan. (jalal)

  ast-e+samm n. (suusatamisel)


 • ÜHENDITULETISED

  jala+ast n. ⇐ jalg astu/b luul. astumine

  jala+ast=e-asten. ⇐ jalg astu/b astumine; samm

  jala+astu=mine n. ⇐ jalg astu/b


 • ÜHENDID

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o. \noormees\

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude suhteline sagedus

  ellu astu/ma t. iseseisvat elu ja tööd alustama

  ellu+astu=ja n. tööelu alustaja, koolilõpetaja

  ellu+astu=mine n.

  ette astu/ma t.

  ette+ast=e-asten. samm ette; ettekanne, (esinemis)number; teatr. stseen

  ette+astu=mine n.

  kõrvale astu/ma t.

  kõrvale+ast=e-asten.

  kõrvale+astu=mine n.

  läbi astu/ma t.

  läbi+astu=ja n.

  läbi+astu=mine n.

  sisse astu/ma t. (ruumi, kooli)

  sisse+astu=ja n.

  sisse+astu=mine n.

  sisseastumis+avaldus n.

  sisseastumis+eksam n.

  sisseastumis+katse n.

  sisseastumis+konkurss n.

  sõtta astu/ma t.

  sõtta+astu=mine n.

  tagasi astu/ma t.

  tagasi+astumis+avaldus n.

  vahele astu/ma t.

  vahele+astu=ja n.

  vahele+astu=mine n.

  tagasi astu/ma t. ametist, võimust loobuma

  tagasi+astu=ja n.

  tagasi+astu=mine n.

  tagasiastumis+palve n.

  välja astu/ma t. (ruumist v. millegi koosseisust); (kellegi kaitseks)

  \seltsist\ välja+astu=ja n.

  välja+astu=mine n.

  üle astu/ma t. \kraavist, seadusest\ ka sp.

  üle+astu=ja n.

  üle+astu=mine n.

  distsiplinaar+üleastumine n.

  üles astu/ma t. esinema, osalema

  üles+astu=ja n.

  üles+astu=mine n.

 • ela/ma t. olemas olema, eksisteerima; elunema, asuma; säilima, püsima

 • TULETISED

  ela=ta/ma t. ülal pidama

  elata=ja n.

  elata=mine n.

  elatanud o. \inimene\ eakas, vanemas eas olev

  ela=tu/ma t. ära elama, ülalpidamist saama

  elat=is n. elatusvahendid, elatusraha

  lisa+elatis n.

  põhi+elatis n.

  elatis+võlglane, elatis+võlgnik n. (kes on jätnud alimendid maksmata)

  \säästudest\ elatu=ja n.

  elatu=mine n.

  elat=us n. elatumine

  elatus+allikas n.

  elatus+maksumus n.

  elatus+miinimum n.

  elatus+raha n. äraelamiseks minev raha; pension, alimendid

  elatus+sööt-söödan. (mida loom vajab elus püsimiseks)

  elatus+tase n.

  elatus+vahendid n.

  elu=ne/ma t. kuskil elama, elanikuna asuma; olesklema, kiratsedes elama

  elune=mine n.

  elu=tse/ma t. kiratsevalt elama; elunema

  elutse=mine n.

  \pole\ elades m. \näinud\ iialgi

  elades=ki m. mitte iialgi

  ela=mine n. (teonimi); elutingimused; eluase; majapidamine

  elamis+korda m. \tegema, saama\ elamiseks korda

  elamis+korras o. \maja\ elamiseks korras

  elamis+kõlblik o. \koht\

  elamis+kõlbmatu o. \maja\

  elamis+luba n.

  elamis+paik n.

  elamis+piirkond n.

  elamis+pind-pinnan.

  elamis+tingimused n.

  elamis+väärne, elamis+väärt o. \elu\

  elamis+õigus n.

  ela=mu n. eluhoone, elumaja, eluase

  aatrium+elamu n. aj. (Vana-Roomas)

  barakk+elamu n.

  haagis+elamu n.

  individuaal+elamu n. nõuk. eramaja

  individuaal n. kõnek.

  kahe+pere+elamu n. <(kahe pere)+elamu> (kahele perekonnale)

  koobas+elamu n.

  kooperatiiv+elamu n.

  korter+elamu n.

  kõdu+elamu n.

  linna+elamu n.

  maa+elamu n.

  mitme+põlve+elamu n. <(mitme+põlve)+elamu>

  paat+elamu n.

  paneel+elamu n.

  puit+elamu n.

  ratas+elamu n.

  rehi+elamu n. etn. (eluruumid koos rehealusega)

  rida+elamu n. (iga sektsioon on omaette korter)

  ridaelamu+boks n.

  sektsioon+elamu n.

  suur+elamu n.

  suurpaneel+elamu n.

  talu+elamu n.

  telk+elamu n.

  torn+elamu n. kõrge paljukorruseline elamu

  tüüp+elamu n.

  uus+elamu n.

  uuselamu+rajoon n.

  vagun+elamu n.

  veetorn+elamu n.

  ühe+pere+elamu n.

  ühis+elamu n.

  ühi=kas n. kõnek. ühiselamu

  üliõpilas+ühiselamu n.

  ühiselamu+koht n.

  ühiselamu+tuba n.

  üksik+elamu n.

  elamu+arhitektuur n.

  elamu+ehitus n. elamute ehitamine

  elamu+fond n.

  elamu+kompleks n.

  elamu+kooperatiiv n.

  elamu+krunt n.

  elamu+kvartal n.

  elamu+laam n.

  elamu+majandus n.

  elamu+massiiv n.

  elamu+rajoon n.

  elamu+tüüp n.

  elamu+valitsus n.

  elamu+õigus n.

  elamu+ühistu n.

  ela=mus n. ka psühh. kogetavates tajudes, muljetes ja tundmustes väljenduv psüühiline seisund; sündmus, läbielatu

  elamus=lik o. \reis\ elamusrikas

  elamuslikk=us n.

  elamusliku=lt m. \arutlema\

  ahaa+elamus \ ahhaa+elamus n.

  armu+elamus n.

  edu+elamus elamus, mis on seotud kordaminekuga, pingutusest tuleneva saavutusega

  grilli+elamus n.

  hirmu+elamus n.

  kunsti+elamus n.

  loodus+elamus n.

  lugemis+elamus n.

  maitse+elamus n.

  rõõmu+elamus n.

  seksuaal+elamus n.

  spaa+elamus n.

  teatri+elamus n.

  tunde+elamus n.

  tundeelamus=lik o. \side\

  elamus+keskus n.

  elamus+kingitus n.

  elamus+kino n.

  elamus+küllane o. \käik\

  elamus+reis n.

  elamus+rikas o. \kohtumine\

  elamus+turism n.

  elamus+vaene o. \esitus\

  ela=nik n. see, kes elab teatud paigas, asukas

  elanik=kond n. mingi paiga v. ala elanikud kokku

  põhi+elanikkond n.

  aguli+elanik n.

  alevi+elanik n.

  alg+elanik n.

  kaas+elanik n.

  koopa+elanik n.

  kõrbe+elanik n.

  küla+elanik n.

  linna+elanik n.

  linnaelanik=kond n. linnaelanikud kokku

  maa+elanik n.

  maaelanik=kond n. maaelanikud

  maja+elanik n.

  metsa+elanik n.

  oma+maa+elanik n. <(oma+maa)+elanik>

  provintsi+elanik n.

  prügimäe+elanik n.

  põlis+elanik n.

  põliselanik=kond n.

  päris+elanik n.

  püsi+elanik n.

  ranna+elanik n.

  saare+elanik n.

  siit+elanik n.

  siit+kandi+elanik n.

  siit+nurga+elanik n.

  stepi+elanik n.

  taeva+elanik n.

  tsiviil+elanik n.

  tundra+elanik n.

  vee+elanik n. kalad, veelinnud jt. vee-elanikud

  ürg+elanik n.

  el=u n.

  elu=kas n. (emotsionaalse hinnanguga öelduna:)loom, olend

  hiigel+elukas, hiigla+elukas n.

  ime+elukas n.

  mere+elukas n.

  vee+elukas n.

  ürg+elukas n.

  elu=kond n. eluolu, igapäevane elu; biol. geogr. biosfäär

  elukond=lik o. \korraldus\

  elu=mus n. med. ellujäämine, millegi üleelamine; elada v. toimida jäänud aeg

  elu=nd n. väliskeskkonnast ja organismist tulevaid ärritusi vastuvõttev elund

  elund=kond n.

  elektri+elund n. zool. (elektrikaladel)

  eritus+elund n.

  haaramis+elund \ haard+elund \ haarde+elund n.

  haistmis+elund n. nina

  hark+elund n. anat. harknääre, selgroogsete kahesagaraline näärmetaoline elund, mis suguküpsuse saabudes taandareneb

  helendus+elund n. zool. valgust produtseeriv organ süvamereloomadel ja mõnedel putukatel

  hingamis+elund n.

  hingamiselund=kond n.

  imemis+elund, imi+elund n.

  kinnitumis+elund n.

  kompimis+elund, kompe+elund n.

  kuse+elund n. (neerud, kusejuha, kusepõis, kusiti)

  kuulmis+elund n. kõrv

  kõne+elund n. kõne tekitamisel osalev elund, kõneorgan

  küljejoone+elund n. zool. vees levivaid võnkumisi tajuv meelerakkude kogum veeselgroogseil (näit. kaladel) küljejoone all

  labürint+elund n. zool.

  liikumis+elund n. (jalad, uimed, tiivad jt.)

  maitsmis+elund n. keel

  meele+elund n.

  nägemis+elund n. silm

  paaris+elund n. silmad, kõrvad

  paljunemis+elund n. biol.

  ringe+elund n. (tagab vedelate kudede ringlemist organismis)

  ringeelund=kond n. ringeelundite süsteem

  seede+elund n. toidu seedimisega seotud elund, seedeorgan

  sigimis+elund n. biol. suguelund

  siirik+elund n. (siirdistutatav)

  sise+elund n. (süda, kopsud, maks vms.)

  sugu+elund n. anat.

  emas+suguelund n.

  isas+suguelund n.

  tasakaalu+elund n. sisekõrvas paiknev tasakaalu hoidmise ja ruumis orienteerumise elund inimesel ja selgroogsetel loomadel, vestibulaarelund

  tehis+elund n.

  tunde+elund n.

  ujumis+elund n.

  vereloome+elund n.

  vereringe+elund n.

  õõnes+elund n.

  elundi+doonor n. doonor,kes loovutab siirdamiseks mõne oma elundi (eluajal v. surmajärgselt)

  elundidoonor=lus n. oma elundi või elundite loovutamine siirdamiseks

  elundi+siirdamine n.

  elu=stik n. taimestik ja loomastik

  mere+elustik n.

  muda+elustik n.

  mulla+elustik n.

  põhja+elustik n.

  vee+elustik n.

  õhu+elustik n.

  elu=line o. \kogemus, vajadus\

  elulise=lt m. \vajalik\

  elulis=us n.

  eba:eluline o.

  elu=s o. \loodus, tuli\ elav; tõeline, ehtne, päris

  elusa=lt m.

  elus+aine n.

  elus+kaal-kaalun.

  elus+kala n.

  elus+kaup n.

  elus+loodus n.

  elus+mass n.

  elus+olend n.

  elus+olevus n. elusolend

  elus+organism n.

  elus+sööt-söödan. kal.

  elussööda+õng n.

  elus+tara n.

  elus+vaktsiin n.

  elu=tu o.

  elutu=lt m.

  elu=sta/ma t. virgutama, erksamaks tegema; mitmekesistama; midagi unustatut kasutusele võtma; med. ellu äratama

  elusta=ja n.

  elusta=mine n. millegi taas kasutusele võtmine; med. elluäratamine

  elustamis+katse n. med.

  elustamis+laud n. med. (enneaegselt sündinud väikelapse elustamiseks)

  elustamis+võtted n.

  elust=us n. elustamine

  taas+elusta/ma t. uuesti ellu äratama, elustama

  taaselusta=ja n.

  taaselusta=mine n.

  taaselust=us n.

  elu=stu/ma t. ellu ärkama, elavaks saama; virguma, elavnema; uuesti tegevusse astuma, kasutusele tulema

  elustu=mine n.

  taas+elustu/ma t.

  taaselustu=mine n.

  elu+vool-voolun. ⇐ elu voola/b

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreerutud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n. abieluliste osatähtsus rahvaarvus v. abiellumisealiste arvus

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  homo+abielu n. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n.

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n.

  tsiviil+abielu n.

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. abieluteemaline rahvaküsitlus

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi reguleeriv leping

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o.

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude sõlmimise suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n.

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  aguli+elu n.

  argi+elu n. igapäevaelu

  argipäeva+elu n.

  armu+elu n.

  boheemlas+elu n.

  era+elu n.

  hinge+elu n.

  hoora+elu n. kõnek.

  hulgu+elu n.

  hulkuri+elu n.

  hõlp+elu, hõlbu+elu n.

  iga+päeva+elu n. <(iga+päeva)+elu>

  ilma+elu n.

  inim+elu n.

  intiim+elu n.

  jõude+elu n.

  kaksik+elu n.

  karjase+elu n.

  kerjuse+elu n.

  kiriku+elu n.

  kloostri+elu n.

  koera+elu n. kõnek. raske, vilets elu

  kolhoosi+elu n.

  koos+elu n. (erinevate organismide korral)

  kultuuri+elu n.

  kunsti+elu n.

  kunstniku+elu n.

  laagri+elu n.

  lahus+elu n.

  linna+elu n.

  loodri+elu n.

  maa+elu n.

  maaelu+ministeerium n.

  maaelu+minister n.

  maailma+elu n.

  majandus+elu n.

  munga+elu n.

  mustlas+elu n.

  muusika+elu n.

  nomaadi+elu n. nomaadlus

  nunna+elu n. ka piltl.

  orja+elu n.

  paaris+elu n.

  pagulas+elu n.

  parasiidi+elu n.

  parve+elu n.

  patu+elu n.

  pensionäri+elu n.

  perekonna+elu n.

  pesa+elu n.

  poissmehe+elu n.

  pordu+elu n. liiderlik elu

  päris+elu n. tegelik, tõeline elu

  reaal+elu n.

  rinde+elu n.

  ränduri+elu n.

  rüütli+elu n.

  saksa+elu n. kerge elu

  sandi+elu n.

  sauniku+elu n.

  seksuaal+elu n.

  seltsi+elu n.

  seltskonna+elu n.

  sise+elu n.

  slummi+elu n. (slummis)

  sohi+elu n. halv. amoraalne elu

  sugu+elu n.

  suguelu+teadus n.

  suurilma+elu n.

  sõduri+elu n.

  tagala+elu n.

  topelt+elu n.

  tsiviil+elu n.

  tsiviil n. kõnek. tsiviilelu

  tudengi+elu n.

  tunde+elu n.

  tõsi+elu n.

  tõsielu=line o. \lugu\ tõsielust pärit

  tõsielu+film n.

  tõsielu+jutustus n.

  tõsielu+saade n.

  tõsielu+sari-sarjan.

  tõsielu+seriaal n.

  tõsielu+staar n.

  ula+elu n. jõudeelu; kõlvatu elu

  usu+elu n.

  vaik+elu n. natüürmort; idüll; vaikne elu

  vaimu+elu n.

  vangi+elu n.

  vangla+elu n.

  varju+elu n.

  õpilas+elu n.

  äri+elu n.

  öö+elu n.

  ühika+elu n. kõnek.

  ühis+elu n.

  ühiskonna+elu n.

  üksi+elu n.

  elu+aasta n.

  elu+aeg n.

  eluaeg=ne o. \karistus\ eluaeg kestev

  eluaegse=lt m.

  eluaegs=us n.

  elu+ala n.

  elu+ase n. peavari, elukoht, asupaik

  eluaseme+kulud kommunaalmaksed, laenu- ja kindlustusmaksed, üür ja muud maja või korteri ülalpidamise kulud

  eluaseme+laen n. maja või korteri ostmiseks võetav laen, kodulaen

  eluaseme+turg n.

  elu+eliksiir n.

  elu+filosoofia n.

  elu+energia n.

  elu+heidik n.

  elu+heie n. piltl.

  elu+hoiak n.

  elu+hoidja n. elu hoidja

  elu+hommik n.

  elu+hoone n.

  elu+huvi n.

  elu+ideaal n.

  elu+iga-ean.

  elu+iha n.

  elu+ihk n.

  elu+ilmas m. ilmas

  eluilmas=ki m. ilmaski

  elu+isu n.

  elu+janu n.

  elujanu=line o.

  elu+joon n. (käejoon)

  elu+juhis n.

  elu+julge o.

  elu+juur n. ženšenni juur

  elu+jõud n.

  elujõu=line o.

  elujõulise=lt m. \arenema\

  elujõulis=us n.

  elujõue=tu o.

  elujõuetu=lt m. \kiratsema\

  elujõuet=us n.

  elu+järg-järjen.

  elu+kaar n. inimese elukäik sünnist surmani

  elu+kaaslane n.

  elu+kallidus n. maj.

  elu+kangas n.

  elu+kardetav o.

  elu+katsumus n.

  elu+kauge o. eluvõõras

  elukaug=us n.

  elu+keerd n.

  elu+keeris n.

  elu+keskkond n.

  elu+kevad n.

  elu+kindlustus n.

  elukindlustus+poliis n.

  elu+kogemus n.

  elu+kogenematu o.

  elu+kogenud o. elus kogenud

  elu+koht n.

  elukoha+järgne o. \kool\ elukoha järgi määratud

  elukoha+tõend n.

  elu+komme n.

  elu+kombed n.

  elu+kool-koolin. piltl.

  elu+kooslus n.

  elu+kord-korran.

  elu+kunst n. oskus (hästi) elada, elus (hõlpsalt) toime tulla

  elukunst=nik n. (kes elukunsti valdab)

  elu+kutse n. spetsiaalse ettevalmistuse v. töö kaudu omandatud teadmised, oskused ja vilumused mingil alal töötamiseks; õpitud tööala

  elukutse=line1 o. \kirjanik\ mingit tegevusala elukutsena harrastav

  elukutseline2 n. elukutselisena mingil alal tegutseja

  elukutse+valik n.

  elu+kuu n.

  elu+kvaliteet n.

  elu+käik n.

  elu+käsitus n.

  elu+köök n. (elutoana kasutatav)

  elu+küps o.

  elu+küsimus n.

  elu+küünal n. piltl. eluvaim

  elu+laad-laadin.

  elu+laev n.

  elu+lained n.

  elu+loom-looman.

  elu+lootus n.

  elu+lugu n.

  eluloo=lane n. elulookirjutaja, biograaf

  eluloo=line o. elulugu puudutav

  eluloo+andmed n.

  eluloo+film n.

  eluloo+kirjeldus n.

  eluloo+raamat n.

  elu+lust n.

  elu+lõng n. rohttaim; piltl. elu

  elu+lähedane o.

  elu+mahl n.

  elu+maja n.

  elu+mees n. (üleolevalt enesekindel) elunautija ja naistekütt

  elumehe=lik o.

  elumehelikk=us n.

  elumeheliku=lt m. \käituma\

  elu+meri n. piltl.

  elumerel sõud/ma t.

  elu+moraal n.

  elu+mure-muren.

  elu+muutus n.

  elu+mõnu n.

  elu+mõte n.

  elu+märk n.

  elu+möll-möllun.

  elu+natuke-natukesen.

  elu+nähtus n.

  elu+nälg n.

  elu+oht n.

  elu+ohtlik o.

  elu+olu n.

  elu+ots n.

  elu+paik n.

  elu+pelgur n.

  elu+pikkune o. \suhe\

  elu+pilt n.

  elu+praktika n.

  elu+proosa n. argielu

  elu+puhune o. \soov\

  elu+puu n.

  elupuu+hekk n.

  elu+põline o.

  elu+põlv n. elu

  elu+päev n.

  elu+päike n. piltl.

  elu+pööris n.

  elu+raamat n. piltl.

  elu+rada n. piltl.

  elu+rajoon n.

  elu+ramm-rammun.

  elu+raskus n.

  elu+ratas n. piltl.

  elu+rikkus n. eluslooduse mitmekesisus

  elu+ring n.

  elu+ruum n.

  elu+rõõm n.

  elurõõm=us o. täis elurõõmu

  elurõõmsa=lt m.

  elu+rütm n.

  elu+saatus n.

  elu+seik n.

  elu+seltsiline n.

  elu+standard n.

  elu+stiil n.

  elustiili+keskus n.

  elu+suurune o. (inimese) loomulikule suurusele vastav

  elu+suurus n.

  elu+säde n. piltl.

  elu+sügis n.

  elu+taak-taagan.

  elu+tahe-tahten.

  elu+talitlus n. biol.

  elu+tark o. \inimene, ilme\

  elutarga=lt m.

  elutark=us n.

  elu+tarve n. eluvajadus

  elu+tarbed n. eluks vajalikud tarbeesemed ja -ained

  elutarbe=line o. elutarbeid rahuldav

  elu+tase n.

  elu+teadmised n.

  elu+teadus n. elusolendeid uuriv teadus, bioteadus

  elu+tee n.

  elu+tegevus n.

  elu+teke n. elu tekkimine, biogenees

  elu+tempo n.

  elu+tingimused n.

  elu+torm n.

  elu+traagika n.

  elu+tragöödia n.

  elu+truu o. tõetruu, tegelikkusele vastav

  elutruu=dus n.

  elutruu=lt m. \kirjeldama\

  elu+tsükkel n.

  elu+tuba n.

  elutoa+komplekt n.

  elutoa+mööbel n.

  elu+tukse n.

  elu+tuli n. piltl. pulbitsev elu, elujõud; elurõõm

  elu+tund n.

  elu+tung-tungin.

  elu+tõde n.

  elu+tähtis o.

  elu+töö n.

  elutöö+preemia n.

  elutöö+raamat n.

  elu+tüdimus n.

  elu+tüdinud o. elust tüdinud

  elu+unistus n.

  elu+usk n.

  elu+vaade n.

  elu+vaim n.

  elu+vaist n.

  elu+vajadus n.

  elu+valdkond n.

  elu+vanker n.

  elu+vend n. kõnek.

  elu+vesi n.

  elu+viis-viisin.

  ränd+eluviis-viisin.

  rööv+eluviis-viisin.

  elu+vintsutus n.

  elu+värske o.

  elu+vorm n.

  elu+võime n.

  eluvõime=line o.

  eluvõimelis=us n.

  eluvõime=tu o.

  eluvõimet=us n.

  elu+võitlus n.

  elu+võõras o.

  elu+väsimus n.

  elu+õhtu n. piltl.

  elu+õigus n.

  elu+ülesanne-anden.

  elu+jaatav o. optimistlik, positiivselt elusse suhtuv

  elu+jaatus n. optimistlik, positiivne ellusuhtumine

  elu+tunnetus n.

  elu korralda/ma t.

  elu+korrald=us n. elu korraldamine; selle viis

  elu pääst/ma t.

  elu+pääst=ja n.

  elu+pääst=mine n.

  ellu+suhtumine n.

  elu nauti/ma t.

  elu+nauti=ja n.

  elu+nauti=mine n.

  elu põleta/ma t. piltl. (naudingutele raiskama)

  elu+põleta=ja n.

  elu+põleta=mine n.

  ellu astu/ma t. iseseisvat elu ja tööd alustama

  ellu+astu=ja n. tööelu alustaja, koolilõpetaja

  ellu+astu=mine n.

  ellu jää/ma t.

  ellu+jää=mine n.

  ellujäämis+kursused n.

  ellu+jää=nu n. see, kes on ellu jäänud

  ellu kutsu/ma t. asutama, rajama, looma

  \idee, seltsi\ ellu+kutsu=ja n.

  ellu+kutsu=mine n.

  ellu rakenda/ma t. ellu viima

  ellu+rakenda=ja n.

  ellu+rakenda=mine n.

  ellu vii/ma t. \plaane, unistusi\ teoks tegema

  ellu+vii=ja n.

  ellu+vii=mine n.

  ellu ärata/ma t. elustama

  ellu+ärata=ja n.

  ellu+ärata=mine n.

  ellu+ärata=tu n. see, kes on ellu äratatud

  ellu ärka/ma t. elustuma

  ellu+ärka=mine n.

  ellu+ärga=nu n.

  elagu h.

  elagu+hüü=e n. ⇐ elagu hüüd/ma

  elav1 o.

  elav2 n. elus inimene

  elava=lt2 m. elusana

  igi+elav o.

  elav+hõbe n.

  pauk+elavhõbe n. (lõhkeaine)

  elavhõbe+alaldi n.

  elavhõbe+baromeeter n.

  elavhõbe+kloriid n.

  elavhõbe+lamp n.

  elavhõbe+manomeeter n.

  elavhõbe+termomeeter n.

  elavhõbeda+aur n.

  elavhõbeda+kaevandus n.

  elavhõbeda+maak n.

  elavhõbeda+mürgistus, elavhõbeda+mürgitus n.

  elavhõbeda+preparaat n.

  elavhõbeda+salv-salvin.

  elavhõbeda+sammas n.

  elav+jõud n. sõj.

  elav+nurk n. (elusa looduse tutvustamiseks)

  elav+tara n. hekk

  elav+töö n. maj.

  elav3 o. elurõõmus, ergas; väljendusrikas; aktiivne

  elev o. erk, (rõõmsalt) erutatud

  eleva=lt m.

  elev=us n.

  elav=da/ma t. elavamaks muutma

  elavda=ja n.

  elavda=mine n.

  elav=ne/ma t. elavamaks muutuma

  elavne=mine n.

  elava=lt1 m. erksalt, aktiivselt; kujukalt,selgelt

  elav=us n.

  elava+loomu=line o. elava loomuga


 • ÜHENDID

  kaasa ela/ma t. tunnetega millestki osa võtma

  kaasa+ela=ja n.

  kaasa+ela=mine n.

  kokku ela/ma t. kellegagi (pidevamas) intiimvahekorras olema

  kokku+ela=mine n.

  koos ela/ma t.

  koos+ela=mine n.

  koos+el=u n.

  kooselu+leping n.

  kooselu+seadus n.

  läbi ela/ma t. üle elama, kogema

  \tunnete\ läbi+ela=mine n.

  läbi+ela=mised n.

  läbi+ela=mus n.

  läbi+ela=tu n. see, mis on läbi elatud

  sisse ela/ma t. olukorraga harjuma; millessegi süvenema

  sisse+ela=mine n.

  välja ela/ma t. (varjatud tunnet) käitumises avaldama

  \tunnete\ välja+ela=mine n.

  ära ela/ma t. (teenitud sissetulekuga) välja tulema; elama

  ära+ela=mine n.

  üle ela/ma t. läbi elama; välja kannatama; (kellestki, millestki) kauem elama

  üle+ela=mine n.

  üle+ela=tu n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur