[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

abi n.

 • TULETISED

  abi=line n.

  kodu+abiline n.

  abi=tu o. abi, tuge, kaitset vajav; jõuetu; oskamatu; saamatu, kohmakas; vilets, kehv

  abitu=lt m. \ekslema\

  abit=us n.

  abitus+tunne n.

  õpitud abitus n. pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks

  abi=sta/ma t. abi osutama, aitama, toetama

  abista=ja n.

  abista=mine n.

  abistamis+fond n.

  abistamis+kassa n.

  abistamis+katse n.

  abistamis+leping n.

  ai=ta/ma t. abi osutama, abiks olema; tarvilikku mõju avaldama; piisama, küllalt olema; kõlbama, sobima

  aita=ja n.

  aita=mine n.

  jalule aita/ma t. (majanduslikult paremale järjele)

  jalule+aita=ja n.

  jalule+aita=mine n.

  järele aita/ma t. (õppimises); pisut parandama

  järele+aita=ja n.

  järele+aita=mine n.

  järeleaitamis+tund n.

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n.

  kaasa+aita=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=ja n.

  tagant+aita=mine n.

  \hädast\ välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=ja n.

  välja+aita=mine n.

  avi=ta/ma t. vnm. abistama

  avita=ja n.

  avita=mine n.

  \sõbra\ abil k.

  appi m.

  appi hüüd/ma t.

  appi+hüüd n.

  appi+hüüd=mine n.

  appi+hüü=e n.

  appi karju/ma t.

  appi+karj=e n.

  appi+karju=ja n.

  appi+karju=mine n.

  appi kutsu/ma t.

  appi+kuts=e n.

  appi+kutsu=mine n.

  appi mine/ma t.

  appi+mine=k n.

  appi tule/ma t.

  appi+tule=k n.

  appi+tule=mine n.

  appi+tuli=ja n.


 • LIITSÕNAD

  arengu+abi n. (arengumaadele)

  arsti+abi n.

  arstiabi+punkt n.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  eriarsti+abi n.

  esma+abi n. esmane abi

  esmaabi+kapp-kapin.

  esmaabi+koolitaja n.

  esmaabi+pakk-pakin.

  esmaabi+paun n.

  esmaabi+punkt n.

  esmaabi+tarbed n.

  esmaabi+võte n.

  esmaabi+õpetaja n.

  esmaabi and/ma n.

  esmaabi+and=ja n.

  euro+abi n.

  finants+abi n.

  hinge+abi n. psühholoogiline nõustamine

  humanitaar+abi n. kehvades tingimustes elavatele inimestele antav toidu-, riide-, ravimi- jm. abi

  humanitaarabi+saadetis n.

  humanitaarsaadetis n. humanitaarabisaadetis

  häda+abi n.

  hädaabi+kõne n.

  hädaabi+number n. \112\

  hädaabi+telefon n. päästeteenistuse, kiirabi, tuletõrje telefoninumber

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hädaabi+töötaja n.

  kaas+abi n.

  kiir+abi n. med. arstiabi andmine õnnetuste või muude eluohtlike seisundite puhul kohapeal; selle ala meditsiinitöötajad ning transpordivahendid

  kiirabi+arst n.

  kiirabi+auto n.

  kiirabi+jaam n.

  kiirabi+kopter n.

  kiirabi+meedik n.

  kiirabi+piloot n.

  kiirabi+töö n.

  kiirabi+töötaja n.

  konsulaar+abi n. (konsuli tasemel)

  kriisi+abi n. (kriisis olijatele)

  laste+abi n.

  lasteabi+telefon n. (pakub ööpäevaringset nõustamist)

  majandus+abi n.

  meditsiini+abi n.

  meditsiiniabi+kindlustus n.

  meistri+abi n.

  menetlus+abi n. jur.

  ohvri+abi n.

  oma+abi n.

  piduri+abi n.

  raha+abi n.

  riigi+abi n.

  riigabi+eeskirjad n.

  sotsiaal+abi n.

  surma+abi n. halastussurm

  sünnitus+abi n.

  sünnitusabi+arst n.

  sünnitusarst n.

  sünnitusabi+operatsioon n.

  tehno+abi n. tehniline abi

  kiir+tehnoabi n.

  toidu+abi n.

  vaeste+abi n.

  veterinaar+abi n.

  välis+abi n.

  õendus+abi n. (tervishoiuteenus)

  õigus+abi n.

  õigusabi+büroo n.

  õigusabi+partner n.

  õigusabi+teenus n. • abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abi+ehitis n.

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n.

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  gei+abielu n. kõnek. (samasooliste vahel)

  homo+abielu n. kõnek. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n. rühmaabielu, polügaamia

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n. (eri rahvusest inimeste vahel)

  tsiviil+abielu n. ilmalik, kodanlik abielu

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abi+meetmed n. abistavad võtted

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. (rahvahääletus; rahvaküsitlus)

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. (reguleerib abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi)

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o. \naine\

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahuta=ja n.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n. abielulahutusavaldus

  abielulahutus+protsess n.

  lahutusprotsess n. abielulahutusprotsess

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  abi+esimees n.

  abi+ettevõte n.

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abi+hoone n.

  abi+joon n. (joonestamisel); muus. (noodijoonestiku kohal v. all)

  abi+jõud n.

  abi+kaasa-kaasan.

  eks:abikaasa-kaasan.

  eks2 n. kõnek. eksabikaasa; endine elukaaslane

  abikaasade+vaheli=ne o. \leping\ abikaasade vahel olev

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks)

  abi+kirik n.

  abi+klass n. (kerge vaimupuudega lastele)

  abi+koer n. (puudega inimeste abistamiseks)

  abi+komitee n.

  abi+kool-koolin.

  abi+kõlblik o. kõlblik toetust saama

  abikõlblikk=us n.

  abi+käsi n.

  abi+laev n.

  abi+leht n.

  abi+linnapea-pean.

  abi+löök n.

  abi+maavanem n.

  abi+majand n.

  abi+materjal n.

  abi+meede n.

  abi+mees n.

  abi+meetmed n.

  abi+mootor n.

  abi+mõis n. suurema mõisa alla kuulunud väiksem mõis

  abi+noot-noodin. muus.

  abi+nõu n.

  ennetus+abinõu n.

  ettevaatus+abinõu n.

  häda+abinõu n.

  julgeoleku+abinõu n.

  kaitse+abinõu n.

  karistus+abinõu n.

  kasvatus+abinõu n.

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  kinnitus+abinõu n.

  ohutus+abinõu n.

  preventiiv+abinõu n.

  pääste+abinõu n.

  sunni+abinõu n.

  surve+abinõu n.

  tõkestus+abinõu n.

  tõkke+abinõu n.

  tõrje+abinõu n.

  vahe+abinõu n.

  vahe=nd n. vaheabinõu

  vastu+abinõu n.

  abi+operatsioon n. maj.

  abi+pakk n. abi korras antav pakk (toit, riided v. muud tarbeesemed)

  abi+palve n.

  abi+personal n.

  abi+pind-pinnan.

  abi+politseinik n.

  abi+prefekt n.

  abi+professor n. (välismaa ülikoolis, vastab umbes Eesti lektorile)

  abi+programm n.

  abi+prokurör n.

  abi+raha n.

  haigus+abiraha n.

  laste+abiraha n.

  sünnitus+abiraha n.

  abi+riist n.

  abi+ruum n.

  abi+saadetis n.

  abi+seade-seadmen.

  abi+sõna n.

  abi+šaht n.

  abi+teadus n.

  abi+teenindus n.

  abiteenindus+personal n.

  abi+teenistus n. (sõjaväes)

  abi+teenistuja n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  abi+telefon n. (abi v. info saamiseks)

  abi+teoreem n.

  abi+tootmine n.

  abi+tsehh n.

  abi+töö n. põhitööd teenindav töö

  abitöö=line n. abitöid tegev tööline

  abi+tööjõud n.

  abi+vahend n.

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  abi+vaimulik n.

  abi+vallavanem n.

  abi+valmis o. \sõber\

  abivalmi=dus n.

  abivalmi=lt m.

  abi+vedur n.

  abi+verb n.

  abi+vägi n.

  abi+õpetaja n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  abi otsi/ma t.

  abi+otsi=ja n.

  abi+otsi=mine n.

  abi pakku/ma t.

  abi+pakku=ja n.

  abi+pakku=mine n.

  abi palu/ma t.

  abi+palu=ja n.

  abi+palu=mine n.

  abi tarvita/ma t.

  abi+tarvita=ja n.

  abi vaja/ma t.

  abi+vaja=ja n.

  abi+vaja=mine n.

 • aine1 n. see, millest koosneb füüsiline keha; kunstiteose, kõneluse vms. teema; uurimise objekt

 • TULETISED

  aine=s n. allikmaterjal, ainestik; materjal, aine

  allik+aines n. allikmaterjal

  arhiivi+aines n.

  dokumentaal+aines n.

  keele+aines n.

  leiu+aines n.

  murde+aines n. murdeainestik

  peen+aines n. geol.

  purske+aines n. geol.

  rahvaluule+aines n.

  aine=stik n. loometöö allikmaterjal

  arhiivi+ainestik n.

  keele+ainestik n.

  murde+ainestik n. murdematerjal

  rahvaluule+ainestik n.

  aine=line o. \abi; maailm\ majanduslik, varanduslik; reaalselt eksisteeriv

  ainelise=lt m.

  ainelis=us n.

  ~aine=line o. teatud ainet v. teemat käsitlev

  ajaloo+aineline o.

  mineviku+aineline o.

  piibli+aineline o.

  rahvaluule+aineline o.

  sõja+aineline o.

  tänapäeva+aineline o.

  aine=sta/ma t. materialiseerima, ainelist kuju andma

  ainesta=mine n.

  anti:aine n. füüs. teoreetiliselt võimalik aine, mis koosneb antiaatomitest


 • LIITSÕNAD

  abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abrasiiv+aine n. tehn.

  aher+aine n. (kaevandatava maavara hulgas)

  aheraine+esi n.

  aheraine+mägi n.

  aheraine+puistang n.

  aheraine+puistur n.

  alg+aine n. keem. lähteaine; filos. kogu maailma aluseks olev põhiaine

  alternatiiv+aine n.

  anti+aine n. füüs.

  apreteer+aine, apreteerimis+aine n.

  aprett n. apreteer(imis)aine

  apretti/ma t. apreteerima

  aroomi+aine n.

  arutlus+aine n.

  arutus+aine n.

  ase+aine n.

  ballast+aine n.

  desodoreer+aine, desodoreerimis+aine n.

  doping+aine n.

  ekstraktiiv+aine n. keem.

  elus+aine n. elusorganism

  eriala+aine n.

  eriaine n. erialaaine

  fakultatiiv+aine n.

  hall+aine n. anat.

  humanitaar+aine n.

  hüübe+ained n. tarretisained

  ilmutus+aine n. fot.

  immutus+aine n.

  jutu+aine n.

  jääk+aine n.

  kahja+värvaine n. keem.

  kahjavärv n. kahjavärvaine

  kasvu+aine n.

  kergitus+aine n.

  kiiritus+aine n.

  kiud+aine n.

  atsetaat+kiudaine n. (tehiskiudaine)

  atsetaat+siid n. tkst. atsetaatkiudainest tehissiid

  süntees+kiudaine n.

  tehis+kiudaine n.

  kiudaine+rikas o.

  kiudaine+vaene o.

  kleep+aine n.

  konserveerimis+aine, konservimis+aine n.

  kontrast+aine n.

  koostis+aine n.

  kork+aine n.

  kuiv+aine n.

  kuivaine+sisaldus n.

  kummi+aine n.

  kusi+aine n.

  kõhr+aine n.

  kõne+aine n.

  kütte+aine n.

  kütteaine+ladu n.

  kütteaine+tööstus n.

  lagu+aine n.

  lahustamis+aine n.

  lahustus+aine n.

  libi+aine n. libestav aine

  liht+aine n.

  lihv+aine n.

  lihvimis+aine n.

  liim+aine n.

  liit+aine n.

  lipo+aine n. rasva lõhustav ensüüm

  lisa+aine n.

  loputus+aine n.

  lubi+aine n.

  lõhke+aine n.

  paisk-e+lõhkeaine n.

  lõhna+aine n.

  lähte+aine n. (millest millegi valmistamisel lähtutakse)

  magus+aine n. suhkur vm. tugevasti magus aine

  maitse+aine n.

  grill+maitseaine n.

  pitsa+maitseaine n.

  maitseaine+garnituur n.

  mineraal+aine n.

  mineraalaine+sisaldus n.

  mineraalaine+rikas o.

  mineraalaine+vaene o. \toit\

  mõnu+aine n.

  mõru+aine n. farm.

  mõtte+aine n.

  määrde+aine n. (millega määritakse masinaid jne.)

  mürk+aine n.

  park+aine, parkimis+aine n.

  taim+parkaine n.

  pea+aine n. peamine aine

  pektiin+aine n.

  peletus+aine n.

  pesemis+aine, pesu+aine n.

  pesupesemis+aine n.

  pleegitus+aine n.

  plink+aine n. anat.

  poleer+aine, poleerimis+aine n.

  puhastus+aine n.

  puhtimis+aine n.

  puist+aine, puist-e+aine n. (puistatav, koosneb väikestest tahketest osakestest)

  puit+aine n.

  põhi+aine n.

  põletus+aine n. põletamiseks sobiv v. selleks tarvitatav aine, põletusmaterjal

  põletusaine+lamp n.

  põlev+aine n.

  pärilikkus+aine n.

  raku+vahe+aine n. <(raku+vahe)+aine> rakkude vahel olev aine

  rasv+aine n.

  ravi+aine n.

  reaal+aine n.

  reostus+aine n.

  ründe+aine n.

  saaste+aine n.

  sarv+aine n.

  side+aine n.

  põlevkivituhk+sideaine n.

  õhk+sideaine n.

  sotsiaal+aine n.

  säilitus+aine n.

  sööbe+aine n. sööbiv aine

  söövitus+aine n.

  süüte+aine n.

  tang+aine n.

  toidu+aine n. (kasutatakse toiduks)

  toiduaine+tööstus, toiduainete+tööstus n.

  toime+aine n.

  toit+aine, toite+aine n. (toiduaines sisalduv) toitev aine

  taime+toitaine n.

  toitaine+rikas, toitainete+rikas o.

  toitaine+vaene, toitainete+vaene o.

  toor+aine n.

  keemia+tooraine n.

  mahe+tooraine n.

  põhi+tooraine n.

  põllumajandus+tooraine n.

  ravimi+tooraine n.

  tööstus+tooraine n.

  utiil+tooraine n.

  tooraine+allikas n.

  tooraine+baas n.

  tooraine+tarve n.

  tooraine+turg n.

  tooraine+varud n.

  tuhk+aine n.

  tulekustutus+aine n.

  tume+aine n. füüs. tumeenergia, aineliik füüsikas, mida ei ole näha, kuid mida on tunda tema raskusjõu tõttu

  tõrv+aine n.

  täite+aine n.

  uht+aine n. (voolava vee poolt uhutav)

  uima+aine n.

  uimastus+aine n.

  uurimis+aine n.

  vaba+aine n. (õppekavas)

  vaik+aine n.

  valge+aine n. (ajus)

  valik+aine n.

  valk+aine n. valk

  varu+aine n.

  vedeldus+aine n.

  virgats+aine n. (tagab närviimpulsi ülekande)

  võide+aine n.

  väetus+aine n.

  värv+aine n.

  aniliin+värvaine n.

  antratseen+värvaine n.

  aso+värvaine n.

  kahja+värvaine n.

  kroom+värvaine n.

  küüp+värvaine n.

  pihus+värvaine n.

  vürts+aine n.

  õppe+aine n.

  aine2 n. õppeaine

  aine+kabinet n. ped. mingi õppeaine õpetamiseks sisustatud kabinet

  aine+kursus n.

  üld+aine n.

  ürg+aine n. algaine (eriti antiikfilosoofias) • aine+alane o. \koolitus\

  aine+kabinet n.

  aine+kiituskiri n. ped.

  aine+klass n.

  aine+kogu-kogun.

  aine+komisjon n.

  aine+kursus n. ped.

  aine+olümpiaad n.

  aine+osake n.

  aine+punkt n. õppemahu arvestamise ühik kõrgkoolis

  aine+register n.

  aine+ring n. ainevald; õppering

  aine+ringe n. ainete ringkäik looduses

  aine+süsteem n.

  aine+test n.

  aine+tund n.

  aine+vahetus n.

  ainevahetus=lik o. \muutus\

  põhi+ainevahetus n.

  ainevahetus+haigus n.

  ainevahetus+häire n.

  ainevahetus+jääk n.

  aine+vald n. aineala

  aine+valdkond n. aineala

  aine+valik n.

  aine+õpetaja n.

  ainete+vaheline o. \seos\ ainete vahel olev

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur