[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

a: mitte-, eba-; (intensiivsust väljendavas tähenduses:) väga, üpris [kaashäälikuga algava sõna ees], an: [täishäälikuga algava sõna ees]

 • TULETISED

  a:biootiline o. eluta keskkonnaga seotud, bioota

  a:kromaatiline o., kromaatiline

  a:loogiline o., loogika

  a:moraalne o., moraal

  a:normaalne o., norm

  a:seismiline o., seismiline

  a:seksuaalne o. sugutungita, sugunäärmeteta

  aseksuaal n. ⇐ aseksuaalne isik

  aseksuaals=us

  a:septiline o., sepsis

  a:sotsiaalne o., sotsiaalne

  a:staatiline o., staatika

  a:sümmeetria n., sümmeetria

  a:sünkrooniline o., sünkroonia

  a:sünkroonne o., sünkroonia

  a:toksiline o., toksiin

  a:tonaalne o., toon

  a:tsükliline o., tsükkel

  a:vitamin=oos n. täielik vitamiinipuudus ja sellest tingitud haigusseisund, vitamiin

  an:aeroob n., aeroob

  an:ioon n., ioon

  an:orgaaniline o., orgaaniline

 • ae h.

 • TULETISED

  ae=ta/ma t. korduvalt „ae” hüüdma

  aeta=mine n.

 • ah h.

 • TULETISED

  ahaa, ahhaa h.

  ahaa+elamus, ahhaa+elamus n.

  ahhe=ta/ma t.

  ahheta=ja n.

  ahheta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ah+ah h.

  ahahhi=ta/ma t. ahah ütlema

  ah+ah+aa h.

  ah+oi h.

 • ai1 h., vt ka ai2

 • TULETISED

  aih h.

  uih-aih h.

  aie=ta/ma t. ai ütlema

  aie n. aietus

  aieta=mine n.

  aiet=us n.


 • LIITSÕNAD

  ai+jeh h.

 • ai2aian. etn. seeliku äärispael, vt ka ai1

  au n. eetika kategooria; subjektiivne autunne: seksuaalne puutumatus, neitsilikkus; austus, lugupidamine; lugupidamist, austust äratav isik

 • TULETISED

  au=kas o. \härra\ vnm. auväärne

  au=lik o. \proua\ vnm. auväärne

  kõrge+aulik o. \härra\ vnm.

  au=line o. \härra\ vnm. auväärne

  kõrge+auline o. \proua\ vnm.

  au=s o. \ülestunnistus\

  aus=us1 n. aus olek

  ausa=lt m. \rääkima\

  ausa=sti m. \elama\ ausalt

  eba:aus o. \tegu\

  ebaausa=lt m. \toimima\

  ebaaus=us n.

  mitte+aus o.

  ausa+meel=ne o. ⇐ ausa meelega \mees\

  ausameelse=lt m. \jagatud\

  ausameels=us n.

  \teie\ au=sus2 n. vnm. kõnetlussõna kõrgema isiku poole pöördumisel

  kõrge+ausus n. vnm. (kõrge isiku poole pöördumisel)

  au=tu o. ilma auta

  autu=lt m. \tehtud\

  aut=us n.

  au=sta/ma t. \vanemaid\

  austa=ja n.

  austaja=nna n.

  austaja-s=kond n.

  sala+austaja n. salajane austaja

  austa=mine n.

  austamis+aktus n.

  austamis+tseremoonia n.

  austamis+väärne o. \sündmus\

  austamis+väärt o.

  austamis+õhtu n.

  austatud o. \juubilar\ (pöördumissõna:) lugupeetud

  aust=us n.

  austus+kontsert n.

  austus+tunne n.

  austus+väärne o.

  austust avalda/ma t.

  austus+avald=us n.


 • LIITSÕNAD

  mehe+au n.

  mundri+au n. ametiga seotud väärikus

  neitsi+au n. neitsilikkus

  rüütli+au n.

  spordi+au n. • au+aadress n. pidulikult kujundatud kirjalik tervitus v. õnnitlus

  au+ahne o. au ja austust ihkav

  auahn=ur n. auahne inimene

  auahn=us n.

  au+amet n.

  au+asi n.

  au+aste-astmen. (sõjaväelasel v. ametiisikul)

  auastme=stik n.

  ohvitseri+auaste-astmen.

  au+diplom n.

  au+dirigent n.

  au+doktor n.

  au+esimees n.

  au+eskort n.

  au+hind n.

  auhinna=line o. \koht\ auhinna saanud

  auhinda/ma t. auhinda andma

  auhinda=mine n.

  auhindamis+komisjon n.

  aasta+auhind n.

  ergutus+auhind n.

  eri+auhind n.

  filmi+auhind n.

  kirjandus+auhind n.

  lohutus+auhind n.

  luule+auhind n.

  meelelahutus+auhind n.

  muusika+auhind n.

  novelli+auhind n.

  pea+auhind n.

  ränd+auhind n.

  auhinna+fond n.

  auhinna+gala n.

  auhinna+koht n.

  auhinna+komisjon n.

  auhinna+raha n.

  auhinna+töö n.

  auhinna+võistlus n.

  au+järg-järjen. vnm. troon

  aujärje+päri=ja n. ⇐ aujärge päri/ma vnm. troonipärija

  au+kartlik o.

  aukartlikk=us n.

  aukartliku=lt m.

  au+kartus n. suur austus ning lugupidamine

  aukartust ärata/ma t.

  aukartust+äratav o. \saavutus\ austama sundiv; silmapaistvalt suur

  aukartustäratava=lt m. \hea tulemus\ väga, ülimalt

  au+kiri-kirjan.

  au+kodanik n.

  au+koht n.

  au+kohus1-kohtun. sisemine organ auasjade lahendamiseks

  au+kohus2-kohusen. \isamaad teenida\ austav kohus

  au+kohustus n.

  au+konsul n.

  au+kraad n. vnm. auaste

  kraad2 n. aukraad

  au+kõrgendus n.

  au+külaline n.

  au+küsimus n.

  au+leegion n. sõj.

  au+liige n.

  au+mees n.

  aumehe=lik o. aumehele omane

  aumehelikk=us n.

  aumeheliku=lt m. \käituma\

  aumehe+kokkulepe n.

  au+mõiste n.

  au+märk n.

  au+nimetus n.

  au+paiste n.

  au+paistus n.

  au+pauk n.

  au+poolest m. kõnek. aupärast

  au+president n.

  au+päev n. (hrl. kellegi juubeli- vms. pidupäeva kohta)

  au+pärast m.

  au+pärg n.

  au+raamat n.

  au+raha n.

  kuld+auraha n.

  au+ring n. (mille võitja teeb võistlusrajal)

  au+rist n.

  au+sammas n.

  marmor+ausammas n.

  au+sõna n.

  au+sära n.

  au+tasu n.

  autasu=sta/ma t. autasu andma

  autasusta=ja n.

  autasusta=mine n.

  autasustamis+pjedestaal n.

  autasustamis+tseremoonia n.

  autasusta=tu n. see, keda on autasustatud

  au+tribüün n.

  au+tunne n.

  au+täht n. vnm. aumärk, orden

  au+vaht-vahin. auvalves olija

  au+vahtkond n.

  au+valve n.

  au+vilistlane n.

  au+võlg n.

  au+võõras n.

  au+värav n. lillede, vanikutega ehitud väravataoline moodustis; sp. ainus sooritatud värav sportmängus

  au+väärne o. \juubilar\ auväärt

  au+väärt o. auväärne


 • ÜHENDITULETISED

  kõrge+au=lik o. \härra\ vnm.

  kõrge+au=line o. \proua\ vnm.


 • ÜHENDID

  au and/ma t. austama, tunnustama; sõjaväeliselt tervitama

  au+and=mine n. sõjaväeline tervitamine

  au avalda/ma t.

  au+avald=us n. (avalik) austuse osutamine

  au haava/ma t.

  au+haava=ja n.

  au+haava=mine n.

  au kand/ma t.

  au+kand=ja n. kõrge ametiisik

  au pakku/ma t. lugu pidama

  au+pakku=mine n.

  au+pakkuma=tu o. lugupidamatu

  au+pak=lik o. austust väljendav

  aupaklikk=us n.

  aupakliku=lt m. \kummardama\

  au pääst/ma t.

  au+pääst=ja n.

  ausse tõst/ma t.

  ausse+tõst=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur