[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

and/ma t. ulatama; loovutama; esile kutsuma; tootma

 • TULETISED

  and=u/ma t. end millegi (tunde, mõtte) võimusesse andma; pühenduma

  andu=mine n.

  andu=mus n. andunud olek

  andu=nu n.

  andunu=lt m. \kuulama\ siiralt, tõemeeli

  ande=sta/ma t. andeks andma

  andesta=ja n.

  andestama=tu o. \tegu\

  andestamatu=lt m. \halb\

  andestamat=us n.

  andesta=mine n.

  andest=us n.

  anne=ta/ma t. millegi heaks andma

  anneta=ja n.

  anneta=mine n.

  annet=us n. annetatud rahasumma vm.

  siht+annetus n.

  annetus+telefon n. (annetuste tegemiseks)

  and n. see, mida keegi v. miski annab v. mis on kellelegi antud; annetus; andekus

  jumala+and n. mida jumal annab, taeva kingitus

  kõne+and n.

  laulu+and n.

  loodus+and n. looduse and

  luule+and n.

  mere+and n. (mida meri annab)

  metsa+and n. (mida mets annab)

  sügis+and n. sügise and

  ohvri+and n. ohver

  pruudi+annid n. etn.

  pulma+annid n. etn.

  anni+vakk-vakan. etn. veimevakk

  anda=m n. aj. alistatud rahvalt nõutav maks

  loonus+andam n.

  naturaal+andam n.

  vaku+andam n.

  andamit kogu/ma t.

  andami+kogu=ja n.

  andami+kogu=mine n.

  and=ja n.

  kiirlaenu+andja n. ⇐ kiirlaenude andja

  kindlustus+andja n. ⇐ kindlustuse andja jur.

  and=med n. info

  andme=stik n. korrastatud andmekogu

  andme=stu n. inf. (andmed koos seostega)

  andm=ik n. andmete loetelu

  väljamineku+andmik n. rmtp.

  agentuur+andmed n.

  ankeet+andmed n.

  arv+andmed n.

  ava+andmed n. avatud, vabad andmed kõigile kasutamiseks

  digitaal+andmed n. ⇐ digitaalsed andmed

  digiandmed n.

  eksperimentaal+andmed n.

  eluloo+andmed n.

  hõive+andmed n.

  ilmumis+andmed n.

  ird+andmed n.

  isiku+andmed n.

  katse+andmed n.

  kontakt+andmed n. sideandmed

  kontroll+andmed n.

  koond+andmed n. koondatud andmed

  küsitlus+andmed n.

  lisa+andmed n.

  loendus+andmed n.

  loetlus+andmed n.

  logi+andmed n.

  luure+andmed n.

  lähte+andmed n. (millest lähtutakse)

  lühi+andmed n.

  number+andmed n.

  palga+andmed n.

  passi+andmed n.

  põlvnemis+andmed n.

  rõngastus+andmed n. (lindude kohta)

  side+andmed n. sideandmed

  sisend+andmed n. inf.

  tabeli+andmed n.

  trüki+andmed n.

  täiend+andmed n.

  uurimis+andmed n.

  vaatlus+andmed n.

  vale+andmed n.

  võrdlus+andmed n.

  väljund+andmed n.

  andme+ait n. inf. kõigi ettevõttes kasutatavate andmete kogu

  andme+allikas n. ⇐ andmete allikas

  andme+analüüs n. ⇐ andmete analüüs

  andme+baas n. andmete baas

  sidus+andmebaas n.

  võrk+andmebaas n.

  andmebaasi+server n. inf.

  andme+hõive n. ⇐ andmete hõive inf. andmete kogumine ja salvestamine arvutiga töötlemiseks

  andmehõive+süsteem n.

  andme+edastaja n. andmete edastaja

  andme+edastus n. inf. andmete teisaldus elekterside vahenditega

  andme+fail n. ⇐ andmete fail inf. (sisaldab statistiliste uuringutega kogutud üksikandmed, mis on täielikult anonüümseks muudetud)

  andmeid halda/ma t.

  andme+hald=ur n. inf.

  andme+hald=us n. inf. andmete kogumise, salvestamise, analüüsi ja jaotuse juhtimine

  andme+kaitse-kaitsen. inf. andmete kaitsmine sihiliku v. juhusliku avalikustamise, moonutamise v. hävitamise eest

  andmekaitse+inspektsioon n.

  andmekaitse+seadus n.

  andme+kaitsja n. ⇐ andmete kaitsja

  andme+kandja n. ⇐ andmete kandja inf. magnetlint, diskett

  magnet+andmekandja n.

  andme+kogu-kogun. inf. andmete kogu

  andme+liiklus n. inf. andmete liiklus

  andme+läte n. ⇐ andmete läte inf. andmeallikas

  andme+pank n. ⇐ andmete pank inf. andmebaase sisaldav, andmete keskse kogumise ja ühise kasutamise süsteem

  andme+side-siden. inf. (elekterside haru)

  andme+subjekt n. isikuandmete omanik

  andme+teadlane n.

  andme+terviklus n. inf. andmete terviklus, ühtsus

  andme+turve n. inf. andmekaitse

  andme+töötleja n. andmete, informatsiooni töötleja

  andme+töötlus n. inf. andmete, informatsiooni töötlemine

  elektron+andmetöötlus n.

  pilv+andmetöötlus n.

  andmetöötlus+süsteem n.

  andme+vahetaja n. andmete vahetaja

  andme+vahetus n. andmete vahetus

  andme+vakk-vakan. inf. temaatiliste v. ettevõtte allüksuses kasutatavate andmete kogu

  andme+valmendus n. ⇐ andmete valmendus inf. andmete ettevalmistus

  andme+vara-varan. inf. infovara

  andme+vargus n. inf. andmete vargus, arvutis oleva salajase teabe omastamine

  andme+voog n. inf. andmete voog

  andmeid kaevama t.

  andme+kaev=e n. tähendusliku teabe (tendentsid, mustrid, sarnasused, anomaaliad, sõltuvused) otsimine suurtest andmekogumitest

  andmeid korja/ma t.

  andme+korj=e n. telefoninumbrite, meili- v. võrguaadresside nimede vms. automaatne kogumine rämpsposti saatmise või teabevarguse eesmärgil

  andmeid püüd/ma t.

  andme+püüd=ja n. inf.

  andme+püü=k n. inf. andmete väljapetmine võrgus, saates inimestele sõnumeid, mis näivad tulevat pangalt või mõnelt muult usaldusväärselt asutuselt

  and=mine n.

  andmis+rõõm n.

  and=ur n. tehn. riist, mis muundab mingi füüsikalise suuruse mõõtmiseks, võimendamiseks v. juhtimiseks sobivasse vormi; andmisseade

  aja+andur n.

  mahla+andur n.

  mahtuvus+andur n.

  rõhumõõtmis+andur n.

  suitsu+andur n.

  tagurdus+andur n.

  taseme+andur n.

  tee+andur n. automaatne liiklusloendur

  termo+andur n. el. (temperatuurile reageeriv)

  anna=k n. jur. testamendiga määratud varaline hüve

  ann=eanden. andekus; vnm. and, kink

  ande=kas o. \laps\ anderikas

  andeka=lt m. \tehtud\ hästi

  andek=us n.

  ande=tu o. andevaene

  andetu=lt m. \tehtud\

  andet=us n.

  fabuleerimis+anne n.

  jutustamis+anne-anden.

  keele+anne-anden.

  kirjaniku+anne-anden.

  koomika+anne-anden.

  koomiku+anne-anden.

  kunsti+anne-anden.

  kunstniku+anne-anden.

  luule+anne-anden.

  luuleande=line o. \nooruk\

  muusika+anne-anden.

  näitleja+anne-anden.

  vaimu+anne-anden.

  ande+rikas o. \laps\

  anderikka=lt m. \kirjutatud\

  anderikk=us n.

  ande+vaene o. \kirjutis\

  andevaes=us n.

  andeks and/ma t. pahameelt v. viha tundmast lakkama; süüdistamast v. kättemaksust loobuma

  andeks+and n.

  andeks+and=ja n.

  andeks+and=mine n.

  andeks palu/ma t.

  andeks+palu=ja n.

  andeks+palu=mine n.

  andeks saa/ma t.

  andeks+saa=mine n.

  ann=us n. korraga antav osa millestki

  annus=ta/ma t. annuseid määrama; annusteks jaotama

  annusta=mine n.

  annust=i n. dosaator(mõõdab täpseid annuseid)

  kiirgus+annus n.

  kiiritus+annus n.

  mürgi+annus n.

  ravimi+annus n.

  soola+annus n.

  uimasti+annus n.

  väetise+annus, väetis+annus n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  alla and/ma t. alistuma

  alla+and=ja n.

  alla+and=mine n.

  armu and/ma t. karistusest vabastama, karistust kergendama

  armu+and n. almus, armu poolest antud abi

  armu+and=ja n.

  armu+and=mine n.

  armuandmis+palve n.

  aru and/ma t. seletust, selgitusi v. ülevaadet andma

  aru+and=ja n.

  aru+and=lus n. aruannete koostamine ja esitamine

  raamatupidamis+aruandlus n.

  aru+and=mine n.

  aru+ann=e-anden. ettekanne tehtud tööst

  aasta+aruanne-anden.

  auditeerimis+aruanne-anden.

  finants+aruanne-anden.

  kassa+aruanne-anden. maj.

  komandeerimis+aruanne-anden. lähetusaruanne

  kontrolli+aruanne-anden.

  koond+aruanne-anden.

  kuu+aruanne-anden.

  kvartali+aruanne-anden.

  käibe+aruanne-anden.

  lähetus+aruanne-anden.

  nädala+aruanne-anden.

  raamatupidamis+aruanne-anden.

  rahastamis+aruanne, rahastus+aruanne n.

  tegevus+aruanne-anden.

  tootmis+aruanne-anden.

  töö+aruanne-anden.

  vahe+aruanne-anden.

  aruande+aasta n.

  aruande+kohustuslik o.

  aruande+koosolek n.

  aruande+kõne n.

  aruande+periood n. (mille kohta aru antakse)

  au and/ma t. austama, tunnustama; sõjaväeliselt tervitama

  au+and=mine n. sõjaväeline tervitamine

  edasi and/ma t.

  edasi+and=ja n.

  edasi+and=mine n.

  edasi+ann=e-anden.

  edasiande+pealdis n. maj.

  esmaabi and/ma t.

  esmaabi+and=ja n.

  ette and/ma t. ette tooma, ette viima; vastasele algedu, edumaad võimaldama; ette ära määrama

  ette+and=mine n.

  ette+ann=e-anden. etteandmine

  etteande+mehhanism n.

  etteande+pump n.

  etteande+toru n.

  garantiid and/ma t.

  garantii+and=ja n.

  hagu and/ma n. kõnek. õhutama, hoogu andma; valu andma, säru tegema

  hoiule and/ma t.

  hoiule+and=ja n.

  hoiule+and=mine n.

  juurde and/ma t.

  juurde+and=ja n.

  juurde+and=mine n.

  järele and/ma t. nõustuma, leppima

  järele+and=mine n.

  järele+and=lik o. \komisjon\

  järeleandlikk=us n.

  järeleandliku=lt m.

  järele+andma=tu o. \vastane\

  järeleandmatu=lt m.

  järeleandmat=us n.

  kaasa and/ma t.

  kaas+ann=e-anden. (ajalehel, ajakirjal)

  korvi and/ma t. piltl. tantsukutset vms. tagasi lükkama

  korvi+and=ja n.

  korvi+and=mine n.

  käiku and/ma t.

  käiku+and=ja n.

  käiku+and=mine n.

  käsku and/ma t.

  käsu+and=ja n.

  käsu+and=mine n.

  kätt and/ma t. (tervitamisel, nõusoleku märgiks)

  käe+and=mine n.

  kätte and/ma t.

  kätte+and=ja n.

  kätte+and=mine n.

  laenu and/ma t.

  laenu+and=ja n.

  laenu+and=mine n.

  leiba and/ma t. (töö mõttes)

  leiva+and=ja n. toitja; tööandja

  liisingut and/ma t.

  liisingu+and=ja n.

  lootust and/ma t.

  lootust+andev o. \lugu, algus\

  lootustandva=lt m. \hea\

  mõista and/ma t. vihjama, aimata laskma

  mõista+and=ja n.

  mõista+and=mine n.

  mõista+andev o. \pilk\

  mõista+andva=lt m. \köhatama\

  märku and/ma t.

  märgu+and n.

  märgu+and=ja n.

  märgu+and=mine n.

  märgu+ann=e-anden.

  nõu and/ma t.

  nõu+and=ja n.

  õigus+nõuandja n.

  nõu+and=la n. nõu andev asutus

  kutse+nõuandla n.

  naiste+nõuandla n.

  pere+nõuandla n.

  õigus+nõuandla n.

  nõu+and=mine n.

  nõu+ann=e-anden.

  aiandus+nõuanne-anden.

  keele+nõuanne-anden.

  kutse+nõuanne-anden.

  õigus+nõuanne-anden.

  nõuande+telefon n.

  nõu+andev o. \kogu\

  panti and/ma n.

  pandi+and=ja n. jur. pantija

  peksa and/ma t.

  peksa+and=ja n.

  peksa+and=mine n. (ka kasvatusmeetodina)

  piima and/ma t. (lehma v. kitse kohta)

  piima+and n. (lehma v. kitse kohta:) piima andmise võime

  piima+and=ja n. piima andev loom; lüpsilehm

  piima+and=mine n. (lehma v. kitse kohta)

  pähe and/ma t. karistama; kedagi võitma

  pähe+and=ja n.

  pähe+and=mine n.

  rihma and/ma t.

  rihma+and=mine n.

  rooki and/ma t. peksa andma

  seadusi (välja) and/ma t.

  seadus+and=ja n. (seadusi kehtestav isik)

  seadus+and=lik o. \võim\ seadusi andev

  seadus+and=lus n. seadusloome

  abielu+seadusandlus n.

  sisse and/ma t. sisse söötma v. jootma; avaldust vms. esitama

  sisse+and=ja n.

  sisse+and=mine n.

  suud and/ma t. vnm. suudlema

  suud=le/ma t. suud andma

  suudle=ja n.

  suudle=mine n.

  suudl=us n.

  hüvastijätu+suudlus n.

  jumalagajätu+suudlus n.

  käe+suudlus n.

  põse+suudlus n.

  rahu+suudlus n.

  õhu+suudlus n.

  suu+and=ja n.

  suu+and=mine n.

  tagasi and/ma t.

  tagasi+and=mine n.

  tagatist and/ma t.

  tagatise+and=ja n. garant, garantiiandja

  tappa and/ma t. kõnek. peksa andma

  tappa+and=ja n.

  tappa+and=mine n.

  teada and/ma t.

  teada+and=ja n.

  teada+and=mine n.

  teada+ann=e-anden.

  tolmu and/ma t.

  tolmu+and=ja n. õietolmu andev taim

  tolmu+and=mine n.

  tooni and/ma t. domineerima, ilmet andma

  tooni+and=ja n.

  tooni+and=mine n.

  tooni+andev o. \nähtus\

  trükki and/ma t.

  trükki+and=ja n.

  trükki+and=mine n.

  tuld and/ma t. tulistama; täiest jõust midagi tegema

  tule+and=ja n.

  tule+and=mine n.

  tunde and/ma t.

  tunni+and=ja n. õpetaja

  tunni+and=mine n.

  tõotust and/ma t.

  tõotuse+and=ja n.

  tõotuse+and=mine n.

  tööd and/ma t.

  töö+and=ja n.

  tööandja+pension n.

  tööandja+kindlustus n.

  töö+and=mine n.

  vannet and/ma t.

  vande+and=ja n.

  vande+and=mine n.

  verd and/ma t.

  vere+and=ja n. doonor

  vere+and=mine n.

  villa and/ma t. (lamba kohta)

  villa+and n.

  villa+and=ja n. lammas

  vitsa and/ma t.

  vitsa+and=ja n.

  vitsa+and=mine n.

  välja and/ma t. loovutama; reetma; (trükis) avaldama

  välja+and=ja n.

  välja+and=mine n.

  välja+ann=e-anden.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  eri+väljaanne-anden.

  faksiimile+väljaanne-anden. (täpne jäljend)

  interneti+väljaanne, Interneti-väljaanne n.

  juhu+väljaanne-anden.

  juubeli+väljaanne-anden.

  jätk+väljaanne-anden.

  kooli+väljaanne-anden.

  kordus+väljaanne-anden.

  kunsti+väljaanne-anden.

  luksus+väljaanne-anden.

  mass+väljaanne-anden.

  meene+väljaanne-anden.

  miniatuur+väljaanne-anden.

  noodi+väljaanne-anden. (noodikirjas)

  perioodika+väljaanne-anden.

  proovi+väljaanne-anden.

  rahva+väljaanne-anden.

  reklaam+väljaanne-anden.

  rotaprint+väljaanne-anden.

  sari+väljaanne-anden.

  seeria+väljaanne-anden.

  stereotüüp+väljaanne-anden.

  suur+väljaanne-anden.

  tasku+väljaanne-anden. (taskuformaadis)

  trüki+väljaanne-anden.

  tõlke+väljaanne-anden. (tõlgitud)

  veebi+väljaanne-anden.

  üksik+väljaanne-anden.

  ära and/ma t. loovutama; piltl. reetma

  ära+and=ja n.

  ära+and=lik o. \käitumine\

  äraandlikk=us n.

  äraandliku=lt m.

  ära+and=mine n.

  üle and/ma t. (pidulikult) kätte andma; kellegi valdusse edasi andma

  üle+and=ja n.

  üle+and=mine n.

  üleandmis+akt, üleande+akt n.

  üles and/ma t. (ametivõimudele) kellestki teatama; registreerima; õppida andma

  üles+and=ja n.

  üles+and=mine n.

  üles+ann=e-anden. kohustusena antud v. võetud töö; koolitöö

  aasta+ülesanne-anden.

  algebra+ülesanne-anden.

  ameti+ülesanne-anden.

  aritmeetika+ülesanne-anden.

  arvutus+ülesanne-anden.

  elu+ülesanne-anden.

  eri+ülesanne-anden.

  füüsika+ülesanne-anden.

  kabe+ülesanne-anden.

  keemia+ülesanne-anden.

  keerd+ülesanne-anden.

  kodu+ülesanne-anden.

  kooli+ülesanne-anden.

  kordamis+ülesanne-anden.

  kuu+ülesanne-anden.

  kvartali+ülesanne-anden.

  lahingu+ülesanne-anden.

  lisa+ülesanne-anden.

  loome+ülesanne-anden.

  luure+ülesanne-anden.

  majandus+ülesanne-anden.

  male+ülesanne-anden.

  matemaatika+ülesanne-anden.

  näidis+ülesanne-anden.

  operatiiv+ülesanne-anden.

  pea+ülesanne-anden.

  pealis+ülesanne-anden.

  plaani+ülesanne-anden.

  põhi+ülesanne-anden.

  päeva+ülesanne-anden.

  sala+ülesanne-anden.

  teenistus+ülesanne-anden.

  tekst+ülesanne-anden.

  tootmis+ülesanne-anden.

  trigonomeetria+ülesanne-anden.

  tõlke+ülesanne-anden. (ühest keelest teise)

  täiendus+ülesanne-anden. ped. (lõpetada tekst v. joonis)

  töö+ülesanne-anden.

  tüüp+ülesanne-anden.

  uurimis+ülesanne-anden.

  vaatlus+ülesanne-anden.

  õpi+ülesanne, õppe+ülesanne-anden.

  ülesande+kogu-kogun.

 • murd/ma t. surudes, painutades, väänates v. muul viisil millegi terviklikkust rikkuma, selle kuju v. asendit muutma; millegi kuju v. asendit muutma; (jõuga) kuhugi tungima; laine levimissuuda muutma; (kiskja kohta); piltl. millestki seni kehtinust üle astuma; vigaselt võõrkeelt kõnelema

 • TULETISED

  murd=u/ma t. purunema; ka füüs. levimissuunda muutma; (hääle kohta:) katkema; piltl. katkema

  murd=le/ma t. korduvalt murduma

  murdle=mine n.

  murdl=us n. murdlemine; murdlainetus

  murd1 n. murdumine; murdekoht; murdumise tagajärg

  murru=line1 o. \mets\ (kus on murdumisi)

  murru=tus n. geol. maismaa purustumine rannal lainetuse mõjul, abrasioon

  murrutus+astang n. geogr. murrutuse tulemusena kujunenud astang

  murrutus+kulbas n. geogr. murrutuse tagajärjel tekkinud õõs rannajärsakus

  murrutus+lava n. geogr. veekogu poole veidi kaldu olev, murrutuse tulemusena kujunenud kulutuspind

  murrutus+tasandik n.

  murrutus+terrass n. geol.

  lume+murd n. lume raskuse all murdunud puud

  marmori+murd n. marmori kaevandamise koht

  murdu=mine n.

  murdumis+koht n.

  murdumis+nurk n.

  murdumis+näitaja n.

  murdumis+pind-pinnan.

  murd-e+iga-ean. suguküpseks saamise iga, puberteediiga, puberteet

  murdeea=line1 o. \noor\

  murdeea=line2 n. murdeeas olev noor inimene

  murd2 n. murdmine; murdmise koht; sõidukite, inimeste vms. hulk

  \käeluu\ hulgi+murd n. med.

  jalaluu+murd n.

  keerits+murd n. med. (keeritsa kujuga)

  kild+murd n. (luumurd)

  kiltkivi+murd n.

  kipsi+murd n. koht, kus kaevandatakse kipsi

  kolju+murd n.

  kriidi+murd n. kriidi kaevandamise koht

  laine+murd n. murdlaine; murdlaineala

  luu+murd n.

  lülisamba+murd n. selgroomurd

  marmori+murd n. marmori kaevandamise koht

  pealuu+murd n.

  puusaluu+murd n.

  põik+murd n.

  rahva+murd n. määratu rahvahulk

  reieluu+murd n.

  roide+murd n.

  selgroo+murd n.

  spiraal+murd n. spiraalja murrujoonega luumurd

  tormi+murd n. tormist murtud puud

  tuule+murd n. ⇐ tuul murra/b tuulest murtud puud

  \sääreluu\ väsimus+murd n. (ülepingutusest)

  murru+joon1 n. joonjas murdekoht

  murru+koht n.

  murd3 n. mat. kahe täisarvu jagatisena esitatud ratsionaalarv

  ahel+murd n.

  kümnend+murd n.

  liht+murd n.

  liig+murd n.

  murd+arv n.

  murdarvu=line o. \väärtus\

  murd+osa n. mat. segaarvu murruline osa; üliväike osa millestki

  murru+joon2 n. mat. (murru lugeja ja nimetaja vahel)

  murdu m. väga palju

  murd=ja1 n. kiskja

  murd=ja2 o. \loom\ murdev

  murd=lik o. (kergesti) murduv

  murd=med n. murtud tükikesed

  murd=mine n.

  murra=ng n. suur muutus; geol. maakoore rike

  murrangu=line o. \aeg, astang\

  murrangu+aeg n.

  murrangu+ajajärk n.

  murrangu+järk n.

  kerke+murrang n. geol.

  murr=e1 n. murdmine

  keele+murre n. territoriaalne v. sotsiaalne allkeel

  murre n. keelemurre

  lääne+murre n. Lääne-Eesti murre

  murtu=lt m. \eemalduma\


 • LIITSÕNAD

  murd+kivi n. eh. looduslik ehituskivi

  murd+joon n. murtud joon, paarikaupa ühise otspunktiga sirglõikudest koosnev joon, mis ei ole sirge; ka mat.

  murdjoone=line o. murdjoont moodustav

  murd+laine n. kõrge laine, mille ülemine osa järsult ettepoole alla murdub

  murd+lainetus n.

  murd+maa n. (vahelduvate pinnavormidega)

  murdmaa=stik n.

  murdmaa+suusata=ja n. sp.

  murdmaa+suusata=mine n. sp.

  murdmaa+suusk n. sp. (murdmaastikul suusatamiseks)

  murdmaad jooks/ma t. sp.

  murdmaa+jooks n.

  murdmaa+jooks=ja n.

  murdmaad sõit/ma

  murdmaa+sõit n.

  murdmaa+sõit=ja n.

  murd+toimne o. tkst. (murtud toimejoontega)

  murd+trepp n.

  murd+varas n.

  murd+vargus n.

  murd-e+joon1 n. (millegi kokkumurdmisel)

  murd-e+koht n.

  murtud+süda n. (aialill, südamekujuliste õitega)


 • ÜHENDID

  hambaid murd/ma t. hambaid vahetama; piltl. midagi tulemusteta teha püüdma

  hamba+murd=mine n.

  hamba+murr=e n.

  häält murd/ma t.

  hääle+murd=mine n. häälemurre

  hääle+murr=e n. füsiol. hääle tämbri muutumine murdeeas

  häälemurde+iga-ean.

  jääd murd/ma t.

  jää+murd=ja n. jäälõhkuja

  jää+murd=mine n. jäälõhkumine

  kaela murd/ma t. viga tegema v. saama; (ka ähvardusena:) tapma, hävitama, lõppu peale tegema

  kaela+murd=ja n.

  kaela+murd=mine n.

  kaela+murdev o. piltl. ohtlik; erakordselt raske

  keelt murd/ma t. kangelt rääkima

  keele+murr=e n.

  murre2 n. keelet. keelemurre, piirkondlik v. sotsiaalne allkeel, dialekt

  murra=k n. murdest piiratum allkeel

  murde=line o. \erinevus\

  murdelis=us n.

  murde=ti m. \levinud\ eri murretes

  ida+murre n. Ida-Eesti murre

  idamurde=line o. \hääldus\

  kesk+murre n. teat. keeleala keskosa murre

  kirderanniku+murre n.

  kodu+murre n.

  kodumurde=line o. \luuletus\

  lääne+murre n. Lääne-Eesti murre

  ranniku+murre n.

  murde+aines n. murdeainestik

  murde+ainestik n. murdematerjal

  murde+ala n.

  murde+arhiiv n.

  murde+atlas n.

  murde+ekspeditsioon n.

  murde+erinevus n.

  murde+joon2 n. murdeline eripärasus

  murde+keel n.

  murdekeel=ne o. \luule\

  murde+kirjandus n.

  murde+kogu-kogun.

  murde+korrespondent n.

  murde+materjal n.

  murde+näide n.

  murde+pärane o.

  murde+rühm n.

  murde+sektor n. (keeleuurimisinstituudis)

  murde+sugemed n.

  murde+sõna n.

  murde+sõnaraamat n.

  murde+sõnastik n.

  murde+taust n.

  murde+tekst n.

  murde+vahe-vahen. murdeerinevus

  murret kogu/ma t.

  murde+kogu=ja n.

  murde+kogu=mine n.

  murret kõnele/ma t.

  murde+kõnele=ja n.

  murret uuri/ma t.

  murde+uuri=ja n.

  murde+uuri=mine n.

  kivi murd/ma t.

  kivi+murd n. ehituskivide kaevandamise koht

  kivimurru+tööline n.

  kivi+murd=ja n.

  kivi+murd=mine n.

  konti murd/ma t. piltl. rasket tööd tegema

  kondi+murd=ja n.

  kondi+murd=mine n.

  konti+murdev o. \töö\

  koodi murd/ma t.

  koodi+murd=ja n.

  koodi+murd=mine n.

  kriiti murd/ma t.

  kriidi+murd n. kriidikaevandamise koht

  lahti murd/ma t. \lukku\

  lahti+murd=ja n.

  lahti+murd=mine n.

  laineid murd/ma t.

  laine+murd n. murdlaine; murdlaineala

  laine+murd=ja n. mer. (laeva osa); sadama muul

  laine+murd=mine n.

  lepingut murd/ma t.

  lepingu+murd=ja n.

  lepingu+murd=mine n.

  linu murd/ma t. linu lõugutama

  lina+murd=mine n.

  linamurdmis+masin n.

  läbi murd/ma t. jõuga läbi tungima

  läbi+murd n. läbimurdmine; läbimurdekoht

  läbi+murd=ja n.

  läbi+murd=mine n. jõuga läbitungimine, endale tee rajamine

  läbi+murr=e n. läbimurdmine

  läbimurde=line o. \avastus\

  läbimurde+katse n.

  läbimurde+koht n.

  paasi murd/ma t.

  pae+murd n. (kus murtakse paasi)

  paemurru+auk n.

  paemurru+tööline n.

  pae+murd=ja n.

  pae+murd=mine n.

  pead murd/ma t. piltl. pingsalt mõtlema

  pea+murd=ja n.

  pea+murd=mine n.

  pead+murdev o. \töö\

  sisse murd/ma t. vägivaldselt sisse tungima

  sisse+murd n.

  sisse+murd=ja n.

  sisse+murd=mine n.

  sari+sissemurdmine n.

  sisse+murr=e n.

  streiki murd/ma t.

  streigi+murd=ja n. streigi ajal töötav inimene

  streigi+murd=mine n. streigi ajal töötamine

  sõna murd/ma t. piltl. lubadust mitte pidama

  sõna+murd=ja n.

  sõna+murd=mine n.

  sõna+murd=lik o.

  sõnamurdlikk=us n.

  sõnamurdliku=lt m. \käituma\

  südameid murdma t. piltl.

  südamete+murd=ja n. vastassugupoole veetleja

  südamete+murd=mine n.

  truudust murd/ma t. (abikaasat) petma

  truuduse+murd=ja n.

  truuduse+murd=mine n.

  tööd murd/ma t.

  töö+murd=ja n.

  töö+murd=mine n.

  vannet murdma t.

  vande+murd=ja n.

  vande+murd=mine n.

  välja murd/ma t. jõuga välja tungima; jõuga välja kangutama

  välja+murd=ja n.

  välja+murd=mine n.

  välja+murr=e n.

 • otsi/ma t.

 • TULETISED

  otsi=skle/ma, otsi=skele/ma t. alatasa, pidevalt otsima

  otsiskle=ja n.

  otsiskle=mine n.

  otsiskel=u n.

  ots=ik2 n. otsimisseade, vt ka ots=ik1

  otsi=ja n.

  otsi=mine n.

  otsi=ng n.

  otsingu=line o. \uurimus\

  kaug+otsing n. (teateedastusviis)

  kaugotsingu+võrk n.

  maastiku+otsing n. kadunud inimese süstemaatiline otsing suuremal maa-alal, eriti metsas

  personali+otsing n.

  personaliotsingu+firma n.

  siht+otsing n. suunatud pakkumine mitmele valdkonnas tegutsevale professionaalile, keda peetakse vaba töökoha suhtes parimaks

  teema+otsing n. bibl. andmete otsing mingi teema kohta

  täppis+otsing n.

  otsingu+aeg n.

  otsingu+meetod n.

  otsingu+mootor n. inf.

  otsingu+operatsioon n.

  otsingu+periood n.

  otsingu+piirkond n.

  otsingu+retk n.

  otsingu+sõna n.

  otsitav1 o. \mees\

  otsitav2 n. see, keda v. mida otsitakse

  otsit=u n. see, keda v. mida on otsitud

  otsi=misi m. otsides, otsivalt

  otsitud o. \arst; põhjus\ taganõutud, hinnatud; ebaloomulik, tehtud

  otsitu=lt m. ebaloomulikult, tehtult

  otsit=us n. kunstlikkus, ebaloomulik olek


 • LIITSÕNAD

  otsi+jaht n. (koeraga ulukit otsides)

  otsi+mootor n. inf.

  otsi+prožektor n.

  otsi+süsteem n. inf. süsteem vajaliku info väljaotsimiseks

  otsi+tunnus n. inf.

  otsi+võti n. inf.


 • ÜHENDITULETISED

  miini+otsija n. ⇐ miinide otsija sõj. (seade)

  pildi+otsi=ja n. ⇐ pilte otsi/ma fot. fotoaparaadi osa, pildinäidik

  pildi+otsi=ng n. ⇐ pilte otsi/ma (veebis)

  vormi+otsing n.


 • ÜHENDID

  abi otsi/ma t.

  abi+otsi=ja n.

  abi+otsi=mine n.

  infot otsi/ma t.

  info+otsi=ja n.

  info+otsi=mine n.

  info+otsi=ng n.

  juhust otsi/ma t.

  juhuse+otsi=ja n. õnnekütt, seikleja

  kohta otsi/ma t.

  koha+otsi=ja n. see, kes (töö)kohta otsib

  koha+otsi=mine n.

  kulda otsi/ma t.

  kulla+otsi=ja n.

  kulla+otsi=mine n.

  kulla+otsi=ng n.

  läbi otsi/ma t. (korterit, taskuid, varast)

  läbi+otsi=ja n.

  läbi+otsi=mine n. jur.

  läbiotsimis+order n.

  metalli otsi/ma t.

  metalli+otsi=ja n. (riist; inimene)

  pead otsi/ma t. peast täisid otsima

  pea+otsi=mine n.

  taga otsi/ma t. kellegi v. millegi kättesaamiseks sihikindlalt otsima

  taga+otsi=ja n.

  taga+otsi=mine n.

  tagaotsimis+kuulutus n.

  taga+otsitav1 o. \varas\

  taga+otsitav2 n. see, keda taga otsitakse

  taga+otsi=tu n.

  toitu otsi/ma t.

  toidu+otsi=mine n.

  toidu+otsi=ng n.

  tõde otsi/ma t.

  tõe+otsi=ja n.

  tõe+otsi=mine n.

  tõe+otsi=ng n.

  tööd otsi/ma t.

  töö+otsi=ja n.

  töö+otsi=mine n.

  tööotsimis+kuulutus n.

  töö+otsi=ng n.

  varandust otsi/ma t.

  varanduse+otsi=ja n.

  välja otsi/ma t.

  \andmete\ välja+otsi=mine n.

  õigust otsi/ma t.

  õiguse+otsi=ja n.

  õnne otsi/ma t.

  õnne+otsi=ja n.

  õnne+otsi=mine n.

  õnne+otsi=ng n.

  üles otsi/ma t.

  \sugulaste\ üles+otsi=ja n.

  \sugulaste\ üles+otsi=mine n.

 • pakku/ma t. millekski ettepanekut tegema; esitama; andma

 • TULETISED

  pakku=ja n.

  pakku=mine n.

  enam+pakkumine n. maj. võistu pakkumine (müügi v. rentimise korral), mille puhul kõige rohkem pakkunu omandab väljapakutu, oksjon

  kampaania+pakkumine n.

  kuu+pakkumine n. (kaubanduses)

  liig+pakkumine n. maj.

  nädala+pakkumine n. (kaubanduses)

  soodus+pakkumine n.

  super+pakkumine n.

  vähem+pakkumine n. maj. (selle peale, kes vähem pakub)

  pakku=mus n. pakkumise üksikjuhtum

  \varem\ paku=tu n.


 • ÜHENDID

  abi pakku/ma t.

  abi+pakku=ja n.

  abi+pakku=mine n.

  au pakku/ma t. lugu pidama

  au+pakku=mine n.

  au+pakkuma=tu o. lugupidamatu

  au+pak=lik o. austust väljendav

  aupaklikk=us n.

  aupakliku=lt m. \kummardama\

  huvi pakku/ma t.

  huvi+pakkuv o. \teema\

  huvipakkuva=lt m. \esitatud\

  huvipakkuv=us n.

  kohta pakku/ma n.

  koha+pakku=ja n.

  koha+pakku=mine n.

  teenust pakku/ma t.

  teenuse+pakku=ja n.

  tööd pakku/ma t.

  töö+pakku=ja n.

  töö+pakku=mine n.

  tööpakkumis+kuulutus n.

  töö+pakku=mus n. tööpakkumise üksikjuhtum

  võistu pakku/ma t. (avalikul väljamüügil)

  võistu+pakku=ja, võistu+pakku=jad n.

  võistu+pakku=mine n.

  üle pakku/ma t. liialdama

  üle+pakku=mine n.

  üle+pakutud o.

  üle+pakutu=lt m. \kirev\

 • rühki/ma t. (jõudu pingutades) visalt edasi liikuma; agaralt ja väsimatult töötama

 • TULETISED

  rühk2rühin. rühkimine, vt ka rühk1

  rühki=ja n.

  rühki=mine n.


 • ÜHENDID

  tööd rühki/ma t.

  töö+rühki=ja n.

  töö+rühki=mine n.

 • rühma/ma t. rassima, rügama

 • TULETISED

  rühma=ja n.

  rühma=mine n.


 • ÜHENDID

  tööd rühma/ma t.

  töö+rühma=ja n.

  töö+rühma=mine n.

 • tege/ma t. midagi valmistama, tekitama, looma; esitama, jagama vms.; midagi korraldama; (mingit ala) harrastama v. viljelema; mingil alal tegutsema; (mingil viisil) toimima, tegutsema

 • TULETISED

  tege=le/ma t. mingil alal püsivamalt tegev olema; millegagi parajasti ametis olema

  tegele=ja n.

  tegele=mine n.

  tegel=us n. tegelemine

  tegelus+raamat n. (mudilastele)

  tegu=tse/ma t. midagi tegema v. toimetama; mingi tööga pidevamalt seotud olema

  tegutse=ja n.

  tegutse=mine n.

  tegutsemis+aasta n.

  tegutsemis+aeg n.

  tegutsemis+ajend n.

  tegutsemis+ala n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  tegutsemis+iha n.

  tegutsemis+ind-innun.

  tegutsemis+impulss n.

  tegutsemis+juhend n.

  tegutsemis+julgus n.

  tegutsemis+keskkond n.

  tegutsemis+lust n.

  tegutsemis+piirkond n.

  tegutsemis+tahe-tahten.

  tegutsemis+tung-tungin.

  tegutsemis+vajadus n.

  tegutsemis+viis-viisin.

  tegutsemis+võimalus n.

  tege=mine n.

  tege=lane n. aktiivselt tegev olev isik; teose tegelaskuju

  tegelas=kond n. tegelased kokku

  ametiühingu+tegelane n.

  haridus+tegelane n.

  kaas+tegelane n.

  karskus+tegelane n.

  kaubandus+tegelane n.

  kirjandus+tegelane n.

  kiriku+tegelane n.

  kultuuri+tegelane n.

  kunsti+tegelane n.

  kõrval+tegelane n. kirj. teose vähem tähtis tegelane

  laevandus+tegelane n.

  looduskaitse+tegelane n.

  mees+tegelane n. (näidendis)

  mina+tegelane n.

  muinasjutu+tegelane n.

  muusika+tegelane n.

  nais+tegelane n.

  nimi+tegelane n. kirj. (kelle nimi on teose pealkirjaks v. pealkirjas)

  panga+tegelane n.

  partei+tegelane n.

  pea+tegelane n.

  poliitika+tegelane n.

  pulma+tegelane n. pulmarituaalis mingi rolli kandja

  rahandus+tegelane n.

  revolutsiooni+tegelane n.

  riigi+tegelane n.

  seltsi+tegelane n.

  seltskonna+tegelane n.

  spordi+tegelane n.

  teatri+tegelane n.

  tulundus+tegelane n. vnm. majanduse v. äri alal tegutsev isik

  usu+tegelane n.

  vaimu+tegelane n. vaimuinimene

  valitsus+tegelane n.

  äri+tegelane n.

  ühiskonna+tegelane n.

  ühis+tegelane n. ühistutegelane (varasemas pruugis)

  ühistu+tegelane n. (varasemas pruugis)

  tegelas+kuju n. teose tegelane

  tegelas+pere n.

  tegelas+tüüp n.

  tegelaste+rohke o. \näidend\

  tege=linski n. halv. kõnek. tegelane, asjamees

  kunsti+tegelinski n. kõnek.

  partei+tegelinski n. halv.

  tege=vus n.

  tegevus=tik n. <tegevus=(s)tik> tegevuste kogum, sündmustik

  tegevuse=tu o. \päev\

  tegevusetu=lt m. \istuma\

  tegevuset=us n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  aju+tegevus n. füsiol.

  arendus+tegevus n.

  asendus+tegevus n.

  ehitus+tegevus n.

  elu+tegevus n. organismi v. selle osa funktsioneerimine; eluprotsessid

  finants+tegevus n.

  hobi+tegevus n.

  hoog+tegevus n. hoogtöö

  huvi+tegevus n.

  inim+tegevus n.

  ise+tegevus n. iseseisev v. endaalgatuslik tegevus; asjaarmastajate loominguline tegevus, taidlus

  isetegevus=lane n.

  isetegevus=lik o. \tarbekunstnik\

  isetegevus+kontsert n.

  isetegevus+ring n.

  isetegevus+ülevaatus n.

  jälitus+tegevus n.

  kaas+tegevus n.

  kirjastus+tegevus n.

  kommerts+tegevus n.

  kontsert+tegevus n.

  koos+tegevus n.

  korraldus+tegevus n.

  kultuuri+tegevus n.

  kuri+tegevus n.

  narko+kuritegevus n.

  vägivalla+kuritegevus n.

  kutse+tegevus n.

  kõrval+tegevus n.

  lahingu+tegevus n.

  lava+tegevus n.

  leiutus+tegevus n.

  lemmik+tegevus n.

  loome+tegevus n.

  lõhestus+tegevus n.

  majandus+tegevus n.

  meelis+tegevus n.

  muusika+tegevus n.

  mõjutus+tegevus n.

  mõtte+tegevus n.

  niši+tegevus n. (veel hõivamata valdkonnaga seotud)

  närvi+tegevus n. närvitalitlus

  pea+tegevus n.

  põhi+tegevus n.

  riigikaitse+tegevus n.

  seede+tegevus n. seedetalitlus

  seltsi+tegevus n.

  sissi+tegevus n.

  soole+tegevus n.

  spordi+tegevus n.

  sõja+tegevus n.

  südame+tegevus n.

  teadus+tegevus n.

  teatri+tegevus n.

  tootmis+tegevus n.

  tulundus+tegevus n. majanduslik tegevus tulu saamise eesmärgil

  tõlke+tegevus n. tõlkimine koos sellega kaasnevate tugiteenustega

  uuendus+tegevus n.

  uurimis+tegevus n.

  vabaharidus+tegevus n.

  vaenu+tegevus n.

  vahendus+tegevus n.

  vaimu+tegevus n.

  valve+tegevus n.

  vastu+tegevus n. kellegi v. millegi vastu suunatud tegevus

  vastupanu+tegevus n.

  õppe+tegevus n.

  õõnestus+tegevus n.

  äri+tegevus n.

  ühis+tegevus n.

  tegevus+aasta n.

  tegevus+aeg n.

  tegevus+ala n.

  tegevus+aruanne-anden.

  tegevus+haru n.

  tegevus+iha n.

  tegevus+janu n.

  tegevus+juhend n.

  tegevus+juhendaja n.

  tegevus+kaugus n.

  tegevus+kava n.

  tegevus+keeld n. jur.

  tegevus+koht n.

  tegevus+kulu n.

  tegevus+kunst n. (kus kunstiteoseks on kunstiline tegevus)

  tegevuskunst=nik n. (tegevuskunsti viljelev)

  tegevus+käik n.

  tegevus+küllane o.

  tegevus+liin n.

  tegevus+litsents n.

  tegevus+loogika n.

  tegevus+luba n.

  tegevus+nimi n. keelet.

  da-tegevusnimi n.

  ma-tegevusnimi n.

  tegevus+paik n.

  tegevus+periood n.

  tegevus+piir n.

  tegevus+piirkond n.

  tegevus+plaan n.

  tegevus+poliitika n.

  tegevus+printsiip n.

  tegevus+programm n.

  tegevus+põld n. piltl.

  tegevus+raadius n.

  tegevus+ravi n.

  tegevus+rikas o.

  tegevus+rohke o. \aasta\

  tegevus+ruum n.

  tegevus+sfäär n.

  tegevus+subjekt n. keelet.

  tegevus+suund n.

  tegevus+teraapia n.

  tegevus+toetus n.

  tegevus+tung-tungin.

  tegevus+ulatus n.

  tegevus+vabadus n.

  tegevus+vaene o.

  tegevus+valdkond n.

  tegevus+vorm n.

  tegevus+valmis o.

  tegevusvalmi=dus n.

  tegevus+võime n.

  tegevusvõime=line o.

  tegevusvõime=tu o.

  tegevus+väli n.

  tegevus+ühtsus n.

  tegevus+ülevaade n.

  tegi=ja n.

  ees+tegija n. vnm. eestööline

  kübara+tegija n. ⇐ kübarate tegija (ametinimetus)

  mütsi+tegija n. ⇐ mütside tegija (amet)

  paruka+tegija n. ⇐ parukate tegija

  pealse+tegija n. ⇐ pealsete tegija (jalatsivabrikus)

  peegli+tegija n. ⇐ peeglite tegija

  proteesi+tegija n. ⇐ proteeside tegija

  puusärgi+tegija n. ⇐ puusärkide tegija (ametinimetus)

  raami+tegija n. ⇐ raamide tegija

  šablooni+tegija n. ⇐ šabloonide tegija

  tipp+tegija n. kõnek. väljapaistev, suurte saavutustega isik mingil alal

  vaiba+tegija n. ⇐ vaipade tegija (kutsenimetus)

  õnnis+tegija, Õnnis+tegija n. relig. Jeesus Kristus

  tegija+nimi n. keelet.

  teg=u n. (lõpetatud) tegemine; aj. kohustuslik mõisatöö; tegevuse tulemus

  teo=s n. loova töö v. tegevuse tulemus

  allik+teos n.

  arhitektuuri+teos n.

  dokumentaal+teos n.

  draama+teos n.

  ekraani+teos n. linateos, film

  esik+teos n.

  graafika+teos n.

  heli+teos n.

  ilukirjandus+teos n.

  instrumentaal+teos n.

  kammer+teos n. kammermuusikasse kuuluv helitöö

  kapitaal+teos n.

  kirjandus+teos n.

  klassika+teos n.

  klaveri+teos n.

  kogu+teos n.

  kunsti+teos n.

  lava+teos n.

  lemmik+teos n.

  lina+teos n. film

  luule+teos n.

  maali+teos n.

  meistri+teos n.

  memuaar+teos n.

  muusika+teos n.

  originaal+teos n.

  orkestri+teos n.

  pea+teos n.

  proosa+teos n.

  põhi+teos n.

  pühendus+teos n.

  rahvaluule+teos n.

  skulptuur+teos n.

  suur+teos n. suure tähtsuse v. väärtusega kunstiteos; suurromaan, eepos v. epopöa

  sõnakunsti+teos n.

  taide+teos n. k. kunstiteos

  teatme+teos n.

  teatri+teos n.

  tervik+teos n.

  tipp+teos n.

  trüki+teos n.

  tõlke+teos n. (teisest keelest tõlgitud)

  tähis+teos n. pöördeline, silmapaistev teos, tähtteos; mingit tähtpäeva tähistav teos

  täht+teos n. tippteos, meistriteos, silmapaistev teos

  ulme+teos n.

  uudis+teos n. uus teos

  vokaal+teos n.

  värss+teos n.

  väärt+teos n.

  ülevaate+teos n.

  teo=kas o. \mees\ teguderohke

  teoka=lt m.

  teok=us n.

  teo=sta/ma t. teoks tegema

  teosta=mine n.

  teostamis+vahend n.

  teostama=tu o.

  teostamat=us n.

  teostatav=us n.

  teost=us n. teostamise tulemus; teostamine

  teostus+kunstnik n. (kes teostab kavandeid)

  teostus+laad-laadin.

  teostus+tehnika n.

  teostus+vahend n.

  teostus+viis-viisin.

  ennast teosta/ma t. oma püüdlusi teostama

  enese+teosta=ja n.

  enese+teost=us n.

  teo=stu/ma t. teoks saama

  teostu=mine n.

  teo=tse/ma t. tegutsema

  teotse=ja n.

  teotse=mine n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  armu+tegu n.

  häbi+tegu n.

  jala+tegu n. aj. (jalamehe) tegu mõisale

  jalateo=line n. aj.

  kangelas+tegu n.

  kiusu+tegu n.

  korra+tegu n. aj. (sooritati kordamööda)

  korrateo=line n. aj. korrateol käija

  kuri+tegu n.

  arvuti+kuritegu n.

  finants+kuritegu n.

  korruptsiooni+kuritegu n.

  kriminaal+kuritegu n.

  küber+kuritegu n.

  majandus+kuritegu n.

  narko+kuritegu n.

  sari+kuritegu n.

  seksuaal+kuritegu n.

  sõja+kuritegu n.

  tänava+kuritegu n.

  viha+kuritegu n.

  vägivalla+kuritegu n.

  kuriteo+katse n.

  kuriteo+koosseis n.

  kuriteo+paik n.

  käki+tegu n. piltl. lihtne asi teha

  mehe+tegu n. mehele sobiv, tema väärikusele v. võimeile vastav tegu v. käitumine

  mõisa+tegu n. kohustuslik töö mõisale

  mõisateo=line n. aj. mõisateo tegija

  nädala+tegu n. aj. talu nädalane teotöö

  paha+tegu n. paha tegu

  sangari+tegu n.

  süü+tegu n. halb, hukkamõistetav, karistusväärne tegu; jur. kuritegu v. väärtegu

  sõja+süütegu n.

  süüteo+menetlus n.

  terrori+tegu n.

  vägi+tegu n.

  vägivalla+tegu n.

  väär+tegu n. jur. süütegu, mille eest on ette nähtud rahatrahv v. arest

  väärteo+karistus n.

  väärteo+menetlus n. jur.

  tegu+sõna n. keelet. pöördsõna, verb

  liit+tegusõna n.

  vaeg+tegusõna n. (mittetäieliku muutumisega)

  väljend+tegusõna n.

  ühend+tegusõna n. (koosneb ühendist)

  tegusõna+fraas n.

  tegu+võimas o.

  tegude+rohke o.

  teo+himu n.

  teohimu=line o.

  teo+inimene n.

  teo+jõud n.

  teojõu=line o. \komisjon\

  teojõue=tu o. \organ\

  teo+kohustus n. aj.

  teokohustus=lik o. \talu\

  teo+koormis n. aj.

  teo+mees n. aj.

  teo=line n. aj. teomees

  teo+nimi n. keelet.

  teo+ori n. aj.

  teoorj=us n. aj.

  teoorjus+aeg n. aj.

  teoorjusaeg=ne o. \elu\

  teo+patt-patun. kirikl. (mingi halva teo läbi, nt. tapmine, vargus)

  teo+poiss n. aj.

  teo+pulk n. etn. pügalpulk teopäevade arvestamiseks

  teo+päev n. aj.

  teo+rent n. aj. rendi tasumine töötegemisega

  teorendi+leping n. aj.

  teorendi+talupoeg n. aj.

  teo+rõõmus o. \tüdruk\

  teo+sulane n. aj. mõisas teol käiv sulane

  teo+tahe-tahten.

  teotahte=line o. \nooruk\

  teo+töö n. aj. teorendi korral mõisale tehtav töö

  teo+tüdruk n. aj. mõisas teol käiv tüdruk

  teo+vaim n. aj. teotüdruk

  teo+valmis o.

  teo+võimas o.

  teo+võime n.

  teovõime=line o.

  teovõimelis=us n.

  teovõime=tu o.

  teovõimet=us n.

  teoks saa/ma t. täide minema

  teoks+saa=mine n.

  teoks tege/ma t. kavandatut täide viima

  teoks+tege=mine n.

  teoks+tegi=ja n.

  teg=ur n. midagi mõjutav, määrav v. tingiv asjaolu; mat. arv, millega jagatakse v. korrutatakse

  tegur=da/ma t. algteguriteks lahutama

  tegurda=mine n.

  absorptsiooni+tegur n. füüs. neeldumistegur

  adsorptsiooni+tegur n. füüs. keem.

  alg+tegur n. mat.

  dünaamika+tegur n.

  fakultatiiv+tegur n. biol.

  hõõrde+tegur n. füüs.

  iibe+tegur n.

  inim+tegur n.

  intelligentsus+tegur n.

  kasu+tegur n.

  keskkonna+tegur n.

  mõju+tegur n.

  müra+tegur n.

  neeldumis+tegur, neelde+tegur n. füüs.

  ohu+tegur n.

  paisumis+tegur n. tehn.

  peegeldus+tegur, peegeldumis+tegur n.

  põhi+tegur n.

  pärilikkus+tegur n.

  reesus+tegur n. biol. punaliblede kokkukleepumist põhjustav antigeen, mida leidub reesusmakaagi ja enamiku inimeste (85%) punalibledes

  riski+tegur n.

  sumbumis+tegur, sumbe+tegur n. el.

  summutus+tegur n.

  temperatuuri+tegur n.

  varu+tegur n. maj. tehn.

  võimendus+tegur n.

  välis+tegur n.

  ühis+tegur n. mat.

  teh=e n. mat.

  aritmeetika+tehe n.

  arvutus+tehe n.

  jagamis+tehe n.

  korrutamis+tehe n.

  lahutamis+tehe, lahutus+tehe n.

  liitmis+tehe n.

  loogika+tehe n.

  matemaatika+tehe n.

  pöörd+tehe n.

  tehte+märk n.

  tehte+viga n.

  tehi=ng n. ka jur. toiming v. tegu, mis tekitab, muudab v. lõpetab mingeid õigusi v. kohustusi

  aktiva+tehing n.

  barter+tehing n. vahetustehing (kaup kauba vastu); vahetuskaup

  barter n. bartertehing

  barter+hind n.

  barter+kaubandus n.

  börsi+tehing n.

  diskonteerimis+tehing n. maj.

  faktooring+tehing n.

  finants+tehing n.

  hetke+tehing n.

  kauba+tehing n.

  kinnisvara+tehing n.

  laenu+tehing n. laenamisega seotud toiming

  liising+tehing n.

  müügi+tehing n.

  ostu+tehing n.

  ostu-müügi+tehing n.

  panga+tehing n.

  petmis+tehing n.

  spot+tehing n. maj. hetketehing

  sularaha+tehing n.

  suur+tehing n.

  transiidi+tehing n.

  transpordi+tehing n.

  tähtpäeva+tehing n.

  tärmin+tehing n.

  vabaturu+tehing n.

  vahendus+tehing n.

  vahetus+tehing n.

  valuuta+tehing n.

  veksli+tehing n.

  veo+tehing n.

  äri+tehing n.

  tehingu+osaline n.

  tehingu+pool-poolen.

  teh-is~ kunstlik, tehtud, mitte päris v. loomulik

  tehis=lik o. kunstlikult valmistatud, inimtehtud

  tehislikk=us n.

  tehisliku=lt m. \loodud\

  tehis+abort n. ⇐ tehislik abort med.

  tehis+abrasiiv n.

  tehis+aru n.

  tehis+asfalt n.

  tehis+element n.

  tehis+elund n.

  tehis+grott n. orvand pargis

  tehis+hammas n. kunsthammas

  tehis+intellekt n. tehisaru

  tehis+jõhv n.

  tehis+järv n.

  tehis+jää n.

  tehis+kaaslane n.

  meteoroloogia+tehiskaaslane n.

  meteotehiskaaslane n. meteoroloogiatehiskaaslane

  side+tehiskaaslane n.

  tehis+karusnahk n.

  tehis+kate n.

  tehis+keel n.

  tehis+kehaosa n.

  tehis+kiud n.

  tehis+kivi n.

  tehis+kliima n.

  tehis+koelmu n.

  tehis+korund n. (laboratooriumis v. tööstuses valmistatud)

  tehis+kuusk n.

  tehis+kõne n. keelet. kõnesüntesaatori tekitatud kõne, sünteeskõne

  tehis+kärg n.

  tehis+käsi n.

  tehis+kütus n.

  tehis+lill n.

  tehis+lumi n.

  tehis+maandur n.

  tehis+maastik n.

  tehis+materjal n.

  tehis+mesi n.

  tehis+mägi n.

  tehis+nahk n.

  tehis+neer n.

  tehis+pesa n. (lindudel)

  tehis+päike n.

  tehis+pärl n.

  tehis+ripsmed n.

  tehis+siid n.

  tehis+silm-silman.

  tehis+sõna n. keelet. häälikute kombineerimisel loodud uus juursõna

  tehis+süda n.

  tehis+teemant n.

  tehis+tõelisus n.

  tehis+tüvi n. keelet.

  tehis+vaik n.

  tehis+valgus n.

  tehis+valgustus n.

  tehis+veekogu-kogun.

  tehis+vorm n.

  tehis+õpe n.

  tege=lik o. päriselt olemasolev, tõeline, reaalne

  tegelikk=us n.

  tegeliku=lt m. \toimunud\

  tegelt m. kõnek. tegelikult

  tegev o. millegi tegemisega seotud; toimekas, tegus, aktiivne

  kaas+tegev o.

  tegev+direktor n. (juhib asutuse igapäevast tegevust)

  tegev+liige n. organisatsiooni täieõiguslik liige

  t-liige n. tegevliige

  tegev+sportlane n. tegutseb võistlusspordis

  tegev+teenistus n. kodanike teenistus kaitsejõududes

  tegev+toimetaja n. (korraldab toimetuse igapäevast tööd)

  tegev+vulkaan n. (purskab pidevalt)

  tegev+vägi n. (tegutseb sõjatandril)

  teg=us o. toimekas; tõhus, mõjus

  tegusa=lt m.

  tegus=us n.

  teh=tu n.

  seni+tehtu n.

  tehtu=lt m.

  teht=us n.


 • LIITSÕNAD

  teg-u+mood n. keelet.

  teg-u+viis-viisin. keelet.

  tehi+olud n. jur. teo asjaolud

  teh-is+intellekt n.


 • ÜHENDITULETISED

  mitte+midagi+tege=mine n. ⇐ mitte midagi tege/ma

  sõnaraamatu+tegi=ja n. ⇐ sõnaraamatut tege/ma


 • ÜHENDID

  aborti tege/ma t.

  abordi+tege=mine n.

  abordi+tegi=ja n.

  alet tege/ma t.

  ale+tege=mine n.

  ale+tegi=ja n.

  ale+teg=u n.

  alla tege/ma t. voodit märgama

  alla+tegi=ja n.

  alla+tege=mine n.

  ette tege/ma t. eelnevalt valmis tegema; eeskujuks ette näitama

  ette+tege=mine n.

  ette+tegi=ja n.

  haltuurat tege/ma t.

  haltuura+tege=mine n.

  haltuura+tegi=ja n.

  head tege/ma t.

  hea+tege=mine n.

  hea+tegi=ja n.

  hea+teg=u n.

  hea+tegev o. \korjandus\ headtegev

  heatege-v=us n. (teiste inimeste heaoluks)

  heategevus=lik o. \kontsert\

  heategevus+kontsert n.

  heategevus+laat n.

  heategevus+müük n.

  heategevus+selts n.

  head+tegev o. \eesmärk\

  heaks tege/ma t.

  heaks+tege=mine n.

  heina tege/ma t.

  heina+tege=mine n.

  heina+tegi=ja n.

  heina+teg=u n.

  heinateo+masin n.

  imet tege/ma t.

  ime+tege=mine n.

  ime+tegi=ja n.

  ime+teg=u n.

  juustu tege/ma

  juustu+tege=mine n.

  juustu+tegi=ja n.

  juustu+teg=u n. juustutegemine

  järele tege/ma t. jäljendama; hiljem, tagantjärele ära tegema

  järele+tege=mine n.

  järele+tegi=ja n.

  kaasa tege/ma t.

  kaasa+tege=mine n.

  kaasa+tegi=ja n.

  kahasse tege/ma t. (ühiselt kahe peale v. kokku)

  kahasse+tege=mine n.

  kahju tege/ma t.

  kahju+tege=mine n.

  kahju+tegi=ja n.

  kahju+teg=u n.

  kahjutuks tege/ma t.

  kahjutuks+tege=mine n.

  karjääri tege/ma t.

  karjääri+tegi=ja n.

  karjääri+tege=mine n.

  katki tege/ma t.

  katki+tege=mine n.

  katki+tegi=ja n.

  katust tege/ma t.

  katuse+tege=mine n.

  katuse+tegi=ja n.

  katuse+teg=u n. katusetegemine

  kirstu tege/ma t.

  kirstu+tege=mine n. puusärgitegija

  kirstu+tegi=ja n. puusärgitegija

  koormat tege/ma t.

  koorma+tegi=ja n. see, kes koormat teeb

  koorma+tege=mine n.

  kuhja tege/ma t.

  kuhja+tege=mine n.

  kuhja+tegi=ja n.

  kaupa tege/ma t. kokkulepet sõlmima

  kauba+tege=mine n.

  kauba+tegi=ja n.

  kindlaks tege/ma t.

  kindlaks+tege=mine n.

  kindlaks+tegi=ja n.

  kiuste tege/ma t. (kiusu pärast)

  kiuste+teg=u n.

  kometit tege/ma t.

  kometi+tege=mine n.

  kometi+tegi=ja n.

  korda tege/ma t.

  korda+tege=mine n.

  korda+tegi=ja n.

  kukerpalli tege/ma t.

  kukerpalli=ta/ma t. kukerpalli tegema

  kukerpallita=ja n.

  kukerpallita=mine n.

  kurja tege/ma t.

  kurja+tege=mine n.

  kurja+tegi=ja n.

  kriminaal+kurjategija n.

  kriminaal n. kõnek. kriminaalkurjategija

  küber+kurjategija n.

  seksuaal+kurjategija n.

  sõja+kurjategija n.

  kurja+tegev o.

  kuri+tege=lik o.

  kuritegelikk=us n.

  kuritegeliku=lt m.

  kuri+tegev o. kurjategev

  kuritegev=us n.

  kuritegevus=lik o. kuritegelik

  arvuti+kuritegevus n.

  küber+kuritegevus n.

  majandus+kuritegevus n.

  kuritegevus+vastane o. \võitlus\

  kärne tege/ma t.

  kärni+tegi=ja n. tehn. (valutehases)

  käsitööd tege/ma t.

  käsitöö+tege=mine n. ⇐ käsitööd tege/ma

  käsitöö+tegi=ja n.

  köit tege/ma t.

  köie+tege=mine n.

  köie+tegi=ja n.

  külge tege/ma t. (kellelegi) rahalist kahju tekitama

  külge+tege=mine n.

  külge+tegi=ja n.

  kütist tege/ma t. etn. maad külviks ette valmistama ja väetama mätaste ja mullaga kaetud puude põletamise teel

  kütise+tege=mine n.

  lahti tege/ma t.

  lahti+tege=mine n.

  lahti+tegi=ja n.

  lehte tege/ma t.

  lehe+tege=mine n.

  lehe+tegi=ja n.

  leiba tege/ma t.

  leiva+tege=mine n.

  leiva+tegi=ja n.

  leiva+teg=u n. leivategemine; ühe korraga tehtav kogus

  liiga tege/ma t. kimbutama, kiusama; kahjustama

  liiga+tegi=ja n.

  liiga+tege=mine n.

  lobi tege/ma t.

  lobi+tege=mine n.

  lobi+tegi=ja n.

  lõppu tege/ma t. kedagi surmama; midagi ära lõpetama, lakkama panema

  lõpu+tege=mine n.

  lõpu+tegi=ja n.

  maha tege/ma t. laitma, halvustama

  maha+tege=mine n.

  maha+tegi=ja n.

  mööblit tege=ma t.

  mööbli+tege=mine n.

  mööbli+tegi=ja n.

  mürtsu tege/ma t.

  mürtsu+tege=mine n.

  mürtsu+tegi=ja n.

  nalja tege/ma t.

  nalja+tegi=ja n.

  nalja+tege=mine n.

  paanikat tege/ma t.

  paanika+tegi=ja n.

  paanika+tege=mine n.

  paha tege/ma t.

  paha+tege=mine n.

  paha+tegi=ja n.

  pahandust tege/ma t.

  pahanduse+tegi=ja n.

  pattu tege/ma t.

  patu+tegi=ja n.

  patu+tege=mine n.

  patu+teg=u n. patt; eksimus, süütegu

  pediküüri tege/ma t.

  pediküüri+tegi=ja n.

  pesa tege/ma t.

  pesa+tege=mine n.

  pesa+tegi=ja n.

  poppi tege/ma t. (koolist) põhjuseta puuduma

  popi=ta/ma t. poppi tegema

  popita=ja n.

  popita=mine n.

  popi+tege=mine n.

  popi+tegi=ja n.

  praaki tege/ma t.

  praagi+tege=mine n.

  praagi+tegi=ja n.

  pulli tege/ma t. kõnek. nalja tegema, jamama

  pulli=ta/ma t. pulli tegema

  pullita=mine n.

  pulli+tegi=ja n.

  pulli+tege=mine n.

  pätti tege/ma t.

  päti+teg=u n.

  pätt=us n. pätitegu

  ringi tege/ma t.

  ringi+tege=mine n.

  ringi+tegi=ja n.

  selgeks tege/ma t.

  selgeks+tege=mine n.

  selgeks+tegi=ja n.

  silma tege/ma t. märku andes (kellelegi) silma pilgutama; külge lööma

  silma+tege=mine n.

  silma+tegi=ja n.

  sisse tege/ma t. \hoidiseid\ (säilitamiseks)

  sisse+tege=mine n.

  sisse+tegi=ja n.

  sisse+tehtud o. \hoidised\

  sobi tege/ma t.

  sobi+tege=mine n.

  sobi+tegi=ja n.

  sohki tege/ma t. petma

  sohi+tegi=ja n.

  sohi+tege=mine n.

  sohi+teg=u n.

  soomust tege/ma t. sõjasaaki hankima, marodeerima

  soomuse+tege=mine n.

  sporti tege/ma t.

  spordi+tege=mine n.

  spordi+tegi=ja n.

  sõira tege/ma t.

  sõira+tegi=ja n.

  sõira+teg=u n.

  säru tege/ma t. peapesu tegema

  säru+tege=mine n.

  säru+tegi=ja n.

  sööki tege/ma t.

  söögi+tege=mine n.

  söögitegemis+oskus n.

  söögi+tegi=ja n.

  tappa tege/ma t. peksa tegema

  tappa+tege=mine n.

  tasa tege/ma t. tasuma, hüvitama

  tasa+tege=mine n.

  tasa+tegi=ja n.

  teatavaks tege/ma t.

  teatavaks+tege=mine n.

  teatavaks+tegi=ja n.

  teatrit tege/ma t.

  teatri+tege=mine n.

  teatri+tegi=ja n.

  teed tege/ma1 t. teed keetma

  tee+tege=mine1 n.

  tee+tegi=ja1 n. teekeetja

  teed tege/ma2 t. teed ehitama

  tee+tege=mine2 n. tee-ehitus

  teetegemis+kohustus n.

  tee+tegi=ja2 n. tee-ehitaja

  teoks tege/ma t. kavandatut täide viima

  teoks+tege=mine n.

  teoks+tegi=ja n.

  testamenti tege/ma t.

  testamendi+tegi=ja n.

  tempot tege/ma t. (võistlustel)

  tempo+tege=mine n.

  tempo+tegi=ja n.

  topiseid tege/ma n.

  topise+tege=mine n.

  topise+tegi=ja n.

  trikke tege/ma t.

  triki+tege=mine n.

  triki+tegi=ja n.

  tuupi tege/ma t. elu kibedaks tegema; tagant sundima; karistama; peksa andma

  tuupitege=mine n.

  tööd tege/ma t.

  töö+tege=mine n.

  töö+tegi=ja n.

  ees+töötegija n.

  tüli tege/ma t.

  tüli+tegi=ja n.

  tüli+tege=mine n.

  vahet tege/ma t.

  vahe+tegi=ja n.

  vahe+tege=mine n.

  valeraha tege/ma t.

  valeraha+tege=mine n.

  valeraha+tegi=ja n.

  vorsti tege/ma t.

  vorsti+tege=mine n.

  vorsti+tegi=ja n.

  vorsti+teg=u n.

  võid tege/ma t.

  või+tege=mine n.

  või+tegi=ja n.

  või+teg=u n. võitegemine; (ühekordne kogus)

  välja tege/ma1 t. kellelegi enda kulul jooki v. sööki tellima

  välja+tegi=ja n.

  välja+tege=mine n.

  välja tege/ma2 t. tähelepanu pöörama

  välja+tege=mine n.

  õlut tege/ma t.

  õlle+tege=mine n.

  õlle+tegi=ja n.

  õlle+teg=u n. õlletegemine; (ühekordne kogus)

  ära tege/ma t. lõpuni tegema; ära nõiduma; kellegi üle võitu saavutama

  ära+tegi=ja n.

  ära+tege=mine n. (lõpuni); nõidumine

  äri tege/ma t.

  äri+tege=mine n.

  äri+tegi=ja n.

  üles tege/ma t. \tuld, voodit\

  üles+tege=mine n.

  üles+tegi=ja n.

  ümber tege/ma t. uuesti tegema

  ümber+tegi=ja n.

  ümber+tege=mine n.

  ümber+teh=tu n. (mis on ümber tehtud)

 • töö n.

 • TULETISED

  töö=line n. palgatöötaja; (üldisemalt töötaja kohta); (mesilastel, sipelgatel)

  töölis=kond n. (ühe ettevõtte) töölised

  abi+tööline n.

  aparaadi+tööline n.

  depoo+tööline n.

  doki+tööline n.

  ee+tööline n. mäend.

  ees+tööline n. tööliste, sulaste vm. rühmas teiste juhataja ning töö korraldaja

  ehitus+tööline n.

  farmi+tööline n.

  haljastus+tööline n.

  hooaja+tööline n.

  kaas+tööline1 n. töökaaslane

  kaevandus+tööline n.

  kessooni+tööline n. (töötab allveetöödel vastavas suruõhukambris)

  kivimurru+tööline n.

  kommunaal+tööline n. (töötab kommunaalmajanduses)

  konveieri+tööline n.

  kuivatus+tööline n.

  kõrgahju+tööline n.

  köögi+tööline n.

  lao+tööline n.

  lava+tööline n. (panevad dekoratsioone üles)

  liini+tööline n. (elektri- või sideliini hooldava töölise kohta)

  lindi+tööline n. kõnek. konveieritööline

  läbindus+tööline n.

  martäänahju+tööline n.

  metalli+tööline n. metallitööstuse tööline

  metall=ist n. metallitööline

  migrant+tööline n.

  mäe+tööline n. kaevurid jt. mäetöölised

  nafta+tööline n.

  naha+tööline n. nahatööstuse tööline

  paberi+tööline n.

  paemurru+tööline n.

  parvetus+tööline n.

  pingi+tööline n. (töötamine erinevatel puidutöötlemispinkidel)

  põlevkivi+tööline n.

  raie+tööline n.

  raudtee+tööline n.

  rea+tööline n. (tavaline)

  remondi+tööline n.

  sadama+tööline n.

  sulatus+tööline n.

  tehase+tööline n.

  tekstiili+tööline n. tekstiilitööstuse tööline

  terase+tööline n.

  turba+tööline n.

  tööstus+tööline n.

  tööta+tööline n.

  vabriku+tööline n.

  vintsi+tööline n.

  võõr+tööline n. tööline, kellel ei ole riigi kodakondsust ja kes on tööle rakendatud elamis- ja tööloa alusel

  töölis+agul n.

  töölis+alev n.

  töölis+aristokraatia n.

  töölis+haue-haudmen.

  töölis+kaader n.

  töölis+kasarm n. endisaegne sünge töölisperekondade elamu tehase juures

  töölis+keskkond n.

  töölis+klass n.

  töölis+kollektiiv n.

  töölis+kutse n.

  töölis+kvartal n.

  töölis+liikumine n.

  töölis+linnaosa n.

  töölis+noor n.

  töölis+organisatsioon n.

  töölis+partei n.

  töölis+pere n.

  töölis+perekond n.

  töölis+püha n.

  töölis+rong n.

  töölis+sportlane n.

  töölis+söökla n.

  töölis+ühing n.

  töö=ndus n. maj. käsi- v. poolkäsitöö kui majandusharu (vastandina vabrikutööle)

  tööndus=lik o.

  töö=nda/ma t. töönduses tegev olema

  kodu+tööndus n. maj. kodus toimuv väikekaubatootmine turu tarbeks

  kodu+tööndaja n. maj. kodutööndusega tegelev isik

  metalli+tööndus n.

  puidu+tööndus n.

  tööndus+ala n.

  tööndus+liit n.

  töö=stus n. maj. (majandusharu); tööstusettevõte

  tööst=ur n. tööstusettevõtte omanik

  suur+tööstur n.

  väike+tööstur n.

  tööstus=lik o.

  tööstus=ta/ma t. industrialiseerima

  agro+tööstus n.

  agrotööstus=lik o.

  agrotööstus+koondis n.

  auto+tööstus n.

  ehitusmaterjali+tööstus n.

  ehitus+tööstus n.

  eksport+tööstus n.

  elektri+tööstus n.

  elektroonika+tööstus n.

  elektrotehnika+tööstus n.

  energia+tööstus n.

  farmaatsia+tööstus n.

  filmi+tööstus n.

  fosforiidi+tööstus n.

  kaitse+tööstus n.

  kala+tööstus n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kalevi+tööstus n.

  karusnaha+tööstus n.

  keemia+tööstus n.

  kerge+tööstus n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  klaasi+tööstus n.

  kondiitri+tööstus n.

  kummi+tööstus n.

  kütteaine+tööstus n.

  kütuse+tööstus n.

  laeva+tööstus n.

  liha+tööstus n.

  masina+tööstus n.

  meelelahutus+tööstus n.

  mehaanika+tööstus n.

  metalli+tööstus n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  metallurgia+tööstus n.

  metsa+tööstus n.

  muusika+tööstus n.

  mäe+tööstus n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  mäetööstus+piirkond n.

  mööbli+tööstus n.

  nafta+tööstus n.

  naha+tööstus n.

  pagari+tööstus n.

  parfümeeria+tööstus n.

  pesu+tööstus n.

  piima+tööstus n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  piiritus+tööstus n.

  plastmassi+tööstus n.

  polügraafia+tööstus n.

  puidu+tööstus n.

  põlevkivi+tööstus n.

  põlevkivikeemia+tööstus n.

  raadioelektroonika+tööstus n.

  raadiotehnika+tööstus n.

  raske+tööstus n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  rauamaagi+tööstus n.

  ravimi+tööstus n.

  siidi+tööstus n.

  suur+tööstus n.

  suusa+tööstus n.

  sõja+tööstus n.

  sõjatööstus+kompleks n.

  söe+tööstus n.

  tekstiili+tööstus n.

  toiduaine+tööstus, toiduainete+tööstus n.

  toidu+tööstus n. toiduainetööstus

  trikoo+tööstus n.

  trikotaaži+tööstus n.

  trüki+tööstus n.

  tselluloosi+tööstus n.

  tsiviil+tööstus n.

  turba+tööstus n.

  turismi+tööstus n.

  tärklise+tööstus n.

  tööpingi+tööstus n.

  vase+tööstus n.

  väike+tööstus n.

  tööstus+ahi n.

  tööstus+alpinist n. kõrgete korstnate parandaja

  tööstus+asula n.

  tööstus+ehitis n.

  tööstus+ehitus n.

  tööstus+elektroonika n.

  tööstus+energeetika n.

  tööstus+ettevõte n.

  tööstus+haru n.

  tööstus+heitmed n.

  tööstus+hiid n.

  tööstus+hiiglane n.

  tööstus+hoone n.

  tööstus+indeks n.

  tööstus+jäätmed n.

  tööstus+kapital n.

  tööstus+kartul n.

  tööstus+kaubastu n.

  tööstus+kaup n.

  tööstus+keskus n.

  tööstus+kontsern n.

  tööstus+kool-koolin.

  tööstus+kunst n.

  tööstuskunst=nik n. tööstuskunstiga tegelev kunstnik

  tööstus+linn n.

  tööstus+linnak n.

  tööstus+maa n.

  tööstus+maastik n.

  tööstus+magnaat n.

  tööstus+mess n.

  tööstus+müra n.

  tööstus+näidis n.

  tööstus+näitus n.

  tööstus+objekt n. tööstusehitis

  tööstus+ohutus n.

  tööstus+pank n.

  tööstus+piirkond n.

  tööstus+poliitika n.

  tööstus+potentsiaal n.

  tööstus+rajoon n.

  tööstus+revolutsioon n.

  tööstus+riik n.

  tööstus+robot n.

  tööstus+sagedus n.

  tööstus+spionaaž n.

  tööstus+tarbija n.

  tööstus+toodang n.

  tööstus+toode n.

  tööstus+tooraine n.

  tööstus+toore n.

  tööstus+tsentrum n. tööstuskeskus

  tööstus+turg n.

  tööstus+tööline n.

  tööstus+vedur n.

  tööstus+vool-voolun.

  tööstus+õmblusmasin n.

  tööstus+õun n.

  tööstus+ökonoomika n.

  tööstus+ühiskond n.

  töi=ne o. \suhe;päev\ (tööga seotud); (tööd täis)

  mitte+töine o. \tulu\ maj.

  töö=kas o. usin (inimene); töine (päev)

  tööka=lt m.

  töök=us n.

  töö=tu1 o. \inimene\ ilma tööta

  töötu2 n. ka maj. töötu inimene

  töötu+kassa n.

  töötu+toetus n.

  töötu=lt m. \kodus istuma\

  tööt=us n. ilma tööta olek

  siird-e+töötus n. maj.

  struktuur+töötus n. maj. (tekib, kui tööta inimeste oskused ja paiknemine ei vasta ettevõtete vajadustele)

  töötus+kindlustus n.

  töötuskindlustus+hüvitis n.

  pool+töötu o.

  töö=ta/ma t. tööd tegema; tegutsema; toimima

  tööt=le/ma t. teistsuguseks v. teiseks tegema; ümber töötama

  töötle=ja n.

  töötle=mine n.

  eel+töötlemine n.

  kiir+töötlemine n.

  kuum+töötlemine n.

  külm+töötlemine n. kok. tehn.

  rühm+töötlemine n. tehn.

  töötlemis+režiim n.

  töötlemis+varu n. tehn.

  töötlemis+viis-viisin.

  töötl=us n. töötlemine; töötlemise tulemus

  abrasiiv+töötlus n.

  eel+töötlus n.

  elekter+töötlus n.

  elektrisäde+töötlus n.

  elektronkiir+töötlus n.

  eri+töötlus n.

  kiir+töötlus n. tehn. töötlemine kiirmeetodil

  kuum+töötlus n.

  külm+töötlus n.

  liivajuga+töötlus n. tehn. pindade mehaaniline töötlus liivapritsist paiskuva liivajoaga

  lõike+töötlus n.

  mitmik+töötlus n.

  multi+töötlus n. inf. mitmiktöötlus

  \viltmaterjali\ nõel+töötlus n.

  pakk+töötlus n.

  peen+töötlus n.

  pinna+töötlus n.

  puhas+töötlus n.

  raal+töötlus n.

  surve+töötlus n.

  teksti+töötlus n.

  tekstitöötlus+programm n.

  termo+töötlus n. töötlemine soojuse abil

  täppis+töötlus n.

  ultraheli+töötlus n.

  vallas+töötlus n. inf. infotöötlus sisestusega andmekandjalt

  töötlus+jäätmed n.

  töötlus+kadu n.

  töötlus+puhtus n.

  töötlus+varu n.

  töötlus+võimekus n.

  töödeldav=us n.

  eel+töödeldud o. \aine\

  nõel+töödeldud o. \materjal\

  eel+töötle/ma t. eelnevalt töötlema

  järel+töötle/ma t.

  järeltöötle=ja n.

  järeltöötle=mine n.

  järeltöötl=us n.

  kiir+töötle/ma t.

  kuum+töötle/ma t.

  külm+töötle/ma t.

  nõel+töötle/ma t.

  peen+töötle/ma t.

  taas+töötle/ma t.

  taastöötle=mine n.

  taastöötl=us n.

  andmeid töötle/ma t.

  andme+töötle=ja n.

  andme+töötl=us n.

  elektron+andmetöötlus n.

  andmetöötlus+süsteem n.

  infot töötle/ma t.

  info+töötle=ja n.

  info+töötl=us n. inf.

  infotöötlus+vahend n.

  kala töötle/ma t.

  kala+töötle=ja n.

  kala+töötle=mine n.

  kala+töötl=us n.

  metalli töötlema t.

  metalli+töötle=ja n.

  metalli+töötle=mine n.

  metallitöötlemis+tööstus n.

  metalli+töötl=us n.

  metallitöötlus+pink n.

  tööta=ja n.

  töötaja-s=kond n.

  administratiiv+töötaja n.

  allvee+töötaja n.

  ametiühingu+töötaja n.

  haldus+töötaja n.

  haridus+töötaja n.

  hooldus+töötaja n.

  hädaabi+töötaja n.

  individuaal+töötaja n.

  juht+töötaja n.

  juhtiv+töötaja n. juhttöötaja

  julgeoleku+töötaja n. nõuk.

  kaadri+töötaja n.

  kaas+töötaja n.

  kantselei+töötaja n.

  kaubandus+töötaja n.

  keskkonnakaitse+töötaja n.

  kiirabi+töötaja n.

  kinematograafia+töötaja n.

  kino+töötaja n.

  kodu+töötaja n. kodus töötaja

  komsomoli+töötaja n.

  kooperatiivi+töötaja n.

  korrakaitse+töötaja n.

  kunsti+töötaja n.

  lastekaitse+töötaja n.

  lao+töötaja n.

  leti+töötaja n. müüja

  lifti+töötaja n.

  lobi+töötaja n.

  looduskaitse+töötaja n.

  loomaaia+töötaja n.

  meditsiini+töötaja n.

  mees+töötaja n.

  metsavalve+töötaja n.

  miilitsa+töötaja n.

  muinsuskaitse+töötaja n.

  munitsipaal+töötaja n.

  muuseumi+töötaja n.

  nais+töötaja n.

  noorsoo+töötaja n.

  osaaja+töötaja n. osaajaga töötaja

  palga+töötaja n.

  personali+töötaja n.

  poliit+töötaja n.

  põllumajandus+töötaja n.

  registratuuri+töötaja n.

  sotsiaal+töötaja n. eriharidusega sotsiaaltöö tegija

  tagala+töötaja n.

  taimekaitse+töötaja n.

  tarbijakaitse+töötaja n.

  teadus+töötaja n.

  teatri+töötaja n.

  teenindus+töötaja n.

  tervishoiu+töötaja n.

  tervisekaitse+töötaja n.

  tootmis+töötaja n.

  transpordi+töötaja n.

  turva+töötaja n.

  vastuluure+töötaja n.

  veondus+töötaja n.

  veterinaar+töötaja n.

  tööta=mine n.

  töötamis+põhimõte n.

  mitte+töötav o. \süsteem\

  kodus tööta/ma t.

  kodus+tööta=ja n.

  kodus+tööta=mine n.

  läbi tööta/ma t. põhjalikult läbi vaatama, uurima vms.

  \materjali\ läbi+tööta=ja n.

  \materjali\ läbi+tööta=mine n.

  läbi+töötatud o. \kirjandus\

  vastu tööta/ma t.

  vastu+tööta=ja n.

  vastu+tööta=mine n.

  välja tööta/ma t. looma; viimistlema

  välja+tööta=ja n.

  välja+tööta=mine n.

  üle tööta/ma t.

  üle+tööta=mine n. üleliigne, tervisele kahjustavalt mõjuv töötamine

  üles tööta/ma t. tööga edu saavutama; (metsamaterjali töötlemise kohta)

  üles+tööta=ja n.

  üles+tööta=mine n.

  ümber tööta/ma t. ümber tegema

  ümber+tööta=ja n.

  ümber+tööta=mine n.

  ümber+tööt=us n. ümber töötamine; selle tulemus


 • LIITSÕNAD

  abi+töö n. põhitööd teenindav töö

  abitöö=line n. abitöid tegev tööline

  aedniku+töö n.

  agitatsiooni+töö n.

  aia+töö n.

  aiatöö=line n.

  aiatöö+riist n.

  aja+töö n. maj. (ajapalga alusel)

  ajatöö=line n.

  ajatöö+tasu n.

  akord+töö n. tükitöö kokkulepitud tingimustel

  allmaa+töö n.

  allvee+töö n.

  ametiühingu+töö n.

  arendus+töö n.

  argipäeva+töö n.

  armatuur+tööd n.

  artelli+töö n.

  afalteerimis+tööd n.

  auhinna+töö n.

  avraal+töö n. mer. kogu meeskonna töö

  avraal n. avraaltöö

  bakalaureuse+töö n.

  bakatöö n. kõnek.

  brošeerimis+töö n. trük.

  diplomi+töö n.

  doktori+töö n.

  eel+töö n.

  ehis+töö n.

  klaas+ehistöö n.

  lakk+ehistöö n.

  metall+ehistöö n.

  nahk+ehistöö n.

  puit+ehistöö n.

  ehitus+töö n.

  ehitustöö=line n.

  eksami+töö n.

  elav+töö n. maj.

  elu+töö n.

  elutöö+preemia n.

  elutöö+raamat n.

  era+töö n.

  esik+töö n.

  ettevalmistus+töö n.

  filigraan+töö n.

  frontaal+töö n.

  heakorra+tööd n.

  heakorrastus+töö n.

  heegeldus+töö n.

  heli+töö n.

  vokaal+helitöö n.

  hobu+töö n.

  hooaja+töö n.

  hooajatöö=line n. (hooajatööd tegev)

  hoog+töö n.

  hoogtöö+kuu n.

  hoogkuu n. hoogtöökuu

  hoogtöö+nädal n.

  hoogtöö+päev n.

  hoogtööpäeva=k n. hoogtööpäev

  hooldus+töö n.

  hoora+töö n. kõnek.

  hõlp+töö n.

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hävitus+töö n.

  inim+töö n.

  installatsiooni+töö n.

  iste+töö, istumis+töö n.

  juhu+töö n.

  juhutöö=line n. juhutöö tegija

  juuda+töö n. äraandmine, reetmine

  juveliiri+töö n. ka piltl. täpne ja peen töö

  järel+töö n.

  kaardistus+töö n.

  kaas+töö n.

  kaevamis+töö n.

  kaha+töö n.

  kameraal+töö n.

  kandidaadi+töö n.

  kapitaal+töö n.

  kasvatus+töö n. kasvatus

  õppe+kasvatustöö n.

  katelsepa+töö n.

  katse+töö n. proovitöö

  kaug+töö n. (kodustöötaja on töökohaga arvuti abil ühenduses)

  kellassepa+töö n.

  kelneri+töö n.

  kevad+tööd n.

  kihutus+töö n.

  kindlustus+tööd n.

  kingsepa+töö n.

  kirja+töö n.

  kirve+töö n. kirvega tehtud töö; jäme, viimistlemata töö

  kiviraiumis+töö n.

  klassi+töö n.

  kodu+töö n.

  kogumis+töö n.

  kolhoosi+töö n.

  kontori+töö n.

  kontroll+töö n.

  kooli+töö n.

  koos+töö n.

  kaitse+koostöö n.

  kultuuri+koostöö n.

  majandus+koostöö n.

  koostöö+kokkulepe n.

  koostöö+leping n.

  koostöö+partner n.

  koostöö+protokoll n.

  koostöö+valmidus n.

  koostöö+võimalus n.

  koostöö+võime n.

  koostöövõime=line o.

  koostöövõimelis=us n.

  koristus+töö n.

  korraldus+töö n.

  korrastus+töö n.

  kraavi+töö n.

  krohvi+töö n.

  kudumis+töö n.

  kullassepa+töö n.

  kultuuri+töö n.

  kuluaari+töö n. (kuluaarides tehtav)

  kunsti+töö n.

  kuri+töö n.

  kursus+töö, kursuse+töö n.

  kustutus+töö n.

  kutse+töö n.

  käsitsi+töö n.

  käsi+töö n.

  käsitöö=line n. käsitööga kutseliselt tegev isik

  ränd+käsitööline n.

  tsunfti+käsitööline n. aj.

  käsitöö=ndus n. käsitööl rajanev majandusharu

  käsitööndus=lik o.

  käsitöö=lik o.

  kodu+käsitöö n.

  kunst+käsitöö n.

  kunstkäsitöö=line n. kunstkäsitöö tegija

  transporditöö=line n. transporditööd tegev isik

  nais+käsitöö n.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ala n.

  käsitöö+album n.

  käsitöö+haru n.

  käsitöö+jäätis

  käsitöö+karp-karbin.

  käsitöö+klass n.

  käsitöö+koda n.

  käsitöö+korv n.

  käsitöö+kursused n.

  käsitöö+lõng n.

  käsitöö+meister n.

  käsitöö+näitus n.

  käsitöö+riist1 n. (käsitöö tegemisel)

  käsitöö+ring n.

  käsitöö+taidur n.

  käsitöö+tarbed n.

  käsitöö+tehnika n.

  käsitöö+toode n.

  käsitöö+tund n.

  käsitöö+õlu n. (erinevalt tehaseõllest)

  käsitöö+õpetaja n.

  käsitööd tege/ma t.

  käsitöö+tege=mine n.

  käsitöö+tegi=ja n.

  käsitööd oska/ma t.

  käsitöö+oska=ja n.

  käsitöö+osk=us n.

  käte+töö n.

  kääri+töö n.

  köögi+töö n.

  köösneri+töö n.

  külvi+töö n.

  laadimis+töö n.

  laagri+töö n.

  laastamis+töö, laastus+töö n.

  labida+töö n.

  labori+töö n.

  lastekaitse+töö n.

  laudsepa+töö n.

  leina+töö n.

  lepingu+töö n.

  liht+töö n.

  lihttöö=line n. (kes teeb lihttööd); tavaline tööline

  lihuniku+töö n.

  linnukaitse+töö n.

  lisa+töö n.

  lobi+töö n. parlamendiliikmete vm. otsustajate mitteametlik mõjustamine kingituste, altkäemaksude jms. kaudu, lootes vastutasuks oma huvirühmale soodsaid otsuseid, kuluaaripoliitika

  looduskaitse+töö n.

  loome+töö n.

  loomis+töö n.

  lukksepa+töö n.

  lumekoristus+töö n.

  lunastus+töö n. hrl kirikl.

  lõhkamis+töö n.

  lõhke+töö n. lõhkamistöö

  lõpu+töö n.

  löök+töö n. nõuk.

  lööktöö=line n. nõuk.

  löök=lane n. nõuk. lööktööline

  lööktöö+brigaad n. nõuk.

  lööktöö+liikumine n. nõuk.

  löök=lus n. nõuk. lööktööliikumine

  maakorraldus+töö n.

  maalri+töö n.

  maaparandus+töö n.

  maa+töö n.

  magistri+töö n.

  majapidamis+töö n.

  masina+töö n.

  meeste+töö n.

  mehe+töö n.

  meistri+töö n.

  melioratsiooni+tööd n.

  metalli+töö n.

  metallitöö+klass n.

  metallitöö+riist n.

  metsa+töö n.

  metsatöö=line n.

  metsatöö+masin n.

  misjoni+töö n.

  montaaži+töö, montaaž+töö n.

  montaažitöö=line n. montaažitöö tegija

  ehitus+montaažitööd n.

  moonaka+töö n.

  muinsuskaitse+töö n.

  mulla+töö n.

  mullatöö=line n.

  mullatöö+masin n.

  mullaharimis+tööd n.

  muskulaar+töö n.

  muuseumi+töö n.

  mõrtsuka+töö n.

  mõtte+töö n.

  mäe+töö n.

  müüri+töö n.

  müüritöö=line n.

  naha+töö n. nahaga seotud töö (ka nahkehistöö kohta)

  naiste+töö n.

  nikerdus+töö n.

  noa+töö n.

  nõela+töö n.

  näitleja+töö n.

  näpu+töö n. käsitöö

  oote+töö n.

  ootetöö+koda n. (ootetöö tegemiseks)

  orja+töö n.

  osaaja+töö n. osaajaga töötamine

  oskus+töö n.

  oskustöö=line n.

  paberi+töö n.

  pakke+tööd n.

  palga+töö n.

  palgatöö=line n. palgatööd tegev, palgatööst elatuv inimene

  papi+töö n. pappesemete valmistamine

  parandus+töö n.

  plekksepa+töö n.

  pottsepa+töö n.

  praak+töö n.

  proovi+töö n.

  puidu+töö n.

  puiste+töö n. mäend.

  punumis+töö n.

  purustus+töö n.

  puur+töö n.

  puusepa+töö n.

  puu+töö n.

  puutöö=line n.

  puutöö+mees n.

  puutöö+riist n.

  puutöö+tuba n.

  põllu+töö n.

  põllutöö=line n.

  põllutöö+masin n.

  põllutöö+ministeerium n.

  põllutöö+riist n.

  päeva+töö n.

  pääste+töö n.

  püro+töö n.

  püsi+töö n.

  püttsepa+töö n.

  rahvavalgustus+töö n.

  raketise+tööd n. eh.

  raua+töö n.

  raudbetooni+tööd n.

  remondi+töö n.

  remont+töö n. remonditöö

  renoveerimis+tööd n.

  ränd+töö n.

  rühma+töö n.

  sadulsepa+töö n.

  sarruse+töö n. eh.

  savi+töö n.

  savitöö+kunst n.

  savitöö+toode n.

  selektsiooni+töö n.

  selgitus+töö n.

  selli+töö n.

  seminari+töö n.

  sepa+töö n.

  sepatöö+riist n.

  sepis+töö n.

  sillutus+töö n.

  sise+töö n.

  soojusisolatsiooni+tööd n.

  soojustus+töö n.

  sotsiaal+töö n.

  sule+töö n.

  sunni+töö n. jur. aj. vabaduskaotuslik karistus, mis seisneb süüdimõistetu rakendamises raskele kehalisele tööle ranges isolatsioonis

  sunnitöö=line n. sunnitööle mõistetud isik

  sunnitöö+laager n.

  sunnitöö+vangla n.

  suve+töö n.

  sõnaraamatu+töö n.

  sõnavara+töö n.

  sügis+töö n.

  süvendus+töö n.

  taastamis+töö n.

  taaste+töö n. taastamistöö

  taastus+töö n.

  taimekaitse+töö n.

  talgu+töö n.

  talu+töö n.

  tapa+töö n.

  tapu+töö n. tapatöö

  taseme+töö n.

  teadlas+töö, teadlase+töö n.

  teadus+töö n.

  teehooldus+töö n.

  teenindus+töö n.

  tee+töö n.

  tellimus+töö n.

  teo+töö n. teorendi korral mõisale tehtav töö

  tiimi+töö n.

  tikkimis+töö, tikke+töö n.

  timuka+töö n. ka piltl.

  tisleri+töö n.

  toimetus+töö n.

  traktori+töö n.

  transpordi+töö n.

  transport+töö n.

  treiali+töö n.

  treimis+töö n.

  trei+töö n.

  trüki+töö n.

  trükitöö=line n. trük. (näit. laduja, köitja)

  tunni+töö n.

  turu+töö n.

  tuukri+töö n.

  tõlke+töö, tõlkimis+töö n.

  tõrje+tööd n.

  täppis+töö n.

  tüki+töö n. maj.

  tükitöö=line n. tükitöö tegija

  tükitöö+palk-palgan.

  tükitöö+tasu n.

  tükitasu n. tükitöötasu

  ulg+töö n. (hooaja)töö kodust eemal

  uurimis+töö n.

  vabriku+töö n. töö vabrikus; vabrikutoode

  vaimu+töö n. vaimne töö

  valu+töö n. \(valamisega seotud)\

  veo+töö n.

  vere+töö n. verevalamine, kuritöö

  viimistlus+töö n.

  vooderdus+töö n.

  voolimis+töö n.

  võistlus+töö n.

  vägi+töö n.

  välis+töö n.

  väli+töö n.

  õhkimis+tööd n.

  õmblus+töö n.

  õpilas+töö n.

  õppe+töö n.

  õõnestus+töö n.

  ässitus+töö n.

  öö+töö n.

  ühis+töö n.

  üksi+töö n. ped.

  ülesehitus+töö n.

  ületunni+töö n. • töö+aasta n.

  töö+aeg n.

  tööaja+kaart n.

  tööaja+kadu n.

  töö+ala n.

  töö+alane o.

  töö+aruanne-anden.

  töö+arvestus n.

  töö+asend n.

  töö+asi n.

  töö+börs n.

  töö+distsipliin n.

  töö+eesrindlane n.

  töö+ekspertiis n.

  töö+elevant n.

  töö+erakond n.

  tööerakond=lane n. tööerakonna liige

  töö+ese n.

  töö+esi n.

  töö+ettevõtja n.

  töö+front n. tööesi

  töö+graafik n.

  töö+grupp n.

  töö+hobune n. põllutöödel ja veoloomana kasutatav hobune; veohobune; piltl. (töökindla masina v. töörügaja inimese kohta)

  töö+hoog n.

  töö+hull n. töö järele hull inimene

  töö=dik n. tööhull

  töö+huvi n.

  töö+hõive n.

  täis+tööhõive n.

  tööhõive+amet n.

  töö+härg n.

  töö+hügieen n.

  tööhügieen=ik (kes tegeleb tööhügieeniga)

  töö+hüpotees n.

  töö+iga-ean.

  töö+ind n.

  töö+inimene n.

  töö+inspektor n.

  töö+inspektsioon n.

  töö+intervjuu n.

  töö+invaliid n.

  töö+isu n.

  töö+joonis n. tehn.

  töö+juhataja n.

  töö+juhend n.

  töö+jutt-jutun.

  töö+juubel n.

  töö+jõud n. maj. inimese kehaliste ja vaimsete võimete kogum, mida ta töötades kasutab; tööks vajalike võimetega inimene v. inimesed

  tööjõu=line o. \inimene\ töövõimeline

  abi+tööjõud n.

  laps+tööjõud n. lapstöötajad

  lisa+tööjõud n.

  palga+tööjõud n.

  võõr+tööjõud n.

  välis+tööjõud n.

  tööjõu+bilanss n.

  tööjõu+defitsiit n.

  tööjõu+kriis n.

  tööjõu+kulu n.

  tööjõu+maks n.

  tööjõu+poliitika n.

  tööjõu+puudus n.

  tööjõu+rent n. tööjõuüürimine

  tööjõu+reserv n.

  tööjõu+ressurss n.

  tööjõu+turg n.

  tööjõu+vaegus n. maj.

  tööjõu+vaene o. \piirkond\ tööjõu poolest vaene

  tööjõu+varu n. maj.

  tööjõu+üürimine n.

  töö+jõudlus n.

  töö+järg-järjen.

  töö+kaaslane n.

  töö+kabinet n.

  töö+kaitse-kaitsen.

  töökaitse+insener n.

  töökaitse+inspektor n.

  töökaitse+seadus-seadusen.

  töö+kangelane n.

  töö+karastus n.

  töö+kasvatus n.

  töö+kava n.

  töö+keel n.

  töö+keeld n.

  töö+keskkond n.

  töö+kiire n.

  töö+kiirus n.

  töö+kindel o.

  töökindla=lt m. \toimima\

  töökindl=us n.

  töö+kinnas n.

  töö+kittel n.

  töö+kius n.

  töö+kiusamine n.

  töö+koda n.

  aamissepa+töökoda n.

  autoremondi+töökoda n.

  autoremont=la n. autoremondi töökoda

  bussiremondi+töökoda n.

  jalatsiparandus+töökoda n.

  juuksuri+töökoda n.

  karusnaha+töökoda n.

  kellassepa+töökoda n.

  kingsepa+töökoda n.

  kiviraiumis+töökoda, kiviraie+töökoda n.

  kiviraiumiskoda, kiviraiekoda n.

  kullassepa+töökoda n.

  köösneri+töökoda n.

  lihvimis+töökoda n.

  lukksepa+töökoda n.

  mehaanika+töökoda n.

  metalli+töökoda n.

  parandus+töökoda n.

  parkali+töökoda n.

  parkimis+töökoda n.

  peenmehaanika+töökoda n.

  plekksepa+töökoda n.

  poti+töökoda n.

  puu+töökoda n.

  ravi+töökoda n.

  remondi+töökoda n.

  restaureerimis+töökoda n.

  rätsepa+töökoda n.

  sadulsepa+töökoda n.

  teenindus+töökoda n.

  tisleri+töökoda n.

  ujuv+töökoda n.

  villaketrus+töökoda n.

  villakraasimis+töökoda n.

  värvimis+töökoda n.

  õmblus+töökoda n.

  õppe+töökoda n.

  töö+kogemus n.

  töö+koht n.

  töökoha+õiend n. (töökoha antud)

  töö+kohuslane n.

  töö+kohustus n.

  töökohustus=lane n. see, kelle kohta kehtib töökohustus

  töö+kokkuvõte n.

  töö+kollektiiv n.

  töö+konditsioon n.

  töö+konflikt n.

  töö+kontakt n.

  töö+koodeks n.

  töö+koorem n.

  töö+koormus n.

  töö+koosolek n.

  töö+kord-korran.

  töö+korras o. \masin\

  töö+krobe o. tööst krobe

  töö+kultuur n.

  töö+kulu n.

  töö+kõlblik o.

  töö+kõlbmatu o.

  töö+käed n. töötegijad

  töö+käik n.

  töö+käsk n.

  töö+laius n.

  töö+laud n.

  töö+laul n.

  töö+lava n.

  töö+leping n.

  töö+liigutus n.

  töö+lojus n. tööloom

  töö+loom-looman.

  töö+luba n.

  töö+lust n.

  töö+luus n. töölt põhjuseta puudumine

  luus n. tööluus

  tööluus=ur n. tööluusi tegija, töölt põhjuseta puuduja

  luusur n. tööluusur

  töö+lõik n.

  töö+lähetus n.

  töö+maa n.

  töö+mahukas o.

  töömahuk=us n.

  töö+masin n.

  töö+meeleolu n.

  töö+mees n.

  töömehe=lik o.

  töömehe+käed n.

  töömehe+tee n.

  töö+meetod n.

  töö+mesilane n. ka piltl.

  töö+ministeerium n.

  töö+moraal n.

  töö+mure-muren.

  töö+narkomaan n. töösõltlane

  töö+norm n.

  töö+nädal n.

  töö+ohutus n.

  tööohutus+eeskiri-kirjan.

  töö+olud n.

  töö+operatsioon n.

  töö+organ n.

  töö+ori n.

  tööorj=us n. piltl.

  töö+osa n.

  töö+osak n.

  töö+osav o.

  töö+oskus n.

  töö+ots n.

  töö+pataljon n.

  töö+pere n.

  töö+piirkond n.

  töö+pind-pinnan.

  töö+pinge n.

  töö+pink n.

  universaal+tööpink n.

  tööpingi+tehas n.

  tööpingi+tööstus n.

  töö+pintsak n.

  töö+plaan n.

  töö+pluus n.

  töö+post n.

  töö+psühholoogia n.

  töö+puudus n.

  töö+põld n. piltl.

  töö+päev n.

  inimtöö+päev n.

  normaal+tööpäev n.

  täis+tööpäev n.

  töö+päevik n.

  töö+raamat n.

  töö+raha n.

  töö+rahu n.

  töö+rahvas n.

  töörahva+liikumine n.

  töö+ravi n.

  töö+regi n.

  töö+riided n.

  töö+riie n.

  töö+riietus n.

  töö+riist n.

  elektri+tööriist n.

  käsi+tööriist2 n. (käsitsitöö puhul: saag, kirves vms.)

  lukksepa+tööriist n.

  mootor+tööriist n.

  needi+tööriist n. (neetimiseks)

  profi+tööriist n.

  suruõhu+tööriist n.

  ühend+tööriist n. ühendatud tööriist

  tööriista+kast n.

  tööriista+komplekt n.

  tööriista+kuur n.

  tööriista+lukksepp n.

  tööriista+teras n.

  töö+rinne n.

  töö+ristsed n. piltl.

  töö+robot n.

  töö+rohke o. \päev\

  töö+rutiin n.

  töö+ruum n.

  töö+rõhk n. (aurumasinas)

  töö+rõivas n.

  töö+rõivastus n.

  töö+rõõm n.

  töö+rühm n.

  töö+rütm n.

  töö+saavutus n.

  töö+sangar n.

  töösangar=lus n.

  töö+seadis n.

  töö+seisak n.

  tööseisaku+kahju n.

  töö+staaž n.

  töö+stiil n.

  töö+suhe n.

  töö+sulg-sulun. tööandjate algatatud töökatkestus

  töö+suund n.

  töö+sügavus n.

  töö+tahe-tahten.

  töötahte=line o. \laps\

  töö+takistus n.

  töö+takt n.

  töö+tasu n.

  kuu+töötasu n.

  progressiiv+töötasu n.

  topelt+töötasu n.

  töötasu+süsteem n.

  töö+tee n.

  töö+teenistus n.

  töö+tervishoid n.

  töötervishoiu+arst n.

  töö+tihe o.

  töö+tingimused n.

  töö+toimkond n.

  töö+tunked n.

  töö+tsoon n.

  töö+tsükkel n.

  töö+tuba n.

  töö+tublidus n.

  töö+tulu n.

  töö+tund n.

  töö+turg n.

  töö+tõend n.

  töö+tüli n.

  töö+vaba o. \aeg\ tööst vaba

  töö+vaheaeg n.

  töö+vahekord-korran.

  töö+vahend n.

  töö+vaidlus n. jur. (tööandja ja -võtja vahel)

  töövaidlus+komisjon n.

  töö+valgustus n.

  töö+valmis o.

  töö+vari n. õpilane, kes õpib töötajat saates ja jälgides tema tööd tundma

  töövarju+päev n.

  töö+veteran n.

  töö+vigastus n.

  töö+vihik n.

  töö+viisa n.

  töö+vili n. töö tulemus, töö saadus

  töö+viljakus n.

  töö+vilumus n.

  töö+visiit n.

  töö+voorimees n.

  töö+võime n.

  töövõime=line o.

  töövõimelis=us n.

  töövõime=tu o.

  töövõimet=us n.

  töövõimetus+hüvitis n.

  töövõimetus+leht n.

  töövõimetus+pension n.

  töövõime+reform n.

  töö+võimlemine n.

  töö+võit n.

  töö+võte n.

  töö+vägi n.

  töö+väli n.

  töö+väline o.

  töö+väärtus+teooria n.

  töö+õhin n.

  töö+õhkkond n.

  töö+õigus n.

  töö+õnn n.

  töö+õnnetus n.

  tööõnnetus+akt n.

  tööõnnetus+hüvitis n.

  tööõnnetus+kindlustus n.

  töö+õpe n.

  töö+õpetus n. (õppeaine koolis); õpetus, kuidas tööd teha

  töö+ökonomist n. maj.

  töö+ühik n.

  töö+ülesanne-anden.

  töö+ülikond n.

  töö+ürp n.

  tööde+juhataja n.

  tööta+tööline n. töötu • iga+päeva+töö n. <(iga+päeva)+töö>

  üle+klassi+töö n. <(üle+klassi)+töö> koolis: õpitu kontrollimise meetod


 • ÜHENDITULETISED

  musta+töö=line n. kõnek.; musta töö tegija • töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  töö+jaot=us n. ⇐ tööd jaota/ma

  töö+katkest=us n. ⇐ tööd katkesta/ma

  tööle+rakenda=ja n. ⇐ tööle rakenda/ma

  tööle+rakenda=mine n. ⇐ tööle rakenda/ma

  tööle+rakendat=us n. ⇐ tööle rakenda/ma

  töösse+suhtu=mine n. ⇐ töösse suhtu/ma

  tööta+ole=k n. ⇐ tööta ole/ma


 • ÜHENDID

  tööd and/ma t.

  töö+and=ja n.

  tööandja+pension n.

  tööandja+kindlustus n.

  töö+and=mine n.

  tööd armasta/ma t.

  töö+armasta=ja n.

  töö+armast=us n.

  tööd korralda/ma t.

  töö+korralda=ja n.

  töö+korrald=us n.

  tööd murd/ma t.

  töö+murd=ja n.

  töö+murd=mine n.

  tööd otsi/ma t.

  töö+otsi=ja n.

  töö+otsi=mine n.

  tööotsimis+kuulutus n.

  töö+otsi=ng n.

  tööd pakku/ma t.

  töö+pakku=ja n.

  töö+pakku=mine n.

  tööpakkumis+kuulutus n.

  töö+pakku=mus n. tööpakkumise üksikjuhtum

  tööd põlga/ma t.

  töö+põlg=ur n.

  töö+põlg=us n.

  tööd rühki/ma t.

  töö+rühki=ja n.

  töö+rühki=mine n.

  tööd rühma/ma t.

  töö+rühma=ja n.

  töö+rühma=mine n.

  tööd tege/ma t.

  töö+tege=mine n.

  töö+tegi=ja n.

  ees+töötegija n.

  tööd võt/ma t.

  töö+võtt n. (töösuhte vorm)

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  pea+töövõtt n.

  pere+töövõtt n.

  töövõtu+leping n.

  töö+võt=ja n.

  all+töövõtja n.

  pea+töövõtja n.

  töö+võt=mine n.

  tööl käi/ma t.

  tööl+käi=ja n.

  tööl+käi=mine n.

  tööl+käima+pintsak n.

  tööle mine/ma t.

  tööle+mine=ja n.

  tööle+mine=k n.

  tööle tule/ma t.

  tööle+tule=k n.

  tööle+tule=mine n.

  tööle+tuli=ja n.

  tööle võt/ma t.

  tööle+võtt n.

  tööle+võt=ja n.

  tööle+võt=mine n.

 • võt/ma t.

 • TULETISED

  võta=ta/ma t. (koera) ässitama, võta-võta ütlema

  võt=ja n.

  võt=mine n.

  sund+võtmine n. sunniviisiline võtmine, rekvireerimine

  võt=e n. (võtmine); moodus, meetod; foto v. helisalvestus; filmimine

  võtte=stik n. võtete kogum

  aeg+võte n. fot.

  alt+võte n. sp.

  džuudo+võte, judo+võte n. sp.

  elustamis+võtted n. med.

  enesekaitse+võte n.

  esmaabi+võte n. med.

  filmi+võte n.

  grupi+võte n.

  hetk+võte n. fot.

  hooldamis+võtted, hooldus+võtted n.

  hämamis+võte n.

  hüpnoosi+võte n.

  imetamis+võte n.

  jahi+võtted n.

  juhtimis+võtted n.

  julgestus+võte n.

  judo+võte n. sp. džuudovõte

  jõu+võte n.

  kaitse+võtted n.

  kasvatus+võte n.

  kaunistus+võtted n.

  kompositsiooni+võte n.

  kujundus+võte n.

  kujutamis+võtted n.

  kunsti+võte n.

  lahendamis+võte, lähendus+võte n.

  loodus+võtted n.

  lähi+võte n. fot. lähipildistus v. -filmimine; selliselt tehtud foto

  maadlus+võte n.

  massaaži+võte n. masseerimisvõte

  masseerimis+võte n.

  mnemo+võte n. mäluvõte

  moment+võte n.

  nupu+võte n. (maadluses)

  paviljoni+võte n.

  piinamis+võtted n.

  portree+võte n.

  proovi+võte n.

  propaganda+võte n.

  põhi+võtted n.

  püügi+võtted n.

  randme+võte n. (rahvatantsus)

  ravi+võte, ravimis+võte n.

  reklaami+võtted n.

  sise+võte n. ruumis pildistamine v. filmimine; ruumis võetud foto v. filmikaader

  sisse+võte n. kahandamiseks või kumeruse kujundamiseks õmmeldud sisevolt riietusesemel

  külje+sissevõte n.

  küünarnuki+sissevõte n.

  puusa+sissevõte n.

  rinna+sissevõte n.

  selja+sissevõte n.

  stiili+võte n. kirj. (võrdlus, epiteet, hüperbool jt.)

  sulg+võte n. (tantsuvõte)

  suli+võte n. sulitükk

  surmamis+võte n. sp. (jalgpallimängus palli peatamiseks)

  suurplaani+võte n. fot.

  süld+võte n. (rahvatantsus kõrvalesirutatud kätega)

  taktika+võte n.

  tantsu+võte n.

  trikk+võte n.

  tõrje+võte n.

  tõuaretus+võte n. põllum.

  töö+võte n.

  vale+võte n.

  valsi+võte n.

  valu+võte n.

  vastu+võte n. sp. (maadluses)

  vormi+võtted n.

  võitlus+võtted n.

  välis+võte n. väljas pildistamine v. filmimine; väljas võetud foto v. filmikaader

  õpi+võte, õppimis+võte n.

  öö+võte n. (hämaras v. pimedas)

  võtete+rohke o.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  võtte+grupp n.

  võtte+paik n.

  võtte+paviljon n.

  võtte+plats-platsin.

  võtte+punkt n.

  võtte+valmis o.


 • LIITSÕNAD

  sund+võt/ma t. vara sundkorras riigile võtma


 • ÜHENDID

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n.

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=ja n.

  alla+võt=mine n.

  altkäemaksu võt/ma t.

  altkäemaksu+võtt n.

  altkäemaksu+võt=ja n.

  altkäemaksu+võt=mine n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või rohkem tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  hiid+ettevõte n.

  inkubaatori+ettevõte n.

  iseteenindus+ettevõte n.

  jaekaubandus+ettevõte n.

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kinnisvara+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarkvara+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n.

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte, veondus+ettevõte n.

  võrkturundus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. väike ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  ehitus+ettevõtja n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  pisi+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl. asutus, mis aitab väikeettevõtetel tegevust alustada, pakkudes neile tööruume ja tugiteenuseid

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+minister n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  hoiule võt/ma t.

  hoiule+võtt n. hoiulevõtmine

  hoiule+võt=ja n.

  hoiule+võt=mine n.

  hoogu võt/ma t. (hüppeks); end sisemiselt millekski koguma, end millekski ette valmistama

  hoo+võt=ja n.

  hoo+võt=mine n.

  hoo+võtt n. (hüppeks, viskeks vms.); enese sisemine kogumine, ettevalmistus millekski

  hoovõtu+nõlvak n. sp.

  hoovõtu+rada n. sp.

  hoovõtu+samm n. sp.

  istet võt/ma t. istuma

  jutule võt/ma t.

  jutule+võtt n.

  jutule+võt=mine n.

  juurde võt/ma t. olemasolevale midagi lisaks võtma; tüsenema

  juurde+võtt n.

  juurdevõtu+samm n. sp.

  juurde+võt=ja n.

  juurde+võt=mine n.

  kaasa võt/ma t.

  kaasa+võtt n.

  kaasa+võt=ja n.

  kaasa+võt=mine n.

  kartuleid võt/ma t. kartulisaaki põllult koristama

  kartuli+võtt n.

  kartulivõtu+kombain n.

  kartulivõtu+masin n.

  kartuli+võt=ja n. (inimene); (põllutööriist)

  kartuli+võt=mine n.

  kartulivõtmis+kombain n.

  kartulivõtmis+masin n.

  karva võt/ma t. tapetud seal karvu kõrvaldama

  karva+võtt n.

  karva+võt=ja n. (lihatööstuses)

  karva+võt=mine n.

  kasutusele võt/ma t.

  kasutusele+võtt n.

  kasutusele+võt=ja n.

  kasutusele+võt=mine n.

  kiirlaenu võt/ma t.

  kiirlaenu+võt=ja n.

  kindlustust võtma t.

  kindlustus+võt=ja, kindlustuse+võt=ja n.

  kinni võt/ma t.

  kinni+võt=ja n.

  kinni+võt=mine n.

  kokku võt/ma t.

  kokku+võt=e n.

  aasta+kokkuvõte n.

  lõpp+kokkuvõte n.

  lühi+kokkuvõte n.

  päeva+kokkuvõte n.

  sisu+kokkuvõte n.

  süüdistus+kokkuvõte n.

  töö+kokkuvõte n.

  üld+kokkuvõte n.

  kokku+võt=lik o. \kirjeldus\ kokkuvõttev

  kokkuvõtliku=lt m.

  kokku+võt=mine n.

  kokku+võetu=lt m.

  kokku+võtva=lt m.

  käibele võt/ma t.

  käibele+võtt n.

  käibele+võt=ja n.

  käibele+võt=mine n.

  kärakat võt/ma t. kõnek. viina võtma

  käraka+võt=ja n.

  käraka+võt=mine n.

  käsile võt/ma t. end kokku võtma; mingit tegevust alustama; kedagi tublisti noomima

  \enda\ käsile+võt=ja n.

  \enda\ käsile+võt=mine n.

  kätte võt/ma t. (millegi tegemisega) peale hakkama; (enese suhtes:) kokku võtma

  kätte+võt=mine n.

  laastu võt/ma t. (treimisel)

  laastu+võt=mine n.

  laastu+võtt n.

  laenu võt/ma t.

  laenu+võt=ja n.

  laenu+võtt n.

  laenu+võt=mine n.

  lahti võt/ma t.

  lahti+võtt n.

  lahti+võt=ja n.

  lahti+võt=mine n.

  lahti+võetav o. \jalgratas\

  leili võt/ma t.

  leili+võt=ja n.

  leili+võt=mine n.

  leili+võtt n.

  letti võt/ma t. küsitlema, pinnima; seletust nõudma

  letti võt=mine n.

  liha võt/ma t. (pärast paastu)

  liha+võt=mine n. õigus pärast paastu jälle liha võtta

  liha+võtt=ed n. ülestõusmispühad; (Lõppes paastuaeg ja võis jälle liha süüa.)

  lihavõtte+jänes n.

  lihavõtte+muna n.

  lihavõtte+pitsa n.

  lihavõtte+püha n.

  liigkasu võt/ma t.

  liigkasu+võt=ja n.

  liigkasu+võt=mine n.

  liigkasu+võtt n.

  liisingut võt/ma t.

  liisingu+võt=ja n.

  liisingu+võt=mine n.

  liisku võt/ma t.

  liisu+võt=ja n.

  liisu+võt=mine n.

  loogu võt/ma t. kuiva heina kokku riisuma

  loo+võt=ja n.

  loo+võt=mine n.

  läbi võt/ma t. põhjalikult läbi arutama, õppima jne.; noomima

  läbi+võt=mine n.

  läbi+võe=tu n. mis on läbi võetud

  läbi+võetud o. \materjal\

  maad võt/ma t. levima, võimust võtma

  maad+võttev o. \pimedus\ leviv, laienev

  maha võt/ma t. eemaldama; (püstiasendist pikali); kõnek. maha arvama; kõnek. ametist vabastama; vähendama

  maha+võe=tu n.

  maha+võtt n.

  maha+võt=ja n.

  maha+võt=mine n.

  manti võt/ma t. piltl. (paremat) osa endale võtma

  mandi+võt=ja n.

  mandi+võt=mine n.

  matti võt/ma t. piltl. millegi pealt kasu lõikama

  mati+võt=ja n.

  mati+võt=mine n.

  meetmeid võt/ma n. abinõusid rakendama

  meetme+võtt n.

  mett võt/ma t.

  mee+võtt n.

  mee+võt=mine n.

  mõõtu võt/ma t. piltl. jõudu katsuma; eeskuju võtma

  mõõdu+võtt n.

  mõõdu+võt=ja n.

  mõõdu+võt=mine n.

  naist võt/ma t.

  naise+võt=ja n.

  naise+võt=mine n.

  naise+võtt n.

  naisevõtu+iga-ean.

  naisevõtuea=line o. \noormees\

  naisevõtu+valu n.

  nekruteid võt/ma t. aj. noori mehi Vene sõjaväkke võtma, kus teenistus kestis 25 aasat

  nekruti+võt=mine n. aj.

  omaks võt/ma t.

  omaks+võe=tu n.

  omaks+võtt n. omaksvõtmine

  omaks+võt=ja n.

  omaks+võt=mine n. (millegagi) nõustumine; (millegi) õigeks tunnistamine

  panti võt/ma t.

  pandi+võt=ja n. jur. (kelle nõude tagamiseks on pant antud)

  pandi+võt=mine n.

  pantvangi võtma m.

  pantvangi=sta/ma t. pantvangiks võtma

  pantvangista=ja n.

  pantvangista=mine n.

  peale võt/ma t. (bussile jne.); salvestama; külge võtma

  peale+võtt n.

  peale+võt=ja n.

  peale+võt=mine n.

  pistist võt/ma t. altkäemaksu võtma

  pistise+võt=ja n.

  päikest võt/ma t. päevitama

  päikese+võtt n.

  päikese+võt=ja n.

  päikese+võt=mine n.

  seisukohta võt/ma t.

  seisukoha+võtt n.

  seisukoha+võt=ja n.

  seisukoha+võt=mine n.

  sisse võt/ma t.

  sisse+võtt n.

  sissevõtu+volt n. (kleidil, seelikul)

  sisse+võt=ja n.

  sisse+võt=mine n.

  sõna võt/ma t. arvamust avaldama

  sõna+võtt n. (lühem) esinemine

  tervitus+sõnavõtt n.

  vastu+sõnavõtt n.

  sõnavõtu+rohke o. \koosolek\

  sõna+võt=ja n.

  sõna+võt=mine n.

  tagasi võt/ma t.

  tagasi+võtt n.

  tagasi+võt=ja n.

  tagasi+võtma=tu o.

  tagasi+võt=mine n.

  tarvitusele võtma t.

  tarvitusele+võt=ja n.

  tarvitusele+võtt n.

  tuld võt/ma t. süttima; piltl. end millestki kaasa kiskuda laskma; vaimustuma v. ägestuma

  tuld+võttev o. \materjal; iseloom\ kergesti süttiv; piltl. kergesti innustuv

  tööd võt/ma t.

  töö+võtt n. (töösuhte vorm)

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  pea+töövõtt n.

  pere+töövõtt n.

  töövõtu+leping n.

  töö+võt=ja n.

  all+töövõtja n.

  pea+töövõtja n.

  töö+võt=mine n.

  tööle võt/ma t.

  tööle+võtt n.

  tööle+võt=ja n.

  tööle+võt=mine n.

  vaevaks võt/ma t.

  vaevaks+võt=mine n.

  vangi võt/ma t.

  vangi+võe=tu n.

  vangi+võt=ja n.

  vangi+võt=mine n.

  vastu võt/ma t. (pakutavat); (millegi koosseisu); heaks kiitma; kellegi v. millegi saabumist pidulikult tähistama

  vastu+võtt n. vastuvõtmine; jutulevõtt; pidulik üritus; vastav ajavahemik

  \arsti\ kaug+vastuvõtt n. (kasutades telefoni, videokõnet või veebivestlust)

  uusaasta+vastuvõtt n.

  vastuvõtu+aeg n.

  vastuvõtu+antenn n. el.

  vastuvõtu+aparaat n. el.

  vastuvõtu+eksam n. sisseastumiseksam

  vastuvõtu+katse n.

  vastuvõtu+komisjon n.

  vastuvõtu+kviitung n.

  vastuvõtu+laud

  vastuvõtu+punkt n.

  vastuvõtu+ruum n.

  vastuvõtu+tingimused n.

  vastuvõtu+tund n.

  vastuvõtu+võime n.

  vastuvõtuvõime=line o.

  vastu+võt=ja n. (isik; (seade); ametinimetus)

  super:vastuvõtja n. el.

  amatöör+vastuvõtja n.

  detektor+vastuvõtja n.

  GPS-vastuvõtja n.

  lamp+vastuvõtja n.

  raadio+vastuvõtja n.

  transistor+vastuvõtja n.

  ülilühilaine+vastuvõtja n.

  vastu+võt=mine n.

  vastu+võt=lik o. (haiguste vms. suhtes); ärgas, tundlik

  vastuvõtlikk=us n.

  vastuvõtliku=lt m.

  vastu+võetav o. sobilik, kõlblik

  vastuvõetav=us n.

  vastuvõetud o. \eelnõu, õpilased\

  vastu+võtma=tu o. vastuvõetamatu; mitte vastuvõtlik

  vastu+võetama=tu o. sobimatu

  vastutusele võt/ma t.

  vastutusele+võtt n.

  vastutusele+võt=mine n.

  verd võt/ma t. kõnek.

  vere+võt=ja n. kõnek. vereanalüüsi tegija

  vere+võt=mine n. kõnek. vereanalüüsi tegemine

  vett võt/ma t.

  vee+võtt n.

  veevõtu+koht n.

  \tuletõrje\ veevõtu+kraan n.

  veevõtu+servituut n. jur. (piiratud kasutusõigus)

  vee+võt=ja n.

  vee+võt=mine n.

  viina võt/ma t. viina jooma

  viina+võt=ja n.

  viina+võt=mine n.

  voolu võt/ma t.

  voolu+võt=mine n.

  voolu+võtt n.

  voolu+võtt=ur n. el. vooluvõtuseade

  võlgu võt/ma t.

  võlgu+võt=ja n.

  võlgu+võt=mine n.

  välja võt/ma t. (millegi seest, hulgast v. seast)

  välja+võtt n. väljavõtmine; (statistikas)

  väljavõtt+vaatlus n.

  väljavõtu+kogum n.

  väljavõtu+meetod n. (statistikas)

  välja+võt=e n. (dokumendi) osaline ärakiri; väljakirjutis

  väljavõtte=line o. \loendus\ (statistikas:) pisteline

  konto+väljavõte n.

  õigeks võt/ma t. õigeks tunnistama

  õigeks+võtt n.

  õigeks+võt=mine n.

  õli võt/ma t. (kulutama)

  õli+võt=ja n. (autol)

  õli+võt=mine n.

  õli+võtt=ur n. tehn. õlivõtja

  õnge võt/ma t. kedagi tüssama; ära meelitma

  õnge+võt=mine n.

  õnneks võt/ma t. kedagi kavalusega sisse vedama; kedagi tapma

  õnneks+võt=mine n.

  ära võt/ma t. (rõhutab sooritatust); kõnek. naiseks võtma; eemaldama

  ära+võt=mine n.

  ära+võetav o. \kapuuts\ mida on võimalik ära võtta

  üle võt/ma t. oma valdusse võtma; midagi jäljendades omandama v. ära õppima

  üle+võtt n. ülevõtmine

  üle+võt=ja n.

  üle+võt=mine n.

  üles võt/ma t. (ülespoole, kõrgemale); pildistama, filmima; alustama; katkestatut jätkama

  üles+võtt n.

  üles+võt=e n. päevapilt, foto; filmivõte; vnm. helisalvestus; helisalvestis

  filmi+ülesvõte n.

  heli+ülesvõte n.

  moment+ülesvõte n. fot. hetkvõte

  momentvõte n. momentülesvõte

  rindkere+ülesvõte n.

  röntgeni+ülesvõte n.

  sise+ülesvõte n.

  välis+ülesvõte n.

  õhu+ülesvõte n.

  üles+võt=ja n. ka vnm. (päeva)piltnik, fotograaf

  üles+võt=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur