[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

naer/ma t.

 • TULETISED

  naera=ta/ma t. korraks pisut, kergelt naerma

  naerat=le/ma, naerat-e=le/ma t. (sageli, korduvalt) naeratama

  naerata=ja n.

  naerata=mine n.

  naerat=us n.

  lapse+naeratus n.

  pilke+naeratus n.

  äratundmis+naeratus n.

  naeratuse+vine n.

  naeru=ta/ma t. naerma ajama

  naeruta=ja n.

  naeruta=mine n.

  naer n. naermine; pilkamine, tögamine

  naeru=sk n. naeruhimuline inimene

  naerul o. \nägu\

  naerul+sui m. naerul suuga

  naeru=kas o. \nägu\ (palju) naerev, lõbus

  naeruka=lt m. \vaatama\

  naeru=kil m. \nägu\ (veidi) naerul

  pool+naerukil m.

  naeru=kile m. \tõmbuma\

  pool+naerukile m.

  naeru=ne o. \nägu\

  naeru+nägu n. naerune nägu

  hobuse+naer n. piltl. tugev naer

  naeru+alune n. teiste naeru all olev inimene

  naeru+asi n. miski (välja)naermist vääriv

  naeru+gaas n.

  naeru+helin n.

  naeru+himu n.

  naeruhimu=line o. \naine\

  naeru+hoog n.

  naeru+ilme n.

  naeru+isu n.

  naeru+kahin n.

  naeru+kajakas n. zool. (häälitsemine meenutab naeru)

  naeru+kihin n.

  naeru+kilge n.

  naeru+koht n.

  naeru+koor-koorin. piltl.

  naeru+kramp n.

  naeru+kurd-kurrun.

  naeru+kõhin n.

  naeru+lagin n.

  naeru+lihas n. anat.

  naeru+lind n. piltl. rõõmsameelne, naerda armastav inimene

  naeru+lohk n.

  naeru+muie n. muie

  naeru+pugin n.

  naeru+puhang n.

  naeru+puhk n.

  naeru+purse n.

  naeru+rõkatus n.

  naeru+silmi m. naerul silmadega

  naerusilm=ne o. naerul silmadega

  naeru+soon n. võime nalja tajuda ning selle üle naerda

  naeru+sui m. naerulsui

  naerusui=ne o. \tüdruk\

  naeru+säde n. piltl.

  naeru+tuju n.

  naeru+turts-turtsun.

  naeru+turtsakas n.

  naeru+turtsatus n.

  naeru+vine n.

  naeru+võru n. (suud ümbritsevate naerukurdude kohta)

  naeru+väärne o.

  naeruväärse=lt m. \käituma\

  naeruväärs=us n.

  naeruvääri=sta/ma t. naeruväärseks tegema

  naeruväärista=ja n.

  naeruväärista=mine n.

  naeru+väärt o. \tegu\

  naeru lõkerda/ma t.

  naeru+lõkerd=us n.

  naeruks pane/ma t. pilkavalt suhtuma

  naeruks+pane=mine n.

  naerust vappu/ma t.

  naeru+vap=e n.


 • ÜHENDID

  välja naer/ma t. naeruvääristama

  välja+naer=ja n.

  välja+naer=mine n. • naerma pahvata/ma t.

  naeru+pahva=k n.

  naeru+pahva=kas n.

 • pahva/ma t. hooga üles v. välja paiskuma

 • TULETISED

  pahva=ta/ma t. pahvama

  pahvat=us n.

  magneesiumi+pahvatus n.

  naerma pahvata/ma t.

  naeru+pahva=k n.

  naeru+pahva=kas n.

  välja pahvata/ma t.

  pahv=i/ma t. (pidev, järjest korduv hoogne tegevus); (suitsu) tõmbama

  pahv n. korraga suhu tõmmatav tubakasuitsu kogus

  suitsu+pahv n.

  pahvi=mine n.

  pahva=k \ pahva=kas n. (suitsu, auru vms.) pilv, (õhu v. lõhna) hoog, puhang

  auru+pahvak \ auru+pahvakas n.

  külma+pahvak \ külma+pahvakas n.

  leili+pahvak \ leili+pahvakas n.

  suitsu+pahvak \ suitsu+pahvakas n.

  tolmu+pahvak \ tolmu+pahvakas n.

  viha+pahvak \ viha+pahvakas n.

  õhu+pahvak \ õhu+pahvakas n.

 • välja m., väljas m., väljast m.

 • TULETISED

  väli=mine o. \serv\ väljaspool olev, asetsev

  väli=ne o. \mõju, ilu\ millegi piiridest väljaspool; väljastpoolt tulev; välimine

  välise=lt m. \rahulik\ pealispinda puudutavalt; pealtnäha

  väli=mik n. põllumajanduslooma väline vorm

  väli=mus n. visuaalselt tajutav väline kuju

  ametkonna+väline o. \tegevus\

  bloki+väline o. \riik\

  eelarve+väline o. \kulu\

  emaka+väline o. \rasedus\ med. väljaspool emakaõõnt olev v. toimuv

  erakonna+väline o. \lepe\ väljaspool erakonda esinev v. toimiv

  klassi+väline o. \töö\

  kohtu+väline o. \vaidlus\

  konkursi+väline o. \leping\

  konkursivälise=lt m.

  kooli+väline o. \kursus\

  koosseisu+väline o. \töötaja\

  maa+väline o. \nähtus\

  meelte+väline o. \taju\ (parapsühholoogias)

  plaani+väline o. \remont\

  programmi+väline o. \loeng\

  puht+väline o. \küsimus\

  raku+väline o. \vedelik\

  süsteemi+väline o. \muutus\

  süsteemivälise=lt m.

  teadvus+väline o. \nähtus\

  tunni+väline o. \tegevus\

  töö+väline o. \reis\

  valitsus+väline o. \organisatsioon\

  väli+apteek n.

  väli+binokkel n.

  väli+haigla n.

  väli+hall-hallin.

  väli+hospidal, väli+hospital n.

  väli+kahur n.

  väli+kamin n.

  väli+katel n.

  väli+katse n.

  väli+kindlustus n. sõj.

  väli+kirurgia n.

  väli+kohus-kohtun.

  väli+kohvik n.

  väli+käimla n.

  väli+köök n.

  väli+laager n.

  väli+laatsaret n.

  väli+labor n.

  väli+laboratoorium \ väli+labor n.

  väli+lahing n.

  väli+meedia n. kuulutustahvlid

  väli+määraja n. (käsiraamat)

  väli+müük n. (väljas, tänaval)

  välimüük=la n.

  väli+olukord-korran.

  väli+post n. sõj. edastab sõjaväelaste saadetud ja neile läkitatud postisaadetisi

  väli+praktika n.

  väli+politsei n. väljas töötav politsei

  välipolitsei=nik n. (töötab välipolitseis)

  väli+pudel n. (välitingimustes kasutatav)

  väli+tahvel n.

  väli+tasku n. välitöödeks sobiv kott

  väli+termomeeter n.

  väli+töö n.

  väli+uurija n.

  väli+uurimine n.

  väli+vahtkond n.

  väli+voodi n.

  väli+õpe n. sõj.

  väli+õppus n. sõj.

  välis+abi n.

  välis+ajakirjandus n.

  välis+antenn n.

  välis+arhitektuur n.

  välis+asi n.

  välis+audit n.

  välis+autor n.

  välis+bussiliin n.

  välis+delegatsioon n.

  välis+eesti o. \kirjanik\

  välis+eestlane n.

  välis+esindus n.

  välis+ettevõte n.

  välis+firma n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  välis+ilm n.

  välis+ilme n.

  välis+investeering n.

  välis+investor n.

  välis+isolaator n.

  välis+jõud n.

  välis+kapital n.

  välis+kate n.

  välis+kaubandus n.

  välis+kaugekõne n.

  välis+keere-keermen. tehn.

  välis+keskkond n.

  välis+kest n.

  välis+kirjandus n.

  välis+koha+kääne n. keelet.

  välis+komandeering n.

  \riigikogu\ välis+komisjon n.

  välis+kommentaator n.

  välis+korrespondent n.

  välis+kuju n.

  välis+kujunda/ma t.

  välis+kujundus n. väline kujundus

  välis+kumm n. (autol, jalgrattal)

  välis+kunst n.

  väliskunsti+muuseum n.

  välis+kuulmekäik n. anat. (kõrval)

  välis+kõne n.

  välis+kõrv n. anat.

  väliskõrva+põletik n. med.

  välis+külaline n.

  välis+külg n.

  välis+laad-laadin.

  välis+laen n.

  välis+leht1 n. välisriigi ajaleht

  välis+leht2 n. anat. välimine looteleht

  välis+liige n.

  välis+luure n.

  välisluure+raport n.

  välis+läbimõõt n.

  välis+lähetus n.

  välis+maa n.

  välismaa=lane n.

  välismai=ne o. välismaaga seotud

  välis+mängija n. sp.

  välismaa+reis-reisin.

  välisreis-reisin. välismaareis

  välismaa+sõit n.

  välissõit n. välismaasõit

  välis+maailm n.

  välisilm n. välismaailm

  välis+ministeerium n.

  välis+minister n.

  välis+mõju n.

  välis+mõõde n.

  välis+mõõtmed n.

  välis+mälu n. inf.

  välis+nugiline n. med. vet. peremeesorganismi keha pinnal elutsev nugiline, välisparasiit, ektoparasiit

  välis+nõunik n.

  välis+operatsioon n.

  välis+osa n.

  välis+parasiit n. välisnugiline, ektoparasiit

  välis+pass n.

  välis+pidi m.

  välispidi=ne o.

  välis+piire n.

  välis+pind-pinnan.

  välis+planeet n. astr.

  välis+poliitika n.

  välispoliiti=line o. \kurss\

  välispoliitilise=lt m. \kasulik\

  välis+post n. postisaadetis välismaalt; rahvusvaheline postside

  välispost+side n.

  välisposti+osakond n.

  välis+rada n.

  välis+raha n.

  välis+rajatis n.

  välis+reklaam n.

  välis+riik n.

  välis+rõdu n.

  välis+saatkond n.

  välis+sadam n.

  välis+seade-seadmen.

  välis+sein n.

  välis+sekkumine n.

  välis+side-siden.

  välis+skelett n.

  välis+spetsialist n.

  välis+strekk n. mäend.

  välis+suhted n.

  välis+sularaha n.

  välis+sõit n.

  välis+sõkal n. bot. (kõrreliste õitel)

  välis+sõnumid n.

  välis+takistus n.

  välis+tasku n.

  välis+taster n. tehn. sirklitaoline mõõteriist, kobisirkel

  välis+tegur n.

  välis+temperatuur n.

  välis+tingimused n.

  välis+toime n.

  välis+toimetaja n.

  välis+treening n.

  välis+treimine n.

  välis+trepp n.

  välis+tudeng n.

  välis+tunnus n.

  välis+turg n.

  välis+turism n.

  välis+turist n.

  välis+töö n.

  välis+tööjõud n.

  välis+ujula n.

  välis+uks n.

  välis+uudised n.

  välis+vaade n.

  välis+vaatleja n.

  välis+vaatlus n.

  välis+vaenlane n.

  välis+valgusti n.

  välis+valgustus n.

  välis+valuuta n.

  välisvaluuta+turg n.

  välis+veed n. (väljaspool mingi maa territoriaalvesi)

  välis+viimistlus n.

  välis+vooder n.

  välis+võlg n.

  välis+võlgnevus n.

  välis+võte n.

  välis+värav n.

  välis+vääring n.

  välis+õhk n.

  välis+õpe n.

  välis+õu n.

  välis+ärriti n.

  välis+ärritus n.

  välis+äär n.

  välis+ülesvõte n.

  välis+üliõpilane n.

  väli=sta/ma t. välja jätma

  välista=mine n.

  väli=stu/ma t. välja jääma

  välistu=mine n.

  välja/ma t. väljastama; mäend. (põlevkivi) välja võtma

  välja=mine n.

  väljamis+horisont n. mäend.

  väljamis+kaeveõõs n. mäend.

  väljamis+masin n. mäend.

  välja=sta/ma t. kätte v. välja andma v. saatma

  väljasta=ja n.

  väljasta=mine n.

  väljast=us n.

  väljastus+kiirus n.

  väljastus+teade n.

  välje=nda/ma t. avaldama, välja ütlema

  väljend=u/ma t.

  väljendu=mine n.

  väljend n. (kõnes v. kirjas) väljendatu, ütlus

  argoo+väljend n.

  slängi+väljend n.

  stamp+väljend n.

  triviaal+väljend n.

  vulgaar+väljend n.

  väljend+tegusõna n.

  väljend+verb n.

  \tahte\ väljenda=ja n.

  väljendama=tu o. mida ei ole võimalik väljendada

  väljenda=mine n.

  väljend=us n. väljendamine; millegi väljendamisvorm v. -viis

  väljendus=lik o.

  väljenduslikk=us n.

  väljendusliku=lt m.

  raha+väljendus n. rahaline väljendus

  väljendus+jõud n.

  väljendus+maneer n.

  väljendus+rikas o.

  väljendusrikka=lt m.

  väljendusrikk=us n.

  väljendus+vaene o.

  väljendus+vahend n.

  väljendus+viis-viisin.

  väljendus+võime n.

  enese+väljenda=ja n. ⇐ ennast väljenda/ma

  enese+väljenda=mine n. ⇐ ennast väljenda/ma

  enese+väljend=us n. ⇐ ennast väljenda/ma

  eneseväljendus+oskus n.

  eneseväljendus+soov n.

  eneseväljendus+võime n.

  tunde+väljend=us n. ⇐ tundeid väljenda/ma

  välj=u/ma t. välja minema v. tulema

  välj=e n. väljaulatuv osa

  välju=ja n.

  välju=mine n.

  väljumis+aeg n.

  välju=nd n. vaimse vms. protsessi tulemus; tehn. koht, kus energia väljub; maj. toodetud kaubad ja teenused

  väljund+andmed n.

  väljund+pinge n. el.

  väljund+seade-seadmen.

  väljund+vool-voolun.

  välje+nurk n. füüs.

  välju=ta/ma t. väljuma panema, välja laskma

  \vee\ väljuta=ja n.

  väljuta=mine n.

  väljut=us n.

  väljutus+periood n.


 • LIITSÕNAD

  välja+aste-asten. aste välja; pikk samm ette, taha v. kõrvale; eh. tehn. väljaulatuv osa

  välja+maa n. kõnek. välismaa

  väljamaa=lane n. kõnek. välismaalane

  välja+poole1 m. \jääma\

  välja+poole2 k. \müüri\

  väljas+pool1 k. \järjekorda\

  väljas+pool2 m. \toimuv\

  väljast+poolt1 m. \vaadates\

  väljast+poolt2 k. \Eestit\


 • ÜHENDID

  välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=mine n.

  välja aja/ma t. lahkuma sundima; endast eraldama

  välja+aja=mine n.

  välja and/ma t. loovutama; reetma; (trükis) avaldama

  välja+and=ja n.

  välja+and=mine n.

  välja+ann=e-anden. trükis avaldatud teos

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  eri+väljaanne-anden.

  faksiimile+väljaanne-anden.

  interneti+väljaanne, Interneti-väljaanne n.

  juhu+väljaanne-anden.

  juubeli+väljaanne-anden.

  jätk+väljaanne-anden.

  kooli+väljaanne-anden.

  kordus+väljaanne-anden.

  kunsti+väljaanne-anden.

  luksus+väljaanne-anden.

  mass+väljaanne-anden.

  meene+väljaanne-anden.

  miniatuur+väljaanne-anden.

  noodi+väljaanne-anden. (noodikirjas)

  perioodika+väljaanne-anden.

  proovi+väljaanne-anden.

  rahva+väljaanne-anden.

  reklaam+väljaanne-anden.

  rotaprint+väljaanne-anden.

  sari+väljaanne-anden.

  seeria+väljaanne-anden.

  stereotüüp+väljaanne-anden.

  suur+väljaanne-anden.

  tasku+väljaanne-anden. (taskuformaadis)

  trüki+väljaanne-anden.

  tõlke+väljaanne-anden. (tõlgitud)

  veebi+väljaanne n. <‹-ande›>

  üksik+väljaanne-anden.

  välja arene/ma t.

  välja+arenemata o. \isiksus\

  välja+arene=mine n.

  välja+arenenud o. \stiil\

  välja arenda/ma t.

  välja+arenda=mine n.

  välja+arend=us n. väljaarendamine; selle tulemus

  välja arva/ma t. kellegi v. millegi hulgast välja jätma

  välja+arva=mine n.

  välja astu/ma t. (ruumist v. millegi koosseisust); (kellegi kaitseks)

  \seltsist\ välja+astu=ja n.

  välja+astu=mine n.

  välja ehita/ma t.

  välja+ehita=mine n.

  välja ela/ma t. (varjatud tunnet) käitumises avaldama

  \tunnete\ välja+ela=mine n.

  välja heit/ma t.

  välja+heit n. väljaheitmine

  \koolist\ välja+heit=mine n.

  välja+heid=e n. roe

  välja+heide=tu n.

  välja hinga/ma t.

  välja+hinga=mine n.

  välja hääleta/ma t. (nimekirjast)

  välja+hääleta=mine n.

  välja hüüd/ma t. (teiste hulgast); avalikult teatama

  välja+hüüd=mine n.

  välja ilmu/ma t.

  välja+ilmu=mine n.

  välja+ilmu=nu n.

  välja juhti/ma t.

  välja+juhti=mine n.

  välja jõud/ma t. \metsast, kriisist\ välja pääsema; mingit olukorda v. seisundit saavutama

  välja+jõud=mine n.

  välja jät/ma t.

  välja+jätt n. väljajätmine; keelet. ellips; väljajäetud osa

  väljajätt-e=line o. keelet. väljajättu sisaldav

  välja+jät=mine n.

  välja+jäe=tu n.

  välja kaeva/ma t.

  välja+kaeva=mine n.

  välja+kaeva=mised n.

  välja kalla/ma t.

  välja+kalla=mine n.

  välja kannata/ma t.

  välja+kannata=mine n.

  välja+kannatama=tu o.

  väljakannatamatu=lt m.

  välja kasva/ma t. (otseses mõttes); (riietest); välja arenema

  välja+kasv n. väljakasvanud osa

  välja+kasva=mine n.

  välja+kasv=e n. väljakasv

  välja kirjuta/ma t. (tekstist); välja registreerima

  välja+kirjuta=mine n.

  välja+kirjuta=tu n.

  välja+kirjut=is n.

  välja+kirjut=us n.

  välja koli/ma t.

  välja+koli=mine n.

  välja kurna/ma t. kurnamisega eraldama; ära kurnama

  välja+kurna=mine n.

  välja kujunda/ma t.

  välja+kujunda=mine n.

  välja kujune/ma t.

  välja+kujune=mine n.

  välja+kujunenud o. \isiksus\

  välja kukku/ma t. (millegi seest, vahelt v. hulgast); kujunema, välja tulema

  välja+kukku=mine n.

  välja+kukku=nu n.

  välja kutsu/ma t. (ruumist); (kedagi) kohale kutsuma; võistlus- v. võitlusettepanekut esitama; (midagi) esile kutsuma

  välja+kuts=e n. väljakutsumine, suuline v. kirjalik kutse; piltl. proovilepanek

  välja+kutsuv o. \käitumine\ viisakuseta, jultunud

  väljakutsuva=lt m. \käituma\

  välja kuuluta/ma t. avalikult teada andma

  \iseseisvuse\ välja+kuuluta=mine n.

  välja käi/ma t. välja minema; välja tulema; (kaardimängus:) käima; (raha) andma

  välja+käi=k n. väljapääs; käimla

  välja+käi=mine n.

  välja laena/ma t.

  välja+laena=mine n.

  välja lange/ma t. lahti v. ära tulema; kõrvale jääma

  \soole\ välja+lange n. med.

  välja+lange=mine n.

  väljalangemis+mäng n. sp.

  väljalangemis+süsteem n.

  välja+lange=mus, välja+lange=vus n. väljalangemine

  välja+lange=nu n.

  välja+lang=us n.

  välja lask/ma t. (ruumist v. mujalt); välja andma

  välja+las=e-lasken. väljalaskmine; selle tulemus

  väljalaske+aasta n.

  väljalaske+klapp n.

  väljalaske+koht n.

  väljalaske+kraan n.

  väljalaske+takt n.

  väljalaske+toru n.

  väljalaske+ventiil n.

  välja+lask n. väljalaskmine; väljalastu maht; valjalaskmiskoht

  avarii+väljalask n. eh.

  välja+lask=ja n.

  välja+lask=mine n.

  välja lenda/ma t.

  välja+lend n. väljalendamine

  väljalennu+punkt n. sõj.

  välja+lenda=mine n.

  välja logi/ma t. inf. arvutisüsteemis tööd v. võrguseanssi lõpetama

  välja+logi=mine n.

  välja loosi/ma t.

  välja+loosi=mine n.

  välja lõika/ma t.

  välja+lõig=e n.

  ajalehe+väljalõige n.

  kaela+väljalõige n.

  lehe+väljalõige n.

  välja+lõika=ja n.

  välja+lõika=mine n.

  välja löö/ma t. kuskilt välja ajama; välja paiskuma; kuskilt ilmsiks tulema

  välja+löö=k n.

  värava+väljalöök n. (jalgpallimängus)

  välja+löö=mine n.

  välja lülita/ma t. (voolu, masinat); välistama, võimatuks tegema; kõrvaldama

  välja+lülita=mine n.

  välja+lülit=i n.

  välja+lülit=us n.

  välja maga/ma t.

  välja+maga=mine n.

  välja maks/ma t.

  välja+maks-maksun. väljamaksmine; väljamakstav summa

  välja+maks=e n. maj. väljamaks

  väljamakse+päev n. rmtp.

  välja+maks=mine n.

  välja meelita/ma t. (kelleltki midagi)

  välja+meelita=mine n.

  välja mine/ma t.

  välja+mine=k n. (ruumist; rahalises mõttes)

  väljamineku+andmik n. rmtp.

  väljamineku+order n. rmtp.

  väljamineku+pool-poolen. rmtp.

  välja+mine=mine n.

  välja murd/ma t. jõuga välja tungima; jõuga välja kangutama

  välja+murd=mine n.

  välja+murr=e n.

  välja mõist/ma t. (kohtuotsusega)

  \kohtukulude\ välja+mõist=mine n.

  välja mõtle/ma t.

  välmi/ma t. välja mõtlema

  välja+mõeld=is n. (mis on välja mõeldud)

  välja+mõel=du n.

  välja+mõtle=mine n.

  välja mõõt/ma t. millestki suuremast mõõtmisega eraldama

  välja+mõõt=mine n.

  välja müü/ma t. lõpuni ära müüma; väljaviimiseks müüma

  välja+müü=k n. seisma jäänud kauba odav müük; müük mujal tarvitamiseks

  hooaja+väljamüük n.

  inventuuri+väljamüük n.

  konkursi+väljamüük n.

  välja+müü=mine n.

  välja naer/ma t. naeruvääristama

  välja+naer=mine n.

  välja noppi/ma t.

  välja+noppi=mine n.

  välja+nopi=tu n.

  välja nõud/ma t. kätte nõudma

  välja+nõu=e n.

  \võlgade\ välja+nõud=ja n.

  välja+nõud=mine n.

  välja näge/ma t. paistma, näima, tunduma

  välja+näge=mine n. välimus

  välja näita/ma t. välja paista laskma; ette näitama

  välja+näita=mine n.

  välja+näit=us n. vnm. näitus

  välja ost/ma t.

  välja+ost-ostun. väljaostmine

  väljaostu+hind n.

  väljaostu+summa n.

  välja+ost=mine n.

  välja otsi/ma t.

  \andmete\ välja+otsi=mine n.

  välja pahvata/ma t.

  välja paist/ma t. esile ulatuma; näima, tunduma; silma paistma

  välja+paistev o. \saavutus\ silmapaistev, suurepärane

  välja+paistma=tu o. \isik\

  väljapaistmatu=lt m.

  väljapaistmat=us n.

  välja pane/ma t. (vaatamiseks); välja tegema; (jõudu) kokku võtma

  välja+pane=k n.

  maali+väljapanek n.

  püsi+väljapanek n.

  vitriini+väljapanek n.

  väljapaneku+ruum n.

  välja+pane=mine n.

  välja+pandud o. \tööd\

  välja pida/ma t. teatud esituslaadist kindlalt kinni pidama

  välja+pida=mine n.

  välja+peetud o. \stiil, teos, neiud\

  väljapeetu=lt m. \soliidne\

  väljapeet=us n.

  välja pressi/ma t. välja suruma; survet avaldama

  välja+pressi=ja n.

  välja+pressi=mine n.

  välja pritsi/ma t.

  välja+prits=e n.

  välja+pritsi=mine n.

  välja purska/ma t.

  välja+purska=mine n.

  välja+purs=e n.

  välja pääse/ma t.

  välja+pääs n.

  varu+väljapääs n.

  väljapääsu+tee n.

  välja+pääsma=tu o.

  välja+pääsema=tu o. \olukord\

  välja+pääse=mine n.

  välja pääst/ma t.

  välja+pääst=mine n.

  välja rända/ma t.

  välja+ränd n. väljaränne

  välja+rända=ja n.

  välja+rända=mine n.

  välja+ränn=e n. väljarändamine

  välja saat/ma t.

  välja+saat=mine n.

  välja+saade=tu n.

  välja selgita/ma t.

  välja+selgita=mine n.

  välja siruta/ma t.

  \käte, jalgade\ välja+siruta=mine n.

  välja sopistu/ma t.

  välja+sopist=is n. see, mis on välja sopistunud

  välja+sopistu=mine n.

  välja+sopist=us n. väljasopistis

  välja suitseta/ma t. suitsuga kuskilt välja ajama; lahkuma sundima

  välja+suitseta=mine n.

  välja sulata/ma t.

  välja+sulata=mine n.

  välja sure/ma t. lõplikult kaduma; eksisteerimast v. töötamast lakkama

  \liikide\ välja+sure=mine n.

  välja sureta/ma t. (pikaldaselt) ära hävitama; välja lülitama

  \maaelu; mootori\ välja+sureta=mine n.

  välja suru/ma t.

  välja+sur-v=e n.

  vee+väljasurve n.

  välja sõelu/ma t. välja eraldama (sõelumise teel); piltl. paremat välja eraldama

  välja+sõelu=mine n.

  välja sõit/ma t.

  välja+sõit n. huvireis, lõbusõit; teelt kõrvalekaldumine

  väljasõidu+istung n.

  väljasõidu+keeld n.

  väljasõidu+luba n.

  väljasõidu+tee n.

  väljasõidu+viisa n.

  välja+sõit=ja n.

  välja+sõit=mine n.

  välja söö/ma t. kedagi oma käitumisega lahkuma sundima

  \konkurendi\ välja+söö=mine n.

  välja tassi/ma t.

  välja+tassi=mine n.

  välja teeni/ma t. tööga midagi saavutama; midagi väärima

  välja+teenimata o.

  välja+teeni=mine n.

  välja+teeni=nu n.

  välja+teeninud o.

  välja+teeni=tu n.

  välja tege/ma t. tähelepanu pöörama; kellelegi enda kulul jooki v. sööki tellima

  välja+tegi=ja n.

  välja+tege=mine n.

  välja tiri/ma t.

  välja+tiri=mine n.

  välja too/ma t. \vägesid, probleeme\

  välja+too=mine n.

  välja trükki/ma t.

  välja+trükk n. väljatrükkimine; selle saadus

  välja+trükki=mine n.

  välja tuhni/ma t. kuskilt tuhnides esile tooma, välja otsima

  välja+tuhni=mine n.

  välja tule/ma t. (kusagilt); (raskest olukorrast); õnnestuma; (materiaalselt) toime tulema; selguma; avalikuks tulema

  välja+tule=k n.

  välja+tule=mine n.

  välja tungi/ma t.

  välja+tung n.

  välja+tungi=mine n.

  välja tõmba/ma t.

  välja+tõmba=mine n.

  välja+tõmm=e n.

  väljatõmbe+ventilatsioon n.

  välja tõrju/ma t.

  välja+tõrju=mine n.

  välja+tõrju=tu n.

  välja tõst/ma t. välja võtma; (elamispinnalt); esile tõstma

  välja+tõst=mine n.

  välja tööta/ma t. looma; viimistlema

  välja+tööta=ja n.

  välja+tööta=mine n.

  välja ulatu/ma t.

  välja+ulatu=mine n.

  välja+ulatuv o. \vooder\

  välja urgitse/ma t.

  välja+urgitse=mine n.

  välja uuri/ma t.

  välja+uuri=mine n.

  välja vaata/ma t. kusagilt vaatama; välja otsima

  välja+vaata=mine n.

  välja+vaada=tu n.

  välja+vaad=e n. vaateväli; võimalus

  tuleviku+väljavaade n.

  välja vabanda/ma t. õigustama, midagi millegi õigustuseks ette tooma

  välja+vabanda=mine n.

  välja vala/ma t.

  välja+vala=mine n.

  välja vali/ma t.

  välja+vali=k n.

  välja+vali=mine n.

  välja+vali=tu n.

  välja veda/ma t. välja tooma; (kaupa) välja viima; piltl. raskest olukorrast välja aitama; piltl. hakkama saama

  välja+veda=ja n.

  välja+veda=mine n.

  välja+ved=u n.

  taas+väljavedu n.

  väljaveo+artikkel n.

  väljaveo+kaup n.

  väljaveo+keeld n.

  väljaveo+kvoot n.

  väljaveo+litsents n.

  väljaveo+luba n.

  väljaveo+sadam n.

  väljaveo+toll n.

  välja veni/ma t.

  välja+veni=mine n.

  välja venita/ma t.

  välja+venita=mine n.

  välja vii/ma t.

  välja+vii=k-viigun. el. väljaviimine; vastav tarind

  \tasakaalust\ välja+vii=mine n.

  välja viska/ma t. kuskilt eemaldama; lahkuma sundima, ära ajama

  välja+vis=e n.

  välja+viska=ja n.

  välja+viska=mine n.

  välja voola/ma t.

  välja+vool-voolun. väljavoolamine; (koht)

  väljavoolu+toru n.

  välja+voola=mine n.

  välja võlu/ma t. välja nõiduma; midagi rasket kättesaadavaks tegema

  \helide\ välja+võlu=mine n.

  välja võt/ma t. (millegi seest, hulgast v. seast)

  välja+võtt n. väljavõtmine; (statistikas)

  väljavõtt+vaatlus n.

  väljavõtu+kogum n.

  väljavõtu+meetod n. (statistikas)

  välja+võt=e n. (dokumendi) osaline ärakiri; väljakirjutis

  väljavõtte=line o. \loendus\ (statistikas:) pisteline

  konto+väljavõte n.

  välja vääna/ma t. \pesu, jalga\

  välja+vääna=mine n.

  välja+väänatud o. \jalg\

  välja õmble/ma t. tikkima

  välja+õmble=ja n.

  välja+õmble=mine n.

  välja+õmbl=us n.

  välja õpeta/ma t. vajalikke teadmisi ja oskusi andma; dresseerima

  välja+õpeta=ja n.

  välja+õpeta=mine n.

  välja õppi/ma t. mingit ametit selgeks õppima

  välja+õp=e n.

  eri+väljaõpe n.

  lahingu+väljaõpe n.

  väljaõppe+aeg n.

  väljaõppe+süsteem n.

  välja+õppi=mine n.

  välja+õppinud o. \kokk\

  välja ütle/ma t. (oma arvamust); hääldama

  välja+ütle=mine n.

  välja+öel=du n. see, mis on välja öeldud

  välja üüri/ma t.

  välja+üüri=mine n.

  välja+üüritud o.

  väljas käi/ma t. (õues; kodunt ära)

  väljas+käi=k n.

  väljas+käi=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur