[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kaasa1 m., vt ka kaasa2, kaasas m., k.

 • TULETISED

  kaas=kond n. saatjaskond

  kaaskond=lane n. kellegi kaaskonda kuuluv isik

  kaas=lane n.

  kaasla=nna n. <kaasla(ne)=nna>

  kaasl=us n. kaaslaseks-olek

  aate+kaaslane n.

  ameti+kaaslane n.

  ea+kaaslane n.

  elu+kaaslane n.

  grupi+kaaslane n.

  hõimu+kaaslane n.

  jahi+kaaslane n.

  jooma+kaaslane n.

  jutu+kaaslane n.

  kajuti+kaaslane n.

  klassi+kaaslane n.

  klubi+kaaslane n.

  koha+kaaslane n.

  kohakaasl=us n. kohakaaslasena olemine

  kongi+kaaslane n. (vanglas)

  kooli+kaaslane n.

  korteri+kaaslane n.

  kupee+kaaslane n.

  kursus+kaaslane, kursuse+kaaslane n.

  kutse+kaaslane n.

  kutsekaasl=us n. kutsekaaslasena olemine

  lahingu+kaaslane n.

  laua+kaaslane n.

  liigi+kaaslane n.

  matka+kaaslane n.

  meeskonna+kaaslane n.

  mõtte+kaaslane n.

  mõttekaasl=us n. mõttekaaslasena olemine

  mängu+kaaslane n.

  palati+kaaslane n.

  partei+kaaslane n.

  pesa+kaaslane n.

  pesitsus+kaaslane n.

  pingi+kaaslane n. pinginaaber

  polgu+kaaslane n.

  pudeli+kaaslane n. joomakaaslane

  põlvkonna+kaaslane n.

  rahvus+kaaslane n.

  relva+kaaslane n.

  reisi+kaaslane n.

  reisu+kaaslane n. reisikaaslane

  retke+kaaslane n.

  rinde+kaaslane n.

  rännu+kaaslane n.

  rühma+kaaslane n.

  seltsi+kaaslane n.

  saatus+kaaslane n.

  saatuse+kaaslane n.

  saatusekaasl=us n. saatusekaaslasena olemine

  seisus+kaaslane n.

  seisuse+kaaslane n.

  soo+kaaslane n.

  sõidu+kaaslane n.

  sõja+kaaslane n.

  tantsu+kaaslane n.

  tee+kaaslane n.

  tehis+kaaslane n.

  meteoroloogia+tehiskaaslane n.

  meteotehiskaaslane n. meteoroloogiatehiskaaslane

  side+tehiskaaslane n.

  tiimi+kaaslane n.

  toa+kaaslane n.

  topsi+kaaslane n. kõnek. (kellega koos napsitatakse)

  treeningu+kaaslane n.

  trenni+kaaslane n. treeningukaaslane

  töö+kaaslane n.

  usu+kaaslane n.

  vanuse+kaaslane n.

  vestlus+kaaslane n.

  voodi+kaaslane n.

  võistkonna+kaaslane n.

  võitlus+kaaslane n.

  õnnetus+kaaslane n.

  õnnetuse+kaaslane n.

  õpingu+kaaslane n.

  äri+kaaslane n.

  ühingu+kaaslane n.

  ülikooli+kaaslane n.

  kaasa/ma t. kaasa tõmbama

  kaasa=ja n.

  kaasa=mine n.

  kaas=le/ma t. zool. kellegagi koos elutsema

  kaas=ne/ma t. millegagi kaasas käima, koos esinema

  kaasne=mine n.

  kaas=u/ma t. juurde tulema, liituma

  kaasu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kaas+abi n.

  kaas+aeg n. samaaegne ajajärk (kellegi v. millegi suhtes); nüüdisaeg

  kaasaeg=ne1 o. kellegagi v. millegagi samaaegne; ajakohane

  kaasaegne2 n. kellegagi samal ajal elanud v. elav isik

  kaasaegse=lt m. \sisustatud\

  kaasaegs=us n.

  kaasaja=sta/ma t. kaasaegseks, ajakohaseks muutma

  kaasajasta=ja n.

  kaasajasta=mine n.

  kaasaja=stu/ma t.

  kaasajastu=mine n.

  kaas+alluvus n.

  kaas+ametnik n.

  kaas+arv n.

  \firma\ kaas+asutaja n.

  kaas+autor n. kollektiivse töö üks autoreid

  kaasautor=lus n. kaasautoriks olemine

  kaasautor=sus n. kaasautorlus

  kaas+elanik n.

  kaas+eriala n.

  kaas+ettekanne-kanden.

  kaas+finantseeri/ma t.

  kaasfinantseeri=ja n.

  kaasfinantseeri=mine n.

  kaasfinantseeri=ng n.

  kaas+haigus n. (muu haigusega kaasnev)

  kaas+häälik n.

  kaas+inimene n.

  kaas+istuja n. jur. kolleegiumist osavõtja (lisaks eesistujale)

  kohtu+kaasistuja n. nõuk.

  kaas+kannataja n.

  kaas+kiri-kirjan.

  kaas+kodanik n.

  kaas+liik n.

  kaas+liikleja n.

  kaas+linlane n.

  kaas+mõju n.

  kaas+nähtus n.

  kaas+omand n.

  kaas+omanik n.

  kaas+osaline n.

  sundravi+osakond n. (psühhoneuroloogia haiglas)

  kaas+osanik n.

  kaas+professor n. välismaa ülikooli ametiaste, mis vastab umbes Eesti dotsendile

  kaas+põime n. tkst.

  kaas+pärija n. jur.

  kaas+rahasta/ma t.

  kaasrahasta=ja n.

  kaasrahasta=mine n.

  kaas+reisija n.

  kaas+sõitja n.

  kaas+sõna n.

  kaas+süü n.

  kaas+süüdlane n.

  kaas+süüdlus n.

  kaas+taotleja n.

  kaas+teadja n. keegi teine sama asja teadev isik

  kaas+teadmine n.

  kaas+teeline n.

  kaas+tegelane n.

  kaas+tegev o.

  kaas+tegevus n.

  kaas+tekst n. kaasas olev tekst

  kaas+toime n.

  kaas+toimetaja n.

  kaas+töö n.

  kaas+tööline n.

  kaas+töötaja n.

  kaas+valdus n.

  kaas+vang-vangin.

  kaas+veli n.

  kaas+vend n. (ühise huvi v. tegevuse kaudu)

  kaas+vestleja n.

  kaas+võistleja n.

  kaas+võitleja n.

  kaas+võlglane n.

  kaas+õpilane n.

  kaas+õppur n.

  kaas+üliõpilane n.

  kaas+üüriline n. allüürnik

  kaas+üürnik n. jur. kellegagi ühist korterit üüriv isik; allüürnik

  kaasa+kuulamis+õigus n. õigus kohal viibida (aga mitte sõna võtta ega hääletada

  kaasa+naine n. folkl. mõrsjapoolsete juht pulmades

  kaasa+vara-varan.

  kaasavara+kirst n.

  kaasa+ütlev n. (kääne)


 • ÜHENDITULETISED

  kaas+maa=lane n. kellegagi samalt maalt pärit inimene

  kaasmaala=nna n. <kaasmaala(ne)=nna>

  kaasmaalas=kond n.


 • ÜHENDID

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n. ka jur.

  kaasa+aita=mine n.

  kaasa and/ma t.

  kaas+ann=e-anden. (ajalehel, ajakirjal)

  kaasa ela/ma t. tunnetega millestki osa võtma

  kaasa+ela=ja n.

  kaasa+ela=mine n.

  kaasa haara/ma t. köitma

  kaasa+haara=mine n.

  kaasa+haarav o. \vestlus\ köitev

  kaasahaarava=lt m.

  kaasahaara-v=us n.

  kaasa jooks/ma t.

  kaasa+jooks=ik n. ajutiselt kaasaminev isik

  kaasa+jooks=ja n.

  kaasa+jooks=mine n.

  kaasa kisku/ma t. köitma

  kaasa+kisku=ja n.

  kaasa+kisku=mine n.

  kaasa+kiskuv o. kaasa elama panev; paeluv, köitev

  kaasa laul/ma t. (teiste) lauluga ühinema; koos laulma

  kaasa+laul=ja n.

  kaasa+laul=mine n.

  kaasa löö/ma t. mingis tegevuses osalema

  kaasa+löö=ja n.

  kaasa+löö=mine n.

  kaasa mine/ma t. (kellegagi koos); piltl. (koostöö mõttes)

  kaasa+mine=ja n.

  kaasa+mine=k n.

  kaasa+mine=mine n.

  kaasa rääki/ma t. osalema

  kaasa+rääki=ja n.

  kaasa+rääki=mine n.

  kaasarääkimis+võimalus n.

  kaasarääkimis+õigus n.

  kaasa tege/ma t.

  kaasa+tege=mine n.

  kaasa+tegi=ja n.

  kaasa too/ma t. (endaga) koos tooma; midagi põhjustama

  kaasa+too=du n.

  kaasa+too=mine n.

  kaasa tule/ma t. kellegagi koos tulema; piltl. (koostegevuse kohta)

  kaasa+tule=k n.

  kaasa+tule=mine n.

  kaasa+tuli=ja n.

  kaasa tund/ma t. kellegi muret, leina vms. jagama

  kaasa+tund=ja n.

  kaasa+tund=mine n.

  kaasa+tund=lik o.

  kaasatundliku=lt m.

  kaas+tund=lik o.

  kaastundlikk=us n.

  kaastundliku=lt m.

  kaas+tunn=e n. kaasatundmine

  kaastund=mus n.

  kaastunde+telegramm n.

  kaastunde+varjund n.

  kaastunde+avald=us n. ⇐ kaastunnet avalda/ma

  kaasa tõmba/ma t.

  kaasa+tõmba=ja n.

  kaasa+tõmba=mine n.

  kaasa veda/ma t.

  kaasa+veda=ja n.

  kaasa+veda=mine n.

  kaasa+ved=u n.

  kaasa vii/ma t. kaasa võtma; piltl. kaasa haarama

  kaasa+vii=ja n.

  kaasa+vii=mine n.

  kaasa võt/ma t.

  kaasa+võtt n.

  kaasa+võt=ja n.

  kaasa+võt=mine n.

  kaasas kand/ma t.

  kaasas+kand=mine n.

  kaasas+kantav o. \raadio\

 • tund/ma t.

 • TULETISED

  tund=le/ma t. meeleolutsema

  tundle=ja n.

  tundle=mine n.

  tund=u/ma t. paistma, näima; tunda olema

  tunduv o. märgatav, suur

  tunduva=lt m. \suurem\

  tunne=ta/ma t. tajuma; ka filos. millegi kohta tõeseid teadmisi saama

  tunneta=mine n.

  tunnet=us n.

  tunnetus=lik o.

  inim+tunnetus n.

  missiooni+tunnetus n. eluülesande, kutsumuse tunnetus

  tunnetus+objekt n.

  tunnetus+protsess n.

  tunnetus+psühholoogia n.

  tunnetus+teooria n.

  tunnetusteor-eeti=line o. \käsitlus\ tunnetusteooria valdkonda kuuluv

  tunnetama=tu o. selline, mida pole võimalik tunnetada

  tunnetamat=us n.

  tunnetatav=us n.

  elu tunneta/ma t.

  elu+tunnet=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunneta=mine n.

  enese+tunnet=us n.

  loodust tunneta/ma t.

  loodus+tunnet=us, looduse+tunnet=us n.

  maailma tunneta/ma t.

  maailma+tunnet=us n.

  tõde tunneta/ma t.

  tõe+tunneta=mine n.

  tõe+tunnet=us n.

  tunni=sta/ma t. midagi omaks võtma; avameelselt ära rääkima; oma usku kuulutama; (kohtus)

  tunnista=ja n.

  pea+tunnistaja n.

  tunnista=mine n.

  tunnist=us n. kirjalik tõend millegi kohta; midagi tõendav asjaolu

  abielu+tunnistus n.

  ameti+tunnistus n. vnm.

  arsti+tunnistus n. vnm. arstitõend

  autori+tunnistus n.

  isiku+tunnistus n.

  jahi+tunnistus n.

  juhi+tunnistus n.

  kindlustus+tunnistus n.

  klassi+tunnistus n.

  kodakondsus+tunnistus n.

  kooli+tunnistus n.

  kutse+tunnistus n.

  kvalifikatsiooni+tunnistus n.

  küpsus+tunnistus n.

  leeri+tunnistus n. kirikl.

  lõpu+tunnistus n.

  lähetus+tunnistus n.

  pensioni+tunnistus n.

  pärimis+tunnistus n. jur.

  registreerimis+tunnistus n.

  ristimis+tunnistus n.

  surma+tunnistus n.

  südame+tunnistus n.

  südametunnistuse+piin n.

  südametunnistuse+vabadus n.

  sünni+tunnistus n.

  tõu+tunnistus n.

  vaesus+tunnistus, vaesuse+tunnistus n.

  õpilas+tunnistus n.

  üliõpilas+tunnistus n.

  tunnis+mees n. vnm. tunnistaja

  patu+tunnist=us n. ⇐ pattu tunnista/ma pattude ülestunnistamine

  süü+tunnist=us n. ⇐ süüd (üles) tunnista/ma süü ülestunnistamine

  usu+tunnista=ja n. ⇐ usku tunnista/ma

  usu+tunnist=us n. ⇐ usku tunnista/ma

  vale+tunnista=ja n. ⇐ valet tunnista/ma see, kes tunnistab valet; valetunnistuse andja

  vale+tunnist=us n. ⇐ valet tunnista/ma

  üles tunnista/ma t. omaks, tõeks võtma

  üles+tunnista=ja n.

  üles+tunnista=mine n.

  üles+tunnist=us n.

  tunnu=sta/ma t. sobivaks tunnistama; kõrgelt hindama; kiitma

  tunnusta=ja n.

  tunnusta=mine n.

  põld+tunnustamine n. põllum. sordiseemnepõldude eelhindamine

  tunnust=us n.

  tunnustus+vajadus n.

  tunnustus+väärne o.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tunnustava=lt m. \märkima\

  üld+tunnustatud o. üldiselt, väga laialdaselt tunnustatud

  tund=el n. katsesarv

  tund=ja n.

  tund=lik o.

  tundlikk=us n.

  liig+tundlikkus n.

  tundlikkus+lävi n. psühh.

  tundliku=lt m.

  tundliku=sta/ma t. tundlikuks tegema

  tundlikusta=mine n.

  külma+tundlik o.

  puute+tundlik o. \ekraan\

  põua+tundlik o.

  reostus+tundlik o.

  rooli+tundlik o. hästi rooli kuulav

  temperatuuri+tundlik o.

  termo+tundlik n. \süsteem\

  tõstu+tundlik o. \otsing\ inf.

  valgus+tundlik o.

  valgustundlikk=us n.

  valu+tundlik o.

  vähe+tundlik o.

  üli+tundlik o.

  ülitundlikk=us n.

  tundma=tu1 o.

  tundmat=us n.

  enne+tundma=tu o. mida pole enne tuntud

  tundma=tu2 n. inimene, kes ei ole tuttav

  tund=mine n.

  tund=mus n. aim(us), mulje, tunne; ka psühh.

  tundmus=lik o.

  lõbu+tundmus n.

  noru+tundmus n.

  tunn=e n. nii kehaline kui vaimne seisund, olemine, enesetunne; ka psühh. hrl. kehast endast pärinevate ärritajate mõjul tekkiv aisting; see, mida tuntakse läbielatava suhtumise korral ümbritsevasse ning iseendasse, tundmus; emotsionaalne seisund; (hrl. mitmuses:) psüühika vastav valdkond; (vaistlik) taju, aim, intuitiivne teadmine millestki; ‹liitsõna järelosana› vaist, meel, oskus

  tunde=line o.

  tundelise=lt m.

  tundelis=us n.

  hella+tunde=line o.

  peene+tunde=line o. peene tundega

  peenetundelise=lt m.

  peenetundelis=us n.

  õrna+tunde=line o. õrna tundega

  õrnatundelise=lt m.

  õrnatundelis=us n.

  tunde=tu o.

  tundetu=lt m.

  tundet=us n.

  tõstu+tundetu o. \otsing\ inf.

  valu+tundetu o.

  valutundet=us n.

  abitus+tunne n.

  ahistus+tunne n.

  alamus+tunne n.

  alandus+tunne n.

  alaväärsus+tunne n.

  au+tunne n.

  austus+tunne n.

  eel+tunne n. (langetõbisel)

  ema+tunne n.

  enese+tunne n.

  hardus+tunne n.

  heaolu+tunne n.

  hellus+tunne n.

  hubasus+tunne n.

  hubasuse+tunne n.

  häbi+tunne n.

  härdus+tunne n.

  hüljatus+tunne n.

  igavus+tunne n.

  iiveldus+tunne n.

  jubedus+tunne n.

  julgeoleku+tunne n.

  jäledus+tunne n.

  jälestus+tunne n.

  jälkus+tunne n.

  kadedus+tunne n.

  kahetsus+tunne n.

  kahju+tunne n.

  kartus+tunne n.

  keele+tunne n.

  kergendus+tunne n.

  kergus+tunne n.

  kibedus+tunne n.

  kindlus+tunne n.

  kirvendus+tunne n.

  kodaniku+tunne n.

  kodu+tunne n.

  kogukonna+tunne n.

  kohuse+tunne n.

  kohusetund=lik o.

  kohusetundlikk=us n.

  kohusetundliku=lt m.

  kohusetunde=tu o.

  kohusetundetu=lt m.

  kohusetundet=us n.

  kokkukuuluvus+tunne n.

  koledus+tunne n.

  kollektiivsus+tunne n.

  kratsimis+tunne n. (kurgus, rinnus)

  kuivus+tunne n.

  kurbus+tunne n.

  kuuma+tunne n.

  kuumus+tunne n.

  kõhedus+tunne n.

  kõhu+tunne n. kõnek. sisetunne, intuitsioon

  küllastus+tunne n.

  külma+tunne n.

  küünarnuki+tunne n. vastastikune toetustunne

  lõhna+tunne n.

  lämbumis+tunne n.

  maitse+tunne n.

  masendus+tunne n.

  missiooni+tunne n. missioonitunnetus

  mugavus+tunne n.

  mõnu+tunne n.

  mõõdu+tunne n.

  mõõdutunde=line o.

  mõõdutunde=tu o.

  märja+tunne n.

  nukrus+tunne n.

  nälja+tunne n.

  ohu+tunne n.

  omaniku+tunne n.

  palaviku+tunne n.

  patriotismi+tunne n.

  peremehe+tunne n.

  perspektiivi+tunne n.

  perspektiivitus+tunne n.

  pettumus+tunne n.

  pieteedi+tunne n.

  pigistus+tunne n.

  proportsiooni+tunne n.

  pööritus+tunne n.

  rahuldamatus+tunne n.

  rahuldus+tunne n.

  rahutus+tunne n.

  rahvus+tunne n.

  rammestus+tunne n.

  raskus+tunne n.

  reaalsus+tunne n.

  realiteedi+tunne n.

  rõhumis+tunne n.

  rõõmu+tunne n.

  rütmi+tunne n.

  sise+tunne n.

  solidaarsus+tunne n.

  sooja+tunne n.

  stiili+tunne n.

  sõltuvus+tunne n.

  sümpaatia+tunne n.

  sündsus+tunne n.

  süü+tunne n.

  takti+tunne n.

  taktitunde=line o.

  turva+tunne n.

  tusa+tunne n.

  tõe+tunne n.

  täitumus+tunne n.

  tänu+tunne n.

  tüdimus+tunne n.

  tühjus+tunne n.

  tülgastus+tunne n.

  uhkus+tunne, uhkuse+tunne n.

  vastikus+tunne n.

  vastutus+tunne n.

  vastutustund=lik o.

  vastutustundlikk=us n.

  vastutustundliku=lt m.

  vastutustunde=tu o.

  vastutustundetu=lt m.

  vastutustundet=us n.

  vormi+tunne n.

  väsimus+tunne n.

  õiglus+tunne n.

  õnne+tunne n.

  õudus+tunne n.

  õõnsus+tunne n.

  ängistus+tunne n.

  ühis+tunne n.

  ühtekuuluvus+tunne n.

  ühtsus+tunne n.

  üksildus+tunne n.

  üksindus+tunne n.

  ülemus+tunne n.

  üleoleku+tunne n.

  tunde+avaldus n. ⇐ tunnete avaldus

  tunde+ehtne o.

  tundeehts=us n.

  tunde+elamus n.

  tundeelamus=lik o. \side\

  tunde+elu n.

  tunde+elund n.

  tunde+ergas o.

  tundeerks=us n.

  tunde+erk o. tundeergas

  tundeerk=us n.

  tunde+gamma n.

  tunde+hell o.

  tundehell=us n.

  tunde+hälve n.

  tundehälv=ik n. tundehälvetega inimene

  tunde+ilm n.

  tunde+inimene n.

  tunde+kasvatus n.

  tunde+keel n.

  tunde+küllane o.

  tunde+küllus n.

  tunde+laad-laadin.

  tunde+laeng n. piltl.

  tunde+liigutus n.

  tunde+luule n.

  tunde+maailm n.

  tunde+meel n.

  tunde+närv n.

  tunde+paisutus n. ⇐ tunnete paisutus

  tunde+palang n.

  tunde+peenus n.

  tunde+pinge n.

  tunde+puhang n.

  tunde+purse n.

  tunde+rakk n.

  tunde+rikas o.

  tunde+rõhk n.

  tunde+seisund n.

  tunde+sfäär n. tundevald

  tunde+soe o. \kunstiteos\

  tunde+sügav o.

  tunde+toon n.

  tunde+tulv n.

  tunde+vald n.

  tunde+varjund n.

  tunde+virve n.

  tunde+virvendus n. ⇐ tunnete virvendus

  tunde+väljendus n. ⇐ tunnete väljendus

  tunde+värske o.

  tunde+värving n.

  tunde+väratus n.

  tunnu=k n. trük. trükipoogna järjenumber

  tunn=us n.

  tunnus=lik o.

  distinktiiv+tunnused n.

  eri+tunnus n.

  eristus+tunnus n.

  joobe+tunnused n.

  klassifitseerimis+tunnus n.

  liba+tunnus n. (statistikas)

  liigi+tunnus n.

  liigitus+tunnus n.

  määramis+tunnus n.

  otsi+tunnus n.

  primaar+tunnus n. primaarne tunnus

  põhi+tunnus n.

  rassi+tunnus n.

  soo+tunnus n.

  sugu+tunnus n.

  surma+tunnus n.

  takseer+tunnus n. mets.

  tõu+tunnus n.

  vastand+tunnus n.

  võrdlus+tunnus n.

  välis+tunnus n.

  tunnus+ese n.

  tunnus+joon n.

  tunnus+lause n.

  tunnus+märk n.

  tunnus+tuli n.

  tun=tu n.

  tuntud o.

  üld+tuntud o. \näitleja\ üldiselt, hästi tuntud

  tunt=us n.

  tund-e+märk n.

  tunn-is+märk n. vnm. tundemärk


 • ÜHENDITULETISED

  inimese+tund=ja, inimeste+tund=ja n. ⇐ inimesi tund/ma inimestetundja

  inimeste+tund=mine n. ⇐ inimesi tund/ma

  kauba+tund=ja n. ⇐ kaupa tund/ma (ametinimetus)

  kauba+tund=mine n. ⇐ kaupa tund/ma (teadusharu)

  seaduse+tund=ja n. ⇐ seadust tund/ma

  seaduse+tund=mine n. ⇐ seadust tund/ma

  tehnika+tund=ja n. ⇐ tehnikat tund/ma


 • ÜHENDID

  asja tund/ma t.

  asja+tund=ja n.

  tehnika+asjatundja n.

  asja+tund=mine n.

  asja+tund=lik o.

  asjatundlikk=us n.

  asjatundliku=lt m.

  asja+tundma=tu o.

  asja+tundmatu=lt m.

  asjatundmat=us n.

  kaasa tund/ma t. kellegi muret, leina vms. jagama

  kaasa+tund=ja n.

  kaasa+tund=mine n.

  kaasa+tund=lik o.

  kaasatundliku=lt m.

  kaas+tund=lik o.

  kaastundlikk=us n.

  kaastundliku=lt m.

  kaas+tunn=e n. kaasatundmine

  kaastund=mus n.

  kaastunde+telegramm n.

  kaastunde+varjund n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kirja tund/ma t.

  kirja+tund=ja n. vnm. kirjatark; relig. juudi pühakirja ja seaduste tundja ning ametlik tõlgendaja

  kirja+tund=mine n. vnm. kirjaoskus; kirjatarkus

  ära tund/ma t.

  ära+tund=mine n. ka: arusaam, veendumus

  äratundmis+naeratus n.

  äratundmis+rõõm n.

  ära+tundva=lt m. ära tundes

  ära+tuntava=lt m. \sarnane\ • tundma õppi/ma t.

  tundma+õppi=mine n.

  tunda saa/ma t.

  tunda+saa=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur