[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

ise1 as., vt ka ise2, ise3

 • TULETISED

  ise=kas o. \inimene\ isemeelne, egoistlik

  iseka=lt m. \käituma\

  isek=us n.

  ise=tse/ma t. oma mina esile tõstma

  isetse=ja n.

  isetse=mine n.

  ise=tu o. \abi\ omakasupüüdmatu, ennast mittearvestav

  isetu=lt m. \toimima\

  iset=us n.

  is=ik n. üksik inimene; keelet. (grammatiline kategooria)

  isik=lik o. \soov\ isikule kuuluv; teda puudutav

  isikliku=lt m. \määrama\

  isiklikk=us n.

  puht+isiklik o. \asi\

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitse n.

  isikukaitse+vahendid n.

  eisik n. inimene, kelle olemasolu on riigile ebameeldiv ning kelle nime ja tegevust püütakse seepärast olematuks teha. [Tegemist on lühendsõnaga, mis on moodustatud ingliskeelse nimetuse 'non-person' eestikeelse otsetõlke lühendamise teel: ei-isik › eisik.]

  isik=sus n. inimese individuaalne olemus; kordumatu eripäraga inimene

  kunstniku+isiksus n.

  loov+isiksus n.

  isiksuse+häire n.

  isiksuse+omadus n.

  isiksuse+psühholoogia n.

  isiksuse+sotsioloogia n.

  isiksuse+test n.

  isiku=line o. \eripära; koosseis; tegumood\ isikupärane; isikuid hõlmav; keelet. isikut väljendav

  isiku=sta/ma t. inimese omadusi ja tegevust omistama

  isikusta=ja n.

  isikusta=mine n.

  isiku=ti m. isikute kaupa

  ainu+isik n. ainuke isik

  ainuisiku=line o. \juhtimine\ ainult ühe isiku poolt teostatav; ainult ühes isikus kehastuv

  ainuisikulise=lt m. \otsustama\

  ameti+isik n.

  era+isik n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  katse+isik n. katsealune isik

  kõne+isik n. eestkõneleja

  mees+isik n.

  nais+isik n.

  tsiviil+isik n. eraisik

  tsiviil n. kõnek. tsiviilisik; erariie

  tsivil=ist n. tsiviilisik

  tugi+isik n. nõustav isik (näit. sotsiaaltöös)

  umb+isik n. keelet. umbmäärane isik

  umbisiku=line o. \tegumood\ umbmäärane; keelet.

  usaldus+isik n.

  vari+isik n. (kelle nime all tegutseb keegi teine)

  võlts+isik n. jur.

  võtme+isik n. oluline isik

  üksik+isik n.

  isik+koosseis n.

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitsevahend n.

  isiku+kindlustus n.

  isiku+kirjeldus n.

  isiku+kood n. isiku kindlaksmääramist võimaldav numbrikombinatsioon

  isiku+kultus n. üksikisiku, peamiselt juhi pime austamine

  isiku+lugu n. isiku arengulugu

  isiku+maks-maksun. aj. tulust ja varandusest sõltumatu otsene riigi- v. omavalitsusmaks

  isiku+nimi n. isiku pärisnimi, ees- ja perekonnanimi

  isiku+näitus n. ühe kunstniku tööde näitus

  isiku+puutumatus n. jur.

  isiku+pära n. isiku omapära

  isikupära=ne o. \riietus\ isikupära omav

  isikupäras=us n. isikupära

  isikupärase=lt m. \riietuma\

  isikupäras=ta/ma t. isikupäraseks tegema

  isikupärasta=mine n.

  isikupäras=tu/ma t. isikupäraseks muutuma

  isikupära=tu o. ilma isikupärata

  isikupäratu=lt m. \igav\

  isikupärat=us n.

  isiku+register n.

  isiku+romaan n. kirj. (milles jälgitakse eelkõige üht tegelast)

  isiku+stiil n. individuaalstiil

  isiku+tulu n.

  isiku+tunnistus n. isikut tõendav dokument

  isiku+vabadus n.

  isiku+vastane o. \kuritegu\

  geneeriline isik n. keelet. üldisik, tegevuse mis tahes potentsiaalne korraldaja


 • LIITSÕNAD

  oma+enda, oma+enese as. \oskusest\ • ise+enda, ise+enese as. \tarkusest\

  ise+finantseerimine n.

  ise+hakanud o. \advokaat\ (ilma erialase ettevalmistuseta v. ilma valimiseta)

  isehaka=nu n. isehakanud tegelane vms.

  ise+helendav o. \keha\ füüs.

  ise+keskis m. omavahel

  isekeski=ne o.

  ise+teeninda/ma t.

  iseteenind=us n.

  iseteenindus=lik o. \autopesula\

  iseteenindus+ettevõte n.

  iseteenindus+kauplus n.

  iseteenindus+pesula n.

  iseteenindus+söökla n.

  ise+oma as. \mõte\

  ise+tolmle/ma t. bot. (taime kohta: ilma välise abita)

  isetolmle=ja n.

  isetolmle=mine n.

  isetolmlev o. \taim\

  iseendast+mõistetav, iseenesest+mõistetav o.

  iseendastmõistetava=lt, iseenesestmõistetava=lt m.

  endast+mõistetav, enesest+mõistetav o.

  endastmõistetava=lt, enesestmõistetava=lt m.

  enda+induktsioon n. el.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  enese+alalhoid n.

  enesealalhoiu+instinkt n.

  enesealalhoiu+tung, endaalalhoiu+tung-tungin.

  enese+analüüs n. psühh. iseenda tundmaõppimine

  enese+areng n.

  enese+distsipliin n.

  enese+iroonia n.

  enese+isolatsioon n.

  enese+keskne o. \inimene\ ennast keskpunkti asetav

  enese+kindel o.

  enesekindla=lt m.

  enesekindl=us n.

  enese+kriitika n.

  enesekriiti=line o.

  enesekriitilise=lt m.

  enesekriitilis=us n.

  enese+massaaž n.

  enese+määramine n. ise oma rahvusliku ja riikliku korralduse määramine

  enesemääramis+õigus n.

  enese+piiramine n. oma vajaduste piiramine, endale kitsenduste tegemine

  enese+pilge n. eneseiroonia

  enese+rahuldus n. käsikiimlus, masturbatsioon, onanism

  enese+teadvus n.

  enese+tsensuur n.

  enese+tunne n.

  enese+uhkus n.

  enese+usk n. usk enesesse

  enese+väärikus n.

  ennast+täis o. \poisike\


 • ÜHENDID

  endasse sulgu/ma t.

  endasse+sulgu=mine n.

  endasse+sulgunud o. \laps\ teistega vähe suhtlev, teistest eraldunud

  endasse+sulet=us n.

  endasse süüvi/ma t.

  endasse+süüvi=mine n.

  endasse+süüvinud o. \inimene\

  endasse tõmbu/ma t.

  endasse+tõmbu=ja n.

  endasse+tõmbu=mine n.

  endasse+tõmbu=nu n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+alanda=ja n.

  enese+alanda=mine n.

  enese+aland=us n.

  ennast armasta/ma t.

  enese+armasta=ja n. iseenda huve esiplaanile seadev isik, egoist; liigse enesearmastusega isik

  enese+armast=us n. endast lugupidamine; egoism, iseenda huvide esiplaanile seadmine

  ennast finantseeri/ma

  enese+finantseeri=mine n.

  ennast hari/ma ennast vaimselt arendama

  enese+hari=mine n.

  ennast hinda/ma t.

  enese+hinda=mine n.

  enesehindamis+oskus n.

  enese+hinna=ng n.

  ennast hävita/ma t.

  enese+hävita=mine n. oma elu või tervise teadlik ohtu seadmine

  enese+hävit=us n.

  enesehävitus=lik o. \eluviis\

  ennast imetle/ma t.

  enese+imetle=ja n.

  enese+imetl=us n.

  ennast kaits/ma t.

  enese+kaitse-kaitsen.

  enesekaitse+vahend n.

  enesekaitse+viis-viisin.

  enesekaitse+võte n.

  ennast kasvata/ma t. teadlikult oma isiksust arendama

  enese+kasvat=us n.

  ennast kehtesta/ma t. ennast maksma panema

  enese+kehtesta=mine n.

  enese+kehtest=us n.

  ennast kiit/ma t.

  enese+kiit=ja n.

  enese+kiit=mine n.

  enese+kiit=us n.

  ennast kontrolli/ma t.

  enese+kontroll n.

  enesekontrolli+plaan n.

  ennast korda/ma t.

  enese+korda=mine n.

  enese+kord=us n.

  ennast leid/ma t. iseendas selgusele jõudma

  enese+leid=mine n. iseendas selgusele jõudmine

  ennast lõiku/ma t.

  enese+lõiku=mine n. vaimne häire, mille puhul tunneb inimene järjest suuremat vajadust ennast lõikuda ning oma vere nägemine rahustab teda

  ennast ohverda/ma t. kellegi või millegi heaks isiklikke huvisid ohvriks tooma

  enese+ohverda=mine n.

  enese+ohverd=us n.

  ennast+ohverdav o. \käitumine\

  ennastohverdava=lt m. \armastama\

  ennast paljasta/ma t. oma nõrkusi ja puudusi paljastama

  enese+paljasta=ja n.

  enese+paljast=us n. iseenda, oma nõrkuste ja puuduste paljastamine

  ennast pet/ma t.

  enese+pett n.

  enese+pet=e n.

  enese+pett=us n.

  ennast piina/ma t.

  enese+piina=ja n.

  enese+piina=mine n.

  ennast piitsuta/ma t.

  enese+piitsuta=ja n.

  enese+piitsuta=mine n.

  ennast pilasta/ma t.

  enese+pilasta=ja n.

  enese+pilast=us n. käsikiimlus, onanism

  ennast reklaami/ma t.

  enese+reklaam n.

  ennast süüdista/ma t.

  enese+süüdist=us n.

  ennast taanda/ma t.

  enese+taanda=mine n.

  enese+taand=us n.

  ennast tap/ma t.

  enese+tapp-tapun.

  enesetapu+katse n.

  enese+tap=ja n.

  enese+tap=mine n.

  ennast teosta/ma t. oma püüdlusi teostama

  enese+teost=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunnet=us n.

  ennast täienda/ma t.

  enese+täienda=ja n.

  enese+täienda=mine n.

  enese+täiend=us n.

  enesetäiendus+kursus n.

  enesetäiendus+võimalus n.

  ennast vaatle/ma t.

  enese+vaatl=us n. psühh. introspektsioon, sisevaatlus, omaenda teadvuse olekute vahetu vaatlemine; ped. oma kognitiivsete ja metakognitiivsete protsesside jälgimine

  ennast valitse/ma t.

  enese+valitse=mine n.

  enese+valits=us n.

  ennast väljenda/ma t.

  enese+väljend=us n.

  eneseväljendus+oskus n.

  eneseväljendus+soov n.

  eneseväljendus+võime n.

  ennast õigusta/ma t.

  enese+õigusta=ja n.

  enese+õigust=us n.

  ennast ülista/ma t.

  enese+ülist=us n.

  ise teeninda/ma t.

  ise+teenind=us n.

  iseteenindus+ettevõte n.

 • kindel o.

 • TULETISED

  kindla=lt m. \edasi\

  kindlama=lt m. \uskuma\

  kindla=mini m. \siduma\

  kindla=sti m. \lubama\

  eba:kindel o. \variant\

  ebakindla=lt m. \käituma\

  ebakindl=us n.

  kindl=us1 n. kindel-olek

  kindluse=tu o. \seisund\

  kindlusetu=lt m. ebakindlalt

  kindluset=us n.

  detonatsiooni+kindlus n. plahvatuskindlus

  esinemis+kindlus n.

  kahjuri+kindlus n.

  mängu+kindlus n.

  usu+kindlus n.

  kindlus+tunne n.

  kindl=us2 n. aj. pikaaegseks ringkaitseks kohandatud paik

  kalju+kindlus n. (kaljul asuv; kalju sisse raiutud)

  kangelas+kindlus n.

  kivi+kindlus n.

  mere+kindlus n.

  mägi+kindlus n.

  ranna+kindlus n.

  süda+kindlus n. kindluse enim kaitstud keskosa, tsitadell

  torn+kindlus n.

  kindlus+kirik n. eh.

  kindlus+torn n.

  kindlus+vangistus n.

  kindlus+vangla n.

  kindluse+kraav n.

  kindluse+müür n.

  kindlu=sta/ma t. kindlamaks tegema; kindlustuslepingut sõlmima; tagama

  kindlusta=ja n.

  kindlusta=mine n.

  kindlust=is n. (vahend, rajatis)

  kalda+kindlustis n.

  kivi+kindlustis n.

  muld+kindlustis n. muldkindlustus

  nõlva+kindlustis n. nõlvakindlustus

  ranna+kindlustis n. rannakindlustus

  vall+kindlustis n. vallkindlustus

  kindlust=us n. kindlustamine; tagatis; sõjaline kaitseehitis; maj. rahaline hüvitamine

  avarii+kindlustus n.

  eel+kindlustus n. sõj.

  elu+kindlustus n.

  elukindlustus+poliis n.

  haigus+kindlustus n.

  hoiuse+kindlustus n.

  invaliidsus+kindlustus n.

  isiku+kindlustus n.

  kargo+kindlustus n. maj. (veol tekkida võivate kahjude vastu)

  kasko+kindlustus n. maj. vabatahtlik sõidukikindlustus, mis hüvitab kõik levinumad sõidukiga juhtuda võivad kahjud

  kasko n. kõnek. kaskokindlustus

  kivi+kindlustus n. kivikindlustis

  kodu+kindlustus n.

  liiklus+kindlustus n.

  meditsiiniabi+kindlustus n.

  muld+kindlustus n. (kaitserajatis)

  nõlva+kindlustus n. (kaitseehitis)

  pensioni+kindlustus n.

  ranna+kindlustus n. (kaitseehitis)

  raudbetoon+kindlustus n.

  reisi+kindlustus n.

  riski+kindlustus n.

  sotsiaal+kindlustus n.

  sotsiaalkindlustus+amet n.

  sotsiaalkindlustus+fond n.

  sotsiaalkindlustus+leping n.

  sotsiaalkindlustus+makse n.

  sotsiaalkindlustus+süsteem n.

  sund+kindlustus n. kohustuslik kindlustus

  sõiduki+kindlustus n.

  tervise+kindlustus n.

  transpordi+kindlustus n.

  tule+kindlustus n.

  tulekindlustus+poliis n.

  tööandja+kindlustus n.

  töötus+kindlustus n.

  töötuskindlustus+hüvitis n.

  tööõnnetus+kindlustus n.

  vall+kindlustus n. (vall kaitserajatisena)

  vanadus+kindlustus n.

  vastutus+kindlustus n.

  veo+kindlustus n.

  väli+kindlustus n. sõj.

  õnnetusjuhtumi+kindlustus n. õnnetusjuhtumi puhuks

  kindlustus+agent n.

  kindlustus+agentuur n.

  kindlustus+alane o. \nõustamine\

  kindlustus+andja n. ⇐ kindlustuse andja jur.

  kindlustus+asutus n.

  kindlustus+fond n.

  kindlustus+hüvitis n.

  kindlustus+inspektor n.

  kindlustus+juhtum n.

  kindlustus+kate n.

  kindlustus+kelmus n.

  kindlustus+leping n.

  kindlustus+liin n. sõj.

  kindlustus+makse n.

  kindlustus+objekt n.

  kindlustus+organisatsioon n.

  kindlustus+pettus n.

  kindlustus+poliis n.

  kindlustus+preemia n.

  kindlustus+selts n.

  kindlustus+summa n.

  kindlustus+teenus n.

  kindlustus+toode n. kindlustusteenus

  kindlustus+tunnistus n.

  kindlustus+tööd n.

  kindlustus+vai n. eh.

  kindlustus+vöönd n. sõj.

  kindlustust võt/ma t.

  kindlustus+võtja, kindlustuse+võtja n.

  kindlusta=tu n. kindlustatud isik v. vara

  kindlustat=us n. kindlustatud seisund

  ravi+kindlusta/ma t. raviga kindlustama

  ravikindlust=us n. süsteem, millega tagatakse haigus- ja ravikulude tasumine

  edasi kindlusta/ma t.

  edasi+kindlusta=ja n.

  edasi+kindlust=us n.

  vara kindlusta/ma t.

  vara+kindlusta=ja n.

  vara+kindlust=us n.

  varakindlustus+firma n.

  kindlu=stu/ma t. kindlamaks, tugevamaks muutuma

  kindlustu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ahju+kindel o. \pott\

  eesmärgi+kindel o.

  enese+kindel o.

  enesekindla=lt m. \käituma\

  enesekindl=us n.

  gaasi+kindel o.

  gaasikindla=lt m.

  gaasikindl=us n.

  haigus+kindel o.

  haiguskindl=us n.

  hallitus+kindel o.

  happe+kindel o.

  happekindl=us n.

  heli+kindel o.

  helikindla=lt m.

  helikindl=us n.

  huku+kindel o.

  hävi+kindel o.

  ilmastiku+kindel o.

  ilmastikukindla=lt m.

  ilmastikukindl=us n.

  iseloomu+kindel o.

  iseloomukindl=us n.

  järje+kindel o.

  järjekindla=lt m.

  järjekindl=us n.

  järjekindluse=tu o.

  eba:järjekindel o.

  mitte+järjekindel o.

  kahjuri+kindel o.

  kalju+kindel o. kindel nagu kalju

  kaljukindla=lt m.

  kava+kindel o.

  kavakindla=lt m.

  kavakindl=us n.

  koha+kindel o.

  koi+kindel o.

  korra+kindel o.

  korrosiooni+kindel o.

  korrosioonikindl=us n.

  kulumis+kindel o.

  kulumiskindla=lt m.

  kulumiskindl=us n.

  kuuli+kindel o.

  kuulikindla=lt m.

  kuulikindl=us n.

  kuuma+kindel o.

  kuumakindl=us n.

  kuumus+kindel o.

  kuumuse+kindel o.

  kõrbemis+kindel o.

  käsitsus+kindel o.

  külma+kindel o.

  külmakindla=lt m.

  külmakindl=us n.

  mitte+külmakindel o.

  lamandumis+kindel o.

  leelis+kindel o.

  leelise+kindel o.

  lehemädaniku+kindel o.

  lolli+kindel o. kõnek. väga töökindel, võhiklikku käsitsemist taluv

  lollikindla=lt m.

  lollikindl=us n.

  maavärina+kindel o.

  masinpesu+kindel o.

  meele+kindel o.

  meelekindla=lt m.

  meelekindl=us n.

  meetodi+kindel o.

  mädanemis+kindel o.

  mädaniku+kindel o.

  määrimis+kindel o.

  müra+kindel o. \(sein)\ (ei lase müra läbi)

  mürakindl=us n.

  mürsu+kindel o. mürsu toimele vastupidav

  nakkus+kindel o.

  niiskus+kindel o.

  niiskuskindla=lt m.

  niiskuskindl=us n.

  otsuse+kindel o.

  otsusekindla=lt m.

  otsusekindl=us n.

  pesu+kindel o.

  pesukindl=us n.

  pihke+kindel o.

  plaani+kindel o.

  plaanikindla=lt m.

  plaanikindl=us n.

  plahvatus+kindel o.

  plahvatuskindl=us n.

  pommi+kindel o.

  pommikindla=lt m.

  pommikindl=us n.

  pritsme+kindel o.

  purunemis+kindel o.

  purunemiskindla=lt m. \pakitud\

  purunemiskindl=us n.

  põhimõtte+kindel o.

  põhimõttekindla=lt m.

  põhimõttekindl=us n.

  põua+kindel o.

  põuakindl=us n.

  püsi+kindel o.

  püsikindla=lt m.

  püsikindl=us n.

  raud+kindel o.

  raudkindla=lt m.

  raudkindl=us n.

  rooste+kindel o.

  roostekindl=us n.

  rütmi+kindel o.

  seisu+kindel o.

  seisukindla=lt m. \parkima\

  seisukindl=us n.

  sihi+kindel o.

  sihikindla=lt m.

  sihikindl=us n.

  stiili+kindel o.

  stiilikindla=lt m.

  surm+kindel o. täiesti kindel

  surmkindla=lt m. \lubama\

  süsteemi+kindel o.

  süsteemikindla=lt m.

  süsteemikindl=us n.

  tahte+kindel o.

  tahtekindla=lt m.

  tahtekindl=us n.

  tallamis+kindel o. \muru\

  tallamiskindl=us n.

  talve+kindel o. \sort\

  talvekindl=us n.

  temperatuuri+kindel o.

  temperatuurikindl=us n.

  tolmu+kindel o.

  tolmukindla=lt m. \suletud\

  tolmukindl=us n.

  tormi+kindel o.

  tormikindla=lt m. \kinnitama\

  tormikindl=us n.

  tule+kindel o.

  tulekindla=lt m.

  tulekindl=us n.

  tuule+kindel o.

  tuulekindla=lt m.

  tuulekindl=us n.

  tõsi+kindel o.

  tõsikindl=us n.

  tõve+kindel o. immuunne

  tõvekindl=us n.

  töö+kindel o.

  töökindla=lt m. \toimima\

  töökindl=us n.

  valgus+kindel o.

  valguskindla=lt m. \seisma\

  valguskindl=us n.

  varga+kindel o.

  vargakindla=lt m. \suletud\

  vargakindl=us n.

  varisemis+kindel o.

  \maja, kartuli\ varisemiskindl=us n.

  vee+kindel o.

  veekindla=lt m.

  veekindl=us n.

  veo+kindel o.

  \puuviljade\ veokindl=us n.

  vibratsiooni+kindel o.

  vibratsioonikindl=us n.

  vihma+kindel o.

  vihmakindla=lt m. \katma\

  vihmakindl=us n.

  viirus+kindel o.

  viiruskindl=us n.

  vormi+kindel o.

  \autori\ vormikindl=us n.

  vähi+kindel o. \kartulisort\

  vähikindl=us n. vähikindel seisund

  värvi+kindel o.

  \materjali\ värvikindl=us n.

  õhu+kindel o.

  õhukindla=lt m. \suletud\

  õhukindl=us n.

  õli+kindel o. õli toimele vastupidav

  õlikindl=us n. • kindla+kujuline o. \ülesehitus\


 • ÜHENDITULETISED

  kindla+käe=line o. kindla käega

  kindlakäelise=lt m.

  kindlakäelis=us n.

  kindla+meel=ne o. kindla meelega, kindla iseloomuga, kõhklematult oma veendumuste järgi toimiv; kindla iseloomuga; järeleandmatu

  kindlameelse=lt m. \toimima\

  kindlameels=us n.

  kindla+palga=line o. kindla palgaga

  kindla+piiri=line o. kindla(te) piiri(de)ga

  kindlapiirilise=lt m.

  kindlapiirilis=us n.

  kindla+printsiibi=line o. kindlate printsiipidega

  kindla+sõna=line o. kindla sõnaga

  kindlasõnalise=lt m.

  kindlasõnalis=us n.


 • ÜHENDID

  kindlaks määra/ma t.

  kindlaks+määra=ja n.

  kindlaks+määra=mine n.

  kindlaks+määratud o. \summa\

  kindlaks tege/ma t.

  kindlaks+tege=mine n.

  kindlaks+tegi=ja n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur