[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

arhiiv n. asutus vanade dokumentide ja kirjalike mälestiste säilitamiseks; ametiasutuse osakond, kus säilitatakse teadusliku v. praktilise väärtusega dokumente; kogum kirjalikke mälestisi, mis puutuvad mõne asutuse v. isiku tegevusse

 • TULETISED

  arhiivi=ndus n. arhiivi säilitamise ja kasutamise teooria ning praktika

  arhiv=aal n. arhiividokument

  arhiv=aar n. arhiivitöötaja

  arhiv=ist n. arhiivinduse eriteadlane

  arhiivi/ma, arhiv=eeri/ma t. arhiivi panema; inf. andmete säilituskoopiat talletama

  arhiivi=ja, arhiveeri=ja n.

  arhiivi=mine, arhiveeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  filmi+arhiiv n.

  foto+arhiiv n. fototeek

  heli+arhiiv n. fonoteek

  keele+arhiiv n.

  kesk+arhiiv n.

  linna+arhiiv n.

  murde+arhiiv n.

  putuka+arhiiv n.

  rahvaluule+arhiiv n.

  rahvus+arhiiv n.

  riigi+arhiiv n.

  sala+arhiiv n.

  tehnika+arhiiv n. • arhiiv+raamatukogu-kogun.

  arhiivi+aines n. arhiivimaterjal

  arhiivi+ainestik n.

  arhiivi+andmed n.

  arhiivi+asjandus n.

  arhiivi+dokument n.

  arhiivi+fond n.

  arhiivi+kaust n.

  arhiivi+ketas n. inf.

  arhiivi+materjal n.

  arhiivi+meeter n. füüs. algmeeter

  arhiivi+teatis n.

  arhiivi+toimik n.

  arhiivi+tolm n.

 • digitaalne o. anat. sõrme-, sõrm-, varba-; inf. numbriline, number-, digitaal-, numbritest koosnev v. numbrilise kujuga opereeriv (arvuti, mõõteriist, kell)

 • TULETISED

  digitali=seeri/ma t. andmeid digitaalsel kujul esitama, andmetele numbrilist kuju andma

  digit=eeri/ma t. digitaliseerima

  digi/ma t. digiteerima

  digi=mine n.

  digiteeri=ja n. (isik, vahend)

  digiteeri=mine n.

  digitaliseeri=ja n. (isik, seade)

  digitaliseeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  digi+ajakiri n.

  digi+ajastu n.

  digi+allkiri n.

  digiallkirja=sta/ma n. digiallkirja andma

  digi+boks n. digitaalse TV-signaali muundamise seade

  digi+foto n. digitaalne foto, mida võib kohe pärast salvestamist vaadata arvutis või printida paberile

  digi+fotograafia n.

  digi+haridus n.

  digi+hiid n. (näit. Facebook)

  digi+hiiglane n.

  digi+kaamera n.

  digi+kassa n.

  digi+konverents n.

  digi+lahendus n.

  digi+pilt n. digifoto

  digi+prügi n. digitaalne prügi, kustutatud failid

  digi+põlvkond n.

  digi+pädevus n.

  digipädevus+mudel n.

  digi+raamat n. e-raamat

  digi+raha n.

  digi+retsept n.

  digi+teadmised n.

  digi+teenus n.

  digi+televisioon n.

  digi-TV n. digitelevisioon

  digi+turg n.

  digi+video n.

  digi+õpik n.

  digi+ühiskond n.

  digitaal+allkiri n. sõnumi autentsust tõendav allkirja vaste

  digi+allkiri n. digitaalallkiri, seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga

  digiallkirja=sta/ma t. digiallkirja andma

  digitaalallkirja=sta/ma t.

  digitaal+andmed n.

  digi+andmed n.

  digitaal+arhiiv n.

  digi+arhiiv n.

  digitaal+arvuti n. (digitaalandmeid töötlev)

  digi+arvuti n.

  elektron+digitaalarvuti n.

  digitaal+diktofon n.

  digi+diktofon n.

  digitaal+dokument n.

  digi+dokument n.

  digitaal+foto n.

  digi+foto n. (mida võib kohe pärast salvestamist vaadata arvutis või printida paberil)

  digitaal+fotograafia n.

  digi+fotograafia n.

  digitaal+heli n.

  digi+heli n.

  digitaal+kaamera n.

  digi+kaamera n.

  digitaal+kanal n.

  digi+kanal n.

  digitaal+kassett n.

  digi+kassett n.

  digitaal+kood n.

  digi+kood n.

  digitaal+kõne n.

  digi+kõne n.

  digitaal+liin n.

  digi+liin n.

  digitaal+number n.

  digi+number n.

  digitaal+plaat n.

  digi+plaat n.

  digitaal+raadio n.

  digi+raadio n.

  digitaal+raha n.

  digitaal+retsept n.

  digi+retsept n.

  digitaal+salvestus n.

  digi+salvestus n.

  digitaal+side-siden.

  digi+side-siden.

  digitaal+signaal n.

  digi+signaal n.

  digitaal+signatuur n.

  digi+signatuur n.

  digitaal+telefon n.

  digi+telefon n.

  digitaal+televisioon n. (signaal edastatakse digitaalsel kujul)

  digi+televisioon n.

  digi-TV n. digitelevisioon

  digitaal+võrk n.

  digi+võrk n.

 • riik n. inimühiskonna organisatsioonivorm; piltl. maailm, sfäär, valdkond, (elu)keskkond; biol. kõrgeim üksus elusa looduse süstemaatikas

 • TULETISED

  riik=kond n. (biogeograafilise liigestatuse üksus)

  riikkond=sus n. jur. teat. riiki kuuluvus (näit. lennukite puhul)

  riik=lus n. riigina olemine

  riik=lik o. \kava\

  sise+riiklik o. riigisisene

  riigi=sta/ma t. (midagi) riigi omandiks tegema

  riigista=mine n.

  taas+riigista/ma t.

  taasriigista=mine n.

  super:riik n. suurriik


 • LIITSÕNAD

  agraar+riik n.

  agressor+riik n.

  asukoha+riik n.

  depositaar+riik n. (hoiab deposiiti, hoiust)

  doonor+riik n. tagastamatut abi andev riik

  e-riik n. (kus ajaajamine käib suures osas arvutivõrgu kaudu)

  esma+riik n.

  feodaal+riik n. aj.

  föderatiiv+riik n.

  heaolu+riik n.

  heidik+riik n. paariariik

  hertsogi+riik n.

  industriaal+riik n.

  islami+riik n.

  jumala+riik n. ristiusu järgi maa peal oodatav õigluse ja rahu riik

  kaksik+riik n.

  kaliifi+riik n.

  kandidaat+riik n.

  keisri+riik n.

  khaani+riik n. aj.

  koloniaal+riik n.

  kuning+riik n.

  kuningriik=lane n. kuningriigi pooldaja

  kääbus+riik n.

  liidu+riik n. liitu kuuluv riik

  liikmes+riik n.

  liit+riik n. mitmest riigist koosnev riik

  liitlas+riik n.

  linn+riik n. (nt. Vatikan)

  linnu+riik n.

  looma+riik n.

  lähte+riik n.

  lääne+riik n. hrl. Lääne-Euroopa riik, ka USA, Kanada

  maailma+riik n.

  mandri+riik n.

  marionett+riik n. nukuriik, teistest sõltuv riik

  mere+riik n.

  muinasjutu+riik n.

  naaber+riik n.

  nuku+riik n. piltl. teiste poolt juhitav, iseseisvusetu riik

  ordu+riik n. aj.

  orjandus+riik n.

  osa+riik n. liitriigi osa, mille omavalitsusel on mõned iseseisva riigi tunnused

  paaria+riik n. (mis on ohuks rahule ja julgeolekule)

  paavsti+riik n.

  pakti+riigid n. (kindla paktiga seotud)

  pimeduse+riik n. piltl.

  protektor+riik n.

  puhver+riik n. pol. suurriikide v. nende mõjupiirkondade vahel olev sõjaliselt ja poliitiliselt nõrk riik

  põrgu+riik n.

  rahu+riik n.

  rahvus+riik n.

  rahvusriik=lus n. rahvusriigina toimimine

  ranniku+riik n.

  saare+riik n.

  satelliit+riik n.

  seene+riik n.

  siht+riik n.

  sponsor+riik n.

  sultani+riik n.

  sulus+riik n. pol. (mida ümbritseb teise riigi territoorium)

  suur+riik n.

  suurriik=lik o. \poliitika\ suurriigile omane

  suurvürsti+riik n. aj. (mida valitseb suurvürst)

  sõltlas+riik n.

  süva+riik n. pol. inimeste rühm, organisatsioonid või geograafilised piirkonnad, mis ei allu riigivõimule ning tegutsevad oma seaduste alusel riik riigis moel

  taeva+riik n. taevas, paradiis

  taime+riik n.

  tootja+riik n.

  totalitaar+riik n. (tugevasti tsentraliseeritud)

  tsaari+riik n.

  tööstus+riik n.

  unitaar+riik n. (ühtne või ühtsust taotlev)

  vaba+riik n. (riigivõimuorganid on vabalt valitavad)

  vabariik=lane n. vabariigi pooldaja; (USA) vabariikliku partei liige

  vabariik=lik o. vabariigile omane; vabariiki hõlmav

  üle+vabariigi=line o. \sündmus\ üle vabariigi ulatuv

  banaani+vabariik n. piltl. väike üht kultuuri kasvatav maa, mis on seetõttu poliitiliselt ja majanduslikult ebakindel

  liidu+vabariik n. (kuulub liitu)

  liit+vabariik n. vabariikliku korraga liitriik

  linn+vabariik n.

  rahvus+vabariik n.

  vennas+vabariik n. nõuk.

  vaenlas+riik n.

  varju+riik n. surnute riik

  vasall+riik n. aj. vormiliselt iseseisev, kuid tegelikult mõnest suurriigist sõltuv riik

  võõr+riik n.

  väike+riik n.

  välis+riik n.

  vürsti+riik n.

  õigus+riik n.

  õndsus+riik, õndsuse+riik n. relig. taevariik

  ühend+riik n. ühendatud riik

  ühendriik=lane n. ühendriigi elanik • riigi+abi n.

  riigiabi+eeskirjad n.

  riigi+alam n.

  riigialam=lus n. riigialamaks olemine

  riigi+amet n.

  riigiamet=nik n. riigiameti töötaja

  riigi+aparaat n.

  riigi+arhiiv n.

  riigi+asutus n.

  riigi+departemang n.

  riigi+duuma n. (Venemaal)

  riigi+eelarve n.

  riigi+eksam n.

  riigi+ettevõte n.

  riigi+gümnaasium n. (mille pidajaks on riik)

  riigi+haigla n.

  riigi+haldus n. jur. riigi täidesaatev tegevus, avalik haldus

  riigihaldus=lik o. \akt\

  riigihaldus+organ n. riigivalitsemisorgan

  riigi+hange n. maj. riigi ost v. tellimus

  riigi+hümn n.

  riigi+isa n. (riigijuhi kohta)

  riigi+juht-juhin.

  riigi+kaitse-kaitsen. (abinõude süsteem)

  riigikaitse=line o. \õpetus\

  riigikaitse+akadeemia n.

  riigikaitse+nõukogu-kogun.

  riigikaitse+osakond n.

  riigikaitse+seadus-seadusen.

  riigikaitse+tegevus n.

  riigikaitse+õpe n.

  riigi+kantselei n.

  riigi+kantsler n.

  riigi+kapitalism n.

  riigi+kassa n.

  riigikassa+täht n.

  riigi+keel n.

  riigi+kirik n.

  riigi+kodanik n.

  riigi+kogu-kogun. kõrgeim seadusandlik esindusorgan Eestis

  riigikogu=lane n. riigikogu liige

  riigikogu+liige n.

  riigi+kohus-kohtun. Eesti Vabariigi kõrgeim kohus

  riigikohtu=nik n. riigikohtu liige

  riigi+kontroll1 n. riiklik kontrollisüsteem

  riigi+kontroll2 n. majandust kontrolliv riigiorgan

  riigi+kontrolör n.

  riigi+kord-korran.

  riigi+korraldus n.

  riigi+laen n.

  riigi+laev n. piltl. riik

  riigi+leib n. piltl. kroonuleib

  riigi+linn n. aj. (vahetult keisrile allunud)

  riigi+lipp-lipun.

  riigi+lõiv n. maj.

  riigi+maa n.

  riigi+maks-maksun.

  riigi+mark-margan. Saksamaa rahaühik 1924–1948

  riigi+mees n. riigitegelane

  riigimehe=lik o. riigimehele omane v. iseloomulik

  riigi+mets n.

  riigi+minister n.

  riigi+muuseum n. (riikliku alluvusega)

  riigi+mõis n.

  riigi+nõukogu-kogun.

  riigi+nõunik n.

  riigi+ooper n.

  riigi+organ n.

  riigi+ori n. aj.

  riigi+pank n.

  riigi+pea-pean.

  riigi+piir n.

  riigi+pirukas n. piltl. tulusad riigiametid

  riigi+pitsat n.

  riigi+prokuratuur n. jur.

  riigi+prokurör n. jur.

  riigi+päev n. Saksamaa esinduskogu

  riigi+püha n.

  riigi+raadio n.

  riigi+raamatukogu-kogun.

  riigi+raja n.

  riigi+revident n.

  riigi+rootslane n.

  riigi+sakslane n.

  riigi+saladus n.

  riigi+sekretär n.

  riigi+sektor n. riigi omandusel põhinev majandussektor

  riigi+sisene o.

  riigisisese=lt m.

  riigi+taaler n. aj. endisaegne Rootsi hõbemünt

  riigi+teener n. piltl. riigiametnik

  riigi+teenistuja n. riigiametnik

  riigi+tegelane n.

  riigi+televisioon n.

  riigi+truu o.

  riigitruu=dus n.

  riigitruu=lt m. \käituma\

  riigi+tulu n.

  riigi+tüür n. piltl. riigijuhtimine, riigivalitsemine

  riigi+usk n. (seadusega kehtestatud)

  riigi+ustav o.

  riigi+vaenlane n.

  riigi+vanem n. aj. Eesti riigipea 1920–1937

  riigi+vanker n. piltl.

  riigi+vapp n.

  riigi+vargus n.

  riigi+vastane o. \tegevus\

  riigi+viin n.

  riigi+visiit n.

  riigi+volikogu-kogun.

  riigi+vorm n.

  riigi+võim n.

  riigivõimu+organ n.

  riigi+võlg n.

  riigi+õigus n.

  riigiõigus=lik o. \süsteem\

  riigi+õppeasutus n.

  riigi+õun n. monarhi võimu embleem

  riigi+ülikool-koolin.

  riigi+üürimaja n.


 • ÜHENDITULETISED

  oma+riik=lus n. oma riigina olemine

  üle+riigi=line o. \võistlus\ üle riigi ulatuv • riigi+hoid=ja n. ⇐ riiki hoid/ma see, kes riiki hoiab; aj. Eesti riigipea 1937-1938

  riikide+vaheli=ne o. \leping\ riikide vahel olev


 • ÜHENDID

  õhuke riik n. (sekkub võimalikult vähe majandus- ja sotsiaalellu) • riiki pööra/ma t. riigi põhiseaduslikku korda ebaseaduslikult muutma

  riigi+pööra=ja n.

  riigi+pööra=mine n.

  riigi+pöör=e-pöörden. riigis kehtiva põhiseadusliku korra ja valitsemisvormi ebaseaduslik muutmine

  riigipöörde+katse n.

  riiki reet/ma t.

  riigi+reet=ja n.

  riigi+reet=mine n.

  riigi+reet=ur n.

  riiki teeni/ma t.

  riigi+teeni=ja n. see, kes teenib riiki; riigiametnik

  riigi+teeni-st=us n.

  riiki tüüri/ma t. piltl. riiki juhtima

  riigi+tüüri=ja n.

  riigi+tüüri=mine n.

  riiki valitse/ma t.

  riigi+valitse=ja n.

  riigi+valitse=mine n.

  riigivalitsemis+kulud n.

  riigivalitsemis+organ n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur