[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

anaalne o. \sooleosa\ anat. päraku juurde kuuluv, pärakusse puutuv, päraku-

 • LIITSÕNAD

  anaal+periood n. psühh. lapse psühhoseksuaalse arengu teine periood, u. 1,5 kuni 3 aasta vanuses

  anaal+seks n. suguühe pärakusse

 • faas1 n. (vahelduv) arenemisaste; esinemisjärk, ühiskonna ajaloolise arengu teatud periood; perioodilist võnkumist igal hetkel iseloomustav suurus; biol. elutsükkel; el. vahelduvvoolu süsteemi üks elektriahelatest, vt ka faas2

 • TULETISED

  faasi=line o. faasidena kulgev; faasile omane

  faasi/ma1 t. el. elektriahela faase õigesse järjestusse ühendama, vt ka faasi/ma2

  faasi=mine1 n.


 • LIITSÕNAD

  \kuu\ alg+faas n.

  arengu+faas n.

  kasvu+faas n.

  loomis+faas n. loomisjärk

  \kuu\ lõpp+faas, lõpu+faas n.

  meta+faas n. biol. rakutuuma jagunemise teine aste

  sulu+faas n. keelet. (kaashääliku moodustamisel)

  võnke+faas n.

  ülemineku+faas n. • faasi+kiirus n. füüs.

  faasi+kompensaator n. el.

  faasi+muundur n. el.

  faasi+nihe n. el.

  faasi+nihuti n. el.

  faasi+nurk n. füüs.

  faasi+siire n. füüs. aine üleminek ühest faasist teise


 • ÜHENDITULETISED

  kolme+faasi=line o. \mudel\ kolme faasiga

  mitme+faasi=line o. \protsess\ mitme faasiga

 • fond n. põhivara; mingiks otstarbeks v. ajavahemikuks määratud rahalised v. ainelised vahendid; väärtpaberid

 • TULETISED

  fond=eeri/ma t. maj. fonde kindlaks määrama, fonde looma

  fondeeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abistamis+fond n.

  akumulatsiooni+fond n.

  amortisatsiooni+fond n.

  arhiivi+fond n.

  auhinna+fond n.

  elamu+fond n.

  geeni+fond n.

  geno+fond n. biol. geenifond

  hüvitus+fond n.

  investeerimis+fond n.

  kasvu+fond n.

  kindlustus+fond n.

  kulla+fond n. ka piltl.

  kultuuri+fond n.

  käibe+fond n. maj. ühes tootmistsüklis tarbitav tootmisfondi osa, mille kogu väärtus kandub täielikult üle toodangule

  ohvriabi+fond n.

  palga+fond n.

  pensioni+fond n.

  raamatu+fond n.

  raie+fond n.

  reserv+fond n. maj. varuks olevad rahalised v. ainelised vahendid; bibl. varukogu

  ringlus+fond n.

  riski+fond n. maj. alternatiivne investeerimisinstrument, mis on loodud riskide maandamiseks

  siht+fond n.

  sotsiaalhooldus+fond n.

  sotsiaalkindlustus+fond n.

  streigi+fond n.

  tarbimis+fond n.

  teatme+fond n. bibl. teatmekogu

  tõuke+fond n. maj. (millest rahastatakse Euroopa Liidu mahajäänumate piirkondade arengu kiirendamist)

  valuuta+fond n.

  vähiravi+fond n. • fondi+börs n. väärtpaberibörs

  fondi+emissioon n.

  fondi+hoidla n.

  fondi+mahukus n.

  fondi+osak n.

  fondi+took n. (saadav tulu)


 • ÜHENDID

  fondi (fonde) haldama t.

  fondi+hald=ur n. (investeerimisfondil)

  fondi+hald=us n.

  fondihaldus+firma n.

 • huvi n.

 • TULETISED

  huvi=line1 n. isik, kes millegi v. kellegi vastu huvi tunneb

  ehitus+huviline n.

  ratsutamis+huviline n.

  huvi=line2 o. huvi tundev

  huvi=tu o. ilma huvita

  huvitu=lt m. \igavlema\

  huvit=us n. huvi puudumine

  huvi=ta/ma t. huvi pakkuma, tähelepanu köitma

  huvitav o.

  huvitava=lt m. \jutustama\

  huvitav=us n.

  eba:huvitav o.

  mitte+huvitav o.

  huvitat=us n. huvitatud olek

  huvi=tu/ma t. huvi tundma

  huvitu=ja n.

  huvitu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  elu+huvi n.

  era+huvi n.

  eri+huvi n.

  esoteerika+huvi n.

  investeerimis+huvi n.

  jalgpalli+huvi n.

  kauka+huvid n. taskuhuvid, rahahuvi

  keele+huvi n.

  klassi+huvi n.

  kino+huvi n.

  kirjandus+huvi n.

  kirjandus+huviline n. ⇐ kirjanduse huviline

  kultuuri+huvi n.

  kunsti+huvi n.

  lugemis+huvi n.

  muusika+huvi n.

  poliitika+huvi n.

  põhi+huvi n.

  püsi+huvi n.

  raamatu+huvi n.

  ratsutamis+huvi n.

  ratsutamishuvi=line n.

  seisus+huvi, seisuse+huvi n.

  spordi+huvi n.

  tasku+huvid n. piltl. rahahimu

  teadus+huvi, teaduse+huvi n.

  teadus+huviline, teaduse+huviline o. \noor\

  teatri+huvi n.

  tehnika+huvi n.

  tehnikahuvi=line o. \mees\

  töö+huvi n.

  õpi+huvi n.

  äri+huvi n.

  ühe+päeva+huvi n.

  ühis+huvi n. • huvi+ala n.

  huviala=ne o. \kirjandus\ huvialaga seotud

  huviala+keskus n.

  huviala+klubi n.

  huviala+ring n.

  huviring n.

  huvi+grupp n.

  huvi+haridus n.

  huvi+juht-juhin.

  huvi+kaotus n. ⇐ huvi kaotamine

  huvi+keskus n.

  huvi+klubi n.

  huvi+kohane o. \tegevus\

  huvi+kool-koolin.

  huvi+kursused n. (inimese mitmekülgse arengu toetamiseks)

  huvi+küllane o. \loeng\

  huvi+objekt n.

  huvi+orbiit n.

  huvi+piirkond n.

  huvi+puudus n.

  huvi+reis-reisin. turismimatk

  huvireisi=ja n. huvireisist osavõtja, turist

  huvi+reisimine n. reisimine huvi pärast, turism

  huvi+ristleja n.

  huvi+rühm n.

  huvi+sfäär n.

  huvi+suund n.

  huvi+tegevus n.

  huvi+valdkond n.

  huvi+väärne o. huvi väärt

  huviväärs=us n.

  huvide+ring n.


 • ÜHENDITULETISED

  asja+huvi=line n. see, kes asja vastu huvi tunneb

  auto+huvi=line n. see, kes auto(de) vastu huvi tunneb

  folgi+huvi=line n. see, kes folgi vastu huvi tunneb

  keele+huvi=line n. see, kes keel(t)e vastu huvi tunneb

  kino+huvi=line n. see, kes kino vastu huvi tunneb

  kultuuri+huvi=line n. see, kes kultuuri vastu huvi tunneb

  kunsti+huvi=line n. see, kes kunsti vastu huvi tunneb

  laulu+huvi=line n. see, kes laulmise vastu huvi tunneb

  linnu+huvi=line n. see, kes lindude vastu huvi tunneb

  loodus+huvi=line n. see, kes looduse vastu huvi tunneb

  luule+huvi=line n. see, kes luule vastu huvi tunneb

  male+huvi=line n. see, kes male vastu huvi tunneb

  muusika+huvi=line n. see, kes muusika vastu huvi tunneb

  rännu+huvi=line n. see, kes rändamise vastu huvi tunneb

  seksi+huvi=line o. seksi vastu huvi tundev

  spordi+huvi=line n. see, kes spordi vastu huvi tunneb

  tantsu+huvi=line1 n. see, kes tantsu vastu huvi tunneb

  tantsu+huvi=line2 o. tantsu vastu huvi tundev

  teaduse+huvi=line n.

  teatri+huvi=line n. see, kes teatri vastu huvi tunneb

  teatri+huvi=line2 o. \noor\ teatri vastu huvi tundev

  tehnika+huvi=line o. \mees\


 • ÜHENDID

  huvi pakku/ma t.

  huvi+pakkuv o. \teema\

  huvipakkuva=lt m. \esitatud\

  huvipakkuv=us n.

  huvi ärata/ma t.

  huvi+ärata=ja n.

  huvi+äratav o.

  huvi+äratava=lt m. \lõhnav\

 • infra~ all-, all(pool)

 • LIITSÕNAD

  infra+heli n. füüs.; kuuldepiirkonnast madalama sagedusega heli

  infra+punane o. füüs. nähtavast spektrist suurema lainepikkusega

  infrapuna+binokkel n. ööbinokkel

  infrapuna+kiired n.

  infrapuna+kiirgur n.

  infrapuna+kiirgus n.

  infrapuna+lamp n.

  infrapuna+saun n.

  infrapuna+teleskoop n. astr.

  infra+struktuur n. majanduse allstruktuur (näit. teed, side, koolid jne.), mis tagab peamiste materiaalselt tootvate majandusharude pideva toimimise ja arengu

 • intelligent n. haritlane

 • TULETISED

  intelligent=ne o. arenenud mõistusega, arukas, taibukas; haritud

  intelligentse=lt m.

  intelligents=us n. arukus, taibukus, üldine vaimse arengu tase, andekus

  intelligents n. haritlaskond, kvalifitseeritud vaimse töö tegijad

  intelligentsus+kvoot n. arukusmäär

  intelligentsus+tegur n.

  intelligentsus+test n.

 • kasva/ma t. mõõtmetelt ja massilt suurenema; (ühenduses puude, taimede levikupaigaga:) esinema, olema; rohkenema, kasu/ma t. murd. kasvama

 • TULETISED

  kasva=ta/ma t. (taimi, loomi); midagi (habet, vara) kasvada laskma; laste eest hoolitsema; õpetama ja suunama

  kasvata=ja n. (kutsenimetus)

  kasvataja=nna n.

  lasteaia+kasvataja n.

  sõime+kasvataja n.

  kasvata=mine n.

  kasvatama=tu o. kombetu käitumisega

  kasvatamatu=lt m. \käituma\

  kasvatamat=us n.

  kasvatatud o.

  kodu+kasvatatud o. \kartul\ omakasvatatud

  oma+kasvatatud o. \tomatid\

  kasvatat=us n. heade ning viisakate kommete olemasolu

  kasvat=us n. kasvatamine; inimese arengu sihikindel mõjutamine

  kasvatus=lik o. \põhimõte\

  kõlblus+kasvatus n.

  muusika+kasvatus n.

  pansioni+kasvatus n.

  rüütli+kasvatus n. feodaalide esikpoegade kasvatus, mis andis ettevalmistuse sõjaasjanduses kui rüütlite peamises tegevusalas

  seksuaal+kasvatus n.

  tunde+kasvatus n.

  tervise+kasvatus n.

  töö+kasvatus n.

  vaba+kasvatus n. ped. (pedagoogikasuund)

  õigus+kasvatus n. õigusalane kasvatustöö

  kasvatus+abinõu n.

  kasvatus+asutus n.

  kasvatus+kast n. (taimede ettekasvatamiseks)

  kasvatus+kott n. aiand. (taimede ettekasvatamiseks)

  kasvatus+küsimus n.

  kasvatus+maja n. vnm. lastekodu

  kasvatus+meetod n.

  kasvatus+nõustamine n.

  kasvatus+probleem n.

  kasvatus+protsess n.

  kasvatus+raha n.

  kasvatus+raskus n.

  kasvatus+süsteem n.

  kasvatus+teadlane n.

  kasvatus+teadus n.

  kasvatus+teema n.

  kasvatusteema=line o. \loeng\

  kasvatus+töö n. kasvatus

  õppe+kasvatustöö n.

  kasvatus+vahend n.

  kasvatus+viga n.

  kasvatus+viis-viisin.

  kasvatus+võte n.

  faasaneid kasvatama t.

  faasani+kasvata=ja n.

  faasani+kasvat=us n.

  forelle kasvatama t.

  forelli+kasvata=ja n.

  forelli+kasvat=us n.

  heinaseemet kasvatama t.

  heinaseemne+kasvata=ja n.

  heinaseemne+kasvat=us n.

  hobuseid kasvatama t.

  hobuse+kasvata=ja n.

  hobuse+kasvat=us n.

  humalat kasvatama t.

  humala+kasvata=ja n.

  humala+kasvat=us n.

  kaameleid kasvata/ma t.

  kaameli+kasvata=ja n.

  kaameli+kasvat=us n.

  kala kasvatama t.

  kala+kasvata=ja n.

  kala+kasvat=us n.

  kalakasvatus+maja n.

  kalakasvatus+sump n.

  kalakasvatus+tiik n.

  kalkuneid kasvata/ma t.

  kalkuni+kasvata=ja n.

  kalkuni+kasvat=us n.

  kanu kasvatama t.

  kana+kasvata=ja n.

  kana+kasvat=us n.

  karja kasvatama n.

  karja+kasvata=ja n.

  karja+kasvat=us n.

  ränd+karjakasvatus n.

  karjakasvatus+piirkond n.

  kartulit kasvatama t.

  kartuli+kasvata=ja n.

  kartuli+kasvat=us n.

  kartulikasvatus+talu n.

  karusloomi kasvatama t.

  karuslooma+kasvata=ja n.

  karuslooma+kasvat=us n.

  kasse kasvatama t.

  kassi+kasvata=ja n.

  kassi+kasvat=us n.

  kitsi kasvatama t.

  kitse+kasvata=ja n.

  kitse+kasvat=us n.

  kodulinde kasvata/ma t.

  kodulinnu+kasvata=ja n.

  kodulinnu+kasvat=us n.

  koeri kasvata/ma t.

  koera+kasvata=ja n.

  koera+kasvat=us n.

  kurki kasvata/ma t.

  kurgi+kasvata=ja n.

  kurgi+kasvat=us n.

  köögivilja kasvata/ma t.

  köögivilja+kasvata=ja n.

  köögivilja+kasvat=us n.

  küülikuid kasvata/ma t.

  küüliku+kasvata=ja n.

  küüliku+kasvat=us n.

  lambaid kasvata/ma t.

  lamba+kasvata=ja n.

  lamba+kasvat=us n.

  lambakasvatus+majand n.

  lapsi kasvata/ma t.

  laste+kasvata=ja n. ⇐ lapsi kasvata/ma

  lastekasvataja=nna n.

  laste+kasvat=us n.

  lilli kasvata/ma t.

  lille+kasvata=ja n.

  lille+kasvat=us n.

  lina kasvata/ma t.

  lina+kasvata=ja n.

  lina+kasvat=us n.

  linde kasvata/ma t.

  linnu+kasvata=ja n.

  linnu+kasvat=us n.

  linnukasvatus+majand n. linnukasvandus

  loomi kasvata/ma t.

  looma+kasvata=ja n.

  looma+kasvat=us n.

  loomakasvatus+brigadir n.

  loomakasvatus+farm n.

  loomakasvatus+haru n.

  loomakasvatus+piirkond n.

  loomakasvatus+saadus n.

  loomakasvatus+talu n.

  lutserni kasvata/ma t.

  lutserni+kasvat=us n.

  maasikaid kasvata/ma t.

  maasika+kasvata=ja n.

  maasika+kasvat=us n.

  marju kasvata/ma t.

  marja+kasvata=ja n.

  marja+kasvat=us n.

  meloneid kasvata/ma t.

  meloni+kasvat=us n.

  metsa kasvata/ma t.

  metsa+kasvata=ja n.

  metsa+kasvat=us n.

  naerist kasvata/ma t.

  naeri+kasvata=ja n.

  naeri+kasvat=us n.

  nisu kasvata/ma t.

  nisu+kasvata=ja n.

  nisu+kasvat=us n.

  otra kasvatana t.

  odra+kasvata=ja n.

  odra+kasvat=us n.

  orhideesid kasvata/ma t.

  orhidee+kasvata=ja n.

  orhidee+kasvat=us n.

  peeti kasvata/ma t.

  peedi+kasvata=ja n.

  peedi+kasvat=us n.

  peekonit kasvata/ma t.

  peekoni+kasvata=ja n.

  peekoni+kasvat=us n.

  piimakarja kasvata/ma t.

  piimakarja+kasvata=ja n.

  piimakarja+kasvat=us n.

  porosid kasvatama t.

  poro+kasvata=ja n.

  poro+kasvat=us n.

  puuvilja kasvatama t.

  puuvilja+kasvata=ja n.

  puuvilja+kasvat=us n.

  puuvilla kasvatama t.

  puuvilla+kasvata=ja n.

  puuvilla+kasvat=us n.

  põtru kasvatama t.

  põdra+kasvata=ja n.

  põdra+kasvat=us n.

  põhjapõtru kasvatama t.

  põhjapõdra+kasvata=ja n.

  põhjapõdra+kasvat=us n.

  rapsi kasvatama t.

  rapsi+kasvata=ja n.

  rapsi+kasvat=us n.

  riisi kasvatama t.

  riisi+kasvata=ja n.

  riisi+kasvat=us n.

  roose kasvatama t.

  roosi+kasvata=ja n.

  roosi+kasvat=us n.

  rukist kasvatama t.

  rukki+kasvata=ja n.

  rukki+kasvat=us n.

  sigu kasvatama t.

  sea+kasvata=ja n.

  sea+kasvat=us n.

  seemneid kasvatama t.

  seemne+kasvata=ja n.

  seemne+kasvat=us n.

  seemnekasvatus+agronoom n.

  seemnekasvatus+talu n.

  seeni kasvatama t.

  seene+kasvata=ja n.

  seene+kasvat=us n.

  sibulaid kasvatama t.

  sibula+kasvata=ja n.

  sibula+kasvat=us n.

  siidiusse kasvatama t.

  siidiussi+kasvat=us n.

  suhkrupeeti kasvatama t.

  suhkrupeedi+kasvat=us n.

  šampinjone kasvatama t.

  šampinjoni+kasvat=us n.

  taimi kasvatama t.

  taime+kasvata=ja n.

  taime+kasvat=us n.

  taimekasvatus+haru n.

  tatart kasvatama t.

  tatra+kasvata=ja n.

  tatra+kasvat=us n.

  teed kasvatama t.

  tee+kasvata=ja n.

  tee+kasvat=us n.

  teravilja kasvatama t.

  teravilja+kasvata=ja n.

  teravilja+kasvat=us n.

  tubakat kasvatama t.

  tubaka+kasvata=ja n.

  tubaka+kasvat=us n.

  tuvisid kasvatama t.

  tuvi+kasvata=ja n.

  tuvi+kasvat=us n.

  veiseid kasvatama t.

  veise+kasvata=ja n.

  veise+kasvat=us n.

  viinamarju kasvatama t.

  viinamarja+kasvata=ja n.

  viinamarja+kasvat=us n.

  väikeloomi kasvatama t.

  väikelooma+kasvata=ja n.

  väikelooma+kasvat=us n.

  ennast kasvata/ma t. teadlikult oma isiksust arendama

  enese+kasvat=us n.

  ette kasvata/ma t.

  ette+kasvata=ja n.

  ette+kasvata=mine n.

  ette+kasvat=us n.

  üles kasvata/ma t. (täiskasvanuks); välja õpetama

  üles+kasvata=ja n.

  üles+kasvata=mine n.

  ümber kasvata/ma t. sihikindla mõjutamisega kellegi toimimist ja käitumist ümber kujundama

  ümber+kasvata=ja n.

  ümber+kasvata=mine n.

  ümber+kasvat=us n.

  ümberkasvatus+asutus n.

  kasu2 n. murd. kehakasv (eriti pikkuses); oksa noor jätk puul; võsu, vt ka kasu1

  kuuse+kasu n. murd. kuusekasv

  männi+kasu n. murd. männikasv

  kasv1 n. kasvamine; kehakasv; rõiva suurusnumber

  kasvu=kas o. suure kasvuga

  kasvu=line o. kasvuga seotud

  kasvu=ldasa m. kasvu poolest

  aasta+kasv n.

  ennak+kasv n. ettejõudev kasv

  hiid+kasv n.

  hinna+kasv n.

  juukse+kasv n.

  jämedus+kasv n.

  karva+kasv n.

  keha+kasv n.

  koljati+kasv n. väga suurt kasvu

  kõrgus+kasv n.

  kääbus+kasv n. väga väikest kasvu

  kääbuskasvu=line o.

  kääbus+kasvu o. kääbuse kasvu

  mugula+kasv n.

  normaal+kasv n.

  pikkus+kasv n.

  päkapiku+kasvu o. \poisike\

  rohu+kasv n.

  taime+kasv n.

  teis+kasv n. bot. teisene kasv

  vilja+kasv n.

  vägilas+kasv n.

  ädala+kasv n.

  kasvu+aine n.

  kasvu+dünaamika n.

  kasvu+hormoon n. biol. (soodustab kasvu)

  kasvu+aeg n.

  kasvuaeg=ne o. \hooldus\

  kasvu+iga-ean.

  kasvuea=line o. \nooruk\

  kasvu+faas n.

  kasvu+fond n.

  kasvu+häire n.

  kasvu+kuhik n.

  kasvu+kiht n. anat. marrasknaha alumine kiht, mille kaudu toimub nahaosade uuenemine

  kasvu+koht n.

  kasvukoha+tüüp n.

  kasvu+lava n.

  kasvu+nõuded n.

  kasvu+olud n.

  kasvu+peetus n. kasvu kinnijäämine mingil põhjusel

  kasvu+pind-pinnan.

  kasvu+pindala n.

  kasvu+pinnas n.

  kasvu+raskus n.

  kasvu+pung n.

  kasvu+stimulaator n. kasvu edendav aine

  kasvu+tendents n.

  kasvu+tingimus n.

  kasvu+trend n.

  kasvu+tsükkel n.

  kasvu+turvas n.

  kasv2 n. oksa v. ladva noor jätk: võsu; mingi taim üldse

  kuuse+kasv n. kuuse noor oksa v. ladva jätk

  männi+kasv n. männi noor oksa v. ladva jätk

  vee+kasv, vesi+kasv n. bot. veetaim

  vään+kasv n. vääniline taim

  väät+kasv n. väänkasv

  kasva=ja1 n. med.

  kasvaja+eelne o. \seisund\

  aju+kasvaja n.

  emaka+kasvaja n.

  kilpnäärme+kasvaja n.

  kopsu+kasvaja n.

  kõhr+kasvaja n.

  lihas+kasvaja n.

  luu+kasvaja n.

  maksa+kasvaja n.

  mao+kasvaja n.

  munasarja+kasvaja n.

  närv+kasvaja n.

  näsa+kasvaja n. näsajas healoomuline kasvaja nahal v. epiteelkoel, papilloom

  nääre+kasvaja n.

  peaaju+kasvaja n.

  pigment+kasvaja n.

  puder+kasvaja n. naha rasunäärme juha ummistusest tekkinud põisjas puderjat massi sisaldav moodustis

  rasvkude+kasvaja n.

  sidekude+kasvaja n.

  soon+kasvaja n.

  versoon+kasvaja n. med. hemangioom; kõnek. maasikamärk

  vähk+kasvaja n.

  kasvaja+rakk n.

  kasva=ja2 o. \laps\ kasvav

  kasva=mine n.

  kasva=ndik n. ülalpeetav, hoolealune laps v. nooruk

  kasva=ndus n. loomade kasvatamise ja aretamise asutus

  austri+kasvandus n. ⇐ austrite kasvandus

  broileri+kasvandus n.

  forelli+kasvandus n.

  hobuse+kasvandus n. hobusekasvatusmajand

  hõberebase+kasvandus n.

  kala+kasvandus n.

  karuslooma+kasvandus n.

  linnu+kasvandus n.

  lõhe+kasvandus n.

  pardi+kasvandus n.

  tõulooma+kasvandus n.

  kasv=ik1 n. kasvuealine noorloom

  kasv=ik2 n. intress

  kasviku+määr n.

  laenu+kasvik n.


 • LIITSÕNAD

  kodu+kasvanud o. \kriitik\ isehakanud, hariduseta • kasu+ema n. kasulast kasvatav naine

  kasu+isa n. kasulast kasvatav mees

  kasu+kannikas n. leivanukk, mis vanarahva arvamuse järgi soodustab lapse kasvamist

  kasu+laps n. (kes on perre üles kasvama võetud)

  kasu+loom-looman. kasvama jäetud loom

  kasu+mets n. kasvama jäetud noor mets

  kasu+pere n. pere, kes on võtnud kasvatada võõra vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse

  kasu+poeg n. lapsendatud poeglaps

  kasu+puu n. noor, kasvav puu

  kasu+tütar n. lapsendatud tütarlaps

  kasu+vanemad n. kasuema ja kasuisa

  kasu+vasikas n. kasvama jäetud vasikas

  kasu+veli n. kasuvend

  kasu+vend n. (koos kasvanud, kuid ei ole pärisvend)

  kasu+õde n. (koos kasvanud, kuid ei ole pärisõde)

  kasvu+aasta n.

  kasvu+aeg n.

  kasvu+hoone n. klaasist vm. valgust läbilaskvast materjalist katuse ja seintega ehitis kultuurtaimede kasvatamiseks

  ajatus+kasvuhoone n.

  angaar+kasvuhoone n.

  kile+kasvuhoone n.

  klaas+kasvuhoone n.

  süvend+kasvuhoone n.

  talve+kasvuhoone n.

  kasvuhoone+efekt n.

  kasvuhoone+gaas n.

  kasvuhoone+kurk-kurgin.

  kasvuhoone+lill n.

  kasvuhoone+tomat n.

  kasvu+seltsiline n.


 • ÜHENDITULETISED

  aeglase+kasvu=line o. \puu\ aeglase kasvuga

  keskmise+kasvu=line o. \sort\ keskmist kasvu

  kiire+kasvu=line o. \liik\ kiire kasvuga

  lühema+kasvu=line o. \naine\ lühemat kasvu

  lühikese+kasvu=line, lühi+kasvu=line o. lühikese kasvuga

  madala+kasvu=line o. \kirss\ madala kasvuga

  pika+kasvu=line o. \poiss\ pikka kasvu

  pikema+kasvu=line o. \mees\ pikemat kasvu

  suure+kasvu=line o. \tõug\ suurt kasvu

  tugeva+kasvu=line o. \põõsas\ tugeva kasvuga

  väikese+kasvu=line, väikse+kasvu=line o. \koer\ väikese kasvuga


 • ÜHENDID

  juurde kasva/ma t.

  juurde+kasv n. hulga v. koguse suurenemine; iive; mets. puu v. puistu suurenemine ajaühikus

  aasta+juurdekasv n.

  juurdekasvu+tempo n. maj.

  järel kasva/ma t.

  järel+kasv n. noor põlvkond; noored, uus vahetus mingil alal

  karva kasva/ma t. juukseid ja/või habet liiga pikaks kasvada laskma

  karva+kasva=mine n.

  peale kasva/ma t. (olemasolevale lisaks v. seda asendama)

  peale+kasv n. juurdekasvamine; pealekasvav põlvkond

  peale+kasva=mine n.

  täis kasva/ma t. umbe kasvama; (ealises mõttes)

  täis+kasva=mine n.

  täis+kasva=nu n.

  täiskasvanu=lik o.

  täiskasvanulikk=us n.

  täiskasvanuliku=lt m.

  täiskasvanu+pedagoogika n.

  täis+kasvanud o. \inimene\ täisealine

  umbe kasva/ma t.

  umbe+kasva=mine n.

  umbe+kasvanud o. \tiik\

  välja kasva/ma t. (otseses mõttes); (riietest); välja arenema

  välja+kasv n. väljakasvanud osa

  välja+kasva=mine n.

  välja+kasv=e n. väljakasv

  ühte kasva/ma t. kokku kasvama

  ühte+kasva=mine n.

  üle kasva/ma t. (arengus); allumatuks muutuma; ülemäära kasvama

  üle+kasva=mine o.

  üle+kasva=nu n.

  üles kasva/ma t. suureks kasvama

  üles+kasva=mine n.

  ümber kasva/ma t. (oma vaadetes)aegamööda muutuma

  ümber+kasva=mine n.

  ümber+kasva=nu n.

 • kreen n. mer. laeva külgkalle

 • TULETISED

  kreeni m. \vajuma\ küljele, külgkaldesse; piltl. (majanduse, poliitlise arengu jms. kohta:) tasakaalust välja

  kreenis m. \olema\ külje peal, külgkaldes

 • kursus n. mingi õppeaine v. selle tervikliku osa süstemaatiline, programmiga määratud materjalihulk; kõrgkooli v. keskeriõppeasutuse hrl. aastase programmiga õppeaste; sellel õppijad; lühiajalised õpingud mingil alal kvalifikatsiooni tõstmiseks jne.

 • TULETISED

  kurs=ant n. sõjakooli õpilane

  kursus=lane n. kursus(t)est osavõtja


 • LIITSÕNAD

  aabitsa+kursus n. (algteadmised)

  aine+kursus n. ped.

  alg+kursus n.

  arvuti+kursus n.

  e-kursus n. (mis peetakse osaliselt v. täielikult arvutivõrgu kaudu)

  ellujäämis+kursused n.

  eneseabi+kursus n.

  enesetäiendus+kursus n.

  eri+kursus n.

  esperanto+kursus n.

  ettevalmistus+kursus n.

  gümnaasiumi+kursus n.

  huvi+kursused n. (inimese mitmekülgse arengu toetamiseks)

  intensiiv+kursus n.

  kaugõppe+kursus n.

  keele+kursus n.

  kiir+kursus n.

  klassi+kursus n.

  koka+kursus n.

  kvalifikatsiooni+kursus n.

  käsitöö+kursused n.

  loengu+kursus n.

  lõpu+kursus n.

  lühi+kursus n.

  meistri+kursus n. (meister peab kursuse)

  paralleel+kursus n.

  suve+kursus n.

  tantsu+kursus n. (õpetatakse tantsima)

  teooria+kursus n.

  täiendus+kursus n.

  ujumis+kursus n.

  virtuaal+kursus n.

  üld+kursus n. mingi õppeaine põhilisi, üldisemaid probleeme käsitlev kursus (hrl. kõrgkoolis)

  ülikooli+kursus n. • kursus+kaaslane, kursuse+kaaslane n.

  kursus+töö, kursuse+töö n.

  kursus+vanem, kursuse+vanem n.

  kursus+õhtu, kursuse+õhtu n.

  kursuse+eksam n.

  kursuse+kokkutulek n.

 • metamorfoos n. olemuslik muutus, teisenemine; zool. suur kuju- ja eluviisimuutus isendi arengus, metaboolia; bot. taime kuju ja talitluse osaline muundumine pikaajalise arengu vältel; (muid juhte)

 • TULETISED

  metamorfoos=ne o. \olend\ metamorfoosi läbi teinud, muundunud

 • paik1 n. koht (üldises mõttes); kindel ettenähtud koht (ruumis, kehal, esemel); ameti-, töö-, teenistuskoht, vt ka paik2

 • TULETISED

  paiga=s n. geogr. tekkelt ja pinnaehituselt ühtlane maastikuüksus

  paigas=tik n. paigaste kogum maastikuüksusena

  mõhna+paigas n.

  raba+paigas n.

  voore+paigas n.

  paik=kond n. (maa)koht, kant, piirkond

  paikkond=lik o. paikkonda hõlmav; paikkonnaga seotud

  paiga=line o. \eluviis\ paikne

  paik=lik o. \eluviis, väetamine\ paikne

  paik=ne o. ühel kohal asuv; kohapealne

  paikse=lt m. \elav\

  paiks=us n.

  paiksus+tsensus n.

  püsi+paikne o. \liik\ püsivalt samas paigas olev

  paik=ne/ma t. asetsema; asuma

  paikne=ja n.

  paikne=mine n.

  ümber paikne/ma t.

  ümber+paikne=mine n.

  paigal=da/ma t. ettenähtud kohta asetama, paigale panema

  paigalda=ja n.

  paigalda=mine n.

  paigald=i n. seade millegi paigaldamiseks

  suju+paigaldi n. ⇐ sujuv paigaldi (grammofonil)

  paigald=us n.

  toru+paigaldus+traktor n.

  kaablit paigalda/ma t.

  kaabli+paigalda=ja n. (kutsenimetus:) isik, kes paigaldab kaablit

  kaabli+paigald=i n. masin, mis paigaldab kaablit

  paiga=sta/ma t. paigale kinnistama

  paigasta=mine n.

  paigu=sta/ma t. (haigust) mingile alale piirama, lokaliseerima; paikseks tegema

  paigust=u/ma t. lokaliseeruma, mingile paigale jääma

  paigustu=mine n.

  paigusta=mine n.

  paigu=ta/ma t.

  paiguta=ja n. (ka ametinimetus)

  paiguta=mine n.

  paigut=us n.

  paigutus+viis-viisin.

  ümber paiguta/ma t.

  ümber+paiguta=ja n.

  ümber+paiguta=mine n.

  ümber+paigut=us n.

  paigu=tu/ma t. paika võtma, asetuma

  paigutu=mine n.

  ümber paigutu/ma t.

  ümber+paigutu=mine n.

  paigu=ti m. kohati; aeg-ajalt

  paiguti=ne o. paiguti esinev

  \lõuna\ paiku k. (umbes) teatud ajal


 • LIITSÕNAD

  ankru+paik n.

  asu+paik n.

  ehitus+paik n.

  elamis+paik n.

  elu+paik n.

  hoiu+paik n.

  hukkamis+paik n.

  hukkumis+paik n.

  kalastus+paik n.

  kesk+paik n.

  \märtsi\ keskpaiku k. (umbkaudu) teat. ajalõigu keskpaigas

  kodu+paik n.

  kohtamis+paik n.

  kohtumis+paik n.

  kude+paik n. kudemispaik

  kudemis+paik n.

  kuriteo+paik n.

  lahingu+paik n.

  leiu+paik n. paik, kust midagi leitakse

  lemmik+paik n.

  lõbustus+paik n.

  maandumis+paik n.

  majutus+paik n.

  matmis+paik n.

  meelis+paik n.

  mälestus+paik n.

  mängu+paik n.

  ohverdamis+paik n.

  ohvri+paik n.

  pani+paik n.

  pani=la n. panipaik

  pao+paik n. pelgupaik

  peatus+paik n.

  peidu+paik n.

  pelgu+paik n.

  pesa+paik n.

  pesapaiga+truu o.

  pesapaigatruu=dus n.

  pesitsus+paik n.

  puhke+paik n.

  rahu+paik n.

  redu+paik n.

  stardi+paik n.

  säilitus+paik n.

  sündmus+paik n.

  sünni+paik n.

  tegevus+paik n.

  tekke+paik n.

  treeningu+paik n.

  turva+paik n.

  ujumis+paik n.

  vara+paik n.

  varitsus+paik n.

  varju+paik n.

  varjupaiga+õigus n. jur.

  varjupaika taotle/ma t.

  varjupaiga+taotle=ja n.

  varjupaiga+taotl=us n.

  varjumis+paik n.

  võtte+paik n.

  õnnetus+paik n.

  ööbimis+paik n.

  sinna+paika m. \jätma, jääma\ (sinna, sellesse kohta) maha; sellesse samasse paika; pooleli • paik+kino n.

  paiga+kala n.

  paiga+lind n. zool. (liigub kogu aasta oma pesitsusala lähemas ümbruses)

  paiga+truu o. paigale truu

  paigatruu=dus n.

  paigal+jooks n. jooks koha peal, edasi liikumata

  paigal+lend n. zool. õhus lennuliigutuste abil ühe koha peal paigalpüsimine

  paigal+marss n.

  paigalt+hüpe n.

  paigalt+start n.


 • ÜHENDITULETISED

  kahe+paik=ne1 o. vee- ja osaliselt ka maismaaeluviisiga; piltl. kahepalgeline

  kahepaikne2, kahepaiksed n. kahepaikse eluviisiga loom; (loomade klass)

  kahepaiks=us n.


 • ÜHENDID

  paigal ole/ma t.

  paigal+ole=k n.

  paigal+ole=mine n.

  paigal püsi/ma t.

  paigal+püsima=tu o. \laps\

  paigal+püsi=mine n.

  paigal+püsiv o.

  paigal sammu/ma t.

  paigal+samm n. paigal sammumine

  paigal+sammu=mine n.

  paigal seis/ma t. (arengu mõttes) soikunud, vaibunud olema

  paigal+seis n.

  paigal+seis=ja n.

  paigal+seis=mine n.

  paigal tammu/ma t. pidurdunud, aeglustunud olema

  paigal+tammu=ja n.

  paigal+tammu=mine n. paigalseis

  paigale jää/ma t.

  paigale+jää=ja n.

  paigale+jää=mine n.

  paigale pane/ma t. oma ettenähtud kohale asetama

  paigale+pane=k n.

  paigale+pane=mine n.

  paika pane/ma t. (õigele kohale); kindlaks määrama; ametisse panema; kellelegi ta õiget kohta kätte näitama; ära kulutama

  paika+pane=k n.

  paika+pane=mine n.

  paika+pani=ja n.

  paika pida/ma t. tõele vastama

  paika+pidama=tu o. \teooria\

  paikapidamat=us n.

  paika+pidav o. \oletus\

  paikapidav=us n.

 • periood n. ajajärk; kordumise vahemik; korduv osa

 • TULETISED

  periood=ika n. perioodiliselt ilmuvad trükised

  perioodika+kogu-kogun.

  perioodika+väljaanne-anden. bibl.

  perioodi=line o.

  perioodilise=lt m. \toimuv\

  perioodilis=us n.

  perioodilisus+seadus-seadusen.

  periodi=seeri/ma t. perioodideks jaotama

  periodiseeri=mine n.

  periodiseeri=ng n.

  perioodi=ti m. perioodide kaupa


 • LIITSÕNAD

  ajaloo+periood n. ajaloojärk

  anaal+periood n. psühh. lapse psühhoseksuaalse arengu teine periood, u. 1,5 kuni 3 aasta vanuses

  ettevalmistus+periood n.

  haude+periood n. zool. haudumise periood

  inkubatsiooni+periood n. med. lõimetusaeg, peiteaeg, nakkushaiguse esimene järk; zool. haudeaeg

  inkubatsioon2 zool. inkubatsiooniperiood

  inna+periood n. põllum.

  karjamaa+periood n. (hrl. veistel)

  karjatamis+periood n. põllum.

  kinnis+periood n. põllum. ajavahemik tiine lehma lüpsmise lõpetamisest järgmise poegimiseni

  koristus+periood n. koristushooaeg põllumajanduses

  kütte+periood n.

  laktatsiooni+periood n. põllum. füsiol. piima eritumise periood, piimanäärmete sünnitusjärgse talitluse kestus

  loome+periood n. loomisperiood, loominguperiood

  loomingu+periood n.

  lüpsi+periood n. põllum.

  mõõna+periood n. paigalseisu- v. langusperiid

  navigatsiooni+periood n. mer.

  otsingu+periood n.

  peite+periood n.

  põetus+periood n.

  pöörlemis+periood n. astr. ühe täispöörde sooritamiseks kuluv aeg

  rände+periood n.

  saju+periood n.

  sotsialismi+periood n. pol.

  stagnatsiooni+periood n. seisakuaeg

  talve+periood n.

  tegevus+periood n.

  tiirlemis+periood n. astr. ühe täistiiru sooritamiseks kulunud aeg

  vaatlus+periood n.

  valitsus+periood n.

  vegetatsiooni+periood n. bot. taimekasvuperiood

  vihma+periood n.

  viljakande+periood n. aiand. viljakandeiga

  virge+periood n. (imiku) virgeaeg

  võnke+periood n. füüs. üheks võnkeks kulunud aeg

  väljutus+periood n. füsiol. (sünnitamisel)

  õitsengu+periood n.

  õpingu+periood n.

  ülemineku+periood n. (ühest seisundist teise)

 • pida/ma1 t. hoidma; pikemat aega püsima; korraldama; kellestki hoolima, vt ka pida/ma2

 • TULETISED

  pea=ta/ma t. kinni pidama, seisma panema

  peata=mine n.

  sund+peata/ma t.

  pea=tu/ma t. seisma jääma; ajutiselt elama; (midagi) käsitlema

  peatu=mine n.

  peatumis+käsk n.

  peatuma=tu o. selline, mis v. kes ei peatu

  peatumatu=lt m. \edasi\

  peat=us2 n. peatumine (piiratud ajaks); peatuskoht, vt ka peat=us1

  autobussi+peatus n.

  bussipeatus n.

  häda+peatus n.

  lõpp+peatus n.

  nõude+peatus n. (bussiliinil)

  puhke+peatus n.

  raudtee+peatus n.

  rände+peatus n.

  sund+peatus n.

  söögi+peatus n.

  takso+peatus n.

  trammi+peatus n.

  trolli+peatus n.

  vahe+peatus n.

  ööbimis+peatus n.

  peatuse+vahe-vahen.

  peatus+koht n.

  peatus+paik n.

  mitte+peatuv o. peatumatu

  pee=ta/ma t. tagasi hoidma, kinni pidama

  peeta=mine n.

  pee=tu/ma t. kinni, seisma jääma; pidurduma

  \raseduse\ peetu=mine n.

  peet=us n. kinnijäämine, pidurdus

  arengu+peetus n. med. arengu aeglustumine

  hingamis+peetus n. med.

  kuse+peetus n. med. kuse väljavoolu (täielik) takistatus

  piima+peetus n. vet. (lüpsmisel)

  uriini+peetus n. med.

  vedeliku+peetus n.

  peetud o. \mantel\ kantud, kulunud

  pool+peetud o. pooleldi kulunud

  pidama=tu o. tagasihoidmatu

  pidamat=us n. <pidamat(u)=us> med. (haiguslik seisund)

  kuse+pidamatus n.

  rooja+pidamatus n.

  uriini+pidamatus n.

  pida=mine n.

  pidamis+kulu n.

  pidamis+tingimused n.

  pidamis+viis-viisin.

  pid=e n. käepide; pidepunkt; ühendav osa; piltl. midagi sellist, millele võiks toetuda

  pide=tu o. end üksikuna tundev, ilma toeta olev

  pidetu=lt m. \end tundma\

  pidet=us n.

  hinge+pide n. kehakinnitus, toidupoolis (söök v. jook); kerge suupiste

  ihu+pide n. kehakinnitus

  keha+pide n. kehakinnitus

  kõhu+pide n. kehakinnitus

  käe+pide n.

  messing+käepide n.

  nupp+käepide n.

  rõngas+käepide n.

  sang+käepide n.

  süvis+käepide n.

  ukse+käepide n.

  vask+käepide n.

  mõtte+pide n.

  mõõga+pide n.

  noa+pide n.

  padruni+pide n.

  pronks+pide n.

  rinnaku+pide n. anat.

  pide+heli n. muus.

  pide+kaar n. muus. (tähistab kahe heli ühendamist)

  pide+punkt n.

  pideme+täis-täien. \padruneid\

  \pole pikka\ pid=u2 n. pidamine, püsi(mine), olemine

  pidu=ne1 o. peetud, kantud, pruugitud, vt ka pidu=ne2

  pool+pidune o. \palitu\

  poolpiduse=lt m.

  pid=ur n. tehn. (seade); piltl. tõkestav tegur

  pidur=da/ma t. piltl. takistama, aeglustama

  pidurd=u/ma t. aeglustuma v. peatuma

  pidurdu=mine n.

  pidurda=ja n.

  pidurdama=tu o.

  pidurdamatu=lt m.

  pidurdamat=us n.

  pidurda=mine n.

  pidurdamis+oskus n.

  pidurdamis+tehnika n.

  pidurd=us n.

  kaitse+pidurdus n. füsiol. närvisüsteemi ülepingutuse vältimiseks tekkiv pidurdusseisund

  sahk+pidurdus n. sp. (suusatamisel)

  takistus+pidurdus n. (nt autol)

  äkk+pidurdus n.

  pidurdus+jõud n. tehn.

  pidurdus+jälg n. (teel)

  pidurdus+kiirgus n. füüs.

  pidurdus+maa n.

  pidurdus+mootor n. (raketil)

  pidurdus+polt n.

  pidurdus+protsess n. füsiol. psühh.

  pidurdus+seade-seadmen.

  pidurdus+seisund n. füsiol. psühh.

  pidurdus+teekond n.

  äkk+pidurda/ma t. äkki, ootamatult pidurdama

  ABS-pidur n. tehn. blokeerumatu pidur

  blokeer+pidur, blokeerimis+pidur n.

  friktsioon+pidur n. tehn. hõõrdpidur

  hõõrd+pidur n. tehn.

  häda+pidur n.

  jalg+pidur n.

  ketas+pidur n.

  kiil+pidur n.

  klots+pidur n.

  käsi+pidur n.

  lint+pidur n.

  õhk+pidur n.

  piduri+ajam n.

  piduri+kang n.

  piduri+klots n.

  piduri+kraan n.

  piduri+krigin n.

  piduri+pedaal n.

  piduri+trummel n.

  piduri+tuli n.

  piduri+vedelik n.

  piduri+voolik n.

  piduri+õli n.

  piduri+võimendi n.


 • LIITSÕNAD

  õli+pidav o. \lamp\ • pide+pael n. (et õmblus peaks)


 • ÜHENDID

  aeda pida/ma t.

  aia+pida=ja n.

  aia+pida=mine n.

  aru pida/ma t. kaalutlema; arutlema

  aru+pida=mine n.

  aru+pidava=lt m. aru pidades

  arvet pida/ma t.

  arve+pida=ja n.

  arve+pida=mine n.

  auru pida/ma t.

  auru+pidav o. \tihend\

  aurupidav=us n.

  blogi pida/ma t.

  blogi+pida=ja n.

  blogi+pida=mine n.

  bordelli pida/ma t.

  bordelli+pida=ja n.

  bordelli+pida=mine n.

  gaasi pida/ma t.

  gaasi+pidav o. \ühendus\

  gaasipidav=us n.

  heli pida/ma t.

  heli+pidav o. \sein\

  helipidav=us n.

  hüpoteeki pida/ma n. jur.

  hüpoteegi+pida=ja n. isik, kelle kasuks on hüpoteek seatud kinnisturaamatusse

  jahti pidama t.

  jahi+pida=ja n.

  jahi+pida=mine n.

  jahipidamis+ala n.

  kaht(e) naist pida/ma t.

  kahe+naise+pida=ja n.

  kahe+naise+pida=mine n.

  kaht(e) meest pida/ma t.

  kahe+mehe+pida=ja n.

  kahe+mehe+pida=mine n.

  kalliks pida/ma t. \vabadust\

  kalliks+pida=mine n.

  kartoteeki pida/ma t.

  kartoteegi+pida=ja n.

  kassat pida/ma t.

  kassa+pida=ja n.

  kontrolör+kassapidaja n.

  kassa+pida=mine n.

  kinni pida/ma t. peatuma v. peatama; kinni hoidma; kedagi kinni võtma; peatama; nõudeid täitma

  kinni+pida=ja n.

  kinni+pida=mine n.

  kinnipidamis+asutus n.

  kinnipidamis+kamber n. (isiku lühiajaliseks kinnipidamiseks)

  kinnipidamis+koht n.

  kinni+peetav n. vahi all v. vangis olev isik

  kinni+pee=tu n. kinni peetud isik

  koera pida/ma t.

  koera+pida=ja n.

  koera+pida=mine n.

  kohut pida/ma t.

  kohtu+pida=mine n.

  korda pida/ma t.

  korra+pida=ja n.

  klassi+korrapidaja n.

  köögi+korrapidaja n.

  operatiiv+korrapidaja n.

  staabi+korrapidaja n.

  valve+korrapidaja n. (valves olev)

  korrapidaja+ruum n.

  korrapidaja+õpetaja n.

  korra+pida=mine n.

  kõnet pida/ma t.

  kõne+pida=ja n.

  kõne+pida=mine n.

  lambaid pida/ma n.

  lamba+pida=ja n.

  lamba+pida=mine n.

  \loomi\ laudas pida/ma t.

  laudas+pida=mine n. (loomapidamisviis)

  lehma pida/ma

  lehma+pida=ja n.

  lehma+pida=mine n.

  loomi pida/ma t.

  looma+pida=ja n.

  looma+pida=mine n.

  loomapidamis+hoone n.

  lõbumaja pida/ma t.

  lõbumaja+pida=ja n.

  maad pida/ma t.

  maa+pida=ja n.

  suur+maapidaja n.

  väike+maapidaja n.

  maa+pida=mine n.

  suur+maapidamine n. põllumajanduslik suurmajand

  maha pida/ma t. \pidu\ mingit tegevust sooritama

  maha+pida=mine n.

  maja pida/ma t.

  maja+pida=ja n. koduse majapidamise eest hoolitsev naisisik; taluperemees

  majapidaja=nna n.

  maja+pida=mine n. põllumajanduslik maavaldus koos juurdekuuluvaga; kodu ja selle eest hoolitsemine

  individuaal+majapidamine n.

  kodu+majapidamine n.

  naturaal+majapidamine n.

  suur+majapidamine n.

  talu+majapidamine n.

  väike+majapidamine n.

  ühis+majapidamine n.

  majapidamis+asjad n.

  majapidamis+ese n.

  majapidamis+gaas n.

  majapidamis+hoone n.

  majapidamis+masin n.

  majapidamis+mure-muren.

  majapidamis+raha n.

  majapidamis+riist n.

  elektri+majapidamisriist n.

  majapidamis+ruum n.

  majapidamis+seep n. pesuseep

  majapidamis+tarbed n.

  majapidamis+töö n.

  majapidamis+õu n.

  meeles pida/ma t.

  meeles+pea n. õpetusi sisaldav pisitrükis; (taim); märkmik

  meeles+pida=mine n.

  meelespidamis+võime n.

  mitut naist pida/ma t.

  mitme+naise+pida=ja n.

  mitme+naise+pida=mine n. polügüünia

  mitut meest pida/ma t.

  mitme+mehe+pida=ja

  mitme+mehe+pida=mine polüandria, ühe naise abielu samal ajal mitme mehega (mõne loodusrahva juures)

  mõõtu pida/ma t. mitte liialdama

  mõõdu+pida=mine n.

  mõõtu+pidama=tu o. \söömar\

  nõu pida/ma t.

  nõu+pida=mine n.

  eri+nõupidamine n.

  kiir+nõupidamine n. kiire nõupidamine

  koordineerimis+nõupidamine n.

  operatiiv+nõupidamine n.

  seminar+nõupidamine n.

  tipp+nõupidamine n.

  tootmis+nõupidamine n.

  välk+nõupidamine n.

  ümarlaua+nõupidamine n.

  nõupidamis+ruum n.

  nõupidamis+saal n.

  oksjonit pida/ma t.

  oksjoni+pida=ja n.

  oksjoni+pida=mine n.

  orje pida/ma t.

  orja+pida=ja n.

  orja+pida=mine n.

  paika pida/ma t. tõele vastama

  paika+pidama=tu o. \teooria\

  paikapidamat=us n.

  paika+pidav o. \oletus\

  paikapidav=us n.

  panka pida/ma t.

  panga+pida=ja n.

  panga+pida=mine n.

  pansioni pida/ma t.

  pansioni+pida=ja n.

  pansioni+pida=mine n.

  plaani pida/ma t. millegi üle aru pidama

  plaani+pida=ja n.

  plaani+pida=mine n.

  poodi pida/ma t.

  poe+pida=ja n. poeomanik

  poe+pida=mine n.

  pubi pida/ma t.

  pubi+pida=ja n.

  pubi+pida=mine n.

  puhtust pida/ma t.

  puhtuse+pida=ja n.

  puhtuse+pida=mine n.

  puhvetit pida/ma t.

  puhveti+pida=ja n.

  puhveti+pida=mine, puhveti pidamine n.

  põldu pida/ma t. talu pidama, maad harima

  põllu+pida=ja n.

  põllu+pida=mine n.

  päevikut pida/ma t.

  päeviku+pida=ja n.

  päeviku+pida=mine n.

  püha pida/ma t.

  püha+pida=ja n.

  püha+pida=mine n.

  raamatut pida/ma [Endisajal registreeriti kõik kanded arveraamatusse.]

  raamatu+pida=ja n.

  pea+raamatupidaja n.

  vanem+raamatupidaja n.

  raamatu+pida=mine n. (majandusliku arvestuse liik)

  kaubandus+raamatupidamine n.

  raamatupidamis+aasta n.

  raamatupidamis+aruandlus n.

  raamatupidamis+aruanne-anden.

  raamatupidamis+bilanss n.

  raamatupidamis+dokument n.

  raamatupidamis+koolitus n.

  raamatupidamis+kursus(ed) n.

  raamatupidamis+revident n.

  raamatupidamis+süsteem n.

  rendikohta pida/ma t.

  rendikoha+pida=ja n.

  restorani pida/ma t.

  restorani+pida=ja n.

  restorani pida=mine n.

  registrit pida/ma t.

  registri+pida=ja n.

  registri+pida=mine n.

  sammu pida/ma t. tempos püsima

  sammu+pida=ja n.

  sammu+pida=mine n.

  sidet pida/ma t.

  side+pida=ja n.

  side+pida=mine n. informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine

  sidepidamis+viis-viisin.

  siga pida/ma, sigu pida/ma t.

  sea+pida=ja n.

  sea+pida=mine n.

  silmas pida/ma t. silmadega jälgima; midagi arvesse võtma

  silmas+pida=ja n.

  silmas+pida=mine n.

  sooja pida/ma t.

  sooja+pida=mine n.

  sooja+pidav o. \riietus\

  soojapidav=us n.

  suud pida/ma t. millestki vaikima, enda teada hoidma

  suu+pida=ja n.

  suu+pida=mine n.

  sõda pida/ma t.

  sõja+pida=ja n.

  sõja+pida=mine n.

  sõjapidamis+viis-viisin.

  sõna pida/ma t. lubadust täitma

  sõna+pida=ja n.

  sõna+pida=mine n.

  tabelit pida/ma t.

  tabeli+pida=ja n.

  tabeli+pida=mine n.

  talu pida/ma t.

  talu+pida=ja n.

  talu+pida=mine n.

  tuult pida/ma t.

  tuule+pida=vus n.

  tuult+pidav o. tuult hästi kinni pidav, tuule eest kaitsev, tuulekindel

  tõeks pida/ma t. uskuma

  tõeks+pida=mine n. arusaam, veendumus; uskumus

  vahet pida/ma t.

  vahet+pidamata m. \sadama\ pidevalt, järjest, lakkamatult

  vahet+pidama=tu o. \müra\ lakkamatu, pidev

  vahetpidamatu=lt m.

  valgust pida/ma t.

  valgus+pida=vus n.

  valgust+pidav o.

  vastu pida/ma t. kestev, püsiv, säiliv olema; välja kannatama

  vastu+pida=mine n.

  vastu+pidama=tu o.

  vastupidamat=us n.

  vastu+pidav o. tugev

  vastupidav=us n.

  vastupidavus+harjutus n.

  vastupidavus+treening n.

  veskit pida/ma t.

  veski+pida=ja n.

  veski+pida=mine n.

  vett pida/ma t. vett mitte läbi laskma; kindel olema

  vee+pida=mine n.

  vett+pidav o. \materjal, leping\ veekindel; piltl. kindel

  vettpidav=us n.

  videvikku pida/ma t. õhtuhämaruses aega veetma

  videviku+pida=mine n.

  viha pida/ma t.

  viha+pida=ja n.

  viha+pida=mine n.

  väiketalu pida/ma t.

  väiketalu+pida=ja n.

  väiketalu+pida=mine n.

  välja pida/ma t. teatud esituslaadist kindlalt kinni pidama

  välja+pida=mine n.

  välja+peetud o. \stiil, teos, neiud\

  väljapeetu=lt m. \soliidne\

  väljapeet=us n.

  õhku pida/ma t.

  õhku+pidav o. \hoone\ õhutihe

  õhu+pida=vus n.

  ülal pida/ma t. kellegi v. millegi eest majanduslikku hoolt kandma

  ülal+pida=ja n.

  ülal+pida=mine n. elatis

  ülalpidamis+kulu n.

  ülalpidamis+raha n.

  ülal+pid=u n. ülalpidamine

  ülal+peetav n. see, keda peetakse majanduslikult ülal

 • puu n. (looduses); (kütteks); (esemena v. selle osana:) teivas, palk vms.; arengut kujutav skeem; ka piltl.

 • TULETISED

  puie=stik n. puudega ala

  pui=stu n. mets. tunnuste poolest ühtlane puudega kaetud ala

  kase+puistu n.

  kultuur+puistu n.

  kuuse+puistu n.

  lehise+puistu n.

  mägi+puistu n.

  männi+puistu n.

  normaal+puistu n. puistute hindamisel võrdluseks olev parima arengu ja tihedusega puistu

  okas+puistu n.

  puht+puistu n. (sisaldab valdavalt üht liiki puid)

  pärna+puistu n.

  sanglepa+puistu n.

  seemne+puistu n.

  sega+puistu n.

  tamme+puistu n.

  puistu+lind n. zool.

  puu-s=lik n. (eba)jumalakuju

  pui=ne o. puust tehtud; kõva; piltl. liikumises jäik

  puise=lt m. \kohmakas\

  puis=us n.

  pu-is+aaloe n. (kõrge, puud meenutav)

  puie=sta/ma t. mingit maa-ala puid täis istutama

  pui=tu/ma t. kõvaks muutuma; tundetuks muutuma

  puitu=mine n.

  puit n. puude jt. puittaimede varre põhiosa; puu kui materjal

  puit=jas o. \moodustis\ puidutaoline

  puit=ne o. puidust tehtud v. koosnev

  aju+puit n. (lainetest aetud)

  balsa+puit n.

  eebeni+puit n. väärispuit

  ehitus+puit n.

  grenadilli+puit n. liik troopikapuude väärispuitu

  haava+puit n.

  hakk+puit n. tarbepuiduks sobimatust puitmaterjalist toodetud peenestatud kütteaine

  hakkpuidu+katel n.

  hakkpuidu+katlamaja n.

  kase+puit n.

  kevad+puit n. mets. aastarõnga suuremarakuline, kevadel moodustunud osa

  kiht+puit n. kihtide kogumist koosnev puitplaat

  liim+kihtpuit n.

  kuuse+puit n.

  kütte+puit n.

  lama+puit n. mahalangenud puude mittetäisväärtuslik puit, tuulemurd

  leht+puit n. lehtpuu puit

  liim+puit n. puitliistudest v. kilpidest kokku liimitud ehitusdetail

  lüli+puit n. mets. puu tumedam, kõvem sisemine osa

  malts+puit n. mets. tüve puidu heledam väline osa

  männi+puit n.

  okas+puit n. okaspuu puit

  paberi+puit n. tehn. ümarpuit, mis läheb paberi valmistamiseks

  paind+puit n. (painutatud)

  pliiatsi+puit n.

  press+puit n.

  räni+puit n. mets. puidurike, mille korral tihenenud ja kõvenenud aastarõngastega puit on muutunud kõvaks, kuid rabedaks

  saare+puit n.

  sae+puit n. eh. puidu pikisaagimisel saadavad lauad, plangud, prussid

  seedri+puit n.

  sügis+puit n. mets. aastarõnga tihedam ja tugevam, väiksemate rakkudega osa, mis on moodustunud sügise poole

  tarbe+puit n. mets. ehitusmaterjaliks ja tööstuse toorainena kasutatav puit

  termo+puit n. (termiliselt töödeldud)

  täis+puit n. puhaspuit, läbinisti puit

  tüve+puit n.

  vahtra+puit n.

  vaju+puit n. mets. parvetamisel põhja vajunud puit

  vääris+puit n. eh. hästi töödeldav omapärase värvuse ja tekstuuriga tarbepuit

  ümar+puit n. mets. töötlemata puit (palgid, pakud, propsid jms.)

  puit+aine n. bot. keem. ligniin, taimeraku kestades sisalduv polümeerne ühend, mis põhjustab rakkude puitumise

  puit+aken n. (puitraamiga)

  puit+alus n.

  puit+arhitektuur n.

  puit+ehistöö n.

  puit+ehitis n.

  puit+elamu n.

  puit+ese n.

  puit+jaland n.

  puit+karkass n.

  puit+kere n.

  puit+konstruktsioon n.

  puit+laast n. puiduhake

  puitlaast+plaat n.

  puit+last n.

  puitlasti+laev n.

  puit+laudis n.

  puit+liiper n.

  puit+maja n.

  puitmaja+sektor n.

  puitmaja+värv

  puit+materjal n.

  puit+möss n.

  puit+mööbel n.

  puit+osa n.

  puit+plaat n.

  puit+plast n.

  puit+rake n.

  puit+raketis n. eh.

  puit+sein n.

  puit+sillutis n.

  puit+sõrestik n.

  puitsõrestik+sein n.

  puitsõrestik+tehnika n.

  puit+taara n.

  puit+tahveldis n.

  puit+tara n.

  puit+taim n. (puituvate võsudega)

  puittaime=stik n. (liigid kokku)

  puit+tarind n.

  puit+toorik n.

  puit+turvik n.

  puit+vahelagi n.

  puit+vahesein n.

  puit+vai n.

  puit+vill-villan.

  puit+vooder n.

  puit+ääris n.

  puidu+brikett n. (puidujäätmetest)

  puidu+eksport n.

  puidu+firma n.

  puidu+gaas n.

  puidu+hakkur n.

  puidu+heinik n. bot. (seen)

  puidu+jahu n.

  puidu+jäätmed n.

  puidu+kahjur n. mets. puidus elav ja seda kahjustav putukas

  puidu+keemia n. puidu keemilist koostist, keemilisi omadusi, keemilist ja termilist töötlemist ning selle saadusi käsitlev keemia

  puidu+kiud n.

  puidu+kogus-kogusen.

  puidu+kruvi n. puitu keeratav koonilise lõikeosaga kinnituskruvi

  puidu+kuivati n.

  puidu+kärsakas n. zool. (mardikas)

  puidu+laadung n.

  puidu+laast n.

  puidu+mädanik n.

  puidu+möss n. tainataoline segu

  puidu+osa n.

  puidu+peits n. (puidu pinna töötlemiseks v. puidukirja esiletoomiseks)

  puidu+puru-purun.

  puidu+puur n.

  puidu+rike n.

  puidu+seen n.

  puidu+seotis n.

  puidu+sikk n. zool. (mardikas)

  puidu+süsi n. puusüsi

  puidu+süü n. puusüü

  puidu+tehnoloogia n.

  puidutehnoloog n. puidutehnoloogia asjatundja

  puidu+toodang n.

  puidu+took n. mets. metsa ülestöötamisel saadav puidu hulk

  puidu+tsehh n.

  puidu+tselluloos n.

  puidu+tõrv n.

  puidu+töö n.

  puidu+tööndus n.

  puidu+tööstus n.

  puidu+vaablane n. zool.

  puidu+viil-viilin.

  puidu+ürask n. zool. kirjude kattetiibadega ürask)

  puitu rafineer/ma t.

  puidu+rafineeri=mine n.

  puidurafineerimis+tehas n.


 • LIITSÕNAD

  abuura+puu n. hallotsinogeense toimega rohttaim

  ahju+puu n.

  aje+puu n. (kiirendab põhipuuliigi kasvu)

  aju+puud n. ajupuit

  aniisi+puu n.

  apelsini+puu n.

  aprikoosi+puu n.

  arssina+puu n. (mõõduriist)

  arssin2 n. arssinapuu

  asja+puu n. kõnek. (asja, ka inimese kohta)

  balsa+puu n.

  bergamoti+puu n.

  dekoratiiv+puu n.

  draakoni+puu n.

  duriani+puu n.

  eebeni+puu n.

  ehis+puu n.

  elu+puu n.

  elupuu+hekk n.

  ema+puu1 n. aiand. mets. puu seemnete v. pookokste saamiseks

  ema+puu2 n. mer. kiil, andur

  faili+puu n. inf. failide eritasandilise paigutamise süsteem

  feihoa+puu n. bot. (troopikapuu)

  granaadi+puu n.

  granaatõuna+puu n.

  greibi+puu n.

  guajaavi+puu n.

  guajaki+puu n.

  gummiguti+puu n.

  gutapertši+puu n.

  haava+puu n.

  hapukirsi+puu n.

  hapulaimi+puu n.

  hiie+puu n.

  hiigel+puu n.

  hiniini+puu n. kiinapuu

  humala+puu n.

  hõlmik+puu n. (hõlmi meenutavad laiad lehed)

  ilu+puu n.

  kääbus+ilupuu n.

  jaanikauna+puu n.

  jalg+puu n. purre; (voki) tallalaud

  juga+puu n.

  jumala+puu n. bot.

  juuda+puu n. [Legendi järgi poos Juudas enda selle puu otsa.]

  jõulu+puu n.

  jässik+puu n.

  kaare+puu n. (laeval)

  kael+puud n. kaelkoogud

  kaela+puu n. karistusvahend

  kaika+puu n. mets.

  kakao+puu n.

  kalda+puu n. (kaldal kasvav)

  kampri+puu n.

  kande+puu n.

  kangas+puud n.

  kanni+puud n. kandepuud, kaelkoogud

  kaneeli+puu n.

  kapoki+puu n. bot. (mille seemnekarvadest saadakse taimevilla)

  kardina+puu n.

  kase+puu n.

  kastani+puu n.

  kasu+puu n. noor, kasvav puu

  kataloogi+puu n.

  kauri+puu n. (meenutab mändi)

  kautšuki+puu n.

  kebratšo+puu n.

  keele+puu n. keelet.

  kiina+puu n. (koor sisaldab hiniini)

  kikka+puu n. (roosakaspunaste viljadega)

  kinkani+puu n.

  kinnitus+puu n.

  kirsi+puu n.

  loorber+kirsipuu n.

  kloppimis+puu n. (vaipade kloppimiseks)

  kohvi+puu n.

  kolgis+puu n. etn. kolgits

  kont+puu n.

  kirss+kontpuu n.

  koolapähkli+puu n.

  koonal+puu n. (vormpuu tüüp)

  koorma+puu n. (pikuti üle koorma)

  koralli+puu n.

  korgi+puu n.

  kreegi+puu n.

  kruvi+puu n.

  kuker+puu n. (piklikud punased marjad)

  kukerpuu+mari-marjan.

  kummi+puu n. bot. (toataim)

  kuradi+puu n. (tüvel teravad ogad)

  kusla+puu n.

  kuuse+puu n.

  kõdu+puu n.

  käsi+puu n.

  trepi+käsipuu n.

  kääbus+puu n.

  käär+puud n. (kanga loomiseks)

  künna+puu n.

  kütte+puu n.

  küünar+puu n. küünrane mõõdupuu

  laimi+puu n.

  lasi+puu1 n. (mille küljes hobuseid seista lasti)

  lasi=la n. lasipuu

  jalgratta+lasila n.

  lasi+puu2 n. etn. (millegi järele v. allalaskmiseks)

  lauka+puu n.

  leedri+puu n.

  leht+puu n.

  lehtpuu+mets n.

  lehtpuu+noorendik n.

  lehtpuu+tuhk n.

  leiva+puu n. bot. (jahukate söödavate viljadega)

  ahvi+leivapuu n. bot. (troopiline lehtpuu)

  lepa+puu n.

  linnu+puu n. vnm. mesipuu

  lipsu+puu n. (lipsu hoidmiseks)

  litši+puu n.

  lodja+puu n.

  looga+puu n. loogaks sobiv v. loogaks painutatud puu

  lõmmu+puu n. (peergude kiskumiseks)

  lõua+puu n. halv. kõnek. suure jutuga inimene, latraja

  lärje+puu n. vnm. lehis

  lääts+puu n. (viljadeks läätsed)

  läätspuu+hekk n.

  maasika+puu n. (viljad meenutavad maasikaid)

  mahagoni+puu n.

  mammuti+puu n. hiidsekvoia

  mandariini+puu n.

  mandli+puu n.

  mango+puu n.

  mangostani+puu n. (troopiline puu)

  mangroovi+puu n.

  marga+puu n. päsmer (endisaegne käsikaal)

  masti+puu n.

  mate+puu n. bot. iileks, igihaljas puu

  meloni+puu n. (vili meenutab melonit)

  mesi+puu n.

  moorus+puu n.

  mooruspuu+mari-marjan.

  mudel+puu n. mets. (puistu seisundi iseloomustamiseks)

  mureli+puu n.

  muskaadi+puu n. (kasvatab muskaatpähkleid)

  mõõdu+puu n.

  mähi+puu n.

  männi+puu n.

  mürri+puu n. (sisaldab mürri)

  nektariini+puu n.

  nelgi+puu n. (õienuppudest tehakse nelki)

  niine+puu n. pärn

  nõia+puu n. (ebaharilike õitega)

  nääri+puu n.

  okas+puu n.

  okaspuu+mets n. okasmets

  okaspuu+noorendik n.

  okaspuu+palk-palgin.

  okaspuu+plank-plangun.

  oliivi+puu n.

  paaks+puu n.

  paakspuu+koor-kooren.

  paari+puu n. murd. sarikas

  palmi+puu n.

  palmipuude+püha n.

  palsami+puu n.

  parapähkli+puu n.

  pargi+puu n.

  pealis+puu n. etn. (reel jalase peal)

  peele+puu n. redeli, vankri vm. külgpuu; purjekinnituspuu

  penni+puu n. (ühendab sarikapaari); kanaõrs

  pere+puu n. (ühel puul mitu eri sorti)

  persiku+puu n. virsikupuu

  pesa+puu n. (kus on linnu v. looma pesa)

  pesu+puu n. (pesunööri toetamiseks)

  pihla+puu, pihlaka+puu n.

  piida+puu n. eh. (uksel)

  pimendi+puu n. bot.

  pingutus+puu n. tkst.

  pirni+puu n.

  pliidi+puud n.

  ploomi+puu n.

  pomeli+puu n.

  pomerantsi+puu n.

  poop+puu n.

  pudel+puu n.

  puks+puu n.

  pukspuu+hekk n.

  puna+puu n.

  koka+punapuu n.

  põik+puu n.

  põletus+puu n.

  põlis+puu n.

  põsk+puu n. eh. (trepi, riiuli) külglaud

  põõsas+puu n.

  pähkli+puu n.

  tiib+pähklipuu n. (viljad kahe kõverdunud tiivaga)

  pähklipuu+mööbel n.

  pähklipuu+vineer n.

  pärna+puu n.

  pöök+puu n.

  pügal+puu puust mõõdupulk kauba, töö vm. arvestamiseks

  püksi+puu n. (pükste riputamiseks)

  püst+puu n.

  püünis+puu n.

  raam+puud n.

  raha+puu n. piltl.

  rangi+puu n.

  raud+puu n.

  redeli+puu n.

  reha+puu n.

  riide+puu n.

  riista+puu n.

  rind+puu n.

  riput-us+puu n.

  rist+puu n.

  risti+puu n.

  roisk+puu n.

  rooli+puu n.

  roosi+puu n.

  rõht+puu n.

  rädi+puu n.

  ränduri+puu n.

  rööbas+puud n. sp.

  saare+puu n.

  sandli+puu n.

  sara+puu n. [Puu on saanud oma nime sara järgi, kus neid rohkesti kasvas.]

  sarapuu+mets n.

  sarap=ik n. sarapuumets

  sarapuu+männik n.

  sarapuu+põõsas n.

  sarapuupõõsa=stik n.

  sarapuu+pähkel n.

  sarapuu+urb n.

  sarapuu+võsa n.

  seebi+puu n.

  seedri+puu n.

  seeliku+puu n.

  sega+puud n.

  semmi+puu n.

  sidruni+puu n.

  strühniini+puu n.

  sugu+puu n.

  sõlg+puu n. ühendav põikpuu

  säilik+puu n. mets. vana puu, mis koos noortega kasvama jäetakse

  sülla+puu n. süllane mõõdupuu

  tamarindi+puu n.

  tangeriini+puu n.

  tamme+puu n.

  tammepuu+laud n.

  tarbe+puud n.

  taru+puu n. (mille õõnes pesitsevad mesilased)

  teka+puu n. tiikpuu, troopiline lehtpuu

  tiik+puu n. (troopiline lehtpuu)

  tiiva+puu n. ree veerepuu

  toobri+puu n. (toobri kandmiseks)

  toom+puu n. toomingas

  toome+puu n.

  trompeti+puu n. (ilupuu)

  tugi+puu n.

  tuhk+puu n.

  tulbi+puu n. (ilupuu)

  tule+puu n.

  tung+puu, tunga+puu n.

  turd+puu n. (millel lehti asendavad jämenenud vettsisaldavad oksad)

  tõkke+puu n.

  tõlv+puu n. (ilutaim)

  türn+puu n. (lehtpõõsas v. madal puu)

  tüvi+puu n.

  tüüri+puu n.

  vahtra+puu n.

  vaiba+puu n.

  veeris+puu n. (ümarmaterjali veeretamiseks)

  veri+puu n. bot. punakaspruuni kuni veripunase puiduga astlaline troopikapuu või -põõsas

  viigi+puu n.

  kitse+viigipuu n.

  sükomoor+viigipuu n.

  viina+puu n.

  mets+viinapuu n.

  viinapuu+väät n.

  viinapuu+viljelus n. ⇐ viinapuud viljelus

  viir+puu n.

  viirpuu+hekk n.

  viiruki+puu n. (millelt saadakse viirukit)

  vilja+puu n.

  viljapuu+aed n.

  viljapuu+alus n.

  viljapuu+haigus n.

  viljapuu+istandik n.

  viljapuu+istik n.

  viljapuu+kahjur n.

  viljapuu+seemik n.

  villa+puu n. (troopikapuu)

  virsiku+puu n.

  virsik2 n. virsikupuu, vt ka virsik1

  visna+puu n. murd. kirsipuu [visn (višnä) juudikirss (murdes), harilik füüsal]

  vorm+puu n.

  võlla+puu n.

  õlg+puu n.

  õli+puu n.

  õlipuu+istandus n.

  õlipuu+oks n.

  õlipuu+salu n.

  õuna+puu n.

  mari+õunapuu n.

  mets+õunapuu n.

  paradiisi+õunapuu n. <‹paradiisi(õuna)+õunapuu›>

  õunapuu+aed n.

  õunaaed n.

  õunapuu+istandik n.

  õunapuu+kärntõbi n.

  õunapuu+võrgendikoi n.

  õunapuu+õis n.

  äikese+puu n. tamm, millele äike sageli sisse lööb

  äädika+puu n. bot. Põhja-Ameerika päritolu ilupuu • puu+aed n.

  puu+anum n.

  puu+arhitektuur, puit+arhitektuur n.

  puu+ass n. puust vankritelg

  puu+ehitis n.

  puu+esemed n.

  puu+gaas n.

  puu+gravüür n. k.

  puu+habe n. (samblik)

  puu+halg n.

  puu+hiiglane n.

  puu+hobune n.

  puu+hooldus n. arboristika

  puuhooldus+spetsialist n. arborist

  puu+hoov n.

  puu+jalg n. puust jalg, kunstjalg; puujalaga inimene

  puu+jumal n.

  puu+jumikas n.

  puu+jupak n.

  puu+jupp n.

  puu+jurakas n.

  puu+juur n.

  puu+juurikas n. puujuur

  puu+jändrik n.

  puu+jäss n.

  puu+kaas n.

  puu+kaigas n.

  puu+kandam n.

  puu+kast n. puust kast; puude hoidmiseks

  puu+keel n. kõnek.

  puu+kiil-kiilun.

  puu+kild-killun.

  puu+king, puu+kingad n.

  puu+kirik n.

  puu+kirst n.

  puu+klopp n.

  puu+klots n.

  puu+kodar n.

  puu+koi n.

  puu+konstruktsioon n.

  puu+konts-kontsan.

  puu+kool-koolin.

  puu+koor-kooren.

  puu+koorem n.

  puu+kopp n.

  puu+koristaja n. (lind)

  puu+kott-kotan.

  puu+kroon n.

  puu+kruvi n.

  puu+kull n.

  puu+kulp n.

  puu+kuur n.

  puu+känguru n. (tegutseb puu otsas)

  puu+käsi n.

  puu+käsn n.

  puu+küna n.

  puu+küte n.

  puukütte+pliit n.

  puu+laadung n.

  puu+latv n.

  puu+leht n.

  puu+liik n.

  puu+lobudik n.

  puu+lusikas n.

  puu+lõige n. k. (graafikatehnika; selles tehnikas teos)

  puu+maja n.

  puu+materjal n.

  puu+nott n.

  puu+nõu n.

  puu+ork n.

  puu+osa n.

  puu+osmik n.

  puu+pahl n.

  puu+pakk-pakun.

  puu+paljas o. täiesti paljas; väga vaene

  puu+pea-pean. puust käepide (noal); piltl. (inimese v. ta mõistuse kohta)

  puupäi=ne o. puupeaga; taipamatu, juhm; pikatoimeline

  puupäise=lt m. \vaidlema\

  puupäis=us n.

  puu+piiritus n.

  puu+pilbas n.

  puu+pill n.

  puu+pinu n.

  puu+pliit n.

  puu+praht n.

  puu+puhkpill n.

  puu+pulk n.

  puu+punn n.

  puu+purjekas n.

  puu+puru-purun.

  puu+pöör n.

  puu+püsti m.

  puu+ramp-ramban.

  puu+ratas n.

  puu+rest n.

  puu+riist n.

  puu+riit n.

  puu+rinne n.

  puu+ront n.

  puu+räga, puude+räga n.

  puu+sadul n.

  puu+sein n.

  puu+sepp n.

  laeva+puusepp n.

  puusepp+meister n.

  puusepa+amet n.

  puusepa+kirves n.

  puusepa+peitel n.

  puusepa+pliiats n.

  puusepa+sell n.

  puusepa+töö n.

  puu+sillutis n.

  puu+skulptuur n.

  puu+sohva n.

  puu+suusad n.

  puu+sõrestik n.

  puu+särk n. surnukirst

  puusärgi+tegi=ja n. ⇐ puusärke tege/ma (ametinimetus)

  \surnu\ puusärki+pane=k n. ⇐ puusärki pane/ma

  puu+säsi n.

  puu+süda n.

  puu+süld n. vnm.

  puu+sületäis n.

  puu+süsi n. puude põletamisel tekkinud söed

  puu+süü n. puu aastarõngas, aastarõngad (mustrina)

  puu+taldrik n.

  puu+tambits n.

  puu+tara n.

  puu+tarind n.

  puu+telg n.

  puu+tikk-tikun.

  puu+toigas n.

  puu+toim n.

  puu+tolm n.

  puu+toober n.

  puu+trepp n.

  puu+tuhk n.

  puu+tuulik n.

  puu+tõrv n.

  puu+täi n.

  puu+töö n.

  puutöö=line n.

  puutöö+mees n.

  puutöö+riist n.

  puutöö+tuba n.

  puu+töökoda n.

  puu+tünn n.

  puu+tüvi n.

  puu+urn n.

  puu+vaagen n.

  puu+vaat n.

  puu+vahesein n.

  puu+vaik n.

  puu+varras n. (puust)

  puu+varud n.

  puu+vedu, puude+vedu n. küttepuude vedu

  puu+vili n.

  puuvilja=ndus n.

  puuviljandus+teadlane n.

  dessert+puuvili n.

  laua+puuvili n.

  sega+puuvili n.

  puuvilja+aed n.

  puuvilja+bool n.

  puuvilja+haigus n.

  puuvilja+hoidis n.

  puuvilja+hoidla n.

  puuvilja+iiris n.

  puuvilja+kahjur n.

  puuvilja+karp-karbin.

  puuvilja+kaste-kastmen.

  puuvilja+kauplus n.

  puuvilja+kompott n.

  puuvilja+konserv n.

  puuvilja+kärbes n.

  puuvilja+mahl n.

  puuvilja+moos n.

  puuvilja+mädanik n.

  puuvilja+müsli n.

  puuvilja+müükla n.

  puuvilja+nuga n.

  puuvilja+püree n.

  puuvilja+sort n.

  puuvilja+suhkur n.

  puuvilja+tort n.

  puuvilja+vaagen n.

  puuvilja+vaas n.

  puuvilja+vein n.

  puuvilja+kasvata=ja n. ⇐ puuvilja kasvata/ma

  puuvilja+kasvat=us n. ⇐ puuvilja kasvata/ma

  puuvilja+müü=ja n. ⇐ puuvilja müü/ma

  puu+vill-villan.

  puuvilla=ne o. \riie\

  täis+puuvillane o.

  toor+puuvill-villan.

  puuvill+isolatsioon n.

  puuvill+lõng, puuvilla+lõng n.

  puuvill+niit, puuvilla+niit-niidin.

  puuvill+pesu, puuvilla+pesu n. (puuvillane)

  puuvill+plüüs n.

  puuvill+riie, puuvilla+riie n. puuvillane riie

  puuvill+sukad, puuvilla+sukad n.

  puuvill+trikoo, puuvilla+trikoo n.

  puuvilla+ehmes n.

  puuvilla+istandus n.

  puuvilla+kiud n.

  puuvilla+kombain n.

  puuvilla+kombinaat n.

  puuvilla+pall n.

  puuvilla+põõsas n.

  puuvilla+seeme n.

  puuvilla+topp n.

  puuvilla+tropp n.

  puuvilla+tselluloos n.

  puuvilla+vabrik n.

  puuvilla+kasvata=ja n. ⇐ puuvilla kasvata/ma

  puuvilla+kasvat=us n. ⇐ puuvilla kasvata/ma

  puu+virn n.

  puu+vooder n.

  puu+vooderdis n.

  puu+voodi n.

  puu+vool-voolin. k. puidu voolimise tehnika; selles tehnikas teos

  puu+võra n.

  puu+võre n.

  puu+võõrik n. juurtega puude okstele kinnituv igihaljas poolparasiitne lehtpõõsas

  puu+värav n.

  puu+õõs n.

  puu+äke n.

  puu+ürask n. (mardikas)

  puude+alune1 o. \taimestik\ puude all olev

  \varjuline\ puudealune2 n. puudealune pind

  puude+rivi n.

  puude+rägastik n.

  puude+vedu n. puuvedu

  puie-s+tee n.

  pärna+puiestee n.

  ranna+puiestee n.

  ring+puiestee n.

  pu-is+haljastu n. puudega haljasala

  pu-is+känguru n. (puu otsas tegutsev)

  pu-is+loom-looman. (puu otsas tegutsev)

  pu-is+niit-niidun.

  pu-is+raba n. (puudega)

  pu-is+rohtla n. geogr. (puudega)


 • ÜHENDITULETISED

  puu+lõhku=ja n. ⇐ puid lõhku/ma (inimene; tööriist)

  puu+lõhku=mine n. ⇐ puid lõhku/ma

  puulõhkumis+kirves n.

  puu+lõika=ja n. ⇐ puud lõika/ma

  puu+lõika=mine n. ⇐ puud lõika/ma

  puu+lõik=us n. ⇐ puud lõika/ma

  puu+nikerda=ja n. ⇐ puud nikerda/ma

  puu+nikerd=is n. ⇐ puud nikerda/ma puust nikerdatud kaunistus

  puu+nikerd=us n. ⇐ puud nikerda/ma (tegevusala); puunikerdis

  puu+raid=ur n. ⇐ puid raiu/ma vnm.

  puu+raiu=ja n. ⇐ puid raiu/ma

  puu+raiu=mine n. ⇐ puid raiu/ma

  puu+saagi=ja n. ⇐ puid saagi/ma

  puu+saagi=mine n. ⇐ puid saagi/ma

 • seis/ma t.

 • TULETISED

  seisa=ta/ma t. seisma jääma

  seisata=mine n.

  seis=ka/ma t. seisma panema v. jätma

  seiska=mine n.

  seiskamis+seadis n. tehn.

  seiska=r n. tehn. seiskamisseadis

  seis=ku/ma t. seisma jääma; stagneeruma; seismisest vanaks minema v. riknema

  seisku=mine n.

  seis=ne/ma t. (milleski) seisma

  seisu=ta/ma t. seisma panema; seista laskma

  \mahla\ seisuta=mine n.

  seis n. paigal- v. tegevuseta olek; asend, hoiak; hetkeolukord

  seisu=nd n. olek teatud ajahetkel; olukord; asend ühiskonnas v. süsteemis

  afekti+seisund n.

  ameti+seisund n.

  depressiooni+seisund n.

  eelis+seisund n.

  erutus+seisund n.

  haigus+seisund n.

  hinge+seisund n.

  häda+seisund n.

  häire+seisund n.

  hüpnoosi+seisund n.

  joobe+seisund n.

  kaitse+seisund n.

  kooma+seisund n.

  kriisi+seisund n.

  külvi+seisund n.

  marginaal+seisund n.

  mürgistus+seisund, mürgitus+seisund n.

  pidurdus+seisund n.

  piir+seisund n. eh.

  pinge+seisund n.

  puhke+seisund n.

  põgeniku+seisund n.

  rahu+seisund n.

  sanitaar+seisund n.

  segasus+seisund n.

  soike+seisund n.

  stressi+seisund n.

  sund+seisund n.

  süüdimatus+seisund n. jur.

  süüdivus+seisund n. jur.

  šoki+seisund n.

  tardumus+seisund n.

  tasakaalu+seisund n.

  teenistus+seisund n.

  tervise+seisund n.

  transi+seisund n.

  tunde+seisund n.

  turu+seisund n.

  une+seisund n.

  virge+seisund n. virgeolek

  ärevus+seisund n.

  ärritus+seisund n.

  öko+seisund n.

  üld+seisund n.

  seis=us n. ameti, varandusliku seisu vm. alusel moodustuv inimeste rühm; ka aj. õiguslikult ja sotsiaalselt piiritletud inimrühm; selle seisund ühiskonnas

  seisus=lik o. \uhkus\

  seisuslikk=us n.

  sega+seisus=lased n. aj. iseseisvus- ja pärisorjusvastases liikumises osalenud eri seisustest vene haritlased

  aadli+seisus n.

  alam+seisus n.

  kaupmehe+seisus n.

  kodaniku+seisus n.

  krahvi+seisus n.

  paruni+seisus n.

  ratsaniku+seisus n.

  rüütli+seisus n.

  talupoja+seisus n.

  seisus+huvi, seisuse+huvi n.

  seisus+kaaslane, seisuse+kaaslane n.

  seisus+kohane, seisuse+kohane o. \haridus\

  seisuskohase=lt, seisusekohase=lt m. \elama\

  seisuse+privileeg n.

  seisus+vahe, seisuse+vahe-vahen.

  alg+seis n. seis mingi tegevuse alustamise hetkel; ka sp.

  asja+seis n. asjade seis

  edu+seis n.

  hark+seis n.

  kand+seis n. sp. seis kandadel (võimlemisharjutustes)

  kaotus+seis n.

  kassa+seis n. maj.

  katkestus+seis n. sp.

  konto+seis n.

  kõht+seis n. \lootel\ vet.

  kõrg+seis n.

  käär+seis n. (käärisjalu)

  lao+seis n.

  lehe+seis n.

  lõpp+seis n.

  madal+seis n.

  mati+seis n. sp.

  pati+seis n. sp.; ka piltl.

  perekonna+seis n.

  perekonnaseisu+akt n.

  perekonnaseisu+amet n.

  perekonnaseisu+ametnik n.

  perekonnaseisu+büroo n.

  põiki+seis n.

  päkk+seis n. sp. seis päkkadel ja varvastel

  ripp+seis n. sp.

  rist+seis n.

  rõht+seis n. sp.

  samm+seis n. sp. (jalad on teineteisest sammu kaugusel)

  sulg+seis n. sp. (pöiad ja kannad koos)

  sulu+seis n. sp. määrustega keelatud ründemoodus

  tabeli+seis n.

  toeng+seis n. sp.

  tupik+seis n. keeruline olukord

  turi+seis n. sp.

  tühi+seis n. mer.

  ummik+seis n.

  upp+seis n. sp. (kere maksimaalselt ette painutatud)

  vastas+seis n.

  vee+seis n.

  viigi+seis n. sp.

  võidu+seis n. sp.

  väär+seis n.

  üla+seis n.

  üld+seis n. üldine seis

  seisu+koht n. (väljakujunenud) arvamus, vaade, vaatekoht

  lähte+seisukoht n.

  põhi+seisukoht n.

  seisukohta võt/ma t.

  seisukoha+võtt n.

  seisukoha+võt=ja n.

  seisukoha+võt=mine n.

  seisu+kord-korran.

  häire+seisukord-korran.

  kaitse+seisukord-korran.

  piiramis+seisukord-korran.

  sõja+seisukord-korran.

  seisa=k n. (lühiaegne) peatus; stagnatsioon

  bussi+seisak n.

  leina+seisak n.

  päikese+seisak n. astr.

  töö+seisak n.

  tööseisaku+kahju n.

  seisaku+aeg n.

  seisaku+aastad n.

  seisa=ng n. seismisviis, -asend

  valve+seisang n.

  seis=ja n.

  seis=mine n.

  seismis+viis-viisin.


 • LIITSÕNAD

  seisev+noot-noodan. kal. (seisab kogu püügiaja samas paigas)

  seisev+taglas n. mer.

  seisev+võrk n.

  seis-u+aeg n.

  seis-u+kindel o.

  seisukindla=lt m. \parkima\

  seisukindl=us n.

  seis-u+laine n. füüs.

  seis-u+laud n. (väikelastel)

  seis-u+mass n. füüs.

  seis-u+pilet n.

  seis-u+raha n.

  seis-u+tuli n.

  seis-u+tund n.

  seis-u+vesi n.

  seisuvee+kogu-kogun.


 • ÜHENDITULETISED

  alamal+seisev o. ⇐ alamal seis/ma \organ\ madalam

  eel+seisev o. ⇐ eel seis/ma \kohtumine\

  eraldi+seisev o. ⇐ eraldi seis/ma \osa\

  kõrgel+seisev o. ⇐ kõrgel seis/ma \isik\ kõrgel ametikohal olev

  kõrgemal+seisev o. ⇐ kõrgemal seis/ma kõrgemal positsioonil olev

  viltu+seis n. ⇐ viltu seis/ma


 • ÜHENDID

  eemal seis/ma t.

  eemal+seis n. eemalseismine

  eemal+seis=ja n. kõrvaline isik

  eemal+seis=mine n.

  eemal+seisev o. \vaatleja\

  eest seis/ma t. kaitsma

  eest+seis=ja n. kaitsja, soosija; juhataja, vanem

  kiriku+eestseisja n.

  eest+seis=us n. need, kes seisavad kellegi eest; vnm. (seltsi) juhatus

  ise seis/ma t.

  ise+seisev o. \; riik; töö; laps; mõtlemine; näitus\ sõltumatu, mitte kellelegi alluv; teiste abita tehtav; abi, toetust mittevajav; originaalne, kõrvalmõjudest vaba; omaette, eraldi olev

  iseseisva=lt m. \õppima\

  iseseisv=us n. iseseisev olemine

  iseseisvus=lane n.

  iseseisvuse=tu o.

  iseseisvus+deklaratsioon n. pol.

  iseseisvus+päev n. Eesti iseseisvuse taastamise päev 24. veebruar

  iseseisvus+püüe n.

  iseseisvus+sõda n.

  iseseisv=u/ma t. iseseisvaks saama

  iseseisvu=mine n.

  taas+iseseisvu/ma t.

  taasiseseisvu=mine n.

  taasiseseisvumis+päev n. 20. august (tähtpäevana)

  koos seis/ma t.

  koos+seis n.

  koosseisu=line o. \töötaja\

  mitte+koosseisuline o.

  alg+koosseis n.

  duubel+koosseis n.

  isik+koosseis n.

  juht+koosseis n.

  juhtiv+koosseis n.

  kuriteo+koosseis n. jur.

  põhi+koosseis n.

  rea+koosseis n. (tavaline, mitte juht-)

  sega+koosseis n.

  täis+koosseis n.

  täiskoosseisu=line o. täiskoosseisuga

  tüüp+koosseis n.

  varu+koosseis n.

  koosseisu+nimestik n.

  koosseisu+väline o.

  tugeva+koosseisu=line o. \turniir\ tugeva koosseisuga

  väikese+koosseisu=line, väikse+koosseisu=line o.

  kõrval seis/ma t.

  kõrval+seis=ja n. (kes seisab kellegi kõrval); (kes ei puutu asjasse)

  kõrval+seis=mine n.

  kätel seis/ma t.

  kätel+seis n. sp.

  paigal seis/ma t. (arengu mõttes) soikunud, vaibunud

  paigal+seis n.

  paigal+seis=ja n.

  paigal+seis=mine n.

  püsti seis/ma t.

  püsti+seis n.

  püsti+seis=ja n.

  püsti+seis=mine n.

  sabas seis/ma t. kõnek. (järjekorras)

  sabas+seis=ja n.

  sabas+seis=mine n.

  valvel seis/ma t.

  valvel+seis n.

  valvel+seisa=k n.

  valvel+seisa=ng n.

  vastu seis/ma t. vastupanu avaldama; millegagi mitte nõus olema

  vastu+seis n. vastuseismine

  vastu+seis=ja n.

  vastu+seis=mine n. • seisma jät/ma t.

  seisma+jät=mine n.

  seisma jää/ma t.

  seisma+jää=mine n. peatumine; kasutuselt kõrvale jääma

  seisma+jää=nu n.

  seisma pane/ma t.

  seisma+pane=k n.

  seisma+pane=mine n.

 • struktuur n. (sise)ehitus

 • TULETISED

  struktur-al=ism n. uurimisobjekti struktuurile keskendunud suund humanitaarteadustes

  struktural=ist n. strukturalismi rakendaja

  post:strukturalism n. strukturalismile vastanduvad kultuuriteooriad 1970–80-ndatel aastatel

  struktur-aal=ne o. struktuuri arvestav, struktuurist huvituv

  strukturaal+lingvistika n.

  struktuur=ne o. \käsitlus\ kindla struktuuriga

  struktuuri=line o. \eripära\ struktuurisse puutuv

  struktuurilise=lt m. \huvitav\

  struktuuri=tu o. \esitus\ ilma kindla struktuurita

  struktuuritu=lt m.

  struktuurit=us n.

  struktur=eeri/ma t. struktuurilt korrastama v. liigendama

  re:struktureeri/ma t. ümber struktureerima

  restruktureeri=mine n.

  struktureeri=mine n.

  struktuuri=sta/ma t. struktureerima

  struktuurista=mine n.


 • LIITSÕNAD

  infra+struktuur n. majanduse allstruktuur (näit. teed, side, koolid jne.), mis tagab peamiste materiaalselt tootvate majandusharude pideva toimimise ja arengu

  jõu+struktuurid n. piirivalve, kaitsevägi, päästeteenistus

  kiirreageerimis+struktuur n.

  kristalli+struktuur n.

  kurrutus+struktuur n. geol.

  linna+struktuur n.

  makro+struktuur n. palja silmaga v. kuni kümnekordsel suurendusel nähtav struktuur

  mikro+struktuur n. tugeval suurendusel nähtav struktuur

  peen+struktuur n.

  pind+struktuur n. keelet. lause vahetult tajutav süntaktiline ehitus

  põhi+struktuur n.

  rõngas+struktuur n. geol.

  sise+struktuur n.

  sõel+struktuur n.

  süva+struktuur n. keelet. mõnedes grammatikakäsitlustes lause sügavam abstraktne struktuur, mis määrab tema semantilise tõlgenduse

  tarbimis+struktuur n.

  teate+struktuur n. keelet.

  vaht+struktuur n. keem. • struktuur+töötus n. maj. (tekib, kui tööta inimeste oskused ja paiknemine ei vasta ettevõtete vajadustele)

  struktuuri+analüüs n.

  struktuuri+isomeeria n. keem. füüs.

  struktuuri+komponent n.

  struktuuri+nihe n. ka maj.

  struktuuri+valem n. keem. (molekuli ehituse kohta)

  struktuuri+üksus n.


 • ÜHENDID

  struktuuri muut/ma t.

  struktuuri+muut=ja n.

  struktuuri+muut=us n.

 • tase n. (veepinna) kõrgus, kõrgusaste; millegi v. kellegi arengu, suuruse, väärtuse vms. aste

 • LIITSÕNAD

  arenemis+tase n.

  arengu+tase n.

  elatus+tase n.

  elu+tase n.

  energia+tase n.

  haridus+tase n.

  kolesterooli+tase n. kolesteroolisisaldus

  kultuuri+tase n.

  kunsti+tase n.

  kõrg+tase n.

  maailma+tase n.

  mere+tase n.

  mängu+tase n.

  müra+tase n.

  põhjavee+tase n.

  tarbimis+tase n.

  teenindus+tase n.

  tipp+tase n.

  tootmis+tase n.

  vee+tase n. veeseis

  õppe+tase n.

  üldharidus+tase n. • taseme+andur n. tehn.

  taseme+eksam n.

  taseme+töö n. ped.

  taseme+õpe n.


 • ÜHENDITULETISED

  hea+taseme=line o. hea tasemega

  kehva+taseme=line o. \film\ kehva tasemega

  kõrge+taseme=line o. \konverents\ kõrge tasemega

  madala+taseme=line o. \tekst, müra\ madala tasemega

  sama+taseme=line o. \teos\ sama tasemega

 • teleoloogia n. filos. käsitus, mille kohaselt bioloogiliste ja sotsiaalsete süsteemide ehituse, käitumise ja arengu määravad (süsteemiväline v. -sisene) eesmärk ja otstarve

 • TULETISED

  teleoloogi=line o. \maailmavaade\

 • tri~ kolm, kolme-, kolmik-

 • TULETISED

  tri=aad n. kolme isiku, eseme v. mõiste kokkukuuluvus, kolmik; põllum. arengu kolmeastmelisus (eriti Hegeli filosoofias); arheol. kolmikleid


 • LIITSÕNAD

  tri+hapnik n. keem. osoon

  tri+plaan n. kolme kandepinnaga lennuk

 • uure n. väike süvend; geogr. voolava vee toimel tekkinud väike pinnavorm

 • TULETISED

  uura=k n. geogr. jääraku arengu lõppjärk

  uurakil m. \olema\ poolviltu, kallakil; upakil, kummargil

  uure=nda/ma t. uurdeid tegema; k. graveerima

  uurend=us n.

  uuri=sta/ma t. (kaevates, kaapides, närides) millessegi uurdeid tegema

  uuri=stu/ma t. end kuhugi sisse v. esile uuristama; uuristamise tulemusena tekkima

  uuris n. uuristatud v. uuristunud käik; ka med. vet.

  hamba+uuris n.

  luu+uuris n.

  mao+uuris n.

  uurista=ja n.

  uurista=mine n.

  uurist=us n.

  külje+uuristus n.

  põhja+uuristus n.

  uuristus+terrass n.

  uuristus+vahend n.

  uuri=ts n. uuristusvahend; ka arheol.

  metall+uurits n. (metallist)

  metalli+uurits n. (metalli graveerimiseks)

  uuri-k+karp-karbin. (limune, uuristab end liiva sisse)

  uuri-k+käsn n. (uuristab end pinnasesse)

  uuri-k+tigu n. (uuristab end pinnasesse)

  uuri=tse/ma t. (vähehaaval) uuristama


 • LIITSÕNAD

  tünni+uure n.

  vihma+uure n. • uurde+koht n.

  uurde+nuga n.

  uurde+peitel n.

  uurde+saag n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur