[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

alkohol n. joovastava toimega jook; keem. (orgaaniline ühend)

 • TULETISED

  alko n. kõnek. alkohol

  alkohol=ism n. joomatõbi, alkoholi liigtarvitamine

  alkoholismi+vastane o. \kampaania\

  alkohool=ik n. alkosõltlane

  nais+alkohoolik n.

  alkohool=ne o. \jook\

  alkoholi=seeri/ma t. piiritust lisama; alkoholiga mõjustama

  alkoholiseeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  absoluut+alkohol n. ⇐ absoluut[ne] alkohol

  amüül+alkohol n. keem. pentanool

  butüül+alkohol n. keem. butanool

  etüül+alkohol n. etanool

  metüül+alkohol n. keem. metanool

  sala+alkohol n. • alko+lukk n. seade, mis mõõdab juhi joovet ega lase joobnud juhil sõidukit käivitada

  alko+sõltuvus n.

  alko+tester n. seade joobe olemasolu määramiseks; erinevalt alkomeetrist ei mõõda joobe tugevust

  alko+turist n.

  alko+võru n. endistele kurjategijatele jala külge paigaldatav alkoholikontrolli võru

  alkohol+jook n.

  alkohol+käärimine n.

  alkohol+lahus-lahusen.

  alkohol+tõmmis n.

  alkoholi+aktsiis n.

  alko+aktsiis n.

  alkoholi+aur n.

  alkoholi+ekstrakt n.

  alkoholi+lõhn n.

  alkoholi+joove, alko+joove n.

  alkoholi+keeld n.

  alkoholi+lahjendi n.

  alkoholi+lembene o.

  alkoholilembes=us n.

  alkoholi+lembus n.

  alkoholi+lett n.

  alkoholi+lobi n.

  alkoholi+lukk, alko+lukk n. (sõidukil)

  alkoholi+lõhn n.

  alkoholi+mõõtur n.

  alkoholi+mürgistus, alkoholi+mürgitus n.

  alkoholi+näit, alko+näit n.

  alkoholi+piirang n.

  alkoholi+poliitika n.

  alkoholi+promill n.

  alkoholi+protsent n.

  alkoholi+psühhoos n.

  alkoholi+reklaam, alko+reklaam n.

  alkoholi+sisaldus n.

  alkoholi+sõltlane, alko+sõltlane n.

  alkoholi+sõltuvus, alko+sõltuvus n.

  alkoholi+taluvus n.

  alkoholi+test, alko+test n.

  alkoholi+uim-uiman.

  alkoholi+vaba o. \õlu\

  alkoholi+varu n.

  alkoholi+võti, alko+võti n.

  alkohol-o+meeter, alko+meeter n. vere alkoholisisalduse määramise riist

 • amfetamiin n. farm. (psühhostimulaator ja narkootikum)

 • TULETISED

  amf n. kõnek. amfetamiin


 • LIITSÕNAD

  met+amfetamiin n. farm. psühhostimulaator ja narkootikum • amfetamiini+sõltuvus n.

 • arv n. kvantiteeti väljendav üks matemaatika põhimõisteid; keelet. (ainsust v. mitmust) märkiv grammatiline kategooria; kellegi v. millegi hulk v. kogus

 • TULETISED

  arv=e n. dokument tasuda tuleva summa kohta; arvestus, arvepidamine

  arved n. kõnek. rahalised vahekorrad; piltl. (muude reguleerimist vajavate suhete kohta)

  deposiit+arve n.

  e-arve n. elektrooniline arve

  eel+arve n. (teatava eelseisva ajavahemiku kohta)

  eelarve=line o. \asutus\ (riigi)eelarvega seotud

  eelarve=sta/ma t. eelarvet koostama

  eelarvesta=ja n.

  eelarvesta=mine n.

  eelarvest=us n.

  aasta+eelarve n.

  kontroll+eelarve n.

  koond+eelarve n.

  kultuuri+eelarve n.

  kvartali+eelarve n.

  lisa+eelarve n.

  neto+eelarve n.

  riigi+eelarve n.

  tootmis+eelarve n.

  eelarve+aasta n.

  eelarve+alane o. \koostöö\

  eelarve+defitsiit n. maj.

  eelarve+komisjon n.

  eelarve+mehhanism n.

  eelarve+poliitika n.

  eelarve+vaidlus n.

  eelarve+väline o. \kulu\

  faktuur+arve n. maj.

  gaasi+arve n.

  hoiu+arve n.

  hooldekodu+arve n.

  hotelli+arve n.

  jooma+arve n.

  kauba+arve n.

  kaugekõne+arve n.

  kohviku+arve n.

  lõpp+arve n.

  lõpu+arve n. lõpparve

  panga+arve n.

  reisi+arve n.

  takso+arve n.

  telefoni+arve n.

  vale+arve n.

  vee+arve n.

  üüri+arve n.

  arve+ametnik n.

  arve+laud n.

  arve+plank-plangin.

  arve+raamat n.

  arve+vabrik n. fiktiivsete arvetega äritsemine maksupettuse eesmärgil

  arvet pida/ma t.

  arve+pida=ja n. arveametnik

  arve+pida=mine n. arvestamine, registreerimine; raamatupidamine

  arveid klaari/ma t. piltl. vaieldes vahekordi selgitama

  arvete+klaari=ja n.

  arvete+klaari=mine n. piltl.

  arveid õienda/ma t.

  arvete+õienda=mine n.

  arvete+õiend=us n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  arvu=kas o.

  arvuk=us n.

  arvuka=lt m.

  arvu=line o. hulgaline

  arvu=tu o. väga rohke, loendamatu

  arvut=us1 n. loendamatus

  arvutu=lt m.

  arve=lda/ma t. maj. maksekohustusi vastastikku õiendama

  arvelda=ja n.

  arvelda=mine n.

  arveld=us n.

  raal+arveldus n.

  sularaha+arveldus n. sularahaga arveldus

  arveldus+konto n.

  arveldus+raamat n.

  arveldus+tšekk n.

  arve=sta/ma1 t. arvesse v. arvele panema; kalkuleerima; kõnek. arvutama; kirja panema; kaalutlema, vt ka arve=sta/ma2

  arvesta=ja n.

  arvesta=mine n.

  arvest=i n. tehn. (mõõteriist)

  elektri+arvesti n.

  gaasi+arvesti n.

  vee+arvesti n.

  kaugloetav arvesti n. (mis edastab ise oma näidu)

  kaug+arvesti n. (kaugloetav)

  arvest=us n.

  absoluut+arvestus n. sp. üldarvestus, mis ei sõltu vanusest, soost, kaalust vm. teguritest

  eri+arvestus n.

  koond+arvestus n.

  kulu+arvestus n.

  meeskonna+arvestus n.

  naiskonna+arvestus n.

  punkti+arvestus n.

  tabel+arvestus n.

  tootmis+arvestus n.

  tulu+arvestus n.

  töö+arvestus n.

  võistkonna+arvestus n.

  arvestus+dokument n.

  arvestus+kaart n.

  arvestus+poogen n.

  arvestus+raamat n.

  arvestus+üksus n.

  tasa+arvesta/ma t. maj.

  tasaarvesta=mine n.

  tasaarvest=us n.

  \teistega\ mitte+arvesta=ja n. ⇐ mitte arvesta/ma \teistega\

  mitte+arvesta=mine n. ⇐ mitte arvesta/ma

  mitte+arvestatud o. ⇐ mitte arvesta/ma \kontrolltöö\

  palka arvesta/ma t.

  palga+arvesta=ja n. maj. (ametinimetus)

  palga+arvest=us n. maj.

  ümber arvesta/ma t.

  ümber+arvesta=ja n.

  ümber+arvesta=mine n.

  ümber+arvest=us n.

  ümber+arvestatu=lt m.

  arvu=ta/ma t.

  arvuta=ja n.

  arvuta=mine n.

  arvutamis+oskus n.

  arvut=i n. inf. andmetöötlusseade

  arvuti=seeri/ma, arvuti=sta/ma t. arvutiga varustama

  arvutiseeri=mine, arvutista=mine n.

  analoog+arvuti n.

  digitaal+arvuti n. ⇐ digitaalne arvuti (digitaalandmeid töötlev)

  digiarvuti n.

  elektron+digitaalarvuti n.

  elektron+arvuti n.

  hiid+arvuti n.

  hübriid+arvuti n. (mitut liiki andmeid töötlev ja mitmest muundavast seadmest koosnev)

  klahv+arvuti n.

  klient+arvuti n. inf.

  laua+arvuti n.

  kvant+arvuti n.

  liides+arvuti n.

  mikro+arvuti n. inf.

  mini+arvuti n.

  märkmik+arvuti n.

  number+arvuti n.

  nuti+arvuti n. ⇐ nutikas arvuti nutitelefoni ja pisiarvuti hübriid

  personaal+arvuti n. (sobiv personaalseks kasutamiseks)

  pihu+arvuti n. inf. kalkulaator (mahub pihku)

  suur+arvuti n. (arvutuskeskuses)

  süle+arvuti n.

  süler n. sülearvuti

  tahvel+arvuti n. inf. (puuteekraaniga)

  tasku+arvuti n. inf. kalkulaator

  arvuti+ekraan n.

  arvuti+eriala n.

  arvuti+firma n.

  arvuti+friik n. kõnek. arvutihull

  arvuti+graafika n.

  arvuti+hiir n.

  hiir n. arvutihiir

  arvuti+hull1 n. fanaatiline arvutiga tegeleja, kes pühendab arvutile enamiku oma ajast

  arvuti+hull2 o. \inimene\

  arvuti+insener n.

  arvuti+kasutaja n.

  arvuti+kelmus n.

  arvuti+kiri1 n. arvutiga kirjutamine

  arvuti+kiri2 n. arvutiga kirjutatud kiri

  arvuti+kirjaoskus n.

  arvuti+klahv n.

  arvuti+kuritegevus n.

  arvuti+kuritegu n.

  arvuti+kursus n.

  arvuti+laud n.

  arvuti+liising n.

  arvuti+lingvistika n. loomuliku keele automaattöötlusega tegelev keeleteaduse ja informaatika piiriala, raallingvistika

  arvuti+muusika n.

  arvuti+mäng n.

  arvuti+nohik n. nohiklik arvutientusiast

  arvuti+operaator n.

  arvuti+oskus n.

  arvuti+park-pargin.

  arvuti+pere n.

  arvuti+pood n.

  arvuti+projektor n.

  arvuti+programm n.

  arvuti+põhine o. \juhtimine\ arvuti põhjal toimuv

  arvuti+sisestaja n. inf.

  arvuti+spetsialist n.

  arvutispets n. kõnek.

  arvuti+sõltlane n. inimene, kes tunneb järjest suuremat vajadust arvutiga suhelda ega suuda seda tegevust piirata

  arvuti+sõltuvus n. vaimne sõltuvus arvutist, üha suurem vajadus arvutiga tegelda

  arvuti+sõnastik n.

  arvuti+süsteem n.

  arvuti+teadus n.

  arvuti+töö n. (arvutiga tehtav)

  arvuti+viirus n.

  arvuti+võhik n.

  arvuti+võrk n.

  võrk2 arvutivõrk

  võrgu+aadress n. inf.

  võrgu+foorum n. inf. (mõttevahetuseks võrgus,nt. uudisegrupp, jututuba

  arvuti+õpe n.

  arvuti+õpetaja n.

  arvuti+õpetus n.

  arvut=us2 n. arvutamine; selle tulemus

  diferents+arvutus n. mat. (matemaatika haru)

  diferentsiaal+arvutus n. mat. (matemaatilise analüüsi osa)

  integraal+arvutus n. mat.

  kümnend+arvutus n. mat.

  maatriks+arvutus n.

  operaator+arvutus n. lineaarsete süsteemide, nt elektriahelate dünaamiliste omaduste arvutuste meetod

  predikaat+arvutus n. loog.

  tabel+arvutus n.

  tensor+arvutus n. mat. tensoreid, nende omadusi ja nendega sooritatavaid tehteid käsitlev teooria

  tugevus+arvutus n.

  variatsioon+arvutus n.

  vektor+arvutus n.

  arvutus+juhis n.

  arvutus+keskus n.

  arvutus+lingvistika n. arvutilingvistika

  arvutus+lükati n.

  arvutus+masin n.

  arvutus+matemaatika n.

  arvutus+pulk n.

  arvutus+riist n.

  arvutus+tabel n.

  arvutus+tehe n.

  arvutus+tehnika n.

  arvutustehnik n.

  arvutustehni=line o. arvutustehnikaga seotud

  arvutus+viga n.

  arvutus+ülesanne-anden.

  juurde arvuta/ma t. \protsente, viivist\

  juurde+arvut=us n.

  peast arvuta/ma t.

  peast+arvuta=ja n.

  peast+arvuta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aasta+arv n.

  absoluut+arv n. ⇐ absoluut[ne] arv mat.

  alg+arv n. mat. ainult ühega ja iseendaga jaguv ühest suurem positiivne täisarv

  binaar+arv n. mat. kahendarv

  detsimaal+arv n. mat. kümnendarv

  hiid+arv n. astronoomiline arv

  imaginaar+arv n. mat.

  irratsionaal+arv n. ⇐ irratsionaalne arv mat.

  joodi+arv n. keem.

  järg+arv n. järjekorda märkiv arv

  järg[arv]+arvsõna n. järjekorda märkiv arvsõna

  järk+arv n. järguühiku kordne

  kaas+arv n.

  kahend+arv n. mat. kahendsüsteemis esitatud arv

  kogu+arv n.

  kompleks+arv n.

  kontrastsus+arv n.

  kontroll+arv n.

  kord+arv n.

  kvant+arv n.

  kümnend+arv n. mat. (kümnendsüsteemis esitatud)

  laengu+arv n.

  liht+arv n.

  liht[arv]+arvsõna n. keelet. lihtsõnaline arvsõna

  liit+arv n.

  liit[arv]+arvsõna n. keelet. liitsõnaline arvsõna

  massi+arv n.

  miinimum+arv n.

  murd+arv n. mat.; keelet. murdarvsõna

  murdarvu=line o. \väärtus\

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  mõõt+arv n.

  naturaal+arv n.

  näit+arv n. mingit suurust väljendav arvuline näitaja

  oktaan+arv n.

  paaris+arv n.

  paarisarvu=line o. \number\

  põhi+arv n. keelet. arvu v. hulka väljendav arvsõna, nt. seitse, kümme, kaksteist; hulka märkiv arv, nt. 7, 10, 12

  põhi[arv]+arvsõna n. keelet. põhiarv, kardinaal

  pöör-d+arv n.

  rahva+arv n.

  ratsionaal+arv n. mat. (mida on võimalik esitada kahe täisarvu jagatisena)

  reaal+arv n.

  rekord+arv n.

  sega+arv n.

  suht+arv n. suhtelise suuruse arvväärtus

  säri+arv n. fot. (näitab valgushulka)

  teralisus+arv n.

  trüki+arv n.

  täis+arv n. mat.

  täisarvu=line o. \summa\

  täisarv+kordne o.

  vastand+arv n.

  õnne+arv n.

  üld+arv n.

  ülekande+arv n. • arv+andmed n.

  arv+joonis n.

  arv+mõistatus n.

  arv+mõõt n.

  arv+mõõtkava n.

  arv+suurus n.

  arv+sõna n. keelet. asjade ja nähtuste hulka v. järjekorda väljendav käändsõna

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  arv+telg n.

  arv+väli n.

  arv+väärtus n.

  arvu+jada n.

  arvu+kategooria n. keelet.

  arvu+mälu n.

  arvu+rikas o. \vaatajaskond\ arvukas, rohke

  arvu+rohke o. arvukas

  arvu+sümboolika n.

  arvu+süsteem n.

  arvu+teooria n.


 • ÜHENDITULETISED

  paaritu+arvu=line o. \aasta\ paaritu arvuga

  rohke+arvu=line o. \osavõtt\ rohke arvuga

  rohkearvulise=lt m.

  rohkearvulis=us n.

  suure+arvu=line o. suure arvuga

  täie+arvu=line o. vajaliku arvu liikmetega

  väikese+arvu=line, väikse+arvu=line o. väikese arvuga

 • ekspert n. mingi ala asjatundja, keda rakendatakse eriteadmisi nõudvate küsimuste lahendamisel

 • TULETISED

  ekspert=iis n. ekspertide poolt mingi erialaseid teadmisi nõudva küsimuse uurimine ja lahendamine v. selle kohta arvamuse avaldamine

  kohtu+ekspertiis n.

  kohtumeditsiini+ekspertiis n.

  kohtupsühhiaatria+ekspertiis n.

  kvaliteedi+ekspertiis n.

  patendi+ekspertiis n.

  tervise+ekspertiis n.

  töö+ekspertiis n.

  ekspertiisi+akt n.

  ekspertiisi+komisjon n.


 • LIITSÕNAD

  auto+ekspert n.

  avarii+ekspert n.

  dokumendi+ekspert n.

  erootika+ekspert n.

  euro+ekspert n.

  finants+ekspert n.

  julgeoleku+ekspert n.

  keele+ekspert n.

  kehakeele+ekspert n. suhtlusvahend, mis hõlmab kehahoiakut, žeste, näoilmet, kaugust vestluspartnerist

  kinnisvara+ekspert n.

  kohtu+ekspert n.

  kohtumeditsiini+ekspert n.

  kommunikatsiooni+ekspert n.

  kriisi+ekspert n.

  majandus+ekspert n.

  maksu+ekspert n.

  moe+ekspert n.

  patendi+ekspert n.

  plagiaadi+ekspert n.

  rahandus+ekspert n.

  seire+ekspert n.

  sõjandus+ekspert n.

  sõltuvus+ekspert n. (aitab vabastada sõltuvusest)

  tehnika+ekspert n.

  toitumis+ekspert n.

  välis+ekspert n. • eksperdi+arvamus n.

  eksperdi+hinnang n.

  eksperdi+rühm n. ekspertide rühm

 • fentanüül farm. (valuvaigisti ja narkootikum)

 • LIITSÕNAD

  fentanüüli+joove n.

  fentanüüli+labor n.

  fentanüüli+sõltlane n.

  fentanüüli+sõltuvus n.

  fentanüüli+äri n.

 • heroiin n. farm. endisaegne valuvaigisti; kehalist ja vaimset sõltuvust põhjustav narkootikum

 • TULETISED

  heroiin=ik n. heroiinisõltlane


 • LIITSÕNAD

  heroiini+mürgitus n.

  heroiini+müük n.

  heroiini+pood n.

  heroiini+pulber n.

  heroiini+sõltlane n.

  heroiini+sõltuvus n.

  heroiini+turg n.

 • kasiino n. (kinnine) klubi; lõbustuskoht; mängupõrgu

 • TULETISED

  kasiino=lik o. \hasart\

  kasiinoliku=lt m. \kirev\

  kasiino=ndus n. (tegevusvaldkond)


 • LIITSÕNAD

  kiir+kasiino n. • kasiino+firma n.

  kasiino+kett n.

  kasiino+klubi n.

  kasiino+sõltlane n.

  kasiino+sõltuvus n.

  kasiino+äri n.

 • koka1 n. (troopikapõõsas)

 • TULETISED

  koka=iin n. farm. (kokapõõsa lehtedest saadav aine)

  koka2 n. kõnek. kokaiin

  kokain=ism n. haiguslik kalduvus kokaiini tarvitada

  koka+koola n. (jook) [Selle joogi algsed koostisosad olid kokapõõsa lehtedes leiduv kokaiin ja koolapähklid.]

  koka3 n. kokakoola

  kokaiini+sõltlane n.

  kokaiini+sõltuvus n.


 • LIITSÕNAD

  koka+punapuu n.

  koka+põõsas n.

 • morfiin n. farm. tugev valu vaigistav ning mõnutunnet tekitav ravim, morfium n. morfiin

 • TULETISED

  morfin=ism n. morfiinisõltuvus

  morfin=ist n. morfiinisõltlane


 • LIITSÕNAD

  morfiini+mürgistus, morfiuni+mürgitus n.

  morfiini+sõltlane, morfiumi+sõltlane n.

  morfiini+sõltuvus, morfiumi+sõltuvus n.

  morfiini+süst, morfiumi+süst n.

 • määra/ma t. (seaduse vm. õigusakti kohta:) ette kirjutama, sätestama; (organi v. isiku kohta:) millekski käsku, korraldust andma; kindlaks tegema, (süstemaatilist kuuluvust, olemust vm.) välja selgitama, määratlema; millekski v. kellelegi ette nähtud olema; milleski oluline, tooniandev, peamine olema

 • TULETISED

  määra-te=le/ma t. määratlema

  määratel=u n.

  määrateld=us n. määratletus

  määra-t=le/ma t. kindlaks määrama; piiritlema

  määratle=ja n.

  määratle=mine n.

  määratl=us n.

  žanri+määratlus n.

  määratlet=us n. määratletud-olek

  määr n. hulk; kindel, määratud hulk

  määra=tu1 o., m. \jõud; suur\ tohutu, maailmatu; tohutult

  määratu=lt m. \suur\

  määrat=us1 n. otsatus

  eba:määra=ne o. ilma kindlate piirjoonteta v. piirideta; ebaselge, raskesti määratletav v. tabatav

  ebamäärase=lt m.

  ebamääras=us n.

  umb+määra=ne o. ebamäärane

  umbmäärase=lt m. \hinnates\

  umbmääras=us n.

  alam+määr n.

  alammäära+palk-palgan.

  alammäära+pension n.

  intressi+määr n.

  kahanemis+määr n.

  karistus+määr n.

  kasviku+määr n. maj. intressimäär

  käibemaksu+määr n.

  külvise+määr n. hektarile külvatava seemne kogus kilogrammides

  maksimaal+määr n.

  maksu+määr n.

  minimaal+määr n.

  osa+määr n. mat. osa ja terviku suhe

  palga+määr n.

  pensioni+määr n.

  piir+määr n. millegi kõrgeim v. madalaim lubatud määr

  protsendi+määr n.

  tariifi+määr n.

  tasu+määr n.

  tolli+määr n.

  trahvi+määr n.

  tulumaksu+määr n.

  vanuse+määr n.

  üle+määra m. üleliia

  ülemäära=ne o. \kulu\

  ülemäärase=lt m. \kulutama\

  ülemääras=us n.

  ülem+määr n.

  määr+sõna n. keelet.

  määrsõna=stu/ma t. määrsõnaks muutuma

  määra=ja n. see, kes määrab; käsiraamat taksonite määramiseks; (aparaat)

  liblika+määraja n. (käsiraamat)

  linnu+määraja n. (käsiraamat)

  mardika+määraja n. (käsiraamat)

  seene+määraja n. (käsiraamat)

  taime+määraja n. (käsiraamat)

  väli+määraja n. (looduslikes tingimustes kasutatav)

  värvi+määraja n.

  määra=mine n.

  määramis+piir n.

  määramis+tabel n.

  määramis+tunnus n.

  määra=ng n. üks kindlaksmääramise juhtum

  lugeja+määrang n. bibl.

  vanuse+määrang n.

  määr=us n. (õigusakt); keelet. (lauseliige)

  määru=stik n. <määru(s)=stik> määruste kogu

  distsiplinaar+määrustik n. jur.

  lahingu+määrustik n.

  liiklus+määrustik n.

  passi+määrustik n.

  rivi+määrustik n.

  sise+määrustik n.

  sõjaväe+määrustik n.

  teenistus+määrustik n.

  valimis+määrustik n.

  võistlus+määrustik n.

  aja+määrus n. keelet.

  ajamäärus+lause n.

  kassatsiooni+määrus n.

  koha+määrus n. keelet.

  kohamäärus+lause n.

  kohtu+määrus n.

  otstarbe+määrus n. keelet.

  põhi+määrus n.

  tüüp+põhimäärus n.

  põhjus+määrus n. keelet.

  sihitis+määrus n. keelet.

  sõltuvus+määrus n. keelet.

  viisi+määrus n. keelet.

  viisimäärus+lause n.

  öeldistäite+määrus n. keelet.

  üld+määrus n.

  määrus+lause n.

  määruste+pärane o.

  määrustepärase=lt m.

  määruste+vastane o. \tegu\

  määrustevastase=lt m.

  määra=tu2määratun. kes v. mis on millekski määratud

  määrat=us2 n. määratud olek

  määrama=tu o. millist on võimatu v. raske määrata; tabamatu

  määramatu=lt m.

  määramat=us n.

  määrav o. \tunnus\ oluline, tooniandev

  ainu+määrav o.

  määr+osa n. määratud osa, kvoot


 • ÜHENDID

  ennast määra/ma t. enesest teadlik olema

  enese+määramine n. ise oma rahvusliku ja riikliku korralduse määramine

  enesemääramis+õigus n.

  ette määra/ma t.

  ette+määra=ja n.

  ette+määra=mine n.

  ette+määratud o. \reeglid\

  ette+määratu=lt m. \tegutsema\

  ette+määrat=us n. see, mis on ette määratud

  kindlaks määra/ma t.

  kindlaks+määra=ja n.

  kindlaks+määra=mine n.

  kindlaks+määratud o. \summa\

 • narkoos n. med. sügava une sarnane teadvusetuse ja kogu keha tundetuse seisund, üldine tuimastus valutundikke ajukeskusi halvava ainega

 • TULETISED

  narkooti=line o. \aine\ kangestav, uimastav; med. narkoosi esile kutsuv

  narkootilise=lt m. \mõjuma\

  narkooti=kum n. farm. uimasti, meelemürk

  narko n. kõnek. narkootikum

  narko=ts n. kõnek. narko, narkootikum

  narko+last n.

  narko+lembus n.

  narko+maffia n.

  narko+muul n. kõnek. narkokuller

  narko+pahe n.

  narko+parun n.

  narko+sõda n.

  narko+sõltlane n.

  narko+test n.

  heli+narkootikum n.

  narko+diiler n. narkootikumidega kaupleja

  narko+kuritegu n.

  narko+kuller n. narkootikumide vedaja

  narko+surm n. (narkootikumide üledoosi tõttu)

  narkootikumi+joove n.

  narkojoove n.

  narkootikumi+sõltlane n.

  narkosõltlane n.

  narkootikumi+sõltuvus n.

  narkosõltuvus n.

  narkootikumi+uim-uiman.

  narkouim-uiman. narkootikumiuim

  narkootikumi+äri n.

  narkoäri n.

  narkoosi/ma t. med. narkoosi esile kutsuma

  narkoosi=mine n.


 • LIITSÕNAD

  eeter+narkoos n.

  kloroform+narkoos n.

  üld+narkoos n. • narkoosi+aparaat n.

  narkoosi+arst n.

  narkoosi+eelne o. \vereproov\ narkoosi eel tehtud

  narkoosi+järgne o. \seisund\

  narkoosi+mask n. (pannakse narkoosimisel patsiendi näole)

  narkoosi+püss n. (uluki püüdmiseks)

 • nutt2nutin. nupjas v. tutjas moodustis; bot. nupukujuline kobarõisik; tipmine osa; pea, peanupp; piltl. mõistus, taip

 • TULETISED

  nuti=kas o. taibukas, arukas

  nutika=lt m. \tehtud\

  nutik=us n.

  nuti+arvuti n. ⇐ nutikas arvuti nutitelefoni ja pisiarvuti hübriid

  nuti+farm n. nutikas farm, mis võimaldab saavutada suurema saagikuse väiksema ruumilise jalajäljega kui tavalised vertikaalfarmid

  nuti+kael n. kõnek. nutiseadme kohale kummardumisest tekkiv kaelavalu

  nuti+kell n.

  nuti+maailm digimaailm

  nuti+maja n. (kus automaatikaseadmed tagavad ühtlase temperatuuri, ohutuse ja mugavuse)

  nuti+seadeseadmen. nutitelefon või -kell, tahvelarvuti vms.

  nuti+tehnoloogia n. materjali töötlemine aatomi või molekuli tasandil

  nuti+telefon n. (milles on ühendatud mobiiltelefoni ja pihuarvuti funktsioonid)

  nutifon n. nutitelefon

  nuti+foto n.

  nuti+sõltlane n. nutitelefoni pidev kasutaja

  nuti+sõltuvus n. vastupandamatu soov pidevalt nutitelefoni kasutada

  nuti+võru n. aktiivsusmonitor

  nut=jas o. \õisik\ nutitaoline

  nuti=line o. \takjas\ nutiga, nuttidega


 • LIITSÕNAD

  kolla+nutt-nutin. bot. (seen)

  narmas+nutt-nutin. bot. (seen)

  ohaka+nutt-nutin.

  ristiku+nutt-nutin.

  saba+nutt-nutin.

  takja+nutt-nutin.

  vesi+nutt-nutin. bot. (seen)

  õie+nutt-nutin. • nutt+hallitus n. aiand. (hallitusseen; taimehaigus)

 • oopium n. (uimasti)

 • TULETISED

  opi=aat n. farm. oopiumi v. selle alkaloide sisaldav ravim

  opiaadi+sõltuvus n.


 • LIITSÕNAD

  oopiumi+ekstrakt n.

  oopiumi+mürgistus, oopiumi+mürgitus n.

  oopiumi+piip-piibun.

  oopiumi+pulber n.

  oopiumi+tinktuur n. farm.


 • ÜHENDITULETISED

  oopiumi+suitseta=ja n. ⇐ oopiumit suitseta/ma

 • ravi/ma t. arstima, haiget tervistada püüdma; vnm. ravitsema, hoolitsema

 • TULETISED

  ravi=tse/ma t. ravima, põetama; vnm. hooldama, hoolitsema

  ravitse=ja n.

  haige+ravitseja n. vnm. haigete ravitseja, haigepõetaja

  karja+ravitseja n. vnm. (juhib karja eest hoolitsemist)

  nõid+ravitseja n.

  ravitse=mine n.

  ravi n. ravimine

  aeroioon+ravi n.

  aerosool+ravi n.

  aktiiv+ravi n. med.

  antibiootikum+ravi n.

  asendus+ravi n.

  aspiriini+ravi n.

  autismi+ravi n.

  balneo+ravi n. med. kümblus-, supel-, mineraalveeravi

  baro+ravi n. med. (muudetava õhurõhuga)

  dieet+ravi n.

  eba+ravi n. ravitoimeta tooted ja teenused

  elekter+ravi, elektri+ravi n. med.

  galvaani+ravi n.

  gamma+ravi n. med. kiiritusravi

  haava+ravi n.

  haigla+ravi n.

  hamba+ravi n.

  hambaravi=la n. hambaravi pakkuv asutus

  hambaravi+hüvitis n.

  hapnik+ravi n. med. ravimine hapnikuga

  hemorroidi+ravi n.

  hormoon+ravi n.

  hospitaal+ravi n.

  hüpnoos+ravi n.

  ilu+ravi n. kosmeetika

  iluravi=ja n. iluravi tegija, kosmeetik

  iluravi+arst n.

  iluravi+mask n.

  iluravi+vahend n.

  ime+ravi n.

  imeravi+usk n.

  immuun+ravi n.

  insuldi+ravi n.

  insuliin+ravi n.

  intensiiv+ravi n.

  intensiivravi+keskus n.

  intensiivravi+palat n.

  ioon+ravi n.

  jood+ravi n.

  jooma+ravi n.

  järel+ravi n.

  keemia+ravi n.

  kiiritus+ravi n.

  kirjandus+ravi n.

  kliima+ravi n.

  kliimaravi+kuurort n.

  kliima+kuurort n. kliimaravikuurort

  kompleks+ravi n.

  kude+ravi n. med. ravimine võõra koe abil

  kuurort+ravi n.

  kõne+ravi n.

  kõneravi+õpetaja n.

  kümblus+ravi n.

  laser+ravi n.

  loodus+ravi n.

  lõhn+ravi n. aroomteraapia

  magnet+ravi n.

  masendus+ravi n.

  massaaž+ravi n.

  mineraalvesi+ravi n. med.

  muda+ravi n.

  mudaravi=la n. mudaraviasutus

  mudaravi+kuurort n.

  muusika+ravi n.

  mängu+ravi n. psühhoteraapia meetod, millega inimene vabastatakse sisepingest mängu abil

  nuum+ravi n. raviotstarbeline ületoitmine

  nõel+ravi n. organismi mõjutamine erinõelte torkamisega keha aktiivpunktidesse

  osokeriit+ravi n.

  parafiin+osokeriitravi n.

  palavik+ravi n.

  palliatiiv+ravi n. med. raske haige seisundit kergendav, leevendav ravi

  parafiin+ravi n.

  penitsilliin+ravi n.

  polikliiniku+ravi n.

  pseudo+ravi n.

  põletus+ravi n. (põletuse ravimiseks)

  päikese+ravi n.

  raadium+ravi n. (kiiritusravi)

  radikaal+ravi n. põhjalik ravi

  ravim+ravi n. (ravimite abil)

  rehabilitatsiooni+ravi n.

  röntgen+ravi n.

  seerum+ravi n.

  soojutus+ravi n.

  soola+ravi n.

  sugestiiv+ravi n.

  sugestioon+ravi n.

  sund+ravi n.

  sundravi+osakond n. (psühhoneuroloogia haiglas)

  sundravi+patsient n.

  taastus+ravi n. töövõimet, toimetulekut taastav ravi, rehabilitatsiooniravi

  taastusravi+arst n.

  taastusarst n.

  taastusravi+keskus n.

  taastusravi+kliinik n.

  taim+ravi n.

  tegevus+ravi n.

  turvas+ravi n.

  töö+ravi n.

  ultraheli+ravi n.

  ultraviolettkiirgus+ravi n.

  uni+ravi n. ravimine une abil

  vaktsiin+ravi n.

  valgus+ravi n.

  veri+ravi n.

  vesi+ravi n. med.

  vesiravi=la n.

  vesiravi+kuur n.

  vibratsioon+ravi n. med.

  viina+ravi n.

  viljatus+ravi n.

  viljatusravi+kliinik n.

  vitamiin+ravi n. med.

  võõrutus+ravi n. (narkosõltlastel)

  vähi+ravi n. med.

  vähiravi+fond n.

  väristus+ravi n. vibratsioonravi

  värvus+ravi n.

  õhk+ravi n.

  ärritus+ravi n. (organismi vastupanuvõimet tõhustatakse ärrituse toimel)

  ravi+alune n. ravi all olev inimene, patsient

  ravi+juht n.

  ravi+järjekord n.

  ravi+kaart n. (sisaldab infot ravi kohta)

  ravi+kindlusta/ma t. raviga kindlustama

  ravi+kindlustus n. süsteem, millega tagatakse haigus- ja ravikulude tasumine

  ravi+kulud n. ravimise kulud

  ravi+kuur n.

  ravi+otstarve n.

  raviotstarbe=line o. raviotstarbeks ette nähtud

  ravi+puhkus n.

  ravi+toitlustus n. (raviga seotud)

  ravi+tuusik n. (raviks ette nähtud)

  ravi+töökoda n. (haigla juures, ravi toetav)

  ravi+viga n.

  pika+ravi+haigla n.

  pika+ravi+osakond n.

  ravi=mine n.

  ravimis+võte n.

  ravi=ja n.

  ravi=la n. raviasutus

  looma+ravila n.

  veterinaar+ravila n.

  ravi=m n. (arsti)rohi, ravitoimega aine

  analoog+ravim n. koopiaravim

  antibakteriaal+ravim n.

  apteegi+ravim n.

  astma+ravim n.

  depressiooni+ravim n.

  gripi+ravim n.

  haava+ravim n.

  harvik+ravim n.

  impotentsus+ravim n. impotentsuse ravim

  koopia+ravim n. geneeriline ravim, analoogravim

  kõõma+ravim n. farm.

  käsimüügi+ravim n.

  köha+ravim n.

  külmetus+ravim n.

  patent+ravim n.

  osteoposoosi+ravim n. (luuhõrenemise vastu)

  põletiku+ravim n.

  retsepti+ravim n.

  südame+ravim n.

  süntees+ravim n.

  süste+ravim n.

  tuberkuloosi+ravim n.

  valmis+ravim n.

  ravim+klistiir n.

  ravim+küünal n.

  ravim+lööve n.

  ravim+preparaat n.

  ravim+ravi n.

  ravim+süsi n.

  ravim+taim n.

  ravim+tee n.

  ravimi+allergia n.

  ravimi+ampull n.

  ravimi+annus n.

  ravimi+doos n.

  ravimi+haigus n.

  ravimi+kapsel n. (mis sisaldab ravimit)

  ravimi+mürgistus, ravimi+mürgitus n.

  ravimi+patent n.

  ravimi+resistentne o. ravimi suhtes resistentne

  ravimiresistents=us n.

  ravimi+retsept n.

  ravimi+sõltlane n.

  ravimi+sõltuvus n.

  ravimi+tehas n.

  ravimi+tooraine n.

  ravimi+tööstus n.

  ravimi+tüsistus n.

  ravimi+vaba o. \raviviis\

  ravimi+vorm n.

  ravimi+õpetus n.

  ravimi+äri n.

  geneeriline ravim n. koopiaravim, originaalravimiga sama toimeainet sisaldav, samasugust toimet omav ja ravimi kasutajale sama ohutu ravim, mis jõuab turule originaalravimi patendikaitse lõppemisel

  ravima=tu o. \haigus\ selline, mida ei saa ravida

  ravitav o. \haigus\

  ravitav=us n.


 • LIITSÕNAD

  ravi+aine n. raviv aine

  ravi+arst n. raviv arst

  ravi+asutus n. (tegeleb ravimisega)

  ravi+dušš n. (raviva toimega)

  ravi+kehakultuur n. (profülaktika- ja ravimeetod)

  ravi+kosmeetika n. (raviva toimega)

  ravi+kümblus n. (raviva toimega)

  ravi+maagia n. (raviva toimega)

  ravi+massaaž n. (mis ravib)

  ravi+meetod n.

  ravi+menetlus n.

  ravi+mineraalvesi n. (ravitoimega)

  ravi+muda n.

  ravi+omadus n.

  ravi+pesu n. (mis ravib)

  ravi+protseduur n.

  ravi+puuder n. (mis ravib)

  ravi+seerum n. (mis ravib)

  ravi+tablett n.

  ravi+toime n. raviv toime

  ravi+toit n. (raviva toimega)

  ravi+vahend n.

  ravi+valgustus n. (raviva toimega)

  ravi+vesi n. (raviva toimega)

  ravi+võie n. (raviva toimega)

  ravi+võimlemine n. (mis ravib)

  ravi+võte n.

  ravi+õpetus n.

 • sidu/ma t. ühendama, köitma; ühendama, liitma; paigal hoidma, kinni pidama; millestki sõltuma panema, sõltuvusse viima

 • TULETISED

  seo=nda/ma t. tihedalt siduma v. liitma

  seonda=mine n.

  seo=ndu/ma t. tihedalt liituma v. seoses olema

  seondu=mine n.

  sidu=ja n.

  sidu=mine n.

  sidumis+materjal n.

  sidumis+nöör n.

  sidumis+punkt n. sõj.

  sidumis+tarbed n.

  sidumis+traat n.

  sidumis+tuba n. (haiglas)

  sidumis+õpetus n. med.

  seo=ng n. kokkuseotu; sp. käte v. jalgade ühendamise viis

  konks+seong n.

  kuivtaime+seong n.

  küünarvars+seong n. sp.

  küünar+seong n. sp. küünarvarsseong

  pihk+seong n. hrl sp.

  põim+seong n. sp.

  pöial+seong n. sp.

  ranne+seong n. sp.

  sõrm+seong n. ka sp.

  tere+seong n. (rahvatantsus)

  seo=s n. ühendus; (sõlme, lehvi) seotu

  seos=lik o. seoseid omav

  seoslikk=us n.

  seose=tu o.

  seosetu=lt m.

  seoset=us n.

  seoses k. \sellega\

  seos=ta/ma t. seosesse viima

  seosta=ja n.

  seosta=mine n.

  seos=tu/ma t. seoses olema

  seostu=mine n.

  alistus+seos n. keelet.

  assotsiatiiv+seosed n.

  kausaal+seos n. keelet.

  mõtte+seos n.

  pael+seos n.

  rinnastus+seos n. keelet.

  sõltuvus+seos n.

  seo=t-is n. eh. puitosade liitmisviis või ehituskivide asetus müüris

  jätk+seotis n.

  kalasaba+seotis n.

  kraat+seotis n.

  liim+seotis n.

  müüri+seotis n.

  nurk+seotis n.

  plokk+seotis n.

  puidu+seotis n.

  pulk+seotis n.

  punn+seotis n.

  raid+seotis n.

  rist+seotis n.

  salapulk+seotis n.

  serv+seotis n.

  soon+seotis n.

  sulund+seotis n.

  tapp+seotis n.

  traat+seotis n.

  tüübel+seotis n.

  õmblus+seotis n.

  õnar+seotis n.

  sid=e1sidemen. sidumisvahend

  side=sta/ma1 t. sidemesse viima, ühendama

  sidesta=ja n.

  sidesta=mine1 n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  armu+side, armu+sidemed-sidemen.

  diagonaal+side-sidemen. eh.

  digitaal+side-siden. ⇐ digitaalne side

  elast+side-sidemen. elastne side

  elastik+side-sidemen.

  fikseer+side-sidemen.

  haava+side-sidemen.

  hoide+side-sidemen. anat.

  hõimu+side, hõimu+sidemed-sidemen.

  hügieeni+side-sidemen.

  kaela+side-sidemen.

  katte+side-sidemen.

  kaubandus+sidemed-sidemen.

  kips+side-sidemen.

  kolmik+side-sidemen. keem. (mille moodustamisest võtab osa kolm elektronipaari)

  kubeme+side-sidemen.

  kultuuri+sidemed-sidemen.

  käe+side-sidemen.

  leina+side-sidemen. (leina sümbolina varrukal)

  ling+side-sidemen.

  lõks+side-sidemen. (suusal)

  marli+side-sidemen.

  pere+sidemed n.

  plaaster+side-sidemen.

  riiv+side-sidemen.

  risti+side-sidemen.

  rull+side-sidemen.

  rõhk+side-sidemen.

  rätik+side-sidemen.

  spiraal+side-sidemen.

  sugulus+side, sugulus+sidemed-sidemen.

  suusa+side-sidemen.

  sõprus+side, sõprus+sidemed-sidemen.

  sääre+side-sidemen.

  telefon+side n.

  kärg+telefonside n.

  kärgside n. kärgtelefonside

  tite+side-sidemen. etn. kolju kaitseks ja selle kuju muutmiseks imiku pea ümber köidetud pael

  tugi+side-sidemen.

  valents+side-sidemen. keem.

  varruka+side-sidemen.

  vere+side, vere+sidemed-sidemen. veresugulus

  vesinik+side-sidemen.

  sid=e2siden. ühenduse pidamise viis

  side=nd n. (vooluringi osa)

  side=sta/ma2 t. ühendama

  sidesta=mine2 n.

  sidest=us n.

  induktiiv+sidestus n.

  mahtuvus+sidestus n.

  tagasi+sidestus n. el.

  sidestus+kondensaator n. tehn.

  sidestus+takisti n. el.

  amiid+side-siden. keem.

  analoog+side-siden. inf.

  andme+side-siden.

  digitaal+side-siden.

  dupleks+side-siden. el. (samal sidekanalil mõlemas suunas)

  elekter+side-siden.

  faks+side-siden.

  faksiimile+side-siden.

  ioon+side-siden.

  kaabel+side-siden.

  kaug+side-siden.

  laser+side-siden.

  mobiiltelefon+side-siden.

  mobiil+side-siden. mobiiltelefonside

  modem+side n.

  otse+side-siden.

  piipar+side n.

  post+side-siden.

  raadio+side-siden.

  raadiotelefon+side-siden.

  satelliit+side-siden.

  selektor+side-siden.

  silm+side-siden.

  simpleks+side-siden. el. sidekanalil korraga ühesainsas suunas toimuv side

  tagasi+side-siden.

  telefon+side-siden.

  telegraaf+side-siden.

  teletaip+side-siden.

  traat+side-siden.

  välis+side-siden.

  side+alane o. \tegevus\

  side+ankur n.

  side+asutus n.

  side+elektrik n.

  side+jaoskond n. postkontor

  side3 n. kõnek. sidejaoskond

  side=lane1 n. postitöötaja

  side+kanal n.

  side+katkestus n.

  side+kiud n.

  side+kontor n.

  side+kude n. anat.

  sidekoe+massaaž n.

  side+liin n.

  side+mees n.

  side+ministeerium n.

  side+ohvitser n.

  side+operaator n.

  side+pataljon n.

  side+satelliit n.

  side+seanss n.

  side+tariif n.

  side+teenistus n.

  side+tehiskaaslane n.

  side+varras n.

  side+väeosa n.

  side+vägi n.

  sideväe=lane n.

  sidelane2 n. sideväelane

  side+võrk n. tehn. sideks vajalike seadmete, liinide ja rajatiste kogum

  side+üksus n.

  side+ülem n.

  sidet pida/ma t. informatsiooni edastama ja vastu võtma

  side+pida=ja n.

  side+pida=mine n.

  sidepidamis+viis-viisin.

  sidu=r n. tehn. (siduv masinaosa)

  sidur=da/ma t. siduri abil ühendama

  sidurda=mine n.

  hammas+sidur n.

  hõõrd+sidur n.

  hüdro+sidur n.

  ketas+sidur n.

  muhv+sidur n.

  nukk+sidur n.

  vabakäigu+sidur n.

  siduri+kang n.

  siduri+ketas n.

  siduri+koda n.

  siduri+pedaal n.

  siduri+võll n.

  sidu=s1sidusen. tkst. lõngade ristumise viis kangas; silmuste ühendumise viis trikool

  alg+sidus-sidusen.

  diagonaal+sidus-sidusen.

  krepp+sidus-sidusen.

  lame+sidus-sidusen.

  nurk+sidus-sidusen.

  põhi+sidus-sidusen.

  rips+sidus-sidusen.

  rist+sidus-sidusen.

  topelt+sidus-sidusen.

  vahvel+sidus-sidusen.

  sidu=s2sidusao. \kõne, pinnas\ tihedalt seotud

  sidusa=lt m.

  sidus=us n.

  konteksti+sidus-sidusao.

  kontekstisidusa=lt m.

  kontekstisidus=us n.

  sidus+tehased n.


 • LIITSÕNAD

  sid-e+aine n. siduv aine

  põlevkivituhk+sideaine n.

  õhk+sideaine n. õhu käes kivistuv sideaine, näit. kips

  sid-e+kaar n. muus. noodikirja märk, millega ühendatakse seotult esitatavad noodid

  sid-e+kest n. anat.

  sidekest+põletik n.

  sid-e+kude n. anat. (toidab ja kaitseb organismi v. toestab pehmeid kudesid ja lihaseid)

  sidekoe+rakk n.

  sidekude+kasvaja n.

  sidekude+liidus n.

  sid-e+kriips n.

  sid-e+lapp n. tehn. (näit. raudteerööbaste otste ühendamiseks)

  sid-e+piste n.

  sid-e+polt n. tehn.

  sid-e+sõna n.

  ühend+sidesõna n. (koosneb ühendist, mitmest sõnast)

  sid-e+tala n. eh. (mis annab hoonele jäikuse ja sildab avad)

  sid-e+vahend n.

  sid-e+viide n. bibl. analoogilise v. täiendava materjali juurde juhtiv viide

  sid-e+vokaal n. keelet.

  sidu-s+andmebaas n.

  sidu-s+eriala n. (mingi erialaga lähedalt seotud)

  sidu-s+ettevõte n.

  sidu-s+kaubad n. maj. (ühe nõudmise kasv põhjustab teise hinna langust)

  sidu-s+režiim n. inf. (arvutiseadmete tööviis)

  sidu-s+teenus n.

  sidu-s+tehased n.


 • ÜHENDID

  kinni sidu/ma t.

  kinni+sidu=ja n.

  kinni+sidu=mine n.

  kokku sidu/ma t.

  kokku+sidu=ja n.

  kokku+sidu=mine n.

 • sõltu/ma t. olenema (kellestki v. millestki) [Algselt on see verb saadud tagasimoodustuse teel nimisõnast sõltus.]

 • TULETISED

  sõlt=lane n. see, kes sõltub millestki v. kellestki; aj. poolvaba sunnismaine talupoeg

  adrenaliini+sõltlane n.

  alkoholi+sõltlane n.

  alkosõltlane n.

  arvuti+sõltlane n. inimene, kes tunneb järjest suuremat vajadust arvutiga suhelda ega suuda seda tegevust piirata

  hasartmängu+sõltlane n.

  heroiini+sõltlane n.

  kasiino+sõltlane n.

  kokaiini+sõltlane n.

  morfiini+sõltlane n.

  morfiumi+sõltlane n.

  narkootikumi+sõltlane, narko+sõltlane n.

  nikotiini+sõltlane n.

  nuti+sõltlane n. nutitelefoni pidev kasutaja

  ostu+sõltlane n.

  ravimi+sõltlane n.

  uimasti+sõltlane n.

  töö+sõltlane n.

  sõltlas+maa n. sõltuv maa

  sõltlas+riik n.

  sõltuma=tu o. \ühendus\

  sõltumatu=lt m. \kellestki\

  sõltumat=us n.

  sõltu=mine n.

  sõltumis+suhe n.

  sõltu=mus n. sõltumine, sõltuv-olek; keelet. rektsioon

  sõltuv o.

  sõltuva=lt m. \olukorrast\

  sõltuv=us n. sõltuv-olek

  alkoholi+sõltuvus n.

  alkosõltuvus n. alkoholisõltuvus

  arvuti+sõltuvus n. vaimne sõltuvus arvutist, üha suurem vajadus arvutiga tegelda

  heroiini+sõltuvus n.

  kasiino+sõltuvus n.

  kokaiini+sõltuvus n.

  morfiini+sõltuvus n.

  morfiumi+sõltuvus n.

  narkootikumi+sõltuvus n.

  narkosõltuvus n.

  nuti+sõltuvus n. sõltumus, sõltuv-olek nutitelefonist

  opiaadi+sõltuvus n.

  ravimi+sõltuvus n.

  uimasti+sõltuvus n.

  vasalli+sõltuvus n. aj.

  sõltuvus+ekspert n. (aitab vabastada sõltuvusest)

  sõltuvus+määrus n. keelet.

  sõltuvus+seos n.

  sõltuvus+tunne n.

 • telefon n.

 • TULETISED

  telefon=ist n. telefonitöötaja

  telefon=eeri/ma t. vnm. (telefoniga) helistama

  telefoni=seeri/ma t. telefoniga varustama

  \külade\ telefoniseeri=mine n.

  telefoni=tsi m. telefoni teel


 • LIITSÕNAD

  abi+telefon n. (abi v. info saamiseks)

  analoog+telefon n.

  annetus+telefon n. (annetuste kogumiseks)

  digitaal+telefon n. ⇐ digitaalne telefon

  digitelefon n.

  dispetši+telefon n.

  erootika+telefon n.

  hädaabi+telefon n.

  interneti+telefon, Interneti-telefon n.

  kaamera+telefon n.

  klapp+telefon n. klapiga telefon

  kodu+telefon n.

  kollektiiv+telefon n.

  kontakt+telefon n.

  korteri+telefon n.

  lasteabi+telefon n. (pakub ööpäevaringset nõustamist)

  laua+telefon n.

  mobiil+telefon n.

  mobiil2 n. mobiiltelefon

  mobiili=tsi m. mobiiliga, mobiili kaudu

  mobiil=ne2 o. \parkimine\ mobiili kaudu tehtav v. toimiv

  mobiil+internet n. ⇐ mobiil|ne internet internetiühendus mobiiltelefoni kaudu

  m-internet n.

  mobiil+kaubandus n. ⇐ mobiilne kaubandus (mobiiltelefoni vahendusel)

  m-kaubandus n. mobiilkaubandus

  m-klassijuhataja n. (edastab infot lapsevanematele mobiiltelefoni abil)

  mobiil+konto n.

  m-konto n. mobiilkonto

  mobiil+makse n. (mobiiltelefoni kaudu)

  m-makse n. mobiilmakse

  mobiil+parkimine n. (mobiiltelefoni vahendusel)

  m-parkimine n. mobiilparkimine

  mobiil+pilet n. mobiiltelefoni kaudu ostetud pilet

  m-pilet n. mobiilpilet

  mobiil+teenus n. (mobiiltelefoni vahendusel)

  m-teenus n.

  m-uudised n. (mobiiltelefoni kaudu)

  mobiili+aku n.

  mobiili+helin n.

  mobiili+kõne n.

  mobiili+sõnum n.

  mobiiltelefon+side-siden.

  mobiiltelefoni+võrk n.

  nuti+telefon n. ⇐ nutikas telefon (milles on ühendatud mobiiltelefoni ja pihuarvuti funktsioonid)

  nutifon n. nutitelefon

  nuti+foto n. (nutitelefoniga tehtud)

  nuti+lott n. liigsest nutiseadme kohale kummardumisest tekkinud lõualott

  nuti+sõltuvus n. vastupandamatu soov pidevalt nutitelefoni kasutada

  nõuande+telefon n.

  paaris+telefon n.

  paralleel+telefon n.

  pea+telefon n. (telefonistil, helitehnikul)

  raadio+telefon n. raadioside, traadita telefon; vastav aparaat v. seadmete kogum

  raadiotelefon=ist n. raadiotelefoni operaator

  raadiotelefon+side-siden.

  relee+telefon n.

  satelliit+telefon n.

  seina+telefon n.

  sise+telefon n.

  töö+telefon n.

  ukse+telefon n.

  usaldus+telefon n.

  valve+telefon n.

  video+telefon n. (mille puhul sidepidajad nii kuulevad kui ka näevad teineteist)

  videofon n. <video+(tele)fon> kõnek. videotelefon

  vihje+telefon n.

  voldik+telefon n. (kokkuvolditav)

  ühis+telefon n. • telefon+side-siden.

  telefoni+abonent n.

  telefoni+aparaat n.

  telefoni+arve n.

  telefoni+automaat n.

  telefoni+blokker n.

  telefoni+helin n.

  telefoni+hääletus n.

  telefoni+jaam n.

  telefoni+kaabel n.

  telefoni+kaart n.

  telefoni+kabiin n.

  telefoni+keskjaam n.

  telefoni+kommutaator n.

  telefoni+kõne n.

  telefoni+kõnelus n.

  telefoni+liin n.

  telefoni+number n.

  telefoni+pangandus n.

  telefoni+pettur n.

  telefoni+post n.

  telefoni+putka n. kõnek. telefonikabiin

  telefoni+raamat n.

  telefoni+rike n.

  telefoni+seks n.

  telefoni+teade n.

  telefoni+terror n.

  telefoni+tirin n.

  telefoni+toru n.

  telefoni+traat n.

  telefonitraadi=stik n.

  telefoni+valve n.

  telefoni+vestlus n.

  telefoni+võrk n.

  telefoni+õigus n. ebaseaduslik õigus jagada suulisi korraldusi, millest ei jää dokumentaalseid tõendeid

  telefoni+ühendus n.

  telefon-o+gramm n. üleskirjutatud telefoniteade

 • tund/ma t.

 • TULETISED

  tund=le/ma t. meeleolutsema

  tundle=ja n.

  tundle=mine n.

  tund=u/ma t. paistma, näima; tunda olema

  tunduv o. märgatav, suur

  tunduva=lt m. \suurem\

  tunne=ta/ma t. tajuma; ka filos. millegi kohta tõeseid teadmisi saama

  tunneta=mine n.

  tunnet=us n.

  tunnetus=lik o.

  inim+tunnetus n.

  missiooni+tunnetus n. eluülesande, kutsumuse tunnetus

  tunnetus+objekt n.

  tunnetus+protsess n.

  tunnetus+psühholoogia n.

  tunnetus+teooria n.

  tunnetusteor-eeti=line o. \käsitlus\ tunnetusteooria valdkonda kuuluv

  tunnetama=tu o. selline, mida pole võimalik tunnetada

  tunnetamat=us n.

  tunnetatav=us n.

  elu tunneta/ma t.

  elu+tunnet=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunneta=mine n.

  enese+tunnet=us n.

  loodust tunneta/ma t.

  loodus+tunnet=us, looduse+tunnet=us n.

  maailma tunneta/ma t.

  maailma+tunnet=us n.

  tõde tunneta/ma t.

  tõe+tunneta=mine n.

  tõe+tunnet=us n.

  tunni=sta/ma t. midagi omaks võtma; avameelselt ära rääkima; oma usku kuulutama; (kohtus)

  tunnista=ja n.

  pea+tunnistaja n.

  tunnista=mine n.

  tunnist=us n. kirjalik tõend millegi kohta; midagi tõendav asjaolu

  abielu+tunnistus n.

  ameti+tunnistus n. vnm.

  arsti+tunnistus n. vnm. arstitõend

  autori+tunnistus n.

  isiku+tunnistus n.

  jahi+tunnistus n.

  juhi+tunnistus n.

  kindlustus+tunnistus n.

  klassi+tunnistus n.

  kodakondsus+tunnistus n.

  kooli+tunnistus n.

  kutse+tunnistus n.

  kvalifikatsiooni+tunnistus n.

  küpsus+tunnistus n.

  leeri+tunnistus n. kirikl.

  lõpu+tunnistus n.

  lähetus+tunnistus n.

  pensioni+tunnistus n.

  pärimis+tunnistus n. jur.

  registreerimis+tunnistus n.

  ristimis+tunnistus n.

  surma+tunnistus n.

  südame+tunnistus n.

  südametunnistuse+piin n.

  südametunnistuse+vabadus n.

  sünni+tunnistus n.

  tõu+tunnistus n.

  vaesus+tunnistus, vaesuse+tunnistus n.

  õpilas+tunnistus n.

  üliõpilas+tunnistus n.

  tunnis+mees n. vnm. tunnistaja

  patu+tunnist=us n. ⇐ pattu tunnista/ma pattude ülestunnistamine

  süü+tunnist=us n. ⇐ süüd (üles) tunnista/ma süü ülestunnistamine

  usu+tunnista=ja n. ⇐ usku tunnista/ma

  usu+tunnist=us n. ⇐ usku tunnista/ma

  vale+tunnista=ja n. ⇐ valet tunnista/ma see, kes tunnistab valet; valetunnistuse andja

  vale+tunnist=us n. ⇐ valet tunnista/ma

  üles tunnista/ma t. omaks, tõeks võtma

  üles+tunnista=ja n.

  üles+tunnista=mine n.

  üles+tunnist=us n.

  tunnu=sta/ma t. sobivaks tunnistama; kõrgelt hindama; kiitma

  tunnusta=ja n.

  tunnusta=mine n.

  põld+tunnustamine n. põllum. sordiseemnepõldude eelhindamine

  tunnust=us n.

  tunnustus+vajadus n.

  tunnustus+väärne o.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tunnustava=lt m. \märkima\

  üld+tunnustatud o. üldiselt, väga laialdaselt tunnustatud

  tund=el n. katsesarv

  tund=ja n.

  tund=lik o.

  tundlikk=us n.

  liig+tundlikkus n.

  tundlikkus+lävi n. psühh.

  tundliku=lt m.

  tundliku=sta/ma t. tundlikuks tegema

  tundlikusta=mine n.

  külma+tundlik o.

  puute+tundlik o. \ekraan\

  põua+tundlik o.

  reostus+tundlik o.

  rooli+tundlik o. hästi rooli kuulav

  temperatuuri+tundlik o.

  termo+tundlik n. \süsteem\

  tõstu+tundlik o. \otsing\ inf.

  valgus+tundlik o.

  valgustundlikk=us n.

  valu+tundlik o.

  vähe+tundlik o.

  üli+tundlik o.

  ülitundlikk=us n.

  tundma=tu1 o.

  tundmat=us n.

  enne+tundma=tu o. mida pole enne tuntud

  tundma=tu2 n. inimene, kes ei ole tuttav

  tund=mine n.

  tund=mus n. aim(us), mulje, tunne; ka psühh.

  tundmus=lik o.

  lõbu+tundmus n.

  noru+tundmus n.

  tunn=e n. nii kehaline kui vaimne seisund, olemine, enesetunne; ka psühh. hrl. kehast endast pärinevate ärritajate mõjul tekkiv aisting; see, mida tuntakse läbielatava suhtumise korral ümbritsevasse ning iseendasse, tundmus; emotsionaalne seisund; (hrl. mitmuses:) psüühika vastav valdkond; (vaistlik) taju, aim, intuitiivne teadmine millestki; ‹liitsõna järelosana› vaist, meel, oskus

  tunde=line o.

  tundelise=lt m.

  tundelis=us n.

  hella+tunde=line o.

  peene+tunde=line o. peene tundega

  peenetundelise=lt m.

  peenetundelis=us n.

  õrna+tunde=line o. õrna tundega

  õrnatundelise=lt m.

  õrnatundelis=us n.

  tunde=tu o.

  tundetu=lt m.

  tundet=us n.

  tõstu+tundetu o. \otsing\ inf.

  valu+tundetu o.

  valutundet=us n.

  abitus+tunne n.

  ahistus+tunne n.

  alamus+tunne n.

  alandus+tunne n.

  alaväärsus+tunne n.

  au+tunne n.

  austus+tunne n.

  eel+tunne n. (langetõbisel)

  ema+tunne n.

  enese+tunne n.

  hardus+tunne n.

  heaolu+tunne n.

  hellus+tunne n.

  hubasus+tunne n.

  hubasuse+tunne n.

  häbi+tunne n.

  härdus+tunne n.

  hüljatus+tunne n.

  igavus+tunne n.

  iiveldus+tunne n.

  jubedus+tunne n.

  julgeoleku+tunne n.

  jäledus+tunne n.

  jälestus+tunne n.

  jälkus+tunne n.

  kadedus+tunne n.

  kahetsus+tunne n.

  kahju+tunne n.

  kartus+tunne n.

  keele+tunne n.

  kergendus+tunne n.

  kergus+tunne n.

  kibedus+tunne n.

  kindlus+tunne n.

  kirvendus+tunne n.

  kodaniku+tunne n.

  kodu+tunne n.

  kogukonna+tunne n.

  kohuse+tunne n.

  kohusetund=lik o.

  kohusetundlikk=us n.

  kohusetundliku=lt m.

  kohusetunde=tu o.

  kohusetundetu=lt m.

  kohusetundet=us n.

  kokkukuuluvus+tunne n.

  koledus+tunne n.

  kollektiivsus+tunne n.

  kratsimis+tunne n. (kurgus, rinnus)

  kuivus+tunne n.

  kurbus+tunne n.

  kuuma+tunne n.

  kuumus+tunne n.

  kõhedus+tunne n.

  kõhu+tunne n. kõnek. sisetunne, intuitsioon

  küllastus+tunne n.

  külma+tunne n.

  küünarnuki+tunne n. vastastikune toetustunne

  lõhna+tunne n.

  lämbumis+tunne n.

  maitse+tunne n.

  masendus+tunne n.

  missiooni+tunne n. missioonitunnetus

  mugavus+tunne n.

  mõnu+tunne n.

  mõõdu+tunne n.

  mõõdutunde=line o.

  mõõdutunde=tu o.

  märja+tunne n.

  nukrus+tunne n.

  nälja+tunne n.

  ohu+tunne n.

  omaniku+tunne n.

  palaviku+tunne n.

  patriotismi+tunne n.

  peremehe+tunne n.

  perspektiivi+tunne n.

  perspektiivitus+tunne n.

  pettumus+tunne n.

  pieteedi+tunne n.

  pigistus+tunne n.

  proportsiooni+tunne n.

  pööritus+tunne n.

  rahuldamatus+tunne n.

  rahuldus+tunne n.

  rahutus+tunne n.

  rahvus+tunne n.

  rammestus+tunne n.

  raskus+tunne n.

  reaalsus+tunne n.

  realiteedi+tunne n.

  rõhumis+tunne n.

  rõõmu+tunne n.

  rütmi+tunne n.

  sise+tunne n.

  solidaarsus+tunne n.

  sooja+tunne n.

  stiili+tunne n.

  sõltuvus+tunne n.

  sümpaatia+tunne n.

  sündsus+tunne n.

  süü+tunne n.

  takti+tunne n.

  taktitunde=line o.

  turva+tunne n.

  tusa+tunne n.

  tõe+tunne n.

  täitumus+tunne n.

  tänu+tunne n.

  tüdimus+tunne n.

  tühjus+tunne n.

  tülgastus+tunne n.

  uhkus+tunne, uhkuse+tunne n.

  vastikus+tunne n.

  vastutus+tunne n.

  vastutustund=lik o.

  vastutustundlikk=us n.

  vastutustundliku=lt m.

  vastutustunde=tu o.

  vastutustundetu=lt m.

  vastutustundet=us n.

  vormi+tunne n.

  väsimus+tunne n.

  õiglus+tunne n.

  õnne+tunne n.

  õudus+tunne n.

  õõnsus+tunne n.

  ängistus+tunne n.

  ühis+tunne n.

  ühtekuuluvus+tunne n.

  ühtsus+tunne n.

  üksildus+tunne n.

  üksindus+tunne n.

  ülemus+tunne n.

  üleoleku+tunne n.

  tunde+avaldus n. ⇐ tunnete avaldus

  tunde+ehtne o.

  tundeehts=us n.

  tunde+elamus n.

  tundeelamus=lik o. \side\

  tunde+elu n.

  tunde+elund n.

  tunde+ergas o.

  tundeerks=us n.

  tunde+erk o. tundeergas

  tundeerk=us n.

  tunde+gamma n.

  tunde+hell o.

  tundehell=us n.

  tunde+hälve n.

  tundehälv=ik n. tundehälvetega inimene

  tunde+ilm n.

  tunde+inimene n.

  tunde+kasvatus n.

  tunde+keel n.

  tunde+küllane o.

  tunde+küllus n.

  tunde+laad-laadin.

  tunde+laeng n. piltl.

  tunde+liigutus n.

  tunde+luule n.

  tunde+maailm n.

  tunde+meel n.

  tunde+närv n.

  tunde+paisutus n. ⇐ tunnete paisutus

  tunde+palang n.

  tunde+peenus n.

  tunde+pinge n.

  tunde+puhang n.

  tunde+purse n.

  tunde+rakk n.

  tunde+rikas o.

  tunde+rõhk n.

  tunde+seisund n.

  tunde+sfäär n. tundevald

  tunde+soe o. \kunstiteos\

  tunde+sügav o.

  tunde+toon n.

  tunde+tulv n.

  tunde+vald n.

  tunde+varjund n.

  tunde+virve n.

  tunde+virvendus n. ⇐ tunnete virvendus

  tunde+väljendus n. ⇐ tunnete väljendus

  tunde+värske o.

  tunde+värving n.

  tunde+väratus n.

  tunnu=k n. trük. trükipoogna järjenumber

  tunn=us n.

  tunnus=lik o.

  distinktiiv+tunnused n.

  eri+tunnus n.

  eristus+tunnus n.

  joobe+tunnused n.

  klassifitseerimis+tunnus n.

  liba+tunnus n. (statistikas)

  liigi+tunnus n.

  liigitus+tunnus n.

  määramis+tunnus n.

  otsi+tunnus n.

  primaar+tunnus n. primaarne tunnus

  põhi+tunnus n.

  rassi+tunnus n.

  soo+tunnus n.

  sugu+tunnus n.

  surma+tunnus n.

  takseer+tunnus n. mets.

  tõu+tunnus n.

  vastand+tunnus n.

  võrdlus+tunnus n.

  välis+tunnus n.

  tunnus+ese n.

  tunnus+joon n.

  tunnus+lause n.

  tunnus+märk n.

  tunnus+tuli n.

  tun=tu n.

  tuntud o.

  üld+tuntud o. \näitleja\ üldiselt, hästi tuntud

  tunt=us n.

  tund-e+märk n.

  tunn-is+märk n. vnm. tundemärk


 • ÜHENDITULETISED

  inimese+tund=ja, inimeste+tund=ja n. ⇐ inimesi tund/ma inimestetundja

  inimeste+tund=mine n. ⇐ inimesi tund/ma

  kauba+tund=ja n. ⇐ kaupa tund/ma (ametinimetus)

  kauba+tund=mine n. ⇐ kaupa tund/ma (teadusharu)

  seaduse+tund=ja n. ⇐ seadust tund/ma

  seaduse+tund=mine n. ⇐ seadust tund/ma

  tehnika+tund=ja n. ⇐ tehnikat tund/ma


 • ÜHENDID

  asja tund/ma t.

  asja+tund=ja n.

  tehnika+asjatundja n.

  asja+tund=mine n.

  asja+tund=lik o.

  asjatundlikk=us n.

  asjatundliku=lt m.

  asja+tundma=tu o.

  asja+tundmatu=lt m.

  asjatundmat=us n.

  kaasa tund/ma t. kellegi muret, leina vms. jagama

  kaasa+tund=ja n.

  kaasa+tund=mine n.

  kaasa+tund=lik o.

  kaasatundliku=lt m.

  kaas+tund=lik o.

  kaastundlikk=us n.

  kaastundliku=lt m.

  kaas+tunn=e n. kaasatundmine

  kaastund=mus n.

  kaastunde+telegramm n.

  kaastunde+varjund n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kirja tund/ma t.

  kirja+tund=ja n. vnm. kirjatark; relig. juudi pühakirja ja seaduste tundja ning ametlik tõlgendaja

  kirja+tund=mine n. vnm. kirjaoskus; kirjatarkus

  ära tund/ma t.

  ära+tund=mine n. ka: arusaam, veendumus

  äratundmis+naeratus n.

  äratundmis+rõõm n.

  ära+tundva=lt m. ära tundes

  ära+tuntava=lt m. \sarnane\ • tundma õppi/ma t.

  tundma+õppi=mine n.

  tunda saa/ma t.

  tunda+saa=mine n.

 • uim1uiman. nõrkus, loidus; joobumus, joovastus; joove, joobnud olek; taju puudulikkus, vt ka uim2

 • TULETISED

  uima=ne o. loid, jõuetu, nõrk; mitte täie taju juures

  uimase=lt m. \lamama, liikuma\

  uimas=us n.

  uimas=ta/ma t. uimaseks tegema; joovastama

  uimasta=ja n.

  uimasta=mine n.

  uimast=i n. uimastav aine, narkootikum

  uimasti+annus n.

  uimasti+himu n.

  uimasti+kaubandus n.

  uimasti+kaubitseja n. uimastitega kaubitseja

  uimasti+kaupmees n.

  uimasti+maffia n.

  uimasti+surm n.

  uimasti+sõltlane n.

  uimasti+sõltuvus n.

  uimasti+turg n.

  uimasti+võõrutus n.

  uimasti+äri n.

  uimasti+ärimees n.

  uimast=us n.

  uimastus+aine n.

  uimastus+vahend n.

  uimastava=lt m.

  uim=us n. uimasus; med. unetaoline teadvusetus

  uima/ma t. uima tekitama; aeglaselt liikuma

  uima=ja n.

  uima=mine n.

  uim=le/ma t. uimas (ka: narkojoobes) olema; end nõrgana, loiuna tundma

  uimle=ja n.

  uimle=mine n.

  uime-r=da/ma t. kõnek. aeglaselt liikuma v. tegutsema

  uimerda=ja n.

  uimerda=mine n.

  uimerd=is n. see, kes uimerdab


 • LIITSÕNAD

  alkoholi+uim-uiman.

  kaifi+uim-uiman. kõnek.

  narko+uim-uiman. narkootikumiuim

  narkootikumi+uim-uiman.

  veini+uim-uiman.

  viina+uim-uiman.

  õlle+uim-uiman.

  õnne+uim-uiman. • uima+aine n.

  uima+kaup n.

 • vasall n. aj. keskajal feodaal, kes sai kõrgemalt feodaalilt sõja- ja haldusteenistuse eest eluaegseks kasutamiseks v. pärilikuks valdamiseks maa-ala koos seal elavate talupoegadega vm. tuluallika (lääni); piltl. sõltuv isik v. riik

 • TULETISED

  vasal=kond n. vasallid


 • LIITSÕNAD

  vasall+maa n.

  vasall+riik n. vormiliselt iseseisev, kuid tegelikult mõnest suurriigist sõltuv riik

  vasalli+sõltuvus n.

  vasalli+teenistus n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur