[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1792 artiklit, väljastan 20.

a: mitte-, eba-; (intensiivsust väljendavas tähenduses:) väga, üpris [kaashäälikuga algava sõna ees], an: [täishäälikuga algava sõna ees]

 • TULETISED

  a:biootiline o. eluta keskkonnaga seotud, bioota

  a:kromaatiline o., kromaatiline

  a:loogiline o., loogika

  a:moraalne o., moraal

  a:normaalne o., norm

  a:seismiline o., seismiline

  a:seksuaalne o. sugutungita, sugunäärmeteta

  aseksuaal n. ⇐ aseksuaalne isik

  aseksuaals=us

  a:septiline o., sepsis

  a:sotsiaalne o., sotsiaalne

  a:staatiline o., staatika

  a:sümmeetria n., sümmeetria

  a:sünkrooniline o., sünkroonia

  a:sünkroonne o., sünkroonia

  a:toksiline o., toksiin

  a:tonaalne o., toon

  a:tsükliline o., tsükkel

  a:vitamin=oos n. täielik vitamiinipuudus ja sellest tingitud haigusseisund, vitamiin

  an:aeroob n., aeroob

  an:ioon n., ioon

  an:orgaaniline o., orgaaniline

 • aadel n. eesõigustatud kõrgem seisus

 • TULETISED

  aadel=kond n. teat. riigi v. piirkonna aadel

  aadli=k n. aadlisoost isik

  aadel=lik o.

  aadellikk=us n.

  aadelliku=lt m.

  aadel=da/ma t. aj. aadliseisusse tõstma

  aadelda=ja n.

  aadelda=mine n.


 • LIITSÕNAD

  alam+aadel n.

  alamaadli=k n. (kes kuulub alamaadli hulka)

  ameti+aadel n. teenistusaadel

  feodaal+aadel n.

  kõrg+aadel n.

  kõrgaadli=k n. (kes kuulub kõrgaadli hulka)

  maa+aadel n.

  maaaadli=k n. (kes kuulub maa-aadlisse)

  mõõga+aadel n. (sünnijärgne)

  põlis+aadel n. vana aadel, pärimise teel omandatud seisus

  põlisaadli=k n. (kes kuulub põlisaadli hulka)

  sünni+aadel n. põlisaadel

  teenis+aadel n. teenistusaadel

  teenistus+aadel n. (on saanud teenistuse eest maavalduse)

  teenistusaadli=k n. (kes kuulub teenistusaadli hulka)

  uus+aadel n. (annetatud aadliõigustega)

  uusaadli=k n. (kes kuulub uusaadli hulka)

  väike+aadel n. alamaadel

  väikeaadli=k n. (kes kuulub väikeaadli hulka) • aadli+armukiri-kirjan.

  aadli+daam n.

  aadli+konvent n.

  aadli+lipkond n. aj.

  aadli+marssal n. aj. aadlipeamees

  aadli+matrikkel n. täieõiguslike aadlisuguvõsade register

  aadli+mees n.

  aadli+mõis n.

  aadli+nooruk n.

  aadli+peamees n. aj.

  aadli+perekond n.

  aadli+preili n.

  aadli+päritolu n.

  aadli+seisus n.

  aadli+sugu-soon.

  aadli+suguvõsa n.

  aadli+tiitel n.

  aadli+vapp n.

  aadli+võsu n. halv. aadlisoost nooruk

  aadli+ürik n.

 • aadress n. (postisaadetisel); inf. seadme, mälupesa, võrguobjekti vm. tähis; vnm. (hrl. paljude allkirjadega pidulik) palve-, tänu-, märgukiri kõrgemale võimukandjale; auaadress

 • TULETISED

  adress=eeri/ma t. saadetisele aadressi kirjutama; aadressi järgi saatma

  adresseeri=ja n.

  adresseeri=mine n.

  aadressi/ma t. adresseerima

  adress=aat n. (posti)saadetise saaja

  adress=ant n. (posti)saadetise saatja


 • LIITSÕNAD

  au+aadress n. pidulikult kujundatud kirjalik tervitus v. õnnitlus

  baas+aadress n.

  e-aadress n. elektronposti aadress

  interneti+aadress, Interneti-aadress n.

  IP-aadress n. ⇐ ing. Internet protocol address internetiaadress

  kodu+aadress n.

  meili+aadress n.

  neti+aadress n. kõnek. võrguaadress

  posti+aadress n.

  suht+aadress n. inf. (baasaadressi suhtes)

  veebi+aadress n.

  võrgu+aadress n. inf. • aadress+büroo n. aj. aadresslaud

  aadress+laud n. aj. aadresside kartoteek

  aadressi+kleeps n.

  aadressi+masin n.

  aadressi+päring n.

  aadressi+raamat n.

 • aare n. (peidetud) väärisvara; piltl. miski v. keegi väga kallis, eluliselt tähtis

 • TULETISED

  aard=la n. aarete hoiupaik

  maardla n. <maa[-aa]rdla › maardla> maavarade leiukoht

  gaasi+maardla n.

  nafta+maardla n.

  põlevkivi+maardla n.

  turba+maardla n.

  kalliskivi+aardla n.

  kirjandus+aardla n.

  mõtte+aardla n.


 • LIITSÕNAD

  hõbe+aare n.

  kuld+aare n.

  kultuuri+aare n.

  kunsti+aare n.

  mündi+aare n. müntidest aardeleid

  vaimu+aare n. • aarde+jaht n.

  aarde+kütt n.

  aarde+leid n. arheol. leiud, leitu

 • aas1 n. silmus, sõlm; U-kujuline metallist kinnitusvahend; (rõiva kinnisel), vt ka aas2

 • TULETISED

  aasa=line o. \pael, riie\

  aasa/ma t. aasadega varustama, näiteks vaipa; aasu tehes liikuma


 • LIITSÕNAD

  akna+aas n.

  metall+aas n.

  niit+aas n.

  nööbi+aas n.

  nöör+aas n. nöörist aas

  nööri+aas n. (nööri kinnitamiseks)

  rihma+aas n.

  ukse+aas n. • aas+kinnis n.

  aas+roomad n. (hobuserangidel)

  aas+sõlm n.

  aasa+kujuline o. \pael\


 • ÜHENDITULETISED

  viie+aasa=line o. \kinnitus\ viie aasaga

 • aasta n.

 • TULETISED

  aasta=ne o. \laps; vaheaeg\ üks aasta vana v. üks aasta kestev

  aastase=lt m. \käima\

  ~aasta=ne teat. arv aastaid vana, kestnud vms. [Selle järelosaga leidub rohkesti liitsõnade näiteid, millest on järgnevalt esitatud valik.]

  iga-aastane o. \puhkus\ igal aastal olev

  kahe+aastane o. \laps, tutvus\ kaks aastat vana; kaks aastat kestev

  kahene o. \laps\ kaheaastane

  kaheaastase=lt m. \rääkima\

  kaheksa+aastane o. kaheksa aasta vanune; kaheksa aasta pikkune

  kaheksaaastase=lt m.

  kaheksakümne+aastane o. \härra\

  kaheksakümnene o. kaheksakümneaastane

  kaheksakümneaastase=lt m. \abiellunud\

  kaheksateistkümne+aastane, kaheksateist+aastane o. \neiu\

  läbi+aastane o. \kalapüük\ aasta läbi kestev

  läinud+aastane o. \suvi\ läinud aastal olnud

  mineva-aastane o. \lumi\

  mitme+aastane o. \programm\ mitu aastat kestev

  mitmeteistkümne+aastane, mitmeteist+aastane o. \kogemus\

  paari+aastane o. \poisike\

  paariaastase=lt m. \sõime\

  paarikümne+aastane o. \noormees\

  paarisaja+aastane o. \maja\

  aasta=ti m. eri aastatel


 • LIITSÕNAD

  abielu+aasta n.

  ahvi+aasta n. (astroloogilises loomakalendris)

  alg+aasta n. algusaasta

  algus+aasta n.

  aruande+aasta n.

  asutamis+aasta n.

  draakoni+aasta n. (astroloogias)

  eelarve+aasta n.

  elu+aasta n.

  finants+aasta n. maj. eelarveaasta

  fiskaal+aasta n. maj. eelarveaasta

  gümnaasiumi+aasta n.

  heina+aasta n.

  hiilg=e+aastad n.

  ikaldus+aasta n.

  ilmumis+aasta n.

  juubeli+aasta n.

  kalendri+aasta n.

  kasutus+aasta n.

  kasvu+aasta n.

  katse+aasta n.

  kiriku+aasta n.

  kooli+aasta n.

  kriisi+aasta n.

  kuu+aasta n.

  käbi+aasta n.

  külvi+aasta n.

  lapse+aastad n.

  leina+aasta n.

  liht+aasta n. astr. (365 päevaga)

  liig+aasta n. astr. lisapäeva-aasta

  lisapäeva+aasta n. (lisapäevaga, 366 päevaga)

  loome+aastad n.

  loomingu+aasta n.

  lõpu+aasta n. viimane aasta

  lähi+aastad n.

  maapao+aasta n.

  majandus+aasta n.

  \hea\ mee+aasta n.

  minev+aasta m. kõnek. mineval aastal, mullu

  naiste+aasta n. naistele, naisliikumisele pühendatud aasta

  nooruki+aastad n.

  noorus+aastad n.

  nälja+aasta n.

  olümpia+aasta n.

  pagulas+aastad n.

  pensioni+aasta n.

  pool+aasta n.

  kevad+poolaasta n.

  suve+poolaasta n.

  sügis+poolaasta n.

  talve+poolaasta n.

  õppe+poolaasta n.

  poolaasta+plaan n.

  proovi+aasta n.

  põllumajandus+aasta n.

  põua+aasta n.

  pähkli+aasta n. (hea pähklisaagiga)

  päikese+aasta n. astr.

  püügi+aasta n. (kaluritel)

  raamatu+aasta n. (raamatu(te)le pühendatud)

  raamatupidamis+aasta n.

  rahandus+aasta n.

  rahu+aastad n.

  rajamis+aasta n.

  rekord+aasta n.

  rendi+aasta n.

  revolutsiooni+aasta n.

  roti+aasta n. (astroloogias)

  rännu+aasta n.

  \hea\ saagi+aasta n.

  seemne+aasta n.

  seene+aasta n.

  seisaku+aastad n.

  selli+aasta n. (endisajal:) sellina meistri juures töötatud aasta

  spordi+aasta n.

  stagna+aastad n. kõnek. seisakuaastad

  surma+aasta n.

  sõja+aasta n.

  sünni+aasta n.

  teenistus+aasta n.

  tegevus+aasta n.

  tegutsemis+aasta n.

  tiigri+aasta n. (astroloogias)

  tipp+aasta n.

  tulev+aasta m. kõnek. tuleval, järgmisel aastal

  tähe+aasta n.

  tänav+aasta m. kõnek. tänavu aastal

  töö+aasta n.

  uus+aasta n. 1. jaanuar

  uusaasta+ball n.

  uusaasta+hommik n.

  uusaasta+kaart n.

  uusaasta+kõne n.

  uusaasta+läkitus n.

  uusaasta+pidu n.

  uusaasta+tervitus n.

  uusaasta+vastuvõtt n.

  uusaasta+õnnitlus n.

  uusaasta+öö n.

  vaatlus+aasta n.

  vahe+aasta n.

  valgus+aasta n.

  valitsemis+aasta n.

  vana-aasta n. 31. detsember

  vana-aasta+õhtu n.

  vanadus+aastad n.

  vangla+aasta n.

  veerand+aasta n.

  vilja+aasta n.

  väljalaske+aasta n. toote valmistamise aasta

  õitsengu+aastad n.

  õpi+aastad n.

  õpingu+aastad n.

  õpipoisi+aastad n.

  õppe+aasta n. ajavahemik, mil õppeasutuses toimub õppetöö, kooliaasta

  õuna+aasta n. õunarohke aasta

  ülemineku+aastad n. füsiol. üleminekuajajärk, sugulise talitluse taandarengu periood, klimakteerium

  ülikooli+aastad n.

  üliõpilas+aastad n. • aasta+aeg n.

  aastaaja+katarr n.

  aasta+amplituud n.

  aasta+aruanne-anden.

  aasta+arv n.

  aasta+auhind n.

  aasta+bilanss n.

  aasta+eelarve n.

  aasta+hinne n.

  aasta+hitt n. kõnek. ülimenukas muusikapala, film vm.

  aasta+horoskoop n.

  aasta+intress n. aasta jooksul hoiuselt saadud või saadav kasumiprotsent

  aasta+inventuur n.

  aasta+juurdekasv n.

  aasta+kasum n.

  aasta+kasv n.

  aasta+kaup n.

  aasta+kokkuvõte n.

  aasta+komplekt n.

  aasta+kongress n.

  aasta+konverents n.

  aasta+koosolek n.

  aasta+kulud n. ühes aastas tehtud või tehtavad kulutused

  aasta+käik n.

  aasta+käive n.

  aasta+kümme n. kümme aastat

  aastakümnete+pikkune o. \kooselu\

  aasta+laat n.

  aasta+leping n.

  aasta+lõpp n.

  aastalõpu+ball n.

  aastalõpu+intervjuu n.

  aastalõpu+pidu n.

  aastalõpu+tervitus n.

  aastalõpu+turniir n.

  aasta+maks-maksun. maj. liikemaks ühe aasta eest; kõnek. aastamakse

  \kindlustuse\ aasta+makse n. maj. ühe aasta kohta makstav summa

  aasta+miljon n. miljon aastat

  aasta+moon-moonan.

  aasta+norm n.

  aasta+number n.

  aasta+näitus n. iga-aastane ülevaatenäitus

  aasta+palk-palgan.

  aasta+parallaks n.

  aasta+pidu n. asutuse vms. iga-aastane pidu

  aasta+pikkune o. \vahe\

  aasta+pilet n.

  aasta+plaan n.

  aasta+preemia n.

  aasta+puhkus n.

  aasta+päev n.

  juubeli+aastapäev n.

  pulma+aastapäev n.

  surma+aastapäev n.

  sünni+aastapäev n.

  aastapäeva+kontsert n.

  aastapäeva+pidu n.

  aastapäeva+pidustused n.

  aasta+raamat n.

  aasta+ring n. aasta kui üha korduv ajavahemik; kõnek. aastarõngas

  aasta+rõngas n. biol. ristlõikel rõngana nähtav aastane juurdekasv puutüvel, ka kalade soomustel, kilpkonna kilbil jm.

  aasta+rütm n.

  aasta+saak n.

  aasta+sada n. sajand

  aasta+sissetulek n.

  aasta+stipendium n.

  aasta+sulane n. lepinguline, aastakaubaga sulane

  aasta+teenistus n.

  aasta+tellimus n.

  aasta+toodang n.

  aasta+tootlus n.

  aasta+tuhat n. tuhat aastat

  aasta+tulu n.

  aasta+vahetus n.

  aasta+vanune o.

  aasta+ülesanne-anden.

  aasta+ülevaade n.

  aastate+pikkune o. \töö\


 • ÜHENDITULETISED

  aasta+aasta=lt m. \paremaks\

  aasta+ring=ne o. \töö\ aasta ringi kestev

 • aatrium n. aj. keskne pearuum Vana-Rooma elamus, mille laes oli nelinurkne ava, põrandas bassein; eh. varakristliku v. romaani basilikaalse kiriku sammastega eesõu (kaevuga); eh. mitmekorruselise hoone keskel asuv klaaskatusega hall; anat. südamekoda

 • LIITSÕNAD

  aatrium+elamu n.

 • abasiin n. Põhja-Kaukaasias elava rahva liige

 • TULETISED

  abasiini o. \keel\

 • abi n.

 • TULETISED

  abi=line n.

  kodu+abiline n.

  abi=tu o. abi, tuge, kaitset vajav; jõuetu; oskamatu; saamatu, kohmakas; vilets, kehv

  abitu=lt m. \ekslema\

  abit=us n.

  abitus+tunne n.

  õpitud abitus n. pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks

  abi=sta/ma t. abi osutama, aitama, toetama

  abista=ja n.

  abista=mine n.

  abistamis+fond n.

  abistamis+kassa n.

  abistamis+katse n.

  abistamis+leping n.

  ai=ta/ma t. abi osutama, abiks olema; tarvilikku mõju avaldama; piisama, küllalt olema; kõlbama, sobima

  aita=ja n.

  aita=mine n.

  jalule aita/ma t. (majanduslikult paremale järjele)

  jalule+aita=ja n.

  jalule+aita=mine n.

  järele aita/ma t. (õppimises); pisut parandama

  järele+aita=ja n.

  järele+aita=mine n.

  järeleaitamis+tund n.

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n.

  kaasa+aita=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=ja n.

  tagant+aita=mine n.

  \hädast\ välja aita/ma t. (kuskilt v. mingist olukorrast)

  välja+aita=ja n.

  välja+aita=mine n.

  avi=ta/ma t. vnm. abistama

  avita=ja n.

  avita=mine n.

  \sõbra\ abil k.

  appi m.

  appi hüüd/ma t.

  appi+hüüd n.

  appi+hüüd=mine n.

  appi+hüü=e n.

  appi karju/ma t.

  appi+karj=e n.

  appi+karju=ja n.

  appi+karju=mine n.

  appi kutsu/ma t.

  appi+kuts=e n.

  appi+kutsu=mine n.

  appi mine/ma t.

  appi+mine=k n.

  appi tule/ma t.

  appi+tule=k n.

  appi+tule=mine n.

  appi+tuli=ja n.


 • LIITSÕNAD

  arengu+abi n. (arengumaadele)

  arsti+abi n.

  arstiabi+punkt n.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  eriarsti+abi n.

  esma+abi n. esmane abi

  esmaabi+kapp-kapin.

  esmaabi+koolitaja n.

  esmaabi+pakk-pakin.

  esmaabi+paun n.

  esmaabi+punkt n.

  esmaabi+tarbed n.

  esmaabi+võte n.

  esmaabi+õpetaja n.

  esmaabi and/ma n.

  esmaabi+and=ja n.

  euro+abi n.

  finants+abi n.

  hinge+abi n. psühholoogiline nõustamine

  humanitaar+abi n. kehvades tingimustes elavatele inimestele antav toidu-, riide-, ravimi- jm. abi

  humanitaarabi+saadetis n.

  humanitaarsaadetis n. humanitaarabisaadetis

  häda+abi n.

  hädaabi+kõne n.

  hädaabi+number n. \112\

  hädaabi+telefon n. päästeteenistuse, kiirabi, tuletõrje telefoninumber

  hädaabi+töö n. (töötutele)

  hädaabitöö=line n. hädaabitöö tegija

  hädaabi+töötaja n.

  kaas+abi n.

  kiir+abi n. med. arstiabi andmine õnnetuste või muude eluohtlike seisundite puhul kohapeal; selle ala meditsiinitöötajad ning transpordivahendid

  kiirabi+arst n.

  kiirabi+auto n.

  kiirabi+jaam n.

  kiirabi+kopter n.

  kiirabi+meedik n.

  kiirabi+piloot n.

  kiirabi+töö n.

  kiirabi+töötaja n.

  konsulaar+abi n. (konsuli tasemel)

  kriisi+abi n. (kriisis olijatele)

  laste+abi n.

  lasteabi+telefon n. (pakub ööpäevaringset nõustamist)

  majandus+abi n.

  meditsiini+abi n.

  meditsiiniabi+kindlustus n.

  meistri+abi n.

  menetlus+abi n. jur.

  ohvri+abi n.

  oma+abi n.

  piduri+abi n.

  raha+abi n.

  riigi+abi n.

  riigabi+eeskirjad n.

  sotsiaal+abi n.

  surma+abi n. halastussurm

  sünnitus+abi n.

  sünnitusabi+arst n.

  sünnitusarst n.

  sünnitusabi+operatsioon n.

  tehno+abi n. tehniline abi

  kiir+tehnoabi n.

  toidu+abi n.

  vaeste+abi n.

  veterinaar+abi n.

  välis+abi n.

  õendus+abi n. (tervishoiuteenus)

  õigus+abi n.

  õigusabi+büroo n.

  õigusabi+partner n.

  õigusabi+teenus n. • abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abi+ehitis n.

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n.

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  gei+abielu n. kõnek. (samasooliste vahel)

  homo+abielu n. kõnek. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n. rühmaabielu, polügaamia

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n. (eri rahvusest inimeste vahel)

  tsiviil+abielu n. ilmalik, kodanlik abielu

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abi+meetmed n. abistavad võtted

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. (rahvahääletus; rahvaküsitlus)

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. (reguleerib abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi)

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o. \naine\

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahuta=ja n.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n. abielulahutusavaldus

  abielulahutus+protsess n.

  lahutusprotsess n. abielulahutusprotsess

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  abi+esimees n.

  abi+ettevõte n.

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abi+hoone n.

  abi+joon n. (joonestamisel); muus. (noodijoonestiku kohal v. all)

  abi+jõud n.

  abi+kaasa-kaasan.

  eks:abikaasa-kaasan.

  eks2 n. kõnek. eksabikaasa; endine elukaaslane

  abikaasade+vaheli=ne o. \leping\ abikaasade vahel olev

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks)

  abi+kirik n.

  abi+klass n. (kerge vaimupuudega lastele)

  abi+koer n. (puudega inimeste abistamiseks)

  abi+komitee n.

  abi+kool-koolin.

  abi+kõlblik o. kõlblik toetust saama

  abikõlblikk=us n.

  abi+käsi n.

  abi+laev n.

  abi+leht n.

  abi+linnapea-pean.

  abi+löök n.

  abi+maavanem n.

  abi+majand n.

  abi+materjal n.

  abi+meede n.

  abi+mees n.

  abi+meetmed n.

  abi+mootor n.

  abi+mõis n. suurema mõisa alla kuulunud väiksem mõis

  abi+noot-noodin. muus.

  abi+nõu n.

  ennetus+abinõu n.

  ettevaatus+abinõu n.

  häda+abinõu n.

  julgeoleku+abinõu n.

  kaitse+abinõu n.

  karistus+abinõu n.

  kasvatus+abinõu n.

  keskkonnakaitse+abinõud n.

  kinnitus+abinõu n.

  ohutus+abinõu n.

  preventiiv+abinõu n.

  pääste+abinõu n.

  sunni+abinõu n.

  surve+abinõu n.

  tõkestus+abinõu n.

  tõkke+abinõu n.

  tõrje+abinõu n.

  vahe+abinõu n.

  vahe=nd n. vaheabinõu

  vastu+abinõu n.

  abi+operatsioon n. maj.

  abi+pakk n. abi korras antav pakk (toit, riided v. muud tarbeesemed)

  abi+palve n.

  abi+personal n.

  abi+pind-pinnan.

  abi+politseinik n.

  abi+prefekt n.

  abi+professor n. (välismaa ülikoolis, vastab umbes Eesti lektorile)

  abi+programm n.

  abi+prokurör n.

  abi+raha n.

  haigus+abiraha n.

  laste+abiraha n.

  sünnitus+abiraha n.

  abi+riist n.

  abi+ruum n.

  abi+saadetis n.

  abi+seade-seadmen.

  abi+sõna n.

  abi+šaht n.

  abi+teadus n.

  abi+teenindus n.

  abiteenindus+personal n.

  abi+teenistus n. (sõjaväes)

  abi+teenistuja n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  abi+telefon n. (abi v. info saamiseks)

  abi+teoreem n.

  abi+tootmine n.

  abi+tsehh n.

  abi+töö n. põhitööd teenindav töö

  abitöö=line n. abitöid tegev tööline

  abi+tööjõud n.

  abi+vahend n.

  abi+vaim n. aj. (naisabiteoline)

  abi+vaimulik n.

  abi+vallavanem n.

  abi+valmis o. \sõber\

  abivalmi=dus n.

  abivalmi=lt m.

  abi+vedur n.

  abi+verb n.

  abi+vägi n.

  abi+õpetaja n.


 • ÜHENDID

  abi and/ma t.

  abi+and=ja n.

  abi+and=mine n.

  abi otsi/ma t.

  abi+otsi=ja n.

  abi+otsi=mine n.

  abi pakku/ma t.

  abi+pakku=ja n.

  abi+pakku=mine n.

  abi palu/ma t.

  abi+palu=ja n.

  abi+palu=mine n.

  abi tarvita/ma t.

  abi+tarvita=ja n.

  abi vaja/ma t.

  abi+vaja=ja n.

  abi+vaja=mine n.

 • aboneeri/ma t. ette tellima

 • TULETISED

  aboneeri=mine n.

  abon=ent n. ettetellija

  abonendi+punkt n.

  elektri+abonent n.

  gaasi+abonent n.

  telefoni+abonent n.

  abonent+telegraaf n.

  abonendi+liin n. el. elektri- v. sideliini osa viimasest jaotusseadmest tarbijani

  abone=ment n. ettetellimus; seda tõendav kaart vm.

  filmi+abonement n.

  kontserdi+abonement n.

  loengu+abonement n.

  abonement+kaart n.

  abonement+kontsert n.

  abonement+leping n. hooldusleping, pidevteeninduse leping

  abonement+maks-maksun.

  abonement+pilet n.

  abonement+pääse n.

  abonement+raamat n.

  abonement+tasu n.

 • absint n. koirohu- ja aniisilisandiga kange alkohoolne jook

 • ÜHENDID

  absinti joo/ma t.

  absindi+joo=ja n.

  absindi+joo=mine n.

 • abstsiss n. mat. üks punkti ristkoordinaatidest, hrl. x-koordinaat

 • LIITSÕNAD

  abstsiss+telg n.

 • absurd n. mõttetus, mõttetu väljend v. varjatud vasturääkivus; võimatuna tunduv, mõttetu

 • TULETISED

  absurd=ism n. (kirjandus- ja kunstisuund)

  absurd=ne n. võimatuna tunduv, mõistusvastane; iseendale vasturääkiv, väär

  absurdse=lt m.

  absurds=us n.


 • LIITSÕNAD

  absurdi+teater n. (lähtub maailma ja inimelu absurdsuse ideest)

 • ader n. (põllutööriist)

 • TULETISED

  adr=ik n. aj. adratalupoeg


 • LIITSÕNAD

  aia+ader n.

  drenaaži+ader n.

  hark+ader n. etn. (hargikujulise rauapuuga)

  hobu+ader n.

  hõlm+ader n.

  ketas+ader n.

  konks+ader n.

  koorimis+ader n.

  kraavi+ader n.

  käsi+ader n.

  metsa+ader n.

  mootor+ader n.

  mutt+ader n.

  mutt n. muttader

  mutti/ma t. õõsdrenaaži tegema, kus dreenideks on pinnasesse rajatud õõned v. pilud

  mutti=mine n.

  kartuli+mutt n.

  mutt+dreen n. õõsdreen

  raam+ader n.

  ripp+ader n.

  seanina+ader n.

  taldrik+ader n.

  traktori+ader n.

  uudismaa+ader n.

  vannas+ader n. • adra+hõlm n. (adra osa)

  adra+kohus-kohtun. aj. määras talumaade suurust atrade järgi; otsis üles põgenenud talupoegi

  adrakohtu=nik n. adrakohtu juht, kohtumõistja adrakohtus

  adra+kurg n. (adra osa)

  adra+lusikas n. (mulla kõrvalelükkamiseks)

  adra+maa n. aj. (maakasutus- ja pindalaühik)

  adramaa+revisjon n.

  adra+madrus n. halv. maamees, maarott, mullatuhnija (meremeeste keeles)

  adra+mees n. põllumees

  adra+nina n. (adra osa)

  adra+nuga n. (adra osa)

  adra+põllundus n.

  adra+raha n. aj. maa kasutamise eest nõutav maks

  adra+sajandik n. aj. sajandik adramaad

  adra+tald n. (adra osa)

  adra+talupoeg n. aj.

  adra+tera n.

 • advokaat n. õigusabi osutav, kedagi kohtus esindav ning kriminaalasjus süüdistatavat kaitsev jurist

 • TULETISED

  advokaat=kond n. advokaatide kogu

  advokat=uur n. jur. advokaatide kogu, kutseühendus; advokaadikutse v.-amet


 • LIITSÕNAD

  era+advokaat n.

  nurga+advokaat n. vnm. (ilma kutseta)

  tipp+advokaat n.

  vande+advokaat n. (kes on ametivande andnud) • advokaadi+büroo n.

  advokaadi+kutse n.

  advokaadi+praksis n.

 • Adõgee n. Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluv vabariik

 • TULETISED

  adõgee, adõgeed n. rahvas Põhja-Kaukaasias

 • aed n. piirav v. eraldav tõke; sellega piiratud ala; viljelusala, kus kasvatatakse köögi- v. puuvilju jne.

 • TULETISED

  aed=ik n. väike aed

  lamba+aedik n.

  sea+aedik n.

  vasika+aedik n.

  aed=nik n.

  harrastus+aednik n.

  maastiku+aednik n. (tegeleb maastiku kujundamisega)

  ülem+aednik n.

  aedniku+kunst n.

  aedniku+nuga n.

  aedniku+poiss n.

  aedniku+töö n.

  aia=nd n. aiandusmajand

  katmik+aiand n. (kasutab põhiliselt katmikalasid)

  lille+aiand n. (lillekasvatusele spetsialiseerunud)

  aia=ndus n. (maaviljeluse haru); seda käsitlev eriala

  aiandus=lik o. \eriharidus\

  avamaa+aiandus n.

  katmik+aiandus n. (katmikaladel)

  lille+aiandus n.

  öko+aiandus n. ökoloogiline aiandus

  aiandus+agronoom n.

  aiandus+alane o. \ajakiri\

  aiandus+arhitekt n.

  aiandus+arhitektuur n. pargikunst

  aiandus+brigaad n.

  aiandus+kool-koolin.

  aiandus+koolitaja n.

  aiandus+kooperatiiv n. aiandusühistu

  aiandus+krunt n.

  aiandus+nõuanne-anden.

  aiandus+spetsialist n.

  aiandus+teadlane n.

  aiandus+tehnikum n.

  aiandus+teraapia n.

  aiandus+terapeut n.

  aiandus+ühistu n. (ühiseks maakasutuseks)


 • LIITSÕNAD

  botaanika+aed n.

  dendro+aed n. (väiksem) dendraarium

  ees+aed n.

  ehis+aed n. iluaed

  ehisaed=nik n. ehisaedade spetsialist

  ehisaia=ndus n. (eriala)

  ema+aed n. (kust võetakse seemneid, pook- ja pistoksi)

  hirs+aed n. (hirtest tehtud)

  hirve+aed n. (hirvede pidamiseks)

  humala+aed n.

  hundi+aed n. etn. (hundipüünis)

  ilu+aed n. (ilu otstarbel rajatud)

  iluaed=nik n. iluaedade spetsialist

  iluaia=ndus n. iluaedade eriala

  jooksu+aed n. (kus loomad saavad joosta)

  juurvilja+aed n.

  kabeli+aed n. surnuaed; (asub kabeli juures)

  kalmu+aed n. kalmistu, surnuaed

  kana+aed n.

  kapsa+aed n.

  karja+aed n.

  katse+aed n. (katsete tegemiseks)

  õppe+katseaed n.

  kirik+aed n. vnm. kiriku juures asuv surnuaed

  kiriku+aed n. kirikut ümbritsev aed; kiriku juures asuv surnuaed

  kirsi+aed n.

  kodu+aed n.

  kooli+aed n.

  köögivilja+aed n.

  lamba+aed n.

  laste+aed n.

  lasteaed=nik n. lasteaiakasvataja

  nädala+lasteaed n.

  lasteaed-algkool n.

  aedkool1 n. lasteaed-algkool

  öö+lasteaed n.

  lasteaed-põhikool-koolin.

  aedkool2 n. lasteaed-põhikool

  lasteaia+kasvataja n.

  lasteaia+laps n.

  lasteaia+õpetaja n.

  latt+aed n.

  lille+aed n.

  lilleaed=nik n. lilleaedade spetsialist

  linnu+aed n. (kodulindude hoidmiseks)

  lipp+aed n. (lippidest tehtud)

  looma+aed n.

  loomaaia+töötaja n.

  loomaaed=nik n. loomaaiatöötaja

  lust+aed n. vnm. iluaed

  marja+aed n.

  mängu+aed n.

  näidis+aed n.

  okastraat+aed n.

  paekivi+aed n.

  paradiisi+aed n.

  park+aed n.

  piht+aed n.

  piirde+aed n.

  piiri+aed n.

  pirni+aed n.

  pistand+aed n.

  plank+aed n.

  pleek+aed n. (kus kangaid pleegitati)

  plett+aed n. pletitud, punutud aed

  ploomi+aed n.

  puu+aed n.

  puuvilja+aed n.

  püst+aed n.

  raud+aed n.

  \Babüloni\ ripp+aiad n. üks vanaaja Seitsmest maailmaimest

  roht+aed, rohu+aed n. vnm. viljapuuaed, iluaed või park

  roigas+aed n.

  roosi+aed n.

  rõht+aed n. (horisontaalne)

  selektsiooni+aed n. aretusaed

  sepis+aed n.

  surnu+aed n.

  surnuaia+püha n.

  surnuaia+vaht-vahin.

  suve+aed n.

  taga+aed n.

  taime+aed n. vnm.

  talu+aed n.

  talve+aed n. köetav ruum troopiliste ilutaimede kasvatamiseks

  tapu+aed n. humalaaed

  teivas+aed n.

  terrass+aed n.

  traat+aed n.

  traatvõrk+aed n.

  uss+aed n. murd. ukseesine aed

  vabe+aed n. kal. vabedel võrkude kuivatamise koht

  varb+aed n.

  vasika+aed n.

  vesi+aed n. kal. püünise tiib

  viljapuu+aed n.

  vits+aed n.

  võre+aed n.

  võrk+aed n.

  õue+aed n.

  õuna+aed n.

  õunapuu+aed n. • aed+aster n.

  aed+daalia n.

  aed+harakputk n.

  aed+heleenium n. (püsilill)

  aed+hernes n.

  aed+hortensia n.

  aed+kannike n.

  aed+lepalind n.

  aed+levkoi n.

  aed+liivatee n.

  aed+linn n.

  aed+maasikas n.

  aedmaasika+keedis n.

  aedmaasika+moos n.

  aed+majoraan n.

  aed+malts n.

  aed+meliss n.

  aed+moorputk n.

  aed+murakas n.

  aed+mustjuur n.

  aed+nelk n.

  aed+uba n.

  aedoa+konserv n.

  aed+oblikas n.

  aed+piste n.

  aedpiste+pilu n.

  aed+porgand n.

  aed+põõsalind n.

  aed+raudürt n.

  aed+ruut-ruudin. (taim)

  aed+salat n.

  aed+salvei n. (taim)

  aed+seller n.

  aed+spinat n.

  aed+šampinjon n.

  aed+till-tillin.

  aed+tulp-tulbin.

  aed+vaak-vaagin. (taim)

  aed+vaarikas n.

  aedvaarika+kompott n.

  aed+vili n.

  aedvilja+garneering n.

  aedvilja+hoidla n.

  aedvilja+kauplus n.

  aedvilja+lõikur n.

  aedvilja+puljong n.

  aedvilja+raguu n.

  aedvilja+salat n.

  aedvilja+supp n.

  aedvilja+vormiroog-roan. kok.

  aedviljavorm n.

  aed+voodi n. (väikelapsel)

  aed+vorm n. (aias kasvatamiseks aretatud taim)

  aed+võhumõõk n.

  aia+ader n.

  aia+aken n.

  aia+alune o. \pind\

  aia+auk n.

  aia+kahjur n.

  aia+kaup n. (mööbel, tehnika, tööriistad)

  aia+kiik n.

  aia+kultuur n.

  aia+kunst n.

  aia+käru n.

  aia+käärid n.

  aia+latt n.

  aia+lill n.

  aia+lipp-lipin.

  aia+maa n.

  õue+aiamaa n. nõuk.

  aiamaa+lapp n.

  aiamaa+tükk n.

  aia+maja n.

  aia+mari-marjan.

  aia+muld n.

  aia+mulk-mulgun.

  aia+muru n.

  aia+nuga n.

  aia+nurk n.

  aia+pidu n.

  aia+piire n.

  aia+pink n.

  aia+post n.

  aia+prits n.

  aia+põrnikas n.

  aia+päkapikk n. päkapikukuju aiakaunistusena

  aia+rada n.

  aia+reha n.

  aia+roigas n.

  aia+saadus n.

  aia+taburet n.

  aia+tagune1 n. aia taga olev ala

  aia+tagune2 o. \mets\ aia taga olev

  aia+tara n.

  aia+tark n.

  aia+tee n.

  aia+teivas n.

  aiateibaid näita/ma t. (mõõteriista kohta:) ebatäpne olema

  aia+toigas n.

  aia+tool n.

  aia+traktor n.

  aia+töö n.

  aiatöö=line n.

  aiatöö+riist n.

  aia+vaas n.

  aia+voolik n.

  aia+võrk n.

  aia+värav n.

  aia+äri n.

  aia+äär n.


 • ÜHENDITULETISED

  üle+aed=ne n. see, kes elab üle aia; naaber • aia+pool=ne o. \aken\ aia pool asuv

  aia+äär=ne o. \hekk\ aia ääres olev


 • ÜHENDID

  aeda pida/ma t.

  aia+pida=ja n.

  aia+pida=mine n.

  aeda kujunda/ma t.

  aia+kujunda=ja n.

  aia+kujund=us n.

 • aeg n.

 • TULETISED

  aeg=kond n. geoloogilise ajaarvamise suurim ühik

  agu+aegkond n.

  kesk+aegkond n.

  uus+aegkond n.

  vana+aegkond n.

  ürg+aegkond n.

  aeg=lane o. \tempo\

  aeglase=lt m. \valmima\

  aegl=us n.

  aeglus+sõit n. (aegluse peale)

  aeglu=sta/ma t. aeglase(ma)ks tegema

  aeglusta=ja n.

  aeglusta=mine n.

  aeglust=i n. aeglustav aine v. seadis

  korrosiooni+aeglusti n.

  neutroni+aeglusti n.

  vaguni+aeglusti n.

  aeglust=us n. aeglustamine

  aeglustus+maa n.

  aeglustus+teekond n.

  aeglu=stu/ma t. aeglase(ma)ks minema v. jääma

  aeglustu=mine n.

  aeglase+kasvu=line o. aeglase kasvuga

  aeglase+voolu=line o. aeglase vooluga

  ime+aeglane o.

  surm+aeglane o. väga v. eriti aeglane

  üli+aeglane o.

  aeglase+võitu o.

  aja=lik o. \elu\ maine; üürike

  ajalikk=us n.

  aja=line o. \piirang\ ajaga seotud

  ajalise=lt m. \määratud\

  aja=stik n. geol. ajastu alajaotus

  aja=stu n. ajajärk; geol. aegkonna alajaotus

  aatomi+ajastu n.

  absolutismi+ajastu n.

  antiik+ajastu n.

  baroki+ajastu n.

  digi+ajastu n.

  feodaal+ajastu, feodalismi+ajastu n.

  info+ajastu n. ajajärk, mida iseloomustab info vaba liikumine ja õigus sõnavabadusele

  juura+ajastu n. geol.

  kivisöe+ajastu n. geol. karbon

  klassitsismi+ajastu n.

  kosmose+ajastu n.

  kriidi+ajastu n.

  kuld+ajastu n. piltl. kõrgaeg, õitsenguaeg

  kõrg+ajastu n.

  reformatsiooni+ajastu n.

  renessansi+ajastu n.

  rokokoo+ajastu n.

  tuuma+ajastu n.

  valgustus+ajastu n. aj.

  ajastu+omane o. \stiil\

  ajastu+truu o. \kirjeldus\

  aja=tu o. \kunst\ just nagu väljaspool aega olev; konkreetsest ajast sõltumatu

  ajatu=lt m.

  ajat=us1 n. ajatu-olek

  aeg=le/ma t. hrv. aega viitma, viivitama

  aegle=mine n.

  aeg=u/ma t. üle tähtaja minema; iganema

  aeguma=tu o. mitte kunagi aeguv

  aegumatu=lt m.

  aegumat=us n.

  aegu=mine n.

  aegumis+tähtaeg n.

  aja=lda/ma t. ajastama; jur. tähtajaga siduma

  ajalda=mine n.

  ajald=us n.

  aja=sta/ma t. ajaliselt sobitama, kooskõlastama

  ajasta=ja n.

  ajasta=mine n.

  ajast=us n.

  aja=ta/ma1 t. maj. maksmist mitmele tähtpäevale jaotama, vt ka aja=ta/ma2

  ajata=ja1 n.

  ajata=mine1 n.

  ajat=us2 n. maj. ajatamine

  aega=misi m. vähehaaval, aeglaselt

  \pühade\ aegu k. ajal

  (~)aeg=ne o. teatud ajast pärit, teatud ajal toimunud vms.

  aadama+aegne o. piltl. igivana, ajast ja arust

  eri+aegne o. \teke\ erinevatel aegadel toimuv, ajaliselt erinev

  eriaegse=lt m.

  eriaegs=us n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  kaua+aegne o. \sõber\ kaua aega olnud; pikaajaline

  kodusõja+aegne o.

  meie+aegne o. \muusika\

  minu+aegne o. \haridus\

  Noa+aegne, noa+aegne o. \masin\ Noa ajast pärit; ürgvana

  oma+aegne o. \mood\ kunagine; endisaegne

  pika+aegne o. \haigus\ pikaajaline

  pikaaegse=lt m.

  pikaaegs=us n.

  pikema+aegne o. pikemaajaline

  rasedus+aegne o. \seisund, toitumine\ raseduse ajal esinev v. toimuv

  sama+aegne o. samal ajal toimuv v. esinev; üheaegne

  samaaegse=lt m.

  samaaegs=us n.

  selle+aegne o. \stiil\

  tolle+aegne o. \elu\ tolle ajaga seotud

  ~aegu m.

  enne+aegu m. enne õiget aega

  enneaeg=ne o. \laps, otsus\

  enneaegse=lt m. \sündinud\

  hilja+aegu m. natukese aja eest

  ilma+aegu m. asjatult; põhjuseta

  ilmaaeg=ne o. \mure\

  pea+aegu m. \meeter; uus; kukkuma\ ligikaudu

  pea m. peaaegu, ligikaudu, umbes

  peagu m. peaaegu

  seda+aegu m. sel ajal

  üht+aegu, ühte+aegu m. (ühel ja) samal ajal

  aeg=us o. õigeaegne, piisava ajavaruga

  aegsa=lt m.

  aegsa=sti m.

  aja=ldasa m. aja poolest

  aja=ldi m. õigel ajal

  ajaldi=ne o.

  aja=lt m. õigel ajal

  aja=ti m. aeg-ajalt eri aegadel

  aju=ti m. mõnikord, aeg-ajalt

  ajuti=ne o.

  ajutise=lt m.


 • LIITSÕNAD

  aasta+aeg n.

  aastaaja+katarr n.

  algus+aeg n.

  ameti+aeg n. teatud ametis olemise aeg

  ammu+aega m. ammu

  ammuaeg=ne o. ammune

  ammust+aega m. ammusest ajast

  antiik+aeg n. alates u. IX s. eKr kuni keskaja alguseni (IV–V s.)

  antiikaeg=ne o. antiikaega kuuluv

  hilis+antiikaeg n.

  ao+aeg n. koiduaeg

  aoajal m.

  armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  edastus+aeg n.

  eetri+aeg n. (raadios, televisioonis)

  elu+aeg n.

  eluaeg=ne o. \karistus\ eluaeg kestev

  eluaegse=lt m. \kestev\

  eluaegs=us n.

  endis+aeg n. endine aeg

  endisaeg=ne o. \elu\

  endisaegse=lt m. endisaegsel viisil

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  etteteatamis+aeg n.

  ettevalmistus+aeg n.

  euro+aeg n. Kesk-Euroopa aeg

  evitus+aeg n.

  feodaal+aeg n. aj.

  feodaalaeg=ne o.

  feodalismi+aeg n.

  feodalismiaeg=ne o. \elu\

  garantii+aeg n.

  glatsiaal+aeg n. jääaeg

  hapukurgi+hooaeg, hapukurgiaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg ajakirjanduses

  heina+aeg n.

  hiilge+aeg n.

  hingede+aeg n. surnute mälestamise aeg

  hingetõmbe+aeg n.

  hoide+aeg, hoidmis+aeg n.

  hoo+aeg n.

  hooaja=line o. \töö\

  hooajalise=lt m. \palgatud\

  hooajalis=us n.

  hooaja=ti, hooaju=ti m. hooajaliselt

  hapukurgi+hooaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg

  jahi+hooaeg n.

  kalastus+hooaeg n.

  kevad+hooaeg n.

  kontserdi+hooaeg n.

  koristus+hooaeg n.

  kõrg+hooaeg n.

  laevasõidu+hooaeg n.

  navigatsiooni+hooaeg n.

  parvetus+hooaeg n.

  puugi+hooaeg n. (aprillist oktoobrini))

  püügi+hooaeg n.

  ranna+hooaeg n.

  sise+hooaeg n.

  supel+hooaeg n.

  suusa+hooaeg n.

  suve+hooaeg n.

  suvitus+hooaeg n.

  sügis+hooaeg n.

  talispordi+hooaeg n.

  talve+hooaeg n.

  teatri+hooaeg n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  turismi+hooaeg n.

  ujumis+hooaeg n.

  varumis+hooaeg n.

  võistlus+hooaeg n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  hooaja+hotell n.

  hooaja+kaup n.

  hooaja+leping n.

  hooaja+müüja n.

  hooaja+müük n.

  hooaja+pilet n.

  hooaja+töö n.

  hooaja+tööjõud n.

  hooaja+tööline n.

  hooaja+väljamüük n.

  hämariku+aeg n.

  idanemis+aeg n.

  igi+aeg n. väga ammune aeg

  igiaeg=ne o.

  inkubatsiooni+aeg n.

  inna+aeg n. loomade jooksuaeg

  istutamis+aeg n.

  istutus+aeg n.

  jahi+aeg n.

  jahikeelu+aeg n. (mille jooksul on keelatud teatavate ulukite küttimine)

  jooksu+aeg n. loomade innaaeg

  jooma+aeg n. joomine, jooming; (vägi)jook (vanasti)

  jõude+aeg n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jää+aeg n. geol. periood Maa ajaloos, millal suur osa Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia mandrist oli jääga kaetud

  jääaeg=ne o. \kliima\

  jääaja+eelne o. \taimestik\

  jääaja+järgne o. \ilmastik\

  kaas+aeg n. samaaegne ajajärk (kellegi v. millegi suhtes); nüüdisaeg

  kaasaeg=ne1 o. kellegagi v. millegagi samaaegne; ajakohane

  kaasaegne2 n. kellegagi samal ajal elanud v. elav isik

  kaasaegse=lt m. \sisustatud\

  kaasaegs=us n.

  kaasaja=sta/ma t. kaasaegseks, ajakohaseks muutma

  kaasajasta=ja n.

  kaasajasta=mine n.

  kaasaja=stu/ma t.

  kaasajastu=mine n.

  kande+aeg n. (loomade) tiinusaeg

  kandidaadi+aeg n.

  karantiini+aeg n.

  karistus+aeg n.

  karjatamis+aeg n.

  karvavahetus+aeg n. (loomadel)

  kasutamis+aeg n.

  kasutus+aeg n.

  kasvu+aeg n.

  kasvuaeg=ne o. \hooldus\

  katse+aeg n. prooviaeg; (ajavahemik tingimisi karistuse puhul)

  katsumis+aeg n. katsumusaeg

  katsumus+aeg n. katsumuste aeg

  keelu+aeg n. (jahipidamisel)

  keemis+aeg n.

  keetmis+aeg n.

  kehtivus+aeg n.

  kella+aeg n.

  kellaaja=line n. tellimine

  kesk+aeg n. (vana- ja uusaja vahel)

  keskaeg=ne o. \kunst\

  hilis+keskaeg n.

  hiliskeskaeg=ne o. \kirik\

  vara+keskaeg n.

  varakeskaeg=ne o. \arhitektuur\

  kiriku+aeg n. (kirikuteenistuse toimumise aeg pühapäeviti)

  kivi+aeg n. arheol. esiaja vanim järk, kus tööriistad olid põhiliselt kivist

  kiviaeg=ne o. \leid\

  kliki+aeg n. kõnek. kliki võimuloleku aeg

  klikiaeg=ne o. \elu\

  kogu+aeg n.

  kogunemis+aeg n.

  kohtumis+aeg n.

  koidu+aeg n.

  koiduaeg=ne o. \hämarik\

  kolmandik+aeg n. sp.

  komandeerimis+aeg n. lähetusaeg

  kooli+aeg n.

  kooliaeg=ne o. \sõber\ kooliajast pärit

  koristamis+aeg, koristus+aeg n.

  korjamis+aeg, korje+aeg n. (aianduses)

  kriisi+aeg n.

  kriisiaeg=ne o. kriisiajal esinev

  kude+aeg n.

  kudemis+aeg n.

  kvaliteet+aeg n. lähedastele inimestele ja iseendale pühendatud aeg

  kõlblikkus+aeg n.

  külastus+aeg n.

  külvi+aeg n.

  laadimis+aeg n.

  laadumis+aeg n.

  laagerdus+aeg n. (juustul, veinil)

  \poe\ lahtioleku+aeg n.

  langus+aeg n.

  leeri+aeg n.

  leina+aeg n.

  lennu+aeg n.

  lisa+aeg n.

  loojumis+aeg n.

  lõimetus+aeg n. peiteaeg

  lõuna+aeg n.

  lüpsi+aeg n.

  maailma+aeg n. astr. (Greenwichi aeg)

  madalvee+aeg n.

  marja+aeg n.

  masina+aeg n.

  metalli+aeg n. pronksi- ja rauaaeg

  mineku+aeg n.

  mineviku+aeg n. keelet.

  muinas+aeg n.

  muinasaeg=ne o. \asula\ muinasajast pärit

  murrangu+aeg n.

  mõtlemis+aeg n.

  mõõna+aeg n.

  mähi+aeg n. (kui puudel on koor lahti)

  mängu+aeg n.

  müügi+aeg n.

  niidu+aeg, niite+aeg n.

  noorus+aeg n.

  noorusaeg=ne o. \tutvus\

  norm+aeg n. ettenähtud aeg

  normaal+aeg n. normaalne, ettenähtud aeg

  nälja+aeg n.

  nüüdis+aeg n.

  nüüdisaeg=ne o. nüüdisaega kuuluv

  nüüdisaja=sta/ma t. nüüdisaegse(ma)ks tegema

  nüüdisajasta=ja n.

  nüüdisajasta=mine n.

  okupatsiooni+aeg n.

  okupatsiooniaeg=ne o. \elu\ okupatsiooniajal olnud, toimunud

  oote+aeg n.

  ordu+aeg n. ordu valitsemisaeg

  orduaeg=ne o. \matmispaik\ orduajast pärit

  orja+aeg n.

  orjaaeg=ne o. \olukord\

  orjus+aeg n.

  osa+aeg n. (tööhõives:) osaline tööaeg

  osaaja=line o. \koht\ osaajaga

  osaaja+töö n. osaajaga töötamine

  osaaja+töötaja n. osaajaga töötaja

  otsingu+aeg n.

  paarimis+aeg n.

  paaritus+aeg n. (loomadel, lindudel)

  paastu+aeg n.

  pagulas+aeg n.

  pagulus+aeg n.

  \haiguse\ peite+aeg n. med. vet.

  pesitsus+aeg n.

  poegimis+aeg n.

  pool+aeg n.

  poolaja+vile-vilen.

  poolestus+aeg n. füüs.

  praegus+aeg n. praegune aeg, tänapäev, nüüdisaeg

  praegusaeg=ne o. \elu\

  praktika+aeg n.

  priiuse+aeg n.

  pronksi+aeg n.

  pronksiaeg=ne o. \käevõru\

  proovi+aeg n. (mille vältel proovitakse kellegi võimeid, sobivust)

  puhke+aeg n.

  puhkus+aeg, puhkuse+aeg n.

  puhte+aeg n. koiduaeg

  puhteaeg=ne o. \uni\

  pulma+aeg n.

  põua+aeg n.

  päeva+aeg n.

  päikese+aeg n.

  pärisorjus+aeg n.

  pärisorjusaeg=ne o. pärisorjusaega kuuluv

  pöörde+aeg n.

  pööri+aeg n. kevad v. sügis

  pühade+aeg n.

  pühadeaeg=ne o. \liiklus\

  pühadeaegse=lt m. \mõnus\

  püsivus+aeg n.

  rahu+aeg n.

  rahuaeg=ne o. \elu\

  \kodu\ rajamis+aeg n.

  rasedus+aeg n.

  raua+aeg n. arheol. esiaja hiliseim põhijärk

  rauaaeg=ne o. \matmispaik\

  reaal+aeg n. reaalne aeg

  reaktsiooni+aeg n. psühh. biol.

  reformatsiooni+aeg n. aj.

  reformatsiooniaeg=ne o. \olukord\ reformatsiooniaega kuuluv

  rekord+aeg n.

  rendi+aeg n.

  renessansi+aeg n.

  renessansiaeg=ne o. \kunst\ renessansiajal olnud

  restauratsiooni+aeg n.

  revolutsiooni+aeg n.

  revolutsiooniaeg=ne o. \tegevus\

  ringlus+aeg n.

  rokokoo+aeg n. (kunstistiil 18. saj. Prantsusmaal)

  rokokooaeg=ne o. \komöödia\ rokokooaega kuuluv

  romantismi+aeg n.

  romantismiaeg=ne o. \kirjandus\ romantismiajast pärinev

  rände+aeg n. (lindudel)

  saabumis+aeg n.

  saate+aeg1 n. (raadios, televisioonis)

  saate+aeg2 n. saatmiseks kuluv aeg

  seene+aeg n.

  seisaku+aeg n. stagnatsiooniaeg

  seisu+aeg n.

  seni+ajani m. seni

  soike+aeg n. soikusoleku aeg

  stagna+aeg n. kõnek.

  stagnatsiooni+aeg n. (hrl. 1970.–1980. aastate kohta NSV Liidus)

  suike+aeg n.

  sumbe+aeg n. el. sumbumisaeg

  sumbumis+aeg n.

  sund+aeg n. kohustuslik aeg sõjaväeteenistuses

  sundravi+aeg n.

  suplemis+aeg, suplus+aeg n.

  surma+aeg n.

  suurvee+aeg n.

  suurveeaeg=ne o. \üleujutus\ suurveeajal olev

  suve+aeg n. suvi; suvine kellaseade

  sõidu+aeg n.

  sõja+aeg n.

  sõjaaeg=ne o. \varjend\

  säile+aeg, säilimis+aeg n.

  säilitus+aeg n.

  säri+aeg, säritus+aeg n. fot.

  söögi+aeg n.

  sööma+aeg n.

  pidu+söömaaeg n.

  söötmis+aeg n.

  sünni+aeg, sündimis+aeg n.

  sünnitus+aeg n.

  taastumis+aeg n.

  tagatis+aeg n.

  talve+aeg n. talv; talvine kellaseade

  tardumis+aeg n.

  tasuvus+aeg n.

  teenistus+aeg n.

  tegevus+aeg n.

  tegutsemis+aeg n.

  tekke+aeg, tekkimis+aeg n.

  teoorjus+aeg n. aj.

  teoorjusaeg=ne o. \elu\

  tipp+aeg n.

  toime+aeg n.

  tootmis+aeg n.

  tsaari+aeg n. aastad 1710–1917

  tsaariaeg=ne o. \haridus\

  tsiviil+aeg n.

  turu+aeg n. kauplemisaeg turul

  tõusu+aeg n. (meretõusu kohta)

  tähe+aeg n. astr.

  täht+aeg n. määratud ajavahemik v. ajahetk (kuupäev, nädalapäev, kellaaeg vm.)

  tähtaeg=ne o. \esitamine, töö\ tähtajaga seotud

  tähtaja=line o. \hoius\ tähtajaga

  tähtaja=tu o. \leping\ ilma tähtajata

  enne+tähtaeg=ne o. enne tähtaega toimuv

  aegumis+tähtaeg n.

  edasi+kaebe+tähtaeg n.

  kassatsiooni+tähtaeg n. jur.

  laenu+tähtaeg n.

  liisingu+tähtaeg n.

  makse+tähtaeg n.

  realiseerimis+tähtaeg n. müügitähtaeg

  rendi+tähtaeg n.

  säilitus+tähtaeg n.

  sünnitus+tähtaeg n.

  tarne+tähtaeg n.

  võla+tähtaeg n.

  töö+aeg n.

  tööaja+kaart n. mida kasutatakse töötaja tööle tuleku ja sealt lahkumise kellaaegade fikseerimiseks vastavas aparaadis

  tööaja+kadu n.

  ula+aeg n. vaba aeg, jõudeaeg

  une+aeg n.

  uus+aeg n. (keskaja ja uusima aja vahel)

  uusaeg=ne o. \keraamika\ uusaega kuuluv

  vaatlus+aeg n.

  vaenu+aeg n.

  vahe+aeg n.

  jõulu+vaheaeg n.

  jää+vaheaeg n.

  kooli+vaheaeg n.

  lõuna+vaheaeg n.

  suve+vaheaeg n.

  söögi+vaheaeg n.

  töö+vaheaeg n.

  õppe+vaheaeg n.

  valgustus+aeg n. valgustusajastu

  valitsemis+aeg, valitsus+arg n.

  valmimis+aeg n.

  valmistus+aeg n.

  valmitus+aeg n. (puuviljadel, marjadel)

  vana+aeg n. aj. (üldajaloo periood); (üldisemalt kauge mineviku kohta)

  vangistus+aeg n.

  vase+kiviaeg n. arheol.

  vaseaeg n. arheol.

  vastuvõtu+aeg n.

  veerand+aeg n. sp.

  vegetatsiooni+aeg n. bot.

  venestus+aeg n. aj. (algas Eestis 1880-ndatel aastatel)

  videviku+aeg n.

  viibe+aeg, viibimis+aeg n.

  viikingi+aeg n. aj. viikingiretkede ajastu (u. 800–1050 p. Kr.)

  viit+aeg n. maj. viivitusaeg

  viivitus+aeg n.

  vilja+aeg n.

  virge+aeg n. ärkveloleku aeg

  viljakoristus+aeg n.

  võidu+aeg n.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  väljaõppe+aeg n.

  väljumis+aeg n.

  vööndi+aeg n. ajavööndi keskmine päikeseaeg, mis kehtib kogu ajavööndi ulatuses

  \hiline, püha\ õhtusööma+aeg n. ka relig.

  õie+aeg n.

  õitse+aeg, õitsemis+aeg n.

  õitsengu+aeg n.

  õnne+aeg n.

  õpi+aeg n. õppimisaeg

  õpingu+aeg n.

  õpipoisi+aeg n.

  õppe+aeg, õppimis+aeg n.

  ärasõidu+aeg n.

  \rahvuslik\ ärkamis+aeg n. (Eestis 1860.–1880. aastatel)

  ärkamisaeg=ne o. \luuletaja\ ärkamisaega kuuluv

  öö+aeg n.

  ühtlus+aeg n. (mis on piirkonnas tarvitusel)

  ülemineku+aeg n.

  üliõpilas+aeg n.

  ürg+aeg n. esiaja vanim osa

  ürgaeg=ne o. ürgaega ulatuv; väga vana • aeg+ilmutus n. fot.

  aeg+luubis m. ebaharilikult aeglaselt

  aeg+rida n. (statistikas:) arvandmete rida, mis kirjeldab suuruse ajalist muutumist

  aeg+ruum n. füüs.

  aeg+võte n.

  aja+adverb n.

  aja+aken n.

  aja+andur n.

  aja+hammas n. piltl. aeg kui kõige vanandaja

  aja+häda n.

  aja+järk n.

  algus+ajajärk n.

  katsetamis+ajajärk, katsetus+ajajärk n.

  langus+ajajärk n.

  murrangu+ajajärk n.

  reaktsiooni+ajajärk n.

  taaste+ajajärk n.

  tõusu+ajajärk n.

  uuendus+ajajärk n.

  ülemineku+ajajärk n.

  aja+kadu n.

  aja+kaja n.

  ajakaja=line o. \teema\ päevakajaline, aktuaalne

  ajakajalis=us n.

  aja+kategooria n. keelet.

  aja+kauge o.

  aja+kava n.

  aja+keerd n.

  aja+kiri-kirjan.

  aime+ajakiri-kirjan.

  digi+ajakiri n.

  e-ajakiri-kirjan. (elektrooniline, arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav)

  eriala+ajakiri-kirjan.

  filmi+ajakiri-kirjan.

  kirjandus+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  laste+ajakiri-kirjan.

  male+ajakiri-kirjan.

  matemaatika+ajakiri-kirjan.

  meditsiini+ajakiri-kirjan.

  moe+ajakiri-kirjan.

  muusika+ajakiri-kirjan.

  naiste+ajakiri-kirjan.

  noorsoo+ajakiri-kirjan.

  noorte+ajakiri-kirjan.

  patendi+ajakiri-kirjan.

  pedagoogika+ajakiri-kirjan.

  pildi+ajakiri-kirjan.

  pilke+ajakiri-kirjan.

  porno+ajakiri-kirjan.

  referaat+ajakiri-kirjan.

  satiiri+ajakiri-kirjan.

  seks+ajakiri, seksi+ajakiri-kirjan.

  spordi+ajakiri-kirjan.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  tehnika+ajakiri-kirjan.

  veebi+ajakiri-kirjan.

  õpilas+ajakiri-kirjan.

  aja+kirjandus n.

  ajakirjandus=lik o. \võte\

  ajakirjanduslikk=us n.

  ajakirjandusliku=lt m. \huvitav\

  interneti+ajakirjandus n.

  kesk+ajakirjandus n. nõuk.

  noorsoo+ajakirjandus n.

  raadio+ajakirjandus n.

  seltskonna+ajakirjandus n.

  spordi+ajakirjandus n.

  tele+ajakirjandus n.

  trüki+ajakirjandus n.

  välis+ajakirjandus n.

  ajakirjandus+büroo n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  ajakirjandus+keel n.

  ajakirjandus+keskus n.

  ajakirjandus+konverents n.

  ajakirjandus+levi n.

  ajakirjandus+magnaat n.

  ajakirjandus+maja n.

  ajakirjandus+tava n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  ajakirjandus+tudeng n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  aja+kirjanik n.

  kultuuri+ajakirjanik n.

  raadio+ajakirjanik n.

  ralli+ajakirjanik n.

  rinde+ajakirjanik n.

  spordi+ajakirjanik n.

  televisiooni+ajakirjanik n.

  teleajakirjanik n. televisiooniajakirjanik

  aja+kohane o. aja nõuetele vastav, moodne

  ajakohase=lt m.

  ajakohas=us n.

  ajakohas=ta/ma t. ajakohase(ma)ks tegema

  ajakohasta=ja n.

  ajakohasta=mine n.

  aja+konstant n.

  aja+kulu n.

  ajakulu=kas o. suure ajakuluga

  aja+laul n. kirj. kaasaja elunähtusi käsitlev luuletus

  ajalaul=ik n. ajalaulude kirjutaja

  aja+leht n.

  leht2 n. ajaleht

  bulvari+leht n. kõmuleht

  fänni+leht n. (eeskätt mingi ansambli) fännidele mõeldud elektronajakiri

  hommiku+leht n.

  jutu+leht n.

  kõmu+leht n.

  kultuuri+leht n.

  kõntsa+leht n.

  maakonna+leht n.

  noorte+leht n.

  nädala+leht n.

  pilke+leht n.

  päeva+leht n.

  pühapäeva+leht n. pühapäeviti ilmuv, pühapäevaks lugemist pakkuv ajaleht

  sopa+leht n. kõmuleht, kollane ajaleht

  tabloid+leht n.

  tähtpäeva+leht n.

  veebi+leht n. inf.

  õhtu+leht n.

  lehe+putka n. kõnek.

  lehe+väljalõige n.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehte tege/ma t.

  lehe+tege=mine n.

  lehe+tegi=ja n.

  massi+ajaleht n.

  rajooni+ajaleht n. nõuk.

  rajoonileht n. nõuk.

  reklaami+ajaleht n.

  spordi+ajaleht n.

  ajalehe+artikkel n.

  leheartikkel n.

  ajalehe+hoidja n. ⇐ ajalehtede hoidja (sisustuselement)

  ajalehe+intervjuu n.

  ajalehe+kiosk n.

  lehekiosk n.

  ajalehe+kirjutis n.

  ajalehe+kuulutus n.

  lehekuulutus n.

  ajalehe+lisa n.

  ajalehe+mees n. kõnek. ajakirjanik

  lehemees n. ajalehemees

  ajalehe+neeger n. nalj. ajakirjanik, lehemees

  leheneeger n. nalj. ajakirjanik

  ajalehe+number n.

  lehenumber n.

  ajalehe+paber n.

  ajalehe+pea-pean. ajalehe päis, esikülje tiitel

  ajalehe+poiss n. (müütab käest ajalehti)

  lehepoiss n. ajalehepoiss

  ajalehe+reklaam n.

  ajalehe+reportaaž n.

  ajalehe+reporter n.

  ajalehe+saba n. kõnek. (kerge sisuga lõpuosa)

  ajalehe+sõnum n.

  ajalehe+tellimus n.

  ajalehe+veerg n.

  leheveerg n.

  ajalehe+vitriin n.

  ajalehe+väljalõige n.

  ajalehte luge/ma t.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  ajalehe+luge=ja n.

  ajalehe+luge=mine n.

  ajalehti müü/ma t.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehe+müü=k n.

  ajalehe+müü=ja n.

  ajalehe+müü=k n.

  aja+lugu n.

  ajaloo=lane n. ajaloo eriteadlane

  ajaloo=line o. \ülevaade; otsus; isik\ ajaloosse puutuv; ajaloo seisukohalt oluline; minevikus aset leidnud

  ajaloolise=lt m.

  ajaloolis=us n.

  pseudo+ajalooline o. \käsitlus\

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  agraar+ajalugu n.

  agraarajaloo=lane n. agraarajaloo uurija

  alternatiiv+ajalugu n. ⇐ alternatiivne ajalugu (ulmekirjanduse žanr)

  antiik+ajalugu n.

  arhitektuuri+ajalugu n.

  arhitektuurilugu n. arhitektuuriajalugu

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. \käsitlus\ asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  eel+ajalugu n. millegi ajaloole eelnenud sündmused

  eelajaloo=line o. \elu\

  eelajaloolise=lt m.

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. \käsitlus\ keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m.

  kiriku+ajalugu n.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusloolane n.

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjanduslooline o.

  kirjandusajaloolise=lt m.

  kultuuri+ajalugu n.

  kultuurilugu n.

  kultuuriloo=lane n.

  kultuuriloo=line o. \uurimus\

  kultuuriajaloo=lane n. kultuuriajaloo uurija

  kultuuriajaloo=line o. kultuuriajalooga seotud

  kultuuriajaloolise=lt m.

  kunsti+ajalugu n.

  kunstiajaloo=lane n. kunstiajaloo uurija

  kunstiajaloo=line o. kunstiajalooga seotud

  kunstiajaloolise=lt m.

  lähi+ajalugu n. hrl. I või II maailmasõjaga algav ja 1991. aastaga lõppev ajalooperiood

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  muusika+ajalugu n.

  muusikaajaloo=lane n. muusikaajaloo uurija

  muusikaajaloo=line o. \väärtus\ muusikajalooga seotud

  muusikaajaloolise=lt m.

  sõja+ajalugu n.

  sõjaajaloo=lane n. sõjaajaloo uurija

  sõjaajaloo=line o. sõjaajalugu puudutav

  teatri+ajalugu n.

  teatriajaloo=lane n. teatriajaloo uurija

  teatriajaloo=line o. teatriajalooga seotud

  teatriajaloolise=lt m.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m.

  üld+ajalugu n. üldine ajalugu

  üldajaloo=lane n. üldajaloo uurija

  üldajaloo=line o. \taust\

  ajaloo+aineline o. \näidend\

  ajaloo+alane o. \kirjandus\

  ajaloo+allikas n.

  ajaloo+atlas n.

  ajaloo+doktor n.

  ajaloo+film n.

  ajaloo+filosoofia n.

  ajaloo+hinne n.

  ajaloo+järk n.

  ajaloo+kaart n.

  ajaloo+kandidaat n.

  ajaloo+kateeder n.

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaloo+klubi n.

  ajaloo+kontseptsioon n.

  ajaloo+konverents n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  ajaloo+muuseum n.

  ajaloo+mälestis n.

  ajaloo+mälu n.

  ajaloo+periood n.

  ajaloo+professor n.

  ajaloo prügikast isikud ja sündmused, keda ja mida on püütud maha vaikida ja unustada

  ajaloo+raamat n.

  ajaloo+ratas n. piltl. ajaloo kulg

  ajaloo+ring n.

  ajaloo+romaan n.

  ajaloo+sündmus n.

  ajaloo+teadlane n.

  ajaloo+teadus n.

  ajaloo+teaduskond n.

  ajaloo+temaatika n.

  ajaloo+torm n.

  ajaloo+tudeng n.

  ajaloo+tund n.

  ajaloo+uurimus n.

  ajaloo+õpetaja n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  ajaloo+ürik n. ajaloolise väärtusega dokument

  ajalugu kirjuta/ma t.

  ajaloo+kirjuta=ja n. ajaloosündmuste kirjapanija, kroonik, kroonikakirjutaja

  ajaloo+kirjuta=mine n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  ajalugu uuri/ma t.

  ajaloo+uuri=ja n.

  ajaloo+uuri=mine n.

  aja+luule n. (käsitleb kaasaja elunähtusi)

  aja+lõik n.

  aja+mahukas o. \töö\

  aja+maitse n. teatud ajastule iseloomulik maitse, ajastu meeldimuste süsteem

  aja+masin n. (fantastikas:) ajas rändamist võimaldav imemasin

  aja+meri n. piltl.

  aja+märk n. teatud ajastut kajastav või tulevikku vihjav sündmus, nähtus vms.

  aja+määrus n. keelet.

  ajamäärus+lause n. keelet.

  aja+nappus n.

  aja+norm n.

  aja+nõue n.

  aja+omane o. \nähtus\

  aja+ookean n. piltl. ajameri

  aja+palk-palgan.

  ajapalga+süsteem n.

  aja+piirang n.

  aja+pikendus n.

  aja+pikku, aja+piki, aja+pikka m. aja jooksul

  aja+proov n.

  aja+puudus n.

  aja+raam n.

  aja+raamat n. vnm. kroonika

  aja+ratas n. piltl.

  aja+relee n. el. (rakendab ettenähtud ajavahemiku möödudes tööle täiturseadise)

  aja+režiim n.

  aja+signaal n.

  aja+taju n.

  aja+tasa m. ajaga ühel joonel

  aja+teenistus1 n. astr. õige aja täpse määramise, säilitamise ja vastuvõtmisega seotud tegevus; ka sellega tegelevad inimesed

  aja+telg n. sündmuste ajalise järjestuse graafiline esitus

  aja+töö n. maj. (ajapalga alusel)

  ajatöö=line n.

  ajatöö+tasu n.

  aja+vahe-vahen. (sündmuste v. ajavööndite vahel)

  ajavahe+stress n. (mis on tingitud ööpäevarütmi muutusest ajavööndite piiride ületamisel)

  ajavahe+vaevus n. (vööndipiiride ületamisel)

  aja+vahemik n.

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  aja+valik n.

  aja+varu n.

  aja+veeb n. veebipäevik, blogi

  ajaveeb=nik n. ajaveebi pidaja

  aja+vool-voolun.

  aja+vöönd n.

  aja+ühik n.

  aja+ühtsus n.

  aega+mööda m. aja jooksul, järk-järgult; aeglaselt

  aega+pidi m. aegamööda

  ajast-arust m. ⇐ ajast ja arust iganenud, vanamoeline


 • ÜHENDITULETISED

  kuu+aja=line o. \kursus\ kuu aega kestev

  lühema+aja=line o. \reis\ lühemat aega kestev

  lühi+aegne o. \haigus\ lühikest aega kestev

  lühi+aja=line o. \katkestus\ lühikest aega kestev v. kestnud

  lühiajalise=lt m.

  lühiajalis=us n.

  pika+aja=line o. pikka aega kestev v. kestnud

  pikaajalise=lt m.

  pikaajalis=us n.

  pikema+aja=line o. pikemat aega kestev v. kestnud

  pikemaajalise=lt m.

  tunni+aja=line, tunni+aja=ne o. tund aega kestev

  uue+aegne o. uue(ma)le ajale iseloomulik, sellesse kuuluv

  vana+aegne o. endisaega kuuluv, endisajale omane

  vanaema+aegne, vanaemade+aegne o. vanaema kaasaega kuuluv; vanaaegne

  vanaisa+aegne, vanaisade+aegne o. vanaisa ajast pärit; vanaaegne

  varema+aegne o. \sõprus\

  veeuputus+aegne o. veeuputuse ajast pärit; väga vana

  viimase+aegne o. viimasel ajal olnud, tehtud vms.

  õige+aegne o. õigel ajal toimuv

  õigeaegse=lt m. \otsustatud\

  õigeaegs=us n.

  ühe+aegne o. ühel ajal toimuv v. esinev

  üheaegse=lt m. \toimunud\

  üheaegs=us n.


 • ÜHENDID

  Eesti aeg n. Eesti Vabariigi aeg aastatel 1918–1940

  eesti+aeg=ne o. \talu\

  geneeriline aeg n. keelet. üldaeg, situatsiooni alatist kestvust näitav tegevusaeg

  nõukogude aeg n. aastad 1940–1941 ja 1944–1990

  nõuka+aeg n. kõnek. nõukogude aeg

  nõukaaeg=ne o. \elu\ kõnek.

  nõukogude+aeg=ne o. \haridus\

  Rootsi aeg n. periood Eesti ajaloos, tinglikult aastad 1629–1699

  rootsi+aeg=ne o. \häärber\

  Saksa aeg n. aastad 1941–1944

  saksa+aeg=ne o. \vaas\

  Vene aeg n. tsaariaeg (kasutatakse ka nõukogude aja kohta)

  vene+aeg=ne o. \auto\ • aega arva/ma t.

  aja+arva=mine n.

  aega jaota/ma t.

  aja+jaot=us n.

  aega kaota/ma

  aja+kaot=us n.

  aega mõõt/ma t.

  aja+mõõt n. aja mõõtühik (sekund, tund)

  aja+mõõt=ja n. (kell, stopper); (spordivõistlustel:) ajamärkija

  aega näita/ma t.

  aja+näit n. (kelladel, masinatel)

  aja+näita=ja n. kell

  aega raiska/ma t.

  aja+raisk n. aja raiskamine; raisatud aeg

  aja+raiska=ja n.

  aja+raiska=mine n. tarbetu aja kulutamine

  aega sääst/ma t.

  aja+sääst n. aja säästmine; säästetud aeg

  aega teeni/ma t. kohustuslikus sõjaväe tegevteenistuses olema

  aja+teeni=ja n.

  aja+teeni=mine n.

  aja+teeni=stus2 n. kohustuslik tegevteenistus relvajõududes

  aega veet/ma t.

  aja+veet=ja n.

  aja+veet=mine n.

  aega viit/ma t. tarbetult aega kulutama

  aja+viid=e n. (meeldiv) aja möödasaatmine; seda võimaldav tegevus

  ajaviite=line o. \jutt\ ajaviidet pakkuv

  lemmik+ajaviide n.

  ajaviite+film n.

  ajaviite+jutt-jutun.

  ajaviite+kirjandus n.

  ajaviite+kirjanik n.

  ajaviite+koht n.

  ajaviite+lektüür n.

  ajaviite+lugemine n.

  ajaviite+muusika n.

  ajaviite+mäng n.

  ajaviite+romaan n.

  ajaviite+saade n.

  ajaviite+vahend n.

  aja+viit n. ajaviide

  aja+viit=ja n.

  aja+viit=lik o. aega viitev

  aja+viitmata m. kõnek. aega viitmata, otsekohe

  aega+viitma=tu=lt m. aega viitmata

  aja+viit=mine n.

  aega võit/ma t.

  aja+võit n. aja võitmine; võidetud aeg

  aja+võit=ja n.

  aja+võit=mine n.

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n. (jooksmisel)

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  üle aja teeni/ma t. (sõjaväes)

  üle+aja+teeni=ja n.

  üle+aja+teeni=mine n.

 • aele/ma t. vähkrema, püherdama; (rahutult) siia-sinna liikuma; halv. ringi hulkuma, kolama; amelema

 • TULETISED

  aele=ja n.

  aele=mine n.


 • ÜHENDID

  ringi aele/ma t. ringi hulkuma; amelema

  ringi+aele=ja n.

  ringi+aele=mine n.

 • aer n. paadi-, varem ka laevasõudevahend

 • TULETISED

  aeru=ta/ma t. aerudega sõudma

  aeruta=ja n.

  aeruta=mine n. (spordiala)

  kanuu+aerutamine n. sp.

  süsta+aerutamine n. sp.

  aerutamis+võistlused n.


 • LIITSÕNAD

  kanuu+aer n.

  süsta+aer n. • aeru+laba n.

  aeru+laev n.

  aeru+laud n. lauakujuline veesõiduvahend

  aerulaua+sõit n. veelaual püsti seistes aeru abil sõitmine, aerusurf

  aeru+löök n.

  aeru+paat n.

  aeru+pink n.

  aeru+surf n. aerulaual sõitmine

  aeru+surfar n.

  aeru+tull n.

  nelja+aeru+paat n. ⇐ nelja aeruga paat

 • aero~ õhk-, õhu-, lennu-

 • LIITSÕNAD

  aero+buss n. ülisuur reisilennuk, busslennuk

  aero+dünaamika n. füüs. õpetus gaaside liikumise seadustest ja gaasis liikuvaile jäikadele kehadele mõjuvatest jõududest; käsitleb ka lennukite liikumist õhus

  aerodünaami=line o. \jõud\ aerodünaamikaga seotud

  aerodünaamilise=lt m. \tõhus\

  aerodünaamilis=us n.

  aero+foto n. õhufoto

  aerofoto+luure n.

  aerofoto+mõõdistus n.

  aero+fotograafia n. õhust pildistamine

  aerofotograafi=line o. \kaardistus\

  aero+ioon n. füüs.

  aeroion-is=atsioon n. füüs. aeroioonide tekitamine

  aeroioon+massaaž n.

  aeroioon+ravi n.

  aero+jooga (arendab painduvust, tasakaalu ja jõudu)

  aero+lift n. tehn. vedelikku suruõhu abil püstsuunas teisaldav seade

  aero+mehaanika n.

  aero+nautika n. (lennundusharu); vnm. lennundus

  aeronaut n. õhusõitja

  aeronauti=line o. \areng\

  aero+navigatsioon n.

  aero+saan n. (propelleriga)

  aero+staat n. suur õhupall, õhust kergem jõuseadmeta õhusõiduk

  aero+tank n. (reovee puhastamise seade)

  aero+teraapia n. õhkravi

  aero+tropism n. taimeosade kooldumine õhu mõjul

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur