[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

maja n. hoone; teat. asutus (enamasti koos vastava hoonega); pere koos talle kuuluva(te) hoone(te)ga ning majapidamisega; (Muinas-Eestis:) vanemate nõupidamine

 • TULETISED

  maja=line n. majaelanik

  maju=line n. teise juures elav inimene

  maja=nda/ma t. (üldisemalt:) kodust majapidamist korraldama

  majanda=ja n.

  majanda=mine n.

  rööv+majandamine n. maj. (suure kasumi saamiseks tootlikkuse eest hoolitsemata)

  majandamis+meetod n.

  majand=us n.

  maja=nd n. mingi majandusharu iseseisev majandusüksus; nõuk. kolhooside ja sovhooside üldnimetus; mingi majandusüksuse juurde kuuluv abiettevõte

  abi+majand n.

  auto+majand n.

  jahi+majand n.

  kala+majand n.

  karja+majand n.

  katse+majand n. (mitmesuguste katsete tarvis)

  kodu+majand n.

  kollektiiv+majand n.

  kooperatiiv+majand n.

  köögivilja+majand n.

  lambakasvatus+majand n.

  linnukasvatus+majand n.

  metsa+majand n.

  näidis+majand n.

  suur+majand n.

  talu+majand n.

  õppe+majand n.

  ühis+majand n.

  majandus=lik o. \tõus; olukord\ majandusega seotud; varanduslik, rahaline

  majanduslikk=us n.

  majandusliku=lt m. \mõtlema\

  eba:majanduslik o.

  sotsiaal+majanduslik o. sotsiaalne ja majanduslik

  tehno+majanduslik o. tehniline ja majanduslik

  elamu+majandus n.

  energia+majandus n. (tegeleb energia tootmisega erinevatest allikatest)

  era+majandus n.

  finants+majandus n. (analüüsib ressursside kasutamist ja jagunemist)

  jagamis+majandus n. majanduselu korraldus, kus toodete ja teenuste omavahel jagamine veebirakenduste kaudu asendab nende omamist

  jahi+majandus n.

  jõu+majandus n. energiamajandus

  kala+majandus n.

  karja+majandus n.

  kauba+majandus n.

  kodu+majandus n.

  kommunaal+majandus n.

  käsu+majandus n. (vastandina turumajandusele)

  lao+majandus n.

  linna+majandus n. linnaelanikkonna igapäevaseid vajadusi rahuldavate teenindusharude kogum

  maa+majandus n.

  maailma+majandus n. maailma riikide majandusi siduv majandussuhete ja rahvusvahelise tööjaotuse süsteem

  mere+majandus n.

  metsa+majandus n. maj. metsade kasvatamist ja majandamist ning metsafondi arvestamist hõlmav metsanduse haru

  metsamajanduslik o. metsamajanduse alla kuuluv ja sellega seotud

  mõisa+majandus n.

  naturaal+majandus n. maj. rahatu majandus; majandus, mis rahuldab kõik oma tarbed ise

  plaani+majandus n. (ühtse riikliku plaani kohaselt)

  puhke+majandus n.

  põllu+majandus n.

  põllumajandus=lik o.

  suur+põllumajandus n.

  väike+põllumajandus n.

  põllumajandus+aasta n.

  põllumajandus+artell n. nõuk. kolhoos

  põllumajandus+doktor n.

  põllumajandus+ehitus n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  põllumajandus+haru n.

  põllumajandus+instituut n.

  põllumajandus+inventar n.

  põllumajandus+jäätmed n.

  põllumajandus+kommuun n.

  põllumajandus+kool-koolin.

  põllumajandus+kooperatiiv n.

  põllumajandus+kultuur n.

  põllumajandus+lind n.

  põllumajandus+loom-looman.

  põllumajandus+maa n.

  põllumajandus+maastik n.

  põllumajandus+maks-maksun. nõuk. maaelanikkonnalt isikliku abimajandi eest võetud tulumaks

  põllumajandus+masin n.

  põllumajandus+mess n.

  põllumajandus+ministeerium n.

  põllumajandus+muuseum n.

  põllumajandus+näitus n.

  põllumajandus+piirkond n.

  põllumajandus+saadus n.

  põllumajandus+spetsialist n.

  põllumajandus+taim n. põllumajanduskultuur

  põllumajandus+teadlane n.

  põllumajandus+teadus n.

  põllumajandus+teaduskond n.

  põllumajandus+tehnikum n.

  põllumajandus+toodang n.

  põllumajandus+tooraine n.

  põllumajandus+töötaja n.

  põllumajandus+ökonoomika n.

  põllumajandus+ühistu n.

  põllumajandus+ülikool-koolin.

  põllumajandus+üliõpilane n.

  raha+majandus n. (vastandatult naturaalmajandusele)

  rahva+majandus n. riigi majandus

  rahvamajandus=lik o. \tähtsus\

  rahvamajandus+haru n.

  riigi+majandus n. (omaette majandussektorina)

  rööv+majandus n. majandamine suure kasumi saamiseks püsiva tootlikkuse eest hoolitsemata

  siirde+majandus n. (turumajandusele ülemineku ajal)

  siirdemajandus+maad n.

  sise+majandus n.

  soojus+majandus n. (tegeleb soojusenergia tootmise ja kasutamisega)

  taara+majandus n. taararinglus

  talu+majandus n.

  tarbimis+majandus n. (esiplaanil on tarbimine)

  tee+majandus, teede+majandus n.

  turismi+majandus n.

  turu+majandus n. (milles rakendatakse loomuliku valiku ja konkurentsi põhimõtet)

  vaba+majandus n. (milles toimib vaba konkurents)

  vabamajandus+piirkond n.

  vabamajandus+tsoon n.

  vahetus+majandus n.

  valla+majandus n.

  vari+majandus n. (kus sissetulekute kohta ei ole avalikke andmeid ja millelt ei maksta makse)

  vee+majandus n.

  majandus+aasta n.

  majandus+abi n.

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. \uurimus\ majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  majandus+aktiiv n.

  majandus+alane o. \tõlge\

  majandus+analüüs n.

  majandusanalüüt=ik n. majandusanalüüsi tegija

  majandus+areng n.

  majandus+autonoomia n.

  majandus+blokaad n.

  majandus+buum n. (tõusuaeg)

  majandus+direktor n.

  majandus+doktor n.

  majandus+dokumentatsioon n.

  majandus+eksperiment n.

  majandus+ekspert n.

  majandus+elu n.

  majandus+foorum n.

  majandus+geograafia n.

  majandus+haridus n.

  majandus+haru n.

  majandus+hoone n.

  majandus+huvid n.

  majandus+insener n.

  majandus+juhataja n.

  majandus+juht-juhin.

  majandus+jurist n.

  majandus+kasv n.

  majandus+katastroof n.

  majandus+kokkulepe n.

  majandus+kommentaar n.

  majandus+kool-koolin.

  majandus+koostöö n.

  majandus+kriis n.

  majandus+kuritegevus n.

  majandus+kuritegu n.

  majandus+küberneetika n.

  majandus+langus n.

  majandus+leping n.

  majandus+liit n.

  majandus+matemaatika n.

  majandus+mees n.

  majandus+ministeerium n.

  majandus+minister n.

  majandus+mudel n.

  majandus+olud n.

  majandus+olukord n.

  majandus+organisatsioon n.

  majandus+osakond n.

  majandus+partner n.

  majandus+personal n.

  majandus+piir n.

  majandus+piirkond n.

  majandus+poliitika n.

  majandus+politsei n.

  majanduspolitsei=nik n. (töötab majanduspolitseis)

  majandus+pool n.

  majandus+probleem n.

  majandus+prognoos n.

  majandus+raskused n.

  majandus+reform n.

  majandus+ruum n.

  majandus+sanktsioon n.

  majandus+seadus-seadusen.

  majandus+sektor n.

  majandus+sotsioloogia n.

  majandus+statistika n.

  majandus+strateegia n.

  majandus+struktuur n.

  majandus+suhted n.

  majandus+surutis n.

  masu n. kõnek. majandussurutis

  masu+aeg n. kõnek.

  majandus+süsteem n.

  majandus+talitus n.

  majandus+teadlane n.

  majandus+teadus n.

  majandusteadus=lik o. \teooria\

  majandus+teaduskond n.

  majandus+teave n.

  majandus+tegelane n.

  majandus+tegevus n.

  majandus+tehnikum n.

  majandus+teooria n.

  majandus+termin n.

  majandus+terminoloogia n.

  majandus+tingimused n.

  majandus+toetus n.

  majandus+toimetus n.

  majandus+tõus n.

  majandus+uuendus n.

  majandus+uuringud n.

  majandus+õpe n.

  majandus+õu n. õue abi- ja kõrvalhoonete piirkond, majapidamisõu

  majandus+ühendus n.

  majandus+üksus n.

  majandus+ülem n.

  majandus+ülesanne-anden.

  ise majanda/ma t.

  ise+majanda=ja n.

  ise+majanda=mine n.

  ise+majand=us n.

  ise+majandav o. \ettevõte\

  maju=ta/ma t. majja (v. korterisse) elama paigutama; peavarju andma

  majuta=ja n.

  majuta=mine n.

  majut=us n. majutamine

  serveri+majutus n. inf.

  tarkvara+majutus n. inf.

  majutus+asutus n.

  majutus+koht n.

  majutus+maks-maksun.

  majutus+paik n.

  majutus+teenus n.


 • LIITSÕNAD

  aguli+maja n.

  aia+maja n.

  ajakirjandus+maja n.

  alevi+maja n.

  alpi+maja n. sp. kamber, kus on matkitud kõrgmäestiku tingimusi

  aresti+maja n.

  element+maja n. (valmisdetailidest kokku pandav)

  elu+maja n.

  era+maja n.

  fantoom+maja n. (kujutluslik, mitte päris)

  haige+maja n. vnm.

  haig=la n.

  hoora+maja n. kõnek. lõbumaja

  hoovi+maja n.

  hullu+maja n. kõnek. vaimuhaigla

  hull=ar n. kõnek. hullumaja

  härraste+maja n. mõisa peahoone

  isa+maja n.

  jahi+maja n. jahialale ehitatud maja, kus peatutakse jahi ajal

  joogi+maja n. vnm. kõrts vm. joomakoht

  kaardi+maja n. (mängukaartidest üles seatud)

  kaardimaja=ke n. kaardimaja; piltl. kergesti kokkuvarisev rajatis, asjaolu, seisukoht vms.

  kainestus+maja n.

  kaine=r n. kõnek. kainestusmaja

  kala+maja n. kalameeste ajutine elamu

  kalakasvatus+maja n.

  karp+maja n. nelinurkne lamekatusega maja

  kasvatus+maja n. vnm. lastekodu

  katla+maja n.

  hakkpuidu+katlamaja n.

  kesk+katlamaja n.

  kauba+maja n.

  hiid+kaubamaja n.

  interneti+kaubamaja n.

  kataloogi+kaubamaja n.

  sisustus+kaubamaja

  suur+kaubamaja n.

  veebi+kaubamaja n.

  kaubamaja+kett-ketin.

  kivi+maja n.

  kodu+maja n.

  kohtu+maja n.

  kole+maja n. mahajäetud ja lagunenud või välimuselt ebaõnnestunud hoone

  kommunaal+maja n.

  kontserdi+maja n.

  kooli+maja n.

  kooperatiiv+maja n.

  korrus+maja n. (mitme korrusega)

  korter+maja n. (mitme korteriga ja ühise trepikojaga)

  kultuuri+maja n.

  kummitus+maja n.

  kuup+maja n. (kuubikujuline)

  kõrval+maja n.

  köstri+maja n.

  laste+maja n. (seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks)

  leina+maja n.

  linnu+maja n.

  litsi+maja n. halv. lõbumaja

  lõbu+maja n. avalik maja, bordell

  lõbumaja pida/ma t.

  lõbumaja+pida=ja n.

  moe+maja n.

  moodul+maja n. (moodulitest monteeritud)

  moona+maja n. aj. moonakate maja

  moonaka+maja n.

  muinasjutu+maja n.

  muinasjutumaja=ke n.

  mängu+maja n.

  naaber+maja n.

  nuku+maja n.

  nuti+maja n. ⇐ nutikas maja (kus automaatikaseadmed tagavad ühtlase temperatuuri, ohutuse ja mugavuse)

  nõu+maja n. aj. nõupidamiskoht; nõupidamine

  ooperi+maja n.

  palk+maja n.

  palve+maja n.

  pandi+maja n.

  paneel+maja n.

  paneeli=kas n. kõnek. paneelmaja

  panga+maja n. maja, hoone, kus pank asub; kõnek. pank

  \alaealiste\ parandus+maja n. jur.

  parkimis+maja n.

  passiiv+maja n. (puudub aktiivne küttesüsteem)

  peegel+maja n.

  peie+maja n.

  peo+maja n.

  pesu+maja n.

  pesu=la n. pesumaja

  selve+pesumaja n.

  selvepesu=la n.

  pidu+maja n.

  piparkoogi+maja n.

  plokk+maja n.

  pordu+maja vnm. avalik maja, lõbumaja

  posti+maja n.

  pritsi+maja n. kõnek. tuletõrjehoone

  puhke+maja n.

  puit+maja n.

  puitmaja+sektor n.

  puitmaja+värv n.

  pulma+maja n.

  pumba+maja n.

  puu+maja n.

  rahva+maja n.

  raskejõustiku+maja n.

  rehe+maja n. arheol. rehielamu, kus eluruumid ning vilja kuivatamise ja peksmise koht asuvad ühe katuse all

  riiul+maja n. (laste mänguasjakomplektis)

  rõhtpalk+maja n.

  saaja+maja n. folkl. pulmamaja

  seltsi+maja n. vnm. rahvamaja

  sita+maja n. kõnek. käimla

  sotsiaal+maja n. elamu, kus aidatakse hättasattunud inimestel toime tulla

  standard+maja n.

  suve+maja n.

  söögi+maja n. (lindudel); vnm. söökla

  söök=la n.

  sünni+maja n.

  sünnitus+maja n.

  talu+maja n.

  tapa+maja n.

  teatri+maja n.

  tee+maja n.

  teenindus+maja n.

  tele+maja, televisiooni+maja n.

  telliskivi+maja n.

  tellis+maja n. telliskivimaja

  tiigri+maja n.

  torn+maja n.

  tuletõrje+maja n.

  tuvi+maja n.

  tuvi=la n. tuvimaja, hoone v. ruum tuvide pidamiseks

  täis+maja n. täiearvuline publik

  uudiste+maja n. (rahvusringhäälingul)

  vabadiku+maja n.

  vaeste+maja n. endisaegne hooldusasutus

  vahi+maja n.

  valla+maja n.

  vangi+maja n. vnm.

  vang=la n.

  vastas+maja n.

  võrgu+maja n. (võrkude hoidmiseks)

  võõraste+maja n.

  võõrastemaja pida/ma t.

  võõrastemaja+pida=ja n.

  öko+maja n. ökoloogiline, keskkonnahoidlik maja

  öö+maja n. öine peavari

  öömaja=line n. öömajal olija

  üüri+maja n.

  riigi+üürimaja n. • maja+ase n.

  maja+elanik n.

  maja+ema n. perenaine

  maja+esine n.

  maja+haldjas n. müt.

  maja+härra n.

  maja+hütt n. väike viletsavõitu maja

  maja+isa n. pereisa, peremees

  maja+isand n. pereisa, peremees;; vnm. härra, saks

  maja+juht-juhin. (tahvel vastava teabega)

  maja+karp-karbin.

  maja+kelp n.

  maja+kobar n.

  maja+kord1-korran. vnm. kodukord

  maja+kord2-korran. korrus

  maja+korrus n.

  maja+kosu n. murd. vana lagunenud maja

  maja+kraam n.

  maja+krunt n.

  maja+kuuik n. majade kuuik, kuues majast koosnev majade rühm

  maja+kuup n.

  maja+kõrgune o. \puu\

  maja+kökats n. kõnek.

  maja+köks n.

  maja+lobudik n.

  maja+logu n.

  maja+logudik n.

  maja+loks n.

  maja+muuseum n.

  maja+mädik n. bot. majaseen

  maja+mürakas n.

  maja+number n.

  maja+omanik n.

  maja+osmik n.

  maja+peremees n.

  maja+proua n.

  maja+pugerik n.

  maja+raamat n.

  maja+rahu n. kodurahu

  maja+rahvas n.

  maja+rait n. väga suur maja

  maja+riistad n.

  maja+risu n.

  maja+rusu n.

  maja+räga, majade+räga n.

  maja+seen n.

  maja+sikk n. zool. (mardikas)

  maja+silt n.

  maja+suurune o. \varjualune\

  maja+sõber n.

  maja+tagune o. \aed\

  maja+talitus n.

  maja+tarbed n.

  maja+teenija n.

  maja+tiib n.

  maja+uberik, maja+ubrik n.

  maja+vaim n. folkl. maja kaitsevaim

  maja+valdus n.

  maja+valitseja n.

  maja+valitsus n.

  maja+valvur n.

  maja+vamm n. bot.

  maja+vein n. (restoranis)

  maja+vundament n.

  maja+õnn n.

  maja+ämblik n.

  maja+ühendus n.

  majade+vaheline o. \tee\ majade vahel olev • siit+maja+rahvas n. <(siit+maja)+rahvas>


 • ÜHENDID

  maja ehita/ma t.

  maja+ehita=mine n.

  maja+ehit=us n.

  maja halda/ma t.

  maja+halda=ja n.

  maja+hald=ur n.

  maja+hald=us n.

  maja hoid/ma t.

  maja+hoid=ja n. see, kes maja ja selle ümbruse korras hoiab

  maja pida/ma n.

  maja+pida=ja n. koduse majapidamise eest hoolitsev naisisik; taluperemees

  majapidaja=nna n.

  maja+pida=mine n. põllumajanduslik maavaldus koos juurdekuuluvaga; kodu ja selle eest hoolitsemine

  individuaal+majapidamine n.

  kodu+majapidamine n.

  kodu=ndus n. kodumajapidamise õpetus

  kodundus+klass n.

  kodundus+kool-koolin.

  kodundus+tund n.

  naturaal+majapidamine n.

  suur+majapidamine n.

  talu+majapidamine n.

  väike+majapidamine n.

  ühis+majapidamine n.

  majapidamis+asjad n.

  majapidamis+ese n.

  majapidamis+gaas n.

  majapidamis+hoone n.

  majapidamis+masin n.

  majapidamis+mure-muren.

  majapidamis+raha n.

  majapidamis+riist n.

  elektri+majapidamisriist n.

  majapidamis+ruum n.

  majapidamis+seep n. pesuseep

  majapidamis+tarbed n.

  majapidamis+töö n.

  majapidamis+õu n.

 • pontu n. õue- v. karjakoer

  õu n. elamu ja kõrvalehitiste vaheline ala; aia v. hoonetega piiratud ala; hoov

 • TULETISED

  õu=kond n. monarhi v. suurfeodaali kaaskond; monarhi residents

  õu n. vnm. õukond

  õukond=lane n.

  õukond=lik o. \kasvatus\ õukonnale omane

  õukonna+ametnik n.

  õukonna+arst n.

  õukonna+etikett n.

  õukonna+intriig n.

  õukonna+kapell n.

  õukonna+kunstnik n.

  õukonna+marssal n.

  õukonna+orkester n.

  õukonna+teater n.

  õukonna+tiitel n.


 • LIITSÕNAD

  arkaad+õu n. eh. sambaile toetuv kaarestik

  ava+õu n. (lahtine, hoonetest ümbritsemata)

  ees+õu n.

  kaevandus+õu n.

  karja+õu n.

  kasarmu+õu n.

  kloostri+õu n.

  kodu+õu n.

  lossi+õu n.

  majandus+õu n. õue abi- ja kõrvalhoonete piirkond

  majapidamis+õu n.

  mõisa+õu n.

  naaber+õu n.

  puhas+õu n. (talus vastandina karjaõuele)

  sammas+õu n. eh.

  sise+õu n.

  šahti+õu n.

  taga+õu n.

  talu+õu n.

  templi+õu n.

  vangla+õu n.

  välis+õu n. • õue+aed n.

  õue+aiamaa n. nõuk.

  õue+ball n. õukonnaball

  õue+daam n. õukonnadaam

  õue+kask-kasen.

  õue+koer n.

  õue+kohus-kohtun. aj. kõrgem kohtuorgan XVII–XIX saj Liivimaal jm.

  õuekohtu=nik n. aj.

  õue+kunstnik n. õukonnakunstnik

  õue+külm1 n. madal temperatuur väljas

  õue+külm2 o. \vesi\

  õue+küünal n.

  õue+laulik n. (loob õukonnas laule ja luuletusi); piltl. võimu ees lipitsev kirjanik

  õue+marssal n. aj.

  õue+muru n.

  õue+muusika1 n. (õukonna juures viljeldav); Eesti valitsuse residentsi õues korraldatavad muusikaõhtud

  õue+muusika2 n. Eesti valitsuse residentsi õues korraldatavad muusikaõhtud

  õue+muusik n. õukonna juures töötav muusik

  õue+märk n. murd. peremärk

  õue+narr n. aj. kojanarr

  õue+nurk n.

  õue+nõunik n. aj. (õukonnatiitel; riigiametniku tiitel)

  õue+poeet n. (monarhil)

  õue+preili n. (vallaline õuedaam)

  õue+riided n.

  õue+sopp-sopin. õuenurk

  õue+teater n. õukonnateater

  õue+uks n.

  õue+võrk n.

  õue+värav n.

  õues+õpe n.


 • ÜHENDITULETISED

  õue+peal=ne1 o. \maja\ (õue peal asuv)

  õue+peal=ne2 n. õu, õueala

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur