[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

õppi/ma t.

 • TULETISED

  õpe=ta/ma t.

  õpeta=ja n.

  õpetaja=lik o. \käitumine\

  õpetajaliku=lt m. \nõudlik\

  õpetaja=nna n.

  õpetaja-s=kond n. õpetajad, õpetajatepere

  abi+õpetaja n.

  aine+õpetaja n.

  ajaloo+õpetaja n.

  algkooli+õpetaja n.

  arvuti+õpetaja n.

  asendus+õpetaja n.

  era+õpetaja n.

  esmaabi+õpetaja n.

  etiketi+õpetaja n.

  geograafia+õpetaja n.

  gümnaasiumi+õpetaja n.

  jooga+õpetaja n.

  joonistus+õpetaja n.

  keemia+õpetaja n.

  keskkooli+õpetaja n.

  kiriku+õpetaja n.

  klassi+õpetaja n. põhikooliõpetaja, kellel on haridus mitme aine õpetamiseks

  kooli+õpetaja n.

  kodu+kooliõpetaja n.

  koduõpetaja n.

  koduõpetaja=nna n.

  köster+kooliõpetaja n. aj. kösterkoolmeister

  korrapidaja+õpetaja n.

  kunsti+õpetaja n.

  kõneravi+õpetaja n.

  käsitöö+õpetaja n.

  lasteaia+õpetaja n.

  maa+õpetaja n.

  matemaatika+õpetaja n.

  mees+õpetaja n.

  nais+õpetaja n.

  põhikooli+õpetaja n.

  suusa+õpetaja n.

  sõidu+õpetaja n.

  tantsu+õpetaja n.

  ujumis+õpetaja n.

  vanem+õpetaja n.

  õpetaja+amet n.

  õpetaja+diplom n.

  õpetaja+härra n.

  õpetaja+kutse n.

  õpetaja+laud n. (koolis)

  õpetaja+proua n.

  õpetajate+pere n.

  õpeta=mine n.

  õpetamis+kogemus n.

  õpetamis+meetod n.

  õpetamis+oskus n.

  õpetamis+vahend n.

  õpetatav=us n.

  õpetat=us n.

  õpet=lane n. teadlane

  õpet=lik o. \kogemus\ õpetav, hariv

  õpetlikk=us n.

  õpetliku=lt m.

  õpet=us n.

  alg+õpetus n.

  allika+õpetus n. ajalooallikate kasutamist uuriv ajaloo abiteadus

  armu+õpetus n.

  arvuti+õpetus n.

  derivatsiooni+õpetus n. tuletusõpetus

  eksi+õpetus n.

  haigus+õpetus n.

  harmoonia+õpetus n. muus.

  hääliku+õpetus n.

  immuunsus+õpetus n.

  jälje+õpetus n. (tegeleb jälgede uurimisega)

  kiriku+õpetus n.

  kirjandi+õpetus n.

  kombe+õpetus n. heade kommete õpetus; selle nõuded

  kodaniku+õpetus n.

  kodu+õpetus n.

  koe+õpetus n.

  kompositsiooni+õpetus n.

  kooli+õpetus n.

  kunsti+õpetus n.

  kõlblus+õpetus n. eetika

  käsu+õpetus n. kirikl.

  laulu+õpetus n.

  lause+õpetus n. keelet.

  leeri+õpetus n. kirikl.

  loodus+õpetus n.

  lõhna+õpetus n.

  masina+õpetus n.

  metalli+õpetus n.

  moraali+õpetus n.

  perekonna+õpetus n.

  perspektiivi+õpetus n.

  pärilikkus+õpetus n.

  ravimi+õpetus n.

  ravi+õpetus n.

  rütmi+õpetus n.

  sidumis+õpetus n.

  soojus+õpetus n.

  stiili+õpetus n.

  sõidu+õpetus n.

  sõnavara+õpetus n.

  söötmis+õpetus n. (zootehnika osa)

  tarvitus+õpetus n.

  tasakaalu+õpetus n.

  tootmis+õpetus n. kutseõpe

  tugevus+õpetus n.

  tuletus+õpetus n. keelet.

  tähendus+õpetus n.

  töö+õpetus n.

  ujumis+õpetus n.

  vale+õpetus n.

  valgus+õpetus n. füüs.

  valmistamis+õpetus n.

  valmistus+õpetus n.

  viirus+õpetus n.

  vormi+õpetus n. keelet.

  värsi+õpetus n.

  värvi+õpetus n.

  väärtus+õpetus n.

  väär+õpetus n.

  ühiskonna+õpetus n.

  üld+õpetus n.

  õpetus+iva n. piltl. õpetlik juhtmõte

  õpetus+sõna n.

  emakeelt õpeta/ma t.

  emakeele+õpeta=ja n.

  emakeele+õpet=us n.

  kirjandust õpeta/ma

  kirjandus+õpetaja \ kirjanduse+õpetaja n.

  kirjandus+õpetus \ kirjanduse+õpetus n.

  klaverit õpeta/ma t.

  klaveri+õpeta=ja n.

  klaveri+õpet=us n.

  lugema õpeta/ma t.

  lugema+õpeta=mine n.

  muusikat õpeta/ma t.

  muusika+õpeta=ja n.

  muusika+õpet=us n.

  religiooni õpeta/ma t.

  religiooni+õpeta=ja n.

  religiooni+õpet=us n.

  usku õpeta/ma t.

  usu+õpeta=ja n.

  usu+õpet=us n. õppeaine koolis; mingi usundi seisukohad ja usudogmad (kogumina)

  usuõpetus+tund n.

  viiulit õpeta/ma t.

  viiuli+õpeta=ja n.

  viiuli+õpet=us n.

  välja õpeta/ma t. vajalikke teadmisi ja oskusi andma; dresseerima

  välja+õpeta=ja n.

  välja+õpeta=mine n.

  ümber õpeta/ma t.

  ümber+õpeta=ja n.

  ümber+õpeta=mine n.

  ümber+õpet=us n.

  õp=e n. õpetamine; õppimine ja õpetamine koos

  alg+õpe n.

  alus+õpe n.

  kutse+alusõpe n. (kutsehariduse osa)

  arvuti+õpe n.

  avastus+õpe n. ped.

  bakalaureuse+õpe n.

  diplomi+õpe n. diplomi saamisega lõppev õppeperiood kõrgkoolis

  distants+õpe n. õppetöö toimub distantsilt arvutitarkvara vahendusel

  doktori+õpe n. kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mis lõpeb doktoritöö kaitsmisega, doktorantuur

  e-õpe n. ⇐ elektrooniline õpe õppetegevus, mille ettevalmistamisel või läbiviimisel on kasutatud arvutit ja veebikeskkonda

  eksterni+õpe n. iseseisev õpe, kus õppeasutuse juures sooritatakse ainult eksamid

  fakultatiiv+õpe n. (valikuvaba, vabatahtlik)

  individuaal+õpe n.

  intensiiv+õpe n.

  jada+õpe n.

  kaug+õpe n.

  kaugõppe+keskkool-koolin.

  kaugõppe+kool-koolin.

  kaugõppe+osakond n.

  kaugõppe+sess n.

  kaugõppe+üliõpilane n.

  keele+õpe n.

  kodu+õpe n.

  kontakt+õpe n. (samas klassiruumis kõrvuti istudes)

  kontsenter+õpe n. ped. sama sisu õpetamine aste-astmelt süveneval tasemel

  kooli+õpe n.

  kraadi+õpe n. lõpeb teaduskraadi kaitsmisega

  kutse+õpe n.

  kutseõppe+asutus n.

  lineaar+õpe n. jadaõpe

  lisa+õpe n.

  lisaõppe+kogunemine n. sõj.

  magistri+õpe n.

  majandus+õpe n.

  masin+õpe n.

  moodul+õpe n.

  parandus+õpe n.

  pidev+õpe n. ped. elukestev õpe

  probleem+õpe n.

  programm+õpe n.

  proviisori+õpe n.

  põhi+õpe n.

  päeva+õpe n.

  raal+õpe n. arvutite kasutamine õpetamisel

  riigikaitse+õpe n.

  rühma+õpe n.

  sesoon+õpe n. hooajaõpe

  sisekaitse+õpe n.

  sugestiiv+õpe, sugestioon+õpe n. ped. (sugestiooni, psüühilise mõjutamise teel)

  süva+õpe n.

  taseme+õpe n.

  tehis+õpe n. inf. arvutisüsteemis sooritatav õppimislaadne tegevus

  tsükli+õpe n.

  tugi+õpe n.

  täiend+õpe, täiendus+õpe n. ped. teadmiste ja oskuste täiendamine samal õppetasemel v. -astmel

  kutse+täiendusõpe n.

  töö+õpe n.

  väli+õpe, välis+õpe n. sõj. õppimine v. õpetus maastikul

  õhtu+õpe n.

  õues+õpe n.

  ühe+õpe n. individuaalne õpe

  üksi+õpe n.

  õppe+aasta n.

  õppe+aeg n.

  õppe+film n.

  õppe+hoone n.

  õppe+juhataja n.

  õppe+kabinet n.

  õppe+kasvatustöö n.

  õppe+katseaed n.

  õppe+katse+metskond n.

  õppe+kava n.

  õppe+keel n.

  õppe+keskus n.

  õppe+kirjandus n.

  õppe+kogunemine n.

  õppe+koormus n. õppimise ja ∕ või õpetamise koormus

  õppe+käik n.

  õppe+köök n.

  õppe+laager n.

  õppe+laen n.

  õppelaenu+võlg n.

  õppe+laev n.

  vetelpääste+õppelaev n.

  õppe+laskmine n.

  õppe+lend n.

  õppe+loeng n.

  õppe+majand n.

  õppe+maks-maksun.

  õppemaksu+vabast=us n. ⇐ õppemaksust vabasta/ma

  õppe+matk n.

  õppe+meetod n.

  õppe+mürsk n.

  õppe+nõukogu-kogun.

  õppe+nädal n.

  õppe+osakond n.

  õppe+oskus n.

  õppe+otstarve n.

  õppeotstarbe=line o. õppeotstarbeks mõeldud

  õppe+padrun n.

  õppe+pataljon n.

  õppe+plaan n.

  õppe+polügoon n.

  õppe+poolaasta n.

  õppe+praktika n.

  õppe+programm n.

  õppe+prorektor n.

  õppe+puhkus n.

  õppe+päev n.

  õppe+raamat n.

  õppe+rada n.

  õppe+raha n.

  õppe+reis-reisin.

  õppe+retk n.

  õppe+ring n.

  õppe+ruum n.

  õppe+rännak n.

  õppe+rühm n.

  õppe+saade n.

  õppe+stuudio n.

  õppe+suund n. (täpsema eriala järgi)

  õppe+sõit n.

  õppe+tarbed n.

  õppe+tase n.

  õppe+tegevus n.

  õppe+tehnika n.

  õppe+töökoda n.

  õppe+vaheaeg n.

  õppe+veerand n.

  õppe+video n.

  õppe+väli n.

  õppe+ülesanne n.

  õpet korralda/ma t.

  õppe+korralda=ja n.

  õppe+korrald=us n.

  õpi=k n.

  algebra+õpik n.

  aritmeetika+õpik n.

  bioloogia+õpik n.

  botaanika+õpik n.

  digi+õpik n. digitaalne õpik

  emakeele+õpik n.

  eneseabi+õpik n.

  keele+õpik n.

  keemia+õpik n.

  kirjandus+õpik n.

  kooli+õpik n.

  käitumis+õpik n.

  logopeedia+õpik n.

  masinakirja+õpik n.

  tantsu+õpik n.

  õpiku+näide n.

  õpi=lane n.

  õpilas=kond n.

  õpilas=lik o.

  algkooli+õpilane n.

  apteekri+õpilane n.

  gümnaasiumi+õpilane n.

  kaas+õpilane n.

  keelekümblus+õpilane n.

  kelneri+õpilane n.

  keskkooli+õpilane n.

  koka+õpilane n.

  kolledži+õpilane n.

  kooli+õpilane n.

  kondiitri+õpilane n.

  kunsti+õpilane n.

  laulu+õpilane n.

  lemmik+õpilane n.

  maa+õpilane n.

  muster+õpilane n.

  müüja+õpilane n.

  nais+õpilane n.

  oreli+õpilane n.

  pansioni+õpilane n.

  puhkpilli+õpilane n.

  põhikooli+õpilane n.

  rätsepa+õpilane n.

  seminari+õpilane n.

  sepa+õpilane n.

  sõidu+õpilane n.

  tehnikumi+õpilane n.

  vahetus+õpilane n.

  üli+õpilane n.

  üliõpilas=kond n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  arsti+üliõpilane n.

  filoloogia+üliõpilane n.

  filosoofia+üliõpilane n.

  juura+üliõpilane n.

  kaas+üliõpilane n.

  kaugõppe+üliõpilane n.

  kaugüliõpilane n. kaugõppeüliõpilane

  kunsti+üliõpilane n.

  mees+üliõpilane n.

  muusika+üliõpilane n.

  nais+üliõpilane n.

  põllumajandus+üliõpilane n.

  päeva+üliõpilane n.

  teoloogia+üliõpilane n.

  välis+üliõpilane n.

  õhtu+üliõpilane n.

  üliõpilas+aastad n.

  üliõpilas+aeg n.

  üliõpilas+einela n.

  üliõpilas+kandidaat n.

  üliõpilas+klubi n.

  üliõpilas+kohvik n.

  üliõpilas+koor-koorin.

  üliõpilas+laul n.

  üliõpilas+laulupidu n.

  üliõpilas+liikumine n.

  üliõpilas+linnak n.

  üliõpilas+malev n.

  üliõpilas+mängud n.

  üliõpilas+müts-mütsin.

  üliõpilas+noorsugu-soon.

  üliõpilas+organisatsioon n.

  üliõpilas+pere n.

  üliõpilas+pilet n.

  üliõpilas+põli n. üliõpilaspõlv

  üliõpilas+põlv n.

  üliõpilas+rahutused n.

  üliõpilas+selts n.

  üliõpilas+släng n.

  üliõpilas+sportlane n.

  üliõpilas+söökla n.

  üliõpilas+taidleja n.

  üliõpilas+traditsioon n.

  üliõpilas+tunnistus n.

  üliõpilas+ühiselamu n.

  õpilas+ajakiri-kirjan.

  õpilas+akadeemia n. kõrgkooli juures tegutsev süvaõppekool

  õpilas+aktiiv n.

  õpilas+almanahh n.

  õpilas+argoo n.

  õpilas+elu n.

  õpilas+esindus n.

  õpilas+etendus n.

  õpilas+kandidaat n.

  õpilas+keskne o. õpilase huvisid ja vajadusi arvestav

  õpilas+klubi n.

  õpilas+kodu n.

  õpilas+kogu-kogun.

  õpilas+koht n.

  õpilas+kollektiiv n.

  õpilas+kontsert n.

  õpilas+konverents n.

  õpilas+koor-koorin.

  õpilas+malev n.

  õpilasmalev=lane n. õpilasmaleva liige

  õpilas+mentor n. vanema klassi õpilane on mentoriks noorema klassi õpilasele

  õpilas+omavalitsus n.

  õpilas+organisatsioon n.

  õpilas+pere n.

  õpilas+pilet n.

  õpilas+põlv n.

  õpilas+päevik n.

  õpilas+reegel n.

  õpilas+ring n.

  õpilas+rühm n.

  õpilas+släng n.

  õpilas+soodustus n.

  õpilas+tunnistus n.

  õpilas+töö n.

  õpilas+vahetus n.

  õpilas+ühing n.

  õpi=ng n.

  keele+õpingud n.

  klaveri+õpingud n.

  kooli+õpingud n.

  kunsti+õpingud n.

  meditsiini+õpingud n.

  muusika+õpingud n.

  viiuli+õpingud, viiulimängu+õpingud n.

  ülikooli+õpingud n.

  õpingu+aastad n.

  õpingu+aeg n.

  õpingu+kaaslane n.

  õpingu+periood n.

  õpingu+raamat n. kõrgkoolis õppija edasijõudmise arvestamise dokument

  õpi=stu n.

  rahva+õpistu n.

  õpi=tu n. (mis on õpitud)

  õppi=ja n.

  kaug+õppija n. kaugõppes õppija

  õppi=mine n.

  õppimis+aasta n.

  õppimis+aeg n.

  õppimis+himu n.

  õppimis+janu n.

  õppimis+otsus n.

  õppimis+tahe-tahten.

  õppimis+tingimus n.

  õppimis+tund n.

  õppimis+vahend n.

  õppimis+võte n.

  õpp=ur n. õppija

  kaas+õppur n.

  kaug+õppur n.

  kunsti+õppur n.

  muusika+õppur n.

  õpp=us n. lühiajaline praktiline õpe (teat. tegevuste harjutamiseks, hrl. väljaõppe osana); (üldisemalt:) õpetus, õpetamine

  kordus+õppus n. sõj. reservväelastele korraldatud sõjaväeõppus

  kriisi+õppus n. sõj.

  lahingu+õppus n. sõj.

  maastiku+õppus n.

  poliit+õppus n. nõuk.

  rivi+õppus n.

  sõjaväe+õppus n.

  taktika+õppus n.

  tuletõrje+õppus n.

  vetelpääste+õppus n.

  väli+õppus n.

  välk+õppus n. sõj. (kogunemine 24-tunnise etteteatamisega)

  õppust võt/ma t. mingist kogemusest õppima, õpetamisele alluma

  õpitav o. \aine\

  õpitav=us n.

  õp=lik o. \laps\ (kergesti) õppust võttev


 • LIITSÕNAD

  õpi+aastad n.

  õpi+aeg n. õppimisaeg

  õpi+edu n.

  õpi+edukus n. ped. õppeedukus

  õpi+edutus n.

  õpi+eesrindlane n.

  õpi+himu n.

  õpihimu=line o.

  õpi+huvi n.

  õpi+janu n.

  õpi+koda n.

  õpi+kodu n. (kus õppimise ajal elatakse)

  õpi+koormus n. õppimise koormus

  õpi+mapp n.

  õpi+masin n.

  õpi+meetod n.

  õpi+motivatsioon n.

  õpi+poiss n. mingit ametit praktikas õppiv isik; (endisajal:) mingit ametit meistri juures õppiv käsitööline

  õpipoisi+aastad n.

  õpipoisi+aeg n.

  õpipoisi+koolitus n.

  õpi+puhkus n.

  õpi+raha n.

  õpi+raskus n.

  õpi+ring n.

  õpi+ränne n.

  õpi+tahe-tahten.

  õpi+tsükkel n.

  õpi+tulemus n.

  õpi+vahend n.

  õpi+võime n.

  õpivõime=line o.

  õpi+võlgnevus n.

  õpi+võte n.

  õpi+ülesanne-anden.

  õppe+aasta n. ajavahemik, mil õppeasutuses toimub õppetöö, kooliaasta

  õppe+aeg n. õppimisaeg

  õppe+aine n.

  aine2 n. õppeaine

  aine+kabinet n. ped. mingi õppeaine õpetamiseks sisustatud kabinet

  aine+kursus n.

  üld+aine n.

  õpp-e+ala n.

  õppeala+juhataja n. õppejuhataja

  õppejuhataja n.

  õpp-e+asutus n.

  era+õppeasutus n.

  kesk+eri+õppeasutus n. (annab nii kesk- kui erihariduse)

  kunsti+õppeasutus n.

  kõrg+õppeasutus n.

  muusika+õppeasutus n.

  riigi+õppeasutus n.

  õpp-e+auto n. (autojuhtimise õpetamiseks)

  õpp-e+baas n.

  õpp-e+edukus n.

  õpp-e+film n.

  õpp-e+granaat n. sõj. lõhkelaenguta õppusegranaat

  õpp-e+hoone n.

  õpp-e+häire n. sõj.

  õpp-e+jõud n. kõrgkooli õpetaja

  õpp-e+sessioon n.

  õpp-e+stipendium n.

  õpp-e+tarbed n.

  õpp-e+tool n. haldusüksus mõnes kõrgkoolis

  õpp-e+tund n.

  õpp-e+töö n.

  õpp-e+tükk n.

  õpp-e+vaba o.

  õpp-e+vahend n.

  audio+õppevahend n.

  kuulde+õppevahend n.

  vaate+õppevahend n.

  video+õppevahend n.

  õppevahendi+kogu-kogun.

  õpp-e+veerand n.

  õpp-e+vorm n.

  õpp-e+väli n.


 • ÜHENDID

  edasi õppi/ma t.

  edasi+õppi=ja n.

  edasi+õppi=mine n.

  edasiõppimis+kavatsus n.

  edasiõppimis+võimalus n.

  ise õppi/ma t. (iseseisvalt, ilma süstemaatilise õpetuse ja juhendamiseta)

  ise+õppi=ja n.

  ise+õppi=mine n.

  juurde õppi/ma t.

  juurde+õppi=ja n.

  juurde+õppi=mine n.

  juurde+õpitud o. \oskused\

  järele õppi/ma t.

  järele+õppi=mine n.

  keelt õppi/ma t.

  keele+õp=e n.

  keele+õppi=ja n.

  keele+õppi=mine n.

  koos õppi/ma t.

  koos+õp=e n.

  koos+õppi=mine n.

  kätte õppi/ma t. selgeks õppima

  kätte+õppi=mine n.

  pähe õppi/ma t. meelde jätma

  pähe+õppi=ja n.

  pähe+õppi=mine n.

  pähe+õpi=tu n.

  pähe+õpitud o. \kõne\

  selgeks õppi/ma t.

  selgeks+õppi=mine n.

  tundma õppi/ma t.

  tundma+õppi=mine n.

  välja õppi/ma t. mingit ametit selgeks õppima

  välja+õp=e n.

  eri+väljaõpe n.

  lahingu+väljaõpe n.

  väljaõppe+aeg n.

  välja+õppi=mine n.

  välja+õppinud o. \kokk\

  ära õppi/ma t. \võõrkeelt\

  ära+õppi=ja n.

  ära+õppi=mine n.

  ümber õppi/ma t.

  ümber+õp=e n. ühe kutse asemele teise õppimine

  ümber+õppi=ja n.

  ümber+õppi=mine n. • õpitud abitus n. pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur