[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

rõõm n.

 • TULETISED

  rõõm=us o.

  rõõmsa=lt m. \hõiskama\

  rõõmsa=sti m. rõõmsalt

  teo+rõõmus o.

  värvi+rõõmus o.

  üli+rõõmus o.

  rõõmsa+meel=ne o. ⇐ rõõmsa meelega

  rõõmsameelse=lt m. \laulma\

  rõõmsameels=us n.

  rõõmsa+tuju=line o. \seltskond\ rõõmsa tujuga

  rõõmsa+värvi=line o. rõõmsate värvidega

  rõõmu=kas o. rõõmus

  rõõmu=tu o.

  rõõmutu=lt m.

  rõõmut=us n.

  rõõmu=sta/ma t. rõõmu tegema; rõõmu tundma

  rõõmusta=ja n.

  rõõmusta=mine n.

  rõõmu=stu/ma t. rõõmu tundma

  rõõmu=tse/ma t. rõõmu tundma, rõõmustama

  rõõmutse=ja n.

  rõõmutse=mine n.

  rõõmu=kil m. \olema\ rõõmsa ilmega


 • LIITSÕNAD

  andmis+rõõm n.

  armu+rõõm n.

  avastamis+rõõm n.

  elu+rõõm n.

  elurõõm=us o. täis elurõõmu

  elurõõmsa=lt m.

  ema+rõõm n.

  jõulu+rõõm n.

  jällenägemis+rõõm n.

  kahju+rõõm n. rõõm teise inimese kahju, ebaõnne üle

  kahjurõõm=us o.

  kahjurõõmsa=lt m. \naerma\

  kahjurõõmu=tse/ma t. kahjurõõmu tundma

  kahjurõõmutse=ja n.

  kahjurõõmutse=mine n.

  \uue riide\ kandmis+rõõm n.

  kohtumis+rõõm n.

  leidmis+rõõm n.

  loome+rõõm n. loomisrõõm

  loomingu+rõõm n.

  loomis+rõõm n.

  lugemis+rõõm n.

  mängu+rõõm n.

  saama+rõõm n. saamisrõõm

  saamis+rõõm n.

  silma+rõõm n. kellegi v. millegi meeldiva nägemisest, vaatamisest sugenev rõõmutunne; selle tunde tekitaja

  suve+rõõm n.

  südame+rõõm n.

  talve+rõõm n.

  töö+rõõm n.

  voodi+rõõmud n. (seksuaalelu kohta)

  võidu+rõõm n. rõõm võidu üle

  võidurõõm=us o. võidurõõmu tundev, väljendav v.tekitav

  võidurõõmu=tse/ma t. võidurõõmu tundma

  võidurõõmutse=mine n.

  värvi+rõõm n.

  äratundmis+rõõm n. • rõõmu+allikas n.

  rõõmu+helk-helgin.

  rõõmu+hoovang n.

  rõõmu+huige n.

  rõõmu+hõige n.

  rõõmu+hõik n.

  rõõmu+hõise n.

  rõõmu+hüüe n.

  rõõmu+ilme n.

  rõõmu+joovastus n.

  rõõmu+karikas n.

  rõõmu+karjatus n.

  rõõmu+kilge n.

  rõõmu+kiljatus n.

  rõõmu+kisa n.

  rõõmu+küllane o.

  rõõmuküllas=us n.

  rõõmu+läige n.

  rõõmu+pidu n.

  rõõmu+pisar n.

  rõõmu+puhang n.

  rõõmu+puna n.

  rõõmu+purse n.

  rõõmu+päev n.

  rõõmu+püha n.

  rõõmu+rikas o.

  rõõmu+rohke o.

  rõõmu+rõkatus n.

  rõõmu+rõke n.

  rõõmu+rõngas n. piltl.

  rõõmu+sõnum n.

  rõõmu+säde n.

  rõõmu+sära n.

  rõõmu+teade n.

  rõõmu+trall n.

  rõõmu+tuhin n.

  rõõmu+tunne n.

  rõõmu+tüdruk n. lõbutüdruk

  rõõmu+vesi n. kõnek. (alkoholi kohta); rõõmupisarad

  rõõmu+värin n.

 • tund/ma t.

 • TULETISED

  tund=le/ma t. meeleolutsema

  tundle=ja n.

  tundle=mine n.

  tund=u/ma t. paistma, näima; tunda olema

  tunduv o. märgatav, suur

  tunduva=lt m. \suurem\

  tunne=ta/ma t. tajuma; ka filos. millegi kohta tõeseid teadmisi saama

  tunneta=mine n.

  tunnet=us n.

  tunnetus=lik o.

  inim+tunnetus n.

  missiooni+tunnetus n. eluülesande, kutsumuse tunnetus

  tunnetus+objekt n.

  tunnetus+protsess n.

  tunnetus+psühholoogia n.

  tunnetus+teooria n.

  tunnetusteor-eeti=line o. \käsitlus\ tunnetusteooria valdkonda kuuluv

  tunnetama=tu o. selline, mida pole võimalik tunnetada

  tunnetamat=us n.

  tunnetatav=us n.

  elu tunneta/ma t.

  elu+tunnet=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunneta=mine n.

  enese+tunnet=us n.

  loodust tunneta/ma t.

  loodus+tunnet=us, looduse+tunnet=us n.

  maailma tunneta/ma t.

  maailma+tunnet=us n.

  tõde tunneta/ma t.

  tõe+tunneta=mine n.

  tõe+tunnet=us n.

  tunni=sta/ma t. midagi omaks võtma; avameelselt ära rääkima; oma usku kuulutama; (kohtus)

  tunnista=ja n.

  pea+tunnistaja n.

  tunnista=mine n.

  tunnist=us n. kirjalik tõend millegi kohta; midagi tõendav asjaolu

  abielu+tunnistus n.

  ameti+tunnistus n. vnm.

  arsti+tunnistus n. vnm. arstitõend

  autori+tunnistus n.

  isiku+tunnistus n.

  jahi+tunnistus n.

  juhi+tunnistus n.

  kindlustus+tunnistus n.

  klassi+tunnistus n.

  kodakondsus+tunnistus n.

  kooli+tunnistus n.

  kutse+tunnistus n.

  kvalifikatsiooni+tunnistus n.

  küpsus+tunnistus n.

  leeri+tunnistus n. kirikl.

  lõpu+tunnistus n.

  lähetus+tunnistus n.

  pensioni+tunnistus n.

  pärimis+tunnistus n. jur.

  registreerimis+tunnistus n.

  ristimis+tunnistus n.

  surma+tunnistus n.

  südame+tunnistus n.

  südametunnistuse+piin n.

  südametunnistuse+vabadus n.

  sünni+tunnistus n.

  tõu+tunnistus n.

  vaesus+tunnistus, vaesuse+tunnistus n.

  õpilas+tunnistus n.

  üliõpilas+tunnistus n.

  tunnis+mees n. vnm. tunnistaja

  patu+tunnist=us n. ⇐ pattu tunnista/ma pattude ülestunnistamine

  süü+tunnist=us n. ⇐ süüd (üles) tunnista/ma süü ülestunnistamine

  usu+tunnista=ja n. ⇐ usku tunnista/ma

  usu+tunnist=us n. ⇐ usku tunnista/ma

  vale+tunnista=ja n. ⇐ valet tunnista/ma see, kes tunnistab valet; valetunnistuse andja

  vale+tunnist=us n. ⇐ valet tunnista/ma

  üles tunnista/ma t. omaks, tõeks võtma

  üles+tunnista=ja n.

  üles+tunnista=mine n.

  üles+tunnist=us n.

  tunnu=sta/ma t. sobivaks tunnistama; kõrgelt hindama; kiitma

  tunnusta=ja n.

  tunnusta=mine n.

  põld+tunnustamine n. põllum. sordiseemnepõldude eelhindamine

  tunnust=us n.

  tunnustus+vajadus n.

  tunnustus+väärne o.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tunnustava=lt m. \märkima\

  üld+tunnustatud o. üldiselt, väga laialdaselt tunnustatud

  tund=el n. katsesarv

  tund=ja n.

  tund=lik o.

  tundlikk=us n.

  liig+tundlikkus n.

  tundlikkus+lävi n. psühh.

  tundliku=lt m.

  tundliku=sta/ma t. tundlikuks tegema

  tundlikusta=mine n.

  külma+tundlik o.

  puute+tundlik o. \ekraan\

  põua+tundlik o.

  reostus+tundlik o.

  rooli+tundlik o. hästi rooli kuulav

  temperatuuri+tundlik o.

  termo+tundlik n. \süsteem\

  tõstu+tundlik o. \otsing\ inf.

  valgus+tundlik o.

  valgustundlikk=us n.

  valu+tundlik o.

  vähe+tundlik o.

  üli+tundlik o.

  ülitundlikk=us n.

  tundma=tu1 o.

  tundmat=us n.

  enne+tundma=tu o. mida pole enne tuntud

  tundma=tu2 n. inimene, kes ei ole tuttav

  tund=mine n.

  tund=mus n. aim(us), mulje, tunne; ka psühh.

  tundmus=lik o.

  lõbu+tundmus n.

  noru+tundmus n.

  tunn=e n. nii kehaline kui vaimne seisund, olemine, enesetunne; ka psühh. hrl. kehast endast pärinevate ärritajate mõjul tekkiv aisting; see, mida tuntakse läbielatava suhtumise korral ümbritsevasse ning iseendasse, tundmus; emotsionaalne seisund; (hrl. mitmuses:) psüühika vastav valdkond; (vaistlik) taju, aim, intuitiivne teadmine millestki; ‹liitsõna järelosana› vaist, meel, oskus

  tunde=line o.

  tundelise=lt m.

  tundelis=us n.

  hella+tunde=line o.

  peene+tunde=line o. peene tundega

  peenetundelise=lt m.

  peenetundelis=us n.

  õrna+tunde=line o. õrna tundega

  õrnatundelise=lt m.

  õrnatundelis=us n.

  tunde=tu o.

  tundetu=lt m.

  tundet=us n.

  tõstu+tundetu o. \otsing\ inf.

  valu+tundetu o.

  valutundet=us n.

  abitus+tunne n.

  ahistus+tunne n.

  alamus+tunne n.

  alandus+tunne n.

  alaväärsus+tunne n.

  au+tunne n.

  austus+tunne n.

  eel+tunne n. (langetõbisel)

  ema+tunne n.

  enese+tunne n.

  hardus+tunne n.

  heaolu+tunne n.

  hellus+tunne n.

  hubasus+tunne n.

  hubasuse+tunne n.

  häbi+tunne n.

  härdus+tunne n.

  hüljatus+tunne n.

  igavus+tunne n.

  iiveldus+tunne n.

  jubedus+tunne n.

  julgeoleku+tunne n.

  jäledus+tunne n.

  jälestus+tunne n.

  jälkus+tunne n.

  kadedus+tunne n.

  kahetsus+tunne n.

  kahju+tunne n.

  kartus+tunne n.

  keele+tunne n.

  kergendus+tunne n.

  kergus+tunne n.

  kibedus+tunne n.

  kindlus+tunne n.

  kirvendus+tunne n.

  kodaniku+tunne n.

  kodu+tunne n.

  kogukonna+tunne n.

  kohuse+tunne n.

  kohusetund=lik o.

  kohusetundlikk=us n.

  kohusetundliku=lt m.

  kohusetunde=tu o.

  kohusetundetu=lt m.

  kohusetundet=us n.

  kokkukuuluvus+tunne n.

  koledus+tunne n.

  kollektiivsus+tunne n.

  kratsimis+tunne n. (kurgus, rinnus)

  kuivus+tunne n.

  kurbus+tunne n.

  kuuma+tunne n.

  kuumus+tunne n.

  kõhedus+tunne n.

  kõhu+tunne n. kõnek. sisetunne, intuitsioon

  küllastus+tunne n.

  külma+tunne n.

  küünarnuki+tunne n. vastastikune toetustunne

  lõhna+tunne n.

  lämbumis+tunne n.

  maitse+tunne n.

  masendus+tunne n.

  missiooni+tunne n. missioonitunnetus

  mugavus+tunne n.

  mõnu+tunne n.

  mõõdu+tunne n.

  mõõdutunde=line o.

  mõõdutunde=tu o.

  märja+tunne n.

  nukrus+tunne n.

  nälja+tunne n.

  ohu+tunne n.

  omaniku+tunne n.

  palaviku+tunne n.

  patriotismi+tunne n.

  peremehe+tunne n.

  perspektiivi+tunne n.

  perspektiivitus+tunne n.

  pettumus+tunne n.

  pieteedi+tunne n.

  pigistus+tunne n.

  proportsiooni+tunne n.

  pööritus+tunne n.

  rahuldamatus+tunne n.

  rahuldus+tunne n.

  rahutus+tunne n.

  rahvus+tunne n.

  rammestus+tunne n.

  raskus+tunne n.

  reaalsus+tunne n.

  realiteedi+tunne n.

  rõhumis+tunne n.

  rõõmu+tunne n.

  rütmi+tunne n.

  sise+tunne n.

  solidaarsus+tunne n.

  sooja+tunne n.

  stiili+tunne n.

  sõltuvus+tunne n.

  sümpaatia+tunne n.

  sündsus+tunne n.

  süü+tunne n.

  takti+tunne n.

  taktitunde=line o.

  turva+tunne n.

  tusa+tunne n.

  tõe+tunne n.

  täitumus+tunne n.

  tänu+tunne n.

  tüdimus+tunne n.

  tühjus+tunne n.

  tülgastus+tunne n.

  uhkus+tunne, uhkuse+tunne n.

  vastikus+tunne n.

  vastutus+tunne n.

  vastutustund=lik o.

  vastutustundlikk=us n.

  vastutustundliku=lt m.

  vastutustunde=tu o.

  vastutustundetu=lt m.

  vastutustundet=us n.

  vormi+tunne n.

  väsimus+tunne n.

  õiglus+tunne n.

  õnne+tunne n.

  õudus+tunne n.

  õõnsus+tunne n.

  ängistus+tunne n.

  ühis+tunne n.

  ühtekuuluvus+tunne n.

  ühtsus+tunne n.

  üksildus+tunne n.

  üksindus+tunne n.

  ülemus+tunne n.

  üleoleku+tunne n.

  tunde+avaldus n. ⇐ tunnete avaldus

  tunde+ehtne o.

  tundeehts=us n.

  tunde+elamus n.

  tundeelamus=lik o. \side\

  tunde+elu n.

  tunde+elund n.

  tunde+ergas o.

  tundeerks=us n.

  tunde+erk o. tundeergas

  tundeerk=us n.

  tunde+gamma n.

  tunde+hell o.

  tundehell=us n.

  tunde+hälve n.

  tundehälv=ik n. tundehälvetega inimene

  tunde+ilm n.

  tunde+inimene n.

  tunde+kasvatus n.

  tunde+keel n.

  tunde+küllane o.

  tunde+küllus n.

  tunde+laad-laadin.

  tunde+laeng n. piltl.

  tunde+liigutus n.

  tunde+luule n.

  tunde+maailm n.

  tunde+meel n.

  tunde+närv n.

  tunde+paisutus n. ⇐ tunnete paisutus

  tunde+palang n.

  tunde+peenus n.

  tunde+pinge n.

  tunde+puhang n.

  tunde+purse n.

  tunde+rakk n.

  tunde+rikas o.

  tunde+rõhk n.

  tunde+seisund n.

  tunde+sfäär n. tundevald

  tunde+soe o. \kunstiteos\

  tunde+sügav o.

  tunde+toon n.

  tunde+tulv n.

  tunde+vald n.

  tunde+varjund n.

  tunde+virve n.

  tunde+virvendus n. ⇐ tunnete virvendus

  tunde+väljendus n. ⇐ tunnete väljendus

  tunde+värske o.

  tunde+värving n.

  tunde+väratus n.

  tunnu=k n. trük. trükipoogna järjenumber

  tunn=us n.

  tunnus=lik o.

  distinktiiv+tunnused n.

  eri+tunnus n.

  eristus+tunnus n.

  joobe+tunnused n.

  klassifitseerimis+tunnus n.

  liba+tunnus n. (statistikas)

  liigi+tunnus n.

  liigitus+tunnus n.

  määramis+tunnus n.

  otsi+tunnus n.

  primaar+tunnus n. primaarne tunnus

  põhi+tunnus n.

  rassi+tunnus n.

  soo+tunnus n.

  sugu+tunnus n.

  surma+tunnus n.

  takseer+tunnus n. mets.

  tõu+tunnus n.

  vastand+tunnus n.

  võrdlus+tunnus n.

  välis+tunnus n.

  tunnus+ese n.

  tunnus+joon n.

  tunnus+lause n.

  tunnus+märk n.

  tunnus+tuli n.

  tun=tu n.

  tuntud o.

  üld+tuntud o. \näitleja\ üldiselt, hästi tuntud

  tunt=us n.

  tund-e+märk n.

  tunn-is+märk n. vnm. tundemärk


 • ÜHENDITULETISED

  inimese+tund=ja, inimeste+tund=ja n. ⇐ inimesi tund/ma inimestetundja

  inimeste+tund=mine n. ⇐ inimesi tund/ma

  kauba+tund=ja n. ⇐ kaupa tund/ma (ametinimetus)

  kauba+tund=mine n. ⇐ kaupa tund/ma (teadusharu)

  seaduse+tund=ja n. ⇐ seadust tund/ma

  seaduse+tund=mine n. ⇐ seadust tund/ma

  tehnika+tund=ja n. ⇐ tehnikat tund/ma


 • ÜHENDID

  asja tund/ma t.

  asja+tund=ja n.

  tehnika+asjatundja n.

  asja+tund=mine n.

  asja+tund=lik o.

  asjatundlikk=us n.

  asjatundliku=lt m.

  asja+tundma=tu o.

  asja+tundmatu=lt m.

  asjatundmat=us n.

  kaasa tund/ma t. kellegi muret, leina vms. jagama

  kaasa+tund=ja n.

  kaasa+tund=mine n.

  kaasa+tund=lik o.

  kaasatundliku=lt m.

  kaas+tund=lik o.

  kaastundlikk=us n.

  kaastundliku=lt m.

  kaas+tunn=e n. kaasatundmine

  kaastund=mus n.

  kaastunde+telegramm n.

  kaastunde+varjund n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kirja tund/ma t.

  kirja+tund=ja n. vnm. kirjatark; relig. juudi pühakirja ja seaduste tundja ning ametlik tõlgendaja

  kirja+tund=mine n. vnm. kirjaoskus; kirjatarkus

  ära tund/ma t.

  ära+tund=mine n. ka: arusaam, veendumus

  äratundmis+naeratus n.

  äratundmis+rõõm n.

  ära+tundva=lt m. ära tundes

  ära+tuntava=lt m. \sarnane\ • tundma õppi/ma t.

  tundma+õppi=mine n.

  tunda saa/ma t.

  tunda+saa=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur