[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit

aine1 n. see, millest koosneb füüsiline keha; kunstiteose, kõneluse vms. teema; uurimise objekt

 • TULETISED

  aine=s n. allikmaterjal, ainestik; materjal, aine

  allik+aines n. allikmaterjal

  arhiivi+aines n.

  dokumentaal+aines n.

  keele+aines n.

  leiu+aines n.

  murde+aines n. murdeainestik

  peen+aines n. geol.

  purske+aines n. geol.

  rahvaluule+aines n.

  aine=stik n. loometöö allikmaterjal

  arhiivi+ainestik n.

  keele+ainestik n.

  murde+ainestik n. murdematerjal

  rahvaluule+ainestik n.

  aine=line o. \abi; maailm\ majanduslik, varanduslik; reaalselt eksisteeriv

  ainelise=lt m.

  ainelis=us n.

  ~aine=line o. teatud ainet v. teemat käsitlev

  ajaloo+aineline o.

  mineviku+aineline o.

  piibli+aineline o.

  rahvaluule+aineline o.

  sõja+aineline o.

  tänapäeva+aineline o.

  aine=sta/ma t. materialiseerima, ainelist kuju andma

  ainesta=mine n.

  anti:aine n. füüs. teoreetiliselt võimalik aine, mis koosneb antiaatomitest


 • LIITSÕNAD

  abi+aine n. teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, säilivuse jms.

  abrasiiv+aine n. tehn.

  aher+aine n. (kaevandatava maavara hulgas)

  aheraine+esi n.

  aheraine+mägi n.

  aheraine+puistang n.

  aheraine+puistur n.

  alg+aine n. keem. lähteaine; filos. kogu maailma aluseks olev põhiaine

  alternatiiv+aine n.

  anti+aine n. füüs.

  apreteer+aine, apreteerimis+aine n.

  aprett n. apreteer(imis)aine

  apretti/ma t. apreteerima

  aroomi+aine n.

  arutlus+aine n.

  arutus+aine n.

  ase+aine n.

  ballast+aine n.

  desodoreer+aine, desodoreerimis+aine n.

  doping+aine n.

  ekstraktiiv+aine n. keem.

  elus+aine n. elusorganism

  eriala+aine n.

  eriaine n. erialaaine

  fakultatiiv+aine n.

  hall+aine n. anat.

  humanitaar+aine n.

  hüübe+ained n. tarretisained

  ilmutus+aine n. fot.

  immutus+aine n.

  jutu+aine n.

  jääk+aine n.

  kahja+värvaine n. keem.

  kahjavärv n. kahjavärvaine

  kasvu+aine n.

  kergitus+aine n.

  kiiritus+aine n.

  kiud+aine n.

  atsetaat+kiudaine n. (tehiskiudaine)

  atsetaat+siid n. tkst. atsetaatkiudainest tehissiid

  süntees+kiudaine n.

  tehis+kiudaine n.

  kiudaine+rikas o.

  kiudaine+vaene o.

  kleep+aine n.

  konserveerimis+aine, konservimis+aine n.

  kontrast+aine n.

  koostis+aine n.

  kork+aine n.

  kuiv+aine n.

  kuivaine+sisaldus n.

  kummi+aine n.

  kusi+aine n.

  kõhr+aine n.

  kõne+aine n.

  kütte+aine n.

  kütteaine+ladu n.

  kütteaine+tööstus n.

  lagu+aine n.

  lahustamis+aine n.

  lahustus+aine n.

  libi+aine n. libestav aine

  liht+aine n.

  lihv+aine n.

  lihvimis+aine n.

  liim+aine n.

  liit+aine n.

  lipo+aine n. rasva lõhustav ensüüm

  lisa+aine n.

  loputus+aine n.

  lubi+aine n.

  lõhke+aine n.

  paisk-e+lõhkeaine n.

  lõhna+aine n.

  lähte+aine n. (millest millegi valmistamisel lähtutakse)

  magus+aine n. suhkur vm. tugevasti magus aine

  maitse+aine n.

  grill+maitseaine n.

  pitsa+maitseaine n.

  maitseaine+garnituur n.

  mineraal+aine n.

  mineraalaine+sisaldus n.

  mineraalaine+rikas o.

  mineraalaine+vaene o. \toit\

  mõnu+aine n.

  mõru+aine n. farm.

  mõtte+aine n.

  määrde+aine n. (millega määritakse masinaid jne.)

  mürk+aine n.

  park+aine, parkimis+aine n.

  taim+parkaine n.

  pea+aine n. peamine aine

  pektiin+aine n.

  peletus+aine n.

  pesemis+aine, pesu+aine n.

  pesupesemis+aine n.

  pleegitus+aine n.

  plink+aine n. anat.

  poleer+aine, poleerimis+aine n.

  puhastus+aine n.

  puhtimis+aine n.

  puist+aine, puist-e+aine n. (puistatav, koosneb väikestest tahketest osakestest)

  puit+aine n.

  põhi+aine n.

  põletus+aine n. põletamiseks sobiv v. selleks tarvitatav aine, põletusmaterjal

  põletusaine+lamp n.

  põlev+aine n.

  pärilikkus+aine n.

  raku+vahe+aine n. <(raku+vahe)+aine> rakkude vahel olev aine

  rasv+aine n.

  ravi+aine n.

  reaal+aine n.

  reostus+aine n.

  ründe+aine n.

  saaste+aine n.

  sarv+aine n.

  side+aine n.

  põlevkivituhk+sideaine n.

  õhk+sideaine n.

  sotsiaal+aine n.

  säilitus+aine n.

  sööbe+aine n. sööbiv aine

  söövitus+aine n.

  süüte+aine n.

  tang+aine n.

  toidu+aine n. (kasutatakse toiduks)

  toiduaine+tööstus, toiduainete+tööstus n.

  toime+aine n.

  toit+aine, toite+aine n. (toiduaines sisalduv) toitev aine

  taime+toitaine n.

  toitaine+rikas, toitainete+rikas o.

  toitaine+vaene, toitainete+vaene o.

  toor+aine n.

  keemia+tooraine n.

  mahe+tooraine n.

  põhi+tooraine n.

  põllumajandus+tooraine n.

  ravimi+tooraine n.

  tööstus+tooraine n.

  utiil+tooraine n.

  tooraine+allikas n.

  tooraine+baas n.

  tooraine+tarve n.

  tooraine+turg n.

  tooraine+varud n.

  tuhk+aine n.

  tulekustutus+aine n.

  tume+aine n. füüs. tumeenergia, aineliik füüsikas, mida ei ole näha, kuid mida on tunda tema raskusjõu tõttu

  tõrv+aine n.

  täite+aine n.

  uht+aine n. (voolava vee poolt uhutav)

  uima+aine n.

  uimastus+aine n.

  uurimis+aine n.

  vaba+aine n. (õppekavas)

  vaik+aine n.

  valge+aine n. (ajus)

  valik+aine n.

  valk+aine n. valk

  varu+aine n.

  vedeldus+aine n.

  virgats+aine n. (tagab närviimpulsi ülekande)

  võide+aine n.

  väetus+aine n.

  värv+aine n.

  aniliin+värvaine n.

  antratseen+värvaine n.

  aso+värvaine n.

  kahja+värvaine n.

  kroom+värvaine n.

  küüp+värvaine n.

  pihus+värvaine n.

  vürts+aine n.

  õppe+aine n.

  aine2 n. õppeaine

  aine+kabinet n. ped. mingi õppeaine õpetamiseks sisustatud kabinet

  aine+kursus n.

  üld+aine n.

  ürg+aine n. algaine (eriti antiikfilosoofias) • aine+alane o. \koolitus\

  aine+kabinet n.

  aine+kiituskiri n. ped.

  aine+klass n.

  aine+kogu-kogun.

  aine+komisjon n.

  aine+kursus n. ped.

  aine+olümpiaad n.

  aine+osake n.

  aine+punkt n. õppemahu arvestamise ühik kõrgkoolis

  aine+register n.

  aine+ring n. ainevald; õppering

  aine+ringe n. ainete ringkäik looduses

  aine+süsteem n.

  aine+test n.

  aine+tund n.

  aine+vahetus n.

  ainevahetus=lik o. \muutus\

  põhi+ainevahetus n.

  ainevahetus+haigus n.

  ainevahetus+häire n.

  ainevahetus+jääk n.

  aine+vald n. aineala

  aine+valdkond n. aineala

  aine+valik n.

  aine+õpetaja n.

  ainete+vaheline o. \seos\ ainete vahel olev

 • hoob n. kang

 • TULETISED

  hoova=stik n. tehn.

  hooba/ma t. kangutama, vinnama

  hooba=mine n. sp. aerutõmme suunaga tagant ette


 • LIITSÕNAD

  juht+hoob n.

  juhtimis+hoob n.

  käivitus+hoob n.

  käsi+hoob n.

  lülitus+hoob n. tehn. • hoob+lüliti n. tehn.

 • hoor n. halv. lõbunaine, libu; liiderlik naine

 • TULETISED

  hoora/ma t. liiderdama

  hoora=ja n.

  hoora=mine n.

  hoor=us n. hooramine, hooratöö


 • LIITSÕNAD

  hoor+jääger, hoora+jääger n. kõnek. naistekütt

  hoora+elu n. kõnek.

  hoora+maja n. kõnek. lõbumaja

  hoora+mari n. murd. ussilakk

  hoora+poeg n. vulg. (sõimusõna)

  hoora+töö n. kõnek.

 • koorem n. mingil veokil korraga transporditav materjal, inimesed vm.; kandam; piltl. (raskuste, murede vms. kohta)

 • TULETISED

  koorm=is n. aj. kohustus kellegi kasuks; füüs. tehn. koormav raskus

  feodaal+koormis n. aj.

  mõisa+koormis n. aj.

  naturaal+koormis n. aj.

  teo+koormis n. aj.

  koorm=us n. töösse rakendatuse määr, kohustuste kogusumma

  ala+koormus n.

  liig+koormus n.

  lisa+koormus n.

  maksimaal+koormus n.

  minimaal+koormus n.

  nimi+koormus n. el.

  normaal+koormus n.

  optimaal+koormus n.

  osa+koormus n.

  piir+koormus n.

  radiaal+koormus n. tehn.

  reostus+koormus n.

  saaste+koormus n.

  telje+koormus n. tehn. auto teljele (sillale) langev raskusjõud, mis koormab teed

  tipp+koormus n.

  treeningu+koormus n.

  tõmbe+koormus n. tehn.

  täis+koormus n.

  töö+koormus n.

  veo+koormus n.

  õpi+koormus n. õppimise koormus

  õppe+koormus n. õppimise ja ∕ või õpetamise koormus

  üle+koormus n.

  koormus+graafik n.

  koormus+jalgratas n.

  koormus+lüliti n.

  koormus+piirik n.

  koormus+takisti n.

  koormus+teim n.

  koormus+vaba o.

  koorma=ne o. koormasuurune

  koorma/ma t. \end, südant, tehast\ koormaga varustama; (liigseks) koormaks olema; tehn. koormust peale panema

  koorma=ja n.

  koorma=mine n.

  koormat=is n. jur. kohustused, millega on kedagi koormatud

  reaal+koormatis n.

  koormat=us n. koormatud olek

  ala+koorma/ma t.

  alakoorma=mine n.

  alakoormat=us n.

  üle koorma/ma t.

  üle+koorma=mine n.

  üle+koormatud o. \paat\

  \end\ ülekoormatu=lt m. \tundma\

  ülekoormat=us n. ülekoormatud olek


 • LIITSÕNAD

  auto+koorem n.

  hao+koorem n.

  heina+koorem n.

  hobuse+koorem n.

  kauba+koorem n.

  kelgu+koorem n.

  kivi+koorem n.

  kola+koorem, koli+koorem n.

  kraami+koorem n.

  laua+koorem n.

  lume+koorem n.

  maksu+koorem n.

  mulla+koorem n.

  mure+koorem n.

  patu+koorem n.

  peni+koorem n. vnm. seitse versta

  seitsme+penikoorma+saapad n. piltl. imesaapad kiireks edasiliikumiseks

  pinna+koorem n. pindlaudade koorem

  pinnu+koorem n. kõnek. pinnakoorem

  puu+koorem n.

  ree+koorem n.

  sõnniku+koorem n.

  süü+koorem n.

  tõendamis+koorem n.

  töö+koorem n.

  vankri+koorem n.

  võla+koorem n. • koorma+kaal-kaalun. (kaalub koormat)

  koorma+kaamel n.

  koorma+kaupa m. koorem korraga; koormate kaupa

  koorma+köis n.

  koorma+köks n.

  koorma+present n.

  koorma+puu n.

  koorma+sadul n.

  koorma+vedu n.

  koorma+viisi m.


 • ÜHENDID

  koormat kand/ma t.

  koorma+kand=ja n. (loom v. inimene)

  koormat tege/ma t.

  koorma+tege=mine n.

  koorma+tegi=ja n.

 • kraba/ma t. kiiresti kinni haarama, krahmama; kõnek. käperdama

 • TULETISED

  kraba=ja n.

  kraba=mine n.

 • loor n. õhuke poolläbipaistev kate; (loori meenutav) looduslik kate; fot. hall kirme negatiivil

 • TULETISED

  loori/ma t. looritama

  loori=mine n.

  loori=ta/ma t. looriga katma

  loorita=mine n.

  loorit=us n.

  loor=u/ma t. looriga kattuma


 • LIITSÕNAD

  gaas+loor n.

  krepp+loor n.

  leina+loor n.

  lume+loor n.

  mõrsja+loor n.

  näo+loor n.

  pilve+loor n. piltl.

  pisara+loor n. piltl.

  pruudi+loor n.

  rõngas+loor n.

  saladus+loor n.

  suitsu+loor n.

  udu+loor n.

  vihma+loor n. • loor+kakk n. zool. lind, kelle silmade vahel on sulgedest moodustunud kiiljas loor

  loor+kull n. zool.

  roo-loorkull n.

  soo-loorkull n.

  välja-loorkull n.

  loor+riie n. tkst.

  loor+õrn o.

 • raba/ma t. hooga lööma; järsku kahju tehes v. hävitades tabama; haarama; kõigest jõust tööd tegema, rassima, rühmama; etn. viljateri välja peksma; piltl. vapustama

 • TULETISED

  rabe=le/ma t. kõigest väest ennast liigutama; rammu katsuma

  rabele=ja n.

  rabele=mine n.

  rabel=us n.

  raba=k n. sp. (löök pallimängus)

  raba=mine n.

  rabamis+pink n. etn.

  raba=ndus n. eluohtlik haigussööst

  aju+rabandus n.

  kuuma+rabandus n.

  südame+rabandus n.

  rabandus+hoog n.

  rabanduse+rohi n. nõmmliivatee

  rabav o. hämmastav, vapustav

  rabava=lt m. \kaunis\

  rapp=ed1 n. etn. vilja rabamisel tekkinud aganad, vt ka rapp=e/d2


 • LIITSÕNAD

  rapp-e+vili n. rabatud, tuulamata vili, rapped


 • ÜHENDID

  jalust raba/ma t. halba olukorda viima; suurt üllatust v. ehmatust tekitama

  jalust+raba=mine n.

  jalust+rabav o. \uudis\ väga üllatav

 • raja/ma t. ehitama; ka piltl.; asutama, moodustama, looma, ellu kutsuma

 • TULETISED

  raja=ne/ma t. põhinema

  rajane=mine n.

  raja=mine n.

  rajamis+aasta n.

  rajamis+aeg n.

  rajamis+sügavus n.

  rajamis+viis-viisin.

  raja=t-is n. rajamise tulemus, ehitis, mis ei ole hoone

  allmaa+rajatis n.

  betoon+rajatis n.

  kaitse+rajatis n.

  nafta+rajatis n.

  pealmaa+rajatis n.

  sadama+rajatis n.

  silde+rajatis n.

  spordi+rajatis n.

  tee+rajatis n. (sild, tunnel)

  veespordi+rajatis n.

  välis+rajatis n.

  rajav n. (kääne)


 • ÜHENDID

  teed raja/ma t. millelegi suunda, alust panema

  tee+raja=ja n. algataja, eelkäija

  tee+raja=mine n.

  teed+rajav o. \avastus\

 • roosa1 o. kibuvitsaõie värvi, kahvatupunane; piltl. (liiga) optimistlik, muretu, kerge; kõnek. (poliitiliselt) pahempoolsusse kalduv

 • TULETISED

  roosa2 n. roosa värv v. värvus; (värvaine)

  roosa=kas o. veidi roosa

  roosaka=lt m. \õhetav\

  roosakas+beež o.

  roosakas+hall-hallio.

  roosakas+kollane o.

  roosakas+lilla o.

  roosakas+punane o.

  roosakas+sinine o.

  roosakas+valge o.

  roosa=lt m.

  roosa=ta/ma t. roosana paistma, roosa olema

  roosata=mine n.

  roosa=tu/ma t. roosaks minema

  roosatu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  beebi+roosa o. (meenutab beebi naha värvi)

  ere+roosa o.

  erk+roosa o.

  hele+roosa o.

  kahvatu+roosa o.

  karmiin+roosa o.

  kollakas+roosa o.

  lillakas+roosa o.

  lõhe+roosa o.

  pruunikas+roosa o.

  puna+roosa o.

  punakas+roosa o.

  sinakas+roosa o.

  tite+roosa o.

  tuhm+roosa o.

  tume+roosa o.

  valkjas+roosa o.

  vana+roosa o.

  õrn+roosa o. • roosa+kvarts n. geol.

  roosa+lilla o.

  roosa+manna n. mannavaht; piltl. miski ilutsev

  roosamanna=lik o. \kujutelm\

  roosa+pelikan n.

  roosa+punane o.

  roosa+valge o.


 • ÜHENDITULETISED

  roosa+laigu=line o. roosade laikudega

  roosa+palge=line o. roosa palgega

  roosa+põse=line o. roosade põskedega

  roosa+põsi=ne o. roosade põskedega

  roosa+põsk=ne o. roosade põskedega

  roosa+ruudu=line o. roosade ruutudega

  roosa+triibu=line o. roosade triipudega

  roosa+värvi=line o. roosat värvi

  roosa+õie=line o. roosade õitega

 • sool1soolan. (maitseaine ja konserveerimisvahend); keem. (keemiline ühend), vt ka sool2

 • TULETISED

  soola=k n. sooldunud pinnasega maa-ala

  soola=kas o. kergelt soolane

  soola=ne1 o. tuntavalt soola sisaldav; piltl. krõbe

  soolane2 n. soolane toit

  soolase+isu n.

  soolase=lt m. \säilima\

  soolas=us n.

  kibe+soolane o.

  mõru+soolane o.

  tuli+soolane o.

  soolase+võitu o.

  soola=tu o.

  soolatu=sta/ma t. soolast vabastama

  soolatusta=mine n.

  sool=sus n. soolasisaldus

  soola/ma t. soolaga maitsestama v. hoidistama

  soola=ja n.

  soola=mine n.

  eel+soolamine n.

  kiir+soolamine n. kiire soolamine, lühikeseks ajaks

  kuiv+soolamine n. kuiva soolaga, ilma soolveeta

  märg+soolamine n. (soolveega)

  soolamis+tsehh n.

  soolamis+viis-viisin.

  märg+soola/ma t. \(märjalt, soolalahusega, soolveega)\

  kala soola/ma t.

  kala+soola=ja n.

  kala+soola=mine n.

  liha soola/ma t.

  liha+soola=ja n.

  liha+soola=mine n.

  sisse soola/ma t. (liha, kala kohta); halv. (millegi kasutuks osutuva kohta)

  sisse+soola=mine n. ka kõnek. piltl.

  üle soola/ma t.

  üle+soola=ja n.

  üle+soola=mine n.

  soola=ta/ma t. teele soola-liivasegu puistama

  soolata=ja n.

  soolata=mine n.

  sool=du/ma t. soolaseks minema; soolvees olema

  sooldu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aroomi+sool-soolan.

  eel+sool-soolan. enne pärissoolamist pandud sool

  glaubri+sool-soolan. keem. farm. [saksa keemiku J. R. Glauberi järgi]

  inglis+sool-soolan. (oskuskeeles täpsem magneesiumsulfaat)

  jääsulatus+sool n.

  kaali+sool-soolan. põllum. (väetis)

  kamak+sool n. tükksool

  keedu+sool-soolan.

  keedusoola+lahus-lahusen.

  kivi+sool-soolan.

  kivisoola+kaevandus n.

  kivisoola+lade n.

  laua+sool-soolan.

  lõhna+sool-soolan.

  mere+sool-soolan.

  mineraal+sool-soolan.

  mõru+sool-soolan.

  põdrasarve+sool-soolan. (küpsetuspulber) [vrd. saksa keeles Hirschhornsalz 'hirvesarvesool']

  riim+sool-soolan. murd. kerge eelsool, verisool

  selleri+sool-soolan.

  tänava+sool n. (teehoolduseks)

  vanni+sool-soolan.

  vere+sool-soolan. (teatav raua ühend)

  veri+sool-soolan. eelsool • sool+hape n.

  sool+leib n. sool ja leib (teat. tavade puhul)

  soolaleival m. \käima\ soolaleivapeol

  soolaleivale m. \minema\ soolaleivapeole

  soolaleiva+pidu n.

  sool+vesi n. (sissesoolamiseks)

  heeringa+soolvesi n.

  kilu+soolvesi n.

  kurgi+soolvesi n.

  liha+soolvesi n.

  silgu+soolvesi n.

  soola+allikas n.

  soola+annus n.

  soola+glasuur n.

  soola+heeringas n.

  soola+helbed n.

  soola+herned n.

  soola+järv n.

  soola+kaevandus n.

  soola+kala n.

  soola+kamber n. med.

  soola+kiht n.

  soola+kilu n.

  soola+kivi n. (loomadele)

  soola+koorik n.

  soola+kott-kotin.

  soola+kristall n.

  soola+kurk-kurgin.

  soola+kõrb-kõrben.

  soola+küpsis n.

  soola+laadung n.

  soola+lade n.

  soola+laeng n.

  soola+lahus-lahusen.

  soola+last n.

  soola+lembene o.

  soola+liha n.

  soola+lõhe n.

  soola+maks-maksun. aj.

  soola+mandlid n.

  soola+monopol n. aj.

  soola+napp-napan. etn. väike puunõu soola hoidmiseks

  soola+nälg n. vet. (loomal)

  soola+oad n.

  soola+paber n.

  soola+pekk n.

  soola+pulgad n.

  soola+putka n. kõnek. arestikamber

  soola+pähklid n.

  soola+ravi n.

  soola+regaal n.

  soola+ribi n.

  soola+rohi n. (taim)

  soola+rohke o.

  soola+räim n.

  soola+rääbis n.

  soola+sai n.

  soola+sammas n. piltl.

  soola+seened n.

  soola+siig n.

  soola+silk n.

  soola+sisaldus n.

  soola+skumbria n.

  soola+särg n.

  soola+taim n.

  soola+tera n.

  soola+till-tillin.

  soola+toos n.

  soola+tursk n.

  soola+tüügas n. (nahakasvaja)

  soola+vaba o. \dieet\

  soola+vaene o. toit

  soola+vajadus n.

  soola+vakk-vakan.

  soola+vann n.

  soola+varu n.

  soola+vesi n. soolane vesi

  soola+või n. • nõrk+soola+kala n. <(nõrk+soola)+kala> (nõrga soolaga)


 • ÜHENDID

  soola puhu/ma t. folkl. posima

  soola+puhu=ja n. rahvaarst, posija

  soola+puhu=mine n. ravimine soolaga, millele on nõiasõnad peale loetud: posimine

  soola puista/ma t.

  soola+puist=ur n.

  soola toot/ma t.

  soola+toot=ja n.

  soola+toot=mine n.

 • soorita/ma t. korda saatma, teoks v. ära tegema

 • TULETISED

  soorita=ja n.

  soorita=mine n.

  soorit=us n. sooritamine; selle üksikjuht

 • taba/ma t. pihta minema; pihta saama; kinni püüdma, kätte saama; (ootamatult, kahjustavalt) osaks saama

 • TULETISED

  taba=ndu/ma t. (haigusest) tabatud saama

  tabandu=mine n.

  tabama=tu o. \ime\ kättesaamatu

  tabamatu=lt m. \kiire\

  tabamat=us n.

  taba=mine n.

  tabamis+ala n. sp. (vehklemises)

  tabamis+kese n. sp. sõj.

  tabamis+mäng n. (harjutustüüp)

  tabamis+punkt n. sp. sõj.

  tabamis+täpsus n.

  taba=mus n. lasust, löögist, viskest pihtasaamine v. pihtaminek

  killu+tabamus n.

  kuuli+tabamus n.

  mürsu+tabamus n.

  otse+tabamus n.

  pommi+tabamus n.

  täis+tabamus n.

  välgu+tabamus n.

  taba=tu n. see, kes v. keda on tabatud

  tabav o. \nimetus\ täpselt iseloomustav; leidlik

  tabava=lt m. \öeldud\

  tabav=us n. leidlikkus, teravmeelsus

  taba=vus n. tabamisvõime

  laske+tabavus, laskmis+tabavus n.

  viske+tabavus n. (näit. korvpallis)

  tabavus+protsent n.

 • tee1 n. (käimiseks, sõitmiseks), vt ka tee2

 • TULETISED

  tee=kond n. reis, rännak; piltl. arengutee, elukäik; liikumine, kulgemine

  aeglustus+teekond n. aeglustusmaa

  kodu+teekond n.

  pidurdus+teekond n.

  päeva+teekond n.

  rände+teekond n.

  ööpäeva+teekond n.

  teekonna+film n.

  teekonna+leht n.

  tee=line n. teekäija, rändur, teel olija

  kaas+teeline n.

  tee=stik n. tee(de)võrk, teed

  tee=sta/ma t. teedega katma

  teesta=mine n.

  \kirja\ teel k. \suhtlema\ abil, kaudu

  tei=tsi m. teed mööda


 • LIITSÕNAD

  aia+tee n.

  arengu+tee n.

  asfalt+tee n.

  auto+tee n.

  bituumen+tee n.

  eksi+tee n.

  elu+tee n.

  era+tee n.

  funikulaar+tee n. köistee

  halg+tee n.

  haridus+tee n.

  haru+tee n.

  hingamis+teed n. anat. elundid, mille kaudu õhk juhitakse kopsudesse

  jalg+tee n.

  juhte+tee n. füsiol. närvisüsteemi eri osi ühendavad närvikiud

  juurdepääsu+tee n.

  juurdesõidu+tee n.

  jää+tee1 n. (kulgeb mööda jääd)

  jäätei=tsi m. jääteed mööda

  kaigas+tee n.

  kalda+tee n.

  kald+tee n.

  kallak+tee n.

  karavani+tee n.

  karja+tee n.

  kauba+tee n.

  kelgu+tee n.

  kergliiklus+tee n.

  kesk+tee n.

  kiir+tee n.

  killustik+tee n. eh.

  kiriku+tee n.

  kitsas+tee n. kitsas teelõik mägedes

  kodu+tee n.

  kohtu+tee n. kohtuskäimine

  kokkuveo+tee n.

  kolgata+tee n. piltl. raske teekond, elu vms.

  kooli+tee n.

  kosja+tee n.

  kruusa+tee n.

  kujunemis+tee n.

  kunstniku+tee n.

  kuse+teed n. anat.

  kõnni+tee n.

  kõnnitee+plaat n.

  kõrval+tee n.

  käru+tee n. (nt. ehitusplatsil)

  köis+tee n.

  küla+tee n.

  külavahe+tee n.

  laeva+tee n.

  laevasõidu+tee n.

  lahk+tee n.

  laskumis+tee n.

  laud+tee n. laudadest tee soistel aladel

  ligipääsu+tee n.

  liiklus+tee n.

  liikumis+tee n.

  liiva+tee1 n. liivane tee

  liuge+tee n.

  liu+tee n.

  lohistus+tee n.

  loomingu+tee n.

  lume+tee n.

  maan+tee n.

  maantee+amet n.

  määnteeamet=nik n. maanteeameti töötaja

  maantee+hulkur n.

  maantee+jooks n.

  maanteejooksu+võistlus n.

  maantee+kraav n.

  maantee+kurv n.

  maantee+liiklus n.

  maantee+lint n.

  maantee+muhk n. nalj. väikeauto

  maantee+pael n. piltl.

  maantee+röövel n.

  maantee+sild n.

  maantee+sõlm n.

  maantee+tolm n.

  maantee+transport n.

  maantee+truup n.

  maantee+tunnel n.

  maantee+vedu n.

  maanteel sõitma t.

  maantee+sõit n.

  maantee+sõit=ja n.

  maantee+äärne o. \ala\

  magistraal+tee n. suur keskne maantee

  manala+tee n. piltl. (suremise kohta)

  manööverdus+tee n.

  mere+tee n.

  metsa+tee n.

  metsavahe+tee n.

  metsaveo+tee n.

  munakivi+tee n.

  mägi+tee n.

  nakkus+tee n.

  näitleja+tee n.

  otse+tee n.

  otse+teed m. kohe; avameelselt, siiralt

  palgiveo+tee n.

  pargi+tee n.

  patu+tee n.

  pea+tee n.

  plaat+tee n.

  puies+tee n.

  pärna+puiestee n.

  ranna+puiestee n.

  ring+puiestee n.

  põgenemis+tee n.

  põik+tee n.

  põllu+tee n.

  põrgu+tee n.

  päeva+tee n.

  pääse+tee n.

  raud+tee n.

  raudtee=lane n. raudteetööline v. -ametnik

  raudtei=tsi m. raudteed mööda

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  elektri+raudtee n.

  era+raudtee n.

  funikulaar+raudtee n. köisraudtee

  haru+raudtee n.

  hobu+raudtee n.

  kett+raudtee n.

  kõrg+raudtee n.

  köis+raudtee n.

  mägi+raudtee n.

  ring+raudtee n.

  õhu+raudtee n.

  üle+mandri+raudtee n. <(üle+mandri)+raud¤tee> üle mandri ulatuv, mandritevaheline raudtee

  raudtee+ametnik n.

  raudtee+haru n.

  raudtee+jaam n.

  raudtee+kool-koolin.

  raudtee+kraav n.

  raudtee+liiklus n.

  raudtee+liiper n.

  raudtee+lõik n.

  raudtee+magistraal n.

  raudtee+miilits n.

  raudtee+montöör n.

  raudtee+mulle n. (maapinnast kõrgem muldkeha)

  raudtee+peatus n.

  raudtee+pilet n.

  raudtee+platvorm n.

  raudtee+politsei n.

  raudteepolitsei=nik n. (töötab raudteepolitseis)

  raudtee+putka n.

  raudtee+rong n.

  raudtee+rööbas n.

  raudtee+rööbe n.

  raudtee+signalisatsioon n.

  raudtee+sild n.

  raudtee+sõlm n.

  raudtee+tamm-tammin.

  raudtee+teenistuja n.

  raudtee+tehas n.

  raudtee+transport n.

  raudtee+tunnel n.

  raudtee+tööline n.

  raudtee+vagun n.

  raudtee+vaksal n.

  raudtee+vedu n.

  raudtee+veerem n.

  raudtee+veondus n.

  raudtee+veos n.

  raudtee+viadukt n.

  raudtee+võrk n.

  raudtee+ülesõidukoht n.

  ree+tee n.

  reisi+tee n.

  ring+tee n.

  ripp+tee n.

  köis+ripptee n.

  rööbas+ripptee n.

  rist+tee n. koht, kus teed ristuvad (v. hargnevad), teerist, ristmik; piltl. mingi tähtsa valiku v. otsuse tegemise hetk, pöördemoment, teelahe

  roigas+tee n.

  rull+tee n.

  rände+tee, rännu+tee n.

  rööbas+tee n.

  saani+tee n.

  sae+tee n. sae liikumise tee saetavas materjalis

  sapi+teed n. anat.

  sihi+tee n. metsasihti mööda minev tee

  sirg+tee n.

  sisevee+tee n.

  sissepääsu+tee n.

  sissesõidu+tee n.

  sõidu+tee n.

  sõja+tee n.

  sünnitus+teed n. anat. väikesest vaagnast, emakasuudmest ja tupest koosnev kulgemistee, mille läbib sündiv laps

  taandumis+tee n.

  taeva+tee n. liikumistee taevavõlvil; tee(kond) taevariiki

  taganemis+tee n.

  tagasi+tee n.

  tahvel+tee n.

  tali+tee, talve+tee n.

  teadlase+tee n.

  telliskivi+tee n.

  tellis+tee n.

  traktori+tee n.

  trammi+tee n.

  tupik+tee n.

  tõusu+tee n.

  töömehe+tee n.

  töö+tee n.

  uisu+tee n. (uisutamiseks sobiv)

  umb+tee n. (ilma väljapääsuta)

  ummik+tee n. umbtee

  vankri+tee n.

  vee+tee n.

  veetei=tsi m. veeteed mööda

  veetee+ühendus n.

  veere+tee n. keeglirada

  veo+tee n.

  voolu+tee n. voolamise tee

  väljapääsu+tee n.

  väljasõidu+tee n.

  õhu+tee n.

  ühendus+tee n.

  ümbersõidu+tee n. • tee+andur n. automaatne liiklusloendur

  tee+ase n. kunagise tee jälg v. koht

  tee+blokaad n.

  tee+blokeering n.

  tee+distants n. (raudteel)

  tee+haru n.

  tee+höövel n.

  tee+insener n.

  tee+kaaslane n.

  tee+kate n.

  teekatte+märgistus n.

  tee+kruus2-kruusan. (teekatte materjal)

  tee+konarus n.

  tee+käänak n.

  tee+lahe-lahkmen.

  tee+lint n.

  tee+lõik n.

  tee+maa n. kaitseriba kummalgi pool teed

  tee+majandus n.

  tee+masin1 n. (teetöödeks), vt ka tee+masin2

  tee+meister1 n. teede korrashoiu eest vastutaja, vt ka tee+meister2

  tee+moon-moonan.

  tee+mulle n. eh.

  tee+märk n.

  tee+olud n.

  tee+osa n.

  tee+ots n.

  tee+peenar n.

  tee+perv n.

  tee+piire n.

  tee+profiil n.

  tee+päraldis n. (maanteel:) liiklusmärk vms.

  tee+rada n.

  tee+raha n.

  tee+rajatis n. (sild, tunnel)

  tee+reis-reisin.

  tee+remont n.

  tee+ring n.

  tee+rist, tee+riste n. risttee, ristmik

  tee+rull n.

  tee+rööbas n.

  tee+röövel n.

  tee+servituut n. jur. õigus käia v. sõita läbi võõra maa

  tee+sulg-sulun.

  tee+tamm-tammin.

  tee+tigu n. zool. teatud nälkjas

  tee+tolm n.

  teetolmu=ne o.

  tee+trass n.

  tee+truup n.

  tee+tähis n. teeviit, suunav tähis, suunis;; ka piltl. tähtsündmus, verstapost

  tee+tähistus n.

  tee+töö n.

  tee+tööline n.

  tee+valdas n. tõkkepuu teel (näit. raudtee ülesõidukoha juures)

  tee+valgusti n.

  tee+veer-veeren.

  tee+viit n.

  tee+vundament n. (kõige alumine osa)

  tee+äär n.

  teede+atlas n.

  teede+masin, tee+masin n.

  teede+ministeerium n.

  teede+sõlm n.

  teede+võrk n.


 • ÜHENDITULETISED

  tee+veer=ne o. \võsa\ tee veerel olev


 • ÜHENDID

  teed ehitama t.

  tee-ehita=ja n.

  tee-ehit=us n.

  teedeehitus+masin n.

  teed hoolda/ma t.

  tee+hoolda=ja n.

  tee+hoold=us n.

  teehooldus+masin n.

  teehooldus+töö n.

  teed juhata/ma t.

  tee+juhata=ja n.

  tee+juhat=us n.

  teed juhti/ma t.

  tee+juht-juhin. teavitav trükis; suunaja, õpetaja

  tee+juhti=mine n.

  teed käi/ma t. rändama, liikuma, kulgema

  tee+käi=ja n. rändur

  tee=line n. teekäija

  tee+käi=k n. retk

  tee+käi=mine n.

  teed küsima t.

  tee+küsi=ja n.

  tee+küsi=mine n.

  teed parandama t.

  tee+paranda=ja n.

  tee+parand=us n.

  teed raja/ma t. millelegi suunda, alust panema

  tee+raja=ja n. algataja, eelkäija

  tee+raja=mine n.

  teed+rajav o. \avastus\

  teed tasandama t.

  tee+tasanda=ja n. piltl. millekski ettevalmistaja, eeltöö tegija

  tee+tasanda=mine n. tasaseks tegemine; piltl. eeltöö tegemine

  teed tege/ma t.

  tee+tegi=ja1 n. tee-ehitaja

  tee+tege=mine1 n. tee-ehitus

  teetegemis+kohustus n.

  teel püsima t.

  teel+püsi=mine n. (auto kohta)

  teel+püsiv=us n.

  teele mine/ma t.

  teele+mine=ja n.

  teele+mine=k n.

  teele+mine=mine n.

  teele saat/ma t. kedagi v. midagi ära saatma

  teele+saat=ja n.

  \kauba\ teele+saat=mine n.

 • toores o. valmimata, töötlemata, viimistlemata; piltl. metsik, tahumatu, jõhker

 • TULETISED

  toore=kas o. toorevõitu

  toore=lt m. \söödav\

  toor=ik n. (pooltoode)

  CD-toorik n. inf.

  detaili+toorik n.

  DVD-toorik n. inf.

  metall+toorik n.

  portselan+toorik n.

  puit+toorik n.

  võtme+toorik n.

  toorik+kere n. kõnek.

  toor=us n.

  toores=ta/ma t. tooreks tegema

  toores=tu/ma t. tooreks minema

  tooru=tse/ma t. toorelt käituma, tooreid võtteid kasutama

  toorutse=ja n.

  toorutse=mine n.


 • LIITSÕNAD

  metsik+toores o.

  pool+toores o.

  veri+toores o. täiesti toores • toor+aine n.

  toor=e n. tooraine

  mineraal+toore n.

  sekundaar+toore n.

  tööstus+toore n.

  utiil+toore n.

  toorme+allikas n.

  toorme+baas n.

  toorme+kriis n.

  toorme+kulu n.

  toorme+puudus n.

  toorme+turg n.

  toorme+vajadus n.

  toorme+varu n.

  põllumajandus+tooraine n.

  ravimi+tooraine n.

  tööstus+tooraine n.

  utiil+tooraine n.

  tooraine+allikas n.

  tooraine+baas n.

  tooraine+tarve n.

  tooraine+turg n.

  tooraine+varud n.

  toor+ehitis n.

  toor+hoidis n.

  toor+huumus n.

  toor+kanep n.

  toor+karusnahk n.

  toor+keedis n.

  toor+kiud n.

  toor+kummi n. kautšuk

  toor+lina n. töötlemata lina

  toorlina+vabrik n.

  toor+mahl n.

  toor+malm n.

  toor+materjal n.

  toor+metall n.

  toor+nafta n.

  toor+nahk n.

  toor+piim n. (kuumtöötlemata)

  toor+piiritus n.

  toor+porgand n.

  toor+produkt n.

  toor+puuvill-villan.

  toor+rasv n.

  toor+riie n.

  toor+salat n.

  toor+savi n.

  toor+siid n.

  toor+sink n.

  toor+suitsuvorst n.

  toor+suhkur n.

  toor+sööt-söödan. põllum.

  toor+tellis n. eh. plonn

  toor+toit n. toores toit, keetmata toiduaineist

  toortoit=lane n. toortoidust toituv inimene

  toor+tõlge n. esialgne, sageli sõnasõnaline viimistlemata tõlge

  toor+valk n.

  toor+variant n.

  toor+vask n.

  toor+vein n.

  toor+vesi n. (puhastamata)

  toor+õli n.

  toore+võitu o.

 • torka/ma t. teravaotsalise esemega pistma, ka millegi sellise vastu puutuma

 • TULETISED

  torga=ta/ma t. korraks, järsku torkama; äkki pähe tulema

  turgata/ma t. äkki meenuma, meelde tulema

  turgat=us n.

  mõtte+turgatus n.

  tork=i/ma t. korduvalt torkama

  torki=ja n.

  torki=mine n.

  tagant torki/ma t. tagant sundima, peale käima

  tagant+torki=ja n.

  tagant+torki=mine n.

  torg=e n. ka piltl. torkav ütlemine

  mõõga+torge n.

  noa+torge n.

  nõela+torge n.

  piigi+torge n.

  pussi+torge n.

  süstla+torge n.

  torka=ja n. (ka torkamisriist)

  torka=mine n.

  torkav o. \valu\ terav

  torkava=lt m. \küsima\


 • LIITSÕNAD

  tork-e+auk n.

  tork-e+haav n.

  tork-e+koht n.

  tork-e+oda n.

  tork-e+relv n.

  tork-e+riist n.

  tork-e+valmis o. \süstal\


 • ÜHENDID

  läbi torka/ma t. \rehve, vaenlast\

  läbi+torg=e n.

  läbi+torka=ja n.

  läbi+torka=mine n.

  silma torka/ma t. tähelepanu äratama

  silma+torka=mine n.

  silma+torkav o. \ilu, sarnasus\ väga märgatav, tähelepanu äratav v. vääriv

  silmatorkava=lt m. \ilus\

  silmatorkav=us n.

 • torm1 n. ka met. väga tugev tuul; piltl. äge käärimine, möll; äge rahutus

 • TULETISED

  torm2 o. äkiline, tasakaalutu

  torma=kas o. \iseloom, hobune, jõgi\ äge, ohjeldamatu; kiiretempoline

  tormaka=lt m.

  tormak=us n.

  tormi=lt m. \käituma\ ägedalt, tormakalt

  tormi=line o. \aeg, iseloom, kasv\ tormi meenutav, äge; kiire; maruline, hoogne

  tormilise=lt m.

  tormi=ne o. \meri, päev\ ka piltl. tormi võimuses olev; äge; rahutu

  torma/ma t. väga kiiresti minema; tormine olema, möllama; piltl. midagi kiirustades tegema

  torma=ja n. sp.

  kesk+tormaja n. sp.

  vasak+tormaja n. sp.

  torma=mine n.

  tormi=tse/ma t. tormina möllama; tormi käes tugevalt lainetama; piltl. ägetsema

  torm=le/ma t. tugevasti lainetama vms.; piltl. tormakas olema; tormakalt tegutsema

  tormle=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ajaloo+torm n.

  aplausi+torm n.

  elu+torm n.

  hiigel+torm n.

  keeris+torm n. met. suure purustusjõuga õhukeeris

  kevad+torm n.

  kire+torm n.

  liiva+torm n.

  lume+torm n.

  lõuna+torm n.

  lõunatormi+pääsu n.

  magnet+torm n. füüs. tugev korrapäratu Maa magnetvälja muutumine

  meelepaha+torm n.

  pahameele+torm n.

  protesti+torm n.

  põhja+torm n.

  põhjatormi+pääsu n.

  pööris+torm n.

  sügis+torm n.

  tolmu+torm n.

  troopika+torm n.

  tule+torm n.

  vaimustus+torm n.

  äikese+torm n. • tormi+ankur n.

  tormi+eelne o. \vaikus\

  tormi+haak n.

  tormi+heide n. mets. puu ümberpaiskumine koos juurtega

  tormi+hoiatus n.

  tormi+hoog n.

  tormi+iil n.

  tormi+järgne o. \olukord\

  tormi+kahju n.

  tormi+kahjustus n.

  tormi+kindel o.

  tormikindla=lt m. \kinnitama\

  tormikindl=us n.

  tormi+latern n.

  tormi+lind n. zool.

  tormilinnu=lised n. zool.

  tormi+meri n.

  tormi+murd n. tormist murtud puud

  tormi+märk n.

  tormi+märul n.

  tormi+möll-möllun.

  tormi+ohver n.

  tormi+pagin n.

  tormi+pagu n.

  tormi+puhang n.

  tormi+puhk n.

  tormi+puri n. mer.

  tormi+purustus n.

  tormi+pääsu(ke) n. zool. tormilinnuliste hulka kuuluv tiibade ja lennu poolest pääsukest meenutav lind

  lõuna-tormipääsu(ke) n.

  põhja-tormipääsuke(ne) n.

  tormi+püha n.

  tormi+signaal n.

  tormi+sööst n.

  tormi+teade n.

  tormi+tuul n.

  tormi+vangi m. \jääma\

  tormi+vangis m. \olema\

  tormi+vangist m. \pääsema\

  tormi+vari n.

  tormivarju mine/ma t.

  tormivarjus ole/ma t.

  tormi+öö n.


 • ÜHENDID

  tormi jooks/ma t. ägeda rünnakuga vallutada püüdma

  tormi+jooks n. (sõjapidamisel); ka piltl.

  tormi+jooks=jad n.

  tormi+jooks=mine n.

 • toru n. (pikk õõneskeha)

 • TULETISED

  tor=ik n. bot. puutüvedel v. kändudel kasvav seen

  soomus+torik n.

  toru=ke n.

  kopsu+toruke n. anat.

  neeru+toruke n. anat.

  seemne+toruke n. anat.

  toru=stik n. torude süsteem, torud

  kaabli+torustik n.

  soojendus+torustik n.

  surve+torustik n. mida mööda liigub surve all vedelik v. gaas

  torustiku+armatuur n.

  toru=jas o. torukujuline

  toru=ta/ma1 t. (vee ärajuhtimiseks) torukraave tegema

  toruta=mine n.

  \suud\ toru=ta/ma2 t. suud torusse ajama

  toru=kil m. \olema\ torus

  \huuli\ toru=kile m. \tõmbama\ torusse, torru

  toru=li m. torus


 • LIITSÕNAD

  alumiinium+toru n.

  asbest+toru n.

  bergmann+toru n. (isoleertoru) [saksa töösturi S. Bergmanni järgi]

  betoon+toru n.

  dreeni+toru n.

  drenaaži+toru n. dreenitoru

  elektronkiire+toru n.

  etteande+toru n.

  gaasi+toru n.

  gaasitoru=stik n.

  haru+toru n.

  hingamis+toru n. (näit. allveespordis ja veealuses kalapüügis)

  hinge+toru n. anat. trahhea

  huum+toru n. el.

  hõrendus+toru n.

  hääle+toru n. halv. häälekandja; suuvooder

  imemis+toru n.

  imi+toru n. tehn. imemistoru

  isoleer+toru n.

  jahutus+toru n.

  jaotus+toru n.

  jaotustoru=stik n.

  joa+toru n.

  juurdevoolu+toru n.

  juurdevoolutoru=stik n.

  kaevu+toru n.

  kahuri+toru n.

  kanalisatsiooni+toru n.

  kanalisatsioonitoru=stik n.

  kapillaar+toru n. füüs.

  kasuk+toru n. tehn.

  keskkütte+toru n.

  keskküttetoru=stik n.

  klaas+toru n.

  kollektor+toru n.

  kopsu+toru n. anat. bronh

  kopsutoru=ke n. bronhiool

  kuivendus+toru n.

  kuulatlus+toru n. stetoskoop

  kuulde+toru n. (mille abil kuulatakse:) telefonitoru; kuulatlustoru

  kõne+toru n. ruupor; vnm. telefonitoru

  käärimis+toru n.

  leek+toru n. tehn. (aurukatlal)

  lehter+toru n.

  liu+toru n. (liulaskmiseks)

  magistraal+toru n.

  malm+toru n.

  mantel+toru n. tehn.

  metall+toru n.

  muhv+toru n. tehn.

  paiske+toru n. tehn.

  piima+toru n.

  pikendus+toru n.

  plekk+toru n.

  pneumo+toru n. pneumaatiline, suruõhutoru

  polüetüleen+toru n.

  polüpropeen+toru n.

  puhumis+toru n.

  pumba+toru n.

  puskari+torud n. kõnek.

  põlv+toru n.

  püssi+toru n.

  püst+toru n.

  püstoli+toru n.

  raud+toru n.

  revolvri+toru n.

  ribi+toru n. tehn.

  roiskvee+toru n.

  roiskveetoru=stik n.

  rõhu+toru n. (rõhukõrguse tekitamiseks)

  rõhumõõtmis+toru n.

  röntgeni+toru n.

  savi+toru n.

  sifoon+toru n.

  sissevoolu+toru n.

  solgi+toru n.

  sooja+toru n. soojustoru

  soojus+toru n.

  soojustoru=stik n.

  sool+toru n. anat.

  spiraal+toru n.

  spiraaltoru=stik n.

  suitsu+toru n.

  summuti+toru n.

  suruõhu+toru n.

  suruõhutoru=stik n.

  suurtüki+toru n.

  sõel+toru n. bot.

  sääre+toru n. kõnek. sääreluu

  söögi+toru n.

  söögitoru+peegel n.

  söögitoru+põletik n.

  telefoni+toru n.

  teleskoop+toru n.

  teras+toru n.

  toite+toru n. (näit. veepaagil, aurukatlal)

  tolmu+toru n. bot.

  tsement+toru n.

  tsink+toru n.

  tuulutus+toru n.

  tühjendus+toru n.

  U+toru n.

  valamis+toru n.

  vask+toru n.

  vee+toru n.

  veetoru=stik n.

  ventilatsiooni+toru n.

  vihma+toru n.

  vihmavee+toru n.

  väljalaske+toru n.

  väljavoolu+toru n.

  õhu+toru n.

  õli+toru n.

  õlitoru=stik n.

  äravoolu+toru n.

  äärik+toru n.

  ühend-us+toru n.

  ülevoolu+toru n. • toru+ahi n.

  toru+dreen n.

  toru+drenaaž n.

  toru+juhe n.

  toru+jupp n.

  toru+jüri n. kõnek. torulukksepp; kõnek. rumal, saamatu inimene

  toru+kaev n.

  toru+keere-keermen.

  toru+klamber n.

  toru+kolmik n.

  toru+kraav n.

  toru+kraavitus n. põllum.

  toru+kruustangid n.

  toru+kübar n.

  toru+liitmik n.

  toru+loru n. kõnek. rumal, saamatu inimene

  toru+lukksepp n.

  toru+luu n.

  toru+maandur n.

  toru+mees n. kõnek. torulukksepp

  toru+muhv n. tehn.

  toru+mööbel n.

  toru+müts-mütsin.

  toru+ots n.

  toru+paigaldus+traktor n.

  toru+pidi m.

  toru+piirik n.

  toru+pill n.

  torupilli+lugu n.

  torupilli+mees n.

  torupilli+mäng n. ⇐ torupilli mängi/ma

  torupilli+mängi=ja n. ⇐ torupilli mängi/ma

  toru+post1 n. (aiategemiseks)

  toru+post2 n. (postisaadetisi toimetatakse edasi torustikku mööda)

  toru+püksid n.

  toru+püstik n.

  toru+ristmik n.

  toru+tangid n.

  toru+tanu n. etn.

  toru+teip n.

  toru+tihvt n.

  toru+transport n. tehn.

  toru+ujumine n.

  toru+ummistus n.

  toru+valts n.

  toru+veondus n.

  toru+veski n. tehn.

  toru+võti n. • kuuma+vee+toru n. <(kuuma+vee)+toru>

  külma+vee+toru n. <(külma+vee)+toru>

  musta+vee+toru n. <(musta+vee)+toru>

  mustaveetoru=stik n.

  puhta+vee+toru n. <(puhta+vee)+toru>

  puhtaveetoru=stik n.

  sooja+vee+toru n. <(sooja+vee)+toru>


 • ÜHENDITULETISED

  toru+kuju=line o. toru kujuga

  toru+tõmba=mine n. ⇐ toru tõmba/ma

  torusse+lüps n. ⇐ torusse lüps/ma

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur