^^^ ^^^

"... igal sõnal on kõneleja jaoks olemas kolm aspekti:
kui neutraalne eikellelegi kuuluv keele sõna;
kui teiste inimeste võõras sõna,
mis on tulvil võõraste lausungite vastukajasid;
ja lõpuks kui minu sõna, sest,
kuivõrd ma kasutan seda mingis situatsioonis,
mingi kõnekavatsusega,
omandab ta juba minu ekspressiooni."

Mihhail Bahtin
"Kõnez^anride probleem"


Kaanekujundus ja illustratsioonid Hillar Mets

Tagakaane foto Tõnu Tormis

Toimetaja Indrek Hein

© Mai Loog, 1991


TEMAATILINE SISUJUHT = POPULAARSUSINDEKS

1 Tüdruk 20
2 Rumal inimene, asi 21
3 Poiss 23
4 Alkohol 24
5 Õppeainete nimetused 25
6 Mine ära! kao! 26
7 Mehe suguelund 27
8 Olema purjus 28
9 Tervitus, hüvastijätt 31
10 Raha, rahatäht 32
11 Eri stiili noorte nimetused 33
12 Lõbutüdruk 35
13 Väljaheited 36
14 Tallinn, linnaosad 37
15 Vahva, tore 38
16 Igav, vilets, vastik 39
17 Jalanõud 40
18 Jooma alkoholi 41
19 Venelane 42
20 WC, peldik 43
21 Väike laps 44
22 Paks inimene 45
23 Suitsetama 46
24 Miilits 47
25 Õlu 47
26 Nägu 48
27 Koer 49
28 Valetama 49
29 Kaklema 50
30 Kõndima, jalutama, hulkuma 51
31 Suur, tugev 52
32 Tagumik 53
33 Seksuaalvahekorras olema 54
34 Vana naine 56
35 Joodik, purjus inimene 56
36 Naine 57
37 Varastama 57
38 Rinnahoidja 58
39 Naise suguelund 59
40 Kõhn inimene 60
41 Isa 60
42 Juuksed, soeng 61
43 Rinnad 63
44 Vana mees 64
45 Ema 64
46 Oksendama 65
47 Sigarett 66
48 Homoseksualist 66
49 Nõrk 67
50 Sõbratar (noormehel) 68
51 Poiss-sõber 68
52 Kohvikute, baaride jms nimetused 69
53 Rumalusi tegema, end häbistama 70
54 Auto 70
55 Pea 72
56 Vastassugupoole suhtes aktiivselt käituma 73
57 Lühike inimene 73
58 Kartma 74
59 Mees 75
60 Kamp 75
61 Õpetaja 76
62 Rumal õpilane 76
63 Põhjuseta puuduma 78
64 Direktor 78
65 Pikk inimene 79
66 Viinapudel 79
67 Mootorratas, mopeed 80
68 Sööma 80
69 Tantsima 81
70 Sõber 82
71 Rasestumisvastased vahendid 82
72 Aluspesu 83
73 Musitseerima, pilli mängima 83
74 Pallimängud 84
75 Armastama 84
76 Vend 85
77 Limonaad 86
78 Riietusesemed 86
79 Sõdur 87
80 Pidu 87
81 Eri rahvuste nimetused 88
82 Suudlema 88
83 Uhkustama 90
84 Uni, magama 91
85 Televiisor 91
86 Püksid 92
87 Ülbe inimene 92
88 Narkomaania, narkomaan 93
89 Prillid 94
90 Muusika 94
91 Ärikas 95
92 Korrakaitsepunkt, miilitsajaoskond 95
93 Pohmelus 96
94 Suu 96
95 Hea õpilane 98
96 Soomlane 98
97 Maalt pärit 99
98 Müts 99
99 Liinitakso 100
100 Magnetofon 100
101 Töötama 101
102 Söögikraam, ostetud väljas 101
103 Kultuurimajad, kinod jms 103
104 Aru saama 103
105 Kitarr 104
106 Õde 104
107 Maja 105
108 Ansambel 105
109 Eri linnaosade elanikud 106
110 Õppealajuhataja ja muu koolipersonal 106
111 Jalgratas 107
112 Äritsema 107
113 Grammofon 108
114 Nuga 108
115 Takso 108
116 Pluus, dz^emper, särk 109
117 Armunud olema 109
118 Sissesõitnu, turist 111
119 Spikerdama 111
120 Söök 112
121 Invaliid, vigane 112
122 Suusad, suusatama 113
123 Muud spordialad, sportimisvahendid 113
124 Vihastama 114
125 Kott 114
126 Kooliruumid 115
127 Muret tegema 115
128 Poliitilised rühmitused, nende liikmed 115
129 Ministereo 116
130 Kodu 116
131 Rong 117
132 Vahetund 117
133 Kohv, tee 117
134 Atleetvõimlemine 118
135 Kool 118
136 Tramm, troll 118
137 Buss 120
138 Kontrolltöö, tunnikontroll 120
139 Välismaalane 120
140 Keeled 121
141 Tuba 121
142 Heliplaat 121
143 Vahele jääma 122
144 Õu, hoov, tänav 122
145 Lennuk 123
146 Söögivahetund 123
147 Kodutöö, tunnistus 123
148 Film, video 124
149 Jäähoki 124
150 Raudteejaam 124
151 Peatus, pilet 126
152 Töö, töökoht 126

LÜHENDID

gen genitiiv e omastav kääne
part partitiiv e osastav kääne

ingl inglise keel
sm soome keel
sl släng
vn vene keel

IMPRESSUM

Loog, M.

Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat. Tln.: Mai Loog, 1991,
176 lk., 14 ill.

Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat esitab ja kirjeldab slängisõnu 152 eri teemal. Samad sõnad on loetletud alfabeetilises registris. Sõnaraamat on varustatud eesti-, inglise- ja soomekeelse eessõnaga. Sõnaraamatu on illustreerinud Hillar Mets.

Mai Loog. Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat. Laduda antud 21.12.90. Trükkida antud 21.01.1991. Trükiarv 2000. Formaat 60x90/16. Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.