Alo Raun. Eesti keele etümoloogiline teatmik

Eessõna ja kasutatud erikirjandust.


Päringud

Otsime sõnaraamatust:

Märgendid:
deskriptiivne
ebaselge
lastekeelne
mütoloogiline
neologism
onomatopoeetiline
rahvaluule
Autor:
Johannes Aavik
Paul Ariste
Julius Mägiste
Andrus Saareste
Joh. Voldemar Veski
F. J. Wiedemann