Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 776 artiklit, väljastan 140.

`aader <2e: `aadri, `aadrit> vmo veresoon. Laseb haigel aadrit (verd veresoonest välja). Poeg laskis isa rahakotil(e) aadrit ülek (tegi kulu). Aadri+raud (aadrilaskmiseks rahvameditsiinis)

`aaria, parem `aarja indoiraani; vmo indoeuroopa; aarjalastega seostuv, aarjalaslik. Aarja keeled, rass, kultuur

abess`iinlane <12 (ja 10): -lase> vmo etiooplane

`abs`ats <22e: -satsi, -s`atsi> vmo tekstilõik

adj`öö vmo jumalaga, hüvasti. Adjöö, mu kallis!

advok`aat <22e: -kaadi, -k`aati> õigusabi osutav, kedagi kohtus esindav ning kriminaalasjus süüdistatavat kaitsev jurist. Advokaatide kolleegium. Era+advokaat, vande+advokaat. Nurga+advokaat vmo (isehakanu). Advokaadi+kutse, advokaadi+büroo. Advokaatkond advokaatide kogu

`aed <22u: aia, `aeda, `aeda ja aiasse; `aedu ja `aedasid, `aedadesse ja aiusse>. Karjub nagu siga aia vahel. Töö läks aia taha ülek (ebaõnnestus). Viljapuu+aed = puuvilja+aed, marja+aed, kapsa+aed, tapu+aed, roosi+aed rosaarium. Kooli+aed, kodu+aed. Suve+aed ja talve+aed. Lust+aed vmo = ehis+aed = ilu+aed. Laste+aed. Looma+aed. Karja+aed, lamba+aed, kana+aed, jooksu+aed. Surnu+aed kalmistu. Paradiisi+aed. kal: vabe+aed, vesi+aed püünise tiib. Tarad: vitstest (punutud), paekividest (laotud), võrgust aed = vits+aed, paekivi+aed, võrk+aed; teivas+aed = hirs+aed = pistand+aed; piirde+aed. Aia+lill, aia+lind, aia+mari <-marja>, aia+tee, aia+tool. Aiatööriistu: aia+käärid mitm, aia+käru, aia+nuga, aia+prits, aia+traktor. Aia+roigas, aia+teivas, aia+latt taralatt, aia+post tarapost. Aia+alune, aia+poolne, aia+tagune, aia+äärne. bot: aed+hortensia (ilupõõsas), aed+-liivatee (ravimtaim)

`aeg <22u: aja, `aega, `aega ja ajasse; `aegu ja `aegasid, `aegadesse ja ajusse>. Mõni aeg, kuu aega tagasi v mõne aja, kuu aja eest. Iga natukese aja tagant. Kohtusime üle hulga, mitme v pika aja. Elas kaua v pikka aega võõrsil. Sellest jätkub mitmeks, hulgaks, pikaks v pikemaks ajaks. Jäi mõneks ajaks koju (ajutiselt). Jäi tunniks, nädalaks, kuuks ajaks. Eluks ajaks vigane. See kestis aasta aega (aasta otsa), {päev aega} päev otsa, kogu v terve päeva. Ammust aega v ammusest ajast tuttavad. Kogu aeg pidevalt, ühtelugu. Lähemal ajal varsti. Vrd endisel ajal, praegusel v nüüdsel ajal ja endis+aeg, praegus+aeg = nüüdis+aeg. Aja jooksul v aja+pikku vähehaaval, pikapeale. Igal ajal alati. Samal ajal kui, sel ajal kui laps magas, tegin tööd. Iga asi omal ajal. Oma aja äraelanud ideed (iganenud). On ajast maha jäänud. Käib ajaga kaasas. Muistsel, vanal, iidsel, hallil ajal muiste, vanasti. Eesti, Rootsi, Vene aeg. Karm, segane aeg v karmid, segased ajad. Nendel rasketel aegadel v neil raskeil ajul. Päevane, öine aeg = päeva+aeg, öö+aeg. Suvine, talvine aeg = suve+aeg, talve+aeg. Sirelite õitsemise aeg v õitse(mis)+aeg. Pühade, lõuna, sõja ajal. Päise päeva ajal. Lõi aega surnuks saatis aega kasutult mööda. Aeg sai, on täis v läbi. Tegi seda tööd omast ajast. Tuli ajaga lahedasti välja. Jooksis 100 m ajaga alla 12 sekundi. On (viimane) aeg (minna, lahkuda, alustada). Abi jõudis õigel ajal v õigeks ajaks pärale. Rongi saabumise ja väljumise aeg = saabumis+aeg ja väljumis+aeg. Kell 8.15 Greenwichi aja järgi. Lahkus kella kümne ajal v aegu. Oh sa armas aeg! Heldene aeg! Treener võttis aja maha (peatas võistluse), treener võttis aega (mõõtis stopperiga). Võttis aega mis võttis (kui tahes kaua). Tegi lugedes, lugemisega aega v aja parajaks (viitis aega). Läks aega teenima (kohustusliku sõjaväe tegevteenistusse). Esi+aeg = muinas+aeg, ürg+aeg; kivi+aeg, pronksi+aeg ja raua+aeg; vana+aeg, kesk+aeg, uus+aeg ja uusim aeg. Antiik+aeg, feodaal+aeg, ordu+aeg, tsaari+aeg. Jää+aeg geol. Teoorjuse aeg = teoorjus+aeg, orja+aeg, paganus+aeg. Kriisi+aeg, ärkamis+aeg, stagna+aeg argi = stagnatsiooni+aeg = seisaku+aeg. Marja+aeg, seene+aeg, õie+aeg. Jooksu+aeg = inna+aeg, pesitsus+aeg zool, korje+aeg aiand (mesilastel). Karistus+aeg, sund+aeg vmo kohustuslik sõjaväeteenistus. Kooli+aeg, õppe+aeg, õpi+aeg, töö+aeg, puhke+aeg. Lennu+aeg lennu kestus. Garantii+aeg = tagatis+aeg. Pool+aeg, kolmandik+aeg, lisa+aeg ka sport. Sünni+aeg, surma+aeg. Aeg+ilmutus fot. Aja+kadu = aja+kaotus, aja+kulu, aja+varu, aja+ühik, aja+märk, aja+nõuded, aja+luule, aja+ühtsus kirj

aero+dr`oom vmo lennuväli

aero+nautika õhust kergemaid lennuvahendeid rakendav lennundusharu; vmo lennundus. Aeronaut õhusõitja

aero+pl`aan' vmo lennuk

aia+äri vmo aiand

ajal`ik <25: -liku, -l`ikku> vmo: maine, maapealne; üürike, mööduv. Ajalik elu, õnn. Elu, õnne ajalikkus

aja+raamat vmo kroonika (ajalooürikuna)

aja+v`iitl`ik <25: -liku, -l`ikku> vmo: aega raiskav, aega viitev; ajaviiteline. Ajaviitlikud takistused. Ajaviitlik lugemine ajaviitelugemine

`akt <22e: akti, `akti> toiming, tegu; ametlik dokument; toimik, dokumendikaust; kunst alasti inimkeha kujutis; vmo vaatus. Tahte+akt, vaenu+akt, vägivalla+akt vägivallategu, terrori+akt. Sugu+akt suguühe. Üleande-vastuvõtu+akt, vrd tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Ekspertiisi+akt, kinke+akt, perekonnaseisu+akt, tööõnnetus+akt, õigus+akt, normatiiv+akt. Mees+akt, nais+akt. Akti+kaaned mitm, akti+mapp <-mapi>, akti+raamat (aktide sissekandmiseks). Akti+foto, akti+joonistus, akti+maal

aktr`iss <22e: -rissi, -r`issi> vmo näitlejanna

akur`aatne <2: -r`aatse> vmo, argi täpne, punktipealne, pedantne. Akuraatsed mehed. Akuraatselt soetud juuksed

alamus <11: -e> alam olek; vmo, argi alam. Oskab olla nii ülemuste kui ka alamustega. Alamus+tunne. Alamuslik

alev <2e: -i> linnast väiksem asula; vmo ees-, äärelinn, agul. Kuurort+alev, töölis+alev. Alevi+elanik, alevi+maja

alfons <2e: -i> vmo naise kulul elav armuke

`algmine <12 (ja 10): -mise> vmo algus, hakatus. Algmisest saadik algusest peale

algu+pära päritolu, põlvnemine; vmo omapära, eripära. Germaani algupära v algupäraga muinasjutt. Rahvuslik algupära

alus <9: -e>. Graniit+alus, puit+alus, liiv+alus; seebi+alus, kauba+alus, kuuma+alus. Vrd vilt+alus ja alus+vilt. Teoreetiline, seaduslik alus. Liigitus+alus. Lepingu alusel (põhjal, järgi). Töölepingu lõpetamise alus oli seaduse § 86 p 3. Filmi aluseks on põnevusjutt. Süüdistusel polnud alust. Panid aluse ülikoolile rajasid ülikooli. Filosoofia alused (põhitõed). Pook(e)+alus aiand. Rannasõidu+alus rannasõidulaev. keel: osa+alus, täis+alus. mat: astme alus astendatav, kolmnurga alus, trapetsi alused. keem: alused ja happed. Alus+kiht, alus+lause keel, alus+nurk mat, alus+turvas põllum, alus+sulestik zool, alus+talje vmo pihik, alus+põrand eh, alus+piste (tikkimisel); ka ülek: alus+tugi, alus+sammas, alus+tala. Aluse+panija rajaja

amüs`eerima <28: -s`eerida, -seerin> vmo lõbutsema, kurameerima

angr`oo vmo hulgi. Ostab, müüb angroo

antr`akt <22e: -rakti, -r`akti> vmo etenduse vaheaeg

`antv`ärk <22e: -värgi, -v`ärki> vmo käsitööline, ametimees. Antvärki inimene. Mõisa antvärgid

apet`iit <22e: -tiidi, -t`iiti> vmo, nalj söögiisu; ülek himu, iha

apet`iitl`ik <25: -liku, -l`ikku> vmo, apet`iitne <2: -t`iitse> isuäratav

apsat <2e: -i> vmo konts (kontsa)

ar`app <22e: arapi, ar`appi> vmo, argi haarang

armuke[ne] <12: -kese> pidev abieluväline sekspartner; vmo armastatu, kallim. Peab armukest. Elab ülemusega armukest, on ülemuse armuke. Sala+armuke

armu+tegu vmo halastus, heategu. Oi sa (taevane) armutegu!

armu+õpetus vmo, relig evangeelium. Kuulutab armuõpetust

`arst <22e: arsti, `arsti>. Läks arsti juurde v arstile, käis arsti juures v arstil. Hamba+arst, silma+arst, kõrva-nina-kurgu+arst. Laste+arst pediaater, naiste+arst günekoloog, meeste+arst androloog, vrd nais+arst, mees+arst (arst on naine, mees). Looma+arst veterinaar. Pere+arst, eri+arst, kooli+arst. Ihu+arst, ime+arst, nurga+arst vmo (isehakanu). {Arst-narkoloog} narkoloog, narko+arst; {arst-laborant} labori+arst. Arsti+kabinet, arsti+riist, arsti+rohi ravim, arsti+teaduskond

artill`eeria <1> vmo suurtükivägi

artiller`ist <22e: -risti, -r`isti> vmo suurtükiväelane

aru2 <17> mõistus, taip; vmo selgus, arusaamine. Nõrga, poole, täie aruga nõrga-, poole-, täiearuline. Pane poisile aru pähe. Aru tuleb pähe, võtab aru pähe. Tal pole (selget) aru peas, on aru kaotanud, arust lage = aru+lage, arust segane v ära. Minu arust (arvates, meelest). Oma(st) arust tähtis mees. Pärib, nõuab aru. Ei saa õiget aru kätte. Rõõmul ei olnud aru ega otsa. Ajast-arust = ajast ja arust iganenud, vanamoeline. Aru+natuke(ne)

aruldasa vmo mõistuse, aru poolest

aruline <12: -lise> vmo arukas; liitsõnus aruga. Kas see on kellegi arulise inimese tegu? Nõrga+aruline, poole+aruline, täie+aruline

asem`ik <25: -miku, -m`ikku> asendaja; vmo esindaja. Jumala asemik maa peal. Kuninga asemik asekuningas

asi <24u: asja, `asja; `asju ja `asjasid>. Milles asi (seisab, on)? Asjade käik = asja+käik, asjade seis = asja+seis. Haigus on tõsine asi, vrd tõsi+asi fakt, tõik. Asjast huvitatud isikud, parem asja+huvilised isikud. Asi on sant, asjad on halvad v halvasti. Asi iseeneses filos. Vana laud ajab asja ära, on asja eest v asjaks, käib asja ette. Mul on teile, teie juurde asja. Tulin asja pärast, isiklikes asjus. Mis see minu asi on v see pole minu asi v mul pole sellega asja see ei puutu minusse. Tegi asja otsis millekski põhjust. Läks asjale (loomulikke vajadusi õiendama), käis asjal. Mis asja sa karjud (miks)? Temast pole töö juures asja, pole suuremat asja tööd tegema. Need pole suured asjad prillid. Lõpeta töö ja asi ants, tahe v vask argi. Tüdrukul, tüdrukuga on asjad sedasi v sedapsi euf tüdruk on rase. Asja ees, teist taga põhjuseta. Võtab oma seitse v kümme asja ja läheb (kogu kraami). Nips+asi = ilu+asi, tarbe+asi, mängu+asi lelu, uhkus(e)+asi, hõbe+asi. Maitse+asi, üksik+asi, ime+asi, tühi+asi, pisi+asi, süü+asi, kohtu+asi, ameti+asi, era+asi; nuku+asjad, perekonna+asjad, armu+asjad, raha+asjad, sise+asjad, välis+asjad. Asja+kord vmo olukord

aspir`an't <22e: -ran'di, -r`an'ti> nõuk teadustööks valmistuv isik; vmo sõjakooli kasvandik

asula <1> linn, alev, alevik v küla; vmo eluase. Maa+asula, tööstus+asula, linnus+asula arheol, inim+asula = asula. Asula+koht, asula+matus arheol, asula+sisene, asula+väline

asunema <27> vmo asuma

asun`ik <25: -niku, -n`ikku> seni ülesharimata maale majapidamise rajaja; Eestis 1919. aasta maareformiga saadud maal talu rajaja; vmo veerandliitrine viinapudel. Eesti asunikud Krimmis. Juudi asunikud. Asuniku+koht = asuniku+talu asuniku rajatud uudistalu

atest`aat <22e: -taadi, -t`aati> vmo tunnistus, iseloomustus

atom`ism <22e: -mismi, -m`ismi> vmo, atom´istika <1> filos, füüs, keem aatomiõpetus. Atomist atomistika pooldaja. Atomistlik teooria

`au+j`ärg <-järje> vmo troon. Istub kõrgel aujärjel. Püha Aujärg Vatikan. Aujärje+pärija troonipärija

`aukas <2: -ka, -kat> vmo auväärne

`au+kr`aad' vmo auaste. Aukraadilt major, majori aukraadis

`aul`ik <25: -liku, -l`ikku> vmo, `auline <12 (ja 10): -lise> vmo auväärne. Aulik, auline härra. Kõrge+auline

`ausus <11 ja 9: -e>. Pani mehe aususe proovile. Teie ausus vmo (kõnetlussõna). Kõrge+ausus

automob`iil <22e: -biili, -b`iili> vmo auto

`au+t`äht vmo aumärk, orden

avitama <27> vmo aitama, abistama

bajon`ett <22e: -neti, -n`etti> vmo tääk, püssitikk. Bajonett+lukk <-luku> = bajonett+liide tehn

bas`aar <22e: -saari, -s`aari> idamaa kaubatänav v turg; vmo näitemüük, heategevusmüük

biblio+t`eek vmo raamatukogu

bibliotek`aar <22e: -kaari, -k`aari> vmo raamatukoguhoidja

bl`okn`oot <22e: -noodi, -n`ooti> vmo märkmik

b`oi2 <26> vmo: jooksupoiss; liftipoiss

bonne <16> vmo kodukasvatajanna

buržu`aa <26> vmo kodanlane

buržu`aasia <1> vmo kodanlus

d`aam <22e: daami, d`aami>. Daamid ja härrad. Seltskonna+daam, seltsi+daam, hoovi+daam vmo = õue+daam (õukonnas), poolilma+daam, moe+daam, südame+daam, baari+daam. Daamike(ne) halv

dial´ektika <1> filos teadus liikumise üldistest seadustest ja nähtuste seosest; vastav tunnetusmeetod; vmo väitlusoskus. Dialektik

diiva <16> hrl vmo kuulus näitlejanna v lauljanna. Filmi+diiva

dikt`aat <22e: -taadi, -t`aati> dikteerimine; vmo etteütlus; ülek käsk, sund, ettekirjutis. Diktaadi+poliitika käsupoliitika

direkt`oorium <19: -i, -i; 2e: -i, -it> aj valitsus, mille liikmeid nimetatakse direktoriteks; vmo asutuse v ettevõtte direktorid

dispon`eerima <28: -n`eerida, -neerin> vastuvõtlikuks tegema; vmo korraldama, määrama

d`us't <22e: dus'ti, d`us'ti> vmo, argi DDT (putukamürk)

dünamo <1> vmo alalisvoolugeneraator

`eel. Hommiku eel vastu hommikut. Surma eel otse enne surma. Jõuab eele, on eel, läheb eelt vmo (ette, ees, eest)

`eeli hrl vmo eel. Õhtu eeli. Kes käiks eeli, näitaks rada?

`ees+tegija vmo eestööline

`eest+s`eisja juhataja, vanem; vmo eestkostja. Koguduse eestseisja

`ees+tuba <sisseü `ees+t`uppa> eesmine tuba; vmo ooteruum. Kohtu eestuba

eksek`uutor <2e: -i> vmo täidesaatja; aj (Venemaa riigiametnik)

eks`empel <2e: -s`empli, -s`emplit> vmo: (hoiatav) näide; aritmeetikaülesanne

elaja+l`oom <-looma>, elajas <2: -ja, -jat> loom. Kari+elajas vmo, mets+elajas

elav <2: -a>. Elav hing, tuli, muusika, järjekord. Elavate kirjast lahkunud surnud. Elav entsüklopeedia v leksikon ülek rohkete ja mitmekülgsete teadmistega inimene. Elavad pildid vmo film. Elava+loomuline liikuv, vilgas. Elav+jõud sõj, elav+nurk (elusa looduse tutvustamiseks koolis jm), elav+töö maj

elik vmo: ehk; või

elit`ing <22e: -tingi, -t`ingi> vmo roos (nahahaigus)

elu+j`uur ženšenni juur; vmo, ülek elu alus, elu

elu+p`uu bot (puu v põõsas); vmo, ülek elu

ema+koda vmo emakas

emand <2: -a> perenaine, käskijanna; vmo proua. Isand ja emand Kask vmo. Pere+emand vmo. Kuninga+emand vmo kuninganna. Pagari+emand pagariproua. Ämma+emand. Haaviku+emand nalj jänes. Mängukaardid: pada+emand = poti+emand, risti+emand, ruutu+emand, ärtu+emand

ep vmo ei. Tal ep ole nägu ega tegu

ergu+kava vmo närvisüsteem

`erk2 <22e: ergu, `erku> vmo närv

esi+p`uhku vmo esialgu

fabrits`eerima <28: -s`eerida, -seerin> vmo vabrikus tootma; halv valmis vorpima, välja mõtlema. Fabritseerib keskpäraseid romaane. Fabritseeritud süüdistused

fass`ong <22e: fassongi, fass`ongi> vmo tegumood, (rõiva)lõige, vorm. Mantli fassong. Õmbleb uusima fassongi järgi. Hoiab end fassongis. Kübar on fassongist väljas

f`il'm <22e: fil'mi, f`il'mi> filmilint; filmiteos. Ilmutab, kinnistab filmi. Näitab, vaatab filmi. Film linastub, film jookseb argi kino(de)s. Kitsas+film, lai+film, mikro+film. Amatöör+film, joonis+film, dokumentaal+film = tõsielu+film, lühi+film, mängu+film, tumm+film. Filmi+diiva vmo = filmi+täht, filmi+festival, filmi+kaader, filmi+kaamera, filmi+klubi, filmi+koopia, filmi+käsikiri = filmi+stsenaarium, filmi+lavastaja = filmi+režissöör, filmi+levi, filmi+lint = film, filmi+muusika, filmi+näitleja, filmi+operaator, filmi+projektor, filmi+tööstus

fl`üügel <2e: fl`üügli, fl`üüglit> vmo tiibklaver

forvard <2e: -i> maj tähtpäevaleping v -tehing; vmo edurivimängija (nt jalgpallis, hokis)

fris`eerima <28: -s`eerida, -seerin> vmo soengut tegema. Laseb end friseerida

fris`uur <22e: -suuri, -s`uuri> vmo soeng

fris`öör <22e: -sööri, -s`ööri> vmo juuksur

fr`its <22e: fritsu, fr`itsu> vmo, halv Saksa sõjaväelane

fr`ukt <22e: frukti, fr`ukti> vmo puuvili; argi, halv isik, tüüp. Tüütu frukt

galer`ii <26> pikk käiguruum, sammaskäik, ühenduskäik; kunstimuuseum, näituseruum(id); vmo ülemine (teatri)rõdu; ülek pikk rida, rodu. Uut ja vana maja ühendav galerii. Rollide galerii. Kunsti+galerii, maali+galerii

garn`eerima <28: -n`eerida, -neerin> lisandi(te)ga varustama; vmo kaunistama. Tomati ja sibulaga garneeritud heeringas. Garneeris kübara kannikesekimbuga

garnit`uur <22e: -tuuri, -t`uuri> ühtekuuluvate esemete kogu, komplekt; trük trükikirjade perekond; vmo kaunistus. Mööbli+garnituur, söögitoa+garnituur, maitseaine+garnituur, kirjutus(laua)+garnituur

gastron`oomia <1> peenkokakunst, peente toitude harrastus; argi gastronoomiakaubad. Gastronoomia+kaup (kasutamisvalmis) toidukaup, gastronoomia+kauplus vmo suur toidukauplus

gilj`akk <22e: -jaki, -j`akki> vmo nivh

grüüne <16> vmo, argi suvise väljasõidu koht, suvine loodus. Sõitsime grüünesse, käisime grüünes

guvern`an't <22e: -nan'di, -n`an'ti> vmo koduõpetajanna, lastekasvatajanna

guvern`öör <22e: -nööri, -n`ööri> vmo koduõpetaja, meeskasvataja

h`aagr`eht <22e: -rehi, -r`ehti> vmo haagikohtunik

haava+`arst vmo kirurg

habe <4: habeme, habet>. Ajab, kärbib, piirab habet. Habemesse kasvanud mees. Räägib, pomiseb midagi habemesse (ebaselgesti, omaette). Naerab, itsitab habemesse (kahjurõõmsalt). Talle ei julgenud keegi habemesse karata ülek (peale käratada). Habemega nali, lugu ülek (kulunud, äraleierdatud). Lõua+habe, moka+habe (alahuulel), nina+habe vmo vuntsid, põsk+habe. Kikk+habe = kitse+habe, rõngas+habe, täis+habe. ülek: piima+habe, sini+habe. Habeme+karv, habeme+kasv, habeme+konts <-kontsu>, habeme+nuga, habeme+tutt, habeme+tuust, habeme+ude; habeme+geel, habeme+palsam (habeme hoolduseks). bot: habe+nelk, habe+samblik = puu+habe. Habe+kotkas zool

h`aige <1>. Haige laps. Jäin haigeks. Läksin haigest peast, haigena v haigelt tööle. Lamaja, surija haige. Arst kuulab haiget. Põlv teeb haiget, sain haiget. Oli haige selle mehe järele ülek. Pool+haige, puru+haige. Suhkru+haige, vähi+haige, oskuskeeles täpsemad suhkur-, vähktõbine. Gripi+haige, kopsu+haige, sugu+haige, vaimu+haige, mere+haige, nakkus+haige, voodi+haige. Astma+haige astmaatik, skisofreenia+haige skisofreenik. ülek: raamatu+haige, spordi+haige, televiisori+haige. Haige+kittel, haige+tuba, haige+ravitseja vmo = haige+talitaja vmo põetaja

h`aige+maja vmo haigla

hakatus <11: -e> algus; hakatis. Tegin hakatust. Sajandi hakatusel. Hakatusest peale. Võta hakatuseks üks pits. Peo hakatus on kell seitse vmo

halastaja+õde vmo meditsiiniõde

h`al'l2 <22e: halli, h`alli>. Oota end või halliks (väga kaua). Hall habe, vrd hall+habe halli habemega mees; hall pea, vrd hall+pea. Üks päev hallim kui teine (igavam). Metsa+hall euf hunt, kraavi+hall argi kraavikaevaja. Taimede liiginimetused kirjutatakse lahku: hall haab, hall lepp; loomadel kokku: hall+haigur, hall+hani, hall+hüljes, hall+jänes, hall+rästas. Hele+hall, tume+hall, mustjas+hall, sinakas+hall, sini+hall. Teras+hall, tolm+hall, tuhk+hall, vesi+hall, hiir+hall. Hall+malm tehn, hall+muld põllum, hall+tõbi vmo malaaria. Halli+kirju, halli+poolne = halli+võitu, halli+päine, halli+silmaline = halli+silmne

harjakas1 <2: -ka, -kat> vmo harjulane

harjakas3 <2: -ka, -kat> vmo harjusk

h`eaks v`õtma. Võta heaks! Võtke heaks või pange pahaks! Rebane võttis kuke heaks vmo (sõi ära)

h`eft <22e: hefti, h`efti> vmo vihk, vihik

h`elde <1>. Helde loomuga, helde inimene. Helde andma, kinkima. Jagab heldel käel, helde käega. Helde vilja-aasta. Saatus on su vastu helde olnud. Helde taevas! heldene taevas! Helde südamega, meelega, käega = helde+südameline, helde+meelne, helde+käeline. Heldelt, heldesti vmo

heli+üles+võte vmo: helisalvestus; helisalvestis

helv`eetslane <12: -lase> vmo šveitslane

heris <9: -e> vmo kelm, nurjatu. Aus ukse lävel, heris värava taga. (Vanasõna.)

h`ingamis+p`äev vmo, relig pühapäev, puhkepäev. Peab, pühitseb hingamispäeva

h`ingus <11 ja 9: -e> hingamine, hingeõhk; õhuhoovus; vmo puhkus, rahu. Tundsin kuklas mehe sooja hingust. Mere soolane hingus. Kevade hingus. Tuule+hingus. Vanaisa sängitati igavesele hingusele vmo. Laulukoor oli ammu hingusele läinud (tegutsemast lakanud)

hoh`ol'l <22e: -holli, -h`olli> vmo, argi (ukrainlase pilkenimetus)

hommiku+m`aa vmo idamaa. Vastand õhtumaa. Hommikumaa targad. Hommikumaalane. Hommikumaine

hoole+k`an'dja vmo hooldaja, hoolitseja

hoone <6: h`oone, hoonet>. Jaama+hoone, lao+hoone, mõisa+hoone, tehase+hoone, turu+hoone. Külm+hoone. Haldus+hoone, tootmis+hoone. Kivi+hoone, klaas+hoone. Pea+hoone, kõrval+hoone, tiib+hoone, kõrg+hoone. Triip+hoone vmo = kasvu+hoone. Om-ga: hoone+esine, hoone+plokk, hoone+register

h`oov <22e: hoovi, h`oovi> õu; vmo õukond, hoovkond. Tõmbab (kellegi) hoovi argi kasutab enda huvides ära. Kauba+hoov ka aj, puu+hoov küttepuude lao- ja müügikoht, puidu+hoov, parem laua+hoov, sissesõidu+hoov. Hoovi+ õue-: hoovi+koer, hoovi+maja, hoovi+pealne, hoovi+värav; vmo: hoovi+daam, hoovi+narr

h`oovk`ond <22i: -konna, -k`onda> vmo õukond

häbedus <11: -e> vmo välimised suguelundid

häbematane <10: -se> vmo, argi häbematu. Sina häbematane inimeseloom

härja+põlve+m`ees vmo, härja+p`õlvlane <12 (ja 10): -lase> väike mehike, päkapikk

härra <16>. Härra Mets. Austatud härra linnapea! Daamid ja härrad! Elab härra elu. Vana+härra, noor+härra. vmo: kirik+härra kirikuõpetaja, kohtu+härra kohtunik, maja+härra peremees (külaliste vastuvõtjana), keisri+härra keiser, mõisa+härra mõisnik. Päris+härra mõisaomanik. aj: rae+härra, vaba+härra

häs'titama <27> vmo parastama. Hästitab õnnetut

hääle+kõvendaja <1> vmo valjuhääldi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur