Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 41 artiklit

Assa <16: kuhu -sse> Gaza nimesid piiblis

eksa+ mõõtühikute kordne: 1018. Tähis E. Eksa+džaul

ersa <16>. Mordvalaste rahvusrühm ersad

ersa k`eel, ersa+m`ordva k`eel

ets[a] k`ae argi ennäe. Ets(a) kae, kui tark laps!

isa <17>. Poeg on isasse (läinud), on (oma) isa sarnane. Isade tarkus (isaisade, esivanemate, eelmiste sugupõlvede). Püha isa vaimulik, hrl paavst. Taevane isa = taeva+isa jumal. Liikumise (vaimne) isa (algataja v juht). Kasu+isa, laulu+isa, leiva+isa, pere+isa, pihi+isa, risti+isa, võõras+isa, vana+isa, vanavana+isa = vaar+isa. Linna+isad, valla+isad. Isa+kodu = isa+maja, isa+liin (põlvnemises), isa+nimi. Vt ka isa+l`ind, isa+l`oom <-looma>

`issa+ris'tike vmo, `issa ris'tike vmo issake(ne), issand. Issa ristike v issaristike, mis nüüd teha!

kesa <17> ettevalmistuseks sööti jäetud külvikorra väli. Põld jäeti kesaks, kesasse, kesa alla. Täis+kesa = puhas+kesa, must+kesa. Kesa+harimine, kesa+künd, kesa+nurm = kesa+põld = kesa+väli. bot: kesa+kann <-kanni>, kesa+lill. Kesa+müts <-mütsi> etn murumüts

kisa1 <17> kisk. Kisadega õngekonks

kisa2 <17> karjumine, lärm. Poisil oli kukkudes kohe kisa lahti. Koer tõstis kisa. Ergutus+kisa, häda+kisa, rõõmu+kisa, sõja+kisa, põrgu+kisa. Kisa+pill piripill. Kisa+koor <-koori>

lisa <17: lisasse ja l`issa>. Teenib palgale lisa, palga+lisa. Käib päevatööle lisaks öövalves. Lisaks mööblile, parem peale mööbli on müügil vaibad ja valgustid. Saime 10 000 eurot lisaks. Paneb tabelid raamatu teatme+lissa. Lepingu lisad. Jutu+lisa (nt ajalehel). Lisa+aeg ka sport, lisa+andmed, lisa+eelarve, lisa+katse, lisa+karistus jur, lisa+kohustus, lisa+koormus, lisa+kulu, lisa+küsimus, lisa+leht, lisa+maks <-maksu>, lisa+osa, lisa+pala, lisa+puhkus, lisa+puri mer, lisa+raha, lisa+raskus, lisa+rong, lisa+seade <-s`eadme>, lisa+seletus, lisa+sissetulek, lisa+soodustus, lisa+summa, lisa+sööt <-sööda>, lisa+tagatis, lisa+takistus ka el, lisa+tasu, lisa+teenistus, lisa+tingimus, lisa+toodang, lisa+töö, lisa+ülesanne. bot: lisa+juur, lisa+pung

losa, losakil lösakil, losakile. Kana istub pesal, tiivad losa(kil). Vajub losakile tugitooli

mus'a <17> argi muusika

nisa <17> (imetajatel). Nisa+ava zool, nisa+kann <-kannu> põllum (lüpsiaparaadi osa), nisa+põletik vet

näsa <17> kühmuke, nibu, väike väljaulatuv ots. Keele+näsa, niit+näsa anat, võrgu+näsa zool. Näsa+kaktus bot, näsa+kasvaja med papilloom, näsa+rooste (taimehaigus), näsa+sidrun

osa <17i: `ossa ja osasse; osi ja osasid>. Saare läänepoolne osa v lääne+osa. Jaotas ringi kümneks osaks. Võta kaks osa piima ja kolmas osa vett (kolmandik). Osa külalisi v külalistest lahkus. Suuremal osal inimestel v inimestest. Osal inimestel, osas majades, osa teadete järgi, parem kui osadel inimestel, osades majades, osade teadete järgi. Nädala osa toitu. Kunsti osa v osa+tähtsus elus. Jäi kõrvalseisja ossa. Sai kõigest heast osa. Võttis koosolekust osa. Keha+osa, linna+osa, masina+osa, väe+osa; metall+osa, tagavara+osa = varu+osa; algus+osa, esi+osa, põhi+osa, selja+osa; pea+osa, nimi+osa, kõrval+osa, tenori+osa, filmi+osa; lõvi+osa ülek. Osa+koormus, osa+raamat teater, osa+rõhk füüs (gaasil), osa+saamine, osa+täitja, osa+vastutus. keel: osa+alus, osa+sihitis, osa+lause. loogika: osa+otsustus, osa+vastupidine subkontraarne. mat: osa+hulk <-hulga> alamhulk, osa+korrutis. Vt ka osas

osa+k`aupa, osa k`aupa. Tasus võla osakaupa v osa kaupa

osa v`õtma millest. Võtsin osa koosolekust, nõupidamisest, koolitusest. Palume teid osa võtma näituse avamisest

ossa argi oh sa. Ossa sunnik!

`otsa. Ronis koorma otsa, istub koorma otsas, tuli koorma otsast maha. Nööri otsa aetud pärlid. Ei salli silma otsaski. Oli päev otsa ära, vrd jäi päevaks otsaks ära. Auto sõitis jalakäijale otsa. Nukule pandi pea otsa, pea on otsas, on otsast ära. Aeg sai v lõppes otsa, on otsas. Sai õnnetult otsa (surma). Otsa+saanud toit (lõppenud). Otsa+jäänud v otsa+lõppenud inimene (kõhnunud). Otsa+jooksmine, otsa+panek

otsa+`ees, otsa `ees. Juuksed on otsaees v otsa ees

otsa+`eest, otsa `eest. Pühib otsaeest v otsa eest higi

otsa+`ette, otsa `ette. Laksab käega otsaette v otsa ette

`otsa+pidi, `otsa pidi. Lööb vaia otsapidi v otsa pidi maasse. Oleme otsapidi juba järgmise asja kallal

pesa <17i: p`essa ja pesasse; pesi ja pesasid>. Kana istub, haub pesal. Pojad on pesast välja lennanud ka ülek. Unistas oma pesast (kodust). Soe pesa ülek mugav ja rahulik paik. Röövlite, intriigide pesa = röövli+pesa, intriigi+pesa. Keeras lambi pessa, pesast välja. Kartulid kasvasid pesadena, pesade kaupa, pesiti. Kana+pesa, karu+pesa, linnu+pesa, pääsu(kese)+pesa, mesilas+pesa, sipelga+pesa; zool: avas+pesa, sulus+pesa. Eos+pesa (sõnajalal), tuule+pesa (puu otsas). Vrd kuhik+pesa ja pesa+kuhik (sipelgail). ülek: sea+pesa, ussi+pesa. Varga+pesa, katku+pesa, tule+pesa. Peo+pesa. tehn: kande+pesa, klapi+pesa, laagri+pesa; el: pistiku+pesa, lambi+pesa; sõj: laske+pesa, laskuri+pesa, padruni+pesa. Pesa+ehitaja, pesa+ehitus, pesa+kast, pesa+leid <-leiu>, pesa+materjal (nt lindudel). Pesa+täis mune. aiand (tarus): pesa+kate, pesa+raam, pesa+ruum. Pesa+vaht <-vahi> (pesapallimängus), pesa+süsteem (sõnastikus). Pesake(ne)

PISA ingl Programme for International Student Assessment (rahvusvaheline õpilaste hindamise programm) (OECD programm, kus hinnatakse õpilaste lugemisoskust, loodusteaduslikku ja matemaatilist kirjaoskust). PISA test

Pisa [piiza] <16: kuhu -sse> linn Itaalias

pusa <17> väike komps v kimp; argi sasine koht, sasi. Lõng on pusasse läinud (sassi). Pusas võrk (sassis). Habeme+pusa, lõnga+pusa, võrgu+pusa

pus'a <17> argi avaralõikeline trikoodžemper. Samet+pusa

räsa <17> murdes ristpulk varre otsas. Hangu, labida räsa

rüsa <17> kal võrkmõrd

s.a sel aastal

sa vt sina

SA sihtasutus

tasa1 <keskv tasem(ini), üliv kõige tasem(ini)>. Räägib, sõidab tasa. Tasa ja targu. Pisi+tasa = tasa+pisi. Tasa+hääli

tasa2. Oja tõusis kaldaga tasa. Maksan võla, siis oleme (sinuga) tasa. Tegi kaotatud aja tasa. Maa+tasa, ääre+tasa, ühe+tasa. Tasa+võit viik. Tasa+arvestus maj tasendus

USA ingl United States of America (Ameerika Ühendriigid)

Vaasa [v`aasa] <1: kuhu -sse> = Vasa rts linn Soomes

Vasa [vaasa] <16: kuhu -sse> rts vt Vaasa

visa <17>. Visa hing. Visa pea (vilets, kõva). Haav on visa paranema (ei taha paraneda)

võsa <17: võsasse ja v`õssa>. Heinamaa kasvab võssa, on võssa kasvanud v võsas. Võssa kasvanud = võssa+kasvanud = võsas metsasihid. Lepa+võsa, paju+võsa. Sugu+võsa suguselts. Võsa+maa, võsa+mets, võsa+saag. bot: võsa+kannike, võsa+lill, võsa+-raudrohi, võsa+ülane; võsa+rinne. zool: võsa+puuk, võsa+raat (lind)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur